Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 4 din 12 septembrie 1994

privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992,  modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR -  Departamentul veniturilor statului

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din 25 octombrie 1994


SmartCity3


    Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1290/1993, aproba solutiile prevazute in anexa referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 12 septembrie 1994.

                 Presedintele comisiei,
                 Corneliu Gorcea,
                 secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR
    Departamentul veniturilor statului

                               SOLUTII
referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994
    I. Solutii privind T.V.A. aferenta unor operatiuni specifice din agricultura
    1. Operatiunile efectuate de societatile agricole constituite in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 36/1991, pentru exploatarea terenurilor agricole apartinand persoanelor fizice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate, se supun T.V.A., astfel:
    a) produsele agricole predate persoanelor fizice prevazute la alin. 1 de mai sus nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate si nu se supun T.V.A.;
    b) produsele retinute de societatile agricole pentru lucrarile agricole pe care le-au efectuat se supun T.V.A. la vanzarea lor, ca atare sau sub forma prelucrata, catre alte persoane fizice sau juridice; in mod corespunzator se va proceda in situatiile prevazute de art 2.2. din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992;
    c) produsele apartinand persoanelor fizice prevazute la pct. 1, care sunt valorificate la terti prin intermediul societatilor agricole care au efectuat lucrarile agricole, nu se supun T.V.A. si nu se reflecta in jurnalele si deconturile privind T.V.A. la societatile agricole respective.
    2. Lucrarile agricole executate de societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura (Agromec-uri si alte societati) se supun T.V.A. in mod diferentiat in functie de beneficiar si forma de plata, astfel:
    2.1. lucrarile agricole executate cu plata in bani in favoarea producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare, sunt supuse T.V.A. in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 3/1992;
    2.2. lucrarile agricole executate cu plata in natura in favoarea societatilor agricole cu personalitate juridica sunt impozabile si se reflecta in documente financiar-contabile, atat la prestator cat si la beneficiar, ca operatiuni distincte, astfel:
    a) societatea comerciala prestatoare factureaza valoarea lucrarilor executate societatilor agricole la data preluarii produselor, aplicand tarifele negociate plus 18% T.V.A. Exigibilitatea taxei colectate si deductibile aferente lucrarilor agricole executate ia nastere atat la prestator, cat si la beneficiar la data preluarii, respectiv predarii produselor prevazute in contractele incheiate intre parti. Nu se admite facturarea esalonata a lucrarilor in functie de data executarii acestora;
    b) societatea agricola factureaza produsele predate societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru lucrarile executate la preturile negociate plus 18% T.V.A. Exigibilitatea T.V.A. colectata ia nastere la data intocmirii documentelor de predare-receptie a produselor agricole sau, dupa caz, la data eliberarii buletinului de analiza prin care se stabilesc parametrii de calitate in functie de care se stabileste pretul;
    2.3. lucrarile executate cu plata in natura in favoarea producatorilor agricoli individuali sau asociatiilor constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991 sunt considerate cheltuieli efectuate in contul produselor agricole ce urmeaza a fi retinute dupa recoltare si nu se supun T.V.A. Produsele retinute de societatile comerciale prestatoare de servicii in contul lucrarilor agricole executate sunt supuse T.V.A. la data livrarii de catre Regia Autonoma "Romcereal" sau vanzarii la alte persoane fizice sau juridice, ca atare sau prelucrate.
    Produsele utilizate in scopurile prevazute la art. 2.2. din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 sunt supuse T.V.A., iar obligatia platii acesteia se determina potrivit prevederilor art. 11. lit c) din ordonanta.
    3. Avansurile acordate producatorilor agricoli individuali si asociatiilor agricole constituite in baza art. 2 din Legea nr. 36/1991 de catre agentii economici special mandatati de stat, conform art. 11 din Legea nr. 83/1993, art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 436/1993 si art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 25/1994, intra in sfera de aplicare a T.V.A. astfel:
    3.1. avansurile acordate direct producatorilor agricoli prevazuti la pct. 3, in bani sau in materii prime si materiale, finantate din creditele angajate prin agentii economici prevazuti la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 436/1993, nu se supun T.V.A. intrucat acestea reprezinta, pentru agentii economici care le-au acordat, cheltuieli in contul produselor agricole pe care urmeaza a le primi la recoltare.
    Avansurile acordate in conditiile Legii nr. 83/1993 se reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 409 "Furnizori-debitori";
    3.2. avansurile acordate producatorilor agricoli prevazuti la pct. 3 de catre agentii economici special mandatati de stat prin intermediul societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura nu sunt supuse T.V.A.
    Agentii economici special mandatati de stat reflecta in contabilitate avansurile acordate in conditiile de mai sus, sub forma de bani, de materii prime si materiale, in contul prevazut la pct. 3.1. alin. 2.
    Societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura evidentiaza materiile prime si materialele primite in contul avansurilor acordate producatorilor agricoli de catre Regia Autonoma "Romcereal" sau alt agent economic mandatat de stat in contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie".
    Pe baza proceselor-verbale de receptie a lucrarilor agricole executate se efectueaza scaderea din gestiune a materiilor prime si a materialelor consumate prin creditarea contului mentionat mai sus;
    3.3. societatile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura datoreaza T.V.A. pentru lucrarile agricole consemnate in procesele-verbale de receptie semnate de producatorul agricol si reprezentantul agentului economic care achita in bani lucrarile executate.
    Pe baza procesului-verbal de receptie prestatorul de servicii este obligat sa emita factura catre agentul economic special mandatat de stat, care achita contravaloarea lucrarilor executate si T.V.A. aferenta. Aceasta factura nu se transmite si nu se inregistreaza in evidentele producatorilor agricoli.
    4. Avansurile acordate in bani, in materii prime si materiale, direct producatorilor agricoli - persoane juridice -, de catre agentii economici special mandatati de stat, in baza actelor normative mentionate la pct. 3, nu se supun T.V.A. si se inregistreaza in contul 409 "Furnizori-debitori" si, respectiv, in contul 419 "Clienti-creditori", la unitatea primitoare.
    Dreptul de deducere a T.V.A. aferenta materiilor prime si materialelor achizitionate de catre agentii economici special mandatati de stat si folosite conform prevederilor actelor normative indicate la pct. 3 se exercita de cumparator in conditiile prevazute de art. 19 al Deciziei Ministerului Finantelor nr. 1/1993 privind aprobarea solutiilor unice referitoare la aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1993*).
--------------
    *) Decizia nr. 1/1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 14 ianuarie 1994.

    Dupa recoltare, producatorii agricoli - persoane juridice - factureaza produsele predate catre Regia Autonoma "Romcereal" sau alt agent economic special mandatat de stat, la preturile negociate plus 18% T.V.A., si regularizeaza diferenta dintre valoarea totala a facturii, inclusiv T.V.A., si avansul primit, inregistrat in contul 419 "Clienti-creditori".
    5. Operatiunile rezultate din aplicarea Legii arendarii nr. 16/1994 intra in sfera de aplicare a T.V.A., astfel:
    5.1. arendasul persoana fizica, avand calitatea de agricultor, este scutit de T.V.A. in baza art. 6 lit. A. e) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992;
    5.2. arendasul persoana juridica este platitor de T.V.A., daca din activitatea economica, inclusiv din exploatarea bunurilor agricole arendate, realizeaza venituri totale de peste 10 milioane lei;
    5.3. arendasul cat si proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal de bunuri agricole nu sunt supusi platii T.V.A. pentru arenda platita in natura potrivit art. 6 lit. A. i) 7 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992;
    5.4. arenda primita in bani este scutita de T.V.A. potrivit art. 6 lit. A. i) 7 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992.
    6. Drepturile cuvenite persoanelor fizice carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, stabilite prin lege fie in procent din profitul obtinut de societate pe un hectar, fie in contravaloarea unor produse agricole, nu sunt supuse T.V.A.
    Cand plata drepturilor se face in natura, cu alte produse decat cele prevazute de lege, operatiunea se supune T.V.A. la furnizor, iar baza de impozitare se determina potrivit art. 13 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992.
    II. Solutii referitoare la aplicarea urmatoarelor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata:
    Art. 3
    Corpul gardienilor publici nu intra in sfera de aplicare a T.V.A., fiind organizat ca institutie publica a carei activitate nu are drept scop obtinerea de profit, ci de paza a bunurilor, de aparare a ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor.
    Art. 12
    Operatiunile legate, import-export, realizate de catre agentii economici cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si materii prime de baza legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie legat de exportul de produse finite rezultate sunt supuse T.V.A. astfel:
    a) la intrarea bunurilor in tara, importatorul este obligat sa intocmeasca Declaratia vamala de import, sa plateasca T.V.A. aferenta si, corespunzator, sa-si exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    b) bunurile din import predate producatorilor interni in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturile negociate plus T.V.A.;
    c) produsele realizate de unitatile producatoare livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestia se factureaza la preturile negociate plus T.V.A.
    Exigibilitatea T.V.A. aferenta operatiunilor prevazute la lit. b) si c) ia nastere, atat la furnizor cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
    Operatiunile de import legate de export vor fi justificate cu urmatoarele documente:
    - licenta de operatiune eliberata de Ministerul Comertului;
    - contractele incheiate de agentul economic cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
    - documentele prevazute in cap. IX pct. 2. din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993.
    Art. 14
    Hotararea Guvernului nr. 94/1994 modifica prevederile cap. VIII lit. g) din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, in sensul ca sumele alocate de la buget nu se cuprind in baza de impozitare aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate de platitorii de T.V.A. in scopul:
    a) finantarii investitiilor, inregistrate in contul 131 "Subventii pentru investitii";
    b) acoperirii pierderilor si diferentelor de pret si de tarif, inregistrate in contul 741 "Venituri din subventii de exploatare";
    c) finantarii stocurilor constituite ca rezerve materiale, inregistrate in contul contabil bugetar 700 "Finantare de la buget privind anul curent".
    Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, cu finantare asigurata din surse constituite potrivit celor de mai sus, se exercita in conditiile prevazute la cap. VI din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992. Sumele deduse potrivit prevederilor de mai sus reintregesc disponibilitatile pentru investitii si urmeaza un regim similar cu cel al sumelor necheltuite din alte cauze (de exemplu: neexecutarea lucrarilor, economii etc.).
    Art. 17
    lit. B. f)
    Pentru a beneficia de cota zero de T.V.A. pentru bunurile si serviciile destinate realizarii unor obiective pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
    1. Obiectivele ce urmeaza a fi realizate sa fie:
    a) nominalizate in hotarari ale Guvernului;
    b) prevazute in acorduri, protocoale, intelegeri incheiate cu guverne straine sau organizatii internationale;
    c) destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social-filantropic, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv.
    2. Finantarea sa fie asigurata din:
    a) fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si servicii;
    b) ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine si organisme internationale, altele decat cele cuprinse la lit. a);
    c) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, constituite inclusiv din donatii ale persoanelor fizice si juridice.
    3. Cota zero de T.V.A. se realizeaza astfel:
    a) prin exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiarii obiectivelor de mai sus daca acestia sunt platitori de T.V.A.;
    b) prin restituirea, de catre organul fiscal, a T.V.A. aferenta aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de T.V.A.;
    c) prin facturarea de catre furnizorii si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului a bunurilor livrate si serviciilor prestate fara T.V.A., cu exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta aprovizionarilor destinate realizarii obiectivului pe baza unui certificat eliberat de Directia generala a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor.
    Certificatul va fi eliberat la solicitarea beneficiarului, pe baza contractului incheiat cu furnizorul bunurilor si prestatorul serviciului.
    4. Restituirea T.V.A. aferenta obiectivelor ai caror beneficiari sunt neplatitori de T.V.A. (lit. b) se efectueaza prin Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 54 din 17 ianuarie 1994, pe baza aprobarii date de Directia generala a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor, a documentatiei avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Cererile de restituire a T.V.A. (modelul anexat) vor fi depuse, in vederea avizarii, la organul fiscal teritorial, insotite de:
    - facturi sau alte documente legale inlocuitoare din care sa rezulte cuantumul T.V.A.;
    - dovada platii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicita restituirea T.V.A.;
    - documente din care sa rezulte modalitatea de finantare.
    Art. 21
    lit. b)
    In situatia in care un agent economic realizeaza exclusiv operatiuni de export, iar suma inscrisa in decont la randul 3 este inferioara sumei aferente aprovizionarilor din randul 14, suma maxima de rambursat se determina dupa formula:
         randul 15
       -------------  X  randul 3
         randul 14

    CERERE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
-------------------------------------------------------------------------------
 1 | Denumirea unitatii
---|---------------------------------------------------------------------------
 2 | Sediul:
   | Localitatea ..........., str. .......... nr. ......, sectorul .......,
   | cod postal ............, cod fiscal .........., judetul .............
-------------------------------------------------------------------------------
    In conformitate cu prevederile pct. 3 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, destinate realizarii unor obiective pe teritoriul Romaniei cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate.
    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                            ---
    - factura                               | |
                                            ---
                                            ---
    - chitanta  fiscala                     | |
                                            ---
                                            ---
    - alte documente                        | |
                                            ---
    Restituirea este aferenta obiectivului: ..................................
...............................................................................
    Solicitam restituirea in contul nr. .........., deschis la ................
...............................................................................
    Finantarea este asigurata din .............................................
    Conducatorul unitatii ................... Semnatura ....................

-------------------------------------------------------------------------------
             CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL TERITORIAL
    Avizam restituirea T.V.A. pentru suma de ___________________ lei
    Nu avizam restituirea sumei de ______________ lei din urmatoarele motive:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    NUMELE PERSOANEI CARE __________________________ FUNCTIA ________________
    SEMNATURA ___________________________ DATA ____________
    APROBA RESTITUIREA ____________________________
                                                                               
SmartCity5

COMENTARII la Decizia 4/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 4 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu