E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 233 din 31 mai 1993

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxele pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din 31 mai 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992  privind taxa pe valoarea adaugata, conform anexei.
    Art. 2
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 406/1992 si normele aprobate prin aceasta hotarare.

             PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

    ANEXA 1

                       NORME
privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata prin Legea nr. 130/1992

    CAP. 1
    Operatiuni impozabile
    Potrivit art. 2 din ordonanta, in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile privind:
    1. Livrarile de bunuri mobile
    Livrarea constituie transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin cei care actioneaza in numele acestora.
    Livrarea cuprinde toate operatiunile prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social al societatii comerciale, inchirierea unor bunuri pe baza unui contract cu clauza transferarii proprietatii asupra bunurilor respective la o anumita data, predarea de catre agentii economici a unor bunuri, cu titlu gratuit.
    Gazul, energia electrica si termica si altele similare sunt considerate ca bunuri mobile corporale.
    2. Transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice
    Intra in sfera taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor imobiliare, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza, potrivit precizarilor de la pct. 1 alin. 2 de mai sus.
    In categoria bunurilor imobiliare, in sensul ordonantei, se cuprind:
    a) toate constructiile imobiliare prin natura lor, cum sunt: locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate exercitarii altor activitati;
    b) terenurile pentru constructii si cele situate in intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructiile sau alte amenajari;
    c) bunurile de natura mobiliara care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.
    3. Prestarile de servicii
    Prin prestare de servicii, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege orice activitate rezultata dintr-un contract prin care o persoana se obliga sa execute o munca manuala sau intelectuala in scopul obtinerii unui profit si care nu reprezinta livrari de bunuri.
    Astfel de activitati pot avea ca obiect:
    a) lucrari de constructii-montaj;
    b) transport de persoane si marfuri;
    c) servicii de posta si telecomunicatii;
    d) inchiriere de bunuri mobile sau imobile;
    e) operatiuni de intermediere sau de comision;
    f) reparatii de orice natura;
    g) cesiuni de bunuri mobile incorporale, precum: dreptul de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert; de titluri de participare;
    h) operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize;
    i) operatiuni bancare, financiare, de asigurare sau reasigurare;
    j) vanzari pentru consumul pe loc de produse alimentare si bauturi.
    4. Operatiuni asimilate cu livrari de bunuri si prestari de servicii
    Prevederile art. 2.4 din ordonanta se aplica de catre agentii economici care utilizeaza pentru activitatea proprie bunuri sau servicii destinate in mod curent vanzarii, daca agentii economici respectivi:
    - realizeaza, exclusiv sau partial, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata;
    - realizeaza bunuri de natura mijloacelor fixe.
    Acelasi regim se aplica si agentilor economici din reteaua comerciala pentru bunurile preluate din depozitele proprii.
    5. Importul de bunuri si servicii
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra importurile de bunuri si servicii realizate, direct sau prin intermediari autorizati, de orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul vamal al Romaniei.

    CAP. 2
    Persoane fizice sau juridice care exercita activitati supuse taxei pe valoarea adaugata
    Potrivit art. 2 din ordonanta, pentru ca operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor sau prestarile de servicii efectuate cu plata, precum si cele asimilate acestora sa intre in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, trebuie ca acestea sa rezulte dintr-o activitate desfasurata intr-o maniera independenta de catre persoanele fizice sau juridice.
    Actioneaza de o maniera independenta persoanele care exercita o activitate pe propria lor raspundere si au libertate totala in organizarea si executia lucrarilor pe care le comporta operatiunile in cauza, cum sunt:
    - regiile autonome;
    - societatile comerciale;
    - unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale;
    - societatile agricole;
    - unitatile cooperatiste;
    - asociatiile si organizatiile cu scop lucrativ;
    - persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative;
    - persoanele juridice, precum si persoanele fizice, indiferent daca au fost inregistrate sau nu ca agenti economici, pentru importurile de bunuri si servicii supuse taxei vamale potrivit Regulamentului vamal al Romaniei.
    Nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile realizate de persoanele care nu actioneaza de o maniera independenta, cum este cazul salariatilor si altor persoane angajate printr-un contract de munca sau orice alt raport juridic de subordonare prin care se stabilesc conditiile de munca, modalitatea de salarizare sau responsabilitatea celui care angajeaza, cum sunt:
    - persoane fizice care presteaza munci salarizate sau remunerate de asociatiile de locatari;
    - voiajorii, reprezentantii firmelor sau comis-voiajorii;
    - artistii de spectacole;
    - manechinii;
    - jurnalistii, corespondentii locali de presa.
    De asemenea, nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata indemnizatiile primite de persoanele care desfasoara activitati in cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome, ca imputerniciti mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, ca membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori.

    CAP. 3
    Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata
    Potrivit art. 3 din ordonanta, nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
    Acelasi regim se aplica si vanzarii catre populatie a imobilelor sau partilor de imobile construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata, precum si inchirierii de imobile sau parti ale acestora in scop de locuinta.
    Nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile care nu rezulta dintr-o activitate economica avand drept scop obtinerea de profit sau care nu sunt executate cu plata sau asimilate platii.
    In situatiile in care din operatiunile de mai sus rezulta profit, unitatile respective sunt obligate sa-l utilizeze pentru dezvoltarea sau imbunatatirea serviciilor prestate.
    Asociatiile, organizatiile si institutiile publice de mai sus intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata pentru alte operatiuni privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, pentru obtinerea de profit.
    De asemenea, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale autorizate sa desfasoare activitati cu caracter comercial.

    CAP. 4
    Teritorialitatea
    Conform art. 4 alineatul ultim din ordonanta, prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand sunt utilizate in Romania, independent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc criteriile in functie de care se determina locul de impozitare pentru serviciile executate sau utilizate in Romania;
    1. Locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara
    Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobiliare existente in Romania, independent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate.
    Acelasi regim se aplica si serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alti agenti economici cu activitate in domeniul bunurilor imobiliare (studii, expertize, reparatii si alte prestari ale agentilor imobiliari).
    2. Locul unde se presteaza transportul de persoane si de marfuri
    Operatiunile rezultate din activitatea de transport de persoane si de marfuri sunt supuse taxei pe valoarea adaugata corespunzator distantelor parcurse in Romania.
    3. Locul unde sunt utilizate serviciile
    Taxa pe valoarea adaugata se plateste de beneficiari pentru urmatoarele servicii:
    - inchirierea de bunuri mobile corporale;
    - cesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    - serviciile de publicitate: consulting, studii, cercetari si expertize, ca si furnizarea de informatii in domeniul prelucrarii automate a datelor.
    4. Locul unde serviciile sunt prestate efectiv
    In aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    - culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, recreative, targuri si expozitii, inclusiv organizarea si serviciile accesorii acestor activitati;
    - prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si depozitarea marfurilor etc.;
    - activitatea hoteliera, inclusiv in moteluri, vile, cabane, campinguri etc.;
    - vanzarile pentru consumul pe loc de produse alimentare si bauturi.
    5. Locul unde este situat sediul prestatorului
    Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, la locul unde este situat sediul prestatorului, serviciile necuprinse la pct. 1-4 de mai sus.

    CAP. 5
    Operatiuni scutite
    Operatiunile scutite sunt reglementate prin art. 5 lit. c) si art. 6 din ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie.
    In aplicarea prevederilor art. 6 din ordonanta, se precizeaza:
    1. Cu privire la livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare si de asistenta sociala
    Se incadreaza in scutirea prevazuta la lit. a) operatiunile efectuate de unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala, indiferent de forma lor de organizare: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, aziluri, case de copii, salvari si altele autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala.
    Sunt scutite, de asemenea, serviciile funerare prestate de unitatile sanitare sau de alte unitati special autorizate in acest sens.
    In cazul cand unitatile de mai sus desfasoara si alte activitati decat cele sanitare si de asistenta sociala, incadrarea acestora in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in mod distinct, tinand seama de prevederile normelor legale.
    Astfel, operatiunile economice efectuate in mod sistematic in vederea obtinerii de profit, cum ar fi livrarile de bunuri din gospodariile anexe, prestarile hoteliere, inclusiv pensiunile, activitatile de comert se supun taxei pe valoarea adaugata daca unitatea in cauza realizeaza din aceste activitati un venit total de peste 10 milioane lei anual;
    b) unitatile de stiinta si invatamant, de cultura si sport
    Sunt scutite operatiunile efectuate de unitatile de invatamant primar, gimnazial, liceal, superior, postuniversitar; scolile profesionale, complementare, de meserii sau postliceale; scolile de maistri; centrele de perfectionare a pregatirii profesionale, de reorientare si recalificare profesionala; gradinitele, taberele de copii si de tineret ; unitatile de ocrotire si invatamant special. Se supun acestor prevederi unitatile de cercetare pentru cercetarile stiintifice fundamentale, pentru programele nationale de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul de stat, precum si din fondul special.
    Activitatile de mai sus sunt scutite, independent de forma juridica si de proprietate a unitatilor care le efectueaza.
    Nu se incadreaza in prevederile de mai sus activitatile desfasurate in domenii cum ar fi:
    - conducerea auto sau pilotarea navelor si aeronavelor;
    - pregatirea in diverse discipline: sportive, artistice, de agrement etc.
    Aceste activitati, precum si altele desfasurate in mod sistematic, in scopul obtinerii de profit, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata daca unitatea in cauza realizeaza din aceste activitati un venit total de peste 10 milioane lei anual;
    c) liber-profesionistii autorizati care isi desfasoara activitatea individual
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. d), operatiunile realizate de persoanele fizice autorizate in mod individual in baza Decretului nr. 153/1954 si Decretului-lege nr. 54/1990, cum sunt:
    - inginerii, informaticienii, arhitectii, tehnicienii si desenatorii tehnici si de modele;
    - profesorii de orice specialitate, inclusiv cei de muzica si dans;
    - contabilii, avocatii si notarii;
    - expertii de orice fel;
    - dactilografele si stenografele;
    - traducatorii si interpretii;
    - medicii, inclusiv stomatologi si veterinari;
    - dentistii si tehnicienii dentari;
    - asistentii medicali, surorile de caritate, moasele si infirmierii;
    - fotografii;
    - artistii plastici;
    - scriitorii;
    - compozitorii;
    d) organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice la care acestia isi desfasoara activitatea, potrivit legii
    Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. f), organizatiile de nevazatori si asociatiile persoanelor handicapate care desfasoara activitati in scop social, precum si unitatile protejate, special organizate in baza Legii nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate.
    Unitatile economice apartinand organizatiilor de mai sus, care nu se incadreaza in reglementarile prevazute la alineatul precedent, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata daca realizeaza un venit total de peste 10 milioane lei anual;
    e) cantinele organizate pe langa unitatile de invatamant, agentii economici si sociali, institutiile publice (cu exceptia celor care functioneaza cu regim de alimentatie publica)
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata vanzarile de preparate culinare care fac parte din meniul propriu servit personalului care isi desfasoara activitatea in unitatile respective.
    Vanzarea preparatelor culinare proprii la alte persoane decat cele de mai sus, precum si a altor produse achizitionate in vederea revanzarii, care nu sunt cuprinse in meniul propriu, este supusa taxei pe valoarea adaugata daca aceste operatiuni depasesc plafonul de scutire de 10 milioane lei venit total anual;
    f) institutiile bancare, financiare, de asigurari si reasigurari, Regia Autonoma a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania, Regia Autonoma "Monetaria Statului" pentru producerea de medalii, insigne si monede
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile efectuate de:
    - Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si alte persoane juridice autorizate pentru activitatile reglementate prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara;
    - societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere in astfel de activitati;
    - Regia Autonoma "Monetaria Statului" pentru producerea de monede, in sortimentele si cantitatile solicitate de Banca Nationala a Romaniei, de medalii si insigne;
    - Regia Autonoma a Loteriilor si Pronosticurilor Sportive din Romania;
    - regiile autonome "Monitorul Oficial", "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" si "Imprimeria Nationala".
    Sunt scutite, de asemenea, operatiunile financiare referitoare la actiuni, obligatiuni si alte titluri de valoare;
    g) activitatea de tiparire si vanzare a timbrelor la valoarea declarata
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata operatiunile de:
    - tiparire a timbrelor;
    - vanzare a timbrelor la valoarea declarata.
    Nu sunt scutite vanzarile de timbre filatelice pentru colectii la alte valori decat cele declarate;
    h) operatiunile de vanzare a deseurilor din industrie si a materialelor recuperate, precum si cele de intermediere, de comision sau de alta natura legate de acestea
    Sunt scutite:
    - vanzarea de deseuri rezultate din activitatea industriala;
    - vanzarea de materiale recuperate din casari, dezmembrari, demolari, de bunuri mobile si imobile;
    - vanzarea materialelor recuperate, colectate de la populatie;
    - prestarile de servicii legate de operatiunile de mai sus, cum sunt cele privind: sortarea, prestarea, balotarea, manipularea, depozitarea, transportul etc.
    Prevederile de mai sus nu se aplica vanzarilor de produse obtinute din prelucrarea deseurilor;
    i) produsele si serviciile livrate in reteaua de desfacere catre populatie, prevazute in anexa la ordonanta
    Scutirea  de taxa pe valoarea adaugata se aplica astfel:
    - pozitiile 1-7, atat la producatori, importatori, oficii farmaceutice si unitati sanitare, cat si in reteaua de desfacere cu ridicata, mic-gros si cu amanuntul, exclusiv vanzarile prin unitatile de alimentatie publica si cele care practica adaosul comercial de alimentatie publica.
    La pozitia 1, scutirea se aplica la carne de animale si pasari domestice, inclusiv organe si maruntaie, la peste, exclusiv icre, vandute in stare proaspata, refrigerata sau congelata, independent de forma de prezentare (in carcasa, preambalata, dezosata etc.), destinate consumului populatiei.
    Prevederile de mai sus nu se aplica vanzarilor de animale si pasari vii.
    Pozitia 2 cuprinde vanzarile de lapte de consum si lapte praf catre populatie. Nu se aplica scutirea la livrarile de lapte destinat industrializarii.
    Pozitia 6 cuprinde livrarile de medicamente, inclusiv substante farmaceutice si plante medicinale, efectuate de producator catre unitatile sanitare, oficiile farmaceutice, farmacii sau alte unitati comerciale, autorizate sa desfaca astfel de produse, si vanzarile acestora catre  populatie. Vanzarile de substante farmaceutice intre unitatile producatoare de medicamente, precum si importurile de astfel de produse sunt scutite, de asemenea, de taxa pe valoarea adaugata;
    - pozitia 8, numai la agentii economici din reteaua de desfacere catre populatie;
    - pozitia 9, la unitatile care distribuie energia electrica catre populatie;
    - pozitia 10, la unitatile de distribuire catre populatie a energiei termice achizitionate sau produse in centralele proprii;
    - pozitia 11, la unitatile care presteaza transportul in comun urban de calatori.
    2. Cu privire la operatiunile de import
    Potrivit art. 6 lit. B.a), importurile de bunuri care, potrivit legii, sunt scutite de taxa vamala, cu exceptia celor prevazute la art. 13 din Legea nr. 35/1991, sunt scutite si de taxa pe valoarea adaugata.
    In aceasta situatie sunt:
    - bunurile dobandite prin succesiuni testamentare, dovedite pe baza unor documente oficiale;
    - ajutoarele si donatiile, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizatii sau asociatii cu caracter umanitar sau cultural, ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice, sindicate si partide politice, organizatii de cult, federatii, asociatii sau cluburi sportive, institutii de invatamant, fara a fi destinate sau a fi folosite pentru subventionarea campaniei electorale sau a unor activitati ce pot constitui amenintari la siguranta nationala;
    - materialele pentru probe, experimentari sau cercetari;
    - bunurile straine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
    - mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare, de reclama si documentare.
    Pentru a beneficia de scutire, bunurile respective trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fie trimise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
    - sa nu faca obiectul unor comercializari ulterioare;
    - sa nu fie utilizate pentru prestatii catre terti, aducatoare de venituri;
    - sa fie cuprinse in patrimoniul persoanei juridice si inregistrate in evidenta contabila proprie.
    In cazul schimbarii conditiilor de mai sus, importatorii sunt obligati sa achite taxa pe valoarea adaugata, concomitent cu plata taxelor vamale.
    De asemenea, sunt scutite urmatoarele categorii de bunuri:
    - bunurile de origine romana;
    - bunurile care au fost reparate sau inlocuite de partenerii externi, in perioada de garantie;
    - bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate;
    - bunurile introduse in tara de catre persoanele fizice, misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, precum si de membrii acestora, si care, potrivit Regulamentului vamal in vigoare, sunt scutite de plata taxelor vamale;
    - aeronavele civile si produsele scutite de taxa vamala potrivit Acordului privind comertul cu aeronave civile.

    CAP. 6
    Operatiuni impozabile prin optiune
    Potrivit art. 7 din ordonanta, agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice, care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.f), i)8 si i)12, pot opta pentru plata acestei taxe pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia.
    Platitorii de taxa prin optiune beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor achizitionate sau realizate in unitatile proprii destinate realizarii operatiunilor impozabile, potrivit reglementarilor cuprinse in cap. 6 din ordonanta si precizarilor din prezentele norme.
    Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza de cerere si justificare economica, prezentate de solicitant, numai in conditiile in care includerea operatiunilor respective in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata nu influenteaza negativ alte operatiuni sau produse scutite de taxa pentru protectia sociala sau a unor activitati specifice.
    Agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice sunt obligati, ca pentru activitatea sau partea acesteia din care rezulta operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata prin optiune, sa organizeze un sector distinct din punct de vedere al evidentei contabile si al dreptului de deducere.
    Aprobarea este irevocabila pana la 31 decembrie al celui de-al patrulea an urmator anului in care s-a introdus plata taxei pe valoarea adaugata prin optiune si se prelungeste, de drept, pentru inca 5 ani, daca in cursul perioadei initiale agentul economic platitor prin optiune a beneficiat de rambursarea taxelor aferente bunurilor de natura mijloacelor fixe cumparate.

    CAP. 7
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
    Potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 si art. 12 din ordonanta, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor.
    Prin art. 10 alineatul ultim si art. 11 din ordonanta se reglementeaza conditiile in care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata aferenta unor operatiuni specifice, conditii care determina si exigibilitatea taxei.
    In ceea ce priveste bunurile din import aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, potrivit Regulamentului vamal al Romaniei, faptul generator ia nastere la data cand bunurile in cauza sunt scoase din regimul de mai sus si s-au intocmit formalitatile vamale corespunzatoare noii destinatii.
    Pentru bunurile exportate care s-au returnat, faptul generator intervine la data cand bunurile respective au fost valorificate catre beneficiarii interni.
    Exigibilitatea este anticipata faptului generator atunci cand:
    - factura este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    - contravaloarea bunurilor sau serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    - se incaseaza avansuri sau se fac decontari succesive.
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, inclusiv lucrarile imobiliare, care se efectueaza continuu sau succesiv, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, cu autorizarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului, pe baza de factura sau alt document legal inlocuitor.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor, pentru lucrarile si in conditiile urmatoare:
    1. Lucrari ce pot fi supuse platii taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarii:
    - lucrarile imobiliare cu caracter deosebit, executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
    - lucrarile imobiliare, la care materialele si aparatele indispensabile pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrare depasesc 50% din preturile negociate intre antreprenor si beneficiar.
    2. Conditii si modalitati de optiune
    Optiunea se aproba de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa achite, la efectuarea livrarilor, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor, ce se incadreaza in prevederile pct. 1 de mai sus, contractate dupa data declaratiei respective.
    Dupa obtinerea aprobarii optiunii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii, iar beneficiarilor, sa deduca taxa inainte de receptionarea lucrarii.
    Optiunea platii taxei pe valoarea adaugata la livrarea lucrarii se comunica beneficiarilor in termen de 10 zile de la aprobare.
    Nerespectarea conditiilor de mai sus atrage anularea optiunii si obligatia platii taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de art. 12 din ordonanta.
    Antreprenorul poate renunta oricand la optiunea primita. In aceasta situatie, are obligatia achitarii taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.

    CAP. 8
    Baza de impozitare
    Ca regula generala, baza de impozitare este constituita pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, din toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile primite sau ce urmeaza a fi primite de furnizor sau prestator in contrapartida pentru livrarile sau prestarile efectuate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul platii in natura, trebuie sa se tina seama de valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor care constituie contravaloarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.
    Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sau, dupa caz, la intocmirea facturilor, chiar daca in contract se prevede plata in rate sau prin decontari succesive.
    Agentii economici care realizeaza atat livrari de bunuri si prestari de servicii, cat si operatiuni de intermediere determina baza de impozitare corespunzator fiecarei categorii de operatiuni, potrivit prevederilor art. 13 din ordonanta.
    Astfel, pentru vanzarile de bunuri in regim de consignatie, baza de impozitare se determina dupa cum urmeaza:
    a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor cumparate de la agentii economici sau incredintate de acestia pentru a fi vandute. Pentru bunurile incredintate, vandute, agentii economici respectivi sunt obligati sa emita facturi continand elementele prevazute in art. 25 lit. B. din ordonanta, cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea; b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand persoanelor fizice neinregistrate ca agenti economici sau persoanelor juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    Pentru activitatea de intermediere in turism se aplica un regim specific in care baza de impozitare o constituie diferenta dintre pretul total, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, platit de client agentiilor de turism sau organizatorilor de circuite turistice, si pretul efectiv, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si alti prestatori care executa material serviciile utilizate de client.
    Din taxa calculata pe baza cotei de 15,254%, aplicata asupra bazei de impozitare determinate potrivit alineatului precedent, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare ale agentiei de turism sau organizatorilor de  circuite turistice.
    Agentii economici care presteaza serviciile de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate (mijloace de transport, hoteluri, restaurante etc.) determina baza de impozitare potrivit art. 13 lit. b) din ordonanta.
    In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul desfacerii marfurilor, toate sumele percepute ulterior livrarii bunurilor dau loc la impozitare din momentul facturarii.
    Reprezinta cheltuieli accesorii ale livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator, in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.
    In baza art. 14 din ordonanta, nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului, inclusiv cele acordate dupa facturarea bunurilor sau serviciilor.
    Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
    - sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
    - sa fie reflectate in facturi sau alte documente legale, iar pentru cele acordate dupa facturare sa se respecte prevederile art. 28 din ordonanta;
    b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.
    Excluderea din baza de impozitare se face numai daca sunt percepute peste preturile si tarifele negociate.
    Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care in fapt reprezinta contravaloarea bunurilor livrate;
    c) dobanzile percepute pentru platile cu intarziere;
    d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestora. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor respective se face numai de catre clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective;
    e) ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb, fara facturare;
    f) sumele incasate de catre agentii economici de la persoanele fizice sau juridice carora li s-a acordat locatie de gestiune;
    g) primele incasate de la buget pentru animale si pasari vii destinate taierii si pentru lapte de vaca.
    In baza art. 15 din ordonanta, baza de impozitare va fi redusa corespunzator in situatia:
    - refuzurilor totale sau partiale ramase definitive;
    - ambalajelor in care s-a expediat marfa, restituite si facturate de clienti;
    - neincasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor sau serviciilor de la clienti, declarati insolvabili prin hotarari judecatoresti definitive.

    CAP. 9
    Cotele de impozitare
    In conformitate cu art. 17 din ordonanta, pentru operatiunile impozabile obligatoriu privind livrarile de bunuri, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare si prestarile de servicii, din tara sau din import, se aplica o cota unica de 18%. Operatiunile de export sau asimilate exportului de bunuri si servicii sunt supuse cotei zero.
    1. Cota de 18%
    Se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. A, asupra operatiunilor privind:
    a) vanzarile de bunuri mobile si imobile, efectuate de catre persoanele fizice sau juridice autorizate, catre beneficiari cu sediul sau domiciliul in Romania, cu exceptia bunurilor scutite potrivit legii.
    Aceeasi cota se aplica si vanzarilor de bunuri catre persoanele fizice nerezidente in Romania;
    b) importul de bunuri mobile, precum si vanzarea acestora catre beneficiari, in conditiile prevazute la lit. a) de mai sus;
    c) prestarile de servicii pentru care locul de impozitare este situat in Romania, potrivit prevederilor cap. 4 din prezentele norme.
    2. Cota zero
    Se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. B, pentru operatiunile de export de bunuri si servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania:
    a) Export de bunuri
    Cuprinde livrarile de bunuri efectuate de agenti economici cu sediul in Romania catre beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale pentru export.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de exportul bunurilor, cum sunt:
    - serviciile prestate de comisionari sau alti intermediari care intervin in operatiunile de export;
    - transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate;
    - prestarile accesorii la transportul bunurilor exportate: incarcari-descarcari ale mijloacelor de transport, manipulari ale marfurilor;
    - inchirierea mijloacelor de transport, inclusiv cele dotate cu materiale necesare pentru protectia marfurilor exportate;
    - paza si depozitarea marfurilor exportate;
    - operatiunile de prezentare si ambalare ale produselor destinate exportului.
    Prestatorii de servicii beneficiaza de cota zero numai in conditiile in care prezinta documentatia din care sa rezulte ca operatiunile in cauza sunt direct legate de exportul de bunuri.
    In cazul in care nu se indeplineste conditia de mai sus, prestatorul factureaza serviciile aplicand cota de 18%, urmand ca exportatorul sa aplice prevederile art. 5 lit. b) din ordonanta.
    Justificarea realitatii exportului se face prin:
    a) declaratia de export, vizata de organele vamale;
    b) documentele de transport international;
    c) polita de asigurare si/sau de reasigurare;
    d) orice alte documente specifice prestarilor efectuate in porturi, aeroporturi, gari si autogari, dupa caz.
    b) Export de servicii
    Sunt supuse cotei zero prestarile de servicii efectuate de agenti economici cu sediul in Romania, in favoarea beneficiarilor cu sediul in strainatate, si care sunt folosite in afara Romaniei, cum sunt:
    - inchirierea de bunuri mobile corporale;
    - cesiuni si concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si comert si alte drepturi similare;
    - serviciile de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize, ca si furnizarea de informatii in domeniul prelucrarii automate a datelor;
    - serviciile de arhitectura, proiectare, studii, expertize si alte prestari ale agentilor imobiliari, pentru bunurile imobiliare situate in strainatate;
    - reparatiile, transformarile, intretinerea si alte prestari, efectuate la navele de comert maritim sau pe fluvii internationale, precum si la aeronave.
    Sunt supuse, de asemenea, cotei zero:
    - prestarile de servicii efectuate in porturi si aeroporturi, aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale, precum si aeronavelor, apartinand companiilor de transport straine;
    - transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave romanesti comandate de beneficiari cu sediul in strainatate;
    - transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat cu mijloace de transport maritim, aerian si feroviar.
    3. Cota ce se aplica asupra preturilor cu amanuntul sau asupra tarifelor practicate pentru serviciile prestate populatiei sau altor consumatori, care cuprind si taxa pe valoarea adaugata
    Cota de 18% prevazuta de art. 17 din ordonanta se aplica asupra bazei de impozitare, determinata potrivit art. 13 din ordonanta, in care nu este cuprinsa taxa pe valoarea adaugata.
    Pentru bunurile comercializate prin comertul cu amanuntul (magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia), precum si pentru unele prestari de servicii (transport, posta, telefon, telegraf etc.), preturile sau tarifele practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata.
    In aceste conditii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea unei cote recalculate dupa formula 18:118X100 asupra sumei obtinute din vanzarea bunurilor si din prestarea serviciilor respective.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor
    Potrivit art. 18 din ordonanta, platitorii taxei pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente intrarilor de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni impozabile.
    Prin bunuri si servicii achizitionate pentru realizarea de operatiuni impozabile se inteleg materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie sau, dupa caz, de circulatie.
    Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
    a) bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni scutite;
    b) bunuri si servicii destinate folosirii in scop personal sau punerii la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit;
    c) bunuri si servicii achizitionate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
    d) servicii de transport, hoteliere, de restaurant si altele efectuate pentru activitatea de intermediere in turism si care sunt utilizate sau consumate de turisti;
    e) alte cheltuieli care nu au legatura directa si exclusiva cu activitatea firmei, cum ar fi cele pentru: distractie, divertisment, achizitionarea si intretinerea autoturismelor folosite pentru activitati ce nu au drept scop obtinerea de profit.
    Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune in parte, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    In situatia in care un agent economic realizeaza atat operatiuni impozabile, cat si operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina, potrivit art. 20 din ordonanta, in raport cu participarea bunurilor sau serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor impozabile.
    Gradul de participare a bunurilor si serviciilor achizitionate la realizarea de operatiuni impozabile se determina lunar, ca raport intre suma reprezentand contravaloarea bunurilor livrate si serviciilor prestate supuse taxei pe valoarea adaugata si totalul operatiunilor realizate in luna respectiva.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor cumparate in vederea revanzarii ca atare sau sub forma de preparate culinare prin unitatile din reteaua comerciala nu se supune recalcularii prevazute la alineatul precedent. Taxa respectiva se deduce integral, cu conditia respectarii prevederilor art. 19 din ordonanta.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe, materiilor prime, altor bunuri si servicii achizitionate inainte de punerea in functiune a unui obiectiv de investitii, dedusa potrivit prevederilor de mai sus, se recalculeaza la expirarea primului an de functionare, in conditiile prevazute de art. 20 din ordonanta.
    Prin art. 19 din ordonanta se stabilesc conditiile in care agentii economici pot beneficia de dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, si anume:
    a) sa justifice prin documente legal intocmite cuantumul taxei.
    Documentele legale sunt:
    - facturile sau alte documente inlocuitoare, pentru bunurile si serviciile cumparate de la furnizorii din tara;
    - declaratia vamala de import, vizata de organele vamale pentru taxa platita la importuri;
    - documentul care confirma achitarea taxei de catre agentul economic, pentru livrarile catre sine;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Modalitatile de exercitare a dreptului de deducere sunt reglementate prin art. 21 din ordonanta, si anume:
    a) prin retinerea din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile de bunuri si serviciile prestate, a taxei aferente intrarilor;
    b) prin rambursarea de catre organul fiscal a sumei reprezentand diferenta dintre taxa aferenta intrarilor si taxa facturata de agentul economic pentru livrarile de bunuri sau serviciile prestate.
    Termenele pentru regularizarea cu bugetul de stat a diferentelor de taxa sunt urmatoarele:
    - diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. a) se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare;
    - diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) se regularizeaza astfel:
    a) pentru unitatile care realizeaza operatiuni de export, prin rambursare lunara, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei si cererii transmise organului fiscal competent;
    b) pentru unitatile care realizeaza atat operatiuni supuse taxei, cat si operatiuni scutite de la plata taxei, prin compensarea minusului dintr-o luna cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat in lunile urmatoare.
    In situatia in care sumele datorate bugetului de stat, exigibile in lunile urmatoare, nu acopera integral taxa deductibila, diferenta se ramburseaza de organul fiscal competent, astfel:
    - in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei si cererii de rambursare transmise organului fiscal competent, in situatia in care din deconturile intocmite pe o perioada de 3 luni consecutiv rezulta taxa de rambursat;
    - in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei si cererii de rambursare transmise organului fiscal competent de catre societatile agricole, unitatile care prelucreaza sezonier produse agricole vegetale si de catre cele care depoziteaza la nivel national produse agricole vegetale pentru taxa pe valoarea adaugata de rambursat rezultata din decontul lunar.
    Sumele sub 100.000 lei nu se ramburseaza, urmand a fi regularizate prin reportare in perioadele urmatoare.
    Intreprinderile cu productie sezoniera pot cere rambursarea sumelor cuvenite la finele lunii urmatoare incheierii sezonului.
    Dupa intocmirea documentatiei si prezentarea cererii de rambursare la organul fiscal competent, suma respectiva nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat regularizarea.
    In baza art. 24 din ordonanta se stabilesc urmatoarele cazuri in care organele Ministerului Finantelor pot cere agentilor economici garantii personale sau solidare pentru eventualele sume incorect rambursate sau incorect solicitate la rambursare;
    - cand suma de rambursat depaseste 1 milion lei, ca urmare a livrarii produselor la export;
    - cand din documentatia prezentata rezulta ca s-a ajuns in situatia de a solicita rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ca urmare a unor aprovizionari excesive sau nelivrarii produselor executate sau serviciilor prestate;
    - cand din verificari au rezultat abateri de la prevederile legii cu privire la obligatiile platitorilor.
    Garantiile vor fi constituite de catre agentii economici din bunuri si alte valori, pana la nivelul sumelor solicitate a fi rambursate, pe termen de maximum 30 de zile de la data restituirii.
    In cadrul acestui termen, organele fiscale sunt obligate sa verifice corecta determinare a sumelor rambursate si sa regularizeze eventualele diferente.

    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor
    Persoanele fizice si juridice care realizeaza livrari de bunuri sau prestari de servicii ce se incadreaza in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata au obligatiile prevazute de art. 25 din ordonanta.
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale
    Agentii economici in functiune la data aplicarii taxei pe valoarea adaugata vor fi luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata  pe baza datelor raportate prin bilantul intocmit pentru anul 1992 si, dupa caz, pe baza declaratiei depuse in anul 1993 in vederea atribuirii codului fiscal. Agentii economici care nu au functionat intreg anul 1992 si au raportat prin bilant un volum de activitate de pana la 10 milioane lei sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentelor norme, o declaratie privind cifra de afaceri prevazuta pentru anul 1993.
    Agentii economici care nu au depus declaratia de inregistrare prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 349/1992, precum si cei  infiintati dupa data de 1 iunie 1993 depun declaratia de inregistrare la termenele si potrivit modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    Organele fiscale vor remite agentilor economici care au declarat o cifra de afaceri de peste 10 milioane lei pe 12 luni, in termen de 15 zile de la data primirii declaratiei, instiintarea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata concomitent cu transmiterea codului fiscal.
    Agentii economici care in cursul anului au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 6 lit. A.i) 12 din ordonanta sunt obligati sa solicite luarea in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata incepand cu data  de 1 a lunii a doua celei in care plafonul a fost depasit.
    Cererea se depune organului fiscal care i-a atribuit codul fiscal, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care au realizat depasirea, si va cuprinde:
    - datele de identificare cuprinse in declaratia de inregistrare pentru atribuirea codului fiscal;
    - cifra de afaceri realizata;
    - data depasirii plafonului de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    La incetarea activitatii, agentii economici sunt obligati sa solicite, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva, scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, concomitent cu depunerea declaratiei prevazute la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor de vanzare
    Persoanele fizice si juridice care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligate sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau documente inlocuitoare, in conditiile prevazute la art. 25 lit. B. din ordonanta si in Hotararea Guvernului nr. 768/1992.
    In baza prevederilor de mai sus, sunt scutiti de obligatia emiterii unei facturi agentii economici care realizeaza urmatoarele operatiuni impozabile:
    1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
    2. folosirea de catre agentii economici a unor bunuri si servicii executate in unitatile proprii;
    3. vanzari de bunuri si prestari de servicii catre populatie  pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul.
    Agentii economici care se incadreaza in situatiile de mai sus sunt obligati sa reflecte operatiunile realizate in documentele tehnico-operative prevazute in normele metodologice in vigoare.
    Agentii economici beneficiari de produse si servicii, in conditiile prevazute mai sus, isi exercita dreptul de deducere, cu respectarea prevederilor art. 18 si art. 19 lit. a) si b) din ordonanta, pe baza chitantei fiscale emise de furnizor sau prestator ori in baza documentului prin care s-a efectuat plata si care contine certificarea expresa a furnizorului sau prestatorului privind includerea taxei pe valoarea adaugata in pret sau in tarif.
    Suma taxei pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor respective se determina potrivit prevederilor din cap. 9 pct. 3 din prezentele norme.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    a) sa tina in mod regulat evidenta contabila potrivit normelor in vigoare, care sa-i permita sa determine suma impozabila si taxa pe valoarea adaugata datorata pentru livrarile si serviciile efectuate, precum si a celei deductibile aferente intrarilor sau sa aiba un registru cu pagini numerotate in care sa inscrie zilnic, fara stersaturi si spatii neutilizate, elementele necesare pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata datorata pentru vanzari si deductibila pentru intrari.
    Modul de reflectare in evidenta contabila sau in registre a operatiunilor prevazute la alineatul precedent se stabilesc potrivit art. 4 din Legea nr. 82/1991;
    b) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, deconturi privind operatiunile realizate si taxa pe valoarea adaugata aferenta. Formularul se procura de la organul fiscal, se completeaza cu toate datele solicitate, se semneaza de persoanele autorizate si i se aplica stampila care angajeaza firma.
    Persoanele juridice care au subunitati inregistrate in baza art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993 pot atribui acestora, cu avizul organului fiscal competent, calitatea de platitori de taxa pe valoarea adaugata, situatie in care le revin toate obligatiile si drepturile rezultate din normele legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata;
    c) sa furnizeze organelor fiscale care efectueaza verificari sau investigatii privind respectarea normelor legale toate documentele necesare stabilirii taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor efectuate atat la sediul principal, cat si la sucursale sau agentii.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa datorata potrivit decontului intocmit, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, prin virament, cec sau numerar la organul fiscal la care s-a inregistrat ca platitor sau la banca comerciala, dupa caz;
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta produselor din import la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale. Taxa datorata se determina de catre importator prin completarea datelor din formularul pe care il procura de la organul vamal. Taxa achitata se confirma prin semnatura si stampila ce angajeaza organul vamal.
    Pentru bunurile din import exceptate de taxe vamale potrivit normelor legale privind tariful vamal de import, precum si pentru cele scutite de taxe vamale in baza art. 13 din Legea nr. 35/1991, importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import si sa determine, potrivit legii, valoarea in vama, taxele si accizele datorate de acestia si, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata se plateste la organul vamal conform reglementarilor in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Pentru bunurile din import la care se acorda liber de vama cu caracter provizoriu, precum si pentru cele aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, importatorul sau reprezentantul sau autorizat este obligat sa depuna o garantie egala cu valoarea taxei vamale, plus accizele si taxa pe valoarea adaugata aferente bunurilor respective.
    Importatorul are dreptul de deducere a taxei achitate organului vamal din taxa pe valoarea adaugata datorata dupa vanzarea bunurilor din import. In cazul importurilor realizate direct de catre beneficiari, dreptul de deducere a taxei achitate organului vamal se exercita potrivit prevederilor cap. 6 din ordonanta;
    c) sa achite taxa datorata bugetului de stat concomitent cu declaratia inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in termenul reglementat prin art. 25 lit. A. b) din ordonanta.

    CAP. 12
    Dispozitii finale
    In baza art. 26 din ordonanta, formularele pentru facturi, documentele inlocuitoare, borderourile zilnice de vanzare, incasare si alte documente necesare aplicarii prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata se stabilesc de Ministerul Finantelor si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Potrivit art. 27 din ordonanta, agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata, iar cei care au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul, activitati hoteliere, prestari de servicii catre populatie si alte activitati de asemenea natura au si obligatia instalarii aparatelor de marcat, care sa corespunda cerintelor privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata.
    In acest scop, agentii economici vor asigura pregatirea adecvata a personalului propriu si dotarea cu aparatura tehnica necesara realizarii in conditii optime a lucrarilor prevazute de normele legale in domeniul taxei pe valoarea adaugata.
    Corectarea erorilor de inregistrare se va face conform prevederilor regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, iar corectarea taxei pe valoarea adaugata facturata in mod eronat, potrivit art. 28 din ordonanta, prin emiterea unei noi facturi, in rosu, pentru sumele ce urmeaza a fi scazute, si in negru, pentru cele de adaugat.
    Conform art. 31 din ordonanta, taxa pe valoarea adaugata se aplica pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate dupa intrarea  in vigoare a ordonantei, indiferent de data incheierii contractelor, executarii produselor sau prestarii serviciilor.
    Produsele livrate si serviciile prestate pana la data introducerii taxei pe valoarea adaugata, justificate cu documente de expeditie si transport, procese-verbale de receptie sau alte documente similare din care sa rezulte ca livrarea si, respectiv, prestarea s-au efectuat anterior aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, vor fi facturate potrivit metodologiei legale in vigoare la data  efectuarii operatiunilor respective.
    Impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in valoarea materiilor prime, a materialelor si utilajelor aflate in stoc sau incorporate in productia neterminata, semifabricate, in produse finite sau mijloace fixe existente in unitatile producatoare la data aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 nu este deductibil din taxa pe valoarea adaugata datorata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate dupa aceasta data.
    Bunurile aflate pe drum, expediate si facturate de furnizori inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 si receptionate de beneficiari dupa aceasta data, se considera in stoc la beneficiari si urmeaza reglementarile prevazute la alineatul precedent.
    Pentru produsele exportate se va restitui impozitul pe circulatia marfurilor, potrivit autorizarii si metodologiei in vigoare pana la data aplicarii taxei pe valoarea adaugata.
    Impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in facturile sau documentele inlocuitoare emise, dar neincasate pana la data aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, se varsa la bugetul de stat potrivit metodologiei in vigoare la data efectuarii operatiunilor respective.
    Sumele ramase de incasat la data aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 pentru livrari de bunuri si prestari de servicii cu plata in rate nu se supun taxei pe valoarea adaugata la termenele scadente dupa intrarea in vigoare a ordonantei.
    Avansurile incasate de furnizori si prestatori pana la data introducerii taxei pe valoarea adaugata se impoziteaza potrivit reglementarilor legale existente la data efectuarii operatiunilor respective, urmand ca la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate baza de impozitare sa se diminueze corespunzator.
    Preturile de cumparare aferente marfurilor existente in stoc la data introducerii taxei pe valoarea adaugata vor fi corectate de catre agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata din reteaua comerciala, prin eliminarea impozitului pe circulatia marfurilor cuprins in facturile emise de furnizori.
    Corectarea preturilor si regularizarea diferentelor se vor efectua potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentelor norme.
    Art. 32-34 din ordonanta reglementeaza dreptul organelor fiscale de a controla modul cum se respecta prevederile normelor legale, de a calcula majorari pentru platile cu intarziere si de a aplica amenzi pentru abaterile constatate care constituie contraventie.
    In situatiile prevazute de art. 32 alineatul ultim, organele fiscale sunt autorizate sa procedeze la stabilirea taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat prin estimare. Estimarea se va face tinandu-se seama de volumul activitatii din perioada precedenta si prin comparatie cu taxa pe valoarea adaugata raportata de alti agenti economici cu profil similar.
    Concomitent cu stabilirea taxei datorate bugetului de stat prin estimare, organele fiscale vor aplica majorarile si amenzile prevazute de art. 34 si 36 din ordonanta, dupa caz.
    Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac conform Legii nr. 32/1968, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Ca urmare, contravenientii nu beneficiaza de prevederile articolelor de mai sus privind plata pe loc sau, dupa caz, in cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savarsita.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 233/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 233 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 233/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu