E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 94 din 19 martie 1994

cu privire la modificarea si completarea Normelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si Ordonanta Guvernului nr. 6/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 28 martie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, se modifica si se completeaza astfel:

    A.
    CAP. 5
    Operatiuni scutite
    1. Punctul 1 litera i) se inlocuieste cu urmatorul text:
    "i) produsele si serviciile prevazute in lista anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, beneficiind de scutire numai agentii economici care se incadreaza in prevederile din Nota la anexa respectiva, precum si agentii economici care presteaza serviciile mentionate la pct. 12 din aceeasi lista anexa."
    2. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Potrivit art. 6 lit. B din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    2.1. bunurile din import care, potrivit legii, sunt scutite de taxa vamala:
    a) ajutoarele si donatiile, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar sau cultural, ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice, sindicate si partide politice, organizatii de cult, federatii, asociatii sau cluburi sportive, institutii de invatamant, fara a fi destinate sau a fi folosite pentru subventionarea campaniei electorale sau a unor activitati ce pot constitui amenintari la siguranta nationala;
    b) bunurile straine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
    c) mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare, de reclama si documentare.
    Pentru a beneficia de scutire, bunurile de mai sus trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fie trimise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
    - sa nu faca obiectul unor comercializari ulterioare;
    - sa nu fie utilizate pentru prestatii catre terti, aducatoare de venituri;
    - sa fie cuprinse in patrimoniul persoanei juridice si inregistrate in evidenta contabila proprie.
    In cazul schimbarii conditiilor de mai sus, importatorii sunt obligati sa achite taxa pe valoarea adaugata concomitent cu plata taxei vamale;
    d) bunurile prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993, si anume:
    - bunurile de origine romana;
    - bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie;
    - bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate;
    e) alte bunuri scutite de taxe vamale prin legi sau hotarari ale Guvernului;
    2.2. masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele si mijloacele de transport din import necesare investitiilor, constituite ca aport in natura sau achizitionate din aportul in numerar al investitorilor straini la capitalul social ori la majorarea acestuia;
    2.3. marfurile importate si comercializate in regim de duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
    2.4. bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
    2.5. bunurile si serviciile din import provenite sau finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    2.6. importul de aur al Bancii Nationale a Romaniei;
    2.7. reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;
    2.8. aeronavele civile si produsele prevazute in nomenclatorul la Tariful vamal de import al Romaniei, provenite din tarile semnatare ale Acordului privind comertul cu aeronave civile;
    2.9. bunurile din import similare bunurilor din tara scutite de taxa pe valoarea adaugata conform art. 6 lit. A i) 6 si i) 11 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, si anume:
    - carti, ziare, reviste, cu exceptia publicatiilor pornografice sau care incita la violenta;
    - produsele cuprinse in lista anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993."

    B.
    CAP. 8
    Baza de impozitare
    3. Litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) sumele alocate de la bugetul de stat, cum sunt cele destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala."

    C.
    CAP. 9
    Cotele de impozitare
    4. Litera c) de la punctul 1. "Cota de 18%" se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
    "c) prestarile de servicii pentru care locul de impozitare este situat in Romania, potrivit prevederilor cap. 4 din prezentele norme, si anume:
    - prestarile aferente bunurilor de natura imobiliara situate in Romania;
    - transportul de persoane si de marfuri cand atat punctul de plecare, cat si cel de sosire se afla pe teritoriul Romaniei;
    - transportul pe parcurs intern al marfurilor din import, cand acesta nu a fost inclus in valoarea in vama;
    - serviciile prevazute la cap. 4 pct. 3, prestate pentru beneficiarii cu sediul sau domiciliul in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului;
    - serviciile prevazute la cap. 4 pct. 4 si 5, cu exceptia prestarilor accesorii transportului, legate direct de exportul marfurilor."
    5. Punctul 2 litera a) "Export de bunuri" se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "- livrarile de bunuri destinate aprovizionarii navelor si aeronavelor care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri."
    6. Ultimul alineat de la punctul 2 litera b) "Export de servicii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat  de agentii economici autorizati cu sediul in Romania."

    D.
    CAP. 10
    Regimul deducerilor
    7. Prevederile referitoare la termenele pentru regularizarea cu bugetul de stat a diferentelor de taxa se modifica astfel:
    "- diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. a) se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare;
    - diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) se regularizeaza astfel:
    a) taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta operatiunilor de export, prin rambursare, in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii decontului, a cererii de rambursare si a documentatiei justificative, la organul fiscal competent.
    Beneficiaza de rambursare in termenul de mai sus si:
    - societatile agricole constituite in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 36/1991, indiferent de denumire si de forma de proprietate;
    - unitatile care prelucreaza sezonier produse agricole vegetale;
    - unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de contractare, achizitie si depozitare a produselor agricole vegetale;
    - unitatile care livreaza produsele sau presteaza serviciile prevazute la pozitiile 8-11 din lista anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, pentru populatie;
    - unitatile productive noi pana la punerea in functiune, precum si cele care isi retehnologizeaza sectiile de productie;
    b) taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in tara se compenseaza cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat in lunile urmatoare. In situatia in care din deconturile intocmite pe o perioada de 3 luni consecutiv sumele datorate bugetului de stat nu acopera integral taxa deductibila, diferenta se ramburseaza de organul fiscal competent in termen de 30 de zile de la data depunerii decontului aferent lunii a treia si a cererii de rambursare."

    E.
    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor
    8. Litera B se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru avansuri, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi sau documente legale inlocuitoare. Se excepteaza agentii economici care au obtinut aprobarea organului fiscal competent, potrivit prevederilor cap. 7 din norme privind faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, precum si cei care incaseaza avansuri pe baza de contracte in vederea producerii de bunuri destinate exportului sau pentru efectuarea de importuri pentru care taxa pe valoarea adaugata se datoreaza la vama."
    9. Litera D b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Taxa pe valoarea adaugata se determina de catre importator inclusiv pentru bunurile exceptate de taxa vamala, prin completarea datelor din formularul pe care il procura de la organul vamal. Taxa achitata se confirma prin semnatura si stampila care angajeaza organul vamal.
    Ministerul Finantelor poate aproba ca taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate.
    Aprobarea se da anual, la cererea importatorilor, in conditiile stabilite prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Pentru marfurile din import aflate sub un regim vamal care suspenda temporar incasarea taxelor vamale, importatorul sau reprezentantul acestuia este obligat sa garanteze si plata taxei pe valoarea adaugata.
    Garantarea se face potrivit prevederilor art. 24 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei. Ministerul Finantelor poate acorda scutiri de garantarea platii taxei pe valoarea adaugata, conform regimului in vigoare pentru plata taxei vamale.
    Pentru materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti nu se va calcula taxa pe valoarea adaugata si nu se va solicita garantie pentru aceasta.
    La constatarea schimbarii destinatiei bunurilor respective, organele vamale vor sesiza unitatile fiscale teritoriale competente pentru a lua masuri potrivit prevederilor legale in vigoare."
    Art. 2
    Competentele prevazute la cap. 6 "Operatiuni impozabile prin optiune" si cap. 7 "Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata" pentru directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat se extind, dupa caz, si la organele fiscale subordonate acestora la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Art. 3
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 393/1993.
    Art. 4
    Normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, cu modificarile din prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, cu adaptarea textului la terminologia in vigoare si cu numerotarea acestuia.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 94/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 94 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu