Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 3 din  8 aprilie 1994

privind aprobarea  solutiilor unice referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DEPARTAMENTUL VENITURILOR STATULUI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din  9 mai 1994

    Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 1290/1993, aproba solutiile unice prevazute in anexa, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, adoptate potrivit procesului-verbal incheiat de comisie la data de 8 aprilie 1994.

                 Presedintele comisiei,
                 Corneliu Gorcea,
                 secretar de stat

    ANEXA 1

                  SOLUTII UNICE
referitoare la aplicarea prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993 si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994
    Anexa la Decizia nr. 1/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 14 ianuarie 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    Articolul 3 se completeaza cu punctul 4, care va avea urmatorul cuprins:
    "4. Intrarile si iesirile de produse agricole vegetale constituite in rezerve materiale nationale administrate de Regia Autonoma "Romcereal" nu sunt supuse T.V.A. intrucat reprezinta operatiuni interne efectuate in cadrul aceluiasi agent economic si nu constituie transfer al dreptului de proprietate. Produsele respective se supun T.V.A. la livrarea de care Regia Autonoma "Romcereal" catre alti beneficiari.
    Acelasi regim se aplica si bunurilor constituite in rezerve de mobilizare la toti agentii economici mandatati in acest scop."
    Dupa articolul 6 litera A b) se introduce articolul 6 litera A e), care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    lit. A e)
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    - livrarile de bunuri efectuate de gospodariile agricole individuale, carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole si care le folosesc si le exploateaza in mod individual;
    - livrarile de bunuri efectuate de asociatiile constituite conform art. 2 din Legea nr. 36/1991."
    Articolul 6 litera A i) 5, prima liniuta, se completeaza cu un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "- sumele incasate din vanzarea biletelor si abonamentelor pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de film, in activitatea de exploatare si difuzare de filme cinematografice pentru public."
    Articolul 6 litera A i) 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    lit. A i) 10
    Bunurile din import, inclusiv cele constituite ca aport la capitalul social, scutite de T.V.A., sunt cele prevazute la art. 6 lit. B din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994."
    Articolul 6 litera A i) 11 se completeaza cu litera c), care va avea urmatorul cuprins:
    "c) Organele si maruntaiele scutite de T.V.A. sunt urmatoarele:
    1. limba (inclusiv slungul);
    2. creierul;
    3. inima;
    4. plaminii;
    5. ficatul;
    6. splina;
    7. rinichii;
    8. maduvioarele;
    9. ugerul;
    10. pancreasul;
    11. timusul;
    12. burta de bovine si ovine;
    13. stomacul de porc;
    14. matele de bovine, porcine si ovine;
    15. osinza, bazarii de porc, praporele (epiplon).
    Portiunile comestibile rezultate din prelucrarea carcasei se includ in notiunea de carne, respectiv: cap, picioare, urechi, buze, grasimi, (inclusiv slanina), oase, sorici, cozi de porc."
    Articolul 6 litera A i) 12 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Vanzarea de active si de mijloace fixe devenite disponibile, precum si vanzarile efectuate in perioada de lichidare a societatii nu intra in calculul cifrei de afaceri luate in considerare la stabilirea plafonului de 10 milioane lei anual."
    Articolul 12 se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
    "Antreprenorii de lucrari imobiliare pot, in conditiile stabilite in normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, sa opteze pentru plata T.V.A. la efectuarea livrarilor. In cazurile in care se fac decontari partiale pe baza de situatii de lucrari, facturi sau alte documente legale inlocuitoare, exigibilitatea ia nastere la data intocmirii documentelor respective."
    Articolul 13 se completeaza cu punctul 6, care va avea urmatorul cuprins:
    "6. Bunurile din import introduse in tara in regim de leasing dupa 1 iulie 1993 se supun T.V.A. corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate pentru perioada de leasing.
    In cazul in care la expirarea perioadei de leasing bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza T.V.A. pentru suma negociata de parti, in plus fata de suma prevazuta in contractul de leasing.
    Sumele ramase de plata aferente bunurilor introduse in tara in regim de leasing inainte de 1 iulie 1993, prevazute in contracte cu scadente dupa aceasta data, nu se supun T.V.A. conform prevederilor cap. XII din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993. La expirarea perioadei de leasing se aplica prevederile alin. 2 de mai sus."
    Punctul 1 alineatul 2 al articolului 17 se completeaza cu urmatorul text:
    "In situatia in care pentru transportul bunurilor din import pe parcurs intern se intocmeste factura sau alt document legal, distinct de documentele de transport avute in vedere la stabilirea valorii in vama a bunurilor, urmeaza ca pentru suma aferenta parcursului intern sa se calculeze T.V.A. in cota de 18% ."
    Articolul 17 se completeaza cu punctul 3, care va avea urmatorul cuprins:
    "3. Cotele de T.V.A. care se aplica pentru actiunile de vanatoare organizate cu vanatori straini sunt urmatoarele:
    - cota de 18% pentru serviciile prestate in Romania referitoare la efectuarea formalitatilor legale pentru obtinerea vizelor legale de trecere a frontierei cu arme si munitii, organizarea vanatorii, transportul in fondurile de vanatoare, asigurarea de ghizi-interpreti, servicii de cazare, masa si altele de aceasta natura;
    - cota zero pentru trofeele cinegetice pentru care se intocmesc facturi externe si a caror contravaloare se incaseaza in valuta."
    Dupa articolul 19 se introduce articolul 20, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Agentii economici care realizeaza atat operatiuni impozabile, cat si operatiuni scutite vor reflecta T.V.A. nedeductibila, determinata prin aplicarea pro-ratei in cheltuieli sau, dupa caz, in costurile de achizitie ale bunurilor stocate."
    Dupa articolul 20 se introduce articolul 25 litera A, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art.
    25 lit. A
    1. Agentii economici nou-infiintati care in declaratia de inregistrare I.M.P. 1 inscriu o cifra de afaceri de peste 10 milioane lei anual vor fi luati in evidenta ca platitori de T.V.A. o data cu atribuirea codului fiscal.
    2. Agentii economici care au depasit plafonul de scutire devin, de drept, potrivit prevederilor art. 6, lit. A i) 12 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, platitori de T.V.A. incepand cu data de 1 a lunii a doua celei in care plafonul a fost depasit, data de la care le revin toate obligatiile prevazute la art. 25 din ordonanta.
    In situatia nedepunerii cererii de luare in evidenta ca platitori de T.V.A. si a nerespectarii celorlalte obligatii rezultate din art. 25 din ordonanta, organele fiscale si cele cu atributii de control vor lua urmatoarele masuri:
    a) vor stabili taxa datorata bugetului de stat prin diferenta dintre T.V.A. deductibila determinata, potrivit legii, pe baza documentelor legale primite de la furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii si taxa colectata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate. In cazurile prevazute de ultimul alineat al art. 32 din ordonanta vor stabili taxa datorata bugetului de stat prin estimare;
    b) vor calcula majorarile legale pentru intarzierea platii si vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege (art. 34 si 36 din ordonanta).
    3. In cazul agentilor economici care au devenit, potrivit legii, platitori de T.V.A. si care, desi au respectat prevederile art. 25 lit. B si C din ordonanta, nu au depus declaratia de inregistrare I.M.P. 1, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor accepta deconturile prezentate de agentii economici;
    b) agentii economici respectivi vor fi inscrisi din oficiu ca platitori de T.V.A.;
    c) vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege pentru fapta prevazuta la art. 36 lit. a) din ordonanta.
    4. Agentii economici care prezinta cererea de luare in evidenta ca platitori de T.V.A. in luna in care au depasit plafonul de scutire prevazut de art. 6 lit. A i) 12 din ordonanta vor fi luati in evidenta ca platitori de T.V.A. incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care organele fiscale au primit si au aprobat cererea."
    Punctul 1 litera b) din articolul 25 litera B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) exportul realizat de unitatile exportatoare care actioneaza in nume propriu:
    - unitatile producatoare emit facturi, aplicand cota de 18% de T.V.A.
    In cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea produselor catre beneficiarul extern se face direct de unitatea producatoare, aceasta emite factura interna catre unitatea exportatoare, aplicand cota zero de T.V.A. si mentioneaza ca marfa s-a expediat direct beneficiarului extern. La factura se anexeaza copia declaratiei vamale de export vizata de organele vamale si copia documentului de transport international;
    - unitatile exportatoare emit facturi externe si intocmesc facturi interne."
    Alineatul 1 al punctului 2  din "Alte precizari" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. In randurile 12 si 13 din decont se vor evidentia:
    - bunurile achizitionate in vederea vanzarii ca atare, precum si cele care sunt supuse numai operatiunilor de ambalare sau reambalare, inclusiv ambalajele goale aprovizionate in acest scop;
    - energia electrica, energia termica si alte bunuri de aceasta natura facturate de furnizori unui agent economic dar care se utilizeaza de mai multi beneficiari existenti pe aceeasi platforma."
    Dupa punctul 7 se adauga punctele 8-12, care vor avea urmatorul cuprins:
    "8. Bunurile predate ca aport la capitalul social al altei societati comerciale nu se factureaza si nu se cuprind in decontul T.V.A.
    9. Unitatile in functiune care in anumite luni nu inscriu in decont nici o operatiune in randurile nr. 1-8, determina, pro-rata, pe baza realizarilor medii din ultimele 12 luni sau, dupa caz, din perioada scursa de la data inregistrarii ca platitor de T.V.A.
    Unitatile noi inscriu, pro-rata, pe propria raspundere, tinand seama de operatiunile ce urmeaza a fi realizate, respectiv 100% in conditiile realizarii de operatiuni total impozabile sau procentul determinat in functie de ponderea operatiunilor impozabile in totalul operatiunilor, daca urmeaza sa realizeze si operatiuni scutite.
    10. Livrarile de ingrasaminte chimice efectuate in baza Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli sunt supuse T.V.A. Unitatile care distribuie ingrasamintele chimice producatorilor agricoli conform Hotararii Guvernului nr. 1/1994, data in aplicarea Legii nr. 83/1993, includ T.V.A. facturata de furnizori in pretul de achizitie al ingrasamintelor care se acopera prin alocatii bugetare. Acestor unitati nu li se aplica prevederile art. 2.2. din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 pentru ingrasamintele predate cu titlu gratuit producatorilor agricoli, iar operatiunile respective nu se cuprind in decont.
    11. T.V.A. aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor executate devine exigibila la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumei respective, daca aceasta s-a realizat inainte de intocmirea documentelor privind receptia definitiva.
    12. Agentilor economici care efectueaza livrari de bunuri si prestari de servicii pe baza de contracte de asociere le revin drepturile si obligatiile prevazute de reglementarile legale privind T.V.A., corespunzator prevederilor din contracte astfel:
    - toate operatiunile privind T.V.A. se reflecta numai la unitatea care conduce evidenta contabila, potrivit art. 101 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991;
      repartizarea profitului intre asociati nu se supune T.V.A.".

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 3/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 3 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu