E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 779 din 15 noiembrie 1991

privind impozitul pe circulatia marfurilor si accizele

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 30 noiembrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Persoanele juridice si asociatiile familiale, care prin actul legal de constituire sau prin autorizatii eliberate in acest scop au dreptul sa produca, sa importe sau sa comercializeze produse, sa execute lucrari ori sa presteze servicii, sint obligate sa plateasca la bugetul administratiei centrale de stat impozitul pe circulatia marfurilor si taxele speciale de consumatie numite accize.
    Art. 2
    Impozitul pe circulatia marfurilor se datoreaza pentru:
    a) vinzarea produselor de orice fel din productia interna;
    b) vinzarea produselor din import;
    c) incasarile unitatilor de alimentatie publica;
    d) serviciile prestate si lucrarile executate la intern, pentru terti.
    Art. 3
    Sint exonerate de la plata impozitului pe circulatia marfurilor:
    a) produse ale industriei extractive, cu exceptia titeiului, gazelor naturale si sarii;
    b) energia electrica si termica;
    c) produsele agricole;
    d) produsele de tehnica militara, precum si produsele livrate la rezerva de stat si rezerva de mobilizare pe perioada cit au acest regim;
    e) medicamente de uz uman si veterinar, aparatura de tehnica medicala;
    f) produsele livrate si serviciile prestate la export;
    g) produse aprovizionate la preturi care cuprind impozit pe circulatia marfurilor sau accize si revindute ca atare;
    h) aportul in natura la capitalul social al investitorului strain la constituirea societatilor comerciale;
    i) bunurile importate in regim de tranzit sau import temporar, atit timp cit se afla in aceasta situatie.
    Art. 4
    Persoanele juridice si asociatiile familiale care produc marfuri si le livreaza la export, direct sau pe baza de comision, prin agentii economici autorizati sa efectueze astfel de operatiuni, pot solicita Ministerului Economiei si Finantelor restituirea impozitului pe circulatia marfurilor cuprins in pretul principalelor materii prime, materiale si semifabricate, incorporate in marfurile respective, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 5
    Pentru produsele cumparate de agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de import-export de la producatorii interni, la preturi care cuprind impozit pe circulatia marfurilor, in scopul revinzarii la export, impozitul se restituie exportatorilor, pe baza de documente justificative, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 6
    Pentru produse, lucrari executate si servicii prestate, impozitul pe circulatia marfurilor este cuprins in preturi si tarife.
    Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor din lista anexa nr. 2 la prezenta hotarire asupra preturilor cu care se livreaza produsele si, respectiv, asupra pretului de deviz, a tarifului sau incasarilor, dupa caz.
    Art. 7
    Pentru produsele din productia interna sau din import prevazute in lista anexa nr. 1 la prezenta hotarire, producatorii interni sau importatorii datoreaza accize.
    Accizele sint cuprinse in preturile cu care se livreaza si produsele si se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale din anexa nr. 1 asupra acestor preturi.
    Art. 8
    Agentii economici autorizati, care achizitioneaza de la producatorii agricoli individuali produse rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole si care sint utilizate in consum productiv sau pentru comercializare, sint obligati sa retina din preturile de achizitie si sa verse la bugetul administratiei centrale de stat impozitul pe circulatia marfurilor sau accizele, dupa caz, aferente cantitatilor cumparate.
    Art. 9
    Impozitul pe circulatia marfurilor si accizele se datoreaza din ziua incasarii contravalorii produselor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate si se varsa lunar la bugetul administratiei centrale de stat in termen de 15 zile de la expirarea lunii, exclusiv pentru titei si gaze naturale pentru care varsamintele se efectueaza chenzinal.
    Ministerul Economiei si Finantelor, in cazuri bine justificate, poate stabili si alte termene de plata, in functie de volumul impozitului pe circulatia marfurilor si de alte situatii specifice ale agentilor economici.
    Art. 10
    Pentru produsele, lucrarile executate si serviciile prestate care nu figureaza in anexa nr. 2 la prezenta hotarire, agentii economici sint obligati sa solicite stabilirea de cote de impozit pe circulatia marfurilor Ministerului Economiei si Finantelor, care este autorizat in acest scop.
    Art. 11
    Unitatile de nevazatori sint scutite de plata impozitului pe circulatia marfurilor, iar unitatile de handicapati beneficiaza de o reducere de 50% din impozitul datorat.
    De asemenea, unitatile platitoare de impozit, care angajeaza persoane ce potrivit legii sint considerate handicapate, beneficiaza de reducerea impozitului pe circulatia marfurilor proportional cu ponderea persoanelor respective in totalul salariatilor, dar nu mai mult de 50% .
    Art. 12
    Obligatia calcularii si varsarii la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor revine agentilor economici prevazuti la art. 1.
    Neplata impozitelor sus-mentionate in termenele stabilite atrage majorarea sumei de plata cu 0,1% pentru fiecare zi de intirziere.
    Calculul majorarilor de intirziere se face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pina la ziua platii impozitului datorat, inclusiv.
    In cazuri justificate, Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba esalonarea, aminarea platii impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor, precum si reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.
    Art. 13
    Agentii economici platitori au obligatia sa inscrie distinct in factura impozitul pe circulatia marfurilor si accizele si sa tina distinct evidenta acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 14
    Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei hotariri se face de organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 15
    Diferentele in minus constatate la verificarea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare, la cererea agentului economic platitor.
    Art. 16
    Actele emise de organele imputernicite, conform art. 14 din prezenta hotarire, sint titluri executorii. Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 17
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control evidenta privind calcularea impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor datorate bugetului administratiei centrale de stat;
    b) tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentelor privind calculul si determinarea impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor datorate bugetului administratiei centrale de stat.
    Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
    In situatia in care se constata tinerea eronata a evidentelor cu scopul vadit de a reduce impozitele datorate, in afara de amenda, unitatile platitoare varsa la bugetul administratiei centrale de stat impozitele sustrase, precum si o suma egala cu valoarea acestora.
    Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si aparatul teritorial din subordine, conform Legii nr. 32/1968, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 18
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea impozitului pe circulatia marfurilor, a accizelor si a majorarilor de intirziere se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii agentului economic platitor si se rezolva de catre Directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Economiei si Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul administratiei centrale de stat, potrivit prezentei hotariri.
    Art. 19
    Contestatiile cu privire la stabilirea impozitului pe circulatia marfurilor, accizelor si majorarilor de intirziere sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 100 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, agentii economici platitori de impozit sint obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 20
    Ministerul Economiei si Finantelor va emite, in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotariri, norme metodologice privind asezarea si tehnica de calcul a impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor, formularistica si evidenta necesara.
    Art. 21
    Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 1 decembrie 1991.
    Art. 22
    Pe data punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei hotariri, se abroga prevederile referitoare la impozitul pe circulatia marfurilor si anexa nr. 2 cu completarile ulterioare din Hotarirea Guvernului nr. 1109/1990.

                           PRIM-MINISTRU
                         THEODOR STOLOJAN

    ANEXA 1

                                LISTA
taxelor speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
____________________________________________________________________
 Nr.    Denumirea produsului                               Cota
 crt.   sau grupei de produse                                %
____________________________________________________________________
  1. Alcool rafinat, dublu rafinat si tehnic                 30
  2. Tuica si rachiuri naturale                              60
  3. Vinuri                                                  40
  4. Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri;
     bauturi obtinute din distilare de cereale               60
  5. Bauturi pe baza de vin (coniac, bitter,
     aperitive, sampanie)                                    60
     din care:
     - vin spumos, vermut                                    30
  6. Bere                                                    45
  7. Cafea si cafea solubila                                 50
  8. Tigarete si produse din tutun                           50
     din care: .
     - Marasesti, Carpati fara filtru, Bucegi,
     Start                                                   40
  9. Confectii din blanuri nobile de crescatorie
     (nurca, vulpe, dihor etc.)                              30
 10. Mobilier sculptat                                       40
 11. Articole din cristal                                    40
 12. Bijuterii din metale pretioase                          30
 13. Verighete din aur                                       25
 14. Titei din productia interna                             25*)
 15. Gaz metan sau gaz de sonda ori amestecul lor,
     din productia interna sau import                        36*)
____________________________________________________________________
    *) Cotele se modifica de Ministerul Economiei si Finantelor periodic, conform art. 3 din Hotarirea Guvernului nr. 464/1991.

    NOTA:
    Pina la introducerea taxei pe valoarea adaugata, la produsele si grupele prevazute mai sus nu se datoreaza impozit pe circulatia marfurilor.

    ANEXA 2

                               LISTA
cotelor de impozit pe circulatia marfurilor pentru produse, lucrari executate si servicii prestate
____________________________________________________________________________
 Nr.    Denumirea produsului sau grupei de produse,       Cota de I.C.M.
 crt.   lucrarilor executate sau serviciilor prestate           %
____________________________________________________________________________
      CAP. 1
      Sectorul metalurgic

  1. Profile grele, mijlocii si usoare din otel;
     otel beton; sina grea, ingusta si material marunt;
     bare laminate, bare trase, bare si blocuri forjate;
     bandaje, discuri si roti; table si tevi din otel;
     banda otel arc; profile formate la rece;
     tuburi "PEL"; otel calibrat in bare si colaci;
     sirme din otel trase la rece; sirma ghimpata;
     piese brut turnate, forjate, matritate din metale
     feroase si neferoase; pulberi din metale feroase si
     neferoase; blocuri turnate si produse laminate din
     aluminiu, zinc, cupru, alama, plumb si bronz; table,
     tevi si sirme din metale neferoase; metale rare;
     aliaje de lipit; placute din carburi; alte produse
     turnate sau laminate ale metalurgiei neferoase;
     aliaje, sirma, banda, anozi din aur si argint;
     folie aluminiu; naftalina; diamante sintetice.                  3
  2. Electrozi si flux de sudura; electrozi baterie;
     electrozi craituire; corpuri si produse abrazive;
     disc abraziv pentru masina de curatat cartofi;
     cabluri din aluminiu armate si nearmate; cabluri
     de tractiune; cabluri din otel pentru benzi
     transportoare; conductori si cabluri electrice;
     cuie; lanturi; table, benzi, tevi si sirme zincate;
     table si benzi cositorite, plumbuite, vernisate,
     litografiate etc.; cord metalic; impletituri din
     sirma; plase sudate; masini de gatit si sobe de
     incalzit cu combustibil lichid si solid; alte bunuri
     de uz casnic si gospodaresc fabricate de industria
     metalurgica; stampile metalice, sigilii pentru ceara,
     matrite timbru sec, poansoane gravate si presate,
     placi timbru, tipe clesti si alte produse gravate,
     capse si sigilii metalice pentru sigilare; miez elastic
     confectionat din arcuri de sirma si banda de otel.              5
  3. Feroaliaje; siliciu metalic; aglomerat; fonta; cocs;
     otel brut; caramizi, samote, mortare si alte produse
     refractare; electrozi siderurgici, nipluri si oale de
     grafit; alte produse carbunoase; brame; tagle pentru
     tevi; tagle, blumuri si sleburi de relaminare; benzi
     laminate la cald; benzi laminate la rece; sirma laminata;
     platine; plumb, aur si argint in plumb decuprat; plumb,
     cupru, aur si argint in scoarte plumb-cupru; plumb,
     cupru, aur si argint in mata; plumb, zinc, cupru si
     argint in pelete; cupru, aur si argint in namol si
     in namol anodic; aur si argint in cupru convertizor;
     aur si argint in "DORE"; aur si argint fin; litarga;
     bare si placi din cupru turnate pentru laminare;
     cupru in zgura; cupru convertizor; cupru electrolitic;
     produs cupros; scoarte cuproase; anozi si anozi
     epuizati din metale neferoase; zinc metalurgic; zinc
     rafinat; plumb electrolitic; oxid de aluminiu
     (alumina); aluminiu primar; produse chimice si
     farmaceutice fabricate de metalurgia neferoasa,
     deseuri, materiale recuperabile si refolosibile;
     produse cocso-chimice si alte derivate rezultate din
     procesul tehnologic (sulfat feros, gudron, smoala,
     ulei de creozot, benzen brut, zgura, gaz de cocserie,
     (apa amoniacala etc.).                                    neimpozabil

     CAP. 2
     Sectorul constructiilor de masini

  1. Utilaje si echipamente energetice, miniere,
     de exploatare geologica si foraj, pentru agricultura
     si silvicultura, tractoare;
     - nave maritime si fluviale;
     -locomotive, vagoane pentru transport marfuri si
     calatori;
     - avioane, elicoptere, alte aparate pentru zbor,
     echipamente si instalatii pentru acestea;
     - parasute si piese de schimb aferente;
     - utilaj petrolier (sapatoare de sant, contor titei,
     instalatii de probat etc.);
     - arzatoare industriale;
     - utilaje, echipamente si aparatura pentru fabricarea,
     intretinerea si exploatarea tehnicii de aviatie;
     aparatura de masura si control pentru verificarea la sol
     a echipamentelor aeronavelor;
     - adapatori pentru intreprinderi agricole;
     - echipamente energetice (supraincalzitori, elemente
     canale gaze, fascicole tevi, elemente conducte si
     fitinguri);
     - rulmenti si organe de asamblare;
     - suruburi cu bile;
     - motoare cu ardere interna; pompe; ventilatoare;
     macarale; poduri rulante; echipament de ridicat;
     reductoare si armaturi industriale; utilaje pentru
     industria alimentara, industria chimica, exploatarea
     si prelucrarea lemnului, pentru industria materialelor
     de constructii si industria metalurgica; utilaje pentru
     constructii si lucrari terasiere;
     - masini si utilaje pentru industria usoara;
     - utilaje, agregate si echipamente pentru industria
     frigului (utilaje si agregate, compresoare frigorifice,
     schimbatoare de caldura, pompe, ventilatoare,
     armaturi etc.);
     - aparate de laborator pentru industria alimentara
     (analizator, rotaevaporator, refractometru etc.);
     - cilindri din otel si fonta;
     - subansamble, aparate, echipamente si piese de schimb
     pentru industria exploatarii si prelucrarii lemnului,
     celulozei si hirtiei, ambalajelor si confectiilor
     din hirtie si carton, materialelor de constructii,
     sticlei si ceramicii;
     - masini, utilaje si instalatii tehnologice pentru
     industria celulozei si hirtiei, sticlei si ceramicii;
     - masini de fabricat inghetata;
     - masini de debitat longitudinal tabla arc;
     - transportor suspendat;
     - stingatoare portabile si transportabile;
     - malaxor asfalt;
     - armaturi industriale (flanse, vane, fitinguri;
     - table perforate pentru site si ciururi ce echipeaza
     utilaje din agricultura, morarit, minerit etc.;
     - axe, osii si boghiuri;
     - piese de schimb pentru utilaje si echipamente din
     ramura constructiilor de masini;
     - piese de schimb pentru masini si utilaje din
     industria chimica si usoara;
     - piese de schimb pentru autovehicule (bujii ceramice,
     bujii incandescente, oglinzi, jenti, faruri ceata,
     set motor, garnituri chiuloase, electromotor,
     cutie de viteza, elemente de caroserie, dispozitiv
     siguranta portbagaj);
     - cirlige mari si mici pentru roboti (aluaturi grele);
     - palete mari si mici pentru roboti (aluaturi usoare);
     - roti cauciucate pentru carucioare cu diametrul de
     115 mm si diametrul de 180 mm;
     - tandemuri de rulare, cricuri, frine, balamale,
     tamburi, butuci;
     - echipament de frina pentru vagoane si locomotive;
     - aparatoare cablu CFR, paftale cablu, clame de pamint;
     - subansamble pentru tractoare, autocamioane;
     - tuburi metalice flexibile etansate cu bumbac si
     neetansate.                                                     3
  2. Masini pentru prelucrat metale; constructii metalice;
     compresoare;
     - constructii metalice pentru vagoane si locomotive
     (sasiuri, recipienti, platforme, port saboti,
     usi rulante, tampoane);
     - cabina de incercari raft pentru depozitat SDV-uri;
     - ambalaje din metal (butoaie, bidoane etc.);
     - cutii metalice pentru conserve si bidoane pentru
     industria laptelui;
     - autocamioane, autobasculante si alte autovehicule
     pentru transport marfa; remorci si semiremorci;
     - utilaje de transportat si ridicat pentru reteaua
     comerciala (carucioare, transpalete, containere);
    - boxpaleti;
    - autobuze, autoutilitare, troleibuze.                           5
 3. Motociclete, motorete, biciclete;
    - portbagaj auto;
    - bunuri de uz casnic si gospodaresc fabricate de
    industria constructiilor de masini;
    - masini de numerotat, inregistrat, compostoare cu
    rozete gravate;
    - lacate din metal;
    - masti de sudura de mina si de cap, dispozitive de
    ungere;
    - cleste portionat inghetata, din inox 50 g si 100 g;
    - sonde pentru extras bere din butoi, pistoale pentru
    distribuit bere la halba (pahar), cap dublu M.F.I.;
    - teluri mari si mici pentru roboti de cofetarie,
    teluri manuale, tava cu doua margini pentru foi de
    tort si rame pentru tort;
    - masini de omogenizat si racit sucuri;
    - masini de preparat cafea;
    - jocuri mecanice.                                              10
 4. Autoturisme de oras si de teren (inclusiv din import
    rulate), din care:
    - autoturisme de oras tip Dacia;
    - autoturisme de teren tip Aro-10, motor 1397 cm cubi;
    - autoturisme de oras tip Oltcit;
    - autoturisme de teren Aro-244, motor D 127;
    - autoturisme de teren tip Aro-244, motor L 25 sau L 27.        10

    CAP. 3
    Sectorul electrotehnic, electronic si mecanica fina

 1. Motoare electrice; transformatoare si autotransformatoare;
    elemente de baterii de orice tip si acumulatoare;
    componente electronice, subansamble si piese de schimb
    pentru industria electrotehnica si electronica;
    - aparatura si accesorii de uz didactic, aparatura
    de teren pentru agricultura (spirometru, higrometru,
    pluviometru, pemetometru, brazdometru etc.);
    - magneti turnati;
    - fise plate; perii colectoare din cupru grafitat pentru
    utilizari electrotehnice;
    - materiale electroizolante;
    (Textolit, sticostralitex, tuburi rulante din hirtie
    electroizolanta);
    - produse de mecanica fina, optica si hidraulica si
    piese de schimb pentru acestea.                                  3
 2. Mijloace de automatizare; echipamente electrotehnice
    si de electronica industriala; mijloace si accesorii
    ale tehnicii de calcul; aparataj electric;
    - tahoindicatori, intrerupatori blocabili diverse
    amperaje, termostartere, electrozi de aprindere;
    - benzi pentru casetofon si casete audiovideo;
    - discuri fonografice cu inregistrari de muzica
    populara, usoara si licenta; casete inregistrate;
    - echipamente de radiocomunicatii si radiorelee;
    - conductori si cabluri electrice (inclusiv
    pentru bobinaj);
    - aparate: xerox, telex, fax si telefax, masini de
    scris, inclusiv accesorii si materiale consumabile;
    - calculatoare electronice, inclusiv accesorii
    si materiale consumabile;
    - cabluri de semnalizare si control izolate in PVC,
    cabluri izolate in cauciuc, conductori din cupru
    si aluminiu izolati in PVC, conductori din
    otel-aluminiu neizolati;
    - aparate de masura;
    -jucarii de orice fel; trotinete; biciclete cu roti              5
    stabilizate; triciclete; sanii metalice; extensoare;
    instalatii electrice pentru pomul de iarna.
 3. Radioreceptoare; radiocasetofoane; pickupuri;
    televizoare si alte echipamente pentru inregistrari
    si redari audiovizuale;
    - radiotelefoane;
    - videocasetofoane;
    - diverse bunuri de uz casnic si gospodaresc
    fabricate de industria electrotehnica, electronica
    si mecanica fina;
    - ceasuri electronice;
    - diferite elemente pentru industria electrotehnica
    si electronica (saibe, bucse, contacte, cursoare,
    nituri etc.) din aur si argint;
    - banda electroizolatoare din P.V.C.;
    - aparate de fotografiat, blitzuri, diaproiectoare,
    aparate de marit foto, obiective foto, mese de montaj
    foto si filme, aparate de filmat, binocluri,
    aparate de uscat foto, filtre, accesorii si piese de
    schimb aferente;
    - aparate telefonice;
    - roboti de bucatarie;
    - risnite de cafea;
    - piese de schimb pentru biciclete;
    - masini de cusut electrice;
    - cuptor de bucatarie cu microunde;
    - sistem antifurt auto si pentru imobile;
    - rezistenta pentru eleveuze, regleta aeroterma;
    - scule taietoare (pinze, freze, burghie etc.);
    - scule, dispozitive, verificatoare de orice fel;
    - becuri, becuri colorate si baghete luminoase;
    - lampi si tuburi cu incandescenta sau cu
    descarcare in gaze rarefiate;
    - umbrele;
    - scule pentru taiat geamuri de sticla.                         10
 4. Aparate Roentgen si produse de tehnica si
    optica medicala;
    - seringi;
    - rame pentru ochelari de vedere;
    - carucior pentru copii (landou, sport).                   neimpozabil

    CAP. 4
    Sectorul petrochimic si chimic

 1. Produse tehnice din cauciuc (garnituri, elemente de
    etansare etc.);
    - role ghidaj din cauciuc pentru masina de fabricat
    inghetata;
    - folii din materiale plastice pe baza de monomeri
    vinilici derivati - halogenati (policlorura de vinil);
    - fata de masa din folie PVC;
    - folii din materiale plastice pe baza de polimeri
    olefinici (polietilena de mica densitate);
    - folie poliesterica;
    - saci tesuti din polipropilena;
    - rechizite din materiale plastice (echere,
    rigle etc.);
    - reactivi si chimicale fine;
    - coloranti si pigmenti organici, pigmenti si emailuri
    anorganice;
    - arome, esente si coloranti alimentari;
    - chituri, inclusiv masticuri;
    - cerneluri, tusuri, acuarele;
    - plastilina, creta scolara, pasta si guma de lipit;
    - fluxuri de turnatorie; protectii anticorozive
    pe baza de cauciuc; valve spray;
    - adezivi, inclusiv benzi adezive;
    - benzi de janta si benzi detasabile.                            3
 2. Anvelope, inclusiv cele resapate si alte produse ale
    industriei de anvelope (camere etc.);
    - produse fotosensibile (filme, tancuri developare,
    diarame, chimicale foto, hirtie heliografica);
    - sapunuri si detergenti, inclusiv cosmetice si
    detergenti auto si vesela, pasta de dinti, crema de ras;
    - lacuri si vopsele;
    - produse ale rafinariilor de titei (ceara bruta si din
    petrolatum, cerezine);
    - tevi, fitinguri, bare si alte profile, placi,
    covoare, folii, cu exceptia celor de la pct. 1;
    piese industriale (repere); ambalaje (butoaie,
    bidoane, lazi, borcane, pungi, inclusiv pentru
    reclama, cosuri); site din material plastic;
    - cleste portionat inghetata, din relon 50 g si 100 g;
    - role ghidaj din relon pentru masina de fabricat
    inghetata;
    - alcool etilic de sinteza tip M.S. si I.S.;
    - celofan, inclusiv confectii din celofan.                       5
 3. Benzine auto si aviatie, motorine auto (combustibil
    pentru motoare Diesel), petrol pentru turboreactoare,
    unsori si uleiuri minerale; vaseline.                            7
 4. Lichid de frina, lichid antigel, filtre si elemente
    filtrante pentru ulei, aer si combustibil; petice
    calde din cauciuc;
    - ceara de parchet, ceara sigiliu; crema de ghete;
    luminari;
    - produse cosmetice;
    - spray-uri obtinute de agentii economici prin
    reincarcarea tuburilor goale de spray recuperate
    de la populatie, cu diferite substante chimice;
    - alte bunuri de consum din industria chimica
    (mochete din PVC pe suport textil; stampile si
    baloane din cauciuc; periute de dinti; manusi de
    plastic pentru uz gospodaresc; articole de menaj etc.).         10
 5. Produse de parfumerie;
    - bioxid de carbon (exclusiv cel pentru chimizare).             15
 6. Semifabricate (cord impregnat, cord gumat, pinza
    gumata, pinza frictionata), plasticuri si amestecuri
    de cauciuc, cauciuc regenerat, articole sanitare
    din cauciuc (pungi pentru gheata, colaci sanitari,
    aparate de masaje, tetine, degetare etc.); alte
    produse de uz medical din materiale plastice,
    capace din aluminiu pentru flacoane antibiotice;
    - produse chimice auxiliare (pentru sectorul minier,
    constructii de masini, textile-pielarie etc.),
    exceptind ceara de parchet si sigiliu, crema de ghete
    si luminari;
    - fibre si fire chimice artificiale si sintetice;
    uleiuri, firnisuri, acizi grasi si alte produse
    semifabricate pentru lacuri si vopsele; catalizatori
    si site moleculare, siliciu policristalin, monocristalin
    si cristale sintetice din cuart; produse macromoleculare
    de baza (cauciucuri naturale, viscoza, esteri si eteri
    ai celulozei, inclusiv acetat de celuloza); rasini pe
    baza de colofoniu; rasini alchidice; tabla placata;
    cenusi de pirita;
    - produse chimice organice de baza, cu exceptia
    etanolului de sinteza;
    - biostimulatori; vaseline farmaceutice;
    - vaccinuri, seruri si preparate biologice de uz uman
    si de diagnostic, ceaiuri medicinale si alte produse
    farmaceutice, inclusiv siropuri medicinale;
    antidaunatori (insecticide, fungicide, erbicide,
    rodenticide, acaricide), ingrasaminte chimice,
    saruri anorganice de baza;
    - materiale stomatologice;
    - unguente de protectie;
    - multivitamine;
    - nutreturi combinate;
    - benzi de transport si curele de transmisie din
    cauciuc, placa si teava PVC;
    - hidrogen, gaze nobile, azot, aer;
    - oxigen;
    - alte produse chimice anorganice de baza,
    inclusiv bioxidul de carbon pentru chimizare;
    - granule copolimeri (novoduri);
    - produse (substante) destinate omogenizarii,
    conservarii, limpezirii etc. bauturilor si
    produselor alimentare (pectina, acid tartric si
    metatartric, acid tanic, acid sorbic, sorbat de potasiu,
    pentasodiu, polifosfat tari, gelatina Bloom,
    lactozine, saruri topire, pectinase, emulgator etc.);
    - acizi grasi, lecitina;
    - substante active (ulei de ricin sulfatat, acizi grasi
    sulfatati etc.) si compozitii pentru parfumarea sapunului,
    detergentilor si produselor cosmetice;
    - benzine, motorine, petroluri, inclusiv white-spirit,
    pacura, bitum, cu exceptia benzinei auto si aviatie,
    motorinei auto (combustibili pentru motoare Diesel),
    petrol pentru turboreactoare;
    - uleiuri pentru industria cauciucului, lacurilor si
    vopselelor, uleiuri intermediare;
    - normal parafina pentru chimizare; cocs de petrol,
    acizi naftenici si lesii naftenice; acizi crezilici
    si lesii crezilice; diverse alte produse petroliere.        neimpozabil

    CAP. 5
    Sectorul extractiv

 1. Sare.                                                            5
 2. Sare in solutie.                                           neimpozabil

    CAP. 6
    Sectorul textile si pielarie

 1. Fire naturale de orice tip; fire in amestec; closuri
    pentru palarii; textile netesute; spume din
    poliuretani; semifabricate din piele naturala,
    sintetica si artificiala, cauciuc si mase plastice;
    vata medicinala; vata industriala, comprese;
    pansamente; fese; bandaje; chingi; benzi; fitile;
    cordoane; elastice; diverse produse si accesorii
    specifice sectorului textile pielarie (ata, ace
    de orice fel, fermoare, nasturi si capse de orice fel);
    - bureti din spume poliuretani pentru bucatarie si baie;
    - perie din plastic cu textile pentru xerox;
    - saci din tesaturi groase tip in, cinepa, iuta;
    - curele din bumbac, piele sau inlocuitori de piele,
    pentru masini, utilaje, agregate etc.;
    - articole tehnice din piele sau inlocuitori (garnituri,
    membrane, amortizoare etc.);
    - perne din spume poliuretanice;
    - lenjerie de pat (cearsafuri, fete si dosuri de perna
    si saltea, garnituri de pat);
    - confectii din textile, cauciuc, piele si inlocuitori
    de piele, incaltaminte de orice fel livrate ca
    echipament de protectie si de lucru (halate, salopete,
    palmare, manusi, sube imblanite etc.);
    - saibe disc din tesaturi textile pentru polizat.                3
 2. Tesaturi;
    - tesaturi din bumbac lina, in, cinepa, iuta si
    matase ce se desfac cu bucata (batiste, prosoape,
    fete de masa, basmale, baticuri, paturi, pleduri,
    peretare, manusi baie, bavete, cravate, fulare,
    papioane, ecusoane, fanioane);
    - harnasamente din piele, inlocuitori de piele sau
    executate din materiale recuperabile si refolosibile;
    tricotaje, articole de marochinarie, confectii din
    materiale recuperabile si refolosibile; articole
    de artizanat; covoare plusate manuale;
    - articole pentru copii.                                         5
 3. Lenjerie de corp din tesaturi de bumbac, in, matase
    si tip bumbac, in, matase (maiouri, chiloti, furouri,
    camasi de noapte, pijamale, camasi etc.);
    - confectii si incaltaminte din piei declasate
    (spalt velur, velur hunting etc.) de porcine, bovine
    si ovine;
    - alte confectii din textile (rucsacuri, plapumi,
    saci de dormit, saltele, huse, pilote);
    - produse din sectorul marochinarie-incaltaminte
    executate din materiale textile, cauciuc sau
    inlocuitori de piele;
    - confectii din piei naturale si blanuri naturale
    executate din materiale recuperabile si refolosibile,
    precum si confectii executate din inlocuitori de piele;
    - pensule, bidinele si perii din par de animale.                10
 4. Confectii textile, confectii din piele si blana
    naturala, incaltaminte si articole de marochinarie
    din piele naturala; tricotaje, ciorapi, perdele,
    pasmanterie;
    - covoare plusate mecanice si covoare tesute;
    - corturi.                                                      15
 5. Lina, bumbac, matase, in si cinepa in stare bruta;
    - tesaturi crude;
    - articole de orice fel pentru nou-nascuti;
    - incaltaminte, proteze si alte produse ortopedice.        neimpozabil

    CAP. 7
    Sectorul materialelor de constructii

 1. Ciment, var, ipsos, produse din azbociment, produse
    din beton si beton armat, produse pe baza de bitum,
    vata minerala si produse din vata minerala, terasit
    diverse culori, scorie bazaltica, filer de calcar,
    azbest fibra si diverse produse din azbest,
    captuseli-izolatii, placa antifonica, produse din
    poliesteri armati cu fibre de sticla.                            3
 2. Obiecte sanitare din portelan sau metal;
    produse din faianta; gresie si marmura; caramizi
    din argila arsa; tigle; coame; olane; placi teracota;
    corpuri de incalzit din fonta si tabla, alice de
    sablaj; armaturi si tuburi;
    - echipament metalic pentru binale si pentru mobilier;
    - coturi olandez, reductii, robineti cu 2 cai, vizori,
    teava stut.                                                      5
 3. Caramizi si alte produse refractare.                       neimpozabil

    CAP. 8
    Produse din lemn, hirtie, carton si sticlarie

 1. Lemn rotund pentru constructii; traverse pentru
    calea ferata; mangal de Bocsa; produse stratificate
    din lemn (exclusiv: placi fibrolemnoase
    PFL-STAS-6986/79, PAF NTI-15248/83, placi aglomerate
    din lemn PAL-STAS-6438/80, placaj din lemn de fag,
    panel), furnire, geam tras si laminate; produse de
    papetarie si rechizite scolare si de birou din lemn,
    hirtie si carton inclusiv creioane; platforme auto
    si pentru vagoane de cale ferata; hirtii cartoane
    si mucavale pentru ambalaje; araci; stilpi diverse
    esente; manele si prajini; lobde pentru doage,
    distilare si lemn ecarisat;
    - statuete din lemn (figurine din lemn), statuete
    din amestec de calcita si rasini poliesterice;
    - hirtie de ziar.                                                3
 2. Cherestea; parchet; ambalaje; confectii din mucava
    si carton, case prefabricate; placi innobilate; usi;
    ferestre; frize pentru parchet; rigle si pene de
    sprijin; uluca; doage; margini diverse si laturoaie;
    lambruri din lemn; diverse produse din lemn pentru
    constructii, agricultura si santiere navale (elemente
    pentru solarii, armaturi nave, bocaporti, serete,
    trasaj); patule porumb, panouri transport caramizi,
    panouri pentru garduri; podina, cofraj si schela
    pentru constructii, schela vapoare, tocuri si rame
    pentru rasadnite; rame tigla; rame keller; planseta
    Weiner; paleti pentru frize, conteinere si de uz
    general); modele din lemn pentru turnatorii; casete
    pentru radio si televizoare; hirtie pentru tiparituri;
    hirtie si cartoane pentru alte destinatii; placi
    filtrante; ambalaje din sticla; chibrituri, mobilier
    (exclusiv cel comercial).                                        5
 3. Mobilier comercial din lemn, combinat cu metal sau
    mase plastice (inclusiv tonete, gondole, rafturi,
    mese de lucru, dulapuri); cepuri, dopuri, gratare,
    galerii, scari, cozi si minere pentru unelte,
    bete pentru schiuri din lemn; dopuri, rondele, centuri
    si colaci de salvare din pluta; aeromodele; instrumente
    muzicale; butoaie; putini; ciubere; rame si pervazuri
    pentru tablouri; articole din sticla, ceramica si
    portelan de menaj pentru ornamentatii si uz casnic;
    articole pentru corpuri de iluminat electric si
    diverse bunuri de uz casnic si gospodaresc din lemn,
    hirtie, carton, sticla si portelan; carti de joc;
    - articole pentru sport de orice fel (cu exceptia
    articolelor de imbracaminte si incaltaminte);
    - sipci ornamentale;
    - jaluzele din lemn.                                            10
 4. Produse din cristalin.                                          15
 5. Produse din sticla optica si laser pentru
    tehnica militara; articole de microscopie;
    - lemn brut rotund din: rasinoase, fag, stejar
    si diverse specii pentru industrializare; lemn brut de:
    rasinoase, fag si diverse foioase pentru industria
    celulozei si hirtiei; lemn pentru PAL si PFL;
    lemn de foc; placi fibrolemnoase (PFL-STAS-6986/79;
    PAF-NTI-15248/83) si aglomerate din lemn
    (PAL-STAS-6438/80); placaj din lemn de fag; panel;
    celuloza chimica din lemn de fag; celuloza chimica
    din lemn de rasinoase pentru viscoza; deseuri rezultate
    din prelucrarea lemnului, rumegus; pluta pentru
    industrializare; lemn rotund pentru mina.                  neimpozabil

    CAP. 9
    Sectorul constructiilor industriale

 1. Ascensoare de persoane sau marfuri; aparataj pentru
    instalatii de conditionare si ventilatia aerului;
    vase si rezervoare; gazometre; buncare si silozuri
    metalice de uz general.                                          3
 2. Boilere si hidrofoare.                                           5

    CAP. 10
    Produse din sectorul alimentar

 1. Faina din cereale si malai;
    - carne;
    - lapte (inclusiv lapte praf);
    - zahar;
    - peste;
    - amidon; glucoza lichida destinata industrializarii;
    - pufuleti si floricele de porumb; fulgi de griu,
    porumb, orez etc.;
    - arome, aditive si benzi pentru tigarete.                       3
 2. Produse de panificatie si patiserie, exclusiv piine;
    - biscuiti si paste fainoase;
    - produse din lapte;
    - preparate si conserve din carne;
    - produse din peste;
    - grasimi vegetale si animale;
    - conserve de legume si fructe; siropuri din fructe;
    - apa minerala si carbogazoasa;
    - praf de oua;
    - condimente, ceai, sosuri, mustar;
    - masline;
    - concentrate pentru bauturi racoritoare:
    - miere artificiala.                                             5
 3. Citrice, banane, curmale, alune, arahide, susan,
    stafide;
    - otet;
    - supe concentrate, vitakava, cacao in amestec cu
    diferite ingrediente; praf de: budinca, nuca cocos,
    inghetata;
    - icre.                                                         10
 4. Bauturi racoritoare si sucuri naturale (inclusiv
    vinisor, vinifruct);
    - cacao, ciocolata, produse din ciocolata;
    - inlocuitori de cafea continind cafea;
    - produse zaharoase si de cofetarie.                            15
 5. Pireuri din fructe sau legume;
    - drojdie de bere;
    - alcool medicinal (sanitar);
    - fulgi de creveti;
    - membrane pentru preparate din carne;
    - bors;
    - drojdie furajera, borhot, malt, extract de malt,
    germeni, sparturi cereale, pleava, ulei fuzel,
    fainuri furajere (carne, peste, oase etc.);
    subproduse rezultate din procesul de morarit
    (tarite din griu, secara, porumb, mazariche,
    neghina, praf alb, praf negru, zona);
    - gheata;
    - zahar brut, melasa, dextrina, tutun uscat in foi,
    legume si fructe deshidratate, chiag, subproduse
    rezultate din fabricarea uleiului (srot de
    floarea-soarelui, soia, rapita, coji de
    floarea-soarelui; ulei recuperat din zaturi, din
    pamint albit si din kiselgur; celolignina etc.),
    ulei din cetina de brad; fulgi de cartofi si fasole;
    turtele rezultate in urma prelucrarii semintelor
    pentru obtinerea uleiului comestibil.                      neimpozabil

    CAP. 11
    Alte produse

 1. Pulberi abrazive, superabrazivi sintetici de tip
    diamant sintetic si azotura cubica de bor, policristale,
    precum si produse derivate pe baza de superabrazivi
    sintetici;
    - firme, reclame, embleme, indicatoare si alte articole
    de reclama si etalare din material plastic, lemn,
    sticla, tabla;
    - capsule metalice si capisoane din plastic
    pentru sticle;
    - produse (impletituri) din nuiele, papura, paie etc.
    (cosuri, mobilier, papuci, posete etc.);
    - naturalizari pasari si animale (impaieri);
    - produse de orice fel executate de atelierele-scoala;
    - alte produse, lucrari si prestatii, inclusiv
    publicitate si reclama.                                          3
    2. Lame de ras;
    - agende, stasuri, carti postale, ilustrate si
    vederi pliante-color, calendare de perete sub
    forma de foi volante imprimate;
    - marfuri filatelice (plicuri filatelice, carti,
    maxime, plicuri "Prima zi a emisiunii", clasoare,
    lupe, pensete, odontometre);
    - stilouri, pixuri si suport birou din diverse
    materiale; rezerve cu pasta pentru pixuri;
    - ordine, medalii, decoratii, plachete, insigne,
    embleme si ecusoane;
    - flori artificiale, coronite si alte aranjamente
    din flori artificiale;
    - maturi din nuiele si paie de sorg;
    - puieti si arbusti ornamentali.                                 5
 3. Pietre pretioase si semipretioase; bijuterii de
    orice fel;
    - martisoare si alte obiecte de podoaba din
    metal comun;
    - timbre de orice fel;
    - brelocuri si brichete din diverse materiale;
    - pom de iarna.                                                 10
 4. Moneda metalica, diferite aliaje din aur dentar,
    embleme, insemne si accesorii pentru echipamentul
    militar;
    - carti, brosuri si harti;
    - aranjamente florale naturale;
    - plante medicinale, aromatice, din cultura sau flora
    spontana, ceaiuri din acestea, produse silvice
    (fructe de padure, seminte, ciuperci, puieti si
    arbusti forestieri);
    - produse si servicii executate de unitatile ce apartin
    cultelor, necesare desfasurarii activitatilor de cult
    (luminari, icoane, obiecte sacre si cu caracter
    religios, tamiie, potire, catapeteasme, clopote,
    vesminte preotesti, carti de ritual, tiparituri etc.);
    - sicrie si cruci din lemn, aranjamente florale,
    inclusiv cele din flori artificiale
    (in scopuri funerare);
    - produse destinate instruirii: machete, manechine,
    mulaje (pentru uz didactic si protectia muncii);
    - pictura, sculptura, arta monumentala, grafica;
    - bilete de banca, obligatiuni C.E.C.;
    - filme artistice;
    - filme documentare, stiintifice, de animatie,
    diapozitive si diafilme;
    - ziare si reviste;
    - produse reconditionate si revindute; materiale
    recuperabile si refolosibile.                              neimpozabil

    CAP. 12
    Lucrari executate si servicii prestate

 1. Activitati de constructii montaj; lucrari de prestatii
    in constructii si instalatii;
    - transportul de marfa si calatori;
    - servicii portuare adiacente (transbordari de persoane
    si marfuri, manipulari, depozitari, stivuiri, cintariri,
    ciuruiri, controlul amarari etc. de marfuri, cheiaj,
    folosirea remorcherelor, pontoanelor si bazinelor
    portuare; spalatul; periatul; maturatul tancurilor
    petroliere, mineraliere de balast si hambarelor navelor;
    alte servicii adiacente;
    - activitatea de posta.                                          3
 2. Lucrari de reparatii si intretinere la mijloace de
    transport naval, aerian, feroviar si de transport auto
    marfuri si calatori, cu exceptia autoturismelor;
    reparatii si intretinere utilaje pentru constructii;
    inchirieri utilaje;
    - prestatii industriale: strunjire, debitare, brosare,
    rectificare, gaurire, frezare;
    - reparatii si intretinere la utilaje din industria
    petroliera, miniera, metalurgica, explorari geologice
    si foraj sonde, exploatarii si prelucrarii lemnului,
    celulozei si hirtiei, sticlei si ceramicii, chimica si
    petrochimica, materialelor de constructii, textile
    pielarie; rebobinari de motoare; reparatii pompe;
    tratamente termice; deformari plastice la rece
    si la cald;
    - incarcare, ancorare, impanare in mijloace de transport
    pentru masini, utilaje si instalatii tehnologice,
    efectuate pe baza de tarife;
    - montajul elementelor decorative, a firmelor, reclamelor,
    emblemelor;
    - inchirieri de obiecte de uz casnic si gospodaresc,
    imbracaminte, materiale sportive si pentru turism,
    instrumente muzicale, aparate, echipamente si materiale
    de reproducere audiovizuala, masini de scris,
    de calculat etc.
    - lucrari de intretinere si reparatii la ascensoare
    pentru persoane si marfuri;
    - lucrari de intretinere si reparatii cai ferate,
    executate pentru terti;
    - verificari prize de pamint;
    - lucrari de intretinere si curatire a constructiilor
    si cladirilor (curatire si vopsire suprafete metalice;
    curatirea jgheaburilor, repararea acoperisurilor,
    curatirea geamurilor la inaltime etc.);
    - imbinare banda cu insertie cord de otel sau insertie
    textila, laminare la calandru pentru amestecuri din
    cauciuc (inclusiv frictionare si dublare pinze),
    sertizare furnituri de medie, inalta si foarte inalta
    presiune, montare arcuri de protectie pe exteriorul
    furniturilor;
    - activitatea de proiectare in unitati specializate;
    prelucrarea automata a datelor si servicii
    de informatica;
    - activitatea de alimentatie publica;
    - lucrari de reparatii si intretinere la autoturisme;
    servicii de agrement; prestatii turistice (cazare,
    transport auto, alte prestatii); servicii de reparatii
    la imbracaminte si incaltaminte; spalatorii si
    curatatorii chimice; multiplicare; copiere;
    dactilografiere; reparatii articole de uz casnic si
    mobilier; servicii personale (frizerie, coafura,
    manichiura si altele asemenea);
    - executari de lucrari fotografice, developari
    filme foto;
    - reparatii si intretinere utilaje frigorifice, aparate
    de masura si control, firme luminoase si din stiplex;
    - lucrari de intretinere si reparatii la echipamente de
    tehnica de calcul, mijloace de automatizare, echipamente
    electronice si electrotehnice, aparataj si motoare
    electrice, radiotelefoane, televiziune cu circuit inchis,
    aparatura de copiat acte;
    - reparatii articole de reclama;
    - vulcanizare anvelope si camere auto, velo, moto;
    - instalari, intretineri si reparatii antene TV;
    - reparatii: ceasuri, umbrele, aparate radio-TV,
    redresoare, amplificatoare, pikup-uri, magnetofoane,
    casetofoane, aparate video, difuzoare-boxe, aragaze,
    aparate foto, masini de scris, arme de vinatoare;
    montat lentile ochelari si reparat ochelari; montat si
    reparat sisteme de alarma; incarcat si reparat
    acumulatori; tocilarie;
    - traduceri;
    - gimnastica aerobica, masaj si sauna;
    - prestatii turistice efectuate de unitatile de cazare,
    incadrate in categoriile de 2 stele sau 1 stea;
    - incasari obtinute din activitatea de cazare de catre
    cabanele si popasurile turistice;
    - activitatea de telecomunicatii;
    - acoperiri metalice (aurire, argintare, nichelare,
    cromare, alamire, galvanizare etc.);
    - servicii fotoceramice;
    - asistenta tehnica la montajul si punerea in functiune
    a echipamentelor, utilajelor, masinilor si agregatelor
    industriale;
    - activitati de prelucrare a materialelor lemnoase
    pentru terti (debitarea mecanica la gater, fatuit,
    rindeluit, geluit, impregnat etc.);
    - servicii prestate privind activitatea de copt piine,
    afumat carnuri, potcovit animale, taierea mecanica a
    lemnelor de foc etc.;
    - servicii prestate in sectorul alimentar care
    se deconteaza pe baza de tarif si nu se retine uium;
    - servicii de incarcat sifoane; capsule sifon, brichete;
    - activitatea de umplere a tuburilor de spray
    cu substante chimice aduse de clienti si decontate
    pe baza de tarif;
    - operatiuni de inregistrari video si pe banda magnetica;
    - lucrari de reconditionare piese, subansamble, ambalaje
    si altele executate pentru terti;
    - activitatea de legatorie carti, reviste, dosare etc.;
    - prestari servicii in ramura textile pielarie (tivit,
    festonat, vopsit, urzit, incleiat, croit, bobinat,
    caserat, repasat, samforizat, plisat, impregnat, topit
    in, cinepa, daracit, tabacit etc.);
    - testari psihologice efectuate pe baza de tarif;
    - servicii de pregatire si instruire a persoanelor
    particulare pentru conducerea autovehiculelor
    (cursuri de scolarizare, testare psihologica etc.);
    - servicii de consulting;
    - servicii de asistenta tehnica fitosanitara;
    - incasarile obtinute de cantine-restaurant
    aferente desfacerilor la preturi cu adaos de
    alimentatie publica ale unitatilor tip gospodina,
    ale unitatilor de alimentatie publica mobile
    (tip snack-bar), ale unitatilor tip bufete de incinta,
    ale cabanelor turistice;
    - servicii de montaj mobilier;
    - servicii de imbuteliere a bauturilor de orice fel
    decontate pe baza de tarif;
    - studii, experimentari, sondaje efectuate pe baza de
    tarif in domeniul economico-social;
    - activitatea de constatari, daune, la constructii
    afectate de seism, decontata pe baza de tarif.                   5
 3. Prestatii turistice efectuate de unitatile de cazare
    incadrate in categoriile de 5, 4 si 3 stele;
    - executarea pe baza de comanda de confectii de
    imbracaminte, incaltaminte, mobilier, confectii
    metalice, executari si transformari de bijuterii si
    alte produse decontate pe baza de tarif;
    - realizarile totale ale barurilor de noapte (inclusiv
    taxa de intrare).                                               10
 4. Activitatea de cercetare in unitati specializate;
    servicii de distribuire a apei, canalizare, salubritate
    si intretinerea strazilor;
    - servicii de epurare si tratare a apei;
    - prestari de servicii (curatenie) efectuate cu
    personalul de serviciu;
    - servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie;
    - activitatea de expertizare numismatica;
    - servicii funerare (imbalsamare, incinerare, inhumare,
    transport);
    -lucrari de pavoazare si confectionari drapele pentru
    sarbatori nationale;
    - transportul cu metroul;
    - reparatii tractoare si masini agricole; reparatii si
    verificari instalatii, utilaje si recipiente care
    functioneaza sub presiune;
    - activitatea de incarcare, descarcare, conditionare,
    depozitare a produselor petroliere lichide, a produselor
    chimice si a titeiului din import si pentru export;
    - activitatea de prospectiuni geologice si geofizice;
    - activitatile desfasurate de unitatile subordonate
    Departamentului petrolului privind: saparea sondelor
    de cercetare geologica si de exploatare; verificarea
    si intretinerea materialului tubular (prajini de foraj,
    burlane etc.) uscarea, macinarea etc. a materiilor prime
    pentru producerea de aditivi pentru fluide de foraj;
    - servicii in legatura cu operatiunile de comert exterior
    prestate de "Romtrans" si "Navlomar", decontate pe baza
    de tarif (transmiterea de informatii referitoare la
    conditiile de franco si la mijloacele de transport
    ale marfurilor;
    - servicii de umplere a extinctoarelor;
    - servicii de incubare a oualor si scoaterea puilor;
    - servicii prestate care nu se deconteaza pe baza de
    tarife, ci se retine uium;
    - prestari servicii in sistem lohn;
    - incercarea si expertizarea produselor din punct de
    vedere al calitatii, analize de laborator, toxicologie;
    - lucrari agricole efectuate tertilor pentru care
    plata se face in natura sau in bani;
    - incasarile obtinute de cantinele-restaurant organizate
    pentru servirea mesei salariatilor (fara adaos de
    alimentatie publica);
    - activitatea de control calitativ si cantitativ al
    marfurilor efectuata de "Romcontrol" (operatiuni de
    numarare, asistenta la incarcarea si descarcarea
    mijloacelor de transport, controlul conditiilor de
    transport, manipulare, depozitare si pastrare a
    marfurilor);
    - prestari de servicii decontate pe baza de comision
    sau pe baza de tarif international (navlosire si
    agenturare nave romanesti si straine, trimiterea de
    specialisti in strainatate pentru acordare de asistenta
    nelegata de livrari de marfuri; inchirierea camioanelor
    in cont strain; servicii de congelare; transporturi
    terestre, aeriene si navale etc.);
    - cursuri de formare si perfectionare socio-profesionala
    si invatamint (calificare si perfectionare profesionala,
    specializarea cadrelor; meditatii; initiere si
    perfectionare: limbi straine, discipline sportive);
    - activitatea de cazare a personalului in camine
    muncitoresti decontate pe baza de tarif;
    - activitatile desfasurate de "Centrul de protectia si
    igiena muncii" privind: determinari, studii si lucrari
    pentru stabilirea nocivitatii mediului de lucru si
    a conditiilor de munca; stabilirea actiunii noxelor
    asupra personalului expus in vederea evaluarii starii
    de sanatate si combaterea imbolnavirilor profesionale;
    efectuarea de operatii de dezincrustare, decalaminare,
    decapare si pasivare a utilajelor si instalatiilor;
    executarea de determinari si expertizari toxicologice
    de igiena si medicina preventiva etc.;
    - prestari de servicii medico-sanitare, tratamente,
    efectuate in cabinete stomatologice si medicale;
    - inchirieri spatii;
      transportul in comun urban de calatori.                  neimpozabil
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 779/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 779 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 779/1991
Hotărârea 474 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Norma 5188 1993
privind asezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta si varsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import si din tara, precum si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale
Legea 42 1993
privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale
Ordonanţa 28 1992
privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si la gazele naturale
Ordonanţa 14 1992
privind modificarea nivelului majorarilor de intirziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 4 1992
privind accizele la carburanti
Ordonanţa 5 1992
privind taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu