E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 5188 din 19 iulie 1993

privind asezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta si varsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import si din tara, precum si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 29 iulie 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 24 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, se emit urmatoarele Norme metodologice privind asezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta si varsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import si din tara, precum si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    I. Accizele
    1. Potrivit art. 1 din Legea nr. 42/1993, platitori ai accizelor sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care produc, importa, comercializeaza produsele prevazute in anexa nr. 1 la aceasta lege.
    Accizele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 la pozitiile 13, 14, 15, 16 si 17 se calculeaza si se datoreaza numai pentru carburantii auto.
    Pentru carburantii auto din productia interna livrati prin societatile comerciale PECO cu capital integral sau majoritar de stat, platitori de accize sunt aceste societati.
    Pentru carburantii auto livrati direct de rafinarii catre alti beneficiari decat cei din sistemul PECO, platitori de accize sunt rafinariile.
    2. Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data, daca legea nu prevede altfel, prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, asupra bazei de impozitare, stabilita dupa cum urmeaza:
    a) Pentru produsele din productia interna - baza de impozitare o reprezinta contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, si anume costurile plus profitul agentilor economici producatori si, respectiv, preturile de achizitie negociate intre parti in cazul agentilor economici care achizitioneaza de la producatorii agricoli individuali produse in scopul comercializarii.
    b) Pentru produsele din import - baza de impozitare o reprezinta valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, alte taxe speciale aplicate in momentul vamuirii (suprataxe vamale, comision pentru activitati vamale, taxe de magazinaj, daca acestea se datoreaza).
    c) Pentru bunurile introduse in tara de persoanele fizice neinregistrate ca agenti economici, valorificate prin societati comerciale - baza de impozitare o reprezinta contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vandute in consignatie.
    3. Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare varsata de catre producatorii interni altor agenti economici, in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea unor produse de natura celor prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, accizele se calculeaza si se platesc o singura data, numai la produsele finale rezultate din prelucrare, prin aplicarea cotelor asupra valorii produselor respective, exprimate in preturile de vanzare ale acestora, exclusiv accizele.
    Pentru aceleasi produse prevazute la alineatul de mai sus, provenite din import si utilizate ca materie prima, agentii economici prelucratori pot solicita restituirea accizelor platite in vama, pe baza de cerere tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, si a documentelor justificative (declaratia vamala de import, documentul ce atesta plata accizei in vama, documente care atesta cantitatile prelucrate, retetele de fabricatie, inclusiv consumurile specifice).
    Restituirea poate fi solicitata in termen de 20 de zile de la livrarea produselor rezultate din prelucrare, numai dupa o analiza temeinica a documentelor justificative prezentate, efectuata de organele fiscale.
    4. Produsele livrate la export direct sau prin comisionari autorizati ca agenti economici ce isi desfasoara activitatea in baza contractelor de comision nu sunt supuse accizelor.
    5. Produsele importate in regim de tranzit sau import temporar, atat timp cat se afla in aceasta situatie, nu sunt supuse accizelor, acestea urmand regimul stabilit la cap. 11 lit. D lit. b), alin. 4 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, respectiv depunerea, de catre importator, a unei garantii egale cu valoarea accizelor.
    6. Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, cumparate de la producatorii interni si revandute la export, de catre agentii economici autorizati sa efectueze astfel de operatiuni, facturarea se va face la preturi cu accize, iar valoarea accizelor se va evidentia obligatoriu distinct in factura la coloana 5 pe randul al doilea.
    In acesta situatie, exportatorii, pe baza cererii tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, si a documentelor justificative care sa ateste exportul si calculul analitic al accizelor solicitate a fi restituite, pot cere organelor fiscale teritoriale, pana la data de 20 a lunii urmatoare, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.
    In cazul produselor returnate de la export si valorificate in tara, agentii economici au obligatia de a calcula si varsa la bugetul de stat accizele conform prevederilor legale stabilite pentru produsele din tara.
    7. Pentru exportul de produse provenite din import se restituie agentilor economici exportatori, pe baza documentelor justificative contravaloarea accizelor platite in vama, aferenta cantitatilor exportate.
    8. Potrivit art. 4 din Legea nr. 42/1993, produsele intrate in rezerva de stat sau rezerva de mobilizare sunt exonerate de la plata accizelor pe perioada cat au acest regim.
    In vederea stabilirii bazei de impozitare pentru T.V.A. aferenta intrarilor, in factura furnizorului se va evidentia distinct cota si valoarea accizelor aferente acestor produse.
    La produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de catre unitatile detinatoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor catre beneficiari.
    9. Produsele comercializate in valuta prin magazinele pentru deservirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, precum si prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim "duty free" sau in sistem cambuza, nu sunt supuse accizelor.
    II. Impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale
    1. Potrivit art. 8 din Legea nr. 42/1993, pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazul metan, gazul de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozitul prevazut in anexa nr. 2 la lege.
    Acest impozit este stabilit in suma fixa pe unitate de masura si se calculeaza prin aplicarea acestor sume asupra cantitatilor livrate.
    2. Pentru titeiul din productia interna, platitor al impozitului este Regia Autonoma "Petrom".
    Pentru gazul metan sau gazul de sonda din productia interna, pentru amestecul de gaze din productia interna, precum si pentru amestecul de gaze din productia interna si din import, platitori de impozit sunt sucursalele de distributie si Sucursala de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaze Naturale apartinand de Regia Autonoma "Romgaz" Medias.
    Pentru gazele de sonda ce se distribuie direct de catre Regia Autonoma "Petrom", platitorul impozitului, stabilit potrivit Legii nr. 42/1993, este aceasta regie.
    Importul de gaze naturale efectuat direct de agentii economici - consumatori finali, in afara importului din fondul valutar al statului, nu este supus platii impozitului.
    III. Dispozitii comune si finale
    1. Agentii economici platitori au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, dupa caz, sa le evidentieze distinct in factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori de exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.
    Incepand cu data de 1 iulie 1993, sumele datorate bugetului de stat drept accize si impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale se vor varsa de catre agentii economici astfel:
    a) in judetele in care nu functioneaza trezorerii ale finantelor publice, in conturile circumscriptiilor fiscale si ale administratiilor financiare in raza carora platitorii au sediul fiscal, deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.:
    - Contul 60.12.x.02.... "Accize"
    - Contul 60.12.x.03.... "Impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale";
    b) in judetele Arad, Iasi, Neamt, Prahova si Valcea, unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice, conturile sunt deschise la trezoreriile locale din cadrul perceptiilor, circumscriptiilor fiscale si administratiilor financiare in raza carora platitorii isi au sediul fiscal si anume:
    - Contul 20.12.1.02.... "Accize"
    - Contul 20.12.1.03.... "Impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale".
    La completarea dispozitiei de plata si a cecului cu limita de suma se au in vedere urmatoarele:
    - la pozitia banca beneficiarului se inscrie sucursala judeteana B.N.R., cod 51.000;
    - la pozitia beneficiar se inscrie trezoreria municipiului (oras, perceptie) ... cont 20.12.1.02 pentru accize sau cont 20.12.1.03 pentru impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    Organele fiscale asigura evidenta nominala pe platitor pentru accize si impozit potrivit normelor in vigoare.
    2. Momentul datorarii accizelor il constituie:
    a) data efectuarii livrarii, pentru producatorii interni.
    Cand facturarea sau eliberarea documentelor de livrare are loc inaintea livrarii efective, momentul datorarii accizelor il constituie data emiterii documentelor respective;
    b) data efectuarii formalitatilor de vamuire, pentru importatori;
    c) data achizitionarii, pentru agentii economici achizitori;
    d) data efectuarii vanzarii, pentru agentii economici care comercializeaza in consignatie bunuri introduse in tara de catre persoane fizice neinregistrate ca agenti economici.
    Momentul datorarii impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale este momentul livrarii.
    3. Plata accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale se efectueaza lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare, prin virare cu dispozitie de plata, cu cec cu limita de suma sau cu numerar, la organele fiscale teritoriale sau in conturile deschise la banci si trezorerii.
    Pentru produsele din import accizele se achita la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
    4. In vederea stabilirii corecte a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale datorate bugetului de stat, agentii economici sunt obligati sa tina distinct evidenta acestora potrivit modelului din anexele nr. 2, 3, 4, 5 si 6 la prezentele norme.
    Totodata, agentii economici au obligatia de a intocmi si depune la unitatile fiscale teritoriale unde acestia isi au sediul decontul de accize sau de impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale conform modelului din anexele nr. 7 si nr. 8 la prezentele norme.
    Decontul se intocmeste si se depune lunar in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care se intocmeste decontul.
    5. Neplata accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale la termenele stabilite atrage obligatia calcularii majorarilor de intarziere de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana la ziua platii accizelor sau a impozitului inclusiv.
    Majorarile de intarziere pentru neplata la timp a accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale se inregistreaza pentru toti platitorii la capitolul 15, subcapitolul 02 "Penalitati si majorari pentru veniturile nevarsate la termen".
    Amenzile si majorarile de intarziere se vor evidentia de agentii economici in debitul contului 750 "Profit si pierderi", urmand ca acestea sa fie adaugate extracontabil la profitul obtinut in vederea determinarii profitului impozabil.
    6. Reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere se aproba numai in cazuri justificate, pe baza cererii depuse de platitor la unitatile fiscale teritoriale, cereri care se vor solutiona potrivit competentelor aprobate in acest sens.
    Cererea de reducere sau de scutire a majorarilor de intarziere nu suspenda executarea.
    7. Controlul asupra calcularii corecte si platii in termen a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale, precum si modul cum se aplica si se respecta prevederile din Legea nr. 42/1993, se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si aparatul sau teritorial, pe baza documentelor si evidentelor conduse de platitori.
    Cu prilejul controlului se va urmari legalitatea cotelor de accize si a impozitului in suma fixa, aplicarea corespunzatoare a acestora, determinarea corecta a volumului impozitelor, respectarea termenelor de plata, varsarea integrala a impozitelor datorate, conducerea corecta a evidentei impozitelor si modul in care sunt respectate prevederile din Legea nr. 42/1993.
    Rezultatele verificarii se vor consemna intr-un act de control, semnat de organul de control si agentul economic (presedinte, director, intreprinzator etc.), ce va cuprinde: numele si prenumele persoanei care efectueaza controlul si unitatea pe care o reprezinta, denumirea agentului economic si a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se refera controlul, abaterile constatate si masurile luate pentru intrarea in legalitate (stabilirea de diferente, varsarea acestora la bugetul de stat, calcularea de majorari de intarziere, sanctiuni aplicate etc.), precum si masurile ce trebuie luate in continuare de agentul economic pentru inlaturarea si evitarea pe viitor a abaterilor de la prevederile legale.
    In cazul abaterilor constatate, pentru care se aplica sanctiunile prevazute la art. 17 din Legea nr. 42/1993, se incheie proces-verbal de contraventie.
    8. Inregistrarea in contabilitate la agentii economici a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale datorate se efectueaza prin articolul contabil:
    600 "Venituri din activitatea de baza"
    sau
    601 "Venituri din alte activitati"
      = 430 "Decontari cu bugetul statului"
             (analitice distincte)
    9. Produsele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 42/1993, aflate si inventariate in stoc la data de 30 iunie 1993, la societatile producatoare sau la importatori, si livrate incepand cu data de 1 iulie 1993, urmeaza regimul accizelor stabilit prin legea mai sus mentionata, pentru produsele din productia interna.
    Accizele aferente produselor sau marfurilor livrate si facturate inainte de 30 iunie anul curent se urmaresc in continuare si vor fi virate la bugetul statului pe masura incasarii contravalorii facturilor in care au fost cuprinse.
    Pentru marfurile aflate in stoc la importatori atat in depozitele cu ridicata, cat si in magazinele proprii de desfacere cu amanuntul, accizele se datoreaza la facturare sau pe masura vanzarii, dupa caz, determinate cu cotele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, aplicate la baza de impozitare, respectiv valoarea in vama calculata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale aplicate in momentul vamuirii (suprataxe vamale, comision pentru serviciile de vamuire, taxe de magazinaj, daca acestea se datoreaza).
    Pentru reflectarea in contabilitate a accizelor aferente produselor aflate in stoc la data de 30 iunie anul curent, la producatori sau la importatori, se efectueaza inregistrarea prevazuta la cap. 3 pct. 8 din prezentele norme.
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 1993.
    Pe data punerii in aplicare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice nr. 262754/1991 emise de Ministerul Finantelor si alte prevederi emise in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 779/1991, a ordonantelor Guvernului nr. 4/1992 si nr. 5/1992.

             Ministru de stat, ministrul finantelor,
             Florin Georgescu

    ANEXA 1

    AGENTUL ECONOMIC EXPORTATOR ...........                        FORMULAR
    Sediul ................................                           3001
    Codul fiscal ..........................

                     CERERE DE RESTITUIRE
            a accizelor aferente produselor exportate
                pe luna ........... anul ........
(se depune de agentii economici exportatori pentru produsele cumparate de la intern sau produsele importate si reexportate)
          Denumirea platitorului ....................
          Codul fiscal ..............................,
          Str. ...................... nr. ...........,
          Localitatea ...............................,
          judetul ............., codul postal .......
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. |     Denumirea grupei          |Valoare de aprovizionare | Acciza platita|
crt.|                               |-------------------------|               |
    |                               |   inclusiv acciza       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
 0  |          1                    |          2              |      3        |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 1  | Alcool rafinat, dublu rafinat |                         |               |
    |   si tehnic                   |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 2  | Tuica si rachiuri naturale    |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 3  | Vinuri                        |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 4  | Bauturi spirtoase (inclusiv   |                         |               |
    | bauturi obtinute din distilare|                         |               |
    | cereale)                      |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 5  | Bauturi pe baza de vin        |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 6  | Bere                          |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 7  | Cafea, inclusiv solubila      |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 8  | Tigarete si produse din tutun |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 9  | Confectii din blanuri         |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 10 | Mobilier sculptat             |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 11 | Articole din cristal          |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 12 | Bijuterii din metale          |                         |               |
    | pretioase, inclusiv verighete |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 13 | Benzina si motorina           |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 14 |       TOTAL                   |                         |               |
-------------------------------------------------------------------------------
  Numele ............ prenumele .............., functia semnatarului ..........
  Depunere: zi ..... luna ...... an ......     semnatura .............

                   CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL
  Se aproba rambursarea pentru suma de ..... lei
  Nu se aproba rambursarea sumei de ......... lei din urmatoarele motive:
    a) erori de calcul;
    b) facturi neconforme cu realitatea;
    c) abateri de la prevederile legale.
    S-au constituit garantii personale/solidare pentru suma de ....... lei.
  Numele persoanei care aproba rambursarea ..................
  Functia ............... Data ..............
  Semnatura .......................


    ANEXA 2

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA .............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................
                       MODEL
      privind evidenta accizelor la produsele din import si din tara
    Denumirea produsului sau a grupei de produse ..........................
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.| Felul  | Nr.  | Data  | Data  | Contra- | Valoarea |  Acciza   | Obser-
crt.|documen-|docu- |efectu-|efectu-|valoarea |in vama   |-----------| vatii
    |tului   |mentu-|arii   |arii   |bunurilor|plus taxe-|Cota|Suma  |
    |(factu- |lui   |livra- |forma- |exclusiv |le vamale | %  |(lei) |
    |ra, dec-|      |rii sau|litati-|accizele |si alte   |    |      |
    |laratie |      |factu- |lor de |(pentru  |taxe spe- |    |      |
    |vamala  |      |rarii  |vamuire|intern   |ciale     |    |      |
    | etc.)  |      |(intern)(import| (lei)   |(pentru   |    |      |
    |        |      |       |       |         |import)   |    |      |
    |        |      |       |       |         | (lei)    |    |      |
----|--------|------|-------|-------|---------|----------|----|------|---------
 0  |   1    |   2  |  3    |   4   |   5     |   6      |  7 | 8=5x7|   9
    |        |      |       |       |         |          |    |  sau |
    |        |      |       |       |         |          |    | 8=6x7|
----|--------|------|-------|-------|---------|----------|----|------|---------
    |        |      |       |       |         |          |    |      |
    |        |      |       |       |         |          |    |      |
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE IMPOZIT ...............
    Sediul ............................
    Codul fiscal ......................
                        MODEL
      privind evidenta impozitului la titeiul din productia interna
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.|felul do-  | Nr.  | Data       | Canti- | Impozitul         |Obser-
crt|cumentului |docu- |efectuarii  |tatile  |-------------------| vatii
   |(factura)  |mentu-|livrarii sau|livrate | Suma    |Valoarea |
   |           |lui   |facturarii  |        |fixa/U.M.| totala  |
   |           |      | (intern)   |        | lei/U.M.| (lei)   |
---|-----------|------|------------|--------|---------|---------|--------------
 0 |   1       |   2  |    3       |   4    |    5    | 6=4x5   |    7
---|-----------|------|------------|--------|---------|---------|--------------
   |           |      |            |        |         |         |
   |           |      |            |        |         |         |
   |           |      |            |        |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE IMPOZIT ............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................
                     MODEL
      privind evidenta impozitului la gazele naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Felul do- | Nr.  | Data       | Canti-  |      Impozitul     | Observatii
crt.|cumentului |docu- |efectuarii  |tatile   |--------------------|
    | (factura) |mentu-|livrarii sau|livrate  | Suma    | Valoarea |
    |           |lui   |facturarii  |         |fixa/U.M.| totala   |
    |           |      |(intern)    |         | lei/U.M.|  (lei)   |
----|-----------|------|------------|---------|---------|----------|-----------
 0  |    1      |   2  |    3       |    4    |   5     | 6=4x5    |     7
----|-----------|------|------------|---------|---------|----------|-----------
    |           |      |            |         |         |          |
    |           |      |            |         |         |          |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 5

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA .........
    Sediul .....................
    Codul fiscal ...............
                        MODEL
    privind evidenta accizelor la produsele rezultate din prelucrarea vinului, tuicii si rachiurilor naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.| Felul  | Nr. | Data | Denu-|Canti- | Canti-| Denu-|Can-|Va-  | Acciza   |O
crt|documen-|docu-|efec- |mirea |tatile |tatile |mirea |ti- |loa- |----------|b
   |tului ce|men- |tuarii|produ-|achizi-|prelu- |produ-|ta- |rea  |Cota|suma |s
   |atesta  |tului|achi- |selor |tionate|crate  |selor |ti- |fara | %  |(lei)|e
   |plata   |     |zitiei|achi- |(litri)|(litri)|rezul-|le  |acci-|    |     |r
   |produse-|     |      |zitio-|       |       |tate  |re- |ze   |    |     |v
   |lor     |     |      |nate  |       |       |      |zul-|(lei)|    |     |a
   |        |     |      |      |       |       |      |tate|     |    |     |t
   |        |     |      |      |       |       |      |(li-|     |    |     |i
   |        |     |      |      |       |       |      |tri)|     |    |     |i
---|--------|-----|------|------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|--
 0 |   1    | 2   |  3   |  4   |  5    |   6   |  7   |  8 |  9  | 10 |11=  |12
   |        |     |      |      |       |       |      |    |     |    |9x10 |
---|--------|-----|------|------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|--
   |        |     |      |      |       |       |      |    |     |    |     |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA ..........
    Sediul ......................
    Codul fiscal ................
                       MODEL
privind evidenta accizelor pentru bunurile vandute in consignatie, introduse in tara de persoanele fizice neinregistrate ca agenti economici
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Numele   |Denumirea | Felul, | Data | Valoarea in |  Acciza       |Obser-
crt.|deponentu-|produsului|numarul |efec- |lei ce se cu-|---------------|vatii
    |lui, date |depus in  |si data |tuarii|vine deponen-| Cota  |Suma   |
    |de identi-|consigna- |documen-|vinza-|tului pentru |   %   | (lei) |
    |  tate    |  tie     |tului   | rii  |bunurile     |       |       |
    |          |          |intocmit|      | vandute     |       |       |
----|----------|----------|--------|------|-------------|-------|-------|------
 0  |   1      |   2      |   3    |  4   |     5       |   6   |7=5x6  |  8
----|----------|----------|--------|------|-------------|-------|-------|------
    |          |          |        |      |             |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 7

    AGENTUL ECONOMIC                                         FORMULAR
    PLATITOR DE ACCIZA ......                                  3002
    Sediul ..................
    Codul fiscal ............
                          ACCIZE
              decont pe luna ......... anul ......
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.|     Denumirea grupei        | Contravaloarea| Valoarea in |Acciza datorata
crt|                             |bunurilor liv- |vama plus ta-|----------------
   |                             |rate, exclusiv |xe vamale si | Cota  | Suma
   |                             | acciza        |alte taxe    |  %    |
   |                             |               |speciale     |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 0 |            1                |     2         |     3       |   4   | 5=2x4
   |                             |               |             |       | sau
   |                             |               |             |       | 5=3x4
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 1 | Alcool rafinat, dublu rafi- |               |             |       |
   | nat si tehnic               |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 2 |Tuica si rachiuri naturale   |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 3 |Vinuri                       |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|--------
 4 |Bauturi spirtoase (inclusiv  |               |             |       |
   |bauturi obtinute din         |               |             |       |
   |distilare cereale)           |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 5 |Bauturi pe baza de vin       |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 6 | Bere                        |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 7 |Cafea, inclusiv solubila     |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 8 |Tigarete si produse din tutun|               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 9 |Confectii din blanuri        |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 10|Mobilier sculptat            |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 11|Articole din cristal         |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 12|Bijuterii din metale         |               |             |       |
   |pretioase, inclusiv verighete|               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 13| Benzina si motorina         |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|--------
 14|   TOTAL                     |               |             |       |
-------------------------------------------------------------------------------
________________________________   ____________________________________________
 Suma                          |   | Diferenta de          Nr. si data
 efectiv                       |   | varsat .........      dispozitiei de
platita ...............        |   |                       plata ...........
--------------------------------   | ------------------------------------------
                                   | Diferenta de
                                   | compensat ........................
                                   --------------------------------------------
 Declar ca informatiile din acest  --------------------------------------------
 decont sunt corecte.              | Organul fiscal .........................
 Numele ...... Prenumele ........  | Codul fiscal ...........................
 Functia ..... Semnatura ........  | Depunere: zi ..... luna ..... an .......
               Stampila .........  | Primit ........................
                                   --------------------------------------------

    ANEXA 8

    AGENTUL ECONOMIC                                           FORMULAR
    PLATITOR DE IMPOZIT ...........                               3003
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................
                         DECONT DE IMPUNERE
privind calculul si virarea la bugetul statului a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale
              pe luna .......   anul .....
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. rand          Explicatii                                Impozit
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Impozitul datorat pentru perioada raportata
  2. Impozitul varsat la termenul de plata
     pentru perioada raportata
                de varsat    (Rand 1-2)
  3. Diferenta -------------
                de compensat (Rand 2-1)
-------------------------------------------------------------------------------
               Diferenta a fost varsata prin documentul
             ............ nr. ........... din ..........
SmartCity5

COMENTARII la Norma 5188/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5188 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 5188/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu