E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 5188 din 19 iulie 1993

privind asezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta si varsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import si din tara, precum si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 29 iulie 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 24 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, se emit urmatoarele Norme metodologice privind asezarea, tehnica de calcul, formularistica, evidenta si varsarea la bugetul de stat a accizelor la produsele din import si din tara, precum si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    I. Accizele
    1. Potrivit art. 1 din Legea nr. 42/1993, platitori ai accizelor sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care produc, importa, comercializeaza produsele prevazute in anexa nr. 1 la aceasta lege.
    Accizele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 la pozitiile 13, 14, 15, 16 si 17 se calculeaza si se datoreaza numai pentru carburantii auto.
    Pentru carburantii auto din productia interna livrati prin societatile comerciale PECO cu capital integral sau majoritar de stat, platitori de accize sunt aceste societati.
    Pentru carburantii auto livrati direct de rafinarii catre alti beneficiari decat cei din sistemul PECO, platitori de accize sunt rafinariile.
    2. Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data, daca legea nu prevede altfel, prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, asupra bazei de impozitare, stabilita dupa cum urmeaza:
    a) Pentru produsele din productia interna - baza de impozitare o reprezinta contravaloarea bunurilor livrate, exclusiv accizele, si anume costurile plus profitul agentilor economici producatori si, respectiv, preturile de achizitie negociate intre parti in cazul agentilor economici care achizitioneaza de la producatorii agricoli individuali produse in scopul comercializarii.
    b) Pentru produsele din import - baza de impozitare o reprezinta valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, alte taxe speciale aplicate in momentul vamuirii (suprataxe vamale, comision pentru activitati vamale, taxe de magazinaj, daca acestea se datoreaza).
    c) Pentru bunurile introduse in tara de persoanele fizice neinregistrate ca agenti economici, valorificate prin societati comerciale - baza de impozitare o reprezinta contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vandute in consignatie.
    3. Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare varsata de catre producatorii interni altor agenti economici, in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea unor produse de natura celor prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, accizele se calculeaza si se platesc o singura data, numai la produsele finale rezultate din prelucrare, prin aplicarea cotelor asupra valorii produselor respective, exprimate in preturile de vanzare ale acestora, exclusiv accizele.
    Pentru aceleasi produse prevazute la alineatul de mai sus, provenite din import si utilizate ca materie prima, agentii economici prelucratori pot solicita restituirea accizelor platite in vama, pe baza de cerere tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, si a documentelor justificative (declaratia vamala de import, documentul ce atesta plata accizei in vama, documente care atesta cantitatile prelucrate, retetele de fabricatie, inclusiv consumurile specifice).
    Restituirea poate fi solicitata in termen de 20 de zile de la livrarea produselor rezultate din prelucrare, numai dupa o analiza temeinica a documentelor justificative prezentate, efectuata de organele fiscale.
    4. Produsele livrate la export direct sau prin comisionari autorizati ca agenti economici ce isi desfasoara activitatea in baza contractelor de comision nu sunt supuse accizelor.
    5. Produsele importate in regim de tranzit sau import temporar, atat timp cat se afla in aceasta situatie, nu sunt supuse accizelor, acestea urmand regimul stabilit la cap. 11 lit. D lit. b), alin. 4 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 233/1993, respectiv depunerea, de catre importator, a unei garantii egale cu valoarea accizelor.
    6. Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, cumparate de la producatorii interni si revandute la export, de catre agentii economici autorizati sa efectueze astfel de operatiuni, facturarea se va face la preturi cu accize, iar valoarea accizelor se va evidentia obligatoriu distinct in factura la coloana 5 pe randul al doilea.
    In acesta situatie, exportatorii, pe baza cererii tip, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, si a documentelor justificative care sa ateste exportul si calculul analitic al accizelor solicitate a fi restituite, pot cere organelor fiscale teritoriale, pana la data de 20 a lunii urmatoare, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.
    In cazul produselor returnate de la export si valorificate in tara, agentii economici au obligatia de a calcula si varsa la bugetul de stat accizele conform prevederilor legale stabilite pentru produsele din tara.
    7. Pentru exportul de produse provenite din import se restituie agentilor economici exportatori, pe baza documentelor justificative contravaloarea accizelor platite in vama, aferenta cantitatilor exportate.
    8. Potrivit art. 4 din Legea nr. 42/1993, produsele intrate in rezerva de stat sau rezerva de mobilizare sunt exonerate de la plata accizelor pe perioada cat au acest regim.
    In vederea stabilirii bazei de impozitare pentru T.V.A. aferenta intrarilor, in factura furnizorului se va evidentia distinct cota si valoarea accizelor aferente acestor produse.
    La produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata accizelor se face de catre unitatile detinatoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor catre beneficiari.
    9. Produsele comercializate in valuta prin magazinele pentru deservirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, precum si prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim "duty free" sau in sistem cambuza, nu sunt supuse accizelor.
    II. Impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale
    1. Potrivit art. 8 din Legea nr. 42/1993, pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazul metan, gazul de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozitul prevazut in anexa nr. 2 la lege.
    Acest impozit este stabilit in suma fixa pe unitate de masura si se calculeaza prin aplicarea acestor sume asupra cantitatilor livrate.
    2. Pentru titeiul din productia interna, platitor al impozitului este Regia Autonoma "Petrom".
    Pentru gazul metan sau gazul de sonda din productia interna, pentru amestecul de gaze din productia interna, precum si pentru amestecul de gaze din productia interna si din import, platitori de impozit sunt sucursalele de distributie si Sucursala de Exploatare a Conductelor Magistrale de Gaze Naturale apartinand de Regia Autonoma "Romgaz" Medias.
    Pentru gazele de sonda ce se distribuie direct de catre Regia Autonoma "Petrom", platitorul impozitului, stabilit potrivit Legii nr. 42/1993, este aceasta regie.
    Importul de gaze naturale efectuat direct de agentii economici - consumatori finali, in afara importului din fondul valutar al statului, nu este supus platii impozitului.
    III. Dispozitii comune si finale
    1. Agentii economici platitori au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, dupa caz, sa le evidentieze distinct in factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori de exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.
    Incepand cu data de 1 iulie 1993, sumele datorate bugetului de stat drept accize si impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale se vor varsa de catre agentii economici astfel:
    a) in judetele in care nu functioneaza trezorerii ale finantelor publice, in conturile circumscriptiilor fiscale si ale administratiilor financiare in raza carora platitorii au sediul fiscal, deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.:
    - Contul 60.12.x.02.... "Accize"
    - Contul 60.12.x.03.... "Impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale";
    b) in judetele Arad, Iasi, Neamt, Prahova si Valcea, unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice, conturile sunt deschise la trezoreriile locale din cadrul perceptiilor, circumscriptiilor fiscale si administratiilor financiare in raza carora platitorii isi au sediul fiscal si anume:
    - Contul 20.12.1.02.... "Accize"
    - Contul 20.12.1.03.... "Impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale".
    La completarea dispozitiei de plata si a cecului cu limita de suma se au in vedere urmatoarele:
    - la pozitia banca beneficiarului se inscrie sucursala judeteana B.N.R., cod 51.000;
    - la pozitia beneficiar se inscrie trezoreria municipiului (oras, perceptie) ... cont 20.12.1.02 pentru accize sau cont 20.12.1.03 pentru impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    Organele fiscale asigura evidenta nominala pe platitor pentru accize si impozit potrivit normelor in vigoare.
    2. Momentul datorarii accizelor il constituie:
    a) data efectuarii livrarii, pentru producatorii interni.
    Cand facturarea sau eliberarea documentelor de livrare are loc inaintea livrarii efective, momentul datorarii accizelor il constituie data emiterii documentelor respective;
    b) data efectuarii formalitatilor de vamuire, pentru importatori;
    c) data achizitionarii, pentru agentii economici achizitori;
    d) data efectuarii vanzarii, pentru agentii economici care comercializeaza in consignatie bunuri introduse in tara de catre persoane fizice neinregistrate ca agenti economici.
    Momentul datorarii impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale este momentul livrarii.
    3. Plata accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale se efectueaza lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare, prin virare cu dispozitie de plata, cu cec cu limita de suma sau cu numerar, la organele fiscale teritoriale sau in conturile deschise la banci si trezorerii.
    Pentru produsele din import accizele se achita la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
    4. In vederea stabilirii corecte a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale datorate bugetului de stat, agentii economici sunt obligati sa tina distinct evidenta acestora potrivit modelului din anexele nr. 2, 3, 4, 5 si 6 la prezentele norme.
    Totodata, agentii economici au obligatia de a intocmi si depune la unitatile fiscale teritoriale unde acestia isi au sediul decontul de accize sau de impozit la titeiul din productia interna si gazele naturale conform modelului din anexele nr. 7 si nr. 8 la prezentele norme.
    Decontul se intocmeste si se depune lunar in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care se intocmeste decontul.
    5. Neplata accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale la termenele stabilite atrage obligatia calcularii majorarilor de intarziere de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana la ziua platii accizelor sau a impozitului inclusiv.
    Majorarile de intarziere pentru neplata la timp a accizelor sau a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale se inregistreaza pentru toti platitorii la capitolul 15, subcapitolul 02 "Penalitati si majorari pentru veniturile nevarsate la termen".
    Amenzile si majorarile de intarziere se vor evidentia de agentii economici in debitul contului 750 "Profit si pierderi", urmand ca acestea sa fie adaugate extracontabil la profitul obtinut in vederea determinarii profitului impozabil.
    6. Reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere se aproba numai in cazuri justificate, pe baza cererii depuse de platitor la unitatile fiscale teritoriale, cereri care se vor solutiona potrivit competentelor aprobate in acest sens.
    Cererea de reducere sau de scutire a majorarilor de intarziere nu suspenda executarea.
    7. Controlul asupra calcularii corecte si platii in termen a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale, precum si modul cum se aplica si se respecta prevederile din Legea nr. 42/1993, se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si aparatul sau teritorial, pe baza documentelor si evidentelor conduse de platitori.
    Cu prilejul controlului se va urmari legalitatea cotelor de accize si a impozitului in suma fixa, aplicarea corespunzatoare a acestora, determinarea corecta a volumului impozitelor, respectarea termenelor de plata, varsarea integrala a impozitelor datorate, conducerea corecta a evidentei impozitelor si modul in care sunt respectate prevederile din Legea nr. 42/1993.
    Rezultatele verificarii se vor consemna intr-un act de control, semnat de organul de control si agentul economic (presedinte, director, intreprinzator etc.), ce va cuprinde: numele si prenumele persoanei care efectueaza controlul si unitatea pe care o reprezinta, denumirea agentului economic si a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se refera controlul, abaterile constatate si masurile luate pentru intrarea in legalitate (stabilirea de diferente, varsarea acestora la bugetul de stat, calcularea de majorari de intarziere, sanctiuni aplicate etc.), precum si masurile ce trebuie luate in continuare de agentul economic pentru inlaturarea si evitarea pe viitor a abaterilor de la prevederile legale.
    In cazul abaterilor constatate, pentru care se aplica sanctiunile prevazute la art. 17 din Legea nr. 42/1993, se incheie proces-verbal de contraventie.
    8. Inregistrarea in contabilitate la agentii economici a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale datorate se efectueaza prin articolul contabil:
    600 "Venituri din activitatea de baza"
    sau
    601 "Venituri din alte activitati"
      = 430 "Decontari cu bugetul statului"
             (analitice distincte)
    9. Produsele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 42/1993, aflate si inventariate in stoc la data de 30 iunie 1993, la societatile producatoare sau la importatori, si livrate incepand cu data de 1 iulie 1993, urmeaza regimul accizelor stabilit prin legea mai sus mentionata, pentru produsele din productia interna.
    Accizele aferente produselor sau marfurilor livrate si facturate inainte de 30 iunie anul curent se urmaresc in continuare si vor fi virate la bugetul statului pe masura incasarii contravalorii facturilor in care au fost cuprinse.
    Pentru marfurile aflate in stoc la importatori atat in depozitele cu ridicata, cat si in magazinele proprii de desfacere cu amanuntul, accizele se datoreaza la facturare sau pe masura vanzarii, dupa caz, determinate cu cotele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993, aplicate la baza de impozitare, respectiv valoarea in vama calculata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale aplicate in momentul vamuirii (suprataxe vamale, comision pentru serviciile de vamuire, taxe de magazinaj, daca acestea se datoreaza).
    Pentru reflectarea in contabilitate a accizelor aferente produselor aflate in stoc la data de 30 iunie anul curent, la producatori sau la importatori, se efectueaza inregistrarea prevazuta la cap. 3 pct. 8 din prezentele norme.
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 1993.
    Pe data punerii in aplicare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice nr. 262754/1991 emise de Ministerul Finantelor si alte prevederi emise in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 779/1991, a ordonantelor Guvernului nr. 4/1992 si nr. 5/1992.

             Ministru de stat, ministrul finantelor,
             Florin Georgescu

    ANEXA 1

    AGENTUL ECONOMIC EXPORTATOR ...........                        FORMULAR
    Sediul ................................                           3001
    Codul fiscal ..........................

                     CERERE DE RESTITUIRE
            a accizelor aferente produselor exportate
                pe luna ........... anul ........
(se depune de agentii economici exportatori pentru produsele cumparate de la intern sau produsele importate si reexportate)
          Denumirea platitorului ....................
          Codul fiscal ..............................,
          Str. ...................... nr. ...........,
          Localitatea ...............................,
          judetul ............., codul postal .......
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. |     Denumirea grupei          |Valoare de aprovizionare | Acciza platita|
crt.|                               |-------------------------|               |
    |                               |   inclusiv acciza       |               |
-------------------------------------------------------------------------------
 0  |          1                    |          2              |      3        |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 1  | Alcool rafinat, dublu rafinat |                         |               |
    |   si tehnic                   |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 2  | Tuica si rachiuri naturale    |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 3  | Vinuri                        |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 4  | Bauturi spirtoase (inclusiv   |                         |               |
    | bauturi obtinute din distilare|                         |               |
    | cereale)                      |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 5  | Bauturi pe baza de vin        |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 6  | Bere                          |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 7  | Cafea, inclusiv solubila      |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 8  | Tigarete si produse din tutun |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 9  | Confectii din blanuri         |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 10 | Mobilier sculptat             |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 11 | Articole din cristal          |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 12 | Bijuterii din metale          |                         |               |
    | pretioase, inclusiv verighete |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 13 | Benzina si motorina           |                         |               |
----|-------------------------------|-------------------------|---------------|
 14 |       TOTAL                   |                         |               |
-------------------------------------------------------------------------------
  Numele ............ prenumele .............., functia semnatarului ..........
  Depunere: zi ..... luna ...... an ......     semnatura .............

                   CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL
  Se aproba rambursarea pentru suma de ..... lei
  Nu se aproba rambursarea sumei de ......... lei din urmatoarele motive:
    a) erori de calcul;
    b) facturi neconforme cu realitatea;
    c) abateri de la prevederile legale.
    S-au constituit garantii personale/solidare pentru suma de ....... lei.
  Numele persoanei care aproba rambursarea ..................
  Functia ............... Data ..............
  Semnatura .......................


    ANEXA 2

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA .............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................
                       MODEL
      privind evidenta accizelor la produsele din import si din tara
    Denumirea produsului sau a grupei de produse ..........................
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.| Felul  | Nr.  | Data  | Data  | Contra- | Valoarea |  Acciza   | Obser-
crt.|documen-|docu- |efectu-|efectu-|valoarea |in vama   |-----------| vatii
    |tului   |mentu-|arii   |arii   |bunurilor|plus taxe-|Cota|Suma  |
    |(factu- |lui   |livra- |forma- |exclusiv |le vamale | %  |(lei) |
    |ra, dec-|      |rii sau|litati-|accizele |si alte   |    |      |
    |laratie |      |factu- |lor de |(pentru  |taxe spe- |    |      |
    |vamala  |      |rarii  |vamuire|intern   |ciale     |    |      |
    | etc.)  |      |(intern)(import| (lei)   |(pentru   |    |      |
    |        |      |       |       |         |import)   |    |      |
    |        |      |       |       |         | (lei)    |    |      |
----|--------|------|-------|-------|---------|----------|----|------|---------
 0  |   1    |   2  |  3    |   4   |   5     |   6      |  7 | 8=5x7|   9
    |        |      |       |       |         |          |    |  sau |
    |        |      |       |       |         |          |    | 8=6x7|
----|--------|------|-------|-------|---------|----------|----|------|---------
    |        |      |       |       |         |          |    |      |
    |        |      |       |       |         |          |    |      |
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE IMPOZIT ...............
    Sediul ............................
    Codul fiscal ......................
                        MODEL
      privind evidenta impozitului la titeiul din productia interna
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.|felul do-  | Nr.  | Data       | Canti- | Impozitul         |Obser-
crt|cumentului |docu- |efectuarii  |tatile  |-------------------| vatii
   |(factura)  |mentu-|livrarii sau|livrate | Suma    |Valoarea |
   |           |lui   |facturarii  |        |fixa/U.M.| totala  |
   |           |      | (intern)   |        | lei/U.M.| (lei)   |
---|-----------|------|------------|--------|---------|---------|--------------
 0 |   1       |   2  |    3       |   4    |    5    | 6=4x5   |    7
---|-----------|------|------------|--------|---------|---------|--------------
   |           |      |            |        |         |         |
   |           |      |            |        |         |         |
   |           |      |            |        |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE IMPOZIT ............
    Sediul .........................
    Codul fiscal ...................
                     MODEL
      privind evidenta impozitului la gazele naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Felul do- | Nr.  | Data       | Canti-  |      Impozitul     | Observatii
crt.|cumentului |docu- |efectuarii  |tatile   |--------------------|
    | (factura) |mentu-|livrarii sau|livrate  | Suma    | Valoarea |
    |           |lui   |facturarii  |         |fixa/U.M.| totala   |
    |           |      |(intern)    |         | lei/U.M.|  (lei)   |
----|-----------|------|------------|---------|---------|----------|-----------
 0  |    1      |   2  |    3       |    4    |   5     | 6=4x5    |     7
----|-----------|------|------------|---------|---------|----------|-----------
    |           |      |            |         |         |          |
    |           |      |            |         |         |          |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 5

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA .........
    Sediul .....................
    Codul fiscal ...............
                        MODEL
    privind evidenta accizelor la produsele rezultate din prelucrarea vinului, tuicii si rachiurilor naturale
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.| Felul  | Nr. | Data | Denu-|Canti- | Canti-| Denu-|Can-|Va-  | Acciza   |O
crt|documen-|docu-|efec- |mirea |tatile |tatile |mirea |ti- |loa- |----------|b
   |tului ce|men- |tuarii|produ-|achizi-|prelu- |produ-|ta- |rea  |Cota|suma |s
   |atesta  |tului|achi- |selor |tionate|crate  |selor |ti- |fara | %  |(lei)|e
   |plata   |     |zitiei|achi- |(litri)|(litri)|rezul-|le  |acci-|    |     |r
   |produse-|     |      |zitio-|       |       |tate  |re- |ze   |    |     |v
   |lor     |     |      |nate  |       |       |      |zul-|(lei)|    |     |a
   |        |     |      |      |       |       |      |tate|     |    |     |t
   |        |     |      |      |       |       |      |(li-|     |    |     |i
   |        |     |      |      |       |       |      |tri)|     |    |     |i
---|--------|-----|------|------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|--
 0 |   1    | 2   |  3   |  4   |  5    |   6   |  7   |  8 |  9  | 10 |11=  |12
   |        |     |      |      |       |       |      |    |     |    |9x10 |
---|--------|-----|------|------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|--
   |        |     |      |      |       |       |      |    |     |    |     |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6

    AGENTUL ECONOMIC
    PLATITOR DE ACCIZA ..........
    Sediul ......................
    Codul fiscal ................
                       MODEL
privind evidenta accizelor pentru bunurile vandute in consignatie, introduse in tara de persoanele fizice neinregistrate ca agenti economici
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. | Numele   |Denumirea | Felul, | Data | Valoarea in |  Acciza       |Obser-
crt.|deponentu-|produsului|numarul |efec- |lei ce se cu-|---------------|vatii
    |lui, date |depus in  |si data |tuarii|vine deponen-| Cota  |Suma   |
    |de identi-|consigna- |documen-|vinza-|tului pentru |   %   | (lei) |
    |  tate    |  tie     |tului   | rii  |bunurile     |       |       |
    |          |          |intocmit|      | vandute     |       |       |
----|----------|----------|--------|------|-------------|-------|-------|------
 0  |   1      |   2      |   3    |  4   |     5       |   6   |7=5x6  |  8
----|----------|----------|--------|------|-------------|-------|-------|------
    |          |          |        |      |             |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 7

    AGENTUL ECONOMIC                                         FORMULAR
    PLATITOR DE ACCIZA ......                                  3002
    Sediul ..................
    Codul fiscal ............
                          ACCIZE
              decont pe luna ......... anul ......
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.|     Denumirea grupei        | Contravaloarea| Valoarea in |Acciza datorata
crt|                             |bunurilor liv- |vama plus ta-|----------------
   |                             |rate, exclusiv |xe vamale si | Cota  | Suma
   |                             | acciza        |alte taxe    |  %    |
   |                             |               |speciale     |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 0 |            1                |     2         |     3       |   4   | 5=2x4
   |                             |               |             |       | sau
   |                             |               |             |       | 5=3x4
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 1 | Alcool rafinat, dublu rafi- |               |             |       |
   | nat si tehnic               |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 2 |Tuica si rachiuri naturale   |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 3 |Vinuri                       |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|--------
 4 |Bauturi spirtoase (inclusiv  |               |             |       |
   |bauturi obtinute din         |               |             |       |
   |distilare cereale)           |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 5 |Bauturi pe baza de vin       |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 6 | Bere                        |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 7 |Cafea, inclusiv solubila     |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 8 |Tigarete si produse din tutun|               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 9 |Confectii din blanuri        |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 10|Mobilier sculptat            |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 11|Articole din cristal         |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 12|Bijuterii din metale         |               |             |       |
   |pretioase, inclusiv verighete|               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------
 13| Benzina si motorina         |               |             |       |
---|-----------------------------|---------------|-------------|-------|--------
 14|   TOTAL                     |               |             |       |
-------------------------------------------------------------------------------
________________________________   ____________________________________________
 Suma                          |   | Diferenta de          Nr. si data
 efectiv                       |   | varsat .........      dispozitiei de
platita ...............        |   |                       plata ...........
--------------------------------   | ------------------------------------------
                                   | Diferenta de
                                   | compensat ........................
                                   --------------------------------------------
 Declar ca informatiile din acest  --------------------------------------------
 decont sunt corecte.              | Organul fiscal .........................
 Numele ...... Prenumele ........  | Codul fiscal ...........................
 Functia ..... Semnatura ........  | Depunere: zi ..... luna ..... an .......
               Stampila .........  | Primit ........................
                                   --------------------------------------------

    ANEXA 8

    AGENTUL ECONOMIC                                           FORMULAR
    PLATITOR DE IMPOZIT ...........                               3003
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................
                         DECONT DE IMPUNERE
privind calculul si virarea la bugetul statului a impozitului la titeiul din productia interna si gazele naturale
              pe luna .......   anul .....
                                                                   - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. rand          Explicatii                                Impozit
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Impozitul datorat pentru perioada raportata
  2. Impozitul varsat la termenul de plata
     pentru perioada raportata
                de varsat    (Rand 1-2)
  3. Diferenta -------------
                de compensat (Rand 2-1)
-------------------------------------------------------------------------------
               Diferenta a fost varsata prin documentul
             ............ nr. ........... din ..........
SmartCity5

COMENTARII la Norma 5188/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5188 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 5188/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu