E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 28 din 26 august 1992

privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si la gazele naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 28 august 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Accizele

    Subcapitolul I
    Sfera de aplicare
    Art. 1
    Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc, importa, comercializeaza astfel de produse, datoreaza bugetului de stat taxe speciale de consumatie, denumite in continuare accize.
    Prin hotariri ale Guvernului, pentru carburantii auto se va stabili mecanismul de acoperire din volumul accizelor datorate bugetului de stat, conform alineatului precedent, a influentelor rezultate din asigurarea protectiei populatiei, a bonificatiilor acordate la preturile carburantilor destinati industriei, agriculturii, constructiilor, transportului de marfuri, transportului de calatori in comun si gospodariei comunale, precum si sumele destinate Ministerului Transporturilor pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a drumurilor publice.
    Art. 2
    Agentii economici prevazuti la art. 1, care achizitioneaza de la producatorii individuali produse de natura celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, pentru comercializare, sint obligati sa calculeze si sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantitatilor cumparate.
    Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare varsata de catre producatori altor agenti economici, in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea unor produse prevazute in anexa nr. 1, calcularea accizelor se efectueaza o singura data numai la produsele rezultate din prelucrare.
    Art. 3
    Produsele livrate direct la export sau prin agenti economici autorizati ce isi desfasoara activitatea pe baza de comision, precum si produsele importate in regim de tranzit sau import temporar, atit timp cit se afla in aceasta situatie, nu sint supuse accizelor.
    In cazul in care agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de export cumpara de la producatorii interni, in vederea vinzarii la export, produse prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, acestia pot solicita, pina la 25 ale lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.

    Subcapitolul II
    Modul de calcul si baza de impozitare
    Art. 4
    Accizele se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, asupra bazei de impozitare stabilite astfel:
    a) pentru produsele din productia interna, valoarea acestora exprimata in preturile negociate intre vinzator si cumparator, din care se deduc accizele;
    b) pentru produsele din import, valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale stabilite potrivit legii la importul unor categorii de produse.

    Subcapitolul III
    Plata accizelor
    Art. 5
    Momentul datorarii accizelor il constituie:
    a) data efectuarii livrarii pentru producatori;
    b) data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru importatori;
    c) data achizitionarii pentru agentii economici achizitori.

    CAP. 2
    Impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale

    Art. 6
    Pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazul metan, gazul de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozit pe circulatie, din momentul livrarii.
    Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumelor stabilite in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta asupra cantitatilor livrate.

    CAP. 3
    Dispozitii comune si finale

    Art. 7
    Obligatia calcularii si varsarii la bugetul de stat a accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale revine platitorilor prevazuti la art. 1 si art. 6 din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    Plata accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale se efectueaza lunar pina la 25 ale lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere prin virament, C.E.C. sau numerar, la organul fiscal teritorial sau banci, iar pentru produsele din import, la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale.
    Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili si alte termene de plata, in functie de volumul accizelor si impozitul pe circulatie si de alte situatii specifice ale platitorilor.
    Art. 9
    Neplata accizelor si impozitului pe circulatie la termenele stabilite atrage majorarea sumei de plata cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere. Calculul majorarilor de intirziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pina in ziua platii inclusiv.
    In cazuri justificate, Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba esalonarea sau aminarea platii accizelor si a impozitului pe circulatie, precum si reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.
    Art. 10
    Platitorii au obligatia sa tina evidenta acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 11
    Platitorii de accize sau impozit pe circulatie, dupa caz, au obligatia sa depuna lunar pina la data de 25 a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 12
    Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si aparatul teritorial al acestuia.
    Art. 13
    Diferentele in minus constatate la verificarea accizelor si a impozitului pe circulatie se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se compenseaza cu platile ulterioare sau se restituie la cererea platitorilor.
    Art. 14
    Actele emise de organele imputernicite conform art. 12 din prezenta ordonanta sint titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    b) tinerea necorespunzatoare a evidentelor privind calculul si varsarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    c) nedepunerea in termen a decontului de impunere privind accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz;
    d) nerespectarea de catre organele bancare a prevederilor art. 14 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei. Contraventia prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 16
    In situatia in care se constata neinregistrarea in evidenta contabila a documentelor referitoare la operatiuni supuse accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, care conduce la diminuarea obligatiilor fata de bugetul de stat, platitorii varsa bugetului de stat, in afara de amenda contraventionala prevazuta la art. 15, accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz, datorate, inclusiv majorarile de intirziere, precum si o suma egala cu valoarea impozitelor datorate.
    Art. 17
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor la prezenta ordonanta se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor si unitatilor sale teritoriale.
    Art. 18
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 15 se prescriu in termen de 3 ani de la data savirsirii faptelor.
    Art. 19
    Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 13, 25, 26 si 27, se aplica si in cazul contraventiilor prevazute la art. 15, daca prezenta ordonanta nu dispune altfel.
    Art. 20
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, si a majorarilor de intirziere se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii platitorilor si se rezolva printr-o decizie motivata de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Economiei si Finantelor, care in cel mult 60 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonante.
    Art. 21
    Contestatiile cu privire la stabilirea accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gaze naturale, dupa caz, si a majorarilor de intirziere, sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, agentii economici platitori sint obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 22
    Ministerul Economiei si Finantelor va emite, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonante, instructiuni metodologice privind asezarea, tehnica de calcul si formularistica necesara, atit pentru accize, cit si pentru impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    Art. 23
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1993.
    Art. 24
    Pe data punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante se abroga prevederile referitoare la accize din Hotarirea Guvernului nr. 779/1991 si Ordonanta Guvernului nr. 4/1992 privind accizele la carburanti.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA  1

                                  LISTA
taxelor speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau grupei de produse                    Cota
crt.                                                                 %
------------------------------------------------------------------------
 1.  Alcool rafinat, dublu rafinat si tehnic*)                      25
 2.  Tuica si rachiuri naturale                                    115
 3.  Vinuri                                                         45
 4.  Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri si bauturi
     obtinute din distilare de cereale                             115
     din care:
     - whisky; gin; rom si rachiuri din trestie de zahar           185
 5.  Bauturi pe baza de vin                                        115
     din care:
     - coniac                                                      185
     - vin spumos si vermut                                         25
 6.  Bere                                                           55
     din care:
     - bere in cutii metalice                                      115
 7.  Cafea, inclusiv solubila                                      120
 8.  Tigarete si produse din tutun, cu exceptia sortimentelor:     185
     - Top, Dacia, Record, Club, Pescarus, Snagov                   70
     - Marasesti, Carpati, Bucegi                                   45
 9.  Confectii din blanuri nobile (nurca, vulpe, dihor etc.)        65
10.  Mobilier sculptat                                              45
11.  Articole din cristal                                           45
12.  Bijuterii din metale pretioase, inclusiv verighete             20
13.  Aparate video                                                  70
14.  Televizoare color cu dispozitive incorporate pentru
     comanda de la distanta (telecomanda)                           45
15.  Autoturisme de oras si de teren cu o capacitate cilindrica
     a motorului peste 1.500 cmc (inclusiv din import, rulate)      70
16.  Benzina premium                                               116
17.  Benzina regular                                               107
18.  Benzina normala                                               110
19.  Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)              86
----------------------------------------------------------------------------
    *) Exclusiv alcool etilic de sinteza tip M.S. si I.S.

    NOTA:
    - La pozitiile 1 - 7 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din productia interna si din import cuprinde si valoarea ambalajelor, care nu se recupereaza.
    - Pentru produsele de la pozitiile 16 - 19 inclusiv, accizele se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.

    ANEXA 2

                                   LISTA
impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau                    U.M.         Impozit*)
crt. grupei de produse                                      - lei/U.M. -
------------------------------------------------------------------------
 1.  Titei din productia interna                 tona           5.780
 2.  Gaz metan, gaz de sonda ori amestecul
     lor, din productia interna sau din
     import, livrate consumatorilor finali de
     unitatile Regiei Autonome "Romgaz"          1.000 mc       4.215
 3.  Gaze asociate si gaze libere livrate la
     consumatorii finali de unitatile Regiei
     Autonome "Petrom"                           1.000 mc       1.850
                                                                       
    *) Impozitul pe circulatie se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 28/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 28 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu