E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 28 din 26 august 1992

privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si la gazele naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 28 august 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Accizele

    Subcapitolul I
    Sfera de aplicare
    Art. 1
    Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc, importa, comercializeaza astfel de produse, datoreaza bugetului de stat taxe speciale de consumatie, denumite in continuare accize.
    Prin hotariri ale Guvernului, pentru carburantii auto se va stabili mecanismul de acoperire din volumul accizelor datorate bugetului de stat, conform alineatului precedent, a influentelor rezultate din asigurarea protectiei populatiei, a bonificatiilor acordate la preturile carburantilor destinati industriei, agriculturii, constructiilor, transportului de marfuri, transportului de calatori in comun si gospodariei comunale, precum si sumele destinate Ministerului Transporturilor pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a drumurilor publice.
    Art. 2
    Agentii economici prevazuti la art. 1, care achizitioneaza de la producatorii individuali produse de natura celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, pentru comercializare, sint obligati sa calculeze si sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantitatilor cumparate.
    Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare varsata de catre producatori altor agenti economici, in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea unor produse prevazute in anexa nr. 1, calcularea accizelor se efectueaza o singura data numai la produsele rezultate din prelucrare.
    Art. 3
    Produsele livrate direct la export sau prin agenti economici autorizati ce isi desfasoara activitatea pe baza de comision, precum si produsele importate in regim de tranzit sau import temporar, atit timp cit se afla in aceasta situatie, nu sint supuse accizelor.
    In cazul in care agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de export cumpara de la producatorii interni, in vederea vinzarii la export, produse prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, acestia pot solicita, pina la 25 ale lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.

    Subcapitolul II
    Modul de calcul si baza de impozitare
    Art. 4
    Accizele se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, asupra bazei de impozitare stabilite astfel:
    a) pentru produsele din productia interna, valoarea acestora exprimata in preturile negociate intre vinzator si cumparator, din care se deduc accizele;
    b) pentru produsele din import, valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale stabilite potrivit legii la importul unor categorii de produse.

    Subcapitolul III
    Plata accizelor
    Art. 5
    Momentul datorarii accizelor il constituie:
    a) data efectuarii livrarii pentru producatori;
    b) data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru importatori;
    c) data achizitionarii pentru agentii economici achizitori.

    CAP. 2
    Impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale

    Art. 6
    Pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazul metan, gazul de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozit pe circulatie, din momentul livrarii.
    Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumelor stabilite in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta asupra cantitatilor livrate.

    CAP. 3
    Dispozitii comune si finale

    Art. 7
    Obligatia calcularii si varsarii la bugetul de stat a accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale revine platitorilor prevazuti la art. 1 si art. 6 din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    Plata accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale se efectueaza lunar pina la 25 ale lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere prin virament, C.E.C. sau numerar, la organul fiscal teritorial sau banci, iar pentru produsele din import, la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale.
    Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili si alte termene de plata, in functie de volumul accizelor si impozitul pe circulatie si de alte situatii specifice ale platitorilor.
    Art. 9
    Neplata accizelor si impozitului pe circulatie la termenele stabilite atrage majorarea sumei de plata cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere. Calculul majorarilor de intirziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pina in ziua platii inclusiv.
    In cazuri justificate, Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba esalonarea sau aminarea platii accizelor si a impozitului pe circulatie, precum si reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.
    Art. 10
    Platitorii au obligatia sa tina evidenta acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 11
    Platitorii de accize sau impozit pe circulatie, dupa caz, au obligatia sa depuna lunar pina la data de 25 a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 12
    Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si aparatul teritorial al acestuia.
    Art. 13
    Diferentele in minus constatate la verificarea accizelor si a impozitului pe circulatie se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se compenseaza cu platile ulterioare sau se restituie la cererea platitorilor.
    Art. 14
    Actele emise de organele imputernicite conform art. 12 din prezenta ordonanta sint titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    b) tinerea necorespunzatoare a evidentelor privind calculul si varsarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    c) nedepunerea in termen a decontului de impunere privind accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz;
    d) nerespectarea de catre organele bancare a prevederilor art. 14 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei. Contraventia prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 16
    In situatia in care se constata neinregistrarea in evidenta contabila a documentelor referitoare la operatiuni supuse accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, care conduce la diminuarea obligatiilor fata de bugetul de stat, platitorii varsa bugetului de stat, in afara de amenda contraventionala prevazuta la art. 15, accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz, datorate, inclusiv majorarile de intirziere, precum si o suma egala cu valoarea impozitelor datorate.
    Art. 17
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor la prezenta ordonanta se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor si unitatilor sale teritoriale.
    Art. 18
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 15 se prescriu in termen de 3 ani de la data savirsirii faptelor.
    Art. 19
    Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 13, 25, 26 si 27, se aplica si in cazul contraventiilor prevazute la art. 15, daca prezenta ordonanta nu dispune altfel.
    Art. 20
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, si a majorarilor de intirziere se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii platitorilor si se rezolva printr-o decizie motivata de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Economiei si Finantelor, care in cel mult 60 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonante.
    Art. 21
    Contestatiile cu privire la stabilirea accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gaze naturale, dupa caz, si a majorarilor de intirziere, sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, agentii economici platitori sint obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 22
    Ministerul Economiei si Finantelor va emite, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonante, instructiuni metodologice privind asezarea, tehnica de calcul si formularistica necesara, atit pentru accize, cit si pentru impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    Art. 23
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1993.
    Art. 24
    Pe data punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante se abroga prevederile referitoare la accize din Hotarirea Guvernului nr. 779/1991 si Ordonanta Guvernului nr. 4/1992 privind accizele la carburanti.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA  1

                                  LISTA
taxelor speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau grupei de produse                    Cota
crt.                                                                 %
------------------------------------------------------------------------
 1.  Alcool rafinat, dublu rafinat si tehnic*)                      25
 2.  Tuica si rachiuri naturale                                    115
 3.  Vinuri                                                         45
 4.  Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri si bauturi
     obtinute din distilare de cereale                             115
     din care:
     - whisky; gin; rom si rachiuri din trestie de zahar           185
 5.  Bauturi pe baza de vin                                        115
     din care:
     - coniac                                                      185
     - vin spumos si vermut                                         25
 6.  Bere                                                           55
     din care:
     - bere in cutii metalice                                      115
 7.  Cafea, inclusiv solubila                                      120
 8.  Tigarete si produse din tutun, cu exceptia sortimentelor:     185
     - Top, Dacia, Record, Club, Pescarus, Snagov                   70
     - Marasesti, Carpati, Bucegi                                   45
 9.  Confectii din blanuri nobile (nurca, vulpe, dihor etc.)        65
10.  Mobilier sculptat                                              45
11.  Articole din cristal                                           45
12.  Bijuterii din metale pretioase, inclusiv verighete             20
13.  Aparate video                                                  70
14.  Televizoare color cu dispozitive incorporate pentru
     comanda de la distanta (telecomanda)                           45
15.  Autoturisme de oras si de teren cu o capacitate cilindrica
     a motorului peste 1.500 cmc (inclusiv din import, rulate)      70
16.  Benzina premium                                               116
17.  Benzina regular                                               107
18.  Benzina normala                                               110
19.  Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)              86
----------------------------------------------------------------------------
    *) Exclusiv alcool etilic de sinteza tip M.S. si I.S.

    NOTA:
    - La pozitiile 1 - 7 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din productia interna si din import cuprinde si valoarea ambalajelor, care nu se recupereaza.
    - Pentru produsele de la pozitiile 16 - 19 inclusiv, accizele se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.

    ANEXA 2

                                   LISTA
impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau                    U.M.         Impozit*)
crt. grupei de produse                                      - lei/U.M. -
------------------------------------------------------------------------
 1.  Titei din productia interna                 tona           5.780
 2.  Gaz metan, gaz de sonda ori amestecul
     lor, din productia interna sau din
     import, livrate consumatorilor finali de
     unitatile Regiei Autonome "Romgaz"          1.000 mc       4.215
 3.  Gaze asociate si gaze libere livrate la
     consumatorii finali de unitatile Regiei
     Autonome "Petrom"                           1.000 mc       1.850
                                                                       
    *) Impozitul pe circulatie se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 28/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 28 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu