E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 28 din 26 august 1992

privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si la gazele naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 215 din 28 august 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Accizele

    Subcapitolul I
    Sfera de aplicare
    Art. 1
    Pentru produsele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc, importa, comercializeaza astfel de produse, datoreaza bugetului de stat taxe speciale de consumatie, denumite in continuare accize.
    Prin hotariri ale Guvernului, pentru carburantii auto se va stabili mecanismul de acoperire din volumul accizelor datorate bugetului de stat, conform alineatului precedent, a influentelor rezultate din asigurarea protectiei populatiei, a bonificatiilor acordate la preturile carburantilor destinati industriei, agriculturii, constructiilor, transportului de marfuri, transportului de calatori in comun si gospodariei comunale, precum si sumele destinate Ministerului Transporturilor pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a drumurilor publice.
    Art. 2
    Agentii economici prevazuti la art. 1, care achizitioneaza de la producatorii individuali produse de natura celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, pentru comercializare, sint obligati sa calculeze si sa verse la bugetul de stat accizele aferente cantitatilor cumparate.
    Pentru vinul, tuica si rachiurile naturale livrate in stare varsata de catre producatori altor agenti economici, in scopul utilizarii ca materie prima pentru obtinerea unor produse prevazute in anexa nr. 1, calcularea accizelor se efectueaza o singura data numai la produsele rezultate din prelucrare.
    Art. 3
    Produsele livrate direct la export sau prin agenti economici autorizati ce isi desfasoara activitatea pe baza de comision, precum si produsele importate in regim de tranzit sau import temporar, atit timp cit se afla in aceasta situatie, nu sint supuse accizelor.
    In cazul in care agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de export cumpara de la producatorii interni, in vederea vinzarii la export, produse prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, acestia pot solicita, pina la 25 ale lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate.

    Subcapitolul II
    Modul de calcul si baza de impozitare
    Art. 4
    Accizele se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, asupra bazei de impozitare stabilite astfel:
    a) pentru produsele din productia interna, valoarea acestora exprimata in preturile negociate intre vinzator si cumparator, din care se deduc accizele;
    b) pentru produsele din import, valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale stabilite potrivit legii la importul unor categorii de produse.

    Subcapitolul III
    Plata accizelor
    Art. 5
    Momentul datorarii accizelor il constituie:
    a) data efectuarii livrarii pentru producatori;
    b) data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru importatori;
    c) data achizitionarii pentru agentii economici achizitori.

    CAP. 2
    Impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale

    Art. 6
    Pentru titeiul din productia interna, precum si pentru gazul metan, gazul de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozit pe circulatie, din momentul livrarii.
    Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumelor stabilite in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta asupra cantitatilor livrate.

    CAP. 3
    Dispozitii comune si finale

    Art. 7
    Obligatia calcularii si varsarii la bugetul de stat a accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale revine platitorilor prevazuti la art. 1 si art. 6 din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    Plata accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale se efectueaza lunar pina la 25 ale lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere prin virament, C.E.C. sau numerar, la organul fiscal teritorial sau banci, iar pentru produsele din import, la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale.
    Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili si alte termene de plata, in functie de volumul accizelor si impozitul pe circulatie si de alte situatii specifice ale platitorilor.
    Art. 9
    Neplata accizelor si impozitului pe circulatie la termenele stabilite atrage majorarea sumei de plata cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere. Calculul majorarilor de intirziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pina in ziua platii inclusiv.
    In cazuri justificate, Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba esalonarea sau aminarea platii accizelor si a impozitului pe circulatie, precum si reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intirziere.
    Art. 10
    Platitorii au obligatia sa tina evidenta acestora conform normelor metodologice ale Ministerului Economiei si Finantelor.
    Art. 11
    Platitorii de accize sau impozit pe circulatie, dupa caz, au obligatia sa depuna lunar pina la data de 25 a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 12
    Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si aparatul teritorial al acestuia.
    Art. 13
    Diferentele in minus constatate la verificarea accizelor si a impozitului pe circulatie se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, iar cele in plus se compenseaza cu platile ulterioare sau se restituie la cererea platitorilor.
    Art. 14
    Actele emise de organele imputernicite conform art. 12 din prezenta ordonanta sint titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 15
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
    a) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control evidenta privind calcularea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    b) tinerea necorespunzatoare a evidentelor privind calculul si varsarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, datorate bugetului de stat;
    c) nedepunerea in termen a decontului de impunere privind accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz;
    d) nerespectarea de catre organele bancare a prevederilor art. 14 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei. Contraventia prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 16
    In situatia in care se constata neinregistrarea in evidenta contabila a documentelor referitoare la operatiuni supuse accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, care conduce la diminuarea obligatiilor fata de bugetul de stat, platitorii varsa bugetului de stat, in afara de amenda contraventionala prevazuta la art. 15, accizele sau impozitul pe circulatie, dupa caz, datorate, inclusiv majorarile de intirziere, precum si o suma egala cu valoarea impozitelor datorate.
    Art. 17
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor la prezenta ordonanta se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor si unitatilor sale teritoriale.
    Art. 18
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 15 se prescriu in termen de 3 ani de la data savirsirii faptelor.
    Art. 19
    Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 13, 25, 26 si 27, se aplica si in cazul contraventiilor prevazute la art. 15, daca prezenta ordonanta nu dispune altfel.
    Art. 20
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea accizelor sau impozitului pe circulatie, dupa caz, si a majorarilor de intirziere se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii platitorilor si se rezolva printr-o decizie motivata de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
    Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Economiei si Finantelor, care in cel mult 60 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonante.
    Art. 21
    Contestatiile cu privire la stabilirea accizelor si a impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gaze naturale, dupa caz, si a majorarilor de intirziere, sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Aceasta suma nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, agentii economici platitori sint obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate.
    In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu reducerea sumei contestate.
    Art. 22
    Ministerul Economiei si Finantelor va emite, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonante, instructiuni metodologice privind asezarea, tehnica de calcul si formularistica necesara, atit pentru accize, cit si pentru impozitul pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale.
    Art. 23
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1993.
    Art. 24
    Pe data punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante se abroga prevederile referitoare la accize din Hotarirea Guvernului nr. 779/1991 si Ordonanta Guvernului nr. 4/1992 privind accizele la carburanti.

                PRIM-MINISTRU
              THEODOR STOLOJAN

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul economiei si finantelor,
                      George Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                      statului si controlului financiar,
                      Florian Bercea

    ANEXA  1

                                  LISTA
taxelor speciale de consumatie (accize) pentru produse din import si din tara
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau grupei de produse                    Cota
crt.                                                                 %
------------------------------------------------------------------------
 1.  Alcool rafinat, dublu rafinat si tehnic*)                      25
 2.  Tuica si rachiuri naturale                                    115
 3.  Vinuri                                                         45
 4.  Bauturi spirtoase, inclusiv lichioruri si bauturi
     obtinute din distilare de cereale                             115
     din care:
     - whisky; gin; rom si rachiuri din trestie de zahar           185
 5.  Bauturi pe baza de vin                                        115
     din care:
     - coniac                                                      185
     - vin spumos si vermut                                         25
 6.  Bere                                                           55
     din care:
     - bere in cutii metalice                                      115
 7.  Cafea, inclusiv solubila                                      120
 8.  Tigarete si produse din tutun, cu exceptia sortimentelor:     185
     - Top, Dacia, Record, Club, Pescarus, Snagov                   70
     - Marasesti, Carpati, Bucegi                                   45
 9.  Confectii din blanuri nobile (nurca, vulpe, dihor etc.)        65
10.  Mobilier sculptat                                              45
11.  Articole din cristal                                           45
12.  Bijuterii din metale pretioase, inclusiv verighete             20
13.  Aparate video                                                  70
14.  Televizoare color cu dispozitive incorporate pentru
     comanda de la distanta (telecomanda)                           45
15.  Autoturisme de oras si de teren cu o capacitate cilindrica
     a motorului peste 1.500 cmc (inclusiv din import, rulate)      70
16.  Benzina premium                                               116
17.  Benzina regular                                               107
18.  Benzina normala                                               110
19.  Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel)              86
----------------------------------------------------------------------------
    *) Exclusiv alcool etilic de sinteza tip M.S. si I.S.

    NOTA:
    - La pozitiile 1 - 7 inclusiv, baza de aplicare a cotelor pentru produsele din productia interna si din import cuprinde si valoarea ambalajelor, care nu se recupereaza.
    - Pentru produsele de la pozitiile 16 - 19 inclusiv, accizele se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.

    ANEXA 2

                                   LISTA
impozitului pe circulatie la titeiul din productia interna si gazele naturale
------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea produsului sau                    U.M.         Impozit*)
crt. grupei de produse                                      - lei/U.M. -
------------------------------------------------------------------------
 1.  Titei din productia interna                 tona           5.780
 2.  Gaz metan, gaz de sonda ori amestecul
     lor, din productia interna sau din
     import, livrate consumatorilor finali de
     unitatile Regiei Autonome "Romgaz"          1.000 mc       4.215
 3.  Gaze asociate si gaze libere livrate la
     consumatorii finali de unitatile Regiei
     Autonome "Petrom"                           1.000 mc       1.850
                                                                       
    *) Impozitul pe circulatie se corecteaza de catre Guvern, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, in functie de modificarile intervenite in nivelul preturilor la import si a celor cu ridicata.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 28/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 28 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu