E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 405 2004 abrogat de Hotărârea 113 2011
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 1294 2010
Ordin 405 2004 completat de Ordin 1294 2010
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 598 2010
Ordin 405 2004 completat de Ordin 598 2010
Ordin 405 2004 modificat de Decizia 1454 2009
Ordin 405 2004 completat de Decizia 1454 2009
Ordin 405 2004 completat de Ordin 106 2008
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 106 2008
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 103 2007
Ordin 405 2004 completat de Ordin 103 2007
Articolul 11 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 2 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 3 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 11 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 2 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 3 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 405 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 20 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 3 februarie 2004, se abroga.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara corespunzatoare lunii in care prezentul ordin intra in vigoare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                            Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 1
    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
    Art. 3
    (1) Angajatorii persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru depun/transmit declaratia lunara cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, denumit in continuare unitatea centrala.
    (2) In declaratia lunara depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (deducerile prevazute la art. 80 si 85, precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerile prevazute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, deducerile conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile ulterioare).
    (3) Sumele deduse/reduse din contributia datorata si/sau, dupa caz, cele care se recupereaza de la bugetul asigurarilor pentru somaj se declara prin completarea de catre unitatea centrala a anexei nr. 2 "Date despre angajator - deduceri si reduceri" la prezenta procedura.
    (4) Deducerile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatii centrale, care poate efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele sale de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la deduceri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.
    Art. 4
    (1) Incheierea conventiilor in baza carora se acorda subventiile sus-mentionate se realizeaza la nivel teritorial, intre unitatile centrale, in calitate de angajatori persoane juridice, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul si isi desfasoara activitatea sucursalele si/sau punctele de lucru respective.
    (2) Controlul asupra respectarii conditiilor in care au fost incheiate conventiile se efectueaza de catre corpurile proprii de control masuri active ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au incheiat conventiile.
    Art. 5
    (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail sau SEN). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pot transmite declaratia prin e-mail numai angajatorii care au comunicat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde au obligatia sa depuna declaratia lunara, adresa de e-mail de la care urmeaza sa fie transmisa declaratia.
    (3) In cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate sa aprobe pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hartie. Persoanele care depun declaratia trebuie sa prezinte, la depunerea lunara a declaratiei, o imputernicire din partea angajatorului, in care sa fie inscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa depuna declaratia pentru luna respectiva.
    (4) In termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, formularul declaratiei si programul informatic destinat completarii de catre angajatori a declaratiilor pentru somaj vor fi publicate pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (www.anofm.ro).
    Art. 6
    Directorul executiv al fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va stabili prin decizie arondarea angajatorilor pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, in functie de sediul sau de domiciliul acestora, precum si de resursele agentiilor de prelucrare a datelor din declaratiile lunare.

    II. Modul de completare a declaratiei lunare

    Art. 7
    "Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" din anexa nr. 1 la prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    2. La rubrica "Cod numeric personal" se inscrie codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii).
    3. La rubrica "Denumire angajator" se inscrie denumirea completa a angajatorului, asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    4. Evidenta nominala a asiguratilor are in vedere persoanele care se afla in urmatoarele situatii prevazute de lege:
    a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii;
    b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    d) militarii angajati pe baza de contract;
    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile mentionate mai sus.
    5. Rubrica "Tip contract" se completeaza cu:
    a) "1" pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga;
    b) "2" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
    c) "3" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
    d) "4" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
    e) "5" pentru contractul de munca temporara cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga;
    f) "6" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
    g) "7" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
    h) "8" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
    i) "9" pentru toate raporturile de munca/serviciu ale angajatilor militari cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga.
    6. Rubrica "Numar ore norma in zi" se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in zi, conform tipului de contract.
    7. Rubrica "Numar zile lucrate in luna" se completeaza cu numarul de zile efectiv lucrate in luna, conform tipului de contract.
    8. Rubrica "Numar zile suspendate in luna" se completeaza cu numarul de zile suspendate in luna, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile.
    9. Rubrica "Baza de calcul" se completeaza cu drepturile banesti determinate in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inceteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, baza de calcul se considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna respectiva. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa in acelasi mod in care se completeaza pentru persoanele care au lucrat toata luna.
    10. Rubrica "Contributie individuala datorata" se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9.
    Art. 8
    "Date despre angajator - deduceri si reduceri" din anexa nr. 2 la prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate de asigurati" se completeaza cu fondul de salarii determinat in conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Deducerile si reducerile se completeaza doar de catre angajatorii care beneficiaza de acestea.
    Art. 9
    Nedepunerea declaratiei lunare pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decat conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctioneaza potrivit legii.

    III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    Art. 10
    (1) Declaratia lunara in format electronic se transmite prin e-mail ca fisiere sau ca arhiva*1) atasate la un mesaj care precizeaza denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa transmita declaratia pentru luna respectiva.
    (2) Pentru declaratiile lunare transmise prin e-mail, la rubrica "subiect" se trec codul fiscal/CNP al angajatorului, luna si anul pentru care se transmite declaratia.
    (3) Declaratia lunara care se depune pe discheta FD 3,5" sau CD trebuie insotita de o imputernicire din partea angajatorului, in care sa fie inscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa depuna declaratia pentru luna respectiva.
    (4) Nu se preia declaratia lunara depusa pe mai multe dischete sau arhivata. Declaratia care nu poate fi inregistrata pe o singura discheta se depune pe CD. Discheta sau CD-ul vor fi etichetate si vor contine urmatoarele informatii:
    1. denumirea/numele angajatorului;
    2. codul fiscal/CNP al angajatorului;
    3. anul si luna pentru care se depune declaratia.
    (5) Declaratia lunara in format electronic depusa pe discheta FD 3,5" sau CD se verifica la depunere si se preia doar daca este valida.
------------
    *1) Se va utiliza arhivatorul ARJ.exe, iar arhiva va fi denumita "declaratie.arj".

    Art. 11
    (1) Declaratia electronica va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru anexele nr. 1 si 2, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    1. DBF sau TXT - anexa nr. 1;
    2. DBF sau TXT - anexa nr. 2.
    (2) Campurile din structura fisierelor sunt de lungime fixa, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent daca se completeaza sau nu.
    (3) In descrierea fisierelor, rubrica "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara diacritice.
    (4) In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta in mod obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    (5) Descrierile fisierelor (anexele nr. 1 si 2) sunt prezentate in anexa nr. 3.

    IV. Validari suplimentare

    Art. 12
    (1) Toate campurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.
    (2) In anexa nr. 1:
    a) completarea tuturor campurilor este obligatorie; fac exceptie: campul "CNPANT" care se completeaza numai daca campul "REC" = "C", si campul "REC" care se completeaza numai pentru declaratiile rectificative;
    b) suma dintre numarul de zile lucrate in luna (NZL) si numarul de zile suspendate in luna (NZS) poate fi cel mult egala cu numarul de zile lucratoare in luna (respectiv numarul de zile calendaristice in luna, daca tipul de contract este "9").
    (3) In anexa nr. 2:
    a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCTA; angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul "JUD" cu "Bucuresti";
    b) campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED58REC, DED58RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES;
    c) suma deducerilor recuperate din contributia datorata (DED80REC, DED85REC, DED58REC, DED116REC, RED9394REC) nu poate depasi 3% din FS (cu rotunjire matematica fara zecimale).

    V. Declaratiile rectificative

    Art. 13
    (1) Declaratiile rectificative se depun pe discheta/CD sau se transmit prin SEN. Declaratiile rectificative se pot depune pe suport hartie doar de angajatorii care au primit aprobarea de a depune declaratia lunara in acest sistem potrivit art. 5 alin. (3).
    (2) Declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 1 va contine numai inregistrarile care se modifica, dupa cum urmeaza:
    a) pentru a corecta o inregistrare gresita se completeaza inregistrarea cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "M";
    b) pentru a adauga o noua inregistrare se completeaza inregistrarea cu toate informatiile necesare, campul REC completandu-se cu "A";
    c) pentru a sterge o inregistrare se completeaza AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele inregistrarii initiale, restul campurilor numerice se completeaza cu zero, campul REC completandu-se cu "S";
    d) pentru a modifica CNP din declaratia initiala se completeaza CNPANT cu CNP-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNP cu CNP-ul corect, restul campurilor ramanand necompletate, campul REC completandu-se cu "C".
    (3) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelasi angajator, se completeaza declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
    a) pentru a corecta o inregistrare gresita se completeaza atat inregistrarea cu datele corecte, cat si celelalte inregistrari referitoare la asiguratul respectiv, campul REC completandu-se cu "M" la toate inregistrarile;
    b) pentru a adauga o noua inregistrare se completeaza inregistrarea cu toate informatiile necesare, campul REC completandu-se cu "A";
    c) pentru a sterge o inregistrare se completeaza AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele inregistrarii initiale, restul campurilor numerice se completeaza cu zero, campul REC completandu-se cu "S"; celelalte inregistrari referitoare la acelasi asigurat se completeaza cu toate datele, campul REC completandu-se cu "M";
    d) pentru a modifica CNP-ul din declaratia initiala se completeaza CNPANT cu CNP-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNP cu CNP-ul corect, restul campurilor ramanand necompletate, campul REC completandu-se cu "C".
    (4) Declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 2 se completeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru a modifica o inregistrare se completeaza inregistrarea cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "M";
    b) pentru a modifica CF-ul din declaratia initiala se completeaza CFANT cu CF-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CF cu CF-ul corect; toate celelalte campuri se completeaza cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "C";
    c) pentru a modifica CNPA-ul din declaratia initiala se completeaza CNPAANT cu CNPA-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNPA cu CNP-ul (corect) al angajatorului; toate celelalte campuri se completeaza cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "C".

    VI. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

    Art. 14
    (1) Numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: NON x NZL: numarul de ore corespunzatoare unui contract individual de munca cu norma intreaga.
    (2) Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, NON utilizat in formula prevazuta la alin. (1) se obtine prin insumarea numarului de ore normate in zi, corespunzatoare fiecarui contract individual de munca.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta procedura.
-------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la procedura

                                DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

                       pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
|     CUI      |                         | Denumire angajator |                |
| (Cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |________________|
|   sau CNP    |                         |                    |                |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________________|________________|
|Nr. |   Nume si    |   Cod numeric personal  |   Cod numeric personal  |Tip   |
|crt.|   prenume    |     al asiguratului     | anterior al asiguratului|contr.|
|    |   asigurat   |          (CNP)          |         (CNPANT)        | (TC) |
|    |              |                         | * numai daca REC = "C"  |      |
|____|______________|_________________________|_________________________|______|
|  0 |      1       |            2            |            3            |   4  |
|____|______________|_________________________|_________________________|______|
|  1 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  2 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  3 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  4 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  5 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  6 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  7 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  8 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  9 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
| 10 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr.   |Nr.    | Nr. zile   |  Baza de calcul   | Contributia   |   REC   |
|crt.|ore   |zile   | suspendate |                   | individuala   |         |
|    |norma |lucrate| in luna    |                   | datorata      |         |
|    |in zi |in luna|            |                   |               |         |
|    |(NON) | (NZL) |   (NZS)    |        (BC)       |     (CID)     |         |
|____|______|_______|____________|___________________|_______________|_________|
|  0 |   5  |    6  |      7     |         8         |        9      |   10    |
|____|______|_______|____________|___________________|_______________|_________|
|  1 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  2 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  3 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  4 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  5 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  6 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  7 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  8 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  9 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
| 10 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|

    NOTA:
    Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.

    ANEXA 2
    la procedura

                  DATE DESPRE ANGAJATOR - DEDUCERI SI REDUCERI
                        pentru luna _____ anul _________

 _____________________                  _______________________________________
|               |  _  |                |     CUI     |                         |
| Rectificativa | |_| |                |(Cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|               |     |                |   sau CNP   |                         |
|_______________|_____|________________|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Denumire angajator|___________________|     CUI     |                         |
|__________________|___________________|(Cod fiscal) |                         |
|Adresa|Loc.|             |Str.|       |     sau     |                         |
|      |____|_____________|____|_______|CNP anterior |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|      |Nr.|   |Bl.|   |Sc.|   |Et.|   | * numai daca|                         |
|      |___|___|___|___|___|___|___|___|   REC = "C" |                         |
|      |Ap.|   |Sector|     |Jud.|     |_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|______|___|___|______|_____|____|_____|Total fond   |                         |
|   Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |salarii brute|                         |
|                                      |realizate    |                         |
|   Fax     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |de asigurati |                         |
|   e-mail                             |    (lei)    |                         |
|______________________________________|_____________|_________________________|
|Nr. |                                 |  Recuperata       |   De restituit    |
|crt.| Deduceri si Reduceri (dupa caz) |  din contributia  |   de la Bugetul   |
|    |                                 |  datorata         |   Asigurarilor    |
|    |                                 |                   |   pentru Somaj    |
|____|_________________________________|___________________|___________________|
|  0 |                 1               |         2         |         3         |
|____|_________________________________|___________________|___________________|
|  1 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 80 din|                   |                   |
|    |Legea nr. 76/2002                |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 85 din|                   |                   |
|    |Legea nr. 76/2002                |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 7     |                   |                   |
|    |alin. (3) din Ordonanta de       |                   |                   |
|    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001 |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, in baza            |                   |                   |
|    |Legii nr. 116/2002 si a          |                   |                   |
|    |Normelor metodologice aprobate   |                   |                   |
|    |prin Hotararea Guvernului        |                   |                   |
|    |nr. 1.149/2002                   |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |Reduceri ale contributiei        |                   |                   |
|    |datorate de angajator, conform   |                   |                   |
|    |art. 93 si art. 94 din Legea     |                   |                   |
|    |nr. 76/2002                      |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
    Acest formular se foloseste numai la depunerea declaratiilor pe suport de hartie de catre angajatorii care au primit aprobare in acest sens.

    Persoana autorizata: Numele _________ Prenumele _________ Functia _________

                         Semnatura si stampila ________________________________

               AJOFM/ANOFM
    Nr. inreg. _______/______________

    ANEXA 3
    la procedura

    Fisierul DBF sau TXT
    contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat*1) si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire  |Tip |Lung|          Semnificatie          |
|                        |camp      |camp|    |                                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Luna declaratiei        |LD        | N  | 2  |Se completeaza cu luna anului   |
|                        |          |    |    |pentru care se intocmeste       |
|                        |          |    |    |declaratia                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Anul declaratiei        |AD        | N  | 4  |Se completeaza cu anul pentru   |
|                        |          |    |    |care se intocmeste declaratia   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CF        | N  | 10 |Se completeaza partea numerica  |
|inregistrare (CUI)/CF   |          |    |    |a codului unic de               |
|pentru angajatori       |          |    |    |inregistrare/codului fiscal     |
|persoane juridice       |          |    |    |atribuit angajatorilor -        |
|                        |          |    |    |persoane juridice               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPA      | N  | 13 |Contine Codul unic de           |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |inregistrare atribuit prin      |
|angajator persoane      |          |    |    |Certificatul de inregistrare    |
|fizice                  |          |    |    |angajatorilor persoane fizice   |
|                        |          |    |    |(codul numeric personal al      |
|                        |          |    |    |angajatorului)                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Nume si prenume         |NUME      | C  | 30 |Contine numele si prenumele     |
|asigurat                |          |    |    |asiguratului                    |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod numeric personal    |CNP       | N  | 13 |Contine codul numeric personal  |
|                        |          |    |    |al asiguratului                 |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod numeric personal    |CNPANT    | N  | 13 |Se completeaza numai in cazul   |
|anterior                |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|                        |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|                        |          |    |    |numeric personal al asiguratului|
|                        |          |    |    |din declaratia initiala care    |
|                        |          |    |    |trebuie schimbat                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Tip contract            |TC        | C  | 2  |Se completeaza cu:              |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"1" - pentru toate raporturile  |
|                        |          |    |    |de munca/serviciu cu durata     |
|                        |          |    |    |normala a timpului de           |
|                        |          |    |    |munca/lucru cu norma intreaga   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"2" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 8 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"3" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 7 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"4" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 6 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"5" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu durata normala a   |
|                        |          |    |    |timpului de munca/lucru cu      |
|                        |          |    |    |norma intreaga                  |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"6" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 8 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"7" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 7 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"8" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 6 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"9" - pentru toate raporturile  |
|                        |          |    |    |de munca/serviciu ale           |
|                        |          |    |    |angajatilor militari cu durata  |
|                        |          |    |    |normala a timpului de           |
|                        |          |    |    |munca/lucru cu norma intreaga   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar ore norma in zi   |NON       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|                        |          |    |    |ore de lucru normate in zi      |
|                        |          |    |    |conform tipului de contract.    |
|                        |          |    |    |Daca TC = 1,5 sau 9             |
|                        |          |    |    |NON = 6,7 sau 8                 |
|                        |          |    |    |Daca TC = 2 sau 6               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5, 6, 7          |
|                        |          |    |    |Daca TC = 3 sau 7               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5, 6             |
|                        |          |    |    |Daca TC = 4 sau 8               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar de zile lucrate   |NZL       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|in luna                 |          |    |    |zile efectiv lucrate in luna,   |
|                        |          |    |    |conform tipului de contract (mai|
|                        |          |    |    |mic sau egal cu numarul de zile |
|                        |          |    |    |lucratoare din luna respectiva, |
|                        |          |    |    |sau dupa caz, mai mic sau egal  |
|                        |          |    |    |cu numarul de zile              |
|                        |          |    |    |calendaristice din luna         |
|                        |          |    |    |respectiva)                     |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar de zile           |NZS       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|suspendate in luna      |          |    |    |zile suspendate in luna,        |
|                        |          |    |    |conform legii, cu exceptia      |
|                        |          |    |    |suspendarii pentru incapacitate |
|                        |          |    |    |temporara de munca de cel mult  |
|                        |          |    |    |30 de zile                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Baza de calcul          |BC        | N  | 10 |Se completeaza cu drepturile    |
|                        |          |    |    |banesti determinate in          |
|                        |          |    |    |conformitate cu prevederile     |
|                        |          |    |    |art. 14 din Normele             |
|                        |          |    |    |metodologice de aplicare a      |
|                        |          |    |    |Legii nr. 76/2002 privind       |
|                        |          |    |    |sistemul asigurarilor pentru    |
|                        |          |    |    |somaj si stimularea ocuparii    |
|                        |          |    |    |fortei de munca, aprobate prin  |
|                        |          |    |    |Hotararea Guvernului            |
|                        |          |    |    |nr. 174/2002, cu modificarile si|
|                        |          |    |    |completarile ulterioare, pentru |
|                        |          |    |    |asiguratii prevazuti la art. 19 |
|                        |          |    |    |din Legea nr. 76/2002, cu       |
|                        |          |    |    |modificarile si completarile    |
|                        |          |    |    |ulterioare. In lunile in care   |
|                        |          |    |    |raporturile de munca sau de     |
|                        |          |    |    |serviciu se stabilesc,          |
|                        |          |    |    |inceteaza, se suspenda,         |
|                        |          |    |    |respectiv se reiau, cu exceptia |
|                        |          |    |    |suspendarii pentru incapacitate |
|                        |          |    |    |temporara de munca, daca aceasta|
|                        |          |    |    |nu depaseste 30 de zile, baza de|
|                        |          |    |    |calcul se considera in functie  |
|                        |          |    |    |de numarul de ore efectiv       |
|                        |          |    |    |lucrate in luna respectiva.     |
|                        |          |    |    |Pentru persoana care are        |
|                        |          |    |    |raporturile de munca sau de     |
|                        |          |    |    |serviciu suspendate pentru      |
|                        |          |    |    |incapacitate temporara de munca |
|                        |          |    |    |de cel mult 30 de zile, rubrica |
|                        |          |    |    |se va completa in acelasi mod   |
|                        |          |    |    |cum se completeaza pentru       |
|                        |          |    |    |persoanele care au lucrat toata |
|                        |          |    |    |luna                            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Contributia individuala |CID       | N  | 8  |Contine contributia datorata de |
|datorata                |          |    |    |asigurat si retinuta de         |
|                        |          |    |    |angajator (1% din BC - cu       |
|                        |          |    |    |rotunjire matematica fara       |
|                        |          |    |    |zecimale)                       |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Rectificativa           |REC       | C  | 1  |- nimic daca declaratia nu este |
|                        |          |    |    |rectificativa                   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "M" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea inregistrarii       |
|                        |          |    |    |initiale                        |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "A" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |adaugarea unei inregistrari noi |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "S" daca se doreste stergerea |
|                        |          |    |    |inregistrarii initiale          |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "C" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea CNP-ului din        |
|                        |          |    |    |declaratia initiala             |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
    *1) pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

    Fisierul DBF sau TXT
    contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire  |Tip |Lung|          Semnificatie          |
|                        |camp      |    |    |                                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Luna declaratiei        |LD        | N  | 2  |Se completeaza cu luna anului   |
|                        |          |    |    |pentru care se intocmeste       |
|                        |          |    |    |declaratia                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Anul declaratiei        |AD        | N  | 4  |Se completeaza cu anul pentru   |
|                        |          |    |    |care se intocmeste declaratia   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Denumire angajator      |DEN       | C  | 30 |Contine denumirea angajatorului |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CF        | N  | 10 |Se completeaza partea numerica  |
|inregistrare (CUI)/CF   |          |    |    |a codului unic de               |
|pentru angajatori       |          |    |    |inregistrare/codului fiscal     |
|persoane juridice       |          |    |    |atribuit angajatorilor -        |
|                        |          |    |    |persoane juridice               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CFANT     | N  | 10 |Se completeaza numai in cazul   |
|inregistrare anterior   |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|(CUI)/CF pentru         |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|angajatori persoane     |          |    |    |fiscal al angajatorului din     |
|juridice                |          |    |    |declaratia initiala care trebuie|
|                        |          |    |    |schimbat (a fost introdus eronat|
|                        |          |    |    |in declaratia initiala)         |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPA      | N  | 13 |Contine Codul unic de           |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |inregistrare atribuit prin      |
|angajator persoane      |          |    |    |Certificatul de inregistrare    |
|fizice                  |          |    |    |angajatorilor persoane fizice   |
|                        |          |    |    |(codul numeric personal al      |
|                        |          |    |    |angajatorului)                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPAANT   | N  | 13 |Se completeaza numai in cazul   |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|angajator persoane      |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|fizice                  |          |    |    |numeric personal al             |
|                        |          |    |    |angajatorului persoana fizica   |
|                        |          |    |    |din declaratia initiala care    |
|                        |          |    |    |trebuie schimbat (a fost        |
|                        |          |    |    |introdus eronat in declaratia   |
|                        |          |    |    |initiala)                       |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Localitatea             |LOC       | C  | 30 |Adresa, sediu angajator -       |
|(oras, comuna)          |          |    |    |localitate (oras sau comuna)    |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Strada (strada, satul)  |STR       | C  | 30 |Adresa, sediu angajator -       |
|                        |          |    |    |strada sau satul                |
|                        |          |    |    |- daca localitatea este oras,   |
|                        |          |    |    |se completeaza obligatoriu si   |
|                        |          |    |    |strada                          |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar                   |NRA       | C  | 10 |Adresa, sediu angajator - numar |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Bloc                    |BL        | C  | 10 |Adresa, sediu angajator - bloc  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Scara                   |SC        | C  | 4  |Adresa, sediu angajator - scara |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Etaj                    |ET        | C  | 2  |Adresa, sediu angajator - etaj  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Apartament              |AP        | C  | 4  |Adresa, sediu angajator -       |
|                        |          |    |    |apartament                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Sector                  |SECT      | N  | 1  |Adresa, sediu angajator - sector|
|                        |          |    |    |(numai pentru Bucuresti)        |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Judet                   |JUD       | C  | 15 |Adresa, sediu angajator - judet |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Telefon                 |TEL       | N  | 9  |Telefon de legatura angajator   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Fax                     |FAX       | N  | 9  |Numarul de fax al angajatorului |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|e-mail                  |MAIL      | C  | 30 |Adresa de e-mail a angajatorului|
|                        |          |    |    |de la care se trimite           |
|                        |          |    |    |declaratia, respectiv cea       |
|                        |          |    |    |comunicata in scris in          |
|                        |          |    |    |conditiile art. 5 alin. (2)     |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Total fond salarii      |FS        | N  | 15 |Contine total fond de salarii   |
|brute realizate         |          |    |    |brute realizate de asiguratii   |
|                        |          |    |    |mentionati la art. 19 din Legea |
|                        |          |    |    |nr. 76/2002 privind sistemul    |
|                        |          |    |    |asigurarilor pentru somaj si    |
|                        |          |    |    |stimularea ocuparii fortei de   |
|                        |          |    |    |munca, cu modificarile si       |
|                        |          |    |    |completarile ulterioare,        |
|                        |          |    |    |determinat in conformitate cu   |
|                        |          |    |    |prevederile art. 13 din Normele |
|                        |          |    |    |metodologice de aplicare a      |
|                        |          |    |    |Legii nr. 76/2002, aprobate     |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 174/2002, cu modificarile si|
|                        |          |    |    |completarile ulterioare         |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED80REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 80 din     |          |    |    |datorata de angajator,          |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |recuperata conform art. 80 din  |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED80RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 80 din     |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |restituit conform art. 80 din   |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED85REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 85 din     |          |    |    |datorata de angajator,          |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |recuperata conform art. 85 din  |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED85RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 85 din     |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |restituit conform art. 85 din   |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED58REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 7 alin. (3)|          |    |    |datorata de angajator,          |
|din Ordonanta de urgenta|          |    |    |recuperata conform art. 7       |
|a Guvernului nr. 58/2001|          |    |    |alin. (3) din Ordonanta de      |
|                        |          |    |    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED58RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 7 alin. (3)|          |    |    |datorata de angajator, de       |
|din Ordonanta de urgenta|          |    |    |restituit conform art. 7        |
|a Guvernului nr. 58/2001|          |    |    |alin. (3) din Ordonanta de      |
|                        |          |    |    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata in  |DED116REC | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|baza Legii nr. 116/2002 |          |    |    |datorata de angajator,          |
|                        |          |    |    |recuperata in baza              |
|                        |          |    |    |Legii nr. 116/2002 si a         |
|                        |          |    |    |Normelor metodologice aprobate  |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 1.149/2002                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED116RES | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|in baza                 |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legii nr. 116/2002      |          |    |    |restituit in baza               |
|                        |          |    |    |Legii nr. 116/2002 si a         |
|                        |          |    |    |Normelor metodologice aprobate  |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 1.149/2002                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Reducere recuperata     |RED9394REC| N  | 10 |Reduceri ale contributiei       |
|conform art. 93 si      |          |    |    |datorate de angajator,          |
|art. 94 din             |          |    |    |recuperate conform art. 93 si   |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |art. 94 din Legea nr. 76/2002   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Reducere de restituit   |RED9394RES| N  | 10 |Reduceri ale contributiei       |
|conform art. 93 si      |          |    |    |datorate de angajator, de       |
|art. 94 din             |          |    |    |restituit conform art. 93       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |si art. 94 din Legea nr. 76/2002|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numele persoanei        |NUMEA     | C  | 15 |Numele persoanei autorizate     |
|autorizate              |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Prenumele               |PREA      | C  | 15 |Prenumele persoanei autorizate  |
|persoanei autorizate    |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Functia persoanei       |FUNCTA    | C  | 15 |Functia persoanei autorizate    |
|autorizate              |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Rectificativa           |REC       | C  | 1  |- nimic daca declaratia nu este |
|                        |          |    |    |rectificativa                   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "M" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea inregistrarii       |
|                        |          |    |    |initiale                        |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "C" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea CF/CNPA-ului din    |
|                        |          |    |    |declaratia initiala             |
|________________________|__________|____|____|________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 405/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 405 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 405/2004
Hotărârea 113 2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale
Ordin 1294 2010
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Ordin 598 2010
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Decizia 1454 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 5 din Codul de procedura civila
Ordin 106 2008
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Ordin 103 2007
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Rectificare 405 2004
Rectificare 405 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu