E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 405 2004 abrogat de Hotărârea 113 2011
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 1294 2010
Ordin 405 2004 completat de Ordin 1294 2010
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 598 2010
Ordin 405 2004 completat de Ordin 598 2010
Ordin 405 2004 modificat de Decizia 1454 2009
Ordin 405 2004 completat de Decizia 1454 2009
Ordin 405 2004 completat de Ordin 106 2008
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 106 2008
Ordin 405 2004 modificat de Ordin 103 2007
Ordin 405 2004 completat de Ordin 103 2007
Articolul 11 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 2 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 3 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 11 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 2 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Articolul 3 din actul Ordin 405 2004 modificat de Rectificare 405 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 405 din 23 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 20 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere art. 19 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 30/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 3 februarie 2004, se abroga.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara corespunzatoare lunii in care prezentul ordin intra in vigoare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                            Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    I. Organizarea depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 1
    Obligatia depunerii/transmiterii de catre angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, denumita in continuare declaratie lunara, se realizeaza prin completarea documentelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Declaratia lunara se depune/transmite, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.
    Art. 3
    (1) Angajatorii persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru depun/transmit declaratia lunara cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, denumit in continuare unitatea centrala.
    (2) In declaratia lunara depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (deducerile prevazute la art. 80 si 85, precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerile prevazute de Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, deducerile conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile ulterioare).
    (3) Sumele deduse/reduse din contributia datorata si/sau, dupa caz, cele care se recupereaza de la bugetul asigurarilor pentru somaj se declara prin completarea de catre unitatea centrala a anexei nr. 2 "Date despre angajator - deduceri si reduceri" la prezenta procedura.
    (4) Deducerile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatii centrale, care poate efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele sale de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la deduceri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.
    Art. 4
    (1) Incheierea conventiilor in baza carora se acorda subventiile sus-mentionate se realizeaza la nivel teritorial, intre unitatile centrale, in calitate de angajatori persoane juridice, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul si isi desfasoara activitatea sucursalele si/sau punctele de lucru respective.
    (2) Controlul asupra respectarii conditiilor in care au fost incheiate conventiile se efectueaza de catre corpurile proprii de control masuri active ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au incheiat conventiile.
    Art. 5
    (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail sau SEN). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pot transmite declaratia prin e-mail numai angajatorii care au comunicat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde au obligatia sa depuna declaratia lunara, adresa de e-mail de la care urmeaza sa fie transmisa declaratia.
    (3) In cazuri temeinic justificate directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate sa aprobe pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati depunerea declaratiei lunare pe suport hartie. Persoanele care depun declaratia trebuie sa prezinte, la depunerea lunara a declaratiei, o imputernicire din partea angajatorului, in care sa fie inscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa depuna declaratia pentru luna respectiva.
    (4) In termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, formularul declaratiei si programul informatic destinat completarii de catre angajatori a declaratiilor pentru somaj vor fi publicate pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (www.anofm.ro).
    Art. 6
    Directorul executiv al fiecarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va stabili prin decizie arondarea angajatorilor pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare, in functie de sediul sau de domiciliul acestora, precum si de resursele agentiilor de prelucrare a datelor din declaratiile lunare.

    II. Modul de completare a declaratiei lunare

    Art. 7
    "Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj" din anexa nr. 1 la prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La rubrica "CUI (Cod fiscal)" se inscrie numai partea numerica a acestuia.
    2. La rubrica "Cod numeric personal" se inscrie codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau care nu este inregistrat la oficiul registrului comertului (de exemplu, persoane fizice care angajeaza personal casnic conform legii).
    3. La rubrica "Denumire angajator" se inscrie denumirea completa a angajatorului, asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.
    4. Evidenta nominala a asiguratilor are in vedere persoanele care se afla in urmatoarele situatii prevazute de lege:
    a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii;
    b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
    c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
    d) militarii angajati pe baza de contract;
    e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
    f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile mentionate mai sus.
    5. Rubrica "Tip contract" se completeaza cu:
    a) "1" pentru toate raporturile de munca/serviciu cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga;
    b) "2" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
    c) "3" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
    d) "4" pentru contractul individual de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
    e) "5" pentru contractul de munca temporara cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga;
    f) "6" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;
    g) "7" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;
    h) "8" pentru contractul de munca temporara cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;
    i) "9" pentru toate raporturile de munca/serviciu ale angajatilor militari cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga.
    6. Rubrica "Numar ore norma in zi" se completeaza cu numarul de ore de lucru normate in zi, conform tipului de contract.
    7. Rubrica "Numar zile lucrate in luna" se completeaza cu numarul de zile efectiv lucrate in luna, conform tipului de contract.
    8. Rubrica "Numar zile suspendate in luna" se completeaza cu numarul de zile suspendate in luna, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile.
    9. Rubrica "Baza de calcul" se completeaza cu drepturile banesti determinate in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inceteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, baza de calcul se considera in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna respectiva. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa in acelasi mod in care se completeaza pentru persoanele care au lucrat toata luna.
    10. Rubrica "Contributie individuala datorata" se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9.
    Art. 8
    "Date despre angajator - deduceri si reduceri" din anexa nr. 2 la prezenta procedura se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Rubrica "Total fond salarii brute realizate de asigurati" se completeaza cu fondul de salarii determinat in conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Deducerile si reducerile se completeaza doar de catre angajatorii care beneficiaza de acestea.
    Art. 9
    Nedepunerea declaratiei lunare pana la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decat conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 sau cu date eronate se sanctioneaza potrivit legii.

    III. Modalitatea de transmitere in format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

    Art. 10
    (1) Declaratia lunara in format electronic se transmite prin e-mail ca fisiere sau ca arhiva*1) atasate la un mesaj care precizeaza denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa transmita declaratia pentru luna respectiva.
    (2) Pentru declaratiile lunare transmise prin e-mail, la rubrica "subiect" se trec codul fiscal/CNP al angajatorului, luna si anul pentru care se transmite declaratia.
    (3) Declaratia lunara care se depune pe discheta FD 3,5" sau CD trebuie insotita de o imputernicire din partea angajatorului, in care sa fie inscrise denumirea/numele angajatorului, codul fiscal/CNP al angajatorului, precum si numele, prenumele, functia si CNP ale persoanei imputernicite sa depuna declaratia pentru luna respectiva.
    (4) Nu se preia declaratia lunara depusa pe mai multe dischete sau arhivata. Declaratia care nu poate fi inregistrata pe o singura discheta se depune pe CD. Discheta sau CD-ul vor fi etichetate si vor contine urmatoarele informatii:
    1. denumirea/numele angajatorului;
    2. codul fiscal/CNP al angajatorului;
    3. anul si luna pentru care se depune declaratia.
    (5) Declaratia lunara in format electronic depusa pe discheta FD 3,5" sau CD se verifica la depunere si se preia doar daca este valida.
------------
    *1) Se va utiliza arhivatorul ARJ.exe, iar arhiva va fi denumita "declaratie.arj".

    Art. 11
    (1) Declaratia electronica va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT (inregistrari de lungime fixa) pentru anexele nr. 1 si 2, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
    1. DBF sau TXT - anexa nr. 1;
    2. DBF sau TXT - anexa nr. 2.
    (2) Campurile din structura fisierelor sunt de lungime fixa, iar ordinea lor este obligatorie, indiferent daca se completeaza sau nu.
    (3) In descrierea fisierelor, rubrica "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta;
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara diacritice.
    (4) In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta in mod obligatoriu denumirea campurilor date in structurile de fisier.
    (5) Descrierile fisierelor (anexele nr. 1 si 2) sunt prezentate in anexa nr. 3.

    IV. Validari suplimentare

    Art. 12
    (1) Toate campurile numerice din anexele nr. 1 si 2 sunt pozitive.
    (2) In anexa nr. 1:
    a) completarea tuturor campurilor este obligatorie; fac exceptie: campul "CNPANT" care se completeaza numai daca campul "REC" = "C", si campul "REC" care se completeaza numai pentru declaratiile rectificative;
    b) suma dintre numarul de zile lucrate in luna (NZL) si numarul de zile suspendate in luna (NZS) poate fi cel mult egala cu numarul de zile lucratoare in luna (respectiv numarul de zile calendaristice in luna, daca tipul de contract este "9").
    (3) In anexa nr. 2:
    a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCTA; angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul "JUD" cu "Bucuresti";
    b) campurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED58REC, DED58RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES;
    c) suma deducerilor recuperate din contributia datorata (DED80REC, DED85REC, DED58REC, DED116REC, RED9394REC) nu poate depasi 3% din FS (cu rotunjire matematica fara zecimale).

    V. Declaratiile rectificative

    Art. 13
    (1) Declaratiile rectificative se depun pe discheta/CD sau se transmit prin SEN. Declaratiile rectificative se pot depune pe suport hartie doar de angajatorii care au primit aprobarea de a depune declaratia lunara in acest sistem potrivit art. 5 alin. (3).
    (2) Declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 1 va contine numai inregistrarile care se modifica, dupa cum urmeaza:
    a) pentru a corecta o inregistrare gresita se completeaza inregistrarea cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "M";
    b) pentru a adauga o noua inregistrare se completeaza inregistrarea cu toate informatiile necesare, campul REC completandu-se cu "A";
    c) pentru a sterge o inregistrare se completeaza AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele inregistrarii initiale, restul campurilor numerice se completeaza cu zero, campul REC completandu-se cu "S";
    d) pentru a modifica CNP din declaratia initiala se completeaza CNPANT cu CNP-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNP cu CNP-ul corect, restul campurilor ramanand necompletate, campul REC completandu-se cu "C".
    (3) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelasi angajator, se completeaza declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 1, dupa cum urmeaza:
    a) pentru a corecta o inregistrare gresita se completeaza atat inregistrarea cu datele corecte, cat si celelalte inregistrari referitoare la asiguratul respectiv, campul REC completandu-se cu "M" la toate inregistrarile;
    b) pentru a adauga o noua inregistrare se completeaza inregistrarea cu toate informatiile necesare, campul REC completandu-se cu "A";
    c) pentru a sterge o inregistrare se completeaza AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC cu datele inregistrarii initiale, restul campurilor numerice se completeaza cu zero, campul REC completandu-se cu "S"; celelalte inregistrari referitoare la acelasi asigurat se completeaza cu toate datele, campul REC completandu-se cu "M";
    d) pentru a modifica CNP-ul din declaratia initiala se completeaza CNPANT cu CNP-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNP cu CNP-ul corect, restul campurilor ramanand necompletate, campul REC completandu-se cu "C".
    (4) Declaratia rectificativa cuprinsa in anexa nr. 2 se completeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru a modifica o inregistrare se completeaza inregistrarea cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "M";
    b) pentru a modifica CF-ul din declaratia initiala se completeaza CFANT cu CF-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CF cu CF-ul corect; toate celelalte campuri se completeaza cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "C";
    c) pentru a modifica CNPA-ul din declaratia initiala se completeaza CNPAANT cu CNPA-ul din declaratia initiala (eronat), se completeaza CNPA cu CNP-ul (corect) al angajatorului; toate celelalte campuri se completeaza cu datele corecte, campul REC completandu-se cu "C".

    VI. Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

    Art. 14
    (1) Numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: NON x NZL: numarul de ore corespunzatoare unui contract individual de munca cu norma intreaga.
    (2) Pentru asiguratii cu mai multe contracte individuale de munca, NON utilizat in formula prevazuta la alin. (1) se obtine prin insumarea numarului de ore normate in zi, corespunzatoare fiecarui contract individual de munca.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezenta procedura.
-------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la procedura

                                DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

                       pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________
|     CUI      |                         | Denumire angajator |                |
| (Cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |________________|
|   sau CNP    |                         |                    |                |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________________|________________|
|Nr. |   Nume si    |   Cod numeric personal  |   Cod numeric personal  |Tip   |
|crt.|   prenume    |     al asiguratului     | anterior al asiguratului|contr.|
|    |   asigurat   |          (CNP)          |         (CNPANT)        | (TC) |
|    |              |                         | * numai daca REC = "C"  |      |
|____|______________|_________________________|_________________________|______|
|  0 |      1       |            2            |            3            |   4  |
|____|______________|_________________________|_________________________|______|
|  1 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  2 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  3 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  4 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  5 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  6 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  7 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  8 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
|  9 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|
| 10 |              |                         |                         |      |
|____|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr.   |Nr.    | Nr. zile   |  Baza de calcul   | Contributia   |   REC   |
|crt.|ore   |zile   | suspendate |                   | individuala   |         |
|    |norma |lucrate| in luna    |                   | datorata      |         |
|    |in zi |in luna|            |                   |               |         |
|    |(NON) | (NZL) |   (NZS)    |        (BC)       |     (CID)     |         |
|____|______|_______|____________|___________________|_______________|_________|
|  0 |   5  |    6  |      7     |         8         |        9      |   10    |
|____|______|_______|____________|___________________|_______________|_________|
|  1 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  2 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  3 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  4 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  5 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  6 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  7 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  8 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
|  9 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|
| 10 |      |       |            |                   |               |         |
|____|______|_______|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|

    NOTA:
    Evidenta asiguratilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se tine de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza contractelor incheiate cu asiguratii.

    ANEXA 2
    la procedura

                  DATE DESPRE ANGAJATOR - DEDUCERI SI REDUCERI
                        pentru luna _____ anul _________

 _____________________                  _______________________________________
|               |  _  |                |     CUI     |                         |
| Rectificativa | |_| |                |(Cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|               |     |                |   sau CNP   |                         |
|_______________|_____|________________|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Denumire angajator|___________________|     CUI     |                         |
|__________________|___________________|(Cod fiscal) |                         |
|Adresa|Loc.|             |Str.|       |     sau     |                         |
|      |____|_____________|____|_______|CNP anterior |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|      |Nr.|   |Bl.|   |Sc.|   |Et.|   | * numai daca|                         |
|      |___|___|___|___|___|___|___|___|   REC = "C" |                         |
|      |Ap.|   |Sector|     |Jud.|     |_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|______|___|___|______|_____|____|_____|Total fond   |                         |
|   Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |salarii brute|                         |
|                                      |realizate    |                         |
|   Fax     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |de asigurati |                         |
|   e-mail                             |    (lei)    |                         |
|______________________________________|_____________|_________________________|
|Nr. |                                 |  Recuperata       |   De restituit    |
|crt.| Deduceri si Reduceri (dupa caz) |  din contributia  |   de la Bugetul   |
|    |                                 |  datorata         |   Asigurarilor    |
|    |                                 |                   |   pentru Somaj    |
|____|_________________________________|___________________|___________________|
|  0 |                 1               |         2         |         3         |
|____|_________________________________|___________________|___________________|
|  1 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 80 din|                   |                   |
|    |Legea nr. 76/2002                |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 85 din|                   |                   |
|    |Legea nr. 76/2002                |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, conform art. 7     |                   |                   |
|    |alin. (3) din Ordonanta de       |                   |                   |
|    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001 |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |Deduceri din contributia datorata|                   |                   |
|    |de angajator, in baza            |                   |                   |
|    |Legii nr. 116/2002 si a          |                   |                   |
|    |Normelor metodologice aprobate   |                   |                   |
|    |prin Hotararea Guvernului        |                   |                   |
|    |nr. 1.149/2002                   |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |Reduceri ale contributiei        |                   |                   |
|    |datorate de angajator, conform   |                   |                   |
|    |art. 93 si art. 94 din Legea     |                   |                   |
|    |nr. 76/2002                      |                   |                   |
|____|_________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.
    Acest formular se foloseste numai la depunerea declaratiilor pe suport de hartie de catre angajatorii care au primit aprobare in acest sens.

    Persoana autorizata: Numele _________ Prenumele _________ Functia _________

                         Semnatura si stampila ________________________________

               AJOFM/ANOFM
    Nr. inreg. _______/______________

    ANEXA 3
    la procedura

    Fisierul DBF sau TXT
    contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat*1) si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire  |Tip |Lung|          Semnificatie          |
|                        |camp      |camp|    |                                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Luna declaratiei        |LD        | N  | 2  |Se completeaza cu luna anului   |
|                        |          |    |    |pentru care se intocmeste       |
|                        |          |    |    |declaratia                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Anul declaratiei        |AD        | N  | 4  |Se completeaza cu anul pentru   |
|                        |          |    |    |care se intocmeste declaratia   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CF        | N  | 10 |Se completeaza partea numerica  |
|inregistrare (CUI)/CF   |          |    |    |a codului unic de               |
|pentru angajatori       |          |    |    |inregistrare/codului fiscal     |
|persoane juridice       |          |    |    |atribuit angajatorilor -        |
|                        |          |    |    |persoane juridice               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPA      | N  | 13 |Contine Codul unic de           |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |inregistrare atribuit prin      |
|angajator persoane      |          |    |    |Certificatul de inregistrare    |
|fizice                  |          |    |    |angajatorilor persoane fizice   |
|                        |          |    |    |(codul numeric personal al      |
|                        |          |    |    |angajatorului)                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Nume si prenume         |NUME      | C  | 30 |Contine numele si prenumele     |
|asigurat                |          |    |    |asiguratului                    |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod numeric personal    |CNP       | N  | 13 |Contine codul numeric personal  |
|                        |          |    |    |al asiguratului                 |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod numeric personal    |CNPANT    | N  | 13 |Se completeaza numai in cazul   |
|anterior                |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|                        |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|                        |          |    |    |numeric personal al asiguratului|
|                        |          |    |    |din declaratia initiala care    |
|                        |          |    |    |trebuie schimbat                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Tip contract            |TC        | C  | 2  |Se completeaza cu:              |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"1" - pentru toate raporturile  |
|                        |          |    |    |de munca/serviciu cu durata     |
|                        |          |    |    |normala a timpului de           |
|                        |          |    |    |munca/lucru cu norma intreaga   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"2" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 8 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"3" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 7 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"4" - pentru contractul         |
|                        |          |    |    |individual de munca cu timp     |
|                        |          |    |    |partial de lucru, unde timpul   |
|                        |          |    |    |normal de lucru este de 6 ore   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"5" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu durata normala a   |
|                        |          |    |    |timpului de munca/lucru cu      |
|                        |          |    |    |norma intreaga                  |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"6" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 8 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"7" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 7 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"8" - pentru contract de munca  |
|                        |          |    |    |temporara cu timp partial de    |
|                        |          |    |    |lucru, unde timpul normal de    |
|                        |          |    |    |lucru este de 6 ore             |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |"9" - pentru toate raporturile  |
|                        |          |    |    |de munca/serviciu ale           |
|                        |          |    |    |angajatilor militari cu durata  |
|                        |          |    |    |normala a timpului de           |
|                        |          |    |    |munca/lucru cu norma intreaga   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar ore norma in zi   |NON       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|                        |          |    |    |ore de lucru normate in zi      |
|                        |          |    |    |conform tipului de contract.    |
|                        |          |    |    |Daca TC = 1,5 sau 9             |
|                        |          |    |    |NON = 6,7 sau 8                 |
|                        |          |    |    |Daca TC = 2 sau 6               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5, 6, 7          |
|                        |          |    |    |Daca TC = 3 sau 7               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5, 6             |
|                        |          |    |    |Daca TC = 4 sau 8               |
|                        |          |    |    |NON = 2, 3, 4, 5                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar de zile lucrate   |NZL       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|in luna                 |          |    |    |zile efectiv lucrate in luna,   |
|                        |          |    |    |conform tipului de contract (mai|
|                        |          |    |    |mic sau egal cu numarul de zile |
|                        |          |    |    |lucratoare din luna respectiva, |
|                        |          |    |    |sau dupa caz, mai mic sau egal  |
|                        |          |    |    |cu numarul de zile              |
|                        |          |    |    |calendaristice din luna         |
|                        |          |    |    |respectiva)                     |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar de zile           |NZS       | N  | 2  |Se completeaza cu numarul de    |
|suspendate in luna      |          |    |    |zile suspendate in luna,        |
|                        |          |    |    |conform legii, cu exceptia      |
|                        |          |    |    |suspendarii pentru incapacitate |
|                        |          |    |    |temporara de munca de cel mult  |
|                        |          |    |    |30 de zile                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Baza de calcul          |BC        | N  | 10 |Se completeaza cu drepturile    |
|                        |          |    |    |banesti determinate in          |
|                        |          |    |    |conformitate cu prevederile     |
|                        |          |    |    |art. 14 din Normele             |
|                        |          |    |    |metodologice de aplicare a      |
|                        |          |    |    |Legii nr. 76/2002 privind       |
|                        |          |    |    |sistemul asigurarilor pentru    |
|                        |          |    |    |somaj si stimularea ocuparii    |
|                        |          |    |    |fortei de munca, aprobate prin  |
|                        |          |    |    |Hotararea Guvernului            |
|                        |          |    |    |nr. 174/2002, cu modificarile si|
|                        |          |    |    |completarile ulterioare, pentru |
|                        |          |    |    |asiguratii prevazuti la art. 19 |
|                        |          |    |    |din Legea nr. 76/2002, cu       |
|                        |          |    |    |modificarile si completarile    |
|                        |          |    |    |ulterioare. In lunile in care   |
|                        |          |    |    |raporturile de munca sau de     |
|                        |          |    |    |serviciu se stabilesc,          |
|                        |          |    |    |inceteaza, se suspenda,         |
|                        |          |    |    |respectiv se reiau, cu exceptia |
|                        |          |    |    |suspendarii pentru incapacitate |
|                        |          |    |    |temporara de munca, daca aceasta|
|                        |          |    |    |nu depaseste 30 de zile, baza de|
|                        |          |    |    |calcul se considera in functie  |
|                        |          |    |    |de numarul de ore efectiv       |
|                        |          |    |    |lucrate in luna respectiva.     |
|                        |          |    |    |Pentru persoana care are        |
|                        |          |    |    |raporturile de munca sau de     |
|                        |          |    |    |serviciu suspendate pentru      |
|                        |          |    |    |incapacitate temporara de munca |
|                        |          |    |    |de cel mult 30 de zile, rubrica |
|                        |          |    |    |se va completa in acelasi mod   |
|                        |          |    |    |cum se completeaza pentru       |
|                        |          |    |    |persoanele care au lucrat toata |
|                        |          |    |    |luna                            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Contributia individuala |CID       | N  | 8  |Contine contributia datorata de |
|datorata                |          |    |    |asigurat si retinuta de         |
|                        |          |    |    |angajator (1% din BC - cu       |
|                        |          |    |    |rotunjire matematica fara       |
|                        |          |    |    |zecimale)                       |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Rectificativa           |REC       | C  | 1  |- nimic daca declaratia nu este |
|                        |          |    |    |rectificativa                   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "M" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea inregistrarii       |
|                        |          |    |    |initiale                        |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "A" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |adaugarea unei inregistrari noi |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "S" daca se doreste stergerea |
|                        |          |    |    |inregistrarii initiale          |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "C" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea CNP-ului din        |
|                        |          |    |    |declaratia initiala             |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
    *1) pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

    Fisierul DBF sau TXT
    contine o singura inregistrare si are urmatoarea structura:
 ______________________________________________________________________________
|                        |Denumire  |Tip |Lung|          Semnificatie          |
|                        |camp      |    |    |                                |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Luna declaratiei        |LD        | N  | 2  |Se completeaza cu luna anului   |
|                        |          |    |    |pentru care se intocmeste       |
|                        |          |    |    |declaratia                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Anul declaratiei        |AD        | N  | 4  |Se completeaza cu anul pentru   |
|                        |          |    |    |care se intocmeste declaratia   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Denumire angajator      |DEN       | C  | 30 |Contine denumirea angajatorului |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CF        | N  | 10 |Se completeaza partea numerica  |
|inregistrare (CUI)/CF   |          |    |    |a codului unic de               |
|pentru angajatori       |          |    |    |inregistrare/codului fiscal     |
|persoane juridice       |          |    |    |atribuit angajatorilor -        |
|                        |          |    |    |persoane juridice               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CFANT     | N  | 10 |Se completeaza numai in cazul   |
|inregistrare anterior   |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|(CUI)/CF pentru         |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|angajatori persoane     |          |    |    |fiscal al angajatorului din     |
|juridice                |          |    |    |declaratia initiala care trebuie|
|                        |          |    |    |schimbat (a fost introdus eronat|
|                        |          |    |    |in declaratia initiala)         |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPA      | N  | 13 |Contine Codul unic de           |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |inregistrare atribuit prin      |
|angajator persoane      |          |    |    |Certificatul de inregistrare    |
|fizice                  |          |    |    |angajatorilor persoane fizice   |
|                        |          |    |    |(codul numeric personal al      |
|                        |          |    |    |angajatorului)                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Cod unic de             |CNPAANT   | N  | 13 |Se completeaza numai in cazul   |
|inregistrare (CUI)/CNP  |          |    |    |declaratiilor rectificative     |
|angajator persoane      |          |    |    |(REC = "C") si contine codul    |
|fizice                  |          |    |    |numeric personal al             |
|                        |          |    |    |angajatorului persoana fizica   |
|                        |          |    |    |din declaratia initiala care    |
|                        |          |    |    |trebuie schimbat (a fost        |
|                        |          |    |    |introdus eronat in declaratia   |
|                        |          |    |    |initiala)                       |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Localitatea             |LOC       | C  | 30 |Adresa, sediu angajator -       |
|(oras, comuna)          |          |    |    |localitate (oras sau comuna)    |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Strada (strada, satul)  |STR       | C  | 30 |Adresa, sediu angajator -       |
|                        |          |    |    |strada sau satul                |
|                        |          |    |    |- daca localitatea este oras,   |
|                        |          |    |    |se completeaza obligatoriu si   |
|                        |          |    |    |strada                          |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numar                   |NRA       | C  | 10 |Adresa, sediu angajator - numar |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Bloc                    |BL        | C  | 10 |Adresa, sediu angajator - bloc  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Scara                   |SC        | C  | 4  |Adresa, sediu angajator - scara |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Etaj                    |ET        | C  | 2  |Adresa, sediu angajator - etaj  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Apartament              |AP        | C  | 4  |Adresa, sediu angajator -       |
|                        |          |    |    |apartament                      |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Sector                  |SECT      | N  | 1  |Adresa, sediu angajator - sector|
|                        |          |    |    |(numai pentru Bucuresti)        |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Judet                   |JUD       | C  | 15 |Adresa, sediu angajator - judet |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Telefon                 |TEL       | N  | 9  |Telefon de legatura angajator   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Fax                     |FAX       | N  | 9  |Numarul de fax al angajatorului |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|e-mail                  |MAIL      | C  | 30 |Adresa de e-mail a angajatorului|
|                        |          |    |    |de la care se trimite           |
|                        |          |    |    |declaratia, respectiv cea       |
|                        |          |    |    |comunicata in scris in          |
|                        |          |    |    |conditiile art. 5 alin. (2)     |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Total fond salarii      |FS        | N  | 15 |Contine total fond de salarii   |
|brute realizate         |          |    |    |brute realizate de asiguratii   |
|                        |          |    |    |mentionati la art. 19 din Legea |
|                        |          |    |    |nr. 76/2002 privind sistemul    |
|                        |          |    |    |asigurarilor pentru somaj si    |
|                        |          |    |    |stimularea ocuparii fortei de   |
|                        |          |    |    |munca, cu modificarile si       |
|                        |          |    |    |completarile ulterioare,        |
|                        |          |    |    |determinat in conformitate cu   |
|                        |          |    |    |prevederile art. 13 din Normele |
|                        |          |    |    |metodologice de aplicare a      |
|                        |          |    |    |Legii nr. 76/2002, aprobate     |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 174/2002, cu modificarile si|
|                        |          |    |    |completarile ulterioare         |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED80REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 80 din     |          |    |    |datorata de angajator,          |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |recuperata conform art. 80 din  |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED80RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 80 din     |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |restituit conform art. 80 din   |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED85REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 85 din     |          |    |    |datorata de angajator,          |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |recuperata conform art. 85 din  |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED85RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 85 din     |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |restituit conform art. 85 din   |
|                        |          |    |    |Legea nr. 76/2002               |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata     |DED58REC  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 7 alin. (3)|          |    |    |datorata de angajator,          |
|din Ordonanta de urgenta|          |    |    |recuperata conform art. 7       |
|a Guvernului nr. 58/2001|          |    |    |alin. (3) din Ordonanta de      |
|                        |          |    |    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED58RES  | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|conform art. 7 alin. (3)|          |    |    |datorata de angajator, de       |
|din Ordonanta de urgenta|          |    |    |restituit conform art. 7        |
|a Guvernului nr. 58/2001|          |    |    |alin. (3) din Ordonanta de      |
|                        |          |    |    |urgenta a Guvernului nr. 58/2001|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere recuperata in  |DED116REC | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|baza Legii nr. 116/2002 |          |    |    |datorata de angajator,          |
|                        |          |    |    |recuperata in baza              |
|                        |          |    |    |Legii nr. 116/2002 si a         |
|                        |          |    |    |Normelor metodologice aprobate  |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 1.149/2002                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Deducere de restituit   |DED116RES | N  | 10 |Deduceri din contributia        |
|in baza                 |          |    |    |datorata de angajator, de       |
|Legii nr. 116/2002      |          |    |    |restituit in baza               |
|                        |          |    |    |Legii nr. 116/2002 si a         |
|                        |          |    |    |Normelor metodologice aprobate  |
|                        |          |    |    |prin Hotararea Guvernului       |
|                        |          |    |    |nr. 1.149/2002                  |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Reducere recuperata     |RED9394REC| N  | 10 |Reduceri ale contributiei       |
|conform art. 93 si      |          |    |    |datorate de angajator,          |
|art. 94 din             |          |    |    |recuperate conform art. 93 si   |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |art. 94 din Legea nr. 76/2002   |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Reducere de restituit   |RED9394RES| N  | 10 |Reduceri ale contributiei       |
|conform art. 93 si      |          |    |    |datorate de angajator, de       |
|art. 94 din             |          |    |    |restituit conform art. 93       |
|Legea nr. 76/2002       |          |    |    |si art. 94 din Legea nr. 76/2002|
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Numele persoanei        |NUMEA     | C  | 15 |Numele persoanei autorizate     |
|autorizate              |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Prenumele               |PREA      | C  | 15 |Prenumele persoanei autorizate  |
|persoanei autorizate    |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Functia persoanei       |FUNCTA    | C  | 15 |Functia persoanei autorizate    |
|autorizate              |          |    |    |sa depuna declaratia            |
|________________________|__________|____|____|________________________________|
|Rectificativa           |REC       | C  | 1  |- nimic daca declaratia nu este |
|                        |          |    |    |rectificativa                   |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "M" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea inregistrarii       |
|                        |          |    |    |initiale                        |
|                        |          |    |    |                                |
|                        |          |    |    |- "C" daca se doreste           |
|                        |          |    |    |modificarea CF/CNPA-ului din    |
|                        |          |    |    |declaratia initiala             |
|________________________|__________|____|____|________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 405/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 405 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 405/2004
Hotărârea 113 2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale
Ordin 1294 2010
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Ordin 598 2010
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Decizia 1454 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 5 din Codul de procedura civila
Ordin 106 2008
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004
Ordin 103 2007
pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Rectificare 405 2004
Rectificare 405 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu