Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din 7 februarie 2007

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 din 21 februarie 2007Având în vedere:

-   prevederile art. 101 şi 1011 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006;

-  prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, precum şi prevederile art. 2 şi 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006;

-  prevederile art. V alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale,

în temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Incheierea convenţiilor în baza cărora se acordă subvenţiile sus-menţionate se realizează între unităţile centrale, în calitate de angajatori persoane juridice, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul respectivele unităţi centrale, în calitate de angajatori persoane juridice.

(2) Controlul asupra respectării condiţiilor în care au fost încheiate convenţiile se efectuează de către corpurile proprii de control măsuri active ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au încheiat convenţiile, respectiv de către corpurile proprii de control măsuri active ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea sucursalele şi/sau punctele de lucru ale unităţii centrale, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au încheiat convenţiile.”

2. La articolul 7, punctele 5-8 vor avea următorul cuprins:

„5. Rubrica «Tip contract» se completează cu:

a) «1» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata  normală a timpului  de  muncă/lucru  cu   normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

b)  «10» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

c)  «11» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

d)  «2» - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

e)  «3» - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7  ore;

f)  «4» - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6  ore;

g)   «5» - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

h) «50» - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

i) «51» - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

j) «6» - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8  ore;

k) «7» - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7  ore;

l) «8» - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

m) «9» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

n) «90» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

o) «91» - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

6.   Rubrica «Număr ore normă în lună» se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună.

7.   Rubrica «Număr ore lucrate efectiv în lună» se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

8.    Rubrica «Număr ore suspendate în lună» se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).”

3. După punctul 10 al articolului 7 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Rubrica «Tip asigurat» se completează cu:

a)  «1» - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b)  «2» - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.”

4.Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - «Date despre angajator - Subvenţii, scutiri şi reduceri» din anexa nr. 2 la prezenta procedură se completează după cum urmează:

1.   rubrica «Total contribuţii datorate de asiguraţi» se completează cu suma contribuţiilor individuale datorate declarate de angajator în capitolul 1 «Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj»;

2.    rubrica «Contribuţie angajator diminuată» se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj ca urmare a diminuării cotei contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006;

3.   rubrica «Contribuţie angajator nediminuată» se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu se diminuează conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006;

4.   rubrica «Total contribuţie datorată de angajator» se completează cu suma reprezentând contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

5.   rubrica «Fond salarii brute realizate de personal contractual» se completează cu fondul total de salarii brute realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

6.   rubrica «Fond salarii brute realizate de personal necontractual» se completează cu fondul total de salarii brute realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 19 lit. b)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

7.   rubrica «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» se completează cu suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor din contribuţia datorată de angajator, recuperate de angajator prin deducere din această contribuţie (nu poate fi mai mare decât suma reprezentând contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj);

8.  rubrica «Rest de plată» se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru şomaj, după efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

9.   rubrica «Rest de încasat» se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, după efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

10.  subvenţiile, scutirile şi reducerile se completează cu valori mai mari de zero doar de către angajatorii care beneficiază de acestea în condiţiile legii.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art.  12.  -  (1) Toate câmpurile numerice din anexele nr. 1 şi 2 la prezenta procedură sunt mai mari sau egale cu zero.

(2) In capitolul 1   (anexa nr. 1   la prezenta procedură):

a)   completarea tuturor câmpurilor este obligatorie; fac excepţie: câmpul «CNPANT», care se completează numai dacă câmpul «REC» = «C», şi câmpul «REC», care se completează numai pentru declaraţiile rectificative;

b)   suma dintre numărul de ore efectiv lucrate în lună (NOEL) şi numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, în lună (NOS) poate fi cel mult egală cu numărul de ore de lucru normate în lună (NOL).

(3) In capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedură):

a)   câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC şi SUB17BRES; angajatorii care au sediul în municipiul Bucureşti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucureşti» şi, în mod obligatoriu, câmpul SECT cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 şi 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC şi SUB17BRES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de către AJOFM/AMOFM;

b)   câmpurile care se completează numai dacă este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX şi MAIL;

c)   suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate prin deducere din contribuţia datorată (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC şi SUB17BREC) reprezintă valoarea câmpului «Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate» (SSRR) şi nu poate depăşi valoarea câmpului «Total contribuţie datorată de angajator» (TCAD);

d)   valoarea câmpului «Rest de plată» (RP) reprezintă diferenţa dintre TCAD şi SSRR, în cazul în care TCAD > SSRR;

e)  valoarea câmpului «Rest de încasat» reprezintă suma subvenţiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES si SUB17BRES), în cazul în care TCAD = SSRR;

f)   NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate în cap. 1; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două sau mai multe înregistrări (contracte de muncă cu acelaşi angajator) în cap. 1;

g)   NI reprezintă numărul de înregistrări din cap. 1; în situaţia în care o persoană are două sau mai multe înregistrări, este numărată de atâtea ori câte înregistrări are.

h) NTA reprezintă numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2);

i) NA < NI, respectiv NTA < NA.”

6. La articolul 13 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) pentru a şterge o înregistrare se completează AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC, TA cu datele înregistrării iniţiale, restul câmpurilor numerice se completează cu zero, câmpul REC completându-se cu «S»;”

7. La articolul 13 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) pentru a şterge o înregistrare se completează AD, LD, CF/CNPA, CNP, TC, TA cu datele înregistrării iniţiale, restul câmpurilor numerice se completează cu zero, câmpul REC completându-se cu «S»; celelalte înregistrări referitoare la acelaşi asigurat se completează cu toate datele, câmpul REC completându-se cu «M»;”

8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună (NOEL)/numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). Rezultatul obţinut se corelează cu numărul de zile lucrătoare în lună, respectiv cu numărul de zile calendaristice în lună, în situaţia în care «Tip contract» este «9», «90»sau «91». In situaţia în care rezultatul obţinut este egal cu numărul de zile lucrătoare în lună, respectiv, după caz, cu numărul de zile calendaristice în lună, stagiul de cotizare este egal cu 1 lună. In situaţia în care rezultatul obţinut este mai mic decât numărul de zile lucrătoare în lună, respectiv, după caz, numărul de zile calendaristice în lună, la stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună calculate potrivit formulei. In situaţia în care rezultatul obţinut ca urmare a aplicării formulei este exprimat în fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele care corespund unei fracţiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi considerate ca o zi cu normă întreagă lucrată în lună.

(2) Pentru asiguraţii cu mai multe contracte individuale de muncă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obţine prin însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform alin. (1), pentru fiecare contract individual de muncă.”

9. Anexele nr. 1 -3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 -3 la prezentul ordin.

Art. II. - (1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică începând cu declaraţia lunară corespunzătoare lunii ianuarie 2007.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la procedură)

Capitol 1

DECLARAŢIE

privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru luna |__|__|, anul |__|__|__|__|

CUI (Cod Fiscal) sau CNP

Denumire angajator

Nr.

Crt.

Nume şi prenume asigurat

Cod numeric personal

al asiguratului

(CNP)

Cod numeric personal

anterior al asiguratului

(CNPANT)

* numai daca REC="C"

Tip

contr. (TC)

Nr. ore normă In luna (NOL)

Nr. ore lucrate efectiv în lună

(NOEL)

Nr. ore

suspendate

in lună

(NOS)

Baza de calcul (BC)

Contribuţia

individuală

datorată

(CID)

Tip

asigurat

(TA)

REC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTĂ:

Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă cu acelaşi angajator, se va completa cate o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

Evidenţa asiguraţilor conform art. 20 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se ţine de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza contractelor încheiate cu asiguraţii.

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 21)

(Anexa nr. 2 la procedură)

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENŢII, SCUTIRI SI REDUCERI

pentru luna_____ anul__________

Total contribuţii datorate de

asiguraţi (TCID):

Contribuţie angajator diminuata (CAD1):    

Total contribuţie datorate de angajator (TCAD):

Rest de plată (RP):

Contributie angajator nediminuata (CAD2):    

Subvenţii, scutiri si reduceri recuperate (SSRR): 

Rest de incasat (RI):

Rectificativa

|_|

Nr. de asiguraţi (CNP-uri unice) din capitolul 1 :

Nr. de asiguraţi cu tip asigurat=2 :

CUI (Cod fiscal) sau CNP

Numărul de înregistrări (total contracte de munca) din capitolul 1 :

Cod CAEN

Denumire angajator

CUI (Cod Fiscal) sau CNP anterior numai daca REC="C"

Fond salarii brute realizate de personal contractual (lei) FS1

Adresa

Loc.

Str

Fond salarii brute realizate de personal necontractual (Lei) FS2

Nr.

Bl

Sc.

Et.

Ap.

Sector

Jud.

Telefon

Fax

E-mail

Cod postal

Cod IBAN

Banca

Nr. Crt.

Subvenţii, scutiri şi reduceri (după caz)

Recuperate prin

deducere din

contribuţia datorata

De restituit

de la Bugetul

Asigurărilor pentru Şomaj

0

1

2

3

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

2

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art.80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

3

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

4

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin.(1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

5

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din OUG 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare

6

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

7

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

8

Subvenţii conform art. 17 alin.{1) lit.a) din Legea 279/2005

9

Subvenţii conform art. 17 alin.(1) lit.b) din Legea 279/2005

Sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, declar că am examinat această declaraţie şi, in conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Persoană autorizată: Numele_______________Prenumele________________  Funcţia_________________________

AJOFM/AMOFM

Nr. inreg._________/_____________                                            Semnătura şi ştampila__________________________

Nota: Angajatorii care depun declaraţia lunara pe CD sau dischetă si angajatorii care au încheiat convenţii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular si pe suport de hartie.

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

Fişierul Capl.DBF sau Cap1.TXT

conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1) şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Nume şi prenume asigurat

NUME

C

30

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod numeric personal

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul numeric personal al asiguratului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat.

Tip contract

TC

C

2

Se completează cu:

„1”  -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă,  unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„10”     -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„11”     -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2” - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 8 ore;

„3” - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 7 ore;

„4” - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 6 ore;

1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la acelaşi angajator, declaraţia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract.

„5” - pentru contractul de muncă temporară

cu durata normală a timpului de muncă/lucru

cu  normă întreagă,  unde timpul  normal de

lucru este de 8 ore;

„50” - pentru contractul de muncă temporară

cu durata normală a timpului de muncă/lucru

cu  normă întreagă,  unde timpul  normal de

lucru este de 7 ore;

„51” - pentru contractul de muncă temporară

cu durata normală a timpului de muncă/lucru

cu  normă întreagă,  unde timpul  normal de

lucru este de 6 ore;

„6” - pentru contractul de muncă temporară

cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 8 ore;

„7” - pentru contractul de muncă temporară

cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 7 ore;

„8” - pentru contractul de muncă temporară

cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de

lucru este de 6 ore;

„9”     -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„90”     -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„91”     -     pentru     toate     raporturile     de

muncă/serviciu ale angajaţilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

Număr ore normă în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună.

Exemplul nr. 1:

-   timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 zile; NOL = 8 ore/zi x 21 zile = 168 ore normate în lună. Exemplul nr. 2:

-  timpul de muncă/lucru, timp parţial: 1 oră/zi; zile   lucrătoare   în   lună:   22   zile;   NOL   = 1  oră/zi x 22 zile = 22 ore normate în lună.

Exemplul nr. 3:

-   în situaţia unui program de lucru inegal format din două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi şi două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile;  NOL  = 3  + 3  + 7  +  7  = 20  ore normate în lună.

Număr ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Număr ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Baza de calcul

BC

N

10

Se completează cu drepturile băneşti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. In lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile, baza de calcul se consideră în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna respectivă. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna.

Contribuţia individuală datorată

CID

N

8

Conţine contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator (1% din BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale).

Tip asigurat

TA

N

1

Se completează cu:

„1” - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; „2” - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

-  spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

-  „M”, dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

-   „A”, dacă se doreşte adăugarea unei înregistrări noi;

-   „S”, dacă se doreşte ştergerea înregistrării iniţiale;

-  „C”, dacă se doreşte modificarea CNP-ului din declaraţia iniţială.

Fişierul Cap2.DBF sau Cap2.TXT

conţine o singură înregistrare şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Denumire angajator

DEN

C

30

Conţine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul fiscal al angajatorului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Localitatea (oraş, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitatea (oraşul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul. Dacă localitatea este oraş, se completează obligatoriu şi strada.

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - numărul

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - blocul

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etajul

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului  - apartamentul

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sectorul (numai pentru Bucureşti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucureşti

Judeţ

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului - judeţul

Telefon

TEL

N

9

Telefon de legătură al angajatorului

Fax

FAX

N

9

Numărul de fax al angajatorului

e-mail

MAIL

C

30

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaraţia, respectiv cea comunicată în scris în condiţiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod poştal

CPOST

C

6

Codul poştal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul

Fond salarii brute realizate de personal contractual

FS1

N

15

Conţine total fond de salarii brute realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial ori a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionar), determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Fond salarii brute realizate de personal necontractual

FS2

N

15

Conţine total fond de salarii brute realizate de asiguraţii prevăzuţi la art.  19 lit. b) -f) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, determinat   în   conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţie angajator diminuată

CAD1

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu rotunjire potrivit prevederilor   legale   [CAD1   =   FS1   x  cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, diminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale]

Contribuţie angajator nediminuată

CAD2

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu rotunjire potrivit prevederilor legale [CAD2 =  FS2 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută de art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (cota de contribuţie nediminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale)]

Total contribuţie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj (este egală cu suma dintre CAD1 şi CAD2).

Total contribuţii individuale datorate de asiguraţi şi colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contribuţiilor  individuale  datorate  la bugetul asigurărilor pentru şomaj declarate de angajator în capitolul 1

Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma  subvenţiilor,  scutirilor şi   reducerilor recuperate din contribuţia datorată de angajator (nu    poate   fi    mai    mare   decât   această contribuţie)

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la   bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD > SSRR (RP = TCAD -SSRR), după efectuarea, în condiţiile legii, a  deducerilor  din   contribuţia  datorată  de angajator.

Rest de încasat

RI

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD = SSRR [reprezintă  suma  subvenţiilor,   scutirilor  şi

reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES), după efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datorată de angajator].

Numărul de asiguraţi din capitolul 1

NA

N

6

Numărul de asiguraţi (CNP-uri unice) din capitolul 1

Numărul de înregistrări din capitolul 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din capitolul 1; poate fi mai mare decât numărul de asiguraţi (NA) în cazul în care cel puţin un asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul angajator.

Numărul de asiguraţi de tip asigurat = 2

NTA

N

6

Numărul de asiguraţi care în capitolul 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2)

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din CAD

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din CAD

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM-AMOFM

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din CAD

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din CAD

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din CAD

SUB58REC

N

10

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din CAD

SUB116REC

N

10

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din CAD

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, recuperate prin deducere din TCAD

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, recuperate din CAD

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art.  17 alin.  (1)  lit.  a) din  Legea nr. 279/2005,  recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperate din CAD

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaraţia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaraţia

Funcţia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Funcţia persoanei autorizate să depună declaraţia

Rectificativă

REC

C

1

-   spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

-     „M”, dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

-  „C”, dacă se doreşte modificarea CF/CNPA-ului din declaraţia iniţială.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu