E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 1224 din 10 februarie 1997

privind situatia activelor imobilizate, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1996

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 19 februarie 1997


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si ale pct. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica au elaborat prezentele norme.

    I. Situatia activelor imobilizate
    Toti agentii economici care au in patrimoniu active necorporale, corporale si financiare au obligatia sa intocmeasca anual "Situatia activelor imobilizate" conform formularului (cod 29) - anexa la bilantul contabil pe anul 1996.
    Completarea acestuia se va face in conformitate cu precizarile din Normele metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1996, elaborate de Ministerul Finantelor.
    Incepand cu anul 1997, agentii economici nu vor completa declaratiile privind programul de amortizare si, ca atare, pct. 31, 32 si 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994, nu se mai aplica.
    II. Stabilirea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, detinute de agentii economici, necesar determinarii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare ale anului 1996
    1. In conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 15/1994, agentii economici vor include in cheltuielile de exploatare ale anului 1996 amortizarea calculata in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul acestora, realizat in aceasta perioada, conform prevederilor pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994.
    Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de mijloacele fixe de baza care definesc activitatea de exploatare a agentilor economici si care sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    2. Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se calculeaza astfel:

                   Em 1996
    U(%) = -------------------------- x K x Ipr,
            Em, an de infiintare sau
            de dobandire a
            mijloacelor fixe de baza

    in care:
    Em 1996              = indicatorul de eficienta a
                           mijloacelor fixe de baza
                           realizat de agentii economici
                           in anul 1996;
    Em, an de infiintare = indicatorul de eficienta a
    sau de dobandire       mijloacelor fixe de baza,
    a mijloacelor fixe     realizat de agentii economici
    de baza                in anul de infiintare sau de
                           dobandire a acestora;
    K                    = coeficientul de corectie
                           prevazut in col. 2, 4, 6,
                           respectiv 8, din anexa nr. 2
                           (dupa caz);
    Ipr                  = coeficientul mediu de pret,
                           rezultat in urma reevaluarii
                           mijloacelor fixe in conformitate
                           cu prevederile Hotararii
                           Guvernului nr. 500/1994 =
          Valoarea de intrare a mijloacelor fixe
       de baza reevaluate conform Hotararii Guvernului
       nr. 500/1994, existente la 31.12.1996
    = -------------------------------------------------
          Valoarea de intrare a acelorasi mijloace fixe
       de baza nereevaluate conform Hotararii Guvernului
                       nr. 500/1994
    La agentii economici care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1

              Venituri din exploatare*)
    Em = -------------------------------------
          Valoarea medie anuala a mijloacelor
                 fixe de baza*)
-----------------
    *) Pentru anii 1990-1993 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul contului 600 "Venituri din activitatea de baza", diminuat cu valoarea impozitului pe circulatia marfurilor, evidentiat in debitul aceluiasi cont.
    Pentru anii 1994-1996 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul conturilor din grupa 70 "Venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati" (701-708) si din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" (741).
    Agentii economici care pentru lucrarile si prestarile executate unor clienti incaseaza produse (sub forma platii in natura), pe care le valorifica ulterior la terti, in vederea determinarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe, nu vor lua in calcul veniturile facturate din vanzarea produselor respective (cont 707).
    Veniturile aferente activitatii de lohn vor fi recalculate in lei pe baza preturilor pietei interne.
    *) Vma = V + Vmai - Vmae,

    in care:
                       Vi (e) x T
    Vmai sau Vmae = -------------------,
                           12

    in care:
    Vma    = valoarea medie anuala a mijloacelor
             fixe de baza in anul de infiintare si
             in anul 1996;
    V      = valoarea de inventar sau de intrare a
             mijloacelor fixe de baza existente la
             inceputul anului;
    Vmai   = valoarea medie anuala a mijloacelor
             fixe de baza intrate in cursul anului;
    Vmae   = valoarea medie anuala a mijloacelor
             fixe de baza iesite in cursul anului;
    Vi(e)  = valoarea de inventar sau de intrare a
             mijloacelor fixe de baza intrate sau
             iesite in cursul anului de infiintare
             si in cursul anului 1996;
    T      = numarul de luni intregi incepand cu
             luna urmatoare celei de intrare a
             mijloacelor fixe de baza pana la
             sfarsitul anului de infiintare sau al
             anului 1996, respectiv numarul de luni
             intregi din luna urmatoare celei de
             iesire a mijloacelor fixe de baza, pana
             la sfarsitul anului de infiintare sau
             al anului 1996.
             Se precizeaza ca in Vma nu se include
             valoarea mijloacelor fixe aflate in
             conservare.

    Pentru agentii economici infiintati in perioada 1990-1991, rezultatul obtinut prin aplicarea formulei de calcul al gradului de utilizare a mijloacelor fixe se inmulteste cu 1.000, iar pentru agentii economici infiintati in perioada 1992-1995, se inmulteste cu 100.
    3. Agentii economici care s-au infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, in perioada 1990-1991 inclusiv, vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 2 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati, in conditiile alineatului de mai sus, in perioada 1992-1993 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 4 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati, in conditiile primului alineat, in anul 1994 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 6 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati, in conditiile primului alineat, in anul 1995 vor folosi, pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe, coeficientul (K) din coloana 8 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici care au functionat, in anul de infiintare, mai putin de doua luni vor calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza din anul urmator.
    Agentii economici care au functionat, in anul de infiintare, mai mult de doua luni, dar mai putin de un an, vor determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe pe baza veniturilor din exploatare realizate, reintregite la nivel de an, in functie de venitul mediu lunar realizat.
    Pentru agentii economici infiintati prin divizare, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:
    a) se determina ponderea mijloacelor fixe preluate de noul agent economic in totalul mijloacelor fixe detinute de agentul economic supus divizarii;
    b) se determina veniturile din exploatare aferente anului de baza (fata de care se face raportarea) pentru agentul economic infiintat prin divizare, an care corespunde cu anul de infiintare a agentului economic supus divizarii, prin aplicarea ponderii mentionate la lit. a) asupra veniturilor totale din exploatare realizate de agentul economic supus divizarii in anul de infiintare;
    c) se calculeaza indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em) al anului de infiintare prin raportarea veniturilor din exploatare, determinate conform prevederilor de la lit. b), la valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza preluate.
    Agentii economici infiintati prin divizare in anul 1996 vor lua in calculul indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em 1996) veniturile din exploatare, astfel:
    - pentru perioada anterioara divizarii, veniturile din exploatare se inmultesc cu ponderea mijloacelor fixe determinata conform prevederilor lit. a), la care se adauga veniturile din exploatare realizate de agentul economic infiintat prin divizare, in anul 1996.
    Pentru agentii economici infiintati in anul 1996, precum si pentru cei la care din calculul efectuat rezulta un grad de utilizare a mijloacelor fixe mai mare de 100%, se va lua in considerare un grad de utilizare egal cu 100% .
    In situatia in care un agent economic desfasoara mai multe activitati, gradul mediu de utilizare a mijloacelor fixe se determina utilizand un coeficient mediu anual de corectie (K) calculat pe total activitate:

    K                        suma Ki x Vi
    1996/an de infiintare = ----------------,
                                  100
    in care:
    Ki = coeficientul de corectie pentru
         activitatea "i";
    Vi = ponderea activitatii "i" (exprimata in
         procente) in valoarea totala a veniturilor
         din exploatare in anul 1996.

    Agentii economici care nu regasesc coeficientul de corectie aferent activitatii desfasurate in anexa nr. 2 vor calcula coeficientul mediu anual de pret (Ip), astfel:

    IP                           suma q1996 x P 1996
    1996/an de infiintare = ------------------------------,
                            suma q1996 x P/an de infiintare

    in care:
    q1996              = cantitati livrate in anul 1996;
    P1996              = preturi de productie 1996;
    P/an de infiintare = preturi de productie, an de
                         infiintare.

    Pentru agentii economici care, incepand cu anul infiintarii pana in anul de raportare, nu detin in patrimoniu mijloace fixe de baza, pentru celelalte mijloace fixe gradul de utilizare se considera 100% . Aceeasi prevedere se aplica si in cazul achizitionarii de mijloace fixe de baza, in anul de raportare.
    4. Agentii economici care se incadreaza in categoria de contribuabili mici, asa cum sunt definiti in Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, vor regulariza in anul 1996, in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe calculat pentru anul 1996 in conformitate cu prevederile pct. 3, amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare, cea inregistrata in debitul contului 8045 in afara bilantului "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe", profitul impozabil, impozitul pe profit si fondul de dezvoltare.
    Agentii economici care se incadreaza in categoria de contribuabili mari vor regulariza, in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat in anul 1996, numai amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare si cea inregistrata in debitul contului 8045, precum si fondul de dezvoltare.
    Agentii economici care au realizat in anul 1996 un grad de utilizare a mijloacelor fixe mai mic decat cel realizat in anul 1995 si au efectuat investitii din fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare, consumand integral acest fond, nu vor mai efectua regularizarea amortizarii. In situatia in care fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare in anul 1996 a fost consumat partial, se va efectua regularizarea amortizarii la nivelul fondului de dezvoltare consumat, la care se adauga investitiile in curs realizate in anul 1996.
    De asemenea, nu mai efectueaza regularizarea amortizarii pentru anul 1996 nici agentii economici care in anul 1994 au inregistrat in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" imobilizari corporale achizitionate sau realizate pe cont propriu, fara surse legale acoperitoare, potrivit pct. 16 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 3/1995 si nelichidate la data de 31 decembrie 1996.
    5. Pentru mijloacele fixe date in locatie de gestiune sau inchiriate, determinarea gradului de utilizare a acestora, aferent anului 1996, se va determina astfel:
    5.1. La locatar sau chirias
    a) In cazul in care locatarul sau chiriasul foloseste numai mijloace fixe de baza luate in locatie de gestiune sau inchiriate, acesta nu calculeaza amortizare pentru mijloacele fixe luate in locatie de gestiune sau inchiriate.
    b) In cazul in care o parte din mijloacele fixe de baza sunt luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar restul sunt proprietatea locatarului sau chiriasului, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    - locatarul sau chiriasul calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de ponderea mijloacelor fixe de baza aflate in proprietatea sa, aplicata asupra veniturilor din exploatare realizate in anul 1996, deci numai pentru cele proprii;
    - gradul de utilizare a mijloacelor fixe astfel rezultat va sta la baza determinarii amortizarii pe care locatarul sau chiriasul o va inregistra in cheltuielile de exploatare, iar restul de amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, aflate in patrimoniul locatarului sau al chiriasului, se va reflecta in debitul contului 8045 al locatarului sau chiriasului;
    - in situatiile in care locatarul sau chiriasul, la data infiintarii sale ca societate comerciala, avea in folosinta numai mijloacele fixe de baza luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar in perioada urmatoare dobandeste mijloace fixe de baza proprii, gradul de utilizare a mijloacelor fixe in anul 1996 se va determina in functie de anul de raportare in care acestea au fost dobandite.

                            Em 1996
    (-------------------------------------------------------)
      Em, an de dobandire a mijloacelor fixe de baza proprii

    Pentru determinarea veniturilor din exploatare necesare determinarii indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza se va aplica asupra totalului veniturilor din exploatare ponderea mijloacelor fixe de baza proprii in totalul mijloacelor fixe de baza.
    In cazul in care mijloacele fixe de baza proprii au fost achizitionate in anul 1996, gradul de utilizare a acestora este de 100% .
    5.2. La locator sau la cel care inchiriaza
    a) In cazul in care locatorul sau cel care a dat in locatie de gestiune sau a inchiriat o parte din mijloacele fixe de baza, iar restul a ramas in folosinta proprie, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu se va face astfel:
    - locatorul sau cel care inchiriaza calculeaza amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate folosind gradul de utilizare de 100%;
    - pentru mijloacele fixe de baza proprii, nedate in locatie de gestiune sau inchiriate, calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe avand in vedere veniturile din exploatare, mai putin veniturile din redevente, locatii de gestiune sau chirii.
    b) In cazul in care locatorul sau cel care inchiriaza realizeaza venituri din exploatare numai ca urmare a locatiei de gestiune sau inchirierii, amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate se calculeaza folosind gradul de utilizare de 100% .
    6. Pentru mijloacele fixe aferente asocierilor in participatiune, care nu creeaza persoane juridice noi, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:
    a) pentru asocierile in participatiune care nu depasesc durata de un an, gradul de utilizare a mijloacelor fixe este de 100% . Amortizarea se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe si se va insuma cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe ramase in exploatarea proprietarului, corectata cu gradul de utilizare a acestora;
    b) pentru asocierile in participatiune care depasesc durata de un an, gradul de utilizare se va determina cu ajutorul formulei:

                 Em an de raportare
    U(%) = ----------------------------- x K x Ipr,
           Em an de incepere a asocierii

    in care:
    Em an          Venituri din asocieri in participatiune
    de incepere = -----------------------------------------------;
    a asocierii    Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza


                    Venituri din asocieri in participatiune
    Em an                   in anul de raportare
    de raportare = -----------------------------------------;
                    Valoarea de intrare a mijloacelor fixe
                        de baza in anul de raportare
    K   = coeficientul de corectie;
    Ipr = coeficientul mediu de pret rezultat in urma reevaluarii mijloacelor
          fixe in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994.

    In cazul in care asocierea in participatiune a inceput dupa anul 1994, cand s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1. Daca asocierea s-a constituit inainte de aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994, atunci Ipr se calculeaza conform precizarilor de la pct. 2 din prezentele norme.
    Amortizarea ce urmeaza a fi inclusa in cheltuielile de exploatare se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe prin insumarea amortizarii aferente mijloacelor fixe ramase in exploatare proprie, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe ramase in exploatare directa, cu amortizarea aferenta asocierii, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza din cadrul asocierii.
    Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe folosite in asociere se va reflecta la proprietarul mijloacelor fixe in debitul contului de ordine si evidenta 8045.
    In cazul utilizarii de mijloace fixe, in cadrul asocierii in participatiune, care apartin patrimoniului public, pentru aceste mijloace fixe nu se calculeaza amortizare.
    7. In anul 1997, determinarea amortizarii ce urmeaza a se include in cheltuielile de exploatare se face pe baza amortizarii anuale, calculata la valoarea de intrare a mijloacelor fixe, stabilita conform prevederilor legale, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe realizat in anul 1996, iar la finele anului se va proceda la regularizarea amortizarii in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe, realizat efectiv.
    8. Pentru agentii economici infiintati in anul 1995 si care au realizat in anul 1996 un indicator de eficienta a mijloacelor fixe de baza mai mare de 10 ori fata de indicatorul de eficienta realizat in anul 1995, se va proceda la majorarea de 5 ori a veniturilor realizate in anul 1995, dupa care se va determina noul indicator de eficienta a mijloacelor fixe de baza, aferent anului 1996.
    9. Diferenta de amortizare, rezultata ca urmare a neutilizarii mijloacelor fixe, se va evidentia in debitul contului 8045.
    La expirarea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe, determinata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 266/1994 si/sau ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 106/1995, diferentele de amortizare rezultate ca urmare a neutilizarii mijloacelor fixe se vor introduce in cheltuielile de exploatare in mod esalonat, pe o perioada de maximum 5 ani, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale si a consiliului de administratie la regiile autonome.
    In acelasi mod se va recupera si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe casate inainte de expirarea duratei normale de utilizare.
    10. Pentru anul 1996, clasificarea mijloacelor fixe necesara calcularii amortizarii fiscale, prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, se va face:
    - pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu la data de 31 decembrie 1993, in functie de duratele normale de utilizare ramase, calculate in conformitate cu prevederile Normelor nr. 180.200/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 106/1995;
    - pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu dupa data de 1 ianuarie 1994, in functie de duratele normale de utilizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994.
    11. Utilizarea regimului de amortizare accelerata de catre agentii economici se face cu aprobarea Ministerului Finantelor - Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului, in conformitate cu prevederile pct. 24 lit. C. din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor nr. 746/1994.
    Pentru calculul indicatorilor de eficienta in vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi date de prezentare din bilantul contabil, raportarile trimestriale sau bugetul de venituri si cheltuieli.
    12. Pentru mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar, amortizarea ce urmeaza a se introduce in cheltuielile de exploatare se determina in conformitate cu prevederile pct. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994, fara a fi corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe.
    13. Pe data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei isi inceteaza aplicabilitatea Normele comune ale Ministerului Finantelor si Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 15.776/1.122/1996, iar pct. 1 si 2 din Normele nr. 180.200/1995, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 106/1995, raman in vigoare.

               Ministru de stat,
               ministrul finantelor,
               Mircea Ciumara

               Presedintele Comisiei Nationale
               pentru Statistica,
               Pavel Wagner

    ANEXA 1

                              SITUATIA
mijloacelor fixe de baza pe ramurile si activitatile economiei nationale
------------------------------------------------------------------------------
 Ramurile  si            Grupa de        Codul de clasificare a
 activitatile            mijloace fixe   mijloacelor fixe care intra in
                         careia ii       componenta mijloacelor fixe de
                         apartin         baza
                         mijloacele
                         fixe de baza
-------------------------------------------------------------------------------
      1                     2                            3
-------------------------------------------------------------------------------
 A. Agricultura
 1. Agricultura si       a) grupa 1      1.2.
    servicii             b) grupa 2      2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.5.;
    auxiliare -                          2.7.1.; 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.;
    cultura vegetala;                    2.7.5.; 2.7.6.; 2.7.7.; 2.7.9.;
    cresterea                            2.7.13.; 2.7.19.
    animalelor;          c) grupa 3      3.21.1.; 3.21.2.; 3.21.3.
    servicii auxiliare   d) grupa 4      4.9.1.
    (cu exceptia         e) grupa 5      5.2.2.;
    activitatilor        f) grupa 6      6.1.; 6.2.
    veterinare)
 B. Silvicultura,
    exploatarea
    forestiera si
    economia
    vanatului
 1. Silvicultura,        a) grupa 2      2.2.2.; 2.2.4.; 2.3.2.; 2.3.3.;
    exploatarea                          2.3.4.; 2.4.4.3.; 2.4.4.4.; 2.4.2.1.
    forestiera si        b) grupa 3      3.8.1.; 3.8.2.; 3.8.9.; 3.9.5.
    economia             c) grupa 5      5.2.2.; 5.3.19; 5.3.20.
    vanatului            d) grupa 6      6.2.5; 6.2.8.
 C. Piscicultura
    si pescuitul
 1. Piscicultura
    si pescuitul         a) grupa 2      2.2.1.
                         b) grupa 3      3.14.5.; 3.14.14.
                         c) grupa 5      5.3.4.; 5.3.10.; 5.3.12; 5.3.13.;
                                         5.3.20.; 5.3.21; 5.3.31.; 5.3.32.
 D. Industria
    extractiva
 1. Industria
    extractiva de
    produse
    energetice,
    din care:
  1.1. Extractiva
       si prepararea
       carbunelui:       a) grupa 2      2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
                                         2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12;
                                         2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
                         b) grupa 3      3.1.; 3.17.2.
                         c) grupa 5      5.1.4.; 5.1.6.
  1.2. Extractia
       petrolului si
       gazelor           a) grupa 2      2.1.2.; 2.1.3.; 2.8.1.
       naturale          b) grupa 3      3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.5.; 3.2.6.;
       (exclusiv                         3.6.1.; 3.6.4.; 3.16.1.3.2.;
       prospectiunile)                   3.16.2.; 3.17.6.
                         c) grupa 4      4.1.2.; 4.8.
  1.3. Extractia si      a) grupa 2      2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
       prepararea                        2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.;
       minereurilor                      2.1.16.; 2.1.18.
       radioactive       b) grupa 3      3.1.1.-3.1.12; 3.17.1.; 3.17.2.
 2. Industria
    extractiva de
    produse
    neenergetice
  2.1. Extractia si      a) grupa 2      2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
       prepararea                        2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
       minereurilor                      2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
       metalifere        b) grupa 3      3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.;
                                         3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.;
                                         3.1.12.; 3.17.2.
  2.2. Extractia si      a) grupa 2      2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
       prepararea                        2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
       minereurilor                      2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
       neferoase si      b) grupa 3      3.1.1. - 3.1.4.; 3.1.7. - 3.1.10;
       rare                              3.1.12.; 3.17.2.
 3. Alte activitati      a) grupa 2      2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.7.;
    extractive                           2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10; 2.1.11;
                                         2.1.12.; 2.1.13; 2.1.14.; 2.1.16.;
                                         2.1.18.
                         b) grupa 3      3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.; 3.1.7.;
                                         3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.; 3.2.1.;
                                         3.6.1.7.; 3.6.5.; 3.16.4.1.1.;
                                         3.17.2.1.; 3.17.2.2.; 3.17.2.3.;
                                         3.20.1.1.; 3.20.1.2.
                        c) grupa 5       5.1.1.; 5.2.2.6.; 5.6.5.1.; 5.6.6.;
                                         5.6.7.1.
 E. Industria
    prelucratoare
  1. Industria          a) grupa 1       1.1.1.
     alimentara, a      b) grupa 3       3.14.
     bauturilor
     si tutunului
  2. Industria          a) grupa 1       1.1.1.
     textila si a       b) grupa 3       3.11.
     produselor
     textile
  3. Industria          a) grupa 1       1.1.1.
     confectiilor       b) grupa 3       3.12.; 3.13.3.; 3.13.4.
     din textile,
     blanuri si
     piele
  4. Industria
     pielariei si
     incaltamintei      a) grupa 1       1.1.1.
                        b) grupa 3       3.13.1.; 3.13.2.; 3.13.3.; 3.13.4.
  5. Industria de
     prelucrare a
     lemnului           a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
                        b) grupa 3       3.8.1. - 3.8.8.
  6. Industria
     celulozei,
     hartiei si
     cartonului         a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
                        b) grupa 3       3.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3.; 3.9.4.
  7. Edituri,           a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     poligrafie si      b) grupa 3       3.15.1.; 3.26.1.
     reproducerea
     inregistrarilor
     pe suporturi
  8. Industria de       a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     prelucrare a       b) grupa 2       2.1.14.; 2.1.15.
     titeiului,         c) grupa 3       3.3.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.4.
     cocsificarea
     carbunelui si
     tratarea
     combustibililor
     nucleari
  9. Industria          a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     chimica si a       b) grupa 2       2.1.14.; 2.1.15.; 2.1.18.
     fibrelor           c) grupa 3       3.5.; 3.6.1.; 3.6.2.; 3.6.3.;
     sintetice si                        3.6.5.; 3.11.; 3.17.1.; 3.17.2.2.;
     artificiale                         3.17.3.; 3.17.5.; 3.17.6.; 3.17.7.
                        d) grupa 4       4.8.
  10. Industria         a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
      altor produse     b) grupa 2       2.1.14.; 2.4.4.4.2.; 2.5.8.2.
      din minerale      c) grupa 3       3.7.1.; 3.7.2.; 3.7.3.; 3.7.4.;
      nemetalice                         3.7.5.; 3.7.6.; 3.7.7.; 3.7.8.;
                                         3.10.1.; 3.10.2.; 3.10.3.; 3.10.4.
  11. Industria
      metalurgica       a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
                        b) grupa 3       3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.;
                                         3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.4.1.;
                                         3.4.2.; 3.4.3.; 3.5.10.; 3.5.11.;
                                         3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14.;
                                         3.5.15.; 3.5.16.
 12. Industria          a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     constructiilor     b) grupa 3       3.5.1. - 3.5.8.; 3.5.17.; 3.5.18.;
     metalice si a                       3.5.27.; 3.5.28.; 3.5.29.; 3.5.32.;
     produselor din                      3.5.34.
     metal
 13. Industria de       a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     masini si          b) grupa 3       3.5.1 - 3.5.18.
     echipamente
 14. Industria de       a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     echipamente        b) grupa 3       3.5.19. - 3.5.25.; 3.5.36.
     electrice
     si optice
 15. Industria          a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.a; 1.4.1.2.
     mijloacelor        b) grupa 2       2.1.9.2a; 2.4.2.1.4.; 2.4.3.1.;
     de transport                        2.4.3.2.; 2.4.3.2.2.; 2.4.3.3.;
                                         2.4.3.4.; 2.4.3.5.; 2.5.1.2.;
                                         2.5.6.2.; 2.5.8.2.; 2.6.2.1.
                        c) grupa 3       3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.6.; 3.3.7.;
                                         3.4.3.; 3.5.1. - 3.5.19.; 3.5.27.;
                                         3.5.29.; 3.5.30. - 3.5.35.;
                                         3.6.1.; 3.6.2.1.; 3.6.3.5.;
                                         3.6.3.6.; 3.8.6.; 3.8.7.;
                                         3.16.1.4.; 3.18.; 3.19.; 3.22.3.3.
                        d) grupa 5       5.1.7.; 5.3.5.7.; 5.3.7.;, 5.6.2.2.;
                                         5.6.4.5.; 5.22.19.1.
 16. Alte               a) grupa 1       1.1.1.; 1.1.2.
     activitati         b) grupa 3       3.5.1. - 3.5.8.; 3.5.11.; 3.5.12.;
     industriale                         3.5.13.; 3.5.14.; 3.5.29.;
                                         3.5.32.; 3.5.33.; 3.5.34.; 3.8.6.;
                                         3.8.8.; 3.9.4.; 3.18.; 3.19.
 F. Energia
    electrica si
    termica, gaze
    si apa
 1. Productia,          a) grupa 2       2.1.5.; 2.1.6.; 2.1.14.; 2.1.15.;
    transportul si                       2.3.1.; 2.6.1.; 2.6.2.; 2.8.1.;
    distributia                          2.8.2.; 2.8.3.; 2.8.4.; 2.9.7.
    de energie          b) grupa 3       3.16.1. - 3.16.5.; 3.17.1.
    electrica si
    termica, gaze
    si apa calda
 2. Captarea,           a) grupa 2       2.3.9.; 2.7.1. - 2.7.9.; 2.7.10.;
    tratarea si                          2.7.11.; 2.7.13.; 2.7.14.;
    distributia                          2.7.16.; 2.7.18.; 2.7.19.
    apei                b) grupa 3       3.17.1.
 G. Constructii         a) grupa 1       1.1.1. - 1.1.3.
                        b) grupa 3       3.2.1.; 3.20.1. - 3.20.9.
                        c) grupa 5       5.2.2.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.4.1.;
                                         5.6.5.; 5.6.7.
 H. Comert              a) grupa 1       1.4.
                        b) grupa 2       2.1.10.; 2.5.8.2.; 2.8.1.; 2.9.1.
                        c) grupa 3       3.8.2.; 3.17.1.; 3.17.2.3.; 3.23.
                        d) grupa 4       4.1.2.1.; 4.9.
                        e) grupa 7       7.8.2.; 7.9.2.; 7.9.3.
 I. Hoteluri si         a) grupa 1       1.4.; 1.5.
    restaurante         b) grupa 2       2.9.1.
                        c) grupa 3       3.23.; 3.24.1.
                        d) grupa 7       7.8.2.; 7.9.3.
 J. Transport si
    depozitare          a) grupa 1       1.3.
                        b) grupa 2       2.1.5.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.7.;
                                         2.3.9.; 2.4.1.1.; 2.4.1.2.;
                                         2.4.1.3.2.; 2.4.1.8.; 2.4.2.1.;
                                         2.4.3.1. - 2.4.3.5.; 2.4.6.2.;
                                         2.4.6.3.; 2.5.1.; 2.5.3. - 2.5.9.;
                                         2.5.12 - 2.5.14.; 2.6.1.3.;
                                         2.7.9.2.; 2.7.19.; 2.8.1.
                        c) grupa 3       3.17.1.; 3.22.1. - 3.22.4.
                        d) grupa 5       5.1.1. - 5.1.3.; 5.1.5.; 5.1.8.;
                                         5.2.1.; 5.2.2.; 5.3.1.; 5.3.2.;
                                         5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.7.; 5.3.8.;
                                         5.3.10.; 5.3.16. - 5.3.20.;
                                         5.3.23.; 5.3.24.; 5.3.25.; 5.4.1.;
                                         5.4.3.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.6.1. -
                                         5.6.8.
 K. Posta si            a) grupa 1       1.3.1.; 1.3.2.
    telecomunicatii     b) grupa 2       2.4.6.
                        c) grupa 3       3.22.5.; 3.22.6.
                        d) grupa 5       5.2.2.
 L. Prestari de
    servicii
 1. Informatica si
    activitati conexe   a) grupa 1       1.4.1. - 1.4.3.
                        b) grupa 4       4.9.
 2. Cercetare-
    dezvoltare,
    proiectare          a) grupa 1        1.1.1.; 1.1.3.; 1.5.
                        b) grupa 2        2.9.1.
                        c) grupa 3        3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.16.4.1.; 3.17.;
                        d) grupa 4        4.1. - 4.9.
                        e) grupa 5        5.2.2.
                        f) grupa 7        7.9.1.
 3. Alte activitati
    de servicii
    prestate in
    principal
    agentilor
    economici
 3.1. Activitati        a) grupa 1        1.4.1. - 1.4.3.
      juridice,         b) grupa 4        4.9.
      contabilitate,    c) grupa 7        7.9.1.
      consulting
 3.2. Activitati de     a) grupa 1        1.4.1 - 1.4.3.
      proiectare,       b) grupa 4        4.9.
      urbanism,         c) grupa 7        7.9.1.
      inginerie si
      alte servicii
      tehnice
 3.3. Activitati de     a) grupa 1        1.4.1. - 1.4.3.
      testari si        b) grupa 4        4.1. - 4.7.; 4.9.
      analize
      tehnice
 3.4. Publicitate       a) grupa 1        1.4.1. - 1.4.3.
                        b) grupa 3        3.26.1. - 3.26.3.
                        c) grupa 7        7.9.1.
 3.5. Activitati        a) grupa 1        1.4.1. - 1.4.3.
      financiare,       b) grupa 4        4.9.
      bancare si de     c) grupa 7        7.8.1.1.; 7.9.2.
      asigurari
 3.6. Activitati de     a) grupa 1        1.5.
      invatamant        b) grupa 7        7.8.1.; 7.9.1.
 3.7. Activitati de     a) grupa 1        1.5.
      sanatate          b) grupa 3        3.25.
 3.8. Alte activitati
      de servicii
      colective,
      sociale si
      personale
 3.8.1. Salubritate     a) grupa 1        1.5.
        si alte         b) grupa 3        3.24.2.; 3.24.5.
        activitati
        similare
 3.8.2. Activitati      a) grupa 1        1.5.
        recreative,     b) grupa 2        2.9.1.
        culturale       c) grupa 3        3.22.; 3.22.7.; 3.26.1. - 3.26.4.
        si sportive     d) grupa 4        4.9.
 3.8.3. Alte
        activitati de   a) grupa 1        1.1.1. - 1.1.3.; 1.3.1.; 1.4.; 1.5.
        servicii        b) grupa 2        2.3.3.1.; 2.3.3.2.; 2.3.4.2.;
                                          2.3.7.; 2.3.8.1.; 2.3.8.2.;
                                          2.4.2.1.3.; 2.4.3.1.; 2.4.3.5.;
                                          2.4.5.2.3.; 2.4.6.3.; 2.5.1.2.;
                                          2.6.1.3.; 2.7.9.2.; 2.7.10.1.
                        c) grupa 3        3.1.9.; 3.2.; 3.5.1.; 3.5.2.;
                                          3.5.3.; 3.5.5. - 3.5.8.; 3.5.10.;
                                          3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.17.;
                                          3.5.18.; 3.6.2.; 3.6.16.; 3.8.5.;
                                          3.8.6.; 3.8.8.; 3.16.3.; 3.16.4.;
                                          3.17.; 3.20.1. - 3.20.9.;
                                          3.22.3.4.; 3.22.3.6.; 3.22.3.7.;
                                          3.24.1.; 3.24.6.; 3.26.6.; 3.51.7.
                        d) grupa 4        4.1.1.; 4.3.; 4.5.; 4.9.
                        e) grupa 5        5.2.2.; 5.3.7.; 5.3.9.; 5.3.12.;
                                          5.3.18.; 5.3.20.; 5.3.25.;
                                          5.3.26.; 5.6.
                        f) grupa 7        7.2.; 7.6.
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              SITUATIA
coeficientului de corectie in functie de care se determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza
------------------------------------------------------------------------------

 Specificatie       Coeficientul   Coeficientul   Coeficientul  Coeficientul
                    mediu anual    de corectie    mediu anual    de corectie
                    de pret                       de pret
                    96/90 Ip       K = 1/Ip       96/92 Ip        K = 1/Ip
------------------------------------------------------------------------------
       0                 1              2             3               4
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
  Coeficientul   Coeficientul   Coeficientul   Coeficientul
  mediu anual    de corectie    mediu anual    de corectie
  de pret        K = 1/Ip       de pret        K = 1/Ip
  96/94 Ip                       96/95 Ip
----------------------------------------------------------------
     5                6                7                8
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 Industria
 extractiva
 Extractia si
 prepararea
 antracitului
 si a huilei         162,16         0,006          10,35         0,097
   1,80          0,556          1,49           0,671
 Extractia si
 prepararea
 carbunelui
 brun si a
 lignitului          143,46         0,007          10,45         0,096
   1,77          0,565          1,48           0,676
 Extractia
 petrolului
 brut                148,17         0,007          10,62         0,094
   1,95          0,513          1,59           0,629
 Extractia
 gazelor
 naturale             72,29         0,014           8,57         0,117
   1,39          0,719          1,30           0,769
 Extractia si
 prepararea
 minereurilor
 feroase             151,62         0,007          13,66         0,073
   1,80          0,556          1,46           0,685
 Extractia si
 prepararea
 minereurilor
 neferoase si
 rare (exclusiv
 minereurile
 radioactive)         69,52         0,014           8,92         0,112
   2,09          0,478          1,53           0,654
 Extractia
 pietrei pentru
 constructii         189,39         0,005          14,57         0,069
   2,50          0,400          1,58           0,633
 Extractia
 pietrei
 calcaroase, a
 gipsului si a
 cretei              183,84          0,005         11,92         0,084
   2,46          0,407           1,49          0,671
 Extractia
 pietrisului si
 a nisipului         244,09          0,004         10,82         0,092
   1,85          0,541           1,51          0,662
 Extractia
 argilei si a
 caolinului          142,47          0,007         10,42         0,096
   1,98          0,505           1,43          0,699
 Extractia si
 prepararea
 minereurilor
 pentru
 industria
 chimica             61,12           0,016         6,51          0,154
   1,74          0,575           1,43          0,699
 Extractia si
 prepararea
 sarii              323,08           0,003        14,88          0,067
   2,02          0,495           1,29          0,775
 Extractia si
 prepararea
 altor
 minereuri
 nemetalifere        94,23           0,011         8,90          0,112
   2,12          0,472           1,50          0,667
 Industria
 prelucratoare
 alimentara si
 bauturi
 Productia,
 prelucrarea si
 conservarea
 carnii
 (exclusiv
 carnea de
 pasare)            149,05            0,007       17,09          0,059
   1,73          0,578            1,34         0,746
 Productia,
 prelucrarea
 si conservarea
 carnii de
 pasare             194,86            0,005       18,48          0,054
   1,82          0,549            1,52         0,658
 Produse pe
 baza de carne
 (inclusiv din
 carne de
 pasare)            187,10            0,005       17,75          0,056
   1,95          0,513            1,38         0,725
 Prelucrarea si
 conservarea
 pestelui si a
 produselor din
 peste              245,86            0,004       22,05          0,045
   2,11          0,474            1,59         0,629
 Prepararea
 sucurilor din
 fructe si
 legume             106,60            0,009       14,58          0,069
   2,08          0,481            1,20         0,833
 Prelucrarea si
 conservarea
 fructelor si
 legumelor          194,66            0,005       19,75          0,051
   2,33          0,429            1,29         0,775
 Fabricarea
 uleiurilor si
 grasimilor
 brute              189,17            0,005       16,95          0,059
   2,03          0,493            1,65         0,606
 Fabricarea
 uleiurilor si
 grasimilor
 rafinate           176,64            0,006       23,18          0,043
   1,85          0,541            1,48         0,676
 Fabricarea
 margarinei si
 a produselor
 comestibile
 similare           133,12            0,008       15,29          0,065
   2,10          0,476            1,52         0,658
 Fabricarea
 produselor
 lactate si a
 branzeturilor      214,14            0,005       25,03          0,040
   1,95          0,513            1,67         0,599
 Fabricarea
 inghetatei         131,29            0,008       17,82          0,056
   2,33          0,429            1,80         0,556
 Fabricarea
 produselor de
 morarit            218,84            0,005       15,08          0,066
   2,14          0,467            1,42         0,704
 Fabricarea
 amidonului si
 a produselor
 din amidon         183,62            0,005       15,83          0,063
   1,96          0,510            1,69         0,592
 Fabricarea
 produselor
 pentru hrana
 animalelor         194,43            0,005       16,04          0,062
   2,07          0,483            1,62         0,617
 Produse de
 panificatie
 si patiserie       132,91            0,008       28,58          0,035
   1,85          0,541            1,41         0,709
 Fabricarea
 biscuitilor,
 piscoturilor
 si a altor
 produse
 similare           141,08            0,007      13,02           0,077
   2,03          0,493            1,54        0,649
 Fabricarea
 zaharului          123,94            0,008      12,84           0,078
   1,77          0,565            1,48        0,676
 Fabricarea
 de cacao,
 ciocolata si
 produse
 zaharoase          146,55            0,007      15,42           0,065
   2,28          0,439            1,58        0,633
 Fabricarea
 pastelor
 fainoase
 alimentare
 si a altor
 produse
 fainoase           139,51            0,007      12,30          0,081
   1,94          0,515            1,52        0,658
 Prelucrarea
 ceaiului si
 a cafelei          105,13            0,010      15,17          0,066
   3,25          0,308            1,93        0,518
 Fabricarea
 condimentelor      119,35            0,008      15,35          0,065
   1,76          0,568            1,19        0,840
 Fabricarea
 altor produse
 alimentare         134,29            0,007      15,23          0,066
   2,00          0,500            1,61        0,621
 Fabricarea
 bauturilor
 alcoolice
 distilate           93,59            0,011      15,01          0,067
   1,94          0,515            1,62        0,617
 Fabricarea
 alcoolului
 etilic de
 fermentatie        191,41            0,005      11,35          0,088
   1,93          0,518            1,51        0,662
 Fabricarea
 vinului din
 struguri           198,33            0,005      28,68          0,035
   2,66          0,376            1,49        0,671
 Fabricarea
 altor
 bauturi
 nedistilate
 obtinute
 prin
 fermentare          83,76            0,012      17,06          0,059
   2,12           0,472           1,46        0,685
 Fabricarea
 berei              185,34            0,005      27,48          0,036
   2,20           0,455           1,61        0,621
 Fabricarea
 maltului           272,89            0,004      25,25          0,040
   2,62           0,382           2,03        0,493
 Productia
 de ape
 minerale            83,00            0,012      12,19          0,082
   2,53           0,395           1,71        0,585
 Fabricarea
 bauturilor
 nealcoolice        129,12            0,008      18,69          0,054
   2,27           0,441           1,49        0,671
 Industria
 tutunului          149,76            0,007      36,77          0,027
   2,63           0,380           1,92        0,521
 Textile si
 produse
 textile
 Pregatirea
 fibrelor si
 filarea in
 fire tip
 bumbac             118,89            0,008      12,46          0,080
   2,11           0,474           1,47        0,680
 Pregatirea
 fibrelor si
 filarea in
 fire tip lana
 cardata             45,15            0,022      13,24          0,076
   2,49           0,402           1,48        0,676
 Pregatirea
 fibrelor si
 filarea in
 fire tip lana
 pieptanata          120,30           0,008      11,56          0,087
   1,86           0,538           1,31        0,763
 Pregatirea
 fibrelor si
 filarea in
 fire tip
 in-canepa-iuta      136,99           0,007      16,86          0,059
   1,79           0,559           1,43        0,699
 Fabricarea
 atei                121,34           0,008      11,46          0,087
   2,02           0,495           1,45        0,690
 Tesaturi tip
 bumbac              111,35           0,009      13,25          0,075
   2,30           0,435           1,45        0,690
 Tesaturi tip
 lana cardata        134,62           0,007      16,45          0,061
   2,35           0,426           1,72        0,581
 Tesaturi tip
 lana pieptanata     130,45           0,008      13,96          0,072
   2,34           0,427           1,56        0,641
 Tesaturi tip
 matase              140,61           0,007      12,14          0,082
   2,09           0,478           1,51        0,662
 Tesaturi tip
 in-canepa-iuta       84,06           0,012      12,48          0,080
   2,44           0,410           1,60        0,625
 Alte tesaturi       223,28           0,004      13,53          0,074
   1,86           0,538           1,46        0,685
 Fabricarea de
 articole
 confectionate
 din textile
 (cu exceptia
 imbracamintei
 si a lenjeriei
 de corp)            153,41           0,007      13,52          0,074
   2,33           0,429           1,62        0,617
 Fabricarea de
 covoare si
 mochete             86,22            0,012      10,37          0,096
   2,27           0,441           1,53        0,654
 Fabricarea de
 textile
 netesute si a
 articolelor
 din acestea
 (exclusiv
 confectiile
 pentru
 imbracaminte)      143,89            0,007      12,60         0,079
   2,10           0,476            1,43       0,699
 Fabricarea
 altor articole
 textile            200,37            0,004      18,34         0,055
   2,40           0,417            1,43       0,699
 Fabricarea de
 metraje prin
 tricotare sau
 crosetare           81,03            0,012      11,37         0,088
   1,88           0,532            1,74       0,575
 Fabricarea de
 ciorapi, sosete
 si ciorapi
 pantalon            83,11            0,012      13,02         0,077
   2,33           0,429            1,54       0,649
 Fabricarea de
 pulovere, veste
 si articole
 similare
 tricotate           59,11            0,017      10,53         0,095
   2,03           0,493            1,30       0,769
 Fabricarea de
 imbracaminte
 tricotata
 (exclusiv
 lenjeria de
 corp tricotata)     93,78            0,011      13,32         0,075
   2,20           0,455            1,61       0,621
 Fabricarea
 lenjeriei de
 corp tricotata      91,56            0,011      12,24         0,082
   2,20           0,455            1,68       0,595
 Confectii din
 textile,
 blanuri si
 piele
 Fabricarea de
 articole de
 imbracaminte
 din piele si
 inlocuitori de
 piele (cu
 exceptia celor
 din blana)          172,91           0,006      17,24        0,058
   2,63           0,380           1,68       0,595
 Fabricarea
 altor articole
 de imbracaminte
 (exclusiv
 lenjeria de
 corp)                65,41           0,015      12,30        0,081
   2,18           0,459           1,55       0,645
 Fabricarea de
 articole de
 lenjerie de
 corp                 81,43           0,012      13,53        0,074
   1,83           0,546           1,56       0,641
 Fabricarea
 altor articole
 de imbracaminte
 si accesorii        110,45           0,009      16,97        0,059
   2,07           0,483           1,48       0,676
 Confectionarea
 articolelor din
 blana                93,02           0,011      16,70        0,060
   2,32           0,431           1,57       0,637
 Pielarie si
 incaltaminte
 Tabacirea si
 finisarea
 pieilor             182,23           0,005      12,00        0,083
   1,77           0,565           1,29       0,775
 Fabricarea
 articolelor de
 voiaj si
 marochinarie,
 a articolelor
 de harnasament      114,96           0,009      14,73        0,068
   2,50           0,400           2,03       0,493
 Fabricarea
 incaltamintei
 din piele si
 inlocuitori         111,23           0,009      13,79        0,073
   2,05           0,488           1,53       0,654
 Fabricarea
 incaltamintei
 din cauciuc si
 materiale
 plastice            180,20           0,006     14,64         0,068
   2,30           0,435           1,56       0,641
 Prelucrarea
 lemnului
 Prelucrarea
 bruta a lemnului
 si impregnarea
 lemnului            179,39           0,006     12,27         0,082
   1,86           0,538           1,46       0,685
 Fabricarea de
 produse
 stratificate
 din lemn            196,03           0,005     13,57         0,074
   1,95           0,513           1,44       0,694
 Fabricarea de
 elemente de
 dulgherie si
 tamplarie
 pentru
 constructii         248,19           0,004     16,55         0,060
   1,81           0,552           1,49       0,671
 Productia de
 ambalaje din
 lemn                159,00           0,006     13,36         0,075
   2,04           0,490           1,37       0,730
 Fabricarea
 altor produse
 din lemn            186,86           0,005     11,16         0,090
   1,98           0,505           1,31       0,763
 Fabricarea
 articolelor
 din pluta,
 impletituri
 din nuiele si
 alte materiale      167,09           0,006     10,06         0,099
   1,78           0,562           1,77       0,565
 Celuloza,
 hartie si
 carton
 Fabricarea
 celulozei           311,85           0,003     12,25         0,082
   1,94           0,515           1,40       0,714
 Fabricarea
 hartiei si a
 cartonului          206,75           0,005     11,89         0,084
   2,10           0,476           1,38       0,725
 Fabricarea
 hartiei si a
 cartonului
 ondulat si a
 ambalajelor
 din hartie
 si carton           187,93           0,005     12,34         0,081
   2,35           0,426           1,67       0,599
 Fabricarea
 produselor de
 uz gospodaresc
 sau sanitar si
 a hartiei de
 toaleta              69,75           0,014      5,78         0,173
   1,57           0,637          1,28       0,781
 Fabricarea
 articolelor
 de papetarie        210,77           0,005     12,17         0,082
   1,98           0,505          1,33       0,752
 Edituri,
 poligrafie si
 reproducerea
 inregistrarilor
 pe suporturi
 Editarea
 cartilor,
 brosurilor si a
 altor publicatii     680,99          0,001     52,51         0,019
   3,69            0,271         2,12       0,472
 Editarea
 revistelor si a
 periodicelor         176,19          0,006     26,06         0,038
   1,85            0,541         1,24       0,806
 Editarea
 suporturilor
 pentru
 inregistrari
 audio                 43,49          0,023     10,92         0,092
   2,06            0,485         1,43       0,699
 Tiparirea
 ziarelor             123,36          0,008     21,57         0,046
   2,36            0,424         1,71       0,585
 Alte
 activitati
 de tiparire          201,56          0,005     29,80         0,034
   3,19            0,313         1,76       0,568
 Prelucrarea
 titeiului,
 cocsificarea
 carbunelui si
 tratarea
 combustibililor
 nucleari
 Cocsificarea
 carbunelui           217,20          0,005     11,32         0,088
   1,91             0,524         1,46      0,685
 Prelucrarea
 titeiului            150,00          0,007      9,01         0,111
   1,85             0,541         1,40      0,714
 Chimie si
 fibre
 sintetice si
 artificiale
 Fabricarea
 colorantilor si
 a pigmentilor        116,78          0,009      7,04         0,142
   1,68             0,595         1,58      0,633
 Fabricarea
 altor produse
 chimice
 anorganice de
 baza                 179,47          0,006     10,24         0,098
   1,95             0,513         1,47      0,680
 Fabricarea
 altor produse
 chimice
 organice de
 baza (cu
 exceptia
 petrochimiei)        236,72          0,004     11,84         0,084
   2,07             0,483         1,51      0,662
 Fabricarea
 ingrasamintelor
 si a produselor
 azotoase             174,10          0,006     12,55         0,080
   2,26             0,442         1,53      0,654
 Fabricarea
 materialelor
 plastice
 primare              187,81          0,005     12,11         0,083
   1,97             0,508         1,40      0,714
 Fabricarea
 cauciucului
 sintetic             162,35          0,006     12,60         0,079
   2,16             0,463         1,46      0,685
 Fabricarea
 produselor
 petrochimice
 de baza              172,93          0,006     11,23         0,089
   2,23             0,448         1,34      0,746
 Fabricarea
 pesticidelor
 si a altor
 produse
 agrochimice          318,96          0,003     28,73         0,035
   1,77             0,565         1,75      0,571
 Fabricarea
 vopselelor si
 a lacurilor          276,05          0,004     14,87         0,067
   2,41             0,415         1,35      0,741
 Fabricarea
 produselor
 farmaceutice
 de baza               62,52          0,016     5,43          0,184
   2,16             0,463         1,32      0,758
 Fabricarea
 preparatelor
 farmaceutice          73,76          0,014     9,38          0,107
   1,41             0,709         1,33      0,752
 Fabricarea
 sapunurilor, a
 detergentilor
 si a produselor
 de intretinere       152,11          0,007    18,09          0,055
   2,36             0,424         1,89      0,529
 Fabricarea
 parfumurilor si
 a produselor
 cosmetice            123,83          0,008    16,31          0,061
   2,50             0,400         1,91      0,524
 Fabricarea
 explozibililor       127,92          0,008    13,08          0,076
   1,90             0,526         1,45      0,690
 Fabricarea
 cleiurilor si
 a gelatinelor      1.557,76          0,001    54,15          0,018
   3,44             0,291         1,95      0,513
 Fabricarea
 preparatelor
 chimice de uz
 fotografic           117,13          0,009    17,88          0,056
   2,09             0,478         1,69      0,592
 Fabricarea
 altor produse
 chimice              221,81          0,005    11,08          0,090
   2,27             0,441         1,28      0,781
 Fabricarea
 fibrelor si
 firelor
 sintetice si
 artificiale          189,49          0,005    10,13          0,099
   2,05             0,488         1,41      0,709
 Prelucrarea
 cauciucului
 si a maselor
 plastice
 Fabricarea
 pneurilor si
 a camerelor
 de aer               136,66          0,007    10,07          0,099
   2,37             0,422         1,59      0,629
 Fabricarea
 altor produse
 din cauciuc          205,10          0,005     9,54          0,105
   2,03             0,493         1,45      0,690
 Fabricarea
 placilor,
 foliilor,
 tuburilor,
 profilurilor
 din material
 plastic              178,37          0,006    13,00          0,077
   2,33             0,429         1,50      0,667
 Fabricarea
 articolelor
 de ambalaj
 din material
 plastic              237,87          0,004    15,51          0,064
   2,43             0,412         1,67      0,599
 Fabricarea
 articolelor
 din material
 plastic
 pentru
 constructii          114,66          0,009    13,94          0,072
   2,16             0,463         1,30      0,769
 Fabricarea
 altor articole
 din material
 plastic              165,13          0,006    11,01          0,091
   2,07             0,483         1,36      0,735
 Alte produse
 din minerale
 nemetalice
 Fabricarea
 sticlei plate        214,61          0,005    10,88          0,092
   1,94             0,515         1,52      0,658
 Prelucrarea si
 fasonarea
 sticlei plate        273,49          0,004    30,49          0,033
   1,71             0,585         1,15      0,870
 Fabricarea
 articolelor
 din sticla           172,44          0,006    15,13          0,066
   1,75             0,571         1,56      0,641
 Fabricarea
 fibrelor din
 sticla               126,96          0,008    15,12          0,066
   2,15             0,465         1,41      0,709
 Fabricarea de
 sticlarie
 tehnica              172,05          0,006    12,27          0,082
   2,27             0,441         1,51      0,662
 Fabricarea
 articolelor
 ceramice
 pentru uz
 gospodaresc si
 ornamental            55,75          0,018     9,64          0,104
   1,69             0,592         1,31      0,763
 Fabricarea de
 obiecte sanitare
 din ceramica         178,90          0,006    11,60          0,086
   2,25             0,444         1,62      0,617
 Fabricarea
 produselor
 ceramice
 refractare           181,61          0,006    11,46          0,087
   2,14             0,467         1,51      0,662
 Fabricarea
 placilor si
 dalelor din
 ceramica             146,10          0,007    13,18          0,076
   2,26             0,442         1,73      0,578
 Fabricarea
 caramizilor,
 tiglelor si
 a altor
 produse pentru
 constructii          132,05          0,008    13,96          0,072
   2,24             0,446         1,63      0,613
 Fabricarea
 cimentului           263,55          0,004    12,46          0,080
   1,83             0,546         1,55      0,645
 Fabricarea
 varului              286,45          0,003    12,83          0,078
   1,99             0,503         1,45      0,690
 Fabricarea
 elementelor
 din beton
 pentru
 constructii          204,70          0,005    15,55          0,064
   2,38             0,420         1,65      0,606
 Fabricarea
 betonului             59,24          0,017    12,46          0,080
   1,83             0,546         1,55      0,645
 Fabricarea
 produselor
 din azbociment       207,42          0,005     9,89          0,101
   1,89             0,529         1,56      0,641
 Taierea,
 fasonarea si
 finisarea
 pietrei              227,98          0,004    14,90          0,067
   1,82             0,549         1,42      0,704
 Fabricarea de
 produse abrazive     160,23          0,006    13,13          0,076
   2,19             0,457         1,62      0,617
 Fabricarea
 altor produse
 din minerale
 nemetalice           157,70         0,006     12,71          0,079
   2,09             0,478         1,60      0,625
 Metalurgie
 Productia de
 metale feroase
 sub forme
 primare si
 semifabricate        181,86         0,005     11,01          0,091
   2,04             0,490         1,56      0,641
 Tuburi (tevi)
 din fonta            153,58         0,007      8,66          0,115
   1,82             0,549         1,43      0,699
 Tuburi (tevi)
 din otel             255,76         0,004     12,57          0,080
   2,06             0,485         1,52      0,658
 Tragere la
 rece                 146,47         0,007      9,52          0,105
   1,90             0,526         1,64      0,610
 Laminare la
 rece                 161,39         0,006     10,27          0,097
   2,03             0,493         1,61      0,621
 Alte
 profiluri
 obtinute la
 rece                 109,52         0,009      7,97          0,125
   1,93             0,518         1,52      0,658
 Trefilare            215,93         0,005     12,22          0,082
   2,23             0,448         1,61      0,621
 Alte produse
 metalurgice          262,10         0,004     12,69          0,079
   1,86             0,538         1,42      0,704
 Productia
 metalelor
 pretioase             71,90         0,014     11,26          0,089
   2,04             0,490         1,52      0,658
 Productia
 aluminiului          145,91         0,007     11,68          0,086
   2,09             0,478         1,37      0,730
 Prelucrarea
 aluminiului          203,20         0,005     11,84          0,084
 169,14             0,006         1,40      0,714
 Productia
 plumbului,
 zincului si
 cositorului           49,22         0,020      6,09          0,164
   1,83             0,546         1,52      0,658
 Productia
 cuprului              86,94         0,012      8,78          0,114
   2,01             0,498         1,50      0,667
 Prelucrarea
 cuprului             139,73         0,007     11,56          0,087
   2,21             0,452         1,41      0,709
 Productia altor
 metale neferoase     319,83         0,003     10,42          0,096
   1,68             0,595         1,49      0,671
 Turnarea fontei      132,88         0,008      9,95          0,101
   1,99             0,503         1,49      0,671
 Turnarea
 otelului             306,83         0,003     16,02          0,062
   2,53             0,395         1,64      0,610
 Turnarea
 metalelor
 neferoase
 usoare               279,42         0,004     16,38          0,061
   1,90             0,526         1,31      0,763
 Turnarea
 altor metale
 neferoase            135,88         0,007     10,93          0,091
   2,36             0,424         1,58      0,633
 Constructii
 metalice si
 produse din
 metal
 Constructii
 metalice si
 parti
 componente           134,67         0,007      13,17         0,076
   1,84             0,543         1,50       0,667
 Structuri si
 tamplarii
 metalice             300,24         0,003      23,37         0,043
   2,48             0,403         1,50       0,667
 Productia de
 rezervoare,
 cisterne si
 conteinere
 metalice             172,17         0,006      11,37         0,088
   2,17             0,461         1,75       0,571
 Productia
 generatoarelor
 de aburi (cu
 exceptia
 cazanelor pentru
 incalzire
 centrala cu
 apa calda)         1.171,94         0,001      12,65         0,079
  1,39              0,719         1,67       0,599
 Fabricarea
 produselor
 metalice
 obtinute prin
 deformare
 plastica;
 metalurgia
 pulberilor          159,83          0,006      12,15         0,082
   2,39             0,418         1,64       0,610
 Fabricarea
 produselor de
 taiat               155,92          0,006      13,18         0,076
   2,52             0,397         2,06       0,485
 Fabricarea
 sculelor de
 mana                141,80          0,007      14,56         0,069
   2,86             0,350         1,85       0,541
 Fabricarea
 articolelor
 de feronerie        152,65          0,007      16,03         0,062
   1,96             0,510         1,48       0,676
 Fabricarea
 altor articole
 de fierarie de
 uz gospodaresc      116,78          0,009       9,87         0,101
   1,89             0,529         1,36       0,735
 Fabricarea
 ambalajelor
 din metale
 usoare              191,20          0,005      12,76         0,078
   1,86             0,538         1,40       0,714
 Fabricarea
 articolelor
 din fire
 metalice            127,69          0,008      12,27         0,082
   2,32             0,431         1,64       0,610
 Fabricarea de
 suruburi,
 buloane,
 lanturi si
 arcuri              152,08          0,007      12,93         0,077
   2,40             0,417         1,56       0,641
 Fabricarea
 altor articole
 din metal           199,49          0,005      14,08         0,071
   2,27             0,441         1,55       0,645
 Constructii
 Cladiri
 industriale         424,05          0,002      16,25         0,062
   2,76             0,362         1,51       0,662
 Cladiri
 agricole            423,08          0,002      16,37         0,061
   2,67             0,375         1,52       0,658
 Cladiri pentru
 transport si
 telecomunicatii
 cu caracter
 civil               392,55          0,003      11,66         0,086
   2,75             0,364         1,52       0,658
 Cladiri pentru
 transport si
 telecomunicatii
 cu caracter
 productiv           405,21          0,002      15,55         0,064
   2,78             0,360         1,50       0,667
 Cladiri pentru
 afaceri, comert     374,91          0,003      14,97         0,067
   2,72             0,368         1,54       0,649
 Cladiri pentru
 depozitare          402,97          0,002      15,57         0,064
   2,72             0,368         1,51       0,662
 Cladiri de
 locuit              385,38          0,003      14,41         0,069
   2,69             0,372         1,54       0,649
 Cladiri pentru
 invatamant,
 stiinta, arta,
 cultura             369,45          0,003      14,91         0,067
   2,70             0,370         1,52       0,658
 Cladiri pentru
 ocrotirea
 sanatatii,
 asistenta sociala,
 cultura fizica si
 agrement            386,82          0,003      14,94         0,067
   2,70             0,370         1,52       0,658
 Cladiri
 administrative      371,24          0,003      14,88         0,067
   2,69             0,372         1,52       0,658
 Constructii
 speciale
 industriale         397,18          0,003      15,34         0,065
   2,80             0,357         1,50       0,667
 Constructii
 speciale
 agricole            424,72          0,002      16,28          0,061
   2,78             0,360         1,52       0,658
 Constructii
 hidrotehnice        376,03          0,003      15,15          0,066
   2,56             0,391         1,44       0,694
 Constructii
 speciale
 pentru
 transport si
 telecomunicatii     417,89          0,002      16,68          0,060
   2,59             0,386         1,47       0,680
 Constructii
 pentru
 depozitare          359,26          0,003      13,98          0,072
   2,66             0,376         1,50       0,667
 Constructii
 pentru
 transportul
 energiei
 electrice           372,34          0,003      14,72          0,068
   2,64             0,379         1,49       0,671
 Constructii
 pentru
 alimentare
 cu apa si
 canalizare          399,95          0,003      16,32          0,061
   2,75             0,364         1,48       0,676
 Constructii
 pentru
 transport si
 distributia
 produselor
 petroliere,
 gazelor,
 conducte
 tehnologice si
 pentru
 termoficare         366,54          0,003      13,95          0,072
   2,44             0,410         1,50       0,667
 Alte
 constructii
 speciale            381,70          0,003      15,01          0,067
   2,76             0,362         1,50       0,667
 Masini si
 echipamente
 Fabricarea de
 motoare si
 turbine (cu
 exceptia
 motoarelor
 pentru
 avioane,
 vehicule si
 motociclete)        282,07          0,004       11,52         0,087
   3,51             0,285         1,18        0,847
 Fabricarea
 de pompe si
 compresoare         199,57          0,005       14,72         0,068
   2,70             0,370         1,87        0,535
 Fabricarea
 lagarelor,
 angrenajelor
 si organelor
 mecanice de
 transmisie          202,60          0,005       15,07         0,066
   2,35             0,496          1,83       0,546
 Fabricarea
 cuptoarelor
 industriale si
 arzatoarelor        183,20          0,005       14,18         0,071
   2,17             0,461          1,44       0,694
 Fabricarea
 echipamentelor
 de ridicat si
 manipulat            64,25          0,016        7,33         0,136
   2,06             0,485          1,47       0,680
 Fabricarea
 echipamentelor
 de ventilare si
 conditionare a
 aerului (cu
 exceptia celor
 pentru uz casnic)   171,87          0,006       10,15         0,099
   1,97             0,508          1,51       0,662
 Fabricarea
 altor
 echipamente de
 utilizare
 generala            210,84          0,005       14,86         0,067
   2,65             0,377          1,72       0,581
 Fabricarea
 tractoarelor        233,52          0,004       16,91         0,059
   2,84             0,352          1,75       0,571
 Fabricarea
 altor masini
 si utilaje
 agricole si
 forestiere          117,10          0,009       13,55         0,074
   2,19             0,457          1,44       0,694
 Fabricarea
 masinilor-unelte    231,16          0,004       23,49         0,043
   2,77             0,361          1,86       0,538
 Fabricarea
 utilajelor
 pentru
 metalurgie           97,55          0,010        9,69         0,103
   1,75             0,571          1,85       0,541
 Fabricarea
 utilajelor
 pentru mine,
 cariere si
 constructii         198,22          0,005       16,83         0,059
   2,55             0,392          1,91       0,524
 Fabricarea
 utilajelor
 pentru
 prelucrarea
 produselor
 alimentare,
 bauturilor si
 tutunului           125,48          0,008       15,39         0,065
   2,50             0,400          1,44       0,694
 Fabricarea
 utilajelor
 pentru
 industria
 textila,
 imbracaminte
 si pielarie          91,05          0,011       10,12         0,099
   2,38             0,420          1,66       0,602
 Fabricarea
 altor masini
 si utilaje
 specifice            81,05          0,012       13,45         0,074
   2,36             0,424          1,50       0,667
 Fabricarea
 de masini si
 aparate
 electrocasnice      166,11          0,006       11,37         0,088
   2,06             0,485          1,50       0,667
 Fabricarea de
 aparate
 neelectrice         149,13          0,007       12,02         0,083
   2,25             0,444          1,43       0,699
 Mijloace ale
 tehnicii de
 calcul si de
 birou
 Fabricarea
 calculatoarelor
 si altor
 echipamente
 electronice           7,52          0,133       12,75         0,078
   1,44             0,694          1,17       0,855
 Masini si
 aparate
 electrice
 Productia de
 motoare,
 generatoare si
 transformatoare
 electrice            221,01          0,005      12,61         0,079
   2,51              0,398          1,59      0,629
 Productia de
 aparate pentru
 distributie si
 comanda electrica    133,94          0,007      13,93         0,072
   2,37              0,422          1,56      0,641
 Productia de
 fire, cabluri
 electrice si
 optice izolate       158,82          0,006      11,24         0,089
   2,10              0,476          1,44      0,694
 Productia de
 acumulatori,
 baterii si
 pile electrice       134,75          0,007      11,54         0,087
   2,29              0,437          1,59      0,629
 Productia de
 lampi electrice
 si echipamente
 de iluminat          125,95          0,008      13,49         0,074
   1,99              0,503          1,39      0,719
 Productia de
 componente
 electrice pentru
 motoare si
 vehicule             139,49          0,007       9,41         0,106
   1,90              0,526          1,48      0,676
 Productia altor
 componente
 electrice            146,73          0,007      10,11         0,099
   1,96              0,510          1,36      0,735
 Echipamente,
 aparate de
 radio,
 televiziune si
 comunicatii
 Productia
 tuburilor
 electronice si
 a altor
 componente
 electronice          131,37          0,008      17,65         0,057
   2,48              0,403          1,43      0,699
 Productia de
 emitatoare
 radio-televiziune,
 echipamente si
 aparate
 telefonice si
 telegrafice           79,02          0,013      27,62         0,036
   2,91              0,344          1,66      0,602
 Productia de
 receptoare de
 radio si de
 televiziune;
 aparate de
 inregistrare si
 reproducere
 audio si video        85,32          0,012      11,33         0,088
   1,92              0,521          1,35      0,741
 Aparatura si
 instrumente
 medicale, de
 precizie si
 optice si
 ceasornicarie
 Productia de
 aparatura si
 instrumente
 medicale              116,83        0,009       21,13         0,047
   1,82              0,549         1,40       0,714
 Productia de
 aparatura si
 instrumente
 de masura,
 verificare si
 control
 (exceptie
 echipamentele
 de masura,
 reglare si
 control pentru
 procesele
 industriale)          106,67         0,009       15,96         0,063
   2,36              0,424         1,58       0,633
 Executia de
 echipamente de
 masura, reglare
 si control
 pentru
 procesele
 industriale           191,18         0,005       18,98         0,053
   3,53              0,283         1,45       0,690
 Productia de
 aparatura si
 instrumente
 optice si
 fotografice           224,28         0,004       33,70         0,030
   2,63              0,380         1,77       0,565
 Productia de
 ceasuri                75,63         0,013       11,46         0,087
   1,98              0,505         1,26       0,794
 Mijloace de
 transport
 rutier
 Productia de
 autovehicule          224,42         0,004       16,32         0,061
   2,52              0,397         1,62       0,617
 Productia de
 caroserii,
 remorci si
 semiremorci           162,45         0,006       13,00         0,077
   2,95              0,339         1,54       0,649
 Productia de
 piese si
 accesorii
 pentru
 autovehicule
 si motoare
 de autovehicule       178,54         0,006       12,32         0,081
   2,28              0,439         1,58       0,633
 Alte mijloace
 de transport
 Productia si
 repararea
 mijloacelor de
 transport
 feroviar si a
 materialului
 rulant                220,30         0,005       12,41         0,081
   2,15              0,465         1,42       0,704
 Productia de
 motociclete            61,51         0,016       11,96         0,084
   2,18              0,459         1,08       0,926
 Productia de
 biciclete             195,81         0,005       17,88         0,056
   2,24              0,446         1,58       0,633
 Mobilier si
 alte activitati
 neclasificate
 Productia de
 scaune
 (exclusiv din
 metal)                144,60         0,007       14,82         0,067
   2,25              0,444         1,58       0,633
 Productia
 mobilierului
 pentru birouri
 si magazine
 (exclusiv din
 metal)                105,79         0,009       12,88         0,078
   2,25              0,444         1,60       0,625
 Productia
 mobilierului
 pentru
 bucatarii             132,03         0,008       14,37         0,070
   2,03              0,493         1,55       0,645
 Productia
 altor tipuri
 de mobilier           106,12         0,009       13,16         0,076
   1,95              0,513         1,48       0,676
 Productia
 mobilierului
 din metal
 pentru birouri
 si magazine           181,86         0,005       17,32         0,058
   1,54              0,649         1,46       0,685
 Baterea
 monedelor si
 medaliilor            112,19         0,009       12,23         0,082
   1,62              0,617         1,15       0,870
 Fabricarea
 bijuteriilor
 si articolelor
 similare din
 metal si pietre
 pretioase              35,50         0,028       6,25          0,160
   1,16              0,862         1,02       0,980
 Fabricarea
 articolelor
 sportive              187,04         0,005       19,39         0,052
   4,11              0,243         3,20       0,313
 Fabricarea
 jocurilor si
 jucariilor            116,11         0,009       17,15         0,058
   2,39              0,418         1,58       0,633
 Alte produse
 manufacturiere        185,27         0,005       15,14         0,066
   2,12              0,472         1,48       0,676
 Energie
 electrica si
 termica, gaze
 si apa
 Transportul si
 distributia
 energiei
 electrice             134,43         0,007        9,09         0,110
   1,66              0,602         1,39       0,719
 Transportul si
 distributia
 aburului si
 apei calde            133,27         0,008        9,20         0,109
   1,63              0,613         1,37       0,730
 Tratarea si
 distributia
 apei                  358,72         0,003        18,99        0,053
   2,45              0,408         1,49       0,671
 Marfuri
 alimentare
 Marfuri
 alimentare            142,77         0,007        14,82        0,067
   1,80              0,556         1,36       0,735
 Marfuri
 nealimentare
 Marfuri
 nealimentare          122,06         0,008        15,49        0,065
   1,80              0,556         1,39       0,719
 Servicii
 Servicii              118,31         0,008        17,90        0,056
   2,10              0,476         1,47       0,680
 Confectionat,
 reparat si
 curatat                85,90         0,012        14,62        0,068
   1,70              0,588         1,34       0,746
 Confectionat
 si reparat
 imbracaminte           80,03         0,012        11,35        0,088
   1,29              0,775         1,34       0,746
 Confectionat
 si reparat
 incaltaminte           70,78         0,014        13,96        0,072
   1,87              0,535         1,33       0,752
 Confectionat
 si reparat
 mobila                 83,45         0,012        17,44        0,057
   2,00              0,500         1,28       0,781
 Curatatorii
 si spalatorii         156,14         0,006        19,85        0,050
   2,40              0,417         1,54       0,649
 Apa, canal,
 salubritate           261,09         0,004        31,16        0,032
   3,33              0,300         1,61       0,621
 Cinematografie,
 teatre, muzee
 si cheltuieli
 cu invatamantul       107,81         0,009        18,74        0,053
   2,28              0,439         1,34       0,746
 Reparatii auto,
 electrice si
 lucrari foto          114,37         0,009        15,27        0,065
   1,74              0,575         1,25       0,800
 Ingrijire
 medicala              105,61         0,009        15,99        0,063
   2,26              0,442         1,52       0,658
 Igiena si
 cosmetica             125,60         0,008        20,12        0,050
   2,00              0,500         1,38       0,725
 Transport
 urban                 148,14         0,007        16,96        0,059
   2,14              0,467         1,56       0,641
 Transport
 interurban            125,17         0,008        17,10        0,058
   2,75              0,364         1,68       0,595
 C.F.R.                 87,45         0,011        13,63        0,073
   2,82              0,355         1,84       0,543
 Rutier                 81,95         0,012        13,60        0,074
   2,22              0,450         1,57       0,637
 Aerian                188,85         0,005        15,33        0,065
   2,84              0,352         1,50       0,667
 Fluvial               243,51         0,004        34,66        0,029
   6,20              0,161         1,83       0,546
 Posta si
 telecomunicatii        70,64         0,014        14,58        0,069
   2,11              0,474         1,48       0,676
 Restaurante,
 cafenele,
 cantine               158,27         0,006        18,03        0,055
   1,79              0,559         1,38       0,725
 Alte servicii
 cu caracter
 industrial*)           87,99         0,011        15,29        0,065
   1,85              0,541         1,25       0,800
 Alte servicii*)      200,77         0,005        22,88        0,044
   2,53              0,395         1,61       0,621
 Plata cazarii
 in unitati
 hoteliere             422,90         0,002        30,02        0,033
   2,95              0,339         1,83       0,546
-----------------
    *) Alte servicii cu caracter industrial:
    - Daracit lana
    - Argasit, tabacit, vopsit piei de oaie
    - Decadrat tablou
    - Aplicat petic pentru vulcanizare
    - Confectionarea unei chei tip yale
    - Legat volum
    - Vopsit haina din piele
    - Confectionat sipca pentru zugraveli
    - Vopsit fire lana
    - Confectionat usa, fereastra
    - Executat acoperis din tabla
    - Executat zidarie si tencuieli
    - Inlocuit jgheab
    - Executat placaje, pardoseli
    - Zugravit, tencuieli interioare
    - Cumparari locuinte.
    *) Alte servicii:
    - Servicii casnice (spalat geamuri, rufe; scuturat covoare; frecat podele)
    - Plata pentru ingrijire copil
    - Cursuri de instruire soferi
    - Cazare scolara
    - Anunt la mica publicitate
    - Inchiriat casete video
    - Incarcat brichete
    - Dactilografiat, xeroxat acte
    - Taxa pentru servicii de parcare autoturisme.

 Prestari
 de servicii
 Informatica
 si activitati
 conexe                 95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Cercetare-
 dezvoltare,
 proiectare             95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Activitati
 juridice,
 contabilitate,
 consulting             95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Activitati
 de proiectare,
 urbanism,
 inginerie si
 alte servicii
 tehnice                95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Activitati de
 testari si
 analize
 tehnice                95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Publicitate            95,23         0,011        15,98        0,063
   2,26              0,442         1,52         0,658
 Activitati
 financiare,
 bancare si
 de asigurari          207,11         0,005        22,11        0,045
   2,81              0,356         1,69         0,592
 Activitati
 de invatamant          63,56         0,016        15,34        0,065
   2,21              0,452         1,35         0,741
 Activitati de
 sanatate              105,41         0,009        15,96        0,063
   2,25              0,444         1,52         0,658
 Salubritate
 si altele              39,01         0,026        10,15        0,099
   1,88              0,532         1,39         0,719
 Activitati
 recreative,
 culturale,
 sportive              269,58         0,004        31,61        0,032
   2,86              0,350         1,69         0,592
 Alte
 activitati de
 servicii              221,13         0,005        25,20        0,040
   2,69              0,372         1,73         0,578
 Agricultura
 Productia
 vegetala               71,92         0,014         0,12        0,080
   1,78              0,562         1,34         0,746
 Productia
 animala                91,88         0,011         0,14        0,072
   1,99              0,503         1,40         0,714
 Servicii
 agricole               86,40         0,012        15,70        0,064
   1,84              0,543         1,35         0,741
 Silvicultura
 Silvicultura          206,00         0,005        13,77        0,073
   2,07              0,483         1,47         0,680
 Piscicultura
 si pescuitul
 Piscicultura
 si pescuitul          272,34         0,004        22,23        0,045
   2,21              0,452         1,59         0,629
-----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Agentii economici care isi desfasoara activitatea in sfera serviciilor sau a prestarilor de servicii si la care coeficientul mediu anual de pret rezultat in urma preturilor practicate prezinta abateri mari fata de cel stabilit in anexa nr. 2 vor solicita aprobare, pentru utilizarea coeficientului de corectie (K), de la Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului din cadrul Ministerului Finantelor, pe baza unei documentatii intocmite conform metodologiei prezentate la pct. 3 lit. c) penultimul alineat, avizata in prealabil de Comisia Nationala pentru Statistica.
SmartCity5

COMENTARII la Norma 1224/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1224 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 1224/1997
Norma 1122 1996
privind balanta imobilizarilor necorporale, corporale si financiare, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1995
Ordin 106 1995
de aprobare a Normelor privind aplicarea, in anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate in conformitate cu reglementarile aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 500/1994
Norma 180200 1995
privind aplicarea, in anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate in conformitate cu reglementarile aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 500/1994
Hotărârea 500 1994
privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social
Hotărârea 266 1994
pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe
Ordin 746 1994
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
Legea 15 1994
privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu