E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 909 din 29 decembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  8 ianuarie 1998
    In temeiul prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 54/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu


    ANEXA 1
                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare

    I. Capitalul imobilizat supus amortizarii

    1. Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale la agentii economici si la persoanele juridice fara scop lucrativ, asa cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, se face potrivit acestei legi si prezentelor norme metodologice.
    Prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor subunitati cu sediul in Romania, apartinand unor persoane juridice cu sediul in strainatate.
    2. Agentii economici si persoanele juridice fara scop lucrativ, care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale, supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat.
    3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici si al persoanelor fara scop lucrativ, fiind in proprietatea acestora si se materializeaza prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat.
    4. Capitalul imobilizat supus amortizarii cuprinde doua grupe:
    A - active corporale;
    B - active necorporale.

    A. ACTIVELE CORPORALE

    5. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
    a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
    b) mijloacele fixe.
    6. Se considera mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
    - are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
    Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    7. Sunt asimilate mijloacelor fixe si se supun amortizarii bunurile mentionate la art. 4 din lege, astfel:
    a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
    b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe, se cuprind in grupa la care urmeaza a se inregistra ca mijloace fixe, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea in functiune, cu ocazia receptiei finale, amortizarea se va determina in functie de valoarea finala, iar valoarea neamortizata pana la acea data se va recupera pe durata normala de utilizare ramasa;
    c) investitiile pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se incadreaza in clasa 1.1.5 din catalog si se amortizeaza in regim linear. Amortizarea acestora se recupereaza in maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;
    d) investitiile efectuate la mijloacele fixe pentru imbunatatirea parametrilor tehnici initiali, in scopul modernizarii acestora, si care majoreaza valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe in scopul modernizarii acestora trebuie sa aiba urmatoarele efecte:
    - sa imbunatateasca efectiv performantele mijloacelor fixe fata de parametrii functionali stabiliti initial;
    - sa asigure obtinerea de venituri suplimentare fata de cele realizate cu mijloacele fixe initiale.
    Pentru cladiri si constructii, lucrarile de modernizare trebuie sa aiba ca efect sporirea gradului de confort si ambient.
    Amortizarea cheltuielilor aferente lucrarilor de modernizare se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% . Daca lucrarile de modernizare se fac dupa expirarea acestei durate, se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica.
    8. Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, mijloacele fixe apartinand proprietatii publice incluse in aceasta categorie in baza prevederilor legale, precum si lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unor investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite.
    Terenurile se inregistreaza in patrimoniu la valoarea stabilita, in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura.
    Agentii economici care au dobandit terenuri cu destinatie economica, pentru care au calculat si au inregistrat pana la data de 1 septembrie 1997 in cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, incepand cu aceasta data amortizarea nu se va mai calcula si contabiliza in cheltuielile de exploatare, iar daca s-a inregistrat, se va storna.
    Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada de maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    9. Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile mentionate la art. 6 din lege.
    Motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, destinate inlocuirii componentelor uzate, sunt incluse in categoria de lucrari de reparatii.
    Cheltuielile privind reparatiile de orice fel, ce se fac la mijloacele fixe, au ca scop restabilirea starii tehnice initiale prin inlocuirea componentelor uzate.
    Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectuarii, sau esalonat, pe o perioada de timp, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Plantatiile tinere, precum si plantatiile de protectie, care sunt incadrate in grupa 5 de mijloace fixe "Animale si plantatii", subgrupa "Plantatii", sunt scutite de calculul amortizarii si de introducerea acesteia in cheltuielile de exploatare, astfel:
    - pana la trecerea pe rod, pentru plantatiile tinere;
    - primii 5 ani, pentru plantatiile de protectie.
    Duratele normale de utilizare a plantatiilor tinere si a plantatiilor de protectie cuprind si duratele de scutire pentru care amortizarea aferenta nu se include in cheltuielile de exploatare. In acest caz, cota medie anuala de amortizare se determina in functie de durata normala de utilizare redusa, cu perioada de scutire, in ani, pentru care nu se calculeaza amortizare.

    B. ACTIVELE NECORPORALE

    10. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat sunt:
    a) cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si dezvoltarea unitatii patrimoniale;
    b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
    c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;
    d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;
    e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti.

    II. Calculul amortizarii si regimurile de amortizare

    11. Amortizarea mijloacelor fixe se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare.
    Cota de amortizare se calculeaza astfel:

                          100
    C  = -----------------------------------------------
     A   Durata normala de utilizare din catalog (ani)

    In cazul reevaluarii mijloacelor in baza unor acte normative, cota de amortizare se va calcula astfel:

                          100
    C  = ----------------------------------------
     A   Durata normala de utilizare ramasa (ani)

    Cota astfel calculata se va aplica asupra valorii ramase, actualizata.
    12. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege:
    a) valoarea de intrare, reevaluata in baza unor prevederi legale exprese;
    b) costul de achizitie pentru mijloacele fixe achizitionate cu titlu oneros, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993;
    c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991;
    d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza propunerilor facute de specialisti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestionarea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite la institutiile publice. La stabilirea valorii actuale se va tine cont de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare si de gradul de uzura fizica a mijloacelor fixe primite;
    e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte si cu respectarea prevederilor art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare;
    f) in cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirata, valoarea de intrare este data de costul de achizitie. Durata normala de utilizare, in care se va recupera valoarea de intrare, se stabileste de catre o comisie tehnica.
    In mod similar se va proceda si in cazul mijloacelor fixe cu durata expirata, la care se fac cheltuieli de investitii;
    g) in cazul investitiilor puse in functiune partial sau total, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe, valoarea stabilita prin situatiile de lucrari, la data punerii in functiune.
    Aceasta valoare se consemneaza in procesul-verbal de punere in functiune. La terminarea investitiilor si la trecerea lor in categoria mijloacelor fixe, valoarea de intrare se majoreaza cu eventualele cheltuieli efectuate intre data punerii in functiune si data intocmirii procesului-verbal de punere in functiune;
    h) in cazul sondelor provenite din lucrari de foraj executate pentru explorari si prospectiuni geologice, care au dat rezultate si urmeaza a fi folosite in scopuri de productie, valoarea obtinuta prin inmultirea numarului de metri ai adancimii de la care se exploateaza cu pretul mediu efectiv realizat per metru forat, in anul anterior trecerii in categoria de mijloace fixe, la sondele de exploatare sapate in conditii asemanatoare. Pentru sondele de titei si gaze provenite din lucrarile de foraj executate in vederea explorarii si prospectiunii geologice, valoarea de intrare se stabileste in mod similar.
    i) pentru mijloacele fixe rezultate din lucrari miniere, executate pentru explorari si prospectiuni geologice care au dat rezultate, totalul cheltuielilor efectuate in acest scop, inclusiv cheltuielile necesare trecerii in regim de productie (dotare cu cale ferata, aeraj, alte dotari tehnice);
    j) pentru animalele de reproductie, costul de productie al animalelor pentru carne, la care se adauga sporurile de pret in functie de categoria biologica.
    Ca urmare a actualizarii valorii de intrare a mijloacelor fixe in baza prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din lege, mijloacele fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului vor fi mentinute in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea ramasa neamortizata se va recupera prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada de maximum 3 ani, cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Dupa amortizarea completa, aceste mijloace fixe se scot din evidenta mijloacelor fixe si se trec la categoria de obiecte de inventar.
    La scoaterea din folosinta se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar.
    Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au insusiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: cladirile, constructiile, mijloacele de transport etc.
    Acestea raman in evidenta ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar si urmeaza regimul de scoatere din folosinta si de casare a mijloacelor fixe.
    13. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.
    14. Data punerii in functiune in vederea calcularii amortizarii se stabileste astfel:
    a) mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.) se considera puse in functiune la data achizitionarii lor, pe baza procesului-verbal de receptie;
    b) utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se considera puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei, pe baza procesului-verbal de receptie;
    c) utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse in functiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere in functiune;
    d) sondele folosite la extractia titeiului si gazelor, sondele de injectie, precum si sondele provenite din lucrarile geologice care au dat rezultate se considera puse in functiune la darea lor in productie, pe baza procesului-verbal final de constatare.
    15. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina proprietarului acestora.
    Aceasta amortizare se recupereaza prin redeventa, chirie sau prin pretul locatiei.
    Pentru dimensionarea amortizarii ca element component al redeventei, in cazul operatiunilor de leasing, se aplica prevederile Legii nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare.
    Amortizarea mijloacelor fixe date in folosinta asocierilor in participatie se calculeaza de asociatul care le are in patrimoniu si se transmite asociatului care contabilizeaza operatiunile asociatiei, in vederea inregistrarii pe cheltuieli.
    Amortizarea cheltuielilor de investitii si a modernizarilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune este in sarcina agentului economic care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea in cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune sau conform clauzelor contractuale.
    La incetarea contractului de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor, nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza proprietarului, pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si amortizarea calculata de beneficiar, pentru ca proprietarul sa poata inregistra uzura corespunzatoare noii valori de intrare.
    16. Amortizarea anuala a mijloacelor fixe si a investitiilor prevazute la art. 11 alin. 4 din lege se calculeaza pe unitatea de produs, utilizand urmatoarele formule:

          Vr
    Az = -----   si    A = Az x C,
           R

    in care:
    Az = amortizarea, in lei, pe 1.000 tone rezerva exploatabila;
    Vr = valoarea de intrare a mijloacelor fixe;
    R  = rezerva exploatabila de substanta minerala utila, in mii tone,
         existenta la inceputul fiecarui exercitiu financiar;
    A  = amortizarea anuala;
    C  = extractia anuala de substanta minerala utila, in mii tone.
    In cazul constructiilor apartinand unor incinte miniere care deservesc mai multe mine, precum si pentru constructiile instalatiilor de preparare, cu organizare independenta de exploatarile miniere pe care le deservesc, amortizarea anuala se calculeaza pe baza urmatoarelor formule:

                 Vr
    Az = ------------------    si     A = Az x C
         R1 + R2 + ... + Rn        R1 + R2 + ... + Rn,

    in care:
    R1, R2, ... Rn = rezerva exploatabila a fiecarei mine deservite de incinta centrala respectiva.
    Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza astfel:
    - din 5 in 5 ani, la minele de carbuni si cariere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
    - din 10 in 10 ani, la saline.
    Recalcularea se face anual in cazul in care intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) in volumul rezervelor exploatabile.
    17. Activele necorporale prevazute la art. 7 din lege se amortizeaza astfel:
    a) cheltuielile de constituire si cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza in maximum 5 ani;
    b) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe la zacamintele puse in exploatare, se amortizeaza in maximum 5 ani;
    c) brevetele, licentele, know-how, marcile de fabrica, de comert si de serviciu si alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare, subscrise ca aport sau achizitionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre agentul economic care le detine;
    d) programele informatice, create de agentii economici sau achizitionate de la terti, se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.
    Durata efectiva de amortizare a activelor necorporale prevazute mai sus se stabileste de catre consiliul de administratie, respectiv de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului;
    e) imobilizarile necorporale, de natura concesiunii, a superficiei si a uzufructului, se amortizeaza pe durata contractului.
    18. Agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii, in situatii justificate, cu avizul organului teritorial al Ministerului Finantelor, pentru activele mentionate la art. 16 din lege, astfel:
    a) pentru minele trecute in conservare, pe o perioada egala cu perioada de conservare, iar pentru minele scoase definitiv din functiune, pentru perioada de functionare ramasa la data scoaterii lor din functiune;
    b) pentru mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice, pe o perioada egala cu perioada de conservare.
    Prin mijloace fixe din cadrul obiectivelor economice se intelege mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic.
    Justificarea trecerii in conservare a mijloacelor fixe se face in situatia in care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    - la inchiderea temporara a unor sectii de productie din lipsa materiei prime;
    - cand pentru produsele care se realizeaza cu mijloacele fixe respective nu mai exista cerere pe piata;
    - cand mentinerea in functiune a mijloacelor fixe respective nu se justifica din punct de vedere al randamentului si al cheltuielilor de functionare pe o perioada de timp limitata.
    Trecerea in conservare a mijloacelor fixe, precum si durata conservarii, in conditiile prevederilor art. 16 lit. a) si b) din lege, se fac cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Cheltuielile ocazionate de trecerea si mentinerea in conservare a mijloacelor fixe sunt cheltuieli de exploatare, deductibile din punct de vedere fiscal;
    c) activele corporale mentionate la art. 16 lit. c) din lege, aflate in administrarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome si care, potrivit legii, sunt incadrate in patrimoniul public, nu sunt supuse amortizarii.
    Societatile comerciale cu capital privat, care realizeaza investitii de natura activelor corporale prevazute la art. 16 lit. c) din lege, pot amortiza valoarea acestor active.
    Amortizarea aferenta perioadelor de scutire, pentru activele corporale prevazute la art. 16 lit. a) si b) din lege, va diminua capitalurile proprii, la data expirarii duratelor normale de utilizare prevazute de lege si a casarii efective, si care nu au putut fi valorificate potrivit legii.
    19. In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe, se va asigura recuperarea valorii neamortizate a acestora.
    Prin valoare neamortizata, in acest context, se intelege diferenta dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe si valoarea amortizarii, recuperata prin includerea in cheltuielile de exploatare, din care se deduc sumele rezultate in urma valorificarii.
    Diferenta ramasa nerecuperata in urma valorificarii se recupereaza prin includerea in cheltuielile exceptionale, nedeductibile fiscal, pe o perioada de maximum 5 ani, sau prin diminuarea capitalurilor proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.
    Durata si modul de recuperare a valorii nerecuperate a mijloacelor fixe, in contextul prevederilor art. 17 din lege, se stabilesc de catre consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale.
    20. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:
    A. Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani si cu duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe.
    Amortizarea liniara anuala se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale inscrise in tabelul nr. 1 col. 2 la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    Pentru mijloacele fixe de natura constructiilor, amortizarea anuala se va calcula numai in regim liniar.
    Utilizarea regimului de amortizare liniara se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, la data punerii in functiune.
    B. Amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
    a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este intre 2 si 5 ani;
    b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este intre 5 si 10 ani;
    c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.
    Utilizarea regimului de amortizare degresiva se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
    Amortizarea degresiva se aplica in doua variante:
    - fara influenta uzurii morale (AD1);
    - cu influenta uzurii morale (AD2).
    Pentru calculul amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva, varianta AD1, se procedeaza astfel:
    - in primul an de functionare se aplica cota de amortizare prevazuta in tabelul din anexa nr. 1 col. 3 la valoarea de intrare;
    - pentru anii urmatori se aplica aceeasi cota, dar de fiecare data la valoarea ramasa. Acest calcul se continua pana in anul de functionare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuala liniara, calculata pentru perioada de functionare ramasa.
    Din acel an si pana la expirarea duratei normale de functionare, se trece la amortizarea anuala liniara.
    Amortizarea degresiva, varianta AD2, contine influenta uzurii morale care actioneaza asupra mijloacelor fixe si care se reflecta in calculul amortizarii anuale.
    Varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe intr-o perioada de timp mai mica decat durata normala de utilizare, diferenta in ani reprezentand influenta uzurii morale.
    Pentru mijloacele fixe care au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv nu se aplica regimul de amortizare degresiva, varianta AD2.
    Pentru aceste mijloace fixe amortizarea se va calcula utilizand varianta AD1.
    Pentru calculul amortizarii in varianta AD2 se vor avea in vedere elementele prevazute in tabelul din anexa nr. 1, astfel:
    - durata normala de utilizare conform catalogului (col. 1);
    - cota de amortizare in regim de amortizare degresiva (col. 3);
    - perioada in care se calculeaza amortizarea degresiva (col. 6);
    - perioada in care se calculeaza amortizarea liniara (col. 7).
    Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva:
    1. VARIANTA AD1
    1. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
    - valoarea de intrare: 3.250.000 lei
    - durata normala de functionare
    conform catalogului:                  7 ani
    - cota medie de amortizare
    degresiva (tabelul nr. 1. col. 3):    28,6%
    Amortizarea anuala se va calcula conform principiului de baza al amortizarii degresive, astfel:
______________________________________________________________________
    Ani      Modul                         Amortizarea     Valoarea
             de calcul                     anuala          ramasa
                                           degresiva       (lei)
                                             (lei)
______________________________________________________________________
    1.   3.250.000 x 28,6%                  929.500        2.320.500
         2.320.500 x 28,6%                  663.663        1.656.837
         1.656.837 x 28,6%                  473.855        1.182.982
         1.182.982 x 28,6%                  338.333          844.649
           844.649 x 28,6% < = 844.649:3    281.550          563.099
                                            281.550          281.549
                                            281.549                0
______________________________________________________________________

    2. VARIANTA AD2
    Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
    - valoarea de intrare:                   5.000.000 lei
    - durata normala de functionare
      conform catalogului:                   15 ani
    - cota medie de amortizare degresiva:    16,7%
    Amortizarea se va calcula astfel:
______________________________________________________________________
    Ani      Modul                         Amortizarea     Valoarea
             de calcul                     anuala          ramasa
                                           degresiva       (lei)
                                             (lei)
______________________________________________________________________
    1    5.000.000 x 16,7%                 835.000         4.165.000
    2    4.165.000 x 16,7%                 695.555         3.469.445
    3    3.469.445 x 16,7%                 579.397         2.890.048
    4    2.890.048 :    6                  481.675         2.408.373
    5                                      481.675         1.926.698
    6                                      481.675         1.445.023
    7                                      481.675           963.348
    8                                      481.675           481.673
    9                                      481.675                 0
______________________________________________________________________
    C. Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
    Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea in cheltuielile de exploatare in regim liniar, in functie de durata de utilizare ramasa.
    Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre organul teritorial al Ministerului Finantelor, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor fara scop lucrativ, pe baza unei documentatii de fundamentare.
    Documentatia de fundamentare trebuie sa contina datele din tabelul prezentat in anexa nr. 2, pe baza carora se stabileste punctajul necesar, pentru eliberarea aprobarii de utilizare a regimului de amortizare accelerata.
    Pentru calculul indicatorilor de eficienta, in vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi datele aferente anului de punere in functiune a mijloacelor fixe, astfel:
    - datele din bugetul de venituri si cheltuieli, cand aprobarea se solicita in cursul trimestrului I al anului;
    - datele din evidenta contabila pentru perioada incheiata, care vor fi extrapolate la nivel de an, in functie de media lunara a realizarilor.
    Documentatia de fundamentare se depune la organul teritorial al Ministerului Finantelor inainte de punerea in functiune a mijloacelor fixe sau in termen de maximum o luna de la punerea in functiune a acestora.

    III. Scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe

    21. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare ramasa nerecuperata se face cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    22. In cazul institutiilor publice, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de catre ordonatorul principal de credite.
    23. Dupa aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.
    Procedura de valorificare prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobata de catre consiliul de administratie sau de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
    Casarea mijloacelor fixe se va face de catre o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din functiune.
    Cu ocazia casarii se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe si la valorificarea acestora, astfel:
    - vanzarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii;
    - utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unitatii.
    Evaluarea componentelor se va face de catre comisia de casare;
    - valorificarea ca materiale nerecuperabile.
    Valorificarea bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice, se face potrivit reglementarilor elaborate in mod distinct.
    24. Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, apartinand institutiilor publice, sunt de competenta ordonatorului principal de credite.

    IV. Contabilitatea mijloacelor fixe si a amortizarii acestora

    25. Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.
    Incepand cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare inceteaza.
    Amortizarea inclusa in costuri reprezinta sursa proprie de finantare, la dispozitia agentilor economici.
    Institutiile publice au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a sumelor rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.
    26. In conformitate cu prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, diferenta reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la inchiderea exercitiului financiar prin includerea in cheltuieli de exploatare.
    In perioada septembrie - decembrie 1997, agentii economici vor include in cheltuielile de exploatare amortizarea calculata conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor si de Comisia Nationala pentru Statistica nr. 18.845/1.224/1997.
    27. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind mijloacele fixe si amortizarea acestora se face potrivit monografiei prezentate in anexa nr. 3.

    V. Dispozitii finale

    28. La societatile comerciale unde nu a fost numit consiliul de administratie, atributiile acestuia vizand aplicarea Legii nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare, vor fi indeplinite de catre managerul societatii sau de catre directorul general, dupa caz.
    29. Directia generala a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat si a bunurilor proprietate a statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, cu modificarile ulterioare, si care nu sunt reglementate prin prezentele norme.
    30. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    31. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              TABEL-ANEXA
la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si
completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
_____________________________________________________________________________
Durata    | Cota medie  |Durata de   |Durata de   |   din care   |Durata     |
normala   | anuala de   |utilizare   |utilizare   |--------------|de         |
de        | amortizare  |aferenta    |in cadrul   |   C   |  D   |utilizare  |
utilizare |_____________|regimului   |careia se   |       |      |aferenta   |
conform   |   A  |  B   |liniar,     |realizeaza  |       |      |uzurii     |
Catalog   |      |      |recalculata |amortizarea |       |      |morale     |
          |      |      |in functie  |integrala   |       |      |pentru     |
          |      |      |de cota     |            |       |      |care nu    |
          |      |      |medie       |            |       |      |se mai     |
          |      |      |anuala de   |            |       |      |calculeaza |
          |      |      |amortizare  |            |       |      |amortizare |
          |      |      |degresiva   |            |       |      |           |
- in ani -|  %   |  %   | - in ani - | - in ani - |- in   |- in  |- in ani - |
          |      |      |            |            |  ani- | ani- |           |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
          |  a   |  b   |      c     |     d      |   e   |   f  |     g     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     1.   |  2.  |  3.  |      4.    |     5.     |   6.  |  7.  |    8.     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     2    | 50   | 75   |      2     |     2      |   0   |   0  |    0      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     3    | 33,3 | 50,0 |      2     |     3      |   1   |   2  |    0      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     4    | 25,0 | 37,5 |      3     |     4      |   1   |   3  |    0      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     5    | 20,0 | 30,0 |      3     |     5      |   2   |   3  |    0      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     6    | 16,7 | 33,4 |      3     |     3      |   0   |   3  |    3      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     7    | 14,3 | 28,6 |      3     |     4      |   1   |   3  |    3      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     8    | 12,5 | 25,0 |      4     |     4      |   0   |   4  |    4      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
     9    | 11,1 | 22,2 |      4     |     5      |   1   |   4  |    4      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    10    | 10,0 | 20,0 |      5     |     5      |   0   |   5  |    5      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    11    |  9,1 | 22,7 |      4     |     7      |   3   |   4  |    4      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    12    |  8,3 | 20,7 |      5     |     7      |   2   |   5  |    5      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    13    |  7,7 | 19,2 |      5     |     8      |   3   |   5  |    5      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    14    |  7,1 | 17,7 |      6     |     8      |   2   |   6  |    6      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    15    |  6,7 | 16,7 |      6     |     9      |   3   |   6  |    6      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = pentru regimul de amortizare liniara
    B = pentru regimul de amortizare degresiva
    C = in regim de amortizare degresiva
    D = in regim de amortizare liniara
    a = (100/col. 1)
    b = (100/col. 1 x 1,5;2;2,5)
    c = (100/col. 3)
    d = (col. 1 - col. 4)
    e = (col. 5 - col. 4)
    f = (col. 5 - col. 6)
    g = (col. 1 - col. 5)

_____________________________________________________________________________
Durata    | Cota medie  |Durata de   |Durata de   |   din care   |Durata     |
normala   | anuala de   |utilizare   |utilizare   |--------------|de         |
de        | amortizare  |aferenta    |in cadrul   |   C   |  D   |utilizare  |
utilizare |_____________|regimului   |careia se   |       |      |aferenta   |
conform   |   A  |  B   |liniar,     |realizeaza  |       |      |uzurii     |
Catalog   |      |      |recalculata |amortizarea |       |      |morale     |
          |      |      |in functie  |integrala   |       |      |pentru     |
          |      |      |de cota     |            |       |      |care nu    |
          |      |      |medie       |            |       |      |se mai     |
          |      |      |anuala de   |            |       |      |calculeaza |
          |      |      |amortizare  |            |       |      |amortizare |
          |      |      |degresiva   |            |       |      |           |
- in ani -|  %   |  %   | - in ani - | - in ani - |- in   |- in  |- in ani - |
          |      |      |            |            |  ani- | ani- |           |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
          |  a   |  b   |      c     |     d      |   e   |   f  |     g     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    1.    |  2.  |  3.  |      4.    |     5.     |   6.  |  7.  |    8.     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   16     |  6,3 | 15,7 |      6     |     10     |   4   |   6  |    6      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   17     |  5,9 | 14,7 |      7     |     10     |   3   |   7  |    7      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   18     |  5,6 | 14,0 |      7     |     11     |   4   |   7  |    7      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   19     |  5,3 | 13,2 |      8     |     11     |   3   |   8  |    8      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   20     |  5,0 | 12,5 |      8     |     12     |   4   |   8  |    8      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   21     |  4,8 | 12,0 |      8     |     13     |   5   |   8  |    8      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   22     |  4,5 | 11,2 |      9     |     13     |   4   |   9  |    9      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   23     |  4,3 | 10,7 |      9     |     14     |   5   |   9  |    9      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   24     |  4,2 | 10,5 |      9     |     15     |   6   |   9  |    9      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   25     |  4,0 | 10,0 |     10     |     15     |   5   |  10  |   10      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   26     |  3,8 |  9,5 |     10     |     16     |   6   |  10  |   10      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   27     |  3,7 |  9,2 |     11     |     16     |   5   |  11  |   11      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   28     |  3,6 |  9,0 |     11     |     17     |   6   |  11  |   11      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   29     |  3,4 |  8,5 |     12     |     17     |   5   |  12  |   12      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   30     |  3,3 |  8,2 |     12     |     18     |   6   |  12  |   12      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   31     |  3,2 |  8,0 |     12     |     19     |   7   |  12  |   12      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = pentru regimul de amortizare liniara
    B = pentru regimul de amortizare degresiva
    C = in regim de amortizare degresiva
    D = in regim de amortizare liniara
    a = (100/col. 1)
    b = (100/ col. 1 x 1,5;2;2,5)
    c = (100/col. 3)
    d = (col. 1 - col. 4)
    e = (col. 5 - col. 4)
    f = (col. 5 - col. 6)
    g = (col. 1 - col. 5)

_____________________________________________________________________________
Durata    | Cota medie  |Durata de   |Durata de   |   din care   |Durata     |
normala   | anuala de   |utilizare   |utilizare   |--------------|de         |
de        | amortizare  |aferenta    |in cadrul   |   C   |  D   |utilizare  |
utilizare |_____________|regimului   |careia se   |       |      |aferenta   |
conform   |   A  |  B   |liniar,     |realizeaza  |       |      |uzurii     |
Catalog   |      |      |recalculata |amortizarea |       |      |morale     |
          |      |      |in functie  |integrala   |       |      |pentru     |
          |      |      |de cota     |            |       |      |care nu    |
          |      |      |medie       |            |       |      |se mai     |
          |      |      |anuala de   |            |       |      |calculeaza |
          |      |      |amortizare  |            |       |      |amortizare |
          |      |      |degresiva   |            |       |      |           |
- in ani -|  %   |  %   | - in ani - | - in ani - |- in   |- in  |- in ani - |
          |      |      |            |            |  ani- | ani- |           |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
          |  a   |  b   |      c     |     d      |   e   |   f  |     g     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    1.    |  2.  |  3.  |      4.    |     5.     |   6.  |  7.  |    8.     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   32     | 3,1  | 7,7  |     13     |    19      |   6   |  13  |   13      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   33     | 3,0  | 7,5  |     13     |    20      |   7   |  13  |   13      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   34     | 2,9  | 7,2  |     14     |    20      |   6   |  14  |   14      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   35     | 2,9  | 7,2  |     14     |    21      |   7   |  14  |   14      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   36     | 2,7  | 6,7  |     15     |    21      |   6   |  15  |   15      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   37     | 2,7  | 6,7  |     15     |    22      |   7   |  15  |   15      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   38     | 2,6  | 6,5  |     15     |    23      |   8   |  15  |   15      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   39     | 2,6  | 6,5  |     15     |    24      |   9   |  15  |   15      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   40     | 2,5  | 6,2  |     16     |    24      |   8   |  16  |   16      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   41     | 2,4  | 6,0  |     17     |    24      |   7   |  17  |   17      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   42     | 2,4  | 6,0  |     17     |    25      |   8   |  17  |   17      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   43     | 2,3  | 5,7  |     17     |    26      |   9   |  17  |   17      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   44     | 2,3  | 5,7  |     17     |    27      |  10   |  17  |   17      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   45     | 2,2  | 5,5  |     18     |    27      |   9   |  18  |   18      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   46     | 2,2  | 5,5  |     18     |    28      |  10   |  18  |   18      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   47     | 2,1  | 5,2  |     19     |    28      |   9   |  19  |   19      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = pentru regimul de amortizare liniara
    B = pentru regimul de amortizare degresiva
    C = in regim de amortizare degresiva
    D = in regim de amortizare liniara
    a = (100/col. 1)
    b = (100/ col. 1 x 1,5;2;2,5)
    c = (100/col. 3)
    d = (col. 1 - col. 4)
    e = (col. 5 - col. 4)
    f = (col. 5 - col. 6)
    g = (col. 1 - col. 5)

_____________________________________________________________________________
Durata    | Cota medie  |Durata de   |Durata de   |   din care   |Durata     |
normala   | anuala de   |utilizare   |utilizare   |--------------|de         |
de        | amortizare  |aferenta    |in cadrul   |   C   |  D   |utilizare  |
utilizare |_____________|regimului   |careia se   |       |      |aferenta   |
conform   |   A  |  B   |liniar,     |realizeaza  |       |      |uzurii     |
Catalog   |      |      |recalculata |amortizarea |       |      |morale     |
          |      |      |in functie  |integrala   |       |      |pentru     |
          |      |      |de cota     |            |       |      |care nu    |
          |      |      |medie       |            |       |      |se mai     |
          |      |      |anuala de   |            |       |      |calculeaza |
          |      |      |amortizare  |            |       |      |amortizare |
          |      |      |degresiva   |            |       |      |           |
- in ani -|  %   |  %   | - in ani - | - in ani - |- in   |- in  |- in ani - |
          |      |      |            |            |  ani- | ani- |           |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
          |  a   |  b   |      c     |     d      |   e   |   f  |     g     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
    1.    |  2.  |  3.  |      4.    |     5.     |   6.  |  7.  |    8.     |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   48     | 2,1  | 5,2  |     19     |    29      |  10   |  19  |   19      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   49     | 2,0  | 5,0  |     20     |    29      |   9   |  20  |   20      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   50     | 2,0  | 5,0  |     20     |    30      |  10   |  20  |   20      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   55     | 1,8  | 4,5  |     22     |    33      |  11   |  22  |   22      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   60     | 1,7  | 4,2  |     24     |    36      |  12   |  24  |   24      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   65     | 1,5  | 3,7  |     27     |    38      |  11   |  27  |   27      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   70     | 1,4  | 3,5  |     28     |    42      |  14   |  28  |   28      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   75     | 1,3  | 3,2  |     31     |    44      |  13   |  31  |   31      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   80     | 1,2  | 3,0  |     33     |    47      |  14   |  33  |   33      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   85     | 1,2  | 3,0  |     33     |    52      |  19   |  33  |   33      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   90     | 1,1  | 2,7  |     37     |    53      |  16   |  37  |   37      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
   95     | 1,1  | 2,7  |     37     |    58      |  21   |  37  |   37      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|
  100     | 1,0  | 2,5  |     40     |    60      |  20   |  40  |   40      |
__________|______|______|____________|____________|_______|______|___________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                                TABEL - ANEXA
la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
____________________________________________________________________________
|Nr. | Specificatie        | Rezultate |       Punctaj           | Nivel de |
|crt.|                     |           |-------------------------| reducere |
|    |                     |           | fara       | cu         | admis %  |
|    |                     |           | amortizare | amortizare |          |
|    |                     |           | accelerata | accelerata |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 0  |          1          |     2     |      3     |      4     |     5    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
|                                                                           |
|                         A. Date de prezentare                             |
|___________________________________________________________________________|
| 1. | Venituri din        |           |            |            |     *    |
|    | exploatare - total  |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 2. | Cifra de afaceri    |           |            |            |     *    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 3. | Capitalul propriu   |           |            |            |     *    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 4. | Capitalul permanent |           |            |            |     *    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 5. | Active fixe         |           |            |            |     *    |
|    | (active corporale)  |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 6. | Active circulante   |           |            |            |     *    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 7. | Cheltuieli de       |           |            |            |     *    |
|    | exploatare - total  |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 8. | Cheltuieli de       |           |            |            |          |
|    | exploatare aferente |           |            |            |          |
|    | cifrei de afaceri   |           |            |            |          |
|    | din care:           |           |            |            |          |
|    | - fara amortizare   |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|    | - cu amortizare     |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 9. | Profit brut         |           |            |            |          |
|    | - fara amortizare   |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|    | - cu amortizare     |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 10.| Profit net          |           |            |            |          |
|    | - fara amortizare   |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|    | - cu amortizare     |           |            |            |          |
|    | accelerata          |           |            |            |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|

____________________________________________________________________________
|Nr. | Specificatie        | Rezultate |       Punctaj           | Nivel de |
|crt.|                     |           |-------------------------| reducere |
|    |                     |           | fara       | cu         | admis %  |
|    |                     |           | amortizare | amortizare |          |
|    |                     |           | accelerata | accelerata |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 0  |          1          |     2     |      3     |      4     |     5    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
|                                                                           |
|                     B. Indicatori de eficienta economica                  |
|___________________________________________________________________________|
| 11.|                 Capital         |            |            |          |
|    |                 propriu         |            |            |          |
|    | Rata        = ----------- x 100 |    10      |      10    |          |
|    | capitalului   Active fixe       |            |            |          |
|    | fata de                         |            |            |          |
|    | activele                        |            |            |          |
|    | fixe                            |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
| 12.|                 Capital         |            |            |          |
|    |                permanent        |            |            |          |
|    | Rata        = ----------- x 100 |     5      |       5    |          |
|    | capitalului   Active fixe       |            |            |          |
|    | permanent                       |            |            |          |
|    | fata de                         |            |            |          |
|    | activele                        |            |            |          |
|    | fixe                            |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
| 13.|               Active fixe       |            |            |          |
|    | Rata de     = ----------- x 100 |     5      |       5    |          |
|    | imobilizare     Active          |            |            |          |
|    | a activelor     totale          |            |            |          |
|    | fixe                            |            |            |          |
|    |              (Act. fixe +       |            |            |          |
|    |              act. circulante)   |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
| 14.| Rata activelor fixe, din care:  |            |            |          |
|    |             Profitul brut       |            |            |          |
|    | - fara    = ------------- x 100 |    20      |      -     |      -   |
|    | amortizare  Active fixe         |            |            |          |
|    | accelerata                      |            |            |          |
|    |                                 |     -      |      10    |     10   |
|    |             Profitul brut       |            |            |          |
|    | - cu      = ------------- x 100 |            |            |          |
|    | amortizare  Active fixe         |            |            |          |
|    | accelerata                      |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
| 15.|             Cifra de afaceri    |            |            |          |
|    | Roata     = ------------------  |    24      |      24    |      -   |
|    | activului   Active circulante   |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
|                C. Indicatori de eficienta financiara                      |
|___________________________________________________________________________|
| 16. | Rata rentabilitatii            |            |            |          |
|     | financiare, din care:          |            |            |          |
|     |             Profitul net       |            |            |          |
|     | - fara    = ------------ x 100 |    16      |       -    |      -   |
|     | amortizare    Capital          |            |            |          |
|     | accelerata    propriu          |            |            |          |
|     |                                |     -      |       8    |     50   |
|     |             Profitul net       |            |            |          |
|     | - cu      = ------------ x 100 |            |            |          |
|     | amortizare    Capital          |            |            |          |
|     | accelerata    propriu          |            |            |          |
|_____|________________________________|____________|____________|__________|

____________________________________________________________________________
|Nr. | Specificatie        | Rezultate |       Punctaj           | Nivel de |
|crt.|                     |           |-------------------------| reducere |
|    |                     |           | fara       | cu         | admis %  |
|    |                     |           | amortizare | amortizare |          |
|    |                     |           | accelerata | accelerata |          |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 0  |          1          |     2     |      3     |      4     |     5    |
|____|_____________________|___________|____________|____________|__________|
| 17.| Rata rentabilitatii veniturilor,|            |            |          |
|    | din care:                       |            |            |          |
|    |             Profitul brut       |            |            |          |
|    | - fara    = ------------- x 100 |    10      |      -     |      -   |
|    | amortizare     Cifra de         |            |            |          |
|    | accelerata     afaceri          |            |            |          |
|    |                                 |     -      |       5    |     20   |
|    |             Profitul brut       |            |            |          |
|    | - cu      = ------------- x 100 |            |            |          |
|    | amortizare     Cifra de         |            |            |          |
|    | accelerata     afaceri          |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
| 18.| Rata rentabilitatii resurselor  |            |            |          |
|    | din care:                       |            |            |          |
|    | - fara amortizare =             |            |            |          |
|    |   accelerata                    |            |            |          |
|    |       Profitul brut             |            |            |          |
|    | -------------------------- x 100|            |            |          |
|    | Cheltuieli de exploatare        |            |            |          |
|    | aferente cifrei de afaceri      |            |            |          |
|    |                                 |            |            |          |
|    | - cu amortizare =               |            |            |          |
|    |   accelerata                    |            |            |          |
|    |       Profitul brut             |            |            |          |
|    | -------------------------- x 100|            |            |          |
|    | Cheltuieli de exploatare        |            |            |          |
|    | aferente cifrei de afaceri      |            |            |          |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|
|    |      Total punctaj:             |   100      |      72    |     28   |
|____|_________________________________|____________|____________|__________|

____________________________________________________________________________
Specificatie  |Punctaj| Agentul economic A       |  Agentul economic B      |
              |etalon |--------------------------|--------------------------|
              |       |Rezultate| Gradul |Punctaj|Rezultate|Gradul  |Punctaj|
              |       |         |  de    |       |         |  de    |       |
              |       |         |reducere|       |         |reducere|       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
    1             2        3        4        5        6         7       8   |
____________________________________________________________________________|
 A. Date de prezentare                                                      |
____________________________________________________________________________|
1. Venituri   |   *   |  3500   |   *    |   *   |  2800   |   *    |   *   |
   din        |       |         |        |       |         |        |       |
   exploatare |       |         |        |       |         |        |       |
   - total    |       |         |        |       |         |        |       |
   (mil. lei) |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
2. Cifra de   |   *   |  3000   |   *    |   *   |  2000   |   *    |   *   |
   afaceri    |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
3. Capitalul  |   *   |  1500   |   *    |   *   |  1500   |   *    |   *   |
   propriu    |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
4. Capitalul  |   *   |   700   |   *    |   *   |   700   |   *    |   *   |
   permanent  |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
5. Active     |   *   |   800   |   *    |   *   |   800   |   *    |   *   |
   fixe       |       |         |        |       |         |        |       |
   (active    |       |         |        |       |         |        |       |
   corporale) |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
6. Active     |   *   |  1000   |   *    |   *   |  1000   |   *    |   *   |
   circulante |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
7. Cheltuieli |   *   |  2500   |   *    |   *   |  1800   |   *    |   *   |
   exploatare |       |         |        |       |         |        |       |
   total      |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
8. Cheltuieli |   *   |  2000   |   *    |   *   |  1500   |   *    |   *   |
   exploatare |       |         |        |       |         |        |       |
   aferente   |       |         |        |       |         |        |       |
   cifrei de  |       |         |        |       |         |        |       |
   afaceri    |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
9. Profit     |       |         |        |       |         |        |       |
   brut, din  |       |         |        |       |         |        |       |
   care:      |       |         |        |       |         |        |       |
   - fara     |   *   |  1000   |   *    |   *   |   500   |   *    |   *   |
   amortizare |       |         |        |       |         |        |       |
   accelerata |       |         |        |       |         |        |       |
   mil. lei   |       |         |        |       |         |        |       |
   - cu       |   *   |   700   |   *    |   *   |   200   |   *    |   *   |
   amortizare |       |         |        |       |         |        |       |
   accelerata |       |         |        |       |         |        |       |
   - mil. lei |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
10. Profit    |   *   |         |        |       |         |        |       |
   net, din   |       |         |        |       |         |        |       |
   care:      |       |         |        |       |         |        |       |
   - fara     |   *   |   550   |   *    |   *   |   275   |   *    |   *   |
   amortizare |       |         |        |       |         |        |       |
   accelerata |       |         |        |       |         |        |       |
   mil. lei   |       |         |        |       |         |        |       |
   - cu       |   *   |   385   |   *    |   *   |   110   |   *    |   *   |
   amortizare |       |         |        |       |         |        |       |
   accelerata |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|

____________________________________________________________________________
Specificatie  |Punctaj| Agentul economic A       |  Agentul economic B      |
              |etalon |--------------------------|--------------------------|
              |       |Rezultate| Gradul |Punctaj|Rezultate| Gradul |Punctaj|
              |       |         |  de    |       |         |  de    |       |
              |       |         |reducere|       |         |reducere|       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
    1             2        3        4        5        6         7       8   |
____________________________________________________________________________|
 B. Indicatori de eficienta economica                                       |
____________________________________________________________________________|
11. Rata      |   10  |  187.5  |    *   |  10   |  187.5  |    *   |  10   |
  capitalului |       |         |        |       |         |        |       |
  propriu     |       |         |        |       |         |        |       |
  fata de     |       |         |        |       |         |        |       |
  activele    |       |         |        |       |         |        |       |
  fixe (%)    |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
12. Rata      |    5  |   87.5  |    *   |   5   |   87.5  |    *   |   5   |
  capitalului |       |         |        |       |         |        |       |
  permanent   |       |         |        |       |         |        |       |
  fata de     |       |         |        |       |         |        |       |
  activele    |       |         |        |       |         |        |       |
  fixe (%)    |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
13. Rata de   |    5  |   44    |    *   |   5   |   44    |    *   |    5  |
  imobilizare |       |         |        |       |         |        |       |
  a activelor |       |         |        |       |         |        |       |
  fixe (%)    |       |         |        |       |         |        |       |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
14. Rata      |       |         |        |       |         |        |       |
  activelor   |       |         |        |       |         |        |       |
  fixe, din   |       |         |        |       |         |        |       |
  care:       |       |         |        |       |         |        |       |
  - fara      |       |         |        |       |         |        |       |
  amortizare  |       |         |        |       |         |        |       |
  accelerata  |       |         |        |       |         |        |       |
  (%)         |   20  |  125    |    *   |   *   |   62.5  |    *   |    *  |
  - cu        |       |         |        |       |         |        |       |
  amortizarea |       |         |        |       |         |        |       |
  accelerata  |       |         |        |       |         |        |       |
  (%)         |    *  |   87.5  |   30   |  14   |   25    |   60   |    8  |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
15. Rotatia   |       |         |        |       |         |        |       |
  activului   |       |         |        |       |         |        |       |
  circulant   |       |         |        |       |         |        |       |
  - numar de  |       |         |        |       |         |        |       |
  rotatii     |   24  |    3    |    *   |  24   |    2    |    *   |   24  |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
 C. Indicatori de eficienta financiara                                      |
____________________________________________________________________________|
16. Rata      |       |         |        |       |         |        |       |
rentabilitatii|       |         |        |       |         |        |       |
financiare    |       |         |        |       |         |        |       |
din care:     |       |         |        |       |         |        |       |
- fara        |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
  (%)         |   16  |   36.7  |    *   |    *  |   18.3  |    *   |    *  |
- cu          |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
(%)           |    *  |   25.7  |   30   | 11.2  |    7.3  |   60   |   6.4 |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
17. Rata      |       |         |        |       |         |        |       |
rentabilitatii|       |         |        |       |         |        |       |
veniturilor,  |       |         |        |       |         |        |       |
din care:     |       |         |        |       |         |        |       |
- fara        |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
(%)           |   10  |   33.3  |    *   |    *  |   25    |    *   |    *  |
- cu          |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
(%)           |    *  |   23.3  |   30   |    7  |   10    |   60   |    4  |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
18. Rata      |       |         |        |       |         |        |       |
rentabilitatii|       |         |        |       |         |        |       |
resurselor,   |       |         |        |       |         |        |       |
din care:     |       |         |        |       |         |        |       |
- fara        |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
(%)           |   10  |   50    |    *   |    *  |    33.3 |    *   |    *  |
- cu          |       |         |        |       |         |        |       |
amortizare    |       |         |        |       |         |        |       |
accelerata    |       |         |        |       |         |        |       |
(%)           |    *  |   35    |   30   |    7  |    13.3 |   60   |   40  |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
Total punctaj |  100  |    *    |    *   |  83.2 |     *   |    *   |  66.4 |
______________|_______|_________|________|_______|_________|________|_______|
    Din datele prezentate de cei doi agenti economici rezulta ca agentul economic A realizeaza un punctaj general de 83,2 puncte si depaseste baremul de 72 de puncte, in timp ce agentul economic B realizeaza un punctaj general de 66,4 puncte, si nu se incadreaza in baremul minim de punctaj. Dintre cei doi agenti economici numai agentul A va primi aprobarea aplicarii regimului de amortizare accelerata.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                              MONOGRAFIE
privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora

    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ, care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice, au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.
    A. Inregistrari la agenti economici
    1. In contabilitate, amortizarea calculata care se include in cheltuielile de exploatare se inregistreaza astfel:
    6811 = 281
    2. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate in regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie [pct. 7 lit. a) din normele metodologice]:
    a) Inregistrari efectuate in contabilitatea chiriasului
    - Colectarea cheltuielilor efectuate dupa natura lor 6xx = %
    "Cheltuieli dupa natura"    3xx "Conturi de stocuri"
                                4xx "Conturi de terti"
                                5xx "Conturi de trezorerie"
    - Receptionarea lucrarilor de investitii la mijloacele fixe inchiriate
    212                     =   722
    "Mijloace fixe"/           "Venituri din productia de
    analitic distinct          imobilizari corporale"
                         sau
    231                     =   722
    "Imobilizari corporale      "Venituri din productia de
     in curs"                   imobilizari corporale"
                          si
    212                     =   231
    - Inregistrarea amortizarii investitiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada initiala a contractului de inchiriere sau conform clauzelor contractuale (pct. 15 alin. 4 din normele metodologice)
    6811                    =    281
    - Scoaterea din evidenta a investitiei amortizate integral la expirarea contractului de inchiriere (pct. 15 alin. 5 din normele metodologice)
    281                     =    212
    - Scoaterea din evidenta a investitiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recupereaza de la proprietarul bunului
    %                       =    212
    281
    6721
    - Facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate, de la proprietarul mijlocului fix
    461                     =    %
                                 7721
                                 4427
    b) Inregistrari efectuate in contabilitatea proprietarului mijlocului fix (pct. 15 alin. 4 si 5 din normele metodologice)
    - Inregistrarea preluarii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investitiei amortizate integral de catre chiriasi
    212                     =    281
    - Inregistrarea preluarii pe baza de proces-verbal de predare-primire a investitiei neamortizate integral de catre chiriasi
    212                     =    281
                  si
    %                       =    404
    212
    4426
    3. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate in regie proprie, puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe (pct. 7 lit. b) din normele metodologice):
    a) Inregistrarea investitiei puse in functiune partial
    231                     =    722
    "Imobilizari corporale       "Venituri din productia
    in curs" analitic            de imobilizari corporale"
    "Imobilizari corporale
    fara forme de inregistrare
    la mijloace fixe"
    b) Inregistrarea amortizarii investitiei fara forme de inregistrare la mijloace fixe
    6811                    =    281
    "Cheltuieli de               "Amortizari privind imobilizarile
    exploatare privind           corporale" analitic "Amortizarea
    amortizarea imobilizarilor"  imobilizarilor corporale fara
                                 forme de inregistrare"
    c) Inregistrarea investitiilor terminate si trecute in categoria mijloacelor fixe
    212                     =    231
                si
    281                     =    281
    "Amortizari privind        "Amortizari privind imobilizarile
    imobilizarile corporale"   corporale"
    analitic
    "Amortizarea imobilizarilor
    corporale fara forme
    de inregistrare"
    4. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor pentru descoperta, precum si a investitiilor de natura modernizarii [pct. 7 lit. c) si d) din normele metodologice]:
    a) Investitii efectuate in regie proprie
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
    6xx                     =    %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx
    - La sfarsitul lunii, inregistrarea veniturilor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentru investitia in curs
    231                     =    722
    - Receptionarea lucrarilor de investitii terminate
    212                     =    231
    b) Investitii efectuate prin terti
    %                       =    404
    231
    4426
                 si
    212                     =    231
    5. Potrivit pct. 8 alin. 3 din normele metodologice, agentii economici care au dobandit terenuri cu destinatie economica pentru care au calculat si au inregistrat in cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, incepand cu data de 1 septembrie 1997 nu vor mai efectua inregistrarile contabile 6811 = 2810 si 2810 = 111, iar daca totusi aceste inregistrari s-au efectuat, se va proceda la stornarea sumelor inregistrate in conturile respective.
    6. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si a altor lucrari similare (pct. 8 alin. 4 din normele metodologice):
    a) Investitii efectuate in regie proprie
    - Inregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
    6xx                     =    %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx
    - La sfarsitul lunii, inregistrarea investitiilor in curs, corespunzator cheltuielilor efectuate
    231                     =    722
    - Receptionarea lucrarilor de investitii
    2112                    =    231
    b) Investitii executate de terti
    %                       =    404
    2112 (231)
    4426
    c) Amortizarea lucrarilor de investitii efectuate intr-o perioada de maximum 10 ani, conform normelor metodologice
    6811                    =    281
    7. Reflectarea in contabilitate a lucrarilor de reparatii efectuate, in conformitate cu prevederile pct. 9 din normele metodologice se efectueaza astfel:
    a) Lucrari de reparatii executate in regie proprie, care se includ integral in cheltuielile exercitiului financiar
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
    6xx                     =    %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx
    b) Lucrari de reparatii executate in regie proprie, care se includ esalonat pe cheltuielile de exploatare
    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, dupa natura lor
    6xx                     =    %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx
    - Delimitarea cheltuielilor cu reparatiile, care se includ esalonat in cheltuielile de exploatare in perioadele urmatoare
    471                     =    758
    analitic distinct
    - La data scadentei, includerea cheltuielilor inregistrate in avans, in cheltuielile de exploatare
    611                     =    471
    c) Lucrari de reparatii executate de terti, care se includ esalonat in cheltuielile de exploatare
    %                       =    401
    471
    analitic distinct
    4426
    - La data scadentei, includerea cheltuielilor inregistrate in avans, in cheltuielile de exploatare
    611                     =    471
    8. Inregistrarea in contabilitate a activelor necorporale (pct. 10 din normele metodologice) se efectueaza in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.
    9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului se inregistreaza in contabilitate in contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare", in conformitate cu prevederile instructiunilor de aplicare a planului de conturi.
    10. Inregistrarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor necorporale (pct. 17 din normele metodologice) se efectueaza prin articolul contabil 6811 = 280.
    11. Inregistrarea mijloacelor fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului [pct. 6 si pct. 12 lit. j) alin. 2-6 din normele metodologice]:
    a) Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, intr-un cont analitic distinct, deschis in cadrul contului sintetic de gradul II (de la 2121 la 2128) corespunzator clasificatiei din Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe.
    212                     =    212
    "Mijloace fixe        "Mijloace fixe"
    /analitic"
    "Mijloace fixe
    de natura obiectelor
    de inventar"
                     si
    281                     =    281
    "Amortizari privind        "Amortizari privind
    imobilizarile corporale"   imobilizarile corporale"/analitic
                               "Amortizarea mijloacelor
                               fixe de natura obiectelor
                               de inventar"
    b) Inregistrarea in contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
    6811                    =    281
    "Cheltuieli de               "Amortizari privind imobilizarile
    exploatare privind           corporale" /analitic
    amortizarea                  "Amortizarea mijloacelor
    imobilizarilor"              fixe de natura obiectelor de inventar"
    c) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar dupa amortizarea integrala.
    281                     =    212
    "Amortizari privind          "Mijloace fixe"/analitic
    imobilizarile corporale"     "Mijloace fixe de natura
    /analitic "Amortizarea       obiectelor de inventar"
    mijloacelor fixe
    de natura obiectelor
    de inventar"
    d) Inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt in folosinta, trecute la categoria obiectelor de inventar
    321                     =    322
    12. Inregistrarea diferentei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarilor (pct. 19 din normele metodologice):
    a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate si a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
    6728                    =    %
                                 3xx
                                 4xx
    - Inregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor si materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe
    3xx                     =    7728
    - Inregistrarea diferentei dintre veniturile obtinute din dezmembrari si cheltuielile efectuate
    6871                    =    281
    "Cheltuieli exceptionale     "Amortizari privind imobilizarile
    privind amortizarea          corporale" /analitic
    imobilizarilor"/analitic     "Amortizarea recuperarilor
    distinct                     din dezmembrari"
    b) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral
    %                       =    212
    281                          "Mijloace fixe"
    "Amortizari privind
    imobilizarile corporale"
    471
    "Cheltuieli inregistrate
    in avans"/analitic
    distinct
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferenta gradului de neutilizare inregistrata in debitul acestui cont.
    c) Includerea in cheltuieli, pe o perioada de maximum 5 ani, a valorii neamortizate inregistrate in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" analitic distinct
    6871                    =    471
    d) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, in cazul in care adunarea generala a actionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii
    %                       =    212
    281
    118
    sau
    1012
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentand amortizarea aferenta mijloacelor fixe scoase din functiune.
    13. Inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din functiune
    281                     =    212
    14. Incepand cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa inceteaza.
    Ca atare, soldurile conturilor 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" si 111 "Fondul de dezvoltare", existente in contabilitate la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, se lichideaza astfel:
    a) Pentru fondul de dezvoltare avand ca sursa amortizarea calculata si inregistrata in cheltuieli
    111                     =    119
    b) Pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse
    111                     =    118 /analitic distinct
    15. Agentii economici care in anii anteriori au achizitionat imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuand inregistrarea contabila 471 = 118, vor storna operatiunea in limita soldului nerecuperat al contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", analitic distinct.
    16. In conformitate cu prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, diferenta reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la incheierea exercitiului financiar prin includerea in cheltuielile de exploatare.
    In perioada septembrie - decembrie 1997, agentii economici vor include in cheltuielile de exploatare amortizarea calculata potrivit Normelor nr. 18.845/1.224/1997, elaborate de Ministerul Finantelor si de Comisia Nationala pentru Statistica, efectuand articolele contabile:
    - 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de utilizare a mijloacelor fixe.
    Concomitent se debiteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".
    La incheierea exercitiului financiar pe anul 1997, agentii economici vor inregistra in cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta gradului de neutilizare, efectuand inregistrarile contabile:
    - 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997.
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu aceeasi suma.
    La data de 31 decembrie 1997, debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" va reflecta numai amortizarea aferenta gradului de neutilizare, inregistrata pana la data de 31 decembrie 1996, regularizarea acestei amortizari urmand a fi reglementata prin hotarare a Guvernului.
    17. Incepand cu data de 1 septembrie 1997, dezvoltarea in analitice de gradul II a contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se efectueaza in corelatie cu grupele de clasificare a mijloacelor fixe stabilite prin Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe.
    Monografia privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe si de scoaterea din functiune a acestora, elaborata de Ministerul Finantelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994, isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data aplicarii prezentelor norme metodologice.
    B. Inregistrari la persoanele juridice fara scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice
    1. Incepand cu data de 1 septembrie 1997, pentru inregistrarea amortizarii privind imobilizarile corporale si necorporale utilizate in activitatea economica, in Planul de conturi pentru organizatii obstesti aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 315/1985, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc urmatoarele conturi sintetice:
    - contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale";
    - contul 430 "Cheltuieli inregistrate in avans".
    Continutul si functiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate in finalul monografiei.
    2. In vederea reflectarii distincte in contabilitate a imobilizarilor corporale existente in patrimoniu la data de 1 septembrie 1997, ce se utilizeaza in activitatea economica, se va proceda la inventarierea acestora si inregistrarea, dupa caz, in urmatoarele conturi analitice:
    - contul 013.01 "Mijloace fixe pentru activitatea nonprofit";
    - contul 013.02 "Mijloace fixe pentru activitatea economica";
    - contul 012.01 "Amenajari de terenuri pentru activitatea nonprofit";
    - contul 012.02 "Amenajari de terenuri pentru activitatea economica".
    Conturile 013.01 si 013.02 se dezvolta si pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.
    Imobilizarile necorporale privind activitatea economica, intrate in patrimoniu incepand cu data de 1 septembrie 1997 si care urmeaza a fi amortizate potrivit legii, vor fi reflectate in contul 159 "Alte valori" - analitic distinct.
    3. Fondul mijloacelor fixe si amenajarilor de terenuri, evidentiat in soldul contului 310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor", aferent mijloacelor fixe si amenajarilor de terenuri, inregistrate in patrimoniu pana la data de 1 septembrie 1997, utilizate in activitatea economica, va fi transferat asupra urmatoarelor conturi:
    - 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale si necorporale" - analitice distincte
    - valoarea aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997
    - 518 "Venituri din anii precedenti si alte surse" - analitic distinct 518.03 "Valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale privind activitatea economica, evidentiate in patrimoniu la data de 1 septembrie 1997"
    - valoarea neamortizata, determinata ca diferenta intre valoarea de intrare a mijlocului fix sau a amenajarii de teren si valoarea, aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997.
    Operatiunea se va inregistra in contabilitate astfel:
    310                     =    %          - cu valoarea de intrare a
                                            mijlocului fix sau a amenajarii
                                            de teren
                                 281        - cu valoarea aferenta duratei
                               analitic     normale de functionare (utilizare)
                               distinct     consumate la data de 1 septembrie
                                            1997
                                 518        - cu valoarea neamortizata
                               analitic     aferenta duratei normale de
                               distinct     functionare (utilizare) ramase la
                                            data de 1 septembrie 1997.
    Valoarea aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate se determina tinandu-se seama de urmatoarele:
    - data intrarii in patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;
    - durata normala de functionare (utilizare), potrivit Catalogului privind duratele normale de functionare si clasificare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994
    - valoarea de intrare in patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;
    - durata normala de functionare (utilizare), consumata la data de 1 septembrie 1997.
    4. Inregistrarea (incepand cu data de 1 septembrie 1997) a achizitionarii de mijloace fixe ce se utilizeaza in activitatea economica:
    %                       =    234        - cu valoarea facturii inclusiv
                                            T.V.A. inscrisa in factura
    013                                     - cu valoarea de intrare a
    analitic                                mijloacelor fixe
    distinct
    232.31                                  - cu T.V.A. deductibila, potrivit
                                            legii
    5. Inregistrarea pe cheltuieli a amortizarii lunare a mijloacelor fixe, calculata potrivit legii:
    417.02                  =    281        - cu valoarea amortizarii
    /art. 70                   analitic     calculate potrivit legii
    "Cheltuieli                distinct
    de capital"
    6. Inregistrarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe:
    a) Amortizate integral:
    281                     =    013        - cu valoarea de intrare a
    analitic                   analitic     mijloacelor fixe
    distinct                   distinct
    b) Amortizate partial:
    %                       =    013        - cu valoarea de intrare a
                               analitic     mijloacelor fixe
                               distinct
    281                                     - cu valoarea amortizata a
    analitic                                mijloacelor fixe
    distinct
    430                                     - cu valoarea neamortizata a
    analitic                                mijloacelor fixe
    distinct
    7. Inregistrarea pe cheltuieli a valorii neamortizate a mijloacelor fixe scoase din functiune:
    417.02                  =    430        - cu valoarea neamortizata,
    /art. 70                   analitic    inclusa pe cheltuieli nedeductibile
    "Cheltuieli                distinct    fiscal
    de capital"
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale si necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale, utilizate de persoanele juridice fara scop lucrativ in activitatea economica, in scopul obtinerii de profit.
    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari corporale si necorporale, cu ajutorul urmatoarelor conturi analitice:
    281.02 "Amortizarea imobilizarilor corporale pentru activitatea economica"
    Contul 281.02 se dezvolta si pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.
    281.03 "Amortizarea imobilizarilor necorporale pentru activitatea economica"
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale si necorporale" este un cont de pasiv.
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale si necorporale" se crediteaza prin debitul contului:
    - 417 "Cheltuielile organizatiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activitatilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")
    - cu valoarea amortizarii calculate potrivit legii.
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale si necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor:
    - 012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.
    - 013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea amortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.
    - 159 "Alte valori"
    - cu valoarea amortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.
    Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.
    Contul 430 "Cheltuieli inregistrate in avans"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorii de intrare a imobilizarilor corporale si necorporale scoase din activ, nerecuperata integral pe calea amortizarii, ramasa neacoperita din rezultatele obtinute in urma valorificarii acestora si care urmeaza sa se includa pe cheltuieli, potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari.
    Contul 430 "Cheltuieli inregistrate in avans" este un cont de activ.
    Contul 430 "Cheltuieli inregistrate in avans" se debiteaza prin creditul conturilor:
    - 012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.
    - 013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.
    - 159 "Alte valori"
    - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.
    Contul 430 "Cheltuieli inregistrate in avans" se crediteaza prin debitul contului:
    - 417 "Cheltuielile organizatiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activitatilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")
      cu valoarea neamortizata inclusa esalonat pe cheltuieli, potrivit legii, aferenta imobilizarilor corporale si necorporale utilizate in activitatea economica.
    Soldul debitor al contului reprezinta valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care urmeaza sa fie inclusa pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.COMENTARII la Hotărârea 909/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 909 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
     We are a Finance Industry Company professionals with over 15 Years Experience and a focus on providing Bank Guarantee and Standby Letter of Credit from some of the World Top 25 Prime Banks primarily from Barclays, Deutsche Bank, HSBC,Credit Suisse e.t.c. FEATURES: Amounts from $1 million to 5 Billion+ Euro’s or US Dollars Great Attorney Trust Account Protection Delivered via MT760, MT799 and MT103 Swift with Full Bank Responsibility Brokers Always Protected Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Interested Agents/Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name:Richardson McAnthony Contact Mail : intertekfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 4 2017
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts six months after you get the money in your bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Ordin 187 2009
    Tot se abroga si se modifica articole ale NML 021-05 pt a nu se mai putea castiga in instanta contestatiile la amenzile radar care in foarte multe cazuri sunt ilegale. Exista o "cardasie" a BRML si a UTI (beneficiarul aprobarii de model, reprezentantul producatorului in Romania) de pe urma caruia beneficiaza Brigada Rutiera care face nenumarate abuzuri in aplicarea sanctiunilor vis a vis de radar.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
     În prezent oferim împrumut persoanelor și companiilor interesate. Ați fost refuzat de împrumut de către bănci din cauza scorului de credit rău sau ați încercat și nu a avut succes, sau aveți nevoie să începeți o afacere, dar din punct de vedere financiar în jos, aplicați pentru un împrumut acum la 2% aplicați Toate Cererile ar trebui să fie transmise Agent de împrumut: Larry Buknor Website: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans Email: worldbestloans@gmail.com Mulțumesc.
ANONIM a comentat Ordin 726 2002
    Ia-ma de aici!.., Ambliopie, scoala profesionala speciala, injectie gama, fasie celuloza stomacala, argila , lichida,perioada 1997-2001.Am auzit, aidoma oxitocinei!...ca Aurelian Preda!.folclorist, rapsozii mioritici!...o simpla injectie Crucea Rosie!...cancer lichid!..chron,matisoare jeleuri scarabeu!.....3 luni, am zis, amin, cand am scapat!...3000 euro!..Ii dadui c cartea in cap pe scari, de averi pamantene!...popii!.....ca stiu textile, bine, si croitorie, ca-s analfabeta!..umblu cu Dracul!...deci chiar am scapat de neoplazie, mai ales prinmenstre si leucoree!n-am uter, restul, la bulau!..erau doua cu dispensa, restul, minori!..Da!...persoana mea!.stirile Tv!...Bosnia Hertegovina-Fasia Gaza-Macedonia, mai smereste-te-zeul Medicinii Asklepios, Isus in vis zicea de piatra pe vena cava , aorta, din reziduuri naturale, organice 10 septembrie a.c...am muncit cu dreapta!...morti!..saracii copii!.ca un sfant prapadit cu sfoara rosie!...gasise, a dat unul rinichiul, grup genom, alta sida, carpetye perete, chimica, gen tubul de virusi, razboi, de cornoii, si tiganii, neprieteni.Eu zic, nu!....Plantatia New-Orleans, ii asteapta, pe tot restul vietii, ape carbogazoase si verze conopizi.etc-fonta1..Iadul are usi de arama!....invatatura religioasa corecta, nu satanisme gresite!...ma ardea de innebunisem, am gonadele defecte, am luat la venerice, calciu special, n-am facut, am mostenit, n-avea nimic, eu, se pare, nu era romanca.Salicilat de mercur!...Prost bata!...pai nu mai dormeam de durere, cercetez, sa scap!..sa-mi traiesc viata la Locante!...hai pa!..........
ANONIM a comentat Legea 16 2006
    Bună, numele meu este Grace Williams, victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 10.000 € pentru că aveam nevoie de un capital mare de 60.000 €, aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă, iar în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu puteam să stau așa ceva din nou. În ianuarie 2017 am întâlnit un prieten care ma introdus într-o mamă bună, doamna Alicia Radu, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie. Mama bună vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, și Dumnezeu poate continua să vă binecuvânteze. De asemenea, îmi place să folosesc această ocazie pentru a vă sfătui pe colegii noștri din România, că există mulți escroci acolo, deci dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să vă asigurați rapid un împrumut, înregistrați-vă prin intermediul doamnei Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com ). Puteți să mă contactați și prin intermediul acestui e-mail: (gracewilliams451@gmail.com). Dacă aveți vreo îndoială. Vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere. Mulțumesc.
ANONIM a comentat Hotărârea 840 2012
    Buna, Sunt doamna Alicia Radu, creditor privat de împrumut, care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Sunteți în orice fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut pentru consolidarea datoriilor, la o rată de construcție de 2%, împrumut imobiliar, refinanțare, scop personal, de afaceri sau de urgență? Sunteți un om de afaceri sau femei care se gândesc la extinderea afacerii dvs. oferind împrumuturi de toate tipurile. Dacă sunteți interesat, contactați-ne astăzi prin (aliciaradu260@gmail.com) APPLICATION DATA 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stat: 5) Sex: 6) Starea civilă: 7) Ocupatia: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă în locul locului de muncă: 10) Venit lunar: 11) Suma imprumutului necesar: 12) Durata împrumutului: 13) Scopul împrumutului: 14) Religia: 15) Ați aplicat înainte: 16) Data nașterii: Mulțumiri,
ANONIM a comentat Hotărârea 840 2012
    Buna, Sunt doamna Alicia Radu, creditor privat de împrumut, care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Sunteți în orice fel de dificultăți financiare? Are nevoie de un împrumut pentru consolidarea datoriilor, la o rată de construcție de 2%, împrumut imobiliar, refinanțare, scop personal, de afaceri sau de urgență? Sunteți un om de afaceri sau femei care se gândesc la extinderea afacerii dvs. oferind împrumuturi de toate tipurile. Dacă sunteți interesat, contactați-ne astăzi prin (aliciaradu260@gmail.com) APPLICATION DATA 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stat: 5) Sex: 6) Starea civilă: 7) Ocupatia: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă în locul locului de muncă: 10) Venit lunar: 11) Suma imprumutului necesar: 12) Durata împrumutului: 13) Scopul împrumutului: 14) Religia: 15) Ați aplicat înainte: 16) Data nașterii: Mulțumiri,
ANONIM a comentat Ordin 520 2011
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Decretul 430 2016
    DO YOU WANT A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? LOAN IS HERE FOR YOU We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 72 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $20 million. (dellloan@aol.com) We Offer: * Business Loan * Personal Loans or Signature Loans * Arrangements to Borrow from $10,000.00 up to $20,000,000 * Choose between 1 to 10 years repayment period. * Choose between monthly and annual repayment plan. * Flexible loan terms and conditions applied. * Interest rates as low as 1%. We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Contact us today via:dellloan@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 909/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu