E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 500 din  5 august 1994

privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 208 din 10 august 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Societatile comerciale cu capital integral sau partial de stat, precum si regiile autonome vor proceda, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari, la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31.12.1993, pe baza coeficientilor determinati in functie de indicii de preturi la 30.06.1994 si de gradul de utilizare medie a capacitatilor de productie industriala in anul 1993.
    Societatile comerciale cu capital partial de stat supuse prevederilor prezentei hotarari sunt societatile comerciale in care statul detine capital social, indiferent de productie.
    Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici prevazuti la alin. 1 si 2, dupa data de 1 ianuarie 1994, precum si cele intrate dupa data de 1 aprilie 1994.
    Pentru animalele de natura mijloacelor fixe, terenurile agricole, plantatiile de vii si pomi si alte categorii de mijloace fixe specifice unitatilor agricole, coeficientii de actualizare, precum si metodologia de reevaluare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor si Fondul Proprietatii de Stat in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari.
    Art. 2
    La incheierea actiunii de reevaluare, agentii economici prevazuti la art. 1 vor determina si vor inregistra distinct in capitalul social, precum si in conturile corespunzatoare de imobilizari corporale diferentele rezultate, dupa aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit normelor elaborate in acest scop de Ministerul Finantelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Pe baza rezultatelor reevaluarii, societatile comerciale vor stabili patrimoniul net la data de 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate in patrimoniu in trimestrul I/1994. Societatile comerciale mixte prevazute la art. 1 alin. 2 vor comunica detinatorilor de participatii diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale.
    Art. 3
    Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale supuse reevaluarii se calculeaza la valoarea de intrare inregistrata la 31 decembrie 1993, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Agentii economici prevazuti la art. 1, precum si societatile comerciale cu capital privat care reevalueaza imobilizarile corporale potrivit prevederilor prezentei hotarari urmeaza sa amortizeze diferentele rezultate din reevaluare incepand cu 1.01.1995, potrivit reglementarilor fiscale in vigoare la acea data.
    Art. 4
    Societatile comerciale prevazute la art. 1 inregistreaza la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, dupa aprobarea acestora in adunarile generale ale actionarilor.
    Art. 5
    Terenurile aflate in evidenta agentilor economici, cu exceptia terenurilor agricole, vor fi reevaluate pe baza coeficientilor determinati in functie de indicii de pret la 30.06.1994, stabiliti in corelatie cu evolutia cursului de schimb valutar al leului, potrivit normelor la prezenta hotarare.
    Art. 6
    In perioada 1-5 septembrie 1994 vor avea loc adunarile generale ale actionarilor, la societatile comerciale prevazute la art. 1, in vederea analizei si aprobarii majorarii capitalului social ca urmare a reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, precum si a aprobarii numarului de actiuni, in conditiile unei valori nominale de 25.000 lei/actiune.
    Propunerile de majorare a capitalului social impreuna cu raportul comisiei de cenzori vor fi supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 7
    Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale vor fi cuprinse in raportarile contabile intocmite la 30 septembrie 1994. Agentii economici prevazuti la art. 1 au obligatia sa intocmeasca si se depuna la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, pana la cel mai tarziu la 9 septembrie 1994 "Situatia determinarii capitalului social si a patrimoniului net la 31 decembrie 1993, corectate cu diferentele din reevaluare", anexa nr. 6 la Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social.
    Art. 8
    Constituie contraventie la disciplina financiara si se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 600.000 si 1.000.000 lei nedepunerea la organele in drept, in termenul stabilit, a situatiei prevazute la articolul precedent, precum si raportarea unor date eronate.
    Amenzile contraventionale se aplica de personalul de specialitate al Ministerului Finantelor si se suporta de catre persoanele vinovate.

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       p. Presedintele
                       Fondului Proprietatii de Stat,
                       Constantin Dumitru

               NORME
privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social

    Prin operatiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul agentilor economici se realizeaza actualizarea capitalului social din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993.
    La incheierea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale pe baza prezentelor norme, agentii economici urmeaza sa determine si sa inregistreze in contabilitate diferentele din reevaluare, atat cele aferente celor cuprinse in capitalul social, cat si cele inregistrate la alte fonduri.

    I. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare
    1. Sunt supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale (terenurile, amenajarile de terenuri si mijloacele fixe) aflate in patrimoniul agentilor economici, evidentiate in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993, precum si cele intrate in patrimoniu in trimestrul I/1994, astfel:
    a) mijloacele fixe evidentiate in contul 212 "Mijloace fixe";
    b) mijloacele fixe concesionate, inchiriate, date in locatie de gestiune, precum si cele care reprezinta aport de capital la societatile comerciale, care se reevalueaza de catre agentii economici care le au in patrimoniu;
    c) mijloacele fixe puse la dispozitie pentru efectuarea operatiunilor in participatie, conform contractelor de asociere, care se reevalueaza de catre agentii economici care le au in evidentiate in patrimoniu;
    d) investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, care se reevalueaza de catre agentii economici care le-au efectuat si le-au inregistrat in contabilitate;
    e) mijloacele fixe trecute in conservare;
    f) mijloacele fixe aflate la sucursalele, filialele si agentiile din strainatate, care se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care figureaza in patrimoniul acestora;
    g) terenurile aflate in administrarea agentilor economici inregistrate in contul 211 "Terenuri";
    h) amenajarile de terenuri se supun reevaluarii numai in situatia in care acestea sunt evidentiate in contul 2112 "Amenajari de terenuri".
    2. Nu sunt supuse reevaluarii:
    a) mijloacele fixe in functiune a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la 31.12.1993;
    b) mijloacele fixe pentru care s-au intocmit formele legale de scoatere din functiune si care nu au fost demonstrate, demolate, dezmembrate etc.;
    c) utilajele si materialele in stoc pentru investitii, precum si investitiile in curs de executie, evidentiate in conturile 301 "Materiale consumabile" si 231 "Imobilizari corporale in curs";
    d) investitiile puse in functiune sau partial, pentru care nu s-au intocmit formele legale in inregistrare la mijloace fixe;
    e) imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici dupa data de 1 ianuarie 1994, precum si cele intrate dupa data de 1 aprilie 1994;
    f) cladirile de locuit construite din fondurile statului, supuse vanzarii catre populatie, precum si locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale agentilor economici cu capital de stat.

    II. Modul de reevaluare
    Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale este necesar sa se stabileasca valoarea ramasa actualizata la 31 decembrie 1993, avandu-se in vedere urmatoarele:
    - valoarea de intrare a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 1993, din bilantul contabil;
    - amortizarea calculata la 31.12.1993, evidentiata in contabilitate;
    - coeficientii de actualizare determinati in functie de indicii de preturi la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 1 la prezentele norme;
    - gradul de utilizare a capacitatilor de productie industriala pe anul 1993, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme (numai la agentii economici cu profil industrial);
    - cursul valutar la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 3 la prezentele norme.
    Valoarea ramasa actualizata, precum si valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 4 la prezentele norme.
    Coeficientii de actualizare la 30 iunie 1994 pentru cladiri si constructii speciale, precum si pentru masini, utilaje si instalatii de lucru din anexa nr. 1, col. 1 se aplica la valoarea acestor bunuri evidentiate in contabilitate in preturi la 31 martie 1992.
    Pentru mijloacele fixe intrate in perioada 1.04.1992 - 31.03.1994 se aplica coeficientii corespunzatori perioadei in care a avut loc intrarea mijloacelor fixe.
    Pentru masini, utilaje, instalatii de lucru si celelalte mijloace fixe, stabilirea valorii se face prin asimilare cu una dintre pozitiile din anexa nr. 1.

    III. Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii
    1. Pentru evidentierea distincta a diferentelor rezultate in urma reevaluarii, in planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
    1017   "Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale"
    1018   "Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale"
    2111.1 "Diferente din reevaluarea terenurilor"
    2112.1 "Diferente din reevaluarea amenajarilor de terenuri"
    212.10 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe"
    261.1  "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titularilor de participare".
    Diferentele din reevaluare ce urmeaza a fi inregistrate in conturile de mai sus vor fi extrase din anexa nr. 4, col. 10.
    2. Incepand cu raportarile pe trimestrul III/1994, sumele reprezentand diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor introduce in formularul cod 01 "Rezultate financiare", in subsolul acestuia, dupa randul 107 (in coloana 2), pe urmatoarele randuri:
    rd. 108  "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe" (cont 212.10)
    rd. 109  "Diferente din reevaluarea terenurilor" (cont 2111.1)
    rd. 110  "Diferente din reevaluarea amenajarilor de terenuri" (cont 2112.1)
    rd. 111  "Capital social rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" (cont 1017)
    rd. 112  "Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale" (cont 1018)
    rd 113  "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titlurilor de participare" (cont 261.1).
    Inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale este prevazuta in anexa nr. 5.

    IV. Agentii economici cu capital de stat care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 26/1992 au obligatia sa procedeze in prealabil la reevaluarea  acestora conform Normelor Ministerului Finantelor nr. 71906/29.V.1992, astfel incat coeficientii prevazuti in anexa nr. 1 la prezentele norme sa fie aplicati la valorile determinate in preturile in vigoare la 31.03.1992.

    V. Agentii economici cu capital privat, precum si unitatile de grup pot aplica in mod corespunzator prevederile prezentelor norme.
    De asemenea, prevederile prezentelor norme se aplica si societatilor bancare si de asigurari adaptate corespunzator la specificul acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.

    VI. Pe baza rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale, societatile comerciale vor stabili capitalul social si patrimoniul net pe baza datelor la 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, conform metodologiei prevazute in anexa nr. 6.
    Diferentele rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, inregistrate in conturi distincte, se mentin in conturile respective pana la aprobarea reglementarilor fiscale privind regimul de amortizare a acestora.
    Societatile comerciale vor inregistra la Registrul comertului diferentele de capital social rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale, aprobate de adunarile generale ale actionarilor. De asemenea, vor fi comunicate Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente acestora din capitalul social potrivit cotelor prevazute de lege.
    Societatile comerciale cu capital de stat, infiintate prin hotararile Guvernului nr. 29-32/1991, si celelalte societati tip holding comunicata, de asemenea, Fondului Proprietatii de Stat si Fondurilor Proprietatii Private sumele aferente cotelor prevazute de lege, pe baza comunicarilor privind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale efectuate de unitatile care participa la formarea capitalului social al acestora.
    In cazul in care participarea statului la capitalul social al unei societati comerciale nu apartine unui agent economic cu capital de stat, diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi comunicate direct Fondului Proprietatii de Stat care, potrivit legii, este detinator de drept al acestor participatii.

    VII. Capitalul recalculat potrivit prezentelor norme va fi rotunjit la o suma divizibila cu 25.000 lei, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni. Diferentele rezultate se vor reflecta intr-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".

    ANEXA 1

                   COEFICIENTI
de actualizare a imobilizarilor corporale in cladiri, constructii sociale, masini, utilaje si instalatii in preturile din luna iunie 1994
                - pe baza bilantului la 31 decembrie 1993 -
------------------------------------------------------------------------------
                   Coeficientii de actualizare in preturile din luna iunie
                             1994 pentru imobilizari corporale :
                   -----------------------------------------------------------
                                       Intrate in perioada
                                 --------------------------------------------
  Grupa               Existente        1992                  1993      Trim. I
                      la 31     -------------------------------------   1994
                      martie    Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
                      1992       II    III   IV     I    II    III   IV
------------------------------------------------------------------------------
         A               1       2     3    4     5     6     7     8     9
------------------------------------------------------------------------------
  I. Cladiri si
     constructii speciale 8,400 6,400 4,918 3,876 3,196 2,427 1,981 1,503 1,235
 II. Terenuri             8,873*)
III. Masini, utilaje si
     instalatii             -     -     -     -     -     -     -     -     -
Constructii metalice si
parti componente          8,325 7,614 6,670 5,085 4,987 3,215 2,487 1,805 1,138
Structuri si timplarii
metalice                 10,079 9,599 8,018 5,694 4,893 4,160 2,681 1,508 1,302
Rezervoare, cisterne si
conteinere metalice       7,495 7,495 5,101 4,482 4,463 3,248 2,718 1,856 1,192
Generatoare de aburi (cu
exceptia cazanelor pentru
incalzire)               12,068 8,127 5,056 4,622 2,219 1,995 1,995 1,629 1,449
Produse metalice obtinute
prin deformare plastica   6,654 6,477 4,654 4,270 3,328 2,783 1,995 1,658 1,518
Produse de taiat          5,244 4,802 4,802 3,468 3,321 2,625 1,446 1,434 1,434
Scule de mina             6,183 6,315 5,907 4,198 3,069 2,905 1,813 1,534 1,248
Recipienti, conteinere
si alte produse similare
din otel                  9,500 7,917 6,333 5,352 4,104 3,224 2,694 2,385 1,818
Ambalaje din metale
usoare                    9,450 7,997 6,251 5,121 4,937 3,112 2,241 1,763 1,227
Motoare si turbine (cu
exceptia motoarelor
pentru avioane si
vehicule)                 7,725 5,133 4,113 4,389 3,972 2,731 1,792 1,374 1,270
Pompe si compresoare      6,845 6,224 6,224 3,883 3,710 3,057 2,722 2,150 1,513
Lagare, angrenaje si
organe mecanice de
transmisie                6,966 6,966 6,966 4,841 4,384 3,311 2,264 1,549 1,217
Cuptoare industriale
si arzatoare              7,213 7,128 6,967 4,345 4,203 2,828 2,047 1,445 1,162
Echipamente de ridicat
si manipulat              4,385 4,385 4,376 3,143 2,964 2,794 2,131 1,465 1,102
Echipamente de ventilare
si conditionare a
aerului                  10,754 8,754 5,936 4,585 3,990 3,908 2,980 2,007 1,243
Alte echipamente de
utilizare generala        4,966 4,888 2,847 2,833 2,283 1,711 1,145 1,119 1,033
Tractoare                 5,130 5,021 4,867 4,755 4,711 3,184 2,630 1,986 1,000
Alte masini si utilaje
agricole si forestiere    6,293 6,135 5,955 3,651 3,651 2,544 1,858 1,692 1,257
Masini-unelte           10,543 10,236 9,567 8,649 7,851 4,950 4,110 2,908 1,183
Utilaje pentru
metalurgie              10,880 10,708 7,428 6,103 4,533 4,179 2,928 1,801 1,118
Utilaje pentru mine,
cariere si constructii  10,966 10,966 9,365 7,935 4,470 3,569 3,375 1,983 1,720
Utilaje pentru
prelucrarea produselor
alimentare, bauturilor
si tutunului              6,748 5,881 5,480 4,148 3,350 3,107 1,692 1,328 1,138
Utilaje pentru industria
textila, a imbracamintei
si a pielariei            6,968 6,961 4,341 4,016 3,091 2,227 2,227 2,169 1,284
Utilaje pentru industria
hartiei si cartonului     6,583 6,203 4,190 4,100 2,995 2,210 2,010 1,975 1,248
Utilaje pentru foraj si
exploatare sonde        12,200 10,167 8,683 7,615 7,093 4,477 3,792 2,330 ,1678
Alte masini si utilaje
specifice                 7,792 7,784 7,784 6,543 5,719 2,664 2,304 1,615 1,432
Masini si aparate
electrocasnice            6,590 6,581 6,571 3,951 3,777 2,862 1,883 1,372 1,067
Aparate neelectrice       5,100 5,092 5,083 3,781 3,353 2,603 2,009 1,415 1,146
Masini de birou           8,276 8,154 6,093 5,984 3,966 3,238 1,779 1,156 1,075
Calculatoare si alte
echipamente electrice    10,723 9,748 8,906 8,111 6,464 5,793 4,464 4,039 1,026
Motoare, generatoare si
transformatoare electrice 6,305 5,617 4,833 3,926 3,019 2,765 1,946 1,467 1,206
Aparate pentru
distributie si comanda
electrica                 5,408 5,398 5,383 3,551 3,150 2,555 2,215 1,508 1,254
Acumulatori, baterii si
pile  electrice           5,091 5,091 3,377 3,308 3,097 2,595 2,024 1,743 1,200
Emitatoare radio-TV,
echipamente si aparate
telefonice si
telegrafice              10,260 9,748 9,748 7,264 6,140 3,929 3,301 2,718 1,278
Receptoare radio-TV,
aparate de inregistrare
si reproducere audio-
video                     6,310 5,074 4,935 3,296 2,519 1,772 1,465 1,296 1,117
Aparatura si instrumente
medicale                 10,046 8,719 7,750 6,707 5,030 4,935 2,276 1,098 1,098
Aparatura si instrumente
de masura si
verificare             11,373 11,838 11,363 7,441 6,667 5,581 3,701 3,277 1,804
Echipamente de masura,
reglare si control pentru
procese industriale       5,705 5,246 3,304 3,256 3,049 2,459 1,977 1,472 1,363
Aparatura si instrumente
optice si fotografice    13,573 9,049 6,463 5,540 3,421 2,569 1,690 1,575 1,124
Autovehicule              5,938 5,141 4,543 3,919 3,569 2,969 2,156 1,639 1,160
Caroserii, remorci si
semiremorci               6,118 6,118 5,997 3,701 2,996 2,372 1,805 1,304 1,000
Nave maritime si fluviale 5,523 5,210 4,602 4,091 3,321 3,266 1,555 1,545 1,371
Mijloace de transport
feroviar si material
rulant                    6,434 6,434 6,156 5,859 5,496 4,847 4,584 4,490 1,234
Aeronave                  8,419 6,379 4,125 3,853 2,845 2,421 1,916 1,461 1,041
Scaune (exclusiv cele
din metal)                7,399 6,389 5,657 4,230 3,410 2,891 2,317 1,662 1,509
Mobilier pentru birou si
magazine (exclusiv din
metal)                    5,246 4,554 4,177 4,060 3,363 2,725 1,859 1,402 1,155
Mobilier pentru bucatarii 8,897 7,676 6,833 6,052 4,883 3,699 2,652 1,820 1,396
Alte tipuri de mobilier   7,346 6,371 5,382 4,875 3,773 2,707 2,126 1,572 1,146
Mobilier din metal pentru
birouri si magazine      12,500 9,976 8,333 7,353 6,185 4,513 4,022 1,761 1,286
Articole sportive     15,088 15,113 15,073 11,816 9,229 5,813 5,666 1,988 1,194
------------------------------------------------------------------------------
    *) Coeficientul se aplica la valoarea determinata potrivit Hotararii Guvernului nr. 834/1991.
    NOTA:
    Pentru categoriile de masini si utilaje care nu se gasesc in tabel, se vor lua coeficientii aferenti grupelor cele mai apropiate.

    ANEXA 2

                     FUNDAMENTAREA
corectiei influentelor rezultate din aplicarea coeficientilor de actualizare pentru unitatile cu profil industrial

    1. Gradul de utilizare a capacitatilor de productie *).....
    2. Agentii economici, la care gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe anul 1993 se situeaza sub 55%, vor lua in calcul, la determinarea gradului de utilizare a capacitatilor de productie folosit in scopul ajustarii diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale, si alte elemente, cum ar fi: lipsa de comenzi, lipsa de materii prime, materiale si energie, dupa cum urmeaza:
    a) capacitatea de productie medie anuala utilizata in anul 1993 (in milioane lei),
    b) productie medie anuala realizata in anul 1993 (in milioane lei),
    c) lipsa de comenzi de desfacere (in milioane lei),
    d) lipsa de materii prime, materiale si energie (in milioane lei),
    e) productia medie anuala recalculata, tinand seama de lipsa de comenzi si lipsa de materii prime, materiale si energie (b+c+d) (in milioane lei),
    f) gradul de utilizare a capacitatilor recalculate (in %)  e) --- X 100 = .... a)
----------------
    *) Potrivit raportului statistic F.F.I. "Capacitatilor de productie industriale si utilizarea lor in anul 1993".

    ANEXA 3

                  CURSUL  VALUTAR
la data de 30.06.1994
Felul valutei                      Curs in lei
-----------------------------------------------
  1 dolar SUA                        1.677,00
  1 lira sterlina                    2.609,58
  1 dolar australian                 1.212,72
  1 siling austriac                    151,31
  1 franc belgian                       51,62
  1 dolar canadian                   1.211,92
  1 coroana daneza                     270,65
  1 lira egipteana                     495,20
  1 franc elvetian                   1.265,66
  1 marca finlandeza                   319,80
  1 franc francez                      310,18
  1 marca germana                    1.064,26
  1 drahma greceasca                     7,04
  1 rupie indiana                       53,32
  1 lira irlandeza                   2.576,71
  1 lira italiana                        1,08
  1 yen japonez                         16,91
  1 coroana norvegiana                 244,14
  1 gulden olandez                     948,66
  1 escudo portughez                    10,34
  1 peseta spaniola                     12,93
  1 coroana suedeza                    220,92
100 lire turcesti                        5,35
------------------------------------------------

    ANEXA 4

                      SITUATIA
determinarii valorii ramase actualizate a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii
-----------------------------------------------------------------------------
0                  1    2    3    4   5      6      7      8      9      10
------------------------------------------------------------------------------
1. Imobilizari
   corporale
       TOTAL
din care :
A. Terenuri *)
B. Amenajari de
   terenuri
C. Mijloace fixe
------------------------------------------------------------------------------
Conducatorul unitatii,                 Conducatorul compartimentului
                                                  financiar-contabil
0 = Nr. crt.
1 = Denumirea imobilizarii corporale
2 = Valoarea de inregistrare in contabilitate *)
3 = Amortizarea calculata
4 = Valoarea ramasa (col. 2-col. 3)
5 = Coeficientul de actualizare in preturi la 30.06.1994
6 = Coeficientul de actualizare pentru imobilizarile corporale din import *)
7 = Gradul de utilizare a capacitatilor de productie *)
8 = Valoarea ramasa actualizata (col. 4 x col. 5 sau col. 6 x col. 7)
9 = Valoarea de intrare actualizata la 31.12.1993 (col. 8 + col. 3)
10= Diferente din reevaluare (col. 8 - col. 4)
-----------------
    *) Coeficientul de actualizare folosit pentru evaluarea terenurilor este de 8,873 si se aplica la valoarea determinata potrivit Hotararii Guvernului nr. 834/1991.
    *) Nu sunt incluse imobilizarile corporale iesite din patrimoniu in perioada 01.01-30.06.1994.
    *) Se stabileste prin raportarea cursului valutar de schimb la 30 iunie 1994 (anexa nr. 3 la norme) la cursul valutar de schimb la data intocmirii documentelor vamale de import pentru bunurile respective.
    *) La nivelul unitatii cu profil de productie industriala.

    ANEXA 5

                 INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
a diferentelor in urma reevaluarii imobilizarilor corporale si a modificarii capitalului social
2 111,1 = 1 017  - cu diferentele din reevaluarea terenurilor
2 112.1 = 1 017  - cu diferentele din reevaluarea amenajarilor de terenuri
212.10  = 1 017  - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe
2 111.1 = 1 018  - cu diferentele din reevaluarea terenurilor, la regiile
                   autonome
2 112.2 = 1 018  - cu diferentele din reevaluarea amenajarilor de terenuri, la
                   regii autonome
212.10  = 1 018  - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe, la regii
                   autonome
261.01  = 1 017  - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale
                   reprezentand participatii la capitalul social al altor
                   societati.

    ANEXA 6

      Denumirea agentului economic ............
      Codul fiscal ..............
      Fondul Proprietatii Private la care este arondat ......
                                                 - milioane lei -
                                       ----------------------------------------
                                       La 31.12.1993   Recalculat   Diferenta
                                        -------------   ----------   ----------
TOTAL capital social                        ...             ...          ...
din care :
- aferent statului                          ...             ...          ...
- aferent persoanelor fizice si
  juridice romane                           ...             ...          ...
- aferent persoanelor fizice si
  juridice straine                          ...             ...          ...

                           SITUATIA
determinarii capitalului social si a patrimoniului net la 31.12.1993, corectate cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale *)
                                                                  - mii lei -

-----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Simbol cont            Denumire indicatori     Nr. rd. din bilant   Suma
rd.                                                  la 31.12.1993
------------------------------------------------------------------------------
 1.                TOTAL ACTIV                                      65
 2.                TOTAL - SURSE ATRASE (rd. 3 la rd. 12)            X
                   din care :
 3.                Fond de cercetare-dezvoltare                     81
 4.                Fond de premiere                                 83
 5.                Fond de participare la profit                    84
 6.                Fond pentru actiuni sociale, culturale si
                   sportive                                         85
 7.                Rezerve pentru cheltuieli preliminate            93
 8.                Obligatii - total                               108
 9.                Credite si imprumuturi                          130
10.                Diferente favorabile de curs valutar la
                   31.12.1993                                      131
11.                Venituri anticipate si de realizat              133
12.                Profit aferent facturilor emise si neincasate
                   (cont 750 minus cont 751)               87 minus 90
13.                Patrimoniul net (rd. 1 - rd. 2)                   X
14.  2111.1 +      Diferente din reevaluarea imobilizarilor
     2112.1 +      corporale (mijloace fixe, terenuri si amenajari
     212.10 +      la terenuri) din col. 10, anexa nr. 4 la norme
     261.01
15.                Patrimoniul net corectat cu diferentele din
                   reevaluarea imobilizarilor corporale (rd. 13 +
                   rd. 14) = rd. 29                                  X
                   compus din :
16.                Capital social                                   75
17.   1017         Capital social rezultat din reevaluarea
                   imobilizarilor corporale                          X
18.                Total capital social corectat (rd. 16 + 17)       X
19.                Fond social                                      78
20.                Fond de rezerva                                  79
21.                Fond de investitii                               82
22.                Alte fonduri                                     86
23.                Subventii                                        91
24.                Decontari privind investitiile                  132
25.                Decontari privind reevaluarea stocurilor         80
26.    1018        Patrimoniul propriu al regiei rezultat din
                   reevaluarea imobilizarilor corporale              X
27.                Pierderi din anul curent                         88
28.                Pierderi din anii precedenti                     89
29.                Patrimoniul net corectat (rd. 18 la 26 - rd. 27
                   si rd. 28) = rd. 15
-------------------------------------------------------------------------------
Conducatorul unitatii,             Conducatorul compartimentului
                                         financiar-contabil,
              
    *) Inclusiv diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate in cursul trim. I/1994.
                                               


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 500/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 500 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 500/1994
Hotărârea 107 2008
pentru modificarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementari din domeniu
Norma 350249 1999
privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998
Norma 1223 1999
privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998
Norma 18845 1997
privind situatia activelor imobilizate, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1996
Norma 1224 1997
privind situatia activelor imobilizate, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1996
Ordin 106 1995
de aprobare a Normelor privind aplicarea, in anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate in conformitate cu reglementarile aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 500/1994
Norma 180200 1995
privind aplicarea, in anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994, pentru mijloacele fixe reevaluate in conformitate cu reglementarile aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 500/1994
Hotărârea 3 1995
privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994 si unele masuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995
Precizari 86592 1994
privind unele completari la adresa Ministerului Finantelor nr. 86515/1994, privind aplicarea H.G. nr. 500/1994 cu privire la reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social
Hotărârea 593 1994
privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social
Precizari 86515 1994
privind aplicarea H.G. nr. 500/1994 cu privire la reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu