Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 86515 din 30 august 1994

privind aplicarea H.G. nr. 500/1994 cu privire la reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN:

    Intrebare 1
    Cum se reevalueaza cartile din biblioteca si operele de arta aflate in patrimoniul agentului economic?
    Raspuns:
    Evaluarea cartilor din biblioteca si a operelor de arta se face pe baza coeficientilor evidentiati conform coloanelor din anexa 1 la H.G. nr. 500/1994, respectiv: 10,91; 10,69; 10,45; 8,89; 8,15; 7,07; 5,45; 2,73; 1,50.

    Intrebare 2
    Daca se efectueaza din primul rand reevaluarea imobilizarilor corporale potrivit H.G. nr. 500/1994, si ulterior, se aplica prevederile Legii nr. 15/1994, respectiv daca se reevalueaza mijloacele fixe cu valori cuprinse intre 500 si 200.000 lei existente in patrimoniu la 31.12.1993?
    Raspuns:
    Prevederile H.G. nr. 500/1994 se aplica asupra tuturor mijloacelor fixe avand in sold la data de 31.12.1993, iar prevederile Legii nr. 15/1994 se aplica incepand cu data de 01.01.1994.

    Intrebare 3
    Daca agentii economici care au aplicat prevederile Legii nr. 15/1994 inainte de publicarea H.G. nr. 500/1994 si au inregistrat la obiecte de inventar mijloacele fixe cu valori intre 500 lei si 200.000 lei, vor efectua corectarea operatiunilor respective si regularizarea amortizarii inclusa in cheltuieli si respectiv a obligatiilor reprezentand impozitul pe profit?
    Raspuns:
    Agentii economici care au aplicat prevederile din Legea nr. 15/1994 anterior H.G. nr. 500/1994 si au trecut la obiecte de inventar bunurile cu valori intre 500 si 200.000 lei, vor proceda la corectarea operatiunilor efectuate, precum si la regularizarea amortizarii cuprinsa in cheltuieli si a impozitului pe profit.

    Intrebare 4
    Daca obiectele de inventar care au valoare de achizitie pana la 200.000 lei intrate in patrimoniu in trim. I 1994 face obiectul reevaluarii conform H.G. 500/1994?
    Raspuns:
    Nu fac obiectul reevaluarii in conformitate cu H.G. nr. 500/1994 obiectele de inventar procurate in trim. I 1994 avand valori sub 200.000 lei.

    Intrebare 5
    Daca societatile comerciale care au intrat in procesul de privatizare avand depuse la FPS dosare cu privire la evaluarea societatii mai efectueaza reevaluarea potrivit H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Toate societatile comerciale care nu aveau incheiate contracte de vanzare-cumparare cu FPS pana la data de 10.08.1994, data publicarii in Monitorul Oficial a H.G. nr. 500/1994 efectueaza reevaluarea potrivit acestei hotarari. Prevederile H.G. nr. 500/1994 se aplica si celor 5 societati comerciale cuprinse in programul ofertei publice comune (FPS, FPP, ANP); Feleacul Cluj-Napoca, Argus Constanta, Favior Orasti, IRIS Cluj-Napoca, Siretul Pascani.

    Intrebare 6
    Daca mijloacele fixe ale unitatilor industriale care au fost predate pentru a functiona in asociatii in participatie la profit potrivit art. 251-256 din Codul Comercial se supun calculului gradului de utilizare potrivit H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Avand in vedere ca aceste mijloace fixe sunt in evidenta unitatilor care le-au dat in participatie, gradul de utilizare al acestora va fi luat in calculul gradului mediu de utilizare la unitatea detinatoare a mijloacelor fixe.

    Intrebare 7
    Daca corectia valorii imobilizarilor corporale cu gradul de utilizare al capacitatii se aplica la toate mijloacele fixe apartinand unitatii cu profil industrial?
    Raspuns:
    Corectarea valorii imobilizarilor corporale cu gradul de utilizare a capacitatii se aplica numai in unitatile cu profil industrial (cu activitatea de baza - industrie) si numai pentru capacitatile de productie industriale, excluzand cladirile administrative si alte bunuri avand utilitate comuna (depozite, magazii, mobilier, autovehicule si alte bunuri de aceasta natura).

    Intrebare 8
    Daca unitatile cu profil industrial care produc bunuri sau produse care nu se incadreaza in nomenclatorul de produse pentru care se intocmeste raportarea statistica FF1 aplica coeficientii de corectie calculati potrivit anexei la H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Agentii economici cu profil industrial respectivi vor calcula gradul de utilizare al capacitatilor de productie prin asimilare cu alte produse prevazute din Normele nr. 4/1990 de completare a formularului statistic FF1.

    Intrebare 9
    Daca pentru mijloacele fixe intrate in trim. I. 1994 se aplica gradul de utilizare al capacitatii realizat in anul 1993?
    Raspuns:
    Nu se aplica gradul de utilizare al capacitatii realizate in anul 1993 pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu in trim. I. 1994.

    Intrebare 10
    Cum se aplica prevederile pct. 2 din anexa 2 la H.G. nr. 500/1994 in conditiile in care gradul de utilizare al capacitatilor de productie industriale realizate in anul 1993 se situeaza sub 55%?
    Raspuns:
    Agentii economici la care gradul de utilizare a capacitatilor industriale realizat in anul 1993 este situat sub 55% iar dupa aplicarea corectiilor de la pct. "c" si "d" de la pct. 2 din anexa 2, depasesc limita de 55% vor corecta valoarea imobilizarilor corporale cu 55% .

    Intrebare 11
    Daca capacitatea de productie medie anuala utilizata in anul 1993 este egala cu capacitatea pusa in functiune minus capacitatile aflate in continuare?
    Raspuns:
    Capacitatea de productie medie anuala se determina incluzand si capacitatile aflate in conservare potrivit normelor nr. 4/1990 de completare a formularului FF1.

    Intrebare 12
    Daca se pot acorda termene de efectuare a reevaluarii peste data de 09.09.1994 prevazute de H.G. nr. 500/1994 la unitatile care nu sunt cuprinse in procesul de privatizare (regii autonome, unitati agricole si alte unitati cu profil agricol, unitati bancare si de asigurari)?
    Raspuns:
    Prelungirea termenului stabilit se poate aproba pentru aceste categorii de unitati pe baza de HG, competenta derogarilor nefiind reglementata in H.G. nr. 500/1994.

    Intrebare 13
    Daca pentru unitati cu alt profil de activitate decat cel industrial se poate aplica corectia valorii imobilizarilor corporale in functie de gradul de utilizare a capacitatilor?
    Raspuns:
    Intrucat in H.G. nr. 500/1994 exista prevederi exprese numai pentru unitatile cu profil industrial, extinderea prevederilor acestei hotarari pentru alte ramuri de activitate (constructii, prestari de servicii, agricultura, etc.) nu se poate face neexistand raportari statistice sau alte documente din care sa rezulte gradul de utilizare a capacitatii. Se excepteaza imobilizarile corporale aflate in conservare conform prevederilor legale, a caror valoare reevaluata se corecteaza cu coeficientul de 0,55.

    Intrebare 14
    Daca se cuprind in reevaluare locuintele care pot fi vandute in conditiile Legii nr. 76/1994?
    Raspuns:
    Cladirile cu destinatie de locuinte care au apartinut inainte de 6 martie 1945 institutiilor de stat, regiilor si societatilor comerciale cu capital de stat sunt asimilate celor construite din fondurile statului dupa aceasta data si supuse vanzarii catre populatie, ca atare nu se reevalueaza.

    Intrebare 15
    Daca terenurile care nu sunt evidentiate in patrimoniul agentilor economici fac obiectul reevaluarii potrivit H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Fac obiectul reevaluarii numai terenurile pentru care agentii economici sunt in posesia titlurilor de proprietate pe baza carora acestea au fost inregistrate in contabilitate potrivit H.G. nr. 834/1991 pana la data de 30.06.1994 potrivit art. 5 din H.G. nr. 500/1994.
    Pentru terenurile intrate in patrimoniu dupa date de 30.06.1994 se aplica prevederile H.G. nr. 834/1991 si se supun reevaluarii pe baza coeficientilor determinati in functie de indicii de pret la 30.06.1994 prevazuti in anexa nr. 1 la H.G. nr. 500/1994. Modificarile ulterioare ale capitalului social vor fi comunicate Registrului Comertului, FPS si FPP potrivit procedurilor prevazute de reglementarile in vigoare.
    Agentii economici cu capital de stat care nu au cuprins terenurile in patrimoniu si respectiv in capitalul social reevaluat vor face comunicari exprese catre FPS din care sa rezulte aceasta situatie.

    Intrebare 16
    Daca locuintele de serviciu/cantoanele si caminele de nefamilisti care nu sunt supuse vanzarii catre populatie cu destinatie de locuinte fac sau nu obiectul reevaluarii potrivit H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Aceasta categorie de cladiri face obiectul reevaluarii potrivit H.G. nr. 500/1994.

    Intrebare 17
    Cum se realizeaza reevaluarea la mijloacele fixe la care in perioada 31.03.1992 - 31.03.1994 s-au efectuat lucrari de modernizari si care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale?
    Raspuns:
    Reevaluarea acestor imobilizari corporale se face separat pentru valoarea existenta la 31.03.1992, prin aplicarea coeficientilor prevazuti in col. 1 din anexa 1, respectiv pentru valoarea modernizarii prin aplicarea coeficientilor corespunzatori perioadei in care s-a efectuat modernizarea.

    Intrebare 18
    Cum se efectueaza reevaluarea mijloacelor fixe procurate din import?
    Raspuns:
    a) mijloacele fixe achizitionate din import inainte de 31.03.1992 si care au fost reevaluate conform H.G. nr. 26/1992 la cursul de 180 lei/$ se reevalueaza cu coeficientul de 9,3 rezultat ca raport intre cursul valutar de schimb de 16/7 lei/$ la 30.06.1994 si respectiv 180 lei/$ la data aplicarii H.G. nr. 26/1992;
    b) reevaluarea mijloacelor fixe achizitionate din import dupa 31.03.1992 atat in lei cat si in valuta se vor efectua prin aplicarea la valoarea ramasa neamortizata (col. 4 din anexa 4) a coeficientului rezultat din raportul dintre cursul de 1677 lei/$ la 30.06.1994 si cursul valutar existent la data achizitionarii acestora.

    Intrebare 19
    Daca se supun reevaluarii mijloacele fixe a caror durata de serviciu potrivit Legii nr. 62/1968 era expirata la 31.12.1993?
    Raspuns:
    Aceste mijloace nu se supun reevaluarii, chiar daca acestea nu au fost amortizate integral.

    Intrebare 20
    Daca societatile comerciale cu capital mixt majoritar privat in care actionarii sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine la care exista participatii din partea statului roman aplica prevederile H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 1 din H.G. nr. 500/1994 fac obiectul reevaluarii imobilizarilor corporale ale societatilor comerciale la care statul detine participatii.
    Societatile comerciale in cauza urmeaza sa comunice detinatorilor de participatii diferentele rezultate din reevaluare in cotele de participare prevazute in contractele de societate, statute sau alte documente legale.
    In situatia in care adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar privat nu aproba majorarea capitalului social cu influentele din reevaluare, aceste cazuri vor fi aduse la cunostinta FPS si FPP, care le vor avea in vedere cu ocazia evaluarii actiunilor detinute in vederea vanzarii.

    Intrebare 21
    Ce se intelege prin societate comerciala mixta in contextul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Prin societati comerciale mixte se inteleg, societatile in care statul roman detine capital social indiferent de proportie si indiferent daca ceilalti actionari sau asociati sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine.

    Intrebare 22
    Cum se stabileste gradul de utilizare a capacitatilor de productie industriala in cazul in care acesta este diferentiat pe diverse produse, sectii sau linii tehnologice?
    Raspuns:
    Agentii economici cu profil industrial pentru corectarea valorii mijloacelor fixe vor aplica gradul de utilizare mediu pe unitate avand in vedere capacitatea de productie fizica realizata si preturile medii unitare corespunzatoare, potrivit formulei:

    gradul de      (PF1 x P1) + (PF2 x P2) + ....(PFn x Pn)
    utilizare   = ------------------------------------------
    mediu pe       (CP1 x P1) + (CP2 x P2) + ......(CPn x Pn)
    unitate

    in care:
    PF = productia fizica obtinuta pe produse
    P  = pretul mediu al unui produs
    CP = capacitate de productie pe produse


    Intrebare 23
    Cum se procedeaza in situatia in care prin aplicarea coeficientilor de actualizare prevazuti in anexele 1 si 3 la H.G. nr. 500/1994 rezulta valori mult mai mari decat preturile de achizitie la 30.06.1994?
    Raspuns:
    In aceasta situatie agentii economici pot inregistra in anexa 4, coloana 9 valorile de livrare practicate de furnizori la data reevaluarii, iar in coloana 8, aceasta valoare de livrare se corecteaza cu amortizarea inscrisa in coloana 3 (col. 9 - col. 3). In aceste cazuri agentii economici trebuie sa faca dovada pretului de livrare practicat de furnizori la data reevaluarii pentru bunul respectiv si sa intocmeasca o situatie distincta din care sa rezulte corectiile respective.

    Intrebare 24
    Daca investitiile in curs de executie se reevalueaza prin prevederile H.G. nr. 500/1994?
    Raspuns:
    Conform pct. I.2. litera c din numele privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, investitiile in curs de executie nu se supun reevaluarii. Reevaluarea acestora se va efectua fie cu ocazia vanzarii ca active sau mijloace fixe, fie cu ocazia evaluarii unitatii in vederea privatizarii.

    Intrebare 25
    Daca in coloana 3 din anexa 4 se cuprinde si amortizarea aferenta perioadei 1.04 - 31.12.1992 evidentiata in debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"?
    Raspuns:
    In coloana 3 din anexa 4 se inregistreaza amortizarea evidentiata in creditul contului 281 "Amortizarea mijloacelor fixe".

    Intrebare 26
    Cum se poate corecta capitalul social existent la 31.12.1993 cu imobilizarile corporale reevaluate intrate in trimestrul I 1994?
    Raspuns:
    Capitalul social la 31.12.1993 se corecteaza cu diferentele din reevaluare a imobilizarilor corporale intrate in trim. I. 1994, pentru care anexa 4 se intocmeste distinct. In anexa 6 se inregistreaza reevaluarea imobilizarilor corporale la 31.12.1993 si se corecteaza cu diferentele din reevaluare aferente intrarilor ce au avut loc in trim. I. 1994.

    Intrebare 27
    Cum procedeaza la reevaluarea imobilizarilor corporale agentii economici cu capital privat care nu au efectuat reevaluarea in conformitate cu H.G. nr. 26/1992?
    Raspuns:
    Agentii economici cu capital privat vor proceda in acest caz similar cu agentii economici cu capital de stat conform prevederilor de la pct. IV si V din norma privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social date in aplicarea H.G. nr. 500/1994.

    Intrebare 28
    Daca se supun reevaluarii conform H.G. nr. 500/1994 investitiile efectuate la mijloace fixe inchiriate, precum si amenajarile de terenuri la terenurile date in folosinta pentru care nu exista titluri de proprietate?
    Raspuns:
    Investitiile efectuate la mijloacele fixe inchiriate, precum si amenajarile de terenuri efectuate la terenurile primite in folosinta fac obiectul reevaluarii in situatia in care aceste investitii au fost inregistrate  in patrimoniul agentilor economici.

    Intrebare 29
    Cum se calculeaza amortizarea aferenta mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in perioada 1.01. - 31.03.1994?
    Raspuns:
    Amortizarea aferenta mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in perioada 01.01 - 31.03.1994 se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994.

    Intrebare 30
    Cum se efectueaza reevaluarea mijloacelor fixe achizitionate in alte valute decat cele prevazute in anexa 3?
    Raspuns:
    Reevaluarea mijloacelor fixe in aceste conditii se face prin aplicarea coeficientilor rezultati din raportul dintre cursul de 1677 lei/dolar la 30.06.1994 si cursul dolarului la data achizitionarii acestora.

    Intrebare 31
    Daca mijoacele fixe iesite din patrimoniu dupa data de 30.06.1994 trebuia cuprinse in reevaluare?
    Raspuns:
    In aceasta situatie se aplica prevederile alineatului 3 de la art. 1 din H.G. nr. 500/1994.

    Intrebare 32
    Daca rezultatul actiunii de reevaluare se depune de catre filiale sau subunitati la D.G.F.P.C.F.S. judetene sau se depun centralizat la sediul unitatii centrale?
    Raspuns:
    Rezultatele actiunii de reevaluare se centralizeaza pe fiecare agent economic cu personalitate juridica (societate comerciala sau regia autonoma) si se depun la D.G.F.P.C.F.S. judetene sau a municipiului Bucuresti la care este inregistrat acesta.

    Intrebare 33
    Daca asupra valorii terenurilor apartinand unitatilor industriale se aplica coeficienti de corectie rezultati in urma folosirii capacitatii de productie?
    Raspuns:
    Valoarea acestor terenuri nu se corecteaza cu "Gradul de utilizare a capacitatii de productie".

    Intrebare 34
    Cum procedeaza agentii economici in situatia in care in urma reevaluarii si prin aplicarea gradului de utilizare a capacitatii de productie obtin, la unele mijloace fixe, diferente in minus din reevaluare?
    Raspuns:
    In aceasta situatie valoarea reactualizata a mijloacelor fixe respective nu va fi mai mica decat cea inregistrata in contabilitate.

    Intrebare 35
    Daca se cuprind in actiunea de reevaluare activele incerte evidentiate conform H.G. nr. 945/1990 in conturi in afara bilantului?
    Raspuns:
    Imobilizarile corporale care nu figureaza in activul bilantului nu se reevalueaza.

    Intrebare 36
    Daca in actiunea de reevaluare se cuprinde fondul locativ vechi aflat in patrimoniul R.A.G.C. si daca acestea se supun amortizarii?
    Raspuns:
    Nu se reevalueaza. Este necesar sa fie promovat proiect de act normativ separat.

    Intrebare 37
    Cum se efectueaza reevaluarea in cazul unitatilor de tip holding infiintate in baza H.G. nr. 29 - 32/1991?
    Raspuns:
    Fiecare unitate cu personalitate juridica efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale si vor transmite diferentele rezultate celorlalte unitati participante la capitalul social proportional cu capitalul detinut.
    Unitatile detinatoare de capital social vor inregistra aceste diferente din reevaluare in contabilitate efectuand articolul contabil 261.01 = 1017.

    NOTA:
    Celelalte intrebari adresate fie nu au fost clar formulate, fie isi gasesc raspunsul in Normele de aplicare a H.G. nr. 500/1994, motiv pentru care nu s-au dat raspunsuri.
    Colectivul coordonator privind aplicarea H.G. nr. 500/1994 apreciaza, pe baza analizelor efectuate cu specialistii care au incheiat actiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale, ca prin acest set de raspunsuri s-au clarificat toate problemele in vederea definitivarii acestei actiuni.

         COLECTIVUL DE SOLUTIONARE A PROBLEMELOR PRIVIND
         APLICAREA H.G. nr. 500/1994 APROBAT PRIN ORDINUL
         MINISTRULUI FINANTELOR NR. 1079/1994SmartCity5

COMENTARII la Precizari 86515/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 86515 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu