Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 382 din  9 aprilie 1990

privind regimul de trimitere in strainatate a cetatenilor romani pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din  9 aprilie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Cetatenii romani care desfasoara activitati tehnice, stiintifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive si de alta natura in ministere, alte organe centrale si locale, precum si in unitatile subordonate acestora, pot fi trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari de masini, utilaje si instalatii, de prestari de servicii sau de executari de lucrari.
    Art. 2
    Actiunile de trimitere de cetateni romani in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari se organizeaza de catre Institutul roman de consulting "Romconsult", intreprinderile de comert exterior sau alte unitati autorizate de Ministerul Comertului Exterior, denumite in continuare unitati trimitatoare.
    Art. 3
    Unitatile trimitatoare vor urmari ca prin acordurile, intelegerile sau contractele pe care le incheie cu partenerii straini sa se asigure:
    a) tarife si salarii corespunzatoare, indemnizatii pentru membrii de familie, precum si alte drepturi la nivelul practicii internationale in materie de angajari de specialisti straini;
    b) sporuri uzuale pentru conditii deosebite de clima, de munca si munca prestata suplimentar, dupa caz;
    c) locuinta dotata corespunzator, precum si transportul zilnic, gratuit, de la si pina la locul de munca;
    d) transport gratuit pentru specialisti, membrii lor de familie si bagajele personale, atit la plecarea la post, cit si la inapoierea de la post, in caz de boala, precum si pentru efectuarea concediului de odihna in tara;
    e) concedii de odihna de refacere si incapacitate temporara de munca platite, drepturi de asigurari sociale, precum si asistenta medicala gratuita pentru specialisti si membrii lor de familie;
    f) indemnizatii sau prime cu prilejul prezentarii la post, precum si la inapoierea definitiva in tara;
    g) plata integrala, in devize convertibile sau la nivelul maxim prevazut de legislatia tarilor respective, a tarifelor convenite, precum si transferul in Romania al sumelor cuvenite specialistilor si unitatilor trimitatoare;
    h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor si a celorlalte drepturi banesti, in functie de evolutia cursurilor valutare, de modificarile intervenite in nivelul salariilor si preturilor pe plan local si altele asemenea;
    i) suportarea de catre partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul in strainatate, aducerea in tara a celor decedati, precum si acordarea de despagubiri in caz de accident, pentru specialisti si membrii lor de familie.
    Art. 4
    Recrutarea si selectionarea specialistilor se fac de catre unitatile trimitatoare, cu acordul sau pe baza propunerilor unitatilor de la care acestia provin.
    Unitatile trimitatoare vor urmari antrenarea in acordarea asistentei de specialitate nelegata de livrari si a cetatenilor romani pensionari, precum si a sotiilor sau sotilor care ii insotesc pe specialisti.
    Drepturile si obligatiile reciproce ale specialistilor si unitatilor trimitatoare se stabilesc prin contracte interne individuale si, dupa caz, in functie de prevederile intelegerilor incheiate cu partenerii externi, si prin contracte intre unitatile trimitatoare si unitatile de la care provin specialistii.
    Art. 5
    Pe timpul cit lucreaza in strainatate specialistii se considera detasati la unitatile trimitatoare, beneficiind de vechime neintrerupta in aceeasi unitate. In perioada detasarii, unitatile de la care provin specialistii pot incadra pe posturile acestora alte persoane, numai cu contracte de munca pe durata determinata.
    Unitatile trimitatoare vor comunica unitatilor de la care provin specialistii, cu cel putin 30 de zile inainte, data terminarii activitatii acestora in strainatate.
    Art. 6
    Din tarifele incasate in valuta, unitatile trimitatoare scad sumele necesare pentru plata cheltuielilor care, potrivit intelegerilor incheiate cu partenerii externi sau legislatiei din tarile respective, cad in sarcina acestora: impozite si taxe, transport international pentru specialisti si membrii lor de familie, chiria pentru locuinta din strainatate, cota aferenta platii concediului de odihna, precum si orice alte cheltuieli efectuate in contul specialistilor.
    Daca tarifele convenite cu partenerul extern se incaseaza partial in devize convertibile si partial in alte valute, cheltuielile mentionate la alineatul precedent se scad in valuta in care acestea au fost efectuate.
    Art. 7
    Asupra sumelor in valuta rezultate dupa deducerea cheltuielilor prevazute la art. 6 unitatile trimitatoare calculeaza si retin un comision in devize convertibile si, dupa caz, si in moneda locala, pentru acoperirea cheltuielilor de regie proprie si risc, supervizare si indrumare tehnica, precum si pentru plata contributiei de asigurari sociale si pensie suplimentara ale specialistilor.
    Din acest comision, unitatile trimitatoare pot ceda o parte, in valuta si/sau in lei, unitatilor de la care provin specialistii, potrivit contractelor incheiate.
    Nivelul comisionului se aproba de catre Ministerul Comertului Exterior, la propunerea unitatilor trimitatoare.
    Pentru asigurarea in lei a salariului tarifar de incadrare avut de specialist la plecarea in strainatate, unitatile trimitatoare pot retine suma echivalenta in devize convertibile in vederea transformarii ei la cursul de schimb practicat de Banca Romana de Comert Exterior la data efectuarii platii.
    Art. 8
    Sumele in devize convertibile ramase la dispozitia specialistilor dupa aplicarea prevederilor art. 6 si 7 se impoziteaza in valuta, in functie de nivelul acestora, potrivit anexei.
    Sumele in moneda locala ramase la dispozitia specialistilor in conditiile prezentei hotariri se cuvin integral acestora.
    Art. 9
    Pe timpul cit specialistii se afla in incapacitate temporara de munca, din cauza de boala sau accident, precum si in caz de carantina, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) sumele in valuta, in cuantumul si conditiile stabilite prin prezenta hotarire, daca se afla in strainatate;
    b) indemnizatii in lei, calculate in conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor incadrate in munca in Romania, daca in perioada incapacitatii temporare de munca se afla in tara.
    Art. 10
    Pe perioada deplasarii in interesul serviciului in tara in care isi desfasoara activitatea sau in alta tara, specialistii beneficiaza, pe linga drepturile in valuta stabilite prin prezenta hotarire, si de drepturile acordate de catre partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de transport, masa, cazare sau a altor obligatii.
    Art. 11
    Specialistii beneficiaza si de sumele in valuta acordate de catre partenerii externi pentru ei si membrii lor de familie in vederea platii chiriei, dotarii si intretinerii locuintei, tratamentului medical, spitalizarii si transportului international.
    Daca, potrivit contractelor sau intelegerilor incheiate cu partenerii externi, cheltuielile mentionate la alin. 1 revin partii romane, acestea se suporta de catre unitatile trimitatoare prin deducerea lor din tarifele incasate de la partenerii externi.
    Art. 12
    In cazul in care specialistii isi desfasoara activitatea in tari cu care Romania are incheiate acorduri in domeniul asigurarilor sociale si medicale, cheltuielile se suporta in conditiile stabilite prin aceste acorduri.
    Art. 13
    Sumele in valuta care se acorda specialistilor peste prevederile contractelor de catre partenerii externi sub forma de premii, indemnizatii, restituiri de contributii la fondul de asigurari sociale, pensii si altele asemenea, in timpul, la, sau dupa expirarea perioadei de lucru in strainatate, ramin la dispozitia acestora.
    Art. 14
    Unitatile trimitatoare platesc:
    a) sumele in valuta si in lei cuvenite specialistilor, in conditiile prevazute prin contractele individuale interne;
    b) impozitul pe fondul de salarii, dupa caz;
    c) contributia de asigurari sociale de stat si contributia pentru pensia suplimentara, calculate in lei, in conditiile prevazute de lege, la drepturile realizate de specialisti in ultima luna premergatoare plecarii in strainatate.
    Art. 15
    Personalul muncitor roman trimis in strainatate potrivit prezentei hotariri este obligat sa asigure:
    - indeplinirea intocmai a sarcinilor de serviciu stabilite potrivit contractului extern;
    - respectarea legislatiei tarii in care-si desfasoara activitatea;
    - acoperirea, in conditiile legii, a eventualelor pagube produse.
    Art. 16
    Prezenta hotarire intra in vigoare la data publicarii.
    Prevederile ei se aplica cu aceeasi data si contractelor in curs de executare.
    Art. 17
    Oricare prevederi contrare celor din prezenta hotarire, cuprinse in acte normative emise inainte de 22 decembrie 1989, nu se aplica.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            MODUL DE CALCUL
al impozitului datorat de specialistii romani pentru sumele in devize convertibile ramase la dispozitia lor
______________________________________________________________
  Suma in dolari      fixa     +          Cota de impozit
 S.U.A. impozabila                          procentuala
______________________________________________________________
    pina la 20          -                scutit
de la 21 la 50          -     10%    din ce depaseste      20
de la 51 la 300         3     20%          "               50
de la 301 la 400       53     21%          "              300
de la 401 la 500       74     22%          "              400
de la 501 la 600       96     23%          "              500
de la 601 la 700      119     24%          "              600
de la 701 la 800      143     26%          "              700
de la 801 la 900      169     28%          "              800
de la 901 la 1000     197     30%          "              900
de la 1001 la 1100    227     32%          "             1000
de la 1101 la 1200    259     34%          "             1100
de la 1201 la 1300    293     36%          "             1200
de la 1301 la 1400    329     38%          "             1300
de la 1401 la 1500    367     40%          "             1400
de la 1501 la 1600    407     42%          "             1500
de la 1601 la 1700    449     44%          "             1600
de la 1701 la 1800    493     46%          "             1700
de la 1801 la 1900    539     48%          "             1800
de la 1901 la 2000    587     50%          "             1900
de la 2001 la 2100    637     52%          "             2000
de la 2101 la 2200    689     54%          "             2100
de la 2201 la 2300    743     56%          "             2200
de la 2301 la 2400    799     58%          "             2300
de la 2401 la 2500    857     60%          "             2400
de la 2501 la 2600    917     61%          "             2500
de la 2601 la 2700    978     62%          "             2600
de la 2701 la 2800   1040     63%          "             2700
de la 2801 la 2900   1103     64%          "             2800
de la 2901 la 3000   1167     65%          "             2900
de la 3001 la 3100   1232     66%          "             3000
de la 3101 la 3200   1298     67%          "             3100
de la 3201 la 3300   1365     68%          "             3200
de la 3301 la 3520   1433     69%          "             3300
peste 3520 - 45% din venitul impozabil total
______________________________________________________________

    Suma in valuta ramasa dupa aplicarea impozitului ramine la dispozitia specialistilor.
    Contravaloarea in lei a impozitului la cursul de la data incasarii valutei se vireaza de unitatile trimitatoare la bugetul statului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 382/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 382 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu