Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 382 din  9 aprilie 1990

privind regimul de trimitere in strainatate a cetatenilor romani pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din  9 aprilie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Cetatenii romani care desfasoara activitati tehnice, stiintifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive si de alta natura in ministere, alte organe centrale si locale, precum si in unitatile subordonate acestora, pot fi trimisi in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari de masini, utilaje si instalatii, de prestari de servicii sau de executari de lucrari.
    Art. 2
    Actiunile de trimitere de cetateni romani in strainatate pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari se organizeaza de catre Institutul roman de consulting "Romconsult", intreprinderile de comert exterior sau alte unitati autorizate de Ministerul Comertului Exterior, denumite in continuare unitati trimitatoare.
    Art. 3
    Unitatile trimitatoare vor urmari ca prin acordurile, intelegerile sau contractele pe care le incheie cu partenerii straini sa se asigure:
    a) tarife si salarii corespunzatoare, indemnizatii pentru membrii de familie, precum si alte drepturi la nivelul practicii internationale in materie de angajari de specialisti straini;
    b) sporuri uzuale pentru conditii deosebite de clima, de munca si munca prestata suplimentar, dupa caz;
    c) locuinta dotata corespunzator, precum si transportul zilnic, gratuit, de la si pina la locul de munca;
    d) transport gratuit pentru specialisti, membrii lor de familie si bagajele personale, atit la plecarea la post, cit si la inapoierea de la post, in caz de boala, precum si pentru efectuarea concediului de odihna in tara;
    e) concedii de odihna de refacere si incapacitate temporara de munca platite, drepturi de asigurari sociale, precum si asistenta medicala gratuita pentru specialisti si membrii lor de familie;
    f) indemnizatii sau prime cu prilejul prezentarii la post, precum si la inapoierea definitiva in tara;
    g) plata integrala, in devize convertibile sau la nivelul maxim prevazut de legislatia tarilor respective, a tarifelor convenite, precum si transferul in Romania al sumelor cuvenite specialistilor si unitatilor trimitatoare;
    h) posibilitatea revizuirii periodice a nivelului tarifelor si a celorlalte drepturi banesti, in functie de evolutia cursurilor valutare, de modificarile intervenite in nivelul salariilor si preturilor pe plan local si altele asemenea;
    i) suportarea de catre partenerii externi a tuturor cheltuielilor ocazionate de decesul in strainatate, aducerea in tara a celor decedati, precum si acordarea de despagubiri in caz de accident, pentru specialisti si membrii lor de familie.
    Art. 4
    Recrutarea si selectionarea specialistilor se fac de catre unitatile trimitatoare, cu acordul sau pe baza propunerilor unitatilor de la care acestia provin.
    Unitatile trimitatoare vor urmari antrenarea in acordarea asistentei de specialitate nelegata de livrari si a cetatenilor romani pensionari, precum si a sotiilor sau sotilor care ii insotesc pe specialisti.
    Drepturile si obligatiile reciproce ale specialistilor si unitatilor trimitatoare se stabilesc prin contracte interne individuale si, dupa caz, in functie de prevederile intelegerilor incheiate cu partenerii externi, si prin contracte intre unitatile trimitatoare si unitatile de la care provin specialistii.
    Art. 5
    Pe timpul cit lucreaza in strainatate specialistii se considera detasati la unitatile trimitatoare, beneficiind de vechime neintrerupta in aceeasi unitate. In perioada detasarii, unitatile de la care provin specialistii pot incadra pe posturile acestora alte persoane, numai cu contracte de munca pe durata determinata.
    Unitatile trimitatoare vor comunica unitatilor de la care provin specialistii, cu cel putin 30 de zile inainte, data terminarii activitatii acestora in strainatate.
    Art. 6
    Din tarifele incasate in valuta, unitatile trimitatoare scad sumele necesare pentru plata cheltuielilor care, potrivit intelegerilor incheiate cu partenerii externi sau legislatiei din tarile respective, cad in sarcina acestora: impozite si taxe, transport international pentru specialisti si membrii lor de familie, chiria pentru locuinta din strainatate, cota aferenta platii concediului de odihna, precum si orice alte cheltuieli efectuate in contul specialistilor.
    Daca tarifele convenite cu partenerul extern se incaseaza partial in devize convertibile si partial in alte valute, cheltuielile mentionate la alineatul precedent se scad in valuta in care acestea au fost efectuate.
    Art. 7
    Asupra sumelor in valuta rezultate dupa deducerea cheltuielilor prevazute la art. 6 unitatile trimitatoare calculeaza si retin un comision in devize convertibile si, dupa caz, si in moneda locala, pentru acoperirea cheltuielilor de regie proprie si risc, supervizare si indrumare tehnica, precum si pentru plata contributiei de asigurari sociale si pensie suplimentara ale specialistilor.
    Din acest comision, unitatile trimitatoare pot ceda o parte, in valuta si/sau in lei, unitatilor de la care provin specialistii, potrivit contractelor incheiate.
    Nivelul comisionului se aproba de catre Ministerul Comertului Exterior, la propunerea unitatilor trimitatoare.
    Pentru asigurarea in lei a salariului tarifar de incadrare avut de specialist la plecarea in strainatate, unitatile trimitatoare pot retine suma echivalenta in devize convertibile in vederea transformarii ei la cursul de schimb practicat de Banca Romana de Comert Exterior la data efectuarii platii.
    Art. 8
    Sumele in devize convertibile ramase la dispozitia specialistilor dupa aplicarea prevederilor art. 6 si 7 se impoziteaza in valuta, in functie de nivelul acestora, potrivit anexei.
    Sumele in moneda locala ramase la dispozitia specialistilor in conditiile prezentei hotariri se cuvin integral acestora.
    Art. 9
    Pe timpul cit specialistii se afla in incapacitate temporara de munca, din cauza de boala sau accident, precum si in caz de carantina, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) sumele in valuta, in cuantumul si conditiile stabilite prin prezenta hotarire, daca se afla in strainatate;
    b) indemnizatii in lei, calculate in conformitate cu normele legale aplicabile persoanelor incadrate in munca in Romania, daca in perioada incapacitatii temporare de munca se afla in tara.
    Art. 10
    Pe perioada deplasarii in interesul serviciului in tara in care isi desfasoara activitatea sau in alta tara, specialistii beneficiaza, pe linga drepturile in valuta stabilite prin prezenta hotarire, si de drepturile acordate de catre partenerul extern pentru acoperirea cheltuielilor de transport, masa, cazare sau a altor obligatii.
    Art. 11
    Specialistii beneficiaza si de sumele in valuta acordate de catre partenerii externi pentru ei si membrii lor de familie in vederea platii chiriei, dotarii si intretinerii locuintei, tratamentului medical, spitalizarii si transportului international.
    Daca, potrivit contractelor sau intelegerilor incheiate cu partenerii externi, cheltuielile mentionate la alin. 1 revin partii romane, acestea se suporta de catre unitatile trimitatoare prin deducerea lor din tarifele incasate de la partenerii externi.
    Art. 12
    In cazul in care specialistii isi desfasoara activitatea in tari cu care Romania are incheiate acorduri in domeniul asigurarilor sociale si medicale, cheltuielile se suporta in conditiile stabilite prin aceste acorduri.
    Art. 13
    Sumele in valuta care se acorda specialistilor peste prevederile contractelor de catre partenerii externi sub forma de premii, indemnizatii, restituiri de contributii la fondul de asigurari sociale, pensii si altele asemenea, in timpul, la, sau dupa expirarea perioadei de lucru in strainatate, ramin la dispozitia acestora.
    Art. 14
    Unitatile trimitatoare platesc:
    a) sumele in valuta si in lei cuvenite specialistilor, in conditiile prevazute prin contractele individuale interne;
    b) impozitul pe fondul de salarii, dupa caz;
    c) contributia de asigurari sociale de stat si contributia pentru pensia suplimentara, calculate in lei, in conditiile prevazute de lege, la drepturile realizate de specialisti in ultima luna premergatoare plecarii in strainatate.
    Art. 15
    Personalul muncitor roman trimis in strainatate potrivit prezentei hotariri este obligat sa asigure:
    - indeplinirea intocmai a sarcinilor de serviciu stabilite potrivit contractului extern;
    - respectarea legislatiei tarii in care-si desfasoara activitatea;
    - acoperirea, in conditiile legii, a eventualelor pagube produse.
    Art. 16
    Prezenta hotarire intra in vigoare la data publicarii.
    Prevederile ei se aplica cu aceeasi data si contractelor in curs de executare.
    Art. 17
    Oricare prevederi contrare celor din prezenta hotarire, cuprinse in acte normative emise inainte de 22 decembrie 1989, nu se aplica.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                            MODUL DE CALCUL
al impozitului datorat de specialistii romani pentru sumele in devize convertibile ramase la dispozitia lor
______________________________________________________________
  Suma in dolari      fixa     +          Cota de impozit
 S.U.A. impozabila                          procentuala
______________________________________________________________
    pina la 20          -                scutit
de la 21 la 50          -     10%    din ce depaseste      20
de la 51 la 300         3     20%          "               50
de la 301 la 400       53     21%          "              300
de la 401 la 500       74     22%          "              400
de la 501 la 600       96     23%          "              500
de la 601 la 700      119     24%          "              600
de la 701 la 800      143     26%          "              700
de la 801 la 900      169     28%          "              800
de la 901 la 1000     197     30%          "              900
de la 1001 la 1100    227     32%          "             1000
de la 1101 la 1200    259     34%          "             1100
de la 1201 la 1300    293     36%          "             1200
de la 1301 la 1400    329     38%          "             1300
de la 1401 la 1500    367     40%          "             1400
de la 1501 la 1600    407     42%          "             1500
de la 1601 la 1700    449     44%          "             1600
de la 1701 la 1800    493     46%          "             1700
de la 1801 la 1900    539     48%          "             1800
de la 1901 la 2000    587     50%          "             1900
de la 2001 la 2100    637     52%          "             2000
de la 2101 la 2200    689     54%          "             2100
de la 2201 la 2300    743     56%          "             2200
de la 2301 la 2400    799     58%          "             2300
de la 2401 la 2500    857     60%          "             2400
de la 2501 la 2600    917     61%          "             2500
de la 2601 la 2700    978     62%          "             2600
de la 2701 la 2800   1040     63%          "             2700
de la 2801 la 2900   1103     64%          "             2800
de la 2901 la 3000   1167     65%          "             2900
de la 3001 la 3100   1232     66%          "             3000
de la 3101 la 3200   1298     67%          "             3100
de la 3201 la 3300   1365     68%          "             3200
de la 3301 la 3520   1433     69%          "             3300
peste 3520 - 45% din venitul impozabil total
______________________________________________________________

    Suma in valuta ramasa dupa aplicarea impozitului ramine la dispozitia specialistilor.
    Contravaloarea in lei a impozitului la cursul de la data incasarii valutei se vireaza de unitatile trimitatoare la bugetul statului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 382/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 382 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu