E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din  6 ianuarie 1995

privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994 si unele masuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 18 ianuarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea intocmirii bilantului contabil pe anul 1994, agentii economici au obligatia sa aplice masurile cuprinse in precizarile din anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    La articolul 6 din Hotararea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, dupa primul alineat se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul societatilor cu capital mixt, se poate pastra valoarea nominala a actiunilor emise."
    De asemenea, in finalul articolului 6 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "La societatile comerciale cu capital mixt, reflectarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale in capitalul social se va efectua dupa achitarea integrala a actiunilor  subscrise de partea privata."
    Art. 3
    Agentii economici care pana la 1 martie 1995 au achitat obligatiile din impozite si taxe cu termene scadente pana la finele anului 1994 vor reflecta in contul "Alte rezerve" diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta existente la 31 decembrie 1994, in tara si in strainatate, in conturi la banci, in casieriile proprii si in acreditive.
    Art. 4
    In anul 1995, influentele din amortizarea imobilizarilor corporale rezultate din reevaluare potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/1994, care nu vor fi compensate prin aplicarea gradului efectiv de utilizare a mijloacelor fixe de baza si prin masurile de reducere a costurilor, nu vor fi luate in calcul la dimensionarea nivelului preturilor si tarifelor.
    Majorarile de preturi si tarife efectuate prin nerespectarea prevederilor alineatului precedent vor fi incadrate in categoria veniturilor necuvenite care sunt supuse confiscarii si virarii la bugetul de stat, potrivit Hotararii Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                 PRECIZARI
privind masurile referitoare la intocmirea bilanturilor contabile pe anul 1994 la agentii economici
    In conformitate cu art. 11 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, administratorii regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital de stat si privat, precum si celelalte persoane prevazute la art. 1 din lege raspund de organizarea si tinerea contabilitatii potrivit dispozitiilor legale.
    Pentru incheierea corecta a exercitiului financiar pe anul 1994, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:
    1. Definitivarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice si fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil pe anul 1994, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si regulamentului de aplicare a acesteia (aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993).
    2. Inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile si imobile, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile, precum si a miscarilor si modificarilor intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor obtinute.
    In acest scop, se va urmari ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate in documente legale, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si clarificarii diferentelor constatate.
    Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.
    Inscrisurile provenite din relatiile de vanzare-cumparare si din prestari de servicii cu persoane fizice trebuie sa contina toate elementele de identificare a persoanei respective (nume si prenume, seria si numarul actului de identitate, adresa completa, suma achitata, impozitele calculate si retinute conform legii).
    3. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte operatiunile reale, efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative, conform Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile in vigoare de la data de 1 ianuarie 1994 (aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993).
    Cu aceasta ocazie se va urmari clarificarea sumelor ce se mentin nejustificate in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului contabil, cum sunt:
    a) Conturile 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de imobilizari". 408 "Furnizori - facturi nesosite", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienti", 416 "Clienti incerti", 418 "Clienti - facturi de intocmit", 419 "Clienti-creditori", 461 "Debitori diversi", 462 "Creditori diversi", urmarindu-se achitarea obligatiilor fata de furnizori si creditori, precum si incasarea creantelor in lei si in valuta.
    In situatia existentei de creante si datorii la acelasi agent economic, se poate proceda la regularizare pe baza de proces-verbal, incheiat intre parti, stabilindu-se diferentele de platit sau de incasat, dupa caz.
    In cazurile in care, in urma inventarierii, se constata imposibilitatea incasarii unor creante ca urmare a insolvabilitatii sau disparitiei clientilor sau debitorilor, pe baza documentelor emise de organele in drept (justitie, politie etc.), se va proceda la constituirea provizioanelor pentru deprecierea creantelor, in conformitate cu prevederile pct. 85 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile. Aceste provizioane nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.
    b) Contul 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", la analiza caruia se va asigura determinarea corecta a obligatiilor fata de fondurile speciale, conform anexei nr. 1 la prezentele precizari.
    Sumele virate in plus la Fondul special pentru agricultura, care urmeaza a fi recuperate potrivit Precizarilor comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei nr. 91.112/54.910/1994, se vor evidentia in debitul contului 461 "Debitori diversi" prin creditul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".
    c) Se vor lua masuri pentru clarificarea sumelor evidentiate in contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare", trecandu-se pe seama persoanelor vinovate sau a cheltuielilor, dupa caz, si, respectiv, identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate si necuvenite agentului economic.
    Disponibilitatile banesti existente in valuta la data de 31 decembrie 1994 se evidentiaza in contabilitate la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei prevazut in anexa nr. 2 la prezentele precizari.
    Diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta (la banci, in casierie si in acreditive), inregistrate in anul 1994 in contul 473 analitic "Diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize", se regularizeaza la 31 decembrie 1994 prin contul 1068 "Alte rezerve".
    d) Pentru diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor existente la 31 decembrie 1994 se constituie provizioane pentru pierderi din schimb valutar si se suporta din rezervele constituite (provizioanele constituite peste nivelul rezervelor nu sunt deductibile fiscal).
    In contabilitate, operatiunile de mai sus se reflecta astfel:
  476 = 411, 401, 404 etc. - cu diferentele nefavorabile rezultate intre
                             cursurile de referinta de la 31 decembrie 1994 si
                             cursul de la data inregistrarii in contabilitate
                             a datoriilor si creantelor
si concomitent
  106 = 1514 -    cu valoarea provizioanelor constituite la nivelul diferentelor
                  respective, in limita rezervelor existente.
    In anul 1995, sumele inregistrate in contul 1514 "Provizioane pentru pierderi din schimb valutar" vor fi reluate la venituri din provizioane, pe masura evidentierii pe cheltuieli a diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in devize.
    In contabilitate, operatiunile de mai sus se reflecta astfel:
   %               = 5124
  401, 404 etc
  665
 si concomitent
 1514   = 786.
    e) Se va actiona pentru varsarea integrala, la termenele legale, a obligatiilor fata de bugetul de stat, reflectate in conturile 442 "Taxa pe valoarea adaugata", 444 "Impozitul pe salarii", 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".
    f) In debitul contului 445 "Subventii" se vor inregistra subventiile de primit de la bugetul de stat si neincasate pana la 31 decembrie 1994, prin creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" sau 131 "Subventii pentru investitii", dupa caz, pe baza certificarii legalitatii si realitatii acestora de catre organele de control financiar teritoriale.
    Se precizeaza ca, potrivit Hotararii Guvernului nr. 548/1994, la regiile autonome din industria miniera, programul de livrari pe fiecare produs in parte, avut in vedere la fundamentarea subventiilor aprobate si prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei regii autonome, constituie limita maxima de acordare a subventiilor.
    Regiile autonome si societatile comerciale au obligatia ca pana la 30 ianuarie 1995 sa intocmeasca si sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti deconturile definitive  privind justificarea subventiilor si a diferentelor de pret cuvenite pe baza datelor de executie pe anul 1994 (structura deconturilor este cea prevazuta in normele metodologice specifice).
    In cazul in care, din verificarea deconturilor prezentate de regiile autonome si societatile comerciale, rezulta ca s-au primit subventii si diferente de pret de la bugetul de stat mai mari decat se cuveneau, care, potrivit Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 12.317/1994, trebuie evidentiate la finele lunii decembrie in creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans", sumele respective vor fi virate, in termen de 5 zile de la data confirmarii acestora de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, in conturile bugetului de stat pe anul 1995 sau ale bugetelor locale la capitolul 2205 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", deschise la unitatile bancilor comerciale sau la trezoreriile finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.
    Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplica penalizari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    g) Dobanzile incasate aferente ratelor lunare din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului si care se fac venituri la bugetul de stat conform Legii nr. 85/1992, republicata*), se inregistreaza in contul 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului", analitic distinct.
    Sumele respective se vireaza in contul 60.22.x.11 "Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului", deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., iar la trezoreriile finantelor publice in contul 20.22.1.11. La virarea sumelor respective catre bugetul de stat se efectueaza articolul contabil 448=5121.
    h) Majorarile de intarziere, amanate la plata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, se vor reflecta in contabilitatea agentilor economici in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului", analitic distinct, cu exceptia cazurilor in care acestea au fost reflectate in conturile bilantiere ale perioadelor anterioare anului 1994.
    In sensul celor de mai sus, se modifica prevederea de la pct. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 28/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1093/1994.
    *) Legea nr. 85/1992 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994.
    4. Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, carora li s-au preluat credite neperformante in baza Legii nr. 7/1992, au obligatia ca din disponibilul fondului de dezvoltare constituit in conditiile legii si ramas la finele anului 1994 sa verse o cota de 50% in contul 64.01 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor agentilor economici reprezentand credite bancare pentru investitii preluate conform Legii nr. 7/1992", deschis pe seama Ministerului Finantelor la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Virarea se efectueaza in termen de 5 zile de la termenul legal de depunere a bilantului contabil pe anul 1994.
    5. Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au primit in anul 1994 alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru investitii, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta procurarilor de bunuri si servicii pentru lucrarile de investitii cu finantare bugetara, in conditiile prevazute la cap. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992.
    Sumele deduse si cu care s-au reintregit disponibilitatile pentru investitii reprezinta alocatii bugetare neutilizate si trebuiau virate pana la data de 25 decembrie 1994 in contul institutiei de la care s-au primit alocatiile respective, astfel:
    - in cazul alocatiilor primite de la bugetul de stat, sumele se vireaza in contul 61 ......, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. pe seama ministerului prin care s-au acordat alocatiile respective;
    - in cazul bugetelor locale, sumele se vireaza in contul consiliului local de la care s-au primit alocatiile, respectiv contul 63 ...., deschis la Banca Comerciala Romana -S.A. (in judetele in care nu functioneaza trezorerii) sau in contul 51.000 al trezoreriei statului, deschis la sucursalele judetene ale Bancii Nationale a Romaniei pentru contul 24 ..... "Cheltuieli ale bugetului local".
    Cu sumele virate in conturile de mai sus se reconstituie (se diminueaza) platile de casa la cheltuielile de capital.
    Taxa pe valoarea adaugata dedusa, pentru care nu s-a facut reintregirea disponibilitatilor pentru investitii, se vireaza de catre agentii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, pe anul 1995 la capitolul 22.1.05. "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti" in termen de 5 zile de la data reintregirii disponibilitatilor pentru investitii.
    6. Stabilirea corecta a profitului impozabil, a impozitului pe profit si determinarea profitului net.
    In acest scop se va asigura determinarea veniturilor aferente activitatii de exploatare, financiare si exceptionale si a cheltuielilor corespunzatoare acestor activitati, avand in vedere Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/18 iulie 1994 si prevederile prezentelor precizari, urmarindu-se:
    a) inregistrarea cheltuielilor pe feluri, dupa natura lor, reprezentand sumele platite sau de platit si care privesc exercitiul financiar al anului 1994.
    b) Inregistrarea distincta in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" a cheltuielilor realizate in anul 1994, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, precum si a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii financiare, in conformitate cu prevederile pct. 84 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile.
    c) Inscrierea in anexa nr. 2 "Situatia calculului impozitului pe profit" - rd. 27 - la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994 a provizioanelor constituite in cursul sau la sfarsitul anului (cu exceptia celor prevazute de normele legale).
    d) Cheltuielile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    Cheltuielile, inregistrate in functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    e) Includerea pe cheltuieli a tuturor sumelor datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit inca state de plata, determinate de activitatea exercitiului financiar al anului 1994, pana la incheierea exercitiului financiar, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate, precum si a premiilor cuvenite salariatilor, stabilite prin contractul colectiv de munca, prin inregistrarea contabila 641 = 428.
    f) Stabilirea drepturilor cuvenite persoanelor fizice carora li s-a atribuit calitatea de actionar, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, acordate sub forma de produse agricole sau in bani, potrivit legii (Legea nr. 48/1994 si, respectiv, Legea nr. 46/1994), se vor inregistra in contabilitatea financiara a agentilor economici din agricultura prin urmatoarele articole contabile:
  658 = 188/analitic - cu sumele cuvenite actionarilor, calculate in conditiile
                       legii si incluse pe cheltuielile anului 1994;
  118/analitic = 462 - cu drepturile acordate actionarilor, in natura sau in
      distinct         bani, dupa caz;
  si
  462 =  %     - cu drepturile acordate actionarilor.
       345
  sau
       531
    Eventualele diferente de pret (favorabile sau nefavorabile) intre preturile de inregistrare si cele de vanzare (minim garantat al griului) ale produselor agricole acordate in contul drepturilor cuvenite, potrivit legii, se inregistreaza distinct prin contul 348 (462 = 348  sau  348 = 462, dupa caz).
    g) Acordarea de catre agentii economici a unor cantitati din produsele obtinute din productia proprie salariatilor intra sub incidenta Legii nr. 32/1991, modificata prin Legea nr. 35/1993, care la art. 2 lit. g) prevede, ca valoarea acestor produse se impoziteaza, fiind venit pentru salariati in perioada respectiva. Aceste operatiuni se inregistreaza in contabilitatea financiara a agentilor economici prin articolele contabile:
  641 = 421 - cu valoarea produselor cuvenite salariatilor evaluate potrivit
              prevederilor art. 2 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991,
              republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140
              din 29 iunie 1993;
  635 =  %
       4427 - cu T.V.A. aferenta produselor acordate in natura;
       446  - cu valoarea accizelor aferente produselor acordate in natura;
  421 =  %
        701 - cu valoarea produselor acordate in natura evaluate potrivit
              prevederilor art. 2 ultimul alineat din Legea nr. 32/1991,
              republicata;
        444 - cu impozitul retinut din salarii aferent valorii produselor
              acordate (cu exceptia prevazuta de Legea nr. 46/1994);
        531 - cu sumele nete achitate in numerar;
  711 = 345 - descarcarea gestiunii cu valoarea produselor acordate in natura la
              cost de productie;
    h) Primele acordate producatorilor agricoli in conditiile legii (Hotararea Guvernului nr. 72/1994), pentru grau, lapte de vaca sau pentru vitei, se inregistreaza in contabilitatea financiara a agentilor economici astfel:
    - unitatile achizitoare (Regia Autonoma "Romcereal", unitati de industrializare etc.) inregistreaza primele folosind articolele contabile:
   %   = 401     - cu valoarea la pretul de achizitie (inclusiv prima cuvenita
                   de la bugetul de stat) a produselor achizitionate;
  300            - cu valoarea la pretul de achizitie garantat de stat;
  448 (analitic  - cu valoarea primelor ce se cuvin de la bugetul de stat,
       distinct)    potrivit legii;
  512 = 448      - cu valoarea sumelor (primelor) incasate de la bugetul de
       (analitic   stat pe baza deconturilor justificative avizate de organele
       distinct)   financiare;
    - unitatile agricole producatoare inregistreaza primele folosind articolele contabile:
  445 = 741  - cu valoarea primelor cuvenite de la bugetul de stat pe baza
               deconturilor justificative avizate de organele financiare;
  512 = 445  - cu valoarea primelor incasate.
    i) Transferul (in vederea consumului, depozitarii sau vanzarii) produselor agricole de la un sector la altul in cadrul aceleiasi unitati se inregistreaza in contabilitatea financiara a acesteia prin articolele contabile:
    - pentru sectorul (ferma) la care se obtin produse:
  345 = 711  - cu valoarea la cost de productie a produselor obtinute;
    - pentru sectorul (ferma) la care se transfera produsele agricole, pe baza documentului de transfer intre gestiuni:
  301 = 345 - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole
              transferate;
  sau
  371
  601 = 301 - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole
     sau      consumate sau vandute in alte sectoare ale agentului economic.
  607 = 371
    j) Includerea pe cheltuieli a impozitului suplimentar datorat de agentul economic pentru depasirea fondului de salarii admisibil, determinat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 13/1994, Hotararii Guvernului nr. 71/1994 si Legii nr. 53/1994, si plata acestuia potrivit legii.
    Suma reprezentand diferenta dintre impozitul calculat pentru depasirea fondului de salarii neimpozabil suplimentar, cumulat de la 1 ianuarie pana la 8 iulie 1994, si cel efectiv platit majoreaza masa profitului impozabil si se inscrie in anexa nr. 2 la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994.
    Dupa aceasta data, cheltuielile cu impozitul suplimentar sunt deductibile din punct de vedere fiscal.
    k) Incadrarea cheltuielilor prevazute la art. 38 si 39 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994 si la art. 8 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, in limita cotelor mentionate, avandu-se in vedere ca eventualele depasiri sunt cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal si se inscriu in anexa nr. 2 - Situatia calculului impozitului pe profit - la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994.
    Cotele pentru cheltuielile de protocol, reclama, publicitate si sponsorizare se aplica la profitul brut (impozabil), respectiv la diferenta dintre venituri si cheltuielile aferente (mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de aceasta natura inregistrate in cursul anului).
    l) Stabilirea si repartizarea corecta a diferentelor de pret evidentiate in conturile 308, 328, 348, 368, 378 si 388 asupra valorii bunurilor de natura stocurilor iesite, in cazul evaluarii acestora la preturi standard (prestabilite) conform pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 (aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993).
    m) Determinarea productiei in curs de executie prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau a gradului de efectuare a operatiunilor tehnologice, si evaluarea acesteia la costurile de productie.
    n) Agentii economici care in anul 1993 au calculat amortizarea la valoarea mijloacelor fixe reevaluate conform Hotararii Guvernului nr. 26/1992 si au inregistrat diferente de amortizare in debitul contului 530.10 "Cheltuieli anticipate aferente diferentelor din reevaluare conform Hotararii Guvernului nr. 26/1992", potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 90.754/4.03.1992 (sold preluat la 1 ianuarie 1994 in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", analitic distinct), vor recupera diferenta de amortizare aferenta perioadei mentionate in conformitate cu pct. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994.
    o) In anul 1994, pe cheltuielile de exploatare se va inregistra numai amortizarea aferenta gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, determinat potrivit Normelor elaborate de Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica nr. 16.805/1994. Diferentele de amortizare aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe pentru anul 1994 se vor reflecta in contul de ordine si evidenta 8045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".
    Concomitent se va regulariza amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare, profitul impozabil si impozitul pe profit in raport cu  diferentele rezultate din aplicarea prevederilor alineatului precedent. Agentii economici care in cursul anului 1994 au efectuat investitii din fondul de dezvoltare si au consumat fondul de dezvoltare constituit din amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare nu vor mai efectua regularizarea amortizarii, a profitului impozabil si a impozitului pe profit.
    Ca atare, se modifica pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, care va avea urmatoarea formulare:
    "Diferenta de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului efectiv de utilizare a mijloacelor fixe de baza se va evidentia intr-un cont de ordine si evidenta, iar la expirarea duratei normale de functionare, diferenta respectiva se va introduce in cheltuielile de exploatare in mod esalonat pe o perioada care nu va depasi 5 ani."
    Pentru anul 1995, in conditiile aplicarii prevederilor Legii nr. 15/1994, amortizarea imobilizarilor corporale reevaluate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 500/1994 se determina in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza si a cotei medii de amortizare, recalculata. In acest sens, Ministerul Finantelor va elabora reglementarile necesare.
    p) In cazul nerecuperarii integrale, pe seama amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, inaintea expirarii duratei normale de utilizare, diferenta ramasa neacoperita dupa recuperarea in urma valorificarii acestora se include in cheltuielile de exploatare intr-o perioada de cel mult 5 ani si se ia in calcul profitul impozabil, inregistrindu-se in contabilitate in debitul contului 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" prin creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans".
    In acest sens se modifica in mod corespunzator pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.
    Totodata, se modifica prevederea de la pct. 10 lit. f) din Monografia privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe, elaborata de Ministerul Finantelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994.
    r) Inregistrarea veniturilor pe categorii, in functie de natura lor, in momentul livrarii bunurilor, pe baza facturii sau in alte conditii prevazute de contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor.
    s) Inregistrarea distincta in contul 472 "Venituri inregistrate in avans" a veniturilor realizate in anul 1994, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.
    t) Inscrierea, pe randul 37 din anexa nr. 2 "Situatia calculului impozitului pe profit" la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994, a provizioanelor anulate sau diminuate ca urmare a reducerii acestora sau a devenirii lor fara obiect, trecute la venituri la sfarsitul anului 1994 (cu exceptia celor prevazute de normele legale).
    u) Determinarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din unitate, procedandu-se astfel:
    - fie prin calcularea procentului mediu de adaos comercial aplicand formula:
     Soldul contului 378    Rulajul creditor al contului 378 cumulat de la
     la inceputul anului + inceputul anului pana la finele lunii de referinta
K = --------------------------------------------------------------------------
    Soldul contului 371     Rulajul debitor al contului 371 de la inceputul
    la inceputul anului  +  anului pana la finele lunii de referinta (exclusiv
    (exclusiv T.V.A.        T.V.A. neexigibila)
     neexigibila)
    Procentul mediu de adaos comercial se inmulteste cu valoarea stocului de marfuri la sfarsitul lunii (exclusiv T.V.A. neexigibila), determinindu-se astfel adaosul comercial aferent stocului.
    Din total sume creditoare existente la sfarsitul lunii in contul 378 se deduce adaosul comercial aferent stocului de marfuri, stabilindu-se adaosul comercial aferent marfurilor iesite de la agentul economic.
    In cazul agentilor economici care au evidentiat cheltuielile de transport- aprovizionare intr-un analitic distinct al conturilor de stocuri, la determinarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente bunurilor consumate sau iesite din gestiune se vor aplica prevederile pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991:
    - fie prin insumarea adaosului comercial aferent produselor existente in stoc la 31 decembrie 1994.
    v) Veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    Veniturile, inregistrate in functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    7. Conturile de cheltuieli si venituri in care se inregistreaza, in functie de natura lor, cheltuielile, respectiv veniturile se inchid prin contul 121 "Profit si pierderi", astfel incat acestea sa nu prezinte sold la inchiderea perioadei.
    8. Pentru determinarea corecta a profitului impozabil, potrivit Precizarilor Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994, se vor avea in vedere si urmatoarele:
    a) Din valoarea facturilor emise si neincasate se scad sumele inregistrate in debitul contului 411 "Clienti" prin creditul contului 472 "Venituri inregistrate in avans", reprezentand incasarile anticipate din chirii, din vanzarile de locuinte cu plata in rate, abonamente etc.
    b) Pentru determinarea coeficientului mediu al rentabilitatii, la completarea anexei nr. 2 la Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295/1994 se va avea in vedere excluderea profitului aferent facturilor emise si neincasate la 31 decembrie 1993, evidentiate in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare", atat din randul 01, cat si de la numitorul fractiilor de la randurile 08 si 09. Totodata, soldul debitor al contului 711 "Venituri din productia stocata" se ia in calcul cu semnul minus, deci se scade. De asemenea, nu se iau in considerare la calculul coeficientului mediu al rentabilitatii sumele imobilizate pentru garantiile de buna executie constituite in baza Hotararii Guvernului nr. 592/1993, evidentiate in contul 267 "Creante imobilizate".
    c) Soldul contului 418 "Clienti-facturi de intocmit", in corespondenta cu conturile 701 - 708, se are in vedere la determinarea veniturilor incasate din exploatare, inscriindu-se la randul 05 din anexa nr. 2 la precizarile sus-mentionate.
    d) Pentru luna decembrie 1994, impozitul pe profit se va vira pana la data de 31 ianuarie 1995, la nivelul impozitului calculat datorat in luna noiembrie 1994, in situatia in care acesta nu se poate determina pe baza calculelor prevazute de legislatia in vigoare, urmand ca in termen de 5 zile de la aprobarea bilantului contabil sa se regularizeze diferentele, inclusiv cele care provin din aplicarea reglementarilor privind gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza.
    9. Indemnizatiile de sedinta cuvenite membrilor adunarii generale a asociatilor sau actionarilor din partea Fondurilor Proprietatii Private si Fondului Proprietatii de Stat se suporta din dividendele datorate de societatile comerciale cu capital de stat, efectuandu-se inregistrarile contabile:
  461 =   %   - cu indemnizatia bruta;
        5311  - cu indemnizatia neta;
        444   - cu impozitul pe indemnizatie, datorat potrivit legii.
    10. Dupa repartizarea profitului, stabilirea dividendelor de platit si a impozitului pe dividende se efectueaza articolele contabile:
   457 = 446  - cu sumele reprezentand impozitul pe dividende datorat;
   457 = 461  - cu sumele reprezentand indemnizatiile platite membrilor adunarii
                generale a asociatilor sau actionarilor in cursul anului.
    Dividendele, rezultate dupa virarea impozitului de 10% datorat conform Legii nr. 40/1992 si dupa acoperirea sumelor reprezentand indemnizatii cuvenite membrilor adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, vor fi virate la Fondul Proprietatii de Stat in proportie de 70% si la Fondurile Proprietatii Private la care sunt arondate societatile comerciale, in proportie de 30%.
    Pentru societatile comerciale infiintate prin hotararile Guvernului nr. 29-32/1991, tip holding, precum si pentru cele participante se va respecta destinatia dividendelor stabilita prin art. 3 din Precizarile Ministerului Finantelor nr. 3.009/1993.
    11. Dupa aprobarea bilantului contabil in adunarea generala, pentru dividendele platite actionarilor sau asociatilor de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar privat, se va calcula si se va varsa impozitul de 10% conform Legii nr. 40/1992.
    12. La societatile comerciale care s-au privatizat prin transmiterea de actiuni asociatiei constituite, care beneficiaza pe toata durata achitarii ratelor sau a rambursarii creditelor, in conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, de reducere cu 50% a impozitului pe profit aferent actiunilor dobandite, in conformitate cu art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociatiile salariatilor si membrilor conducerii societatilor comerciale care se privatizeaza, se vor efectua inregistrarile contabile:
  691 = 441  - cu valoarea impozitului pe profit datorat, calculat conform
               prevederilor in vigoare ;
  441 = 462  - cu valoarea impozitului reprezentand reducerea cu 50% a
               impozitului pe profit aferent actiunilor dobandite, in
               conformitate cu art. 50 din Legea nr. 77/1994;
  441 = 5121 - cu sumele reprezentand diferenta de impozit pe profit ce se
               vireaza la bugetul de stat;
  462 = 5121 - cu sumele virate asociatiei, reprezentand reducerea cu 50% a
               impozitului pe profit aferent actiunilor dobandite;
  129 = 457  - cu valoarea reprezentand dividendele cuvenite actionarilor;
  457 = 446  - cu impozitul pe dividende datorat, calculat conform prevederilor
               in vigoare;
  446 = 462  - cu sumele reprezentand impozitul pe dividende ce se va utiliza
               pentru plata ratelor, dobanzilor sau creditelor contractate de
               asociatie pentru cumpararea de actiuni;
  462 = 5121 - cu sumele virate reprezentand contravaloarea impozitului pe
               dividende transferat asociatiei;
  446 = 5121 - cu sumele virate bugetului de stat reprezentand impozitul pe
               dividende.
    13. La regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, profitul net se repartizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si ale Ordonantei Guvernului nr. 3/1994, respectiv ale Legii nr. 40/1992, iar la societatile comerciale cu capital majoritar privat, potrivit hotararilor adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Sumele aferente reducerii impozitului pe profit, in conformitate cu art. 9 din Legea nr. 12/1991, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 804/1991, se inregistreaza inainte de intocmirea bilantului contabil pe anul 1994, efectuandu-se inregistrarile contabile:
  441 = 691 ; 129 = 111.
    14. La regii autonome si societati comerciale, conturile  121 si 129 se inchid dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 1994, potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:
  121 = 129  - cu profitul realizat aferent facturilor emise si incasate,
               repartizat.
    Profitul aferent facturilor emise si neincasate la 31 decembrie 1994 se va evidentia in contul 121 analitic "Profit aferent facturilor neincasate la 31 decembrie 1994". Inchiderea acestui cont se va face pe baza normelor ce vor fi elaborate in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994.
    15. Agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat care au pierderi provenind din anii anteriori anului 1993, respectiv 1991, 1992, neacoperite, evidentiate in debitul contului 107 "Rezultatul reportat", pe baza hotararii membrilor consiliilor de administratie, in cazul regiilor autonome, sau a hotararii adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, in cazul societatilor comerciale, vor acoperi pierderile respective din rezervele constituite potrivit prevederilor legale, efectuind articolul contabil 106 = 107.
    In cazul in care rezervele nu sunt acoperitoare, se poate proceda la diminuarea capitalului social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, efectuandu-se articolul contabil 1012 = 107 in aceleasi conditii de la alineatul precedent.
    16. Imobilizarile corporale achizitionate sau realizate pe cont propriu in situatia in care agentii economici nu au surse acoperitoare din amortizarea inclusa pe cheltuieli, din repartizarea profitului sau din alte surse pentru constituirea fondului de dezvoltare, vor fi evidentiate in contabilitate astfel:
  471 = 118  - cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate  sau executate
               pe cont propriu, urmand ca, pe masura constituirii fondului de
               dezvoltare din sursele prevazute de lege (articolele contabile
               119 = 111 si  129 = 111), sa se efectueze articolul contabil;
  111 = 471  - cu valoarea totala a imobilizarilor corporale si, concomitent,
  118 = 119    pentru imobilizarile corporale achizitionate din fondul de
               dezvoltare constituit din amortizarea inclusa pe cheltuieli.
    In aceasta situatie, agentii economici cu capital de stat vor utiliza cota de 50% din profitul net prevazut de lege pentru constituirea fondului de dezvoltare, in vederea acoperirii cheltuielilor de investitii reflectate in debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", iar agentii economici cu capital privat nu vor putea repartiza dividende din profitul net, pana cand nu vor acoperi integral cheltuielile de investitii ramase neacoperite si evidentiate in debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans".
    17. Dobanzile si diferentele de curs valutar aferente creditelor pentru investitii se suporta din fondul de dezvoltare constituit din resursele legale (articolul contabil 111 = 5121 sau 5124).
    Agentii economici care nu au constituit fond de dezvoltare la incheierea exercitiului financiar, la nivelul dobanzilor aferente creditelor pentru investitii sau la nivelul diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta pentru investitii, si au inregistrat aceste cheltuieli in contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans", la 31 decembrie 1994, vor mentine aceste sume in acest cont, urmand ca pe masura constituirii fondului de dezvoltare sa fie suportate din acesta, cu respectarea prevederilor de la pct. 16 din prezentele precizari, efectuandu-se articolele contabile prevazute la acelasi punct.
    18. Dobanzile incasate aferente disponibilitatilor pentru investitii, precum si diferentele favorabile de curs valutar aferente investitiilor in valuta constituie sursa a fondului de dezvoltare (articolul contabil 5121 sau 5124 = 111).
    19. Dobanzile incasate aferente activelor vandute cu plata in rate, precum si dobanzile incasate aferente depozitelor in lei si valuta constituite la banci din disponibilitatile pentru investitii reprezinta sursa a fondului de dezvoltare (articolul contabil 5121 sau 5124 = 111). In acest sens, se abroga prevederile din Precizarile Ministerului Finantelor nr. 150.219/1992, referitor la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind vanzarea de active.
    20. Spezele si comisioanele platite, aferente disponibilitatilor pentru investitii, se suporta din fondul de dezvoltare (articolul contabil 111 = 5121 sau 5124).
    Dobanzile si diferentele de curs valutar, precum si spezele si comisioanele bancare platite, aferente imobilizarilor in curs, se includ in valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    21. Creantele si datoriile exprimate in devize se reevalueaza la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din data de 31 decembrie 1994 (anexa nr. 2), iar diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar se vor inregistra in conturile 476 "Diferente de conversie-activ", respectiv 477 "Diferente de conversie-pasiv".
    Aceasta prevedere se aplica in mod corespunzator si diferentelor de curs valutar aferente sumelor in devize constituite in conturi de depozite la banci.
    Operatiunile respective vor fi repuse la data de 1 ianuarie 1995, efectuandu-se inregistrarile contabile prevazute in Normele metodologice de utilizare a conturilor in vigoare de la 1 ianuarie 1994 (aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993), urmand ca, pe masura derularii efective a incasarilor si platilor in valuta, diferentele respective sa se reflecte in venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    22. In conformitate cu prevederile Decretului nr. 167/1958, ale Deciziei Curtii Constitutionale nr. 72 din 5 iulie 1994 si ale Legii bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, sumele prescrise, reprezentand drepturi de personal neridicate, precum si alte sume prescrise se vireaza la bugetul de stat, de catre agentii economici cu capital de stat. La societatile comerciale cu capital privat, aceste sume se trec la venituri exceptionale (cont 7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune").
    23. Potrivit Instructiunilor privind incheierea exercitiului financiar-bugetar la finele anului 1994, elaborate de Ministerul Finantelor sub nr. 16.298/8 decembrie 1994, regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, care au primit fonduri de la bugetul de stat sub forma cheltuielilor de capital, vor inregistra aceste fonduri in contul 1015 "Patrimoniul regiei", respectiv 1012 "Capital subscris varsat", pana la 31 decembrie 1994, acestea constituind participarea statului la cresterea capitalului social.
    Concomitent cu inregistrarea in contabilitatea proprie, agentii economici respectivi vor intocmi si formele prevazute de lege pentru majorarea capitalului social.
    De asemenea, sumele evidentiate de regiile autonome in contul 1012 "Capital subscris varsat" se vor transfera in contul 1015 "Patrimoniul regiei", prin inregistrarea contabila 1012 = 1015.
    24. Pentru reflectarea distincta in contabilitatea regiilor autonome a patrimoniului propriu si public, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, se deschid urmatoarele conturi analitice in cadrul contului 1015 "Patrimoniul regiei".
  - 1015.01  - "Patrimoniul propriu";
  - 1015.02  - "Patrimoniul public".
    Reflectarea in conturile analitice mentionate a patrimoniului regiilor autonome se face pe baza inventarelor efectuate sub coordonarea ministerelor de resort, potrivit prevederilor din ordonanta.
    25. Pentru reflectarea in bilantul contabil pe anul 1994 a rezultatelor reevaluarii efectuate conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, la 31 decembrie 1994, se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:
  2110.1  "Diferente din reevaluarea  =  214.01   "Diferente din reevaluarea
        terenurilor conform Hotararii          terenurilor conform Hotararii
          Guvernului nr. 500/1994"              Guvernului nr. 500/1994"
  2110.2  "Diferente din reevaluarea  =  214.02   "Diferente din reevaluarea
          amenajarilor de terenuri                amenajarilor de terenuri
          conform Hotararii Guvernului            conform Hotararii Guvernului
          nr. 500/1994"                           nr. 500/1994"
  2120    "Diferenta din reevaluarea   = 214.03   "Diferente din reevaluarea
          mijloacelor fixe conform                mijloacelor fixe conform
          Hotararii Guvernului nr.                Hotararii Guvernului nr.
          500/1994"                               500/1994"
    - cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe, ce vor fi reflectate atat in conturile sintetice, cat si in conturile analitice corespunzatoare (2120.1 .... 2120.8)
  2610  = 261.01  - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale
                    aferente titlurilor de participare;
  1017  = 1012    - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale
                    aferente capitalului social (la societati comerciale);
  118.09  = 118   - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale
                    existente in patrimoniu si nereflectate in capitalul social
                    (la societatile comerciale);
  1018 = 1015.01  - cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale din
                    patrimoniul propriu al regiilor autonome.
    Inregistrarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare se va efectua numai dupa ce s-a verificat daca acestea au fost stabilite tinandu-se cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994 si de Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 10 noiembrie 1994.
    Eventualele regularizari referitoare la reevaluarile imobilizarilor corporale, potrivit prevederilor legale, vor fi efectuate inainte de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de mai sus, pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    26. Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, contul de profit si pierderi, insotite de raportul lor si de documentele justificative.
    In raportul administratorilor (raportul de gestiune) se vor face referiri concrete cu privire la:
    - realizarea sarcinilor, prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar expirat;
    - respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, prevazute in legea sus-mentionata, respectiv daca posturile inscrise in bilantul contabil corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.
    In acest scop, administratorii societatilor comerciale si ai regiilor autonome raspund de respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a regulamentului de aplicare a acesteia, referitoare la efectuarea inventarierii patrimoniului, evaluarea elementelor patrimoniale, stabilirea diferentelor cantitative si valorice, precum si de valorificarea corespunzatoare a rezultatelor inventarierii;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - neefectuarea de compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli;
    - evaluarea elementelor patrimoniale in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    - concluziile rezultate din analiza creantelor si a obligatiilor agentului economic, a eventualelor sume prescrise si masurile dispuse;
    - sursele pentru activitatea de productie si pentru investitii si daca au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii comerciale, garantia acestora, posibilitatile de rambursare si efectele asupra activitatii analizate, cat si asupra celei viitoare;
    - contul de profit si pierderi si daca acesta reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare;
    - cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi;
    - propunerile privind destinatiile profitului net si daca acestea sunt in conformitate cu dispozitiile legale;
    - obligatiile fata de bugetul de stat si fata de fondurile speciale si daca au fost corect stabilite si varsate;
    - organizarea controlului financiar propriu;
    - masurile propuse pentru bunul mers al societatii comerciale.
    Elementele de mai sus vor fi avute in vedere la intocmirea raportului (de gestiune) si de catre regiile autonome.
    27. In conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute la zi si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
    Despre toate acestea, precum si despre propunerile pe care le vor crede necesare asupra bilantului contabil si a repartizarii profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
    Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    Constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului vor fi cuprinse de catre cenzori in rapoartele amanuntite pe care, potrivit legii, acestia  trebuie sa le prezinte adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
    - operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
    - inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul contabil anual;
    - organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale;
    - tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
    - preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
    - intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
    - evaluarea patrimoniului facut conform reglementarilor legale in vigoare;
    - contul de profit si pierderi intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
    - stabilirea in conformitate cu dispozitiile legale a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
    - situatia creditelor si a altor imprumuturi ale societatii comerciale si garantarea acestora;
    - propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie sau de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
    28. In temeiul art. 29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, bilanturile contabile sunt supuse verificarii de catre cenzori sau experti contabili, dupa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
    Bilanturile contabile pe anul 1994 ale agentilor economici care au o cifra de afaceri mai mare de 500 milioane lei si care, potrivit statutelor sau contractelor de asociere, nu au obligatia sa aiba cenzori, precum si bilanturile contabile ale regiilor autonome vor fi verificate si certificate de experti contabili sau de societati comerciale de profil care figureaza in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. In acest scop, se vor incheia imediat contracte de prestari de servicii cu experti contabili sau societati comerciale de profil, astfel incat la data supunerii bilantului contabil spre aprobare, potrivit legii, acesta sa fie verificat si vizat de catre cenzori sau experti contabili. Sumele achitate in acest scop vor fi suportate pe cheltuielile aferente anului 1995 (628 = 401 sau 462 dupa caz), iar la achitarea acestora se vor avea in vedere prevederile legale privind impozitul pe venit.
    29. In aplicarea prevederilor pct. 12 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, in anul 1994, Ministerul Finantelor a aprobat introducerea, in Planul de conturi general, a conturilor prevazute in anexa nr. 3 la prezentele precizari.
    Utilizarea altor conturi sintetice de gradul I si II decat cele prevazute in Planul general de conturi, cu completarile din anexa nr. 3 la prezentele precizari, este interzisa.
    30. Solutionarea unor probleme vizand aplicarea prezentelor precizari intra in competenta Ministerului Finantelor. De asemenea, orice solutie anterioara care contravine acestora isi inceteaza aplicarea.

    ANEXA 1
    la precizari

                   SITUATIA
obligatiilor agentilor economici fata de fondurile speciale
----------------------------------------------------------------------------
Nr.     Fondul   Agentii economici    Baza  Baza de     Cota
crt.   speciale      platitori       legala calcul a          Inregistrari
                                            obligatiei        contabile

------------------------------------------------------------------------------
 0     1          2                     3      4           5       6
------------------------------------------------------------------------------
 1. Fondul  Agentii economici, indi- Legea nr.    Incasarile     1%   635=447
    special ferent de forma de orga- 67/1993;     aferente            447=5121
    pentru  zare si tipul de propri- Instruc-     venituri-
    cerce-  etate, cu exceptia agen- tiunile      lor proprii
    tare-   tilor economici scutiti  Ministe-     realizate,
   dezvol-  prin lege de plata impo- rului        dupa dedu-
   tare     zitului pe profit.       Finante-     cerea taxei
            Pentru produsele, servi- lor si       pe valoa-
            ciile si activitatile    Ministe-     rea adau-
            subventionate de la bu-  rului        gata si a
            getul public, agentii    Cerceta-     accizelor
            economici nu datoreaza   rii si
            contributia la fondul    Tehnolo-
            special pentru cerceta-  giei nr.
            re-dezvoltare            45836/
                                     178/1994;
                                     Legea nr.
                                     36/1994
 2. Fondul  a) Regii autonome, soci- a) Legea nr. a) Fondul   1%   635=447
    de      etati comerciale, orga-  53/1992 ;     de sa-          447=5121
    risc    nizatii cooperatiste,    Legea nr.     larii
    si      organizatii economice    57/1992 ;     realizat
    acci-   straine cu sediul in     Instructi-    lunar
    dent    Romania, reprezentante   unile Se-
    pentru  din Romania ale societa- cretaria-
    pro-    tilor straine care anga- tului de
    tec-    jeaza personal roman si  Stat pentru
    tia     persoane fizice care     Handicapati
    speci-  utilizeaza munca         si Ministerului
    ala a   salariata                Finantelor
    per-                             nr. 1.760/
    soane-                           182.484/1992
    lor
    han-
    dica-
    pate
             b) Persoanele juridice  b) Legea nr.   b) Salariul 1%  635=447
            cu un numar de peste     57/1992        minim           447=5121
            250 de salariati, care   (art. 10)      brut pe
            refuza incadrarea a cel                 tara, lunar,
            putin 3% persoane                       aferent nu-
            handicapate                             marului de
                                                    persoane
                                                    neincadrate
                                                    in limita
                                                    a 3%
 3. Fondul  Agentii economici cu    Legea nr.       Veniturile     635=447
    special personalitate juridica  80/1992,      realizate din    447=5121
    de pen- ce produc, industri-    republicata   activitatea de
    sii si  alizeaza si comerciali- in Monitorul  productie agri-
    asigu-  zeaza produse agricole  Oficial al    cola sau de
    rari    si alimentare           Romaniei,     industrializare
    soci-                           Partea I, nr. a produselor
    ale                             37 din 9 fe-  agricole si ali-
    pentru                          bruarie 1994  mentare, dupa
    agri-                           Hotararea     deducerea acci-
    cul-                            Guvernului nr.zelor, respectiv
    tori                            557/1992;     din adaosul
                                    Instructiunile comercial, comi-
                                    Ministerului  sionul sau adaosul
                                    Finantelor    de alimentatie
                                    si Ministeru- publica realizat
                                    lui Muncii si din activitatea de
                                    Protectiei    comercializare a
                                    Sociale nr.   produselor agricole
                                    182.798/      si alimentare, astfel:
                                    1409/1992,    - pentru productia
                                    cu comple-    agricola             2%
                                    tarile ul-    - pentru activitatea
                                    terioare      de industrializare   3,5%
                                                  - pentru activitatea
                                                  de comercializare    4%
 4. Fondul  a) Persoanele juridice  a) Ordonanta  a)cistigurile  2% 4311=447
    special si fizice care utili-   Guvernului    brute reali-       447=5121
    pentru  zeaza personal salariat nr. 22/1992 ; zate de
    sana-                           Legea nr.     salariati
    tate                            49/1992 ;     si premiile
                                    Precizarile   acordate din
                                    Ministerului  fondul de salarii;
                                    Muncii si
                                    Protectiei
                                    Sociale si
                                    Ministerului
                                    Finantelor nr.
                                    947/181.679/
                                    1992; Normele
                                    metodologice
                                    ale Ministerului
                                    Mediului nr.
                                    34.868/1992
            b) Persoanele juridice  b) Ordonanta   b) Incasarile  10% 635=447
            care  realizeaza inca-  Guvernului nr. din actiuni        447=5121
            sari din actiuni pub-   22/1992 ;      publicitare
            licitare la produsele   Legea nr.      la produsele
            din tutun, tigari si    114/1992 ;     din tutun,
            bauturi alcoolice       Normele meto-  tigari si
                                    dologice ale   bauturi
                                    Ministerului   alcoolice
                                    Mediului nr.
                                    34.868/1992
           c) Persoanele juridice   c) Ordonanta   c) Veniturile 1%  635=447
           care realizeaza veni-    Guvernului nr. din vanzarile     447=5121
           turi din vanzarile       22/1992 ;      de produse din
           de produse din tutun,    Legea nr.      tutun, tigari
           tigari si bauturi        114/1992;      si bauturi
           alcoolice                Normele        alcoolice
                                    metodologice
                                    ale Ministerului
                                    Mediului nr.
                                    34.868/1992
 5. Fondul   Agentii economici care Legea nr.    Pretul cu ridi-  5%  635=447
    special  produc sau importa     13/1994 ;    cata negociat,       447=5121
    pentru   carburanti auto livrati Instructi-  exclusiv accizele,
    dezvol-  la intern, indiferent  unile Minis- pentru cantitatile
    tarea si de forma de plata      terului      de carburanti
    moder-                          Transportu-  auto livrati de
    nizarea                         rilor si Mi- producatorii din
    drumu-                          nisterului   tara si destinati
    rilor                           Finantelor   consumului intern;
    publice                         nr. 1.719/   Valoarea in vama,
                                    4.775/1994;  stabilita potrivit
                                    Legea nr.    legii, pentru
                                    36/1994      carburantii auto
                                                 importati
--------------------------------------------------------------------------
    ANEXA 2
    la precizari
                CURSURILE DE REFERINTA
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru urmatoarele valute, cu valabilitate in zilele de 30 si 31 decembrie 1994, 1 si 2 ianuarie 1995
    1. Valute in cont          Curs in lei
       --------------          ------------
   1 dolar S.U.A.         USD   1.767
   1 marca germana        DEM   1.122
 100 yeni japonezi        JPY   1.761
  1 lira sterlina         GDP   2.729
  1 franc elvetian        CHF   1.328
  1 franc francez         FRF     325
  1 gulden olandez        NLG   1.002
100 lire italiene         ITL     107
  1 dolar canadian        CAD   1.259
  1 franc belgian         BEF      55
  1 coroana daneza        DKK     286
  1 coroana norvegiana    NOK     257
  1 coroana suedeza       SEK     235
  1 siling austriac       ATS     159
  1 marca finlandeza      FIM     370
  1 lira irlandeza        IEP   2.700
100 drahme grecesti       GRD     725
100 escudos portughezi    PTE   1.092
100 pesetas spaniole      ESP   1.326
  1 dolar australian      AUD   1.374
  1 000 lire turcesti     TRL      46
  1 lira egipteana        EGP     520
  1 ECU                   XEU   2.134
  1 DST                   XDR   2.559
    2. Valute efective
    Pentru valutele de la pct. 1, cursul valutei efective este identic cu cel pentru valute in cont, cu exceptia drahmei  grecesti:
                                  Curs de cumparare,
                                       in lei
                               -------------------------
  100 drahme grecesti     GRD            669
    ANEXA 3
                 CONTURI
introduse in Planul general de conturi in anul 1994
         I. Conturi sintetice de gradul II si conturi analitice:
    1015 "Patrimoniul regiei
        1015.01 "Patrimoniul propriu"
        1015.02 "Patrimoniul public"
        118.09 "Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale
                necuprinse in capital conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
    1181 "Fond special"*)
    2110 "Diferente din reevaluarea terenurilor conform Hotararii Guvernului
          nr. 500/1994"
        2110.01 "Diferente din reevaluarea terenurilor conform Hotararii
                 Guvernului nr. 500/1994"
        2110.02 "Diferente din reevaluarea amenajarilor de terenuri conform
                 Hotararii Guvernului  nr. 500/1994"
    2120 "Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii
          Guvernului nr. 500/1994"
        2120.1 "Diferente din reevaluarea cladirilor conform Hotararii
                Guvernului nr. 500/1994"
        2120.2 "Diferente din reevaluarea constructiilor speciale conform
                Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
        2120.3 "Diferente din reevaluarea masinilor, utilajelor si instalati-
                ilor de lucru conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
        2120.4 "Diferente din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de
                masurare, control si reglare conform Hotararii Guvernului
                nr. 500/1994"
        2120.5 "Diferente din reevaluarea mijloacelor de transport conform
                Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
        2120.6 "Diferente din reevaluarea animalelor si plantatiilor conform
                Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
        2120.7 "Diferente din reevaluarea uneltelor, dispozitivelor, instru-
                mentelor, mobilierului si aparaturii birotice conform
                Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
        2120.8 "Diferente din reevaluarea altor active corporale mobile
                neregasite in capitolele anterioare, conform Hotararii
                Guvernului nr. 500/1994"
    2610 "Diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente
          titlurilor de participare conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994"
    4111 "Imprumuturi acordate membrilor asociati"*)
    4191 "Clienti creditori din operatiuni de mandat"*)
    5129 "Disponibilitati ale clientilor"*)
         II. Conturi in afara bilantului:
    8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".
    *) Se utilizeaza numai la cooperativele de credit.
                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 3/1995
Norma 16805 1994
privind completarea anexei la Bilantul contabil pe anul 1994 "Balanta mijloacelor fixe", privind valoarea ramasa a mijloacelor fixe pe categorii si a amortizarii totale a acestora si de stabilire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza detinute de agentii economici, necesar determinarii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare
Instrucţiuni 16298 1994
privind incheierea exercitiului financiar-bugetar la finele anului 1994
Hotărârea 555 1994
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor
Hotărârea 500 1994
privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social
Precizari 13295 1994
privind determinarea profitului impozabil pentru anul 1994
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu