E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 350249/1223 din 15/10 februarie 1999

privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              NR. 350.249 din 15 februarie 1999
              COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA
              NR. 1.223 din 10 februarie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 23 februarie 1999

    In conformitate cu pct. 7 din Normele metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 587/1998, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica au elaborat prezentele norme.

    1. Prezentele norme se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si de catre alte intreprinderi, denumite in continuare agenti economici.
    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizarii activelor corporale pentru anul 1998, aprobata prin Legea nr. 182/1998, agentii economici vor include in cheltuielile de exploatare ale anului 1998 amortizarea calculata in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza, pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniul acestora la data de 31 decembrie 1997, indiferent de regimul de amortizare utilizat.
    Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de mijloacele fixe de baza, care definesc activitatea de exploatare a agentilor economici si participa nemijlocit la crearea de venituri, prezentate in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Prevederile alin. 3 nu se aplica mijloacelor fixe puse in functiune in anul 1998, pentru care amortizarea se include integral in cheltuielile de exploatare.
    2. Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza se determina astfel:

                             Em 1998
    U(%) 1998 = -------------------------------------- x K x Ipr
                 Em an de infiintare sau de dobandire
                     a mijloacelor fixe de baza

    in care:
    Em 1998      = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza,
                   realizat efectiv de agentii economici in anul 1998;
    Em an de     = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza,
    infiintare     realizat de agentii economici in anul de infiintare sau,
    sau de         in situatia in care in anul de infiintare nu detin in
    dobandire a    patrimoniu mijloace fixe de baza, se va lua in calcul
    mijloacelor    anul de dobandire a acestora;
    fixe de baza

    K            = coeficientul de corectie prevazut in coloanele 2, 4, 6,
                   8, 10 si 12 din anexa nr. 2, dupa caz;
    Ipr          = coeficientul de pret rezultat in urma reevaluarii
                   mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile Hotararii
                   Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor
                   corporale si modificarea capitalului social.

    La agentii economici care nu au facut reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1;

            Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza,
            reevaluate conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994,
            existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 1997
    Ipr = ----------------------------------------------------------;
            Valoarea de intrare a acelorasi mijloace fixe de baza,
            nereevaluate conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994,
            existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 1997

                       Venituri din exploatare*)
    Em = ---------------------------------------------------------
         Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza*) (Vma)

    *) Pentru anii 1990 - 1993 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul contului 600 "Venituri din activitatea de baza", diminuat cu valoarea impozitului pe circulatia marfurilor, evidentiat in debitul aceluiasi cont.
    Pentru anii 1994 - 1998 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul conturilor din grupa 70 "Venituri din vanzari de produse, marfuri, servicii prestate si din alte activitati" (701 - 708), al contului 741 "Venituri din subventii de exploatare", in soldul contului "Venituri din productia stocata", inainte de inchidere, cumulat de la inceputul anului, pentru agentii economici a caror productie are un ciclu lung de fabricatie.
    Pentru banci, in anul 1998, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul conturilor din grupele 70 "Venituri din activitatea de exploatare bancara" si 74 "Venituri diverse din exploatare", iar pentru anii 1990 - 1997, bancile vor include in categoria venituri din exploatare acele conturi din planurile de conturi proprii, corespunzatoare categoriilor de venituri din exploatare aferente anului 1998.
    Societatile din domeniul asigurarilor si reasigurarilor vor utiliza conturile specifice corespunzatoare.
    Agentii economici care pentru lucrarile si prestarile executate unor clienti primesc produse (sub forma platii in natura), pe care le valorifica ulterior la terti, in vederea determinarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe, nu vor lua in calcul veniturile facturate din vanzarea produselor respective (cont 707).
    Veniturile aferente activitatii de lohn vor fi recalculate in lei, pe baza preturilor pietei interne.

    *) Vma = V + Vmai - Vmae,

    in care:
                     Vi(e) x T
    Vmai sau Vmae = -----------,
                        12

    in care:
    Vma = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza in anul de
          infiintare si in anul 1997.
    La determinarea valorii medii anuale a mijloacelor fixe pentru anul 1997 se va avea in vedere valoarea de intrare stabilita conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994;
    V     = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de baza
            existente la inceputul anului;
    Vmai  = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza intrate in cursul
            anului;
    Vmae  = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza iesite in cursul
            anului;
    Vi(e) = valoarea de inventar sau de intrare a mijloacelor fixe de baza,
            intrate sau iesite in cursul anului de infiintare si in cursul
            anului 1997;
    T     = numarul de luni intregi, incepand cu luna urmatoare celei de
            intrare a mijloacelor fixe de baza, pana la sfarsitul anului de
            infiintare sau al anului 1997, respectiv numarul de luni intregi
            din luna urmatoare celei de iesire a mijloacelor fixe de baza,
            pana la sfarsitul anului de infiintare sau al anului 1997.
    Se precizeaza ca in Vma nu se include valoarea mijloacelor fixe aflate in conservare.
    Pentru agentii economici infiintati in perioada 1990 - 1991, rezultatul obtinut prin aplicarea formulei de calcul al gradului de utilizare a mijloacelor fixe se inmulteste cu 1.000, iar pentru agentii economici infiintati in perioada 1992 - 1997, se inmulteste cu 100.
    3. Agentii economici infiintati in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in perioada 1990 - 1991 inclusiv, vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 2 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati in conditiile alineatului precedent, in perioada 1992 - 1993 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 4 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati in conditiile primului alineat, in anul 1994 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 6 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici infiintati in conditiile primului alineat, in anul 1995 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 8 a anexei nr. 2 la prezentele norme, iar cei infiintati in anul 1996, coeficientul din coloana 10.
    Agentii economici infiintati in conditiile primului alineat, in anul 1997 vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe coeficientul (K) din coloana 12 a anexei nr. 2 la prezentele norme.
    Agentii economici care au functionat in anul de infiintare mai putin de doua luni vor calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza din anul urmator.
    Agentii economici care in anul de infiintare detin in patrimoniu mijloace fixe de baza, dar nu au realizat venituri din exploatare, vor calcula gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza din anul in care au realizat venituri din exploatare.
    Agentii economici care au functionat in anul de infiintare mai mult de doua luni, dar mai putin de un an, vor determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe pe baza veniturilor din exploatare realizate, reintregite la nivel de an in functie de venitul mediu lunar realizat, iar mijloacele fixe de baza vor fi luate in calcul la valoarea de intrare a acestora.
    Pentru agentii economici infiintati ca urmare a divizarii unor agenti economici, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:
    a) se determina ponderea valori mijloacelor fixe preluate de noul agent economic in valoarea totala a mijloacelor fixe care au fost in patrimoniul agentului economic supus divizarii;
    b) se determina veniturile din exploatare aferente anului de baza (fata de care se face raportarea) pentru agentul economic infiintat prin divizare, an care corespunde cu anul in care agentul economic a fost infiintat ca urmare a divizarii unor agenti economici, prin aplicarea ponderii mentionate la lit. a) asupra veniturilor totale din exploatare realizate de agentul economic supus divizarii in anul de infiintare:
    c) se calculeaza indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em) al anului de infiintare prin raportarea veniturilor din exploatare, determinate conform prevederilor lit. b), la valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza preluate.
    Agentii economici infiintati ca urmare a divizarii unor agenti economici in anul 1998 vor lua in calculul indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza (Em 1998) veniturile din exploatare, astfel:
    - pentru perioada anterioara divizarii, veniturile din exploatare se inmultesc cu ponderea mijloacelor fixe, determinata conform prevederilor lit. a), la care se adauga veniturile din exploatare realizate de agentul economic infiintat ca urmare a divizarii unor agenti economici in anul 1998.
    Gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza poate fi determinat si de catre fiecare sucursala din cadrul agentilor economici, in situatia in care aceasta are organizata evidenta contabila distincta si intocmeste balanta de verificare a conturilor sintetice.
    Pe baza gradului de utilizare calculat, sucursala va proceda la regularizarea amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare.
    Datele rezultate ca urmare a aplicarii gradului de utilizare astfel determinat se vor reflecta la nivelul agentului economic, care depune bilant contabil pe anul 1998, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Agentii economici care au facut obiectul reorganizarii in anul 1998, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, si care au intocmit bilant de inchidere-deschidere, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 1.797/1998, vor aplica un grad de utilizare a mijloacelor fixe de baza de 100% .
    Agentii economici infiintati prin fuziune in perioada 1990 - 1997 vor determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza luand in calcul ca an de infiintare anul in care a avut loc fuziunea. Pentru calculul indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza in anul de infiintare, veniturile din exploatare realizate vor fi reintregite la nivel de an, in functie de venitul mediu lunar realizat, iar mijloacele fixe de baza vor fi luate in calcul la valoarea de intrare a acestora.
    Agentii economici infiintati in anul 1998 (inclusiv cei infiintati prin fuziune), precum si cei la care din calculul efectuat rezulta un grad de utilizare a mijloacelor fixe de baza mai mare de 100% vor lua in considerare un grad de utilizare egal cu 100% .
    La stabilirea valorii amortizarii care se include in cheltuielile activitatilor economice pe anul 1998, persoanele juridice fara scop lucrativ vor lua in calcul un grad de utilizare egal cu 100% pentru mijloacele fixe care se utilizeaza numai la acele activitati desfasurate in scopul obtinerii de profit, aflate in patrimoniul acestora la data de 31 decembrie 1997.
    In situatia in care un agent economic desfasoara mai multe activitati, gradul mediu de utilizare a mijloacelor fixe se determina utilizandu-se un coeficient mediu anual de corectie (K), calculat pe total activitate:

         Ki x Vi
    K = --------,
          100

    in care:
    Ki - coeficientul de corectie pentru activitatea "i";
    Vi = ponderea activitatii "i" (exprimata in procente) in valoarea totala a veniturilor din exploatare in anul 1998. Se au in vedere activitatile care detin o pondere mai mare de 10% in total activitate, iar activitatile a caror pondere este mai mica de 10% in total activitate vor fi incadrate in grupa cu ponderea cea mai mare.
    Agentii economici la care coeficientul mediu anual de pret, rezultat ca urmare a preturilor practicate, prezinta abateri mari fata de cel stabilit in anexa nr. 2, precum si cei care nu se regasesc in acea anexa, pot calcula coeficientul mediu anual pe pret (Ip), astfel:

                                           Suma q      x  P
                                                 1998      1998
    Ip 1998 sau an de infiintare, = ----------------------------------;
       de dobandire a mijloacelor    Suma q      x  P
       fixe de baza                        1998      an de infiintare

          1
    K = ------,
         Ip

    in care:
    q                 = cantitati livrate si/sau servicii prestate
     1998               in anul 1998;

    P                 = preturi de productie si/sau tarife din anul 1998;
     1998

    K                 = coeficient de corectie;

    P                 = preturi de productie si/sau tarife din anul de
     an de infiintare   infiintare sau de dobandire a mijloacelor fixe
                        de baza.

    Indicatorul cantitativ (q) si cel valoric (P) se vor adapta in functie de specificul activitatii desfasurate de fiecare agent economic.
    Pentru agentii economici care, incepand cu anul infiintarii pana in anul 1998, nu detin in patrimoniu mijloace fixe de baza, pentru celelalte mijloace fixe gradul de utilizare se considera 100% .
    Agentii economici care, ulterior infiintarii, au efectuat investitii constand in mijloace fixe de baza pot opta pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, astfel:

             Em 1998
    U(%) = ---------- x K x 100,
             Em 1997

    in care:
                Venituri din exploatare aferente anului 1998
    Em 1998 = ------------------------------------------------;
                Vma a mijloacelor fixe de baza in anul 1997

                Venituri din exploatare aferente anului 1997
    Em 1997 = ------------------------------------------------.
                Vma a mijloacelor fixe de baza in anul 1997

    In situatia in care la determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza se foloseste indicatorul de eficienta a mijloacelor de baza aferent unui alt an decat cel de infiintare, coeficientul de corectie va fi cel corespunzator anului respectiv.
    4. Regularizarea amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare, in anul 1998, in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe, se va face la data de 31 decembrie 1998, prin inregistrarea sumei in rosu sau in negru reprezentand diferenta dintre amortizarea inclusa in cheltuielile de exploatare si amortizarea determinata conform gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza realizat in anul 1998, astfel:
    - pentru agentii economici:
    681 "Cheltuieli de exploatare   = 281 "Amortizari privind imobilizarile
         privind amortizarile              necorporale";
         si provizioane"

    - pentru banci:
    652 "Cheltuieli cu amortizarile = 4612 "Amortizarea imobilizarilor
        imobilizarilor corporale",         corporale";
        analitic distinct
        "Cheltuieli cu amortizarile
        imobilizarilor corporale
        aferente activitatii de
        exploatare"
    652 "Cheltuieli cu amortizarile = 4622 "Amortizarea imobilizarilor
        imobilizarilor corporale",          corporale".
        analitic distinct
        "Cheltuieli cu amortizarile
        imobilizarilor corporale in
        afara activitatii de
        exploatare"
    Pentru anul 1998, amortizarea aferenta gradului de neutilizare se va inregistra ca o cheltuiala exceptionala, nedeductibila fiscal, in debitul contului 6871 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" pentru agentii economici, respectiv in debitul contului 6731 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" pentru agentii economici care activeaza in domeniul bancar.
    5. Pentru mijloacele fixe date in locatie de gestiune sau inchiriate, determinarea gradului de utilizare a acestora pentru anul 1998 se va face astfel:
    5.1. La locatar sau la chirias
    a) In cazul in care locatarul sau chiriasul foloseste numai mijloace fixe de baza luate in locatie de gestiune sau inchiriate, acesta nu calculeaza amortizare pentru mijloacele fixe luate in locatie de gestiune sau inchiriate.
    b) In cazul in care o parte din mijloacele fixe de baza sunt luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar restul sunt proprietatea locatarului sau a chiriasului, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    - locatarul sau chiriasul calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe in functie de ponderea mijloacelor fixe de baza aflate in proprietatea sa, aplicata asupra veniturilor din exploatare realizate in anul 1998 (numai pentru cele proprii);
    - gradul de utilizare a mijloacelor fixe astfel rezultat va sta la baza determinarii amortizarii pe care locatarul sau chiriasul o va inregistra in cheltuielile de exploatare, iar restul de amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, aflate in patrimoniul locatarului sau al chiriasului, se va reflecta in debitul contului 6871 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor" al locatarului sau al chiriasului;
    - in situatiile in care locatarul sau chiriasul, la data infiintarii sale ca societate comerciala, avea in folosinta numai mijloacele fixe de baza, luate in locatie de gestiune sau inchiriate, iar in perioada urmatoare dobandeste mijloace fixe de baza proprii, gradul de utilizare a mijloacelor fixe in anul 1998 se va determina in functie de anul de raportare in care acestea au fost dobandite.

                              Em 1998
    ( -------------------------------------------------------- )
        Em an de dobandire a mijloacelor fixe de baza proprii

    Pentru determinarea veniturilor din exploatare necesare pentru determinarea indicatorului de eficienta a mijloacelor fixe de baza, se va aplica asupra totalului veniturilor din exploatare ponderea mijloacelor fixe de baza proprii in totalul mijloacelor fixe de baza.
    5.2. La locator (inclusiv pentru societatile de leasing) sau la cel care inchiriaza
    a) In cazul in care locatorul sau cel care inchiriaza a dat in locatie de gestiune sau a inchiriat o parte din mijloacele fixe de baza, iar restul au ramas in folosinta proprie, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu se va face astfel:
    - locatorul sau cel care inchiriaza calculeaza amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate, folosind gradul de utilizare de 100%;
    - pentru mijloacele fixe de baza proprii, nedate in locatie de gestiune sau neinchiriate, locatorul sau cel care inchiriaza calculeaza gradul de utilizare a mijloacelor fixe, avand in vedere veniturile din exploatare, mai putin veniturile din redevente, locatii de gestiune sau chirii.
    b) In cazul in care locatorul sau cel care inchiriaza realizeaza venituri din exploatare numai ca urmare a locatiei de gestiune sau inchirierii, amortizarea mijloacelor fixe date in locatie sau inchiriate se calculeaza folosindu-se gradul de utilizare de 100% .
    6. Pentru mijloacele fixe aferente asocierilor in participatiune, care nu creeaza persoane juridice noi, gradul de utilizare a mijloacelor fixe se va determina astfel:
    a) pentru asocierile in participatiune a caror durata de constituire nu depaseste un an, gradul de utilizare a mijloacelor fixe este de 100% . Amortizarea se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe si se va insuma cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe ramase in exploatarea proprietarului, corectata cu gradul de utilizare a acestora;
    b) pentru asocierile in participatiune constituite pentru o durata mai mare de un an, gradul de utilizare se va determina cu ajutorul formulei:

                 Em an de raportare
    U(%) = --------------------------------- x K x Ipr,
             Em an de incepere a asocierii

    in care:
                            Venituri din asocieri an participatiune
    Em an de incepere = ------------------------------------------------;
       a asocierii       Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza

                        Venituri din asocieri in participatiune
                                 in anul de raportare
    Em an de     = ----------------------------------------------------;
       raportare     Valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza
                                 in anul de raportare

    K   = coeficientul de corectie;
    Ipr = coeficientul mediu de pret rezultat in urma reevaluarii
          mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile Hotararii
          Guvernului nr. 500/1994.
    In cazul in care asocierea in participatiune a inceput dupa anul 1994, cand s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, Ipr = 1. Daca asocierea s-a constituit inainte de aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994, atunci Ipr se calculeaza conform precizarilor de la pct. 2 din prezentele norme.
    Amortizarea ce urmeaza a fi inclusa in cheltuielile de exploatare se va calcula de catre proprietarul mijloacelor fixe, prin insumarea amortizarii aferente mijloacelor fixe ramase in exploatare proprie, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe ramase in exploatare proprie, cu amortizarea aferenta asocierii, corectata cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza din cadrul asocierii. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe folosite in asociere se va reflecta la proprietarul mijloacelor fixe in debitul contului 6871 "Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor".
    In cazul utilizarii de mijloace fixe, in cadrul asocierii in participatiune, care apartin domeniului public, pentru aceste mijloace fixe nu se calculeaza amortizare.
    7. Mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar, incluse in aceasta categorie conform Hotararii Guvernului nr. 105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, nu se iau in calculul gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza, daca sunt considerate mijloace fixe de baza, iar amortizarea acestora se include in cheltuielile de exploatare in proportie de 100% .
    8. In anul 1999 amortizarea mijloacelor fixe se va determina avandu-se in vedere prevederile pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 909/1997.
    In acest sens se va avea in vedere valoarea ramasa neamortizata, reflectata in bilantul contabil la data de 31 decembrie 1998 (diminuata cu amortizarea inregistrata in contul 8045 si cu cea aferenta perioadelor de scutire legale), si durata normala de utilizare ramasa determinata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.
    9. In aplicarea prevederilor pct. 9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, se fac urmatoarele precizari:
    Pentru mijloacele fixe detinute de agentii economici, neamortizate integral pana la data de 31 decembrie 1998, a caror durata normala de functionare a fost modificata prin catalogul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, duratele normale de functionare ramase, exprimate in ani, se vor determina astfel:
    a) Pentru mijloacele fixe puse in functiune dupa data de 1 ianuarie 1994:

               DC
    DR = (1 - ----) DN,
               DV

    in care:
    DR = durata normala de functionare ramasa la data de 31 decembrie 1998,
         in ani;
    DC = durata de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1998,
         in ani;
    DV = durata normala de functionare dupa vechiul catalog aprobat prin
         Hotararea Guvernului nr. 266/1994, in ani;
    DN = durata normala de functionare dupa noul catalog aprobat prin
         Hotararea Guvernului nr. 964/1998, in ani.

    Exemplu:
    O cladire pentru depozitare, cu structura usoara, cod 1.4.3.1. dupa vechiul catalog aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, cu o durata normala de functionare DV = 25 de ani si o durata de functionare consumata DC = 3 ani, este incadrata in noul catalog aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, cod 1.5.12 si DN = 10 ani.

    Durata normala de functionare ramasa va fi:

                3
    DR = (1 - ----) 10 = 8,8*) = 9 ani
               25

    *) Pentru fractiuni de 0,5 si mai mari se rotunjeste intotdeauna in plus.
    b) Pentru mijloacele fixe puse in functiune inainte de data de 1 ianuarie 1994:
               DC1
    DR = (1 - -----) DN,
               DV

    in care:
    DC1 = durata de functionare consumata pana la data de 31 decembrie 1998,
          pentru activele puse in functiune inainte de data de 1 ianuarie
          1994, in ani:
    DC1 = DV - (DUR - 5),

    in care:
    DUR = durata de utilizare ramasa la data de 31 decembrie 1993,
          determinata conform catalogului aprobat prin Hotararea Guvernului
          nr. 266/1994 si corectata cu 5 ani conform Ordinului ministrului
          finantelor nr. 106/1995.

    Exemplu:
    O cladire de locuit, cod 1.5.1 conform vechiului catalog aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994, cu o durata normala de functionare DV = 60 de ani si o durata de utilizare ramasa DUR = 40 de ani, determinata conform Hotararii Guvernului nr. 266/1994 si corectata cu 5 ani conform Ordinului ministrului finantelor nr. 106/1995:
    Cladirea are o durata normala de functionare dupa noul catalog DN = 50 de ani, incadrata la cod 1.6.1.

    DC1 = 60 - (40 - 5) = 25 de ani

               25
    DR = (1 - ----) 50 = 29,1*) = 29 de ani.
               60
    *) Pentru fractiuni sub 0,5, se rotunjeste intotdeauna in minus.

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

                        Presedintele Comisiei
                        Nationale pentru Statistica,
                        Victor Dinculescu

    ANEXA 1

                              SITUATIA
mijloacelor fixe de baza pe ramurile si activitatile economiei nationale
________________________________________________________________________________
                                   Grupa de      Codul de clasificare a
                                   mijloace      mijloacelor fixe care intra
                                   fixe careia   in componenta mijloacelor
 Ramurile si activitatile          ii apartin    fixe de baza
                                   mijloacele
                                   fixe de baza
________________________________________________________________________________
 A. Agricultura
 1. Agricultura si servicii        a) grupa 1    1.2.
    auxiliare - cultura vegetala;  b) grupa 2    2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.5.;
    cresterea animalelor;                        2.7.1.; 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.;
    servicii auxiliare (cu                       2.7.5.; 2.7.6.; 2.7.7.; 2.7.9.;
    exceptia activitatilor                       2.7.13.; 2.7.19.
    veterinare)                    c) grupa 3    3.21.1.; 3.21.2.; 3.21.3.
                                   d) grupa 4    4.9.1.
                                   e) grupa 5    5.2.2.
                                   f) grupa 6    6.1.; 6.2.

 B. Silvicultura, exploatarea
    forestiera si economia
    vanatului
 1. Silvicultura, exploatarea      a) grupa 2    2.2.2.; 2.2.4.; 2.3.2.; 2.3.3.;
    forestiera si economia                       2.3.4.; 2.4.4.3.; 2.4.4.4.;
    vanatului                                    2.4.2.1.
                                   b) grupa 3    3.8.1.; 3.8.2.; 3.8.9.; 3.9.5.
                                   c) grupa 5    5.2.2.; 5.3.19.; 5.3.20.
                                   d) grupa 6    6.2.5.; 6.2.8.
 C. Piscicultura si pescuitul
 1. Piscicultura si pescuitul      a) grupa 2    2.2.1.
                                   b) grupa 3    3.14.5.; 3.14.14.
                                   c) grupa 5    5.3.4.; 5.3.10.; 5.3.12.;
                                                 5.3.13.; 5.3.20.; 5.3.21.;
                                                 5.3.31.; 5.3.32.
 D. Industria extractiva
 1. Industria extractiva de
    produse energetice, din care:
 1.1. Extractia si prepararea
      carbunelui                   a) grupa 2    2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
                                                 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.;
                                                 2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.16.;
                                                 2.1.18.; 2.4.4.
                                   b) grupa 3    3.1.; 3.17.2.
                                   c) grupa 5    5.1.4.; 5.1.6.
 1.2. Extractia petrolului si      a) grupa 2    2.1.2.; 2.1.3.; 2.8.1.
      a gazelor naturale           b) grupa 3    3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.5.; 3.2.6.;
      (exclusiv prospectiunile)                  3.6.1.; 3.6.4.; 3.16.1.3.2.;
                                                 3.16.2.; 3.17.6.
                                   c) grupa 4    4.1.2.; 4.8.
 1.3. Extractia si prepararea      a) grupa 2    2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
      minereurilor radioactive                   2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
                                                 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.
                                   b) grupa 3    3.1.1. - 3.1.12.; 3.17.1.;
                                                 3.17.2.
 2. Industria extractiva de
    produse neenergetice
 2.1. Extractia si prepararea      a) grupa 2    2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
      minereurilor metalifere                    2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
                                                 2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18;
                                                 2.4.4.
                                   b) grupa 3    3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.;
                                                 3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.;
                                                 3.1.12.; 3.17.2.
 2.2. Extractia si prepararea      a) grupa 2    2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
      minereurilor neferoase                     2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
      si rare                                    2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.;
                                                 2.4.4.
                                   b) grupa 3    3.1.1. - 3.1.4.; 3.1.7. -
                                                 3.1.10.; 3.1.12.; 3.17.2.
 3. Alte activitati extractive     a) grupa 2    2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.7.;
                                                 2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.;
                                                 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.;
                                                 2.1.14.; 2.1.16.; 2.1.18.
                                   b) grupa 3    3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.; 3.1.7.;
                                                 3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.;
                                                 3.2.1.; 3.6.1.7.; 3.6.5.;
                                                 3.16.4.1.1.; 3.17.2.1.;
                                                 3.17.2.2.; 3.17.2.3.;
                                                 3.20.1.1.; 3.20.1.2.
                                   c) grupa 5    5.1.1.; 5.2.2.6.; 5.6.5.1.;
                                                 5.6.6.; 5.6.7.1.
 E. Industria prelucratoare
 1. Industria alimentara, a        a) grupa 1    1.1.1.
    bauturilor si tutunului        b) grupa 3    3.14.
 2. Industria textila si a         a) grupa 1    1.1.1.
    produselor textile             b) grupa 3    3.11.
 3. Industria confectiilor din     a) grupa 1    1.1.1.
    textile, blanuri si piele      b) grupa 3    3.12.; 3.13.3.; 3.13.4.
 4. Industria pielariei si         a) grupa 1    1.1.1.
    incaltamintei                  b) grupa 3    3.13.1.; 3.13.2.; 3.13.3.;
                                                 3.13.4.
 5. Industria de prelucrare a      a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    lemnului                       b) grupa 3    3.8.1. - 3.8.8.
 6. Industria celulozei, hartiei   a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    si cartonului                  b) grupa 3    3.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3.;
                                                 3.9.4.
 7. Edituri, poligrafie si         a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.;
    reproducerea inregistrarilor   b) grupa 3    3.15.1.; 3.26.1.
    pe suporturi
 8. Industria de prelucrare a      a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    titeiului, cocsificarea        b) grupa 2    2.1.14; 2.1.15.
    carbunelui si tratarea         c) grupa 3    3.3.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.4.
    combustibililor nucleari
 9. Industria chimica si a         a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    fibrelor sintetice si          b) grupa 2    2.1.14.; 2.1.15.; 2.1.18.
    artificiale                    c) grupa 3    3.5.; 3.6.1.; 3.6.2.; 3.6.3.;
                                                 3.6.5.; 3.11.; 3.17.1.;
                                                 3.17.2.2.; 3.17.3.; 3.17.5.;
                                                 3.17.6.; 3.17.7.
                                   d) grupa 4    4.8.
10. Industria altor produse din    a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    minerale nemetalice            b) grupa 2    2.1.14.; 2.4.4.4.2.; 2.5.8.2.
                                   c) grupa 3    3.7.1.; 3.7.2.; 3.7.3.; 3.7.4.;
                                                 3.7.5.; 3.7.6.; 3.7.7.; 3.7.8.;
                                                 3.10.1.; 3.10.2.; 3.10.3.;
                                                 3.10.4.
11. Industria metalurgica          a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
                                   b) grupa 3    3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.;
                                                 3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.4.1.;
                                                 3.4.2.; 3.4.3.; 3.5.10.;
                                                 3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.13.;
                                                 3.5.14.; 3.5.15.; 3.5.16.
12. Industria constructiilor       a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    metalice si a produselor       b) grupa 3    3.5.1. - 3.5.8.; 3.5.17.;
    din metal                                    3.5.18.; 3.5.27.; 3.5.28.;
                                                 3.5.29.; 3.5.32.; 3.5.34.
13. Industria de masini si         a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    echipamente                    b) grupa 3    3.5.1. - 3.5.18.
14. Industria de echipamente       a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
    electrice si optice            b) grupa 3    3.5.19. - 3.5.25.; 3.5.36.
15. Industria mijloacelor de       a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.a;
    transport                                    1.4.1.2.
                                   b) grupa 2    2.1.9.2.a; 2.4.2.1.4.;
                                                 2.4.3.1.; 2.4.3.2.;
                                                 2.4.3.2.2.; 2.4.3.3.;
                                                 2.4.3.4.; 2.4.3.5.; 2.5.1.2.;
                                                 2.5.6.2.; 2.5.8.2.; 2.6.2.1.
                                   c) grupa 3    3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.6.; 3.3.7.
                                                 3.4.3.; 3.5.1. - 3.5.19.;
                                                 3.5.27.; 3.5.29.; 3.5.30. -
                                                 3.5.35.; 3.6.1.; 3.6.2.1.;
                                                 3.6.3.5.; 3.6.3.6.; 3.8.6.;
                                                 3.8.7.; 3.16.1.4.; 3.18.;
                                                 3.19.; 3.22.3.3.
                                   d) grupa 5    5.1.7.; 5.3.5.7.; 5.3.7.;
                                                 5.6.2.2.; 5.6.4.5.; 5.22.19.1.
16. Alte activitati industriale    a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.2.
                                   b) grupa 3    3.5.1. - 3.5.8.; 3.5.11.;
                                                 3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14.;
                                                 3.5.29.; 3.5.32.; 3.5.33.;
                                                 3.5.34.; 3.8.6.; 3.8.8.;
                                                 3.9.4.; 3.18.; 3.19.
 F. Energia electrica si termica,
    gaze si apa
 1. Productia, transportul si      a) grupa 2    2.1.5.; 2.1.6.; 2.1.14.;
    distributia de energie                       2.1.15.; 2.3.1.; 2.6.1.;
    electrica si termica,                        2.6.2.; 2.8.1.; 2.8.2.; 2.8.3.;
    gaze si apa calda                            2.8.4.; 2.9.7.
                                   b) grupa 3    3.16.1. - 3.16.5.; 3.17.1.
 2. Captarea, tratarea si          a) grupa 2    2.3.9.; 2.7.1. - 2.7.9.;
    distributia apei                             2.7.10.; 2.7.11.; 2.7.13.;
                                                 2.7.14.; 2.7.16.; 2.7.18.;
                                                 2.7.19.
                                   b) grupa 3    3.17.1.
 G. Constructii
                                   a) grupa 1    1.1.1. - 1.1.3.
                                   b) grupa 3    3.2.1.; 3.20.1. - 3.20.9.
                                   c) grupa 5    5.2.2.; 5.6.1.; 5.6.2.;
                                                 5.6.4.1.; 5.6.5.; 5.6.7.
 H. Comert
                                   a) grupa 1    1.4.
                                   b) grupa 2    2.1.10.; 2.5.8.2.; 2.8.1.;
                                                 2.9.1.
                                   c) grupa 3    3.8.2.; 3.17.1.; 3.17.2.3.;
                                                 3.23.
                                   d) grupa 4    4.1.2.1.; 4.9.
                                   e) grupa 7    7.8.2.; 7.9.2.; 7.9.3.
I. Hoteluri si restaurante
                                   a) grupa 1    1.4.; 1.5.
                                   b) grupa 2    2.9.1.
                                   c) grupa 3    3.23.; 3.24.1.
                                   d) grupa 7    7.8.2.; 7.9.3.
J. Transport si depozitare
                                   a) grupa 1    1.3.
                                   b) grupa 2    2.1.5.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.7.;
                                                 2.3.9.; 2.4.1.1.; 2.4.1.2.;
                                                 2.4.1.3.2.; 2.4.1.8.; 2.4.2.1.;
                                                 2.4.3.1. - 2.4.3.5.; 2.4.6.2.;
                                                 2.4.6.3.; 2.5.1.; 2.5.3. -
                                                 2.5.9.; 2.5.12. - 2.5.14.;
                                                 2.6.1.3.; 2.7.9.2.; 2.7.19.;
                                                 2.8.1.
                                   c) grupa 3    3.17.1.; 3.22.1. - 3.22.4.
                                   d) grupa 5    5.1.1. - 5.1.3.; 5.1.5.;
                                                 5.1.8.; 5.2.1.; 5.2;2.; 5.3.1.;
                                                 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.7.;
                                                 5.3.8.; 5.3.10.; 5.3.16. -
                                                 5.3.20.; 5.3.23.; 5.3.24.;
                                                 5.3.25.; 5.4.1.; 5.4.3.;
                                                 5.5.1.; 5.5.2.; 5.6.1. - 5.6.8.
K. Posta si telecomunicatii
                                   a) grupa 1    1.3.1.; 1.3.2.
                                   b) grupa 2    2.4.6.
                                   c) grupa 3    3.22.5.; 3.22.6.
                                   d) grupa 5    5.2.2.
L. Prestari servicii
1. Informatica si activitati       a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
   conexe                          b) grupa 4    4.9.
2. Cercetare-dezvoltare,           a) grupa 1    1.1.1.; 1.1.3.; 1.5.
   proiectare                      b) grupa 2    2.9.1.
                                   c) grupa 3    3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.16.4.1.;
                                                 3.17.
                                   d) grupa 4    4.1. - 4.9.
                                   e) grupa 5    5.2.2.
                                   f) grupa 7    7.9.1.
3. Alte activitati de servicii
   prestate in principal
   agentilor economici
3.1. Activitati juridice,          a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
     contabilitate,                b) grupa 4    4.9.
     consulting                    c) grupa 7    7.9.1.
3.2. Activitati de proiectare,     a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
     urbanism, inginerie si alte   b) grupa 4    4.9.
     servicii tehnice              c) grupa 7    7.9.1.
3.3. Activitati de testari si      a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
     analize tehnice               b) grupa 4    4.1. - 4.7.; 4.9.
3.4. Publicitate                   a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
                                   b) grupa 3    3.26.1. - 3.26.3.
                                   c) grupa 7    7.9.1.
3.5. Activitati financiare,        a) grupa 1    1.4.1. - 1.4.3.
     bancare si de asigurari       b) grupa 4    4.9.
                                   c) grupa 7    7.8.1.1.; 7.9.2.
3.6. Activitati de invatamant      a) grupa 1    1.5.
                                   b) grupa 7    7.8.1.; 7.9.1.
3.7. Activitati de sanatate        a) grupa 1    1.5.
                                   b) grupa 3    3.25.
3.8. Alte activitati de servicii
     colective, sociale si
     personale
3.8.1. Salubritate si alte         a) grupa 1    1.5.
       activitati similare         b) grupa 3    3.24.2.; 3.24.5.
3.8.2. Activitati recreative,      a) grupa 1    1.5.
       culturale si sportive       b) grupa 2    2.9.1.
                                   c) grupa 3    3.22.; 3.22.7.; 3.26.1. -
                                                 3.26.4.
                                   d) grupa 4    4.9.
3.8.3. Alte activitati de          a) grupa 1    1.1.1. - 1.1.3.; 1.3.1.; 1.4.;
       servicii                                  1.5.
                                   b) grupa 2    2.3.3.1.; 2.3.3.2.; 2.3.4.2.;
                                                 2.3.7.; 2.3.8.1.; 2.3.8.2.;
                                                 2.4.2.1.3.; 2.4.3.1.; 2.4.3.5.;
                                                 2.4.5.2.3.; 2.4.6.3.; 2.5.1.2.;
                                                 2.6.1.3.; 2.7.9.2.; 2.7.10.1.
                                   c) grupa 3    3.1.9.; 3.2.; 3.5.1.; 3.5.2.;
                                                 3.5.3.; 3.5.5. - 3.5.8.;
                                                 3.5.10.; 3.5.11.; 3.5.12;
                                                 3.5.17.; 3.5.18.; 3.6.2.;
                                                 3.6.16.; 3.8.5.; 3.8.6;
                                                 3.8.8.; 3.16.3.; 3.16.4.;
                                                 3.17.; 3.20.1 - 3.20.9.;
                                                 3.22.3.4.; 3.22.3.6.;
                                                 3.22.3.7.; 3.24.1.; 3.24.6.;
                                                 3.26.6.; 3.51.7.
                                   d) grupa 4    4.1.1.; 4.3.; 4.5.; 4.9.
                                   e) grupa 5    5.2.2.; 5.3.7.; 5.3.9.;
                                                 5.3.12.; 5.3.18.; 5.3.20;
                                                 5.3.25; 5.3.26.; 5.6.
                                   f) grupa 7    7.2.; 7.6.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia administrarea activelor statului


                              SITUATIA
coeficientului de corectie in functie de care se determina gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Coeficientul mediu anual de pret 98/90 Ip
    B - Coeficientul de corectie K=1/Ip
    C - Coeficientul mediu anual de pret 98/92 Ip
    D - Coeficientul de corectie K=1/Ip
    E - Coeficientul mediu anual de pret 98/94 Ip
    F - Coeficientul de corectie K=1/Ip
    G - Coeficientul mediu anual de pret 98/95 Ip
    H - Coeficientul de corectie K=1/Ip
    I - Coeficientul mediu anual de pret 98/96 Ip
    J - Coeficientul de corectie K=1/Ip
    K - Coeficientul mediu anual de pret 98/97 Ip
    L - Coeficientul de corectie K=1/Ip
_______________________________________________________________________________
  Specificatie                    A       B        C       D       E       F
_______________________________________________________________________________
       0                          1       2        3       4       5       6

===============================================================================
                                  G       H        I       J       K       L
_______________________________________________________________________________

                                  7       8        9       10      11      12
_______________________________________________________________________________
Industria extractiva
Extractia si prepararea        584.57   0.0017    37.31   0.027    6.49   0.154
antracitului si a huilei         5.38    0.186     3.60   0.278    1.23   0.813

Extractia si prepararea        486.73   0.0021    35.45   0.028    6.01   0.166
carbunelui brun si a             5.03    0.199     3.40   0.294    1.18   0.847
lignitului

Extractia petrolului brut      710.00   0.0014    50.89   0.020    9.34   0.107
                                 7.62    0.131     4.80   0.208    1.13   0.885

Extractia gazelor naturale     564.22   0.0018    66.89   0.015   10.85   0.092
                                10.15    0.099     7.81   0.128    1.24   0.806

Extractia si prepararea        475.90   0.0021    42.88    0.023   5.65   0.177
minereurilor feroase             4.59    0.218     3.14    0.318   1.32   0.758

Extractia si prepararea        243.37   0.0041    31.22    0.032   7.32   0.137
minereurilor neferoase si        5.36    0.187     3.50    0.286   1.08   0.926
rare (exclusiv minereurile
radioactive)

Extractia pietrei pentru       630.89   0.0016    48.53    0.021   8.33   0.120
constructii                      5.26    0.190     3.34    0.299   1.50   0.667

Extractia pietrei              669.35   0.0015    43.40    0.023   8.96   0.112
calcaroase, gipsului si a        5.42    0.185     3.64    0.275   1.44   0.694
cretei

Extractia pietrisului si a     846.62   0.0012    37.53    0.027   6.42   0.156
nisipului                        5.24    0.191     3.46    0.289   1.44   0.694

Extractia argilei si a         510.24   0.0020    37.32    0.027   7.08   0.141
caolinului                       5.12    0.195     3.59    0.279   1.52   0.658

Extractia si prepararea        188.20   0.0053    20.04    0.050   5.35   0.187
minereurilor pentru              4.40    0.227     3.08    0.325   1.28   0.781
industria chimica

Extractia si prepararea       1316.88   0.0008    60.66    0.016   8.23   0.122
sarii                            5.26    0.190     4.08    0.245   1.48   0.676

Alte activitati extractive     303.58   0.0033    28.67    0.035   6.83   0.146
                                 4.84    0.207     3.23    0.310   1.40   0.714

Industria prelucratoare
alimentara si bauturi
Productia, prelucrarea si      621.51   0.0016    71.26   0.014    7.22   0.139
conservarea carnii (exclusiv     5.59    0.179     4.17   0.240    1.60   0.625
carnea de pasare)

Productia, prelucrarea si      641.34   0.0016    60.83   0.016    5.99   0.167
conservarea carnii de pasare     5.00    0.200     3.29   0.304    1.31   0.763

Produse pe baza de carne       629.24   0.0016    59.69   0.017    6.56   0.152
(inclusiv din carne de           4.65    0.215     3.37   0.297    1.54   0.649
pasare)

Prelucrarea si conservarea     963.17   0.0010    86.37   0.012    8.26   0.121
pestelui si a produselor         6.23    0.161     3.92   0.255    1.41   0.709
din peste

Prepararea sucurilor din       419.11   0.0024    57.32   0.017    8.17   0.122
fructe si legume                 4.71    0.212     3.93   0.254    1.89   0.529

Prelucrarea si conservarea     645.33   0.0015    65.47   0.015    7.73   0.129
fructelor si legumelor           4.28    0.234     3.32   0.301    1.67   0.599

Fabricarea uleiurilor si       641.97   0.0016    57.53   0.017    6.89   0.145
grasimilor brute                 5.60    0.179     3.39   0.295    1.32   0.758

Fabricarea uleiurilor si       629.68   0.0016    82.64   0.012    6.60   0.152
grasimilor rafinate              5.27    0.190     3.57   0.280    1.68   0.595

Fabricarea margarinei si       463.81   0.0022    53.28   0.019    7.31   0.137
a produselor comestibile         5.30    0.189     3.49   0.287    1.62   0.617
similare

Fabricarea produselor          903.60   0.0011   105.62   0.009    8.23   0.122
lactate si a branzeturilor       7.04    0.142     4.21   0.238    1.56   0.641

Fabricarea inghetatei          393.98   0.0025    53.48   0.019    7.00   0.143
                                 5.40    0.185     3.00   0.333    1.43   0.699

Fabricarea produselor de       605.33   0.0017    41.71   0.024    5.92   0.169
morarit                          3.93    0.254     2.77   0.361    1.04   0.962

Fabricarea amidonului si a     432.64   0.0023    37.30   0.027    4.62   0.216
produselor din amidon            3.98    0.251     2.36   0.424    1.09   0.917

Fabricarea produselor pentru   474.93   0.0021    39.18   0.026    5.06   0.198
hrana animalelor                 3.96    0.253     2.45   0.408    1.19   0.840

Produse de panificatie si      494.47   0.0020   106.32   0.009    6.88   0.145
de patiserie                     5.24    0.191     3.72   0.269    1.21   0.826

Fabricarea biscuitilor,        416.77   0.0024    38.46   0.026    5.99   0.167
piscoturilor si a altor          4.55    0.220     2.95   0.339    1.33   0.752
produse similare

Fabricarea zaharului           285.66   0.0035    29.60   0.034    4.08   0.245
                                 3.41    0.293     2.30   0.435    1.22   0.820
Fabricarea de cacao,           464.53   0.0022    48.87   0.020    7.23   0.138
ciocolata si produse             5.01    0.200     3.17   0.315    1.60   0.625
zaharoase

Fabricarea pastelor fainoase   467.08   0.0021    41.18   0.024    6.49   0.154
alimentare si a altor            5.09    0.196     3.35   0.299    1.20   0.833
produse fainoase

Prelucrarea ceaiului si a      518.22   0.0019    74.78   0.013   16.01   0.062
cafelei                          9.51    0.105     4.93   0.203    1.35   0.741

Fabricarea condimentelor       366.27   0.0027    47.11   0.021    5.40   0.185
                                 3.66    0.273     3.06   0.327    1.56   0.641

Fabricarea altor produse       362.32   0.0028    41.09   0.024    5.40   0.185
alimentare                       4.34    0.230     2.70   0.370    1.15   0.870

Fabricarea bauturilor          358.96   0.0028    57.57   0.017    7.44   0.134
alcoolice distilate              6.21    0.161     3.83   0.261    2.41   0.415

Fabricarea alcoolului etilic   595.19   0.0017    35.29   0.028    6.00   0.167
de fermentatie                   4.69    0.213     3.10   0.323    1.71   0.585

Fabricarea vinului din         633.72   0.0016    91.65   0.011    8.50   0.118
struguri                         4.77    0.210     3.20   0.313    1.91   0.524

Fabricarea altor bauturi       312.83   0.0032    63.71   0.016    7.93   0.126
nedistilate, obtinute prin       5.45    0.183     3.73   0.268    2.23   0.448
fermentare

Fabricarea berii               549.82   0.0018    81.51   0.012    6.52   0.153
                                 4.77    0.210     2.96   0.338    1.48   0.676

Fabricarea maltului            697.58   0.0014    64.54   0.015    6.70   0.149
                                 5.19    0.193     2.56   0.391    1.14   0.877

Productia de ape minerale      245.11   0.0041    36.00   0.028    7.47   0.134
                                 5.05    0.198     2.95   0.339    1.43   0.699

Fabricarea bauturilor          413.06   0.0024    59.80   0.017    7.26   0.138
nealcoolice                      4.77    0.210     3.20   0.313    1.22   0.820

Industria tutunului            668.38   0.0015   164.10   0.006   11.73   0.085
                                 8.57    0.117     4.46   0.224    1.44   0.694

Textile si produse textile
Pregatirea fibrelor si         332.81   0.0030    34.88   0.029    5.91   0.169
filarea in fire tip bumbac     4.12      0.243     2.80   0.357    1.27   0.787

Pregatirea fibrelor si         122.45   0.0082    35.91   0.028    6.75   0.148
filarea in fire tip lana         4.01    0.249     2.71   0.369    1.37   0.730
cardata

Pregatirea fibrelor si         308.56   0.0032    29.66   0.034    4.77   0.210
filarea in fire tip lana         3.36    0.298     2.57   0.389    1.20   0.833
pieptanata

Pregatirea fibrelor si         445.04   0.0022    54.77   0.018    5.81   0.172
filarea in fire tip              4.65    0.215     3.25   0.308    1.29   0.775
in-canepa-iuta

Fabricarea atei                375.36   0.0027    35.46   0.028    6.25   0.160
                                 4.48    0.223     3.10   0.323    1.27   0.787

Tesaturi tip bumbac            328.56   0.0030    39.09   0.026    6.78   0.147
                                 4.28    0.234     2.95   0.339    1.43   0.699

Tesaturi tip lana cardata      409.61   0.0024    50.06   0.020    7.15   0.140
                                 5.23    0.191     3.04   0.329    1.65   0.606

Tesaturi tip lana pieptanata   384.03   0.0026    41.09   0.024    6.89   0.145
                                 4.59    0.218     2.95   0.339    1.42   0.704

Tesaturi tip matase            429.75   0.0023    37.10   0.027    6.38   0.157
                                 4.61    0.217     3.06   0.327    1.37   0.730

Tesaturi tip in-canepa-iuta    304.90   0.0033    45.27   0.022    8.86   0.113
                                 5.81    0.172     3.62   0.276    1.63   0.613

Alte tesaturi                  670.64   0.0015    40.64   0.025    5.58   0.179
                                 4.38    0.228     3.01   0.332    1.45   0.690

Fabricarea de articole         455.54   0.0022    40.15   0.025    6.92   0.145
confectionate din textile        4.82    0.207     2.97   0.337    1.58   0.633
(cu exceptia imbracamintei
si lenjeriei de corp)

Fabricarea de covoare si       213.37   0.0047    25.67   0.039    5.62   0.178
mochete                          3.78    0.265     2.48   0.403    1.43   0.699

Fabricarea de textile          406.53   0.0025    35.60   0.028    5.93   0.169
netesute si a articolelor        4.04    0.248     2.82   0.355    1.30   0.769
din acestea (exclusiv
confectiile pentru
imbracaminte)

Fabricarea altor articole      742.68   0.0013    48.58   0.021    6.36   0.157
textile                          3.79    0.264     2.65   0.377    1.17   0.855

Fabricarea de metraje prin     194.18   0.0051    27.25   0.037    4.51   0.222
tricotare sau crosetare          4.17    0.240     2.40   0.417    1.20   0.833

Fabricarea de ciorapi,         236.13   0.0042    36.99   0.027    6.62   0.151
sosete si ciorapi pantalon       4.38    0.228     2.84   0.352    1.35   0.741

Fabricarea de pulovere,        241.83   0.0041    43.08   0.023    8.31   0.120
veste si articole similare       5.32    0.188     4.09   0.244    1.56   0.641
tricotate

Confectii din textile,
blanuri si piele
Fabricarea de articole de      409.56   0.0024    40.83   0.024    6.22   0.161
imbracaminte din piele si        3.98    0.251     2.37   0.422    1.38   0.725
inlocuitori de piele (cu
exceptia celor din blana)

Fabricarea altor articole      294.54   0.0034    55.38   0.018    9.82   0.102
de imbracaminte (exclusiv        6.97    0.143     4.50   0.222    2.08   0.481
lenjeria de corp)

Fabricarea de articole de      344.99   0.0029    57.33   0.017    7.76   0.129
lenjerie de corp                 6.61    0.151     4.24   0.236    1.74   0.575

Fabricarea altor articole      379.24   0.0026    58.28   0.017    7.11   0.141
de imbracaminte si               5.08    0.197     3.44   0.291    1.65   0.606 accesorii

Confectionarea articolelor     332.36   0.0030    59.68   0.017    8.29   0.121
din blana                        5.60    0.179     3.57   0.280    1.80   0.556

Pielarie si incaltaminte
Tabacirea si finisarea         681.74   0.0015    44.89   0.022    6.62   0.151
pieilor                          4.82    0.207     3.75   0.267    1.47   0.680

Fabricarea articolelor de      358.95   0.0028    45.99   0.022    7.81   0.128
voiaj si marochinarie, a         6.33    0.158     3.13   0.319    1.45   0.690
articolelor de harnasament

Fabricarea incaltamintei       364.78   0.0027    45.23   0.022    6.73   0.149
                                 5.02    0.199     3.28   0.305    1.44   0.694

Prelucrarea lemnului
Prelucrarea bruta a lemnului   651.70   0.0015    44.58   0.022    6.76   0.148
si impregnarea lemnului          5.30    0.189     3.63   0.275    1.76   0.568

Fabricarea de produse          669.44   0.0015    46.35   0.022    6.66   0.150
stratificate din lemn            4.92    0.203     3.41   0.293    1.41   0.709

Fabricarea de elemente de      730.62   0.0014    48.72   0.021    5.33   0.188
dulgherie si tamplarie           4.39    0.228     2.94   0.340    1.41   0.709
pentru constructii

Productia de ambalaje din      578.99   0.0017    48.65   0.021    7.42   0.135
lemn                             4.99    0.200     3.64   0.275    1.66   0.602

Fabricarea articolelor din     612.41   0.0016    36.87   0.027    6.53   0.153
pluta, impletituri din           6.49    0.154     3.67   0.272    1.15   0.870
nuiele si alte materiale

Celuloza, hartie si carton
Fabricarea celulozei           720.62   0.0014    28.31   0.035    4.48   0.223
                                 3.23    0.310     2.32   0.431    1.16   0.862

Fabricarea hartiei si a        506.93   0.0020    29.15   0.034    5.15   0.194
cartonului                       3.38    0.296     2.45   0.408    1.33   0.752

Fabricarea hartiei, a          505.55   0.0020    33.20   0.030    6.32   0.158
cartonului ondulat si a          4.49    0.223     2.69   0.372    1.21   0.826 ambalajelor din hartie si
carton

Fabricarea produselor de uz    169.73   0.0059    14.07   0.071    3.82   0.262
gospodaresc sau sanitar si       3.12    0.321     2.44   0.410    1.19   0.840
a hartiei de toaleta

Edituri, poligrafie si
reproducerea inregistrarilor
pe suporturi
Editarea suporturilor pentru    79.80   0.0125    20.04   0.050    3.78   0.265
inregistrari audio               2.62    0.382     1.83   0.546    1.16   0.862

Tiparirea ziarelor             448.67   0.0022    78.45   0.013    8.57   0.117
                                 6.22    0.161     3.63   0.275    2.31   0.433
Alte activitati de tiparire    576.60   0.0017    85.25   0.012    9.12   0.110
                                 5.03    0.199     2.86   0.350    1.90   0.526

Prelucrarea titeiului,
cocsificarea carbunelui si
tratarea combustibililor
nucleari
Cocsificarea carbunelui        620.43   0.0016    32.33   0.031    5.45   0.183
                                 4.16    0.240     2.86   0.350    1.28   0.781
Prelucrarea titeiului          443.32   0.0023    26.63   0.038    5.47   0.183
                                 4.14    0.242     2.95   0.339    0.95   1.053

Chimie si fibre sintetice
si artificiale
Fabricarea colorantilor si     453.23   0.0022    27.32   0.037    6.52   0.153
a pigmentilor                    6.14    0.163     3.88   0.258    1.33   0.752

Fabricarea altor produse       563.69   0.0018    32.17   0.031    6.13   0.163
chimice anorganice de baza       4.62    0.216     3.14   0.318    1.22   0.820

Fabricarea altor produse       606.18   0.0016    30.32   0.033    5.30   0.189
chimice organice de baza         3.87    0.258     2.56   0.391    1.14   0.877
(cu exceptia petrochimiei)

Fabricarea  ingrasamintelor    523.33   0.0019    37.72   0.027    6.79   0.147
si produselor azotoase           4.60    0.217     3.01   0.332    1.20   0.833

Fabricarea materialelor        554.91   0.0018    35.79   0.028    5.82   0.172
plastice primare                 4.14    0.242     2.96   0.338    1.12   0.893

Fabricarea cauciucului         409.12   0.0024    31.76   0.031    5.44   0.184
sintetic                         3.68    0.272     2.52   0.397    1.10   0.909

Fabricarea pesticidelor si    1037.80   0.0010    93.48   0.011    5.76   0.174
a altor produse agrochimice      5.69    0.176     3.25   0.308    1.03   0.971

Fabricarea vopselelor si       946.83   0.0011    51.00   0.020    8.26   0.121
a lacurilor                      4.62    0.216     3.43   0.292    1.47   0.680

Fabricarea produselor          209.85   0.0048    18.23   0.055    7.25   0.138
farmaceutice de baza             4.43    0.226     3.35   0.299    1.27   0.787

Fabricarea preparatelor        327.16   0.0031    41.61   0.024    6.25   0.160
farmaceutice                     5.90    0.169     4.44   0.225    1.51   0.662

Fabricarea sapunurilor,        422.40   0.0024    50.23   0.020    6.56   0.152
detergentilor si a               5.25    0.190     2.77   0.361    1.25   0.800
produselor de intretinere

Fabricarea parfumurilor si     323.26   0.0031    42.58   0.023    6.53   0.153
a produselor cosmetice           4.98    0.201     2.61   0.383    1.37   0.730

Fabricarea cleiurilor si a    4489.03   0.0002   156.04   0.006    9.91   0.101
gelatinelor                      5.62    0.178     2.88   0.347    1.27   0.787

Fabricarea preparatelor        280.29   0.0036    42.79   0.023    5.00   0.200
chimice de uz fotografic         4.04    0.248     2.39   0.418    1.07   0.935

Fabricarea altor produse       835.85   0.0012    41.75   0.024    8.56   0.117
chimice                          4.82    0.207     3.77   0.265    1.72   0.581

Fabricarea fibrelor si         503.24   0.0020    26.91   0.037    5.45   0.183
firelor sintetice si             3.75    0.267     2.65   0.377    1.21   0.826
artificiale

Prelucrarea cauciucului si
a maselor plastice
Fabricarea pneurilor si a      310.20   0.0032    22.86   0.044    5.38   0.186
camerelor de aer                 3.61    0.277     2.28   0.439    1.12   0.893

Fabricarea altor produse       613.31   0.0016    28.53   0.035    6.07   0.165
din cauciuc                      4.34    0.230     2.99   0.334    1.35   0.741

Fabricarea placilor,           493.72   0.0020    35.98   0.028    6.45   0.155
foliilor, tuburilor,             4.16    0.240     2.77   0.361    1.23   0.813
profilurilor din material
plastic

Fabricarea articolelor de      709.02   0.0014    46.23   0.022    7.24   0.138
ambalaj din material plastic     4.97    0.201     2.99   0.334    1.22   0.820

Fabricarea articolelor din     353.43   0.0028    42.97   0.023    6.66   0.150
material plastic pentru          4.00    0.250     3.08   0.325    1.28   0.781
constructii

Fabricarea altor articole      512.08   0.0020    34.14   0.029    6.42   0.156
din material plastic             4.21    0.238     3.10   0.323    1.28   0.781

Alte produse din minerale
nemetalice
Fabricarea sticlei plate       684.71   0.0015    34.71   0.029    6.18   0.162
                                 4.85    0.206     3.20   0.313    1.41   0.709

Prelucrarea si fasonarea       846.81   0.0012    94.41   0.011    5.29   0.189
sticlei plate                    3.56    0.281     3.10   0.323    1.25   0.800

Fabricarea articolelor din     522.43   0.0019    45.84   0.022    5.30   0.189
sticla                           4.72    0.212     3.03   0.330    1.26   0.794

Fabricarea fibrelor din        350.43   0.0029    41.73   0.024    5.94   0.168
sticla                           3.90    0.256     2.76   0.362    1.39   0.719

Fabricarea de sticlarie        633.94   0.0016    45.21   0.022    8.36   0.120
tehnica                          5.57    0.180     3.68   0.272    1.44   0.694

Fabricarea articolelor         212.10   0.0047    36.67   0.027    6.43   0.156
ceramice pentru uz               4.98    0.201     3.80   0.263    1.96   0.510
gospodaresc si ornamental

Fabricarea de obiecte          715.18   0.0014    46.37   0.022    8.99   0.111
sanitare din ceramica            6.48    0.154     3.99   0.251    1.47   0.680

Fabricarea produselor          632.09   0.0016    39.89   0.025    7.45   0.134 ceramice refractare              5.26    0.190     3.48   0.287    1.41   0.709

Fabricarea placilor si         365.91   0.0027    33.01   0.030    5.66   0.177
dalelor din ceramica             4.33    0.231     2.51   0.398    1.18   0.847

Fabricarea caramizilor,        494.13   0.0020    52.24   0.019    8.38   0.119
tiglelor si a altor produse      6.10    0.164     3.74   0.267    1.38   0.725
pentru constructii

Fabricarea cimentului          887.57   0.0011    41.96   0.024    6.16   0.162
                                 5.22    0.192     3.37   0.297    1.30   0.769

Fabricarea varului             918.66   0.0011    41.15   0.024    6.39   0.156
                                 4.65    0.215     3.21   0.312    1.25   0.800

Fabricarea elementelor din     811.74   0.0012    61.67   0.016    9.44   0.106
beton pentru constructii         6.55    0.153     3.96   0.253    1.76   0.568

Fabricarea betonului           265.52   0.0038    55.85   0.018    8.20   0.122
                                 6.94    0.144     4.48   0.223    1.59   0.629

Fabricarea produselor din      701.44   0.0014    33.44   0.030    6.39   0.156
azbociment                       5.28    0.189     3.38   0.296    1.39   0.719

Taierea, fasonarea si          707.64   0.0014    46.26   0.022    5.65   0.177
finisarea pietrei                4.41    0.227     3.10   0.323    1.45   0.690

Fabricarea de produse          526.75   0.0019    43.17   0.023    7.20   0.139
abrazive                         5.32    0.188     3.29   0.304    1.16   0.862

Fabricarea altor produse       498.04   0.0020    40.14   0.025    6.61   0.151
din minerale nemetalice          5.05    0.198     3.16   0.316    1.34   0.746

Metalurgie
Productia de metale feroase    541.83   0.0018    32.81   0.030    6.08   0.164
sub forme primare si             4.64    0.216     2.98   0.336    1.32   0.758
semifabricate

Tuburi (tevi) din fonta        485.05   0.0021    27.35   0.037    5.75   0.174
                                 4.52    0.221     3.16   0.316    1.59   0.629

Tuburi (tevi) din otel         743.65   0.0013    36.55   0.027    5.99   0.167
                                 4.42    0.226     2.91   0.344    1.26   0.794

Tragere la rece                444.12   0.0023    28.86   0.035    5.77   0.173
                                 4.97    0.201     3.03   0.330    1.38   0.725

Laminare la rece               458.88   0.0022    29.20   0.034    5.77   0.173
                                 4.58    0.218     2.84   0.352    1.26   0.794

Alte profile obtinute la       305.38   0.0033    22.23   0.045    5.38   0.186
rece                             4.24    0.236     2.79   0.358    1.27   0.787

Trefilare                      667.90   0.0015    37.80   0.026    6.90   0.145
                                 4.98    0.201     3.09   0.324    1.41   0.709

Alte produse metalurgice       920.06   0.0011    44.55   0.022    6.53   0.153
                                 4.99    0.200     3.51   0.285    1.28   0.781

Productia aluminiului          390.71   0.0026    31.27   0.032    5.60   0.179
                                 3.67    0.272     2.68   0.373    1.06   0.943

Prelucrarea aluminiului        737.25   0.0014    42.96   0.023    6.13   0.163
                                 5.08    0.197     3.63   0.275    1.25   0.800

Productia plumbului,           174.80   0.0057    21.62   0.046    6.50   0.154
zincului si cositorului          5.40    0.185     3.55   0.282    1.09   0.917

Productia cuprului             254.37   0.0039    25.69   0.039    5.88   0.170
                                 4.39    0.228     2.93   0.341    1.12   0.893

Prelucrarea cuprului           361.96   0.0028    29.95   0.033    5.72   0.175
                                 3.66    0.273     2.59   0.386    1.15   0.870

Turnarea fontei                496.93   0.0020    37.21   0.027    7.44   0.134
                                 5.57    0.180     3.74   0.267    1.40   0.714

Turnarea otelului             1031.73   0.0010    53.86   0.019    8.51   0.118
                                 5.51    0.181     3.37   0.297    1.42   0.704

Constructii metalice si
produse din metal
Constructii metalice si        543.28   0.0018    53.13   0.019    7.42   0.135
parti componente                 6.04    0.166     4.03   0.248    1.55   0.645

Structuri si tamplarii         733.66   0.0014    57.10   0.018    6.06   0.165
metalice                         3.66    0.273     2.45   0.408    1.32   0.758

Productia de rezervoare,       599.17   0.0017    39.57   0.025    7.56   0.132
cisterne si containere           6.10    0.164     3.48   0.287    1.90   0.526
metalice

Productia generatoarelor de   2591.38   0.0004    27.97   0.036    3.07   0.326
aburi (cu exceptia               3.69    0.271     2.21   0.452    1.41   0.709
cazanelor pentru incalzire
centrala cu apa calda)

Fabricarea produselor          407.07   0.0025    30.95   0.032    6.09   0.164
metalice obtinute prin           4.18    0.239     2.54   0.394    1.27   0.787
deformare plastica;
metalurgia pulberilor

Fabricarea produselor de       363.98   0.0027    30.77   0.032    5.88   0.170
taiat                            4.81    0.208     2.34   0.427    1.30   0.769

Fabricarea sculelor de mana    420.76   0.0024    43.20   0.023    8.49   0.118
                                 5.48    0.182     2.97   0.337    1.32   0.758

Fabricarea articolelor de      388.45   0.0026    4.079   0.025    4.99   0.200
feronerie                        3.77    0.265     2.54   0.394    1.35   0.741

Fabricarea ambalajelor din     561.56   0.0018    37.48   0.027    5.46   0.183
metale usoare                    4.11    0.243     2.94   0.340    1.32   0.758

Fabricarea articolelor din     397.86   0.0025    38.23   0.026    7.23   0.138
fire metalice                    5.11    0.196     3.12   0.321    1.35   0.741

Fabricarea de suruburi,        452.36   0.0022    38.45   0.026    7.14   0.140
buloane, lanturi si arcuri       4.64    0.216     2.97   0.337    1.40   0.714

Fabricarea altor articole      579.55   0.0017    40.90   0.024    6.59   0.152
din metal                        4.50    0.222     2.91   0.344    1.46   0.685

Constructii
Cladiri industriale           1528.93   0.0007    58.60   0.017    9.94   0.101
                                 5.44    0.184     3.60   0.278    1.66   0.602

Cladiri agricole              1535.27   0.0007    59.40   0.017    9.69   0.103
                                 5.51    0.181     3.63   0.275    1.68   0.595

Cladiri pentru transport si   1433.59   0.0007    42.58   0.023   10.04   0.100
telecomunicatii cu caracter      5.54    0.181     3.65   0.274    1.66   0.602
civil

Cladiri pentru transport si   1493.29   0.0007    57.30   0.017   10.24   0.098
telecomunicatii cu caracter      5.53    0.181     3.69   0.271    1.66   0.602
productiv

Cladiri pentru afaceri,       1379.92   0.0007    55.09   0.018   10.00   0.100
comert                           5.66    0.177     3.67   0.272    1.67   0.599

Cladiri pentru depozitare     1481.86   0.0007    57.26   0.017   10.00   0.100
                                 5.56    0.180     3.67   0.272    1.67   0.599

Cladiri de locuit             1414.66   0.0007    52.90   0.019    9.88   0.101
                                 5.64    0.177     3.68   0.272    1.68   0.595

Cladiri pentru invatamant,    1361.07   0.0007    54.93   0.018    9.95   0.101
stiinta, arta, cultura           5.59    0.179     3.69   0.271    1.67   0.599

Cladiri pentru ocrotirea      1411.48   0.0007    54.51   0.018    9.85   0.102
sanatatii, asistenta             5.54    0.181     3.66   0.273    1.67   0.599
sociala, cultura fizica
si agrement

Cladiri administrative        1368.28   0.0007    54.84   0.018    9.92   0.101
                                 5.59    0.179     3.69   0.271    1.67   0.599

Constructii speciale          1412.93   0.0007    54.56   0.018    9.96   0.100
industriale                      5.33    0.188     3.55   0.282    1.66   0.602

Constructii speciale          1528.86   0.0007    58.61   0.017   10.00   0.100
agricole                         5.48    0.182     3.60   0.278    1.69   0.592

Constructii hidrotehnice      1321.19   0.0008    53.24   0.019    8.99   0.111
                                 5.05    0.198     3.52   0.284    1.69   0.592

Constructii speciale pentru   1511.33   0.0007    60.33   0.017    9.36   0.107
transport si                     5.32    0.188     3.62   0.276    1.69   0.592
telecomunicatii

Constructii pentru            1314.55   0.0008    51.16   0.020    9.73   0.103
depozitare                       5.49    0.182     3.66   0.273    1.68   0.595

Constructii pentru            1193.54   0.0008    47.19   0.021    8.47   0.118
transportul energiei             4.78    0.209     3.20   0.313    1.61   0.621
electrice

Constructii pentru            1363.21   0.0007    55.63   0.018    9.38   0.107
alimentare cu apa si             5.04    0.198     3.40   0.294    1.62   0.617
canalizare

Constructii pentru            1155.82   0.0009    43.99   0.023    7.70   0.130
transportul si distributia       4.73    0.211     3.15   0.317    1.53   0.654
produselor petroliere,
gazelor, conducte
tehnologice si pentru
termoficare

Alte constructii speciale     1427.67   0.0007    56.14   0.018   10.33   0.097
                                 5.61    0.178     3.74   0.267    1.73   0.578

Masini si echipamente
Fabricarea de pompe si         676.92   0.0015    49.93   0.020    9.16   0.109
compresoare                      6.34    0.158     3.39   0.295    1.45   0.690

Fabricarea lagarelor,          516.49   0.0019    38.41   0.026    5.99   0.167
angrenajelor si organelor        4.67    0.214     2.55   0.392    1.24   0.806
mecanice de transmisie

Fabricarea echipamentelor      174.77   0.0057    19.94   0.050    5.61   0.178
de ridicat si manipulat          3.99    0.251     2.72   0.368    1.35   0.741

Fabricarea echipamentelor      634.00   0.0016    37.44   0.027    7.28   0.137
de ventilare si                  5.57    0.180     3.69   0.271    1.96   0.510
conditionare a aerului (cu
exceptia celor pentru uz
casnic)

Fabricarea altor               630.40   0.0016    44.43   0.023    7.92   0.126
echipamente de utilizare         5.14    0.195     2.99   0.334    1.49   0.671
generala

Fabricarea tractoarelor        756.81   0.0013    54.80   0.018    9.20   0.109
                                 5.68    0.176     3.25   0.308    1.40   0.714

Fabricarea altor masini si     540.66   0.0018    62.56   0.016   10.12   0.099
utilaje agricole si              6.64    0.151     4.61   0.217    1.95   0.513
forestiere

Fabricarea masinilor-unelte   1429.34   0.0007   145.24   0.007   17.13   0.058
                                11.49    0.087     6.19   0.162    1.84   0.543

Fabricarea utilajelor          371.91   0.0027    36.94   0.027    6.67   0.150
pentru metalurgie                7.06    0.142     3.81   0.262    2.00   0.500

Fabricarea utilajelor          678.54   0.0015    57.61   0.017    8.73   0.115
pentru mine, cariere si          6.54    0.153     3.42   0.292    1.60   0.625
constructii

Fabricarea utilajelor          389.92   0.0026    47.83   0.021    7.77   0.129
pentru prelucrarea               4.48    0.223     3.10   0.323    1.44   0.694
produselor alimentare, a
bauturilor si a tutunului

Fabricarea utilajelor          203.32   0.0049    22.60   0.044    5.31   0.188
pentru industria textila,        3.71    0.270     2.23   0.448    1.21   0.826
imbracaminte si pielarie

Fabricarea altor masini si     383.58   0.0026    63.65   0.016   11.16   0.090
utilaje specifice                7.10    0.141     4.73   0.211    1.79   0.559

Fabricarea de masini si        442.18   0.0023    30.27   0.033    5.49   0.182
aparate electrocasnice           3.99    0.251     2.67   0.375    1.43   0.699

Fabricarea de aparate          474.07   0.0021    38.20   0.026    7.16   0.140
neelectrice                      4.55    0.220     3.18   0.314    1.35   0.741

Masini si aparate electrice
Productia de motoare,          696.55   0.0014    39.74   0.025    7.91   0.126
generatoare si                   5.02    0.199     3.15   0.317    1.50   0.667
transformatoare electrice

Productia de aparate pentru    422.85   0.0024    43.98   0.023    7.48   0.134
distributie si comanda           4.92    0.203     3.15   0.317    1.56   0.641
electrica

Productia de fire, cabluri     472.52   0.0021    33.44   0.030    6.25   0.160
electrice si optice izolate      4.28    0.234     2.98   0.336    1.24   0.806

Productia de acumulatori,      359.40   0.0028    30.77   0.032    6.11   0.164
baterii si pile electrice        4.24    0.236     2.66   0.376    1.24   0.806

Productia de lampi             351.23   0.0028    37.61   0.027    5.54   0.181
electrice si echipamente de      3.88    0.258     2.78   0.360    1.28   0.781
iluminat

Productia de componente        427.61   0.0023    28.85   0.035    5.83   0.172
electrice pentru motoare         4.53    0.221     3.06   0.327    1.46   0.685
si vehicule

Productia altor componente     392.89   0.0025    27.07   0.037    5.25   0.190
electrice                        3.64    0.275     2.67   0.375    1.38   0.725

Echipamente, aparate de
radio, televiziune si
comunicatii
Productia tuburilor            395.60   0.0025    53.15   0.019    7.47   0.134
electronice si a altor           4.30    0.233     3.01   0.332    1.28   0.781
componente electronice

Productia de emitatoare        136.87   0.0073    47.84   0.021    5.04   0.198
radio-televiziune,               2.88    0.347     1.73   0.578    1.13   0.885
echipamente si aparate
telefonice si telegrafice

Productia de receptoare de     197.15   0.0051    26.18   0.038    4.43   0.226
radio si televizoare;            3.12    0.321     2.31   0.433    1.04   0.962
aparate de inregistrare si
reproducere audio si video

Aparatura si instrumente
medicale, de precizie si
optice si ceasornicarie
Productia de aparatura si      459.77   0.0022    83.16   0.012    7.16   0.140
instrumente medicale             5.52    0.181     3.94   0.254    1.66   0.602

Productia de aparate si        333.93   0.0030    49.96   0.020    7.39   0.135
instrumente de masura,           4.94    0.202     3.13   0.319    1.45   0.690
verificare si control (cu
exceptia echipamentelor de
masura, reglare si control
pentru procese industriale)

Executia de echipamente de     675.75   0.0015    67.08   0.015   12.48   0.080
masura, reglare si control       5.12    0.195     3.53   0.283    1.71   0.585
pentru procesele industriale

Productia de aparatura si      729.31   0.0014   109.58   0.009    8.55   0.117
instrumente optice si            5.76    0.174     3.25   0.308    1.14   0.877
fotografice

Productia de ceasuri           245.54   0.0041    37.21   0.027    6.43   0.156
                                 4.10    0.244     3.24   0.309    1.40   0.714

Mijloace de transport rutier
Productia de autovehicule      658.29   0.0015    47.87   0.021    7.39   0.135
                                 4.75    0.211     2.94   0.340    1.37   0.730

Productia de caroserii,        515.93   0.0019    41.28   0.024    9.36   0.107
remorci si semiremorci           4.90    0.204     3.18   0.314    1.43   0.699

Productia de piese si          526.82   0.0019    36.36   0.028    6.73   0.149
accesorii pentru                 4.66    0.215     2.95   0.339    1.41   0.709
autovehicule si motoare de
autovehicule

Alte mijloace de transport
Productia si repararea        1010.03   0.0010    56.90   0.018    9.85   0.102
mijloacelor de transport         6.50    0.154     4.58   0.218    2.27   0.441
feroviar si a materialului
rulant

Productia de biciclete         489.07   0.0020    44.66   0.022    5.60   0.179
                                 3.94    0.254     2.49   0.402    1.11   0.901

Mobilier si alte activitati
neclasificate
Productia de scaune            438.20   0.0023    44.91   0.022    6.81   0.147
(exclusiv din metal)             4.78    0.209     3.04   0.329    1.42   0.704

Productia mobilierului         258.55   0.0039    31.48   0.032    5.50   0.182
pentru birouri si magazine       3.91    0.256     2.45   0.408    1.26   0.794
(exclusiv din metal)

Productia mobilierului         368.08   0.0027    40.06   0.025    5.66   0.177
pentru bucatarii                 4.32    0.231     2.78   0.360    1.29   0.775

Productia altor tipuri de      293.22   0.0034    36.36   0.028    5.38   0.186
mobilier                         4.09    0.244     2.77   0.361    1.36   0.735

Productia mobilierului din     525.45   0.0019    50.05   0.020    4.44   0.225
metal pentru birouri si          4.21    0.238     2.89   0.346    1.77   0.565
magazine

Fabricarea articolelor         362.97   0.0028    37.63   0.027    7.97   0.125
sportive                         6.21    0.161     1.94   0.515    1.36   0.735

Fabricarea jocurilor si        358.08   0.0028    52.89   0.019    7.38   0.136
jucariilor                       4.88    0.205     3.09   0.324    1.51   0.662

Alte produse manufacturiere    460.07   0.0022    37.59   0.027    5.26   0.190
                                 3.68    0.272     2.48   0.403    1.34   0.746
Energie electrica si
termica, gaze si apa
Gospodarirea resurselor de    1665.22   0.0006    88.15   0.011   11.38   0.088
apa, captarea, tratarea si       6.92    0.145     4.64   0.216    1.76   0.568
distribuirea apei

Marfuri alimentare
Marfuri alimentare             532.64   0.0019    55.29   0.018    6.72   0.149
                                 5.08    0.197     3.72   0.269    1.48   0.676

Marfuri nealimentare
Marfuri nealimentare           493.74   0.0020    62.65   0.016    7.29   0.137
                                 5.62    0.178     4.05   0.247    1.60   0.625

Servicii
Servicii                       628.42   0.0016    95.07   0.011   11.16   0.090
                                 7.80    0.128     5.32   0.188    1.92   0.521

Confectionat, reparat si       352.07   0.0028    59.92   0.017    6.97   0.143
curatat                          5.49    0.182     4.09   0.244    1.72   0.581

Confectionat si reparat        316.33   0.0032    44.86   0.022    5.10   0.196
imbracaminte                     5.30    0.189     3.95   0.253    1.74   0.575

Confectionat si reparat        316.74   0.0032    62.47   0.016    8.37   0.119
incaltaminte                     5.94    0.168     4.47   0.224    1.75   0.571

Confectionat si reparat        307.25   0.0033    64.22   0.016    7.36   0.136
mobila                           4.72    0.212     3.68   0.272    1.55   0.645

Curatatorii si spalatorii      704.77   0.0014    89.59   0.011   10.84   0.092
                                 6.96    0.144     4.52   0.221    1.76   0.568

Apa, canal, salubritate       1411.59   0.0007   168.47   0.006   18.00   0.056
                                 8.71    0.115     5.41   0.185    1.83   0.546

Cinematografie, teatre,        636.15   0.0016   110.57   0.009   13.44   0.074
muzee si cheltuieli cu           7.91    0.126     5.90   0.169    2.03   0.493
invatamantul

Reparatii auto, electrice      430.46   0.0023    57.47   0.017    6.55   0.153
si lucrari foto                  4.70    0.213     3.77   0.265    1.68   0.595

Ingrijire medicala             589.40   0.0017    89.24   0.011   12.62   0.079
                                 8.48    0.118     5.58   0.179    1.83   0.546

Igiena si cosmetica            597.21   0.0017    95.66   0.010    9.51   0.105
                                 6.56    0.152     4.75   0.211    1.83   0.546

Transport urban                614.54   0.0016    70.36   0.014    8.88   0.113
                                 6.47    0.155     4.15   0.241    1.54   0.649

Transport interurban           556.66   0.0018    76.05   0.013   12.22   0.082
                                 7.47    0.134     4.46   0.224    1.63   0.613

C.F.R.                         493.53   0.0020    76.91   0.013   15.92   0.063
                                10.39    0.096     5.65   0.177    1.82   0.549

Rutier                         298.84   0.0033    49.59   0.020    8.09   0.124
                                 5.72    0.175     3.65   0.274    1.42   0.704

Aerian                        1044.22   0.0010    84.77   0.012   15.71   0.064
                                 8.29    0.121     5.53   0.181    1.66   0.602

Fluvial                       1378.23   0.0007   196.17   0.005   35.08   0.029
                                10.35    0.097     5.66   0.177    1.64   0.610

Posta si telecomunicatii       707.40   0.0014   146.01   0.007   21.13   0.047
                                14.83    0.067    10.01   0.100    2.69   0.372

Restaurante, cafenele,         647.42   0.0015    73.74   0.014    7.32   0.137
cantine                          5.65    0.177     4.09   0.244    1.69   0.592

Alte servicii cu caracter      314.69   0.0032    54.68   0.018    6.61   0.151
industrial*)                     4.48    0.223     3.58   0.279    1.68   0.595

Alte servicii*)              1371.39   0.0007   156.28   0.006   17.28   0.058
                                10.99    0.091     6.84   0.146    2.21   0.452

Plata cazarii in unitati      2423.96   0.0004   172.07   0.006   16.90   0.059
hoteliere                       10.49    0.095     5.74   0.174    1.74   0.575

Agricultura
Productia vegetala             188.97   0.0053    32.82   0.030    4.67   0.214
                                 3.52    0.284     2.63   0.380    1.21   0.826

Productia animala              310.98   0.0032    46.98   0.021    6.73   0.149
                                 4.74    0.211     3.39   0.295    1.59   0.629

Servicii agricole              283.00   0.0035    51.42   0.019    6.03   0.166
                                 4.41    0.227     3.28   0.305    1.57   0.637
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Alte servicii cu caracter industrial:
    - Daracit lana
    - Argasit, tabacit, vopsit piei de oaie
    - Incadrat tablou
    - Aplicat petic pentru vulcanizare
    - Confectionarea unei chei tip yale
    - Legat volum
    - Vopsit haina din piele
    - Confectionat sipca pentru zugraveli
    - Vopsit fire lana
    - Confectionat usa, fereastra
    - Executat acoperis din tabla
    - Executat zidarie si tencuieli
    - Inlocuit jgheab
    - Executat placaje, pardoseli
    - Zugravit, tencuieli interioare
    - Cumparari locuinte.
    *) Alte servicii:
    - Servicii casnice (spalat geamuri, rufe; scuturat covoare; frecat podele)
    - Plata pentru ingrijire copil
    - Cursuri de instruire soferi
    - Cazare scolara
    - Anunt la mica publicitate
    - Inchiriat casete video
    - Incarcat brichete
      Dactilografiat, xeroxat acte
      Taxa pentru servicii de parcare autoturisme.SmartCity5

COMENTARII la Norma 350249/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 350249 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu