E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 57 1974 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 4 2005
Legea 57 1974 abrogat de Legea 120 2000
Legea 57 1974 modificat de articolul 1 din actul Legea 14 1991
Articolul 199 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 4 din actul Legea 2 1991
Articolul 4 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 4 din actul Legea 2 1991
Legea 57 1974 in legatura cu Hotărârea 1161 1990
Legea 57 1974 in legatura cu Hotărârea 984 1990
Legea 57 1974 modificat de Legea 16 1990
Articolul 142 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 5 din actul Decretul-lege 138 1990
Articolul 4 din actul Legea 57 1974 completat de articolul 7 din actul Decretul-lege 125 1990
Legea 57 1974 in legatura cu Decretul-lege 109 1990
Articolul 172 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 1 din actul Decretul-lege 110 1990
Articolul 165 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 2 din actul Decretul-lege 110 1990
Articolul 4 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 4 din actul Decretul-lege 98 1990
Articolul 66 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 5 din actul Decretul-lege 98 1990
Articolul 64 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 7 din actul Decretul-lege 98 1990
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 in legatura cu Decretul-lege 87 1990
Articolul 165 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 12 din actul Decretul-lege 65 1990
Articolul 14 din actul Legea 57 1974 abrogat de articolul 1 din actul Decretul-lege 68 1990
Articolul 19 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 7 din actul Decretul-lege 68 1990
Articolul 68 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 9 din actul Decretul-lege 68 1990
Articolul 196 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 3 din actul Decretul-lege 70 1990
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 in legatura cu articolul 5 din actul Decretul-lege 57 1990
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 in legatura cu articolul 4 din actul Decretul 101 1990
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 completat de Decretul-lege 46 1990
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 in legatura cu articolul 7 din actul Hotărârea 64 1990
Articolul 16 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 7 din actul Decretul-lege 35 1990
Articolul 33 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 7 din actul Decretul-lege 35 1990
Legea 57 1974 modificat de articolul 9 din actul Decretul-lege 35 1990
Articolul 54 din actul Legea 57 1974 abrogat de articolul 3 din actul Decretul 105 1989
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 3 din actul Decretul 81 1985
Articolul 89 din actul Legea 57 1974 abrogat de articolul 49 din actul Decretul 93 1984
Articolul 91 din actul Legea 57 1974 abrogat de articolul 49 din actul Decretul 93 1984
Articolul 93 din actul Legea 57 1974 abrogat de articolul 49 din actul Decretul 93 1984
Articolul 6 din actul Legea 57 1974 modificat de articolul 8 din actul Decretul 8 1983
Legea 57 1974 in legatura cu Decretul 388 1976
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (3) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 57 din 29 octombrie 1974

Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 133 - 134 din  1 noiembrie 1974


SmartCity3


    Dezvoltarea sustinuta a bazei tehnico-materiale, progresul neintrerupt al economiei nationale, perfectionarea continua a relatiilor de productie socialiste in amplul proces de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate, asigura cresterea necontenita a nivelului de trai material si spiritual al oamenilor muncii din tara noastra - telul suprem al intregii politici a Partidului Comunist Roman.
    In Republica Socialista Romania, munca reprezinta un drept si o indatorire de onoare a fiecarui cetatean, o necesitate pentru progresul societatii, pentru formarea, dezvoltarea si afirmarea personalitatii umane. In dubla lor calitate, de proprietari ai mijloacelor de productie si producatori ai bunurilor materiale si spirituale, de participanti directi la organizarea si conducerea intregii vieti sociale, oamenii muncii asigura cresterea productiei si productivitatii muncii, o inalta eficienta economica, beneficiind pe deplin de roadele muncii lor.
    In toate domeniile de activitate, fiecare om al muncii este retribuit in raport de cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii sale, conform principiului: retributie egala pentru munca egala. Spre deosebire de salariu, care reprezinta in societatea capitalista pretul fortei de munca, in Romania socialista retributia cuvenita oamenilor muncii reprezinta acea parte din venitul national destinata consumului individual ce se repartizeaza in intregime celor ce muncesc.
    In politica de retribuire a muncii se aplica cu fermitate principiul echitatii socialiste, urmarindu-se asigurarea unei proportii corespunzatoare intre veniturile minime si cele maxime, in concordanta cu stadiul de dezvoltare a economiei si cu nivelul general de pregatire profesionala si de cultura al oamenilor muncii.
    Pe masura dezvoltarii fortelor de productie, a sporirii produsului social si a venitului national, in conformitate cu scopul suprem al intregii politici a partidului, se asigura, prin alocarea in mod planificat a fondurilor necesare, ridicarea permanenta a nivelului de venituri pentru toate categoriile de oameni ai muncii si pentru cresterea fondului social de consum.
    In vederea infaptuirii politicii partidului si statului nostru in domeniul retribuirii muncii,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Principiile generale ale sistemului de retribuire a muncii

    Art. 1
    (1) In Republica Socialista Romania, munca constituie o indatorire de onoare pentru toti membrii societatii. Dreptul la munca este un drept fundamental al tuturor cetatenilor, garantat prin Constitutie.
    (2) Oamenii muncii, in calitate de proprietari ai mijloacelor de productie, bunuri ale intregului popor, si, in acelasi timp, de producatori ai valorilor materiale si spirituale, au dreptul si indatorirea de a desfasura o munca necesara societatii.
    (3) In Republica Socialista Romania, exploatarea omului de catre om, realizarea de venituri prin insusirea muncii altora, sint cu desavirsire interzise. Nimeni nu poate fi retribuit fara o munca socialmente utila, efectiv prestata nu poate realiza alte venituri decit cele legal cuvenite.
    Art. 2
    (1) Retribuirea muncii se face pe baza principiului socialist al repartitiei dupa cantitatea, calitatea si importanta sociala a muncii, in functie de contributia la dezvoltarea productiei materiale si spirituale a intregii societati.
    (2) Retribuirea muncii trebuie sa asigure cointeresarea materiala a celor ce muncesc si repartizarea echitabila a veniturilor provenite din munca.
    Art. 3
    (1) Fondul de retribuire reprezinta partea din venitul national destinata consumului individual, care se repartizeaza direct celor ce muncesc. Retributia cuprinde retributia tarifara, indemnizatiile, premiile, sporurile si alte drepturi prevazute de lege pentru munca prestata.
    (2) Oamenii muncii si familiile lor beneficiaza, de asemenea, de fondul social de consum destinat invatamintului de toate gradele, ocrotirii sanatatii, asigurarii materiale in cazuri de incapacitate temporara de munca, pensiilor, alocatiilor de stat pentru copii si ajutoarelor familiale, precum si pentru alte nevoi cu caracter social cultural.
    (3) In scopul asigurarii cresterii continue a nivelului de trai al oamenilor muncii, statul majoreaza periodic retributia tuturor categoriilor de personal, in conformitate cu prevederile Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a tarii si corespunzator cresterii productivitatii muncii sociale si venitului national.
    Art. 4
    (1) Sistemul de retribuire asigura un raport corespunzator intre veniturile individuale maxime si minime.
    (2) Raportul dintre retributia neta maxima si minima a personalului din unitatile de stat se stabileste la aproximativ 6 la 1.
    (3) Nimeni nu poate primi decit o singura retributie tarifara.
    (4) Totalitatea veniturilor individuale nete, cu caracter permanent, realizate de catre orice persoana pentru munca pe care o desfasoara obisnuit, indiferent de sectorul de activitate, nu poate depasi veniturile maxime individuale nete ce se pot realiza in unitatile de stat, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. 5
    (1) Retribuirea personalului se diferentiaza pe ramuri, subramuri si activitati in functie de importanta lor pentru dezvoltarea economico-sociala a tarii.
    (2) In cadrul ramurilor, subramurilor si activitatilor, retributia tarifara se diferentiaza pe categorii de incadrare si pe functii, corespunzator nivelului de calificare si gradului de raspundere cerut de indeplinirea sarcinilor, precum si conditiilor in care se desfasoara munca.
    (3) In cadrul categoriilor si functiilor, retributia se diferentiaza, de regula, pe un nivel de baza si mai multe trepte sau gradatii.
    (4) In toate cazurile, retributia se acorda pe baza functiei indeplinite si a activitatii efectiv prestate, cu respectarea conditiilor de studii si vechime prevazute de reglementarile in vigoare si nu pe baza titlului detinut.
    Art. 6
    (1) La stabilirea retribuirii fiecarui om al muncii, se are in vedere contributia sa la:
    - realizarea si depasirea sarcinilor de productie;
    - imbunatatirea calitatii produselor;
    - folosirea maxima a capacitatilor de productie;
    - promovarea progresului tehnic, stiintific si cultural;
    - cresterea productivitatii muncii;
    - reducerea cheltuielilor de productie, mai ales pe calea reducerii consumului de materii prime, materiale, combustibil si energie;
    - sporirea eficientei investitiilor, scurtarea termenelor de executie, reducerea ponderii constructiilor in volumul total al investitiilor;
    - cresterea volumului productiei destinate exportului si a eficientei activitatii de comert exterior;
    - ridicarea continua a eficientei in activitatea economica a intreprinderilor, precum si in toate domeniile vietii sociale.
    Art. 7
    Obiectivele urmarite de sistemul de retribuire se realizeaza prin:
    a) diferentierea retributiilor in functie de nivelul de calificare cerut pentru efectuarea lucrarilor si de cantitatea muncii prestate, determinata prin norme de munca, care sa reflecte cit mai riguros munca reala necesara pentru executarea lucrarilor, de initiativa, operativitatea, experienta in munca si contributia personala la indeplinirea sarcinilor colectivelor;
    b) folosirea celor mai corespunzatoare forme de masurare a muncii si de retribuire, tinind seama de specificul activitatii din fiecare unitate, in vederea stimularii obtinerii unor rezultate cit mai bune, cantitative si calitative;
    c) asigurarea unei interdependente strinse intre realizarile obtinute in munca si venituri, precum si cresterea raspunderii personale a fiecaruia, indiferent de postul pe care il ocupa, prin:
    - acordarea integrala a retributiei la realizarea tuturor sarcinilor primite, atit a celor ce decurg din planul unitatii sau al compartimentului, cit si a sarcinilor proprii de munca;
    - acordarea unor venituri suplimentare pentru depasirea sarcinilor stabilite;
    - diminuarea retributiei in cazul nerealizarii sarcinilor de munca individuale sau colective.
    Art. 8
    In scopul asigurarii unei cit mai strinse legaturi intre munca depusa si retribuirea ei, se pot aplica, in functie de specificul activitatii si folosind ca unitati de masurare a muncii normele de munca, formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie sau dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale.
    Art. 9
    Elementele sistemului de retribuire a muncii sint urmatoarele:
    a) retributia tarifara, care constituie partea principala a retributiei totale si elementul determinant pentru stimularea ridicarii continue a calificarii personalului. Prin retributie tarifara se intelege retributia stabilita pe baza retelelor tarifare sau a listelor de functii pentru muncitori si personal operativ si prin nomenclatoarele de functii pentru personalul de executie tehnic, economic, de alta specialitate, pentru personalul de conducere, precum si pentru cel administrativ, de deservire si de paza. Se stabileste urmatoarea pondere a retributiei tarifare in retributia medie planificata:
    - la muncitori si personalul operativ circa 90%;
    - la muncitorii din constructii-montaj circa 88%;
    - la personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza, intre 90-95%;
    b) indemnizatia de conducere sau cele care se acorda pentru unele activitati suplimentare. Indemnizatia de conducere se stabileste diferentiat, pe ramuri sau activitati, dupa marimea unitatii si complexitatea sarcinilor;
    c) premii anuale acordate sub forma de gratificatii, pentru ansamblul rezultatelor obtinute in realizarea principalilor indicatori de plan si cresterea continua a eficientei economice a unitatilor, premii acordate in cursul anului pentru realizari deosebite in indeplinirea sarcinilor in perioada respectiva, premii pentru economii de materiale si forta de munca, dupa caz premii pentru export peste plan si reducerea importului, precum si alte recompense cu caracter limitat, ce se acorda personalului din unele sectoare de activitate pentru rezultatele deosebite obtinute in indeplinirea anumitor obiective specifice;
    d) sporuri la retributie acordate pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate, in scopul stimularii stabilitatii personalului;
    e) retributii majorate sau sporuri, pentru retribuirea diferentiata a muncii personalului care lucreaza in conditii deosebite fata de cele obisnuite.
    Art. 10
    (1) In Romania, retribuirea muncii se reglementeaza prin lege. Fondurile de retribuire se prevad in Planul national unic de dezvoltare economico-sociala, cele finantate din bugetul de stat incluzindu-se si in acesta.
    (2) Consiliul de Ministri si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti asigura si raspund de aplicarea intocmai a prevederilor prezentei legi.

    CAP. 2
    Reglementari privind retribuirea ce se aplica in toate ramurile de activitati economice si sociale

    A. FORME DE MASURARE A MUNCII SI DE RETRIBUIRE
    Art. 11
    (1) Masurarea muncii personalului de toate categoriile, in vederea stabilirii retributiei, se face pe baza normelor de munca, in conformitate cu reglementarile legale.
    (2) In functie de natura activitatii, normele de munca pot fi: norme de timp, norme de productie, atributii concrete cu precizarea zonelor de deservire, sarcini de serviciu sau alte tipuri de norme corespunzatoare muncii respective.
    Art. 12
    (1) Formele de retribuire sint urmatoarele:
    a) in acord sau cu bucata, cind retributia cuvenita rezulta din inmultirea tarifului pe unitatea de produs sau pe lucrare cu numarul produselor sau al lucrarilor realizate. In functie de conditiile concrete de organizare a muncii si de interesul stimularii mai puternice a unor laturi cantitative sau calitative ale activitatii, se pot aplica urmatoarele variante ale acordului:
    - acord direct, cind tariful pe unitatea de produs sau pe lucrare este constant, retributia fiind direct proportionala cu numarul produselor sau al lucrarilor executate;
    - acord progresiv, cind la un anumit nivel de realizare a sarcinilor dinainte stabilit, tariful pe unitatea de produs sau pe lucrare se majoreaza in anumite proportii - dupa caz - fie pentru partea de produse realizate peste nivelul dinainte stabilit, fie pentru toata productia realizata;
    - acord global, cind o formatie de lucru, un colectiv dintre subunitate sau intregul colectiv al subunitatii incheie cu unitatea un contract cuprinzind angajamente reciproce, in vederea realizarii tuturor sarcinilor ce-i revin pentru executarea unor obiecte ori lucrari, sau pentru obtinerea unei anumite productii. In contract se prevad lucrarile care urmeaza a fi executate, conditiile in care acestea vor trebui realizate, sumele cuvenite drept retributie. In acord global pot lucra toate categoriile de personal ale subunitatii, inclusiv cadrele de conducere ale acesteia. Sumele corespunzatoare valorii lucrarilor executate lunar se platesc - sub forma de avans - din care se retine o garantie de 10-20% . Plata sumelor retinute se face la terminarea lucrarilor, in raport de indeplinirea conditiilor si la termenele convenite in contract;
    - acord indirect, cind personalul care deserveste nemijlocit mai multi lucratori retribuiti in acord - ale caror realizari sint conditionate de felul cum sint deserviti - primeste retributia proportional cu nivelul mediu de indeplinire a normelor realizat de lucratorii respectivi;
    b) in regie sau dupa timp, cind retributia tarifara stabilita pe ora, zi sau luna se acorda personalului pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrala a sarcinilor de serviciu:
    - la muncitori, sarcinile de serviciu se exprima fie sub forma unei norme de productie zilnica sau lunara, fie sub forma de atributii concrete ce se stabilesc pe o zona de deservire precizata, fie sub alte forme specifice ramurii, subramurii sau activitatii in care lucreaza;
    - pentru personalul de executie tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza, sarcinile de serviciu, atributiile si raspunderile se stabilesc concret pentru fiecare loc de munca si pentru fiecare executant. Numarul de lucratori din aceasta categorie de personal trebuie sa fie determinat pe baza unei fundamentari stiintifice, prin normative si norme de munca;
    c) forma de retribuire pe baza de tarife sau cote procentuale din valoarea achizitiilor, desfacerilor sau prestarilor de servicii, cind veniturile cuvenite se calculeaza asemanator acordului direct proportional cu nivelul de realizare a sarcinilor stabilite pentru fiecare lucrator. Tarifele si cotele procentuale se determina in corelare cu retributia tarifara de incadrare a personalului cu atributii si raspunderi similare; la depasirea sau nerealizarea sarcinilor, venitul este, ca si in cazul retribuirii in acord, direct proportional cu nivelul de realizare a sarcinilor.
    (2) In scopul cresterii eficientei activitatii atit in cazul retribuirii in acord, cit si al celei in regie, retributia cuvenita pe baza indicatorilor cantitativi se poate majora sau diminua in functie de indeplinirea a 1-2 indicatori suplimentari, specifici activitatii respective.
    Art. 13
    (1) Corespunzator organizatii proceselor de munca si modului de stabilire a normelor de munca, formele de retribuire se aplica individual sau colectiv.
    (2) In cazul acordului colectiv, repartizarea sumelor cuvenite fiecarui lucrator se face in raport cu retributia tarifara de incadrare si cu timpul lucrat. Organul colectiv de conducere al unitatii poate aproba, prin exceptie, acolo unde este mai eficient, ca repartizarea sumelor cuvenite in acord sa se faca in raport cu timpul lucrat si cu categoria locului de munca sau a postului prevazut in formatia normata. Retributia individuala poate fi majorata sau diminuata cu pina la 20%, in functie de contributia efectiva a fiecarui membru al formatiei la realizarea lucrarilor si in limita sumei cuvenite pe intreaga formatie, cu consimtamintul majoritatii membrilor formatiei de lucru si al conducerii subunitatii de productie din care face parte aceasta formatie.
    Art. 14
    Pe baza prevederilor acestei legi, Consiliul de Ministri stabileste formele de retribuire a muncii ce se pot aplica, pe fiecare ramura, subramura sau activitate, precum si conditiile de aplicare a acestora.
    B. RETRIBUTIA TARIFARA A MUNCITORILOR
    Art. 15
    (1) Retributia tarifara a muncitorilor calificati se stabileste pe categorii de incadrare sau pe functii. Categoriile de incadrare sint prevazute in retelele tarifare. In cazurile in care nu se justifica elaborarea unor retele tarifare, muncitorii sint incadrati pe functii. Categoriile de incadrare si functiile se stabilesc in raport cu cunostintele, nivelul de calificare si experienta necesara pentru executarea in bune conditii a lucrarilor de diferite grade de complexitate, asa cum sint prevazute in indicatoarele tarifare de calificare.
    (2) Retributia tarifara pentru muncitorii necalificati se stabileste pe trei categorii de lucrari: obisnuite, grele si foarte grele. Categoriile de lucrari grele si foarte grele se stabilesc pe baza unor liste de lucrari necalificate, de aceasta natura.
    (3) Indicatoarele tarifare de calificare pe meserii, specialitati si functii si listele de lucrari necalificate se intocmesc pe baza normelor aprobate de Consiliul de Ministri, de catre ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care coordoneaza ramura sau activitatea respectiva, impreuna cu uniunile sindicatelor pe ramuri de activitate, in colaborare cu celelalte organe centrale interesate si cu acordul Ministerului Muncii si al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania.
    Art. 16
    (1) Retributia tarifara a muncitorilor se stabileste diferentiat, pentru fiecare categorie sau functie, pe un nivel de baza si trei trepte de retribuire.
    (2) Prin treptele de retribuire, in cadrul categoriei de incadrare, retributia se diferentiaza in functie de calitatile personale ale muncitorilor, reflectate in rezultatele obtinute in munca.
    Art. 17
    (1) Muncitorii pot fi trecuti in treptele prevazute la categoria sau functia respectiva tinind seama de calitatile personale si de rezultatele obtinute in activitatea profesionala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat. Trecerea de la nivelul de baza la treapta I se poate face numai pentru personalul care are o vechime minima de un an in categoria sau functia respectiva, iar trecerea de la o treapta la alta se poate face numai pentru cei care au o vechime minima de 2 ani in treapta in care sint incadrati.
    (2) In cursul unui an, in cadrul fiecarei unitati, pot fi trecuti in trepte superioare de retribuire - o data pe an - in conditiile prevazute de Legea nr. 12/1971, pina la cel mult 40% din numarul total al muncitorilor. Reducerea vechimii celor care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru trecerea de la o treapta de retribuire la alta nu va depasi 1/3 din vechimea de un an necesara pentru trecerea de la nivelul de baza la treapta I si de 2 ani pentru trecerea la treapta urmatoare. Totodata, reducerea totala a vechimii minime necesare trecerii pina la ultima treapta in cadrul aceleiasi categorii nu poate depasi 1/5, potrivit Legii nr. 12/1971. Muncitorii care beneficiaza de cresterea retributiei tarifare, ca urmare a majorarii generale a acesteia, nu vor putea fi trecuti in trepte superioare timp de 6 luni de la data majorarii retributiei.
    (3) Muncitorii incadrati pe retele, care sint promovati intr-o categorie superioara de calificare, se incadreaza la nivelul de baza al noii categorii. Muncitorii incadrati pe functii si cei necalificati, atunci cind sint trecuti la o functie sau o categorie superioara, se incadreaza la retributia de baza; daca aceasta retributie este egala sau mai mica decit cea avuta vor fi incadrati la noua functie sau categorie, astfel incit sa beneficieze de o crestere corespunzatoare unei trepte.
    (4) Retributia tarifara de incadrare stabilita pe trepte de retribuire constituie un drept cistigat, atit timp cit personalul este incadrat in aceeasi categorie tarifara sau functie ori in functii echivalente in aceeasi unitate sau, prin transfer in interesul serviciului, in alta unitate unde, pentru meseria sau functia respectiva, se aplica acelasi nivel de retribuire.
    (5) Absolventii scolilor profesionale care au obtinut in scoala rezultate foarte bune la invatatura si la practica, dupa 3 luni de la incadrarea lor ca muncitori vor putea fi trecuti in una din treptele categoriei 1, de catre organul colectiv de conducere al unitatii, tinind seama de rezultatele in productie.
    (6) Muncitorii necalificati, care executa lucrari grele si foarte grele, atunci cind se califica si lucreaza in aceeasi unitate, pot fi incadrati de la inceput in una din treptele primei categorii de muncitori calificati.
    Art. 18
    (1) Retelele tarifare se stabilesc pe ramuri, subramuri sau activitati din cadrul economic.
    (2) Retributia tarifara se diferentiaza, in unele ramuri, subramuri sau activitati, pe mai multe niveluri de retribuire, in raport de:
    a) complexitatea procesului tehnologic;
    b) gradul de inzestrare tehnica;
    c) importanta ramurii, subramurii sau intreprinderii pentru dezvoltarea economiei nationale;
    d) forma de retribuire utilizata, in acord sau in regie.
    (3) Retributia minima si maxima din categoriile cuprinse in retelele tarifare pentru muncitorii calificati este urmatoarea:
-----------------------------------------------------------
 Nr.  Reteaua si nivelul   Numar de    Retributia tarifara
 crt.                      categorii     - lei/luna -
                           in retea    --------------------
                                        minima      maxima
-----------------------------------------------------------
             1                 2           3          4
-----------------------------------------------------------
 1. Mine subteran A            5         1798        3302
 2. Mine subteran B            5         1594        2945
 3. Mine subteran C            5         1530        2665
 4. Mine subteran D            5         1517        2588
 5. Siderurgie A               6         1510        2621
 6. Constructii de masini
    nivel A0 pentru munca
    in acord                   6         1510        2621
 7. Siderurgie B               6         1479        2489
 8. Foraj                      6         1479        2336
 9. Constructii masini
    nivel A pentru munca
    in acord                   6         1479        2417
 10. Constructii masini
     nivel A0 pentru munca
     in regie                  6         1479        2417
 11. Constructii masini
     nivel B pentru munca
     in acord                  6         1448        2305
 12. Constructii A pentru
     munca in acord            5         1448        2305
 13. Constructii masini
     nivel A pentru munca
     in regie                  6         1428        2295
 14. Mecanici agricoli -
     pentru munci in
     atelier -                 6         1428        2295
 15. Energie electrica A       6         1428        2295
 16. Chimie A0                 6         1428        2295
 17. Metalurgie neferoasa      6         1428        2356
 18. Poligrafie A              6         1428        2306
 19. Mine suprafata A          6         1428        2060
 20. Constructii A pentru
     munca in regie            5         1408        2213
 21. Constructii masini
     nivel B pentru munca
     in regie                  6         1408        2203
 22. Energie electrica B       6         1408        2203
 23. Chimie A                  6         1408        2203
 24. Petrol A                  6         1408        2101
 25. Constructii B pentru
     munca in acord            5         1408        2213
 26. Poligrafie B              6         1408        2234
 27. Tabacarie                 5         1408        2020
 28. Petrol B                  6         1387        2050
 29. Chimie B                  6         1387        2050
 30. Mine suprafata B          6         1387        1928
 31. Sticla                    7         1387        2111
 32. Prelucrare lemn
     nivel A pentru munca
     in acord                  6         1387        2050
 33. Exploatari forestiere A   6         1387        2050
 34. Energie electrica C       6         1387        2122
 35. Materiale refractare      5         1387        1958
 36. Materiale constructii A   5         1387        1958
 37. Confectii piele           5         1387        1958
 38. Alimentara A              5         1387        1958
 39. Constructii B pentru
     munca in regie            5         1387        2091
 40. Textile                   6         1387        2040
 41. Prelucrare lemn nivel B
     pentru munca in acord     6         1367        1999
 42. Mine suprafata C -
     cariere                   6         1367        1877
 43. Gospodaria comunala A     5         1367        1897
 44. Alimentara B              5         1367        1897
 45. Prelucrare lemn nivel
     A pentru munca in regie   6         1367        1969
 46. Prelucrare lemn nivel
     B pentru munca in regie   6         1346        1997
 47. Exploatare forestiera B   6         1946        1938
 48. Industria locala          6         1346        1938
 49. Gospodaria comunala B     5         1346        1856
 50. Materiale constructii B   5         1346        1856
 51. Alimentara C              5         1346        1856
 52. Silvicultura              4         1346        1693
-----------------------------------------------------------
    Art. 19
    (1) Muncitorii din ultima categorie de calificare prevazuta in indicatorul tarifar de calificare pentru meseria ce exercita, care executa la un inalt nivel calitativ o gama larga de lucrari deosebit de complexe, pot fi retribuiti atit in acord cit si in regie ca muncitori specialisti. In cazul meseriilor sau functiilor la care indicatorul tarifar de calificare nu cuprinde lucrari pina la ultima categorie a retelei, muncitorii specialisti primesc retributia tarifara prevazuta pentru categoria imediat superioara celei in care sint incadrati.
    (2) Numarul muncitorilor specialisti se stabileste de catre ministere, celelalte organe centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pentru unitatile subordonate, in limita a 1% din numarul muncitorilor calificati existenti. In limita numarului aprobat de organele ierarhic superioare, centralele stabilesc numarul muncitorilor specialisti pentru unitatile subordonate si unitatile componente.
    (3) In cazuri deosebite, pentru lucrari de mare tehnicitate si complexitate, Consiliul de Ministri poate aproba, pentru unele subramuri si activitati, incadrarea ca muncitori specialisti, in limita a cel mult 2% din numarul muncitorilor calificati.
    Art. 20
    (1) La munca in acord, retribuirea muncii se face dupa categoria de incadrare a lucrarilor.
    (2) Muncitorii care executa, in acord individual, lucrari de categorii superioare incadrarii lor sint retribuiti corespunzator tarifelor lucrarilor efectuate. Muncitorilor care executa temporar, in acord individual, lucrari inferioare cu doua sau mai multe categorii decit cea a incadrarii lor, li se poate plati, in raport cu timpul lucrat, si diferenta dintre retributia tarifara corespunzatoare categoriei lor de incadrare si retributia tarifara a categoriei cu care sint tarifate lucrarile, ambele la nivel de baza.
    (3) Incadrarea lucrarilor calificate in categorii tarifare se face pe baza prevederilor din indicatoarele tarifare de calificare, iar a celor necalificate, pe baza listelor de lucrari necalificate; incadrarea lucrarilor in trepte de retribuire se face tinind seama de diferentierea existenta in gradul de complexitate si de dificultatea lucrarilor din cadrul aceleiasi categorii.
    Art. 21
    Retributia tarifara a personalului operativ, a carui activitate este asemanatoare cu cea a muncitorilor calificati, se diferentiaza, in cadrul aceleiasi functii si calificari, pe un nivel de baza si trei trepte de retribuire; la stabilirea retributiei acestei categorii de personal se aplica toate reglementarile referitoare la retribuirea muncitorilor.
    Art. 22
    (1) Retributia tarifara pentru muncitori este prevazuta in anexele legii, la ramurile respective.
    (2) Consiliul de Ministri aproba modul de utilizare a retelelor tarifare si de stabilire a retributiei tarifare in diferite situatii specifice, tinind seama de principiile cuprinse in prezenta lege.
    C. RETRIBUTIA TARIFARA A PERSONALULUI TEHNIC, ECONOMIC DE ALTA SPECIALITATE, ADMINISTRATIV, DE DESERVIRE SI DE PAZA
    Art. 23
    (1) Retributia tarifara a personalului tehnic economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza din toate ramurile, subramurile si activitatile economice si sociale se stabileste pe 41 clase de retribuire. Retributia tarifara corespunzatoare fiecarei clase este urmatoarea:
-------------------------
 Clasa de    Retributia
 retribuire  tarifara
-------------------------
    1          1140
    2          1170
    3          1205
    4          1240
    5          1290
    6          1340
    7          1395
    8          1450
    9          1505
    10         1560
    11         1615
    12         1670
    13         1725
    14         1780
    15         1835
    16         1890
    17         1945
    18         2000
    19         2060
    20         2160
    21         2260
    22         2370
    23         2480
    24         2610
    25         2740
    26         2880
    27         3025
    28         3180
    29         3340
    30         3500
    31         3675
    32         3885
    33         4100
    34         4315
    35         4530
    36         4750
    37         4975
    38         5225
    39         5500
    40         5775
    41         6050
-------------------------
    (2) Prima clasa corespunde retributiei minime pe economie, iar clasa 41 retributiei tarifare maxime a personalului din unitatile de stat.
    1. Retributia tarifara a maistrilor
    Art. 24
    (1) Retributia tarifara a maistrilor se stabileste corespunzator cu raspunderea si rolul lor in productie.
    (2) Retributia tarifara a maistrilor este stabilita pe 2 functii: maistru si maistru principal. In cadrul fiecarei functii, retributia tarifara este stabilita pe un nivel de baza si 6 gradatii, fiind diferentiata pe ramuri, subramuri si activitati, dupa cum urmeaza:
----------------------------------------------------
 Ramura, subramura           Clasele de retribuire
 sau activitatea             la nivelul de baza
                             - minim - si la ultima
                             gradatie - maxim -
                             ale functiilor de:
                             -----------------------
                                maistru    maistru
                                           principal
----------------------------------------------------
        1                           2         3
----------------------------------------------------
                  Grupa I
 Mine subteran              A     26-32      28-34
 Mine subteran              B     24-30      26-32
 Mine subteran              C     23-29      25-31
 Mine subteran              D     22-28      24-30

                  Grupa II

 Metalurgie
 feroasa                    A     22-28      24-30
 Metalurgie
 feroasa                    B     21-27      23-29
 Foraj                            21-27      23-29
 Metalurgie
 neferoasa                        21-27      23-29
                  Grupa III

 Constructii
 masini                 A0 si A   20-26      22-28
 Energie
 electrica                 A      20-26      22-28

                  Grupa IV

 Mine suprafata            A      19-25      21-27
 Constructii
 masini                    B      19-25      21-27
 Energie electrica         B      19-25      21-27
 Constructii-montaj               19-25      21-27
 Poligrafie                A      19-25      21-27
 Petrol                    A      19-25      21-27
 Chimie                 A0 si A   19-25      21-27

                  Grupa V
 Mine suprafata            B      18-24      20-26
 Energie electrica         C      18-24      20-26
 Poligrafie                B      18-24      20-26
 Sticla si ceramica
 fina                             18-24      20-26
 Chimie                    B      18-24      20-26
 Petrol                    B      18-24      20-26
 Tabacarie,
 prelucrare
 cauciuc                          18-24      20-26
 Prelucrare lemn           A      98-24      20-26
 Exploatari forestiere     A      18-24      20-26

                  Grupa VI

 Mine suprafata            C      17-23      19-25
 Materiale refractare             17-23      19-25
 Confectii piele                  17-23      19-25
 Textile                          17-23      19-25
 Materiale de
 constructii               A      17-23      19-25
 Prelucrare lemn           B      17-23      19-25
 Alimentara                A      17-23      19-25

                  Grupa VII

 Alimentara              B si C   16-22      18-24
 Industrie locala                 16-22      18-24
 Gospodarie comunala       A      16-22      18-24
 Exploatari forestiere     B      16-22      18-24

                  Grupa VIII

 Cariere-balastiere               15-21      17-23
 Materiale de
 constructii               B      15-21      17-23
 Gospodarie comunala       B      15-21      17-23
---------------------------------------------------
    (3) In scopul unei corelatii juste a retributiei maistrilor cu a muncitorilor din subordinea lor, in cadrul formatiilor de munca vor putea fi cuprinsi numai muncitorii a caror retributie tarifara este inferioara celei a maistrului respectiv.
    (4) Absolventii scolilor de maistri, muncitorii si tehnicienii, care sint incadrati in functii de maistri in conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971, vor primi retributia tarifara la nivelul de baza sau la o gradatie care sa le asigure doua clase mai mult decit retributia ce o primeau ca muncitori sau tehnicieni.
    2. Retributia tarifara a personalului de executie tehnic, economic si de alta specialitate
    Art. 25
    Retributia tarifara a personalului de executie tehnic, economic si de alta specialitate se stabileste pe functii si, in cazurile prevazute de lege, si pe grade profesionale. Pentru fiecare functie retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-6 gradatii.
    Art. 26
    (1) Retributia tarifara a personalului de executie tehnic, economic si de alta specialitate din intreprinderi se diferentiaza pe 7 grupe de ramuri, in ordinea prioritatii ce se acorda ramurilor, subramurilor si activitatilor din economia nationala.
    (2) Retributia tarifara a functionarilor, desenatorilor si altor functii prevazute in anexele legii este aceeasi in toate grupele de ramuri.
    (3) Ramurile, subramurile si activitatile reprezentative pentru cele sapte grupe sint urmatoarele:
    Grupa I
    - Industria miniera: unitati pentru extractia subterana a carbunelui si a minereurilor care aplica la muncitori nivelul A de retribuire.
    Grupa II
    - Industria metalurgiei feroase si neferoase;
    - Foraj, explorari si prospectiuni geologice;
    - Industria miniera: unitati pentru extractia subterana a carbunelui si a minereurilor care aplica la muncitori nivelul B sau C de retribuire.
    GRUPA III
    - Industria constructiilor de masini: unitati care aplica la muncitori nivelul A0 sau A de retribuire;
    - Industria energiei electrice si termice: unitati care aplica la muncitori nivelul A de retribuire:
    - Constructii-montaj: trusturi sau intreprinderi de gradul special si gradul I:
    - Transporturi cai ferate;
    - Transporturi aeriene.
    Grupa IV
    - Industria chimica: intreprinderi chimice si petrochimice, precum si alte unitati importante din industria chimica;
    - Industria petrolului si gazului metan: schele de extractie, rafinarii;
    - Agricultura: unitati agricole de stat, unitati de mecanizarea agriculturii si alte unitati importante;
    - Industria materialelor de constructii: unitati producatoare de ciment, de prefabricate din metal si beton armat si autoclavizat;
    - Industria de prelucrare a lemnului: unitati de prelucrare a lemnului care produc placi aglomerate, fibrolemnoase melaminate si emailate;
    - Transporturi navale.
    Grupa V
    - Industria usoara: unitati de tabacarie, unitati producatoare de sticla si ceramica fina, unitati mari si complexe producatoare de textile si confectii cu nivel tehnic deosebit, unitati producatoare de bunuri metalice si electrice de consum;
    - Transporturi auto;
    - Exploatarea forestiera;
    - Industria alimentara: unitati mari si complexe producatoare de ulei, fabrici de zahar, intreprinderi piscicole;
    - Gospodaria comunala: unitati pentru distributia gazelor naturale, uzinele de apa si termoficare;
    - Circulatia marfurilor: unitati mari si complexe sau cu caracter prezentativ din comert, turism si alimentatie publica, baze ori intreprinderi mari de aprovizionare tehnico-materiala.
    Grupa VI
    - Industria usoara: unitati producatoare de textile, de confectii din textile, din piele, blanuri si cauciuc;
    - Industria alimentara: unitati de industrializare a carnii si a laptelui, unitati de vinificatie, producatoare de bere si alcool, unitati frigorifice, unitati importante producatoare de conserve;
    - Industria locala: unitati de produse din lemn, de produse chimice, textile, piele, unitati de morarit si panificatie cu mecanizare complexa;
    - Circulatia marfurilor: unitati mari de comert, alimentatie publica si hoteliera.
    Grupa VII
    - Industria materialelor de constructii: cariere, balastiere;
    - Industria locala: unitati cu activitati specifice locale;
    - Circulatia marfurilor: unitati mici de comert si alimentatie publica.
    (4) Incadrarea in grupe a ramurilor, subramurilor si activitatilor economice necuprinse in alin. (3) este prevazuta in anexa nr. III.
    Art. 27
    (1) Retributia tarifara a principalelor functii de executie tehnice, economice si de alta specialitate din intreprinderi este diferentiata, in raport cu grupa de ramuri, dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------------------------------
 Grupa de     Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
 ramuri       si la ultima gradatie - maxim - ale functiilor de:
           -------------------------------------------------------------------
               Inginer         Economist,     Tehnician        Planificator,
                               chimist,                        contabil,
                               fizician                        statistician,
                                                               merciolog
          ----------------  ---------------- ---------------- ----------------
          simplu principal  simplu principal simplu principal simplu principal
------------------------------------------------------------------------------
    I
 subteran  27-33  29-36                      18-24  23-30
    I
 suprafata 24-30  26-33      21-27  23-30    15-21  20-27      9-15    14-21
    II     23-29  25-32      21-27  93-30    14-20  19-26      9-15    14-21
    III    22-28  24-31      21-27  23-30    13-19  18-25      9-15    14-21
    IV     21-27  23-30      20-20  22-29    12-18  17-24      9-15    14-21
    V      20-26  22-29      19-25  21-28    11-17  16-23      8-14    13-20
    VI     19-25  21-28      18-24  20-27    10-16  15-22    7 1/2-13  12-19
    VII    18-24  20-27      17-23  19-26     9-15  14-21    7 1/2-13  11-18
------------------------------------------------------------------------------
    (2) Retributia tarifara a functiilor de executie tehnice, economice si de alta specialitate din centrale este, in cadrul fiecarei grupe de ramuri, cu o clasa de retribuire mai mare ca cea a functiilor corespunzatoare din intreprinderi - cu exceptia celei din grupa I, cu care de regula, este egala.
    (3) La centrale se vor utiliza si functiile de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal I si principal II. Retributia tarifara a acestor functii se diferentiaza dupa gradul de organizare a centralelor. Numarul posturilor de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal I, poate fi de cel mult 4% si cel de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal II, de cel mult 6% din numarul total de posturi cu studii superioare existente in cadrul centralei. La fiecare centrala pot exista cel mult 10 posturi la functiile de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal I si II, luate impreuna.
    (4) La centralele si unitatile asimilate, constituite pe structura unor intreprinderi, retributia tarifara a functiilor de executie este cea stabilita pentru functiile respective din intreprinderi corespunzatoare grupei de ramuri in care este clasificata centrala. Ministerele si celelalte organe centrale pot aproba ca la aceste unitati sa se foloseasca unele functii de executie prevazute la centrale in alin. (2) si (3), cu retributia respectiva, pentru cei care au sarcini si atributii legate de coordonarea si indrumarea activitatii tuturor unitatilor subordonate centralei respective.
    3. Retributia tarifara a personalului de conducere
    Art. 28
    Retributia tarifara a personalului de conducere se diferentiaza atit in raport cu functia ocupata, nivelul de studii, grupa de ramuri din care face parte unitatea, cit si cu gradul de organizare a unitatii, stabilit in conformitate cu prevederile art. 29.
    Art. 29
    (1) Unitatile economice se incadreaza, in raport de marimea si complexitatea activitatii ce o desfasoara, in mai multe grade de organizare, al caror numar pentru fiecare ramura, subramura sau activitate in parte se stabileste in anexele legii.
    (2) Gradul de organizare a unitatilor se determina pe baza urmatoarelor criterii:
    a) volumul si complexitatea activitatii;
    b) gradul de automatizare si de mecanizare a proceselor de productie:
    c) tipul productiei exprimat prin marimea seriei si tehnicitatea produselor;
    d) volumul activitatii de pregatire a fabricatiei;
    e) ponderea productiei destinata exportului;
    f) coeficientul de schimburi;
    g) raspindirea subunitatilor, precum si alte criterii specifice.
    (3) Incadrarea in grade de organizare a unitatilor, cu sau fara personalitate juridica, precum si a subunitatilor - sectii si ateliere de productie, santiere si loturi sau altele similare - se face, pe baza criteriilor prevazute la alin. (2), la infiintare, prin hotarire a Consiliului de Ministri. Modificarea gradului de organizare a unitatilor si subunitatilor se va putea face - acolo unde este cazul - odata cu aprobarea planului de stat anual.
    Art. 30
    (1) Retributia tarifara a functiilor de conducere a unitatilor - director, inginer sef, contabil sef si functii echivalente - este stabilita, in afara cazurilor prevazute in mod expres prin lege, in sume fixe. La aceasta retributie se adauga o indemnizatie de conducere stabilita in mod diferentiat, pe ramuri si activitati, dupa marimea unitatii si complexitatea sarcinilor; indemnizatiile pe tipuri sint prevazute in anexa nr. I.
    (2) La incadrarea in functii de conducere prevazute cu indemnizatie se acorda indemnizatia minima, iar la promovarea personalului care a ocupat asemenea functii, in functii de conducere imediat superioare, se stabileste o indemnizatie mai mare cu 5% decit cea avuta anterior. Indemnizatia de conducere se poate majora treptat, intre limitele prevazute de lege, tinindu-se seama de calitatile personale si de vechimea in functii de conducere a fiecaruia. Se vor putea acorda indemnizatii spre limita maxima reprezentind peste 90% din indemnizatia cea mai mare la cel mult 25% din numarul cadrelor cu aceleasi functii sau cu functii echivalente din unitatile subordonate organelor respective. Indemnizatia de conducere nu face parte din retributia tarifara, dar se include in calculul retributiei medii.
    (3) Retributia tarifara a functiilor de director de intreprindere, director adjunct tehnic si de productie, inginer sef, contabil sef, este diferentiata pe grupe de ramuri si grade de organizare, astfel:
-----------------------------------------------------------------
 Gradul de        Clasele de retribuire ale functiei de director
 organizare al    -----------------------------------------------
 intreprinderii                  Grupa de ramuri
                  -----------------------------------------------
                   I     II     III     IV     V     VI     VII
-----------------------------------------------------------------
 Special           40    39     38      37     36    35     34
    I              39    38     37      36     35    34     33
   II              38    37     36      35     34    33     32
  III              37    36     35      34     33    32     31
   IV              35    34     33      32     31    30     29
    V              33    32     31      30     29    28     27
   VI              31    30     29      28     27    26     25
-----------------------------------------------------------------
    Retributia tarifara a functiei de director adjunct tehnic si productie, respectiv inginer sef, este mai mica cu o clasa, iar a functiei de contabil sef este mai mica cu doua clase decit retributia prevazuta pentru functia de director.
    (4) Retributia tarifara a functiilor de conducere ale compartimentelor si subunitatilor din cadrul unitatilor - sef serviciu, sef sectie productie, sef birou, sef atelier si functiile echivalente acestora - se stabileste pe un nivel de baza si 5-6 gradatii. Retributia tarifara a functiilor de sef sectie productie coordonator, sef serviciu tehnic, sef serviciu economic este diferentiata pe grupe de ramuri si grade de organizare, astfel:

----------------------------------------------------------------------------
 Gradul de        Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - si la
 organizare al    ultima gradatie - maxim -
 intreprinderii  -----------------------------------------------------------
 sau sectiei                     Grupa de ramuri
                 -----------------------------------------------------------
                   I       II       III       IV       V       VI      VII
----------------------------------------------------------------------------
 Special*)    a   34-39   33-38    39-37     31-36   30-35    29-34   28-33
              b   33-38   32-37    31-36     30-35   29-34    28-33   27-32
              c   30-35   30-35    30-35     29-34   28-33    27-32   26-31
              a   33-28   32-37    31-36     30-35   29-34    28-33   27-32
    I         b   32-37   31-36    30-35     29-34   28-33    27-32   26-31
              c   29-34   29-34    29-34     28-33   27-32    26-31   25-30
              a   32-37   31-36    30-35     29-34   28-33    27-32   26-31
   II         b   31-36   30-35    29-34     28-33   27-32    26-31   25-30
              c   28-33   28-33    28-33     27-32   26-31    25-30   24-29
              a   31-36   30-35    29-34     28-33   27-32    26-31   25-30
  III         b   30-35   29-34    28-33     27-32   26-31    25-30   24-29
              c   27-32   27-32    27-32     26-31   25-30    24-29   23-28
              a   29-34   28-33    27-32     26-31   25-30    24-29   23-28
   IV         b   28-33   27-32    26-31     25-30   24-29    23-28   22-27
              c   25-30   25-30    25-30     24-29   23-28    22-27   21-26
              a   27-32   26-31    25-30     24-29   23-28    22-27   21-26
    V         b   26-31   25-30    24-29     23-28   22-27    21-26   20-25
              c   23-28   23-28    23-28     22-27   21-26    20-25   19-24
----------------------------------------------------------------------------
    *) a - sef sectie productie coordonator
       b đ sef serviciu tehnic
       c - sef serviciu economic

    (5) Retributia tarifara a personalului de conducere din centrale se diferentiaza pe grupe de ramuri si trei grade de organizare - special, I si II. Retributia acestui personal, in cadrul fiecarei grupe de ramuri si pentru acelasi grad de organizare, este mai mare cu o clasa de retribuire in cazul centralelor decit cea a functiilor corespunzatoare din intreprinderi, cu exceptia celei din grupa I de ramuri, la care de regula este egala.
    4. Retributia tarifara a personalului administrativ
    Art. 31
    (1) Retributia tarifara a personalului administrativ este stabilita pe un nivel de baza si, de regula, pe 3-5 gradatii, potrivit anexelor prezentei legi, fiind diferentiata, pe functii, in raport de calificarea ceruta pentru realizarea sarcinilor incredintate, iar in cazurile prevazute de lege, si de importanta locului de munca. Retributia tarifara a acestui personal este aceeasi in toate unitatile din economie, cu unele exceptii prevazute in anexele legii.
    (2) Retributia tarifara a unor functii din aceasta categorie de personal, in intreprinderi, este urmatoarea:
----------------------------------------------------------
 Functia            Clasele de retribuire corespunzatoare
                    nivelului de baza
                    - minim - si ultimei gradatii
                    - maxim - ale retributiei tarifare a
                    unor functii administrative
                    --------------------------------------
                         Simplu            Principal
----------------------------------------------------------
 Stenodactilograf         9-14               13-18
 Magaziner                7-11               10-15
 Dactilograf              8-13               11-16
 Arhivar                  3- 6                6-10
----------------------------------------------------------
    5. Retributia tarifara a personalului de deservire si de paza
    Art. 32
    (1) Retributia tarifara a personalului de deservire si de paza este diferentiata pe functii, in raport de atributiile ce ii revin, fiind stabilita pe un nivel de baza si, de regula, 3-5 gradatii. Retributia tarifara a acestui personal este aceeasi in toate unitatile din economie, in afara unor cazuri prevazute in anexele legii, in care retributia este mai mare, avind in vedere importanta locului de munca.
    (2) Retributia tarifara a unor functii de deservire si de paza este urmatoarea:
----------------------------------------------------------
 Functia            Clasele de retribuire corespunzatoare
                    nivelului de baza
                    - minim - si ultimei gradatii
                    - maxim - ale retributiei tarifare
----------------------------------------------------------
  Personal de paza
 Sef formatie-paza,
 pompieri                  I           13-18
                           II          11-16
                           III          9-14
 Controlor poarta                       6-10
 Paznic, portar,
 pompier                                2- 5
  Personal de deservire
 Curier                                 2- 5
 Ingrijitor                             1- 4
----------------------------------------------------------
    6. Prevederi comune articolelor 23-32
    Art. 33
    (1) Personalul incadrat in functii tehnice, economice, de alta specialitate, administrative, de deservire si de paza, pina la sef de serviciu sau sef de sectie de productie inclusiv, ori altele echivalente, poate fi trecut, in cadrul fiecarei functii, in gradatiile prevazute la acestea, pe baza calitatilor personale si a rezultatelor obtinute in activitatea profesionala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971. Trecerea de la nivelul de baza la gradatia 1 se poate face numai pentru personalul care are o vechime minima de 2 ani in functia respectiva, iar trecerea de la o gradatie la alta se poate face numai pentru cei care au o vechime minima de 3 ani in gradatia in care sint incadrati.
    (2) In cursul unui an, in cadrul fiecarei unitati, pot fi trecuti in gradatii superioare de retribuire - o data pe an - cel mult 30% din totalul personalului incadrat pe gradatii, din care cel mult 10% in gradatiile 4, 5 si 6. Trecerea in gradatia ultima - gradatia a 5-a sau a 6-a dupa caz - se va face in mod exceptional cu confirmarea organului ierarhic superior al unitatii. Vechimea minima de 2 ani pentru trecerea de la nivelul de baza la gradatia 1 si de 3 ani pentru trecerea de la o gradatie inferioara la cea imediat superioara se poate reduce pentru cei care indeplinesc conditiile prevazute de lege cu cel mult 1/3, iar reducerea totala a vechimii minime necesare trecerii pina la ultima gradatie in cadrul aceleiasi functii nu poate depasi 1/5, potrivit Legii nr. 12/1971. Persoanele care beneficiaza de cresterea retributiei tarifare, ca urmare a majorarii generale a acesteia, nu vor putea fi trecute in gradatii superioare timp de 6 luni de la data majorarii retributiei.
    (3) Personalul promovat in functii superioare se incadreaza la nivelul de baza. In cazul in care retributia tarifara, la nivelul de baza, este mai mica sau egala cu cea avuta, acest personal va fi incadrat la o gradatie care sa-i asigure o crestere a retributiei tarifare cu o clasa.
    (4) Retributia tarifara de incadrare stabilita pe gradatii constituie un drept cistigat atit timp cit personalul este incadrat in aceeasi functie, ori in functii echivalente, in aceeasi unitate sau, prin transfer in interesul serviciului, in alta unitate unde, la functia respectiva, se aplica acelasi nivel de retribuire.
    Art. 34
    (1) Promovarea personalului, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, in functiile de inginer principal, economist principal, tehnician principal, contabil principal, functionar principal si altele echivalente, se va putea face numai cu respectarea normativelor aprobate de organele competente.
    (2) Promovarea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza si trecerea acestuia in gradatii superioare se fac in cadrul fondului de retribuire planificat unitatii respective pentru acest personal.
    (3) Economistii, geologii, chimistii si alti specialisti cu studii universitare de profil apropiat din compartimente tehnice, tehnico-economice, sectii si ateliere de proiectare si din subunitati de productie care efectueaza aceleasi lucrari ca si inginerii, pot fi incadrati cu retributia tarifara prevazuta pentru functiile de ingineri, cu aprobarea ministrilor, conducatorilor organelor centrale si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 35
    Absolventii invatamintului superior si ai invatamintului de subingineri, precum si absolventii invatamintului postliceal si mediu care anterior absolvirii studiilor au avut activitate retribuita, dupa promovarea examenului de diploma sau licenta se incadreaza dupa cum urmeaza:
    a) cei care au avut o activitate retribuita de cel putin 12 luni se incadreaza cu retributia tarifara pentru al doilea an de activitate stabilita pentru absolventii de invatamint superior sau ai invatamintului de subingineri, respectiv la nivelul de baza al functiilor in cazul absolventilor invatamintului postliceal si mediu;
    b) muncitorii, maistrii si cei care ocupa o functie pentru care se cer studii medii sau postliceale si absolva cu diploma sau licenta cursurile serale sau fara frecventa ale invatamintului superior sau ale invatamintului de subingineri se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor absolvite, la nivelul de baza sau cu o retributie tarifara care sa le asigure o clasa in plus fata de cea avuta, in cazul in care retributia tarifara pentru al doilea an de activitate este mai mica sau egala cu cea avuta. Aceasta prevedere se aplica si absolventilor invatamintului mediu si postliceal, cursuri serale sau fara frecventa, in cazul in care nivelul de baza al functiilor medii in care vor fi incadrati este mai mic sau egal cu retributia tarifara de incadrare avuta anterior absolvirii studiilor;
    c) cei care la data promovarii examenului de diploma sau licenta in invatamintul superior au o vechime de cel putin 4 ani ca muncitori, maistru, sau in functii medii in specialitatea corespunzatoare studiilor superioare absolvite, precum si absolventii cu diploma ai invatamintului superior tehnic care la data absolvirii acestor studii au o vechime de cel putin 3 ani in functii de subingineri, se incadreaza cu retributia tarifara la nivelul de baza al functiei corespunzatoare studiilor absolvite sau cu o retributie tarifara care sa le asigure o clasa in plus fata de cea avuta la categoria sau functia ocupata anterior.
    Art. 36
    (1) Retributia tarifara a functiilor de executie ocupate de absolventi ai institutelor pedagogice de 3 ani, conform reglementarilor in vigoare, va fi mai mica cu 2 clase fata de retributia prevazuta pentru cadrele cu studii superioare, cu exceptia unitatilor de presa, unde retributia este mai mica cu o clasa.
    (2) Pentru functiile de executie care pot fi ocupate de cadre cu studii medii sau scoala generala, retributia tarifara nu se diferentiaza.
    (3) Retributia tarifara a functiilor de conducere ocupate, potrivit reglementarilor in vigoare, de cadre cu alt nivel de pregatire, va fi mai mica decit cea prevazuta pentru cadrele cu studii superioare, astfel:
    - cu o clasa pentru absolventii invatamintului de subingineri sau institutelor pedagogice de 3 ani;
    - cu 2 clase pentru cei care au studii medii sau postliceale.
    (4) Retributia tarifara a personalului care nu indeplineste conditiile de studii cerute de indicatorul de studii si vechime dar care, pe baza reglementarilor in vigoare, este mentinut pe functii, se stabileste - in afara cazurilor in care legea dispune altfel - cu 1-3 clase de retribuire mai mica decit cea prevazuta in nomenclator pentru functiile respective in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 37
    Retributia tarifara a personalului operativ care desfasoara activitate asemanatoare cu cea a personalului tehnic, economic, de alta specialitate sau cu aceea a personalului administrativ, se stabileste conform reglementarilor prevazute pentru retribuirea acestor categorii de personal.
    Art. 38
    (1) Nomenclatorul unic al functiilor tehnice, economice, de alta specialitate administrative, de deservire si de paza din economie, precum si clasele de retribuire minima si maxima a fiecarei functii, sint prevazute in anexa nr. II.
    (2) Clasa de retribuire la nivel de baza pentru fiecare functie in parte, precum si indemnizatia de conducere, acolo unde este cazul, sint prevazute in anexele legii la ramurile respective, iar pentru functiile comune pe economie, in anexa nr. VII.
    (3) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Muncii, vor putea include in nomenclatorul de functii ce se aplica in unitatile pe care le coordoneaza unele functii aprobate pentru alte ramuri sau sectoare de activitate, dar care se dovedesc a fi necesare si unitatilor respective.
    D. CONDITIILE DE ACORDARE A RETRIBUTIEI
    Art. 39
    Pentru fiecare persoana, indiferent de functia pe care o detine intr-o intreprindere, centrala industriala, minister, alte unitati economice sau institutii, tinind seama de rolul ce-i revine la locul de munca sau in functia incredintata, se stabilesc sarcini precise a caror indeplinire este obligatorie. Retributia tarifara integrala - si dupa caz, indemnizatia de conducere - se acorda in functie de indeplinirea tuturor sarcinilor incredintate, atit a celor ce decurg din planul unitatii sau al compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cit si a sarcinilor proprii de munca. Depasirea sarcinilor ce decurg din planul unitatii atrage dupa sine marirea corespunzatoare a retributiei daca organul ierarhic superior a constatat ca s-a tinut seama la aprobarea planului de folosirea completa a capacitatilor de productie; neindeplinirea integrala a sarcinilor atrage dupa sine acordarea unei retributii diminuate in mod corespunzator.
    Art. 40
    (1) Retributia muncitorilor si a celorlalte categorii de personal, care lucreaza in acord, se stabileste in functie de gradul de realizare a normelor de munca.
    (2) Pentru muncitorii care lucreaza in regie, retributia tarifara se acorda in raport cu realizarea sarcinilor de munca concrete - stabilite individual, pe echipa, pe linie de fabricatie, pe sector de maistru, atelier sau sectie de productie - privind cantitatea si calitatea produselor pe care trebuie sa le execute, cu respectarea consumurilor normate de materii prime si materiale. Pentru muncitorii din cadrul activitatilor auxiliare, retributia tarifara se acorda, in raport de indeplinirea sarcinilor de munca, privind fie realizarea unui anumit volum de lucrari, fie asigurarea conditiilor pentru buna desfasurare a activitatii unei grupe de muncitori de baza, a unui atelier, a unei sectii sau a intregii intreprinderi.
    Art. 41
    (1) Pentru personalul incadrat in functii de conducere a unitatilor economice, retributia tarifara se acorda potrivit specificului activitatii, in raport cu indeplinirea a 2 pina la 4 indicatori sau sarcini de plan care trebuie sa reflecte in mod sintetic activitatea unitatii. La unitatile care au sarcini de plan de export sau de incasari din prestatii de servicii internationale, unul dintre indicatorii de care este conditionata acordarea retributiei va fi realizarea acestor sarcini.
    (2) Pentru personalul de executie tehnic, economic si de alta specialitate si pentru personalul de conducere din sectii, ateliere, laboratoare sau alte subunitati de productie de baza sau auxiliare, retributia tarifara se acorda in raport de realizarea a 2 pina la 4 indicatori de plan stabiliti la nivelul subunitatii respective sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, la nivelul intreprinderii.
    (3) Pentru personalul de executie tehnic, economic si de alta specialitate, cit si pentru personalul de conducere din compartimentele functionale, retributia tarifara se acorda in raport de realizarea unor indicatori sau sarcini de plan - dintre cei stabiliti pentru conducerea unitatii sau alti indicatori de plan - asupra indeplinirii carora acestia au posibilitatea de a actiona cit mai direct. Pentru personalul din activitati cu sarcini specifice, cum sint cele de controlul calitatii, de protectia muncii, de control financiar intern, juridic si altele similare, retributia tarifara se acorda in functie de realizarea indicatorilor si sarcinilor specifice, care trebuie sa reflecte rezultatele activitatii acestor compartimente, in ce priveste respectarea stricta a normelor si reglementarilor din domeniul lor de activitate, precum si asigurarea unui control riguros.
    Art. 42
    Pentru personalul prevazut la art. 40 si 41 acordarea retributiei tarifare este conditionata si de realizarea sarcinilor proprii de munca; la neindeplinirea acestor sarcini retributia se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 43
    Pentru personalul administrativ, de deservire si de paza din toate compartimentele si pentru alte categorii de personal care nu contribuie nemijlocit la realizarea sarcinilor ce decurg din planul unitatii, acordarea retributiei tarifare se poate face numai in functie de realizarea sarcinilor proprii de munca.
    Art. 44
    (1) In cazul depasirii indicatorilor sau a sarcinilor prevazute pentru personalul retribuit dupa timpul lucrat, marimea adaosului retributiei tarifare in unitatile economice este de:
    a) la muncitori 1% din retributia tarifara pentru fiecare procent de depasire a sarcinilor de munca stabilite;
    b) la personalul de conducere al unitatii, pina la 4%, iar pentru personalul de executie pina la 2%, din retributia tarifara, pentru fiecare procent de depasire a indicatorilor stabiliti, luati impreuna.
    Cu aceleasi procente se diminueaza retributia tarifara a personalului, in cazul nerealizarii indicatorilor sau a sarcinilor prevazute.
    (2) In cazul in care acordarea integrala a retributiei este conditionata de realizarea unor sarcini ce nu sint pe deplin masurabile, diminuarile individuale se stabilesc de catre organul de conducere colectiva al unitatii, tinind seama de efectele acestor nerealizari asupra desfasurarii activitatii unitatii, precum si de gradul de raspundere ce revine fiecarui membru al colectivului de munca, corespunzator functiei indeplinite.
    Pentru personalul de conducere al unitatii, diminuarea retributiei tarifare se stabileste in astfel de situatii de catre organul ierarhic superior.
    (3) Adaosul maxim ce se poate acorda personalului pentru depasirea sarcinilor ce decurg din planul unitatii sau al compartimentului in care  lucreaza, precum si diminuarea maxima ce poate fi aplicata in cazul nerealizarii acestor sarcini sint de 20% din retributia tarifara cuvenita pentru timpul lucrat si, dupa caz, si din indemnizatia de conducere.
    (4) La recuperarea nerealizarii, suma cu care a fost diminuata retributia se poate restitui partial sau total in functie de efectele acestei nerealizari si de durata recuperarii.
    (5) In cazul indicatorilor la care se recupereaza nerealizarile din perioadele anterioare, adaosul la retributia tarifara pentru depasirea sarcinilor de plan se acorda numai pentru depasirea ramasa dupa compensarea nerealizarilor.
    (6) Totalitatea sumelor acordate potrivit prevederilor prezentului articol, peste retributia tarifara de incadrare corespunzatoare timpului lucrat in cursul unui an calendaristic, impreuna cu premiul anual - gratificatia - si cu premiile platite in cursul anului pentru realizari deosebite, conform art. 59 si 60, nu va fi mai mare de 3 retributii tarifare lunare de incadrare. Consiliul de Ministri va putea aproba, de la caz la caz, depasirea acestei limite numai daca au fost obtinute rezultate cu totul deosebite.
    Art. 45
    Diminuarile aplicate pentru nerealizarea sarcinilor proprii de munca pot ajunge pina la 1/3 din retributia tarifara de incadrare si din indemnizatia de conducere, dupa caz, indiferent de functie. Suma corespunzatoare diminuarilor pentru nerealizarea sarcinilor proprii de munca nu se restituie. Diminuarea totala pentru nerealizarea atit a sarcinilor ce decurg din planul unitatii sau al compartimentului, cit si a sarcinilor proprii de munca, nu va depasi 1/3 din retributia tarifara si din indemnizatia de conducere, dupa caz.
    Art. 46
    (1) Suma cuvenita in conformitate cu prevederile art. 12, 39 si 41 peste retributia tarifara aferenta timpului efectiv lucrat personalului tehnic, economic si de alta specialitate se suporta din fondul de retribuire planificat unitatilor pentru retribuirea acestor categorii de personal, corectat, conform art. 44, in raport cu gradul de depasire a indicatorilor si a sarcinilor de plan stabilite.
    La ministerele si celelalte organe centrale, la care acordarea retributiei se face in raport de indeplinirea unor sarcini din planul de stat, suma cuvenita trimestrial, peste fondul de retribuire planificat, pentru depasirea acestor sarcini, se asigura in primul rind din economiile la fondul de retribuire al aparatului propriu. Completarea fondului necesar se face, la ministerele si celelalte organe centrale economice, din beneficiile peste plan realizate pe ansamblul activitatii, dupa acoperirea celorlalte destinatii prevazute prin lege, iar la celelalte ministere si organe centrale, din beneficiile peste plan pe total economie.
    (2) Se interzice folosirea fondului de retribuire destinat muncitorilor pentru retribuirea personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza.
    (3) Modul de stabilire a indicatorilor si sarcinilor in functie de care se acorda retributia tarifara, a procentelor de majorare sau de diminuare a retributiei pe functii, in raport de realizarea acestor indicatori, proportia restituirii sumelor cu care a fost diminuata retributia la recuperarea nerealizarilor, precum si criteriile de stabilire a depasirii indicatorilor si sarcinilor de plan, care dau dreptul la majorarea retributiei, se aproba de Consiliul de Ministri. Acesta va putea stabili, de asemenea, indicatori si sarcini specifice pentru unele activitati sau unitati, la care nu sint aplicabili indicatorii si sarcinile nominalizate in lege.
    Art. 47
    (1) Pentru indicatorii sau sarcinile de plan al caror nivel de indeplinire se urmareste trimestrial, cota de majorare sau de diminuare se determina la sfirsitul trimestrului si, pe aceasta baza, se acorda adaosul cuvenit sau se aplica diminuarea corespunzatoare a retributiei. Suma corespunzatoare nerealizarii indicatorilor se retine, in mod esalonat, din retributia cuvenita in urmatoarele 3 luni.
    (2) In cazul indicatorilor sau sarcinilor de plan a caror realizare se urmareste pe perioade mai mari de un trimestru, se vor efectua retineri lunare de 5-20% din retributia tarifara, care se restituie dupa incheierea perioadei, in raport cu gradul de realizare a indicatorilor sau sarcinilor de plan.
    Art. 48
    (1) In situatia in care nerealizarea sarcinilor sau a indicatorilor de plan este determinata de cauze independente de unitate, centralele - pentru unitati subordonate si pentru unitati componente - ministerul, organul central, comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti - pentru unitatile direct subordonate si pentru centrale - tinind seama de influenta acestor cauze asupra nerealizarii sarcinilor, pot autoriza conducerea unitatii sa aprobe reducerea pina la anulare a diminuarii retributiei pentru personalul din aceste unitati si pot dispune reducerea pina la anulare a diminuarii retributiei pentru cadrele de conducere ale unitatilor subordonate.
    (2) Cauzele care pot fi considerate ca independente in sensul alineatului precedent sint urmatoarele:
    a) neprimirea la termenele stabilite prin contracte a unor materii prime sau materiale, utilaje tehnologice, subansamble, aparataje, a altor produse importante sau a documentatiilor cuprinzind caracteristicile tehnologiilor si utilajelor tehnologice, provenite din import, numai in masura in care neprimirea acestora nu este din vina personalului respectiv;
    b) intreruperi importante in alimentarea cu energie, ca urmare a unor avarii sau deranjamente ale instalatiilor unitatii furnizoare;
    c) neintrarea in functiune a unor capacitati noi de productie la termenele stabilite in contracte, din vina constructorului;
    d) calamitati naturale;
    e) reducerea sarcinilor de productie, de livrare, de intrare in fondul de stat, de contractari-achizitii, desfacere, aprovizionare si preluare, fara modificarea corespunzatoare a sarcinilor de plan, daca aceasta reducere este urmarea unor acte normative sau a unor dispozitii scrise date de organul competent sa modifice planul;
    f) reducerea sarcinilor de export sau import, ca urmare a aprobarii organelor superioare, fara modificarea corespunzatoare a sarcinilor de plan;
    g) modificarea unor sarcini de export sau import, cu acordul Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si a Comitetului de Stat al Planificarii, ca urmare a conjuncturii pe piata externa in perioada respectiva, cu conditia ca aceasta modificare sa nu diminueze planul anual de incasari valutare;
    h) neinceperea sau sistarea lucrarilor din dispozitia beneficiarilor sau a unor organe de stat competente, numai daca intirzierea sau intreruperea acestora depaseste 10% din durata normata sau cea stabilita prin contracte pentru executarea lucrarilor.
    (3) Conducerile unitatilor care, cu toate masurile luate, nu pot asigura functionarea normala a procesului de productie - din lipsa materiilor prime, din cauza unor defectiuni tehnologice sau din alte cauze - sint obligate sa retina in activitatea de baza numai personalul strict necesar si sa repartizeze personalul disponibil la alte activitati, in vederea folosirii depline a capacitatii sale de munca. Acest personal are obligatia, in conformitate cu prevederile Codului muncii, sa execute sarcinile ce-i sint incredintate, urmind a fi retribuit de unitatile la care isi desfasoara activitatea, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 49
    (1) Pentru personalul de executie tehnic, economic si de alta specialitate si personalul de conducere din institutiile finantate de la bugetul de stat, indiferent de functia detinuta, acordarea retributiei tarifare depinde - dupa natura atributiilor ce ii revin - de realizarea unor indicatori stabiliti prin planul de stat asupra indeplinirii carora pot actiona cit mai direct, de realizarea in intregime a celorlalte sarcini, individuale sau colective, care decurg din planul de stat sau din alte acte normative, precum si din planurile de munca ale unitatilor respective si din regulamentele de organizare si functionare.
    (2) Cadrele cu experienta, transferate in interesul serviciului sau detasate pentru punerea in functiune a noilor obiective economice productive, pentru asigurarea functionarii noilor capacitati de productie la nivelul proiectat sau pentru recuperarea raminerilor in urma, la intreprinderi de importanta deosebita pentru economia nationala, pot fi exceptate pe o perioada de pina la 1 an de la diminuarea retributiei tarifare si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere, pentru nerealizarea indicatorilor de plan, atunci cind aceasta nu s-a produs ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a unor sarcini din vina lor. Consiliul de Ministri aproba nominal cadrele care beneficiaza de aceasta prevedere si perioada de exceptare.
    E. SISTEMUL PREMIAL
    Art. 50
    Personalul din unitatile de stat poate beneficia de premii anuale -  gratificatii - pentru rezultatele de ansamblu obtinute in anul respectiv, precum si de premii in cursul anului, pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata.
    1. Premii anuale - gratificatii
    Art. 51
    (1) In unitatile economice, premiile anuale - gratificatiile - se acorda din beneficiul realizat.
    (2) Fondul de premiere se constituie prin aplicarea unei cote asupra  beneficiului realizat anual de fiecare unitate, in cadrul sarcinii prevazute prin plan.
    (3) In cazul depasirii beneficiului planificat, fondul de premiere se majoreaza cu o parte de pina la 20% din beneficiul obtinut peste plan.
    (4) In cazul nerealizarii beneficiului planificat, fondul de premiere cuvenit prin aplicarea cotei stabilite asupra beneficiului realizat se diminueaza cu cite 1% pentru fiecare procent de nerealizare.
    Art. 52
    Fondul de premiere constituit conform prevederilor art. 51 alin. (2), (3) si (4) se acorda integral, cu conditia indeplinirii sarcinilor ce revin fiecarei unitati la 2 pana la 4 indicatori ce caracterizeaza activitatea acesteia. In cazul nerealizarii acestor indicatori, fondul de premiere se reduce cu 1% pentru fiecare procent de nerealizare a fiecarui indicator in parte. Reducerea pentru nerealizarea unuia dintre acesti indicatori nu va fi mai mare de 15% din fondul de premiere. Indicatorii care conditioneaza constituirea fondului de premiere se stabilesc pe ramuri, prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 53
    Fondul total de premiere de la sfirsitul anului nu va depasi fondul de retribuire mediu lunar planificat unitatii in anul pentru care se face premierea.
    Art. 54
    (1) Cotele de constituire a fondului de premiere corespunzator beneficiului ce se realizeaza in cadrul sarcinii planificate se aproba prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, pe ministere, celelalte organe centrale si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, astfel incit pe ansamblul economiei fondul de premiere sa reprezinte pina la 3% din beneficiile planificate.
    (2) Cotele cu care se poate majora fondul de premiere din beneficiul obtinut peste cel planificat se stabilesc, odata cu aprobarea planului anual al unitatii, in mod diferentiat, pe unitatile economice, stimulindu-se cu precadere reducerea cheltuielilor de productie si cresterea productivitatii muncii.
    (3) Defalcarea cotelor de constituire a fondului de premiere din beneficiul realizat in cadrul sarcinilor planificate, precum si stabilirea cotelor cu care se poate majora fondul de premiere din beneficiul peste plan, se fac de catre ministere, celelalte organe centrale si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru unitatile economice subordonate, conform metodologiei aprobate de Consiliul de Ministri.
    Art. 55
    La unitatile economice fara personalitate juridica, premiile anuale din beneficii se acorda independent de rezultatele obtinute pe ansamblul unitatii din care fac parte, daca se urmaresc si se evidentiaza distinct rezultatele activitatii economice proprii si s-au indeplinit sarcinile prevazute in plan privind obligatiile financiare fata de organul ierarhic superior.
    Art. 56
    (1) Fondul de premiere cuvenit la finele anului pentru realizarea beneficiului in cadrul sarcinii prevazute in plan, precum si jumatate din cel cuvenit pentru depasirea acestuia, se repartizeaza intregului personal al unitatii, proportional cu retributia tarifara de incadrare, corespunzatoare timpului pentru care a fost retribuit de unitate. Adunarea generala a oamenilor muncii poate aproba ca, la repartizarea acestei parti a fondului de premiere, personalul care a fost distins pentru activitatea din anul respectiv cu titlul de fruntas in intrecere sa primeasca premii pe baza unei cote mai mari cu pina la 20% decit aceea stabilita pentru restul personalului, in cadrul fondurilor cuvenite.
    (2) Cealalta jumatate a fondului de premiere cuvenita pentru depasirea beneficiului planificat se repartizeaza, in mod diferentiat, celor care au contribuit la realizarea de beneficii peste plan, tinind seama de aportul fiecarui compartiment si al fiecarei persoane la rezultatele obtinute.
    (3) Premiul se poate reduce sub valoarea ce rezulta potrivit prevederilor de la alin. (1) sau poate sa nu fie acordat, in cazul persoanelor care, in cursul anului, au avut deficiente in activitate sau au savirsit unele abateri disciplinare.
    Art. 57
    (1) Personalul din aparatul ministerelor economice si celorlalte organe centrale, care coordoneaza activitatea unor ramuri economice, beneficiaza de premii anuale - gratificatii - conform prevederilor art. 51-56, pe baza rezultatelor obtinute de totalitatea unitatilor economice din subordine. Acoperirea financiara a premiilor anuale - gratificatiilor - corespunzatoare realizarii beneficiului, in cadrul sarcinii prevazute prin plan, se asigura in limita fondului prevazut in acest scop in planurile de cheltuieli ale acestor organe, iar majorarea fondului de premiere se asigura din beneficiile peste plan realizate pe ansamblul activitatii acestora, dupa acoperirea celorlalte destinatii stabilite prin lege.
    (2) Personalul din aparatul celorlalte ministere si al organelor centrale de sinteza economica sau al celor care coordoneaza activitati cu caracter social-cultural, cel din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si personalul din celelalte institutii finantate de la bugetul de stat, beneficiaza de premii anuale - gratificatii - dintr-un fond ce se constituie in limita fondului de retribuire planificat, prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra fondului de retribuire realizat anual. Fondul de premiere se repartizeaza proportional cu retributia tarifara, conform celor prevazute la art. 56 alin. (1) si (3).
    Art. 58
    La unitatile care realizeaza venituri din mijloace extrabugetare, fondul de premiere anual constituit potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) se poate completa cu o parte de pina la 20% din veniturile nete realizate peste cele planificate, in conditiile prevazute in reglementarile in vigoare. Fondul total de premiere astfel majorat nu va depasi 3% din fondul de retribuire planificat anual al acestor unitati. Fondul de premiere din veniturile nete realizate peste cele planificate se repartizeaza celor care au contribuit la realizarea de venituri peste cele planificate, tinindu-se seama de aportul fiecaruia la rezultatele obtinute.
    2. Premii in cursul anului pentru realizari deosebite
    Art. 59
    (1) Personalul din cadrul unitatilor economice care obtin realizari deosebite in munca poate fi premiat in cursul anului, dintr-un fond de premiere ce se poate constitui in cadrul fondului de retribuire planificat, prin aplicarea unei cote de pina la 1% asupra fondului planificat, separat pentru muncitori si separat pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza. Fondul de premiere astfel constituit se utilizeaza in cadrul fiecarei unitati, fara a putea fi trecut de la o unitate la alta. Sumele neconsumate din acest fond pot fi reportate in lunile urmatoare, pina la sfirsitul anului. Prevederile prezentului alineat se aplica si de unitatile economice fara personalitate juridica - fabrici, uzine, exploatari si alte unitati similare.
    (2) Din fondul de premiere constituit conform prevederilor alin. (1) nu se pot acorda premii personalului ce ocupa functii de director general si director pe functiuni, director, inginer sef, contabil sef sau alte functii similare.
    Art. 60
    (1) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot constitui un fond de premiere de pina la 0,05% din fondul de retribuire planificat anual pentru unitatile economice in subordine. Din fondul astfel constituit se pot acorda premii in cursul anului muncitorilor si altor categorii de personal din cadrul unitatilor economice subordonate, inclusiv personalului de conducere al acestor unitati, care, prin realizarile obtinute, au adus o contributie deosebita la indeplinirea si depasirea sarcinilor unitatii in care lucreaza.
    (2) La dispozitia conducerii centralelor se poate constitui un fond de premiere, a carui marime poate fi de pina la 0,05% din fondul de retribuire planificat anual pe total centrala. Din acest fond se pot acorda premii in cursul anului personalului din aparatul centralei, precum si muncitorilor si altor categorii de personal al unitatilor economice in subordine, inclusiv personalului de conducere a acestor unitati care au obtinut rezultate deosebite in munca. Directorul general si directorii pe functii ai centralei nu pot fi premiati din acest fond.
    (3) Premiile individuale ce se acorda din fondurile constituite conform prevederilor alin. (1) si (2) se aproba de catre biroul executiv al organului la nivelul caruia se constituie fondul de premiere.
    Art. 61
    Totalitatea premiilor ce pot fi acordate individual, la sfirsitul anului, sub forma de gratificatii, conform art. 56, si in cursul anului, conform art. 59 si 60, pentru activitatea unui an calendaristic, nu va fi mai mare de 3 retributii tarifare lunare de incadrare.
    3. Premii pentru economii de materiale si forta de munca
    Art. 62
    (1) Personalul poate beneficia de premii in cursul anului pentru realizarea de economii fata de normele de consum stabilite la materii prime, materiale, combustibil si energie. Marimea premiilor poate fi de pina la 30% din valoarea economiei realizate. In cazul unor materiale importante sau deficitare, premiul poate fi de pina la 50% din valoarea economiilor realizate.
    (2) Premiile pentru economiile realizate se platesc in limita fondului de retribuire cuvenit unitatii. In cazul in care se realizeaza economii la unele materii prime si materiale de importanta deosebita pentru economia nationala, iar economiile realizate la fiecare din acestea reprezinta economii nete la nivelul intreprinderii, pe baza confirmarii organului ierarhic superior, fondul necesar pentru plata premiilor se elibereaza de banca, din fondurile ce se prevad in acest scop in planul national unic de dezvoltare economica si sociala.
    Art. 63
    Personalul poate beneficia si de premii in cursul anului pentru economii de forta de munca, la obtinerea carora contribuie nemijlocit. In primul an de la data aplicarii masurilor care au determinat economia respectiva, marimea premiului poate fi de pina la 30% din valoarea economiei realizate, in al doilea an de 10% si in al treilea an de 50% .
    4. Premii pentru export peste plan si reducerea importului
    Art. 64
    (1) Personalul intreprinderilor si centralelor poate fi premiat pentru realizarea unui export peste cel stabilit in plan, precum si pentru reducerea importului, pe baza unor tarife in lei - la 1000 lei valuta realizata din export, respectiv la 1000 lei economisita ca urmare a reducerii importului - in limita fondului aprobat prin bugetul de stat si in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    (2) Pentru realizari deosebite in cadrul unor operatiuni de export, import si de prestari de servicii cu plata in valuta, care reprezinta un aport valutar mai ridicat si determina imbunatatirea cursului de revenire, personalul din unitatile economice, precum si cel din aparatul ministerelor, celorlalte organe centrale si consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti poate fi premiat in cursul anului dintr-un fond stabilit la dispozitia Consiliului de Ministri.
    Prevederi comune articolelor 50 - 64
    Art. 65
    (1) Premiile individuale se aproba de catre conducerea unitatii, de acord cu comitetul sindicatului. Pentru persoanele incadrate in functii de conducere a unitatii, premiile individuale se aproba de catre conducerea organului ierarhic superior, de acord cu organul sindical corespunzator. Personalul care se face vinovat de producerea unor accidente de munca mortale sau care au provocat invaliditate ori a unor avarii ale utilajelor si instalatiilor care produc pagube importante nu va beneficia de premii.
    (2) Conditiile de acordare a premiilor pentru economii de materii prime, materiale, combustibili, energie si forta de munca, lista materiilor prime si materialelor de importanta deosebita pentru economia nationala prevazute la art. 62 alin. (2), formele specifice de acordare a premiilor pentru economii, precum si alte premii sau recompense cu caracter limitat, ce se acorda personalului din unele sectoare de activitate pentru rezultatele obtinute in indeplinirea anumitor obiective specifice, se stabilesc de Consiliul de Ministri
    F. ALTE DREPTURI DE RETRIBUIRE
    1. Sporul de vechime
    Art. 66
    (1) Personalul din toate sectoarele de activitate beneficiaza, in raport cu vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, de un spor la retributie, dupa cum urmeaza:
--------------------------------------------------------
 Transe de vechime neintrerupta    Cotele din retributia
                                   tarifara
--------------------------------------------------------
  intre 5-10 ani                      3%
  de la 10-15 ani                     5%
  de la 15-20 ani                     7%
  peste 20 ani                       10%
--------------------------------------------------------
    (2) Pentru personalul unitatilor din industria miniera, pentru muncitorii, mecanicii de locomotiva si personalul operativ din unitatile de exploatare a cailor ferate subordonate Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, a caror activitate este direct legata de siguranta circulatiei, precum si pentru docheri, conducatori de utilaje portuare si operatori de dana, sporul se calculeaza in urmatoarele cote:
--------------------------------------------------------
 Transe de vechime     Cotele din retributia tarifara
 neintrerupta          ------------------------------
                       Pentru            Pentru
                       personalul        personalul
                       din unitatile     din celelalte
                       din industria     unitati
                       miniera, care     prevazute in
                       lucreaza la       in acest
                       suprafata         alineat
--------------------------------------------------------
 intre 1-5 ani             2%               3%
 de la 5-10 ani            3%               5%
 de la 10-15 ani           5%               7%
 de la 15-20 ani           7%               9%
 peste 20 ani             10%              12%
--------------------------------------------------------
    (3) Personalul din alte sectoare de activitate, retribuit pe baza retelelor de retribuire aprobate pentru industria miniera, beneficiaza, dupa caz, de sporul de vechime neintrerupta in aceeasi unitate, dupa cum lucreaza la suprafata sau in subteran.
    Art. 67
    Cei care au, in cursul unei luni, una sau mai multe absente nemotivate pierd sporul de vechime neintrerupta pentru acea luna.
    2. Sporul pentru munca in conditii deosebite
    Art. 68
    (1) Personalul care lucreaza la locuri de munca la care cu toate masurile luate continua sa existe conditii nocive determinate de actiunea unor agenti fizici, chimici, biologici ori de suprasolicitare fizica sau conditii periculoase ce prezinta un risc deosebit de accidentare sau contagiune, are dreptul la un spor de retributie.
    (2) Consiliul de Ministri stabileste anual categoriile de locuri de munca cu conditii nocive sau periculoase la care se acorda sporul prevazut in alin. (1), precum si cuantumul si criteriile de diferentiere a acestuia.
    (3) Personalul care lucreaza la locuri cu conditii grele de munca, la care atragerea fortei de munca - din aceasta cauza - se face cu greutate, poate beneficia de retributie tarifara mai mare cu pina la 15% . Consiliul de Ministri stabileste anual unitatile si locurile de munca, categoriile de personal, precum si procentele de majorare a retributiei tarifare la care se acorda retributia majorata.
    3. Sporul de santier
    Art. 69
    Personalului nelocalnic care isi desfasoara activitatea la lucrari de prospectiuni si explorari geologice, studii si cercetari hidrologice, topografice, in unele unitati petroliere noi sau in dezvoltare, ori in alte unitati cu conditii similare si personalului nelocalnic de pe santierele de constructii-montaj, precum si personalului apartinind altor unitati care este trimis sa execute lucrarile de montaj, punere in functiune la obiectivele de importanta deosebita, i se poate acorda un spor la retributia tarifara. Unitatile, precum si cuantumul sporului diferentiat pe categorii de personal, se vor stabili, anual, de catre Consiliul de Ministri, odata cu aprobarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    4. Alte sporuri
    Art. 70
    Seful de echipa sau de brigada, care, pe linga activitatea sa de muncitor, conduce o formatie de lucru, primeste retributia cuvenita pentru munca prestata ca muncitor si o indemnizatie tarifara pentru activitatea efectuata ca sef de echipa sau de brigada, reprezentind cel mult 10% din retributia sa tarifara.   Pentru unele activitati specifice, cuantumul acestei indemnizatii este prevazut in anexa nr. IV.
    Art. 71
    (1) Personalul care lucreaza peste durata normala a zilei de munca sau in zilele de repaos saptaminal ori in alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza, are dreptul sa fie retribuit conform prevederilor alin. (2) si (3), daca nu i s-a asigurat, in compensare, timpul liber corespunzator.
    (2) Munca prestata peste durata normala a zilei de lucru necompensata cu timp liber corespunzator se retribuie, pe linga retributia tarifara cuvenita conform reglementarilor in vigoare, cu un spor de 50% din retributia tarifara de incadrare pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru si de 100% pentru orele urmatoare.
    (3) Sporul acordat pentru munca prestata in zilele de repaos saptaminal sau in alte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, este egal cu retributia tarifara de incadrare, daca munca astfel prestata n-a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, potrivit legii.
    (4) Personalul cu functii de executie si cel operativ, care prin natura muncii lucreaza peste programul normal de lucru, poate primi, in locul retributiei pentru ore suplimentare, o retributie tarifara mai mare cu 5 - 25%, care se stabileste in raport cu timpul prevazut a fi prestat, in medie lunara, peste programul normal de lucru.
    Art. 72
    Personalul care lucreaza in schimbul de noapte si are program de lucru de 7 ore primeste retributia cuvenita pentru 8 ore. Atunci cind programul de lucru in timpul noptii este de 8 ore, pentru munca prestata se acorda un spor de 15% din retributia tarifara de incadrare, daca timpul lucrat noaptea reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru. La unele intreprinderi, sporul pentru munca in timpul noptii poate fi de pina la 25% din retributia tarifara.
    5. Prevederi comune sporurilor
    Art. 73
    Lista meseriilor si functiilor din exploatarea cailor ferate prevazute la art. 66 alin. (2), activitatile, categoriile de personal, procentul cu care se majoreaza retributia tarifara, conform art. 71 alin. (4), precum si reglementarile privind situatiile de exceptie cuprinse la art. 72, se stabilesc de Consiliul de Ministri.
    6. Drepturile celor numiti temporar
    Art. 74
    (1) Cel care a fost numit temporar intr-un post de conducere vacant sau in locul unei persoane cu functie de conducere ce lipseste o anumita perioada din unitate, are dreptul sa primeasca, in locul retributiei functiei pe care este incadrat, retributia prevazuta pentru functia pe care temporar o indeplineste. Persoana numita temporar beneficiaza de noua retributie numai daca nu este loctiitorul de drept al persoanei titulare. Atunci cind retributia tarifara a functiei pe care a fost numit temporar este stabilita pe nivel de baza si gradatii, persoana respectiva va primi retributia la nivel de baza; in cazul cind aceasta persoana are deja o retributie care depaseste nivelul de baza al functiei pe care o ocupa temporar, va primi gradatia care ii asigura o clasa de retribuire in plus.
    (2) Diferenta de retributie prevazuta la alin. (1) se acorda pentru intreaga perioada de inlocuire, numai daca aceasta perioada depaseste 30 de zile calendaristice. Pentru perioade mai mici de 30 de zile, precum si in cazul inlocuirii celor aflati in concediu de odihna sau in delegatie, indiferent de durata, nu se plateste aceasta diferenta.
    7. Drepturile de transferare
    Art. 75
    (1) Personalul transferat in interesul serviciului in alta localitate, precum si personalul mutat in cadrul aceleiasi unitati, dar in alta localitate, are dreptul la:
    a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
    b) diurna de deplasare pe durata calatoriei;
    c) plata unei indemnizatii egala cu retributia sa medie lunara;
    d) plata unei indemnizatii egala cu 1/4 din retributia sa medie lunara pentru fiecare membru de familie;
    e) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. c) se plateste numai in cazul mutarii efective in localitatea in care a fost transferat, iar drepturile de la lit. a) si d), numai in cazul schimbarii domiciliului celui transferat si - dupa caz - al membrilor sai de familie in acea localitate.
    (3) Drepturile prevazute la alin. (1) se suporta de catre unitatea la care a avut loc transferul, costul transportului prevazut la lit. a) se avanseaza de unitatea de la care se transfera si se ramburseaza acesteia de catre unitatea la care transferul se efectueaza.
    (4) Transferul in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
    (5) Conditiile de stabilire a retributiei tarifare pentru personalul care este transferat sau trecut in interesul serviciului in aceleasi categorii tarifare sau functii, ori in functii echivalente, in unitati sau compartimente la care se aplica niveluri de retribuire mai mici sau mai mari decit acelea de unde a fost trecut sau transferat, se stabilesc de Consiliul de Ministri. Tot astfel se stabileste si modul de incadrare a persoanelor care, din motive independente de activitatea lor, au fost trecute sau transferate, in interesul serviciului, in categorii tarifare sau in functii cu niveluri mai mici de retribuire.

    CAP. 3
    Reglementari specifice pe ramuri si activitati din economia nationala

    Art. 76
    Reglementarile privind sistemul de retribuire, in toate ramurile de activitate prevazute la capitolul II din prezenta lege, se aplica in mod corespunzator pe ramuri, subramuri si activitati din economia nationala, cu adaptarile si completarile cerute de specificul acestora, avindu-se in vedere indeosebi urmatoarele:
    I. Activitati economice
    A. INDUSTRIE
    Art. 77
    Aplicarea sistemului de retribuire in industrie trebuie sa stimuleze in mod deosebit:
    a) realizarea si depasirea planului de productie fizic si valoric, in sortimentele stabilite;
    b) imbunatatirea continua a calitatii produselor in concordanta cu cerintele tot mai exigente ale beneficiarilor si corespunzator conditiilor de competitivitate de pe piata externa;
    c) asigurarea unui ritm sustinut de crestere a productivitatii muncii, prin promovarea metodelor moderne de organizare a productiei si a muncii, prin introducerea larga a progresului tehnic si aplicarea in productie a realizarilor obtinute in cercetarea stiintifica;
    d) folosirea intensiva si extensiva a capacitatilor de productie, prin incarcarea completa a masinilor si instalatiilor si utilizarea cit mai deplina a timpului lor disponibil, prin generalizarea schimbului 2 si extinderea schimbului 3;
    e) reducerea continua a consumurilor specifice si valorificarea superioara a resurselor materiale, folosindu-se norme de consum fundamentate tehnic;
    f) ridicarea calificarii profesionale, asigurarea necesarului de cadre calificate la nivelul cerintelor ramurii si preocuparea de rationalizare a consumului de munca;
    g) gospodarirea cu maxima eficienta a tuturor mijloacelor materiale, in vederea cresterii rentabilitatii si a volumului de beneficii.
    Art. 78
    (1) Organele de conducere colectiva vor lua masuri sa se aplice, peste tot unde este posibil si se justifica economic, forma de retribuire in acord.
    (2) In unitatile in care depasirea productiei planificate prezinta un interes deosebit pentru economia nationala, se poate aplica forma de retribuire in acord progresiv. Coeficientul de majorare a tarifelor pe unitatea de produs va fi, in acest caz, de pina la 1,2 si se stabileste diferentiat, conform prevederilor art. 14, in raport cu importanta produselor realizate, precum si cu nivelul de depasire a sarcinilor cantitative de productie.
    (3) Pentru personalul care, datorita specificului activitatii, este retribuit in regie, intreprinderile au obligatia de a stabili sarcini precise de munca, determinind in mod fundamentat, pe baza de norme, numarul necesar de lucratori din aceasta categorie de personal. Acolo unde procesul muncii consta in supravegherea si deservirea utilajelor sau a aparaturii, cum ar fi deservirea instalatiilor in industria chimica, producerea energiei electrice si altele, se vor stabili norme de munca exprimate prin zone de deservire, numar de personal sau alte forme de masurare a muncii, corespunzator activitatii desfasurate.
    (4) La unele unitati industriale se pot aplica forme de retribuire in care retributia cuvenita in raport cu realizarea sarcinilor cantitative se majoreaza sau se diminueaza in functie de gradul de indeplinire a unor indicatori suplimentari, cum sint nivelul calitatii produselor sau consumul normat de materii prime si materiale.
    Art. 79
    (1) In unele ramuri si activitati din industrie, in functie de complexitatea productiei, a instalatiilor, de tehnicitatea si importanta produselor executate sau de conditiile generale de munca, retelele tarifare de retribuire pentru muncitori se diferentiaza, potrivit art. 18, pe mai multe niveluri de retribuire.
    (2) Nivelul A0 al retelei constructii de masini va fi utilizat, in limita fondului de retribuire planificat, la cel mult 30% din totalul muncitorilor din intreprinderile de acest profil, subordonate ministerelor constructoare de masini.
    (3) Muncitorii energeticieni, autorizati sa lucreze in anumite locuri de munca ale instalatiilor importante si complexe ale unitatilor energetice subordonate Ministerului Energiei Electrice, vor fi retribuiti - in limita a 20% din totalul muncitorilor energeticieni - pe reteaua constructii masini, nivel A0, prevazuta pentru munca in regie.
    (4) Nivelul A0 al retelei chimie va fi utilizat, in limita fondului de retribuire planificat, la unele unitati cu o productie mai complexa de importanta mai mare si cu conditii generale de munca deosebite.
    (5) Muncitorii incadrati pe baza retelelor tarifare specifice ramurilor constructii de masini si prelucrarea lemnului care lucreaza in acord vor fi incadrati pe retelele stabilite pentru aceasta forma de retribuire, cu o retributie mai mare decit la munca in regie.
    Art. 80
    (1) In unitatile industriale, printre indicatorii in raport de care se acorda retributia tarifara pentru personalul de conducere a unitatii, se vor stabili in mod obligatoriu:
    a) realizarea planului productiei marfa ori a productiei marfa vinduta si incasata sau a productiei nete;
    b) nedepasirea cheltuielilor planificate la 1000 lei productie marfa sau beneficiul planificat.
    (2) La unitatile din ramura energiei electrice, in locul indicatorului privind planul productiei marfa, retributia tarifara se acorda la centralele electrice, in raport de respectarea graficului zilnic de putere la dispozitia sistemului energetic national si de incadrarea in consumul specific net planificat pentru producerea energiei si conditionat de realizarea gradului de continuitate planificat in alimentarea consumatorilor de energie electrica si termica, iar la intreprinderile de retele electrice, in raport de incadrarea in normele de consum tehnologic pentru transportul si distributia energiei electrice si conditionat de gradul de continuitate planificat in alimentarea consumatorilor de energie electrica.
    Art. 81
    Personalul din echipele de salvare miniera primeste pentru timpul prestat in aceasta calitate o retributie tarifara speciala, diferentiata dupa functia indeplinita in echipa si caracterul activitatii desfasurate, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 82
    Retributia personalului din industrie este prevazuta in anexa nr. IV.
    B. CONSTRUCTII
    Art. 83
    Retribuirea muncii personalului in unitatile de constructii-montaj trebuie sa asigure indeosebi cointeresarea acestuia in accelerarea ritmului de executie pentru predarea la termen sau inainte de termen a lucrarilor, pentru mecanizarea proceselor de productie si industrializarea constructiilor, in scopul cresterii productivitatii muncii si scaderii pretului de cost, precum si al imbunatatirii calitatii lucrarilor.
    Art. 84
    In unitatile de constructii-montaj, forma de retribuire in acord global se aplica pe obiecte, parti de obiecte sau parti de lucrari de specialitate, la nivelul unei formatii, al unui lot, santier sau grup de santiere.
    Art. 85
    (1) Retributia tarifara a muncitorilor constructori este diferentiata pe doua niveluri de retribuire - A si B - in raport de importanta obiectivelor pentru dezvoltarea economiei nationale. Nivelul A va putea fi utilizat pentru retribuirea muncitorilor de la obiectivele de importanta deosebita pentru dezvoltarea economiei nationale, stabilite, ca atare, la aprobarea investitiei. Aplicarea acestui nivel se face in limita fondului de retribuire planificat, la cel mult 30% din totalul muncitorilor constructori.
    (2) In scopul stimularii mai accentuate a cresterii productivitatii muncii, muncitorii constructori care lucreaza in acord pot fi incadrati pe retelele specifice acestei forme de retribuire cu o retributie tarifara mai mare decit la munca in regie.
    (3) Retributia personalului de executie tehnic, economic si de alta specialitate si a personalului de conducere este stabilita dupa grupa III de ramuri pentru aparatul intreprinderilor de gradul special si I si dupa grupa IV de ramuri pentru celelalte unitati.
    Art. 86
    (1) In unitatile si subunitatile de constructii-montaj, printre indicatorii in raport de care se acorda retributia tarifara pentru personalul de conducere a unitatii se vor cuprinde in mod obligatoriu:
    a) predarea la termenele contractuale pentru punerea in functiune a lucrarilor sau a capacitatilor totale sau partiale, prevazute cu termen prin planul de stat si departamental cu conditia respectarii calitatii prescrise a lucrarilor;
    b) realizarea productiei de constructii-montaj; la obiectivele predate, la care s-au realizat economii fata de valoarea planificata - daca au fost respectate prevederile proiectelor si calitatea prescrisa a lucrarilor - se considera realizata valoarea planificata.
    (2) Terminarea lucrarilor care nu au fost predate la termenul contractual constituie, pentru santiere, conditie pentru acordarea integrala a retributiei tarifare si in lunile urmatoare din anul in curs pina la predarea lor de catre santierele respective. La grupurile de santiere, la trusturi sau intreprinderi, precum si la unele santiere, care au un numar mare de lucrari cu termen de predare in cursul anului, retributia tarifara se diminueaza in luna in care nu s-a realizat predarea la termen, urmind ca organul central ierarhic superior sa stabileasca, in functie de conditiile concrete, data de la care realizarea lucrarilor respective urmeaza sa constituie din nou o conditie pentru acordarea integrala a retributiilor.
    (3) Suma retinuta ca urmare a nerealizarilor inregistrate la productia de constructii-montaj planificata se restituie integral daca aceste nerealizari au fost recuperate in intregime, cumulat trimestrial sau pina la sfirsitul anului.
    (4) Suma retinuta ca urmare a diminuarii retributiei tarifare pentru nerealizarea indicatorului privind predarea la termenul contractual pentru punerea in functiune a lucrarilor sau a capacitatilor totale sau partiale nu se restituie.
    Art. 87
    (1) Pentru predarea inainte de termenul planificat a obiectivelor de investitii, inclusiv a lucrarilor de foraj, montaj turle si instalatii foraj, de prospectiuni si de explorari geologice, la care se obtine o eficienta economica sporita prin reducerea perioadei de imobilizare a fondurilor de investitii aferente acestor obiective, se pot acorda recompense personalului din unitatile de executie si deservire, furnizoare de utilaje tehnologice si elemente de constructii, de proiectare si beneficiare care au avut o contributie efectiva la realizarea acestor obiective.
    (2) Recompensele se acorda numai la obiectivele predate inainte de termen - cu conditia respectarii calitatii lucrarilor - astfel:
    a) cu cel putin 2% din durata planificata pentru obiectivele industriale;
    b) cu cel putin 3% pentru celelalte categorii de investitii.
    (3) Fondul de recompense poate fi de cel mult 50% din valoarea eficientei economice obtinute, fara a depasi 1% din valoarea investitiei; se constituie la beneficiarul de investitii si se elibereaza de organele bancare din:
    - pina la 50% din economiile realizate fata de devizul general;
    - pina la 50% din beneficiile efectiv realizate ca urmare a punerii in functiune inainte de termen a capacitatii de productie respective.
    Art. 88
    Personalul santierelor, care a contribuit nemijlocit la obtinerea unor economii la fondul anual de retribuire planificat santierelor de constructii-montaj, poate beneficia de premii dintr-un fond constituit dintr-o cota de pina la 25% din economiile realizate. Constituirea fondului de premiere se face cu conditia predarii la termen si cu respectarea calitatii prescrise a lucrarilor, realizarii productiei de constructii-montaj planificata anual, nedepasirii cheltuielilor la 1000 lei productie, precum si indeplinirii beneficiului planificat.
    Art. 89
    Retributia personalului din constructii-montaj este prevazuta in anexa nr. IV.
    C. AGRICULTURA
    Art. 90
    In unitatile agricole de stat, retribuirea muncii trebuie sa asigure cointeresarea tuturor lucratorilor in cresterea continua a productiei agricole vegetale si animale si imbunatatirea calitatii acesteia, sporirea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor materiale, ridicarea eficientei economice a activitatii in agricultura, corespunzator bazei tehnico-materiale in continua dezvoltare, in vederea satisfacerii necesitatilor de consum tot mai mari ale populatiei si ale industriei, precum si pentru cresterea exportului.
    Art. 91
    (1) Mecanicii agricoli, cind lucreaza in atelier, se incadreaza pe baza retelei tarifare prevazute la art. 18 alin. (3). Pentru lucrarile agricole in cimp si alte lucrari executate mecanizat, acestia sint retribuiti in acord pe baza a 4 tarife stabilite pe zi de munca, diferentiate in raport de complexitatea si importanta lucrarilor.
    (2) Mecanicii agricoli si mecanicii de intretinere din cadrul unitatilor agricole de stat primesc in cursul anului, atunci cind lucreaza in acord, 80% din retributia cuvenita lunar pentru lucrarile executate. Sumele retinute se restituie integral la sfirsitul anului sau ciclului de productie, cu conditia realizarii productiei planificate.
    (3) In cazul nerealizarii productiei planificate, la culturile sau activitatile la care s-au executat lucrari mecanizate, retributia realizata se diminueaza cu cite 1% pentru fiecare procent de nerealizare a productiei planificate la cooperativele agricole de productie deservite, respectiv la fermele sau sectoarele de deservire ale unitatilor agricole de stat; aceste diminuari se scad din suma retinuta in cursul anului, iar diferenta se restituie personalului respectiv.
    (4) Muncitorii din ateliere si mecanicii de intretinere din sectii, sectoare si ferme, repartizati in perioadele de lucru in cimp pentru intretinerea si repararea masinilor agricole, primesc retributia medie lunara pentru munca in acord realizata de mecanicii agricoli, multiplicata cu un coeficient de pina la 1,35, a carui marime concreta se stabileste de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, in raport cu numarul tractoarelor si al celorlalte unitati deservite. Muncitorii care lucreaza pe masini si agregate tractate, pentru executarea lucrarilor agricole, se retribuie cu 2/3 din tariful de plata stabilit pentru mecanicii agricoli.
    (5) Mecanicii agricoli si celalalt personal din sectiile si statiunile pentru mecanizarea agriculturii vor primi o retributie suplimentara, in limita unei cote de pina la 20% din volumul productiei obtinute peste plan de cooperativele agricole de productie deservite, la culturile si suprafetele angajate in acord global, in raport cu gradul de mecanizare a lucrarilor. In acest scop, cooperativele agricole de productie vor varsa in contul statiunilor pentru mecanizarea agriculturii fondul corespunzator, in bani si in natura.
    Art. 92
    (1) Retributia tarifara a muncitorilor agricoli din sectoarele vegetal si zootehnic se stabileste pe 5 grupe de lucrari, diferentiata in raport de nivelul de calificare cerut pentru executarea lor si de complexitatea acestora, separat pentru productia vegetala si separat pentru zootehnie; in grupa a 5-a este prevazuta retributia pentru muncitorii specialisti.
    (2) Incadrarea lucrarilor pe grupe pentru sectoarele vegetal si zootehnic cit si diferentierea lucrarilor pe categorii pentru mecanicii agricoli se aproba de Consiliul de Ministri. Pentru lucrarile necalificate din sectoarele vegetal si zootehnic se acorda retributia tarifara prevazuta pentru lucrarile primei grupe din sectorul vegetal.
    (3) Muncitorii incadrati pe durata determinata vor putea fi retribuiti, in functie de conditiile naturale in care se executa lucrarile si de specificul acestora, cu o retributie mai mare sau mai mica cu pina la 20% fata de cea prevazuta pentru lucrarile respective in anexa nr. IV. Majorarea sau micsorarea retributiei intre aceste limite se stabileste de catre seful fermei, seful sectiei sau seful sectorului de deservire, in cadrul fondului de retributie planificat al unitatii.
    Art. 93
    (1) Retributia personalului de executie, tehnic, economic si de alta specialitate si a personalului de conducere din unitatile agricole de stat este cea prevazuta pentru grupa IV de ramuri.
    (2) Retributia tarifara a principalelor functii de conducere, precum si a inginerilor si medicilor veterinari - din intreprinderile agricole de stat - este urmatoarea:
----------------------------------------------------------------------------
 Functia          Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - si la
                  ultima gradatie - maxim - ale unor functii
                 -----------------------------------------------------------
                                Gradul de organizare al intreprinderii
                 -----------------------------------------------------------
                   Special      I       II       III       IV       V
----------------------------------------------------------------------------
 Director*)          36         35      34        32       30       28
 Director
 adjunct
 tehnic*)            35         34      -          -        -        -
 Inginer sef*)        -          -      33        31       29       27
 Contabil sef*)      34         33      32        30       28       26
 Epizootolog
 sef*)               33         32      31         -        -       -
 Sef ferma         29-34       28-33   27-32      25-30    23-28    -
 Sef serviciu
 tehnic            29-34       28-33   27-32      25-30    23-28   21-26
 Sef serviciu
 economic          28-33       27-32   26-31      24-29    22-27   20-25
 Medic primar
 veterinar         27-32       27-32   27-32        -       -       -
 Inginer;
 medic veterinar   21-27       21-27   21-27      21-27    21-27   21-27
----------------------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa, la care se adauga indemnizatia de conducere.

    (3) Numarul posturilor de medici primari veterinari poate fi de cel mult 8% din numarul total al medicilor veterinari.
    Art. 94
    In unitatile agricole de stat se vor lua masuri pentru generalizarea formei de retribuire in acord global; in aceasta forma va fi cuprins si personalul de executie tehnic, economic si de alta specialitate, precum si personalul de conducere al unitatii.
    Art. 95
    (1) Principalii indicatori in raport de care se acorda retributia pentru personalul de conducere al unitatilor sint: la intreprinderile agricole de stat - realizarea planului de venituri totale si nedepasirea cheltuielilor planificate la 1000 lei productie marfa, iar la statiunile pentru mecanizarea agriculturii - realizarea planului de productie la principalele culturi in cooperativele agricole de productie deservite si a volumului total planificat al lucrarilor, exprimat valoric.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) si personalul de executie tehnic, economic si de alta specialitate, inclusiv cel din cooperativele agricole de productie retribuit de stat, primeste lunar 80-90% din retributia tarifara corespunzatoare timpului lucrat. Plata diferentei de retributie se va face la finele anului sau trimestrului, dupa caz, in raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabiliti.
    Art. 96
    Retributia personalului din unitatile agricole de stat este prevazuta in anexa nr. IV.
    Art. 97
    Clasele de retribuire la nivel de baza si indemnizatiile de conducere, acolo unde este cazul, ale specialistilor agricoli si contabililor sefi retribuiti de stat din cooperativele agricole de productie sint cuprinse in anexa nr. IV.
    D. TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII
    Art. 98
    Aplicarea sistemului de retribuire in transporturi si telecomunicatii trebuie sa asigure cointeresarea lucratorilor in efectuarea transportului intern si extern la nivelul exigentelor dezvoltarii economice si sociale a tarii, prin folosirea la maximum a capacitatilor de transport, sporirea vitezei si sigurantei in circulatie, modernizarea mijloacelor de transport, eliminarea transporturilor nerationale si efectuarea prestarilor de servicii de posta si telecomunicatii, astfel incit sa se satisfaca cerintele economiei nationale si ale oamenilor muncii, sporind continuu eficienta economica.
    Art. 99
    (1) Retributia tarifara a muncitorilor din exploatarea cailor ferate si a personalului operativ a carui activitate este asemanatoare cu a muncitorilor calificati este stabilita pe 10 grupe de functii, diferentiata in cadrul aceleiasi grupe de functii, pe un nivel de baza si 3 trepte de retribuire.
    (2) Retributia tarifara a mecanicilor de locomotiva-automotor se diferentiaza in raport de puterea locomotivelor si sistemul de tractiune pe 5 grupe, pentru fiecare grupa corespunzind un nivel de baza si 3 trepte si pe clase de calificare. Clasele de calificare III, II sau I se pot acorda succesiv, pe baza obtinerii cel putin a calificativului "bine" la examenul sustinut in fata unei comisii special constituite, cu conditia unei vechimi minime in functia de mecanic de locomotiva-automotor, de 3 ani pentru clasa a III-a, de 6 ani pentru clasa a II-a si de 10 ani pentru clasa I si a aprecierii colectivului de conducere al unitatii ca a obtinut rezultate bune in munca in ultimii 2 ani inaintea prezentarii la examen. Incadrarea locomotivelor pe grupe se aproba de Consiliul de Ministri.
    (3) Retributia tarifara a muncitorilor, mecanicilor de locomotiva si a personalului operativ este prevazuta in anexa nr. IV. La caile ferate uzinale, retributia tarifara a muncitorilor si personalului operativ incadrat pe trepte este la nivelul grupei imediat inferioare, iar cea a mecanicilor si personalului operativ incadrat pe gradatii, mai mica cu o clasa de retribuire in combinatele siderurgice si cu 2 clase de retribuire in celelalte unitati.
    (4) Retributia tarifara pentru mecanicii de locomotiva-automotor - pe trepte -, precum si pentru unele functii operative reprezentative - pe gradatii -, din transporturile feroviare, este urmatoarea:
--------------------------------------------------------------------------
 Functia          Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim - si la
                  ultima treapta sau gradatie - maxim
                 ---------------------------------------------------------
                        Grupa de locomotive sau nivelul de incadrare
                 ---------------------------------------------------------
                        I       II       III       IV       V
--------------------------------------------------------------------------
                  Grupa de locomotive
 Mecanic de
 locomotiva-
 automotor            24-27    22-25    21-24    19-22    17-20
 - cu clasa
   III de
   calificare         25-28    23-26    22-25    20-23      -
 - cu clasa II
   de calificare      26-29    24-27    23-26    21-24      -
 - cu clasa I de
   calificare         27-30    25-28    24-27    22-25      -

                  Nivelul de incadrare
 Operator
 circulatie
 miscare              24-30    23-29    22-28
 Impiegat de
 miscare              21-27    18-24    17-23
--------------------------------------------------------------------------
    (5) Indicatorii sintetici in raport cu indeplinirea carora se acorda retributia tarifara a personalului de conducere al regionalelor de cai ferate trebuie sa cuprinda si tonele expediate, precum si beneficiul sau cheltuielile pe 1 000 t.km conventionale.
    Art. 100
    (1) In transporturile auto retributia tarifara a soferilor este stabilita pe grupe de autovehicule, iar in cadrul fiecarei grupe, pe 3 categorii de calificare. Retributia tarifara este diferentiata si pe 2 niveluri - A si B. Nivelul A se aplica soferilor din unitatile care au plan de transport, precum si soferilor de pe autovehicule pentru transportul de persoane. Retributia tarifara a personalului operativ din transporturile auto este stabilita pe functii, cu un nivel de baza si 5 - 6 gradatii.
    (9) Retributia tarifara pentru unele functii operative reprezentative din transporturile auto este urmatoarea:
---------------------------------------------------------------------
 Functia          Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
                  si la ultima gradatie - maxim
                -----------------------------------------------------
                                Nivelul de incadrare
                -----------------------------------------------------
                        I             II            III
---------------------------------------------------------------------
 Sef coloana
 auto                 18-24          16-21           -
 Sef autogara         15-20          13-18         11-16
 Impiegat auto        13-18          10-15           -
---------------------------------------------------------------------
    (3) Criteriile de incadrare a autovehiculelor pe grupe, stabilite in raport de capacitatea de incarcare, numarul de locuri si complexitatea acestora, se aproba de Consiliul de Ministri. Cu retributia tarifara prevazuta la grupele de autovehicule I A si I B vor fi incadrati soferii care au o pregatire si experienta profesionala temeinica pe baza verificarii cunostintelor.
    24) Indicatorii sintetici in raport cu indeplinirea carora se acorda retributia tarifara a personalului de conducere al unitatilor de transporturi auto trebuie sa cuprinda si tone expediate sau planul de venituri, precum si beneficiul ori cheltuielile pe 1 000 t.km conventionale sau cheltuielile la 1000 lei venituri.
    Art. 101
    (1) In transporturile navale, retributia tarifara pentru personalul navigant este stabilita pe functii diferentiata pe grupe de nave maritime sau fluviale, in raport de natura, capacitatea sau puterea acestora si in cadrul fiecarei functii pe un nivel de baza si 3 trepte, in cazul personalului a carui activitate este asemanatoare cu a muncitorilor calificati si pe un nivel de baza si 5-6 gradatii, pentru restul personalului, conform prevederilor anexei nr. IV.
    (2) Retributia tarifara pentru unele functii reprezentative ale personalului navigant din transporturile maritime este urmatoarea:
------------------------------------------------------------------------
 Functia              Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
                      si la ultima gradatie - maxim
                      --------------------------------------------------
                                Grupa de nave maritime
                      --------------------------------------------------
                        I       II       III       IV       V       VI
------------------------------------------------------------------------
 Comandant nava       23-29    25-31    27-33     29-35    30-36   31-37
 Ofiter maritim I     20-26    22-28    23-29     24-30    25-31   26-32
 Ofiter maritim II    17-23    18-24    19-25     20-26    21-27   22-28
 Ofiter maritim III   14-20    15-21    16-22     17-23    18-24   19-25
------------------------------------------------------------------------
    (3) Retribuirea personalului de pe navele de pescuit oceanic in perioada de pescuit se face pe baza de tarife, diferentiate pe sortimente si produse din peste.
    (4) Personalul navigant de pe navele fluviale care efectueaza transportul pe Dunare in timpul noptii beneficiaza de un spor calculat asupra retributiei tarifare la nivelul de baza al functiei in care este incadrat, dupa cum urmeaza: pina la 45% pentru comandanti si piloti, pina la 25% pentru ofiteri si cirmaci si pina la 15% pentru restul personalului, corespunzator orelor lucrate in timpul noptii, in raport de conditiile de navigatie. Cotele concrete se stabilesc de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor.
    (5) Retributia tarifara a personalului operativ din activitatea portuara se stabileste pe functii si, la fiecare functie, pe un nivel de baza si un numar de 5 - 6 gradatii.
    (6) Indicatorii sintetici obligatorii, in raport de indeplinirea carora se acorda retributia tarifara a personalului de conducere al unitatilor de transporturi navale, trebuie sa includa:
    a) in transporturile maritime: planul de venituri brute in lei-valuta si beneficiul;
    b) in transporturile fluviale: tone km sau trafic portuar si beneficiul;
    c) la registrul naval roman: planul de venituri si beneficiul;
    d) la unitatile de transport naval finantate de la buget: sarcini proprii stabilite de organul central.
    Art. 102
    (1) Retributia tarifara a docherilor este stabilita pe 3 clase de calificare, fiind diferentiata in cadrul fiecarei clase, pentru munca in acord sau regie, pe trei categorii de porturi.
    (2) Personalul care contribuie direct la reducerea timpului de stationare a navelor sub operatiuni de incarcare-descarcare poate fi premiat:
    a) la navele maritime - la care reducerea timpului de stationare fata de normele portuare este de cel putin 8 ore - dintr-un fond constituit lunar cumulat de la inceputul anului, in cadrul fondului de retribuire admisibil, in limita a 1,60 lei/tona de marfuri operata la navele respective. De aceste premii pot beneficia docherii, conducatorii de utilaje portuare si operatorii de dana care au avut o contributie deosebita la reducerea timpului de stationare a navelor;
    b) la restul navelor, cu pina la 1% din retributia tarifara realizata pe timpul efectiv lucrat la nava respectiva, pentru fiecare procent de reducere a timpului de stationare.
    Art. 103
    (1) In transporturile aeriene retributia tarifara a personalului navigant si a personalului operativ de la dirijarea circulatiei si activitatea comerciala se stabileste pe functii, in raport cu calificarea si raspunderea pentru indeplinirea sarcinilor. Retributia tarifara este stabilita pe un nivel de baza si un numar de 5 - 6 gradatii. Retributia tarifara a personalului navigant aerian este diferentiata pe grupele de aeronave si pe conditiile de zbor, prevazute in anexa nr. IV.
    (9) Retributia tarifara pentru unele functii reprezentative din transporturile aeriene este urmatoarea:
------------------------------------------------------------------------
 Functia              Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
                      si la ultima gradatie - maxim
                      --------------------------------------------------
                            Grupe de avioane si elicoptere
                      --------------------------------------------------
                        I       II       III       IV       V       VI
------------------------------------------------------------------------
 Pilot comandant
 cu brevet
      minima I        20-26    22-28    23-29     24-31   25-32   26-33
 Navigator            15-21    17-23    19-25     21-27   21-27   22-28
 Mecanic navigant     14-19    16-21    17-22     19-24     -     21-26
------------------------------------------------------------------------
    (3) Personalul navigant, precum si alte categorii de personal care insoteste personalul navigant aerian in timpul zborului, pe linga retributia tarifara, primesc pentru timpul de zbor o indemnizatie care are caracter de retributie tarifara.
    (4) Printre indicatorii sintetici in raport de indeplinirea carora se acorda retributia tarifara a personalului de conducere al unitatilor de aviatie civila trebuie sa fie:
    a) in transporturile aeriene: calatori km conventionali si beneficiul;
    b) in aviatia utilitara: plan prestatii in ore zbor conventionale si beneficiul.
    Art. 104
    (1) Retributia tarifara a personalului operativ din unitatile de posta si telecomunicatii se stabileste pe functii si la fiecare functie, diferentiata pe un nivel de baza si un numar de 3 - 5 gradatii, corespunzator retributiei tarifare pe clase de retribuire, conform celor prevazute in anexa nr. IV.
    (2) Agentii postali din agentiile P.T.T.R. sint retribuiti pe baza unei forme de retribuire mixta, dupa cum urmeaza:
    a) o parte fixa egala cu 30 - 60% din retributia tarifara de baza prevazuta pentru functia de factor postal;
    b) o parte variabila, pina la 25%, din veniturile agentiei P.T.T.R. realizate de agentul postal.
    (3) Marimea cotelor pentru partea fixa si variabila se stabileste de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, cu acordul Ministerului Muncii.
    (4) Printre indicatorii sintetici in raport de indeplinirea carora se acorda retributia tarifara personalului de conducere al unitatilor de posta si telecomunicatii trebuie sa fie:
    a) la unitatile de radio si televiziune: realizarea planului de venituri, functionarea echipamentelor si instalatiilor de emisie conform normelor de exploatare;
    b) la unitatile de posta si telecomunicatii: planul de venituri si planul de cheltuieli;
    c) la unitatile de transporturi postale, controlul mandatelor, editarea si distribuirea timbrelor, expedierea presei: planul de activitati exprimat valoric sau in unitati conventionale si planul de cheltuieli.
    (5) Retributia personalului din unitatile de transporturi si posta-telecomunicatii este prevazuta in anexa nr. IV.
    E. CIRCULATIA MARFURILOR SI PRESTARI DE SERVICII
    Art. 105
    In activitatea de comert interior, retribuirea muncii trebui sa cointereseze lucratorii in sporirea continua a volumului desfacerilor de marfuri si prestarilor de servicii, satisfacerea in conditii din ce in ce mai bune a cerintelor populatiei, realizarea unei serviri civilizate si pline de solicitudine fata de consumatori, pastrarea si gospodarirea rationala a fondului de marfuri, modernizarea continua a procesului de vinzare a marfurilor, precum si sporirea eficientei economice a intregii activitati comerciale.
    Art. 106
    (1) Retributia personalului operativ din unitatile de comert interior, a carui activitate este similara cu cea a muncitorilor, se stabileste pe functii, pe un nivel de baza si 3 trepte de retribuire si se diferentiaza pe niveluri de calificare, iar cea a personalului operativ a carui activitate este similara cu cea a personalului tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ si de deservire se stabileste pe un nivel de baza si 4 gradatii se diferentiaza pe trepte de rulaj, categorii de unitati sau niveluri de calificare.
    (2) In functie de conditiile specifice in care se desfasoara activitatea in unitatile comerciale, retributia tarifara este superioara cu 1 - 5 clase de retribuire pentru lucratorii operativi care desfac marfuri ce necesita calificare mai ridicata, incaseaza direct banii de la consumatori, coordoneaza activitatea altor unitati, conduc o formatie de lucratori avind si raspundere gestionara, au o calificare profesionala deosebita - specialisti -, activeaza in unitati de categorie speciala sau cu un volum superior de activitate, ori in unitati cu un inalt grad de organizare care servesc turisti straini sau desfac marfuri pe valuta, asa cum se arata in anexa nr. IV. In aceeasi anexa se prevede si o retributie inferioara cu 1 - 2 clase de retribuire pentru unele locuri de munca, tinind seama de calificarea mai redusa necesara pentru indeplinirea sarcinilor.
    (3) Retributia tarifara pentru functiile operative reprezentative din circulatia marfurilor este urmatoarea:
---------------------------------------------------------------------------
 Functia              Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
                      si la ultima treapta sau gradatie - maxim
                      -----------------------------------------------------
                         Niveluri de calificare sau trepte de rulaj
                      -----------------------------------------------------
                        I       II       III       IV       V       VI
---------------------------------------------------------------------------
    1                   2        3        4         5       6        7
---------------------------------------------------------------------------
                  Functii pe niveluri de calificare

 Vinzator              5-8      8-11
 Ospatar               5-8      8-11     11-14

                  Functii pe trepte de rulaj

 Lucrator
 gestionar raion     11-15     13-17     15-19
 Sef magazin,
 lucrator
 gestionar
 magazin             10-14     13-17     15-19    17-21    19-23
 Sef unitate
 alimentatie
 publica,
 lucrator
 gestionar
 unitate
 alimentatie
 publica             12-16     14-18     16-20    18-22    20-24    22-26
---------------------------------------------------------------------------
    Art. 107
    (1) Forma de baza a retribuirii personalului operativ si a muncitorilor din comertul cu amanuntul, alimentatia publica si unitatile hoteliere o constituie retribuirea prin remiza, exprimata prin cote la 10 000, 1000 sau 100 lei desfacere. Cotele se stabilesc tinind seama de tipul unitatii si volumul de activitate planificat, diferentiat pe unitati, grupe de produse sau produse, pe sezoane sau perioade mai indelungate. Aceasta forma de retribuire poate fi aplicata in mod corespunzator si in activitatile de contractari-achizitii, de prestari sau altele similare. Muncitorii si personalul operativ din unitatile comerciale cu ridicata vor fi retribuiti prin cote partiale, la care retributia este constituita dintr-o parte fixa, de cel mult 50% din retributia tarifara, ce se acorda in regie, iar diferenta dintr-o parte variabila ce se acorda pe baza de cote la 10 000 lei desfacere prin depozit.
    (2) La punctele comerciale si de alimentatie publica mici incadrate cu 1-2 lucratori, gestionarii pot fi ajutati, in activitate, de membrii lor de familie, care vor fi retribuiti pe baza de tarife in cadrul cotelor stabilite unitatii respective.
    (3) In unitatile de alimentatie publica cu un inalt nivel de prezentare si organizare se aplica forma de retribuire pe baza de remiza adaugata la nota de plata. Cota de remiza este de 10% sau 12%, din care 2% in medie pe intreprindere se poate utiliza pentru recuperarea pierderilor la inventarul de servire. In cazuri exceptionale, cu aprobarea Consiliului de Ministri, la unele unitati hoteliere cu cel mai inalt nivel de servire, cota de remiza va putea fi de pina la 15% .
    Art. 108
    (1) In activitatile de prestari de servicii, contractari-achizitii si altele similare, precum si in cele de desfacere cu activitate restrinsa sau cu caracter sezonier, se aplica forma de retribuire pe baza de cote procentuale, in limita unor cote maxime stabilite pe feluri de prestari servicii sau produse. In aceste cote pot fi incluse unele cheltuieli ale unitatii care se suporta de lucratori din veniturile realizate. Personalul retribuit in baza acestei forme, care lucreaza in conditiile prevazute pentru ceilalti lucratori din comert, incadrati cu contracte de munca pe duratA nedeterminata, are toate drepturile si indatoririle personalului permanent din unitatile de stat.
    (2) In cazurile in care activitatile prevazute la alin. (1) au un caracter intimplator sau ocazional, se aplica retribuirea cu tarife, stabilite la valoare sau cantitate. Persoanele retribuite in baza acestei forme beneficiaza numai de retributia pentru munca prestata, fara a avea si celelalte drepturi de care beneficiaza persoanele cu contracte de munca. Retribuirea pe baza de tarife se va putea aplica si personalului organizatiilor socialiste care pe linga activitatea de baza desfasoara si o activitate comerciala.
    (3) In activitatea de prestari servicii se poate aplica retribuirea pe baza de varsaminte in cote fixe sau in sume antecalculate, in care retributia lucratorului reprezinta diferenta dintre cheltuielile pentru materiile prime, materiale, energie, amortismente, plus beneficiul unitatii, fata de valoarea prestarilor realizate.
    Art. 109
    (1) In activitatea de alimentatie publica si de prestari servicii poate fi utilizat personal operativ care administreaza unitatile pe baza de contract. Retributia acestora consta din suma ramasa din venitul realizat dupa achitarea catre unitatea comerciala la care sint incadrati a tuturor obligatiilor, cum sint amortismentele pentru inventarul pus la dispozitie de unitate, beneficiul si impozitul.
    (2) Personalul de conducere si cel de executie tehnic, economic si de alta specialitate din unitatile comerciale cu amanuntul, de alimentatie publica si de turism, care contribuie direct la cresterea volumului de activitate, poate fi retribuit in acord direct proportional cu gradul de indeplinire a planului. Personalul de conducere si cel de executie tehnic, economic si de alta specialitate din unitatile cu ridicata se retribuie in acord direct proportional cu gradul de indeplinire a planului de desfacere cu ridicata al unitatii. Acest personal, precum si sefii de depozite din unitatile cu ridicata, pe linga retributia cuvenita conform celor prevazute mai sus vor primi in plus si 0,5% din retributia tarifara de incadrare pentru fiecare procent de depasire a planului de desfacere cu amanuntul al principalelor unitati pe care le aprovizioneaza, iar in cazul nerealizarii planului de desfacere cu amanuntul, retributia cuvenita se va diminua cu 0,5% din retributia tarifara de incadrare pentru fiecare procent de nerealizare. Consiliul de Ministri va putea stabili perioadele si produsele la care aceasta prevedere nu are aplicabilitate. La unele functii de conducere din unitatile comerciale, retributia se majoreaza sau se diminueaza cu 1% din retributia tarifara, pentru fiecare procent de depasire sau nerealizare a beneficiului planificat, in limita a 10% din retributia tarifara corespunzatoare timpului lucrat.
    (3) La unitatile de comert interior si la unitatile de aprovizionare tehnico-materiala, printre indicatorii in raport de care se acorda retributia tarifara pentru personalul incadrat pe functii de conducere a unitatilor, in mod obligatoriu sint volumul de aprovizionare sau de desfacere planificat si beneficiul planificat.
    (4) La unitatile de comert interior si turism o parte din sporul anual al vinzarilor sau prestarilor se va realiza pe seama cresterii volumului de activitate pe un lucrator, iar cresterea retributiei medii a personalului operativ si muncitorilor va fi corelata cu volumul desfacerilor si prestarilor. Aceasta corelatie va fi prevazuta in planurile anuale ale ministerelor cu activitate comerciala, indicatorul planului de munca si retribuire pentru aceste ministere fiind fondul de retribuire la 1000 lei desfacere si prestari.
    (5) Pentru personalul din ramura circulatia marfurilor, retribuit pe baza de cote, cu remiza adaugata la nota de plata si in acord direct proportional, se va asigura un minim garantat de 75% din retributia tarifara de incadrare, in cazul cind in anumite perioade volumul de activitate obtinut, datorita unor cauze independente de munca personalului, duce la realizarea unor retributii sub minimul garantat. Diferenta intre sumele cuvenite in raport cu volumul de activitate si minimul garantat acordat va fi recuperata in perioadele urmatoare din drepturile realizate peste retributia tarifara.
    Art. 110
    (1) In comertul exterior retribuirea muncii are drept scop cointeresarea personalului in sporirea continua a exporturilor de marfuri si incasarilor valutare, realizarea importurilor necesare economiei nationale, cresterea eficientei comertului exterior, largirea cooperarii economice si tehnico-stiintifice a Romaniei cu alte tari si asigurarea unei balante de plati externe echilibrate.
    (2) La unitatile de comert exterior printre indicatorii in raport de care se acorda retributia tarifara pentru personalul incadrat pe functii de conducere a unitatilor, in mod obligatoriu sint volumul de export valoric pe relatii si volumul de import exprimat valoric in preturi de plan.
    (3) Retributia tarifara a personalului din aparatul intreprinderilor de comert exterior este cea prevazuta pentru grupa III de ramuri, la gradele special, I, II si III.
    (4) Retributia tarifara de incadrare in lei a personalului intreprinderilor de comert exterior si din centralele industriale, trimis in misiune permanenta in strainatate, este cea prevazuta in nomenclatorul unitatilor respective, pentru functiile indeplinite in strainatate.
    (5) In afara de premiile anuale - gratificatii - si cele ce se acorda in cursul anului pentru realizari deosebite, potrivit reglementarilor generale, personalul intreprinderilor de comert exterior mai poate beneficia de premii pentru incadrarea de operatiuni de export-import si prestari de servicii, care prezinta o eficienta valutar-financiara ridicata pentru economia nationala.
    Art. 111
    (1) Modul de incadrare a lucratorilor operativi, conditiile de aplicare a retributiilor tarifare superioare sau inferioare, treptele de rulaj, categoriile de unitati, utilizarea functiei de sef depozit - lucrator gestionar - si la alte unitati economice decit cele din circulatia marfurilor, precum si atributiile ce revin lucratorilor comerciali si clasele de retribuire in care acestia se incadreaza, se stabilesc de ministerele si organele centrale interesate, cu acordul Ministerului Muncii.
    (2) Retributia personalului din circulatia marfurilor este prevazuta in anexa nr. IV.
    F. CERCETAREA STIINTIFICA SI PROIECTAREA
    Art. 112
    (1) Sistemul de retribuire din unitatile de cercetare si proiectare asigura cointeresarea materiala a personalului pentru efectuarea de cercetari care contribuie la promovarea continua a progresului tehnico-stiintific, la scurtarea ciclului cercetare-proiectare-productie, la introducerea tehnologiilor noi, moderne, la cunoasterea si folosirea legilor naturii si ale societatii, in vederea infaptuirii programului de dezvoltare economica si sociala a tarii.
    (2) In aceste activitati, sistemul de retribuire asigura, totodata, cointeresarea personalului in aplicarea celor mai eficiente solutii economice si functionale, care conduc la obtinerea de produse de calitate superioara, reducerea costului investitiilor si a ponderii constructiilor in valoarea acestora, la extinderea tipizarii constructiilor, la proiectarea de masini si utilaje moderne, marirea gradului de mecanizare si automatizare a proceselor de productie, precum si la realizarea si predarea proiectelor la termenele stabilite.
    1. Cercetarea stiintifica si proiectarea tehnologica
    Art. 113
    (1) Retributia tarifara a personalului atestat, de cercetare stiintifica si de proiectare tehnologica, se diferentiaza pe 4 grade profesionale si - corespunzator incadrarii unitatilor in care isi desfasoara activitatea - pe 3 niveluri de retribuire.
    (2) Retributia tarifara a functiilor si gradelor profesionale de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica este urmatoarea:
-----------------------------------------------------------------------
                        Numar      Clasele de retribuire la nivelul de
 Functia si gradul      gradatii   baza - minim - si la ultima
 profesional                               gradati - maxim
                        -----------------------------------------------
                                         Nivel de retribuire
                        -----------------------------------------------
                                         I          II        III
-----------------------------------------------------------------------
 Cercetator stiintific
 principal, inginer
 proiectant principal
  - gradul I                5          33-38       32-37      31-36
  - gradul II               5          30-35       29-34      28-33
  - gradul III              6          25-32       24-31      23-30
 Cercetator stiintific,
 inginer proiectant         6          23-29       22-28      21-27
-----------------------------------------------------------------------
    (3) Incadrarea unitatilor de cercetare si de proiectare tehnologica pe cele 3 niveluri de retribuire se aproba de Consiliul de Ministri la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale sau consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, pe baza urmatoarelor criterii:
    a) importanta lucrarilor de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica, pentru promovarea progresului tehnic, economic si social, contributia efectiva adusa la dezvoltarea economiei si culturii;
    b) eficienta economica a fiecarei unitati, caracterizata prin volumul si complexitatea lucrarilor desfasurate pe baza de contracte, organizarea activitatii de microproductie, efectuarea de lucrari care sa conduca la realizarea de produse noi, de calitate superioara, pentru satisfacerea nevoilor interne si pentru export, introducerea tehnologiilor proprii care reduc importul de licente si instalatii, precum si alte lucrari care sa se concretizeze in obtinerea unor importante beneficii in economie;
    c) marimea unitatii, caracterizata prin numar de sectii, de ateliere de productie, statii pilot, filiale, precum si prin numarul personalului si alte criterii specifice.
    Art. 114
    (1) Incadrarea si promovarea personalului de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica se fac pe grade profesionale, functii si, in cadrul acestora, pe gradatii, in raport cu rezultatele obtinute, contributia personala adusa la realizarea si depasirea planului unitatii, valoarea lucrarilor efectuate si eficienta lor economica, disciplina in munca si respectarea conditiilor de vechime prevazute de lege.
    (2) Incadrarea si promovarea personalului de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica pe grade profesionale si functii se fac pe baza de concurs, in conditiile prevazute de Statutul pentru organizarea activitatii si promovarea personalului de cercetare.
    (3) Promovarea personalului de cercetare si proiectare tehnologica pe gradatii se face cu respectarea prevederilor art. 33 din prezenta lege.
    (4) In cadrul gradelor profesionale de cercetator stiintific principal I si II si inginer proiectant principal I si II, personalul de cercetare si de proiectare tehnologica poate fi promovat pe 5 gradatii, iar in cele de cercetator stiintific principal III, cercetator stiintific, inginer proiectant principal III si inginer proiectant, pe 6 gradatii, asa cum se prevede in anexa nr. IV.
    (5) Personalului de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica incadrat la ultima gradatie, cu o vechime de cel putin 25 ani in specialitate, care are merite deosebite in activitatea de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica, concretizate in lucrari cu o inalta eficienta economica sau sociala, i se poate conferi gradatia de merit care da dreptul la o retributie tarifara lunara majorata cu 2 clase de retribuire.
    (6) Personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica i se acorda, pe linga retributia tarifara corespunzatoare gradului profesional obtinut, o indemnizatie diferentiata pe nivelurile prevazute la art. 113 alin. (1), in raport cu functia de conducere pe care o detine. Personalul de conducere al institutelor centrale de cercetare are urmatoarele indemnizatii:
                                            lei/luna
------------------------------------------------------------
                            Indemnizatia de conducere
                          ----------------------------------
 Functia de conducere          Nivel de retribuire
                          ----------------------------------
                            I            II          III
------------------------------------------------------------
 Director general de
 institut central         1200-2500    1000-2000    800-1500
 Director general
 adjunct de institut
 central                  1000-1800     700-1400    600-1100
------------------------------------------------------------
    Personalul de conducere al institutelor de cercetare si proiectare tehnologica are urmatoarele indemnizatii:
                                            lei/luna
------------------------------------------------------------
                                 Marimea unitatii
                          ----------------------------------
 Functia de conducere     mare        mijlocie      mica
------------------------------------------------------------
 Director institut       1000-1800    700-1400      600-1100
 Director adjunct
 stiintific - tehnic -
 institut                 600-1200    500- 900      400- 700
 Director centru             -           -          400- 700
 Sef de sectie            400- 700    300- 600      250- 500
 Sef laborator,
 sector, atelier          250- 400    200- 350      200- 325
------------------------------------------------------------
Indemnizatiile prevazute in tabelul de mai sus se acorda in conditiile stabilite la art. 30 alin. (2).
    (7) Profesorii, conferentiarii si lectorii - sefii de lucrari - titulari din invatamintul superior, numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si proiectare tehnologica, primesc retributia tarifara a functiei didactice de baza si indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o ocupa in unitatea de cercetare si proiectare tehnologica.
    (8) Sefii programelor de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta economica deosebita pot fi echivalati cu sefii sectiilor de cercetare si de proiectare tehnologica, cu aprobarea Consiliului de Ministri. Pentru activitatea desfasurata pe durata realizarii programelor, pe linga retributia tarifara a functiei de baza, acestia primesc o indemnizatie corespunzatoare sefului de sectie, in raport cu importanta si complexitatea programelor.
    (9) Acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (6), (7) si (8) exclude primirea altor indemnizatii de conducere.
    (10) Pentru unele cadre de cercetare si proiectare tehnologica cu un inalt nivel de pregatire profesionala, de valoare exceptionala, recunoscute pe plan intern si international, se poate acorda, pe durata determinata, retributia tarifara mai mare cu pina la 25% . Numarul celor carora li se acorda o asemenea retributie nu va depasi 1% din totalul cadrelor de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica si se aproba nominal de Consiliul de Ministri.
    Art. 115
    Consiliul de Ministri, odata cu aprobarea incadrarii unitatilor de cercetare si proiectare tehnologica pe cele 3 niveluri de retribuire, stabileste si grupa de ramuri, precum si gradul unitatii dupa care se face retribuirea personalului de cercetare si proiectare tehnologica cu studii superioare neatestat si a personalului din activitatea de cercetare stiintifica si de proiectare tehnologica fara studii superioare.
    Art. 116
    (1) Acordarea retributiei tarifare personalului de executie cu studii superioare atestat si neatestat, precum si personalului de conducere din cercetarea stiintifica si proiectarea tehnologica, se face raport cu indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor de plan care se exprima prin respectarea termenelor finale si intermediare ale fazelor de cercetare si de proiectare tehnologica, atingerea parametrilor prevazuti, respectarea clauzelor din contractele incheiate si aplicarea in practica a rezultatelor cercetarilor terminate.
    (2) Din retributia tarifara a personalului atestat si neatestat din unitatile de cercetare si proiectare tehnologica se efectueaza retineri lunare de 5-20%, pe toata durata de executie a temelor. Sumele astfel retinute se restituie cu conditia respectarii termenelor intermediare, stabilite pe faze de cercetare si proiectare tehnologica, si a termenelor finale.
    (3) Pentru personalul din activitatea de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica, incadrat pe functii de conducere, acordarea retributiei tarifare si a indemnizatiei de conducere se face tinindu-se seama de realizarea sarcinilor stabilite pe ansamblul unitatii sau al compartimentului pe care il conduce, precum si de realizarea sarcinilor ce ii revin in calitate de executant direct la temele sau proiectele la care participa, potrivit prevederilor din Statutul pentru organizarea activitatii si promovarea personalului de cercetare.
    Art. 117
    Finantarea tuturor cheltuielilor pentru retribuirea muncii personalului din unitatile de cercetare si proiectare tehnologica se face din incasarile realizate de aceste unitati, ca urmare a contractelor incheiate in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 118
    (1) In activitatea de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica se poate aplica forma de retribuire in acord global, in conditiile stabilite la art. 120 din prezenta lege.
    (2) Personalului de proiectare din unitatile de cercetare si proiectare tehnologica, care nu desfasoara activitate de proiectare tehnologica, i se aplica reglementarile din prezenta lege, stabilite pentru personalul din celelalte unitati de proiectare.
    2. Proiectarea*)
-----------------
    *) Proiectare de investitii si alte forme de proiectare, diferite de cele de la pct. 1.

    Art. 119
    (1) Incadrarea si promovarea personalului din activitatea de proiectare se fac pe functii si grade profesionale, iar in cadrul lor, pe gradatii. Promovarea personalului de proiectare in functii se face prin examen sau concurs - cu respectarea prevederilor Legii nr. 12/1971, iar promovarea in gradatii se face in conditiile art. 33 din prezenta lege.
    (2) Institutele de proiectare sint grupate pe patru grade, in functie de marimea lor si de complexitatea activitatii. Incadrarea fiecarui institut intr-unul din cele patru grade se face de Consiliul de Ministri.
    (3) Retributia tarifara a principalelor functii de executie este urmatoarea:
----------------------------------------------------------------
 Functia                 Numar      Clasele de retribuire la
                         gradatii   nivelul de baza - minim -
                                    - si la ultima gradatie -
                                    maxim - functii de executie
----------------------------------------------------------------
 Inginer - arhitect -
 proiectant principal
 - gradul I                  5               31-36
 - gradul II                 5               28-33
 - gradul III                6               24-31
 Inginer - arhitect -
 proiectant                  6               22-28
----------------------------------------------------------------
    Retributia tarifara a inginerului - arhitectului - proiectant si a celui principal este aceeasi pentru toate gradele institutelor de proiectare, cu exceptia retributiei inginerului - arhitectului - proiectant principal I, care la institutele de gradele III si IV este cu cite o clasa mai mica fata de cea de la institutele de gradele I si II.
    (4) Retributia tarifara a functiilor de chimisti, fizicieni, geologi, matematicieni, economisti etc., utilizate in sectiile sau atelierele de proiectare, din institute si centre, este cea aprobata pentru functiile corespunzatoare din unitatile din grupa III de ramuri.
    (5) Personalului de conducere din activitatea de proiectare i se acorda, pe linga retributia tarifara corespunzatoare gradului profesional obtinut, o indemnizatie diferentiata dupa gradul de organizare a unitatilor, tinind seama de functia pe care a detine.
    (6) Indemnizatia de conducere a functiilor de conducere din institutele si centrele de proiectare este urmatoarea:
                                                         lei/luna
-------------------------------------------------------------------
                                  Indemnizatia de conducere
                          -----------------------------------------
 Functia                                Gradul unitatii
                          -----------------------------------------
                            I        II         III         IV
-------------------------------------------------------------------
 Director institut       1000-1800   700-1400   600-1000   400-700
 Director adjunct
 tehnic institut          600-1200   500- 900   400- 700      -
 Director centru             -          -          -       400-700
 Sef de sectie            400- 700   300- 600   250- 500   250-500
 Sef de atelier           250- 400   200- 350   200- 325   200-325
-------------------------------------------------------------------
    Art. 120
    (1) In activitatea de proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire in acord global. Sumele pe lucrari pentru retribuirea proiectantilor de toate specialitatile se vor stabili, de regula, pe baza de unitati fizice, pe categorii de lucrari. Personalul de proiectare care lucreaza in acord global primeste, pe parcursul elaborarii proiectului sau lucrarii, avansuri lunare, reprezentind 80% din retributia tarifara de incadrare. Avansurile cumulate nu pot fi mai mari de 80% din suma stabilita pe proiect sau lucrare.
    (2) La predarea proiectului sau lucrarii, suma totala stabilita pe lucrare se repartizeaza membrilor colectivului, in functie de contributia acestora. Din suma cuvenita fiecaruia se retine o parte de 10% care se restituie dupa intrarea in functiune a lucrarii respective si realizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in proiect, iar cealalta parte de 90% se plateste proiectantului respectiv, dupa ce in prealabil s-au scazut avansurile primite pe parcursul elaborarii proiectului sau lucrarii.
    (3) In locul retinerilor pe proiect ce se fac pina la realizarea lucrarilor si atingerea parametrilor se poate retine personalului de proiectare o suma fixa sub forma unei cote din retributia tarifara pentru constituirea unei garantii reprezentind pina la o retributie tarifara lunara, dar nu mai putin de 20% din aceasta.
    Art. 121
    Retribuirea sefilor de proiecte si a proiectantilor de specialitate, pe perioadele de timp in care acorda asistenta tehnica pe santiere, in baza contractelor incheiate in acest scop cu beneficiarii, se face cu retributia medie realizata in ultimele 12 luni premergatoare plecarii pe santier, dar nu mai putin de retributia tarifara de incadrare si sporul de vechime.
    Art. 122
    Acordarea retributiei tarifare personalului de proiectare de executie si personalului de conducere din proiectare se face in raport cu indeplinirea calitativa si cantitativa a sarcinilor de plan, care se exprima prin predarea la termen a proiectelor si calitatea acestora, realizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in proiectul lucrarii, reducerea importurilor pentru investitie si productie prin promovarea conceptiei proprii si folosirea masinilor, utilajelor si materiilor prime indigene, reducerea consumurilor specifice la principalele materiale.
    Art. 123
    Pentru personalul care nu lucreaza in acord, indicatorul in functie de care se calculeaza marimea adaosului la retributia tarifara, conform prevederilor art. 44, este volumul total al activitatii de proiectare.
    Art. 124
    (1) Pentru retribuirea personalului de proiectare - de executie si de conducere - din sectiile, atelierele si colectivele de proiectare, organizate in subordinea centralelor industriale, altor unitati asimilate acestora, intreprinderilor sau altor unitati economice, potrivit normelor de structura aprobate pentru unitatile de cercetare si proiectare, se aplica prevederile art. 119 - 123.
    (2) Pentru personalul din sectiile, atelierele si colectivele de proiectare organizate pe baza normelor unitare de structura stabilite pentru unitati economice, retribuirea se face in aceleasi conditii ca si pentru personalul din unitatea in care functioneaza.
    3. Prevederi comune
    Art. 125
    Retributia tarifara a personalului din aparatul functional este cea aprobata pentru functiile corespunzatoare din unitatile din grupa V de ramuri. La unitatile de cercetare si de proiectare tehnologica, precum si la unitatile de proiectare, la care sint organizate sectii si ateliere de productie, retributia personalului acestor subunitati este cea prevazuta pentru grupa de ramuri corespunzatoare.
    Art. 126
    Prevederile art. 39-49 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si activitatii de cercetare stiintifica si proiectare, in conditiile stabilite de Consiliul de Ministri.
    Art. 127
    (1) Sursele de constituire a fondurilor pentru premierea in cursul si la sfirsitul anului a personalului din unitatile de cercetare stiintifica si proiectare, precum si modalitatile de acordare a premiilor, sint cele prevazute la art. 50-65 din prezenta lege, pentru unitatile economice.
    (2) Totalitatea premiilor de care poate beneficia personalul din unitatile de cercetare si proiectare sub forma de gratificatii si premii in cursul anului, conform art. 50-61 din prezenta lege, nu va depasi, in cursul unui an calendaristic, trei retributii tarifare lunare de incadrare.
    Art. 128
    Retributia personalului din unitatile de cercetare si de proiectare este prevazuta in anexa nr. IV.
    G. UNITATILE DE OPERATIUNI BANCARE SI DE ASIGURARI
    Art. 129
    Retribuirea muncii personalului din unitatile de operatiuni bancare si de asigurari trebuie sa cointereseze acest personal la realizarea in bune conditii a sarcinilor legate de finantarea si creditarea productiei si investitiilor, de perfectionarea controlului prin leu a eficientei activitatii economice, de asigurarea unei circulatii banesti normale, precum si de atragerea disponibilitatilor banesti ale populatiei.
    Art. 130
    (1) Retributia tarifara a personalului incadrat in functii de executie si de conducere in unitatile de operatiuni bancare si de asigurari se diferentiaza pe categorii de unitati, fiind corelata cu retributia din urmatoarele grupe de ramuri:
    a) sucursalele bancilor: grupa IV de ramuri;
    b) sucursalele ADAS si C.E.C.: grupa V de ramuri;
    c) sucursalele LOTO-PRONOSPORT: grupa VI de ramuri.
    (2) Retributia tarifara a principalelor functii de conducere si de executie din unitatile de operatiuni bancare si de asigurari este urmatoarea:

----------------------------------------------------------------
 Functia                               Clasele de retribuire la
                                       nivelul de baza
                                       - minim - si la ultima
                                       gradatie - maxim
----------------------------------------------------------------
 Director la sucursalele judetene
 ale bancilor, gradul I*)                     34
 Director la sucursalele judetene
 ADAS si C.E.C.,  gradul I*)                  32
 Sef serviciu specialitate, revizor
 sef la sucursalele judetene ale
 bancilor, gradul I                         27 - 32
 Sef serviciu specialitate la
 sucursalele judetene ADAS si C.E.C.,
 gradul I                                   25 - 30
 Inspector principal la sucursalele
 judetene ale bancilor
                       - inginer            24 - 31
                       - economist          23 - 30
 Inspector la sucursalele bancilor
                       - inginer            22 - 28
                       - economist          21 - 27
---------------------------------------------------------------
    *) Retributie tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    Art. 131
    Acordarea retributiei tarifare pentru personalul din unitatile de operatiuni bancare si de asigurari se face in raport de realizarea unor indicatori de plan, conditionata de realizarea in intregime a sarcinilor individuale sau colective, care decurg din planul de stat, din alte acte normative, din planul de munca al unitatii, precum si din regulamentele de organizare si functionare.
    Art. 132
    La unitatile de operatiuni bancare, inclusiv administratiile centrale ale bancilor, premiile anuale - gratificatiile - se acorda dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de retribuire realizat anual si se elibereaza in limita sumelor prevazute in acest scop in planul de venituri si cheltuieli. Fondul de premiere anuala se repartizeaza intregului personal, proportional cu retributia tarifara de incadrare corespunzatoare timpului pentru care a fost retribuit de unitate. Premiul maxim ce se poate acorda este de o retributie tarifara lunara.
    Art. 133
    Casa de Economii si Consemnatiuni va putea acorda premii persoanelor incadrate in alte unitati, care au obtinut cele mai bune rezultate in actiunea de atragere a disponibilitatilor banesti ale populatiei, in limita unui fond anual prevazut in planul de cheltuieli aprobat.
    Art. 134
    Retributia personalului din unitatile de operatiuni bancare si de asigurari este prevazuta in anexa nr. IV.
    II. Activitati social-culturale
    A. INVATAMINT
    Art. 135
    Sistemul de retribuire a personalului din unitatile de invatamint trebuie sa contribuie la cointeresarea materiala a acestuia pentru imbunatatirea continua a activitatii de instruire si educare a tinerelor generatii, de insusire de catre acestea a culturii generale, a cunostintelor de specialitate si a deprinderilor practice necesare exercitarii, la absolvire, a unor activitati utile societatii, in vederea integrarii active in viata sociala, precum si de formare a conceptiei stiintifice despre natura si societate, de cultivare a dragostei fata de patrie si popor, fata de idealurile de pace, intelegere intre popoare si progres social.
    Art. 136
    (1) Retributia tarifara a personalului didactic se diferentiaza, la fiecare functie si grad didactic, in raport cu calitatea activitatii instructiv-educative si stiintifice si cu vechimea in invatamint, printr-un numar de 5-6 gradatii. La cadrele didactice retributia tarifara astfel stabilita cuprinde si sporul pentru vechime. Pentru cadrele didactice definitivate, care isi desfasoara activitatea in localitati rurale cu conditii deosebite, vechimea pentru acordarea unei gradatii se poate reduce la 3 ani. Pentru cadrele didactice cu rezultate deosebite in activitate, de la toate formele de invatamint, vechimea pentru acordarea gradatiilor se poate reduce de la 5 la 4 ani.
    (2) Retributia tarifara a cadrelor didactice din invatamintul superior se diferentiaza si in raport cu complexitatea si importanta disciplinei pentru dezvoltarea economico-sociala a tarii, pe trei niveluri - A, B si C.
    (3) In invatamintul superior, la nivelul A se cuprind disciplinele fundamentale: matematica, fizica, chimia, stiintele biologice, stiintele geologice, limba si literatura romana, disciplinele tehnice de specialitate pentru invatamintul tehnic, agricol si medico-farmaceutic; disciplinele de stiinte sociale, stiintele economice, juridice, pedagogia, istoria, geografia, limbile straine, la facultatile sau sectiile de profil. La nivelul B se cuprind disciplinele de stiinte sociale, stiintele economice, juridice, pedagogia, istoria, geografia, limbile straine, la alte facultati sau sectii decit cele de profil, iar la nivelul C, disciplinele din invatamintul de educatie fizica si sport, din invatamintul de arte plastice, de teatru-cinematografie si de muzica, disciplinele din institutele pedagogice de 3 ani si din facultatile pedagogice de 3 ani, precum si desenul tehnic din invatamitul economic si artistic. Incadrarea pe niveluri a disciplinelor ce nu sint prevazute la acest alineat se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea Ministerului Educatiei si Invatamintului.
    (4) Cadrele didactice care indeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolara si de sef catedra in invatamintul superior precum si profesorii care desfasoara activitate de diriginte de clasa, invatatorii si institutorii care predau in acelasi timp la 2-4 clase in invatamintul primar, primesc, pe linga retributia tarifara a functie didactice, indemnizatii lunare, care fac parte din retributia tarifara.
    (5) Pentru indeplinirea functiilor de rector, prorector, decan, prodecan si director educativ de camine studentesti, precum si pentru indeplinirea altor functii sau activitati didactice, retribuirea se face cu indemnizatii lunare care nu fac parte din retributia tarifara.
    Art. 137
    (1) Retributia tarifara a principalelor functii didactice este urmatoarea:
    a) in invatamintul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si tehnic:

                                                                  lei/luna
-----------------------------------------------------------------------------
                   Clasele de retribuire corespunzatoare       Indemnizatiile
                   retributiei tarifare dupa vechimea in       lunare de
                   in invatamint                               conducere
 Functia         --------------------------------------------  pentru
                 3-5  5-10  10-15  15-20  20-23  23-26  peste  unitatile de
                 ani  ani    ani    ani    ani    ani   26 ani categoria I
-----------------------------------------------------------------------------
    1             2    3      4      5      6      7      8         9
-----------------------------------------------------------------------------
 Director        Retributia tarifara corespunzatoare functiei
                 didactice, gradului si vechimii in invatamint,
                 la care se adauga indemnizatia de conducere
 - grupuri
   scolare
   care au
   plan de
   productie                                                        800
 - licee cu
   peste
   2000
   elevi                                                            650
 - scoli
   generale
   cu clasele
   I-IV                                                             300
 Director
 adjunct         Retributia tarifara corespunzatoare functiei
                 didactice, gradului si vechimii in invatamint,
                 la care se adauga indemnizatia de conducere
 - grupuri
   scolare
   care au
   plan de
   productie                                                        650
 - licee cu
   peste
   2000
   elevi                                                            550
 Profesor cu
 studii
 superioare
 universitare*)
 - gradul
   didactic I     -    24     26     27     29     30     31
 - gradul
   didactic
   II             -    21     23     24     26     27     28
 - definitiv      18   19     21     22     24     25     26
 Profesor cu
 institut
 pedagogic
 de 3 ani
 - gradul
   didactic I     -    20     22     23     25     26     27
 - gradul
   didactic II    -    17     19     20     22     23     24
 - definitiv      14   15     17     18     20     21     22
 Invatator
 cu liceul
 pedagogic
 - gradul
   didactic I     -    17     18     19     21     23     26
 - gradul
   didactic II    -    14     15     16     18     20     23
 - definitiv      11   12     13     14     16     18     21
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Se aplica la licee, scoli de specializare postliceala, de maistri si profesorilor ingineri de la scolile profesionale. Retributia tarifara a profesorilor de la disciplinele din specialitatea de baza a liceelor industriale, agricole, silvice, economice si sanitare, a scolilor de specializare postliceala si a scolilor de maistri este mai mare cu o clasa, iar cea a profesorilor din invatamintul primar, gimnazial si profesional, mai mica cu o clasa.

    b) in invatamintul superior:
------------------------------------------------------------------------------
             Clasele de retribuire           Indemnizatiile de conducere
             corespunzatoare retributiei           - lei lunar -
             tarifare dupa vechimea in
             invatamint
 Functia                                  ------------------------------------
                                                categoria institutiei
             -----------------------------------------------------------------
             3   5   10  15  20   peste
             -5  -10 -15 -20 -25  25
             ani  ani  ani   ani  ani      I         II       III       IV
------------------------------------------------------------------------------
Rector       Retributia tarifara       2300-2700 1900-2300 1600-1900 1300-1600
Prorector    corespunzatoare           1900-2200 1600-1900 1300-1600 1000-1300
Decan        functiei didactice        1250-1400 1075-1250 950-1075
Prodecan     si vechimii in             950-1075 850- 950
Sef          invatamint, la care se                   325 - 650
catedra      adauga indemnizatia de
             conducere

Profesor
universitar       34  35  36  37  38
Conferentiar
universitar       31  32  33  34  35
Lector
universitar   25  26  27  29  30  32
Asistent
universitar   23  24  25  26  27  29
------------------------------------------------------------------------------
    (2) Indemnizatiile de conducere prevazute in tabelul de mai sus se acorda in conditiile stabilite la art. 30 alin. (2).
    (3) Retributia tarifara prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda cadrelor didactice care predau in invatamintul superior discipline incadrate la nivelul A. Profesorii si conferentiarii universitari au o retributie tarifara mai mica, fata de cea prevazuta la alin. (1) lit. b), cu o jumatate de clasa de retribuire, daca predau discipline cuprinse la nivelul B, si cu o clasa de retribuire, daca predau discipline cuprinse la nivelul C.
    (4) Lectorii - sefii de lucrari si asistentii universitari - inclusiv cei stagiari - au o retributie tarifara mai mica, fata de cea prevazuta la alin. (1) lit. b), cu o clasa de retribuire, daca predau discipline cuprinse la nivelul B si cu 2 clase de retribuire, daca predau discipline cuprinse la nivelul C.
    (5) Reglementarile prevazute in prezenta lege pentru personalul din invatamintul superior se aplica si personalului de la institutele si centrele de perfectionare a cadrelor didactice, inclusiv de la filialele acestora.
    Art. 138
    (1) Retributia tarifara prevazuta in lege pentru cadrele didactice din invatamintul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si tehnic este mai mare cu 2 clase de retribuire pentru personalul didactic care lucreaza in casele de copii si in scolile speciale pentru copii cu deficiente, cu exceptia profesorilor de la liceele organizate pentru copii cu deficiente, la care retributia tarifara este mai mare cu o clasa de retribuire.
    (2) Persoanele numite in invatamint, cu o vechime recunoscuta in invatamint de cel putin 3 ani, precum si cadrele didactice suplinitoare, sint retribuite, potrivit functiei didactice indeplinite, studiilor si vechimii recunoscute in invatamint, cu retributia tarifara stabilita pentru personalul didactic definitiv, avind obligatia sa obtina definitivarea in termenul prevazut in Statutul personalului didactic.
    Art. 139
    Cadrelor didactice definitive sau titularizate in invatamint, incadrate la ultima gradatie, care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de invatamint si au o vechime de cel putin 25 de ani in invatamint, li se poate acorda o gradatie de merit, in limita fondului de retribuire planificat. Cadrele didactice carora li se acorda gradatia de merit vor primi o retributie tarifara majorata cu 2 clase de retribuire, fata de cea prevazuta la ultima gradatie.
    Art. 140
    Pentru cadrele didactice din invatamintul superior cu un inalt nivel de pregatire profesionala, de valoare exceptionala, dovedita in activitatea didactica si de cercetare, recunoscute pe plan intern si international, se pot acorda, pe durata determinata, retributii tarifare mai mari cu pina la 25% . Numarul celor carora li se acorda o asemenea retributie nu va depasi 1% din totalul cadrelor didactice din invatamintul superior si se aproba nominal de Consiliul de Ministri.
    Art. 141
    Personalul din unitatile de invatamint beneficiaza de premii anuale dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de retribuire realizat anual. Fondul de premiere se repartizeaza in raport cu contributia fiecarei persoane la bunul mers al activitatii unitatii din care face parte.
    Art. 142
    Pentru cele mai bune rezultate obtinute in cadrul concursurilor de material didactic si pentru stimularea manifestarilor didactice si educative, personalul didactic poate fi premiat din fondurile speciale destinate acestui scop, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 143
    (1) Cadrele didactice, personalul de cercetare stiintifica, personalul auxiliar de specialitate, muncitorii, precum si alte categorii de personal din invatamintul superior, care au participat in afara obligatiilor de serviciu la lucrarile de cercetare, proiectare, expertize, analize de laborator si alte lucrari de acest fel, executate pe baza de contracte de colaborare, pot beneficia de premii, in limita unei cote de 10-15% din sumele incasate, daca lucrarile respective au fost predate la termen si de calitate corespunzatoare. Premiile individuale nu pot depasi 25% din retributia tarifara realizata in perioada pentru care se face premierea.
    (2) Maistrii instructori pot fi premiati la sfirsitul anului dintr-un fond constituit din veniturile nete incasate din valorificarea productiei realizate in atelierele scoala, in limita unei cote stabilite potrivit dispozitiilor legale. Premiul individual din acest fond, impreuna cu gratificatia anuala, nu poate depasi, pe un an calendaristic, trei retributii tarifare lunare de incadrare.
    Art. 144
    Cadrele didactice si specialistii din productie sau din alte domenii de activitate pot fi retribuiti prin plata cu ora, conform reglementarii in vigoare, pentru activitatea didactica de predare, seminarii, lucrari practice, desfasurata in afara obligatiilor de munca de la functia de baza, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai caror titulari lipsesc temporar, precum si pentru indeplinirea unor activitati didactice pentru care nu se justifica infiintarea unor posturi. Totalul sumelor incasate pentru indeplinirea de activitati didactice platite cu ora nu poate depasi in medie pe an scolar (universitar) 25% din retributia functiei didactice indeplinite.
    Art. 145
    Retributia personalului din unitatile de invatamint de toate gradele si din unitatile apartinind invatamintului este prevazuta in anexa nr. V.
    B. OCROTIREA SANATATII
    Art. 146
    Aplicarea sistemului de retribuire in unitatile sanitare trebuie sa stimuleze sporirea continua a eficientei activitatii personalului din acest sector, indreptata spre ridicarea nivelului de ingrijire a sanatatii populatiei, prin intensificarea si ridicarea nivelului calitative al actiunilor profilactice si curative, printr-o inalta tinuta profesionala si etica, solicitudine si grija fata de om, prin continua imbunatatire a pregatirii de specialitate, prin perfectionarea din toate punctele de vedere a ocrotirii sanatatii publice in tara noastra.
    Art. 147
    (1) Retributia tarifara a personalului sanitar se stabileste pe functii si grade profesionale, diferentiata in raport de nivelul de pregatire si conditiile specifice de munca. Pentru personalul sanitar cu pregatire superioara, precum si pentru personalul mediu sanitar, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-6 gradatii, iar pentru personalul auxiliar sanitar, pe un nivel de baza si 3 gradatii.
    (2) Retributia tarifara a medicilor se diferentiaza si in raport cu complexitatea si dificultatea specialitatii si locului de munca pe doua niveluri de retribuire I si II. La nivelul I se incadreaza:
    a) medicii primari si principali care efectueaza interventii chirurgicale cu un inalt grad de complexitate si dificultate, in cadrul unor unitati, sectii sau compartimente special constituite si dotate, in specialitatile: neurochirurgie, chirurgie cardiaca, chirurgie toraco-pulmonara, urologie, oftalmologie si otorinolaringologie; medicii primari si principali care lucreaza in unitati si sectii clinice universitare, institute si centre medicale si de cercetare stiintifica medicala, precum si cei care isi desfasoara activitatea in specialitatile anestezie si terapie intensiva, radiologie si radioterapie;
    b) medicii de medicina generala incadrati in dispensarele comunale, care prezinta probleme complexe in ocrotirea sanatatii populatiei respective, stabilite de Consiliul de conducere al Ministerului Sanatatii. La nivelul II se incadreaza medicii care lucreaza in celelalte specialitati si locuri de munca.
    (3) Retributia tarifara a personalului mediu si auxilar sanitar se diferentiaza si in raport cu dificultatea si complexitatea locului de munca, pe doua tipuri de functii si grade profesionale, I si II.
    (4) Cadrele sanitare care indeplinesc functii de conducere primesc, pe linga retributia tarifara corespunzatoare functiei sau gradului profesional, indemnizatii de conducere lunare, diferentiate in raport cu marimea unitatii - sectiei - pe care o conduc. Aceste indemnizatii fac parte din retributia tarifara.
    Art. 148
    (1) Diferentierea retributiei tarifare a principalelor functii de specialitate sanitara, cu pregatire superioara si medie, este urmatoarea:

                                                               - lei/luna -
-----------------------------------------------------------------------------

                                  Clasele de retribuire      Indemnizatiii
                                  la nivelul de baza -       lunare
                  Numar           - minim - si la            de conducere
 Functia          gradatii        ultima gradatie -
                                  maxim
                                  ----------------------    ----------------
                                   Nivelul de retribuire    minim   maxim
                                  ----------------------
                                       I         II
-----------------------------------------------------------------------------
    1                2                 3          4            5       6
-----------------------------------------------------------------------------
                  Personal sanitar cu pregatire superioara

 Medic director   Retributia tarifara corespunzatoare
                  functiei si gradului profesional            700    1500
 Medic sef
 sectie           Retributia tarifara corespunzatoare
                  functiei si gradului profesional            225     550
 Medic primar
 gradul I             5
 - de
   specialitate                      32-37      30-35
 - de medicina
   generala                          30-35      29-34
 Medic primar
 gradul II            5
 - de
   specialitate                      30-35      28-33
 - de medicina
   generala                          28-33      27-32
 Medic primar
 gradul III           6
 - de
   specialitate                      28-34      26-32
 - de medicina
   generala                          26-32      25-31
 Medic principal      6
 - de
   specialitate                      25-32      23-30
 - de medicina
   generala                          23-30      22-29
 Medic                6              22-28      21-27
 Farmacist
 principal            6                   21-28
 Farmacist            6                   19-25
                                  Personal mediu sanitar
 Asistent
 medical
 principal            6
 - I*)                                    16-23
 - II                                     15-22
 Asistent
 medical              6
 - I*)                                    11-17
 - II                                     10-16
 Sora
 medicala
 - moasa -
 principala           6
 - I*)                                    10-16
 - II                                      9-15
 Sora
 medicala -
 moasa                6
 - I*)                                     8-14
 - II                                      7-13
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza in unitati, sectii sau compartimente de: chirurgie cardiaca, neurochirurgie, anestezie-terapie intensiva, psihiatrie si neuropsihiatrie infantila, radiologie si radioterapie, anatomie patologica, medicina legala, pediatrie, obstetrica-ginecologie, bolnavi cronici, de traumatologie-ortopedie si arsi, precum si de igiena si sanatate publica.
    (2) Retributia tarifara prevazuta in tabelul de mai sus pentru personalul sanitar este mai mare cu:
    a) 2 clase pentru: personalul sanitar, exclusiv tehnicienii sanitari, dentistii si medicii stomatologi, care lucreaza in dispensarele medicale din mediul rural; personalul sanitar care lucreaza in unitatile si sectiile de urgenta medico-chirurgicala si statiile de salvare; personalul mediu sanitar care lucreaza in 3 ture in unitatile sanitare cu paturi;
    b) cu o clasa pentru: personalul sanitar superior care lucreaza in spitale, sanatorii, policlinici si alte unitati sanitare, din mediul rural; personalul sanitar incadrat pe caravanele de radiografie medicala, de stomatologie si de laborator, precum si pentru medicii din reteaua de igiena si sanatate publica si expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    (3) In toate cazurile in care personalul sanitar beneficiaza de o retributie tarifara mai mare, prin incadrarea in nivelul I si in locurile de munca prevazute la alin. (2), retributia tarifara a acestui personal nu poate depasi cu mai mult de 3 clase de retribuire pe cea prevazuta la nivelul II.
    (4) Numarul posturilor de medici primari gradul I poate fi de cel mult 3%, al medicilor primari gradul II de cel mult 5%, iar cel al medicilor primari gradul III de cel mult 16%, din numarul total al medicilor.
    Art. 149
    Pentru rezultate deosebite obtinute in asistenta medicala a bolnavilor si in activitatea stiintifica medicala se poate acorda, in limita fondului de retribuire planificat, gradatia de merit, cadrelor sanitare incadrate la ultima gradatie si care au vechime in munca sanitara de peste 25 de ani. Cadrele carora li se acorda gradatia de merit vor avea o retributie tarifara majorata cu 2 clase de retribuire.
    Art. 150
    Pentru unele cadre medicale cu inalt nivel de pregatire profesionala, de valoare exceptionala, recunoscute pe plan intern si international, se pot acorda, pe durata determinata, retributii tarifare mai mari cu pina la 25% . Numarul medicilor carora li se acorda o asemenea retributie nu va depasi 1% din totalul cadrelor medicale si se aproba nominal de Consiliul de Ministri.
    Art. 151
    Personalul din unitatile sanitare, care se evidentiaza in mod deosebit in actiunile de imbunatatire continua a starii de sanatate a populatiei, de scadere a indicilor de morbiditate si mortalitate, de imbunatatire continua a conditiilor igienico-sanitare, precum si de introducere a unor noi metode de investigat si tratament, poate fi premiat din fondul prevazut in acest scop in planul de cheltuieli al Ministerului Sanatatii.
    Art. 152
    In vederea acoperirii unor posturi vacante si in limita posturilor normate la unitatea respectiva, personalul sanitar cu pregatire superioara poate fi retribuit cu ora pentru munca prestata in afara normei legale de munca de la functia de baza, conform reglementarii in vigoare. Totalul sumelor incasate pentru activitatea platita cu ora nu va depasi 25% din retributia tarifara lunara a functiei indeplinite.
    Art. 153
    Pentru alte activitati prestate in afara obligatiilor de serviciu de la functia de baza, personalul sanitar este retribuit conform anexei nr. V.   Art. 154
    Reglementarile prevazute in prezenta lege pentru personalul din unitatile sanitare se aplica si personalului de la caminele de batrini, de pensionari, camine atelier, casa orbilor si de la alte unitati similare.
    Art. 155
    Retributia personalului din unitatile sanitare este prevazuta in anexa nr. V.
    C. ARTA, CULTURA, PRESA SI ALE ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE
    Art. 156
    Sistemul de retribuire a personalului din unitatile de arta, cultura si presa si din alte activitati social-culturale trebuie sa stimuleze lucratorii din aceste sectoare sa-si sporeasca continuu aportul lor la imbunatatirea activitatii unitatilor in care lucreaza, indreptata spre formarea omului nou, cu o inalta constiinta socialista, un profil moral-politic inaintat si un larg orizont de cultura.
    Art. 157
    In unitatile de arta si cinematografie retributia functiilor de specialitate artistica se diferentiaza pe grade profesionale si niveluri de retribuire, in raport de complexitatea genului si de importanta institutiei artistice in care se desfasoara activitatea, conform prevederilor din la anexa nr. V.
    Art. 158
    Pentru rezultate deosebite obtinute in activitate, cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie li se poate conferi, limita fondului de retribuire planificat, de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale si consiliilor populare care au in subordine unitati artistice, gradatia de merit, care da dreptul la o retributie tarifara lunara majorata cu 2 clase de retribuire fata de cea prevazuta la ultima gradatie.
    Art. 159
    Pentru unele cadre artistice de valoare exceptionala, se pot acorda, pe durata determinata, retributii tarifare mai mari cu pina la 25% . Numarul acestor cadre carora li se poate acorda o asemenea retributie nu va depasi 1% din totalul cadrelor artistice si se aproba nominal de Consiliul de Ministri.
    Art. 160
    Cadrele de specialitate artistica care, in afara obligatiilor functiei artistice ce o detin in aceeasi unitate, indeplinesc functii de conducere, primesc, pe linga retributia tarifara corespunzatoare functiei sau gradului profesional, indemnizatii de conducere lunare, diferentiat in raport cu marimea unitatii si complexitatea activitatii.
    Art. 161
    Cadrele artistice cu rezultate valoroase in activitate, care potrivit reglementarilor legale ocupa functii de specialitate artistica fara a avea studiile cerute, pot fi retribuite, pe baza aprobarii date de Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, cu retributia tarifara nemicsorata, stabilita pentru functiile respective.
    Art. 162
    (1) Retributia tarifara a personalului artistic din arta si cinematografie se acorda la realizarea integrala a obligatiilor individuale, exprimate in numar de aparitii sau participari la spectacole, concerte, manifestari artistice si la realizarea de filme. Pentru personalul de conducere din unitatile de arta, retributia tarifara si, dupa caz, indemnizatiile de conducere se acorda la realizarea integrala a obligatiilor privind asigurarea unor spectacole si concerte de calitate corespunzatoare si indeplinirea planului de venituri al unitatii.
    (2) Atunci cind obligatiile cadrelor artistice din unitatile de spectacole si concerte si ale personalului de specialitate din echipele de filmare ale studiourilor cinematografic nu se realizeaza din vina acestora, cum ar fi refuzul de a fi distribuite, neparticiparea la spectacole, concerte, repetitii si altele similare, retributia tarifara lunara poate fi redusa sau chiar sa nu fie acordata in raport direct de consecintele nerealizarii acestor obligatii asupra activitatii unitatii.
    Art. 163
    Personalul din echipele de filmare, precum si cel din atelierele si sectiile de baza ale studiourilor cinematografice, care contribuie la realizarea filmelor poate beneficia de premii pentru realizarea de economii fata de costul de deviz al filmului, dintr-o cota de pina la 30% din economia realizata, in functie de calitatea obtinuta. Marimea premiului individual pentru economii nu va depasi pe an 3 retributii tarifare lunare de incadrare.
    Art. 164
    Personalul din unitatile de arta si cinematografie mai poate beneficia si de unele premii pentru realizari deosebit de importante in domeniul creatiei artistice si literare, al artelor interpretative si al difuzarii culturii, stabilite prin legea de organizare a Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, din fondurile destinate acestui scop. Marimea premiului individual inclusiv premiile de la sfirsit de an si in cursul anului nu poate depasi anual 3 retributii tarifare lunare.
    Art. 165
    (1) In unitatile de presa retributia tarifara a personalului de specialitate se stabileste diferentiat pe 5 niveluri de retribuire in raport cu importanta, complexitatea si specificul activitatii unitatilor respective.
    (2) In edituri retributia tarifara a personalului de specialitate se stabileste diferentiat pe 2 niveluri de retribuire, in raport cu importanta si specificul activitatii acestora.
    (3) Retributia tarifara a principalelor functii de specialitate din unitatile de presa si de editura este urmatoarea:
-------------------------------------------------------------------------
                    Clasele de retribuire la nivelul de baza - minim -
 Functia                    si la ultima gradatie - maxim
                    -----------------------------------------------------
                        A        B         I           II        III
-------------------------------------------------------------------------
     Presa
 Redactor sef*)        39       38         36          34         32
 Publicist
 comentator,
 redactor de
 rubrica             30-37    29-36      27-34        25-32
 Redactor
 principal           25-32    24-31      23-30        21-28     20-27
 Redactor            23-29    22-28      21-27        19-25     18-24
    Edituri
 Director*)                                34          31
 Redactor
 - principal I                           25-32
 - principal II                          22-29        22-29
 Redactor                                20-26        20-26
-------------------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    (4) Personalul redactional din presa este retribuit in acord pentru lucrarile publicate la unitatea de presa unde este incadrat, cu tarife reprezentind pina la 40% din tariful de colaborare pentru genul respectiv. Retribuirea in acord se face pentru lucrarile publicate in afara obligatiilor stabilite in cadrul sarcinilor de serviciu. Pentru lucrarile literar-artistice - poezii, nuvele, schite, fragmente de roman, reportaje literare si altele -, precum si pentru unele lucrari stiintifice din domeniul stiintelor politice, economiei, filozofiei si altele similare, publicate la unitatea de presa unde este incadrat, autorul va fi retribuit in acord cu tarifele integrale aprobate conform reglementarilor in vigoare pentru genurile respective. Sumele incasate de personalul redactional din acord vor reprezenta cel mult 40%, iar la Agerpres cel mult 60% din fondul destinat colaborarilor aprobat pentru fiecare organ de presa in parte. Sumele incasate din acest acord, inclusiv cele din premii, nu vor depasi anual 3 retributii tarifare lunare.
    (5) Retributia tarifara a personalului din unitatile de presa se acorda la realizarea integrala si de calitate corespunzatoare a obligatiilor individuale.
    (6) Incadrarea unitatilor de presa pe nivelurile de retribuire prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Art. 166
    (1) In unitatile de cultura, de informare documentara, unitatile de educatie fizica si sport, retributia tarifara a personalului de specialitate se stabileste pe functii sau grade profesionale, diferentiata pe categorii de unitati.
    (2) Retributia tarifara a principalelor functii de specialitate din muzee si biblioteci este urmatoarea:
-------------------------------------------------------------------------
                             Clasele de retribuire la nivelul de baza
                            - minim - si la ultima gradatie - maxim -
 Functia                    --------------------------------------------
                                       Categoria unitatii
                            --------------------------------------------
                             I.A.      I       II      III      IV
-------------------------------------------------------------------------
 Director muzeu,
 biblioteca*)                 33       29      25       23
 Muzeograf principal;
 bibliotecar principal      19-26    19-26    17-24    17-24
 Muzeograf;
 bibliotecar                17-23    17-23    15-21    15-21    15-21
 Restaurator principal      16-23    16-23    16-23    16-23
 Restaurator                11-17    11-17    11-17    11-17    11-17
-------------------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    Art. 167
    Prevederile art. 164 referitoare la premierea pentru unele realizari deosebit de importante in domeniul creatiei artistice si literare se aplica si personalului din unitatile de cultura.
    Art. 168
    In unitatile de educatie fizica si sport se pot plati cu ora, conform reglementarilor in vigoare, cadrele de specialitate pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai caror titulari lipsesc temporar, precum si in cazurile in care activitatea nu justifica infiintarea unui post cu norma intreaga. Plata cu ora se face pentru munca prestata in afara programului de lucru de la functia de baza. Totalul sumelor care pot fi platite nu va depasi in medie pe an, pentru un cadru de specialitate 25% din retributia functiei indeplinite.
    Art. 169
    La unitatile de arta fondul de premiere anuala se poate completa cu o parte de pina la 50% din veniturile nete realizate peste cele planificate. Sumele cu care se completeaza fondul de premiere nu vor fi mai mari decit fondul de premiere anuala constituit si se aloca din fondul de retribuire prevazut in plan cu aceasta destinatie. In asemenea situatii, premiile individuale maxime pot fi de pina la 3 retributii tarifare lunare de incadrare. Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si la unitatile de presa, edituri, unitati de cultura, de informare documentara si de educatie fizica si sport, finantate de la buget, autofinantate din mijloacele extrabugetare sau subventionate de la buget.
    Art. 170
    Retributia personalului din unitatile de arta, cinematografie, presa, edituri, unitati de informare documentara, de cultura si educatie fizica si sport este prevazuta in anexa nr. V.
    III. Organele puterii si ale administratiei de stat si alte organe de stat
    A. ORGANELE CENTRALE DE STAT
    Art. 171
    Sistemul de retribuire trebuie sa asigure atragerea in aparatul organelor supreme ale puterii si administratiei de stat, al ministerelor si altor organe centrale de stat, a cadrelor cu calificare inalta, cu experienta in domeniul de activitate respectiv, cu capacitate organizatorica si de sinteza, receptive la cerintele progresului tehnic si stiintific, cu temeinica pregatire politico-ideologica si ridicat simt de raspundere fata de indeplinirea sarcinilor, fata de interesele statului. Totodata aplicarea sistemului de retribuire la organele centrale de stat trebuie sa stimuleze in rindurile personalului grija si solicitudine fata de cerintele si propunerile cetatenilor, combativitate fata de manifestarile de birocratism si maxima operativitate in rezolvarea problemelor ridicate de unitatile subordonate.
    Art. 172
    (1) Retributia tarifara a personalului de executie tehnic, economic si de alta specialitate, a sefilor de serviciu si de birou si a asimilatilor lor, a personalului administrativ, de deservire si de paza, din aparatul organelor centrale de stat, se diferentiaza, in cadrul aceleiasi functii, pe un nivel de baza si pe gradatii.
    (2) Retributia tarifara a functiilor de conducere a directiilor si a celor asimilate cu acestea, din aparatul organelor centrale de stat, se stabileste in sume fixe. La aceasta retributie se adauga o indemnizatie de conducere diferentiata pe functii si in raport de complexitatea si importanta activitatii respective.
    (3) Retributia tarifara a personalului din organele centrale nu se diferentiaza pe grupe de ramuri. Retributia functiilor de conducere este cea a functiilor corespunzatoare din centralele de grad special apartinind ramurilor cuprinse la grupa III, cu exceptia unor cazuri prevazute in anexa nr. VI. Retributia tarifara a functiilor de executie tehnice, economice si de alta specialitate din organele centrale, cu exceptia unor cazuri prevazute de lege, este mai mare cu o clasa de retribuire decit cea a functiilor corespunzatoare din centralele apartinind grupei a III-a de ramuri.
    (4) Retributia tarifara a principalelor functii de conducere si de executie din organele centrale este urmatoarea:
----------------------------------------------------------------
                               Clasele de retribuire la nivelul
 Functia                       de baza - minim - si la ultima
                                      gradatie - maxim
----------------------------------------------------------------
    1                                       2
----------------------------------------------------------------
 Director general*)                        39
 Director directii tehnice*)               38
 Director dirctii economice;
 personal invatamint*)                     37
 Sef serviciu tehnic sau din
 activitatea de baza                     32-37
 Sef serviciu economic                   31-36
 Inginer - economist, chimist
    - principal I                        32-37
    - principal II                       31-36
 Inginer - chimist -
 principal III                           26-33
 Economist principal III                 25-32
 Inginer                                 24-30
 Economist                               23-29
 Inspector general                       32-37
 Inspector principal                     27-34
 Inspector                               25-31
 Consilier juridic sef                   31-36
 Consilier juridic principal             26-33
 Consilier juridic                       23-30
 Jurisconsult principal                  22-29
 Jurisconsult                            20-26
 Tehnician principal                     20-27
 Tehnician                               15-21
 Planificator principal,
 contabil principal                      16-23
 Planificator, contabil                  11-17
------------------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    (5) Retributia personalului de conducere si de executie din compartimentele de specialitate din aparatul organelor centrale ale puterii si administratiei de stat, al unor ministere, precum si al altor organe centrale, prevazute in anexa nr. VI, este mai mare cu o clasa. Pentru personalul de conducere si de executie tehnic, economic si de alta specialitate din aparatul unor institutii, prevazute in anexa nr. VI, retributia este mai mica cu 2 clase de retribuire.
    (6) In aparatul organelor centrale de stat se pot utiliza si functiile de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal I si II. Numarul posturilor de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal I, poate fi de cel mult 5%, iar numarul posturilor de inginer, economist, chimist, fizician si altele asemenea, principal II, poate fi de cel mult 10% din numarul total de posturi la care se cer studii superioare, din aparatul organelor centrale respective. Numarul concret - in cadrul acestor limite - pentru fiecare organ central, se stabileste anual prin statele de functiuni prevazute la art. 207.
    (7) Retributia personalului administrativ, de deservire si de paza este, de regula, cu 1-2 clase mai mare ca cea a functiilor corespunzatoare din centrale si intreprinderi.
    Art. 173
    (1) La personalul din administratia centrala a ministerelor si celorlalte organe centrale care coordoneaza activitatea unor ramuri economice, retributia tarifara se acorda in raport de realizarea a 2 pina la 4 indicatori sau sarcini de plan, corespunzator specificului activitatii.
    (2) Pentru personalul din celelalte organe centrale acordarea retributiei tarifare, in functie de natura atributiilor ce ii revin, se face in raport de realizarea unor indicatori stabiliti prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, asupra indeplinirii carora pot actiona cit mai direct, conditionat de realizarea, in intregime, a celorlalte obligatii care decurg din planul national unic, din alte acte normative, precum si din planurile de munca si din regulamentele de organizare si functionare, ce revin fiecarui lucrator sau compartiment in indeplinirea atributiilor institutiei respective.
    (3) Indicatorii de care este conditionata acordarea retributiei, astfel cum se arata la alin. (1) si (2), se aproba anual, pe organ central, prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    (4) Indicatorii si sarcinile de plan pe compartimente se stabilesc de catre biroul executiv al consiliului de conducere al organului central respectiv, dintre cei aprobati pe ansamblul organului central, sau alti indicatori ori sarcini de plan, corespunzatori activitatii desfasurate. La compartimentele care raspund de indeplinirea unor indicatori prevazuti in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, retributia tarifara se acorda in raport de realizarea acestora.
    (5) Conducerile organelor centrale de stat sint obligate sa stabileasca pentru fiecare compartiment si pentru fiecare lucrator in parte atributii precise, in asa fel incit, pe de o parte, sa se asigure folosirea rationala si distribuirea echilibrata a sarcinilor pentru intregul personal, iar pe de alta parte, sa existe o posibilitate cit mai concreta de masurare a muncii in vederea retribuirii in raport cu munca efectiva depusa de fiecare.
    (6) Totalitatea sumelor acordate in raport cu gradul de indeplinire a indicatorilor sau sarcinilor stabilite, peste retributia tarifara de incadrare corespunzatoare timpului lucrat in cursul unui an calendaristic, impreuna cu premiul anual - gratificatia - si cu celelalte premii prevazute de lege, nu va fi mai mare de 3 retributii tarifare de incadrare.
    Art. 174
    Retributia personalului din aparatul organelor centrale este prevazuta in anexa nr. VI.
    Art. 175
    Retributia personalului de toate categoriile din inspectoratele teritoriale pentru controlul gospodaririi fondurilor fixe, pentru controlul gospodaririi combustibililor si energiei si pentru verificarea instalatiilor sub presiune si de ridicat; din inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru controlul calitatii produselor; din inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii; din inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru controlul preturilor - din unitatile teritoriale de statistica; din filialele judetene ale arhivelor statului; din oficiile si birourile teritoriale de comert exterior; din Oficiul central pentru plata pensiilor si din Oficiul de evidenta a documentelor de asigurare, subordonate unor ministere si altor organe centrale, este prevazuta in anexa nr. VI.
    B. ORGANELE LOCALE DE STAT
    Art. 176
    Prin aplicarea sistemului de retribuire la personalul din aparatul organelor locale de stat, trebuie sa se asigure mobilizarea acestuia la continua imbunatatire a activitatii de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare economica, social-culturala si edilitar-gospodareasca a oraselor si comunelor, precum si la intarirea raspunderii si solicitudinii pentru rezolvarea tuturor problemelor ridicate de cetateni, la respectarea stricta a legislatiei si disciplinei socialiste.
    Art. 177
    (1) Retributia functiilor de conducere, de la sefi de oficiu - birou - inclusiv in sus, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare municipale - exclusiv municipiul Bucuresti - orasenesti si comunale, precum si din organele locale de specialitate ale administratiei de stat, de pe linga comitetele executive ale consiliilor populare judetene, municipale si orasenesti, se diferentiaza pe 2 - 3 categorii, in raport cu marimea si complexitatea activitatii unitatilor, conform anexei nr. VI.
    (2) Incadrarea in categorii a organelor locale de specialitate ale administratiei de stat de pe linga comitetele executive ale consiliilor populare judetene se face in raport cu marimea si complexitatea acestora, de catre Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, cu acordul Ministerului Muncii.
    Art. 178
    Retributia tarifara a functiilor de executie tehnice, economice si de alta specialitate din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare si din cadrul organelor locale de specialitate ale acestora este: la judete si municipiul Bucuresti, cea aprobata prin prezenta lege pentru functiile corespunzatoare din grupa IV de ramuri, iar la municipii, orase si sectoarele municipiului Bucuresti, cea aprobata pentru grupa V de ramuri.
    Art. 179
    Retributia tarifara a principalelor functii de conducere si de executie din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti si ale celorlalte municipii, este urmatoarea:
-----------------------------------------------------------------------------
                           Clasele de retribuire la nivelul de baza
                           - minim - si la ultima gradatie - maxim -
 Functia              -------------------------------------------------------
                        Municipiul                      Municipii
                        Bucuresti    Judete  --------------------------------
                                              ctg. I    ctg. II    ctg. III
-----------------------------------------------------------------------------
 Sef sectie tehnica;
 tehnico-economica*)      35           33       -          -          -
 Sef sector tehnic;
 tehnic-economic;
 de alta specialitate    28-34        27-32   26-31     25-30      24-29
 Sef oficiu tehnic;
 tehnic-economic;
 de alta specialitate    26-31        25-30   24-29     23-28      22-27
 Inspector principal
 - inginer               23-30        23-30
 - economist             22-29        22-29   21-28     21-28      21-28
 Inspector
 - inginer               21-27        21-27
 - economist             20-26        20-26   19-25     19-25      19-25
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    Art. 180
    (1) Retributia tarifara a functiilor de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cele ale functiilor de inspector scolar din inspectoratele scolare subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, se formeaza din retributia tarifara a functiei medicale, respectiv didactice, si o indemnizatie lunara. In acelasi mod se formeaza si retributia tarifara a instructorilor din cadrul comitetelor de cultura si educatie socialista, care sint cadre didactice si provin din invatamint.
    (2) Presedintii si vicepresedintii comitetelor de cultura si educatie socialista, cu functia de baza in alte unitati, primesc pentru activitatea ce o desfasoara in cadrul acestor comitete, o indemnizatie, care nu face parte din retributia tarifara, prevazuta in anexa nr. VI.
    Art. 181
    (1) Retributia personalului de toate categoriile din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare si din organele locale de specialitate ale administratiei de stat de pe linga comitetele executive ale consiliilor populare este prevazuta in anexa nr. VI.
    (2) Pentru personalul comitetelor executive ale consiliilor populare si al organelor locale de specialitate ale administratiei de stat, acordarea retributiei se face conform prevederilor art. 173 din lege.
    IV. Justitie, procuratura si arbitraj
    Art. 182
    Sistemul de retribuire in unitatile de justitie, procuratura si arbitraj trebuie sa stimuleze personalul in indeplinirea sarcinilor ce-i revin in intarirea continua a legalitatii socialiste, in activitatea de aparare a proprietatii obstesti, de prevenire si de combatere a infractiunilor de orice fel, in apararea cuceririlor revolutionare ale poporului, in crestere operativitatii la solutionarea cauzelor, precum si in ridicarea rolului instantelor judecatoresti, al unitatilor de procuratura si arbitraj in formarea si promovarea unei atitudini corecte fata de lege si de indatoririle cetatenesti.
    Art. 183
    (1) Retributia tarifara a personalului de specialitate de executie si a personalului auxiliar din unitatile de justitie, procuratura si arbitraj se diferentiaza pe functii si grade profesionale, pe un nivel de baza si gradatii.
    (2) Retributia tarifara a functiilor de conducere a unitatilor de justitie, procuratura si arbitraj se diferentiaza pe categorii de unitati si se stabileste in sume fixe. La aceasta retributie se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata pe functii, in raport cu complexitatea si importanta activitatii respective.
    (3) Retributia tarifara a principalelor functii de conducere si de executie din unitatile de justitie, procuratura si arbitraj este urmatoarea:
-----------------------------------------------------------------
                                                    Clasele de
                                                    retribuire:
                                                    nivelul de
 Functia                 Denumirea unitatii         baza - minim
                                                    - si ultima
                                                    gradatie -
                                                    maxim
----------------------------------------------------------------
    1                      2                               3
----------------------------------------------------------------
 Presedinte tribunal,    unitati judetene
 procuror sef            categoria I                   35*)
 Arbitru de stat sef     arbitraje interjudetene
                         categoria I                   34*)
 Notar sef               notariate judetene
                         categoria I                   30*)
 Judecator inspector,
 procuror inspector      unitati judetene             29-34
 Judecator gradul I,
 procuror gradul I       unitati judetene             27-33
 Arbitru de stat
 gradul I                arbitraje interjudetene      26-32
 Judecator gradul II,
 procuror gradul II      unitati judetene             25-31
 Arbitru de stat
 gradul II               arbitraje interjudetene      24-30
 Judecator gradul I,
 procuror gradul I       unitati locale
                         categoria I si II            24-30
 Judecator gradul II,
 procuror gradul II      unitati locale
                         categoria I si II            22-28
 Notar principal         unitati judetene
                         si locale                    20-27
 Notar                   unitati judetene
                         si locale                    18-24
----------------------------------------------------------------
    *) Retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.

    Art. 184
    La unitatile de justitie, procuratura si arbitraj retributia tarifara se acorda integral, corespunzator timpului lucrat, la realizarea in intregime a obligatiilor individuale sau colective care decurg din actele normative, din planurile de munca ale unitatilor respective, precum si din regulamentele de organizare si functionare.
    Art. 185
    Retributia personalului din unitatile de justitie, procuratura si arbitraj este prevazuta in anexa nr. VI.

    CAP. 4
    Organizatii cooperatiste si alte organizatii obstesti

    Art. 186
    (1) Retribuirea muncii lucratorilor din organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti se face pe baza principiilor si reglementarilor cu caracter general prevazute in prezenta lege.
    (2) Persoanele incadrate pe baza de contract de munca in organizatiile cooperatiste si obstesti se retribuie pe baza prevederilor din prezenta lege, stabilite pentru lucratorii din unitatile de stat cu profil similar.
    (3) Membrii organizatiilor cooperatiste si ai altor organizatii obstesti, care isi asigura mijloace de existenta prin activitatea desfasurata in cadrul acestora, se retribuie pentru munca prestata pe baza reglementarilor proprii ale organizatiei respective, aprobate prin lege.
    Art. 187
    (1) Retribuirea muncii membrilor cooperativelor agricole de productie se face diferentiat in raport cu functia pe care o indeplinesc in cooperativa si de rezultatele obtinute in productie, folosind ca unitate de masura norma de munca. Retribuirea se poate face in bani sau in bani si natura. Cu acordul directiei generale judetene pentru agricultura, industrie alimentara si ape si al uniunii judetene a cooperativelor agricole de productie, adunarea generala, in functie de conditiile economice si sociale specifice fiecarei cooperative, poate aproba ca, prin exceptie, pentru unele culturi sau lucrari efectuate, retribuirea sa se faca numai in natura.
    (2) Acordul global este forma principala de retribuire folosita in cooperativele agricole de productie. Alegerea formei de retribuire a muncii se aproba de adunarea generala a membrilor cooperatori, pe baza propunerilor consiliului de conducere al cooperativei agricole. Tarifele stabilite pentru retribuirea muncii trebuie sa se incadreze in fondul de retributii prevazut in planul de productie si financiar al unitatii.
    (3) Pentru depasirea productiei planificate, cooperativa agricola de productie acorda membrilor sai si mecanizatorilor, precum si celor incadrati pe baza de contract de munca, care prin activitatea desfasurata au contribuit la aceasta realizare, o retributie suplimentara. Retributia suplimentara pentru membrii cooperatori si cei incadrati pe baza de contract de munca se acorda numai in cazul cind adunarea generala a cooperatorilor a adoptat aceasta forma de retribuire.
    (4) Pentru contributia adusa la realizarea planului de productie, se recomanda cooperativelor agricole de productie sa acorde specialistilor agricoli si contabililor sefi retribuiti de stat o retributie de 15% din valoarea normelor de munca cuvenite presedintelui. Specialistii agricoli retribuiti de stat, alesi in functia de presedinte al cooperativei agricole de productie, vor primi retributia tarifara a functiei de inginer sef, iar la indeplinirea sarcinilor de plan pot primi 25% din valoarea normelor de munca calculate pentru functia de presedinte. Pentru depasirea planului de productie, specialistii agricoli si contabilii sefi retribuiti de stat pot primi din partea cooperativelor agricole de productie o retributie suplimentara - premiu - care reprezinta, fata de retributia suplimentara cuvenita presedintelui:
    - 95% pentru inginerii sefi;
    - 80% pentru ceilalti specialisti agricoli;
    - 75-90% pentru contabilii sefi.
    (5) Pentru indeplinirea functiei de presedinte, vicepresedinte scos din productie, sef de ferma sau sef de brigada, membrii cooperatori, care nu sint retribuiti de stat, primesc o indemnizatie lunara, din partea statului, de:
    - 400-500 lei - pentru presedinte;
    - 200-250 lei - pentru vicepresedintele scos din productie, sefii de ferma si sefii de brigada.
    (6) Cooperativele agricole de productie asigura membrilor lor un venit garantat cu conditia obtinerii nivelurilor de productie sau a volumului de lucrari prevazute in angajament. Venitul garantat se acorda in proportie de 80% din partea in bani lunar si de pina la 80% din drepturile cuvenite in natura, dupa recoltarea produsului respectiv, diferenta urmind a fi platita la finele anului, corespunzator nivelului de indeplinire a planului. In cazul nerealizarii planului, drepturile cuvenite se reduc proportional, dar nu sub 80% din venitul garantat.
    (7) Venitul maxim pe care-l poate primi un membru al cooperativei agricole de productie, la realizarea sarcinilor de plan, nu poate depasi pe cel al functiilor sau meseriilor similare din intreprinderile agricole de stat cu acelasi volum de activitate si in aceleasi conditii de munca si cu aceleasi rezultate.
    (8) Membrii cooperatori care indeplinesc functii de executie tehnica, economica, de alta specialitate, administrativa si de deservire, cei care indeplinesc functii de conducere, precum si cooperatorii calificati in diferite meserii - soferi, mecanici, electricieni, sudori si altele similare - care lucreaza permanent in tot cursul anului, sint retribuiti de cooperativa si au vechime neintrerupta in aceeasi unitate, beneficiaza de un spor de vechime de 2-8% calculat la retributia de baza lunara.
    (9) Membrii cooperatori care lucreaza in asociatiile intercooperatiste beneficiaza de toate drepturile prevazute in Statutul cooperativei agricole de productie. Retribuirea in asociatiile intercooperatiste se face in bani pe baza de acord global, pe formatii de munca sau individual, cu tarife pe unitatea de produs sau mia de lei productie obtinuta, potrivit normativelor in vigoare.
    Art. 188
    Personalul unitatilor cooperatiei de consum este retribuit pe baza prevederilor cuprinse in prezenta lege, dupa cum urmeaza:
    a) la cooperative - pe baza reglementarilor specifice pentru organizatiile si intreprinderile comerciale de stat;
    b) la uniunile teritoriale si intreprinderile economice judetene - pe baza reglementarilor specifice pentru directiile comerciale judetene si intreprinderile sau organizatiile comerciale de acelasi nivel;
    c) la celelalte unitati - pe baza reglementarilor pentru unitatile similare din sectorul de stat, iar pentru activitate de prestari servicii - pe baza reglementarilor din cooperativa mestesugareasca;
    d) la Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum - pe baza reglementarilor pentru ministere si celelalte organe centrale.
    Art. 189
    (1) Personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de paza si de deservire, precum si unii muncitori din unitatile cooperatiei mestesugaresti, cooperativelor agricole de productie si asociatiilor intercooperatiste, incadrati cu contracte de munca conform legislatiei in vigoare, se retribuie pe baza prevederilor stabilite pentru unitatile de stat.
    (2) Membrii cooperatori din unitatile cooperatiei mestesugaresti si din activitatile industriale ale cooperativelor agricole de productie si ale asociatiilor intercooperatiste sint retribuiti dupa cum urmeaza:
    a) membrii cooperatori din activitatile industriale, confectii-textile- tricotaje, incaltaminte, marochinarie, blanarie, lemn, cu retributia tarifara din reteaua textile, iar cei din activitatile de prestari servicii neindustriale ca: frizerii, manichiura, pedichiura, munci casnice si altele, pe baza retelei tarifare industria locala - activitati specifice;
    b) membrii cooperatori din activitatile mestesugaresti necuprinse la lit. a), pe baza retelelor tarifare folosite in unitatile de stat din ramurile similare.
    (3) Membrii cooperatori beneficiaza de o retributie suplimentara din beneficiul realizat de cooperativa, in raport cu munca depusa, pe baza normelor proprii, stabilite potrivit principiilor aprobate pentru unitatile de stat.
    (4) Personalul tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ, de deservire si de paza incadrat la uniunile judetene si cooperative este retribuit ca si cel din unitatile economice de stat cu nivelurile stabilite pentru grupa de ramuri in care se incadreaza activitatea respectiva. Presedintii si vicepresedintii uniunilor judetene si cooperativelor sint retribuiti in acelasi mod ca si personalul de conducere al unitatilor economice de stat - director, director tehnic, respectiv inginer sef, director comercial.
    (5) Personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza din cadrul aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti este retribuit pe baza prevederilor stabilite pentru ministere si celelalte organe centrale.
    (6) Unele prevederi cu caracter specific organizatiilor cooperatiste sint cuprinse in anexa nr. VIII.
    Art. 190
    (1) Drepturile membrilor uniunilor de creatie, ca si ale celorlalti creatori decurg din valoarea ideologica, artistica, stiintifica si sociala a operelor lor, determinata de gradul in care acestea raspund cerintelor spirituale si necesitatilor dezvoltarii societatii, precum si de calitatea si cantitatea muncii de creatie pe care o incorporeaza.
    (2) Autorii acestor opere beneficiaza de drepturile morale si materiale prevazute in reglementarile in vigoare si de cele stabilite in reglementarile proprii ale uniunilor respective aprobate prin lege.
    (3) Drepturile materiale ale artistilor interpreti, membri si asociatiilor din domeniul lor de activitate, se stabilesc pe baza acelorasi principii prevazute la alineatele precedente. Retribuirea creatiei artistilor interpreti se poate face si pentru colaborari, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    (4) In domeniul artei si cinematografiei, retribuirea se poate face si pe baza de contract individual, cu tarife stabilite de organele competente, potrivit dispozitiilor legale, in raport cu cantitatea si calitatea muncii, pe film, spectacol sau alte activitati similare.
    (5) Pentru retribuirea personalului din filialele, asociatiile teritoriale si celelalte unitati ale uniunilor de creatie si asociatiilor obstesti, organele ierarhic superioare ale acestora vor putea folosi functiile si retributiile corespunzatoare prevazute in prezenta lege pentru activitati asemanatoare, cu avizul Ministerului Muncii.
    (6) Retribuirea avocatilor, membri ai colegiilor, de avocati, se stabileste potrivit legii.
    (7) Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport va elabora norme pentru retribuirea personalului din asociatiile sportive, prin corelare cu cele aprobate pentru personalul din cluburile sportive.
    Art. 191
    Retributia personalului din aparatul uniunilor de creatie si din alte asociatii obstesti este prevazuta in anexa nr. VIII.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 192
    (1) Plata retributiei se face periodic: saptaminal, chenzinal sau lunar.
    (2) Drepturile banesti cu caracter de retributie in unitatile de stat se platesc inaintea oricaror obligatii banesti.
    (3) Retributia nu poate face obiectul unei tranzactii, renuntari sau limitari, orice asemenea acte fiind nule de drept; aceasta nu poate fi urmarita sau retinuta decit in cazurile si limitele prevazute de lege.
    (4) La incetarea raporturilor de munca, plata drepturilor banesti, cuvenite pina la aceasta data, se face in termen de cel mult 3 zile de la data incetarii acestor raporturi.
    (5) In caz de deces drepturile banesti se platesc in urmatoare ordine: copiilor minori, sotului supravietuitor, copiilor majori sau parintilor, iar in lipsa acestora, altor mostenitori legali.
    Art. 193
    (1) Prin retributie tarifara de incadrare se intelege retributia stabilita pe baza retelelor tarifare sau a listelor de functii pentru muncitori si personal operativ si prin nomenclatoarele de functii pentru personalul de executie tehnic, economic, de alta specialitate, pentru personalul de conducere, precum si pentru cel administrativ, de deservire si de paza, la care se adauga majorarile, indemnizatiile si sporurile care potrivit dispozitiilor legale, se includ in retributia tarifara de incadrare.
    (2) Pentru personalul retribuit pe baza de cota procentuala, din unitatile unde, conform reglementarilor in vigoare, s-a stabilit o retributie tarifara de calcul, aceasta se ia in considerare la stabilirea drepturilor care se acorda pe baza retributiei tarifare de incadrare. Retributia tarifara de calcul a personalului retribuit pe baza de cote procentuale din unitatile de operatiuni bancare si de asigurari, din aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare, institutiile cultural-educative si altele similare se stabileste de Consiliul de Ministri prin corelare cu cea prevazuta pentru personalul cu activitate asemanatoare.
    Art. 194
    Personalul trecut sau transferat, in interesul serviciului, sau cel promovat in munca, caruia i se cuvine, potrivit legii, o clasa de retribuire tarifara la care nu corespunde nici o gradatie la noul loc de munca, intrucit se situeaza intre doua gradatii consecutive, se incadreaza la clasa de retribuire imediat urmatoare.
    Art. 195
    Determinarea veniturilor ce se includ in retributia medie, atunci cind reglementarile in vigoare prevad acordarea unor drepturi pe baza acestei retributii, precum si a perioadelor ce se iau in considerare, se face de Ministerul Muncii si de Ministerul Finantelor, de acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.
    Art. 196
    Sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate si sporul pentru munca in conditii deosebite se iau in calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 197
    Retributia tarifara a nevazatorilor este mai mare cu 20% decit a vazatorilor de la locurile de munca respective.
    Art. 198
    Retribuirea in valuta in strainatate si in lei in tara a personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si incadrarea - la revenirea in tara - in functiile ocupate anterior plecarii sau in altele echivalente, se stabilesc, pe baza principiilor prevazute de prezenta lege, de Consiliul de Ministri.
    Art. 199
    (1) Orice retribuire trebuie sa corespunda unei munci socialmente utile, efectiv prestate, fiecare persoana avind dreptul, in conformitate cu art. 4 din lege, la o singura retributie tarifara. In cazuri exceptionale, cind cerintele economiei o impun, in anumite sectoare de activitate economico-sociala se va putea aproba efectuarea in afara programului de lucru a unor munci retribuite cu ora sau in raport de lucrarile executate, in conformitate cu normele legale in vigoare.
    (2) In unitatile la care, pentru unele activitati, volumul de munca nu depaseste un sfert de norma si nici nu exista posibilitatea utilizarii personalului din alte organizatii de prestari specializate, se vor putea folosi persoane care vor fi retribuite cu sume fixe, reprezentind cel mult un sfert din retributia tarifara a functiei indeplinite, cu exceptia cazurilor stabilite de Consiliul de Ministri, unde indemnizatiile fixe depasesc acest plafon. Aceste sume nu au caracter de retributie.
    Art. 200
    (1) Retributia tarifara a persoanelor al caror contract de munca a fost desfacut din proprie initiativa - demisie - si se reincadreaza in munca se stabileste la nivelul de baza.
    (2) Persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din proprie initiativa, determinata de starea sanatatii, de mutarea in alta localitate unde celalalt sot este incadrat, de graviditate ori de necesitatea ingrijirii de catre mama a copilului in virsta de pina la 7 ani, sint retribuite, initial, la reincadrarea in aceeasi unitate sau in alte unitati, in conditiile pastrarii vechimii neintrerupte in munca, cu retributia tarifara la nivelul de baza prevazuta la categoriile tarifare sau functiile in care se reincadreaza. Dupa o perioada de 30-90 zile de la incadrarea lor la nivelul de baza, vor putea fi incadrate, pe baza verificarii calitatilor si aptitudinilor lor profesionale, pe trepte sau gradatii, tinindu-se seama de categoria tarifara avuta sau de functia ocupata anterior si de nivelul de retribuire al acestora, de vechimea in meserie sau in specialitate si de necesitatea asigurarii unei cit mai juste corelari cu retributia tarifara de incadrare a personalului din unitatea respectiva incadrat in aceleasi categorii tarifare sau functii.
    (3) In acelasi mod ca la alin. (2) se procedeaza si in cazul:
    a) persoanelor transferate la cerere, celor ale caror contracte de munca au incetat prin acord cu unitatea respectiva sau au fost desfacute din initiativa unitatii pentru motive independente de activitatea desfasurata la locul de munca, precum si personalului reincadrat dupa pensionare;
    b) personalului de executie incadrat pe gradatii, trecut in productie - ca muncitori;
    c) membrilor uniunilor de creatie, si cooperativelor de productie, cadrelor din activul retribuit al organizatiilor obstesti sau din colegiile de avocati si  cadrelor militare trecute in rezerva, care - cu acordul unitatilor de unde provin - trec in unitati de stat;
    d) cadrelor didactice care revin prin transfer in interesul serviciului in unitati economice.
    Art. 201
    (1) Toate sumele necesare retribuirii muncii pentru indeplinirea sarcinilor de plan sau a altor actiuni stabilite prin dispozitii legale se cuprind in fondul de retribuire planificat prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    (2) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive a consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, centralele, precum si intreprinderile si institutiile vor lua masuri ca activitatea lor sa se realizeze prin folosirea cit mai completa si rationala, in primul rind a personalului permanent, normat potrivit reglementarilor in vigoare. Tinind seama de nivelul retributiei tarifare aprobate pentru activitati cu caracter similar, Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale, pot stabili tarife pentru efectuarea unor lucrari sau pentru alte actiuni prevazute de reglementarile in vigoare, care se platesc din fondul de retribuire planificat anual, pe activitati si actiuni, cuprins in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    (3) Normele de retribuire a colaboratorilor din activitatile: presa, edituri, informare-documentare, arta-cinematografie si radioteleviziune, precum si tarifele de retribuire a acestora, se stabilesc prin lege.
    Art. 202
    Clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor de invatamint, sanitare, institutiilor social-culturale, unitatilor de administrare a publicatiilor si a altor unitati bugetare, precum si diferentierea indemnizatiilor si altor plati intre limitele prevazute in anexele legii, se face pe baza criteriilor aprobate de Consiliul de Ministri, de catre ministere si celelalte organe centrale care coordoneaza activitatile respective, cu acordul Ministerului Muncii si Ministerului Finantelor.
    Art. 203
    Dupa acoperirea drepturilor care, potrivit dispozitiilor legale, se pot plati din fondul de retribuire planificat pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza, sumele ramase neconsumate din acest fond, ca urmare a lipsei personalului aflat in concediu pentru incapacitate temporara de munca si de maternitate, ori in concediu fara plata sau din cauza absentelor, a posturilor vacante, precum si a altor cauze prevazute la art. 2 din Legea nr. 18/1971 privind unele masuri pentru imbunatatirea utilizarii fondului de retribuire planificat pentru unitatile socialiste de stat, se preiau la bugetul de stat si la rezerva de fond de retribuire.
    Art. 204
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor de stat aproba retributia tarifara de incadrare, premiile, sporurile la retributie si celelalte drepturi legate de retribuirea muncii cuvenite personalului din unitatile respective si stabilesc marimea majorarilor si a diminuarilor de retributii in cazul depasirii sau nerealizarii integrale a sarcinilor stabilite, in conformitate cu prevederile prezentei legi si celorlalte dispozitii legale. Pentru cadrele care ocupa functii de conducere a unitatilor, aceste drepturi se stabilesc de organul ierarhic superior, care le-a numit in aceste functii.
    Art. 205
    Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare, organele colective de conducere ale centralelor, intreprinderilor, institutiilor si ale celorlalte unitati de stat, precum si conducerile organizatiilor cooperatiste si obstesti, raspund de aplicarea prevederilor legale stabilite in domeniul retribuirii muncii, organizeaza controlul permanent al modului de aplicare a elementelor sistemului de retribuire a muncii si iau masuri pentru realizarea unei eficiente maxime in utilizarea lor.
    Art. 206
    (1) Ministerul Muncii da indicatii metodologice in executarea prevederilor legii si a celorlalte acte normative care se refera la retribuirea muncii.
    (2) Ministerul Muncii, impreuna cu Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, bancile specializate si cu celelalte organe imputernicite prin lege, in colaborare cu organele sindicale, ale U.T.C. si cu comisiile de femei, controleaza - in toate sectoarele de activitate - modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la retribuirea muncii, stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza periodic Consiliul de Ministri asupra rezultatelor obtinute in aplicare sistemului de retribuire, asupra deficientelor ivite, precum si asupra masurilor ce au fost luate.
    (3) In colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, Ministerul Muncii efectueaza studii si cercetari si elaboreaza, cu consultarea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, propuneri de perfectionare a elementelor sistemului de retribuire.
    Art. 207
    (1) Statele de personal pe grupe de functii, cuprinzind numarul maxim de posturi pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si de paza, ce poate fi prevazut in statele de functii ale unitatilor economice si social-culturale se aproba anual - prin decret prezidential - centralizat pe minister, organ central si consiliu popular judetean si al municipiului Bucuresti.
    (2) Statele de functii pentru fiecare unitate economica sau social-culturala se aproba anual de organul ierarhic superior respectiv. Pentru aparatul propriu al ministerelor si celorlalte organe centrale, precum si pentru aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, statele de functii se aproba de catre organele colective de conducere ale acestora, cu avizul Ministerului Muncii si al Ministerului Finantelor. Intocmirea statelor de functii se face in limita numarului de posturi aprobat potrivit alin. (1) si prin decrete de organizare, cu respectarea stricta a normelor unitare de structura in vigoare.
    Art. 208
    (1) Solutionarea contestatiilor personalului in caz de gresita aplicare a legii, in ceea ce priveste retribuirea muncii, este de competenta organelor de jurisdictie a muncii.
    (2) Solutionarea contestatiilor impotriva modului in care au fost acordate treptele de retribuire ori gradatiile, a modului in care a fost stabilita majorarea sau diminuarea retributiei tarifare in cazul depasirii sau nerealizarii integrale a sarcinilor, precum si cu privire la acordarea premiilor, este de competenta organului de conducere colectiva al unitatii sau al organului ierarhic superior daca numirea personalului respectiv s-a facut de catre acest organ.
    Art. 209
    (1) In afara organelor imputernicite prin lege, fiecare in limitele competentei sale, nimeni nu are dreptul sa modifice sau sa completeze reglementarile privind elementele sistemului de retribuire.
    (9) Utilizarea altor functii decit cele stabilite prin lege este interzisa cu desavirsire.
    (3) Incalcarea cu vinovatie a dispozitiilor legale care stabilesc drepturile personalului sau acordarea unor drepturi necuvenite atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 210
    (1) Retribuirea cadrelor care indeplinesc functii eligibile in organele centrale si locale ale puterii si administratiei de stat, a cadrelor din conducerea ministerelor si celorlalte organe centrale, a cadrelor care indeplinesc functii eligibile in uniunile de creatie si alte organizatii obstesti, precum si a cadrelor cu functii eligibile din filiale si unitatile teritoriale ale uniunilor de creatie si ale celorlalte organizatii obstesti se stabileste prin lege.
    (2) Retribuirea personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale si din Ministerul de Interne, precum si unele reglementari specifice privind personalul unitatilor din sectorul special, se stabilesc prin lege pe baza principiilor generale ale sistemului de retribuire din prezenta lege.
    Art. 211
    (1) In conformitate cu principiul potrivit caruia la munca egala retribuirea trebuie sa fie egala, totalitatea veniturilor individuale nete realizate prin munca de orice persoana in calitate de liber profesionist nu poate depasi venitul maxim net pe care il poate realiza o persoana incadrata in functia cea mai mare, retribuita potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Organele competente, tinind seama de cantitatea si calitatea muncii depuse, stabilesc tarife pentru lucrarile efectuate sau activitatile desfasurate de liber profesionisti in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (3) Retribuirea muncii celor incadrati in atelierele mestesugaresti, a personalului casnic si altor categorii de personal angajat la persoane fizice, se face cu respectarea principiilor prevazute in legea de fata, adaptate in mod corespunzator specificului acestui personal. In vederea asigurarii drepturilor ce li se cuvin, Ministerul Muncii, prin directiile judetene pentru probleme de munca si ocrotiri sociale, va exercita controlul de stat asupra modului cum se realizeaza aceste drepturi.
    Art. 212
    Termenii de salariu, salariu mediu, salariu tarifar de incadrare si salariu total, utilizati in actele normative in vigoare la data aplicarii prezentei legi, se inlocuiesc cu retributie, retributie medie, retributie tarifara si retributie totala, dupa caz.
    Art. 213
    Trecerea mecanicilor de locomotiva-automotor de la retribuirea pe gradatii la retribuirea pe trepte si clase de calificare, modul de acordare a claselor de calificare, precum si de retragere a acestora in caz de abateri grave privind circulatia trenurilor, se stabilesc de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, cu acordul Ministerului Muncii.
    Art. 214
    Anexele nr. I-IX fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 215
    (1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 1 februarie 1975.
    (2) Consiliul de Ministri va emite, in acelasi termen, hotaririle privind indeplinirea sarcinilor ce-i sint atribuite prin legea de fata.
    (3) Retributia tarifara aprobata prin legea de fata se aplica esalonat pe anii 1974 1975 pe baza decretelor emise de Consiliul de Stat. Pina la aplicarea acestei retributii, se va aplica, in continuare, retributia prevazuta in reglementarile existente la data intrarii in vigoare a legii.
    (4) Odata cu intrarea in vigoare a legii se abroga actele normative prevazute in anexa nr. IX, precum si orice alte dispozitii care nu concorda cu prevederile legii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 57/1974

 
13.04.2016 13:48:13  Anonim  a scris :
in baza carei legi s-a acordat retributile inainte de legi 57/1974
   
 
10.02.2016 10:19:18  Anonim  a scris :
Bună ziua. Vă rog să publicați și anexele la lege, anexa unde sunt precizate indemnizațiile de conducere pentru construcții montaj (șef de lot, șef de șantier șef de brigadă,), am nevoie pentru luarea in calcul a indemnizației de conducere la calculul pensiei. ( sau șă-mi trimiteți pe mail ridelyp@invitel.hu ( am lucrat la I.E.L.I.F. Zalău în perioada 1975-1990) Vă mulțumesc cu anticipație. Vă doresc o zi frumoasă.
   
 
20.12.2012 18:01:20  Anonim  a scris :
legea 57/74 va rog publicati si anexele la lege sau dati-mi va rog pe mail neamtut@gmail.com anexa unde sunt precizate indemnizatiile de conducere pentru directori; imi trebuie pentru luarea in calcul a indemnizatiei de conducere la calculul PENSIEI; multumesc mult!!
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 57/1974
OUG 4 2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
Legea 120 2000
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Legea 14 1991
LEGEA salarizarii
Legea 2 1991
LEGE privind cumulul de functii
Hotărârea 1161 1990
privind atributiile, organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
Hotărârea 984 1990
privind reglementari pentru unele meserii si functii specifice transporturilor pe caile ferate
Legea 16 1990
privind salarizarea functiilor de conducere a prefecturilor si primariilor
Decretul-lege 138 1990
privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea si pregatirea profesionala a copiilor si tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale si a minorilor inadaptati
Decretul-lege 125 1990
privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control si informare a traficului aerian civil
Decretul-lege 109 1990
privind unele masuri de imbunatatire a salarizarii personalului muncitor din Radioteleviziunea Romana
Decretul-lege 110 1990
privind abrogarea si modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974
Decretul-lege 98 1990
privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata
Decretul-lege 87 1990
privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor
Decretul-lege 65 1990
privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor functionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, intreprinderi, fabrici, uzine, exploatari si alte unitati de stat similare
Decretul-lege 68 1990
pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Decretul-lege 57 1990
cu privire la salarizarea personalului din organele, institutiile si organizatiile care si-au incetat activitatea
Decretul 101 1990
privind infiintarea inspectoratelor pentru cultura ale judetelor si municipiului Bucuresti
Decretul-lege 46 1990
pentru completarea punctului I din nota de la anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974
Hotărârea 64 1990
privind infiintarea Centrului de perfectionare a cadrelor si consultanta in management
Decretul-lege 35 1990
pentru modificarea unor reglementari privind salarizarea
Decretul 105 1989
privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor si fondul de premiere pentru anul 1988-1989
Decretul 81 1985
cu privire la unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare a litigiilor dintre unitatile socialiste
Decretul 93 1984
privind retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea de constructii-montaj, prin preluarea lucrarilor in antrepriza
Decretul 8 1983
privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor
Decretul 388 1976
privind regimul de lucru, nivelul retributiei si unele drepturi pentru personalul care lucreaza pe platforme de foraj marin si pe navele maritime cu care se executa lucrari de prospectiuni geologice, geofizice si geotehnice, precum si alte lucrari sau activitati speciale necesare forajului marin
cu care se executa lucrari de prospectiuni geologice, geofizice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu