E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 4 din  3 februarie 2005

privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In vederea sustinerii masurilor de reformare a sistemului de pensii prevazute in Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate in plata, astfel incat sa fie respectat principiul "la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie", precum si pentru asigurarea cadrului legal necesar recalcularii pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculeaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    (1) Recalcularea prevazuta la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Procedura de recalculare se desfasoara incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta pana la data de 1 ianuarie 2006.
    Art. 3
    (1) Plata sumelor rezultate in urma recalcularii pensiilor se face esalonat, in etape.
    (2) Prima etapa de plata a drepturilor de pensii recalculate se stabileste pentru luna martie 2005, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana in anul 1980 inclusiv.
    (3) Celelalte etape de plata a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 4
    (1) Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.
    (2) Sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare prevazute la alin. (2) se dovedesc prin inscrisurile din carnetele de munca sau prin adeverinte intocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.
    Art. 5
    (1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4.
    (2) Punctajul mediu anual rezultat in urma recalcularii se poate modifica ca urmare a aplicarii prevederilor art. 7, precum si ca urmare a valorificarii unor stagii de cotizare care nu au fost avute in vedere la recalculare.
    Art. 6
    (1) In vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmeaza a fi platita dupa efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna anterioara celei in care se efectueaza plata, in conformitate cu etapele prevazute la art. 3.
    (2) In situatia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decat acesta.
    (3) Pentru pensiile carora le sunt aplicabile prevederile art. 192^1 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in situatia prevazuta la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suporta de la bugetul de stat este cea corespunzatoare punctajului mediu anual aferent fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate sau perioadelor de contributii realizate in conditiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punctaj mediu anual avut pana la data recalcularii.
    Art. 7
    (1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, precum si cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fara a se utiliza procedura de instiintare prealabila prevazuta la art. 7 si 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004.
    (2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica pensionarului in termen de 15 zile de la emitere, impreuna cu datele si informatiile care au stat la baza determinarii punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei recalculate.
    (3) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi modificata la cerere, in baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate pana la data de 1 aprilie 2001.
    (4) In situatia in care se constata erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuita din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Cererile prevazute la alin. (3) se solutioneaza in termenul prevazut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile modificate acordandu-se, prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data platii drepturilor recalculate, stabilita potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescriptie.
    (6) Pentru persoanele care depun cererea prevazuta la alin. (3) dupa 3 ani de la data platii drepturilor recalculate, stabilita potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acorda potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) Revizuirea din oficiu si contestarea deciziei prevazute la alin. (1) se fac in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, angajat pentru efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pe perioada desfasurarii activitatii prevazute la art. 1, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Salarizarea personalului prevazut la alin. (1) se face conform reglementarilor in vigoare aplicabile personalului contractual din administratia publica centrala de specialitate.

                  PRIM-MINISTRU
            CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

    SPORURILE, INDEMNIZATIILE SI MAJORARILE DE RETRIBUTII TARIFARE
care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual

    I. Sporul de vechime in munca:
    1. Pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime in munca se calculeaza automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, si in consecinta nu este necesara dovedirea acestuia prin adeverinte.
    2. Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.

    II. Sporuri, indemnizatii si majorari ale retributiei tarifare prevazute in Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 - 60 din 23 iulie 1980:
    1. sporul pentru munca in conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    2. majorarea retributiei tarifare cu pana la 10% pentru conditii grele de munca, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilita anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    4. indemnizatia de pana la 10% acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevazuta la art. 70 si in anexa nr. IV.
    Pentru unele activitati specifice cuantumul indemnizatiei era diferentiat, dupa cum urmeaza:
    - 2,50 - 18 lei/zi in industria miniera;
    - pana la 1,3% din retributia realizata de formatia condusa, in exploatarile forestiere;
    5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse intre 5% si 25%, acordata pentru categoriile de personal prevazute in anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976, cu modificarile ulterioare;
    6. indemnizatia acordata personalului navigant si insotitorilor personalului navigant aerian, in timpul zborului, prevazuta in anexa nr. IV;
    7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1 - 2 clase pentru persoanele carora li s-a conferit, in conditiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:
    - personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica (art. 121);
    - cadrelor didactice definitive cu o vechime in invatamant de cel putin 30 de ani (art. 143);
    - cadrelor sanitare cu o vechime in munca de peste 30 de ani (art. 152);
    - cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie (art. 159);
    8. majorarea retributiei tarifare cu 5 - 10%, acordata muncitorilor incadrati la categoria a III-a inclusiv, care executa incaltaminte de tip "Romarta" si confectii din piele si blana, dupa comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
    9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordata muncitorilor care lucreaza la locurile de munca direct productive in subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
    10. majorarea retributiei tarifare cu pana la 25% pentru personalul care a desfasurat activitate la spitalele "Elias" si "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    11. majorarea retributiei tarifare cu pana la 15% pentru personalul care a desfasurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    12. sumele acordate persoanelor care indeplinesc functia de sofer si in mod suplimentar efectueaza si activitati de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto si intretinere drumuri");
    13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii incadrati in gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevazatorii incadrati in gradul II de invaliditate (art. 197);
    14. indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere, acordata:
    - profesorilor, conferentiarilor si lectorilor - sefi de lucrari titulari din invatamantul superior, pentru perioada cat sunt numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si inginerie tehnologica [art. 121 alin. (7)];
    - sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta deosebita, pe durata realizarii programelor [art. 121 alin. (8)];
    - cadrelor medicale care indeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordata persoanelor care indeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);
    - cadrelor sanitare care indeplinesc functii de conducere (art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    - cadrelor de specialitatea artistica care in afara functiei artistice indeplinesc functii de conducere (art. 160);
    15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
    - indeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolara si sef catedra in invatamantul superior;
    - desfasoara activitate de diriginte de clasa;
    - predau in acelasi timp la 2 - 4 clase in invatamantul primar;
    16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucreaza in casele de copii si in scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;
    17. sporul pentru munca in timpul noptii, acordat in conditiile prevazute la art. 72, de 15 - 25%, precum si cel acordat in conditiile prevazute la art. 106 alin. (4), de 15 - 45%, pentru personalul din navigatia fluviala;
    18. sporul de pana la 14% - care face parte din retributia tarifara - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Romane si al unitatilor subordonate sau din alte unitati care participa efectiv la realizarea, controlul si urmarirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevazut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicata;
    19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru in activitatea incarcari-descarcari, in procent de 10% din retributia realizata in acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
    20. indemnizatia prevazuta la art. 70 pentru conducatorul formatiei de lucru de docheri, care este de pana la 10%, iar pentru docherul vincier este de pana la 5% din retributia realizata in acord (anexa nr. IV);
    21. indemnizatia prevazuta in anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sanatatii", astfel:
________________________________________________________________________________
                       Functia                            Indemnizatia (lei)
                                                     ___________________________
                                                     cea mai mica   cea mai mare
________________________________________________________________________________
1. Medic (farmacist) director                            715          1.535
2. Medic (farmacist) director adjunct, director de
   institut sau de centru medical (fara
   personalitate juridica)                               715          1.225
3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de
   salvare, centru de recoltare a sangelui),
   inspector sanitar-sef                                 310            880
4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de
   sectie, de laborator si altele similare:
   medic-inspector                                       230            560
5. Sora medicala (oficiant medical, laborant, moasa,
   tehnician sanitar), sef de unitate, de laborator,
   de sectie si altele similare                          130            430
________________________________________________________________________________

    22. indemnizatiile si alte plati pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii"), dupa cum urmeaza:
1. Medicii care asigura continuitatea in unitatile      pana la retributia
   sanitare prin ore de garda prestate peste timpul     tarifara orara;
   normal de munca
2. Personalul sanitar care suplineste personalul aflat  cu retributia tarifara
   in concediu (de boala, de nastere, de studii) sau    orara;
   in alte situatii similare
3. Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai      75 - 155 lei pe sedinta;
   comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii
   de munca si ai comisiei medicamentului
4. Medicii curanti care acorda asistenta medicala       155 - 310 lei lunar pe
   cadrelor din nomenclatura unitatilor medicale        familie asistata;
   speciale

    23. indemnizatiile lunare ce se acorda cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru indeplinirea unor functii de conducere in unitatile de arta si cinematografie in afara obligatiilor de serviciu de la functia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara (anexa nr. V cap. III), astfel:
    - director unitate artistica         pana la 1.615 lei;
    - director adjunct artistic          pana la 1.100 lei;
    - sef sectie artistica               pana la 560 lei;
    24. indemnizatia lunara pentru unele activitati prestate in afara functiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti)        605 - 1.010 lei;
2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti)     505 - 810 lei;
3. director de curs universitati cultural-stiintifice           410 - 610 lei;
4. secretar de curs universitati cultural-stiintifice           205 - 415 lei;
5. director de camin cultural:
    a) in comunele cu pana la 4.000 de locuitori                205 - 310 lei;
    b) in comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori                260 - 415 lei;
    c) in comunele cu peste 6.000 de locuitori                  360 - 520 lei;
6. bibliotecar comunal                                          205 - 310 lei;

    25. indemnizatia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicata), astfel:
    __________________________
       Indemnizatia - lei
    __________________________
    Tipul     Minim     Maxim
    __________________________
      A        160       280
    __________________________
      B        160       330
    __________________________
      C        160       380
    __________________________
      D        220       430
    __________________________
      E        220       510
    __________________________
      F        220       560
    __________________________
      G        280       610
    __________________________
      H        280       670
    __________________________
      I        280       720
    __________________________
      J        330       770
    __________________________
      K        330       820
    __________________________
      L        380       870
    __________________________
      M        380       940
    __________________________
      N        430       990
    __________________________
      O        430     1.040
    __________________________
      P        480     1.090
    __________________________
      R        480     1.140
    __________________________
      S        560     1.210
    __________________________
      T        560     1.260
    __________________________
      U        610     1.310
    __________________________
      V        610     1.360
    __________________________
      W        660     1.410
    __________________________
      X        660     1.510
    __________________________
      Y        760     1.610
    __________________________
      Z        760     1.730
    __________________________

    III. Alte sporuri:
    1. sporul acordat personalului civil care a desfasurat activitate in cadrul unitatilor militare apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, stabilit pe transe astfel:
________________________________________________________________________________
              Perioada                Sporul            Actul normativ
________________________________________________________________________________
1 noiembrie 1969 - 1 februarie 1976  5% - 25%     Hotararea Consiliului de
                                                  Ministri nr. 163/1969, art. 23
1 februarie 1976 - 1 aprilie 1991    4% - 18%     Decretul nr. 163/1975, art. 24
1 aprilie 1991 - 1 octombrie 1991    Pana la 25%  Hotararea Guvernului
                                                  nr. 0309/1991, art. 22
1 octombrie 1991 - 1 iunie 1993      Pana la 25%  Hotararea Guvernului
                                                  nr. 0672/1991, art. 25
1 iunie 1993 - 1 iulie 1994          Pana la 25%  Hotararea Guvernului
                                                  nr. 0282/1993, art. 23
1 iulie 1994 - 16 iulie 1998         Pana la 30%  Hotararea Guvernului
                                                  nr. 0366/1994, art. 23
16 iulie 1998                        anulat       Introdus in salariul de baza
                                                  potrivit Legii nr. 154/1998
                                                  privind sistemul de stabilire
                                                  a salariilor de baza din
                                                  sectorul bugetar si a
                                                  indemnizatiilor pentru
                                                  persoane care ocupa functii de
                                                  demnitate publica, cu
                                                  modificarile ulterioare.
________________________________________________________________________________

    2. majorarea de pana la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in societati mixte;
    3. majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului roman care si-a desfasurat activitatea in ambasade.

    IV. Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade, evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale.

    V. Sporuri cu caracter permanent, in conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale:
    - sporul de vechime in munca (a se vedea pct. I);
    - sporul pentru lucru in subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;
    - indemnizatia de zbor;
    - sporul pentru conditii grele de munca;
    - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    - alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute in contractele colective si individuale de munca.
    Mentiune: Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atat pentru perioadele anterioare, cat si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

    VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
    - denumirea unitatii;
    - perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
    - functia, meseria sau specialitatea exercitata;
    - denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
    - perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
    - adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
    Mentiune: Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
    - formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale;
    - participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice;
    - premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite;
    - recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
    - diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;
    - drepturile de autor;
    - drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractului de munca;
      al 13 lea salariu;
      alte sporuri care nu au avut caracter permanent.SmartCity5

COMENTARII la OUG 4/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 4 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 4/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu