E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 14 din  8 februarie 1991

Legea salarizarii

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din  9 februarie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare persoana are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului.
    (2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
    (3) Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea si competenta profesionala.
    (4) Adaosurile si sporurile la salariul de baza se acorda in raport cu rezultatele obtinute, conditiile concrete in care se desfasoara activitatea si, dupa caz, vechimea in munca.
    (5) Adaosurile si sporurile la salariul de baza se iau in calcul la stabilirea drepturilor care se determina in raport de salariu, in masura in care se prevede prin lege.
    (6) Salariul de baza, adaosurile si sporurile sint confidentiale.
    Art. 2
    La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, confesionale, de virsta, sex sau de stare materiala.
    Art. 3
    Prevederile prezentei legi se aplica:
    a) persoanelor angajate cu domiciliul in Romania sau care au autorizatie de a lucra in Romania, daca isi desfasoara activitatea in tara;
    b) cetatenilor romani angajati ai unitatilor constituite pe teritoriul Romaniei, care isi desfasoara activitatea peste hotare.

    CAP. 2
    Modul de stabilire a salariilor si rolul statului in protectia sociala a salariatilor

    Art. 4
    (1) Sistemul de salarizare pe baza caruia se fixeaza salariile individuale se stabileste, potrivit prevederilor prezentei legi, in raport cu forma de organizare a unitatii, modul de finantare si caracterul activitatii.
    (2) Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale, intre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora, in functie de posibilitatile financiare ale persoanei care angajeaza.
    (3) Fac exceptie:
    a) salariile personalului unitatilor bugetare, care se stabilesc de catre Guvern, cu consultarea sindicatelor, precum si salariile personalului organelor puterii legislative, executive si judecatoresti, care se stabilesc prin lege;
    b) salariile personalului regiilor autonome cu specific deosebit, nominalizate de Guvern, care se stabilesc in acelasi mod ca la unitatile bugetare;
    c) salariile conducatorilor de societati comerciale si regii autonome, care se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane.
    (4) Modificarea salariilor determinate prin negociere nu poate fi ceruta de partile din contractul de munca mai inainte de implinirea unui an de la data stabilirii lor.
    Art. 5
    (1) Salariul de baza minim pe tara se stabileste prin hotarire a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatului.
    (2) Salariile de baza determinate prin negociere, precum si cele stabilite prin hotariri ale Guvernului sau prin legi, nu pot fi mai mici decit salariul de baza minim pe tara aprobat pentru programul normal de munca.
    Art. 6
    In conditiile cresterii preturilor si tarifelor, sistemul de compensare-indexare a salariilor de baza se stabileste cu consultarea sindicatelor si a patronatului, prin hotarire a Guvernului.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 7
    (1) Plata salariului se face periodic, la intervale de cel mult o luna.
    (2) Drepturile banesti cuvenite angajatului se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale unitatii.
    (3) Salariul nu poate fi urmarit sau retinut decit in cazurile si conditiile prevazute de lege.
    (4) In cazul decesului salariatului, drepturile banesti care i se cuvin pina la data la care s-a produs decesul se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor lui, iar in lipsa acestora se platesc celorlalti mostenitori in conditiile dreptului comun.
    Art. 8
    Pentru frinarea procesului inflationist si a somajului, Guvernul, cu consultarea sindicatelor, poate lua, pentru o perioada de cel mult un an, masuri de moderare a cresterii salariilor prin introducerea unor impozite suplimentare suportate de catre cel care angajeaza.
    Art. 9
    La propunerea Guvernului, prin lege, se pot aproba prelungirea duratei de timp prevazute la art. 8, precum si inghetarea salariilor pe perioade limitate.
    Art. 10
    In cazul in care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergente care nu pot fi solutionate in termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind solutionarea conflictelor colective de munca.
    Art. 11
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga actele normative prevazute in anexa, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 5 februarie 1991.

                     PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                               MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 februarie 1991.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea salarizarii si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                                ION ILIESCU

    ANEXA 1

                              ACTE  NORMATIVE
care se abroga la intrarea in vigoare a Legii salarizarii

    - Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974, republicata in 23 iulie 1980 in Buletinul Oficial nr. 59 - 60, cu exceptia art. 75, 193 alin. 1, art. 196 si art. 197.
    - Legea cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii nr. 2 din 9 iulie 1983, publicata in Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983.
    - Legea privind retribuirea in acord global si in acord direct a personalului muncitor nr. 1 din 3 aprilie 1986, publicata in Buletinul Oficial nr. 21 din 10 aprilie 1986.
    - Legea cu privire la majorarea retributiilor personalului muncitor nr. 4 din 29 iunie 1988, publicata in Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988.
    - Legea privind perfectionarea sistemului de retribuire pentru stimularea productiei de export si a exportului nr. 15 din 2 decembrie 1988, publicata in Buletinul Oficial nr. 62 din 7 decembrie 1988.
    - Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii, nr. 100 din 7 martie 1979.
    - Decretul Consiliului de stat pentru majorarea retributiei personalului muncitor nr. 325 din 9 septembrie 1983, publicat in Buletinul Oficial nr. 66 din 10 septembrie 1983, cu exceptia art. 11 alin. 1.
    - Decretul Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retribuire in acord global si a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activitati nr. 335 din 10 septembrie 1983, publicat in Buletinul Oficial nr. 69 din 13 septembrie 1983.
    - Decretul Consiliului de Stat privind calcularea si controlul utilizarii fondului de retribuire nr. 336 din 10 septembrie 1983, publicat in Buletinul Oficial nr. 70 din 17 septembrie 1983.
    - Decretul-lege privind modificarea si completarea unor prevederi referitoare la salarizare si alte drepturi ale personalului trimis in strainatate pentru realizarea de obiective si lucrari nr. 79 din 8 februarie 1990, cu exceptia art. 5 si art. 7.
      Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea majorarii retributiilor personalului muncitor nr. 206 din 25 iulie 1988, publicat in Buletinul Oficial nr. 40 din 26 iulie 1988, cu exceptia art. 7.
      Decretul Consiliului de Stat privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea productiei, a beneficiilor si la impartirea beneficiilor si fondul de premiere pentru anul 1988 si cotele de constituire a acestor fonduri pe anul 1989 nr. 105 din 24 aprilie 1989.SmartCity5

COMENTARII la Legea 14/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 14 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 14/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu