E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 93 din 16 martie 1984

privind retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea de constructii-montaj, prin preluarea lucrarilor in antrepriza

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 21 din 19 martie 1984


SmartCity3


    Prin programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii, perfectionarea mecanismului economico-financiar si a sistemului de retribuire a muncii au fost stabilite o serie de masuri menite sa duca la imbunatatirea repartitiei veniturilor oamenilor muncii in raport cu munca depusa, la legarea si mai stransa a veniturilor individuale de realizarea productiei fizice si productivitatii muncii, de reducerea cheltuielilor de productie si cresterea  eficientei economice.
    In conformitate cu principiile care au stat la baza perfectionarii sistemului de retribuire, retributia si celelalte venituri ale oamenilor muncii reflecta mai bine contributia fiecaruia la realizarea planului de productie, la dezvoltarea productiei materiale si spirituale a societatii.
    In cadrul noului sistem de retribuire, veniturile individuale stabilite in raport cu productia realizata sunt neplafonate. Totodata, nimeni nu poate sa primeasca retributie si sa participe la beneficii daca nu lucreaza, nimeni nu poate avea venit garantat daca nu produce, potrivit obligatiilor de la locul de munca. Astfel, in cazul depasirii productiei planificate, veniturile cresc in mod corespunzator fara a fi plafonate, dupa cum, in situatia nerealizarii productiei, retributia se diminueaza in mod corespunzator, fara a se asigura venit garantat.
    Retribuirea muncii personalului din unitatile de constructii-montaj trebuie sa asigure indeosebi cointeresarea acestuia in accelerarea ritmului de executie pentru predarea la termen sau inainte de termen a lucrarilor, pentru mecanizarea proceselor de productie si industrializarea constructiilor, in scopul cresterii productivitatii muncii, scaderii costurilor si imbunatatirii calitatii lucrarilor.
    Pentru concentrarea eforturilor tuturor oamenilor muncii din activitatea de constructii-montaj la realizarea obiectivelor de investitii si pentru cresterea raspunderii acestora in buna gospodarire a mijloacelor incredintate de societate, in toate unitatile de constructii-montaj se introduce forma de retribuire in acord global, prin preluarea lucrarilor in antrepriza.
    In vederea generalizarii si aplicarii corecte a acestei forme de retribuire in activitatea de constructii-montaj,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intreaga activitate de constructii-montaj se introduce forma de retribuire in acord global, prin preluarea executiei lucrarilor in antrepriza.
    Lucrarile de constructii-montaj in antrepriza se realizeaza prin preluarea de catre un colectiv de oameni ai muncii a unor obiective - bloc de locuinte, hala industriala, drumuri si cai ferate, instalatii tehnologice si altele asemenea -, in vederea executarii integrale a acestora pana la receptionarea  si darea lor in folosinta.
    Art. 2
    Colectivul de oameni ai muncii care executa lucrarile de constructii-montaj in antrepriza primeste pentru realizarea intregului obiectiv o suma globala stabilita pe baza de norme de munca, cu incadrarea stricta in devizul fiecarui obiectiv.
    Nici o activitate sau lucrare nu poate fi retribuita in afara prevederilor devizului lucrarii.
    Art. 3
    Colectivul de oameni ai muncii, preluind in antrepriza si acord global executarea unui obiectiv, repartizeaza fiecarui membru al colectivului partea ce-i revine ca retributie in raport cu incadrarea tarifara si celelalte criterii stabilite potrivit legii.
    Sumele stabilite in contractul de acord global pentru plata manoperei sunt ferme si se platesc integral la terminarea lucrarilor contractate.
    Pe parcursul executarii lucrarilor se acorda avansuri de pana la 80 la suta din suma cuvenita pentru manopera, corespunzator stadiilor fizice realizate.
    Suma stabilita prin contractul de acord global se plateste numai daca lucrarile executate sunt de calitatea prevazuta in standarde, cu incadrarea stricta in consumurile normate de materiale, combustibili si energie.
    Art. 4
    Prin contractul de acord global se stabilesc, in raport cu tipul si natura constructiei, cu solutia constructiva prevazuta in proiect si cu normele de consum, cantitatile maxime de materiale, combustibili si energie pentru executarea fiecarui obiectiv.
    Pentru economiile de materiale, combustibili si energie realizate se acorda premii si alte stimulente, potrivit legii.
    Valoarea materialelor distruse, precum si a celor consumate peste prevederile normelor, din vina brigazii, se suporta de membrii acesteia, potrivit legii.
    Lucrarile de calitate necorespunzatoare se refac de catre brigada, cu suportarea contravalorii materialelor consumate suplimentar pentru remedieri.
    Art. 5
    Suma globala prevazuta in contract, cat si avansurile lunare, se repartizeaza de seful brigazii complexe, cu acordul membrilor acesteia, pe membrii brigazii, in raport cu contributia fiecaruia la realizarea lucrarilor, retributia tarifara si timpul efectiv lucrat.
    Conform principiului nelimitarii veniturilor rezultate din munca, intregul colectiv va putea obtine venituri mai mari daca realizeaza obiectivul de investitii intr-o durata mai scurta decat cea stabilita sau cu un numar mai mic de personal; prin prelungirea duratei de executie sau folosirea unui numar mai mare de personal muncitor veniturile vor scadea in mod corespunzator.
    In scopul cresterii productivitatii muncii si concentrarii eforturilor intregului colectiv al brigazii la realizarea lucrarilor contractate in acord global se va urmarii reducerea la strictul necesar a personalului de administratie, prin simplificarea sistemului de evidenta si a celorlalte documente privind activitatea brigazii.
    Durata de executie pentru fiecare obiectiv se stabileste potrivit normelor tehnice, avandu-se in vedere timpul de munca normat si numarul de personal necesar.

    CAP. 2
    Organizarea antreprizelor si a celorlalte unitati de constructii-montaj

    Art. 6
    Unitatea organizatorica de baza in sistemul de lucru in antrepriza este brigada complexa de antrepriza.
    Brigada complexa contracteaza in acord global si executa in intregime unu sau mai multe obiecte sau parti de obiecte complexe.
    Art. 7
    Brigada complexa se alcatuieste pe baze democratice de catre antreprenor
    - sef de brigada - prin intelegere directa cu membrii acesteia, asigurandu-se, in functie de necesitati, structura optima pe meserii si nivel de calificare - muncitori, maistri, tehnicieni, subingineri, ingineri si alt personal -, corespunzator gradului de complexitate a lucrarilor contractate.
    In brigada vor fi cuprinsi si conducatorii de utilaje.
    In cadrul brigazii complexe se va urmari asigurarea policalificarii muncitorilor, astfel incat acestia sa-si foloseasca integral timpul de lucru si sa fie in masura sa execute cat mai multe categorii de lucrari.
    Evidentele privind activitatea brigazii se tin de seful de brigada si ajutoarele acestuia, reducindu-se in acest fel personalul de administratie.
    Art. 8
    Brigada complexa raspunde de realizarea integrala a lucrarilor, la termenele contractate, de calitatea corespunzatoare a acestora si de incadrarea in consumurile normate de materiale, combustibili si energie.
    Brigada complexa executa in conditii de stricta economicitate lucrarile de organizare de santier pentru obiectivele pe care le contracteaza, reducand la minimum constructiile definitive cu aceasta destinatie.
    Art. 9
    Brigada complexa primeste in administrare uneltele si utilajele necesare executarii lucrarilor, raspunde de intretinerea si repararea acestora, de folosirea lor rationala pe toata durata normata de utilizare, fiind obligata sa plateasca, potrivit legii, cotele de amortizare.
    Art. 10
    Pentru executarea unor lucrari de stricta specialitate, brigada complexa poate sa foloseasca, pe perioade scurte echipe de specialisti din alte formatii. Plata lucrarilor executate de aceste echipe sau specialisti se asigura din suma totala prevazuta in contractul de acord global incheiat de brigada complexa.
    Art. 11
    Pentru coordonarea mai multor brigazi complexe, asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale, folosirea in conditii de eficienta sporita a fortei de munca, a materialelor, utilajelor si celorlalte mijloace se constituie, potrivit legii, intreprinderi-antrepriza care lucreaza in acord global, isi dimensioneaza personalul la strictul necesar in raport cu volumul lucrarilor, desfasoara intreaga activitate in conformitate cu principiile autoconducerii si autogestiunii si se finanteaza prin cote procentuale din valoarea lucrarilor contractate si executate, stabilite in raport cu natura si complexitatea acestora.
    Intreprinderea-antrepriza se poate constitui si pentru executarea directa a unor lucrari mari sau de complexitate mare - hidrocentrala, complex chimic, centrala termoelectrica si altele asemenea -, in care caz isi asigura finantarea intregii activitati din suma stabilita prin contractul de antrepriza pentru realizarea lucrarilor.
    Art. 12
    Intreprinderea-antrepriza indeplineste, de regula, rolul de antreprenor general si incheie contracte directe cu beneficiarii pentru realizarea integrala a lucrarilor de constructii montaj la obiective de investitii, in care scop:
    a) asigura adaptarea la teren a proiectelor tip pentru obiectivele contractate, elaborarea de detalii de executie sau proiecte pentru unele lucrari de complexitate redusa, precum si proiectarea tehnologiilor proprii de executie;
    b) asigura in mod centralizat aprovizionarea tehnico-materiala, prelucrarea si realizarea unor confectii semifabricate, gospodarirea utilajelor si mijloacelor fixe din dotare, care se folosesc de toate brigazile complexe;
    c) urmareste incadrarea consumurilor de materiale in normele stabilite, controleaza si ia masuri pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate de brigazi, realizarea indicatorilor tehnico-economici stabiliti prin plan, contractarea si decontarea lucrarilor;
    d) actioneaza pentru imbunatatirea permanenta a structurilor organizatorice, in vederea eliminarii activitatilor auxiliare si reducerii personalului indirect productiv si functionaresc, a cresterii continue a productivitatii muncii.
    Art. 13
    Pentru executarea unor lucrari de complexitate deosebita, in conditiile si cu aprobarile prevazute de lege, se pot organiza centrale sau trusturi de antrepriza generala.
    In raport cu marimea si complexitatea obiectivelor pe care le contracteaza pentru executie, antrepriza generala are in subordine, dupa caz, intreprinderi-antrepriza, antreprize fara personalitate juridica, brigazi complexe sau brigazi specializate, unitati de mecanizare, de productie industriala, aprovizionare si altele.
    Art. 14
    Pentru lucrari de stricta specialitate - automatizari, instalatii si montaj utilaje, izolatii speciale, drumuri, cai ferate, lucrari edilitare si altele  - se pot organiza trusturi, intreprinderi-antrepriza, antreprize sau brigazi specializate.
    Art. 15
    Unitatile socialiste pot executa unele lucrari de constructii-montaj in regie proprie, prin contracte de acord global, cu colective de oameni ai muncii din aceste unitati sau prin angajarea directa de echipe de constructori.
    De asemenea, lucrarile de constructii-montaj pot fi executate si prin brigazi complexe sau echipe ale unitatilor cooperatiste.
    Art. 16
    Centralele, trusturile, intreprinderile-antrepriza si antreprizele fara personalitate juridica lucreaza in acord global, si dimensioneaza personalul la strictul necesar in raport cu volumul lucrarilor, isi desfasoara intreaga activitate pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si se finanteaza prin cote procentuale din valoarea lucrarilor contractate si executate de intreprinderile-antrepriza si brigazile complexe din subordine, dupa caz.
    Dimensionarea personalului din unitatile de constructii-montaj prevazute la alin. 1, precum si retribuirea in acord global a acestui personal, se fac din cotele procentuale de manopera aferente valorii lucrarilor de constructii-montaj contractate si executate.
    Cotele procentuale maxime pe categorii de lucrari, in functie de natura si complexitatea acestora, precum si cotele pe titularii de plan, in functie de volumul si structura lucrarilor prevazute in planul fiecaruia, se stabilesc anual, odata cu aprobarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Titularii de plan - ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti - defalca cotele procentuale pe centrale, trusturi si intreprinderi in functie de volumul, natura si complexitatea lucrarilor prevazute in planul fiecarei unitati.

    CAP. 3
    Contractarea in acord global, prin preluarea in antrepriza a lucrarilor de constructii-montaj, proiectarea si decontarea acestora

    Art. 17
    Pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, intre beneficiar si antreprenorul general se incheie, in conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, un contract-cadru care va cuprinde:
    a) denumirea, valoarea, durata de executie, capacitatile de productie si termenele de punere in functiune ale obiectivelor;
    b) obligatiile beneficiarului privind termenele de predare a documentatiilor tehnico-economice aprobate si a amplasamentului obiectivului, de asigurare a aprovizionarii si predarii la montaj, in termen, a utilajelor si instalatiilor tehnologice;
    c) obligatiile antreprenorului general de a executa integral lucrarile de constructii-montaj ale obiectivului, cu respectarea duratelor normate si a conditiilor de calitate prevazute in standarde si proiecte.
    Contractul se incheie in termen de maximum 20 de zile de la data aprobarii introducerii lucrarilor in plan, pe baza proiectului intocmit de antreprenorul general si comunicat beneficiarului in termen de 5 zile de la aceeasi data.
    Art. 18
    Dupa aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii investitiilor, se incheie intre beneficiar si antreprenorul general contractul ferm de executie in acord global, prin preluarea in antrepriza a lucrarilor de constructii-montaj pentru obiectivul de investitii, in care se vor prevedea in mod obligatoriu:
    a) proiectele tip de constructii si instalatii tehnologice;
    b) utilizarea de materiale, componente, subansamble, masini, utilaje, instalatii si produse tipizate;
    c) normele tehnice de consum exprimate prin consumuri maximale de materiale, combustibili si energie, pentru fiecare tip sau varianta constructiva, corespunzator tehnologiei folosite;
    d) numarul maxim de personal in raport cu volumul lucrarilor si normele de munca;
    e) valoarea maxima a lucrarilor de constructii-montaj prevazuta in devizul general al obiectivului;
    f) durata si etapele de realizare a lucrarilor de constructii-montaj, precum si stadiile fizice intermediare;
    g) termenele de predare a utilajelor, instalatiilor tehnologice, aparatajelor si a materialelor ce se aprovizioneaza de beneficiar.
    Antreprenorul va lua masuri pentru realizarea de economii la materiale, manopera, utilaje si la celelalte capitole de cheltuieli, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in proiect si standarde. In aceste conditii, economiile realizate revin antreprenorului.
    Beneficiarul investitiei are obligatia sa asigure elaborarea si predarea proiectelor si a documentatiilor tehnico-economice la termenele prevazute in contract, precum si asistenta tehnica pe intreaga durata a executiei lucrarilor, pana la punerea in functiune a capacitatilor si realizarea parametrilor tehnico-economici proiectati.
    Art. 19
    Incheierea contractelor de antrepriza pentru executarea in acord global a lucrarilor de constructii-montaj se face cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la tipizarea constructiilor, normarea consumurilor de materiale, combustibili si energie, a normelor si normativelor de munca.
    Constructiile de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investitii ce se realizeaza in industrie, transporturi, agricultura si celelalte ramuri productive, precum si cladirile de locuit, obiectivele social-culturale si administrative, se proiecteaza si se executa pe baza de proiecte tip, aprobate potrivit legii.
    Prin proiectele tip se stabilesc suprafetele si principalele dimensiuni ale obiectivelor de constructii, solutiile constructive, consumurile limita de materiale de constructii si instalatii, precum si limita maxima a pretului de deviz pentru lucrarile de constructii-montaj.
    La elaborarea proiectelor tip se va urmari ca acestea sa poata servi si ca proiecte de capacitati-modul care, prin asamblare, sa fie utilizate pentru realizarea de obiective de acelasi profil, cu marimi diferite.
    Art. 20
    Tipizarea constructiilor se face in stransa legatura cu tipizarea tehnologiilor de productie si a utilajelor, astfel incat dimensiunile cladirilor si celorlalte constructii sa corespunda strict necesitatilor bunei desfasurari a proceselor de productie.
    Pentru obiectivele din agricultura, zootehnie, irigatii si imbunatatiri funciare, prin tipizare se vor adopta solutii constructive simple care sa foloseasca pe scara larga materialele locale.
    La obiectivele din domeniul transporturilor se vor tipiza sectiunile de drumuri, adoptandu-se solutii care sa asigure restrangerea la minimum a folosirii bitumului si utilizarea pe scara larga a materialelor locale, zgurilor si cenusilor de termocentrala.
    La constructiile de orice fel se vor putea folosi numai materiale si elemente de constructii si instalatii tipizate, precum si materiale si resurse locale, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 21
    Solutiile adoptate in proiectele tip de constructii trebuie sa asigure executarea lucrarilor cu consumuri minime de materiale si energie, scurtarea duratelor de executie, durabilitatea si stabilitatea cladirilor, cresterea productivitatii muncii in activitatea de proiectare si de realizare a investitiilor, promovarea unor tehnologii eficiente in executarea constructiilor, reducerea greutatii si a costului acestora, crearea de conditii optime pentru desfasurarea proceselor functionale si de productie, precum si realizarea unei eficiente maxime de exploatare.
    Art. 22
    Executarea lucrarilor va fi urmarita in permanenta de beneficiar, antreprenor si bancile finantatoare.
    Lucrarile se vor deconta lunar pe baza stadiilor fizice realizate. Valoarea lucrarilor, corespunzator stadiilor fizice, se stabileste odata cu incheierea contractelor, eliminindu-se astfel intocmirea unor documente care necesita un volum mare de munca.
    Decontarea lucrarilor se va face in limita valorii totale prevazute in contractul de antrepriza incheiat.
    Lucrarile de calitate necorespunzatoare nu se deconteaza.

    CAP. 4
    Contractarea executarii lucrarilor in acord global si retribuirea personalului din activitatea de constructii-montaj

    Art. 23
    Brigada complexa si brigada specializata incheie contracte de acord global cu intreprinderea-antrepriza din care fac parte sau, dupa caz, cu antrepriza ori trustul caruia le sunt direct subordonate.
    Contractul de acord global se incheie pentru executarea unor obiecte de investitii sau a unor parti de obiecte complexe, pentru care brigada primeste o suma globala stabilita in limita manoperei prevazute in deviz pentru lucrarile contractate.
    Pentru lucrari mici se pot incheia contracte de acord global si cu echipe de muncitori. Asemenea contracte se incheie si cu echipe ale unitatilor cooperatiste.
    Art. 24
    Contractul de acord global incheiat de brigada complexa si brigada specializata cuprinde:
    a) proiectul si devizul lucrarii;
    b) valoarea manoperei corespunzatoare lucrarilor ce fac obiectul contractului;
    c) graficul de executie al lucrarilor;
    d) fisa limita a consumurilor de materiale pe obiect;
    e) lista dotarilor cu scule si utilaje, precum si durata de utilizare a acestora pentru executarea lucrarilor contractate;
    f) alte conditii specifice.
    Prin contractul de acord global brigada se obliga sa execute lucrarile ce fac obiectul contractului, in intregime, pana la terminarea si receptionarea obiectului, cu incadrarea in consumurile de resurse materiale si de munca stabilite si respectarea stricta a conditiilor de calitate prescrise.
    Intreprinderea-antrepriza sau, dupa caz, antrepriza ori trustul se obliga sa asigure baza tehnico-materiala necesara, coordonarea lucrarilor de specialitate, acordarea asistentei tehnice, a lucrarilor de laborator si controlul de calitate.
    Art. 25
    In cazul in care antreprenorul general - intreprinderea-antrepriza, trustul sau centrala - are in subordine antreprize, incheie cu acestea contracte in acord global, pentru executarea obiectivelor de investitii.
    Contractele de acord global cuprind:
    a) volumul lucrarilor pe fiecare obiect;
    b) suma pentru retribuirea personalului muncitor al antreprizei, stabilita prin cote aprobate potrivit legii, si suma pentru retribuirea personalului muncitor din brigazi si celelalte subunitati, in limita manoperei prevazute in devizele pe obiecte;
    c) nivelul cheltuielilor maxime de productie (bugetul de cheltuieli);
    d) graficele de executie;
    e) conditii generale si speciale impuse de specificul lucrarilor ce fac obiectul contractului.
    Art. 26
    Obiectul contractului de acord global se stabileste in functie de caracteristicile si complexitatea obiectivelor de investitii. Sumele ce se stabilesc prin contract pentru plata manoperei se determina pe baza proiectelor, a devizelor, normelor si normativelor de munca, in raport cu lucrarile de executat, exprimate fizic.
    In constructia de locuinte, de obiective social-culturale si tehnico-edilitare, contractul de acord global se incheie pentru executarea unui bloc sau a unui grup de blocuri, unei scoli, gradinite, statii de epurare, retea de apa, canalizare, termoficare sau unei strazi, avandu-se in vedere:
    a) la blocurile de locuinte, numarul de apartamente, suprafata totala a acestora si sistemul constructiv al blocului - panouri mari, schelet din beton armat, zidarie;
    b) pentru instalatiile tehnico-edilitare, lungimea retelelor si gradul de prefabricare a instalatiei.
    La constructiile industriale, contractul de acord global se incheie pentru executarea unei hale industriale, instalatii tehnologice, instalatii de automatizare, rezervoare, silozuri, cosuri de fum, retele tehnologice, avandu-se in vedere:
    a) la hale industriale, suprafata constructiei, sarcinile tehnologice, sistemul constructiv, volumul de lucrari si alte elemente specifice cladirii;
    b) la rezervoare si silozuri, capacitatea exprimata in tone sau metri cubi, sistemul constructiv si alte conditii specifice legate de produsul care se depoziteaza;
    c) la drumuri si cai ferate, lungimea exprimata in kilometri, capacitatea de trafic, volumul terasamentelor si caracteristicile sistemului rutier;
    d) la montajul utilajelor, numarul si complexitatea utilajelor, gradul de preasamblare, volumul instalatiilor tehnologice de legatura intre utilaje.
    La constructiile agrozootehnice, contractele de acord global se incheie pentru executarea unei ferme, a unui grajd, siloz, canale pentru irigatii si desecari, suprafete de teren irigate sau desecate si altele, avandu-se in vedere:
    a) pentru executarea unui grajd, suprafata constructiei, sistemul constructiv, volumul lucrarilor de constructii si instalatii tehnologice;
    b) pentru executarea canalelor de irigatii sau desecari, lungimea, sectiunea si debitul acestora;
    c) la amenajarile pentru irigatii sau desecari, suprafata parcelelor, amenajate, volumul terasamentelor si sistemul de irigare sau desecare aplicat.
    Art. 27
    Pe parcursul executarii lucrarilor contractate in acord global brigazile complexe si de specialitate primesc avansuri lunare de pana la 80 la suta din suma cuvenita pentru manopera, corespunzator stadiilor fizice realizate.
    Avansurile se repartizeaza de seful brigazii, cu acordul membrilor acesteia, personalului muncitor din brigada, in raport cu contributia fiecaruia la realizarea lucrarilor, retributia tarifara si timpul efectiv lucrat.
    La terminarea si receptionarea lucrarilor la obiectul contractat, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de calitate, suma totala pe obiect se imparte pe membrii brigazii, in conditiile prevazute la alin. 1; din sumele individuale astfel determinate se scad avansurile platite lunar.
    Art. 28
    Suma pentru retribuirea personalului muncitor al centralei, trustului, intreprinderii-antrepriza si antreprizei se stabileste prin aplicarea cotelor procentuale de manopera aprobate potrivit art. 16.
    Pe parcursul executarii lucrarilor contractate in acord global, suma cuvenita personalului unitatilor prevazute la alin. 1 se stabileste prin aplicarea cotelor procentuale de manopera la volumul lucrarilor realizate de brigazile si celelalte unitati din subordine. Lunar, din aceste sume se acorda avansuri in limita a 80 la suta, care se repartizeaza personalului muncitor in raport cu retributia tarifara si timpul efectiv lucrat.
    La terminarea si receptionarea lucrarilor la obiectele contractate, odata cu acordarea sumelor totale pe obiecte cuvenite personalului din brigazi se va acorda si diferenta cuvenita personalului muncitor al centralei, trustului, intreprinderii-antrepriza si al antreprizei.
    Sumele cuvenite tuturor categoriilor de personal al centralelor, trusturilor, intreprinderilor-antrepriza si antreprizelor se acorda integral daca sunt indeplinite conditiile prevazute in contractul de acord global.
    Art. 29
    Personalul muncitor din unitatile specializate pentru mecanizare, productie industriala, aprovizionare si altele va fi retribuit pe baza contractelor de acord global, in raport cu realizarea sarcinilor ce le revin, exprimate fizic. Lunar se acorda avansuri de pana la 80 la suta din suma aferenta lucrarilor realizate, diferenta urmand a se plati la terminarea si receptionarea lucrarilor contractate.

    CAP. 5
    Retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea de reparatii capitale

    Art. 30
    Lucrarile de constructii-montaj din activitatea de reparatii capitale si celelalte reparatii se executa pe baza contractelor de acord global incheiate intre beneficiar si colective de oameni ai muncii care se obliga, pentru o suma stabilita global prin deviz, sa execute integral lucrarile de reparatii stabilite.
    Devizele de reparatii capitale se intocmesc in conformitate cu normele de consum de materiale, energie si combustibil, normele si normativele de munca, urmarindu-se dimensionarea la strictul necesar a celorlalte categorii de cheltuieli si respectarea normativelor tehnice pentru repararea fondurilor fixe prevazute de lege.
    In cazul in care, la desfasurarea si verificarea instalatiilor si liniilor tehnologice, se constata ca nu este necesara executarea tuturor lucrarilor prevazute in normele de reparatii capitale sau ca sunt necesare lucrari suplimentare, devizul se modifica in mod corespunzator.
    Art. 31
    Activitatea de reparatii capitale va cuprinde si lucrarile de modernizare a utilajelor si instalatiilor, in scopul imbunatatirii parametrilor tehnologici, maririi randamentelor, reducerii consumurilor energetice si de materii prime, sporirii gradului de automatizare, cresterii capacitatii de productie.
    Art. 32
    Lucrarile de constructii-montaj din activitatea de reparatii capitale si celelalte reparatii pot fi executate direct de unitatile beneficiare prin echipe sau brigazi proprii ori de intreprinderi-antrepriza si brigazi complexe sau specializate care executa, de regula, lucrari de constructii-montaj pentru investitii din domeniul respectiv.
    In cazul ministerelor si al centralelor se organizeaza, potrivit legii, intreprinderi sau brigazi proprii specializate in efectuarea reparatiilor capitale.
    Intreprinderile si brigazile complexe organizate pentru activitatea de reparatii capitale isi desfasoara intreaga lor activitate pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, finantindu-se in intregime din valoarea lucrarilor contractate si executate.
    Art. 33
    Personalul muncitor din antreprize, brigazi si echipe, care executa lucrarile de constructii-montaj din activitatea de reparatii capitale si celelalte reparatii, in acord global, primeste intreaga suma prevazuta in contract pentru manopera la terminarea si receptionarea lucrarilor contractate.
    Pe parcursul executarii lucrarilor se acorda avansuri lunare in limita a 80 la suta din valoarea manoperei, corespunzator stadiilor fizice realizate.
    Suma ce revine pentru retribuirea personalului din intreprinderi se determina prin cote procentuale din valoarea lucrarilor executate de brigazile si echipele din subordine, cote stabilite potrivit art. 16 in raport cu volumul si complexitatea lucrarilor.
    Art. 34
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale ale administratiei de stat, centralele industriale, intreprinderile si celelalte unitati au obligatia sa asigure, potrivit legii, executarea la timp si in conditii de calitate a tuturor reparatiilor capitale prevazute in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

    CAP. 6
    Eliberarea drepturilor de retribuire pentru lucrarile contractate in acord global

    Art. 35
    Manopera necesara pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj se stabileste prin contractul de acord global, in limitele prevederilor din deviz. Valoarea manoperei se determina pe baza de normative si norme de munca aprobate potrivit legii, fundamentate stiintific in functie de cantitatea de munca necesara in conditiile de organizare superioara a productiei si a muncii, de parametrii tehnici ai masinilor si utilajelor din dotare, in concordanta cu sarcina de crestere a productivitatii muncii.
    Devizele prevad valoarea totala a manoperei pentru intregul personal muncitor din brigazi, antreprize, intreprinderi-antrepriza, trusturi si centrale, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna, sporul pentru vechimea neintrerupta in aceeasi unitate si celelalte drepturi de retribuire prevazute de lege pe perioada normata de executie.
    Valoarea totala a manoperei din devize se defalca pe stadii fizice. Prin graficul de esalonare a executiei lucrarilor, manopera aferenta stadiilor fizice se stabileste si pe ani, in cazul in care lucrarea se realizeaza pe o perioada mai mare de un an.
    Art. 36
    Bancile finantatoare elibereaza, pe baza documentatiei prezentate potrivit legii, suma corespunzatoare manoperei aferente graficului de realizare a stadiilor fizice pentru fiecare obiect, parte de obiect complex sau obiectiv contractat in acord global, cu respectarea prevederilor art. 27-29 si 33.
    Drepturile privind sporul de vechime neintrerupta in aceeasi unitate, indemnizatiile de concediu, alte sporuri, precum si compensatiile prevazute in Decretul nr. 46/1982 si premiile pentru realizari deosebite, se acorda integral, in conditiile legii, din avansurile pentru lucrarile executate.
    Diferentele retinute lunar potrivit art. 27-29 si 33 se elibereaza de bancile finantatoare pe baza proceselor-verbale de terminare si receptie a lucrarilor contractate si a confirmarii de catre unitatea in cadrul careia functioneaza brigazile si celelalte subunitati a incadrarii in consumurile normate de materiale, combustibili si energie; calitatea lucrarilor se confirma de organele Inspectiei de stat in constructii.
    Pentru centrale, trusturi, intreprinderi-antrepriza si antreprize, eliberarea diferentelor se face pe baza proceselor-verbale de receptie sau de predare-primire a lucrarilor incheiate cu beneficiarul si a indeplinirii celorlalte conditii prevazute in contractul de acord global.
    Art. 37
    Controlul eliberarii si utilizarii sumelor pentru manopera aferenta lucrarilor de constructii-montaj si reparatii capitale in constructii se exercita in conditiile legii.

    CAP. 7
    Controlul calitatii lucrarilor de constructii-montaj.
    Organizarea, atributiilor si raspunderile Inspectiei de stat in constructii

    Art. 38
    Intregul personal muncitor care lucreaza in activitatea de constructii-montaj raspunde de calitatea lucrarilor executate, in raport cu atributiile ce revin fiecaruia in colectivul de munca.
    Art. 39
    Personalul de executie raspunde de realizarea lucrarilor in stricta conformitate cu normativele, standardele si prevederile proiectelor de executie, fiind obligat sa refaca lucrarile de calitate necorespunzatoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor.
    Personalul de conducere tehnica a lucrarilor - maistru, inginer, sef de brigada -, precum si personalul de conducere din antreprize, intreprinderi-antrepriza, trusturi si centrale, au obligatia sa asigure conditiile tehnico-materiale pentru executarea lucrarilor de calitate corespunzatoare, efectuarea tuturor probelor si incercarilor de laborator prevazute de normative pentru diferite operatii si lucrari si sa efectueze un control permanent cu privire la calitatea lucrarilor executate de personalul din subordine.
    In cazul in care personalul de conducere nu-si indeplineste atributiile ce ii revin in asigurarea calitatii lucrarilor, suporta, impreuna cu personalul de executie din subordine, cheltuielile necesare refacerii lucrarilor de calitate necorespunzatoare.
    Art. 40
    Personalul din proiectare are sarcina ca la intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii sa foloseasca proiectele tip respectand prevederile normativelor, standardelor si prescriptiile tehnice, sa elaboreze proiectele de executie si detaliile de executie adoptand solutii care sa elimine riscurile si posibilitatea producerii unor defectiuni in executie, sa adopte masuri de punere in valoare maxima a materialelor folosite, in raport cu conditiile de mediu si de exploatare.
    Proiectantii au sarcina sa urmareasca realizarea lucrarilor proiectate, sa controleze respectarea prevederilor proiectelor si sa dispuna corectarea defectiunilor constatate.
    Art. 41
    Personalul unitatilor beneficiare - dirigintii de santier - are obligatia sa verifice in permanenta executia lucrarilor de constructii-montaj si, in mod deosebit, calitatea utilajelor si instalatiilor, sa participe direct la efectuarea probelor mecanice si tehnologice, sa manifeste exigenta maxima in exercitarea controlului pe faze si la receptia obiectivelor de investitii.
    Art. 42
    In vederea exercitarii controlului statului in domeniul calitatii constructiilor, se instituie un sistem unitar al inspectiei de stat in constructii.
    Inspectia de stat in constructii se organizeaza in cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-constructii.
    Inspectia de stat in constructii este subordonata si Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale.
    In fiecare judet se organizeaza inspectii de specialitate pentru, constructii, care functioneaza in cadrul consiliilor judetene de control muncitoresc al activitatii economice si sociale.
    Art. 43
    Inspectia de stat in constructii are, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) urmareste in proiectare, aplicarea proiectelor tip si respectarea standardelor si normativelor in vigoare;
    b) verifica, in executie, respectarea prevederilor proiectelor, a standardelor si normativelor privind executarea lucrarilor de constructii-montaj;
    c) controleaza calitatea materialelor de constructii ce se folosesc pe santiere si calitatea lucrarilor ce se realizeaza.
    Art. 44
    In cazul in care constata ca executarea lucrarilor de constructii-montaj se face cu abateri de la prevederile proiectelor sau ale normativelor si standardelor, Inspectia de stat in constructii este obligata sa dispuna:
    a) oprirea lucrarilor, pana la realizarea tuturor conditiilor prevazute in proiecte si in norme;
    b) refacerea lucrarilor executate necorespunzator;
    c) sanctionarea celor vinovati, potrivit prevederilor legii.
    Art. 45
    Organizarea, atributiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 46
    Lucrarile de constructii-montaj care incep dupa data intrarii in vigoare a prezentului decret se vor contracta in acord global, potrivit prevederilor acestuia.
    La obiectivele in curs de executie, in raport cu stadiul fizic realizat, se vor contracta in acord global, potrivit prezentului decret, lucrarile ramase de executat pana la terminarea si receptionarea fiecarui obiect.
    Art. 47
    Cotele procentuale de manopera maxime pe categorii de lucrari si pe titularii de plan pe anul 1984, pentru retribuirea personalului din intreprinderi
    - antrepriza, centrale, trusturi si antreprize, sunt prevazute in anexele nr. 1* si 2*, care fac parte integranta din prezentul decret.
    * Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.
    Art. 48
    Ministerul Constructiilor Industriale, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare si Ministerul Muncii vor elabora norme metodologice pentru retribuirea in acord global a personalului muncitor din activitatea de constructii-montaj, prin preluarea lucrarilor in antrepriza.
    Art. 49
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga art. 89, 91 si 93 din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, pct. 7 din anexa nr. 7 la Decretul nr. 100/1979 pentru aplicarea Legii retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, art. 12 din Decretul nr. 335/1983 privind aplicarea formei de retribuire in acord global si altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activitati, art. 10, cap. III "Constructii montaj" din anexa nr. 1, prevederile referitoare la lucrarile de constructii montaj si reparatii capitale din anexa nr. 2 si pct. 9 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 336/1983 cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire, precum si orice alte dispozitii contrare. De asemenea, referirile la constructii, grupuri de santiere, santiere si loturi din Decretul nr. 335/1983, precum si referirile la loturi si santiere din Decretul nr. 336/1983, se elimina.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 93/1984

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 93 din 1984
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 93/1984
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu