E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1161 din  1 noiembrie 1990

privind atributiile, organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  2 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Secretariatul de Stat pentru Handicapati este organul central de specialitate al administratiei de stat care realizeaza coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de ocrotire sociala a persoanelor handicapate, in scopul recuperarii, integrarii socio-profesionale si asigurarii protectiei speciale a acestora.
    Art. 2
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza sistemul unitar de cunoastere a problematicii economice, medico-sociale, profesionale si familiale, specifice urmatoarelor categorii de persoane handicapate:
    - minori-orfani, abandonati sau inadaptati;
    - minori-handicapati fizic, senzorial sau psihic;
    - adulti-handicapati fizic, senzorial sau psihic;
    - adulti cu handicap socio-economic - cu posibilitati materiale reduse sau lipsiti de asemenea posibilitati, atat ei cat si sustinatorii legali;
    - invalizi de razboi, orfani de razboi si vaduve de razboi, veterani de razboi si mari mutilati de razboi;
    - raniti in timpul revolutiei din decembrie 1989;
    b) stabileste si supune spre aprobare guvernului strategiile de urmat pentru recuperarea, integrarea socio-profesionala si asigurarea protectiei speciale a categoriilor de persoane mentionate la lit. a), precum si proiectele de programe nationale, de urgenta sau pe termen lung, pentru realizarea acestor strategii;
    c) coordoneaza si controleaza indeplinirea programelor aprobate de guvern si ia sau, dupa caz, propune masuri pentru indeplinirea acestora;
    d) elaboreaza, impreuna cu organele centrale interesate, proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate si avizeaza proiectele de acte normative intocmite de alte organe care cuprind propuneri de reglementari ce au legatura cu activitatea sa;
    e) intocmeste si supune spre aprobare normativele de personal si baremurile de dotare pentru unitatile de ocrotire, educatie speciala si protectie a categoriilor de persoane prevazute la lit. a);
    f) intreprinde, impreuna cu organele centrale si locale interesate, actiuni comune sociale, de educatie speciala si profesionala, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum si pentru reintegrarea in activitatea socio-profesionala a persoanelor care si-au redobandit capacitatea de munca;
    g) coordoneaza realizarea actiunilor recuperatorii medico-pedagogice, psiho-sociale si profesionale care se desfasoara in unitatile de ocrotire sociala a categoriilor de persoane handicapate;
    h) actioneaza pentru dezvoltarea si diversificarea sistemului de protectie speciala la domiciliu pentru persoanele handicapate a caror ocrotire se poate realiza fara cuprinderea in sistemul institutionalizat;
    i) stabileste si propune masuri pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ocrotire sociala si educatie speciala a handicapatilor in unele colectivitati - spitale, policlinici, mari intreprinderi, centrale industriale, unitati de invatamant;
    j) intocmeste studii medico-psiho-sociale privind evolutia fenomenelor sociale in vederea diversificarii si modernizarii activitatii de ocrotire sociala a handicapatilor;
    k) analizeaza factorii carentiali generatori de categorii de persoane handicapate prevazute la lit. a), in vederea stabilirii masurilor adecvate de protectie speciala;
    l) urmareste si controleaza realizarea planului de investitii pentru modernizarea si reprofilarea unitatilor de ocrotiri sociale ale handicapatilor, precum si construirea de noi asemenea unitati;
    m) organizeaza, in colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de selectionare a personalului din aparatul propriu si unitatile subordonate, prin examinari periodice, precum si perfectionarea pregatirii profesionale a acestuia;
    n) propune proiecte de programe de cooperare cu organisme guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate;
    o) intocmeste studii in vederea propunerii unor masuri de diversificare a surselor economico-financiare de sustinere a actiunilor de ocrotiri sociale ale handicapatilor;
    p) actioneaza pentru dezvoltarea formelor neinstitutionalizate de ocrotire sociala a handicapatilor;
    r) ia masuri de colaborare cu organele centrale interesate pentru formarea specialistilor din managementul programelor de ocrotire sociala si de educatie speciala a handicapatilor;
    s) urmareste cresterea eficientei economice si sociale  a fondurilor utilizate in domeniile ocrotirii si recuperarii persoanelor handicapate.
    (2) Corespunzator atributiilor prevazute la alin. (1), Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Invatamantului si Stiintei si, dupa caz, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prestatiile privitoare la handicapati.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor sale, Secretariatul de Stat pentru Handicapati colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale sau locale de stat si poate solicita acestora documentatii, date si informatii necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 4
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*).
    (2) Numarul maxim de posturi al Secretariatului de Stat pentru Handicapati este de 60, exclusiv demnitarii.
    (3) Se vor prelua 8 posturi de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pana la cel mult 20% din numarul maxim de posturi aprobat.
    (5) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni, atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    (6) Din numarul total al posturilor prevazute cu studii superioare, cel mult 10% pot fi specialisti principali I, 15% specialisti principali II si 10% inspectori generali.
    Art. 5
    Secretarul de stat reprezinta Secretariatul de Stat pentru Handicapati in raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 6
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Handicapati se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5, completandu-se in mod corespunzator Nota 1 din anexa nr. VI, cap. I, lit. A.
    Art. 7
    (1) Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor si tinerilor handicapati isi schimba denumirea in "Institutul national pentru recuperare si educatie speciala a persoanelor handicapate". Personalul atestat de cercetare stiintifica se salarizeaza potrivit Legii nr. 57/1974 la nivelul I de salarizare, personalul cu studii superioare neatestat si personalul fara studii superioare la grupa a III-a  de ramuri, iar indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt cele prevazute pentru institutiile de cercetare mici. Personalul didactic si sanitar se salarizeaza potrivit art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990.
    (2) In subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapati functioneaza tipurile de institutii de ocrotire prevazute in anexa nr. 2, care isi schimba subordinea avuta la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate secretariatului de stat, obiectul de activitate al acestora, precum si structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare, se aproba de secretarul de stat.
    Art. 8
    Secretariatul de Stat pentru Handicapati utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul central si unitatile subordonate, care se stabileste prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat insarcinat cu calitatea vietii si protectia sociala.
    Art. 9
    (1) In teritoriu, Secretariatul de Stat pentru Handicapati isi realizeaza atributiile prin inspectoratele de stat pentru handicapati judetene si al municipiului Bucuresti.
    (2) Inspectoratele de stat teritoriale preiau de la oficiile de ocrotiri sociale ale directiilor de munca si protectie sociala atributiile ce le revin corespunzator prevederilor prezentei hotarari.
    (3) In subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 3, care isi schimba subordonarea avuta la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Inspectoratele de stat pentru handicapati vor functiona in spatiul actual al uneia din unitatile de ocrotire prevazute in anexa nr. 3, stabilite prin ordin al secretarului de stat, si vor beneficia de serviciile administrativ - gospodaresti ale acestora.
    (2) Plata drepturilor de personal, precum si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii inspectoratelor de stat pentru handicapati, vor fi executate de unitatile de ocrotire stabilite potrivit alin. 1, din fondurile ce vor fi puse la dispozitie de Secretariatul de Stat pentru Handicapati. Evidenta contabila a acestor cheltuieli va fi tinuta de catre serviciile de resort din unitatile de ocrotire, care vor incheia si prezenta Secretariatului de Stat pentru Handicapati dari de seama contabile, potrivit normelor in vigoare.
    Art. 11
    (1) Numarul de posturi pentru inspectoratele de stat teritoriale este de 230, din care 46 posturi se preiau de la directiile de munca si protectie sociala, cate un post din fiecare judet si 6 de la municipiul Bucuresti.
    (2) In cadrul numarului de 230 posturi aprobate, repartizarea in teritoriu a posturilor se face prin ordin al secretarului de stat.
    (3) Structura organizatorica, statul de functiuni, atributiile si sarcinile personalului din inspectoratele de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.
    (4) Nivelul de salarizare al functiilor de conducere si de executie din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale este cel stabilit prin Nota 2 la anexa de la Legea nr. 16/1990. Personalul didactic si personalul sanitar incadrat in functii de indrumare si control al unitatilor de educatie speciala vor avea nivelul de salarizare prevazut de art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990, precum si indemnizatiile prevazute de Legea nr. 57/1974 pentru inspectoratele scolare, beneficiind de dreptul de rezervare a postului didactic, potrivit legii.
    (5) Numirea personalului de conducere din inspectoratele de stat teritoriale se face de catre secretarul de stat.
    Art. 12
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de la prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, directiile de munca si protectie sociala, pe baza de protocol, indicatorii economico-financiari aferenti posturilor preluate potrivit art. 4 alin. 3 si art. 11 alin. 1 din prezenta hotarare.
    (2) Personalul preluat in conditiile prevazute de art. 4 alin. 3 si art. 11 alin. 1 se considera transferat in interesul serviciului. Personalul preluat sau transferat in interesul serviciului, trecut in alte functii cu niveluri de salarizare mai mici ori ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime si indemnizatie de conducere, dupa caz, timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a hotararii.
    Art. 13
    In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Secretariatul de Stat pentru Handicapati poate emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce in indicatorii economici si financiari pe anul 1990 modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la ata de 1 noiembrie 1990. Pe aceeasi data se modifica in mod corespunzator Hotararea guvernului nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor handicapati si a celor orfani, Hotararea guvernului nr. 940 din 10 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului si Stiintei, Hotararea guvernului nr. 961 din 10 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Hotararea guvernului nr. 962 din 11 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Se abroga orice dispozitii contrare prezentei hotarari.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

------------------------
    *) Anexa 1 se comunica unitatilor interesate.

    ANEXA 2

                          UNITATILE
subordonate Secretariatului de Stat pentru Handicapati

    - Inspectoratele de stat pentru handicapati
    - Institutul national pentru recuperare si educatie speciala a persoanelor handicapate
    - Intreprinderea de produse ortopedice si protezare Bucuresti
    - Scolile speciale de reeducare
    - Asociatia surzilor
    - Asociatia nevazatorilor.

    ANEXA 3

                         UNITATILE
care functioneaza in subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati

    - Gradinitele pentru deficienti
    - Scolile generale pentru deficienti
    - Scolile profesionale pentru deficienti
    - Liceele speciale pentru deficienti
    - Scolile postliceale pentru deficienti
    - Centrele scolare pentru deficienti
    - Centrele de calificare-recalificare pentru invalizi
    - Centrele logopedice interscolare
    - Clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantila
    - Caminele-scoala pentru deficienti
    - Caminele-spital pentru minori deficienti
    - Caminele-atelier pentru deficienti
    - Caminele-spital pentru bolnavi cronici adulti
      Caminele pentru batrani.

                                                       


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1161/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1161 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1161/1990
Hotărârea 962 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 940 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamintului si Stiintei
Hotărârea 961 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Legea 16 1990
privind salarizarea functiilor de conducere a prefecturilor si primariilor
Hotărârea 586 1990
privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani
Decretul-lege 138 1990
privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea si pregatirea profesionala a copiilor si tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale si a minorilor inadaptati
Legea 57 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu