E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1161 din  1 noiembrie 1990

privind atributiile, organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  2 noiembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Secretariatul de Stat pentru Handicapati este organul central de specialitate al administratiei de stat care realizeaza coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de ocrotire sociala a persoanelor handicapate, in scopul recuperarii, integrarii socio-profesionale si asigurarii protectiei speciale a acestora.
    Art. 2
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza sistemul unitar de cunoastere a problematicii economice, medico-sociale, profesionale si familiale, specifice urmatoarelor categorii de persoane handicapate:
    - minori-orfani, abandonati sau inadaptati;
    - minori-handicapati fizic, senzorial sau psihic;
    - adulti-handicapati fizic, senzorial sau psihic;
    - adulti cu handicap socio-economic - cu posibilitati materiale reduse sau lipsiti de asemenea posibilitati, atat ei cat si sustinatorii legali;
    - invalizi de razboi, orfani de razboi si vaduve de razboi, veterani de razboi si mari mutilati de razboi;
    - raniti in timpul revolutiei din decembrie 1989;
    b) stabileste si supune spre aprobare guvernului strategiile de urmat pentru recuperarea, integrarea socio-profesionala si asigurarea protectiei speciale a categoriilor de persoane mentionate la lit. a), precum si proiectele de programe nationale, de urgenta sau pe termen lung, pentru realizarea acestor strategii;
    c) coordoneaza si controleaza indeplinirea programelor aprobate de guvern si ia sau, dupa caz, propune masuri pentru indeplinirea acestora;
    d) elaboreaza, impreuna cu organele centrale interesate, proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate si avizeaza proiectele de acte normative intocmite de alte organe care cuprind propuneri de reglementari ce au legatura cu activitatea sa;
    e) intocmeste si supune spre aprobare normativele de personal si baremurile de dotare pentru unitatile de ocrotire, educatie speciala si protectie a categoriilor de persoane prevazute la lit. a);
    f) intreprinde, impreuna cu organele centrale si locale interesate, actiuni comune sociale, de educatie speciala si profesionala, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum si pentru reintegrarea in activitatea socio-profesionala a persoanelor care si-au redobandit capacitatea de munca;
    g) coordoneaza realizarea actiunilor recuperatorii medico-pedagogice, psiho-sociale si profesionale care se desfasoara in unitatile de ocrotire sociala a categoriilor de persoane handicapate;
    h) actioneaza pentru dezvoltarea si diversificarea sistemului de protectie speciala la domiciliu pentru persoanele handicapate a caror ocrotire se poate realiza fara cuprinderea in sistemul institutionalizat;
    i) stabileste si propune masuri pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor de ocrotire sociala si educatie speciala a handicapatilor in unele colectivitati - spitale, policlinici, mari intreprinderi, centrale industriale, unitati de invatamant;
    j) intocmeste studii medico-psiho-sociale privind evolutia fenomenelor sociale in vederea diversificarii si modernizarii activitatii de ocrotire sociala a handicapatilor;
    k) analizeaza factorii carentiali generatori de categorii de persoane handicapate prevazute la lit. a), in vederea stabilirii masurilor adecvate de protectie speciala;
    l) urmareste si controleaza realizarea planului de investitii pentru modernizarea si reprofilarea unitatilor de ocrotiri sociale ale handicapatilor, precum si construirea de noi asemenea unitati;
    m) organizeaza, in colaborare cu organele centrale interesate, activitatea de selectionare a personalului din aparatul propriu si unitatile subordonate, prin examinari periodice, precum si perfectionarea pregatirii profesionale a acestuia;
    n) propune proiecte de programe de cooperare cu organisme guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate;
    o) intocmeste studii in vederea propunerii unor masuri de diversificare a surselor economico-financiare de sustinere a actiunilor de ocrotiri sociale ale handicapatilor;
    p) actioneaza pentru dezvoltarea formelor neinstitutionalizate de ocrotire sociala a handicapatilor;
    r) ia masuri de colaborare cu organele centrale interesate pentru formarea specialistilor din managementul programelor de ocrotire sociala si de educatie speciala a handicapatilor;
    s) urmareste cresterea eficientei economice si sociale  a fondurilor utilizate in domeniile ocrotirii si recuperarii persoanelor handicapate.
    (2) Corespunzator atributiilor prevazute la alin. (1), Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Invatamantului si Stiintei si, dupa caz, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prestatiile privitoare la handicapati.
    Art. 3
    Pentru indeplinirea atributiilor sale, Secretariatul de Stat pentru Handicapati colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale sau locale de stat si poate solicita acestora documentatii, date si informatii necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 4
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1*).
    (2) Numarul maxim de posturi al Secretariatului de Stat pentru Handicapati este de 60, exclusiv demnitarii.
    (3) Se vor prelua 8 posturi de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pana la cel mult 20% din numarul maxim de posturi aprobat.
    (5) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni, atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al secretarului de stat.
    (6) Din numarul total al posturilor prevazute cu studii superioare, cel mult 10% pot fi specialisti principali I, 15% specialisti principali II si 10% inspectori generali.
    Art. 5
    Secretarul de stat reprezinta Secretariatul de Stat pentru Handicapati in raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 6
    Salarizarea personalului din aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Handicapati se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5, completandu-se in mod corespunzator Nota 1 din anexa nr. VI, cap. I, lit. A.
    Art. 7
    (1) Centrul metodologic pentru recuperarea copiilor si tinerilor handicapati isi schimba denumirea in "Institutul national pentru recuperare si educatie speciala a persoanelor handicapate". Personalul atestat de cercetare stiintifica se salarizeaza potrivit Legii nr. 57/1974 la nivelul I de salarizare, personalul cu studii superioare neatestat si personalul fara studii superioare la grupa a III-a  de ramuri, iar indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt cele prevazute pentru institutiile de cercetare mici. Personalul didactic si sanitar se salarizeaza potrivit art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990.
    (2) In subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapati functioneaza tipurile de institutii de ocrotire prevazute in anexa nr. 2, care isi schimba subordinea avuta la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate secretariatului de stat, obiectul de activitate al acestora, precum si structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare, se aproba de secretarul de stat.
    Art. 8
    Secretariatul de Stat pentru Handicapati utilizeaza un parc propriu de transport pentru aparatul central si unitatile subordonate, care se stabileste prin ordin al secretarului de stat, cu acordul ministrului de stat insarcinat cu calitatea vietii si protectia sociala.
    Art. 9
    (1) In teritoriu, Secretariatul de Stat pentru Handicapati isi realizeaza atributiile prin inspectoratele de stat pentru handicapati judetene si al municipiului Bucuresti.
    (2) Inspectoratele de stat teritoriale preiau de la oficiile de ocrotiri sociale ale directiilor de munca si protectie sociala atributiile ce le revin corespunzator prevederilor prezentei hotarari.
    (3) In subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 3, care isi schimba subordonarea avuta la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 10
    (1) Inspectoratele de stat pentru handicapati vor functiona in spatiul actual al uneia din unitatile de ocrotire prevazute in anexa nr. 3, stabilite prin ordin al secretarului de stat, si vor beneficia de serviciile administrativ - gospodaresti ale acestora.
    (2) Plata drepturilor de personal, precum si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii inspectoratelor de stat pentru handicapati, vor fi executate de unitatile de ocrotire stabilite potrivit alin. 1, din fondurile ce vor fi puse la dispozitie de Secretariatul de Stat pentru Handicapati. Evidenta contabila a acestor cheltuieli va fi tinuta de catre serviciile de resort din unitatile de ocrotire, care vor incheia si prezenta Secretariatului de Stat pentru Handicapati dari de seama contabile, potrivit normelor in vigoare.
    Art. 11
    (1) Numarul de posturi pentru inspectoratele de stat teritoriale este de 230, din care 46 posturi se preiau de la directiile de munca si protectie sociala, cate un post din fiecare judet si 6 de la municipiul Bucuresti.
    (2) In cadrul numarului de 230 posturi aprobate, repartizarea in teritoriu a posturilor se face prin ordin al secretarului de stat.
    (3) Structura organizatorica, statul de functiuni, atributiile si sarcinile personalului din inspectoratele de stat se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.
    (4) Nivelul de salarizare al functiilor de conducere si de executie din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale este cel stabilit prin Nota 2 la anexa de la Legea nr. 16/1990. Personalul didactic si personalul sanitar incadrat in functii de indrumare si control al unitatilor de educatie speciala vor avea nivelul de salarizare prevazut de art. 5 din Decretul-lege nr. 138/1990, precum si indemnizatiile prevazute de Legea nr. 57/1974 pentru inspectoratele scolare, beneficiind de dreptul de rezervare a postului didactic, potrivit legii.
    (5) Numirea personalului de conducere din inspectoratele de stat teritoriale se face de catre secretarul de stat.
    Art. 12
    (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de la prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti, directiile de munca si protectie sociala, pe baza de protocol, indicatorii economico-financiari aferenti posturilor preluate potrivit art. 4 alin. 3 si art. 11 alin. 1 din prezenta hotarare.
    (2) Personalul preluat in conditiile prevazute de art. 4 alin. 3 si art. 11 alin. 1 se considera transferat in interesul serviciului. Personalul preluat sau transferat in interesul serviciului, trecut in alte functii cu niveluri de salarizare mai mici ori ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime si indemnizatie de conducere, dupa caz, timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a hotararii.
    Art. 13
    In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, Secretariatul de Stat pentru Handicapati poate emite ordine si instructiuni.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce in indicatorii economici si financiari pe anul 1990 modificarile ce decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la ata de 1 noiembrie 1990. Pe aceeasi data se modifica in mod corespunzator Hotararea guvernului nr. 586 din 17 mai 1990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor handicapati si a celor orfani, Hotararea guvernului nr. 940 din 10 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamantului si Stiintei, Hotararea guvernului nr. 961 din 10 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Hotararea guvernului nr. 962 din 11 august 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Se abroga orice dispozitii contrare prezentei hotarari.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

------------------------
    *) Anexa 1 se comunica unitatilor interesate.

    ANEXA 2

                          UNITATILE
subordonate Secretariatului de Stat pentru Handicapati

    - Inspectoratele de stat pentru handicapati
    - Institutul national pentru recuperare si educatie speciala a persoanelor handicapate
    - Intreprinderea de produse ortopedice si protezare Bucuresti
    - Scolile speciale de reeducare
    - Asociatia surzilor
    - Asociatia nevazatorilor.

    ANEXA 3

                         UNITATILE
care functioneaza in subordinea inspectoratelor de stat pentru handicapati

    - Gradinitele pentru deficienti
    - Scolile generale pentru deficienti
    - Scolile profesionale pentru deficienti
    - Liceele speciale pentru deficienti
    - Scolile postliceale pentru deficienti
    - Centrele scolare pentru deficienti
    - Centrele de calificare-recalificare pentru invalizi
    - Centrele logopedice interscolare
    - Clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantila
    - Caminele-scoala pentru deficienti
    - Caminele-spital pentru minori deficienti
    - Caminele-atelier pentru deficienti
    - Caminele-spital pentru bolnavi cronici adulti
      Caminele pentru batrani.

                                                       


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1161/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1161 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1161/1990
Hotărârea 962 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
Hotărârea 940 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Invatamintului si Stiintei
Hotărârea 961 1990
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Legea 16 1990
privind salarizarea functiilor de conducere a prefecturilor si primariilor
Hotărârea 586 1990
privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani
Decretul-lege 138 1990
privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea si pregatirea profesionala a copiilor si tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale si a minorilor inadaptati
Legea 57 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu