Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 961 din 10 august 1990

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din 14 mai 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Sanatatii este organul central de specialitate al administratiei de stat, care infaptuieste strategia de ansamblu a Guvernului in domeniul sanatatii populatiei.
    Art. 2
    In realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii principale:
    - asigura si raspunde de organizarea activitatii de asistenta medicala preventiva, curativa si de recuperare medicala ce se acorda prin unitatile sanitare de stat;
    - stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung in activitatea preventiva;
    - indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitaro-antiepidemice in mediul de viata al populatiei si la locul de munca; indeplineste prin organele sale de specialitate functia de inspectie sanitara de stat; dispune in situatii deosebite masuri antiepidemice;
    - stabileste si urmareste impreuna cu organele competente folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;
    - indruma si controleaza activitatea unitatilor de ocrotire si asistenta medicala a mamei, copilului si adolescentului, asistenta medicala de urgenta si la locul de munca;
    - asigura asistenta medicala a persoanelor in varsta, a copiilor si adultilor bolnavi neuropsihici si handicapatilor;
    - colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu si isi da acordul pentru utilizarea si functionarea statiunilor balneoclimaterice;
    - coordoneaza si indruma impreuna cu organele centrale competente, activitatea de medicina a culturii fizice;
    - autorizeaza producerea, inregistrarea, introducerea si folosirea in practica medicala a medicamentelor, produselor biologice de uz uman si reactivilor, a plantelor medicinale si cosmeticelor, precum si a echipamentelor medicale;
    - organizeaza, indruma si controleaza activitatea in reteaua farmaceutica; organizeaza si raspunde de controlul calitatii medicamentelor, coordoneaza importurile de medicamente, aparatura medicala si alte produse necesare retelei sanitare, prin intreprinderea de comert exterior proprie;
    - coordoneaza si supravegheaza regimul substantelor si produselor stupefiante, psihotrope si toxice in conformitate cu prevederile legale;
    - intocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordoneaza si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi in unitatile sanitare de stat;
    - organizeaza in situatii deosebite asistenta medicala, asigurand rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare;
    - organizeaza si elaboreaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale, strategia si orientarea activitatii de cercetare stiintifica;
    - elaboreaza impreuna cu organele competente, documentele de cooperare internationala, in domeniul ocrotirii sanatatii; organizeaza activitatea de relatii internationale, urmarind realizarea contractelor;
    - sprijina informarea si documentarea personalului sanitar in probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice;
    - analizeaza si evalueaza periodic indicatori ai starii de sanatate;
    - indruma si controleaza activitatea privind deontologia medicala si etica profesionala a personalului sanitar;
    - asigura resursele umane pentru sectorul sanitar de stat;
    - elaboreaza si emite norme de incadrare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar avand in vedere repartizarea judicioasa pe intreg teritoriul tarii;
    - participa potrivit legii la repartizarea in munca a absolventilor institutelor de invatamant superior medical si farmaceutic (medicii, farmacistii);
    - stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;
    - stabileste structura si normele de organizare si functionare a unitatilor sanitare din sectorul public; isi da acordul asupra infiintarii, desfiintarii, schimbarii sediului, profilului si structurii unitatilor sanitare;
    - analizeaza si avizeaza proiectarea investitiilor in domeniul sanitar;
    - asigura, analizeaza si urmareste executarea indicatorilor de plan si a bugetului de stat pentru ocrotirea sanatatii;
    - acorda avize pentru activitatile bazate pe libera initiativa si privatizare in domeniul medical si farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala si ia masuri de protejare a intereselor bolnavilor si populatiei;
    - emite, in vederea aplicarii legii, norme obligatorii privind activitatea specifica in domeniul sanitar; elaboreaza si prezinta proiect de acte normative; avizeaza proiecte de acte normative, elaborate de alte organe centrale ce intereseaza domeniul sanitar;
    - indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sanatatii constituie comisii de specialitate.
    Art. 4
    (1) Conducerea ministerului este asigurata de ministru, consiliul de administratie si colegiul ministerului.
    (2) Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 5
    Nivelul de salarizare pentru functiile de conducere si de executie tehnice, economice si de alta specialitate din aparatul propriu al Ministerului Sanatatii este cel prevazut la cap. I, pct. I lit. A din anexa VI la Legea nr. 57/1974.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al ministerului este de 220, exclusiv demnitarii.
    (3) In structura organizatorica a Ministerului Sanatatii pot functiona departamente, directii generale, directii, servicii, oficii si birouri.
    (4) Numarul maxim de posturi de conducere este de 20% din numarul maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului.
    (5) Numarul posturilor de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.) principali I va fi cel mult de 10%, cel de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.), principali II, de cel mult 15% din numarul total de personal cu studii superioare, iar cel de inspectori generali de cel mult 45 posturi.
    (6) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni, atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
    (7) Pentru comisiile de specialitate Ministerul Sanatatii va putea utiliza 8 posturi prin plata cu ora in mod temporar.
    Art. 7
    (1) Ministerul Sanatatii are in subordine unitatile publice prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare se aproba de ministrul sanatatii.
    (3) Infiintarea si desfiintarea unitatilor finantate de la bugetul de stat se poate face numai cu acordul Ministerului Finantelor.
    Art. 8
    In vederea asigurarii, respectarii normelor morale si ale deontologiei medicale, precum si pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de catre personalul medico-sanitar si farmaceutic, functioneaza colegiul central si colegiile judetene (al municipiului Bucuresti); modul de organizare si functionare a acestor colegii se stabileste prin regulament aprobat de ministrul sanatatii.
    Art. 9
    Ministerul Sanatatii va utiliza un parc propriu de transport, atat pentru aparatul central, cat si pentru unitatile subordonate care va fi stabilit prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.
    Art. 10
    Personalul transferat in interesul serviciului, trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici sau ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, beneficiaza de salariul tarifar avut, sporul de vechime si indemnizatia de conducere, dupa caz, pe o perioada de 3 luni de la intrarea in vigoare a hotararii.
    Art. 11
    In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, ministrul sanatatii poate emite ordine si instructiuni.
    Art. 12
    Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce modificarile corespunzatoare care decurg din aplicarea prezentei hotarari in indicatorii economici si financiari ai Ministerului Sanatatii, pe anul 1990.
    Art. 13
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 10.08.1990. Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 65 din 22 ianuarie 1990.

                         PRIM-MINISTRU
                          PETRE ROMAN


    ANEXA 1

    MINISTERUL SANATATII
                                   MINISTRU
                                   ---------
                                       |
        -----------------------------------------------------------------
        |                              |                                |
   Secretar de stat          Secretar de stat                secretar de stat
   ----------------          ----------------                -----------------
        |                              |                                |
   Departamentul               Departamentul                    Departamentul
   Asistenta Medicala            Sinteze                           Resurse
   ------------------          -------------                    --------------
        |                              |                                |
   ------------------          -------------                    --------------
   |    |           |          |   |   |   |                    |   |   |    |
   A    B           C          D   E   F   G                    H   I   J    K

    SEMNIFICATIA COLOANELOR
   A = Directia Generala a Asistentei Medicale si Medicinei Preventive
   B = Directia Generala a Asistentei Mamei, Copilului si Adolescentului
   C = Directia Farmaceutica
   D = Directia Sinteze, Informatizare, Privatizare, Juridic si Relatii cu
       Publicul
   E = Directia Resurse Umane in Sectorul Sanatate
   F = Directia Cooperare Internationala
   G = Directia Aparatura Medicala
   H = Directia Economica Plan-Prognoze
   I = Directia Bugetului Sanatatii
   J = Directia Programe si Evaluare
   K = Consilieri

    ANEXA 2

                           LISTA
unitatilor direct subordonate Ministerului Sanatatii
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.         Denumirea unitatii                             Sediul
   crt.                                             ---------------------------
                                                    Localitatea       Judetul
-------------------------------------------------------------------------------
                           I. Unitati bugetare
                             A. Spitale, sanatorii
   1.   Spitalul Clinic Fundeni                       Bucuresti
   2.   Spitalul Elias si Policlinica nr. 10          Bucuresti
   3.   Spitalul interdepartamental                   Bucuresti
   4.   Policlinica Corpului Diplomatic               Bucuresti
   5.   Sanatoriul Climateric de Nevroze              Predeal       Brasov
   6.   Sanatoriul T.B.C.                             Moroeni       Dambovita
   7.   Spitalul de Patologie Neuromusculara          Valcele       Covasna
   8.   Spitalul de Copii Neuropsihici                Siret         Suceava
   9.   Sanatoriul Balneoclimatic de Copii            Busteni       Prahova
  10.   Sanatoriul Balneoclimatic de Copii            Gura Ocnitei  Dambovita
                           B. Institute si centre medicale
  11.  Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului
       "Prof. dr. Alfred Rusescu"                     Bucuresti
  12.  Institutul National pentru Servicii de
        Sanatate si Conducere                         Bucuresti
  13.  Institutul de Igiena si Sanatate Publica       Bucuresti
  14.  Institutul de Sanatate Publica si
        Cercetari Medicale                            Iasi          Iasi
  15.  Institutul de Sanatate Publica si
        Cercetari Medicale                            Cluj-Napoca   Cluj
  16.  Institutul de sanatate Publica si
        Cercetari Medicale                            Timisoara     Timis
  17.  Institutul de Sanatate Publica si
        Cercetari Medicale                            Targu Mures   Mures
  18.  Institutul de Medicina Interna
        "N. Gh. Lupu"                                 Bucuresti
  19.  Institutul de Fiziologie Normala si
        Patologica "D. Danielopolu"                   Bucuresti
  20.  Institutul National de Gerontologie si
        Geriatrie "Ana Aslan"                         Bucuresti
  21.  Institutul de Ftiziologie
        "Prof. dr. Marius Nasta"                      Bucuresti
  22.  Institutul pentru Controlul de Stat al
        Medicamentului si Cercetari Farmaceutice
        "Prof. dr. Petre Ionescu Stoian"              Bucuresti
  23.  Institutul Oncologic                           Bucuresti
  24.  Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta"  Cluj-Napoca   Cluj
  25.  Institutul de Medicina Fizica,
       Balneoclimatologie si Recuperare Medicala      Bucuresti
  26.  Institutul de Medicina Legala "Prof. dr.
        Mina Minovici"                                Bucuresti
  27.  Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon"     Bucuresti
  28.  Institutul de Hematologie                      Bucuresti
  29.  Centrul Medical de Fonoaudiologie si
        Chirurgie Functionala O.R.L.                  Bucuresti
  30.  Centrul de Nutritie si Boli Metabolice
        "Prof. dr. N. Paulescu"                       Bucuresti
  31.  Centrul de Medicina Sociala "Christiana"       Bucuresti
  32.  Centrul Dermato-Venerologic                    Bucuresti
  33.  Centrul de Medicina Sportiva                   Bucuresti
  34.  Centrul de Acupunctura si Homeopatie           Bucuresti
                        C. Directii sanitare
  35.  Directia Sanitara a judetului Alba             Alba Iulia    Alba
  36.  Directia Sanitara a judetului Arad             Arad          Arad
  37.  Directia Sanitara a judetului Arges            Pitesti       Arges
  38.  Directia Sanitara a judetului Bacau            Bacau         Bacau
  39.  Directia Sanitara a judetului Bihor            Oradea        Bihor
  40.  Directia Sanitara a judetului Bistrita-nasaud  Bistrita      Bistrita-
                                                                    Nasaud
  41.  Directia Sanitara a judetului Botosani         Botosani      Botosani
  42.  Directia Sanitara a judetului Braila           Braila        Braila
  43.  Directia Sanitara a judetului Brasov           Brasov        Brasov
  44.  Directia Sanitara a judetului Buzau            Buzau         Buzau
  45.  Directia Sanitara a judetului Caras-severin    Resita        Caras-
                                                                    Severin
  46.  Directia Sanitara a judetului Calarasi         Calarasi      Calarasi
  47.  Directia Sanitara a judetului Cluj             Cluj-Napoca   Cluj
  48.  Directia Sanitara a judetului Constanta        Constanta     Constanta
  49.  Directia Sanitara a judetului Covasna          Sf. Gheorghe  Covasna
  50.  Directia Sanitara a judetului Dambovita        Targoviste    Dambovita
  51.  Directia Sanitara a judetului Dolj             Craiova       Dolj
  52.  Directia Sanitara a judetului Galati           Galati        Galati
  53.  Directia Sanitara a judetului Giurgiu          Giurgiu       Giurgiu
  54.  Directia Sanitara a judetului Gorj             Targu Jiu     Gorj
  55.  Directia Sanitara a judetului Harghita         Miercurea-
                                                      Ciuc          Harghita
  56.  Directia Sanitara a judetului Hunedoara        Deva          Hunedoara
  57.  Directia Sanitara a judetului Ialomita         Slobozia      Ialomita
  58.  Directia Sanitara a judetului Iasi             Iasi          Iasi
  59.  Directia Sanitara a judetului Maramures        Baia Mare     Maramures
  60.  Directia Sanitara a judetului Mehedinti        Drobeta-Turnu Mehedinti
                                                      Severin
  61.  Directia Sanitara a judetului Mures            Targu Mures   Mures
  62.  Directia Sanitara a judetului Neamt            Piatra-neamt  Neamt
  63.  Directia Sanitara a judetului Olt              Slatina       Olt
  64.  Directia Sanitara a judetului Prahova          Ploiesti      Prahova
  65.  Directia sanitara a judetului Satu Mare        Satu Mare     Satu Mare
  66.  Directia Sanitara a judetului Sibiu            Sibiu         Sibiu
  67.  Directia Sanitara a judetului Salaj            Zalau         Salaj
  68.  Directia Sanitara a judetului Suceava          Suceava       Suceava
  69.  Directia Sanitara a judetului Teleorman        Alexandria    Teleorman
  70.  Directia Sanitara a judetului Timis            Timisoara     Timis
  71.  Directia Sanitara a judetului Tulcea           Tulcea        Tulcea
  72.  Directia Sanitara a judetului Vaslui           Vaslui        Vaslui
  73.  Directia Sanitara a judetului Valcea           Ramnicu
                                                      Valcea        Valcea
  74.  Directia Sanitara a judetului Vrancea          Focsani       Vrancea
  75.  Directia Sanitara a municipiului Bucuresti     Bucuresti
                       D. Centre de medicina preventiva
   76.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Alba                                          Alba Iulia    Alba
   77.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Arad                                          Arad          Arad
   78.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Arges                                         Pitesti       Arges
   79.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Bacau                                         Bacau         Bacau
   80.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Bihor                                         Oradea        Bihor
   81.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului                 Bistrita-
        Bistrita-nasaud                               Bistrita      Nasaud
   82.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Botosani                                      Botosani      Botosani
   83.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Braila                                        Braila        Braila
   84.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Brasov                                        Brasov        Brasov
   85.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Buzau                                         Buzau         Buzau
   86.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului                 Caras-
        Caras-severin                                 Resita        Severin
   87.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Calarasi                                      Calarasi      Calarasi
   88.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Cluj                                          Cluj-Napoca   Cluj
   89.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Constanta                                     Constanta     Constanta
   90.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului   Sfantu
        Covasna                                       Gheorghe      Covasna
   91.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Dambovita                                     Targoviste    Dambovita
   92.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Dolj                                          Craiova       Dolj
   93.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Galati                                        Galati        Galati
   94.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Giurgiu                                       Giurgiu       Giurgiu
   95.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Gorj                                          Targu Jiu     Gorj
   96.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului   Miercurea-
        Harghita                                      Ciuc          Harghita
   97.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Hunedoara                                     Deva          Hunedoara
   98.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Ialomita                                      Slobozia      Ialomita
   99.  Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Iasi                                          Iasi          Iasi
   100. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Maramures                                     Baia Mare     Maramures
   101. Centrul de Medicina Preventiva al judetului   Drobeta-Turnu Mehedinti
        Mehedinti                                     Severin
   102. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Mures                                         Targu Mures    Mures
   103. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Neamt                                         Piatra-neamt   Neamt
   104. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Olt                                           Slatina        Olt
   105. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Prahova                                       Ploiesti       Prahova
   106. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Satu Mare                                     Satu Mare      Satu Mare
   107. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Sibiu                                         Sibiu          Sibiu
   108. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Salaj                                         Zalau          Salaj
   109. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Suceava                                       Suceava        Suceava
   110. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Teleorman                                     Alexandria     Teleorman
   111. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Timis                                         Timisoara      Timis
   112. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Tulcea                                        Tulcea         Tulcea
   113. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Vaslui                                        Vaslui         Vaslui
   114. Centrul de Medicina Preventiva al judetului
        Valcea                                        Ramnicu Valcea Valcea
   115. Centrul de medicina Preventiva al judetului
        Vrancea                                       Focsani        Vrancea
   116. Centrul de Medicina Preventiva al
        municipiului  Bucuresti                       Bucuresti
                             E. Unitati de invatamant
   117. Centrul de Perfectionare a Personalului
        Sanitar Superior                              Bucuresti
   118. Centrul de Perfectionare a Personalului
        Sanitar Mediu                                 Bucuresti
   119. Scoala Postliceala Sanitara                   Alba Iulia     Alba
   120. Scoala Postliceala Sanitara                   Calarasi       Calarasi
   121. Scoala Postliceala Sanitara                   Sfantu
                                                      Gheorghe       Covasna
   122. Scoala Postliceala Sanitara                   Giurgiu        Giurgiu
   123. Scoala Postliceala Sanitara                   Targu Jiu      Gorj
   124. Scoala Postliceala Sanitara                   Slobozia       Ialomita
   125. Scoala Postliceala Sanitara                   Piatra-neamt   Neamt
   126. Scoala Postliceala Sanitara                   Slatina        Olt
   127. Scoala Postliceala Sanitara                   Resita         Caras-
                                                                     Severin
   128. Scoala Postliceala Sanitara                   Zalau          Salaj
   129. Scoala Postliceala Sanitara                   Tulcea         Tulcea
   130. Scoala Postliceala Sanitara                   Focsani        Vrancea
   131. Scoala Postliceala Sanitara                   Alexandria     Teleorman
   132. Scoala Postliceala Sanitara                   Vaslui          Vaslui
   133. Grupul Scolar Sanitar
        (liceu si scoala postliceala)                 Arad            Arad
   134. Grupul Scolar Sanitar                         Bacau           Bacau
   135. Grupul Scolar Sanitar                         Bistrita        Bistrita-
                                                                      Nasaud
   136. Grupul Scolar Sanitar                         Baia Mare       Maramures
   137. Grupul Scolar Sanitar                         Botosani        Botosani
   138. Grupul Scolar Sanitar                         Braila          Braila
   139. Grupul Scolar Sanitar                         Buzau           Buzau
   140. Grupul Scolar Sanitar                         Brasov          Brasov
   141. Grupul Scolar Sanitar                         Constanta       Constanta
   142. Grupul Scolar Sanitar                         Cluj-Napoca     Cluj
   143. Grupul Scolar Sanitar                         Craiova         Dolj
   144. Grupul Scolar Sanitar                         Drobeta-Turnu   Mehedinti
                                                      Severin
   145. Grupul Scolar Sanitar                         Galati          Galati
   146. Grupul Scolar Sanitar                         Iasi            Iasi
   147. Grupul Scolar Sanitar                         Odorheiu        Harghita
                                                      Secuiesc
   148. Grupul Scolar Sanitar                         Hunedoara       Hunedoara
   149. Grupul Scolar Sanitar                         Oradea          Bihor
   150. Grupul Scolar Sanitar                         Pitesti         Arges
   151. Grupul Scolar Sanitar                         Ploiesti        Prahova
   152. Grupul Scolar Sanitar                         Ramnicu Valcea  Valcea
   153. Grupul scolar Sanitar                         Satu Mare       Satu Mare
   154. Grupul Scolar Sanitar                         Sibiu           Sibiu
   155. Grupul Scolar Sanitar                         Suceava         Suceava
   156. Grupul Scolar Sanitar                         Timisoara       Timis
   157. Grupul Scolar Sanitar                         Targu Mures     Mures
   158. Grupul Scolar Sanitar                         Targoviste      Dambovita
   159. Grupul Scolar Sanitar                         Bucuresti
                           F. Alte unitati
   160. Academia de Stiinte Medicale                  Bucuresti
   161. Oficiul Central de Stocare                    Bucuresti
   162. Statia Centrala de Salvare                    Bucuresti
   163. Sectia pentru Controlul de Stat al Serurilor
        si Vaccinurilor                               Bucuresti
   164. Statia de Verificare si Intretinere a
        Aparaturii Medicale                           Bucuresti
   165. Centrul de Calcul si Statistica Sanitara      Bucuresti
   166. Centrul de Documentare Medicala "Dr. Dimitrie Bucuresti
        Nanu"
                           II. Unitati economice
                            A. Oficii Farmaceutice
   167. Oficiul Central Farmaceutic                   Bucuresti
   168. Oficiul Farmaceutic nr. 1                     Bucuresti
   169. Oficiul Farmaceutic nr. 2                     Bucuresti
   170. Oficiul Farmaceutic nr. 3                     Bucuresti
   171. Oficiul Farmaceutic                           Bacau          Bacau
   172. Oficiul Farmaceutic                           Brasov         Brasov
   173. Oficiul Farmaceutic                           Cluj-Napoca    Cluj
   174. Oficiul Farmaceutic                           Constanta      Constanta
   175. Oficiul Farmaceutic                           Craiova        Dolj
   176. Oficiul Farmaceutic                           Deva           Hunedoara
   177. Oficiul Farmaceutic                           Galati         Galati
   178. Oficiul Farmaceutic                           Oradea -       Bihor
                                                      comuna
                                                      Sanmartin
   179. Oficiul Farmaceutic                           Ploiesti       Prahova
   180. Oficiul Farmaceutic                           Satu Mare      Satu Mare
   181. Oficiul Farmaceutic                           Suceava        Suceava
   182. Oficiul Farmaceutic                           Timisoara      Timis
   183. Oficiul Farmaceutic                           Iasi           Iasi
   184. Oficiul Farmaceutic                           Pitesti        Arges
   185. Oficiul Farmaceutic                           Targu Mures    Mures
   186. Intreprinderea de Comerti Exterior "Farmexim" Bucuresti
                            B. Alte unitati
   187. Editura Medicala                               Bucuresti
   188. Baza de Aprovizionare                          Bucuresti
   189. Intreprinderea de Produse Ortopedice si
        Protezare                                      Bucuresti
   190. Sectorul de Studii si Proiectare in
        Constructii                                    Bucuresti
   191. Centrul de Cercetare si Productie Medicamente
        Antitumorale                                   Bucuresti
                         C. Unitati de cercetare stiintifica
                          (cu gestiune economico-financiara)
   192. Institutul Cantacuzino                         Bucuresti
   193. Institutul "Victor Babes"                      Bucuresti
   194. Institutul de Neurologie si Psihiatrie         Bucuresti
                                                                              

                                                 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 961/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 961 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu