Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 586 din 17 mai 1990

privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati si a celor orfani

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 85 din  6 mai 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Structura si volumul activitatilor personalului din institutiile de ocrotire a copiilor si tinerilor si din unitatile de invatamant special pentru acestia sunt prevazute in anexele nr. 1, 1 A si 1 B.
    Art. 2
    Alocatiile zilnice de hrana pentru copiii si tinerii din institutiile de ocrotire si din cele de invatamant special sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    In vederea formarii de specialisti pentru unitatile de ocrotire si de invatamant special, la universitatile din Bucuresti, Cluj si Iasi se infiinteaza,  incepand cu anul universitar 1990/1991, cate o sectie de psihopedagogice  speciala si asistenta sociala.
    In specialitatile prevazute la alin. 1 se organizeaza cursuri postuniversitare cu durata de un an.
    Art. 4
    Pe data prezentei hotarari se infiinteaza, in subordinea Ministerului Invatamantului, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor si Tinerilor Handicapati, ca institutie experimental-operationala si de perfectionare a personalului didactic din domeniul educatiei speciale, avand ca sarcini principale:
    a) evaluarea, optimizarea si extinderea educatiei speciale, pe baza principiilor si cerintelor moderne ale recuperarii persoanelor handicapate;
    b) stabilirea metodologiei si a continutului activitatii de readaptare a copiilor si tinerilor deficienti sau inadaptati scolar, social ori profesional;
    c) coordonarea sistemului de initiere, specializare si perfectionare a personalului incadrat in institutiile de ocrotire si de invatamant special.
    Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor si Tinerilor Handicapati va functiona impreuna cu o scoala speciala organizata ca statie pilot, avand o administratie comuna cu aceasta.
    In realizarea sarcinilor ce ii revin, Centrul Metodologic pentru Recuperarea Copiilor si Tinerilor Handicapati va colabora cu Institutul de Stiinte Pedagogice, cu alte institutii de cercetare si de invatamant superior, cu institutiile specializate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si ale altor organe centrale interesate.
    Structura si numarul posturilor Centrului Metodologic pentru Recuperarea Copiilor si Tinerilor Handicapati sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Anexele nr. 1, 1 A, 1 B, 2 si 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.

                            PRIM-MINISTRU
                             PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                        STRUCTURA SI VOLUMUL
activitatilor personalului didactic, medical si administrativ din casele de copii si din unitatile de invatamant special

    I. Invatamant prescolar
    1. Case de copii prescolari
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    - director; se normeaza un post la casele de copii prescolari care functioneaza de sine statatoare.
    La casele de copii prescolari care functioneaza impreuna cu alta unitate de invatamant, conducerea se asigura de directorul unitatii de invatamant in subordinea caruia functioneaza.
    b) Personal didactic de predare:
    - educatoare - cate un post de schimb pentru fiecare grupa;
    - profesor q
    (pentru psihodiagnoza si logopedie) cu norma didactica de 16 ore saptamanal, cate un post la unitatile cu peste 100 de copii si 1/2 norma la unitatile care au sub 100 de copii.
    B. Personal auxiliar:
    - supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
    C. Personal functional, operativ si de servire:
    - bucatar, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor bucatarie, muncitor calificat sau alte asemanatoare - un post la 7 copii in medie;
    - administrator, contabil, magaziner - un post la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
    - ingrijitor - un post la 300 mp suprafata de curatenie;
    - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie;
    - muncitor calificat (fochist) - un post de tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    2. Gradinite speciale pentru copii cu deficiente; gradinite care functioneaza pe langa unitati medicale
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    - director - se normeaza un post la unitatile de sine statatoare, de regula profesor-defectolog; la gradinitele care functioneaza impreuna cu scoli, conducerea se asigura de directorul scolii.
    b) Personal de predare:
    - educatoare - cate un post pe schimb pentru fiecare grupa de copii prescolari;
    - profesor-defectolog - cate un post pentru fiecare grupa de copii cu norma didactica de 16 ore saptamanal.
    B. Personal auxiliar:
    - supraveghetor de noapte - un post la 2 grupe de copii.
    C. Personal functional, operativ si de servire:
    - bucatar, spalatoreasa, lenjereasa, muncitor bucatarie, muncitor calificat sau altele asemanatoare - un post la 7 copii, in medie;
    - administrator - contabil, magaziner - un post pana la 50 de copii, 2 posturi la 51-100 copii, 3 posturi la peste 100 de copii;
    - ingrijitor - un post la 300 mp suprafata de curatenie;
    - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie;
    - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    II. Invatamant primar si gimnazial
    1. Casele de copii scolari
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    - director - cadru didactic - un post pentru fiecare unitate;
    - director adjunct - cadru didactic - un post la unitatile cu cel putin 12 grupe de elevi; al doilea post de director adjunct se poate norma la unitatile cu peste 30 de grupe sau cel putin 2 forme de ocrotire (casa de copii cu scoala speciala).
    b) Personal didactic:
    - invatator, profesor (educator) pentru organizarea si desfasurarea activitatilor didactico-educative in afara orelor de curs, potrivit programei, cu  norma didactica de 24 de ore saptamanal - un post de fiecare grupa;
    - profesor psihopedagog pentru psihodiagnoza, orientare scolara si logopedie (clasele-I-IV), cu norma didactica de 16 ore - un post pe unitate;
    - profesor muzica - cate un post la fiecare unitate cu cel putin 150 copii si 1/2 post la cele cu mai putin de 150 copii, cu norma didactica de 16 ore saptamanal;
    - profesor de educatie fizica - cate un post la fiecare unitate cu cel putin 150 de copii si 1/2 post la unitatile cu mai putin de 150 de copii, cu norma de 16 ore pe saptamana;
    - maistru-instructor - cate un post la fiecare unitate cu cel putin 150 de copii si 1/2 post la cele cu mai putin de 150 de copii, cu norma didactica de 24 de ore saptamanal.
    B. Personal auxiliar:
    - instructor pentru educatie (cu pregatire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitatile colective, organizarea si indrumarea timpului liber al minorilor;
    - supraveghetor de noapte - un post pentru fiecare 2 grupe de copii;
    - bibliotecar, tehnician sau altele asemanatoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii in medie.
    C. Personal functional, operativ si de servire:
    - bucatar, muncitor bucatarie - cofetar sau altele asemanatoare - un post la 60  mese servite in medie;
    - vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul;
    - ingrijitor - un post la 500 mp suprafata de curatenie;
    - muncitor calificat, spalatoreasa, lenjereasa sau altele asemanatoare - un post pentru fiecare 25 de elevi, in medie;
    - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere;
    - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie;
    - secretar scoala, administrator, contabil, magaziner sau altele asemanatoare
    - un post la 55 de elevi, in medie;
    - personal pentru gospodariile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 si 3 posturi la peste 80 de porci.
    2. Scoli speciale pentru copii cu deficiente
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    - director, de regula un cadru didactic defectolog (profesor de pedagogie, psihologie, defectologie sau psihopedagogie speciala) - cate un post pe unitate;
    - director adjunct, de regula un cadru didactic defectolog - un post pentru cel putin 12 clase de elevi interni si cel putin 15 clase la unitatile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitatile cu peste 30 de clase de elevi sau cel putin 2 forme de ocrotire.
    b) Personal de predare:
    - profesor - un post pentru predarea a 16 ore la clasele pregatitoare si I-VIII;
    - profesor psihopedagog (cu norma didactica de 16 ore);
    - pentru activitatile specifice recuperatorii - cate un post la 2 clase la scolile pentru copii deficienti de vedere si auz si la 3 clase la scolile pentru deficienti mintali;
    - pentru psihodiagnoza, orientare scolara si psihoterapie - un post pe unitate; la unitatile cu peste 300 de elevi se mai poate norma 1/2 post;
    - pentru profilaxia si terapia tulburarilor de limbaj la centrele logopedice interscolare. Aceasta activitate se desfasoara atat in clasele constituite, cat si in cabinete special amenajate. In functie de gravitatea tulburarilor, norma anuala a unui logoped este de 35-40 de minori cu tulburari de limbaj din gradinite si scoli generale;
    - profesor pentru cultura fizica medicala, kinoterapie si educatie psihomotrice cu norma didactica de 16 ore - un post pentru fiecare unitate;
    - profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevazatori;
    - invatator, profesor (educator) pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de terapie cognitiva, abilitare manuala si terapie ocupationala, formarea autonomiei personale si sociale, in afara orelor de curs, cu norma didactica de 24 de ore - un post de fiecare clasa sau grupa.
    B. Personal auxiliar:
    - instructor pentru educatie (cu pregatire medie) - un post la 2 grupe, pentru activitatile colective, organizarea si desfasurarea timpului liber al minorilor din scolile speciale cu internat;
    - supraveghetor de noapte - un post la fiecare 2 grupe de copii interni;
    - bibliotecar, tehnician sau altele asemanatoare - un post la 400 de copii, 1/2 post la 200 de copii in medie.
    C. Personal functional, operativ si de servire:
    - bucatar, muncitor bucatarie - cofetar sau altele asemanatoare - un post la 60 de mese servite in medie;
    - vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul;
    - ingrijitor - un post la 300 mp suprafata de curatenie la scolile speciale pentru deficienti de vedere si la 500 mp la celelalte scoli speciale;
    - muncitor calificat, spalatoreasa, lenjereasa sau altele asemanatoare - un post pentru fiecare 25 de elevi in medie;
    - muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere;
    - portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie;
    - secretar scoala, administrator, contabil, magaziner sau altele asemanatoare
    - un post la 55 elevi in medie;
    - personal pentru gospodariile anexe - un post la 10-40 de porci, 2 la 41-80 si 3 posturi la peste 80 de porci.
    III. Personal medical si de asistenta sociala
    1. Personal medical superior si mediu:
    - medic - o norma la 100 de copii si elevi din gradinite si scoli speciale si case de copii: pediatru, medicina generala, stomatologie, si, dupa caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, prin dirijare, detasare sau transferare la unitatea de ocrotire si invatamant special, cu modificarea corespunzatoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977 privind stabilirea normelor unitare, de structurat pentru unitatile sanitare, cap. I, punctul 10 si cap. II, punctul 10;
    - sora (oficianta) medicala - un post la 100 elevi pe tura prin dirijare, detasare sau transfer.
    2. Personal sanitar elementar:
    - infirmier - un post la 15 copii prescolari (din gradinite speciale si case de copii) si la 75 de copii din scolile speciale pentru deficienti senzoriali sau mintali;
    - asistent social - un post la 200 copii in medie la casele de copii si scolile pentru copii deficienti.
    IV. Efectivele de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai putin de 8 la gradinite speciale, case de copii prescolari la unitatile pentru deficienti senzoriali si mintali si de cel mult 15, dar nu mai putin de 12 elevi la casele de copii. La casele de copii cu scoli ajutatoare, efectivele de elevi pe clase vor fi cele prevazute la unitatile pentru deficienti mintali (8-12).
    Pentru copiii cu deficiente asociate pot functiona clase (grupe) cu un numar redus de elevi, 4-8.
    Directorul desfasoara activitate la clasa de 2-4 ore saptamanal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.
    Directorii caselor de copii si gradinitelor speciale nu au obligatia de predare la clasa.
    Personalul nou incadrat pe posturi didactice si didactice ajutatoare in primul an de activitate va urma un curs de specializare in domeniul psihopedagogiei speciale.
    Pe posturile de profesor-predare la clasele pregatitoare si I-VIII vor fi incadrati absolventi ai facultatilor sau sectiilor de psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum si cei cu pregatire superioara de alte specialitati care au urmat cursuri de specializare sau perfectionare ori au obtinut definitivarea in invatamant sau gradele didactice in pregatirea de baza si defectologie. Posturile de psihopedagog prevazute pentru activitatile specifice recuperatorii din scolile speciale, cele pentru psihodiagnoza si logopedie din case de copii si scoli speciale, cele de la centrele logopedice interscolare vor fi incadrate, de regula, cu profesori absolventi ai facultatilor sau sectiilor de psihologie, pedagogie, psihopedagogie speciala (defectologie).
    Personalul care asigura supravegherea si deservirea copiilor in zilele de odihna si nelucratoare va primi drepturile respective, potrivit Codului muncii.

    ANEXA 1A

              CRITERII DE NORMARE
pentru personalul de la caminele-scoala, scolile profesionale, liceele speciale si centrele scolare pentru deficienti si minori cu tulburari de comportament
    I. Camine-scoala pentru deficienti partial recuperabili
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    1. Director - un post pe unitate.
    2. Director adjunct - se normeaza un post la unitatile cu cel putin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la caminele cu peste 30 de clase.
    b) Personal de predare:
    1. Educatoare gradinita - cate un post pe schimb pentru fiecare grupa; la 6 posturi astfel normate se acorda cate doua posturi de educatoare pentru asigurarea desfasurarii activitatii in zilele nelucratoare si in timpul concediilor.
    2. Invatator - un post de fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit numarului de ore saptamanal din planul de recuperare.
    3. Profesor la clasele V-VIII - cate un post pentru predarea a 16 ore saptamanal.
    4. Educator - cate un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 de ore de activitate directa cu copiii, saptamanal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acorda un post pentru zilele nelucratoare si concedii.
    5. Profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa (grupa) de copii nevazatori.
    6. Profesor psihopedagog (defectolog) - cate un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore saptamanal.
    7. Profesor pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie si educatie psihomotorie - cate un post pentru 150 de elevi cu deficiente neuromotorii si pentru 250 elevi cu deficiente senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore saptamanal.
    8. Maistru instructor - cate un post pentru 24 de ore de instruire practica, saptamanal.
    c) Personal auxiliar de invatamant:
    1. Instructor (principal) pentru educatie, cu pregatire medie - cate un post pentru 50 de elevi interni, pentru activitatile colective, organizarea si indrumarea timpului liber al elevilor.
    2. Asistente sociale - cate un post pentru 150 de elevi, in medie.
    3. Laborant sau bibliotecar - cate un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unitatile cu peste 200 elevi.
    d) Personal de administratie:
    1. Contabil-sef - un post pentru fiecare unitate.
    2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.
    e) Personal de deservire:
    1. Ingrijitor - cate un post la 300 mp suprafata de curatenie.
    2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    3. Muncitor calificat intretinere - un post la fiecare unitate si al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru intretinere imobile, instalatii si reparat material didactic.
    f) Personal pentru internate si cantine - personal functional:
    1. Administrator - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Magaziner - un post la fiecare unitate scolara.
    3. Contabil, functionar sau altele asemanatoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, in medie pe toate unitatile.
    4. Monitor bucatarie - un post la 30 elevi interni si la 50 de elevi semiinterni.
    5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.
    6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 prescolari si la 75 elevi deficienti.
    7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, in medie, la toate unitatile.
    8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie.
    9. Vizitiu, sofer - in post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul.
    10. Personal pentru gospodariile anexe la cantina - un post la 10-40 porci, doua posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci si un post in plus pentru vite, oi, pasari, iepuri etc.
    II. Scoli profesionale, licee si scoli postliceale speciale
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    1. Director - un post pentru cel putin 12 clase de elevi interni si peste 15 clase la unitatile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitatile cu peste 30 de clase, sau cu cel putin 2 forme de invatamant special.
    b) Personal de predare:
    1. Profesor - cate un post pentru predarea a 16 ore saptamanal.
    2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, in medie, pentru predarea a 16 ore saptamanal.
    3. Profesor pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie si educatie psihomotorie, pentru 16 ore saptamanal - un post pentru 100 de elevi cu deficiente neuromotorii si pentru 200 de elevi cu deficiente senzoriale sau mintale.
    4. Profesor preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevazatori.
    5. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practica, saptamanal.
    c) Personal auxiliar de invatamant:
    1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni si cate un post la 50 de elevi semiinterni.
    2. Asistent social - cate un post pentru 200 de elevi, in medie.
    3. Laborant sau bibliotecar - cate un post pentru 250 de elevi, in medie.
    d) Personal pentru atelierele scolare:
    1. Sef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, functionar (inclusiv principal), muncitori calificati sau alte functii asemanatoare pentru practica productiva a elevilor - un post pentru 100.000 lei productie anuala, in medie pe toate unitatile.
    e) Personal de administratie:
    1. Contabil-sef - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate scolara.
    f) Personal de deservire:
    1. Ingrijitor - un post la 300 mp suprafata de curatenie pentru elevii deficienti de vedere si un post la 500 mp la celelalte unitati speciale de invatamant.
    2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    3. Muncitor calificat intretinere - un post la fiecare unitate si al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru intretinere imobile, instalatii si reparat material didactic.
    g) Personal pentru internate si cantine:
    1. Administrator - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Magaziner - un post la fiecare unitate scolara.
    3. Contabil, functionar sau altele asemanatoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, in medie, pe toate unitatile.
    4. Muncitor bucatarie - un post la 30 de elevi intern si 50 de elevi semiinterni.
    5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevazatori interni si la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienti.
    6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.
    7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.
    8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie.
    9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul.
    10. Personal pentru gospodariile anexe - un post pentru 10-40 porci, doua posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci si un post in plus pentru alte animale (vite, oi, pasari, iepuri etc.).
    III. Scoli speciale de reeducare
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    1. Director - un post pe unitate.
    2. Director adjunct - un post la scolile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitatile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel putin 2 forme de invatamant special.
    b) Personal de predare:
    1. Invatator - un post pentru fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit planului de invatamant.
    2. Educator - un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 ore saptamanal activitate directa cu elevii.
    3. Profesor - cate un post pentru predarea a 16 ore saptamanal.
    4. Profesor psihopedagog - cate un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoza, orientare scolar-profesionala si psihoterapie, pentru 16 ore saptamanal.
    c) Personal auxiliar de invatamant:
    1. Instructor (principal) pentru educatie, cu pregatire medie - cate un post la 30 de minori.
    2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, in medie.
    3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, in medie.
    d) Personal pentru atelierele scolare:
    1. Sef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, functionar (inclusiv principal) muncitori calificati sau alte functii asemanatoare pentru practica productiva a elevilor - un post pentru 100.000 lei productie anuala.
    e) Personal de administratie:
    1. Contabil-sef - un post la fiecare scoala.
    2. Secretar (principal) - un post la fiecare scola.
    f) Personal de deservire:
    1. Ingrijitor - un post pentru 500 mp suprafata de curatenie.
    2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    3. Muncitor calificat intretinere - un post la fiecare unitate si al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru intretinerea imobilelor, instalatiilor si reparat material didactic.
    g) Personal pentru internate si cantine:
    1. Administrator - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Magaziner - un post la fiecare unitate scolara.
    3. Contabil, functionar sau altele asemanatoare (inclusiv principal) un post la 150 de elevi.
    4. Muncitor bucatarie - un post la 30 de elevi.
    5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi.
    6. Infirmier, brancardier - un post la 100 de elevi.
    7. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor necalificat - un post la 45 de elevi.
    8. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie.
    9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul.
    10. Personal pentru gospodariile anexe la cantina - un post la 10-40 de porci, doua posturi de la 41-80 porci, trei posturi la peste 80 porci si un post pentru alte animale (vite, oi, pasari, iepuri etc.)
    IV. Centre scolare si centre de calificare si recalificare
    A. Personal didactic:
    a) Personal de conducere:
    1. Director - un post pe unitate.
    2. Director adjunct - un post la cel putin 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitatile cu cel putin 2 forme de ocrotire ori de invatamant special.
    b) Personal de predare:
    1. Educatoare gradinita - un post pe tura pentru fiecare grupa de prescolari.
    2. Invatator - un post de fiecare clasa I-IV cu activitate de predare potrivit numarului saptamanal de ore din planul de invatamant (recuperare).
    3. Profesor - un post pentru predarea a 16 ore saptamanal.
    4. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi pentru activitati recuperatorii la centrele pentru deficienti si la 75 elevi la scolile speciale de reeducare, pentru psihodiagnoza, orientare scolara, psihoterapie etc., cu obligatie de predare de 16 ore saptamanal.
    5. Profesor pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie si educatie psihomotorie, pentru 16 ore saptamanal - un post pentru 100 de elevi cu deficiente neuromotorii si pentru 200 de elevi cu deficiente senzoriale sau mintale.
    6. Profesor-preparator (nevazator) - un post pentru fiecare clasa de elevi nevazatori.
    7. Educator - un post pentru fiecare clasa (grupa) de elevi, efectuind 24 de ore saptamanal activitate directa cu elevii din camine-scoala si scoli de reeducare.
    8. Maistru-instructor - un post pentru 24 de ore saptamanal de instruire practica.
    c) Personal auxiliar de invatamant:
    1. Pedagog - un post pentru 25 de elevi interni si cate un post la 50 de elevi semiinterni pentru elevii cuprinsi in scoli profesionale, licee speciale, scolile postliceale si cursurile de calificare - recalificare a invalizilor.
    2. Instructor (principal) pentru educatie, cu pregatire medie - un post la 50 de elevi interni pentru activitatile colective, organizarea si indrumarea timpului liber al elevilor din sectiile de camin-scoala si la 30 minori la scolile speciale de reeducare.
    3. Asistent social (principal) - in post la 200 de elevi la scolile pentru deficienti si pentru 150 de elevi la scolile speciale de reeducare, in medie.
    4. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 elevi, in medie.
    d) Personalul pentru ateliere scolare: sef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, functionar (inclusiv principal), muncitori calificati sau alte functii asemanatoare pentru practica productiva a elevilor. Un post  pentru 100.000 lei productie anuala.
    e) Personal de administratie:
    1. Contabil-sef - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Secretar - un post la fiecare unitate scolara.
    f) Personal de deservire:
    1. Ingrijitor - un post la 300 mp suprafata de curatenie, in medie, la unitatile pentru elevi deficienti de vedere si pentru prescolari si un post la 500 mp la celelalte unitati speciale de invatamant.
    2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tura la centrala termica sau la uzina de apa, inclusiv pentru lucrarile de intretinere.
    3. Muncitor calificat intretinere - un post la fiecare unitate si al doilea la cele cu peste 200 elevi pentru intretinerea imobilelor, instalatiilor si repararea materialului didactic.
    g) Personal pentru internate si cantine:
    1. Administrator - un post la fiecare unitate scolara.
    2. Magaziner - un post la fiecare unitate scolara.
    3. Contabil, functionar sau altele asemanatoare (inclusiv principal) - un post la 150, in medie, pe toate unitatile.
    4. Muncitor bucatarie - un post la 30 elevi interni si la 50 elevi semiinterni.
    5. Supraveghetor de noapte - un post la 50 elevi interni la scolile profesionale, liceele si scolile postliceale pentru deficienti si un post la 35 elevi nevazatori, la scolile speciale de reeducare si caminele-scoala.
    6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 prescolari, la 75 copii deficienti din sectiile de camin-scoala sau la 100 elevi de la celelalte forme de invatamant special, in medie pentru toate unitatile.
    7. Portar, paznic - un post pe tura la fiecare punct de paza stabilit de organele de politie.
    8. Spalatoreasa, lenjereasa, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi deficienti sau la 45 minori din scolile de reeducare, in medie, la toate unitatile.
    9. Vizitiu, sofer - un post pentru fiecare vehicul cu tractiune animala, respectiv autovehicul.
    10. Personal pentru gospodariile anexa la cantina - un post la 10-40 de porci, doua posturi de la 41 la 80 porci, trei posturi la peste 80 de porci si un post in plus pentru alte animale (vite, oi, pasari, iepuri etc.).
    V. Personal medical:
    Personal medical superior si mediu:
    1. Medic - o norma la 100 de copii si elevi din caminele-scoala, scolile profesionale, liceele, scolile postliceale speciale si scolile de reeducare, pediatru, medicina generala, stomatologie si dupa caz, oftalmologie, O.R.L., neuropsihiatrie, neurologie, dirijat, detasat sau transferat la unitatea de ocrotire si invatamant special, cu modificarea corespunzatoare a prevederilor din anexa nr. 3 la Decretul nr. 398 din 3.11.1977, privind stabilirea normelor unitare, de structura pentru unitatile sanitare, cap. I, punctul 10 si cap. II punctul X.
    2. Sora (oficiant) medicala - un post la 100 elevi pe tura prin dirijare, detasare sau transfer.
    VI. Efectiv de elevi pe clase (grupe) vor fi de cel mult 12, dar nu mai putin de 8, la unitatile pentru deficienti senzoriali si la caminele - scoala si de cel mult 15 elevi, dar nu mai putin de 10, la unitatile pentru deficienti mintali si motorii recuperabili si la scolile speciale de reeducare.
    Pentru copiii cu deficiente asociate pot functiona clase (grupe) cu un numar mai redus de elevi.
    Directorul desfasoara activitate la clasa de 2-4 ore saptamanal, iar directorul adjunct de 4-6 ore.
    Pe posturile de profesor-psihopedagog (defectolog) pot fi incadrati absolventi ai facultatilor sau sectiilor de psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie, cu prioritate, precum si cei cu pregatire superioara de alte specialitati care au urmat cursuri de specializare sau perfectionare, ori au obtinut definitivarea in invatamant sau gradele didactice in pregatirea de baza si defectologie.
    Unitatile care functioneaza cu cel putin doua forme de invatamant se pot organiza in centre scolare cu conducere si administratie unica.
    Personalul care asigura supravegherea si deservirea copiilor in zilele de odihna si nelucratoare va fi salarizat, corespunzator prevederilor legislatiei in vigoare.

    ANEXA 1B

                         PROPUNERI
              de normare privind leaganele de copii
   ----------------------------------------------------------------------------
   Categoria de personal                        Criterii de normare
                                               --------------------------------
                                                    propuneri
   ----------------------------------------------------------------------------
   1. Medici                                1/40
   2. Cadre medii
      - asistent la paturi                  1/20 pat/tura
      - posturi fixe                        1/40 pat/tura
      - laboratoare                         1/unitate
   3. Alt personal superior
      - pentru laboratoare                  1/unitate
      - psiholog-logoped                    1/80 pat
   4. Instructor de educatie                1/20 pat
   5. Asistente sociale                     1/unitate
   6. Juristi                               1/300-600 paturi
   7. Infirmiere                            1/10 pat/tura
   8. Ingrijitori curatenie                 1/250 mp
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2


                        ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
   1. Copii intretinuti in case de copii prescolari si
      gradinite speciale                                            28 lei/zi
   2. Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile
      de ocrotire si invatamant special pentru deficienti
      recuperabili si partial recuperabili, din centrele de
      calificare sau recalificare a deficientelor si invalizilor
      si din scolile speciale de reeducare                          30 lei/zi
   3. Copii si tineri ocrotiti si deficienti din colonii,
      tabere si excursii scolare.                                   40 lei/zi

    ANEXA  3

       CENTRUL METODOLOGIC PENTRU RECUPERAREA HANDICAPATILOR      65-75 posturi
                           -------------------------
                           | Director      |  1    |
                           -------------------------
                                       |
       --------------------------------------------------------------------
       |                               |                                  |
   Director adjunct stiintific - 1     |                       Contabil sef - 1
                                       |                                  |
   ----------------------------------------------------------------------------
   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M              N    O    P
   ----------------------------------------------------------------------------
                            |
   CURSURI SI STRATEGII PENTRU INITIEREA, SPECIALIZAREA
   SI PERFECTIONAREA CADRELOR DIDACTICE IN DOMENIILE
   EDUCATIEI SPECIALE                                      6-9
   ------------------------------------------------------------
   A = Inadaptare scolara - 3
   B = Tulburari psiho-somatice si de psihomotricitate - 3
   C = Tulburari de limbaj - 2-3
   D = Tulburari de auz - 4
   E = Deficiente mintale - 5-6
   F = Inadaptare socio-afectiva - 2-3
   G = Tulburari de vedere - 2
   H = Selectie, orientare si integrare scolar-profesionala - 4-5
   I = Pregatire pentru viata de familie - 2
   J = Consilierea si psihoterapia parintilor - 2
   K = Curriculum educational - planuri, programe, manuale  - 8-9
   L = Modernizarea structurilor, organizarea si conducerea unitatilor pentru
       deficienti - 2
   M = Informare, documentare, sinteze, studii si publicatii - 5
   N = Financiar, contabilitate  - 3
   O = Salarizare, organizare, personal  - 3
   P = Secretariat administrativ    6 8

                                           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 586/1990

 
20.08.2020 16:38:24  Anonim  a scris :
Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu