E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 56 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 130 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 215 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 234 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 266 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 7 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 97 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 148 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 151 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 207 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 225 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 39 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 96 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 241 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 9 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 277 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 abrogă articolul 3 din actul Decretul 164 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 26 din actul Decretul 164 1979
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 60 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 69 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 9 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 6 din actul Legea 57 1974
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 12 din actul Decretul 588 1973
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 34 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 15 din actul Legea 73 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 784 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 22 din actul Decretul 784 1969
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 40 din actul Decretul 210 1960
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 8 din 11 ianuarie 1983

privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 13 ianuarie 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 1983 Directia Generala a Vamilor trece din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor, cu activul si pasivul stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1982.
    Art. 2
    Indicatorii din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din bugetul de stat pe anul 1983 ai Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si ai Ministerului Finantelor, aferenti Directiei Generale a Vamilor, se modifica potrivit anexei nr. 1*).
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor include in indicatorii planului national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1983, influentele prevazute in anexa nr. 1.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 3
    Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978 - se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Ministerul Finantelor raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul vamal.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    2. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Ministerul Finantelor, in infaptuirea politicii vamale a partidului si statului, are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri privind perfectionarea continua a acesteia;
    b) asigura si controleaza aplicarea dispozitiilor legale in domeniul vamal;
    c) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, in vederea luarii masurilor care sa asigure derularea operativa a marfurilor la export si import;
    d) conduce, indruma si controleaza activitatea Directiei Generale a Vamilor si a unitatilor vamale;
    e) organizeaza si urmareste realizarea statisticii vamale impreuna cu Directia Centrala de Statistica;
    f) elaboreaza norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege."
    3. Dupa articolul 65 se introduce articolul 65^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 65^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 4
    Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 34 litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) asigura si controleaza aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri in domeniul schimburilor economice externe."
    2. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Ministerul Finantelor realizeaza politica vamala a Republicii Socialiste Romania.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    3. Dupa articolul 63 se introduce articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 63^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 5
    Decretul nr. 784/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Ministerul Finantelor, in exercitarea atributiilor sale, urmareste asigurarea resurselor financiare necesare indeplinirii planului national unic, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia organizatiilor socialiste, realizarea integrala a drepturilor patrimoniale ale statului, realizarea politicii vamale a Republicii Socialiste Romania, precum si pastrarea integritatii proprietatii socialiste."
    2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Ministerul Finantelor are in subordinea sa Directia Generala a Vamilor, Centrul de calcul electronic al sistemului financiar-bancar si publicatii de specialitate."
    Art. 6
    Decretul nr. 164/1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 se abroga.
    2. Articolul 26 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordinea sa Institutul de economie mondiala, intreprinderi de comert exterior, precum si alte unitati constituite potrivit legii."
    Art. 7
    Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Autorizatia de export sau import poate fi inlocuita de un document prin care exportatorii, importatorii ori reprezentantii acestora comunica, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, pe proprie raspundere, datele cuprinse in autorizatie. Aceste date se refera la numarul si valabilitatea autorizatiei, felul bunurilor, destinatarul si expeditorul."
    2. Articolul 96 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia vamala este condusa de ministrul finantelor sau de un loctiitor al acestuia si este compusa din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si Comitetului de Stat pentru Preturi, desemnati de conducerile acestor organe."
    3. Articolul 241 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista bunurilor considerate perisabile se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    4. Anexa nr. 5 punctul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista cataloagelor, prospectelor si a altor documentatii de preturi externe se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    Art. 8
    Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" si denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale", prevazute in actele normative din anexa nr. 2, precum si in dispozitiile legale privind activitatea vamala, altele decat cele prevazute in prezentul decret, se inlocuiesc cu denumirea "Ministerul Finantelor", respectiv "ministrul finantelor".
    Art. 9
    Numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale se reduce cu un autoturism si se suplimenteaza cu un autoturism numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Finantelor.
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

                             NICOLAE CEAUSESCU
                Presedintele Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 2

    A. Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor" in:
    a) art. 60 si 69 din Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978;
    b) art. 56 alin. 2, art. 63, 130, 215, 234, 266; anexa nr. 7 pct. 1 lit. c), pct. 7, pct. 8 alin. 3 si pct. 17 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    c) art. 15 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante;
    d) anexa nr. VI lit. C poz. 9 din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 - 60 din 23 iulie 1980, cu modificarile ulterioare;
    e) art. 40 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, cu modificarile ulterioare;
    f) art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 195 din 8 decembrie 1973;
    g) anexa nr. 1 pct. 1 si 7 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare;
    h) art. 6, 7 si 14, precum si anexa nr. 1 pct. 10, 12 si 30 lit. e) din Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romane.
    B. Denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale" se inlocuieste cu denumirea "ministrul finantelor" in:
    a) art. 97 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 151 alin. 1, art. 207 alin. 2, art. 225; anexa nr. 1 pct. 2 alin. 2; anexa nr. 2 pct. 3, 21 alin. 2 si pct. 43 si anexa nr. 5 pct. 7 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    b) anexa nr. 1 pct. 2 si 3 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 8/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 8 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 8/1983
Decretul 337 1981
privind aprobarea Regulamentului vamal
Decretul 277 1979
privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule
Decretul 164 1979
privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale
Legea 30 1978
Codul vamal al Republicii Socialiste Romania
Legea 57 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii
Decretul 588 1973
privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, devenit Legea nr. 135/1973
Legea 1 1971
cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania
Legea 73 1969
privind regimul produselor si al substantelor stupefiante
Decretul 784 1969
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Decretul 210 1960
privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu