E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 56 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 130 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 215 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 234 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 266 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 7 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 97 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 148 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 151 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 207 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 225 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 39 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 96 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 241 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 9 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 277 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 abrogă articolul 3 din actul Decretul 164 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 26 din actul Decretul 164 1979
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 60 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 69 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 9 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 6 din actul Legea 57 1974
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 12 din actul Decretul 588 1973
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 34 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 15 din actul Legea 73 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 784 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 22 din actul Decretul 784 1969
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 40 din actul Decretul 210 1960
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 8 din 11 ianuarie 1983

privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 13 ianuarie 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 1983 Directia Generala a Vamilor trece din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor, cu activul si pasivul stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1982.
    Art. 2
    Indicatorii din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din bugetul de stat pe anul 1983 ai Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si ai Ministerului Finantelor, aferenti Directiei Generale a Vamilor, se modifica potrivit anexei nr. 1*).
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor include in indicatorii planului national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1983, influentele prevazute in anexa nr. 1.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 3
    Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978 - se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Ministerul Finantelor raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul vamal.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    2. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Ministerul Finantelor, in infaptuirea politicii vamale a partidului si statului, are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri privind perfectionarea continua a acesteia;
    b) asigura si controleaza aplicarea dispozitiilor legale in domeniul vamal;
    c) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, in vederea luarii masurilor care sa asigure derularea operativa a marfurilor la export si import;
    d) conduce, indruma si controleaza activitatea Directiei Generale a Vamilor si a unitatilor vamale;
    e) organizeaza si urmareste realizarea statisticii vamale impreuna cu Directia Centrala de Statistica;
    f) elaboreaza norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege."
    3. Dupa articolul 65 se introduce articolul 65^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 65^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 4
    Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 34 litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) asigura si controleaza aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri in domeniul schimburilor economice externe."
    2. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Ministerul Finantelor realizeaza politica vamala a Republicii Socialiste Romania.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    3. Dupa articolul 63 se introduce articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 63^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 5
    Decretul nr. 784/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Ministerul Finantelor, in exercitarea atributiilor sale, urmareste asigurarea resurselor financiare necesare indeplinirii planului national unic, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia organizatiilor socialiste, realizarea integrala a drepturilor patrimoniale ale statului, realizarea politicii vamale a Republicii Socialiste Romania, precum si pastrarea integritatii proprietatii socialiste."
    2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Ministerul Finantelor are in subordinea sa Directia Generala a Vamilor, Centrul de calcul electronic al sistemului financiar-bancar si publicatii de specialitate."
    Art. 6
    Decretul nr. 164/1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 se abroga.
    2. Articolul 26 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordinea sa Institutul de economie mondiala, intreprinderi de comert exterior, precum si alte unitati constituite potrivit legii."
    Art. 7
    Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Autorizatia de export sau import poate fi inlocuita de un document prin care exportatorii, importatorii ori reprezentantii acestora comunica, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, pe proprie raspundere, datele cuprinse in autorizatie. Aceste date se refera la numarul si valabilitatea autorizatiei, felul bunurilor, destinatarul si expeditorul."
    2. Articolul 96 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia vamala este condusa de ministrul finantelor sau de un loctiitor al acestuia si este compusa din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si Comitetului de Stat pentru Preturi, desemnati de conducerile acestor organe."
    3. Articolul 241 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista bunurilor considerate perisabile se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    4. Anexa nr. 5 punctul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista cataloagelor, prospectelor si a altor documentatii de preturi externe se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    Art. 8
    Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" si denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale", prevazute in actele normative din anexa nr. 2, precum si in dispozitiile legale privind activitatea vamala, altele decat cele prevazute in prezentul decret, se inlocuiesc cu denumirea "Ministerul Finantelor", respectiv "ministrul finantelor".
    Art. 9
    Numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale se reduce cu un autoturism si se suplimenteaza cu un autoturism numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Finantelor.
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

                             NICOLAE CEAUSESCU
                Presedintele Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 2

    A. Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor" in:
    a) art. 60 si 69 din Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978;
    b) art. 56 alin. 2, art. 63, 130, 215, 234, 266; anexa nr. 7 pct. 1 lit. c), pct. 7, pct. 8 alin. 3 si pct. 17 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    c) art. 15 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante;
    d) anexa nr. VI lit. C poz. 9 din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 - 60 din 23 iulie 1980, cu modificarile ulterioare;
    e) art. 40 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, cu modificarile ulterioare;
    f) art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 195 din 8 decembrie 1973;
    g) anexa nr. 1 pct. 1 si 7 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare;
    h) art. 6, 7 si 14, precum si anexa nr. 1 pct. 10, 12 si 30 lit. e) din Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romane.
    B. Denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale" se inlocuieste cu denumirea "ministrul finantelor" in:
    a) art. 97 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 151 alin. 1, art. 207 alin. 2, art. 225; anexa nr. 1 pct. 2 alin. 2; anexa nr. 2 pct. 3, 21 alin. 2 si pct. 43 si anexa nr. 5 pct. 7 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    b) anexa nr. 1 pct. 2 si 3 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 8/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 8 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 8/1983
Decretul 337 1981
privind aprobarea Regulamentului vamal
Decretul 277 1979
privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule
Decretul 164 1979
privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale
Legea 30 1978
Codul vamal al Republicii Socialiste Romania
Legea 57 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii
Decretul 588 1973
privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, devenit Legea nr. 135/1973
Legea 1 1971
cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania
Legea 73 1969
privind regimul produselor si al substantelor stupefiante
Decretul 784 1969
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Decretul 210 1960
privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu