E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 56 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 130 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 215 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 234 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 266 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 7 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 97 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 148 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 151 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 207 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 225 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 337 1981
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 39 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 96 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 241 din actul Decretul 337 1981
Articolul 7 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 5 din actul Decretul 337 1981
Articolul 9 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 1 din actul Decretul 277 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 abrogă articolul 3 din actul Decretul 164 1979
Articolul 6 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 26 din actul Decretul 164 1979
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 60 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 69 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 9 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 3 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 65 din actul Legea 30 1978
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 6 din actul Legea 57 1974
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 12 din actul Decretul 588 1973
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 34 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 4 din actul Decretul 8 1983 adauga dupa articolul 63 din actul Legea 1 1971
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 15 din actul Legea 73 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 2 din actul Decretul 784 1969
Articolul 5 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 22 din actul Decretul 784 1969
Articolul 8 din actul Decretul 8 1983 modifica articolul 40 din actul Decretul 210 1960
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 8 din 11 ianuarie 1983

privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 13 ianuarie 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Pe data de 1 ianuarie 1983 Directia Generala a Vamilor trece din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor, cu activul si pasivul stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 1982.
    Art. 2
    Indicatorii din planul national unic de dezvoltare economico-sociala si din bugetul de stat pe anul 1983 ai Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si ai Ministerului Finantelor, aferenti Directiei Generale a Vamilor, se modifica potrivit anexei nr. 1*).
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor include in indicatorii planului national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1983, influentele prevazute in anexa nr. 1.
------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 3
    Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978 - se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Ministerul Finantelor raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul vamal.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    2. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Ministerul Finantelor, in infaptuirea politicii vamale a partidului si statului, are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri privind perfectionarea continua a acesteia;
    b) asigura si controleaza aplicarea dispozitiilor legale in domeniul vamal;
    c) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, in vederea luarii masurilor care sa asigure derularea operativa a marfurilor la export si import;
    d) conduce, indruma si controleaza activitatea Directiei Generale a Vamilor si a unitatilor vamale;
    e) organizeaza si urmareste realizarea statisticii vamale impreuna cu Directia Centrala de Statistica;
    f) elaboreaza norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege."
    3. Dupa articolul 65 se introduce articolul 65^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 65^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 4
    Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 34 litera o) va avea urmatorul cuprins:
    "o) asigura si controleaza aplicarea legilor, decretelor si hotararilor Consiliului de Ministri in domeniul schimburilor economice externe."
    2. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    Ministerul Finantelor realizeaza politica vamala a Republicii Socialiste Romania.
    Infaptuirea pe plan international a masurilor generale privind politica vamala se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."
    3. Dupa articolul 63 se introduce articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 63^1
    Ministerul Afacerilor Externe asigura infaptuirea pe plan international a politicii vamale, in care scop:
    a) negociaza si incheie, in conditiile prevazute de lege, acorduri sau intelegeri vamale cu alte state si face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la conventii multilaterale, in vederea obtinerii de facilitati vamale care sa asigure accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste Romania in domeniul vamal, in cadrul organismelor economice internationale, la reuniuni multilaterale, precum si in relatiile cu alte state;
    c) actioneaza la punctele vamale din strainatate pentru derularea in bune conditii a operatiunilor de incarcare, descarcare, transport sau tranzitare a marfurilor care privesc Republica Socialista Romania, in conformitate cu conventiile si contractele incheiate;
    d) informeaza Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale si legislatia vamala in vigoare in alte state, precum si asupra rezultatelor reuniunilor internationale cu caracter vamal, a documentelor si rezolutiilor adoptate in cadrul acestora."
    Art. 5
    Decretul nr. 784/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Ministerul Finantelor, in exercitarea atributiilor sale, urmareste asigurarea resurselor financiare necesare indeplinirii planului national unic, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si banesti aflate la dispozitia organizatiilor socialiste, realizarea integrala a drepturilor patrimoniale ale statului, realizarea politicii vamale a Republicii Socialiste Romania, precum si pastrarea integritatii proprietatii socialiste."
    2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Ministerul Finantelor are in subordinea sa Directia Generala a Vamilor, Centrul de calcul electronic al sistemului financiar-bancar si publicatii de specialitate."
    Art. 6
    Decretul nr. 164/1979 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 se abroga.
    2. Articolul 26 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordinea sa Institutul de economie mondiala, intreprinderi de comert exterior, precum si alte unitati constituite potrivit legii."
    Art. 7
    Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Autorizatia de export sau import poate fi inlocuita de un document prin care exportatorii, importatorii ori reprezentantii acestora comunica, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, pe proprie raspundere, datele cuprinse in autorizatie. Aceste date se refera la numarul si valabilitatea autorizatiei, felul bunurilor, destinatarul si expeditorul."
    2. Articolul 96 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Comisia vamala este condusa de ministrul finantelor sau de un loctiitor al acestuia si este compusa din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si Comitetului de Stat pentru Preturi, desemnati de conducerile acestor organe."
    3. Articolul 241 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista bunurilor considerate perisabile se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    4. Anexa nr. 5 punctul 4 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Lista cataloagelor, prospectelor si a altor documentatii de preturi externe se aproba de Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale."
    Art. 8
    Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" si denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale", prevazute in actele normative din anexa nr. 2, precum si in dispozitiile legale privind activitatea vamala, altele decat cele prevazute in prezentul decret, se inlocuiesc cu denumirea "Ministerul Finantelor", respectiv "ministrul finantelor".
    Art. 9
    Numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale se reduce cu un autoturism si se suplimenteaza cu un autoturism numarul maxim de autoturisme pentru unitatile subordonate Ministerului Finantelor.
    Anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul decret.

                             NICOLAE CEAUSESCU
                Presedintele Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 2

    A. Denumirea "Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor" in:
    a) art. 60 si 69 din Codul vamal al Republicii Socialiste Romania - Legea nr. 30/1978;
    b) art. 56 alin. 2, art. 63, 130, 215, 234, 266; anexa nr. 7 pct. 1 lit. c), pct. 7, pct. 8 alin. 3 si pct. 17 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    c) art. 15 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante;
    d) anexa nr. VI lit. C poz. 9 din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 - 60 din 23 iulie 1980, cu modificarile ulterioare;
    e) art. 40 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, cu modificarile ulterioare;
    f) art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 195 din 8 decembrie 1973;
    g) anexa nr. 1 pct. 1 si 7 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare;
    h) art. 6, 7 si 14, precum si anexa nr. 1 pct. 10, 12 si 30 lit. e) din Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romane.
    B. Denumirea "ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale" se inlocuieste cu denumirea "ministrul finantelor" in:
    a) art. 97 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 151 alin. 1, art. 207 alin. 2, art. 225; anexa nr. 1 pct. 2 alin. 2; anexa nr. 2 pct. 3, 21 alin. 2 si pct. 43 si anexa nr. 5 pct. 7 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981;
    b) anexa nr. 1 pct. 2 si 3 din Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comert exterior", prevazute in anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 8/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 8 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 8/1983
Decretul 337 1981
privind aprobarea Regulamentului vamal
Decretul 277 1979
privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule
Decretul 164 1979
privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale
Legea 30 1978
Codul vamal al Republicii Socialiste Romania
Legea 57 1974
Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii
Decretul 588 1973
privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, devenit Legea nr. 135/1973
Legea 1 1971
cu privire la activitatea de comert exterior, de cooperare economica si tehnico-stiintifica a Republicii Socialiste Romania
Legea 73 1969
privind regimul produselor si al substantelor stupefiante
Decretul 784 1969
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Decretul 210 1960
privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu