E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 30 1978 abrogat de articolul 191 din actul Legea 141 1997
Legea 30 1978 modificat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 21 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 22 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 23 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 24 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 25 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 26 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 30 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 31 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 66 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 26 1993
Articolul 21 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 22 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 23 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 24 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 25 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 26 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 30 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 31 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 66 din actul Legea 30 1978 abrogat de articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991
Articolul 9 din actul Legea 30 1978 modificat de articolul 3 din actul Decretul 8 1983
Articolul 65 din actul Legea 30 1978 modificat de articolul 3 din actul Decretul 8 1983
Articolul 65 din actul Legea 30 1978 articole noi... articolul 3 din actul Decretul 8 1983
Articolul 60 din actul Legea 30 1978 modificat de articolul 8 din actul Decretul 8 1983
Articolul 69 din actul Legea 30 1978 modificat de articolul 8 din actul Decretul 8 1983
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 30 din 22 decembrie 1978

Codul vamal al Republicii Socialiste Romania

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 115 din 28 decembrie 1978


SmartCity3


    In procesul infaptuirii Programului Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism, al cresterii impetuoase a intregului sau potential economic, tehnico-stiintific si cultural, Republica Socialista Romania promoveaza o politica de extindere a relatiilor comerciale si a cooperarii economice internationale, de largire continua a schimburilor de valori materiale si spirituale cu toate tarile lumii, fara deosebire de oranduirea lor social-politica.
    La baza relatiilor sale economice cu celelalte state, Republica Socialista Romania aseaza in mod ferm respectarea principiilor suveranitatii si independentei nationale, neamestecului in treburile interne, egalitatii in drepturi si avantajului reciproc.
    In acest cadru, politica vamala a Republicii Socialiste Romania, parte integranta a politicii interne si externe a partidului si statului, se inscrie ca un important mijloc de stimulare a dezvoltarii economiei nationale, a cresterii, diversificarii si modernizarii productiei interne, extinderii participarii Romaniei la diviziunea internationala a muncii.
    Corespunzator acestor obiective, se impune perfectionarea regimului vamal care sa asigure cresterea raspunderii organelor centrale, unitatilor producatoare, a intreprinderilor de comert exterior si a celorlalte unitati socialiste, accelerarea si facilitarea circulatiei marfurilor.
    De asemenea, regimul vamal trebuie sa contribuie la facilitarea schimburilor cultural-stiintifice si promovarea turismului international, in conditiile protejarii patrimoniului cultural national, apararii sanatatii populatiei, oranduirii sociale si de stat.
    In scopul stabilirii cadrului unitar al regimului vamal si al desfasurarii activitatii vamale,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezentul Cod vamal al Republicii Socialiste Romania.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Politica vamala a Republicii Socialiste Romania se elaboreaza si se infaptuieste in concordanta cu politica interna si externa a partidului si statului.
    Politica vamala contribuie la stimularea si diversificarea, pe baze economice eficiente, a productiei interne si exportului, la satisfacerea cerintelor economiei nationale cu materii prime si alte marfuri din import, la largirea cooperarii economice si tehnico-stiintifice internationale si a schimburilor culturale si turistice cu alte state, la cresterea nivelului de trai material si spiritual al poporului.
    Art. 2
    Politica vamala a Republicii Socialiste Romania se intemeiaza pe principiul constitutional potrivit caruia comertul exterior este monopol de stat.
    Art. 3
    Regimul vamal, stabilit in conformitate cu principiile politicii vamale a Republicii Socialiste Romania, cuprinde normele privind controlul vamal, vamuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum si celelalte operatiuni vamale.
    In aplicarea regimului vamal se tine seama de conventiile la care Republica Socialista Romania este parte.
    Procedurile vamale si alte norme privind realizarea activitatii vamale se stabilesc prin Regulamentul vamal, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 4
    Pentru aplicarea regimului vamal sunt organizate si functioneaza, potrivit legii, unitati vamale in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si in interiorul tarii.
    Intrarea sau iesirea din Republica Socialista Romania a marfurilor, mijloacelor de transport si oricaror altor bunuri este permisa numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
    Marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri care trec frontiera de stat sunt supuse vamuirii.
    Art. 5
    Activitatea de export si import a marfurilor se efectueaza de unitatile autorizate potrivit legii.
    Exportul si importul de marfuri se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in domeniul comertului exterior si cooperarii economice internationale, pe baza autorizatiilor de export si import, cu respectarea normelor privind vamuirea.
    Art. 6
    Marfurile care se importa sunt supuse taxelor prevazute in tariful vamal de import, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
    Marfurile destinate exportului nu sunt supuse taxelor vamale.
    Art. 7
    In scopul extinderii si diversificarii formelor de comert exterior si de cooperare economica internationala, pe teritoriul Republicii Socialiste Romania pot fi create porturi si zone libere in care se asigura facilitati vamale potrivit legii.
    Art. 8
    Introducerea sau scoaterea din tara a bunurilor destinate uzului personal, familial sau gospodaresc de catre persoanele fizice este permisa cu respectarea prevederilor prezentului cod si a celorlalte dispozitii legale.
    Este interzisa introducerea sau scoaterea de bunuri din tara de catre persoanele fizice, in scopul comercializarii.
    Art. 9
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul vamal.
    Art. 10
    Organele vamale raspund de aplicarea stricta a normelor privind regimul vamal, de luarea masurilor corespunzatoare pentru desfasurarea fara intarziere a vamuirii marfurilor la export si import, precum si pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea abaterilor de la normele vamale.
    Art. 11
    Ministerele economice, celelalte organe centrale si unitatile cu activitati de export si import raspund, fiecare in domeniul sau de activitate, de livrarea marfurilor pentru export si primirea marfurilor din import in stricta concordanta cu autorizatiile emise, cu clauzele privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare si alte conditii prevazute de lege si contractele externe incheiate, precum si de respectarea normelor referitoare la vamuire.

    CAP. 2
    Dispozitii privind exportul si importul

    SECTIUNEA 1
    Exportul marfurilor
    Art. 12
    Unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior pot exporta numai marfurile care fac obiectul lor de activitate, in baza aprobarilor si documentelor prevazute de lege.
    In vederea vamuirii la export, unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior sunt obligate sa depuna la organele vamale documentele de vamuire si sa prezinte acestora marfurile destinate exportului, raspunzand de exactitatea datelor declarate.
    Art. 13
    Unitatile producatoare de marfuri pentru export si cele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior raspund de intarzierea vamuirii marfurilor, datorata neprezentarii in termen a documentelor de vamuire.
    Art. 14
    Vamuirea la export consta in efectuarea controlului vamal al marfurilor si mijloacelor de transport, in verificarea documentelor de vamuire si a documentelor de transport insotitoare, precum si in evidenta marfurilor exportate.
    Vamuirea se desfasoara la unitatile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
    In scopul accelerarii vamuirii marfurilor la export si pentru evitarea stationarii mijloacelor de transport la frontiera, vamuirea sau controlul la incarcarea mijloacelor de transport se poate efectua si la sediul unitatilor producatoare de marfuri pentru export, in conditiile prevazute de Regulamentul vamal.
    Art. 15
    Organele vamale sunt obligate sa verifice daca marfurile prezentate corespund cu autorizatiile de export, sa controleze concordanta dintre datele inscrise in documentele de vamuire si marfurile prezentate, din punct de vedere al cantitatii, naturii si destinatiei lor si sa sesizeze unitatile competente despre neconcordantele constatate.
    In cazurile in care se constata marfuri depreciate, avariate, necorespunzator ambalate sau transportate, organele vamale sunt obligate sa retina aceste marfuri si sa sesizeze organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, care vor verifica situatia la fata locului si vor lua masurile corespunzatoare. In aceste situatii, raspunderea pentru retinerea marfurilor si intarzierea expedierii lor revine unitatilor care au furnizat marfurile pentru export sau, dupa caz, celor ce efectueaza transportul.
    Art. 16
    Intreprinderile de transport sunt obligate sa puna la dispozitia unitatilor producatoare mijloace de transport care, potrivit contractelor economice incheiate, sa asigure livrarea la termen a marfurilor de export, evitarea deprecierii si avarierii marfurilor, precum si securitatea acestora pe tot timpul transportului.
    In cazurile in care se constata ca mijloacele de transport nu indeplinesc conditiile prevazute la alineatul precedent, organele vamale sesizeaza intreprinderile de transport care sunt obligate sa ia imediat masurile necesare. In aceste situatii, raspunderea pentru intarzierea provocata revine intreprinderii care a efectuat transportul marfurilor in conditii necorespunzatoare.

    SECTIUNEA 2
    Importul marfurilor
    Art. 17
    Unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior sunt obligate sa realizeze importul marfurilor in conformitate cu obiectul lor de activitate, in baza aprobarilor si documentelor prevazute de lege si sa ia masurile necesare pentru vamuirea in termen, in vederea introducerii imediate in circuitul economic a marfurilor importate.
    Art. 18
    Pentru vamuirea la import, unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior sunt obligate sa declare si sa prezinte marfurile sosite, depunind totodata documentele de vamuire. Unitatile importatoare raspund de intarzierea vamuirii marfurilor, datorata neprezentarii in termen a documentelor.
    Art. 19
    Vamuirea la import consta in efectuarea controlului vamal al marfurilor si mijloacelor de transport, in verificarea documentelor de vamuire si a documentelor de transport insotitoare, in aplicarea tarifului vamal de import, precum si in evidenta marfurilor importate.
    Vamuirea se desfasoara la unitatile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
    In vederea introducerii fara intarziere a marfurilor in circuitul economic, vamuirea se poate efectua si la sediul unitatilor beneficiare de marfuri din import.
    Art. 20
    La vamuirea marfurilor sosite din import, organele vamale sunt obligate sa verifice daca marfurile corespund autorizatiilor de import, sa controleze concordanta dintre datele inscrise in documentele de vamuire si marfurile prezentate din punct de vedere al cantitatii si naturii lor.

    SECTIUNEA 3
    Tariful vamal
    Art. 21
    Tariful vamal de import al Republicii Socialiste Romania se aplica in scopul folosirii avantajelor participarii la diviziunea internationala a muncii, perfectionarii activitatii economice si sociale, asigurarii folosirii largi a pirghiilor economico-financiare in activitatea de comert exterior si reflectarii preturilor de import in preturile interne ale marfurilor importate.
    Art. 22
    La importul de marfuri din tarile care nu aplica in relatiile cu Republica Socialista Romania tratamentul natiunii celei mai favorizate in domeniul vamal, taxele prevazute in tariful vamal de import pot fi majorate.
    De asemenea, se pot institui taxe vamale majorate in relatiile cu tarile care introduc majorari de taxe vamale neconvenite in prealabil.
    Majorarea taxelor vamale se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 23
    La importul de marfuri din tarile cu care schimburile comerciale se realizeaza pe baza de conventii si protocoale internationale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.
    Art. 24
    Taxele vamale se aplica la valoarea in vama a marfurilor, care se determina in conformitate cu normele prevazute in Regulamentul vamal.
    Art. 25
    Sunt scutite de plata taxelor vamale urmatoarele bunuri importate de unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior:
    a) mostrele, modelele de referinta, probele, materialele publicitare, de reclama si documentare, in cadrul obiectului de activitate al unitatilor importatoare, cu respectarea conditiilor prevazute de Regulamentul vamal;
    b) bunurile care au fost reparate sau inlocuite de partenerii externi; bunurile destinate inlocuirii unor produse importate anterior, conform clauzelor contractuale privind calitatea; bunurile primite in cadrul bonificatiilor acordate; bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate;
    c) bunuri special autorizate de organele prevazute de lege pentru a fi incorporate in produse de export sau prelucrate in vederea exportului;
    d) masinile, utilajele si aparatele trimise fara plata de partenerii externi pentru producerea de marfuri destinate exclusiv exportului, in baza unor contracte incheiate potrivit autorizatiilor emise;
    e) bunurile pentru unitatile militare si cele destinate apararii nationale.
    Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai in scopurile pentru care au fost importate. Daca, din considerente economice sau tehnice, este necesara folosirea lor in alte scopuri, unitatile care le detin sunt obligate sa obtina aprobarea prealabila a Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si sa plateasca taxele vamale, calculate la valoarea in vama din momentul intrarii in tara a bunurilor.
    Organele de control financiar sunt obligate sa verifice modul de folosire a bunurilor importate cu scutire de taxe vamale si, in caz de abateri, sa ia masurile corespunzatoare.
    Art. 26
    Prin decret prezidential se pot acorda reduceri sau scutiri de taxe vamale ori institui contingente de marfuri scutite de taxe vamale sau se poate suspenda temporar, partial sau total, aplicarea acestor taxe la importul anumitor marfuri.

    SECTIUNEA 4
    Societati mixte cu sediul in Republica Socialista Romania
    Art. 27
    Societatile mixte cu sediul in Republica Socialista Romania pot exporta sau importa bunuri in cadrul obiectului lor de activitate, in conditiile prevazute de lege.
    Regimul vamal stabilit pentru unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior se aplica si societatilor mixte.
    Art. 28
    Bunurile introduse in tara in cadrul aportului de capital social al partenerilor straini la societatile mixte sunt scutite de plata taxelor vamale.

    CAP. 3
    Introducerea sau scoaterea de bunuri din tara in afara activitatii de comert exterior

    SECTIUNEA 1
    Persoane juridice romane
    Art. 29
    Persoanele juridice romane pot introduce sau scoate din tara bunuri, in afara activitatii de comert exterior, in conditiile stabilite prin Regulamentul vamal, daca introducerea sau scoaterea acestora nu este interzisa de lege.
    Art. 30
    Urmatoarele categorii de bunuri, introduse in tara de persoanele juridice romane, sunt scutite de plata taxelor vamale:
    a) probele si materialele pentru experimentari;
    b) cartile si alte tiparituri, imprimarile fonice si pe pelicula, obiectele cu caracter cultural si didactice, primite in baza unor intelegeri cu parteneri externi;
    c) bunurile provenite din succesiuni testamentare, donatii sau ajutoare;
    d) bunurile apartinand organelor centrale si unitatilor socialiste primite de la reprezentantele lor in strainatate;
    e) bunurile care se folosesc cu ocazia unor manifestari politice, economice, culturale, stiintifice, turistice, sportive si altor actiuni similare;
    f) bunurile straine care devin, potrivit legii, proprietatea statului roman prin parasire sau confiscare.
    Pentru alte categorii de bunuri introduse in tara se aplica taxele vamale prevazute in tariful vamal de import.
    Art. 31
    Bunurile introduse in tara cu scutire de taxe vamale de catre persoanele juridice romane se inregistreaza de acestea in evidentele contabile si nu pot fi comercializate decat in conditiile prevazute de lege.
    Organele de control financiar sunt obligate sa urmareasca destinatia data acestor bunuri.
    Art. 32
    Persoanele juridice romane pot scoate din tara bunuri, in limitele stabilite de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului vamal.
    Bunurile scoase din tara nu sunt supuse taxelor vamale.

    SECTIUNEA 2
    Reprezentante ale firmelor comerciale si organizatiilor economice straine
    Art. 33
    Reprezentantele firmelor comerciale si ale organizatiilor economice straine isi desfasoara activitatea in Republica Socialista Romania potrivit obiectului stabilit prin autorizatia de functionare, cu respectarea prevederilor legale.
    Acestea pot introduce in tara bunuri pentru dotarea si intretinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale prevazute in tariful vamal de import. De asemenea, ele pot scoate din tara, fara plata taxelor vamale, bunurile introduse, precum si bunuri achizitionate in Republica Socialista Romania pentru nevoile lor uzuale, in conditiile prevazute de Regulamentul vamal.
    Art. 34
    Reprezentantele economice, reprezentantele firmelor comerciale si ale organizatiilor economice straine, alte firme si organizatii straine pot introduce in tara, cu scutire de taxe vamale, mostre si probe, materiale publicitare, de reclama si documentare, precum si articole destinate a fi folosite la targuri, expozitii, congrese, conferinte, simpozioane, competitii si alte manifestari similare la care participa. Conditiile si normele de introducere in tara a acestor bunuri se stabilesc prin Regulamentul vamal.

    SECTIUNEA 3
    Misiuni diplomatice si oficii consulare
    Art. 35
    Misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Republica Socialista Romania, precum si membrii acestora pot introduce sau scoate din tara, fara plata taxelor vamale, bunuri destinate, dupa caz, uzului oficial al misiunilor si oficiilor ori folosintei personale ale membrilor lor, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Republica Socialista Romania este parte si pe baza de reciprocitate.
    Introducerea si scoaterea de bunuri din tara de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si membrii acestora este permisa cu respectarea prevederilor legii si a normelor stabilite prin Regulamentul vamal.
    Art. 36
    Pentru unele categorii de bunuri de consum destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si folosintei personale a membrilor lor si familiilor acestora, prin Regulamentul vamal se stabilesc limite in cadrul carora se aplica scutiri de plata taxelor vamale. La stabilirea limitelor in care se aplica aceste scutiri se tine seama de conditiile de reciprocitate.
    Art. 37
    Bunurile introduse in tara, cu scutire de taxe vamale, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare, precum si de catre membrii acestora nu pot fi instrainate unor persoane care nu beneficiaza de aceleasi scutiri, decat prin organizatiile comerciale autorizate si cu plata taxelor vamale.
    Art. 38
    Regimul vamal al bunurilor apartinand misiunilor diplomatice si oficiilor consulare si membrilor acestora se aplica, in mod corespunzator, organizatiilor internationale cu sediul sau care au reprezentante in Republica Socialista Romania, precum si functionarilor acestora, in limitele si conditiile intelegerilor internationale la care Republica Socialista Romania este parte.

    CAP. 4
    Trecerea temporara a marfurilor si celorlalte bunuri peste frontiera de stat

    Art. 39
    Unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior pot trimite temporar in strainatate, in cadrul obiectului lor de activitate si in conditiile prevazute de lege, bunuri pentru:
    a) executarea de lucrari de constructii, montaj, prestari de servicii si alte activitati similare;
    b) efectuarea de reparatii sau inlocuiri de bunuri, pe baza intelegerilor incheiate cu parteneri externi;
    c) participarea la targuri, expozitii, congrese, conferinte, competitii si alte manifestari similare;
    d) operatiuni in consignatie;
    e) dotari ale reprezentantelor romane din strainatate;
    f) alte activitati convenite de partea romana cu parteneri externi.
    Art. 40
    Unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior pot primi temporar din strainatate, in cadrul obiectului lor de activitate si in conditiile prevazute de lege, fara plata taxelor vamale, bunuri pentru:
    a) efectuarea de lucrari pe baza intelegerilor incheiate cu parteneri externi, inchirieri si servicii;
    b) operatiuni in consignatie;
    c) participarea la targuri, expozitii, congrese, conferinte, competitii si alte manifestari similare;
    d) alte activitati convenite de partea romana cu parteneri externi.
    Art. 41
    Persoanele juridice, altele decat unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior, pot scoate sau introduce temporar in tara bunuri, fara plata taxelor vamale, in cadrul obiectului lor de activitate si in conditiile prevazute de lege.
    Art. 42
    Titularii operatiunilor temporare sunt obligati sa ia masurile necesare pentru inapoierea sau, dupa caz, scoaterea bunurilor din tara, in termenele stabilite prin Regulamentul vamal.
    Art. 43
    Pe baza aprobarii organelor competente, bunurile trimise temporar in strainatate sau scoase temporar din tara pot fi valorificate pe pietele externe, cu aplicarea normelor vamale in vigoare.
    Bunurile primite temporar din strainatate sau introduse temporar in tara pot fi comercializate in Republica Socialista Romania cu respectarea dispozitiilor legale. In aceste cazuri, bunurile sunt supuse taxelor vamale, calculate la valoarea in vama din momentul intrarii lor in tara.

    CAP. 5
    Tranzitul si alte operatiuni vamale

    Art. 44
    Pe teritoriul Republicii Socialiste Romania este permis tranzitul vamal al marfurilor, al mijloacelor de transport si al altor bunuri, pe cale ferata, maritima, fluviala, aeriana si rutiera.
    Marfurile, mijloacele de transport si alte bunuri aflate in tranzit vamal nu sunt supuse taxelor vamale.
    Art. 45
    Bunurile in tranzit vamal se afla sub supraveghere vamala pana la vamuirea sau iesirea lor din tara.
    Bunurile vamuite in interiorul tarii pentru a fi expediate in strainatate se considera in tranzit vamal pana la frontiera.
    Art. 46
    Bunurile in tranzit care se valorifica pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sunt supuse normelor privind importul si taxelor vamale de import.
    Art. 47
    Bunurile straine pot fi depozitate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, fara plata taxelor vamale, fiind supuse taxelor legale de antrepozitare.
    Art. 48
    Transportul de bunuri indigene de la un port la altul al Republicii Socialiste Romania, care se efectueaza pe o apa internationala sau cu acces la o asemenea apa, este  supus supravegherii vamale, iar in caz de necesitate, controlului vamal.

    CAP. 6
    Porturi si zone libere

    Art. 49
    Pe teritoriul Republicii Socialiste Romania pot fi instituite, prin lege, porturi si zone libere in care bunurile introduse sau scoase sunt exceptate de la plata taxelor vamale.
    In porturile si zonele libere sunt admise mijloace de transport, marfuri si alte bunuri din toate tarile cu care Republica Socialista Romania are relatii comerciale. Fac exceptie marfurile si alte bunuri al caror import este prohibit potrivit legii sau conventiilor internationale la care Republica Socialista Romania este parte.
    Art. 50
    Introducerea si scoaterea mijloacelor de transport, marfurilor si altor bunuri in si din porturile si zonele libere sunt supuse supravegherii vamale, care se efectueaza potrivit Regulamentului vamal.
    Art. 51
    Bunurile de origine romana sau cele provenite din import pot fi introduse in porturile sau zonele libere, cu indeplinirea conditiilor si formalitatilor privind exportul sau, dupa caz, trimiterea temporara.
    Bunurile de origine straina aflate in porturile sau zonele libere pot fi introduse in tara cu indeplinirea conditiilor si formalitatilor privind importul sau, dupa caz, primirea temporara.
    Bunurile aflate in porturile sau zonele libere pot tranzita teritoriul Republicii Socialiste Romania cu respectarea reglementarilor legale.

    CAP. 7
    Introducerea sau scoaterea de bunuri din tara de persoanele fizice

    Art. 52
    Persoanele fizice pot introduce sau scoate din Republica Socialista Romania numai bunuri de uz personal, familial sau gospodaresc.
    Introducerea sau scoaterea de bunuri de catre persoanele fizice in scopul comercializarii este interzisa.
    Art. 53
    Bunurile care se introduc, se scot din tara sau care se tranziteaza de persoanele fizice sunt supuse vamuirii.
    Art. 54
    Bunurile care se introduc sau se scot din Republica Socialista Romania de persoanele fizice sunt supuse taxelor cuprinse in tariful vamal pentru bunurile apartinand persoanelor fizice, stabilit prin Regulamentul vamal.
    Taxele vamale se aplica la valoarea in vama a bunurilor, fara a se tine seama de uzura lor.
    Art. 55
    Este prohibita introducerea in tara de catre persoanele fizice a urmatoarelor valori si bunuri:
    a) sumele in lei si titlurile de valoare exprimate in lei, cu exceptia celor autorizate de lege;
    b) armele, munitiile si materiile explozive sau radioactive, cu exceptia armelor de vanatoare, armelor de tir, munitiilor pentru acestea si armelor de panoplie, care pot fi introduse in tara, in conditiile prevazute de lege;
    c) produsele si substantele stupefiante si psihotrope, precum si produsele si substantele toxice, cu exceptia celor prescrise medical in conditiile prevazute de lege;
    d) aparatele de radio-emisie-receptie, cu exceptia celor a caror detinere este autorizata potrivit legii;
    e) inscrisurile, tipariturile si imprimarile, de orice fel, care nu sunt admise de lege;
    f) medicamentele in ambalaje dezoriginalizate, sosite prin colete;
    g) efectele uzate de imbracaminte, incaltaminte, lenjerie, sosite ca dar prin colete;
    h) alte bunuri care nu sunt admise prin reglementarile legale.
    Art. 56
    Este prohibita scoaterea din tara de catre persoanele fizice a urmatoarelor valori si bunuri:
    a) sumele in lei, valutele straine si titlurile de valoare, cu exceptia celor autorizate de lege;
    b) bunurile care fac parte din patrimoniul cultural national, cu exceptia celor care, potrivit legii, au primit autorizarea de a fi scoase din tara temporar;
    c) metalele pretioase, pietrele pretioase si obiectele confectionate din acestea, cu exceptia celor a caror scoatere din tara este permisa potrivit legii;
    d) armele, munitiile si materiile explozive sau radioactive, cu exceptia armelor de vanatoare, armelor de tir, munitiilor pentru acestea si armelor de panoplie, care pot fi scoase din tara in conditiile prevazute de lege;
    e) produsele si substantele stupefiante si psihotrope, precum si produsele si substantele toxice, cu exceptia celor prescrise medical in conditiile prevazute de lege;
    f) timbrele filatelice, cu exceptia celor care fac obiectul schimburilor prin unitatile autorizate sau sunt destinate expozitiilor internationale;
    g) alte bunuri care nu sunt admise prin reglementarile legale.
    Art. 57
    Introducerea sau scoaterea din tara de catre persoanele fizice a urmatoarelor categorii de bunuri este scutita de plata taxelor vamale, cu respectarea prevederilor legii si in conditiile stabilite prin Regulamentul vamal:
    a) bunurile de uz personal, obiectele casnice si gospodaresti, materialele de studiu si documentare apartinand persoanelor fizice care se deplaseaza in interes de serviciu sau la studii, pentru o perioada indelungata;
    b) obiectele de mobilier pentru uzul personal sau familial al persoanelor fizice care se deplaseaza in strainatate in misiune permanenta sau in interes de serviciu pe o perioada indelungata;
    c) efectele personale, medicamentele si alte bunuri uzuale apartinand persoanelor fizice care trec frontiera de stat, aflate in bagajele insotite sau neinsotite ale acestora;
    d) obiectele de arta care se introduc in tara; cartile si alte publicatii, inregistrarile fonice, pe pelicula si diapozitivele;
    e) bunurile consumabile care se introduc sau se scot din tara de persoanele fizice aflate in interes de serviciu sau la studii, dupa caz, in strainatate sau in Republica Socialista Romania pe o perioada de peste 30 zile, in baza unor acorduri, contracte sau alte intelegeri legale;
    f) carucioarele si triciclurile cu sau fara motor, precum si protezele pentru invalizi, cu avizul organelor sanitare;
    g) bunurile care se introduc in tara reparate sau inlocuite in cadrul termenului de garantie; bunurile care se inapoiaza fiind expediate eronat;
    h) bunurile obtinute ca premii sau distinctii oficiale;
    i) bunurile straine introduse in tara care devin, potrivit legii, proprietatea statului roman prin parasire sau confiscare;
    j) bunurile cumparate in tara cu plata in valuta de persoanele fizice straine.
    Art. 58
    Limitele valorice sau cantitative pentru bunurile care pot fi introduse sau scoase din tara de persoanele fizice, cu scutire ori cu plata taxelor vamale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
    Termenele si conditiile in care persoanele fizice pot introduce sau scoate temporar din tara bunuri de uz personal, familial sau gospodaresc se stabilesc prin Regulamentul vamal.

    CAP. 8
    Organizarea activitatii vamale. Atributii si raspunderi

    Art. 59
    Activitatea vamala are urmatoarea structura de organizare:
    a) Directia Generala a Vamilor
    b) Vami
    c) Puncte vamale.
    Normele de structura ale Directiei Generale a Vamilor si unitatilor vamale sunt aprobate prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 60
    Directia Generala a Vamilor functioneaza in subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si are personalitate juridica.
    Art. 61
    Vamile si punctele vamale  sunt unitati vamale operative, fara personalitate juridica, subordonate Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 62
    Vamuirea si celelalte operatiuni vamale se efectueaza de organele unitatilor vamale si ale Directiei Generale a Vamilor.
    Vamuirea se efectueaza la unitatile vamale, precum si la locul de incarcare sau descarcare a marfurilor, de catre unitatea vamala cea mai apropiata. De asemenea, in marile unitati producatoare de marfuri pentru export, in statiile de cale ferata si in centrele economice unde se desfasoara o activitate intensa de export si import se pot infiinta unitati vamale.
    Art. 63
    Directia Generala a Vamilor are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) organizeaza, indruma si controleaza activitatea unitatilor vamale;
    b) examineaza aspectele vamale care se refera la exportul si importul marfurilor, in vederea elaborarii propunerilor corespunzatoare pentru accelerarea vamuirii marfurilor destinate exportului si introducerii fara intarziere in circuitul economic a marfurilor provenite din import;
    c) urmareste aplicarea corecta si uniforma a tarifului vamal de import;
    d) analizeaza situatia contraventionala vamala si ia masurile corespunzatoare pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la regimul vamal;
    e) ia masuri pentru selectionarea de cadre corespunzatoare activitatii vamale si pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului vamal si educarea acestuia in spiritul aplicarii legalitatii socialiste, intaririi disciplinei si vigilentei;
    f) reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
    g) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege.
    Art. 64
    Unitatile vamale au urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) vamuirea marfurilor de export si import in termenele legale si aplicarea tarifului vamal de import;
    b) controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;
    c) vamuirea marfurilor tranzitate, precum si a celor primite sau trimise temporar;
    d) supravegherea vamala a bunurilor care se afla sub regim vamal;
    e) efectuarea controlului vamal si aplicarea taxelor vamale pentru bunurile apartinand persoanelor fizice;
    f) sanctionarea abaterilor de la regimul vamal;
    g) alte atributii in domeniul vamal, prevazute de lege.
    Pentru abaterile comise de personalul vamal se aplica, dupa caz, sanctiuni disciplinare, administrative sau penale.
    Art. 65
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, in infaptuirea politicii vamale a partidului si statului, are urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) analizeaza problemele de ansamblu ale activitatii vamale si ia masuri privind perfectionarea continua a acesteia;
    b) asigura si controleaza aplicarea dispozitiilor legale in domeniul vamal;
    c) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, in vederea luarii masurilor care sa asigure derularea operativa a marfurilor la export si import;
    d) actioneaza pe plan international in vederea obtinerii de facilitati vamale pentru accesul marfurilor romanesti pe alte piete;
    e) realizeaza schimburile de experienta cu alte state in domeniul vamal;
    f) conduce, indruma si controleaza activitatea Directiei Generale a Vamilor si a unitatilor vamale;
    g) organizeaza si urmareste realizarea statisticii vamale, impreuna cu Directia Centrala de Statistica;
    h) elaboreaza norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
    i) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege.
    Art. 66
    Se instituie Comisia vamala care are ca atributii elaborarea propunerilor privind: aprobarea de reduceri ori scutiri de taxe vamale pentru marfurile importate; stabilirea de contingente de marfuri scutite de plata taxelor vamale; suspendarea temporara, partiala ori totala, a aplicarii taxelor vamale la importul marfurilor, potrivit prevederilor prezentului Cod.
    Modul de organizare si functionare a Comisiei vamale se stabileste prin Regulamentul vamal.
    Art. 67
    Ministerele si celelalte organe centrale sunt obligate, fiecare in domeniul lor de activitate, sa asigure realizarea sarcinilor ce revin unitatilor subordonate cu privire la aplicarea regimului vamal si raspund de luarea masurilor necesare pentru respectarea prezentului Cod.
    Art. 68
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si Departamentul Aviatiei Civile iau masuri pentru crearea conditiilor de desfasurare operativa a activitatii de vamuire in statiile de cale ferata, porturi si aeroporturi, in vederea livrarii marfurilor fara intarziere la export si import.
    Art. 69
    Ministerul de Interne colaboreaza cu Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, in vederea organizarii corespunzatoare a activitatii in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si acorda sprijin organelor vamale in executarea atributiilor ce le revin.
    Art. 70
    Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste si organele sale locale colaboreaza cu organele vamale in vederea apararii patrimoniului cultural national si aplicarii normelor legale privind introducerea sau scoaterea din tara a inscrisurilor, imprimarilor si a altor materiale similare.

    CAP. 9
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 71
    Nerespectarea normelor cu privire la regimul vamal atrage, potrivit legii, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, precum si materiala sau civila.
    Art. 72
    Urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal constituie infractiunea de contrabanda si se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partiala a averii:
    a) trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a unor documente vamale privind alte bunuri, daca valoarea bunurilor depaseste 3.000 lei;
    b) trecerea peste frontiera, fara autorizatie, a armelor, munitiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor si substantelor stupefiante si psihotrope, precum si a produselor si substantelor toxice;
    c) sustragerea de la operatiunile de vamuire a bunurilor, savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori constituite in banda.
    Tentativa se pedepseste.
    In cazul in care bunurile care au facut obiectul infractiunii de contrabanda nu au fost gasite, cel in cauza datoreaza taxele vamale aferente.
    Art. 73
    In cazul in care trecerea peste frontiera a unor bunuri constituie infractiune potrivit dispozitiilor cuprinse in alte legi, fapta se pedepseste in conditiile si cu sanctiunile prevazute in acele legi.
    Art. 74
    Faptele care constituie contraventii la regimul vamal, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc in Regulamentul vamal.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 75
    Prezentul Cod intra in vigoare la 90 zile de la publicarea lui in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.SmartCity5

COMENTARII la Legea 30/1978

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 30 din 1978
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu