E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 1 din actul Hotărârea 1274 1990
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă Hotărârea 1194 1990
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 modifica Decretul 337 1981
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 21 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 22 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 23 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 24 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 25 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 26 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 30 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 31 din actul Legea 30 1978
Articolul 21 din actul Hotărârea 673 1991 abrogă articolul 66 din actul Legea 30 1978
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 673 din 25 septembrie 1991

privind tariful vamal de import al Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din  2 noiembrie 1991


SmartCity3


    Art. 1
    Tariful vamal de import al Romaniei este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si se aplica la toate marfurile care fac obiectul importurilor.
    Art. 2
    La importurile de marfuri din tarile cu care se intretin relatii comerciale pe baza unor conventii sau intelegeri internationale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.
    Art. 3
    Taxele vamale prevazute in tariful vamal de import sunt exprimate in procente si se aplica la valoarea in vama a marfurilor importate. Taxele vamale se percep de catre organele vamale si se varsa la bugetul administratiei centrale de stat.
    Art. 4
    Taxele vamale aplicabile sunt cele in vigoare la data inregistrarii declaratiei vamale de import a marfurilor.
    Art. 5
    Este scutit de taxe vamale importul urmatoarelor categorii de bunuri:
    - bunurile dobandite prin succesiuni testamentare, dovedite pe baza unor documente oficiale;
    - ajutoare si donatii, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizatii sau asociatii cu caracter umanitar sau cultural, ministere si alte organe ale administratiei de stat, sindicate si parti de politice, organizatii de cult, federatii, asociatii sau cluburi sportive, institutii de invatamant, fara a fi destinate sau a fi folosite pentru subventionarea campaniei electorale sau a unor activitati ce pot constitui amenintari la siguranta nationala;
    - materiale pentru probe, experimentari sau cercetari;
    - bunurile straine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
    - mostrele fara valoare comerciala, materiale publicitare, de reclama si documentare.
    Art. 6
    Conditiile care trebuie indeplinite pentru ca bunurile enumerate la articolul precedent sa beneficieze de scutire de taxe vamale sunt:
    - sa fie trimise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
    - sa nu faca obiectul unor comercializari ulterioare;
    - sa nu fie utilizate pentru prestatii catre terti, aducatoare de venituri;
    - sa fie cuprinse in patrimoniul persoanei juridice si inregistrate in evidenta contabila proprie.
    Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai in scopurile pentru care au fost importate. La schimbarea destinatiei bunurilor, importatorii sunt obligati sa indeplineasca formalitatile legale privind importul marfurilor si sa achite taxele vamale de import, calculate la valoarea in vama din momentul intrarii in tara a bunurilor.
    Organele de control financiar, organele Garzii financiare si corpurile de control comercial sunt obligate sa urmareasca destinatia data acestor bunuri si sa sesizeze organele vamale pentru luarea masurilor ce decurg din aplica rea corecte a legislatiei in vigoare. Taxele astfel datorate se stabilesc si se urmaresc pe o perioada de 5 ani in urma.
    Art. 7
    De asemenea, este scutit de taxe vamale importul urmatoarelor categorii de bunuri:
    - bunurile de origine romana;
    - bunurile care au fost reparate sau inlocuite de partenerii externi, in perioada de garantie;
    - bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate.
    Art. 8
    Valoarea in vama pentru marfurile importate consta in pretul de import, format din pretul extern, transformat in lei, la care se adauga:
    a) cheltuielile de transport al marfurilor importate, pe parcurs extern;
    b) cheltuielile de incarcare, de descarcare si de manipulare conexe transportului marfurilor importate, achitate pe parcurs extern;
    c) costul asigurarii, precum si orice alte cheltuieli pe parcurs extern.
    Valoarea in vama trebuie sa rezulte din facturi sau alte documente emise de exportator, care se depun la organele vamale.
    In cazul in care in factura nu sunt cuprinse cheltuielile de la lit. a), b) si c) sau nu se prezinta documente privind aceste cheltuieli, valoarea in vama se formeaza din pretul de import, la care se adauga o cota procentuala din acest pret, in functie de mijlocul de transport, stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Comertului si Turismului prin norme metodologice.
    Transformarea in lei a preturilor externe pentru stabilirea valorii in vama se face potrivit cursului de schimb in vigoare in prima zi a lunii in care se inregistreaza declaratia vamala, publicat de Banca Nationala.
    Art. 9
    Verificarea incadrarii tarifare, a calculului taxelor vamale inscrise in declaratie de importator, precum si incasarea taxelor vamale la import se efectueaza de organele vamale in momentul indeplinirii formalitatilor de vamuire, potrivit legii.
    Art. 10
    Plata taxelor vamale se face de importator sau de declarantul comisionar in vama, pe baza formelor si instrumentelor de decontare stabilite de catre organele bancare, in contul unitatii vamale care a efectuat operatiunea de vamuire. Aceasta obligatie revine importatorului si daca taxele vamale au fost garantate.
    Art. 11
    Marfurile se considera introduse legal in tara pe baza liberului de vama, ce se acorda in scris, dupa indeplinirea conditiilor si efectuarea formalitati lor de vamuire, inclusiv incasarea taxelor vamale de import.
    Liberul de vama se poate acorda si cu caracter provizoriu, pe timp de pana la 30 de zile, daca importatorul sau reprezentantul acestuia (mandatar ori comisionar) depune o garantie egala cu valoarea taxelor vamale datorate.
    In cazul in care la verificari ulterioare se constata ca taxele vamale nu au fost incasate, total sau partial, diferentele in minus, stabilite in termen de 1 an de la data vamuirii, se platesc de importatori in termen de 5 zile de la data comunicarii.
    Diferentele incasate in plus, constatate ca urmare a unor verificari ulterioare sau a contestatiilor depuse, stabilite in termen de 1 an de la vamuire, se restituie celor in drept in termen de 30 de zile de la data stabilirii diferentei.
    Restituirile se fac de catre unitatile care au perceput taxele, din incasarile curente de taxe vamale sau de la bugetul administratiei centrale de stat.
    Art. 12
    Contestatiile cu privire la aplicarea tarifului vamal de import se depun in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre agentul economic si se solutioneaza de seful unitatii vamale unde s-a efectuat vamuirea.
    Impotriva solutiei date se poate face intampinare, in termen de 30 de zile, la Directia generala a vamilor.
    In termen de 15 zile de la luarea la cunostinta a modului de rezolvare de catre Directia generala a vamilor se poate face plangere la instanta judecatoreasca competenta. Hotararea instantei este definitiva.
    Art. 13
    Operatiunile de primire temporara de marfuri din strainatate pot fi efectuate numai cu garantarea platii taxelor vamale.
    Art. 14
    Garantarea platii taxelor vamale se face de catre importator prin depunerea la unitatea vamala a unei sume banesti egale cu cuantumul taxelor vamale aferente bunurilor sau prin depunerea unei scrisori de garantie prin care o unitate bancara, cu sediul in Romania, se angajeaza sa plateasca organelor vamale suma reprezentand cuantumul taxelor vamale.
    Art. 15
    Pentru operatiunile temporare care nu au fost incheiate in termen si pentru operatiunile de import admise cu liber de vama provizoriu, daca taxele nu au fost achitate de titularul operatiunii pana la expirarea termenului acordat, incasarea taxelor vamale se face din oficiu de catre organele vamale.
    In acest caz se vor percepe majorari de 1% asupra cuantumului taxelor vamale datorate, pentru fiecare zi de depasire a termenului de plata.
    Art. 16
    Importatorii vor depune, la cererea organelor vamale sau din proprie initiativa, expertize tehnice sau de laborator privind felul, natura, compozitia marfurilor sau bunurilor, in vederea incadrarii corecte in tariful vamal.
    Cheltuielile privind expertiza sunt in sarcina importatorului. Organizatiile sau laboratoarele care pot efectua asemenea expertize sunt numai cele acceptate de Directia generala a vamilor.
    Art. 17
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda egala cu 50% din valoarea marfii prezentarea sau depunerea la vama de documente continand date nereale pentru stabilirea valorii in vama.
    Art. 18
    Contraventiile prevazute la art. 17 le sunt aplicabile dispozitiile procedurale cuprinse in Regulamentul vamal.
    Art. 19
    Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor si a Ministerului Comertului si Turismului, poate aproba taxe reduse sau exceptari de taxe, precum si contingente de marfuri cu taxe reduse sau exceptate.
    In aceleasi conditii pot fi instituite suprataxe vamale de import, cu caracter temporar, in cazul in care anumite importuri, prin cantitate sau conditiile de realizare, produc sau ameninta cu producerea unui prejudiciu grav producatorilor interni ai unor produse similare sau direct concurente. Aceste suprataxe se vor aplica pana la eliminarea influentelor negative avute in vedere la instituirea lor.
    Art. 20
    Regulile generale pentru incadrarea in nomenclatura vamala, precum si cele de stabilire a originii bunurilor sunt cele mentionate in anexa nr. 2*) la prezenta hotarare.
    *) Anexa nr. 2 se pune la dispozitia celor interesati de catre Ministerul Comertului si Turismului.
    Art. 21
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicarea:
    - art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 si 66 din Codul vamal al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 30/1978;
    - Decretul Consiliului de Stat nr. 395/1976;
    - art. 67, 68, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 145, 146 alin. 2, art. 147, 148, 150, 236, 237 si anexa nr. 6 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 337/1981.
    De asemenea, se abroga:
      Hotararea Guvernului nr. 1194/1990;SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 673/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 673 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu