E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 164 din  4 mai 1979

privind organizarea si functionarea  Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 45 din  8 mai 1979


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale infaptuieste politica partidului si statului in domeniul comertului exterior si cooperarii economice si tehnice internationale.
    Art. 2
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale conduce si coordoneaza, potrivit legii, intreaga activitate de comert exterior si cooperare economica internationala a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 3
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale raspunde de infaptuirea politicii vamale a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 4
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale asigura aplicarea legilor, decretelor, precum si a hotararilor Consiliului de Ministri in domeniul schimburilor comerciale si cooperarii  economice externe.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de stat, cooperatiste si obstesti.
    Art. 6
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale informeaza periodic conducerea partidului si statului asupra realizarii planului de comert exterior si cooperare economica internationala si asupra principalelor probleme privind activitatea  de comert exterior.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 7
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste dezvoltarea schimburilor si cooperarii economice internationale:
    a) initiaza actiuni care sa asigure largirea continua a relatiilor economice externe ale statului roman si orientarea acestora in concordanta cu politica comerciala stabilita de partid si de stat;
    b) initiaza sau sprijina actiunile menite sa promoveze schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnica intre intreprinderi din Republica Socialista Romania si intreprinderi sau firme din strainatate;
    c) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, programe anuale si de perspectiva pentru promovarea si dezvoltarea  activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala;
    d) negociaza si incheie, potrivit legii, acorduri, conventii, protocoale si alte intelegeri comerciale si de cooperare economica internationala si ia masuri pentru aplicarea acestora;
    e) coordoneaza si controleaza, potrivit legii, licitatiile pentru importul de masini, utilaje si alte produse, pentru construirea de obiective economice in Republica Socialista Romania si ia masuri pentru participarea intreprinderilor de comert exterior romane la licitatii in strainatate;
    f) raspunde de pregatirea si desfasurarea lucrarilor comisiilor mixte de comert si cooperare economica internationala si urmareste realizarea hotararilor adoptate;
    g) initiaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor  Externe actiuni pentru obtinerea de facilitati si tratament preferential din partea altor state;
    h) participa, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si alte organe centrale, la coordonarea relatiilor Republicii Socialiste Romania si ale intreprinderilor de comert exterior cu diferite organisme economice internationale, potrivit legii.
    Art. 8
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste planul de comert exterior si cooperare economica internationala  si balanta de plati externe ale Republicii Socialiste Romania:
    a) raspunde, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu sarcini de comert exterior, de realizarea, in conditii corespunzatoare, a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    b) organizeaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale locale cu sarcini de comert exterior, studierea tendintelor imediate si de perspectiva pe pietele externe, in vederea fundamentarii planului de comert exterior si cooperare economica internationala si adaptarii productiei la cerintele comertului exterior;
    c) intocmeste impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale, proiectul planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    d) urmareste si raspunde, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu sarcini de comert exterior, de realizarea ritmica si in conditii de eficienta a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    e) participa, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, la elaborarea si realizarea balantei de plati externe;
    f) raspunde, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, de aplicarea politicii de credite externe, stabilita de partid si de stat;
    g) intocmeste planul de incasari si plati comerciale, in conformitate cu planul de comert exterior si de cooperare economica internationala si balanta de plati externe.
    Art. 9
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste realizarea contractelor de export si import:
    a) raspunde, impreuna cu ministerele economice, cu celelalte organe centrale si cu intreprinderile de comert exterior, de asigurarea acoperirii cu contracte externe a planului de export, de incheierea de contracte de lunga durata la export si import;
    b) urmareste incheierea, la timp, a contractelor intre intreprinderile de comert exterior si unitatile economice romane producatoare, executante de lucrari sau prestatoare de servicii, in vederea realizarii produselor de export in conditiile tehnice, de calitate, in sortimentele, precum si la termenele stipulate in contractele externe;
    c) propune spre aprobare, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, unitatile industriale si agricole care urmeaza a se specializa pentru productia de export;
    d) controleaza introducerea in fabricatie a produselor contractate la export, precum si realizarea acestora in conditiile de calitate si la termenele prevazute in contractele incheiate cu partenerii externi, luand masuri pentru respectarea obligatiilor contractuale;
    e) urmareste specificarea din timp de catre ministerele economice a marfurilor din import, contractarea si livrarea acestora potrivit necesitatilor de productie si de realizare a investitiilor;
    f) ia masuri, impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, pentru realizarea transportului international al marfurilor de export si import, potrivit contractelor incheiate cu partenerii externi.
    Art. 10
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste realizarea cooperarii economice cu alte state:
    a) raspunde, impreuna cu alte ministere si organe centrale, de realizarea exportului de instalatii si obiective economice complexe, executarea de lucrari de constructii si montaj in strainatate, acordarea de asistenta tehnica, precum si de activitatile de inginerie tehnologica, consultanta si alte activitati asemanatoare;
    b) raspunde, potrivit legii, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate, de organizarea si functionarea societatilor mixte in tara si strainatate;
    c) coordoneaza activitatea ministerelor si altor organe centrale in domeniul cooperarii si specializarii in productie cu alte tari;
    d) elaboreaza impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, documentele de fundamentare a actiunilor de cooperare economica internationala si le supune spre aprobare;
    e) avizeaza conventiile si alte intelegeri de cooperare pe care ministerele, celelalte organe centrale sau unitatile economice le incheie cu partenerii externi;
    f) controleaza realizarea obiectivelor din cadrul actiunilor de cooperare economica internationala, respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati, precum si modul de utilizare a fondurilor banesti in lei si in valuta.
    Art. 11
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste cresterea eficientei activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala:
    a) coordoneaza si controleaza nivelul preturilor externe la produsele destinate exportului si la cele din import, precum si al celor negociate in cadrul actiunilor de cooperare economica internationala;
    b) informeaza operativ celelalte ministere si organe centrale, precum si unitatile economice interesate, asupra tendintelor imediate si de perspectiva de pe pietele externe;
    c) elaboreaza, pe baza prospectarii sistematice a pietelor externe, impreuna cu ministerele economice si celelalte organe centrale, studii, analize si face propuneri in vederea imbunatatirii structurii exportului si importului, adaptarii productiei la cerintele pietelor externe si valorificarii superioare a resurselor si materiilor prime din import;
    d) organizeaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, reteaua externa de comercializare;
    e) intocmeste studii si calcule periodice privind eficienta activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, ia masuri sau, dupa caz, face propuneri privind cresterea gradului de valorificare a produselor romanesti pe pietele externe.
    Art. 12
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste coordonarea activitatii de comert exterior si cooperare economica cu alte state:
    a) coordoneaza toate operatiunile de comert exterior si cooperare economica cu alte state, efectuate de unitatile economice din Republica Socialista Romania;
    b) colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale si locale care au sarcini de comert exterior  si le acorda sprijinul de specialitate necesar in vederea realizarii in bune conditii a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    c) elibereaza autorizatii de  export si import, urmarind realizarea unor schimburi economice echilibrate si eficiente, in concordanta cu planul de comert exterior si cooperare economica internationala, balanta de plati externe si intelegerile comerciale si de cooperare economica incheiate cu alte state;
    d) poate introduce, potrivit legii, restrictii sau interzice exportul sau importul unor marfuri, in scopul echilibrarii balantei de plati externe, ocrotirii sanatatii publice, apararii nationale si securitatii statului;
    e) asigura indrumarea si coordonarea generala a activitatii de comert exterior si cooperare economica desfasurata de intreprinderile romanesti in strainatate;
    f) organizeaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezentarea economica permanenta in strainatate prin sectii economice ale misiunilor diplomatice, agentii comerciale, birouri comerciale si alte forme de reprezentare economica, in functie de necesitatile de comert exterior si specificul tarii respective.
    Art. 13
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste problemele de personal si invatamant in domeniul comertului exterior si cooperarii economice internationale:
    a) propune, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu activitate de comert exterior, necesarul de personal in perspectiva;
    b) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu activitate de comert exterior, programe de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din sistemul comertului exterior si controleaza aplicarea acestora;
    c) incadreaza personalul ministerului, al sectiilor economice si al celorlalte unitati de reprezentare economica permanenta in strainatate, precum si personalul de conducere al unitatilor din subordinea sa.
    Numirea, schimbarea din functie, sanctionarea si desfacerea contractului de munca al directorilor intreprinderilor specializate de comert exterior si al conducatorilor compartimentelor de export-import din unitatile economice aflate in subordonarea altor ministere sau organe centrale se fac cu acordul ministrului comertului exterior si cooperarii economice internationale;
    d) impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate, asigura personalul necesar pentru obiectivele de cooperare economica internationala, precum si pentru reteaua de comercializare externa.
    Art. 14
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are, de asemenea, urmatoarele atributii:
    a) sprijina activitatea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania si exercita atributiile prevazute de lege cu privire la activitatea acesteia;
    b) supune, spre aprobare, functionarea reprezentantelor firmelor comerciale si a organizatiilor economice straine in Republica Socialista Romania, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    c) editeaza publicatii si lucrari privind comertul exterior si cooperarea economica internationala;
    d) colaboreaza cu Directia Centrala de Statistica la elaborarea sistemului informational in domeniul activitatii de comert exterior si cooperarii economice internationale;
    e) avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala;
    f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 15
    In vederea exercitarii de catre Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale a atributiilor sale:
    a) Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale controleaza in toate unitatile care efectueaza activitati de export, import si cooperare economica internationala, indiferent de subordonarea lor, modul cum se respecta legile, decretele si celelalte acte normative privind comertul exterior si cooperarea economica internationala;
    b) ministerele si celelalte organe centrale de stat si obstesti care propun proiecte de acte normative cuprinzand prevederi referitoare la activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala sunt obligate sa ceara in prealabil acordul Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale;
    c) toate delegatiile economice ale ministerelor, centralelor industriale, intreprinderilor producatoare si de comert exterior transmit Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, la intoarcerea din strainatate, rapoarte de activitate si informari cu caracter economic  si comercial;
    d) misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste Romania din strainatate transmit, periodic, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, prin Ministerul Afacerilor Externe, rapoarte si studii despre diferite aspecte ale economiei tarii de resedinta.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 16
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale ale activitatii ministerului. Conducerea colectiva a activitatii operative a ministerului si aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere al ministerului si biroul sau executiv, organe cu caracter deliberativ, se organizeaza si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 17
    In executarea dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si in exercitarea atributiilor prevazute in prezentul decret, ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte obligatorii pentru toate ministerele, organele centrale, centralele industriale si intreprinderile care au sarcini de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Art. 18
    Ministrul informeaza consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 19
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in conducerea sa un ministru, doi ministri secretari de stat, din care unul este sef al Departamentului Cooperarii Economice Internationale, doi prim-adjuncti ai ministrului si patru adjuncti ai ministrului.
    Ministrii secretari de stat, primii adjuncti ai ministrului si adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
    Art. 20
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 21
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia tari socialiste;
    b) Directia Europa occidentala;
    c) Directia Africa si Orientul Mijlociu;
    d) Directia Asia si Oceania;
    e) Directia America;
    f) Departamentul Cooperarii Economice Internationale:
    - Directia export instalatii complexe si asistenta tehnica;
    - Directia cooperare si societati mixte;
    g) Directia generala a planului de comert exterior:
    - Directia plan si dezvoltarea schimburilor economice;
    - Directia export-import I;
    - Directia export-import II;
    h) Directia acorduri si juridica;
    i) Directia valutara si preturi;
    j) Directia organizare si control;
    k) Directia personal si invatamant;
    l) Directia economica;
    m) Serviciul secretariat- administrativ.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de posturi in aparatul ministerului sunt cele prevazute in anexa nr. 1*) si anexa nr. 2*), care fac parte integranta din prezentul decret.
----------------
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

    Art. 22
    Departamentul Cooperarii Economice Internationale are, in cadrul Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de realizarea tuturor actiunilor de cooperare in productie organizate in tara si in strainatate sub forma societatilor mixte sau a altor forme de cooperare in productie;
    b) raspunde de contractarea si indeplinirea planului de export de instalatii si obiective economice complexe realizate prin cooperare si de executarea de lucrari de constructii si montaj in strainatate;
    c) raspunde de organizarea si activitatea societatilor mixte comerciale si in alte domenii atat in tara, cat si de peste hotare;
    d) raspunde de contractarea in exterior si realizarea activitatilor de inginerie tehnologica, consultanta si altor activitati asemanatoare, precum si de acordarea de asistenta tehnica in strainatate;
    e) raspunde de elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor documente de fundamentare a actiunilor de cooperare economica internationala in tara si in strainatate;
    f) raspunde de livrarea masinilor, utilajelor, materialelor, precum si de asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea obiectivelor de cooperare cu alte tari;
    g) raspunde si urmareste participarea intreprinderilor romanesti, la licitatiile internationale pentru construirea de obiective economice, executarea de constructii industriale si civile si a altor lucrari;
    h) este titularul planului de cooperare economica internationala.
    In indeplinirea atributiilor sale, Departamentul Cooperarii Economice Internationale colaboreaza cu celelalte directii din Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si asigura coordonarea compartimentelor care se ocupa cu cooperarea economica internationala din celelalte ministere si organe centrale, din centralele industriale si intreprinderile producatoare, precum si din intreprinderile de comert exterior.
    Art. 23
    Departamentul Cooperarii Economice Internationale este condus de consiliul departamentului si biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, care se organizeaza si functioneaza potrivit Decretului 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Din consiliul departamentului si biroul executiv al acestuia fac parte si un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii, cate un adjunct al ministrului afacerilor externe, ministrului finantelor, ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe, ministrului muncii, cate un vicepresedinte al Bancii Romane de Comert Exterior, al Bancii de Investitii si al Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara.
    Art. 24
    Sarcinile Consiliului Departamentului Cooperarii Economice Internationale se stabilesc de Consiliul de conducere al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    Biroul executiv al Consiliului Departamentului Cooperarii Economice Internationale analizeaza actiunile de cooperare economica internationala si elaboreaza avizul unic privind eficienta economica si oportunitatea realizarii acestora.
    Art. 25
    Consiliul de conducere al Ministerului Comertului  Exterior si Cooperarii Economice Internationale si biroul sau executiv au obligatia sa analizeze periodic activitatea de cooperare economica internationala si sa adopte masuri corespunzatoare.
    Propunerile de actiuni de cooperare economica internationala, care urmeaza sa se prezinte, spre aprobare, conducerii superioare de partid si de stat, vor fi examinate si insusite, in prealabil, de Consiliul de conducere al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale sau, dupa caz, de biroul sau executiv.
    Art. 26
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordinea sa Directia Generala a Vamilor, Institutul de Economie Mondiala, intreprinderi de comert exterior, precum si alte unitati constituite potrivit legii.
    De asemenea, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordine sectiile economice, agentiile comerciale, birourile comerciale si alte forme de reprezentare economica permanenta in strainatate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Decretul nr. 622/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, devenit Legea nr. 41/1969, cu modificarile ulterioare, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 164/1979

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 164 din 1979
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu