E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 164 din  4 mai 1979

privind organizarea si functionarea  Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 45 din  8 mai 1979


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale infaptuieste politica partidului si statului in domeniul comertului exterior si cooperarii economice si tehnice internationale.
    Art. 2
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale conduce si coordoneaza, potrivit legii, intreaga activitate de comert exterior si cooperare economica internationala a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 3
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale raspunde de infaptuirea politicii vamale a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 4
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale asigura aplicarea legilor, decretelor, precum si a hotararilor Consiliului de Ministri in domeniul schimburilor comerciale si cooperarii  economice externe.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de stat, cooperatiste si obstesti.
    Art. 6
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale informeaza periodic conducerea partidului si statului asupra realizarii planului de comert exterior si cooperare economica internationala si asupra principalelor probleme privind activitatea  de comert exterior.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 7
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste dezvoltarea schimburilor si cooperarii economice internationale:
    a) initiaza actiuni care sa asigure largirea continua a relatiilor economice externe ale statului roman si orientarea acestora in concordanta cu politica comerciala stabilita de partid si de stat;
    b) initiaza sau sprijina actiunile menite sa promoveze schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnica intre intreprinderi din Republica Socialista Romania si intreprinderi sau firme din strainatate;
    c) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, programe anuale si de perspectiva pentru promovarea si dezvoltarea  activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala;
    d) negociaza si incheie, potrivit legii, acorduri, conventii, protocoale si alte intelegeri comerciale si de cooperare economica internationala si ia masuri pentru aplicarea acestora;
    e) coordoneaza si controleaza, potrivit legii, licitatiile pentru importul de masini, utilaje si alte produse, pentru construirea de obiective economice in Republica Socialista Romania si ia masuri pentru participarea intreprinderilor de comert exterior romane la licitatii in strainatate;
    f) raspunde de pregatirea si desfasurarea lucrarilor comisiilor mixte de comert si cooperare economica internationala si urmareste realizarea hotararilor adoptate;
    g) initiaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor  Externe actiuni pentru obtinerea de facilitati si tratament preferential din partea altor state;
    h) participa, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si alte organe centrale, la coordonarea relatiilor Republicii Socialiste Romania si ale intreprinderilor de comert exterior cu diferite organisme economice internationale, potrivit legii.
    Art. 8
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste planul de comert exterior si cooperare economica internationala  si balanta de plati externe ale Republicii Socialiste Romania:
    a) raspunde, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu sarcini de comert exterior, de realizarea, in conditii corespunzatoare, a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    b) organizeaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale locale cu sarcini de comert exterior, studierea tendintelor imediate si de perspectiva pe pietele externe, in vederea fundamentarii planului de comert exterior si cooperare economica internationala si adaptarii productiei la cerintele comertului exterior;
    c) intocmeste impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale, proiectul planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    d) urmareste si raspunde, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu sarcini de comert exterior, de realizarea ritmica si in conditii de eficienta a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    e) participa, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, la elaborarea si realizarea balantei de plati externe;
    f) raspunde, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, de aplicarea politicii de credite externe, stabilita de partid si de stat;
    g) intocmeste planul de incasari si plati comerciale, in conformitate cu planul de comert exterior si de cooperare economica internationala si balanta de plati externe.
    Art. 9
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste realizarea contractelor de export si import:
    a) raspunde, impreuna cu ministerele economice, cu celelalte organe centrale si cu intreprinderile de comert exterior, de asigurarea acoperirii cu contracte externe a planului de export, de incheierea de contracte de lunga durata la export si import;
    b) urmareste incheierea, la timp, a contractelor intre intreprinderile de comert exterior si unitatile economice romane producatoare, executante de lucrari sau prestatoare de servicii, in vederea realizarii produselor de export in conditiile tehnice, de calitate, in sortimentele, precum si la termenele stipulate in contractele externe;
    c) propune spre aprobare, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, unitatile industriale si agricole care urmeaza a se specializa pentru productia de export;
    d) controleaza introducerea in fabricatie a produselor contractate la export, precum si realizarea acestora in conditiile de calitate si la termenele prevazute in contractele incheiate cu partenerii externi, luand masuri pentru respectarea obligatiilor contractuale;
    e) urmareste specificarea din timp de catre ministerele economice a marfurilor din import, contractarea si livrarea acestora potrivit necesitatilor de productie si de realizare a investitiilor;
    f) ia masuri, impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, pentru realizarea transportului international al marfurilor de export si import, potrivit contractelor incheiate cu partenerii externi.
    Art. 10
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste realizarea cooperarii economice cu alte state:
    a) raspunde, impreuna cu alte ministere si organe centrale, de realizarea exportului de instalatii si obiective economice complexe, executarea de lucrari de constructii si montaj in strainatate, acordarea de asistenta tehnica, precum si de activitatile de inginerie tehnologica, consultanta si alte activitati asemanatoare;
    b) raspunde, potrivit legii, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate, de organizarea si functionarea societatilor mixte in tara si strainatate;
    c) coordoneaza activitatea ministerelor si altor organe centrale in domeniul cooperarii si specializarii in productie cu alte tari;
    d) elaboreaza impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, documentele de fundamentare a actiunilor de cooperare economica internationala si le supune spre aprobare;
    e) avizeaza conventiile si alte intelegeri de cooperare pe care ministerele, celelalte organe centrale sau unitatile economice le incheie cu partenerii externi;
    f) controleaza realizarea obiectivelor din cadrul actiunilor de cooperare economica internationala, respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati, precum si modul de utilizare a fondurilor banesti in lei si in valuta.
    Art. 11
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste cresterea eficientei activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala:
    a) coordoneaza si controleaza nivelul preturilor externe la produsele destinate exportului si la cele din import, precum si al celor negociate in cadrul actiunilor de cooperare economica internationala;
    b) informeaza operativ celelalte ministere si organe centrale, precum si unitatile economice interesate, asupra tendintelor imediate si de perspectiva de pe pietele externe;
    c) elaboreaza, pe baza prospectarii sistematice a pietelor externe, impreuna cu ministerele economice si celelalte organe centrale, studii, analize si face propuneri in vederea imbunatatirii structurii exportului si importului, adaptarii productiei la cerintele pietelor externe si valorificarii superioare a resurselor si materiilor prime din import;
    d) organizeaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, reteaua externa de comercializare;
    e) intocmeste studii si calcule periodice privind eficienta activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala, ia masuri sau, dupa caz, face propuneri privind cresterea gradului de valorificare a produselor romanesti pe pietele externe.
    Art. 12
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste coordonarea activitatii de comert exterior si cooperare economica cu alte state:
    a) coordoneaza toate operatiunile de comert exterior si cooperare economica cu alte state, efectuate de unitatile economice din Republica Socialista Romania;
    b) colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale si locale care au sarcini de comert exterior  si le acorda sprijinul de specialitate necesar in vederea realizarii in bune conditii a planului de comert exterior si cooperare economica internationala;
    c) elibereaza autorizatii de  export si import, urmarind realizarea unor schimburi economice echilibrate si eficiente, in concordanta cu planul de comert exterior si cooperare economica internationala, balanta de plati externe si intelegerile comerciale si de cooperare economica incheiate cu alte state;
    d) poate introduce, potrivit legii, restrictii sau interzice exportul sau importul unor marfuri, in scopul echilibrarii balantei de plati externe, ocrotirii sanatatii publice, apararii nationale si securitatii statului;
    e) asigura indrumarea si coordonarea generala a activitatii de comert exterior si cooperare economica desfasurata de intreprinderile romanesti in strainatate;
    f) organizeaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezentarea economica permanenta in strainatate prin sectii economice ale misiunilor diplomatice, agentii comerciale, birouri comerciale si alte forme de reprezentare economica, in functie de necesitatile de comert exterior si specificul tarii respective.
    Art. 13
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarele atributii in ce priveste problemele de personal si invatamant in domeniul comertului exterior si cooperarii economice internationale:
    a) propune, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu activitate de comert exterior, necesarul de personal in perspectiva;
    b) elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale cu activitate de comert exterior, programe de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din sistemul comertului exterior si controleaza aplicarea acestora;
    c) incadreaza personalul ministerului, al sectiilor economice si al celorlalte unitati de reprezentare economica permanenta in strainatate, precum si personalul de conducere al unitatilor din subordinea sa.
    Numirea, schimbarea din functie, sanctionarea si desfacerea contractului de munca al directorilor intreprinderilor specializate de comert exterior si al conducatorilor compartimentelor de export-import din unitatile economice aflate in subordonarea altor ministere sau organe centrale se fac cu acordul ministrului comertului exterior si cooperarii economice internationale;
    d) impreuna cu celelalte ministere si organe centrale interesate, asigura personalul necesar pentru obiectivele de cooperare economica internationala, precum si pentru reteaua de comercializare externa.
    Art. 14
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are, de asemenea, urmatoarele atributii:
    a) sprijina activitatea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania si exercita atributiile prevazute de lege cu privire la activitatea acesteia;
    b) supune, spre aprobare, functionarea reprezentantelor firmelor comerciale si a organizatiilor economice straine in Republica Socialista Romania, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    c) editeaza publicatii si lucrari privind comertul exterior si cooperarea economica internationala;
    d) colaboreaza cu Directia Centrala de Statistica la elaborarea sistemului informational in domeniul activitatii de comert exterior si cooperarii economice internationale;
    e) avizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala;
    f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 15
    In vederea exercitarii de catre Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale a atributiilor sale:
    a) Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale controleaza in toate unitatile care efectueaza activitati de export, import si cooperare economica internationala, indiferent de subordonarea lor, modul cum se respecta legile, decretele si celelalte acte normative privind comertul exterior si cooperarea economica internationala;
    b) ministerele si celelalte organe centrale de stat si obstesti care propun proiecte de acte normative cuprinzand prevederi referitoare la activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala sunt obligate sa ceara in prealabil acordul Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale;
    c) toate delegatiile economice ale ministerelor, centralelor industriale, intreprinderilor producatoare si de comert exterior transmit Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, la intoarcerea din strainatate, rapoarte de activitate si informari cu caracter economic  si comercial;
    d) misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste Romania din strainatate transmit, periodic, Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, prin Ministerul Afacerilor Externe, rapoarte si studii despre diferite aspecte ale economiei tarii de resedinta.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 16
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale ale activitatii ministerului. Conducerea colectiva a activitatii operative a ministerului si aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere al ministerului si biroul sau executiv, organe cu caracter deliberativ, se organizeaza si functioneaza potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 17
    In executarea dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si in exercitarea atributiilor prevazute in prezentul decret, ministrul comertului exterior si cooperarii economice internationale emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte obligatorii pentru toate ministerele, organele centrale, centralele industriale si intreprinderile care au sarcini de comert exterior si cooperare economica internationala.
    Art. 18
    Ministrul informeaza consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 19
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in conducerea sa un ministru, doi ministri secretari de stat, din care unul este sef al Departamentului Cooperarii Economice Internationale, doi prim-adjuncti ai ministrului si patru adjuncti ai ministrului.
    Ministrii secretari de stat, primii adjuncti ai ministrului si adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
    Art. 20
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 21
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia tari socialiste;
    b) Directia Europa occidentala;
    c) Directia Africa si Orientul Mijlociu;
    d) Directia Asia si Oceania;
    e) Directia America;
    f) Departamentul Cooperarii Economice Internationale:
    - Directia export instalatii complexe si asistenta tehnica;
    - Directia cooperare si societati mixte;
    g) Directia generala a planului de comert exterior:
    - Directia plan si dezvoltarea schimburilor economice;
    - Directia export-import I;
    - Directia export-import II;
    h) Directia acorduri si juridica;
    i) Directia valutara si preturi;
    j) Directia organizare si control;
    k) Directia personal si invatamant;
    l) Directia economica;
    m) Serviciul secretariat- administrativ.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de posturi in aparatul ministerului sunt cele prevazute in anexa nr. 1*) si anexa nr. 2*), care fac parte integranta din prezentul decret.
----------------
    *) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

    Art. 22
    Departamentul Cooperarii Economice Internationale are, in cadrul Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de realizarea tuturor actiunilor de cooperare in productie organizate in tara si in strainatate sub forma societatilor mixte sau a altor forme de cooperare in productie;
    b) raspunde de contractarea si indeplinirea planului de export de instalatii si obiective economice complexe realizate prin cooperare si de executarea de lucrari de constructii si montaj in strainatate;
    c) raspunde de organizarea si activitatea societatilor mixte comerciale si in alte domenii atat in tara, cat si de peste hotare;
    d) raspunde de contractarea in exterior si realizarea activitatilor de inginerie tehnologica, consultanta si altor activitati asemanatoare, precum si de acordarea de asistenta tehnica in strainatate;
    e) raspunde de elaborarea studiilor de fezabilitate si a altor documente de fundamentare a actiunilor de cooperare economica internationala in tara si in strainatate;
    f) raspunde de livrarea masinilor, utilajelor, materialelor, precum si de asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea obiectivelor de cooperare cu alte tari;
    g) raspunde si urmareste participarea intreprinderilor romanesti, la licitatiile internationale pentru construirea de obiective economice, executarea de constructii industriale si civile si a altor lucrari;
    h) este titularul planului de cooperare economica internationala.
    In indeplinirea atributiilor sale, Departamentul Cooperarii Economice Internationale colaboreaza cu celelalte directii din Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si asigura coordonarea compartimentelor care se ocupa cu cooperarea economica internationala din celelalte ministere si organe centrale, din centralele industriale si intreprinderile producatoare, precum si din intreprinderile de comert exterior.
    Art. 23
    Departamentul Cooperarii Economice Internationale este condus de consiliul departamentului si biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, care se organizeaza si functioneaza potrivit Decretului 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Din consiliul departamentului si biroul executiv al acestuia fac parte si un vicepresedinte al Comitetului de Stat al Planificarii, cate un adjunct al ministrului afacerilor externe, ministrului finantelor, ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe, ministrului muncii, cate un vicepresedinte al Bancii Romane de Comert Exterior, al Bancii de Investitii si al Bancii pentru Agricultura si Industrie Alimentara.
    Art. 24
    Sarcinile Consiliului Departamentului Cooperarii Economice Internationale se stabilesc de Consiliul de conducere al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.
    Biroul executiv al Consiliului Departamentului Cooperarii Economice Internationale analizeaza actiunile de cooperare economica internationala si elaboreaza avizul unic privind eficienta economica si oportunitatea realizarii acestora.
    Art. 25
    Consiliul de conducere al Ministerului Comertului  Exterior si Cooperarii Economice Internationale si biroul sau executiv au obligatia sa analizeze periodic activitatea de cooperare economica internationala si sa adopte masuri corespunzatoare.
    Propunerile de actiuni de cooperare economica internationala, care urmeaza sa se prezinte, spre aprobare, conducerii superioare de partid si de stat, vor fi examinate si insusite, in prealabil, de Consiliul de conducere al Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale sau, dupa caz, de biroul sau executiv.
    Art. 26
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordinea sa Directia Generala a Vamilor, Institutul de Economie Mondiala, intreprinderi de comert exterior, precum si alte unitati constituite potrivit legii.
    De asemenea, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale are in subordine sectiile economice, agentiile comerciale, birourile comerciale si alte forme de reprezentare economica permanenta in strainatate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Decretul nr. 622/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, devenit Legea nr. 41/1969, cu modificarile ulterioare, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 164/1979

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 164 din 1979
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu