E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 210 din 14 iunie 1960    * Republicat

privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 56 din 17 mai 1972


SmartCity3


    *) Republicare in temeiul art. II din Decretul nr. 132/1972, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 39 din 19 aprilie 1972.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Detinerea, cu orice titlu, a mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase, precum si operatiile de orice fel cu acestea si cu pietrele pretioase constituie monopol valutar de stat si sint interzise, cu exceptiile expres prevazute prin lege.
    Politica valutara se exercita de Ministerul Finantelor, in colaborare cu Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, potrivit normelor legale in vigoare.
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior, dupa caz si potrivit atributiilor lor statutare, au dreptul exclusiv de a efectua cumparari si vinzari de mijloace de plata straine, de metale pretioase si de pietre pretioase, precum si de a face decontarile cu strainatatea.
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior vor putea autoriza si alte organizatii socialiste sa efectueze, potrivit normelor legale in vigoare, operatii de schimb valutar, operatii cu metale pretioase si pietre pretioase, precum si incasari in valuta pentru prestari de servicii, vinzari de marfuri si altele.
    Cursul oficial al valutelor se stabileste de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, potrivit normelor legale in vigoare.
    Introducerea in tara si scoaterea din tara de moneda romaneasca sint interzise, in afara de cazurile prevazute prin legi speciale.
    Art. 2
    Prin mijloace de plata straine, in sensul prezentului decret, se inteleg:
    a) biletele de banca si monedele de orice fel, emise in strainatate, cu putere circulatorie, precum si cele fara putere circulatorie, care pot fi preschimbate in bilete de banca sau monede cu putere circulatorie;
    b) inscrisurile ca: ordinele sau dispozitiile de plata, mandatele, acreditivele, scrisorile de credit, cecurile, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comert, precum si orice alte inscrisuri cuprinzind obligatii de plata, exprimate in moneda straina, daca emitentul are domiciliul in strainatate sau daca locul platii este in tara straina;
    c) disponibilitatile in moneda straina, aflate in conturi sau sub orice alta forma, in strainatate.
    Art. 3
    Se asimileaza mijloacelor de plata straine:
    a) orice drepturi sau obligatii patrimoniale, indiferent de felul sau forma in care sint exprimate, ce pot fi realizate sau lichidate in strainatate sau referitoare la bunuri aflate in strainatate, daca aceste drepturi sau obligatii apartin unor persoane cu domiciliul in tara sau aflate temporar in tara de mai mult de un an;
    b) hirtiile de valoare emise de statul roman sau de orice persoana juridica romana a caror valoare este exprimata in lei si platibile in tara, daca aceste hirtii sint destinate a fi scoase din tara sau introduse in tara;
    c) sumele de bani, indiferent in ce moneda, cuvenite in tara persoanelor domiciliate in strainatate sau aflate temporar in tara, pina la un an, ori persoanelor aratate in cap. V.
    Termenul prevazut la lit. a si c poate fi prelungit de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Prin metale pretioase, in sensul prezentului decret, se inteleg:
    a) aurul, platina si metalele din grupa platinei - paladium, osmium, iridium, rhodium, ruthenium - in orice stare s-ar afla: pura, aliaje, nativa, in minereuri, nisipuri, concentrate, saruri, solutii si alte asemenea si in orice forma s-ar gasi, ca: lingouri, bare, sirma, placi, foita, deseuri, aur dentar, obiecte de laborator, obiecte de uz casnic, de arta, de cult, bijuterii, ceasornice cu capace si carcasa din aur sau platina, orice alte obiecte de uz personal, aparate, dispozitive, utilaje, parti sau resturi din acestea si alte asemenea, indiferent de continutul lor in metal pretios fin, precum si monedele si medaliile de aur, daca nu se incadreaza in prevederile art. 2 lit. a;
    b) argintul in bare, lingouri sau in orice alta forma s-ar gasi in fazele procesului sau de productie, precum si aparatele, dispozitivele si utilajele din argint.
    Nu se considera ca fiind obiecte confectionate din metale pretioase - facind exceptie de la dispozitiile alin. 1 lit. a - bijuteriile, obiectele de arta, de cult, de uz casnic sau personal, cind:
    a) titlul aliajului cu aur, din care sint confectionate, este sub 375 la mie pentru aur, sau
    b) au parti de aliaj din aur, cu titlurile legale, in proportie mai mica de 25% din greutatea totala a obiectelor.
    Art. 5
    Prin pietre pretioase, in sensul prezentului decret, se inteleg: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele si perlele naturale.
    Art. 6
    Este ingaduit oricarei persoane sa detina:
    a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic sau personal, ori lucrari vechi dentare, confectionate din aur sau platina, ori cu adaos de aur sau platina;
    b) salbe confectionate din ducati (galbeni) mari austrieci si ducati (galbeni) mici austrieci si unguresti, precum si ducatii (galbenii) gauriti, cu toarta sau in rama, desprinsi din salba ori montati in cercei, toate acestea numai daca sint destinate a servi ca podoaba;
    c) mahmudele si icusari;
    d) bijuterii confectionate din monede de aur batute pina in anul 1800 inclusiv.
    Obiectele aratate in prezentul articol nu sint supuse obligatiei de predare catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau unitatilor de stat anume autorizate, prevazute in art. 9 lit. b.
    Transmiterea sau dobindirea bijuteriilor si a celorlalte obiecte aratate in alin. 1 lit. a - d inclusiv, precum si cea privind pietrele pretioase, efectuate de persoane fizice, daca dobindirea nu s-a facut in scop de revinzare, este ingaduita, fara nici o autorizare.
    Art. 7
    Persoanele fizice si juridice particulare pot detine, cu autorizarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, aparate, dispozitive si utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale pretioase, necesare activitatii lor, sau daca acestea servesc unor scopuri stiintifice.
    De asemenea, pot fi detinute colectiile numismatice, recunoscute ca atare de catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania care are, in mod exclusiv, calitatea de a elibera autorizatiile nominale de pastrare.
    In lipsa autorizarii, obiectele prevazute in prezentul articol trebuie predate Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau unitatilor de stat anume autorizate, in termen de 60 zile de la dobindire sau deindata in caz de retragere a autorizarii.
    Art. 8
    Organizatiile de cult pot detine obiecte de cult din metale pretioase in orice cantitate si sint obligate sa tina evidenta acestora. Orice asemenea obiect trebuie inregistrat intr-un registru special de evidenta, imediat dupa dobindire.
    Pentru obiectele de cult din metale pretioase aflate in patrimoniul organizatiilor de cult la data intrarii in vigoare a prezentului decret, inregistrarea se va face in termen de 60 zile de la aceasta data.
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute in alin. 1 si 2 se asimileaza cu incalcarea obligatiilor prevazute in art. 9.

    CAP. 2
    Obligatiile si drepturile celor care dobindesc sau detin mijloace de plata straine si metale pretioase

    Art. 9
    Cei care dobindesc in conditiile legii mijloace de plata straine sau metale pretioase, ori care produc asemenea metale, au urmatoarele obligatii:
    a) sa predea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior, in termen de 30 zile, mijloacele de plata straine enumerate in art. 2 lit. a agreate de acestea; mijloacele de plata straine neagreate se vor depune spre valorificare, potrivit instructiunilor de aplicare a prezentului decret;
    b) sa predea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau unitatilor de stat anume autorizate, in termen de 60 zile, metalele pretioase care nu provin din productie si imediat pe acelea care provin din productie;
    c) sa cedeze Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior, in termen de 60 zile, disponibilitatile aratate in art. 2 lit. c, precum si sumele constituind venituri din bunuri imobiliare aflate in strainatate sau contravaloarea drepturilor valorificate privind asemenea bunuri, dind si dispozitii corespunzatoare debitorilor respectivi;
    d) sa declare si totodata sa dea mandat de incasare sau valorificare Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior, in termen de 60 zile, pentru mijloacele de plata straine aratate in art. 2 lit. b;
    e) sa declare Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior, in termen de 60 zile, orice alte mijloace de plata straine reprezentand active, la care se refera art. 3 lit. a.
    Art. 10
    Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili categoriile de dobinditori de valuta care sint exceptati de la obligatia de predare sau cedare prevazuta la art. 9, precum si conditiile in care acestia au dreptul sa utilizeze, in tara sau in strainatate, valuta ramasa la dispozitia lor.
    In tara, valuta ramasa la dispozitia dobinditorilor exceptati de la obligatia de predare sau cedare va putea fi utilizata pentru construirea sau cumpararea de locuinte, cumpararea de marfuri ori plata unor servicii, care au preturi sau tarife stabilite in valuta.
    Art. 11
    Prin derogare de la dispozitiile art. 9, intreprinderile de stat pentru comertul exterior si celelalte organizatii socialiste care realizeaza devize din operatii cu strainatatea sint obligate sa le cedeze Bancii Romane de Comert Exterior, imediat dupa realizare.
    Organizatiile socialiste nu sint supuse obligatiilor aratate in art. 9 pentru metalele pretioase ce le-au fost repartizate prin dispozitii speciale.
    Regimul cantitatilor de metale pretioase nefolosite si al deseurilor, regimul aparatelor, dispozitivelor si utilajelor din metale pretioase aflate in orice stare la organizatiile socialiste sau care vor intra in folosinta lor, precum si al colectiilor numismatice, se reglementeaza prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 12
    Toate termenele stabilite in art. 9 curg de la data dobindirii mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase.
    Prin data dobindirii, in ce priveste mijloacele de plata la care se refera art. 3 lit. a, se intelege, in sensul prezentului decret, data la care titularul din tara a luat cunostinta de dreptul sau printr-o comunicare oficiala, dintr-un act oficial sau din orice alt act emanat de la o institutie autorizata.
    Art. 13
    Mijloacele de plata straine, precum si metalele pretioase, predate ori cedate, vor fi platite la cursurile in vigoare cu prima stabilita prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru valutele straine, respectiv la preturile in vigoare pentru metalele pretioase.
    Sumele nete realizate din valorificarea mijloacelor de plata straine, potrivit art. 9 lit. c si d, vor fi decontate in lei beneficiarilor, indata ce Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau Banca Romana de Comert Exterior va putea dispune liber de ele.

    CAP. 3
    Operatiile cu mijloace de plata straine, metale pretioase si pietre pretioase

    Art. 14
    Prin operatii cu mijloace de plata straine, cu metale pretioase sau pietre pretioase se inteleg orice acte sau fapte care dau nastere, modifica sau sting drepturi sau obligatii referitoare la mijloacele de plata straine, la cele asimilate lor, precum si la metalele pretioase sau pietrele pretioase.
    Se asimileaza acestor operatii:
    a) introducerea in tara sau scoaterea din tara de inscrisuri reprezentind mijloace de plata straine;
    b) scoaterea din tara de metale pretioase sau pietre pretioase;
    c) productia, prin orice metoda, si extragerea de metale pretioase, inclusiv afinarea, precum si orice tratament al minereurilor si nisipurilor, in scopul obtinerii metalelor pretioase;
    d) prelucrarea sau folosirea in industrie a metalelor pretioase, precum si transformarea, repararea si orice alte lucrari cu metale pretioase sau pietre pretioase;
    e) mijlocirea cumpararii sau a vinzarii de mijloace de plata straine, metale pretioase sau pietre pretioase;
    f) transportul fizic, precum si incredintarea sau primirea in vederea transportului fizic, al mijloacelor de plata straine aratate in art. 2 lit. a si b, precum si al metalelor pretioase, supuse obligatiei de predare.
    Art. 15
    Operatiile cu metale pretioase, obiecte si bijuterii din metale pretioase, inclusiv cele confectionate din argint, sau operatiile cu pietre pretioase, ca acte de comert sau ca indeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sint ingaduite decit in sectorul socialist.
    Repartizarea aurului dentar catre policlinici, laboratoare si populatie, precum si evidenta si modul de autorizare a prelucrarii aurului dentar, se stabilesc prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 16
    Orice operatii cu mijloace de plata straine, cu metale pretioase sau pietre pretioase se pot efectua numai cu autorizarea Ministerului Finantelor.
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior efectueaza direct, dupa caz si potrivit atributiilor lor statutare, fara autorizarea prevazuta la alin. 1:
    a) platile in strainatate ale statului, intreprinderilor de stat pentru comertul exterior si ale celorlalte organizatii socialiste care fac operatii cu strainatatea, in cadrul prevederilor actelor normative referitoare la asemenea plati;
    b) operatiile autorizate prin Statutul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Statutul Bancii Romane de Comert Exterior.
    Art. 17
    Urmatoarele operatii cu caracter tehnic bancar sint supuse autorizarii Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior:
    a) importul si exportul de titluri, actiuni, obligatii si cupoanele lor, precum si viramentul lor in conturi;
    b) emiterea de cambii, trate si acceptarea acestora in valuta, in favoarea unor beneficiari din strainatate.
    Art. 18
    Actele juridice efectuate fara autorizare, in legatura cu operatiile aratate in art. 16 si 17, sint nule de drept, independent de sanctiunile penale.
    Art. 19
    Nu sint supuse autorizarii:
    a) folosirea sumelor in lei cuvenite in tara persoanelor domiciliate in strainatate, constituind venituri din bunuri imobiliare situate in tara, ori reprezentind produsul valorificarii unor bunuri situate in tara sau a succesiunilor deschise in tara, ori avind orice alta provenienta legala;
    b) darurile, precum si transmiterea cu titlu de mostenire, daca aceste operatii privesc colectiile numismatice;
    c) operatiile aratate in art. 6 alin. ultim;
    d) operatiile aratate in art. 14 lit. f facute in vederea indeplinirii obligatiilor de predare sau cedare catre Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca Romana de Comert Exterior sau unitatile de stat anume autorizate;
    e) orice alte operatii prevazute in instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 20
    Analiza si marcarea metalelor pretioase sub orice forma se efectueaza numai de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.

    CAP. 4
    Dispozitii aplicabile calatorilor

    Art. 21
    Persoanele cu domiciliul in Republica Socialista Romania, care calatoresc in strainatate, sint obligate sa declare organelor vamale, atit la iesirea din tara cit si la inapoiere, obiectele din metale pretioase sub orice forma, precum si pietrele pretioase montate sau nemontate, cu exceptia obiectelor de uz personal.
    Dupa intrarea in tara, calatorii aratati la alineatul precedent au obligatia de a se conforma dispozitiilor art. 9 in ceea ce priveste mijloacele de plata straine si metalele pretioase, supuse obligatiei de predare, cedare sau declarare, termenele prevazute in acel articol curgind de la data intrarii in tara.
    Art. 22
    La intrarea in tara, calatorii cu domiciliul in strainatate sint obligati sa declare organelor vamale obiectele din metale pretioase sub orice forma, pietrele pretioase montate sau nemontate, cu exceptia obiectelor de uz personal.
    Dupa intrarea in tara, calatorii aratati in alineatul precedent pot sa valorifice metalele pretioase si pietrele pretioase sub orice forma, precum si mijloacele de plata straine, numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca Romana de Comert Exterior sau la organizatiile socialiste autorizate de acestea.
    Art. 23
    Prin instructiunile de aplicare a prezentului decret se vor prevedea inscrisurile din acele aratate in art. 2 lit. b, care trebuie depuse la organele vamale, in vederea obtinerii autorizatiei legale de introducere a lor in tara de catre calatorii prevazuti in art. 21 si 22.
    Art. 24
    Valorile declarate conform prevederilor art. 22 alin. 1, precum si mijloacele de plata straine introduse in tara de calatorii cu domiciliul in strainatate si neutilizate, vor putea fi scoase din tara de catre acestia, fara a fi necesara vreo autorizare in acest scop.
    Art. 25
    Sumele in lei efectivi pe care le au asupra lor calatorii la iesirea din tara sau la intrarea in tara vor fi declarate organelor vamale.
    In afara de cazurile prevazute prin legi speciale, sumele in lei efectivi declarate la iesirea din tara vor fi depuse contra chitanta:
    a) de calatorii cu domiciliul in Republica Socialista Romania, organelor vamale, cu dreptul de a fi folosite in tara;
    b) de calatorii cu domiciliul in strainatate, organelor vamale, care le vor depune Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania pe numele calatorului.
    Art. 26
    Sumele in lei efectivi pe care le au asupra lor calatorii la intrarea in tara si pe care le declara se confisca de organele vamale, in afara cazurilor prevazute prin legi speciale.
    Art. 27
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara de catre calatorii cu domiciliul in strainatate, rezultind din vinzari ori transfer de devize, sau din preschimbari de cecuri de calatorie in lei, emise de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania sau Banca Romana de Comert Exterior, vor putea fi folosite pentru plati in tara sau vor putea fi transferate in strainatate in valuta din care provin.
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara, provenind din vinzarea metalelor pretioase, se vor putea folosi de asemenea pentru plati in tara sau vor putea fi transferate in strainatate in valuta tarii in care domiciliaza calatorii sau in orice alta valuta pe care acestia o cer.
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara, varsate Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania sau Bancii Romane de Comert Exterior si care sint de alta provenienta decit aceea prevazuta in alin. 1 si 2, vor putea fi folosite exclusiv pentru plati in tara.
    Art. 28
    Dispozitiile privind mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase, aplicabile personalului imbarcat pe navele sub pavilion roman, se stabilesc prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.

    CAP. 5
    Dispozitii privind reprezentantele diplomatice, consulare si comerciale

    Art. 29
    Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Republica Socialista Romania, cetateni straini, precum si membrii familiilor lor, sint scutiti de obligatiile prevazute in art. 9 ca si de obligatia de a declara organelor vamale, la intrarea in tara, mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase pe care le au asupra lor.
    Aceeasi scutire se aplica si intregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Republica Socialista Romania, compus din cetateni straini, precum si membrilor familiilor lor, daca in afara serviciului la reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativa in Republica Socialista Romania.
    Persoanele aratate in alin. 1 si 2 vor putea scoate, la iesirea din tara, fara indeplinirea vreunei formalitati, mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase pe care le au asupra lor, proprietatea lor personala sau care apartin reprezentantei respective. Valorificarea acestora pe teritoriul Republicii Socialiste Romania se va putea face numai la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca Romana de Comert Exterior sau la unitatile de stat anume autorizate.
    Dispozitiile prevazute in acest articol se aplica si cetatenilor straini, persoane oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, in misiune temporara, in vizita sau in trecere prin Republica Socialista Romania, precum si persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, in baza conventiilor internationale la care Republica Socialista Romania a aderat.
    Art. 30
    Ministerul Finantelor poate acorda scutirea prevazuta in art. 29 si altor categorii de cetateni straini.

    CAP. 6
    Efectuarea platilor in strainatate

    Art. 31
    Orice transfer sau plata comerciala si necomerciala in strainatate a statului, intreprinderilor de stat pentru comertul exterior si a celorlalte organizatii socialiste care fac operatii cu strainatatea, precum si platile necomerciale in strainatate ale particularilor, se fac exclusiv prin Banca Romana de Comert Exterior.

    CAP. 7
    Dispozitii privind conturile straine

    Art. 32
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior pot deschide in registrele lor conturi in lei, provenind din operatii legale, precum si conturi in moneda straina, pe numele persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul in strainatate.
    Art. 33
    Conturile, care se deschid in registrele Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Bancii Romane de Comert Exterior in conformitate cu art. 32, pot fi de trei feluri:
    - conturi "A", tinute in monede straine liber convertibile sau in lei proveniti din asemenea monede ori din vinzari de metale pretioase, moneda sau lingouri, cu exceptia argintului;
    - conturi "B", tinute in alte monede straine care sint cotate de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, sau in lei proveniti din aceste monede;
    - conturi "C", tinute in lei de orice alta provenienta.
    Art. 34
    Disponibilitatile din conturile "A" pot fi folosite, fara autorizarea prevazuta de lege, pentru plati in strainatate, in orice moneda, pentru obtinerea de orice moneda efectiva straina, precum si pentru orice plati in lei, in tara.
    Disponibilitatile din conturile "B" pot fi folosite de asemenea, fara autorizare, pentru plati in strainatate in moneda straina in care disponibilitatile din aceste conturi sint transferabile, pentru orice plati in lei, in tara, precum si pentru stornarea in moneda straina respectiva a soldurilor nefolosite in Republica Socialista Romania.
    Art. 35
    Disponibilitatile din conturile "C" pot fi folosite numai pentru plati in tara, fara a fi necesara vreo autorizare.
    Prin derogare de la prevederile alin. 1, viramentele intre asemenea conturi de lei si platile in tara dispuse pentru contul unei alte persoane, domiciliate in strainatate, sint supuse autorizarii potrivit art. 16.

    CAP. 8
    Dispozitii sanctionatorii si finale

    Art. 36
    Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior exercita controlul operatiilor cu mijloace de plata straine si al inregistrarilor in conturi straine, in conditiile ce se vor stabili prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania exercita controlul productiei, circulatiei si prelucrarii metalelor pretioase si pietrelor pretioase.
    Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior sint in drept sa exercite atributiile aratate in prezentul articol, in sectorul socialist, indiferent de sistemul caruia ii apartin unitatile ce efectueaza operatiile la care se refera controlul, precum si in sectorul particular.
    Art. 37
    Fapta de a nu preda, ceda sau declara mijloacele de plata straine si metalele pretioase, in cazurile si termenele prevazute de lege, ori de a efectua operatii interzise cu aceste valori, inclusiv cu obiectele confectionate din argint, precum si cu pietre pretioase, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Cand, pentru a se sustrage de la indeplinirea obligatiilor prevazute in alineatul precedent, persoana in cauza face sa dispara, in orice mod, valorile supuse predarii, cedarii sau declararii sau le face improprii destinatiei lor, maximul special al pedepsei se sporeste cu un an.
    Daca operatiile interzise constau in cumpararea in vederea revinzarii sau in mijlocirea, cu scopul obtinerii unui folos material, a vinzarii ori a cumpararii de valori din cele aratate la alin. 1, ori in trecerea ilegala peste granita a unor asemenea valori, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si confiscarea partiala a averii.
    Tentativa se pedepseste.
    Persoana care, potrivit art. 9, este obligata la predarea, cedarea sau declararea drepturilor patrimoniale ce i se cuvin din strainatate, indiferent de felul ori forma in care sint exprimate si care, la cererea institutiei bancare competente, nu prezinta actele sau nu da lamuririle necesare pentru inlesnirea valorificarii acestor drepturi, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
    Este aparata de pedeapsa, in ce priveste fapta de a nu fi predat, cedat sau declarat valorile aratate la alin. 1, persoana care, dupa inceperea urmaririi penale contra sa, recunoaste fapta ori da informatiile necesare organului judiciar in fata caruia se afla cauza, despre fapta comisa, indeplinindu-si obligatiile nerespectate.
    Persoanele aratate la alineatele precedente sint aparate de pedeapsa, in ce priveste oricare dintre faptele prevazute in prezentul articol, daca, dupa ce s-a inceput urmarirea penala contra lor, inlesnesc descoperirea altor faptuitori. Persoana denuntata este de asemenea aparata de pedeapsa daca, la invitatia facuta de autoritati, preda sau cedeaza, dupa caz, de indata, valorile aratate la alin. 1.
    Art. 38
    Constituie contraventie nedeclararea la organele vamale a urmatoarelor valori pe care calatorii le au asupra lor la iesirea din tara sau la intrarea in tara:
    a) sumele in lei efectivi, libretele si obligatiunile C.E.C.;
    b) obiectele din metale pretioase, sub orice forma, si pietrele pretioase, cu exceptia obiectelor de uz personal.
    Contraventia prevazuta in alin. 1 lit. a se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 3.000 lei, iar cea prevazuta in alin. 1 lit. b, cu amenda de la 500 la 5.000 lei.
    Valorile nedeclarate se confisca.
    Art. 39
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei valorificarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase, sub orice forma, precum si a mijloacelor de plata straine, de catre strainii care nu au domiciliul in Romania, altfel decit la Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, Banca Romana de Comert Exterior sau la organizatiile socialiste autorizate de acestea.
    Amenda se aplica atit celui care transmite cit si celui care dobindeste valorile.
    Valorile in cauza se confisca.
    Art. 40
    Contraventiile prevazute la art. 38, 39 si 45 se constata si amenda se aplica de organele Ministerului de Interne si Ministerului Comertului Exterior, precum si de alte organe anume imputernicite in acest scop.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    In cazul contraventiilor a caror amenda sau valoare a bunurilor confiscate nu depaseste 1.000 lei, plingerea se solutioneaza de organul ierarhic superior al agentului constatator.
    In cazul contraventiilor a caror amenda sau valoare a bunurilor confiscate depaseste 1.000 lei, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savirsit contraventia.
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica si contraventiilor prevazute la art. 38, 39 si 45, fara reducerea cuantumului amenzilor prevazuta la art. 25 si 26 din aceasta lege.
    Faptele prevazute in art. 38 si 39 constituie contraventii, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni.
    In vederea garantarii executarii sanctiunii amenzii, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, ia masuri asiguratorii, care constau in indisponibilizarea bunurilor mobile urmaribile ale contravenientului prin instituirea unui sechestru si ridicarea acestor bunuri.
    In contra masurilor asiguratorii, contravenientul, precum si orice alta persoana interesata, pot face plingere, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
    Hotarirea prin care se solutioneaza plingerea este definitiva.
    Dispozitiile Codului de procedura penala referitoare la procedura sechestrului, procesul-verbal de sechestru si restituirea lucrurilor se aplica in mod corespunzator.
    Art. 41
    Faptele prevazute in art. 38 sau 39 daca au avut caracter de trafic organizat sau au cauzat ori ar fi putut cauza prejudicii insemnate intereselor financiar-valutare ale statului, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani, iar valorile in cauza se confisca.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 42
    Amenzile aplicate strainilor care nu au domiciliul in Romania pentru contraventiile prevazute in art. 38 si 39 se vor plati in lei proveniti din schimb de valuta, in lei obtinuti prin valorificarea bunurilor urmaribile ale strainilor sau in orice alte sume in lei provenite din surse legale.
    Art. 43
    In cauzele referitoare la infractiunile prevazute de art. 37 si 41, organele de urmarire penala si instantele judecatoresti vor cita, in calitate de mandatara a statului, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania, cu exceptia cauzelor privind mijloacele de plata straine, in care se va cita, in aceeasi calitate, Banca Romana de Comert Exterior.
    In toate cazurile, se va pronunta si confiscarea valorilor in cauza, potrivit legii penale.
    Daca valorile supuse confiscarii nu se gasesc, instantele judecatoresti vor obliga pe cel in cauza la plata unei sume echivalente calculate, dupa caz, potrivit art. 46, art. 47 sau art. 48.
    La orice executare silita, cind bunurile scoase in vinzare sint bijuterii sau obiecte din metale pretioase, ori pietre pretioase, se va cita si Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania.
    Art. 44
    Cei care, dupa expirarea termenelor legale, dar inainte de a se fi inceput urmarirea penala contra lor, isi vor indeplini obligatiile de predare, cedare sau declarare a mijloacelor de plata straine ori a metalelor pretioase pe care le au sau de care dispun, vor primi contravaloarea acestora potrivit dispozitiilor art. 13, fiind aparati de raspundere penala.
    Indeplinirea obligatiilor prevazute la alineatul precedent este ingaduita la orice unitate autorizata de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de domiciliul persoanei care isi indeplineste obligatia.
    Este interzisa orice cercetare a provenientei mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase vindute sau cedate.
    Este, de asemenea, interzisa identificarea persoanelor care predau, in conditiile prezentului articol, mijloace de plata straine sau metale pretioase.
    Celor care vor cere in mod expres li se vor elibera dovezi nominale de predare.
    Dispozitiile art. 19 lit. d sint aplicabile.
    Art. 45
    Neaducerea in tara a sumelor in lei efectivi, scoase cu aceasta conditie la plecarea in strainatate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda egala cu suma neadusa in tara.
    Art. 46
    In cazul nerespectarii obligatiilor de declarare, predare sau cedare a mijloacelor de plata straine prevazute la art. 9, in cazul nejustificarii legale a sumelor pentru care s-a obtinut autorizarea de transfer sau de plata in strainatate, precum si in cazul nejustificarii legale a sumelor in valuta puse la dispozitia cetatenilor romani avind o insarcinare de stat sau de interes obstesc, evaluarea prejudiciului se face in lei, la pretul valutei stabilit potrivit legii. Sint legal justificate diurnele in valuta, daca au fost platite in limitele legii pe perioada cit a durat insarcinarea.
    Art. 47
    Prejudiciul in valuta cauzat organizatiilor socialiste, in orice alt mod decit cel prevazut la articolul precedent, se evalueaza in lei, asigurindu-se repararea integrala a pagubei suferite de economia nationala prin fapta care a generat-o.
    Art. 48
    Pentru evaluarea pagubelor privind metalele pretioase si pietrele pretioase, calculul prejudiciului se face la pretul de vinzare cu amanuntul al acelor obiecte sau la preturile stabilite de Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania cind nu este fixat un pret de vinzare cu amanuntul.
    Art. 49
    Ministerul Finantelor va putea plati o recompensa pina la 20% din contravaloarea mijloacelor de plata straine si metalelor pretioase celor care au gasit si predat respectivele valori.
    Aceste recompense vor fi platite din sumele realizate prin valorificarea mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase sus-mentionate.
    Art. 50
    Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si Banca Romana de Comert Exterior vor da instructiuni pentru aplicarea decretului de fata.
    Art. 51
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga urmatoarele acte normative:
    - Legea pentru comertul de devize din 1 octombrie 1932, promulgata prin Decretul nr. 2864;
    - Regulamentul nr. 39 de aplicare a Legii pentru comertul de devize din 25 octombrie 1932, declarat ca avind putere de lege prin Legea din 15 aprilie 1937, promulgata prin Decretul nr. 1897;
    - Legea pentru completarea unor dispozitii din Legea pentru comertul de devize din 15 aprilie 1935, promulgata prin Decretul nr. 1061;
    - Legea pentru adaugirea unor dispozitii la Legea pentru comertul de devize din 28 martie 1936, promulgata prin Decretul nr. 594;
    - Legea pentru completarea unor dispozitii legale, privitoare la comertul de devize din 15 aprilie 1937, promulgata prin Decretul nr. 1897;
    - Decretul pentru modificarea unor dispozitii din legile reglementind comertul devizelor din 9 iulie 1937, promulgat prin Decretul nr. 2727;
    - Legea pentru interzicerea scoaterii din tara a unor obiecte pretioase din 18 octombrie 1940, promulgata prin Decretul nr. 3494, in masura in care se refera la metale sau pietre pretioase;
    - Legea nr. 638 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase din 12 august 1946;
    - Legea nr. 1058 pentru interzicerea in conventii a clauzei de plata in aur, monede straine si medalii comemorative, precum si a operatiunilor de gaj pe asemenea valori din 28 decembrie 1946;
    - Legea nr. 1061 privitoare la regimul marfurilor aflate in strainatate platite sau acontate de comercianti, industriasi si orice proprietari de marfuri romani, prin devize puse la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei sau prin creditari in cliring din 28 decembrie 1946;
    - Legea nr. 283 pentru infiintarea comisiunii aurului si devizelor din 15 august 1947;
    - Legea nr. 284 pentru cedarea catre Banca Nationala a Romaniei a aurului, valutelor efective si a altor mijloace de plata straine din 15 august 1947;
    - Legea nr. 285 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea pentru comertul de devize din 1 octombrie 1932, din 15 august 1947;
    - Decretul nr. 433 pentru infiintarea Comitetului Valutar din 2 decembrie 1949;
    - Decretul nr. 209 pentru modificarea unor dispozitii din Legea nr. 284 din 15 august 1947, din Legea pentru comertul de devize, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 285 din 15 august 1947, si din Legea nr. 638 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase din 10 septembrie 1947, din 12 august 1950;
    - Decretul nr. 262 pentru autorizarea vinzarii si stabilirea pretului de vinzare a aurului catre populatie din 16 iulie 1954;
    - Decretul nr. 263 pentru stabilirea pretului de vinzare a aurului catre intreprinderile si organizatiile economice din sectorul socialist din 16 iulie 1954;
      Decretul nr. 302 pentru unele masuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele si pietrele pretioase din 12 iulie 1955;
      Decretul nr. 279 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 638 din 12 august 1946, republicata la 10 septembrie 1946, din 21 iunie 1958, precum si orice alte dispozitii contrare din oricare alte legi.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 210/1960

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 210 din 1960
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 210/1960
Legea 591 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania
Legea 158 2004
privind declararea ca abrogate a unor acte normative
Decizia 66 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, raportat la art. 39 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase
Decretul-lege 9 1989
privind abrogarea unor acte normative
Decretul 8 1983
privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor
Decretul 244 1978
privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase
Decretul 588 1973
privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ, devenit Legea nr. 135/1973
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu