E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 210 din 14 iunie 1960

privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 8 din 17 iunie 1960


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Detinerea, cu orice titlu, a mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase, precum si operatiile de orice fel cu acestea constituie monopol valutar de stat si sunt interzise, cu exceptiile expres prevazute de lege.
    Politica de stat cu privire la operatiile cu mijloace de plata straine, cu metale pretioase si pietre pretioase se realizeaza prin Ministerul Finantelor si Banca de Stat a Republicii Populare Romane, potrivit legilor lor de organizare.
    In exercitarea monopolului valutar de stat, Banca de Stat a Republicii Populare Romane are dreptul exclusiv de a efectua cumparari si vanzari de mijloace de plata straine si de metale pretioase, precum si de a face decontarile cu strainatatea.
    Cursul oficial al valutelor se stabileste de catre Banca de Stat a Republicii Populare Romane, potrivit normelor legale in vigoare.
    Introducerea in tara si scoaterea din tara de moneda romaneasca sunt interzise, in afara de cazurile prevazute prin legi speciale.
    Art. 2
    Prin mijloace de plata straine, in sensul prezentului decret, se inteleg:
    a) biletele de banca si monedele de orice fel, emise in strainatate, cu putere circulatorie, precum si cele fara putere circulatorie, care pot fi preschimbate in bilete de banca sau monede cu putere circulatorie;
    b) inscrisurile, ca: ordinele sau dispozitiile de plata, mandatele, acreditivele, scrisorile de credit, cecurile, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comert, precum si orice alte inscrisuri cuprinzand obligatii de plata, exprimate in moneda straina, daca emitentul are domiciliul sau daca locul platii este in tara straina;
    c) disponibilitatile de moneda straina, aflate in conturi sau sub orice forma, in strainatate.
    Art. 3
    Se asimileaza mijloacele de plata straine:
    a) orice drepturi sau obligatii patrimoniale, indiferent de felul sau forma in care sunt exprimate, ce pot fi realizate sau lichidate in strainatate, sau referitoare la bunuri aflate in strainatate, daca aceste drepturi sau obligatii apartin unor persoane cu domiciliul in tara sau aflate temporar in tara de mai mult de un an;
    b) hartiile de valoare emise de Statul roman sau de orice persoana juridica romana a caror valoare este exprimata in lei si platibile in tara, daca aceste hartii sunt introduse in tara;
    c) sumele de bani, indiferent in ce moneda, cuvenite in tara persoanalor domiciliate in strainatate sau aflate temporar in tara, pana la un an, ori persoanelor aratate in cap. 5.
    Termenul prevazut la lit. a si c poate fi prelungit de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    Prin metale pretioase, in sensul prezentului decret, se inteleg:
    a) aurul, platina si metalele din grupa platinei-paladium, osmium, iridium, rhodium, ruthenium in orice stare s-ar afla: pura, aliaje, nativa, in minereuri, nisipuri, concentrate, saruri, solutii si alte asemenea si in orice forma s-ar gasi ca: lingouri, bare, sarma, placi, foita, deseuri, aur dentar, obiecte de laborator, obiecte de uz casnic, de arta, de cult, bijuterii, ceasornice cu capace si carcasa din aur sau platina, orice alte obiecte de uz personal, aparate, dispozitive, utilaje, parti sau resturi din acestea si alte asemenea, indiferent de continutul lor in metal pretios fin, precum si monedele din medaliile de aur, daca nu se incadreaza in prevederile art. 2, lit. a;
    b) argintul in bare, lingouri sau in orice alta forma s-ar gasi in fazele procesului sau de productie, precum si aparatele, dispozitivele si utilajele din argint.
    Nu se considera ca fiind obiecte confectionate din metale pretioase facand exceptie de la dispozitiile alin. 1, lit. a - bijuteriile, obiectele de arta, de cult, de uz casnic sau personal, cand:
    a) titlul aliajului cu aur, din care sunt confectionate, este sub 375% pentru aur, sau
    b) au parti de aliaj din aur, cu titlurile legale, in proportie mai mica de 25% din greutatea totala a obiectelor.
    Art. 5
    Prin pietre pretioase, in sensul prezentului decret, se inteleg: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele si perlele naturale.
    Art. 6
    Este ingaduit oricarei personane sa detina:
    a) bijuterii sau obiecte de arta, de cult, de uz casnic, sau personal, ori lucrari vechi dentare, confectionate din aur sau platina, ori cu adaos de aur sau platina;
    b) salbe confectionate din ducati (galbeni) mari austrieci si ducati ( galbeni ) mici austrieci si unguresti, precum si ducatii (galbenii) gauriti, cu toarta sau in rama, desprinsi din salba ori montati in cercei, toate acestea numai daca sunt destinate a servi ca podoaba;
    c) mahmudele si icusari;
    d) bijuterii confectionate din monede de aur batute pana in anul 1800 inclusiv;
    Obiectele aratate in prezentul articol nu sunt supuse obligatiei de predare catre Banca de Stat a R.P.R. sau unitatilor de stat anume autorizate, prevazute in art. 9, lit. b.
    Transmiterea sau dobandirea bijuteriilor si a celorlalte obiecte aratate in alin. 1 lit. a-d inclusiv, precum si cea privind pietrele pretioase, efectuate de persoane fizice, daca dobandirea nu s-a facut in scop de revanzare, este ingaduita, fara nici o autorizare.
    Art. 7
    Persoanele fizice si juridice particulare pot detine, cu autorizarea Bancii de Stat a R.P.R., aparate, dispozitive si utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale pretioase, necesare activitatii lor, sau daca acestea servesc unor scopuri stiintifice.
    De asemenea, pot fi detinute colectiile numismatice, recunoscute ca atare de catre banca de Stat a R.P.R. care are, in mod exclusiv, calitatea de a elibera autorizatiile nominale de pastrare.
    In lipsa autorizarii, obiectele prevazute in prezentul articol trebuie predate Bancii de Stat a R.P.R. sau unitatilor de stat anume autorizate, in termen de 60 zile de la dobandire sau deandata in caz de retragere a autorizarii.
    Art. 8
    Organizatiile de cult pot detine obiecte de cult din metale pretioase in orice cantitate si sunt obligate sa detina evidenta acestora. Orice asemenea obiect trebuie inregistrat intr-un registru special de evidenta, imediat dupa dobandire.
    Pentru obiectele de cult din metale pretioase aflate in patrimoniul organizatiilor de cult, la data intrarii in vigoare a prezentului decret, inregistrarea se va face in termen de 60 zile de la aceasta data.
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute in alin. 1 si 2 se asimileaza cu incalcarea obligatiilor prevazute in art. 9.

    CAP. 2
    Obligatiile si drepturile celor care dobandesc sau detin mijloace de plata straine si metale pretioase

    Art. 9
    Cei care dobandesc in conditiile legii mijloace de plata straine sau metale pretioase, ori care produc asemenea metale, au urmatoarele obligatii:
    a) sa predea Bancii de Stat a R.P.R. in termen de 30 zile, mijloacele de plata straine enumerate in art. 2 lit. a agreate de acestea; mijloacele de plata straine neagreate de Banca de Stat a R.P.R. se vor depune spre valorificare, potrivit instructiunilor de aplicare a prezentului decret;
    b) sa predea Bancii de Stat a R.P.R. sau unitatilor de stat anume autorizate, in termen de 60 zile, metalele pretioase care nu provin din productie si imediat pe acelea care provin din productie;
    c) sa cedeze Bancii de Stat a R.P.R., in termen de 60 zile, disponibilitatile aratate in art. 2 lit. c, precum si sumele constituind venituri din bunuri imobiliare aflate in strainatate sau contravaloarea drepturilor valorificate privind asemenea bunuri, dand si dispozitii corespunzatoare debitorilor respectivi;
    d) sa declare si totodata sa dea mandat de incasare sau valorificare Bancii de Stat a R.P.R., in termen de 60 zile, pentru mijloacele de plata aratate in art. 2 lit. b;
    e) sa declare Bancii de Stat a R.P.R., in termen de 60 zile, orice alte mijloace de plata straine reprezentand active, la care se refera art. 3 lit. a.
    Art. 10
    Prin derogare de la dispozitiile art. 9, intreprinderile de stat pentru comertul exterior si celelalte organizatii socialiste care realizeaza devize din operatii cu strainatatea sunt obligate sa le cedeze Bancii de Stat a R.P.R., imediat dupa realizare.
    Organizatiile socialiste nu sunt supuse obligatiilor aratate in art. 9 pentru metalele pretioase ce le-au fost repartizate prin dispozitii speciale.
    Regimul cantitatilor de metale pretioase nefolosite si al deseurilor, regimul aparatelor, dispozitivelor si utilajelor din metale pretioase aflate in orice stare la organizatiile socialiste sau care vor intra in folosinta lor, precum si al colectiilor numismatice, se reglementeaza prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 11
    Toate termenele stabilite in art. 9 curg de la data dobandirii mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase.
    Prin data dobandirii, in ce priveste mijloacele de plata la care se refera art. 3 lit. a, se intelege, in sensul prezentului decret, data la care titularul din tara a luat cunostinta de dreptul sau printr-o comunicare oficiala, dintr-un act oficial sau din orice alt act emanat de la o institutie autorizata.
    Art. 12
    Mijloacele de plata straine, precum si metalele pretioase, predate ori cedate, vor fi platite la cursurile in vigoare cu prima stabilita prin Hotararea Consiliului de Ministri pentru valutele straine, respectiv la preturile in vigoare pentru metalele pretioase.
    Sumele nete realizate din valorificarea mijloacelor de plata straine, potrivit art. 9 lit. c si d, vor fi decontate in lei beneficiarilor, indata ce Banca de Stat a R.P.R. va putea dispune de ele.

    CAP. 3
    Operatiile cu mijloacele de plata straine, metale pretioase si pietre pretioase

    Art. 13
    Prin operatii cu mijloace de plata straine, cu metale pretioase sau pietre pretioase, se inteleg orice acte sau fapte care dau nastere, modifica sau sting drepturi sau obligatii referitoare la mijloacele de plata straine la cele asimilate lor, precum si la metalele pretioase.
    Se asimileaza acestor operatii:
    a) introducerea in tara sau scoaterea din tara de inscrisuri reprezentand mijloace de plata straine;
    b) scoaterea din tara de metale pretioase sau pietre pretioase;
    c) productia, prin orice metoda, si extragerea de metale pretioase, inclusiv afinarea, precum si orice tratament al minereurilor si nisipurilor, in scopul obtinerii metalelor pretioase;
    d) prelucrarea sau folosirea in industrie a metalelor pretioase, precum si transformarea, repararea si orice alte lucrari cu metale pretioase sau pietre pretioase;
    e) mijlocirea cumpararii sau a vanzarii de mijloace de plata straine, metale pretioase sau pietre pretioase;
    f) transportul fizic, precum si incredintarea sau primirea in vederea transportului fizic, a mijloacelor de plata straine in art. 2 lit. a si b, precum si al metalelor pretioase, supuse obligatiei de predare.
    Art. 14
    Operatiile cu metale pretioase, obiecte si bijuterii din metale pretioase, inclusiv cele confectionate din argint, sau operatiile cu pietre pretioase, ca acte de comert sau ca indeletnicire mestesugareasca ori industriala, nu sunt ingaduite decat in sectorul socialist.
    Repartizarea aurului dentar catre policlinici, laboratoare si populatie, precum si evidenta si modul de autorizare a prelucrarii aurului dentar se stabilesc prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 15
    Orice operatii cu mijloace de plata straine, cu metale pretioase sau pietre pretioase se pot efectua numai cu autorizarea Ministerului Finantelor
    Banca de Stat a R.P.R. efectueaza direct, fara autorizarea prevazuta in alin. 1:
    a) platile in strainatate ale statului, intreprinderilor de stat pentru comertul exterior si ale celorlalte organizatii socialiste care fac operatii cu strainatatea, in cadrul prevederilor actelor normative referitoare la asemenea plati;
    b) operatiile autorizate prin Statutul Bancii de Stat a R.P.R.;
    c) operatiile prevazute prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 16
    Urmatoarele operatii cu caracter tehnic bancar sunt supuse autorizarii exclusive a Bancii de Stat a R.P.R.;
    a) importul si exportul de titluri, actiuni, obligatii si cupoanele lor, precum si viramentul lor in conturi;
    b) emiterea de cambii, trate si acceptarea acestora in valuta, in favoarea unor beneficiari din strainatate.
    Art. 17
    Actele juridice, efectuate fara autorizare, in legatura cu operatiile aratate in art. 15 si 16, sunt nule de drept, independent de sanctiunile penale.
    Art. 18
    Nu sunt supuse autorizarii:
    a) folosirea sumelor de lei cuvenite in tara persoanelor domiciliate in strainatate, constituind venituri din bunuri imobiliare situate in tara, ori reprezentand produsul valorificarii unor bunuri situate in tara sau a succesiunilor deschise in tara, ori avand orice alta provenienta legala;
    b) darurile, precum si transmiterea cu titlu de mostenire, daca aceste operatii privesc colectiile numismatice;
    c) operatiile aratate in art. 6 alineatul ultim;
    d) operatiile aratate in art. 13 lit. f facute in vederea indeplinirii obligatiilor de predare sau cedare catre Banca de Stat a R.P.R. sau unitatile de stat anume autorizate;
    e) orice alte operatii prevazute in instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Art. 19
    Sumele pentru care s-a obtinut aprobarea de transfer sau de plata nu vor putea fi folosite decat in conditiile si in scopul pentru care au fost acordate. Decontarea acestor sume se va face potrivit instructiunilor de aplicare a prezentului decret.
    Art. 20
    Analiza si marcarea metalelor pretioase sub orice forma se efectueaza numai de Banca de Stat.

    CAP. 4
    Dispozitii aplicabile calatorilor

    Art. 21
    Persoanele domiciliate in Republica Populara Romana care calatoresc in strainatate, sunt obligate, la inapoierea in tara, sa declare organelor vamale toate mijloacele de plata straine si metalele pretioase, cu exceptia acelora prevazute in art. 6 lit. a-d, inclusiv, pe care le au asupra lor.
    Dupa intrarea in tara, calatorii aratati in prezentul articol au obligatia de a se conforma dispozitiilor art. 9, termenele prevazute curgand de la data intrarii in tara.
    Art. 22
    La intrarea in tara, calatorii cu domiciliul in strainatate sunt obligati sa declare organelor vamale toate mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase pe care le au asupra lor.
    Dupa intrarea in tara, calatorii aratati in prezentul articol pot sa valorifice mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase numai la Banca de Stat a R.P.R. sau la unitatile de stat anume autorizate.
    Valorificarea in alt mod decat cele aratate in alin. 2 nu este permisa decat cu autorizarea prealabila prevazuta in art. 15, exceptia din articolul 18 lit. c nefiind aplicabila.
    Art. 23
    Prin instructiunile de aplicare a prezentului decret se vor prevedea inscrisurile din cele aratate in art. 2 lit. b, care trebuie depuse la organele vamale, in vederea obtinerii autorizatiei legale de intoducere a lor in tara de catre calatorii prevazuti in articolele 21 si 22.
    Art. 24
    Mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase declarate sau depuse organelor vamale vor putea fi scoase din tara de calatorul cu domiciliul in strainatate, fara a fi necesara vreo autorizare in acest scop, in termen de un an de la data intrarii sale in Republica Populara Romana; acest termen va putea fi prelungit pentru motive temeinice de Ministerul Finantelor.
    In caz de depasire a termenului aratat in alin. 1, sunt aplicabile dispozitiile art. 9, precum si dispozitiile generale privind regimul mijloacelor de plata straine, al metalelor pretioase si al pietrelor pretioase.
    Sunt exceptati de la prevederile art. 9 cetatenii straini, veniti temporar in Republica Populara Romana, in misiune oficiala sau prin intelegere cu organizatii sau institutii romanesti, indiferent de durata sederii lor in tara in scopul indeplinirii activitatii lor.
    Art. 25
    Sumele in lei efectivi - bilete si moneda metalica - pe care le au asupra lor calatorii cu domiciliul in Republica Populara Romana, la iesirea din tara, vor fi depuse contra chitanta organelor vamale. Depunatorii pot dispune de aceste sume pentru plati in tara. Sumele nedeclarate se confisca.
    Se confisca de asemenea si sumele in lei pe care le au asupra lor, la intrarea in tara, calatorii de mai sus.
    Art. 26
    Sumele in lei efectivi - bilete si moneda metalica - pe care le au asupra lor calatorii cu domiciliul in strainatate, la intrarea lor in tara, se confisca.
    La iesirea din tara, sumele in lei efectivi pe care le au asupra lor calatorii mentionati in alin. 1, vor fi depuse Bancii de Stat a R.P.R. sau organelor vamale care le vor varsa Bancii de Stat a R.P.R., pe numele calatorului. Sumele nedeclarate se confisca.
    Art. 27
    In cazul reglementarilor speciale la care se refera art. 1 alineatul ultim, dispozitiile art. 25 si 26 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 28
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara, de catre calatorii cu domiciliul in strainatate, rezultand din vanzari ori transfer de devize, sau din preschimbari de cecuri de calatorie in lei, emise de Banca de Stat a R.P.R., vor putea fi folosite pentru plati in tara sau vor putea fi transferate in strainatate in valuta din care provin.
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara, provenind din vanzarea metalelor pretioase, se vor putea folosi de asemenea pentru plati in tara sau vor putea fi transferate in strainatate in valuta tarii in care domiciliaza calatorii sau in orice valuta pe care acestia o cer.
    Sumele in lei ramase neutilizate in tara, varsate Bancii de Stat si care sunt de alta provenienta decat aceea prevazuta in alineatele 1 si 2, vor putea fi folosite exclusiv pentru plati in tara.
    Art. 29
    Dispozitiile privind mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase aplicabile personalului imbarcat pe navele sub pavilion roman, se stabilesc prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.

    CAP. 5
    Dispozitii privind reprezentantele diplomatice, consulare si comerciale

    Art. 30
    Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Republica Populara Romana, cetatenii straini, precum si membrii familiilor lor, sunt scutiti de obligatiile prevazute in art. 9 ca si de obligatia de a declara organelor vamale, la intrarea in tara, mijloacele  de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase pe care le au asupra lor.
    Aceeasi scutire se aplica si intregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare si comerciale ale statelor straine in Republica Populara Romana compus din cetateni straini, precum si membrilor familiilor lor, daca in afara serviciului la reprezentanta nu exercita vreo activitate lucrativa in Republica Populara Romana.
    Persoanele aratate in alineatul 1 si 2 vor putea scoate, la iesirea din tara, fara indeplinirea vreunei formalitati, mijloacele de plata straine, metalele pretioase si pietrele pretioase pe care le au asupra lor, proprietatea lor personala sau care apartin reprezentantei respective.
    Valorificarea acestora pe teritoriul Republicii Populare Romane se va putea face numai la Banca de Stat a R.P.R., sau la unitatile de stat anume autorizate.
    Dispozitiile prevazute in acest articol se aplica si cetatenilor straini, persoane oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, in misiune temporara, in vizita sau in trecere prin Republica Populara Romana, precum si persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, in baza Conventiilor internationale la care Republica Populara Romana a aderat.
    Art. 31
    Ministerul Finantelor poate acorda scutirea prevazuta in art. 30 si altor categorii de cetateni straini.

    CAP. 6
    Efectuarea platilor in strainatate

    Art. 32
    Orice transfer sau plata comerciala si necomerciala in strainatate a statului, intreprinderilor de stat pentru comertul exterior si a celorlalte organizatii socialiste care fac operatii cu strainatatea, precum si platile necomerciale in strainatate ale particularilor, se fac exclusiv prin Banca de Stat a R.P.R.

    CAP. 7
    Dispozitii privind conturile straine

    Art. 33
    Banca de Stat a R.P.R. poate deschide in registrele sale conturi in lei, provenind din operatii legale, precum si conturi in moneda straina, pe numele persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul in strainatate.
    Art. 34
    Conturile, care se deschid in registrele Bancii de Stat a R.P.R. in conformitate cu art. 33, pot fi de trei feluri:
    - conturi "A", tinute in monede straine liber convertibile sau in lei proveniti din asemenea monede ori din vanzari de metale pretioase, moneda sau lingouri, cu exceptia argintului;
    - conturi "B", tinute in alte monede straine care sunt cotate de Banca de Stat a R.P.R., sau in lei proveniti din aceste monede;
    - conturi "C", tinute in lei de orice alta provenienta.
    Art. 35
    Disponibilitatile din conturile "A" pot fi folosite, fara autorizarea prevazuta de lege, pentru plati in strainatate, in orice moneda, pentru obtinerea de orice moneda efectiva straina, precum si pentru orice plati in lei, in tara.
    Disponibilitatile din conturile "B" pot fi folosite de asemenea, fara autorizare, pentru plati in strainatate in moneda straina in care disponibilitatile din aceste conturi sunt transferabile, pentru orice plati in lei, in tara, precum si pentru stornarea in moneda straina respectiva a soldurilor nefolosite in Republica Populara Romana.
    Art. 36
    Disponibilitatile din conturile "C" pot fi folosite numai pentru plati in tara, fara a fi necesara vreo autorizatie.
    Prin derogare de la prevederile alin. 1, viramentele intre asemenea conturi de lei si platile in tara dispuse pentru contul unei alte persoane, domiciliate in strainatate, sunt supuse autorizarii potrivit art. 15.

    CAP. 8
    Dispozitii finale  si tranzitorii

    Art. 37
    Ministerul Finantelor si Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul operatiilor cu mijloace de plata straine si al inregistrarilor in conturi straine in conditiile ce se vor stabili prin instructiunile de aplicare a prezentului decret.
    Banca de Stat a R.P.R. exercita controlul productiei, circulatiei si prelucrarii metalelor pretioase si pietrelor pretioase.
    Ministerul Finantelor si Banca de Stat a R.P.R. sunt in drept sa exercite atributiile aratate in prezentul articol, in sectorul socialist, indiferent de sistemul caruia apartin unitatile ce efectueaza operatiile la care se refera controlul, precum si in sectorul particular.
    Prin hotarare, Consiliul de Ministri poate autoriza si alte organizatii de stat sa efectueze cumparari si vanzari de metale pretioase.
    Art. 38
    Nerespectarea dispozitiilor prezentului decret, in cazul in care aceasta constituie infractiune, se pedepseste in conformitate cu legea penala.
    Art. 39
    In procesele referitoare la infractiunile prevazute in art. 38, instantele judecatoresti vor cita ca parte vatamata Banca de Stat a R.P.R. in calitate de mandatar a statului.
    La orice executare silita, cand bunurile scoase in vanzare sunt bijuterii sau obiecte din metale pretioase ori pietre pretioase, se va cita si Banca de Stat a R.P.R.
    Art. 40
    Ministerul Finantelor va putea plati o recompensa pana la 20% din contravaloarea mijloacelor de plata straina si metalelor pretioase, celor care au gasit si predat respectivele valori.
    Aceste recompense vor fi platite din sumele realizate prin valorificarea mijloacelor de plata straine si a metalelor pretioase sus-mentionate.
    Art. 41
    Ministerul Finantelor si Banca de Stat a R.P.R. vor da instructiuni pentru aplicarea decretului de fata.
    Art. 42
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului decret se abroga urmatoarele acte normative:
    - Legea pentru comertul de devize din 1 octombrie 1932, promulgata prin Decretul nr. 2864;
    - Regulamentul nr. 39 de aplicare a legii pentru comertul de devize din 25 octombrie 1932, declarat ca avand putere de lege prin Legea din 15 aprilie 1937, promulgata prin Decretul nr. 1897;
    - Legea pentru completarea unor dispozitii din legea pentru reglementarea comertului de devize din 15 aprilie 1935, promulgata prin Decretul nr. 1061;
    - Legea pentru adaugirea unor dispozitii la legea pentru reglementarea comertului de devize din 28 martie 1936, promulgata prin Decretul nr. 594;
    - Legea pentru completarea unor dispozitii legale privitoare la comertul de devize din 15 aprilie 1937, promulgata prin Decretul nr. 1897;
    - Decretul pentru modificarea unor dispozitii din legile reglementand comertul devizelor din 9 iulie 1937, promulgat prin Decretul nr. 2727;
    - Legea pentru stabilirea regimului schimburilor cu strainatatea din 3 martie 1940, promulgata prin Decretul nr. 668, in masura in care contine dispozitii contrare prezentului decret;
    - Legea pentru interzicerea scoaterii din tara a unor obiecte pretioase din 18 octombrie 1940, promulgata prin Decretul nr. 3494, in masura in care se refera la metale sau pietre pretioase;
    - Legea nr. 638 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase din 12 august 1946;
    - Legea nr. 1058 pentru interzicerea in conventii a clauzei de plata in aur, monede straine si medalii comemorative, precum si a operatiunilor de gaj pe asemenea valori din 28 decembrie 1946;
    - Legea nr. 1061 privitoare la regimul marfurilor aflate in strainatate platite sau acontate de comercianti, industriasi si orice proprietari de marfuri romani, prin devize puse la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei sau prin creditari in cliring din 28 decembrie 1946;
    - Legea nr. 283 pentru infiintarea comisiunii aurului si devizelor din 15 august 1947;
    - Legea nr. 284 pentru cedarea catre Banca Nationala a Romaniei a aurului, valutelor efective si a altor mijloace de plata straine din 15 august 1947;
    - Legea nr. 285 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din legea pentru comertul de devize din 1 octombrie 1932, din 15 august 1947;
    - Decretul nr. 433 pentru infiintarea Comitetului Valutar din 2 decembrie 1949;
    - Decretul nr. 209 pentru modificarea unor dispozitii din Legea nr. 284 din 15 august 1947, din legea pentru comertul de devize, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 285 din 15 august 1947, si din Legea nr. 638 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase din 10 septembrie 1947;
    - Decretul nr. 262 pentru autorizarea vanzarii si stabilirea pretului de vanzare a aurului catre populatie din 16 iulie 1954;
    - Decretul nr. 263 pentru stabilirea pretului de vanzare a aurului de catre intreprinderile si organizatiile economice din sectorul socialist din 16 iulie 1954;
      Decretul nr. 302 pentru unele masuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele si pietrele pretioase din 12 iulie 1955;
      Decretul nr. 279 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 638 din 12 august 1946, republicata la 10 septembrie 1946, din 21 iunie 1958;SmartCity5

COMENTARII la Decretul 210/1960

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 210 din 1960
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 210/1960
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu