E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 408 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din 31 martie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 5/2004 pentru aprobarea modificarii structurii si componentei Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5.
    (2) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului si gospodaririi apelor.
    (3) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor realizeaza politica in domeniile mediului si gospodaririi apelor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul politicii generale a Guvernului, asigura si coordoneaza aplicarea strategiei Guvernului in domeniile respective, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii.
    (4) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este autoritatea de management pentru infrastructura de mediu.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare in domeniul mediului si gospodaririi apelor si se proiecteaza instrumentele financiare necesare;
    b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul sau de activitate;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea, sub autoritatea si, dupa caz, in coordonarea sa.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor sale Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor in vigoare;
    2. elaboreaza strategii si politici in domeniile mediului si gospodaririi apelor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
    3. coordoneaza activitatea de integrare a politicii de mediu in celelalte politici sectoriale in concordanta cu cerintele si standardele europene si internationale pentru asigurarea dezvoltarii durabile;
    4. stabileste continutul si prioritatile programelor de dezvoltare si cercetare in domeniile sale de activitate, elaboreaza studii, prognoze si strategii de dezvoltare si urmareste aplicarea si realizarea acestora, avand si calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al celor a caror finantare este asigurata cu garantii de stat;
    5. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea in domeniul sau, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte ministere si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, care privesc sfera sa de competenta;
    6. coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor si lucrarilor publice de protectie a mediului si de gospodarire a apelor;
    7. coordoneaza activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
    8. fundamenteaza si elaboreaza programe privind protectia mediului si gospodarirea apelor;
    9. asigura la nivel national controlul respectarii de catre persoanele juridice si fizice a reglementarilor din domeniile mediului si gospodaririi apelor;
    10. reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile mediului si gospodaririi apelor;
    11. initiaza si dezvolta programe de educatie si de formare a specialistilor in domeniul sau de activitate, colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de invatamant, stiinta si cultura, cu reprezentantii mijloacelor de informare a publicului;
    12. emite acorduri, avize si autorizatii de mediu, precum si licente sau permise speciale prevazute de actele normative in vigoare pentru activitatile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;
    13. certifica tehnologii, echipamente, produse si aparatura din domeniile sale de activitate si acorda asistenta tehnica de specialitate;
    14. asigura organizarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniile sale de activitate, elaborarea de studii si cercetari necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, prin unitatile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa, si validarea rezultatelor cercetarii, proiectarii si studiilor efectuate in domeniile sale de activitate si actioneaza pentru valorificarea lor;
    15. contracteaza cu unitatile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe baza de negociere cu o singura sursa, urmatoarele lucrari in domeniile sale de activitate:
    a) studii, cercetari si rapoarte specifice privind starea si evolutia calitatii mediului si apelor;
    b) studii, cercetari si rapoarte privind obligatiile ce revin Romaniei in calitate de tara parte la conventiile bilaterale si internationale in domeniu, precum si pentru cele la care doreste sa devina parte;
    c) studii si cercetari de fundamentare a politicilor, strategiilor si legislatiei de mediu in acord cu cerintele acquisului comunitar;
    d) studii, cercetari si rapoarte pentru organisme ale Uniunii Europene;
    e) studii si cercetari de fundamentare a indicatorilor si rapoartelor privind datele statistice de mediu si gospodarirea apelor conform cerintelor la nivel national si european;
    f) studii si cercetari de evaluare a potentialului de utilizare durabila a resurselor naturale;
    16. asigura baza metodologica si atesta persoanele juridice si fizice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apa si apelor riverane acestora, precum si pentru lucrarile construite pe ape sau in legatura cu apele, a studiilor si a proiectelor de gospodarire a apelor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si altor lucrari hidrotehnice, precum si pentru executia lucrarilor specifice;
    17. asigura controlul in domeniul mediului, gospodaririi apelor si sigurantei in exploatare a barajelor si constata contraventiile pentru nerespectarea normelor legale in vigoare, aplica sanctiunile si sesizeaza organele de urmarire penala, potrivit prevederilor legale;
    18. organizeaza periodic actiuni de verificare a starii tehnice si functionale a lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, indiferent de detinator, si stabileste masurile ce se impun;
    19. organizeaza, sprijina si editeaza publicatii de specialitate si de informare din domeniile sale de activitate;
    20. organizeaza, realizeaza si coordoneaza elaborarea de studii si proiecte pentru investitii in domeniile protectiei mediului, gospodaririi apelor, meteorologiei, hidrologiei si hidrogeologiei;
    21. elaboreaza si propune indicatori de mediu si gospodarire a apelor specifici diferitelor domenii de activitate si colaboreaza cu Institutul National de Statistica in scopul adaptarii continue a statisticii la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale;
    22. organizeaza si exercita, potrivit legii, direct si prin autoritatile cu competente in domeniul protectiei mediului, controlul privind respectarea legislatiei, a standardelor de protectie a mediului, aplica sanctiunile si stabileste masurile corespunzatoare situatiilor care contravin reglementarilor legale;
    23. promoveaza masurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice si pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizeaza si exercita controlul asupra respectarii acestuia;
    24. dezvolta cadrul legal pentru accesul publicului la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniile sale de activitate;
    25. avizeaza programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii in raport cu cerintele dezvoltarii economico-sociale pe termen scurt, mediu si lung, formuleaza si propune autoritatilor nationale competente strategii si politici pentru mediu, gospodarirea apelor si dezvoltare durabila, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;
    26. propune autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste, in conditiile legii, instrumentele juridice, institutionale, administrative si economico-financiare pentru stimularea si accelerarea integrarii principiilor si obiectivelor strategiei nationale pentru mediu, gospodarirea apelor si dezvoltare durabila in strategiile sectoriale si locale pentru reforma si dezvoltare;
    27. propune si recomanda autoritatilor competente sau, dupa caz, stabileste masuri care sa asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regionala si locala cu politica si strategia nationala pentru mediu, gospodarirea apelor si dezvoltare durabila;
    28. initiaza, direct sau prin unitatile aflate in coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociaza, semneaza si realizeaza contractul de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;
    29. initiaza, negociaza si asigura punerea in aplicare a prevederilor tratatelor internationale din sfera sa de competenta, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului in diferite institutii si organisme bilaterale si internationale si dezvolta relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;
    30. intreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru participarea Romaniei la actiunile de cooperare bilaterala si multilaterala, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitatilor si facilitatilor de asistenta financiara, tehnica, tehnologica si stiintifica;
    31. exercita si alte responsabilitati in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    32. asigura relatia cu Parlamentul Romaniei, cu sindicatele si patronatele din sfera sa de activitate, precum si cu mass-media;
    33. asigura cadrul juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-sociala a tarii;
    34. asigura coordonarea activitatii Administratiei Fondului pentru Mediu;
    (2) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor indeplineste orice alte atributii prevazute de legile in vigoare.
    Art. 4
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, indeplineste si urmatoarele atributii specifice domeniilor de activitate pe care le coordoneaza:

    I. In domeniul protectiei mediului:
    1. emite avize si, dupa caz, acorduri, autorizatii, permise speciale, in conformitate cu dispozitiile legale si ale tratatelor internationale la care Romania este parte;
    2. pune in aplicare, prin unitatile sale teritoriale, in cadrul procesului de privatizare, reglementarile speciale privind stabilirea obligatiilor si a raspunderilor referitoare la mediu;
    3. organizeaza activitatile de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale, elaboreaza si publica informatii si rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a starii mediului si a resurselor naturale;
    4. organizeaza si coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor de acreditare a laboratoarelor in domeniul mediului si gospodaririi apelor si de certificare a sistemelor de management de mediu;
    5. indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte;
    6. asigura secretariatele comisiilor mixte in domeniul protectiei mediului infiintate pentru implementarea acordurilor si conventiilor bilaterale;
    7. coordoneaza implementarea legislatiei nationale armonizate cu prevederile si cerintele legislatiei comunitare de mediu si urmareste indeplinirea prevederilor planurilor de investitii specifice;
    8. asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici si strategii in domeniul protectiei mediului, in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare in vederea fundamentarii deciziilor privind mediul si dezvoltarea durabila, precum si al promovarii programelor de dezvoltare in domeniul protectiei mediului;
    9. promoveaza instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si produselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;
    10. elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, norme metodologice si instructiuni de aplicare in domeniul protectiei mediului pentru armonizarea legislatiei nationale cu cerintele acquisului comunitar;
    11. initiaza proiecte de normative si standarde, precum si revizuirea acestora in conformitate cu evolutia lor pe plan european si international si cu cerintele de imbunatatire;
    12. atesta persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;
    13. supravegheaza si controleaza respectarea reglementarilor privind substantele si preparatele chimice periculoase si gestionarea deseurilor in colaborare cu celelalte autoritati competente, potrivit legii;
    14. supravegheaza si controleaza aplicarea reglementarilor in domeniul protectiei mediului;
    15. raspunde de protectia si conservarea habitatelor naturale de conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, in acord cu politicile si cu practicile specifice aplicate la nivel european si global, prin crearea administratiilor proprii pentru parcurile nationale, parcurile naturale si rezervatiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reteaua nationala, executarea controlului privind respectarea legislatiei specifice;
    16. actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia si Planul national de actiuni pentru protectia mediului, strategia nationala si Planul national de actiuni pentru conservarea diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia, Planul national de gestiune a deseurilor, precum si a altor politici si strategii in domeniul protectiei mediului;
    17. asigura secretariatul de risc privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase;
    18. asigura tinerea evidentei anuale a Registrului national privind inventarul instalatiilor care intra sub incidenta prevenirii si controlului integrat al poluarii si elaboreaza raportarile solicitate de organismele internationale;
    19. asigura secretariatul tehnic al Comisiei nationale de acordare a etichetei ecologice;
    20. asigura secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement si audit;
    21. asigura secretariatele tehnice ale Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national, Comisiei nationale pentru schimbari climatice si Comitetului national pentru protectia stratului de ozon;
    22. aplica, in conditiile legii, sanctiuni titularilor activitatilor, pentru neconformare;
    23. indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute de legislatia in vigoare.

    II. In domeniul gospodaririi apelor:
    1. stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa si asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;
    2. colaboreaza cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apa in concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, protectia apelor impotriva epuizarii si degradarii, precum si pentru apararea impotriva efectelor distructive ale apelor;
    3. asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfasurarea activitatilor de interes public din domeniul meteorologiei si hidrologiei;
    4. coordoneaza activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodaririi apelor, a lucrarilor care se construiesc pe ape sau in legatura cu apele, activitatea de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor existente si a proiectelor barajelor noi, precum si activitatea de emitere a autorizatiilor de functionare in conditii de siguranta a barajelor aflate in exploatare si a acordurilor de functionare in siguranta pentru barajele noi;
    5. organizeaza activitatea de avizare si reglementare a regimului de utilizare a surselor de apa minerale si geotermale;
    6. organizeaza intocmirea cadastrului apelor si a evidentei dreptului de folosire cantitativa si calitativa a apelor;
    7. asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa si a lucrarilor de gospodarire a apelor care apartin domeniului public sau, dupa caz, pentru darea in administrare a acestora si urmareste indeplinirea de catre concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce ii revin;
    8. stabileste strategia organizarii la nivel national a activitatilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza si avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare in caz de accident la constructiile hidrotehnice;
    9. coordoneaza realizarea Planului de management al fluviului Dunarea pentru teritoriul Romaniei;
    10. coordoneaza realizarea schemelor directoare de management si amenajare, precum si a programelor de masuri pe bazine sau grupe de bazine hidrografice pentru atingerea starii bune a apelor;
    11. stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati in domeniul apelor, precum si procedura de elaborare a acesteia;
    12. dispune masuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activitatii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;
    13. elaboreaza Programul de eliminare treptata a emisiilor si pierderilor de substante periculoase in ape;
    14. elaboreaza si promoveaza, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodaririi apelor si sigurantei in exploatare a barajelor;
    15. asigura secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Aparare Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, Centrului Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor si Lacurilor si al Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune privind protectia apelor impotriva poluarii apelor cu nitrati proveniti din surse agricole;
    16. organizeaza si certifica corpul de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B, precum si activitatea de avizare a specialistilor pentru asigurarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D;
    17. aproba lista definitiva a barajelor, cu declararea publica a caracteristicilor generale, a categoriei de importanta si a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit si a celor din categoria de importanta majora, precum si fisele de evidenta a barajelor administrate de detinatorii cu orice titlu;
    18. certifica si controleaza personalul de conducere si coordonare a activitatii de urmarire in timp a barajelor;
    19. organizeaza activitatea de certificare a persoanelor juridice si fizice care realizeaza proiecte si executa lucrari in domeniul gospodaririi apelor, coordoneaza comisia de certificare si asigura secretariatul tehnic al acesteia;
    20. dispune expertizarea lucrarilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie si stabileste impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului masurile operative imediate si de perspectiva pentru evitarea accidentelor;
    21. actualizeaza si, dupa caz, pune in aplicare strategia nationala si planul national de actiuni pentru gospodarirea resurselor de apa;
    22. reglementeaza modul de desfasurare a activitatii privind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;
    23. elaboreaza lista de specificatii tehnice si metode standardizate pentru analiza si monitorizarea starii apelor;
    24. coordoneaza implementarea legislatiei nationale armonizate cu prevederile si cerintele in domeniul apelor si urmareste lucrarile de infrastructura publica specifice;
    25. indeplineste functiile de secretariat tehnic si administrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodaririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate nationala competenta pentru activitatile aflate in coordonarea unor institutii, organisme si organizatii internationale, in conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care Romania este parte;
    26. asigura participarea in cadrul intalnirilor directorilor responsabili cu gospodarirea apelor din statele membre ale Uniunii Europene;
    27. asigura secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontiere;
    28. elaboreaza si promoveaza normele de calitate a resurselor de apa legate de functiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabila, calitatea apei necesare sustinerii pestilor si crustaceelor;
    29. actualizeaza si pune in aplicare planul de actiuni privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, planul strategic de actiune pentru reabilitarea si protectia Marii Negre.

    CAP. 3
    Conducerea ministerului

    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul mediului si gospodaririi apelor reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (3) Ministrul mediului si gospodaririi apelor raspunde de intreaga activitate a ministerului in fata Guvernului, precum si, in calitate de membru al Guvernului, in fata Parlamentului.
    (4) Ministrul mediului si gospodaririi apelor coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea Garzii Nationale de Mediu privind aplicarea strategiilor si politicilor de mediu.
    (5) Ministrul mediului si gospodaririi apelor indeplineste in domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Ministrul mediului si gospodaririi apelor indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) Ministrul mediului si gospodaririi apelor conduce aparatul propriu al ministerului si indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (8) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul mediului si gospodaririi apelor emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) In activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului si gospodaririi apelor este ajutat de 3 secretari de stat.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.
    (3) Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este condusa de un guvernator, asimilat cu functia de subsecretar de stat.
    (4) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul mediului si gospodaririi apelor. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
    Art. 7
    In cazul in care ministrul mediului si gospodaririi apelor, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, desemneaza secretarul de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru al Guvernului despre aceasta.
    Art. 8
    (1) Secretarul general al ministerului este inalt functionar public, numit pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 9
    (1) Pe langa ministru functioneaza, ca organ consultativ, colegiul ministerului.
    (2) Componenta si regulamentul de functionare a colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

    CAP. 4
    Structura organizatorica

    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor este prevazuta in anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in cadrul directiilor generale si directiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, in conditiile legii.
    (2) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (3) Statul de functii, structura posturilor pe compartimente, precum si incadrarea, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca pentru personalul din aparatul propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (4) Numarul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (5) Personalul necesar desfasurarii activitatilor Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor este format din functionari publici si personal contractual.
    (6) Numarul de posturi din aparatul propriu al fostului Minister al Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si din institutiile sale subordonate, aferente activitatilor din domeniul mediului si gospodaririi apelor, se preia, impreuna cu fondurile corespunzatoare, de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (7) Personalul incadrat pe posturile mentionate la alin. (6) se preia de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, in conditiile legii.
    (8) Salarizarea personalului din aparatul propriu si din institutiile subordonate se face potrivit legii.
    (9) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor preia prin protocol de predare-primire de la fostul Minister al Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului numarul de posturi si fondurile aferente potrivit alin. (6) si (7), atat pentru aparatul propriu, cat si pentru institutiile subordonate.
    Art. 11
    In cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala Autoritatea de implementare a fondurilor structurale si de coeziune economica-sociala pentru proiecte de infrastructura de mediu, care va functiona incepand cu anul 2005 cu un numar de 100 de posturi, din care 50 de posturi in anul 2004.
    Art. 12
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are in subordine, sub autoritate sau in coordonare, dupa caz, unitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 13
    Structura organizatorica, regulamentele de organizare si functionare, statele de functii, numarul de posturi si incadrarea personalului din unitatile bugetare care functioneaza in subordinea ministerului, prevazute in anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in limita numarului maxim de posturi si a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.
    Art. 14
    (1) In subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor se organizeaza si functioneaza, in conditiile legii, unitati de management al proiectului si unitati de implementare a proiectelor, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul si implementarea proiectelor finantate prin imprumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale acestor unitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (3) Ministrul mediului si gospodaririi apelor numeste personalul unitatilor si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 15
    (1) Ministrul mediului si gospodaririi apelor numeste si elibereaza din functie conducatorii institutiilor subordonate si unitatilor din coordonarea si de sub autoritatea ministerului, in conditiile legii.
    (2) Conducatorii institutiilor judetene aflate in subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor se numesc si se elibereaza din functie de catre ministrul mediului si gospodaririi apelor, cu avizul consultativ al prefectului.
    Art. 16
    (1) Pe langa Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor functioneaza urmatoarele organisme consultative:
    a) Comisia Centrala pentru Aparare Impotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, al carei regulament de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului;
    b) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice;
    c) Comitetul National Roman pentru Programul Hidrologic International;
    d) Comisia nationala de acordare a etichetei ecologice;
    e) Comitetul consultativ de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit;
    f) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national;
    g) Comisia tehnico-economica;
    h) Centrul Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor si Lacurilor.
    (2) Membrii organismelor prevazute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajati, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in cadrul numarului de posturi aprobat.
    (3) Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice functioneaza conform regulamentului care se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (4) Regulamentele de organizare si functionare ale organismelor consultative prevazute la alin. (1) lit. c) - h), precum si componenta acestora se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Patrimoniul, personalul si fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 18
    (1) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are in dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative in vigoare.
    (2) Pentru activitati specifice de control la unitatile din subordine, pentru deplasari in caz de poluare, accidente industriale, aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, precum si in caz de alte urgente de mediu si de gospodarire a apelor se utilizeaza un numar de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.
    Art. 19
    (1) Agentiile de protectie a mediului judetene si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" utilizeaza un numar maxim de 174 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism.
    (2) Agentiile regionale de protectie a mediului utilizeaza un numar maxim de 60 de autoturisme cu un consum lunar de 300 litri/autoturism.
    (3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are in dotare, pentru transportul personalului din aparatul propriu, un numar maxim de autoturisme stabilit potrivit actelor normative in vigoare.
    (4) Repartizarea parcului de autoturisme la institutiile subordonate se face prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                   Numar maxim de posturi: 270
                                                   (exclusiv demnitarii si
                                                   cabinetul ministrului)

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                 a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

  ___________________                                      __________________
 | Corpul de control |__                                __|   Purtator de    |
 |   al ministrului  |  |        ____________          |  |     cuvant       |
 |___________________|  |       |            |         |  |__________________|
  ___________________   |_______|  MINISTRU  |_________|   __________________
 |    Audit public   |  |       |____________|       ..|  |    Consilier     |
 |      intern       |__|             |              : |__|    diplomatic    |
 |___________________| :              |              :    |__________________|
                    ...:              |              :
                   :   ____________   |   _________  :
                   :  |Colegiul    |  |  | Cabinet | :
                   :  |ministerului|__|__| ministru| :
                   :  |____________|  |  |_________| :
           ________:__________________|______________:________
       ___|____    :  ___|____      __|_____     |   :     ___|____
      |SECRETAR|   : |SECRETAR|    |SECRETAR|    |   :    |SECRETAR|
      |DE STAT |   : |DE STAT |    |GENERAL |    |   :    |DE STAT |
      |________|   : |________|    |________|    |   :    |________|
          |        :     |          |   :        |   :        |
          |        :.....|..........|...:........|...:        |
          |..............|..........|..(_).......|            |
          |              |..........|../ \.......|............|
       ___|___       ____|__     ___|___         |         ___|___
      |MODUL 1|     |MODUL 2|   |MODUL 3|        |        |MODUL 4|
      |_______|     |_______|   |_______|        |_____   |_______|
                                 ___________________   |
                                | INFORMATII SI     |  |
                                | RELATII PUBLICE*)|__|
                                |___________________|


    MODUL 1
                         ____________________
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA                 |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| RELATII INTERNATIONALE*)                    |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |  | AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A FONDURILOR     |
     |__| STRUCTURALE SI DE COEZIUNE ECONOMICA-SOCIALA |
        | PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA DE MEDIU*) |
        |______________________________________________|
            |   ___________________________
            |__| DIRECTIA DE PROGRAMARE    |
            |  |___________________________|
            |   ___________________________
            |__| DIRECTIA MONITORIZARE     |
            |  |___________________________|
            |   ___________________________
            |__| DIRECTIA CONTRACTARE      |
            |  |___________________________|
            |   ___________________________
            |__| INFORMATIZARE*)          |
               |___________________________|


    MODUL 2
                         ____________________
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
         _________________________|____________________
        | DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, |
        | GESTIUNEA DESEURILOR SI SUBSTANTELOR         |
        | CHIMICE PERICULOASE                          |
        |______________________________________________|
            |   _______________________________________
            |  | DIRECTIA GESTIUNEA DESEURILOR SI      |
            |__| SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE      |
            |  |_______________________________________|
            |   _______________________________________
            |  | DIRECTIA EVALUARE IMPACT, CONTROLUL   |
            |__| POLUARII SI MANAGEMENTUL RISCULUI     |
            |  |_______________________________________|
            |   _______________________________________
            |  | DIRECTIA CONSERVAREA DIVERSITATII     |
            |__| BIOLOGICE SI BIOSECURITATE            |
            |  |_______________________________________|
            |   _______________________________________
            |  | DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE    |
            |__| POLITICI ECONOMICE DE MEDIU           |
               |_______________________________________|


    MODUL 3
                         ____________________
                        |  SECRETAR GENERAL  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA BUGET FINANTE                       |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA RESURSE UMANE, SALARIZARE,          |
     |  | INVATAMANT, ADMINISTRATIV                    |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA DEZVOLTARE SI ACHIZITII PUBLICE     |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| JURIDIC SI CONTENCIOS*)                     |
        |______________________________________________|


    MODUL 4
                         ____________________
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| INSPECTIA DE STAT A APELOR*)                |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA DE PREVENIRE SI MANAGEMENT AL       |
     |  | FENOMENELOR PERICULOASE                      |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |  | DIRECTIA DE COORDONARE, REGLEMENTARE,        |
     |__| GESTIONARE, PROTECTIA ECOLOGICA A APELOR     |
     |  | SI DISTRICTE INTERNATIONALE                  |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| SISTEME INFORMATIONALE SI IT*)              |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| RELATII CU PARLAMENT SI ORGANIZATII        |
        | PARTENERIALE*)                              |
        |______________________________________________|

------------
    *) Se organizeaza la nivel de directie generala.
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu sau birou.

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

________________________________________________________________________________
Nr.                              Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  I. Institutii publice cu personalitate juridica finantate integral din bugetul
     de stat
  1. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
  2. 8 agentii regionale de protectie a mediului
  3. 34 de agentii de protectie a mediului judetene - servicii publice
     deconcentrate
  4. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" - Tulcea

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru
     institutiile prevazute la cap. I este de 2.163.

 II. Unitati cu finantare externa si de la bugetul de stat
  1. Unitati de management al proiectului (UMP)
  2. Unitati de implementare a proiectului (UIP)
________________________________________________________________________________

                               UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

________________________________________________________________________________
Nr.                              Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Administratia Nationala "Apele Romane"
  2. Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si
     Gospodarire a Apelor" - S.A.
________________________________________________________________________________

                                UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

________________________________________________________________________________
Nr.                              Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
     Unitati finantate din venituri proprii
  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului -
     ICIM Bucuresti
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" -
     I.N.C.D.M. Constanta
  3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D.
     Tulcea
  4. Administratia Fondului pentru Mediu
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 408/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 408 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 408/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu