E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 15 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 408 2004
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 33 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 34 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 modifica articolul 35 din actul Legea 139 2000
Articolul 12 din actul Legea 216 2004 abrogă articolul 43 din actul Legea 139 2000
Articolul 17 din actul Legea 216 2004 abrogă Hotărârea 980 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 216 din 27 mai 2004

privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 494 din  1 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Administratia Nationala de Meteorologie, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 97, sectorul 1, prin reorganizarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie este persoana juridica romana, de interes public national, care are ca scop principal asigurarea protectiei meteorologice a vietii si a bunurilor, conform legii.
    (3) Administratia Nationala de Meteorologie are statut de regie, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 2
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie reprezinta autoritatea tehnica nationala in domeniul sau de competenta.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie realizeaza servicii operative de meteorologie si activitati curente de climatologie, studii si cercetari in domeniul sau de competenta si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 3
    (1) Domeniul de competenta al Administratiei Nationale de Meteorologie cuprinde cunoasterea, monitorizarea si anticiparea proceselor atmosferice si fenomenelor asociate.
    (2) Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie il constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii social-economice a Romaniei si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale, scop in care:
    a) efectueaza observatii si masuratori privind starea si evolutia vremii;
    b) asigura si controleaza circulatia interna de date si informatii meteorologice;
    c) elaboreaza metodologii de masurare si prelucrare a datelor si realizeaza produse meteorologice;
    d) elaboreaza diagnoze, prognoze si avertizari meteorologice;
    e) participa la activitatile adiacente de preintampinare a riscurilor meteorologice;
    f) constituie, actualizeaza sistematic si administreaza Fondul national de date meteorologice;
    g) realizeaza studii si cercetari, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
    h) elaboreaza studii si scenarii de evolutie a climei;
    i) dezvolta capacitatea proprie de raspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;
    j) elaboreaza componentele de climatologie din studiile de impact si de bilant de mediu;
    k) organizeaza si coordoneaza sistemul national de formare si pregatire profesionala in domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei;
    l) participa la programe/activitati internationale, conform domeniului sau de competenta;
    m) reprezinta Romania pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.
    (3) Administratia Nationala de Meteorologie poate desfasura si alte activitati care au legatura directa sau adiacenta cu obiectul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie asigura functionarea retelei nationale de masuratori meteorologice, a centrelor de prognoza si subunitatilor de cercetare-dezvoltare specifice, a organismelor de control si formare profesionala in domeniu, potrivit legii.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie este abilitata, in exercitarea atributiilor sale, sa propuna Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor reglementari tehnice in domeniul sau de competenta.
    Art. 5
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie are in structura sa sucursale fara personalitate juridica, care efectueaza operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, conform legii.
    (2) Sucursalele prevazute la alin. (1) sunt organizate dupa principiul omogenitatii climatice a teritoriului Romaniei, in conformitate cu recomandarile internationale in domeniu, si realizeaza obiectul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie la nivel regional si local; sucursalele Administratiei Nationale de Meteorologie sunt cele cuprinse in anexa nr. 1.
    (3) Sucursalele prevazute la alin. (2), denumite centre meteorologice regionale, includ servicii regionale de prognoza a vremii si servicii meteorologice de asigurare a calitatii. Coordonarea meteorologica si administrativa a retelei de statii meteorologice si a retelei de posturi pluviometrice este asigurata de servicii meteorologice de asigurare a calitatii. Conducerea centrelor meteorologice regionale raspunde de functionarea optima a tuturor subunitatilor structurale subordonate.
    (4) Modificarile in structura Administratiei Nationale de Meteorologie, in raport cu evolutia si particularitatile domeniului de competenta, se aproba prin hotarare a consiliului de administratie.
    Art. 6
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie preia in administrare, de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., bunurile din domeniul public al statului existente in evidentele contabile la 31 decembrie 2003, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Administratia Nationala de Meteorologie preia cu titlu gratuit, in patrimoniul propriu, bunurile din domeniul privat al statului aflate in patrimoniul Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., existente in evidentele contabile la 31 decembrie 2003.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) se va face pe baza de protocol, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 7
    Fondul national de date meteorologice constituie proprietate publica a statului si se gestioneaza in mod exclusiv de catre Administratia Nationala de Meteorologie.
    Art. 8
    (1) Conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie este asigurata de catre un consiliu de administratie format din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
    (2) Conducerea executiva este asigurata de un director general.
    (3) Presedinte al consiliului de administratie este directorul general, care indeplineste functia de reprezentant permanent al Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.
    (4) Atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi Administratia Nationala de Meteorologie preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., substituindu-se in toate litigiile in curs ale acesteia, cu exceptia celor legate nemijlocit de activitatile care se transfera altor institutii.
    Art. 10
    (1) Activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie se finanteaza astfel:
    a) activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat;
    b) din tarifele incasate pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei si alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice incheiate cu terti utilizatori;
    c) din alte surse, conform legii.
    (2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare al Administratiei Nationale de Meteorologie se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (3) Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, veniturile obtinute din inchirierea in conditiile legii a unora dintre bunurile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrare, se vor utiliza in proportie de 50% de Administratia Nationala de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii ale acestor bunuri.
    Art. 11
    (1) Administratia Nationala de Meteorologie preia personalul aferent activitatilor de meteorologie de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de toate drepturile de personal prevazute in legislatie si in contractul colectiv de munca in vigoare.
    (3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal sunt stabilite prin negociere, de catre consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, si conform contractului colectiv de munca, pentru personalul de executie.
    (4) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va incheia un nou contract colectiv de munca.
    Art. 12
    Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) in domeniul meteorologiei, prin Administratia Nationala de Meteorologie, denumita in continuare Centrul meteorologic national;"
    2. La articolul 6, litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) participarea la Programul de Veghe Meteorologica Mondiala si la alte programe initiate de Organizatia Meteorologica Mondiala, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;"
    3. Dupa alineatul (3) al articolului 7 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Angajarea de proiecte, studii si activitati interne sau internationale pentru care sunt necesare date si informatii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate in baza prevederilor art. 4."
    4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Centrul meteorologic national este autoritatea tehnica nationala in domeniul sau de competenta, care detine etaloanele nationale pentru masuratori meteorologice si raspunde de buna functionare si utilizare a acestora."
    5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Reteaua nationala de supraveghere meteorologica constituie proprietate publica a statului si se incredinteaza in administrare Centrului meteorologic national."
    6. La articolul 25, dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor."
    7. Alineatul (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 50 milioane lei."
    8. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29."
    9. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 75 milioane lei la 225 milioane lei."
    10. Articolul 43 se abroga.
    Art. 13
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va supune spre aprobare Guvernului Normele metodologice privind emiterea atestarilor si avizelor prevazute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modalitatile de incasare si de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora.
    Art. 14
    Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 15
    La anexa nr. 2 - Unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - la Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Administratia Nationala de Meteorologie".
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 980/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                               SUCURSALELE
                 Administratiei Nationale de Meteorologie

_________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea sucursalei                         Sediul
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Centrul Meteorologic Regional  Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15,
     Banat-Crisana                  judetul Timis
  2. Centrul Meteorologic Regional  Cluj-Napoca, Str. Vanatorului nr. 17,
     Transilvania Nord              judetul Cluj
  3. Centrul Meteorologic Regional  Sibiu, Str. Somesului nr. 49,
     Transilvania Sud               judetul Sibiu
  4. Centrul Meteorologic Regional  Iasi, str. Vascauteanu nr. 10,
     Moldova                        judetul Iasi
  5. Centrul Meteorologic Regional  Craiova, Str. Brestei nr. 3A,
     Oltenia                        judetul Dolj
  6. Centrul Meteorologic Regional  Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti
     Muntenia                       nr. 97
  7. Centrul Meteorologic Regional  Constanta, bd. Mamaia nr. 300,
     Dobrogea                       judetul Constanta
  8. Scoala Nationala de            Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti
     Meteorologie                   nr. 97
_________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                               LISTA
cuprinzand bunurile de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, si in Legea nr. 213/1998, cu modificarile ulterioare, aflate in administrarea exclusiva a Administratiei Nationale de Meteorologie

    1. Fondul national de date meteorologice
    2. Bunurile apartinand patrimoniului public de interes national, nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.SmartCity5

COMENTARII la Legea 216/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 216 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu