E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 980 din 29 decembrie 1998

privind infiintarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 97, sectorul 1, avand sucursalele teritoriale prevazute in anexa nr. 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane".
    Art. 2
    (1) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), infiintata potrivit art. 1, este persoana juridica romana ce se organizeaza si functioneaza, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 2, sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) presteaza servicii de interes public national in domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor.
    (3) Capitalul social al societatii comerciale nou-infiintate este subscris si varsat integral de statul roman in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 3
    (1) Obiectul de activitate al Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) il constituie activitatea de meteorologie, hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor, necesara dezvoltarii social-economice a Romaniei, si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale, in care scop realizeaza:
    a) efectuarea de observatii si masuratori asupra starii si evolutiei vremii;
    b) elaborarea diagnozelor si prognozelor meteorologice si hidrologice;
    c) studii si cercetari in domeniile meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor;
    d) expertizarea, validarea si stocarea datelor si informatiilor specifice Fondului national de date meteorologice si hidrologice, in vederea tinerii la zi si constituirii bancilor de date tematice la nivel national;
    e) asigurarea schimbului de date si de informatii meteorologice si hidrologice in flux rapid;
    f) realizarea schimbului international de date in domeniul meteorologiei si al hidrologiei;
    g) reprezentarea Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala;
    h) elaborarea studiilor de sinteza privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor;
    i) elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;
    j) elaborarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor.
    (2) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) poate desfasura si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului sau principal de activitate.
    Art. 4
    (1) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este operatorul tehnic al retelei nationale de masuratori meteorologice, detinatorul etalonului de masuratori meteorologice si raspunde de asigurarea functionarii acestora in conditii de siguranta.
    (2) In exercitarea atributiilor privind reteaua nationala de masuratori meteorologice Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este abilitata sa propuna Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului reglementari in domeniu.
    Art. 5
    Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) are in structura sa sucursale fara personalitate juridica care vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Actiunile Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile in calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (2) Capitalul social al Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este de 2.789.200.000 lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul National de Meteorologie si Hidrologie si a retelei de meteorologie, evidentiate in ultimul bilant contabil incheiat la data de 30 iunie 1998.
    (3) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) poate participa, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale cu obiect de activitate similar, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine.
    (4) Capitalul social prevazut la alin. (2) va fi modificat in raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome "Apele Romane", reflectate in bilantul contabil de inchidere, potrivit legii. La finalizarea acestor operatiuni, adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii corespunzatoare a capitalului social al companiei, a statutului si asupra efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului.
    Art. 7
    (1) Bunurile proprietate publica a statului, aflate in patrimoniul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", prevazute in anexa nr. 3, se atribuie in concesiune de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) si nu se includ in capitalul social al acesteia, urmand regimul juridic prevazut la art. 135 alin. (4) si (5) din Constitutie.
    (2) Fondul national de date meteorologice, hidrologice si hidrogeologice este patrimoniu public, strategic si va ramane la dispozitia statului.
    Art. 8
    (1) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este condusa de catre adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii statului.
    (2) Adunarea generala a actionarilor are atributiile si competentele stabilite prin statut.
    (3) Conducerea executiva a Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este asigurata de un director general care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (5) Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este administrata de un consiliu de administratie ales de adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (6) Directorul general al Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este reprezentantul Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) preia toate drepturile, cu exceptia activitatilor de reglementare, control si sanctionare, si va fi tinuta de toate obligatiile Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul National de Meteorologie si Hidrologie, substituindu-se in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul National de Meteorologie si Hidrologie.
    Art. 10
    (1) Activitatea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este sustinuta financiar astfel:
    a) activitatea de meteorologie si hidrologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii si a apelor, realizarea schimbului international de date si integrarea in sistemul mondial de veghe meteorologica si hidrologica se finanteaza de la bugetul de stat prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) din contractele economice incheiate cu terti pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei, hidrologiei si gospodaririi apelor si alte servicii potrivit obiectului de activitate, precum si din alte surse.
    (2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 11
    (1) Personalul Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este preluat de la Regia Autonoma "Apele Romane", in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate si este considerat transferat. Pana la incheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal sunt stabilite de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca, pentru personalul de executie.
    Art. 12
    Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma "Apele Romane" si Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) se va face pe baza de protocol ce se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se modifica in mod corespunzator.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                       SUCURSALELE TERITORIALE
ALE COMPANIEI NATIONALE "INSTITUTUL NATIONAL DE METEOROLOGIE, HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR" - S.A. (I.N.M.H.)
------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Sucursala                                 Servicii in subordine
 crt.
------------------------------------------------------------------------
 1.    Centrul meteorologic regional Cluj        Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Cluj
                                                 Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Targu Mures
 2.    Centrul meteorologic regional Arad        Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Timisoara
                                                 Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Oradea
 3.    Centrul meteorologic regional Sibiu       Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Valcea
 4.    Centrul meteorologic regional Craiova     Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Craiova
                                                 Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Pitesti
 5.    Centrul meteorologic regional Bacau       Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Iasi
                                                 Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Bacau
 6.    Centrul meteorologic regional Constanta   Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Buzau
                                                 Serviciul meteorologic
                                                 teritorial Constanta
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              STATUTUL
Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea Societatii Comerciale este Compania Nationala "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A., cu sigla "I.N.M.H.", denumita in continuare companie.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la companie se va inscrie denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de sediul, capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    (1) Compania este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea pe baza legilor romane si a prezentului statut.
    (2) Compania are ca obiect activitati de interes public national si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul central al companiei este in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 97, sectorul 1 si poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Compania poate avea sucursale teritoriale, reprezentante, agentii sau alte asemenea sedii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata companiei
    Compania se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Domeniul si obiectul de activitate

    Art. 5
    In calitate de companie de interes public national in domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor, compania are ca scop aplicarea strategiei nationale privind supravegherea, cercetarea si prestarea serviciilor in vederea gestionarii cantitative si calitative a resurselor atmosferei si hidrosferei, precum si in domeniul cercetarii de gospodarire a apelor.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al companiei il constituie:
    1. supravegherea permanenta a mediului aerian si hidric prin observatii si masuratori specifice privind parametrii de stare si fenomenele asociate, precum si compozitia chimica a atmosferei;
    2. exploatarea, intretinerea si dezvoltarea, in conformitate cu reglementarile proprii si cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internationale specializate, a retelei nationale de supraveghere meteorologica care ii este concesionata de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    3. elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian si hidric, intocmirea de sinteze, cadastre si anuare pentru asigurarea serviciilor dedicate activitatilor economice si sociale dependente de starea vremii si a apelor;
    4. realizarea Fondului national de date meteorologice, hidrologice si hidrogeologice si administrarea bancii de date;
    5. realizarea de studii si de cercetari specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor, in concordanta cu evolutia acestuia pe plan mondial;
    6. elaborarea si difuzarea de avertizari in situatia producerii de fenomene meteorologice si hidrologice periculoase, potential provocatoare de pagube;
    7. participarea la sistemul de veghe meteorologica mondiala si la programele de supraveghere hidrologica a bazinelor transnationale;
    8. detinerea si utilizarea, conform legii, a etalonului national de presiune atmosferica si de radiatie, precum si exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, indiferent de detinator;
    9. transferul intern si international de date meteorologice, hidrologice si hidrogeologice;
    10. participarea la activitatile internationale stiintifice si cu caracter organizatoric, stipulate prin conventii guvernamentale si/sau prin intelegeri directe incheiate cu institutii similare din strainatate;
    11. elaborarea, actualizarea si aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifica si tehnologica a activitatii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor la nivel national, in raport cu necesitatile interne si in concordanta cu progresele inregistrate pe plan mondial;
    12. elaborarea de prognoze meteorologice si hidrologice de interes general si specializate;
    13. elaborarea schemelor-cadru de amenajare si gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupuri de bazine hidrografice;
    14. realizarea de studii de fundamentare climatologica si de avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale; realizarea de studii pentru fundamentarea hidrologica a obiectivelor si a activitatilor de gospodarire a apelor, precum si a altor activitati care necesita asemenea studii;
    15. elaborarea de studii, cercetari si prognoze privind procesele de transport si de difuzie a poluantilor si a radionuclizilor in atmosfera si in hidrosfera;
    16. asistenta si serviciile meteorologice si/sau hidrologice pentru protectia navigatiei aeriene, rutiere, fluviale si maritime, in termenii conventiilor la care statul roman este parte;
    17. prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe baza de contracte;
    18. atestarea, la cerere, a persoanelor fizice si juridice pentru desfasurarea de activitati meteorologice;
    19. avizarea amplasarii de constructii supraterane, a obiectivelor care emit in atmosfera fum si pulberi, a sistemelor de irigatii prin aspersie, plantarea de perdele forestiere pe o distanta de 500 m in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricaror lucrari care conduc la dezafectarea unei unitati meteorologice din reteaua meteorologica nationala;
    20. avizarea studiilor de fundamentare meteorologica, hidrologica si hidrogeologica, elaborate de alte persoane fizice sau juridice;
    21. elaborarea periodica de strategii privitoare la gospodarirea integrata a apelor si de planuri de actiuni prioritare in aceasta directie;
    22. elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;
    23. elaborarea, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, a programelor scolare pentru invatamantul meteorologic, hidrologic, hidrogeologic si de gospodarire a apelor, de toate gradele, din Romania;
    24. participarea nemijlocita la procesul de formare profesionala de baza si organizarea activitatilor de specializare si perfectionare a personalului care activeaza in acest domeniu;
    25. avizarea punerii in circulatie publica a unor date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice, obtinute din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice;
    26. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care compania este titulara;
    27. revizii si reparatii la statiile si la instalatiile meteorologice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice;
    28. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari;
    29. elaborarea de produse software in domeniu;
    30. gestionarea bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor apartinand domeniului public, concesionate companiei;
    31. realizarea si exploatarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii in reteaua nationala de meteorologie si prestari de servicii in domeniul informatic si de telecomunicatii;
    32. realizarea operatiunilor financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare internationala, in conditiile legii, in vederea asigurarii:
    - resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
    - participarii pe piata internationala cu actiuni si cu operatiuni specifice;
    - constituirii de societati mixte;
    33. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
    34. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    35. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii;
    36. participarea la targuri si la expozitii interne si internationale;
    37. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari si din casari;
    38. paza si protectia patrimoniului companiei;
    39. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si de bunuri ale companiei unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    40. editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice;
    41. indeplinirea oricaror activitati comerciale care au legatura directa sau adiacenta cu scopurile si cu obiectul de activitate.
    Art. 7
    Compania desfasoara activitati de cercetare de interes public national in domeniul meteorologic, hidrologic, hidrogeologic si de gospodarire a apelor.
    Art. 8
    Pe plan extern compania reprezinta Romania in relatiile cu Organizatia Meteorologica Mondiala si cu alte organisme internationale specializate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 9
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al companiei este de 2.789.200.000 lei, constituit prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul National de Meteorologie si Hidrologie si a partii referitoare la reteaua nationala de meteorologie, pe baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, si este divizat in 111.568 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25.000 lei fiecare.
    (2) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii companiei.
    (3) Actiunile sunt detinute in totalitate de statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (4) In capitalul social nu este inclusa valoarea bunurilor de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutia Romaniei.
    Art. 10
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) aporturi noi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra companiei cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legilor in vigoare.
    (3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor care va decide fie reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.
    (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 11
    Actiunile
    (1) Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Actiunile nominative emise de companie vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont, caz in care se vor emite certificate de actionar, potrivit legii.
    (2) In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (3) Actiunile vor purta timbrul sec al companiei si semnatura a doi administratori.
    (4) Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie. Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Actiunile emise de companie pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
    Art. 12
    Obligatiuni
    Compania poate emite obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 13
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limitele valorii actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 14
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de companie se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 15
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul companiei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 16
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    (2) Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor comerciale avand ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si unul al Ministerului Finantelor, numiti prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
    (3) In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de functionare a acesteia.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (5) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    (6) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a companiei;
    b) alege consiliul de administratie si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si revocarea membrilor acestuia;
    d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor si repartizeaza profitul conform legii;
    g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu clientii;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru recuperarea prejudiciilor produse de catre acestia companiei;
    k) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) aproba propunerile cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea companiei.
    Pentru atributiile mentionate la lit. e), f), g), h), i), j) si k) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:
    a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si privitor la cesiunea actiunilor;
    b) modificarea statutului, precum si pentru transformarea formei juridice a companiei;
    c) fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea companiei;
    d) schimbarea obiectului de activitate;
    e) mutarea sediului companiei;
    f) emisiunea de obligatiuni;
    g) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    h) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    (8) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. a), d) si e).
    Art. 17
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie. Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga circulatie si va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (3) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc indicat in convocare.
    (4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Art. 18
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    (2) Adunarea generala a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti doi secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii, si care vor intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (3) Procesul-verbal, semnat de presedintele sedintei si de secretar, va consemna formalitatile indeplinite, iar la cererea actionarilor, declaratiile lor in cadrul sedintei. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal al sedintei va fi inscris in registrul adunarilor generale ale actionarilor, sigilat si parafat.
    (4) La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul companiei, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 19
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari, prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea statutului se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.
    (4) Hotararile nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin. (3).
    (5) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati in adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din companie si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 20
    Organizare
    (1) Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 7 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele consiliului de administratie, care indeplineste si functia de director general al companiei;
    b) doi reprezentanti ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    d) ingineri, economisti, juristi sau alti specialisti in domeniul de activitate al companiei.
    (2) Consiliul de administratie al companiei este ales de catre adunarea generala a actionarilor in perioada in care statul este actionar unic. Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului pe o perioada de 4 ani.
    (3) Membrii consiliului de administratie, denumiti administratori, pot avea calitatea de actionar.
    (4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, se propune un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea companiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    (6) Conducerea operativa a companiei se asigura de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Directorii executivi sunt angajati ai companiei si nu pot fi membri ai consiliului de administratie.
    (7) Consiliul de administratie se intruneste la sediul companiei, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de catre presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de catre presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie prezenti la sedinta si de catre secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (10) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al companiei si poate apela, de asemenea, la experti pentru studierea si solutionarea anumitor probleme.
    (11) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    (12) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
    (13) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din alte abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia.
    (14) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (15) Consiliul de administratie poate forma un comitet director.
    (16) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Art. 21
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii;
    2. elaboreaza structura organizatorica a companiei si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    3. aproba nivelul garantiilor, potrivit legii, pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    4. face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea companiei;
    5. aproba delegarea de competente pentru directorul general, directorii executivi ai companiei si pentru personalul din conducerea sucursalelor, in vederea exercitarii atributiilor acestora;
    6. supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale companiei pe anul in curs;
    7. propune repartizarea profitului, conform legii, si majorarea sau reducerea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni in conditiile legii;
    8. negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
    9. aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    10. propune, in conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici pentru realizarea de activitati de interes comun;
    11. face propuneri privind folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
    12. analizeaza activitatea economica a sucursalelor sale si incadrarea acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste masurile corespunzatoare;
    13. aproba orice alte masuri privind activitatea companiei, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
    Art. 22
    Consiliul de administratie poate atrage, in activitatea de analiza a unor probleme complexe, specialisti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi recompensata material pe baza de conventii civile de prestari de servicii, incheiate potrivit legii.
    Art. 23
    Consiliul de administratie prezinta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, o data pe an, dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor, un raport privind activitatea companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale companiei pe anul in curs.
    Art. 24
    (1) In relatiile cu tertii compania este reprezentata de catre directorul general al companiei, pe baza si in limitele imputernicirilor date de catre consiliul de administratie.
    (2) Directorul general al companiei este reprezentantul Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.

    CAP. 6
    Comitetul director

    Art. 25
    (1) Comitetul director este alcatuit din directorul general si directorii executivi ai companiei si se intruneste ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale companiei.
    (2) Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 26
    Cenzorii
    (1) Gestiunea companiei este controlata de actionari prin 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridica, poate fi numit sau ales cenzor al companiei.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege 3 cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) In scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al companiei.
    (6) Cenzorii sunt obligati:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj ori in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand cere sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea in mod regulat a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile si modul de lucru al cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de cel mult 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de intrarea lor in functie o garantie egala cu o treime din garantia pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, incapacitate fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat de catre un cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste. Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor. In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (14) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 27
    (1) Compania este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publica concesionate companiei se evidentiaza distinct si au regimul prevazut de lege.
    (2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al sucursalelor va trebui sa se asigure mijloacele financiare in vederea functionarii corecte si a dezvoltarii tehnologice, la nivelul standardelor, a retelei nationale de observatii si masuratori meteorologice, precum si elaborarea prognozelor si diagnozelor meteorologice si hidrologice.
    (3) Compania are in structura sa sucursale ale caror atributii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 28
    Finantarea activitatii proprii
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare. Compania poate beneficia de alocatii sau de subventii de la bugetul de stat, in conditiile prevazute de lege. Subventiile se vor utiliza numai potrivit scopurilor pentru care au fost constituite.
    (2) Activitatea companiei este sustinuta financiar astfel:
    a) activitatea de meteorologie si hidrologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii si apelor, realizarea schimbului international de date si integrarea in sistemul mondial de veghe meteorologica si hidrologica se finanteaza de la bugetul de stat prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    b) din contracte economice incheiate cu terti pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei si gospodaririi apelor, precum si din alte surse.
    (3) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 29
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 30
    Personalul
    (1) Personalul de conducere al companiei si al sucursalelor este numit sau concediat de catre directorul general al companiei.
    (2) Personalul de executie al companiei si al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de munca.
    (3) Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale.
    (4) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (5) Drepturile si obligatiile personalului companiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    (6) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie sau de consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, potrivit legii.
    Art. 31
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul companiei.
    Art. 32
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Compania va tine evidenta contabila pentru activitatile desfasurate si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru aceste activitati, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale companiei vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 33
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul companiei se stabileste, in conditiile legii, pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Profitul companiei, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre companie in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta asupra modului in care vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 34
    Registrele
    Compania va tine, prin grija administratorilor si a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 35
    Compania se poate asocia, fara constituirea de noi persoane juridice, cu societati comerciale din alte sectoare de activitate, care au legatura cu obiectul de activitate al acesteia si care adera la prevederile prezentului statut. Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
    Art. 36
    (1) Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Societatile comerciale asociate la companie vor respecta si aplica procedurile si metodologiile unitare, stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru desfasurarea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare etc.
    Art. 37
    Asocierea unei societati comerciale la companie se propune de catre consiliul de administratie al companiei si se aproba de catre adunarea generala a actionarilor.
    Art. 38
    Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre companie si fiecare societate comerciala asociata.

    CAP. 10
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 39
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formelor prevazute de lege.
    (2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare cerute la infiintarea societatii comerciale.
    Art. 40
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea companiei:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii companiei;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) falimentul companiei;
    e) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa.
    f) la cererea actionarilor, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea companiei nu mai este posibila;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al companiei.
    (2) Dizolvarea companiei va fi inscrisa la oficiul registrului comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 41
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 42
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoane juridice romane sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 43
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA 3

                  BUNURI PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI,
aflate in administrarea Regiei Autonome "Apele Romane", care se concesioneaza Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)

    Cladiri, terenuri, instalatii si dotari aferente urmatoarelor:
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Denumirea                     Localitatea de resedinta  Bazinul
 crt.                                si judetul                hidrografic
-------------------------------------------------------------------------------
  0         1                                   2                     3
-------------------------------------------------------------------------------
 1.    Institutul National de        Sos. Bucuresti - Ploiesti
       Meteorologie si Hidrologie    nr. 97, Bucuresti
       - Sediul central
 2.    Observatorul de Fizica        Sos. Afumati nr. 1.581,
       Atmosferei Afumati            judetul Ilfov
 3.    Serviciul meteorologic        Str. Vanatorului nr. 17,
       teritorial Cluj - sediu si    Cluj-Napoca, judetul Cluj
       dotari aferente
 4.    Centrul de prognoza a vremii  Str. Vanatorului nr. 17,
       Cluj                          Cluj-Napoca, judetul Cluj
 5.    Serviciul meteorologic        Calea Aradului nr. 5,
       teritorial Oradea - sediu si  Oradea, judetul Bihor
       dotari aferente
 6.    Serviciul meteorologic        Str. Spitalul Nou nr. 15,
       teritorial Timisoara - sediu  Timisoara, judetul Timis
       si dotari aferente
 7.    Centrul de prognoza a vremii  Aleea Aeroportului nr. 1,
       Arad                          Arad, judetul Arad
 8.    Serviciul meteorologic        Str. Samuel Koteles
       teritorial Targu Mures -      nr. 33, Targu Mures,
       sediu si dotari aferente      judetul Mures
 9.    Centrul de prognoza a vremii  Str. Somesului nr. 49,
       Sibiu                         Sibiu, judetul Sibiu
 10.   Serviciul meteorologic        Str. Romul Belu nr. 1,
       teritorial Ramnicu Valcea -   Ramnicu Valcea,
       sediu si dotari aferente      judetul Valcea
 11.   Serviciul meteorologic        Str. Nicolae Romanescu
       teritorial Craiova - sediu    nr. 48, Craiova,
       si dotari aferente            judetul Dolj
 12.   Centrul de prognoza a vremii  Str. Brestei nr. 3a,
       Craiova                       Craiova, judetul Dolj
 13.   Serviciul meteorologic        Str. Cuza Voda nr. 1,
       teritorial Bacau - sediu si   Bacau, judetul Bacau
       dotari aferente
 14.   Serviciul meteorologic        Str. Vascauteanu nr. 10,
       teritorial Iasi - sediu si    Iasi, judetul Iasi
       dotari aferente
 15.   Centrul de prognoza a vremii  Str. Aeroportului nr. 1,
       Bacau                         Bacau, judetul Bacau
 16.   Serviciul meteorologic        Bd. Mamaia nr. 300,
       teritorial Constanta - sediu  Constanta, judetul
       si dotari aferente            Constanta
 17.   Centrul de prognoza a vremii  Bd. Mamaia nr. 300,
       Constanta                     Constanta, judetul
                                     Constanta
 18.   Serviciul meteorologic        Str. Campulung nr. 8,
       teritorial Pitesti - sediu    Pitesti, judetul Arges
       si dotari aferente
 19.   Serviciul meteorologic        Str. Bucegi nr. 20 bis,
       teritorial Buzau - sediu si   Buzau, judetul Buzau
       dotari aferente
 20.   Observatorul aerologic Cluj   Str. Vanatorului nr. 17,
                                     judetul Cluj-Napoca,
                                     judetul Cluj
 21.   Observatorul aerologic        Bd. Mamaia nr. 300,
       Constanta                     Constanta, judetul
                                     Constanta
 22.   Observatorul aerologic        Sos. Bucuresti - Targoviste
       Mogosoaia                     nr. 50, sectorul 1,
                                     Bucuresti
 23.   Observatorul radar Cluj       Str. Vanatorului nr. 17,
                                     Cluj Napoca, judetul
                                     Cluj
 24.   Observatorul radar Oradea     Calea Aradului nr. 5,
                                     Oradea, judetul Bihor
 25.   Observatorul radar Timisoara  Str. Spitalul Nou nr. 15,
                                     Timisoara, judetul Timis
 26.   Observatorul radar Craiova    Sos. Craiova - Bucuresti,
                                     Km 6
 27.   Observatorul radar            Comuna Barnova,
       Iasi - Barnova                judetul Iasi
 28.   Observatorul radar            Comuna Tuzla,
       Constanta - Tuzla             judetul Constanta
 29.   Statia meteorologica Oradea   Oradea, judetul Bihor     Crisuri
 30.   Statia meteorologica          Sacuieni, judetul Bihor   Crisuri
       Sacuieni
 31.   Statia meteorologica Huedin   Huedin, judetul Cluj      Crisuri
 32.   Statia meteorologica Borod    Borod, judetul Bihor      Crisuri
 33.   Statia meteorologica          Stana de Vale, judetul    Crisuri
       Stana de Vale                 Bihor
 34.   Statia meteorologica Holod    Holod, judetul Bihor      Crisuri
 35.   Statia meteorologica          Dumbravita, judetul       Crisuri
       Dumbravita                    Bihor
 36.   Statia meteorologica Siria    Siria, judetul Arad       Crisuri
 37.   Statia meteorologica          Chisineu-Cris, judetul    Crisuri
       Chisineu-Cris                 Arad
 38.   Statia meteorologica Cluj     Cluj-Napoca, judetul      Somes
                                     Cluj
 39.   Statia meteorologica          Baia Mare, judetul        Somes
       Baia Mare                     Maramures
 40.   Statia meteorologica          Bistrita, judetul         Somes
       Bistrita                      Bistrita-Nasaud
 41.   Statia meteorologica Dej      Dej, judetul Cluj         Somes
 42.   Statia meteorologica Varful   Borsa, judetul            Somes - Tisa
       Iezer                         Maramures
 43.   Statia meteorologica Satu     Satu Mare, judetul        Somes - Tisa
       Mare                          Satu Mare
 44.   Statia meteorologica Sighetu  Sighetu Marmatiei,        Somes - Tisa
       Marmatiei                     judetul Maramures
 45.   Statia meteorologica          Supuru de Jos,            Somes - Tisa
       Supuru de Jos                 judetul Satu Mare
 46.   Statia meteorologica Targu    Targu Lapus,              Somes - Tisa
       Lapus                         judetul Maramures
 47.   Statia meteorologica Varful   Judetul Cluj              Somes - Tisa
       Vladeasa 1800
 48.   Statia meteorologica Zalau    Zalau, judetul Salaj      Somes - Tisa
 49.   Statia meteorologica          Timisoara, judetul        Timis - Cerna
       Timisoara                     Timis
 50.   Statia meteorologica Banloc   Banloc, judetul Timis     Timis - Cerna
 51.   Statia meteorologica          Caransebes, judetul       Timis - Cerna
       Caransebes                    Caras-Severin
 52.   Statia meteorologica Lugoj    Lugoj, judetul Timis      Timis - Cerna
 53.   Statia meteorologica Moldova  Moldova Veche, judetul    Timis - Cerna
       Veche                         Caras-Severin
 54.   Statia meteorologica Oravita  Oravita, judetul          Timis - Cerna
                                     Caras-Severin
 55.   Statia meteorologica Resita   Resita, judetul           Timis - Cerna
                                     Caras-Severin
 56.   Statia meteorologica Varful   Judetul Caras-Severin     Timis - Cerna
       Semenic
 57.   Statia meteorologica          Sannicolau Mare, judetul  Timis - Cerna
       Sannicolau Mare               Timis
 58.   Statia meteorologica Varful   Judetul Caras-Severin     Timis - Cerna
       Tarcu
 59.   Statia meteorologica Arad     Arad, judetul Arad        Mures
 60.   Statia meteorologica          Baisoara, judetul Cluj    Mures
       Baisoara
 61.   Statia meteorologica Blaj     Blaj, judetul Alba        Mures
 62.   Statia meteorologica Bucin    Bucin, judetul Harghita   Mures
 63.   Statia meteorologica Campeni  Campeni, judetul Alba     Mures
 64.   Statia meteorologica Deva     Deva, judetul Hunedoara   Mures
 65.   Statia meteorologica          Dumbraveni, judetul       Mures
       Dumbraveni                    Sibiu
 66.   Statia meteorologica Joseni   Joseni, judetul Harghita  Mures
 67.   Statia meteorologica Odorhei  Odorhei, judetul Harghita Mures
 68.   Statia meteorologica          Rosia Montana, judetul    Mures
       Rosia Montana                 Alba
 69.   Statia meteorologica Sarmasu  Sarmasu, judetul Mures    Mures
 70.   Statia meteorologica          Sebes - Alba,             Mures
       Sebes - Alba                  judetul Alba
 71.   Statia meteorologica Targu    Targu Mures, judetul      Mures
       Mures                         Mures
 72.   Statia meteorologica          Toplita, judetul Harghita Mures
       Toplita
 73.   Statia meteorologica          Varadia de Mures,         Mures
       Varadia de Mures              judetul Arad
 74.   Statia meteorologica Apa      Pades, judetul Gorj       Jiu
       Neagra
 75.   Statia meteorologica Calafat  Calafat, judetul Dolj     Jiu
 76.   Statia meteorologica          Bailesti, judetul Dolj    Jiu
       Bailesti
 77.   Statia meteorologica          Bechet, judetul Dolj      Jiu
       Bechet
 78.   Statia meteorologica          Craiova, judetul Dolj     Jiu
       Craiova
 79.   Statia meteorologica          Petrosani, judetul        Jiu
       Petrosani                     Hunedoara
 80.   Statia meteorologica Varful   Judetul Hunedoara         Jiu
       Parang
 81.   Statia meteorologica          Targu Jiu, judetul Gorj   Jiu
       Targu Jiu
 82.   Statia meteorologica Targu    Targu Logresti,           Jiu
       Logresti                      judetul Gorj
 83.   Statia meteorologica          Drobeta-Turnu Severin,    Jiu
       Drobeta-Turnu Severin         judetul Mehedinti
 84.   Statia meteorologica          Miercurea-Ciuc, judetul   Olt
       Miercurea-Ciuc                Harghita
 85.   Statia meteorologica          Sfantu Gheorghe, judetul  Olt
       Sfantu Gheorghe               Covasna
 86.   Statia meteorologica          Targu Secuiesc, judetul   Olt
       Targu Secuiesc                Covasna
 87.   Statia meteorologica Varful   Judetul Covasna           Olt
       Lacauti
 88.   Statia meteorologica          Brasov, judetul Brasov    Olt
       Brasov - Ghimbav
 89.   Statia meteorologica Poiana   Poiana Brasov, judetul
       Brasov                        Brasov                    Olt
 90.   Statia meteorologica Fundata  Fundata, judetul Brasov   Olt
 91.   Statia meteorologica Fagaras  Fagaras, judetul Brasov   Olt
 92.   Statia meteorologica Sibiu    Sibiu, judetul Sibiu      Olt
 93.   Statia meteorologica Boita    Boita, judetul Sibiu      Olt
 94.   Statia meteorologica          Balea Lac, judetul Sibiu  Olt
       Balea Lac
 95.   Statia meteorologica          Paltinis, judetul Sibiu   Olt
       Paltinis
 96.   Statia meteorologica          Ramnicu Valcea, judetul   Olt
       Ramnicu Valcea                Valcea
 97.   Statia meteorologica Obarsia  Obarsia Lotrului,
       Lotrului                      judetul Valcea            Olt
 98.   Statia meteorologica          Voineasa, judetul Valcea  Olt
       Voineasa
 99.   Statia meteorologica          Dragasani, judetul        Olt
       Dragasani                     Valcea
 100.  Statia meteorologica Slatina  Slatina, judetul Olt      Olt
 101.  Statia meteorologica Caracal  Caracal, judetul Olt      Olt
 102.  Statia meteorologica          Alexandria, judetul       Arges - Vedea
       Alexandria                    Teleorman
 103.  Statia meteorologica          Bucuresti, sectorul 5     Arges - Vedea
       Bucuresti-Filaret
 104.  Statia meteorologica          Campulung Muscel,         Arges - Vedea
       Campulung                     judetul Arges
 105.  Statia meteorologica          Curtea de Arges,          Arges - Vedea
       Curtea de Arges               judetul Arges
 106.  Statia meteorologica          Targoviste, judetul       Arges - Vedea
       Targoviste                    Dambovita
 107.  Statia meteorologica Giurgiu  Giurgiu, judetul Giurgiu  Arges - Vedea
 108.  Statia meteorologica          Moraresti, judetul Arges  Arges - Vedea
       Moraresti - Dedulesti
 109.  Statia meteorologica          Oltenita, judetul         Arges - Vedea
       Oltenita                      Calarasi
 110.  Statia meteorologica Pitesti  Pitesti, judetul Arges    Arges - Vedea
 111.  Statia meteorologica          Rosiori de Vede, judetul  Arges - Vedea
       Rosiori de Vede               Teleorman
 112.  Statia meteorologica Titu     Titu, judetul Dambovita   Arges - Vedea
 113.  Statia meteorologica          Turnu Magurele, judetul
       Turnu Magurele                Teleorman                 Arges - Vedea
 114.  Statia meteorologica Videle   Videle, judetul           Arges - Vedea
                                     Teleorman
 115.  Statia meteorologica          Zimnicea, judetul         Arges - Vedea
       Zimnicea                      Teleorman
 116.  Statia meteorologica Bisoca   Bisoca, judetul Buzau     Ialomita - Buzau
 117.  Statia meteorologica Buzau    Buzau, judetul Buzau      Ialomita - Buzau
 118.  Statia meteorologica Braila   Braila, judetul Braila    Ialomita - Buzau
 119.  Statia meteorologica          Calarasi, judetul         Ialomita - Buzau
       Calarasi                      Calarasi
 120.  Statia meteorologica Campina  Campina, judetul Prahova  Ialomita - Buzau
 121.  Statia meteorologica Fetesti  Fetesti, judetul Ialomita Ialomita - Buzau
 122.  Statia meteorologica Grivita  Grivita, judetul Ialomita Ialomita - Buzau
 123.  Statia Meteorologica          Intorsura Buzaului,       Ialomita - Buzau
       Intorsura Buzaului            judetul Covasna
 124.  Statia meteorologica          Gura Teghii, judetul      Ialomita - Buzau
       Varful Penteleu               Buzau
 125.  Statia meteorologica Ploiesti Ploiesti, judetul Prahova Ialomita - Buzau
 126.  Statia meteorologica Predeal  Predeal, judetul Brasov   Ialomita - Buzau
 127.  Statia meteorologica Sinaia   Sinaia, judetul Prahova   Ialomita - Buzau
       Cota 1500
 128.  Statia meteorologica          Slobozia, judetul         Ialomita - Buzau
       Slobozia                      Ialomita
 129.  Statia meteorologica Urziceni Urziceni, judetul         Ialomita - Buzau
                                     Ialomita
 130.  Statia meteorologica Varful   Judetul Prahova           Ialomita - Buzau
       Omu
 131.  Statia meteorologica          Adamclisi, judetul        Dobrogea -
       Adamclisi                     Constanta                 Litoral
 132.  Statia meteorologica          Cernavoda, judetul        Dobrogea -
       Cernavoda                     Constanta                 Litoral
 133.  Statia meteorologica Gloria   Platforma de foraj        Dobrogea -
                                                               Litoral
 134.  Statia meteorologica Gorgova  Gorgova, judetul Tulcea   Dobrogea -
                                                               Litoral
 135.  Statia meteorologica          Gura Portitei, judetul    Dobrogea -
       Gura Portitei                 Tulcea                    Litoral
 136.  Statia meteorologica Harsova  Harsova, judetul          Dobrogea -
                                     Constanta                 Litoral
 137.  Statia meteorologica          Jurilovca, judetul        Dobrogea -
       Jurilovca                     Tulcea                    Litoral
 138.  Statia meteorologica          Mangalia, judetul         Dobrogea -
       Mangalia                      Constanta                 Litoral
 139.  Statia meteorologica          Medgidia, judetul         Dobrogea -
       Medgidia                      Constanta                 Litoral
 140.  Statia meteorologica          Mahmudia, judetul         Dobrogea -
       Mahmudia                      Tulcea                    Litoral
 141.  Statia meteorologica          Sfantu Gheorghe,          Dobrogea -
       Sfantu Gheorghe               judetul Tulcea            Litoral
 142.  Statia meteorologica Sulina   Sulina, judetul Tulcea    Dobrogea -
                                                               Litoral
 143.  Statia meteorologica          Constanta, judetul        Dobrogea -
       Constanta                     Constanta                 Litoral
 144.  Statia meteorologica Tulcea   Tulcea, judetul Tulcea    Dobrogea -
                                                               Litoral
 145.  Statia meteorologica Bacau    Bacau, judetul Bacau      Siret
 146.  Statia meteorologica          Piatra-Neamt, judetul     Siret
       Piatra-Neamt                  Neamt
 147.  Statia meteorologica Suceava  Suceava, judetul Suceava  Siret
 148.  Statia meteorologica Focsani  Focsani, judetul Vrancea  Siret
 149.  Statia meteorologica Adjud    Adjud, judetul Vrancea    Siret
 150.  Statia meteorologica          Ramnicu Sarat, judetul    Siret
       Ramnicu Sarat                 Buzau
 151.  Statia meteorologica          Judetul Suceava           Siret
       Varful Rarau
 152.  Statia meteorologica Radauti  Radauti, judetul Suceava  Siret
 153.  Statia meteorologica          Targu-Neamt, judetul      Siret
       Targu-Neamt                   Neamt
 154.  Statia meteorologica Calimani Calimani, judetul Suceava Siret
 155.  Statia meteorologica          Judetul Neamt             Siret
       Varful Ceahlau - Toaca
 156.  Statia meteorologica Roman    Roman, judetul Neamt      Siret
 157.  Statia meteorologica Barlad   Barlad, judetul Vaslui    Prut
 158.  Statia meteorologica Botosani Botosani, judetul
                                     Botosani                  Prut
 159.  Statia meteorologica Cotnari  Cotnari, judetul Iasi     Prut
 160.  Statia meteorologica Galati   Galati, judetul Galati    Prut
 161.  Statia meteorologica Iasi     Iasi, judetul Iasi        Prut
 162.  Statia meteorologica Negresti Negresti, judetul         Prut
                                     Vaslui
 163.  Statia meteorologica Darabani Darabani, judetul         Prut
                                     Botosani
 164.  Statia meteorologica Tecuci   Tecuci, judetul Galati    Prut
 165.  Statia meteorologica Vaslui   Vaslui, judetul Vaslui    Prut
 166.  Statia de hidrologie          Voinesti, judetul
       experimentala si              Dambovita
       evapotranspiratie Voinesti
 167.  Statia de hidrologie          Aldeni, judetul Buzau
       experimentala si eroziunea
       solului Aldeni
 168.  Statia de testare a           Malu cu Flori, judetul
       aparaturii hidrometrice       Dambovita
       Malu cu Flori
 169.  Statia evapotranspiratie si   Satul Lipia, comuna Nuci,
       experimentala Caldarusani     judetul Ilfov
 170.  Statia evapotranspiratie si   Poiana Brasov, judetul
       experimentala Brasov          Brasov
 171.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Stulpicani,
       reprezentativ Suha            judetul Suceava
 172.  Statia hidrologica Sulina     Str. I nr. 190, Sulina,
       - salupa "Fundeni";           judetul Tulcea
       - salupa "Hidrologul";
       - ponton de acostare
 173.  Colectiv de cercetari         Braila, judetul Braila
       hidrologice fluviale Braila:
       - nava de cercetari
       hidrologice "Lipova"
       - ponton de acostare
 174.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Straja, judetul
       reprezentativ Straja          Arad
 175.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Moneasa, judetul
       reprezentativ Moneasa         Arad
 176.  Statia hidrologica - bazin    Satul Pausa, comuna
       reprezentativ Varies          Nojorid, judetul Bihor
 177.  Statia hidrologica - bazin    Sovata, judetul Mures
       reprezentativ Sovata
 178.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Borlova, judetul
       reprezentativ Sebes           Caras-Severin
 179.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Moeciu, judetul
       reprezentativ Moeciu          Brasov
 180.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Cheia, judetul
       reprezentativ Teleajenul      Prahova
       Superior
 181.  Statia hidrologica - bazin    Comuna Ciurea, judetul
       reprezentativ Tinoasa   Cerna Iasi
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 980/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 980 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu