E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 5 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Legea 87 1993
Articolul 3 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 7 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 343 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 285 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 284 1993
Articolul 9 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 177 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 10 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 6 din actul Hotărârea 35 1994 modifica Hotărârea 999 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 35 1994 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 35 din 28 ianuarie 1994

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna ianuarie 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 31 ianuarie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum, se indexeaza cu 20%, incepand cu luna ianuarie 1994, urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    e) suma lunara acordata eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    f) indemnizatiile si sporurile care se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    g) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    h) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    i) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M nr. 454/1957;
    j) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    k) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    l) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    m) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993;
    n) indemnizatia lunara acordata in baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
    Art. 2
    Pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat se indexeaza cu 25% .
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 5.300 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 44.200 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 36.500 lei.
    Art. 5
    Plafoanele de venituri nete prevazute in Legea nr. 87/1993 privind acordarea unor ajutoare banesti pentru incalzirea locuintelor in perioada 1 noiembrie 1993 - 30 aprilie 1994 se stabilesc la:
    a) 34.200 lei inclusiv, in cazul art. 2 alin. (2) lit. a), c), d) si e);
    b) 3.600 lei inclusiv, in cazul art. 2 alin. (2) lit. b).
    Art. 6
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de cresterea preconizata si cea efectiva a preturilor la produsele alimentare in luna decembrie 1993 si de evolutia prognozata a acestora pe trimestrul I/1994 si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange, potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 4.760 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 19.750 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 7
    Drepturile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva se acorda si in anul 1994. Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in normele mentionate, se indexeaza cu 20% .
    Art. 8
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate in baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 10
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ incepand cu luna ianuarie 1994 in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, pot fi majorate in limita  a 36%. Cu coeficientul de 36% poate fi majorat si costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit legii, salariatilor din unele unitati bugetare.
    Art. 11
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1

                ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat

                                                                  - lei/zi -
                                                              --------------
     Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                                 890
Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii
prescolari si in gradinite speciale                                    1.060
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire si
invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
deficientilor si invalizilor                                           1.130
Elevi din scolile speciale de reeducare                                1.050
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli complementare
si de meserii, din scoli profesionale, din licee
si scoli postliceale                                                   1.130
Studenti                                                               1.310
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scoli speciale          1.480
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice ale
elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la
olimpiadele internationale                                             1.310
Copii in tabere, colonii si excursii                                   1.130
Copii in tabere internationale                                         1.310

     Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                           1.360
Bolnavi internati in stationare de zi                                    710
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau compartimente*)   210
Copii 0-3 ani, internati in unitati sanitare                             650
Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                           1.180
Copii in crese cu program zilnic                                         680
Copii in crese cu program saptamanal                                   1.050
Copii in leagane de copii                                              1.050
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                            1.780
Bolnavi in leprozerii                                                  2.280
----------------
   *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia noului-nascut poate
beneficia mama copilului.

Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare                 1.310
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte          75
Donatori de sange                                                      2.370
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                           4.450

     Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                        1.100
Camine-spital pentru adulti                                            1.280
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori   1.180
Cantine de ajutor social                                               1.050

     Activitate  sportiva
  I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                     - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
        Actiunea                                  La cantine     La restaurante
                                             (exclusiv regia)  (inclusiv regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
- etapa pe localitate                           pana la 2.910         -
- etapa judeteana                               pana la 3.990  pana la 6.700
- etapa de zona (interjudeteana) si divizia B   pana la 4.590  pana la 7.780
- etapa finala, cupe, competitii cu etape
direct finale, divizia A, superliga             pana la 5.160  pana la 9.060
b) Cantonamente, semicantonamente si tabere:
- organizate de cluburi si asociatii sportive
cu sportivii din sectiile acestora              pana la 5.200  pana la 9.400
- organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul
Invatamantului, federatii, alte institutii
centrale, cu sportivii din loturile olimpice
si nationale                                    pana la 5.730  pana la 10.120
c) Competitii si actiuni sportive
internationale, inclusiv mesele oficiale:
- organizate de cluburi si asociatii sportive   pana la 6.260  pana la 11.480
- organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul
Invatamantului, federatii, alte institutii
centrale                                        pana la 6.830  pana la 12.160

     II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
                                                    - lei/zi -
                                                    -----------
 - competitii sportive interne                        1.880
 - cantonamente, semicantonamente si tabere           1.990
 - competitii sportive internationale                 2.460
-------------------------------------------------------------------------------
    III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, in cuantumurile aprobate pentru luna decembrie 1993, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 36%, corespunzator cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare pentru trimestrul I/1994, fata de cele avute in vedere in luna decembrie 1993.

    ANEXA 2

   BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                        - lei/zi -
                                                     ---------------
  I. Burse
1. Bursa pentru elevi                                       13.590
2. Bursa de merit pentru elevi                               4.070
3. Bursa de merit pentru studenti                           47.360
4. Bursa sociala de studiu pentru studenti                  33.060
5. Bursa sociala de exceptie pentru studenti                29.700
6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si
Ucraina primiti la studii in Romania si pentru cetatenii
straini bursieri ai statului roman:
- pentru elevi                                              36.720
- pentru studenti                                           47.360
- pentru doctoranzi si postuniversitari                     51.140

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993, in cuantumurile stabilite pentru luna decembrie 1993, se indexeaza cu 20%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                 PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                    - lei -
------------------------------------------------------------------------------
  Plafoanele prevazute in Hotararea        Plafoanele indexate de la
       Guvernului nr. 360/1991                1 ianuarie 1994
------------------------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                           pana la 120.000
   12.001 - 20.000                           120.001-174.000
    peste   20.000                            peste  174.000
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 35/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 35 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 35/1994
Legea 87 1993
privind acordarea de ajutoare banesti pentru incalzirea locuintelor in perioada 1 noiembrie - 30 aprilie 1994
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Hotărârea 343 1993
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Hotărârea 284 1993
privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamintul de stat, curs de zi
Hotărârea 285 1993
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, din institutiile de invatamint superior de stat
Hotărârea 177 1993
cu privire la compensarea si indexarea salariilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepind cu 1 mai 1993
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Hotărârea 999 1990
privind reglementarea donarii de singe in scopuri terapeutice
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu