E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 284 din 21 iunie 1993

privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamantul de stat, curs de zi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 171 din 22 iulie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Elevii din invatamantul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar sau de ucenici si teologic, curs de zi, beneficiaza de burse si premii acordate de catre stat, de agenti economici, institutii, fundatii si organizatii apolitice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Pentru protectia sociala, precum si pentru stimularea elevilor cu rezultate foarte bune la invatatura si in activitatea stiintifica, artistica si sportiva se instituie bursa scolara, bursa de merit si premiile anuale.
    (2) Numarul burselor scolare si al burselor de merit ce se pot acorda intr-un an scolar se stabileste de catre Ministerul Invatamantului pe baza propunerilor inspectoratelor scolare si ale ministerelor care au in subordine scoli. Sumele necesare pentru plata acestor burse vor fi prevazute, anual, in bugetul de stat
    (3) Sumele necesare pentru plata burselor acordate pe baza de contract de catre agenti economici, institutii si organizatii apolitice se asigura din fondurile acestora, numarul burselor putand fi nelimitat.
    Art. 3
    (1) Bursa scolara se acorda urmatoarelor categorii de elevi din invatamantul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar sau de ucenici si teologic, curs de zi:
    a) elevilor orfani de ambii parinti, celor necuprinsi in casele de copii, desi indeplinesc conditiile pentru a fi primiti in aceste institutii, celor care au fost bolnavi de T.B.C. si sunt in evidenta dispensarelor medicale, precum si celor care sufera de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, afectiuni oftalmologice cu boli somatice asociate sau imunologice sau sunt deficienti motori. Acordarea burselor pe motive medicale se va face numai dupa efectuarea unei anchete sociale, cu participarea medicului de circa, pentru a se analiza si starea materiala a familiei;
    b) elevilor din invatamantul de stat curs de zi si seral carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din Legea nr. 42/1990, republicata, pe baza certificatului (personal sau al parintelui) eliberat de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, care atesta calitatea de "erou - martir" sau de "luptator pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" cu una din mentiunile: ranit, ranit si retinut, retinut sau remarcat prin fapte deosebite;
    c) elevilor proveniti din familii care indeplinesc, in mod cumulat, urmatoarele conditii:
    - nu realizeaza un venit lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim brut pe tara, indexat;
    - nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane.
    Numarul burselor scolare acordate in conditiile alin. (1) lit. c) nu poate depasi 1% din numarul total al elevilor de la forma respectiva de invatamant, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti. La conditii materiale egale, bursa se acorda cu prioritate elevilor cu situatie la invatatura mai buna;
    d) elevilor din invatamantul primar si gimnazial din mediul rural care nu au scoala de nivelul respectiv in localitatea de domiciliu (sat, catun) si invata in alta localitate si care provin din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza sub nivelul salariului minim brut pe tara, indexat, si nu detin suprafete de teren mai mari de 30.000 mp in zonele colinare si de ses si de 60.000 mp in zonele montane. Bursa scolara se acorda in conditiile cand elevul locuieste in internat sau la o familie din localitatea unde studiaza.
    (2) Pentru determinarea venitului mediu pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui an scolar sau trimestrial, daca este cazul. La stabilirea venitului mediu pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de familie, cu exceptia alocatiei de stat pentru copii.
    Art. 4
    In scopul sprijinirii unui numar mai mare de elevi, comisiile de burse din scoli, cu avizul inspectoratului scolar, pot acorda si semiburse elevilor care provin din familii cu 3 sau mai multi copii si care se incadreaza in prevederile prezentei hotarari.
    Art. 5
    (1) Bursele scolare se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, in prima sesiune, precum si pe perioada practicii de productie.
    (2) Bursele scolare se acorda si pe perioada vacantelor de vara elevilor prevazuti la art. 3 alin. 1 lit. a) si b), inclusiv absolventilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX-a (anul I) la o unitate de invatamant de stat, curs de zi.
    (3) Elevii declarati repetenti, cu exceptia situatiilor cand repetarea a fost determinata de cauze medicale, nu primesc bursa pe perioada vacantei de vara.
    Art. 6
    (1) Elevii bursieri nu primesc bursa pe perioada cand sunt internati in spital, preventoriu sau sanatoriu pe o durata mai mare de 30 de zile.
    (2) Elevii aflati in situatia de scutire medicala ambulatorie isi mentin bursa cel mult 90 de zile de la data imbolnavirii. In cazul depasirii acestui termen, primesc bursa numai dupa data reluarii activitatii.
    (3) Bursele scolare nu se acorda elevilor care repeta anul scolar, cu exceptia situatiilor cand repetarea a fost determinata de cauze medicale (au fost bolnavi si in imposibilitate de a frecventa cursurile cel putin 60 de zile), celor care in trimestrul anterior au doua sau mai multe corigente sau depasesc 10 absente nemotivate, pe aceeasi perioada. De asemenea, elevii carora li se scade nota la purtare sub 9 pierd dreptul la bursa pe trimestrul urmator.
    Art. 7
    Bursele scolare pot fi retrase de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, temporar sau definitiv, pentru situatiile prevazute la art. 6 alin. (3).
    Art. 8
    Bursa scolara se plateste in numerar elevului, parintelui sau sustinatorului legal, acestia urmand a achita, daca este cazul, cheltuielile de cantina si internat.
    Art. 9
    (1) Pentru atribuirea nominala a bursei scolare, in fiecare unitate de invatamant se constituie comisii din care fac parte directorul sau delegatul acestuia, ca presedinte, si 2 membri desemnati de catre consiliul de administratie.
    (2) In vederea obtinerii bursei scolare, se depun la comisia de burse, in termenul fixat de aceasta, o cerere insotita de actele doveditoare necesare. Impotriva hotararii comisiei de bursa solicitantul poate face contestatie la inspectoratul scolar in termen de 5 zile de la data afisarii hotararii. Contestatiile se rezolva de catre inspectoratul scolar in termen de cel mult 15 zile, solutia pronuntata de acesta fiind definitiva.
    (3) Bursele scolare acordate potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) si c) se pot revizui trimestrial, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se pot incadra in categoriile mentionate in alineatele respective si daca exista burse disponibile.
    Art. 10
    (1) Bursa de merit se atribuie de catre inspectoratul scolar, la propunerea consiliilor de administratie din scoli, elevilor din invatamantul liceal, postliceal, profesional si teologic, incepand cu clasa a X-a, respectiv anul II, care obtin cel putin media 9 la fiecare disciplina de invatamant si nota 10 la purtare. Numarul burselor de merit acordate in aceste conditii nu poate depasi 1% din numarul total al elevilor din clasele a X - XII de liceu, respectiv anii II - III din scolile profesionale si postliceale si in limita creditelor bugetare alocate.
    (2) Bursele de merit acordate potrivit alin. (1) se revizuiesc trimestrial, luandu-se in considerare rezultatele din trimestrul anterior, inclusiv din trimestrul III din anul scolar trecut.
    (3) In situatia in care mai multi elevi au mediile peste 9 la toate disciplinele de invatamant, departajarea se face tinand cont de media generala, iar daca si aceasta este egala, se au in vedere, in ordine, mediile obtinute la urmatoarele discipline de invatamant: limba romana, istorie, matematica, fizica, biologie.
    (4) Inspectoratele scolare pot acorda bursa de merit si unor elevi care se disting in activitatile stiintifice, culturale si sportive organizate la nivel judetean sau national.
    Art. 11
    Elevilor cu rezultate de exceptie obtinute la manifestari stiintifice, culturale si sportive organizate pe plan national si international li se pot atribui premii de catre ministrul invatamantului, la propunerea inspectoratelor scolare.
    La atribuirea premiilor se va avea in vedere ca elevul sa aiba nota 10 la purtare. Cuantumul premiilor se stabileste de catre Ministerul Invatamantului.
    Art. 12
    Elevii care obtin bursa scolara pot beneficia si de bursa de merit, daca se incadreaza in prevederile prezentei hotarari.
    Art. 13
    (1) Elevii din invatamantul de stat, curs de zi, pot beneficia de burse scolare si de merit oferite de agentii economici, institutii, fundatii si organizatii apolitice care doresc sa-si pregateasca personal calificat necesar organizarii propriilor activitati. Conditiile de acordare a burselor si obligatiile reciproce se stabilesc prin contracte incheiate intre ofertanti si elevi sau sustinatorii acestora, in cazul in care elevii sunt minori; contractul este vizat de catre conducerea unitatii de invatamant.
    (2) Elevii din invatamantul de stat nu pot beneficia, in acelasi timp, de bursa scolara sau de merit provenita din bugetul statului si altele din fondurile agentilor economici, institutiilor, fundatiilor sau organizatiilor apolitice.
    Art. 14
    Cuantumul burselor scolare si al burselor de merit este cel prevazut in anexa nr. 1. Bursele scolare si de merit vor fi modificate, conform legii, in functie de evolutia preturilor si tarifelor.
    Art. 15
    (1) Elevii scolilor profesionale, complementare sau de ucenici, ori ai liceelor industriale, agricole si silvice, curs de zi, care incheie contracte cu agenti economici, cu institutii, fundatii, organizatii apolitice sau cu consilii locale, pot beneficia din partea acestora, pe langa bursa scolara, de ajutoare materiale constand in rechizite scolare, articole de igiena personala, uniforma, imbracaminte, echipament de protectie, conform prevederilor contractuale.
    (2) Elevii prevazuti la alin. (1), care se pregatesc pentru meserii grele sau cu grad inalt de toxicitate, beneficiaza, pe perioada practicii, de alimentatia prevazuta pentru muncitorii din sectoarele respective. Contravaloarea acesteia este suportata din fondurile agentilor economici care organizeaza practica.
    (3) Scolile cu venituri proprii pot acorda din acestea burse de scolarizare unor elevi proveniti din familii cu greutati materiale.
    Art. 16
    (1) Elevii din invatamantul de stat pot beneficia si de ajutoare materiale ocazionale oferite de comitetele cetatenesti de parinti, agenti economici, institutii, fundatii, organizatii apolitice si de catre persoane particulare, fara a fi conditionate de nici un fel de obligatii.
    (2) Inspectoratele scolare vor asigura, in functie de necesitati, infiintarea de cantine scolare pe langa unele unitati de invatamant, unde elevii din localitate sa poata servi masa la preturi accesibile.
    Art. 17
    (1) Elevii din invatamantul de stat, curs de zi, beneficiaza de o reducere de 50% a costului transportului urban si interurban, pe baza de abonamente cu tren clasa a II-a, nave fluviale sau maritime, cu autobuzele unitatilor cu capital de stat.
    (2) Elevii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii ori plasament familial beneficiaza de transport gratuit in vacante, prevederile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.
    Art. 18
    Elevii din invatamantul de stat, in varsta de pana la 16 ani, beneficiaza de un sprijin financiar pentru procurarea rechizitelor scolare, conform anexei nr. 2.
    Art. 19
    Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) si (2) si art. 18 vor fi asigurate, potrivit legii, de la bugetul de stat, prin unitatile de invatamant.
    Art. 20
    Bursele scolare si cele de merit, precum si premiile ce se acorda elevilor nu se impoziteaza.
    Art. 21
    Ministerul Invatamantului va elabora metodologia de aplicare a prezentei hotarari.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 23
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul scolar 1993/1994.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararile Guvernului nr. 730/1991 si nr. 608/1992.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul invatamantului,
                       Liviu Maior

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

               CUANTUMUL
bursei scolare si al bursei de merit ce se acorda elevilor din invatamantul de stat, curs de zi
    - Bursa scolara                            8.210 lei
    - Bursa de merit                           2.460 lei

    ANEXA 2

                 CUANTUMUL
sprijinul financiar de care beneficiaza, anual, unii elevi in varsta de pana la 16 ani
    - Clasele I - IV                         1.200 lei
      Clasele V   VIII                       1.500 lei
      Clasele IX   XI (anii I   II)          1.800 lei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 284/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 284 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 284/1993
Hotărârea 657 1994
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii si elevii romani din invatamintul de stat, cursuri de zi, fara taxa de studiu
Hotărârea 35 1994
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepind cu luna ianuarie 1994
Hotărârea 675 1993
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 587/1993 cuprinzind burse, ajutoare sociale si alte drepturi pentru elevi si studenti
Hotărârea 685 1993
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepind cu luna decembrie 1993
Hotărârea 587 1993
cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu