E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 657 din 19 septembrie 1994

privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii si elevii romani din invatamantul de stat, cursuri de zi, fara taxa de studiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din  7 octombrie 1994


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Studentii de la cursurile de zi din institutiile de invatamant superior de stat care studiaza fara taxa de studiu pot primi, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, burse de merit, burse de studiu, burse sociale, alte forme de sprijin material si ajutoare sociale de la bugetul de stat sau burse pe baza de contract din partea agentilor economici si credite de studiu acordate de banci.
    Art. 2
    Elevii din invatamantul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar, de ucenici si teologic, cursuri de zi, beneficiaza de burse de merit, burse sociale si de alte forme de sprijin material acordate de la bugetul de stat sau de agentii economici, institutii, fundatii si organizatii apolitice, in conditiile prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 3
    Bursele de merit si de studiu se pot acorda studentilor in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar bursele sociale se pot acorda studentilor si elevilor in functie de situatia materiala a acestora.
    Art. 4
    Elevii si studentii din unitatile de invatamant de stat, curs de zi si seral, carora li se aplica prevederile art. 8 lit. s) din legea nr. 42/1990, republicata, pot beneficia de burse sociale pe baza certificatului eliberat de comisia constituita pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre parinti de Erou-martir al Revolutiei romane din decembrie 1989 sau Luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 cu una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite sau participant direct la luptele pentru victoria revolutiei.
    Art. 5
    Studentii de la ciclul de studii aprofundate pot beneficia de burse de studiu si burse sociale in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Pot primi burse de merit, burse de studiu sau burse sociale numai studentii promovati in anul universitar anterior si, respectiv, integralisti dupa semestrul I al anului universitar.
    (2) Pot primi burse de merit numai elevii care au promovat anul scolar anterior cu cel putin media generala 9 (noua) si media 10 (zece) la purtare.
    (3) Cuantumul si conditiile de scolaritate, conditiile de venituri, metodologia de acordare a burselor de merit, a burselor de studiu si a burselor sociale sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 7
    (1) Studentii de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, din unitatile de invatamant superior de stat pot beneficia de ajutoare sociale, gratuitati si reduceri de tarife pentru trimiterea in tabere de odihna si tratament, precum si pentru excursiile organizate in grup, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Elevii din invatamantul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar, de ucenici si teologic, cursuri de zi, pot beneficia de tarife si sprijin financiar pentru procurarea rechizitelor scolare, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Studentii de la invatamantul de stat pot beneficia de bursa pe baza de contract si de credite acordate de banci. Contractele incheiate intre studenti si agenti economici pentru acordarea burselor pe baza de contract se avizeaza de catre decanatele facultatilor.
    Modalitatea de incheiere a contractelor intre studenti si agentii economici, precum si conditiile de acordare a burselor aferente contractelor si creditelor de studiu acordate de banci se stabilesc intre cele doua parti - studenti si agent economic sau banca.
    Art. 9
    Elevii din invatamantul de stat, cursuri de zi, pot beneficia de burse sociale si de burse de merit oferite de agenti economici, institutii, fundatii si de organizatii apolitice care doresc sa-si pregateasca personal calificat pentru organizarea propriilor activitati. Conditiile de acordare a burselor si obligatiilor reciproce se stabilesc prin contracte incheiate intre ofertanti si elevi sau sustinatorii legali ai acestora, in cazul in care elevii sunt minori. Contractul este avizat de catre conducerea unitatii de invatamant.
    Art. 10
    (1) Elevii scolilor profesionale, complementare si de ucenici, ai liceelor industriale, agricole si silvice de la cursurile de zi pot incheia contracte cu agenti economici, cu institutii, cu fundatii sau cu consiliile locale; ei pot beneficia din partea acestora, pe langa bursa sociala, si de ajutoare materiale constand in rechizite scolare, articole de igiena personala, uniforma, imbracaminte, echipament de protectie, conform prevederilor contractuale.
    (2) Elevii care se pregatesc pentru meserii grele sau cu grad inalt de toxicitate pot beneficia, pe perioada practicii in productie, de alimentatia prevazuta pentru muncitorii din sectoarele respective. Contravaloarea acesteia este suportata din fondurile agentilor economici care organizeaza practica, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    Elevii din invatamantul de stat pot beneficia si de ajutoare materiale ocazional oferite de comitetele cetatenesti de parinti, agenti economici, institutii, fundatii, organizatii apolitice si de catre persoane particulare.
    Art. 12
    Numarul burselor de merit, al burselor de studiu, precum si al celor sociale ce se pot acorda intr-un an scolar, respectiv universitar, elevilor si studentilor se stabileste de catre Ministerul Invatamantului in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetul de stat, proportional cu numarul elevilor, respectiv al studentilor.
    Numarul burselor acordate studentilor este proportional cu numarul studentilor din anii II - VI pentru burse de merit si din anii I - VI pentru burse de , scolarizati in invatamantul de stat, cursuri de zi, fara taxa de studiu studiu.
    Art. 13
    Cuantumul burselor de merit, al burselor de studiu, al burselor sociale, celelalte forme de sprijin material, precum si ajutoarele sociale reprezinta sume nete de plata, se platesc in numerar si se indexeaza prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor.
    Art. 14
    Pentru anul 1994 influentele financiare din aplicarea prezentei hotarari se acopera in cadrul fondurilor aprobate Ministerului Invatamantului prin bugetul de stat pe acest an.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul de invatamant 1994/1995.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: Hotararea Guvernului nr. 284/1993 privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamantul de stat, curs de zi; Hotararea Guvernului nr. 285/1993 privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursuri de zi, fara taxa de studiu, din institutiile de invatamant superior de stat, cu modificarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul invatamantului,
                         Liviu Maior

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu

    ANEXA 1
              CUANTUMUL, CONDITIILE DE SCOLARITATE, CONDITIILE DE VENITURI,
        METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT, A BURSELOR DE STUDIU SI
                              A BURSELOR SOCIALE
    I. Burse de merit
    1. Cuantumul lunar al bursei de merit pentru studentii romani este de 61.000 lei, iar pentru elevi este de 5.300 lei.
    2. Bursele de merit se acorda studentilor de catre senatul institutiei de invatamant superior, pe baza propunerilor consiliilor facultatilor, incepand cu anul II de studiu, daca in anul precedent au obtinut cel putin media 9,50 la invatamantul tehnic, agricol si la profilurile matematica, fizica si chimie si, respectiv, media 9,80 la celelalte profiluri.
    Bursele de merit se acorda si studentilor din anul I care au reprezentat Romania, in anul de invatamant anterior, la olimpiadele internationale ale elevilor, precum si la campionatele europene si mondiale.
    3. Bursele de merit se revizuiesc la inceputul semestrului al II-lea, in functie de rezultatele obtinute la invatatura, studentii trebuind sa obtina din promovarea tuturor examenelor programate, precum si din verificarile, colocviile, proiectele etc., din semestru I, media stabilita pentru bursa de merit in functie de profil. Pentru studentii(ele) care in timpul sesiunii de examene din iarna intra in concediu medical (maternitate) bursele de merit se revizuiesc luandu-se in considerare numai rezultatele examenelor, colocviilor, verificarilor si proiectelor programate in afara concediului medical (examenele din timpul sesiunii de examene din iarna programate oficial).
    4. Acordarea burselor de merit la inceputul semestrului al II-lea se face de catre comisia de atribuire a burselor de la nivelul facultatii, avandu-se in vedere rezultatele profesionale obtinute de studenti dupa sesiunea de examene din iarna (examene, colocvii, verificari, proiecte etc.).
    Pentru studentii(ele) care in timpul sesiunii de examene din iarna intra in concediu medical (maternitate) se pot acorda burse de merit daca media generala obtinuta la examenele, colocviile, verificarile si proiectele programate in afara concediului medical (examenele din timpul sesiunii de examene din iarna programate oficial) se incadreaza in limitele mediilor pentru a obtine bursa de merit. In semestrul al II-lea nu se poate acorda bursa de merit studentilor, dupa sesiunea de examene din iarna, in afara concediului medical (examenele din timpul sesiunii de examene programate oficial), au obtinut o singura nota.
    5. Bursele de merit se atribuie elevilor de catre inspectoratul scolar, la propunerea consiliilor de administratie din scoli, incepand cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a, respectiv anul I, daca obtin cel putin media 9(noua) la fiecare disciplina de invatamant si nota 10 (zece) la purtare.
    6. Bursele de merit acordate elevilor se revizuiesc trimestrial luandu-se in considerare rezultatele trimestrului anterior.
    Numarul burselor de merit acordate elevilor nu poate sa depaseasca 1% din numarul total de elevi din clasele a IX-a - a XII-a (a XIII-a) din fiecare liceu, respectiv anii I-III din fiecare scoala profesionala si postliceala, in limita creditelor acordate.
    In situatia in care mai multi elevi au mediile peste 9(noua) la toate disciplinele de invatamant, departajarea se face tinand seama de media generala, iar daca si aceasta este egala se iau in vedere, in ordine, mediile obtinute la urmatoarele discipline de invatamant : limba romana, istorie, matematica, fizica, biologie.
    II. Burse de studiu
    7. Cuantumul lunar al bursei de studiu pentru studentii romani din ciclurile I si II este de 42.600 lei, iar pentru studentii din ciclu de studii aprofundate este de 61.000 lei.
    In functie de rezultatele obtinute la concursul de admitere sau in anul universitar precedent, studentii pot primi bursa de studiu, daca au obtinut cel putin media 8 (opt) la invatamantul tehnic, agricol si la profilurile matematica, fizica si chimie, respectiv cel putin media 8,50 la celelalte profiluri, si nu au bursa de merit.
    Bursele de studiu se acorda studentilor de la ciclul de studii aprofundate, daca acestia au obtinut cel putin media generala 9,30 la concursul de admitere in acest ciclu.
    8. Bursele de studiu pentru studenti se pot acorda numai la inceputul anului universitar, pe baza mediei generale (examene, verificari, colocvii, proiecte - conform planului de invatamant) obtinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere si al inceputul semestrului al II-lea, pe baza mediei generale obtinute dupa primul semestru.
    9. Revizuirea burselor de studiu se face la inceputul semestrului al II-lea in functie de rezultatele la invatatura obtinute de studenti atat in sesiunea de examene din iarna, stabilita prin planul de invatamant, cat si la colocviile, verificarile si proiectele din timpul semestrului I, dupa cum urmeaza:
    a) studentii care au avut programat un singur examen (sau o singura verificare) trebuie sa promoveze cu cel putin nota 9 (noua);
    b) studentii care au avut programate doua, trei sau mai multe examene, verificari si colocvii trebuie sa le promoveze si pot primi bursa de studiu, daca obtin rezultatele la invatatura (medie generala) stabilite pentru bursa de studiu.
    10. Bursele de studiu acordate studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial sau studentilor bolnavi TBC, in evidenta dispensarelor medicale, nu se revizuiesc; de asemenea, bursele de studiu acordate studentilor care nu au avut posibilitatea de a sustine examenele programate, ca urmare a faptului ca se aflau internati in spital ori in concediu medical pe intreaga durata a sesiunii sau cel putin 60 de zile inainte de inceperea ei, nu se revizuiesc.
    Pentru studentii(ele) care in timpul sesiunii de examene intra in concediu medical (maternitate), bursele de studiu se revizuiesc luandu-se in considerare rezultatele examenelor, verificarilor, colocviilor si proiectelor programate in afara concediului.
    Studentii bursieri orfani sau bolnavi TBC, aflati in evidenta dispensarelor medicale, care dupa sesiunea de examene din iarna obtin media generala, rezultata din examene, verificari, colocvii si proiecte, prevazuta pentru bursa de merit, primesc bursa de merit.
    III. Burse sociale
    11. a) Cuantumul lunar al bursei sociale pentru studentii romani din ciclurile I si II de 38.300 lei, iar pentru studentii din ciclu de studii aprofundate este de 45.000 lei.
    b) Cuantumul lunar al bursei sociale pentru elevii romani de la invatamantul de stat, cursuri de zi, este de 15.000 lei pentru elevii din clasele I - a VIII -a inclusiv si de 22.000 lei pentru elevii din clasele a IX-a - a XII-a (a XIII-a) inclusiv.
    12. Studentii romani de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, pot primi bursa sociala in numar de cel mult 4% din numarul studentilor de la cursurile de zi, daca au venituri brute pe membru de familie de pana la 60.000 lei/luna.
    13. Bursele sociale se pot acorda studentilor de catre comisia de atribuire a burselor de la nivelul institutiei de invatamant superior, pe baza propunerilor facute de comisia de atribuire a burselor de la nivelul facultatii, numai la inceputul anului universitar si numai la inceputul semestrului al II-lea, in functie de veniturile brute pe membru de familie.
    14. Bursele sociale se pot acorda elevilor din invatamantul de stat primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional, complementar, de ucenici si teologic de la cursurile de zi, astfel:
    a) orfanilor de ambii parinti, celor necuprinsi in casele de copii, desi indeplinesc conditiile pentru a fi primiti in aceste institutii, celor care au fost bolnavi TBC si sunt in evidenta dispensarelor medicale, precum si celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, afectiuni oftalmologice cu boli somatice asociate sau imunologice sau sunt deficienti motorii. Acordarea burselor pe motive medicale se va face numai dupa efectuarea unor anchete sociale, cu participarea medicului de circa, pentru a se analiza si starea materiala a familiei;
    b) elevilor din invatamantul primar si gimnazial din mediul rural care nu au scoala de nivel respectiv in localitatea de domiciliu (sat, catun) si invata in alta localitate, care provin din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza sub nivelul salariului minim brut pe tara indexat si nu detin suprafete de teren mai mari de 30.000 mp in zonele colinare si de ses si de 60.000 mp in zonele montane. Bursa sociala se acorda numai daca elevul locuieste in internat sau la o familie in localitatea unde studiaza; c) elevilor proveniti din familii care indeplinesc, in mod cumulat, urmatoarele conditii:
    - nu realizeaza un venit lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim brut pe tara indexat;
    - nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp in zonele colinare si de ses si de 40.000 mp in zonele montane.
    Numarul burselor scolare acordate in conditiile lit. c) nu poate depasi 1% din numarul total al elevilor de la forma respectiva de invatamant, la nivelul judetului (al municipiului Bucuresti).
    La conditii materiale egale bursa se acorda cu prioritate elevilor cu situatia la invatatura mai buna.
    IV. Alte prevederi referitoare la bursele de merit, bursele de studiu si bursele sociale
    15. In vederea acordarii burselor, in fiecare institutie de invatamant superior se constituie o comisie la nivelul institutiei, din care fac parte rectorul sau delegatul acestuia, ca presedinte, secretarul sef, juristul, contabilul sef si alti membri desemnati de presedintele comisiei.
    La fiecare facultate se constituie cate o comisie, din care fac parte decanul sau delegatul acestuia, ca presedinte, secretarul sef si alti membri desemnati de presedintele comisiei.
    Comisia de la nivelul institutiei de invatamant superior repartizeaza numarul de burse sociale pe facultati, in functie de numarul studentilor de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, iar comisia de la nivelul facultatii face propuneri de atribuire nominala a burselor care se aproba de biroul senatului institutiei de invatamant superior.
    16. Pentru obtinerea bursei sociale, studentul depune la comisia de atribuire a burselor de la facultate, in termenul stabilit de acesta, o cerere insotita de "Declaratia de venituri" completata, la care anexeaza documentele doveditoare de venituri.
    17. Solicitantii pot face contestatii impotriva hotararii de atribuire a burselor, in termen de 5 zile de la afisarea acesteia. Contestatia se rezolva de catre comisia de atribuire a burselor de la nivelul institutiei de invatamant superior, in termen de 15 zile. Hotararile comisiilor de atribuire a burselor pot fi atacate in instantele judecatoresti, potrivit legii.
    18. Bursele de merit, bursele de studiu si bursele sociale se atribuie studentilor pe durata anului de invatamant (cursuri, sesiuni de examene, activitati practice), inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de diploma in prima sesiune, cu exceptia vacantelor. Daca studentii bursieri sunt orfani, proveniti din case de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi TBC si se afla in evidenta dispensarelor medicale, bursele se acorda si pe durata vacantelor.
    Bursele, indiferent de categoria acestora, nu se atribuie studentilor pe perioadele cat acestia sunt plecati in strainatate, indiferent de motiv.
    19. Studentele bursiere aflate in concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe o durata egala cu concediul prenatal sau postnatal stabilit pentru persoanele incadrate in munca.
    20. Studentii bursieri aflati in concediu medical isi mentin bursa cel mult 60 de zile de la data inceperii concediului. In cazul depasirii acestui termen, pot primi bursa de merit, bursa de studiu sau bursa sociala numai dupa reluarea activitatii de invatamant.
    21. Studentii de la invatamantul de zi, fara taxa de studiu, transferati la alta facultate, precum si studentii, fara taxa de studii, de la invatamantul seral sau fara frecventa transferati la invatamantul de zi pot primi burse de merit, burse de studiu sau burse sociale incepand cu semestrul urmator datei de promovare a verificarilor, colocviilor, proiectelor si examenelor de diferenta stabilite de consiliul facultatii, daca indeplinesc conditiile de scolarizare si, respectiv, conditiile de venituri pentru bursa sociala, prevazute in prezenta hotarare.
    22. Studentii repetenti nu pot primi burse in anul pe care il repeta. Studentii bursieri care, din motive medicale, repeta anul, dovedind cu acte ca au fost bolnavi si in imposibilitatea de a frecventa cursurile cel putin 60 de zile in anul universitar precedent, pot primi burse de studiu sau burse sociale pe baza mediei realizate in anul de studii promovat anterior celui pe care il repeta din motive medicale si, respectiv, in functie de veniturile brute pe membru de familie.
    23. Studentii care au primit aprobarea pentru prelungire de sesiune pot beneficia de burse de merit, burse de studiu sau burse sociale, daca indeplinesc conditiile de medie prevazute la data terminarii examenelor, dar nu mai tarziu de 1 noiembrie (1 decembrie pentru sportivii de performanta), precum si, dupa caz, conditia de venit pe membru de familie. Studentii din aceasta categorie pot primi bursa de la data sustinerii ultimului examen.
    Studentii sportivi de performanta care au primit aprobare pentru sustinerea examenelor in afara sesiunii de examene din iarna pot beneficia de burse de merit, burse de studiu sau burse sociale pe semestrul al II-lea al anului universitar, daca indeplinesc conditiile de medie si, respectiv, conditia de venit pe membru de familie, dupa promovarea ultimului examen, dar nu mai tarziu de 15 aprilie.
    24. Bursele de merit, bursele de studiu si bursele sociale acordate studentilor pot fi retrase temporar sau definitiv de catre institutiile de invatamant superior pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare, pentru dezinteres fata de invatatura sau pentru absente de la activitatile didactice, pe baza criteriilor stabilite de fiecare institutie de invatamant superior.
    25. Studentii exmatriculati din institutia de invatamant superior pentru motive ce le sunt imputabile sunt obligati sa restituie contravaloarea bursei primite in timpul scolaritatii; nu sunt obligati sa restituie bursa cei care s-au retras de la cursuri pentru motive de boala, dovedite cu certificat medical.
    26. Studentii si absolventii invatamantului superior care urmeaza cursurile de zi ale unei a doua specializari (cu exceptia celor declarati admisi dupa concursul de admitere din anul 1994) pot primi burse de merit, burse de studiu sau burse sociale, alte forme  sprijin material sau ajutoare sociale numai de la o singura facultate, cu conditia ca numarul total al anilor in care au beneficiat de acest sprijin, in cadrul primei si al celei de-a doua specializari, sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazuti ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
    27. Studentii de la invatamantul de zi carora li se aplica prevederile Legii nr. 42/1990, republicata, pot beneficia de burse de merit sau burse de studiu, daca indeplinesc conditiile de medie prevazute.
    28. In vederea acordarii burselor, in fiecare inspectorat scolar judetean se constituie o comisie de acordare a burselor sociale, din care fac parte inspectorul general sau delegatul acestuia, ca presedinte, secretarul sef, consilierul juridic, contabilul sef si alti membri desemnati de presedintele comisiei.
    Comisia de la nivelul judetului repartizeaza numarul de burse sociale pe unitati de invatamant, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    29. Pentru atribuirea nominala a bursei sociale, in fiecare unitate de invatamant se constituie comisii de acordare a burselor sociale, din care fac parte directorul sau delegatul acestuia, ca presedinte, secretarul sef (secretarul) si alti membri desemnati de catre consiliul de administratie.
    30. Pentru obtinerea bursei sociale, elevii sau reprezentantii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor sociale din unitatea de invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de acte doveditoare a dreptului de acordare a bursei sociale.
    31. Pentru determinarea venitului mediu pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la inceputul fiecarui an scolar sau trimestrial, daca este cazul. La stabilirea venitului mediu pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile realizate de familie, cu exceptia alocatiei de stat pentru copii.
    32. Bursele sociale se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma, in prima sesiune, pe perioada practicii in productie, precum si pe perioada vacantelor de iarna si de primavara.
    33. Bursele sociale se acorda, si pe perioada vacantei de vara, elevilor care indeplinesc conditiile Legii nr. 42/1990, republicata, precum si celor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 14 lit. a), dupa cum urmeaza:
    a) celor care au promovat anul scolar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la o singura disciplina de invatamant si au media anuala la purtare cel putin 9 (noua);
    b) absolventilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reusit la examenul de admitere in clasa a IX-a (anul I) la o unitate de invatamant de stat, cursuri de zi;
    c) celor declarati repetenti din motive medicale.
    34. Elevii bursieri nu primesc bursa pe perioada internarii lor in spital, preventoriu sau sanatoriu, daca este mai mare de 30 de zile.
    35. Elevii aflati in situatia de scutire medicala ambulatorie isi mentin bursa cel mult 90 de zile de la data imbolnavirii. In cazul depasirii acestui termen primesc bursa numai dupa data reluarii activitatii.
    36. Bursele sociale nu se acorda elevilor care repeta anul scolar, cu exceptia situatiilor in care repetarea a fost determinata de cauze medicale (au fost bolnavi si in imposibilitatea de a frecventa cursurile cel putin 60 de zile), celor care in trimestrul anterior au doua sau mai multe corigente sau depasesc 10 (zece) absente nemotivate pe aceeasi perioada. De asemenea, elevii carora li se scade nota la purtare sub 9 (noua) pierd dreptul la bursa pe trimestrul urmator.
    37. Bursele sociale pot fi retrase de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, temporar sau definitiv, pentru situatiile prevazute la pct. 36.
    38. Impotriva hotararii comisiei de acordare a burselor din scoala, solicitantul poate face contestatie la inspectoratul scolar in termen de 5 zile de la data afisarii hotararii. Contestatiile se rezolva de inspectoratul scolar in termen de cel mult 15 zile. Solutia pronuntata de acesta ramane definitiva.
    39. Bursele sociale se acorda la inceputul anului scolar putindu-se revizui trimestrial, in situatia aparitiei de noi cazuri care se pot incadra in conditiile prevazute la pct. 14 lit. a) si c) si daca exista burse disponibile.
    40. Cuantumurile burselor de merit, ale burselor de studiu si ale burselor sociale sunt stabilite pentru o luna (28-31 zile). Calcularea cuantumului zilnic se face prin divizarea cuantumurilor lunare ale burselor pe numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

    ANEXA 2

         AJUTOARELE SOCIALE ACORDATE STUDENTILOR SI ELEVILOR,
GRATUITATILE SI REDUCERILE DE TARIFE PENTRU TRIMITEREA STUDENTILOR IN TABERE
DE ODIHNA SI TRATAMENT, PRECUM SI PENTRU EXCURSIILE ORGANIZATE IN GRUP

    1. Ajutoarele sociale se acorda studentilor pentru imbracaminte si incaltaminte, pentru maternitate si in caz de deces, dupa cum urmeaza:
    a) ajutorul pentru imbracaminte se poate acorda studentilor orfani, celor proveniti din case de copii sau plasament familial si celor care provin din familii cu venituri mici, tinandu-se seama si de rezultatul din activitatea profesionala si stiintifica. Pentru a beneficia de ajutor pentru imbracaminte este necesar ca studentul sa prezinte adeverinte din care sa rezulte venitul brut lunar pe membru de familie ca fiind de pana la 25.000 lei.
    Ajutorul se acorda in numerar, in cuantum de maximum 30.000 lei.
    Un student poate beneficia de acest ajutor o singura data in decursul unui an universitar.
    Studentii orfani de ambii parinti sau asistati ai caselor de copii pot beneficia in fiecare semestru de acest ajutor;
    b) ajutorul de maternitate se acorda pentru fiecare nastere, dupa cum urmeaza:
    - 15.000 lei pentru sarcina si lehuzie;
    - 15.000 lei pentru procurarea rufariei fiecarui copil nou-nascut.
    Ajutoarele se acorda studentelor ai caror soti sunt studenti sau efectueaza stagiul militar si studentilor ale caror sotii nu realizeaza venituri;
    c) ajutorul in caz de deces se acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) - sot, sotie, copil, in urmatorul cuantum:
    - 45.000 lei in caz de deces al studentului(ei) necasatorit(a) sau casatorit (a) cu sotie/sot neincadrat(a) in munca;
    - 30.000 lei in caz de deces al sotiei/sotului, daca decedatul(a) nu a fost incadrata(a) in munca, precum si in cazul decesului copilului.
    2. Plata ajutoarelor de orice fel se face in limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de catre biroul consiliului facultatii din care face parte studentul si, dupa caz, a urmatoarelor acte:
    - certificat medical si copie dupa certificatul de nastere al copilului, pentru ajutor in caz de maternitate;
    - copie dupa certificatul de deces, in caz de deces;
    - adeverinte privind situatia materiala, certificate de catre secretariatul facultatii din care face parte studentul.
    3. Studentii de la specializarile din profilul mine pot primi pe timpul studiilor suma de 40.000 lei, in doua etape, ajutor social si imbracaminte de uz personal.
    4. Studentii beneficiaza de sprijin material pentru participarea la tabere de odihna si tratament in vacanta, gratuit sau cu reduceri de tarife si la excursii organizate, dupa cum urmeaza:
    a) studentii pot primi bilete de odihna si tratament in statiuni climaterice in mod gratuit. Numarul biletelor ce pot fi distribuite va fi de pana la 15% din numarul studentilor scolarizati la invatamantul de zi, fara taxa de studiu. Repartizarea pe unitati de invatamant se face de Ministerul Invatamantului, in functie de numarul studentilor de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, de profilul unitatii de invatamant si de situatia sociala a studentilor.
    Repartizarea individuala a biletelor se face de catre biroul consiliului facultatii;
    b) pentru excursii organizate in grup in tara si in strainatate, studentii pot beneficia de o reducere de pana la 45% din costul acestora; reducerea nu va putea depasi anual suma de 1.000 lei pe student, calculata la numarul total de studenti la invatamantul de zi, fara taxa de studiu. Reducerile pentru fiecare actiune se aproba de biroul consiliului facultatii.
    Un student poate beneficia de bilet gratuit pentru trimitere in tabara si de reducere a pretului excursiei o singura data pe an, cu exceptia studentilor orfani de ambii parinti sau proveniti din casele de copii ori plasament familial.
    5. Elevii din invatamantul de stat, cursuri de zi, beneficiaza de reducere de 50% a costului transportului urban si interurban, pe baza de abonamente, cu trenul clasa a II-a, navele fluviale sau maritime, autobuzele unitatilor cu capital de stat.
    Elevii orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii ori plasament familial beneficiaza de transport gratuit in vacante, iar in perioada cursurilor scolare beneficiaza de prevederile alin. 1.
    Transportul urban si interurban pe baza de abonamente cu autobuzele unitatilor cu capital privat se deconteaza numai daca traseul mentionat pe abonament nu functioneaza autobuze ale unitatilor cu capital de stat, in perioada cursurilor scolare.
    6. Elevii din invatamantul de stat, cursuri de zi, in varsta de pana la 16 ani, ale caror venituri brute lunare pe membru de familie nu depasesc salariul minim brut pe tara indexat, pot beneficia, pe baza documentelor doveditoare de venituri, de sprijin financiar pentru procurarea rechizitelor scolare.
    Cuantumurile sprijinului financiar sunt urmatoarele:
    - pentru elevii
      din clasele   I    - a IV-a    - 4.000 lei;
    - pentru elevii
      din clasele a V-a  - a VIII-a  - 5.000 lei;
      pentru elevii
      din calsele a IX a   a XI a      6.000 lei.
                                                     


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 657/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 657 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 657/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu