E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 5 din actul Hotărârea 685 1993 modifica Hotărârea 343 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 685 1993 modifica Hotărârea 284 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 685 1993 modifica Hotărârea 258 1993
Articolul 7 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Hotărârea 177 1993
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 8 din actul Hotărârea 685 1993 modifica Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 4 din actul Hotărârea 685 1993 modifica Hotărârea 999 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Decretul-lege 118 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 1 din actul Hotărârea 685 1993 in legatura cu Legea 23 1969
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 685 din 29 noiembrie 1993

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna decembrie 1993

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din  8 decembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ca urmare a cresterii preturilor de consum se indexeaza cu 6,5% incepand cu luna decembrie 1993, urmatoarele venituri ale populatiei:
    a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R. si cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    b) pensiile agricultorilor;
    c) pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat si pensiile suplimentare pentru pensionarii militari;
    d) indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate;
    e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    f) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    h) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    i) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    j) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    k) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    l) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/ 1969;
    m) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    n) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993;
    o) indemnizatia lunara acordata in baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/ 1990, republicat.
    Art. 2
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/ 1993, devine 4.360 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 3
    Ajutorul care se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurari sociale de stat, militar si I.O.V.R. se stabileste la 36.800 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 30.400 lei.
    Art. 4
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza tinandu-se seama de modificarea prognozei indicelui preturilor la produsele alimentare pentru luna decembrie 1993 si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange, potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.500 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 14.525 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 5
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, se indexeaza cu 5,0%. Nivelurile acestor drepturi vor fi stabilite de catre Ministerul Tineretului si Sportului.
    Art. 6
    Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si al compensatiei acordate in baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul da baza.
    Art. 8
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu luna decembrie 1993, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica.
    (3) Sumele reprezentand rezultatele indexarii nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (4) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (5) Costul mesei calde si indemnizatia de hrana care se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie, vor fi majorate in limita a 3,0% peste procentul de 35,0% cu care au fost majorate pentru lunile octombrie si noiembrie 1993.
    Art. 9
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cel de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 10
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                   PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat, ministrul
                          muncii si protectiei sociale,
                          Dan Mircea Popescu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Florin Georgescu

    ANEXA 1

                          ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                - lei/zi -
                                                               -------------
  Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                               655
Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii
prescolari si gradinite speciale                                      780
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire
si invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial
recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a
deficientilor si invalizilor                                          830
Elevi din scolile speciale de reeducare                               770
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli comple-
mentare si de meserii, din scoli profesionale, din licee si
scoli postliceale                                                     830
Studenti                                                              960
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scoli speciale       1.090
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice
ale elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la
olimpiadele internationale                                            960
Copii in tabere, colonii si excursii                                  830
Copii in tabere internationale                                        960
  Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitatile sanitare                      1.000
Bolnavi internati in stationare de zi                                 520
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau
compartimente *)                                                      155
Copii 0 - 3 ani, internati in unitati sanitare                        480
Copii 3 - 16 ani internati in unitati sanitare                        870
Copii in crese cu program zilnic                                      500
Copii in crese cu program saptamanal                                  770
Copii in leagane de copii                                             770
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                         1.310
Bolnavi in leprozerii                                               1.680
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare                960
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile
de lapte                                                               70
Donatori de sange                                                   1.740
Bolnavi straini internati la Institutul National de
Gerontologie si Geriatrie                                           3.270
  Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                       810
Camine-spital pentru adulti                                           940
Camine pentru copii minori cu deficiente
si centre de primire minori                                           870
Cantine de ajutor social                                              770
-----------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.

    Activitate sportiva
  1. Activitatea sportiva de performanta
                                                                   - lei/zi -
------------------------------------------------------------------------------
                                          La cantine           La restaurante
              Actiunea                 (exclusiv regia)       (inclusiv regia)
------------------------------------------------------------------------------
  a) Competitii sportive interne:
- etapa pe localitate                       pana la 2.140             -
- etapa judeteana                           pana la 2.935        pana la 4.930
- etapa de zona (interjudeteana)
si divizia B                                pana la 3.375        pana la 5.720
- etapa finala, cupe, competitii cu
etape direct finale, divizia A, superliga   pana la 3.795        pana la 6.660
  b) Cantonamente, semicantonamente si tabere:
- organizate de cluburi si asociatii
sportive cu sportivii din sectiile
acestora                                    pana la 3.825        pana la 6.915
- organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Inva-
tamintului, federatii, alte institutii
centrale, cu sportivii din loturile
olimpice si nationale                       pana la 4.210        pana la 7.440
  c) Competitii si actiuni sportive inter-
nationale, inclusiv mesele oficiale:
- organizate de cluburi si asociatii
sportive                                    pana la 4.605        pana la 8.440
- organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Inva-
tamintului, federatii, alte institutii
centrale                                    pana la 5.025        pana la 8.940
  2. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
                                                                  - lei/zi -
                                                                 -------------
- competitii sportive interne                                       1.385
- cantonamente, semicantonamente si tabere                          1.460
- competitii sportive internationale                                1.810
    3. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k), l) si m), precum si cele pentru alimentatia de efort prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, in vigoare la 30 noiembrie 1993, pot fi indexate de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu 3%, corespunzator modificarii prognozei preturilor la produsele alimentare pentru luna decembrie.
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la solicitarea beneficiarilor si cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.


    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                                - lei/luna -
                                                               --------------
    I. Burse
1. Bursa pentru elevi                                                 9.990
2. Bursa de merit pentru elevi                                        2.990
3. Bursa de merit pentru studenti                                    34.820
4. Bursa sociala de studiu pentru studenti                           24.310
5. Bursa sociala de exceptie pentru studenti                         21.840
6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si
Ucraina primiti la studii in Romania si pentru cetatenii
straini bursieri ai statului roman:
  - pentru elevi                                                     27.000
  - pentru studenti                                                  34.820
  - pentru doctoranzi si postuniversitari                            37.600
    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993, in cuantumurile stabilite la 30 noiembrie 1993, se indexeaza cu 5%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                            PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
      Plafoanele prevazute in Hotararea           Plafoanele indexate de la
        Guvernului nr. 360/1991                      1 decembrie 1993
-----------------------------------------------------------------------------
            pana la 12.000                               pana la 100.000
           12.001   20.000                             100.001   145.000
              peste 20.000                                 peste 145.000SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 685/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 685 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 685/1993
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Hotărârea 343 1993
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Hotărârea 284 1993
privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamintul de stat, curs de zi
Hotărârea 258 1993
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul de Interne al Romaniei si Ministerul de Interne al Republicii Italiene in lupta impotriva traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope si impotriva criminalitatii organizate
Hotărârea 177 1993
cu privire la compensarea si indexarea salariilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepind cu 1 mai 1993
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Hotărârea 999 1990
privind reglementarea donarii de singe in scopuri terapeutice
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu