E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 6 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 343 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 285 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 284 1993
Articolul 8 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 177 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 5 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 999 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica articolul 16 din actul Decretul-lege 118 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din  2 noiembrie 1993

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din  8 noiembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pensiile de asigurari sociale de stat si I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, si pensiile agricultorilor se indexeaza astfel:
    a) cu 30% pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala;
    b) cu 25% pensiile pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, inclusiv indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, pensiile de urmas;
    c) cu 28% pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) cu 28% pensiile agricultorilor.

    Art. 2
    Cu procentul mediu de 28% se indexeaza urmatoarele categorii de venituri ale populatiei:
    a) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    b) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    c) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    d) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    e) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    f) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    g) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    h) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    i) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    j) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993;
    k) indemnizatiile lunare de 2.000 lei acordate in baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 4.150 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul ce se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 34.500 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 28.500 lei.
    Art. 5
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatilor sociale de stat se indexeaza in limita cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.400 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 14.100 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 6
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, se indexeaza cu 17,8%.
    Art. 7
    Cuantumurile burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si cu compensatia acordata in baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu luna octombrie 1993, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica si nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (3) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare se aplica de la 1 octombrie 1993.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat, ministrul
                       muncii si protectiei sociale,
                       Dan Mircea Popescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                     - lei/zi -
Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                                   635
Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii prescolari
si in gradinite speciale                                                  755
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire si
invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial recupe-
rabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficientilor
si invalizilor                                                            805
Elevi din scolile speciale de reeducare                                   745
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli complementare
si de meserii, din scoli profesionale, din licee si scoli postliceale     805
Studenti                                                                  930
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scoli speciale           1.060
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice ale
elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la olimpia-
dele internationale                                                       930
Copii in tabere, colonii si excursii                                      805
Copii in tabere internationale                                            930
Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                              970
Bolnavi internati in stationare de zi                                     505
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau compartimente*)    150
Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare                               465
Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                              845
Copii in crese cu program zilnic                                          485
Copii in crese cu program saptamanal                                      745
Copii in leagane de copii                                                 745
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                             1.270
Bolnavi in leprozerii                                                   1.630
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare                    930
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte           68
Donatori de sange                                                       1.690
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                            3.175
-------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate
beneficia mama copilului.

    Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                           785
Camine-spital pentru adulti                                               910
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori      845
Cantine de ajutor social                                                  745

    Activitatea sportiva
  I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                     - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 La cantine      La restaurante
              Actiunea                           (exclusiv         (inclusiv
                                                   regia)             regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
 - etapa pe localitate                          pana la 2.080            -
 - etapa judeteana                              pana la 2.850     pana la 4.785
 - etapa de zona (interjudeteana) si divizia B  pana la 3.275     pana la 5.555
 - etapa finala, cupe, competitii cu etape
direct finale, divizia A, superliga             pana la 3.685     pana la 6.465
b) Cantonamente, semicantonamente si tabere:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive
cu sportivii din sectiile acestora              pana la 3.715     pana la 6.715
 - organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Invata-
mintului, federatii, alte institutii centrale,
cu sportivii din loturile olimpice si nationale pana la 4.085     pana la 7.225
c) Competitii si actiuni sportive internatio-
nale, inclusiv mesele oficiale:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive  pana la 4.470     pana la 8.195
 - organizate de Departamentul sportului, Comi-
tetul Olimpic Roman, Ministerul Invatamantului,
federatii si alte institutii centrale           pana la 4.880     pana la 8.680
  II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
 - competitii sportive interne                               1.345
 - cantonamente, semicantonamente si tabere                  1.420
 - competitii sportive internationale                        1.755
  III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k),
l) si m), precum si cele pentru alimentatia de
efort prevazute in Normele privind reglementarea
unor probleme financiare in activitatea sportiva,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993,
in vigoare la 30 septembrie 1993, pot fi indexate
de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu
35%, corespunzator cresterii indicelui prognozat
al preturilor la produsele alimentare.
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
  Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la
solicitarea beneficiarilor si cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.


    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                                  - lei lunar -
                                                                  -------------
  I. Burse
1. Bursa pentru elevi                                                     9.700
2. Bursa de merit pentru elevi                                            2.900
3. Bursa de merit pentru studenti                                        27.100
4. Bursa de studiu pentru studenti                                       23.600
5. Bursa sociala pentru studenti                                         21.200
6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si Ucraina,
primiti la studii in Romania:
 - pentru studenti                                                       28.000
 - pentru postuniversitari                                               30.700

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993 se indexeaza cu 17,8%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                             PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                    - lei -
------------------------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute in                                Plafoanele indexate
Hotararea Guvernului nr. 360/1991
------------------------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                                         pana la 95.000
    12.001   20.000                                        95.001   138.000
    peste 20.000                                           peste 138.000
                                                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/1993
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Hotărârea 343 1993
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Hotărârea 284 1993
privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamintul de stat, curs de zi
Hotărârea 285 1993
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, din institutiile de invatamint superior de stat
Hotărârea 177 1993
cu privire la compensarea si indexarea salariilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepind cu 1 mai 1993
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Hotărârea 999 1990
privind reglementarea donarii de singe in scopuri terapeutice
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu