E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 6 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 343 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 285 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 284 1993
Articolul 8 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 177 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 5 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 999 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica articolul 16 din actul Decretul-lege 118 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din  2 noiembrie 1993

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din  8 noiembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pensiile de asigurari sociale de stat si I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, si pensiile agricultorilor se indexeaza astfel:
    a) cu 30% pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala;
    b) cu 25% pensiile pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, inclusiv indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, pensiile de urmas;
    c) cu 28% pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) cu 28% pensiile agricultorilor.

    Art. 2
    Cu procentul mediu de 28% se indexeaza urmatoarele categorii de venituri ale populatiei:
    a) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    b) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    c) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    d) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    e) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    f) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    g) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    h) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    i) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    j) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993;
    k) indemnizatiile lunare de 2.000 lei acordate in baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 4.150 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul ce se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 34.500 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 28.500 lei.
    Art. 5
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatilor sociale de stat se indexeaza in limita cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.400 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 14.100 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 6
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, se indexeaza cu 17,8%.
    Art. 7
    Cuantumurile burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si cu compensatia acordata in baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu luna octombrie 1993, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica si nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (3) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare se aplica de la 1 octombrie 1993.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat, ministrul
                       muncii si protectiei sociale,
                       Dan Mircea Popescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                     - lei/zi -
Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                                   635
Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii prescolari
si in gradinite speciale                                                  755
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire si
invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial recupe-
rabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficientilor
si invalizilor                                                            805
Elevi din scolile speciale de reeducare                                   745
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli complementare
si de meserii, din scoli profesionale, din licee si scoli postliceale     805
Studenti                                                                  930
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scoli speciale           1.060
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice ale
elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la olimpia-
dele internationale                                                       930
Copii in tabere, colonii si excursii                                      805
Copii in tabere internationale                                            930
Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                              970
Bolnavi internati in stationare de zi                                     505
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau compartimente*)    150
Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare                               465
Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                              845
Copii in crese cu program zilnic                                          485
Copii in crese cu program saptamanal                                      745
Copii in leagane de copii                                                 745
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                             1.270
Bolnavi in leprozerii                                                   1.630
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare                    930
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte           68
Donatori de sange                                                       1.690
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                            3.175
-------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate
beneficia mama copilului.

    Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                           785
Camine-spital pentru adulti                                               910
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori      845
Cantine de ajutor social                                                  745

    Activitatea sportiva
  I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                     - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 La cantine      La restaurante
              Actiunea                           (exclusiv         (inclusiv
                                                   regia)             regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
 - etapa pe localitate                          pana la 2.080            -
 - etapa judeteana                              pana la 2.850     pana la 4.785
 - etapa de zona (interjudeteana) si divizia B  pana la 3.275     pana la 5.555
 - etapa finala, cupe, competitii cu etape
direct finale, divizia A, superliga             pana la 3.685     pana la 6.465
b) Cantonamente, semicantonamente si tabere:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive
cu sportivii din sectiile acestora              pana la 3.715     pana la 6.715
 - organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Invata-
mintului, federatii, alte institutii centrale,
cu sportivii din loturile olimpice si nationale pana la 4.085     pana la 7.225
c) Competitii si actiuni sportive internatio-
nale, inclusiv mesele oficiale:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive  pana la 4.470     pana la 8.195
 - organizate de Departamentul sportului, Comi-
tetul Olimpic Roman, Ministerul Invatamantului,
federatii si alte institutii centrale           pana la 4.880     pana la 8.680
  II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
 - competitii sportive interne                               1.345
 - cantonamente, semicantonamente si tabere                  1.420
 - competitii sportive internationale                        1.755
  III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k),
l) si m), precum si cele pentru alimentatia de
efort prevazute in Normele privind reglementarea
unor probleme financiare in activitatea sportiva,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993,
in vigoare la 30 septembrie 1993, pot fi indexate
de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu
35%, corespunzator cresterii indicelui prognozat
al preturilor la produsele alimentare.
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
  Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la
solicitarea beneficiarilor si cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.


    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                                  - lei lunar -
                                                                  -------------
  I. Burse
1. Bursa pentru elevi                                                     9.700
2. Bursa de merit pentru elevi                                            2.900
3. Bursa de merit pentru studenti                                        27.100
4. Bursa de studiu pentru studenti                                       23.600
5. Bursa sociala pentru studenti                                         21.200
6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si Ucraina,
primiti la studii in Romania:
 - pentru studenti                                                       28.000
 - pentru postuniversitari                                               30.700

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993 se indexeaza cu 17,8%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                             PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                    - lei -
------------------------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute in                                Plafoanele indexate
Hotararea Guvernului nr. 360/1991
------------------------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                                         pana la 95.000
    12.001   20.000                                        95.001   138.000
    peste 20.000                                           peste 138.000
                                                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/1993
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Hotărârea 343 1993
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Hotărârea 284 1993
privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamintul de stat, curs de zi
Hotărârea 285 1993
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, din institutiile de invatamint superior de stat
Hotărârea 177 1993
cu privire la compensarea si indexarea salariilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepind cu 1 mai 1993
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Hotărârea 999 1990
privind reglementarea donarii de singe in scopuri terapeutice
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu