E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 61 1993
Articolul 6 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 343 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 51 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 285 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 284 1993
Articolul 8 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 177 1993
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 49 1991
Articolul 9 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Hotărârea 360 1991
Articolul 1 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Legea 42 1990
Articolul 5 din actul Hotărârea 587 1993 modifica Hotărârea 999 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 modifica articolul 16 din actul Decretul-lege 118 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu Decretul-lege 70 1990
Articolul 2 din actul Hotărârea 587 1993 in legatura cu articolul 14 din actul Legea 23 1969
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din  2 noiembrie 1993

cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din  8 noiembrie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pensiile de asigurari sociale de stat si I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, si pensiile agricultorilor se indexeaza astfel:
    a) cu 30% pensiile de asigurari sociale de stat pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime integrala;
    b) cu 25% pensiile pentru munca depusa si limita de varsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, inclusiv indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, pensiile de urmas;
    c) cu 28% pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat;
    d) cu 28% pensiile agricultorilor.

    Art. 2
    Cu procentul mediu de 28% se indexeaza urmatoarele categorii de venituri ale populatiei:
    a) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
    b) suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata;
    c) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificarile ulterioare;
    d) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr. 70/1990;
    e) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    f) ajutoarele ocazionale care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
    g) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii ori persoane;
    h) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
    i) indemnizatiile lunare acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat;
    j) indemnizatia lunara acordata in baza Legii nr. 51/1993;
    k) indemnizatiile lunare de 2.000 lei acordate in baza art. 16 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
    Art. 3
    Alocatia de stat pentru copii, in cuantumul reglementat prin Legea nr. 61/1993, devine 4.150 lei lunar pentru fiecare copil.
    Art. 4
    Ajutorul ce se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurari sociale de stat si I.O.V.R. se stabileste la 34.500 lei, iar in cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 28.500 lei.
    Art. 5
    (1) Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatilor sociale de stat se indexeaza in limita cresterii prognozate a preturilor la produsele alimentare si sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de sange potrivit Hotararii Guvernului nr. 999/1990, republicata, indexate cu coeficientul de crestere prognozata a preturilor la produsele alimentare, se stabilesc la 3.400 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sange si la 14.100 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a cincea donare.
    Art. 6
    Premiile, primele si alte drepturi de aceasta natura, prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993, se indexeaza cu 17,8%.
    Art. 7
    Cuantumurile burselor, ajutoarele sociale, precum si alte drepturi pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotarari, sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 8
    Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexarii sau in continuare se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la un an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat si cu compensatia acordata in baza Hotararii Guvernului nr. 177/1993, daca aceasta compensatie nu a fost inclusa in salariul de baza.
    Art. 9
    (1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, incepand cu luna octombrie 1993, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
    (2) Sumele reprezentand rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile la care se aplica si nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuinte din fondul de stat, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutii de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda salariatilor si pensionarilor pentru procurarea de proteze si produse ortopedice.
    (3) Plafoanele reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 360/1991, in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Se recomanda societatilor comerciale cu capital majoritar privat, precum si organizatiilor cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decat cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare se aplica de la 1 octombrie 1993.
    Art. 12
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat, ministrul
                       muncii si protectiei sociale,
                       Dan Mircea Popescu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     ALOCATIA ZILNICA DE HRANA
pentru consumul colectiv in unitatile sociale de stat
                                                                     - lei/zi -
Invatamant
Copii in gradinite cu program prelungit                                   635
Copii in gradinite cu program saptamanal, in case de copii prescolari
si in gradinite speciale                                                  755
Elevi si tineri din casele de copii, din unitatile de ocrotire si
invatamant special pentru deficienti recuperabili si partial recupe-
rabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficientilor
si invalizilor                                                            805
Elevi din scolile speciale de reeducare                                   745
Elevi din invatamantul primar si gimnazial, din scoli complementare
si de meserii, din scoli profesionale, din licee si scoli postliceale     805
Studenti                                                                  930
Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scoli speciale           1.060
Participanti la concursuri profesionale si cultural-artistice ale
elevilor si studentilor la fazele judetene si finale si la olimpia-
dele internationale                                                       930
Copii in tabere, colonii si excursii                                      805
Copii in tabere internationale                                            930
Sanatate
Bolnavi adulti internati in unitati sanitare                              970
Bolnavi internati in stationare de zi                                     505
Copii nou-nascuti prematur, in maternitati, sectii sau compartimente*)    150
Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare                               465
Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare                              845
Copii in crese cu program zilnic                                          485
Copii in crese cu program saptamanal                                      745
Copii in leagane de copii                                                 745
Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare                             1.270
Bolnavi in leprozerii                                                   1.630
Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare                    930
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte           68
Donatori de sange                                                       1.690
Bolnavi straini internati la Institutul National de Gerontologie
si Geriatrie                                                            3.175
-------------
    *) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia nou-nascutului poate
beneficia mama copilului.

    Asistenta sociala
Camine de batrani si pensionari                                           785
Camine-spital pentru adulti                                               910
Camine pentru copii minori cu deficiente si centre de primire minori      845
Cantine de ajutor social                                                  745

    Activitatea sportiva
  I. Activitatea sportiva de performanta
                                                                     - lei/zi -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                 La cantine      La restaurante
              Actiunea                           (exclusiv         (inclusiv
                                                   regia)             regia)
-------------------------------------------------------------------------------
a) Competitii sportive interne:
 - etapa pe localitate                          pana la 2.080            -
 - etapa judeteana                              pana la 2.850     pana la 4.785
 - etapa de zona (interjudeteana) si divizia B  pana la 3.275     pana la 5.555
 - etapa finala, cupe, competitii cu etape
direct finale, divizia A, superliga             pana la 3.685     pana la 6.465
b) Cantonamente, semicantonamente si tabere:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive
cu sportivii din sectiile acestora              pana la 3.715     pana la 6.715
 - organizate de Departamentul sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Invata-
mintului, federatii, alte institutii centrale,
cu sportivii din loturile olimpice si nationale pana la 4.085     pana la 7.225
c) Competitii si actiuni sportive internatio-
nale, inclusiv mesele oficiale:
 - organizate de cluburi si asociatii sportive  pana la 4.470     pana la 8.195
 - organizate de Departamentul sportului, Comi-
tetul Olimpic Roman, Ministerul Invatamantului,
federatii si alte institutii centrale           pana la 4.880     pana la 8.680
  II. Actiuni sportive, altele decat cele de performanta:
 - competitii sportive interne                               1.345
 - cantonamente, semicantonamente si tabere                  1.420
 - competitii sportive internationale                        1.755
  III. Drepturile stabilite la pct. 18 lit. k),
l) si m), precum si cele pentru alimentatia de
efort prevazute in Normele privind reglementarea
unor probleme financiare in activitatea sportiva,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 343/1993,
in vigoare la 30 septembrie 1993, pot fi indexate
de catre Ministerul Tineretului si Sportului cu
35%, corespunzator cresterii indicelui prognozat
al preturilor la produsele alimentare.
-------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
  Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse in prezenta anexa poate fi depasit la
solicitarea beneficiarilor si cu suportarea cheltuielilor de catre acestia.


    ANEXA 2

      BURSE, AJUTOARE SOCIALE SI ALTE DREPTURI PENTRU ELEVI SI STUDENTI
                                                                  - lei lunar -
                                                                  -------------
  I. Burse
1. Bursa pentru elevi                                                     9.700
2. Bursa de merit pentru elevi                                            2.900
3. Bursa de merit pentru studenti                                        27.100
4. Bursa de studiu pentru studenti                                       23.600
5. Bursa sociala pentru studenti                                         21.200
6. Burse pentru tineri romani din Republica Moldova si Ucraina,
primiti la studii in Romania:
 - pentru studenti                                                       28.000
 - pentru postuniversitari                                               30.700

    II. Ajutoarele sociale si alte drepturi acordate studentilor potrivit Hotararii Guvernului nr. 285/1993, precum si cele cuvenite elevilor drept sprijin financiar pentru procurarea de rechizite conform Hotararii Guvernului nr. 284/1993 se indexeaza cu 17,8%, iar nivelurile absolute vor fi stabilite de catre Ministerul Invatamantului.

    ANEXA 3

                             PLAFOANELE
in raport cu care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite
                                                                    - lei -
------------------------------------------------------------------------------
    Plafoanele prevazute in                                Plafoanele indexate
Hotararea Guvernului nr. 360/1991
------------------------------------------------------------------------------
    pana la 12.000                                         pana la 95.000
    12.001   20.000                                        95.001   138.000
    peste 20.000                                           peste 138.000
                                                                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/1993
Legea 61 1993
privind alocatia de stat pentru copii
Hotărârea 343 1993
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva
Legea 51 1993
privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952
Hotărârea 284 1993
privind atribuirea burselor scolare, burselor de merit si premiilor pentru elevii din invatamintul de stat, curs de zi
Hotărârea 285 1993
privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum si ajutoare sociale pentru studentii romani de la cursurile de zi, fara taxa de studiu, din institutiile de invatamint superior de stat
Hotărârea 177 1993
cu privire la compensarea si indexarea salariilor si stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, incepind cu 1 mai 1993
Legea 49 1991
privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
Hotărârea 360 1991
privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati
Legea 42 1990
pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989
Hotărârea 999 1990
privind reglementarea donarii de singe in scopuri terapeutice
Decretul-lege 118 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Decretul-lege 70 1990
privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale
Legea 23 1969
privind executarea pedepselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu