E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Hotărârea 261 2001 in legatura cu articolul 19 din actul Legea 19 2000
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Ordin 2120 1999
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 620 1992
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 406 1991
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 1223 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 671 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 647 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 559 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 481 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 478 1990
Articolul 22 din actul Hotărârea 261 2001 abrogă Hotărârea 407 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 261 din 22 februarie 2001

privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din  6 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) In sensul prezentei hotarari, termenii urmatori sunt definiti astfel:
    a) loc de munca: zona, spatiu strict delimitat, inzestrata cu mijloace de munca, utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier, si obiecte ale muncii, materii prime, materiale, semifabricate, organizata in vederea realizarii unei operatiuni, lucrari sau pentru indeplinirea unei functii de catre un executant individual sau colectiv cu pregatirea si indemanarea necesare, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii precizate;
    b) factor de risc de imbolnavire profesionala: insusire, stare, proces, fenomen, comportament, proprii elementelor implicate in procesul muncii, care pot provoca imbolnaviri profesionale.
    (2) Factorii de risc de imbolnavire profesionala cuprind factorii proprii mediului de munca: factorii fizici, chimici, biologici, denumiti in continuare noxe profesionale.
    Art. 2
    (1) Criteriile pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite sunt urmatoarele:
    a) prezenta in mediul de munca a noxelor profesionale fizice constand in zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice prevazute in Normele generale de protectie a muncii, care nu respecta limitele admise prevazute in aceste norme;
    b) raspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidentiat prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic, stabiliti prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
    c) morbiditatea, exprimata prin boli profesionale inregistrate la locul de munca in ultimii 15 ani.
    (2) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face cu respectarea dispozitiilor art. 7 si/sau art. 8, dupa caz, si cu indeplinirea cumulativa a criteriilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (1) lit. a) si c).
    (3) Pentru locurile de munca in care sunt prezente substante foarte periculoase notate cu Fp in anexele nr. 17 si 18 la Normele generale de protectie a muncii sau noxe profesionale biologice, care nu au prevazuta limita admisibila, simpla prezenta reprezinta noxa profesionala.
    Art. 3
    (1) Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face in cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau in:
    a) nominalizarea in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta incadrare, care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;
    b) expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;
    c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;
    d) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
    e) efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat, conform anexei nr. 2 sau 3;
    f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;
    g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4;
    i) stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (2) Pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite este obligatoriu ca noxa profesionala determinata sa se regaseasca ca efect asupra starii de sanatate si/sau ca noxa profesionala ce a avut efect asupra starii de sanatate sa se regaseasca in determinarile efectuate la locurile de munca.
    (3) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, prevazute in anexa nr. 1, au obligatia sa transmita lista cuprinzand bolile profesionale inregistrate in ultimii 15 ani, in termen de 15 zile de la data solicitarii, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: perioada de inregistrare, locul de munca, denumirea imbolnavirii, factorul nociv responsabil.
    (4) Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei, care au efectuat controlul medical, au obligatia sa transmita sinteza analizelor medicale in termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: locul de munca, numarul de persoane investigate, indicatorul biologic alterat, factorul nociv responsabil.
    Art. 4
    (1) Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite va cuprinde si se va acorda in baza urmatoarelor documente:
    a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevazute in anexa nr. 1, care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara in conditii normale;
    b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;
    c) copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3.
    (2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.
    Art. 5
    (1) Angajatorul este obligat sa depuna la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.
    (2) Modificarile intervenite referitoare la locurile de munca in conditii deosebite, lista cuprinzand activitatile si categoriile profesionale vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de catre angajator.
    (3) Angajatorul este obligat sa depuna lunar la casele teritoriale de pensii lista cuprinzand persoanele care in luna anterioara si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite.
    (4) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau comunicare a acestor documente se vor stabili prin hotarare a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Art. 6
    (1) Inspectia Muncii si Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale vor transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale lista cuprinzand locurile de munca in conditii deosebite si categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca.
    (2) Modelul listelor, termenele si modalitatile de depunere sau de comunicare a acestor documente se vor stabili de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 7
    Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se va face numai in situatia in care angajatorii au luat masurile tehnico-organizatorice potrivit Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si altor reglementari tehnice aplicabile.
    Art. 8
    (1) Angajatorii care si-au nominalizat locuri de munca in conditii deosebite si care nu se incadreaza in prevederile art. 7 sunt obligati ca pe o perioada de 6 ani de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa ia toate masurile tehnico-organizatorice pentru a normaliza conditiile de munca in conformitate cu Legea nr. 90/1996, republicata, cu Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii sau cu alte reglementari aplicabile in domeniu.
    (2) In perioada prevazuta la alin. (1) locurile de munca se considera incadrate in locuri de munca in conditii deosebite pe toata durata luarii masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca.
    (3) Angajatorii vor raporta semestrial inspectoratelor teritoriale de munca in a caror raza isi desfasoara activitatea respectiva realizarea masurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
    (4) La termenele scadente ale masurilor stabilite sau dupa perioada prevazuta la alin. (1) dispozitiile alin. (2) isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 9
    Angajatorii care au nominalizate locuri de munca in conditii deosebite sunt obligati, pe propria cheltuiala, sa ii supuna controlului medical periodic, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei, pe toti salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste conditii, prin institutii abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 10
    Incadrarea tuturor categoriilor de salariati in locurile de munca in conditii deosebite se face numai in cazul in care activitatea lor se desfasoara efectiv in aceste locuri de munca potrivit programului normal de lucru.
    Art. 11
    (1) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locurile de munca in conditii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat.
    (2) Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca se stabileste in conditiile legii.
    Art. 12
    Perioadele in care un salariat lucreaza permanent in locuri de munca in conditii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat conform sarcinii specifice, in raport cu functia indeplinita.
    Art. 13
    Perioada in care un salariat care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locului de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii.
    Art. 14
    (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfasurata in locuri de munca in conditii deosebite in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzand persoanele care au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii deosebite.
    (2) In cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotarare judecatoreasca, perioada lucrata in conditii deosebite.
    Art. 15
    Locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sunt considerate activitati desfasurate in conditii deosebite, cu exceptia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevazute ca fiind activitati desfasurate in locuri de munca in conditii speciale.
    Art. 16
    Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, in cel mult 90 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 17
    Expertizarea tehnica a locurilor de munca in conditii deosebite se efectueaza de angajator, inspectoratele teritoriale de munca, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii sau de alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 18
    Angajatorii care nu au primit aviz pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite pot formula plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Inspectia Muncii, care o va solutiona in termen de 30 de zile.
    Art. 19
    Costurile activitatilor de expertizare, de determinari de noxe, de control medical, precum si cele legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator.
    Art. 20
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2001.
    Art. 21
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, exploatare si prelucrare a materiilor prime nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 478/1990 privind locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I si a II-a de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992;
    c) Hotararea Guvernului nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) Hotararea Guvernului nr. 481/1990 privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) Hotararea Guvernului nr. 647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;
    f) Hotararea Guvernului nr. 671/1990 privind incadrarea in grupa I de munca in vederea pensionarii a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucuresti, in cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992;
    g) Hotararea Guvernului nr. 1.223/1990 privind incadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992;
    h) Hotararea Guvernului nr. 406/1991 privind locurile de munca, activitatile si categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Intreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza si Intreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucuresti ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 16 iunie 1992;
    i) Hotararea Guvernului nr. 620/1992 privind incadrarea in grupa I si a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor lucratori din activitatea de exploatare si transport forestier, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992;
    j) Hotararea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica;
    k) Hotararea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie 1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica;
    l) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 253/1M/7.503 din 7 august 1995 privind precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite din Serviciul de Telecomunicatii Speciale care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii;
    m) Ordinul comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 2.120/662/1999 privind incadrarea in grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999;
    n) orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    A. Institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru evidenta bolilor profesionale:
    a) institutele de sanatate publica - colectivul Epidemiologia bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune si comunicarea riscului;
    b) Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala - colectivul Statistica bolilor profesionale;
    c) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - compartimentul Supravegherea starii de sanatate si programe de sanatate publica.
    B. Institutii care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale:
    a) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;
    c) Inspectia Muncii, prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional;
    d) alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

    ANEXA 2

                                 FISA
de evaluare pentru incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b)
 _____________________________________________________________________________
|  |                |     Noxe    |                      |         |          |
|  |                | profesionale|                      |         |          |
|N | Locuri de munca| ce depasesc |Efectele asupra starii|         |          |
|r.|                |   limitele  |     de sanatate      |         |          |
|  |                |  admisibile |                      |         |          |
|c |________________|_____________|______________________|Concluzii|Observatii|
|r |Sectie,|Numarul |Noxa|Valoarea|Indicatorii| Factorul |         |          |
|t.|atelier|  de    |    |        | biologici |  (noxa)  |         |          |
|  |  etc. |angajati|    |        |           |  nociv   |         |          |
|  |       |        |    |        |           |incriminat|         |          |
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|0 |   1   |    2   |  3 |    4   |     5     |     6    |    7    |     8    |
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|
|__|_______|________|____|________|___________|__________|_________|__________|

              DIRECTOR,          SINDICAT,          REPREZENTANT CSSM,
            .............      ............       .....................

    ANEXA 3

                                 FISA
de evaluare pentru incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca prin aplicarea criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si c)
 _____________________________________________________________________________
|    | Locuri de munca | Noxe profesionale | Efectele asupra starii |         |
|Nr. |                 |    ce depasesc    |       de sanatate      |Concluzii|
|crt.|                 |limitele admisibile|                        |         |
|    |_________________|___________________|________________________|         |
|    |Sectie,| Numarul |  Noxa  | Valoarea |Morbiditatea| Factorul  |         |
|    |atelier|   de    |        |          | prin boli  |  (noxa)   |         |
|    |  etc. | angajati|        |          |profesionale|  nociv    |         |
|    |       |         |        |          |            |incriminat |         |
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
| 0  |   1   |     2   |    3   |     4    |      5     |     6     |    7    |
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|
|____|_______|_________|________|__________|____________|___________|_________|

              DIRECTOR,          SINDICAT,          REPREZENTANT CSSM,
            .............      ............       .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 261/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 261 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 261/2001
Legea 19 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Ordin 2120 1999
pentru incadrarea in grupa II de munca a unor locuri de munca si activitati din cadrul Societatii Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacau
Hotărârea 620 1992
privind incadrarea in grupa I si a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor lucratori din activitatea de exploatare si transport forestier
Hotărârea 406 1991
privind locurile de munca, activitatile si categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Intreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza si Intreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucuresti ce se incadreaza in grupa I si II de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare
Hotărârea 1223 1990
privind incadrarea in grupa a II-a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj
Hotărârea 671 1990
privind incadrarea in grupa I de munca in vederea pensionarii personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucuresti, in cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica
Hotărârea 647 1990
privind acordarea unor drepturi personalului din unitatile subordonate Ministerului Industriei Usoare
Hotărârea 559 1990
privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica si petrochimica
Hotărârea 481 1990
privind incadrarea personalului in grupele I si a II-a de munca de la locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite aparute dupa anul 1969 in unitatile Ministerului Industriei Metalurgice
Hotărârea 478 1990
privind locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale din Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si Intreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrita ce se incadreaza in grupele I si a II-a de munca in vederea pensionarii, precum si conditiile de pensionare
Hotărârea 407 1990
privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariatilor din unitatile de cercetare, explorare, si prelucrare a materiilor prime nucleare
Hotărârea 246 2007
privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Ordin 1093 2004
privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale
Hotărârea 613 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Hotărârea 1337 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Ordin 803 2001
privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala
Hotărârea 676 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Ordin 352 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
Ordin 340 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu