E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1574 2003 in legatura cu Ordin 39 2005
Articolul 2 din actul Hotărârea 1574 2003 completat de Hotărârea 2088 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 2088 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 2088 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1351 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1351 2004
Articolul 30 din actul Hotărârea 1574 2003 in legatura cu Ordin 492 2004
Hotărârea 1574 2003 in legatura cu Ordin 1033 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 403 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 403 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 1574 2003 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 403 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 403 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 403 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 292 2004
Articolul 23 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 292 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 292 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 292 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 292 2004
Hotărârea 1574 2003 in legatura cu Ordin 289 2004
Hotărârea 1574 2003 in legatura cu Ordin 137 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 6 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 6 2004
Articolul 23 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 6 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 6 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 1574 2003 modificat de Hotărârea 6 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1574 din 18 decembrie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  5 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale si principalele atributii

    Art. 1
    (1) Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteza, institutie publica cu personalitate juridica.
    (3) In subordinea Ministerului Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu.
    (4) Sediul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
    Art. 2
    (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie in mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    (2) Ministerul Finantelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfasurarea activitatilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apararii nationale si ordinii publice. Prin atributiile incredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;
    b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
    c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;
    d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
    e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solutionare a contestatiilor si de dezvoltare a unor relatii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta, conform competentelor;
    f) de contractare si administrare a datoriei publice;
    g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
    h) de exercitare a controlului financiar public intern;
    i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;
    j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal in domeniul contabilitatii;
    k) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.
    (3) Ministerul Finantelor Publice urmareste, pe termen mediu, indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana in domeniul sau de activitate.
    (4) Principiile care stau la baza activitatii Ministerului Finantelor Publice sunt:
    a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;
    c) intarirea autoritatii institutiei;
    d) perfectionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenta activitatii in toate domeniile sale de activitate;
    f) satisfacerea cerintelor partenerilor sociali;
    g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.
    Art. 3
    (1) In realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
    2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    3. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta informari Guvernului cu propuneri de imbunatatire;
    6. urmareste executia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    7. elaboreaza si aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar;
    10. analizeaza si avizeaza deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export si a exporturilor;
    11. monitorizeaza cheltuielile de personal prevazute in bugetul de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
    12. aproba, prin delegare de competente, modificari in fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;
    13. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
    14. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale bugetului de stat si care au influente asupra echilibrului bugetar;
    15. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare in vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza datoria publica, urmareste rambursarea acesteia si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    16. reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;
    17. avizeaza bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurari sociale;
    18. elaboreaza si actualizeaza metodologia privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;
    19. analizeaza programul de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selectie si prioritizare si al esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie a obiectivelor;
    20. coordoneaza monitorizarea intregului program de investitii publice;
    21. coordoneaza cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigura transpunerea acquisului comunitar si indrumarea metodologica unitara in acest domeniu;
    22. elaboreaza si actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
    23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publica, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;
    24. elaboreaza strategia in domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;
    25. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    26. administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, scop in care incheie conventii cu aceasta;
    27. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei Statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    28. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei Statului;
    29. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    30. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    31. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
    32. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;
    33. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;
    34. colaboreaza cu alte autoritati publice in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;
    35. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
    36. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;
    37. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    38. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    39. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economica a Guvernului;
    40. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul contabilitatii financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea acestuia in corelatie cu normele europene in domeniu;
    41. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;
    42. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici;
    43. elaboreaza proiecte de acte normative privind datoria publica si Trezoreria Statului;
    44. urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale in domeniul datoriei publice;
    45. elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative in realizarea acesteia;
    46. elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si asigura valorificarea acestora in conditiile legii;
    47. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    48. reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii, legale si eficiente, a fondurilor publice;
    49. indruma metodologic, organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern;
    50. realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;
    51. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
    52. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor;
    53. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    54. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata instantelor, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    55. asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societatii civile in problemele specifice activitatii sale;
    56. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;
    57. solutioneaza petitiile formulate de catre cetateni si adresate Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale;
    58. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor publice;
    59. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    60. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    61. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii;
    62. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    63. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista Finante Publice si Contabilitate", prin finantare din venituri proprii, conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii;
    64. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, asupra activitatii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    65. urmareste constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida rezultat din contravaloarea in lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale sau guvernele altor tari;
    66. asigura evidenta statistica a ajutoarelor externe nerambursabile;
    67. gestioneaza asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul Romaniei si de Comisia Europeana;
    68. asigura fundamentarea, coordonarea si realizarea activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;
    69. elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercita activitati de audit public intern la nivelul aparatului propriu;
    70. efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice.
    (2) Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dupa caz, sunt autorizate:
    a) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta sa;
    c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor varsaminte bugetare obligatorii in conditiile legii;
    d) sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    e) sa incheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    f) sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    g) sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    h) sa respinga situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele legale si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare;
    i) sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor sale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere, in conditiile legii.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.326, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    Art. 8
    (1) In cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza Agentia Nationala de Plati, cu un numar de 300 de posturi, avand structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) Agentia Nationala de Plati devine operationala in anul 2005.
    (3) Numarul de posturi prevazut la alin. (1) se asigura prin redistribuire in cadrul numarului de posturi aprobat ministerului, in conditiile legii.
    (4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, in functie de necesitatile de pregatire profesionala sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate in activitatile premergatoare functionarii Agentiei Nationale de Plati.
    Art. 9
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si din unitatile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (1) si (2), care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Finantelor Publice

    Art. 10
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercita de catre ministrul finantelor publice.
    (2) Ministrul finantelor publice reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (3) Ministrul finantelor publice indeplineste, in domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (4) Ministrul finantelor publice indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) Ministrul finantelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (8) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, si in subordinea carora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001.
    (9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor publice. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) In cazul in care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 12
    (1) Desemnarea secretarului de stat care are si calitatea de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitate de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
    Art. 13
    (1) Secretarul general al ministerului este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (3) Secretarul general al ministerului indeplineste si alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (4) In realizarea atributiilor ce ii revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este inalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, in conditiile legii.
    Art. 14
    Ministrul finantelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitatile sale subordonate, criterii in aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 15
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevazut la pct. I din anexa nr. 4, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conditiile legii.
    (3) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor subordonate: directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 16
    (1) Conducatorii unitatilor teritoriale, directori executivi, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc si se elibereaza din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.
    (2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se numesc persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publica din cadrul administratiilor finantelor publice municipale.
    Art. 17
    Ministerul Finantelor Publice are in dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar pentru activitati specifice numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 18
    (1) Prefecturile impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzatoare consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    SECTIUNEA 1
    Principalele obiective si atributii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 19
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiective principale urmatoarele:
    a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati acestora;
    b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;
    c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.
    (2) In realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;
    2. asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;
    3. elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;
    4. analizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenta;
    5. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;
    6. efectueaza monitorizarea depunerii de catre platitori a declaratiilor impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, precum si a platilor efectuate;
    7. initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;
    8. elaboreaza proceduri privind activitatea de asistenta, indrumare si informare a contribuabililor;
    9. asigura acordarea asistentei pentru contribuabili prin mijloace specifice;
    10. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;
    11. elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;
    12. elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;
    13. elaboreaza si editeaza materiale de specialitate in domeniul sau de activitate in vederea cunoasterii acestora de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    14. urmareste incurajarea conformarii voluntare prin oferirea de servicii de asistenta contribuabililor, facilitandu-le acestora indeplinirea obligatiilor fiscale;
    15. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
    16. elaboreaza si aplica proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;
    17. elaboreaza si aplica proceduri privind executarea silita;
    18. elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;
    19. exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal pe intreg teritoriul national, respectarii legislatiei in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenta potrivit legii;
    20. exercita prin organele sale de specialitate controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale;
    21. desfasoara activitati de investigare fiscala cu ocazia controlului;
    22. actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in conditiile legii;
    23. coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare;
    24. solutioneaza contestatiile si petitiile care au ca obiect obligatiile fiscale ale persoanelor fizice si juridice, conform prevederilor legale;
    25. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;
    26. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;
    27. analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora in nivelurile stabilite potrivit legii;
    28. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Comunitatii Europene;
    29. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
    30. incheie si deruleaza conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale in domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;
    31. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii internationale in domeniul sau de activitate;
    32. gestioneaza si coordoneaza schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adaugata si accize;
    33. colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe linia integrarii europene;
    34. asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de cooperare internationala in domeniul sau de activitate;
    35. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administratiei fiscale, avand ca scop mentinerea unei administratii fiscale unitare, stabile si armonizate;
    36. exercita controlul financiar preventiv propriu in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
    37. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului, cu exceptia functiilor care sunt in competenta de aprobare a ministrului finantelor publice;
    38. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si alte organisme specializate in acest domeniu;
    39. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de cheltuieli al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si programul de investitii si achizitii publice pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia;
    40. reprezinta statul in fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte activitati ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    41. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii, stabilitatii si solidaritatii sociale;
    42. exercita functia de audit public intern in conditiile legii;
    43. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in domeniul sau de activitate;
    44. elaboreaza, monitorizeaza si implementeaza sistemul de comunicare interna si externa si cadrul comunicational in scopul sustinerii activitatii sale;
    45. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii.
    (3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare in activitatea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este competenta.
    Art. 20
    In exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati.
    Art. 21
    In indeplinirea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:
    1. sa exercite nemijlocit si neingradit controlul fiscal, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    2. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    3. sa aplice sanctiunile prevazute de lege in competenta sa;
    4. sa aprobe inlesniri, in conditiile legii, restituiri si compensari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competenta;
    5. sa urmareasca si sa ia masuri in aplicarea legislatiei in materie de ajutor de stat, in domeniul sau de activitate conform competentelor;
    6. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror colectare este competenta potrivit legii;
    7. sa incheie protocoale de schimb de informatii, documente de colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    8. sa stabileasca orice alte masuri in conditiile prevazute de lege.
    Art. 22
    In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul sa solicite informatii de la celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si autoritati publice, de la societati financiar-bancare si de la alte persoane, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 23
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor de conducere, in conditiile legii.
    (2) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, exclusiv secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, este de 355.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile structurilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite in continuare structuri de administrare, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale structurilor de administrare se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevazute la alin. (3) si (4), care se semneaza de salariat si se aproba in conditiile legii.
    (6) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se numesc si se elibereaza din functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (7) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, care coordoneaza structurile de administrare, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti [cu exceptia celor prevazuti la art. 16 alin. (2)] ai administratiilor finantelor publice ale municipiilor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc si se elibereaza din functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (8) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc si se elibereaza din functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (9) In cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti un director executiv adjunct indeplineste si functia de administrator-sef care coordoneaza structurile de administrare si care este numit si eliberat din functie, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Art. 24
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de creditor bugetar prevazuta de lege, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile de administrare, pentru veniturile bugetare pe care le administreaza.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de operator, inscrie prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile sale de administrare, in calitate de agenti imputerniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, in conditiile legii.
    Art. 25
    (1) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui intre structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finantelor publice, conform art. 15 alin. (2).
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de administrare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    SECTIUNEA a 3-a
    Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    Art. 26
    (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala conduce Agentia Nationala de Administrare Fiscala si raspunde in fata ministrului finantelor publice pentru intreaga sa activitate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite ordine, in conditiile legii.
    (4) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate sa delege calitatea de ordonator secundar de credite.
    (5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala in relatia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.
    (6) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala indeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
    (7) In cazul in care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile cuvenite, il deleaga pe inlocuitor sa exercite aceste atributii.
    (8) Inlocuitorul propus de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fi numit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (9) Inlocuitorul indeplineste atributiile si sarcinile care ii sunt delegate de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin ordin.
    Art. 27
    Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru structurile de administrare, criterii in aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 28
    (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementarilor in vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.
    (3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 29
    Actele juridice emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 30
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 32
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 33
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                    a Ministerului Finantelor Publice

    Numarul maxim de posturi = 1.326,
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

                                    __________
                                   |          |
                                   | MINISTRU |
                                   |__________|
                                         |       ____________________________
                                         |   ___| DIRECTIA GENERALA JURIDICA |
                                         |  |   |____________________________|
                                         |  |    ____________________________
                                         |  |   |    UNITATEA CENTRALA DE    |
                                         |  |___| ARMONIZARE PENTRU AUDITUL  |
                                         |__|   |      PUBLIC INTERN*1)      |
                                         |  |   |____________________________|
                                         |  |    ____________________________
  _______________________________        |  |   |  DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC  |
 | PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |       |  |___|            INTERN          |
 |        CU MASS MEDIA*2)       |_______|      |____________________________|
 |_______________________________|       |
                                         |
              ...........................|
             :                           |
        _____:___________________________|_____________________.................
  _____|____ : _____|____   ____|_____   |      _____|__       |               :
 | SECRETAR |:| SECRETAR | | SECRETAR |  |     |SECRETAR|      |               :
 | DE STAT  |:| DE STAT  | | DE STAT  |  |     |DE STAT |      |               :
 |__________|:|__________| |__________|  |     |________|      |               :
       |     :      |           |        |           |     ____|__________     :
       |_____:______|___________|________|___________|____|               |    :
       |     :      |           | _______|________   |    |    SECRETAR   |    :
       |     :      |           ||                |  |    |    DE STAT    |    :
       |     :      |           ||SECRETAR GENERAL|..|    |_______________|    :
       |     :      |           ||________________| :|    |PRESEDINTE||  |     :
       |     :      |           | _________|______  :|    |__________||  |     :
       |     :      |           ||SECRETAR GENERAL| :|         :      |  |     :
       |     :      |           ||     ADJUNCT    | :|         :      |  |     :
       |     :      |           ||________________| :|         :      |  |     :
       |     :      |           |          |        :|         :      |  |     :
       | ....:......|...........|..........|........:|.........:......|..|.....:
       | :   :      | :       : |          | :       | :     : :   :  | :|     :
    ___|_:_  :      | :       : |          | :       | :     : :   : _| :|     :
 __|____ __|_:__   _|_:___   _:_|___    ___|_:_   ___|_:_  ..:.:.. :|  _:|___  :
|       |       | |       | |       |  |       | |       | :MODUL: :| |MODUL | :
|MODUL 1|MODUL 2| |MODUL 3| |MODUL 4|  |MODUL 5| |MODUL 6| :  7  : :| |  9   | :
|_______|_______| |_______| |_______|  |_______| |_______| :.....: :| |______| :
                                                                 __:|___       :
                                                                |       |      :
                                                                |MODUL 8|      :
                                                                |_______|      :
                                                                               :
                                                           .................   :
                                                          :AGENTIA NATIONALA:  :
                                                          :    DE PLATI     :..:
                                                          :.................:

    MODUL 1, MODUL 2

                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
       ________________________________|________________________________
      |               |              |                |                 |
      |               |   MODUL 1    |                |             MODUL 2
  ____|______   ______|______   _____|_______   ______|_______   _______|____
 | DIRECTIA  | |  DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | |   DIRECTIA   | |  DIRECTIA  |
 |GENERALA DE| | GENERALA DE | |REGLEMENTAREA| |  GENERALA A  | |GENERALA DE |
 | SINTEZA A | | PROGRAMARE  | |ACHIZITIILOR | |CONTABILITATII| |  CONTROL   |
 |POLITICILOR| |  BUGETARA   | | PUBLICE SI  | |   PUBLICE    | | FINANCIAR  |
 | BUGETARE  | |SECTORIALA SI| |PRIORITIZAREA| |              | |PREVENTIV*3)|
 |           | | SECURITATE  | |INVESTITIILOR| |              | |            |
 |           | |   SOCIALA   | |   PUBLICE   | |              | |            |
 |___________| |_____________| |_____________| |______________| |____________|


    MODUL 3

                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
        _____________________________|_______________________________
  _____|_______   ________|_________   ________|_________   _________|________
 | UNITATEA DE | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA GENERALA | |   DIRECTIA DE    |
 |MANAGEMENT A | |   A FINANTELOR   | | PENTRU ACORDURI, | |    EVALUARE A    |
 | TREZORERIEI | | PUBLICE EXTERNE  | |   COOPERARE SI   | |   VENITURILOR    |
 | STATULUI*1) | |                  | |DECONTARI EXTERNE | |BUGETULUI GENERAL |
 |             | |                  | |                  | |    CONSOLIDAT    |
 |_____________| |__________________| |__________________| |__________________|


    MODUL 4

                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
            _________________________|___________________
  _________|___________   ________|_________   __________|_____________
 |  DIRECTIA GENERALA  | | OFICIUL DE PLATI | |  DIRECTIA GENERALA DE  |
 | A FONDULUI NATIONAL | |  SI CONTRACTARE  | | ARMONIZARE LEGISLATIVA |
 |    DE PREADERARE    | |     PHARE*4)     | | SI INTEGRARE EUROPEANA |
 |_____________________| |__________________| |________________________|


    MODUL 5

                          __________________
                         | SECRETAR GENERAL |
                         |      ADJUNCT     |
                         |__________________|
             ______________________|________________
    ________|________   ________|________   ________|________
   |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA DE BUGET| |DIRECTIA GENERALA|
   |A POLITICILOR SI | |SI CONTABILITATE | |  A SERVICIILOR  |
   |   RESURSELOR    | |    INTERNA      | | ADMINISTRATIVE, |
   |     UMANE*5)    | |                 | |  PATRIMONIU SI  |
   |                 | |                 | |    ARHIVARE     |
   |_________________| |_________________| |_________________|


    MODUL 6

                                __________________
                               | SECRETAR DE STAT |
                               |__________________|
         _______________________________|________________________
  ______|___________   ______|______   ________|_______   _______|___________
 |DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA DE | |    DIRECTIA    | | DIRECTIA GENERALA |
 |  DE POLITICI SI  | |REGLEMENTARI | | PENTRU RELATIA | |DE REGLEMENTARI SI |
 |LEGISLATIE PRIVIND| |  CONTABILE  | |CU PARLAMENT, | |    CONTROL AL     |
 |    VENITURILE    | |             | | SINDICATELE SI | |ACTIVELOR STATULUI |
 |BUGETULUI GENERAL | |             | |   PATRONATUL   | |                   |
 |    CONSOLIDAT    | |             | |                | |                   |
 |__________________| |_____________| |________________| |___________________|


    MODUL 7

                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                              | PRESEDINTE  |
                              |_____________|
                                      |
                          ............|..........
                          :AGENTIA NATIONALA DE :
                          :ADMINISTRARE FISCALA :
                          :.....................:

    MODUL 8

                  __________________
                 | SECRETAR DE STAT |
                 |__________________|
                 | PRESEDINTE  |  |
                 |_____________|  |
                __________________|_____
               |  DIRECTIA GENERALA A   |
               |TEHNOLOGIEI INFORMATIEI |
               |________________________|

    MODUL 9

                  __________________
                 | SECRETAR DE STAT |
                 |__________________|
                 | PRESEDINTE  |  |
                 |_____________|  |
                       ___________|__________
                      |DIRECTIA DE AUTORIZARI|
                      |______________________|

------------
    *1) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *2) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *3) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *4) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *5) Include si Scoala de Finante Publice care functioneaza la nivel de directie.

    ANEXA 2

    STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

                                                  _____________________________
                                                 |MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE|
                                                 |_____________________________|
                            ____________                        :
                           |            |                       :
                           | PRESEDINTE |.......................:
                           |            |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                           |____________|                      _ _|_ _
                                 |                            |MODUL 1|
   ___________________________   |   _________________        |_______|
  |PURTATOR DE CUVANT, RELATII|  |  |DIRECTIA DE AUDIT|
  |   PUBLICE SI MASS MEDIA   |__|__|  PUBLIC INTERN  |
  |___________________________|  |  |_________________|
   ___________________________   |   _________________
  |SECRETARIATUL PERMANENT PE |  |  |                 |
  |      LANGA COMITETUL      |__|  |DIRECTIA JURIDICA|
  |     INTERMINISTERIAL      |  |  |                 |
  |___________________________|  |  |_________________|
                                 |
 ________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA GENERALA DE GESTIUNE A IMPOZITELOR SI CONTRIBUTIILOR|
|   |_____________________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA GENERALA DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETARE         |
|   |_____________________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA GENERALA DE INSPECTIE FISCALA                       |
|   |_____________________________________________________________|
|     |    _______________________________________________________
|     |___|DIRECTIA DE CONTROL FISCAL                             |
|     |   |_______________________________________________________|
|     |    _______________________________________________________
|     |___|DIRECTIA DE INVESTIGATII FISCALE                       |
|         |_______________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR            |
|   |_____________________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA DE COOPERARE INTERNATIONALA, PLANIFICARE SI         |
|   |RELATII INTERNATIONALE                                       |
|   |_____________________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA DE ORGANIZARE SI RESURSE UMANE                      |
|   |_____________________________________________________________|
|    _____________________________________________________________
|___|DIRECTIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA                            |
    |_____________________________________________________________|

    MODUL 1

            ____________
           | PRESEDINTE |____
           |____________|    |
                             |
                _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _
       ........|........      ..........|............
      :Directia generala:    :  Directiile generale  :
      :de administrare a:    :ale finantelor publice :
      :    marilor      :    :    judetene si a      :
      :  contribuabili  :    :municipiului Bucuresti :
      :.................:    :.......................:
                              ..........|.............
                             :Structurile municipale,:
                             : orasenesti, comunale  :
                             :.......................:


             STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NATIONALE DE PLATI

                                ____________________
                               |  SECRETAR DE STAT  |
                               |____________________|
                                         |
                                         |
            _____________________________|__________________________
           |                             |                          |
           |                             |                          |
 __________|________________    _________|____________    __________|__________
|  Directia Managementului  |  | Directia Financiar-  |  | Directia Tehnologia |
|      Platilor pentru      |  | Contabila, Bugete si |  |     Informatiei     |
| instrumente financiare UE |  |      Raportari       |  |                     |
|___________________________|  |______________________|  |_____________________|

    ANEXA 4

                                UNITATILE
aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                   Numarul maxim de posturi

    I. Institutii publice si unitati subordonate finantate de la bugetul de stat

    1. Oficiul Concurentei*)                                       400
    2. Agentia Nationala de Administrare Fiscala*)                355
    3. Directiile generale ale finantelor publice judetene,
       in subordinea carora functioneaza administratiile
       finantelor publice municipale, administratiile
       finantelor publice orasenesti si administratiile
       finantelor publice comunale; Directia generala a
       finantelor publice a municipiului Bucuresti in
       subordinea careia functioneaza administratiile
       finantelor publice ale sectoarelor municipiului
       Bucuresti; Directia generala de administrare a
       marilor contribuabili*)                                26.125

    II. Activitati care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice

    1. Tiparirea si difuzarea publicatiei Revista "Finante Publice si Contabilitate"*)

    III. Companii nationale asupra carora Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar

    1. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    2. Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.

------------
    *) Este organizat si functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 767/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Concurentei in subordinea Ministerului Finantelor Publice si urmeaza sa fie reorganizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.
    *) Au fost incluse si posturile aferente activitatii de control financiar stabilite pana in prezent conform art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare.
    *) Include si structurile de administrare din cadrul acestora.
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 1.515/2002 privind infiintarea pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii.

    NOTA:
    In numarul de posturi finantat de la bugetul de stat, repartizat directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt cuprinse 558 posturi aferente activitatii de control si de solutionare a contestatiilor preluate la Ministerul Finantelor Publice in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, finantate, in intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurarilor sociale de stat (213), bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (197), bugetul asigurarilor pentru somaj (148).
    In acelasi numar de posturi sunt cuprinse 45 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004 de la Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca.
    In acest numar este cuprinsa si reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui numar de 150 de posturi repartizate altor institutii pentru intarirea structurilor de integrare europeana.

    ANEXA 5

    MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI PENTRU ACTIVITATI SPECIFICE

________________________________________________________________________________
N            Unitatea           Tipul mijlocului  Numarul maxim     Consumul
r.                              de transport      aprobat (bucati)  maxim de
                                                                    carburant
c                                                                   pentru un
r                                                                   autovehicul
t.                                                                  (litri/luna)
________________________________________________________________________________
0              1                        2                 3               4
________________________________________________________________________________
1. Aparatul propriu*)
   a) pentru programe PHARE*1)
                                - autoturism              2               450
                                - autoturism de
                                teren                     1               450
   b) pentru transport marfa si
   persoane (delegatii)         - autovehicule            5               450
2. Agentia Nationala de
   Administrare Fiscala         - autoturism              5               300
3. Directiile generale ale      - autoturism      - cate 5 pentru
   finantelor publice judetene;                   fiecare
   Directia generala a                            D.G.F.P.*)             300
   finantelor publice a         - autoturism      - 3 pentru
   municipiului Bucuresti;                        D.G.A.M.C.*)           300
   Directia generala de         - autoturism      - cate 1 pentru
   administrare a marilor                         fiecare D.G.F.P.
   contribuabili                                  judeteana si 2
                                                  pentru D.G.F.P. a
                                                  municipiului
                                                  Bucuresti               450
                                - autovehicul     - cate 1 pentru
                                pentru            fiecare D.G.F.P.
                                transport de      judeteana si 2
                                valori la         pentru D.G.F.P. a
                                trezorerie        municipiului
                                                  Bucuresti               600
                                - autovehicul     - cate 2 pentru
                                pentru            fiecare D.G.F.P.
                                transport de      Arad, Bihor,
                                marfa             Constanta, Timis,
                                                  respectiv a
                                                  municipiului
                                                  Bucuresti si cate
                                                  1 pentru
                                                  celelalte
                                                  D.G.F.P.                400
4. Administratiile finantelor   - autoturism      - cate 1 pentru
   publice municipale si                          fiecare unitate         300
   orasenesti din municipiile   - autoturism      - cate 1 pentru
   si orasele cu peste 50.000                     fiecare
   de locuitori si din                            administratie a
   sectoarele municipiului                        finantelor
   Bucuresti                                      publice de sector       450
                                - autovehicul     - cate 1 pentru
                                pentru            fiecare unitate
                                transport de      care are in
                                valori la         structura
                                trezorerie        activitate de
                                                  trezorerie              600
                                - autovehicul     - cate 1 pentru
                                pentru transport  fiecare unitate         400
                                de marfa
5. Administratiile finantelor   - autoturism      - cate 1 pentru
   publice municipale si                          fiecare unitate
   orasenesti din municipii si                    care are in
   orase, altele decat cele                       structura
   prevazute la pct. 4                            activitate de
                                                  trezorerie              450
                                 - autovehicul    - cate 1 pentru
                                 pentru transport fiecare unitate
                                 de valori la     care are in
                                 trezorerie       structura
                                                  activitate de
                                                  trezorerie              600
________________________________________________________________________________
    *1) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) exclusiv numarul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.
    *) D.G.F.P. - Directia generala a finantelor publice; D.G.A.M.C. - Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

    NOTA:
    1. Directia generala a finantelor publice a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1574/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1574 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1574/2003
Ordin 39 2005
privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
Hotărârea 2088 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Hotărârea 1351 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Ordin 492 2004
privind aprobarea caracteristicilor siglei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Ordin 1033 2004
privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
Hotărârea 403 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Hotărârea 292 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Ordin 289 2004
privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale
Ordin 137 2004
pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor
Hotărârea 6 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu