E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 403 din 23 martie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 30 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 3, dupa punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu urmatorul cuprins:
    "61^1. initiaza masuri si participa, impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici in domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;"
    2. Alineatul (1) al articolului 3 se completeaza cu punctele 76 - 84 cu urmatorul cuprins:
    "76. programeaza, coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia si indeplineste rolul de coordonator national al asistentei in relatia cu Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia;
    77. asigura managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economica pe 5 ani, incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene;
    78. coordoneaza programarea si monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);
    79. asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala (SAPARD) si indeplineste functia de autoritate de management;
    80. realizeaza activitatile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE, ISPA si SAPARD), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordata de statele membre ale Uniunii Europene;
    81. coordoneaza elaborarea Planului national de dezvoltare, denumit in continuare PND, document de planificare strategica si programare financiara multianuala al Romaniei, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regionala si care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in perioada de preaderare si fondurile structurale si de coeziune dupa aderare;
    82. stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei si, dupa caz, aprobarii Guvernului;
    83. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;
    84. coordoneaza participarea Romaniei si indeplineste functia de punct national de contact la proiectele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile ale Uniunii Europene."
    3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.453, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."
    4. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    (1) In structura Ministerului Finantelor Publice se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si, la nivel de directie, Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune.
    (2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar functioneaza cu un numar total de 80 de posturi in anul 2005, din care 38 de posturi in anul 2004.
    (3) Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune functioneaza cu un numar total de 50 de posturi in anul 2005, din care 16 posturi in anul 2004."
    5. Alineatul (8) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru."
    6. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice" se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Posturile si personalul aferente anului 2004, care privesc activitatile autoritatilor prevazute la art. 8^1 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se transfera de la Ministerul Integrarii Europene la Ministerul Finantelor Publice.
    (2) In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrarii Europene vor incheia un protocol de predare-primire prin care vor fi reglementate transferurile de bunuri mobile, dreptul de utilizare pe perioada determinata de catre personalul ce urmeaza a fi transferat a actualelor locatii detinute in sediul Ministerului Integrarii Europene, cheltuielile de natura salariala, materiale si de capital, proportional cu numarul de posturi preluate de Ministerul Finantelor Publice, arhiva corespunzatoare, precum si programele de asistenta PHARE corespunzatoare in derulare.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat pe anul 2004, pe baza protocolului de predare-primire prevazut la alin. (2).
    (4) In actele normative in vigoare, pentru atributiile preluate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrarii Europene potrivit prezentei hotarari, denumirea "Ministerul Integrarii Europene" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice".
    (5) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrarii Europene vor demara masurile necesare in vederea amendarii memorandumurilor bilaterale in care Romania este parte si care au ca obiect PND, ISPA, PHARE si SAPARD.
    (6) Pana la intrarea in vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, personalului preluat de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrarii Europene ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale i se va aplica nivelul de salarizare al functiilor specifice Ministerului Integrarii Europene.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2004, cu exceptia art. II, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                               Numarul maxim de posturi = 1.453
                                               (exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetului ministrului)

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                      a Ministerului Finantelor Publice

                                     __________
                                    |          |
                                    | MINISTRU |
                                    |__________|
                                          |       ____________________________
                                          |   ___| DIRECTIA GENERALA JURIDICA |
                                          |  |   |____________________________|
                                          |  |    ____________________________
                                          |  |   | UNITATEA CENTRALA DE       |
                                          |__|___| ARMONIZARE PENTRU          |
                                          |  |   | AUDITUL PUBLIC INTERN*1)   |
                                          |  |   |____________________________|
                                          |  |    ____________________________
                                          |  |   | DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC   |
                                          |  |___|         INTERN             |
                                          |      |____________________________|
  _______________________________         |
 | PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |        |
 |        CU MASS MEDIA*2)       |________|
 |_______________________________|        |
           ...............................|
      ____:_______________________________|_________________.................
 ____|___ : ___|____  __|_____  ________  |  ____|___       |               :
|SECRETAR|:|SECRETAR||SECRETAR||SECRETAR| | |SECRETAR|      |               :
|DE STAT |:|DE STAT ||DE STAT ||DE STAT | | |DE STAT |      |               :
|________|:|________||________||________| | |________|      |               :
     |    :    |        |       |         |     |  _________|________       :
     |____:____|________|_______|_________|_____|_|                  |      :
     |    :    |        |       |  _______|__   | | SECRETAR DE STAT |      :
     |    :    |        |       | | SECRETAR |..| |__________________|      :
     |    :    |        |       | | GENERAL  | :| |PRESEDINTE| |    |       :
     |    :    |        |       | |__________| :| |__________| |    |       :
     |    :    |        |       |  ______|___  :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | SECRETAR | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | GENERAL  | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | ADJUNCT  | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | |__________| :|      :       |    |       :
     | ...:....|........|.......|.....|........:|......:.......|....|.......:
     | :  :    | :      | :    :|     | :       |:   : :      :|    |:      :
   __|_:_ :    | :      | :    :|     | :       |:   : :      :|    |:      :
 _|___ __|:_  _|_:_   __|_:  __:|_   _|_:_    __|:_  : :    __:|_  _|:__    :
|     |     ||     | |     ||     | |     |  |     | : :   |     ||     |   :
|MODUL|MODUL||MODUL| |MODUL||MODUL| |MODUL|  |MODUL| : :   |MODUL||MODUL|   :
|  1  |  2  ||  3  | |  4  ||  5  | |  6  |  |  7  | : :   |  8  ||  9  |   :
|_____|_____||_____| |_____||_____| |_____|  |_____| : :   |_____||_____|   :
                                                 ....:.:.....         ......:...
                                                :AGENTIA     :       :AGENTIA  :
                                                :NATIONALA DE:       :NATIONALA:
                                                :ADMINISTRARE:       :DE PLATI :
                                                :FISCALA     :       :.........:
                                                :............:

    MODUL 1, MODUL 2
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
       ________________________________|________________________________
      |               |              |                |                 |
      |               |   MODUL 1    |                |              MODUL 2
  ____|______   ______|______   _____|_______   ______|_______   _______|____
 | DIRECTIA  | |  DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | |   DIRECTIA   | |  DIRECTIA  |
 |GENERALA DE| | GENERALA DE | |REGLEMENTAREA| |  GENERALA A  | |GENERALA DE |
 | SINTEZA A | | PROGRAMARE  | |ACHIZITIILOR | |CONTABILITATII| |  CONTROL   |
 |POLITICILOR| |  BUGETARA   | | PUBLICE SI  | |   PUBLICE    | | FINANCIAR  |
 | BUGETARE  | |SECTORIALA SI| |PRIORITIZAREA| |              | |PREVENTIV*3)|
 |           | | SECURITATE  | |INVESTITIILOR| |              | |            |
 |           | |   SOCIALA   | |   PUBLICE   | |              | |            |
 |___________| |_____________| |_____________| |______________| |____________|


    MODUL 3
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
        _____________________________|_______________________________
  _____|_______   ________|_________   ________|_________   _________|________
 | UNITATEA DE | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA GENERALA | |   DIRECTIA DE    |
 |MANAGEMENT A | |   A FINANTELOR   | | PENTRU ACORDURI, | |    EVALUARE A    |
 | TREZORERIEI | | PUBLICE EXTERNE  | |   COOPERARE SI   | |   VENITURILOR    |
 | STATULUI*1) | |                  | |DECONTARI EXTERNE | |BUGETULUI GENERAL |
 |             | |                  | |                  | |    CONSOLIDAT    |
 |_____________| |__________________| |__________________| |__________________|


    MODUL 4
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
            _________________________|________________________________
 _________|_________   _______|________   ________|________   ________|________
| DIRECTIA GENERALA | |OFICIUL DE PLATI| |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA GENERALA|
|A FONDULUI NATIONAL| | SI CONTRACTARE | |  DE ARMONIZARE  | |  NOTIFICARE SI  |
|   DE PREADERARE   | |    PHARE*4)    | |  LEGISLATIVA SI | | URMARIRE AJUTOR |
|                   | |                | |    INTEGRARE    | |DE STAT, PRACTICI|
|                   | |                | |    EUROPEANA    | |   NELOIALE SI   |
|                   | |                | |                 | |     PRETURI     |
|                   | |                | |                 | |   REGLEMENTATE  |
|___________________| |________________| |_________________| |_________________|


    MODUL 5
                            __________________
                           | SECRETAR DE STAT |
                           |__________________|
                    ________________|_________________
          _________|_________              ___________|___________
         | AUTORITATEA DE    |            | AUTORITATEA DE        |
         | MANAGEMENT PENTRU |            | MANAGEMENT PENTRU     |
         | CADRUL DE SPRIJIN |            | FONDUL DE COEZIUNE*6) |
         | COMUNITAR*5)      |            |                       |
         |___________________|            |_______________________|
          _________|________
   ______|________   _______|_____
  | DIRECTIA PLAN | | DIRECTIA    |
  | NATIONAL DE   | | COORDONAREA |
  | DEZVOLTARE    | | PROGRAMULUI |
  |               | | PHARE       |
  |_______________| |_____________|


    MODUL 6
                              __________________
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |__________________|
                              ________|_________
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |      ADJUNCT     |
                             |__________________|
                 ______________________|____________________
        ________|________     _________|_______     ________|________
       |DIRECTIA GENERALA|   |DIRECTIA DE BUGET|   |DIRECTIA GENERALA|
       |A POLITICILOR SI |   |SI CONTABILITATE |   |  A SERVICIILOR  |
       |   RESURSELOR    |   |    INTERNA      |   | ADMINISTRATIVE, |
       |     UMANE*7)    |   |                 |   |  PATRIMONIU SI  |
       |                 |   |                 |   |    ARHIVARE     |
       |_________________|   |_________________|   |_________________|


    MODUL 7
                                __________________
                               | SECRETAR DE STAT |
                               |__________________|
         _______________________________|_________________________
  ______|___________   ______|______   ________|_______   ________|___________
 |DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA DE | |    DIRECTIA    | | DIRECTIA GENERALA  |
 |  DE POLITICI SI  | |REGLEMENTARI | | PENTRU RELATIA | |   DE REGLEMENTARE  |
 |LEGISLATIE PRIVIND| |  CONTABILE  | |CU PARLAMENT, | |    IN DOMENIUL     |
 |    VENITURILE    | |             | | SINDICATELE SI | | ACTIVELOR STATULUI |
 |BUGETULUI GENERAL | |             | |   PATRONATUL   | |                    |
 |    CONSOLIDAT    | |             | |                | |                    |
 |__________________| |_____________| |________________| |____________________|


    MODUL 8
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                              | PRESEDINTE  |  |
                              |_____________|  |
                             __________________|_____
                            |  DIRECTIA GENERALA A   |
                            |TEHNOLOGIEI INFORMATIEI |
                            |________________________|


    MODUL 9
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                              | PRESEDINTE  |  |
                              |_____________|  |
                                    ___________|__________
                                   |DIRECTIA DE AUTORIZARI|
                                   |______________________|
------------
    *1) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *2) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *3) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata.
    *4) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *5) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *6) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie coordonatoare a Programelor ISPA si SAPARD.
    *7) Include si Scoala de Finante Publice care functioneaza la nivel de directie.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 403/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 403 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu