E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 403 din 23 martie 2004

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 30 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 3, dupa punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu urmatorul cuprins:
    "61^1. initiaza masuri si participa, impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala a functionarilor publici in domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;"
    2. Alineatul (1) al articolului 3 se completeaza cu punctele 76 - 84 cu urmatorul cuprins:
    "76. programeaza, coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia si indeplineste rolul de coordonator national al asistentei in relatia cu Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia;
    77. asigura managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economica pe 5 ani, incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene;
    78. coordoneaza programarea si monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);
    79. asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala (SAPARD) si indeplineste functia de autoritate de management;
    80. realizeaza activitatile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE, ISPA si SAPARD), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordata de statele membre ale Uniunii Europene;
    81. coordoneaza elaborarea Planului national de dezvoltare, denumit in continuare PND, document de planificare strategica si programare financiara multianuala al Romaniei, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regionala si care fundamenteaza fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana in perioada de preaderare si fondurile structurale si de coeziune dupa aderare;
    82. stabileste, impreuna cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportari periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei si, dupa caz, aprobarii Guvernului;
    83. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;
    84. coordoneaza participarea Romaniei si indeplineste functia de punct national de contact la proiectele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile ale Uniunii Europene."
    3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.453, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."
    4. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    (1) In structura Ministerului Finantelor Publice se organizeaza, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si, la nivel de directie, Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune.
    (2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar functioneaza cu un numar total de 80 de posturi in anul 2005, din care 38 de posturi in anul 2004.
    (3) Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune functioneaza cu un numar total de 50 de posturi in anul 2005, din care 16 posturi in anul 2004."
    5. Alineatul (8) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Ministrul finantelor publice este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru."
    6. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice" se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Posturile si personalul aferente anului 2004, care privesc activitatile autoritatilor prevazute la art. 8^1 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se transfera de la Ministerul Integrarii Europene la Ministerul Finantelor Publice.
    (2) In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrarii Europene vor incheia un protocol de predare-primire prin care vor fi reglementate transferurile de bunuri mobile, dreptul de utilizare pe perioada determinata de catre personalul ce urmeaza a fi transferat a actualelor locatii detinute in sediul Ministerului Integrarii Europene, cheltuielile de natura salariala, materiale si de capital, proportional cu numarul de posturi preluate de Ministerul Finantelor Publice, arhiva corespunzatoare, precum si programele de asistenta PHARE corespunzatoare in derulare.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat pe anul 2004, pe baza protocolului de predare-primire prevazut la alin. (2).
    (4) In actele normative in vigoare, pentru atributiile preluate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrarii Europene potrivit prezentei hotarari, denumirea "Ministerul Integrarii Europene" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice".
    (5) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Integrarii Europene vor demara masurile necesare in vederea amendarii memorandumurilor bilaterale in care Romania este parte si care au ca obiect PND, ISPA, PHARE si SAPARD.
    (6) Pana la intrarea in vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, personalului preluat de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Integrarii Europene ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale i se va aplica nivelul de salarizare al functiilor specifice Ministerului Integrarii Europene.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2004, cu exceptia art. II, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                               Numarul maxim de posturi = 1.453
                                               (exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetului ministrului)

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
                      a Ministerului Finantelor Publice

                                     __________
                                    |          |
                                    | MINISTRU |
                                    |__________|
                                          |       ____________________________
                                          |   ___| DIRECTIA GENERALA JURIDICA |
                                          |  |   |____________________________|
                                          |  |    ____________________________
                                          |  |   | UNITATEA CENTRALA DE       |
                                          |__|___| ARMONIZARE PENTRU          |
                                          |  |   | AUDITUL PUBLIC INTERN*1)   |
                                          |  |   |____________________________|
                                          |  |    ____________________________
                                          |  |   | DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC   |
                                          |  |___|         INTERN             |
                                          |      |____________________________|
  _______________________________         |
 | PURTATOR DE CUVANT SI RELATII |        |
 |        CU MASS MEDIA*2)       |________|
 |_______________________________|        |
           ...............................|
      ____:_______________________________|_________________.................
 ____|___ : ___|____  __|_____  ________  |  ____|___       |               :
|SECRETAR|:|SECRETAR||SECRETAR||SECRETAR| | |SECRETAR|      |               :
|DE STAT |:|DE STAT ||DE STAT ||DE STAT | | |DE STAT |      |               :
|________|:|________||________||________| | |________|      |               :
     |    :    |        |       |         |     |  _________|________       :
     |____:____|________|_______|_________|_____|_|                  |      :
     |    :    |        |       |  _______|__   | | SECRETAR DE STAT |      :
     |    :    |        |       | | SECRETAR |..| |__________________|      :
     |    :    |        |       | | GENERAL  | :| |PRESEDINTE| |    |       :
     |    :    |        |       | |__________| :| |__________| |    |       :
     |    :    |        |       |  ______|___  :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | SECRETAR | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | GENERAL  | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | | ADJUNCT  | :|      :       |    |       :
     |    :    |        |       | |__________| :|      :       |    |       :
     | ...:....|........|.......|.....|........:|......:.......|....|.......:
     | :  :    | :      | :    :|     | :       |:   : :      :|    |:      :
   __|_:_ :    | :      | :    :|     | :       |:   : :      :|    |:      :
 _|___ __|:_  _|_:_   __|_:  __:|_   _|_:_    __|:_  : :    __:|_  _|:__    :
|     |     ||     | |     ||     | |     |  |     | : :   |     ||     |   :
|MODUL|MODUL||MODUL| |MODUL||MODUL| |MODUL|  |MODUL| : :   |MODUL||MODUL|   :
|  1  |  2  ||  3  | |  4  ||  5  | |  6  |  |  7  | : :   |  8  ||  9  |   :
|_____|_____||_____| |_____||_____| |_____|  |_____| : :   |_____||_____|   :
                                                 ....:.:.....         ......:...
                                                :AGENTIA     :       :AGENTIA  :
                                                :NATIONALA DE:       :NATIONALA:
                                                :ADMINISTRARE:       :DE PLATI :
                                                :FISCALA     :       :.........:
                                                :............:

    MODUL 1, MODUL 2
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                                       |
       ________________________________|________________________________
      |               |              |                |                 |
      |               |   MODUL 1    |                |              MODUL 2
  ____|______   ______|______   _____|_______   ______|_______   _______|____
 | DIRECTIA  | |  DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | |   DIRECTIA   | |  DIRECTIA  |
 |GENERALA DE| | GENERALA DE | |REGLEMENTAREA| |  GENERALA A  | |GENERALA DE |
 | SINTEZA A | | PROGRAMARE  | |ACHIZITIILOR | |CONTABILITATII| |  CONTROL   |
 |POLITICILOR| |  BUGETARA   | | PUBLICE SI  | |   PUBLICE    | | FINANCIAR  |
 | BUGETARE  | |SECTORIALA SI| |PRIORITIZAREA| |              | |PREVENTIV*3)|
 |           | | SECURITATE  | |INVESTITIILOR| |              | |            |
 |           | |   SOCIALA   | |   PUBLICE   | |              | |            |
 |___________| |_____________| |_____________| |______________| |____________|


    MODUL 3
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
        _____________________________|_______________________________
  _____|_______   ________|_________   ________|_________   _________|________
 | UNITATEA DE | |DIRECTIA GENERALA | |DIRECTIA GENERALA | |   DIRECTIA DE    |
 |MANAGEMENT A | |   A FINANTELOR   | | PENTRU ACORDURI, | |    EVALUARE A    |
 | TREZORERIEI | | PUBLICE EXTERNE  | |   COOPERARE SI   | |   VENITURILOR    |
 | STATULUI*1) | |                  | |DECONTARI EXTERNE | |BUGETULUI GENERAL |
 |             | |                  | |                  | |    CONSOLIDAT    |
 |_____________| |__________________| |__________________| |__________________|


    MODUL 4
                              __________________
                             | SECRETAR DE STAT |
                             |__________________|
            _________________________|________________________________
 _________|_________   _______|________   ________|________   ________|________
| DIRECTIA GENERALA | |OFICIUL DE PLATI| |DIRECTIA GENERALA| |DIRECTIA GENERALA|
|A FONDULUI NATIONAL| | SI CONTRACTARE | |  DE ARMONIZARE  | |  NOTIFICARE SI  |
|   DE PREADERARE   | |    PHARE*4)    | |  LEGISLATIVA SI | | URMARIRE AJUTOR |
|                   | |                | |    INTEGRARE    | |DE STAT, PRACTICI|
|                   | |                | |    EUROPEANA    | |   NELOIALE SI   |
|                   | |                | |                 | |     PRETURI     |
|                   | |                | |                 | |   REGLEMENTATE  |
|___________________| |________________| |_________________| |_________________|


    MODUL 5
                            __________________
                           | SECRETAR DE STAT |
                           |__________________|
                    ________________|_________________
          _________|_________              ___________|___________
         | AUTORITATEA DE    |            | AUTORITATEA DE        |
         | MANAGEMENT PENTRU |            | MANAGEMENT PENTRU     |
         | CADRUL DE SPRIJIN |            | FONDUL DE COEZIUNE*6) |
         | COMUNITAR*5)      |            |                       |
         |___________________|            |_______________________|
          _________|________
   ______|________   _______|_____
  | DIRECTIA PLAN | | DIRECTIA    |
  | NATIONAL DE   | | COORDONAREA |
  | DEZVOLTARE    | | PROGRAMULUI |
  |               | | PHARE       |
  |_______________| |_____________|


    MODUL 6
                              __________________
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |__________________|
                              ________|_________
                             | SECRETAR GENERAL |
                             |      ADJUNCT     |
                             |__________________|
                 ______________________|____________________
        ________|________     _________|_______     ________|________
       |DIRECTIA GENERALA|   |DIRECTIA DE BUGET|   |DIRECTIA GENERALA|
       |A POLITICILOR SI |   |SI CONTABILITATE |   |  A SERVICIILOR  |
       |   RESURSELOR    |   |    INTERNA      |   | ADMINISTRATIVE, |
       |     UMANE*7)    |   |                 |   |  PATRIMONIU SI  |
       |                 |   |                 |   |    ARHIVARE     |
       |_________________|   |_________________|   |_________________|


    MODUL 7
                                __________________
                               | SECRETAR DE STAT |
                               |__________________|
         _______________________________|_________________________
  ______|___________   ______|______   ________|_______   ________|___________
 |DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA DE | |    DIRECTIA    | | DIRECTIA GENERALA  |
 |  DE POLITICI SI  | |REGLEMENTARI | | PENTRU RELATIA | |   DE REGLEMENTARE  |
 |LEGISLATIE PRIVIND| |  CONTABILE  | |CU PARLAMENT, | |    IN DOMENIUL     |
 |    VENITURILE    | |             | | SINDICATELE SI | | ACTIVELOR STATULUI |
 |BUGETULUI GENERAL | |             | |   PATRONATUL   | |                    |
 |    CONSOLIDAT    | |             | |                | |                    |
 |__________________| |_____________| |________________| |____________________|


    MODUL 8
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                              | PRESEDINTE  |  |
                              |_____________|  |
                             __________________|_____
                            |  DIRECTIA GENERALA A   |
                            |TEHNOLOGIEI INFORMATIEI |
                            |________________________|


    MODUL 9
                               __________________
                              | SECRETAR DE STAT |
                              |__________________|
                              | PRESEDINTE  |  |
                              |_____________|  |
                                    ___________|__________
                                   |DIRECTIA DE AUTORIZARI|
                                   |______________________|
------------
    *1) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *2) Include si Serviciul de comunicare si relatii publice.
    *3) Organizarea si functionarea sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata.
    *4) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie.
    *5) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie generala.
    *6) Se organizeaza si functioneaza la nivel de directie coordonatoare a Programelor ISPA si SAPARD.
    *7) Include si Scoala de Finante Publice care functioneaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 403/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 403 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu