E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 28 august 1997

privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 29 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, al art. 64 alin. 2 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe caile ferate romane, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al art. 1, lit. h), din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania, anexa la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe aceeasi data se abroga: Decretul nr. 2171 din 29 iulie 1929 privind aprobarea Regulamentului de transport al Cailor Ferate Romane, publicat in Monitorul Oficial nr. 189 din 27 august 1929 si prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor feroviare din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 425 din 8 mai 1975 publicata in Buletinul Oficial nr. 44 din 10 mai 1975 privind aprobarea Programului de masuri pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto si pe apa, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, pe baza propunerilor Companiei Nationale "Caile Ferate Romane", va emite norme de aplicare a Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania.

                      PRIM-MINISTRU
                      VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul transporturilor,
                           Traian Basescu

                           Ministru de stat,
                           ministrul industriei si
                           comertului,
                           Calin Popescu-Tariceanu


    Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si sfera de aplicare
    1.1. Regulamentul are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligatiile si raspunderile transportatorilor feroviari si clientilor in efectuarea transporturilor pe caile ferate din Romania.
    1.2. Regulamentul se aplica expeditiilor transporturilor publice de calatori, bagaje, marfuri si alte bunuri care se executa de transportatori feroviari autorizati in Romania.
    1.3. Transporturile publice feroviare se executa pe baza de contract de transport.
    In traficul intern contractul de transport se incheie si se executa in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale reglementarilor in vigoare.
    Contractul de transport in traficul international se incheie si se executa in conformitate cu acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte.
    1.4. Daca interesul public sau nevoile exploatarii cer, calea ferata poate decide ca:
    1.4.1. - serviciul si traficul sa fie suspendate total sau partial;
    1.4.2. - unele expeditii sa fie excluse de la transport sau primite numai in anumite conditii;
    1.4.3. - anumite expeditii sa se bucure de prioritate.
    Aceste masuri trebuie facute publice.
    1.5. In caz de necesitate, transporturile militare se vor efectua neintrerupt.
    Art. 2
    Termeni din regulament
    Intelesul termenilor folositi in prezentul Regulament este aratat in anexa.
    Art. 3
    Raspunderea caii ferate pentru agentii sai
    3.1. Calea ferata este raspunzatoare de greselile sau abuzurile comise de agentii aflati in serviciul ei, precum si de cele ale altor persoane care participa, din dispozitia ei, la executarea unui transport cu care s-a insarcinat.
    3.2. In cazul in care, la cererea celui interesat, agentii caii ferate sau alte persoane intocmesc documente de transport fac traduceri sau alte servicii care nu cad in sarcina caii ferate, se considera ca lucreaza in contul si pe raspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.
    3.3. Calea ferata nu raspunde de bagajele incredintate in statii si trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevazute la art. 3.1.
    Art. 4
    Tarife. Intelegeri speciale
    4.1. La stabilirea si aplicarea tarifelor caii ferate se are in vedere acoperirea costurilor si obtinerea unui minim de profit, in conditiile de performanta si constrangeri financiare conform reglementarilor legale in vigoare.
    4.2. Tarifele de transport se modifica conform criteriilor stabilite prin lege.
    4.3. Pretul prestatiei de transport se stabileste conform tarifului caii ferate valabil in momentul incheierii contractului de transport. Tariful caii ferate trebuie sa contina elementele necesare pentru calculul tarifelor de transport si a celor accesorii, precum si, daca este cazul, conditiile de convertire a valutei.
    4.4. Calea ferata va elabora tarife directe formate din cumularea tarifelor fiecarei cai ferate (transportatori feroviari autorizati), care vor sta la baza stabilirii pretului transporturilor si a lichidarii conturilor dintre caile ferate.
    4.5. Tarifele cailor ferate se publica in Buletinul comercial CFR si se aplica in aceleasi conditii, uniform tuturor clientilor. Tarifele pentru calatori sunt aduse la cunostinta publica si prin alte mijloace de informare in masa, inclusiv prin afisare in statii.
    4.6. Calea ferata acorda reduceri tarifare in baza unor acte normative cu asigurarea compensarilor aferente de catre autoritatea, agentul, respectiv organizatia care a solicitat reducerea.
    4.7. Calea ferata poate stabili conditii care comporta reduceri de tarife sau alte avantaje, in conditiile legii.
    La aceleasi conditii calea ferata asigura un tratament asemanator.
    Calea ferata poate acorda reduceri tarifare in scopuri comerciale.
    4.8. Calea ferata este in drept sa perceapa si alte sume neprevazute in tarife, ca urmare a unor costuri provocate de clienti, efectuate de aceasta in timpul transportului. Aceste costuri trebuie justificate si decontate separat pe documentul de transport, anexandu-se documentele justificative.
    4.9. Tarifele caii ferate intra in vigoare dupa publicare.
    4.10.Tarifele, normele si instructiunile de serviciu nu pot deroga de la Regulament.
    Art. 5
    Cursul de schimb al monedelor
    In conditiile aplicarii tarifelor (tarife de import-export, transport international si altele similare), care, potrivit legii, se pot incasa in valuta, calea ferata trebuie sa faca public, conform art. 4.5, cursul de schimb la care efectueaza convertirea sumelor in moneda straina si acceptarea la plata a monedelor straine.
    Art. 6
    Sesizari
    6.1. Sesizarile clientilor care necesita rezolvari operative se adreseaza sefului statiei, respectiv sefului de tren, in caz ca trenul este in mers. Acestia sunt obligati sa ia masurile de rezolvare care se impun in limita competentelor lor.
    6.2. Sesizarile publicului se pot adresa verbal sau in scris si se inregistreaza in registrul de sesizari care se afla in fiecare statie.
    6.3. Calea ferata va raspunde in scris petitionarului in termen de 30 de zile.
    Art. 7
    Raspunderea in caz de accident nuclear
    Calea ferata este scutita de raspunderea ce ii revine potrivit Regulamentului, cand paguba a fost cauzata de un accident nuclear si daca, in aplicarea legilor si regulamentelor care reglementeaza raspunderea in domeniul energiei nucleare, cel care exploateaza o instalatie nucleara sau o alta persoana care il substituie sunt raspunzatori de aceasta paguba.

    TITLUL II
    Transportul calatorilor si bagajelor

    CAP. 1
    Transportul calatorilor

    Art. 8
    Conditiile de acceptare la transport
    8.1. - Calea ferata efectueaza transporturile de calatori conform Regulamentului atata timp cat:
    8.1.1. - calatorul se conformeaza prezentului Regulament, tarifelor si dispozitiilor caii ferate facute publice;
    8.1.2. - transportul este posibil cu agentii si mijloacele de transport disponibile care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;
    8.1.3. - transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.
    Art. 9
    Persoane excluse la transport. Admiterea conditionata
    9.1. In tren si in statie nu se admit sau pot fi evacuate:
    9.1.1. - persoanele in stare de ebrietate sau drogate, acelea care prin comportare deranjeaza pe ceilalti calatori sau care produc vatamari materialului rulant sau care nu respecta prevederile prezentului Regulament. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea costului calatoriei si a tarifelor platite pentru transportul bagajelor lor;
    9.1.2. - persoanele care din cauza de boala sau din alte cauze incomodeaza pe ceilalti calatori, in afara de cazul cand calatoresc contra plata intr-un compartiment intreg. Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs trebuie sa fie transportate pana la prima statie, unde li se acorda ingrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele platite si cele aferente pentru parcursul efectuat, atat pentru legitimatia de calatorie, cat si pentru bagaj, in conditiile prevazute la art. 33;
    9.1.3. - persoanele care insulta personalul caii ferate aflat in timpul serviciului. Acestora li se intocmeste proces-verbal de contraventie.
    9.2. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementeaza prin instructiuni comune ale caii ferate si ale institutiei de stat insarcinata cu ocrotirea sanatatii publice.
    Art. 10
    Mersul trenurilor si suspendarea circulatiei trenurilor
    10.1. Calatorii se transporta cu trenuri prevazute in mersul trenurilor publicat si afisat la statii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse in mersul trenurilor.
    10.2. Calea ferata trebuie sa aduca la cunostinta publicului intreruperea circulatiei trenurilor prin mass-media si afisare in statii.
    10.3. Intarzierea trenurilor se aduce la cunostinta publicului prin anunturi afisate in statii sau transmise prin instalatiile de amplificare existente.
    10.4. Conditiile in care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevad in mersul trenurilor si, dupa caz, in normele uniforme privind transporturile.
    10.5. Cand din cauza intarzierii trenului, calatorul nu prinde trenul de legatura pentru continuarea calatoriei, calea ferata este obligata sa-l transporte cu bagajele sale, fara a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta, astfel ca acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica.
    10.6. In cazul suspendarii circulatiei unui tren, daca acest fapt nu a fost cunoscut inainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferata este obligata sa-l aduca inapoi la statia de plecare, cu primul tren in circulatie, fara plata, restituindu-i-se tarifele platite pentru distanta neefectuata.
    10.7. Daca intreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntata inaintea plecarii din statia de pornire, calatorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.
    10.8. In cazul cand linia s-a intrerupt intr-un punct, calea ferata va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru calatori si bagaje cu alte vehicule. Tarifele platite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de calatori daca intreruperea a fost anuntata inainte de plecarea trenului din statia de pornire.
    10.9. Calatorul poate renunta la calatorie sau amana calatoria daca prezinta legitimatia pentru viza de neutilizare in termenul prevazut in normele uniforme privind transporturile. Daca se intrebuinteaza un tren sau servicii cu tarife mai mari, calatorul va plati diferenta de tarif.
    10.10. Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de calatorie al caror timp de intrebuintare este determinat prin normele uniforme privind transporturile.
    Art. 11
    Legitimatiile de calatorie si durata valabilitatii lor
    11.1. Orice legitimatie de calatorie trebuie sa contina mentiunile prevazute in normele uniforme privind transporturile.
    11.2. Legitimatiile de calatorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, precum si de la personalul de tren, in conditiile stabilite de calea ferata.
    11.3. Tarifele pentru legitimatiile de calatorie obtinute de la agentii, agenti autorizati si de la personalul de tren pot fi mai mari decat cele de la casele de bilete din statii, in conditiile legii.
    11.4. Calatorul trebuie sa verifice pe loc, la primirea legitimatiei de calatorie daca aceasta corespunde cererii sale.
    11.5. Revinderea legitimatiilor de calatorie nu este permisa. Legitimatiile de calatorie gasite in aceste cazuri vor fi anulate, iar calatorii vor fi considerati si tratati ca fara legitimatie de calatorie.
    Persoanele neautorizate care revand legitimatii de calatorie vor fi tratate drept contravenienti.
    11.6. Cedarea legitimatiilor de calatorie altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisa. Legitimatiile gasite in aceasta situatie sunt retinute de personalul de tren; calatorii in cauza vor fi considerati si tratati fara legitimatie de calatorie.
    11.7. Calea ferata va face publice, conform art. 4.5, normele de utilizare si duratele de valabilitate ale legitimatiilor de calatorie.
    Art. 12
    Ocuparea si rezervarea locurilor
    12.1. Calatorul poate ocupa loc in tren, respectand dreptul la clasa si serviciile oferite de legitimatia sa de calatorie.
    12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor calatorul poate ocupa numai locurile inscrise in legitimatia de calatorie.
    12.3. Modalitatile de rezervare a locurilor in trenuri sunt reglementate de calea ferata si aduse la cunostinta publicului calator prin mersul de tren.
    12.4. In conditiile stabilite prin norme uniforme, calatorul poate sa utilizeze un loc la o clasa superioara, servicii superioare sau un tren de categorie superioara celor indicate pe bilete sau poate cere sa i se modifice itinerarul.
    12.5. Calatorul care nu poate obtine loc si nu consimte sa calatoreasca in picioare are dreptul sa ceara restituirea tarifului de transport, amanarea calatoriei sau plata diferentei pentru calatoria la o clasa superioara.
    12.6. La trenurile fara regim de rezervare, totusi, in conditiile normelor uniforme, se pot rezerva compartimente intregi.
    Art. 13
    Reduceri din tarifele de calatori
    13.1. Copiii pana la varsta de 5 ani impliniti pentru care nu se cere un loc separat, se transporta gratuit, fara legitimatie de calatorie.
    13.2. Copiii pana la varsta de 10 ani impliniti platesc 50% din tariful de transport si din suplimentul de tren, avand drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate platesc si tariful integral al tichetului.
    13.3. Calea ferata poate acorda si alte reduceri, reglementate prin tarife si aduse la cunostinta publicului calator prin publicare, conform art. 4.5.
    13.4. Nici o reducere acordata de calea ferata nu se mai poate aplica legitimatiilor de calatorie care se bucura deja de o reducere din tariful intreg.
    13.5. Calatorii care beneficiaza de reduceri trebuie sa prezinte la cererea organului de control dovada ca pot beneficia de reducerile respective.
    Art. 14
    Dreptul la transport
    14.1. Calatorul trebuie sa posede o legitimatie de calatorie valabila la data, trenul, clasa si serviciul utilizat, obtinuta conform reglementarilor caii ferate. Celor care contravin acestei prevederi calea ferata nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, si nu raspunde de nici o dauna ce eventual ar suferi.
    14.2. Calatorul este obligat sa pastreze legitimatia de calatorie asupra sa in tot timpul calatoriei si sa o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului caii ferate imputernicit in acest scop.
    14.3. Legitimatiile de calatorie care prezinta modificari necertificate de calea ferata nu sunt valabile si sunt retrase de agentii caii ferate.
    14.4. Calatorul care nu prezinta, in tren, o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa plateasca tariful de taxare in tren. In cazul in care refuza plata tarifului de taxare in tren este contravenient si tratat potrivit legii.
    14.5. Calatorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru intocmirea procesului-verbal de contraventie se predau Corpului gardienilor feroviari sau organelor de politie, pentru identificare.
    14.6. Verificarea legitimatiilor de calatorie, in tren, in timpul stationarii in statii se reglementeaza prin normele uniforme privind transporturile.
    Art. 15
    Intreruperea calatoriei
    15.1. Legitimatia de calatorie da dreptul, de regula, la o singura intrerupere a calatoriei de maximum 24 ore de la plecarea trenului cu care a sosit calatorul sau de la plecarea primului tren de legatura de acelasi rang. Exceptiile sunt prevazute in normele uniforme.
    15.2. Conditiile in care se acorda intreruperea calatoriei sunt reglementate prin normele uniforme.
    Art. 16
    Reguli pentru calatori
    16.1. Calatorii sunt obligati sa se conformeze Regulamentului.
    16.2. Calatorilor li se interzic urmatoarele fapte:
    16.2.1. - calatoria pe acoperisul vagoanelor, pe scari, pe tampoane, intre vagoane si in alte locuri care nu sunt destinate calatorilor;
    16.2.2. - urcarea si calatoria in trenuri speciale, de marfa, de lucru, in vagoane cu afectare anumita afisata pe ele, in vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletarie, postale si in cabina locomotivei;
    16.2.3. - fumatul in vagoane, sali de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor unde fumatul este permis si acest lucru este afisat;
    16.2.4. - urcarea sau coborarea din vehicule in miscare, aplecarea in afara sau rezemarea de usi, respectiv deschiderea usilor in timpul mersului trenului;
    1 6.2.5. - aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor;
    16.2.6. - urcarea sau coborarea obiectelor si persoanelor pe ferestrele vagoanelor;
    16.2.7. - deteriorarea vagoanelor, cladirilor sau instalatiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotarilor din inventarul acestora;
    16.2.8. - neeliberarea locului ocupat in vagon, care nu corespunde cu cel prevazut in legitimatia de calatorie;
    16.2.9. - exercitarea comertului in trenuri sau in statii fara autorizatie eliberata de calea ferata;
    16.2.10 - lipirea de afise in trenuri sau in statii fara acordul scris al caii ferate;
    16.2.11. - traversarea liniilor prin alte locuri decat cele special amenajate pentru calatori;
    16.2.12. - intrarea sau stationarea in incinta unitatilor acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzatoare;
    16.2.13. - apelarea la mila calatorilor sau practicarea de jocuri de noroc in trenuri sau unitati de cale ferata;
    16.2.14. - tulburarea linistii calatorilor prin producerea de zgomote;
    16.2.15. - provocarea de scandal in trenuri sau in incinta unitatilor de cale ferata;
    16.2.16. - refuzul calatorilor consumatori de a parasi vagonul restaurant dupa ora de inchidere a acestuia;
    16.2.17. - actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta trenului sau a calatorilor;
    16.2.18. - murdarirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, scrierea sau desenarea neautorizata pe peretii vagoanelor sau ai cladirilor caii ferate, dezlipirea fara drept a afiselor;
    16.2.19. - transportul in vagoanele de calatori a obiectelor sau substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare si rau mirositoare care, potrivit legii si reglementarilor caii ferate, nu sunt permise la transport;
    16.2.20. - prejudicierea intereselor celorlalti calatori, impiedicarea liberei circulatii a publicului in trenuri si statii, incalcarea normelor de protectie a mediului si contra incendiilor.
    16.3. Calatorilor care contravin prevederilor de mai sus, calea ferata nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, si nu raspunde de nici o dauna ce eventual ar suferi.
    16.4. Calatorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel caii ferate este obligat la plata despagubirilor prevazute in tarife.
    16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de calatorie se face de catre agentii autorizati de calea ferata, sau organele de ordine publica si se sanctioneaza conform legii.
    Art. 17
    Bagaje de mana
    17.1. Calatorul poate sa ia cu el in vagoanele de calatori, in mod gratuit, obiecte usor de purtat (bagaje de mana). Bagajele de mana (valize, pachete si altele asemanatoare) trebuie sa fie usor de manipulat, bine ambalate, astfel incat sa nu fie posibila scurgerea continutului, avarierea sau murdarirea vagoanelor sau incomodarea celorlalti calatori.
    17.2. Fiecare calator dispune, pentru bagajele sale de mana, doar de spatiul situat deasupra locului pe care il ocupa sau de un spatiu echivalent in boxa pentru bagaje a vagoanelor. Greutatea totala a bagajelor de mana admisa pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.
    17.3. In vagoanele de calatori nu pot fi introduse ca bagaje:
    17.3.1. - materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;
    17.3.2. - obiectele de natura sa stanjeneasca sau sa incomodeze calatorii ori sa cauzeze o paguba calatorilor sau caii ferate;
    17.3.3. - obiectele interzise prin actele normative ale autoritatilor administrative;
    17.3.4. - vietatile, potrivit art. 18.
    17.4. Calea ferata are dreptul sa se asigure, in prezenta calatorului, de natura obiectelor introduse in vagoanele de calatori si in statie. Daca nu este posibil sa se identifice persoana care a luat cu ea obiectele supuse verificarii, calea ferata efectueaza verificarea in prezenta Corpului gardienilor feroviari sau a organelor de politie.
    17.5. Supravegherea obiectelor pe care calatorul le ia cu el in vagon revine acestuia.
    17.6. Calatorul este raspunzator de orice paguba cauzata de obiectele si vietatile pe care le ia cu el in vagon.
    17.7. Aceste dispozitii nu influenteaza raspunderea pe care o poate avea calea ferata potrivit art. 34.
    17.8. Bagajele de mana care depasesc limitele de mai sus se predau ca bagaje inregistrate la vagonul de bagaje sau la magazia statiei de plecare.
    Art. 18
    Transportul vietatilor in vagoanele de calatori
    18.1. Animalele, pasarile, reptilele, pestii, insectele vii nu se pot lua in vagoanele de calatori.
    18.2. Exceptiile de la art. 18.1 sunt prevazute prin normele uniforme.
    18.3. Calatorul raspunde de prejudiciile produse de vietatile luate cu el in vagon. Aceasta dispozitie nu influenteaza raspunderea pe care o poate avea calea ferata potrivit art. 34.
    Art. 19
    Avarierea si murdarirea vagoanelor sau a instalatiilor
    Calatorul este obligat sa despagubeasca calea ferata pentru daunele cauzate prin avarierea sau murdarirea vagoanelor sau a instalatiilor, conform reglementarilor in vigoare.
    Art. 20
    Alte forme de contractare a transporturilor de calatori
    20.1. Calea ferata poate sa ofere publicului vagoane si trenuri special comandate, altele decat cele publicate in mersul trenurilor, in conditiile prevazute in normele uniforme.
    20.2. Calea ferata poate face servicii de transport integrate si cu alte mijloace de transport.

    CAP. 2
    Transportul bagajelor inregistrate

    Art. 21
    Transportul bagajelor inregistrate. Trenurile care transporta bagaje
    21.1. Calea ferata efectueaza orice transport de bagaje cu conditia ca:
    21.1.1. - bagajele sa apartina unui calator care poseda legitimatie de calatorie si care solicita deplasarea acestora pana la destinatia prevazuta in legitimatie;
    21.1.2. - bagajele sa indeplineasca prevederile din Regulament si din tarif;
    21.1.3. - transportul sa fie posibil cu personalul si mijloacele de transport prevazute in mersul trenurilor;
    21.1.4. - transportul sa nu fie impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.
    21.2. Calea ferata transporta bagaje inregistrate numai cu trenurile de calatori prevazute cu vagoane de bagaje. Aceste trenuri sunt publicate in mersul trenurilor.
    21.3. Asigurarea si interesul la eliberare a bagajelor inregistrate sunt reglementate prin normele uniforme.
    Art. 22
    Obiecte admise la transport cu trenurile de calatori
    22.1. Bagajele inregistrate admise la transport sunt obiecte destinate scopurilor calatoriei, continute in cufere, geamantane, panere, valize, saci de voiaj, cutii sau alte ambalaje de acest fel, precum si aceste ambalaje.
    22.2. In cazul cand servesc pentru uzul calatorului, sunt admise la transport:
    22.2.1. - fotolii portative sau pe roti pentru bolnavi;
    22.2.2. - carucioare pentru copii;
    22.2.3. - instrumente muzicale in cutii sau in huse;
    22.2.4. - materiale pentru reprezentatiile artistilor cu conditia ca impachetarea, volumul si greutatea sa permita sa fie ridicate si asezate usor in vagonul de bagaje;
    22.2.5. - instrumente de inginerie pana la 4 metri lungime si unelte de lucru manual;
    22.2.6. - biciclete si motorete cu un loc, cu conditia ca accesoriile lor sa fie demontate si rezervorul de benzina sa aiba robinet de golire si sa fie complet gol;
    22.2.7. - saniute, schiuri, vele si alte materiale sportive care pot fi transportate ca bagaje;
    22.2.8. - cufere cu esantioane, animale sau pasari inchise in custi sau colivii care prezinta garantii privind soliditatea si nu constituie un pericol pentru personalul de serviciu si alte obiecte care nu servesc pentru uzul personal al calatorului, prevazute in normele uniforme privind transporturile.
    Art. 23
    Obiecte excluse de la transport ca bagaje
    Sunt excluse de la transport:
    23.1. - obiectele care sunt excluse sau conditional admise, in lipsa conditiilor impuse la transport pe calea ferata prin normele tehnice interne sau internationale;
    23.2. - obiectele al caror transport este interzis prin dispozitii de ordin sanitar, veterinar, fitosanitar, fiscal, vamal si administrativ sau prin restrictii de trafic ale caii ferate.
    Art. 24
    Inregistrarea si transportul bagajelor
    24.1. Inregistrarea si expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje numai daca au fost predate cu cel putin 15 minute inainte de plecare.
    24.2. Inregistrarea bagajelor se face la cererea calatorului, in baza legitimatiei de calatorie valabila cel putin pana la destinatia bagajelor si pe itinerariul prevazut in legitimatie. Calea ferata nu raspunde pentru indicarea eronata a parcursului pentru expeditia de bagaje.
    24.3. Tariful de transport al bagajelor trebuie sa fie platit la inregistrare.
    Art. 25
    Recipisa de bagaje
    25.1. La inregistrarea bagajelor se elibereaza calatorului o recipisa de bagaje.
    25.2. Recipisa trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute in normele uniforme privind transporturile.
    Art. 26
    Starea de prezentare, ambalajul si marcarea bagajelor
    26.1. Bagajele a caror stare, mod de prezentare sau ambalare sunt necorespunzatoare sau care prezinta semne evidente de avarii pot fi refuzate de calea ferata.
    Daca le accepta la transport, calea ferata face o mentiune corespunzatoare pe recipisa de bagaje. Acceptarea de catre calator a recipisei de bagaje cu o astfel de mentiune este considerata ca o dovada ca exactitatea acestei mentiuni a fost recunoscuta de calator.
    26.2. Bagajele trebuie sa poarte etichete cu numele si adresa expeditorului si destinatarului, precum si statia de destinatie, amplasate pe colet intr-un loc vizibil, bine fixate, scrise fara a se putea sterge, clar, nepermitand nici o confuzie.
    26.3. Inscriptiile vechi trebuie sa fie inlaturate de calator. Daca acest serviciu se face de calea ferata, calatorul va plati tariful aferent.
    26.4. Calea ferata poate refuza bagajele care nu indeplinesc conditiile de la art. 26.2 si 26.3.
    Art. 27
    Raspunderea calatorului. Verificarea. Tarif suplimentar
    27.1. Calatorul este raspunzator de toate consecintele nerespectarii prevederilor din articolele 22, 23 si 26.
    27.2. Calea ferata are dreptul, in caz de indicii de incalcare a prevederilor legale, sa verifice daca continutul bagajelor corespunde normelor. Calatorul trebuie sa fie invitat sa asiste la verificare. Daca acesta nu se prezinta sau daca nu poate fi gasit, verificarea trebuie sa fie facuta in prezenta gardienilor feroviari ori a organelor de politie, sau a doi martori straini de calea ferata.
    27.3. Daca se constata o incalcare a conditiilor legale de transport, calatorul trebuie sa plateasca cheltuielile ocazionate de verificare si/sau tariful aferent. In cazul incalcarii articolelor 22 si/sau 23, precum si pentru falsa declarare de continut sau de greutate, calea ferata percepe tariful suplimentar, inclusiv plata diferentei dintre tariful de transport si despagubirea pentru eventualele prejudicii.
    Art. 28
    Eliberarea
    28.1. Eliberarea bagajelor se face in schimbul predarii recipisei de bagaje si, daca este cazul, in schimbul achitarii tarifelor care greveaza expeditia.
    28.2. In statia de eliberare, sunt asimilate cu eliberarile catre detinatorul recipisei:
    28.2.1. - remiterea bagajelor autoritatilor vamale sau agentilor economici comisionari, in locurile lor de expeditie sau in depozitele lor;
    28.2.2. - incredintarea pentru pastrare de animale vii unui tert.
    28.3. Detinatorul recipisei de bagaje poate cere eliberarea in statia de destinatie, dupa sosirea trenului cu care bagajele trebuiau sa fie transportate, de indata ce a trecut timpul necesar pentru punerea lor la dispozitie, precum si daca este cazul, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative.
    28.4. In cazul cand nu se prezinta recipisa de bagaje, calea ferata nu este obligata sa elibereze bagajele decat aceluia care justifica dreptul sau. Daca aceasta dovada pare insuficienta, calea ferata poate cere depunerea unei garantii in lei sau valuta.
    28.5. Bagajele se elibereaza in statia pentru care au fost inregistrate. La cererea detinatorului recipisei, facuta in timp util, daca imprejurarile permit si daca prescriptiile vamale sau ale altor autoritati administrative nu se opun la aceasta, bagajele pot fi restituite in statiile de plecare sau din parcurs in schimbul predarii recipisei de bagaje.
    28.6. Detinatorul recipisei, caruia bagajele nu ii sunt eliberate in conformitate cu art 28.3, poate cere sa se certifice pe recipisa data si ora la care el a cerut eliberarea.
    28.7. In momentul eliberarii, la cererea celui indreptatit, calea ferata trebuie sa procedeze la verificarea bagajelor in prezenta sa, in vederea constatarii unei pagube invocate de el. Cel indreptatit poate refuza primirea bagajelor, in cazul cand calea ferata nu da curs cererii sale.
    Rezervele facute de calator, daca si-a primit totusi bagajele sale, n-au nici un efect daca nu sunt confirmate in scris de calea ferata.
    28.8. Bagajele care nu se reclama in termen de 30 de zile socotite de la data sosirii pot fi utilizate de calea ferata in interes propriu sau pot fi valorificate prin licitatie, pentru sumele obtinute fiind aplicabile prevederile art. 75.8. Daca continutul bagajelor este supus alterarii sau poate provoca eventuale vatamari, calea ferata este in drept sa dispuna vanzarea sau distrugerea, dupa caz, si inaintea expirarii termenului de 30 de zile.
    28.9. Daca bagajele nu se ridica in termen de 24 de ore de la sosire, acestea vor fi supuse la tarife de magazinaj, pentru timpul ce depaseste acest termen.
    Art. 29
    Constatarea pierderilor si avarierii expeditiilor de bagaje
    29.1. Pierderile partiale sau avariile descoperite sau presupuse de calea ferata sau cele invocate de cel indreptatit se constata conform prevederilor art. 75. Calea ferata face cercetarile si comunica rezultatul celui interesat.
    29.2. Pierderile totale ale bagajelor se cerceteaza de calea ferata. In acest scop expeditorul sau destinatarul, dupa caz, trebuie sa depuna la calea ferata o descriere cat mai exacta posibil a expeditiei de bagaje.
    Art. 30
    Alte forme de contractare a transporturilor de bagaje
    Calea ferata poate oferi calatorilor si alte forme de contractare a transporturilor de bagaje, stabilite prin normele uniforme privind transporturile.

    CAP. 3
    Dispozitii comune pentru transportul calatorilor si bagajelor

    Art. 31
    Indeplinirea formalitatilor administrative
    Calatorul trebuie sa se conformeze normelor vamale, fiscale, de politie si ale autoritatilor administrative, atat in ceea ce priveste persoana sa, cat si pentru bagajele sale de mana si inregistrate, respectiv pentru animalele si pasarile pe care le ia cu el. El trebuie sa asiste la controlul bagajelor sale, in afara exceptiilor prevazute in legi si alte acte normative. Calea ferata nu este raspunzatoare fata de calator, de prejudiciul rezultat din faptul ca acesta nu tine seama de aceste obligatii.
    Art. 32
    Informarea calatorilor. Mersul trenurilor.
    32.1. Calea ferata trebuie sa afiseze la loc vizibil, in statii, mersul trenurilor si tarifele pentru calatori.
    32.2. In statiile cu trafic de calatori important trebuie sa existe ghiseu de informatii, panouri de informatii care afiseaza suplimentar compunerea trenurilor, principalele legaturi intre trenuri si alte informatii utile calatorului.
    32.3. Trenurile care circula cu ordin special, care se pun si se retrag din circulatie in conditiile stabilite de calea ferata se afiseaza in spatiul rezervat mersului de tren.
    Art. 33
    Restituiri de tarife
    33.1. Tariful de transport se restituie in totalitate sau partial cand:
    33.1.1. - legitimatia de calatorie nu a fost utilizata sau a fost utilizata partial;
    33.1.2. - datorita lipsei de loc, legitimatia a fost utilizata intr-o clasa sau un tren de categorie inferioara celor mentionate pe legitimatie;
    33.1.3. - bagajele inregistrate au fost retrase la statia de primire sau eliberate intr-o statie din parcurs in cazul cand calatorul are dreptul la restituirea tarifelor de calatorie.
    33.2. In situatia de la art. 33.1.1. restituirea tarifului platit poate fi ceruta sub rezerva scaderilor prevazute in normele uniforme. In cazul legitimatiilor de calatorie neutilizate sau utilizate partial, motivate de cauza de moarte, boala, accidentarea calatorului, retinerea de catre autoritati si alte situatii similare trebuie dovedite de calator cu acte.
    33.3. Restituirea totala sau partiala se face in conformitate cu reglementarile in vigoare aduse la cunostinta publicului calator.
    33.4. In cazurile prevazute la art. 33.1.1 si 33.1.2 este necesara viza de neutilizare in conditiile stabilite prin normele uniforme.
    33.5. Limitele maxime privind restituirile se stabilesc sub forma de suma pe kilogram masa, pe colet sau pe alte unitati cantitative si se prevad in tarife.

    CAP. 4
    Raspunderea caii ferate in caz de moarte sau de ranire a calatorilor

    Art. 34
    Baza raspunderii
    34.1. Calea ferata raspunde de paguba care rezulta din moartea, ranirea sau orice alta vatamare a integritatii fizice sau mintale a unui calator, provocate printr-un accident in legatura cu exploatarea feroviara produs in timpul in care calatorul se afla in vehicule, intra sau iese din acestea.
    34.2. Calea ferata este, de asemenea, raspunzatoare de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala sau din avarierea obiectelor pe care calatorul victima a unui astfel de accident le avea fie asupra sa, fie cu el ca bagaje de mana, inclusiv animale si pasari.
    34.3. Calea ferata este scutita de aceasta raspundere:
    34.3.1. - daca accidentul a fost provocat de imprejurari straine de exploatare, pe care calea ferata, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni;
    34.3.2. - total sau partial, in masura in care accidentul se datoreaza vinei calatorului sau unei comportari a acestuia care nu este conforma cu comportarea normala a calatorilor;
    34.3.3. - daca accidentul se datoreaza comportamentului unui tert pe care calea ferata, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu il putea evita si ale carui consecinte nu le putea inlatura.
    34.4. Regulamentul nu inlatura raspunderea pe care o poate avea calea ferata pentru cazurile neprevazute la art. 34.1.
    Art. 35
    Daune-interese in caz de moarte
    35.1. In caz de moarte a calatorului, daunele-interese cuprind:
    35.1.1. - cheltuielile necesare ca urmare a decesului, in special cele pentru transportul cadavrului, pentru inmormantare sau pentru incinerare;
    35.1.2. - daca moartea nu s-a produs imediat, daunele-interese prevazute la articolul 36.
    35.2. Daca, in urma mortii calatorului, raman lipsite de sustinator persoane fata de care calatorul avea sau ar fi avut in viitor obligatia de intretinere in virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primeasca o indemnizatie pentru aceasta pierdere.
    35.3. Actiunea in daune-interese a persoanelor pe care calatorul le intretinea, fara a fi obligat prin lege, se exercita in conditiile legii.
    Art. 36
    Daune-interese in caz de ranire
    36.1. In caz de ranire sau orice vatamare a integritatii fizice sau mintale a calatorului, daunele-interese cuprind:
    36.1.1. - cheltuielile necesare, in special cele pentru tratament si pentru transport;
    36.1.2. - repararea prejudiciului cauzat, fie prin incapacitatea de munca totala sau partiala, fie prin sporirea trebuintelor.
    Art. 37
    Repararea altor prejudicii
    Calea ferata trebuie sa plateasca daune-interese si pentru alte prejudicii decat cele prevazute la articolele 35 si 36, in special pentru prejudiciile morale si fizice (pretium doloris), precum si prejudiciul estetic, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civila.
    Art. 38
    Forma si limitarea daunelor-interese in caz de moarte si de ranire
    38.1. Daunele-interese prevazute la art. 35.2 trebuie acordate sub forma de suma globala.
    38.2. Alocarea unei rente in cazul prevazut la art. 35.2 se poate acorda, la cerere, numai in conditiile legale.
    38.3. Totalul daunelor-interese care urmeaza a fi acordate potrivit art. 38.1. se stabileste in conformitate cu prevederile legale. In aplicarea Regulamentului, se fixeaza pentru fiecare calator o limita maxima in suma globala sau sub forma de renta anuala corespunzatoare acestei sume globale, prin tarif.
    Art. 39
    Limitarea daunelor-interese in caz de pierdere sau de avariere a obiectelor
    Cand calea ferata raspunde potrivit art. 34.2, ea trebuie sa repare paguba pana la concurenta sumei stabilite pentru fiecare calator prin tarife.
    Art. 40
    Interzicerea de a limita raspunderea
    Dispozitiile tarifare si cel ale intelegerilor speciale incheiate intre calea ferata si calator, care urmaresc sa scuteasca dinainte, total sau partial, calea ferata de raspunderea sa, in caz de moarte si de ranire a calatorilor, sau care au ca efect sa rastoarne sarcina probei ce revine caii ferate sau care stabilesc limite mai mici decat cele fixate la art. 38.2 si articolul 39, sunt nule de drept. Totusi, aceasta nulitate nu atrage si pe aceea a contractului de transport.
    Art. 41
    Transporturile mixte
    41.1. Cand vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion roman, dispozitiile relative la raspunderea caii ferate in caz de moarte si de ranire a calatorilor sunt aplicabile pagubelor prevazute la art. 34.1, cauzate de un accident in legatura cu exploatarea feroviara survenit in timp ce calatorul se afla in vehiculele mentionate ori in timpul in care intra sau iese din ele.
    41.2. Cand, ca urmare a unei imprejurari exceptionale, calea ferata este obligata sa-si intrerupa provizoriu exploatarea si transporta calatorii sau dispune transportul acestora cu un alt mijloc de transport, ea raspunde potrivit reglementarilor aplicabile acelui mijloc de transport.

    CAP. 5
    Raspunderea caii ferate pentru bagaje

    Art. 42
    Raspunderea colectiva a caii ferate pentru bagaje
    42.1. Calea ferata care a primit bagaje la transport, eliberand o recipisa de bagaje, este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs, pana la eliberare.
    42.2. Calea ferata de plecare si fiecare cale ferata urmatoare, prin insusi faptul luarii in primire a bagajelor, participa la contractul de transport si isi asuma obligatiile care rezulta din acesta.
    Calea ferata de destinatie poarta raspunderea, chiar daca nu a primit bagajele.
    Art. 43
    Intinderea raspunderii caii ferate
    43.1. Calea ferata este raspunzatoare de paguba ce rezulta din pierderea totala sau partiala si din avarierea bagajelor inregistrate, survenita din momentul primirii la transport pana la eliberare, precum si de eliberarea cu intarziere.
    43.2. Calea ferata nu este raspunzatoare de bagajele de mana, pasarile si animalele mici, a caror supraveghere ii incumba calatorului.
    43.3. Calea ferata este scutita de raspundere cand pierderea sau avarierea rezulta din riscurile speciale inerente unora sau mai multora din faptele de mai jos:
    43.3.1. - pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza o culpa a calatorului, o dispozitie a acestuia care nu rezulta din vina caii ferate, un viciu propriu al bagajelor sau imprejurarii pe care calea ferata nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni;
    43.3.2. - se constata o lipsa a ambalajului sau defectuozitatea acestuia;
    43.3.3. - bagajele sunt de o natura speciala, nedeclarata;
    43.4. Calea ferata este, de asemenea, scutita de raspundere pentru paguba rezultata din cauza eliberarii cu intarziere a bagajului, daca probeaza ca intarzierea a fost cauzata de imprejurari pe care calea ferata nu putea sa le evite si/sau pe care n-ar fi putut sa le inlature.
    Art. 44
    Sarcina probei
    44.1. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza una dintre faptele prevazute la art 43.3 cade in sarcina caii ferate.
    44.2. In cazul in care calea ferata, tinand seama de imprejurarile de fapt, stabileste ca pierderea sau avarierea a putut rezulta din unul sau mai multe riscuri speciale prevazute la art. 43.3, exista prezumtia ca paguba rezulta din aceste riscuri. Cei indreptatiti pastreaza totusi dreptul de a face dovada ca paguba, in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.
    Art. 45
    Prezumtia de pierdere a bagajelor inregistrate
    45.1. Cel indreptatit poate sa considere un bagaj ca pierdut, fara a avea de facut alte dovezi, cand el nu i-a putut fi eliberat sau tinut la dispozitia sa in cele 14 zile care urmeaza dupa data la care cererea de eliberare a fost prezentata in conformitate cu art. 28.3.
    45.2. Cand un bagaj inregistrat considerat pierdut este regasit in curs de un an de la data cererii de eliberare, calea ferata trebuie sa instiinteze pe cel indreptatit, daca adresa acestuia este cunoscuta sau poate fi aflata.
    45.3. In termen de 30 de zile de la primirea acestei instiintari cel indreptatit poate pretinde sa i se elibereze bagajul in una dintre statiile din parcurs. In acest caz, el trebuie sa plateasca tarifele aferente transportului bagajului de la statia de plecare pana la cea unde are loc eliberarea si sa restituie despagubirea primita, din care se vor scadea cheltuielile care au fost cuprinse in aceasta despagubire. Cu toate acestea, el pastreaza drepturile sale la despagubire pentru eliberarea cu intarziere, prevazute pentru declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate.
    45.4. In cazul cand bagajul regasit nu a fost reclamat in termenul prevazut la art. 45.3 sau cand bagajul este regasit dupa mai mult de un an de la cererea de eliberare, calea ferata dispune de acesta, fie prin utilizarea in interesul propriu, fie prin valorificarea prin licitatie.
    Art. 46
    Despagubiri in caz de pierdere
    46.1. In caz de pierdere totala sau partiala a bagajelor, calea ferata trebuie sa plateasca, excluzand orice alte daune-interese:
    46.1.1. - daca valoarea pagubei este dovedita, o despagubire egala cu aceasta valoare, fara a depasi suma prevazuta in tarif, pe kilogram de masa bruta lipsa sau pe colet;
    46.1.2. - daca valoarea pagubei nu este dovedita, o despagubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet prevazuta in tarif, care este in valoare de 30-50% din valoarea de la art. 46.1.1.
    46.2. Calea ferata restituie, in plus, tariful de transport, taxe vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului coletului pierdut, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 50 si cele privind declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor.
    46.3. Modul de despagubire se stabileste prin normele uniforme privind transporturile.
    Art. 47
    Despagubiri in caz de avariere
    47.1. In caz de avariere a bagajelor, calea ferata trebuie sa plateasca, fara orice alte daune-interese, o despagubire echivalenta cu deprecierea bagajelor, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 52.2 si a celor privind declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor.
    47.2. Despagubirea nu poate depasi:
    47.2.1. - suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere totala, daca totalitatea bagajelor este depreciata prin avariere;
    47.2.2. - suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere a partii depreciate, daca numai o parte din bagaje este depreciata prin avariere.
    Art. 48
    Despagubiri in caz de eliberare cu intarziere
    48.1. In caz de eliberare cu intarziere a bagajelor inregistrate, calea ferata trebuie sa plateasca, pentru perioade indivizibile de 24 de ore, calculate din momentul cererii de eliberare, insa cel mult 8 zile:
    48.1.1. - daca cel indreptatit dovedeste ca din aceasta cauza a rezultat o paguba, inclusiv o avariere, o despagubire egala cu cuantumul pagubei, cel mult suma stabilita pe kilogram din masa bruta a bagajelor sau pe colet, prin tarife;
    48.1.2. - daca cel indreptatit nu dovedeste ca din aceasta a rezultat o paguba, o despagubire stabilita pe kilogram de masa bruta sau pe colet, prin tarif, care va fi de 4 sau 5 ori mai mica decat cea stabilita conform art. 48.1.1.
    48.2. In caz de pierdere totala a bagajelor inregistrate, despagubirea prevazuta la art. 48.1. nu poate fi cumulata cu cea de la art. 46.
    48.3. In caz de pierdere partiala a bagajelor inregistrate, despagubirea prevazuta la art. 48.1 se plateste pentru partea care nu s-a pierdut.
    48.4. In caz de avariere a bagajelor inregistrate, care nu a rezultat din eliberarea cu intarziere, despagubirea prevazuta la art. 48.1 se cumuleaza, daca este cazul, cu cea de la articolul 47.
    48.5. In nici un caz cumulul despagubirii prevazute la art. 48.1. cu cele de la art. 46 si 47 nu poate sa dea loc la plata unei despagubiri superioare celei care ar fi datorata in caz de pierdere totala a bagajelor.
    Art. 49
    Declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate
    Declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate se stabileste prin normele uniforme privind transporturile.
    Art. 50
    Restituirea despagubirilor
    Orice despagubire platita pe nedrept trebuie restituita. In caz de frauda, calea ferata are dreptul, pe langa restituirea sumei platite pe nedrept, la o suma egala cu cea platita fara sa fie datorata, fara prejudiciul sanctiunilor penale si contraventionale.
    Art. 51
    Autovehicule insotite
    51.1. In caz de intarziere la incarcare a unui autovehicul dintr-o culpa imputabila caii ferate sau la eliberarea cu intarziere a acestuia, calea ferata trebuie sa plateasca, atunci cand cel indreptatit dovedeste ca din aceasta a rezultat o paguba, o despagubire al carei cuantum nu poate depasi tariful de transport al vehiculului.
    51.2. Daca cel indreptatit renunta la contractul de transport, in caz de intarziere la incarcare dintr-o culpa imputabila caii ferate, tariful de transport al vehiculului si al calatorilor este restituit celui indreptatit. In plus, acesta poate cere, cand face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat o paguba, o despagubire al carei cuantum nu poate depasi tariful de transport al vehiculului.
    51.3. In caz de pierdere a unui vehicul sau parti din acesta, despagubirea care se plateste celui indreptatit pentru paguba dovedita se calculeaza dupa valoarea uzuala a vehiculului si nu poate depasi suma stabilita in tarif.
    51.4. In ceea ce priveste obiectele plasate in vehicul, calea ferata nu este raspunzatoare decat de paguba cauzata din culpa sa. Despagubirea totala care se plateste nu poate depasi suma stabilita prin tarif.
    51.5. Calea ferata nu raspunde de obiectele plasate in exteriorul vehiculului, decat in caz de dol.
    51.6. O remorca cu sau fara incarcatura este considerata ca un vehicul.

    CAP. 6
    Dispozitii comune privind raspunderea

    Art. 52
    Decaderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate
    52.1. Dispozitiile art. 38, 39, 46-48 si 51 din Regulament, care limiteaza despagubirile la o anumita suma, nu se aplica daca s-a dovedit ca paguba a rezultat datorita altor fapte pe care calea ferata le-a comis cu intentia de a provoca o astfel de paguba.
    52.2. In toate cazurile cand pierderea totala sau partiala, avarierea sau intarzierea bagajelor inregistrate sau a autovehiculelor insotite are drept cauza un dol sau o neglijenta vadita, imputabila caii ferate, calatorul trebuie despagubit pentru paguba probata, pana la concurenta sumelor maxime prevazute la art. 46, 47 si 48.
    Art. 53
    Dobanzi la despagubire
    53.1. Cand calculul despagubirii implica convertirea sumelor exprimate in unitati monetare straine, aceasta se face dupa cursul din ziua si locul platii despagubirii.
    53.2. Cel indreptatit poate sa ceara dobanzi pentru despagubire, calculate in procentul pe an prevazut in tarif, cu incepere din ziua reclamatiei. prevazute la art. 87 sau, daca nu s-a facut reclamatia, din ziua chemarii in judecata.
    53.3. Cu toate acestea, pentru despagubirile datorate potrivit art. 35 si 36, dobanzile nu curg decat din ziua in care s-au produs faptele care au servit la stabilirea cuantumului lor, daca aceasta zi este dupa data reclamatiei sau chemarii in judecata.
    53.4. Dobanzile nu sunt datorate in ceea ce priveste bagajele decat daca despagubirea depaseste nivelul stabilit in tarif pentru fiecare recipisa de bagaje.
    53.5. In legatura cu bagajele, daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate, intr-un termen convenabil care ii este fixat, documentele justificative necesare pentru tratarea definitiva a reclamatiei, dobanzile nu curg intre expirarea termenului fixat si prezentarea efectiva a documentelor.

    TITLUL III
    Transportul marfurilor

    CAP. 1
    Contractul de transport. Generalitati

    Art. 54
    Conditiile de acceptare la transport
    54.1. Calea ferata efectueaza transporturile conform Regulamentului atat timp cat:
    54.1.1. - expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;
    54.1.2. - transportul este posibil cu personalul si mijloacele de transport obisnuite;
    54.1.3. - transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.
    54.2. Calea ferata nu este obligata sa primeasca marfurile pentru a caror incarcare, transbordare sau descarcare sunt necesare mijloace speciale, in afara numai de cazurile in care statiile in care ar trebui sa se faca asemenea operatiuni, dispun de aceste mijloace.
    54.3. Calea ferata nu este obligata sa primeasca decat marfurile al caror transport se poate face fara intarziere.
    54.4. In conditiile stabilite de calea ferata, statiile pot sa primeasca provizoriu in depozit transporturile care nu se pot expedia imediat cu plata tarifului corespunzator. Luarea in pastrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de primire pe documentul de transport sa aiba loc numai atunci cand expedierea va fi posibila. Calea ferata raspunde de marfa pana la incheierea contractului de transport doar ca depozitar.
    Art. 55
    Marfuri excluse de la transport
    55.1. Sunt excluse de la transport in conditiile prezentului Regulament:
    55.1.1. - marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;
    55.1.2. - obiectele care, datorita dimensiunilor si masei lor sau insusirilor, nu pot fi transportate cu instalatiile sau cu mijloacele ordinare in exploatare, fie numai pe o portiune din parcurs;
    55.1.3. - materiile si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase.
    Art. 56
    Marfuri admise la transport in anumite conditii
    Categoriile de marfuri prezentate in continuare se primesc la transport numai daca, pe langa conditiile generale, sunt indeplinite si conditiile speciale prevazute pentru aceste marfuri si anume:
    56.1. - materiile si obiectele admise la transport in conditiile normelor tehnice privind transportul marfurilor periculoase;
    56.2. - marfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, in conditiile prevazute de aceste dispozitii; insotirea animalelor vii este obligatorie;
    56.3. - marfurile al caror transport, incarcare, descarcare sau transbordare prezinta greutati privind manipularea fata de mijloacele sau instalatiile caii ferate, admise la transport in conditiile tehnice si de exploatare convenite de catre calea ferata cu clientul, pentru fiecare caz in parte;
    56.4. - vehiculele feroviare care circula pe roti proprii sunt admise la transport numai daca se constata de catre calea ferata ca ele sunt apte de a circula pe rotile lor proprii, fapt atestat printr-o inscriptie aplicata pe vehicul sau printr-un certificat special. Locomotivele, tenderele, automotoarele, trebuie sa fie insotite de un agent care sa asigure intretinerea si ungerea vehiculului;
    56.5. - cadavrele se admit la transport numai ca expeditii de vagoane si numai pe baza autorizatiilor sanitare de transport mortuar eliberate conform legii. Insotirea cadavrelor este obligatorie;
    56.6. - marfurile perisabile, animalele, pasarile, pestele viu, albinele, vagoanele cu gabaritul de incarcare depasit, vehiculele cu sarcina pe osie depasita se primesc la transport in conditiile prevazute in normele uniforme privind transporturile.
    Art. 57
    Comandarea pentru incarcare a vagoanelor apartinand caii ferate
    57.1. Expeditiile de vagoane complete se transporta si se tarifeaza diferentiat ca:
    57.1.1. - vagoane izolate sau grupuri de vagoane;
    57.1.2. - trenuri complete de marfa comandate, dintre cele prevazute in mersul de tren in vigoare;
    57.1.3. - trenuri special comandate care circula dupa mers special, necuprinse in mersul trenurilor.
    57.2. Clientul depune, la statie sau la agentia de marfa, comanda scrisa pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile inainte de inceperea incarcarii. Calea ferata poate percepe tarife de urgenta, daca clientii solicita mijloacele de transport pentru incarcarea expeditiilor, in interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.
    57.3. Comanda trebuie sa contina urmatoarele: statia de destinatie a expeditiei, felul marfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data si locul unde are loc incarcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare si trenul cerut pentru expediere.
    57.4. La comandarea mijloacelor de transport pentru incarcare sau cel mai tarziu la punerea lor la incarcare, clientul trebuie sa convina, in conditiile tarifului, impreuna cu calea ferata asupra trenului cu care doreste indrumarea expeditiei sale. Ca urmare:
    57.4.1. - clientul trebuie sa predea expeditia catre calea ferata in termenele convenite pentru ca transportul sa poata pleca cu trenul la ora programata;
    57.4.2. - calea ferata trebuie sa garanteze indrumarea expeditiei cu trenul cerut;
    57.4.3. - expeditorul plateste tariful orar de utilizare pentru mijloacele de transport care compun expeditia pana la urmatorul tren, daca expeditia nu a plecat din vina lui cu trenul convenit;
    57.4.4. - cand expeditia nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate, aceasta nu va percepe tariful orar de utilizare. Daca din aceasta cauza se depaseste termenul contractului de transport clientul are dreptul si la despagubirile prevazute in Regulament;
    57.4.5. - pentru mijloacele de transport incarcate care asteapta alt tren pentru indrumare, ca urmare a faptului ca expeditorul a prezentat scrisori de trasura cu alta destinatie decat cea din comanda, expeditorul plateste tariful orar de utilizare.
    57.5. O data cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferata garantia in lei sau valuta prevazuta in tarife. Aceasta se restituie dupa incheierea contractului de transport.
    57.6. Calea ferata poate incheia cu clientii cu care are relatii stabile de afaceri conventii-cadru de incarcare-descarcare in care se reglementeaza modul cum se comanda mijloacele de transport pentru incarcare, locul de incarcare sau descarcare, modul de primire-predare a marfurilor si mijloacelor de transport goale sau incarcate, programarea incarcarilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor si alte conditii. In acest caz, pentru acesti clienti, nu se percepe garantie in lei sau valuta.
    57.7. Calea ferata nu este obligata sa asigure pentru incarcare mijloace de transport de constructie speciala daca acestea nu sunt disponibile. In acest caz se vor oferi pentru incarcare vagoane si containere de uz general.
    57.8. Neinceperea incarcarii in termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispozitia clientului, conform comenzii, inseamna renuntarea tacita la incarcare si da dreptul caii ferate sa faca venit garantia.

    CAP. 2
    Incheierea si executarea contractului de transport

    Art. 58
    Predarea la transport si incarcarea marfii
    58.1. Expeditiile de marfa se predau caii ferate in zilele si orele de serviciu afisate la statii si agentiile comerciale. Predarea-primirea marfii la transport este stabilita in normele uniforme privind transporturile.
    58.2. Expeditorul raspunde de exactitatea si identitatea marfurilor ce se expediaza in raport cu datele inscrise in actele de livrare si scrisorile de trasura, cat si de integritatea marfurilor incarcate de el in mijloacele de transport.
    58.3. Expeditorul si calea ferata convin cine executa incarcarea si descarcarea marfii in mijlocul de transport. In lipsa unei conventii, incarcarea si descarcarea revine transportatorului pentru mesagerie si coletarie si, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete si containere.
    58.4. Cu exceptia cazului cand incarcarea se face de calea ferata, expeditorul marfii raspunde de toate consecintele unei incarcari defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie sa repare prejudiciul suferit din aceasta cauza, chiar daca incarcarea s-a facut de alta persoana in numele expeditorului.
    58.5. Masa maxima care poate fi incarcata in mijlocul de transport nu trebuie sa depaseasca o limita determinata de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport si ale liniilor din parcurs. Limitele de incarcare se publica prin grija caii ferate, conform art. 4.5.
    58.6. Pentru incarcarea, stivuirea, fixarea si protejarea marfurilor in mijlocul de transport se aplica normele tehnice de incarcare a mijloacelor de transport.
    58.7. Incarcatura vagoanelor descoperite si a platformelor nu trebuie sa depaseasca gabaritul de incarcare admis pe liniile din parcurs. Dimensiunile gabaritului de incarcare sunt prevazute in standardele de stat care se publica si de calea ferata.
    58.8. Transportul marfurilor perisabile, vietatilor, cu gabaritul de incarcare depasit, cu sarcina pe osie depasita, mesageria, transportul multimodal si in mijloace particulare se executa in conditii speciale. Conditiile speciale si tehnologia de transport se stabilesc in normele uniforme privind transporturile.
    58.9. Materiile si obiectele periculoase se transporta in conditii speciale, cu respectarea normelor tehnice internationale si interne.
    58.10. Expeditiile transportate in conditii speciale se pot tarifa dupa tarife speciale.
    58.11. Vagoanele, containerele si rechizitele de incarcare care apartin caii ferate ce se pun la dispozitia expeditorului pentru incarcare trebuie sa fie in buna stare, curate si corespunzatoare cu natura marfii ce urmeaza a fi incarcata.
    58.12. Expeditorul trebuie sa verifice daca mijloacele de transport si rechizitele de incarcare apartinand caii ferate, puse la dispozitia sa, corespund transportului in bune conditii.
    58.13. Daca expeditorul incarca mijlocul de transport sau foloseste rechizitele de incarcare fara obiectiuni, opereaza prezumtia ca acestea au fost corespunzatoare. Expeditorul raspunde de consecintele utilizarii unor mijloace de transport nepotrivite cu felul marfii si cu modul de prezentare a acesteia.
    58.14. Calea ferata avizeaza pe expeditori despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru incarcare prin afisare in statie. In conventiile-cadru de incarcare-descarcare se pot prevedea alte modalitati de avizare. Calea ferata nu este obligata in nici un caz sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii punerii mijloacelor de transport la dispozitie.
    58.15. Expeditorii trebuie sa predea catre calea ferata mijloacele de transport incarcate cu usile, clapele sau gurile de golire inchise, partile mobile si rechizitele montate.
    58.16. In conditiile prevazute in normele uniforme, calea ferata se ingrijeste de dezinfectarea, dezinsectizarea, curatirea si spalarea vagoanelor care apartin caii ferate.
    58.17. Transbordarea marfurilor intre vagoane de ecartament diferit sau in cazul defectarii vagoanelor sau in orice alta imprejurare impusa de conditiile de exploatare se executa de catre calea ferata. Transbordarea marfurilor care necesita mijloace sau conditii speciale sau care prezinta un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaza se efectueaza, la cererea caii ferate, de catre expeditor sau destinatar.
    58.18. In cazul in care operatiile de incarcare, descarcare sau transbordare a marfurilor se efectueaza de expeditor sau de destinatar, acestia raspund pentru degradarea mijloacelor de transport, rechizitelor si instalatiilor caii ferate produse din vina lor, precum si pentru pierderea partilor mobile datorita nemontarii lor dupa incarcare, descarcare sau transbordare.
    Art. 59
    Incheierea contractului de transport
    59.1. Contractul de transport se incheie in momentul cand:
    59.1.1 - statia de expeditie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei in conditiile Regulamentului, insotita de scrisoarea de trasura, completata si semnata de catre expeditor;
    59.1.2. - statia de expeditie aplica stampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura. Data imprimata de masina, instalatia sau dispozitivul respectiv echivaleaza cu stampila statiei.
    59.2. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afecteaza existenta, nici valabilitatea contractului de transport, care ramane supus dispozitiilor Regulamentului.
    Art. 60
    Scrisoarea de trasura
    60.1. Calea ferata stabileste modelele privind scrisoarea de trasura si modul ei de completare. Scrisorile de trasura se tiparesc prin grija caii ferate sau de catre clienti cu aprobarea caii ferate.
    60.2. Calea ferata publica, conform art. 4.5, reglementarile referitoare la completarea scrisorii de trasura care intereseaza pe expeditor.
    60.3. Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:
    60.3.1. - data intocmirii;
    60.3.2. - numele si adresa expeditorului; ca expeditor trebuie sa fie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica;
    60.3.3 - denumirea statiilor de expeditie si destinatie conform nomenclatorului statiilor de cale ferata din tarif;
    60.3.4. - numele si adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;
    60.3.5. - numarul si seria sigiliilor aplicate;
    60.3.6. - denumirea marfii, iar pentru expeditiile de coletarie si mesagerie, dupa caz, catimea, felul ambalajului, marca si numarul coletelor si, in plus, pentru vagoanele particulare tara, pentru marfurile a caror incarcare incumba expeditorului;
    60.3.7. - enumerarea detaliata a anexelor la scrisoarea de trasura necesare formalitatilor administrative in parcurs;
    60.3.8. - numarul mijlocului de transport;
    60.3.9. - masa bruta a marfii si alte elemente de calcul care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei exprimata sub alte forme;
    60.3.10. - mentiunea de francare, in sensul ca tarifele de transport se platesc la expediere sau cand se depune un depozit de francare.
    60.4. Nu este admisa adaugarea altor anexe decat cele prevazute in Regulament si nici folosirea altui tip de document de transport.
    60.5. Cu o singura scrisoare de trasura pot fi predate la transport:
    60.5.1. - obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale a caror incarcare necesita mai mult de un vagon;
    60.5.2. - expeditiile incarcate in mai multe vagoane, daca dispozitiile speciale ale tarifelor permit aceasta pentru intregul parcurs. In acest caz, grupul de vagoane constituie o expeditie distincta. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie sa aiba ca efect despartirea vagoanelor predate la transport cu o singura scrisoare de trasura.
    60.6. Nu pot fi predate la transport cu un singur document de transport:
    60.6.1. - marfurile care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate in comun cu alte marfuri in acelasi vagon;
    60.6.2. - marfurile admise la transport in anumite conditii cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa prin normele tehnice privind marfurile periculoase;
    60.6.3. - marfurile a caror incarcare in comun ar contraveni normelor legale in vigoare;
    60.6.4. - marfurile a caror incarcare este in sarcina caii ferate, pe acelasi document cu cele a caror incarcare este in sarcina expeditorului;
    60.7. Pentru expeditiile care circula si pe linii cu ecartament ingust, numarul scrisorilor de trasura este determinat de incarcarea vagoanelor de cale normala.
    60.8. Modul de lucru si raspunderile in cazul utilizarii scrisorii de trasura electronice se stabilesc prin normele uniforme.
    Art. 61
    Raspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trasura
    61.1. Expeditorul raspunde de exactitatea indicatiilor si a declaratiilor inscrise, prin grija sa, in scrisoarea de trasura. El suporta toate consecintele rezultate din faptul ca aceste declaratii sau indicatii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise in alte rubrici decat in cele rezervate pentru fiecare din ele. Daca o rubrica este insuficienta, printr-o mentiune facuta in acea rubrica, expeditorul va indica unde se gaseste in scrisoarea de trasura completarea indicatiilor sale.
    61.2. Pentru expeditiile incarcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numarul coletelor nu fac dovada impotriva caii ferate decat daca verificarea acestei mase si a numarului coletelor a fost facuta efectiv de catre calea ferata si certificata in scris pe documentul de transport.
    Art. 62
    Plata prestatiei de transport
    62.1. Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata.
    62.2. Atunci cand tarifele sunt in sarcina destinatarului si cand destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul ramane obligat la plata tarifelor.
    62.3. Daca cheltuielile nu pot fi stabilite exact in momentul predarii marfii la transport, calea ferata pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face dupa eliberarea marfii in statia de destinatie.
    62.4. Plata catre calea ferata a tarifelor de transport se face:
    62.4.1. - cu ocazia incheierii contractului de transport;
    62.4.2. - o data cu eliberarea marfii;
    62.4.3. - prin facturarea periodica, atunci cand intre calea ferata si client exista conventie de plata centralizata a tarifelor de transport;
    62.5. In cazul intarzierii platii pretului de transport, calea ferata este in drept:
    62.5.1. - sa perceapa majorari de intarziere, prevazute in tarife;
    62.5.2. - sa refuze sau sa opreasca transporturile pentru raii platnici.
    62.6. Amenzile vamale si ale altor autoritati administrative stabilite in contul caii ferate care se refera la expeditii se incaseaza de la expeditor sau destinatar, dupa caz.
    Art. 63
    Declararea interesului la eliberare
    63.1. Orice expeditie poate face obiectul unei declaratii a interesului la eliberare, inscrisa pe scrisoarea de trasura, percepandu-se tariful respectiv. Conditiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc in normele uniforme privind transporturile.
    63.2. Din motive de exploatare calea ferata poate introduce restrictii in aplicarea declararii interesului la eliberare.
    Art. 64
    Ramburse si deburse
    64.1. Expeditorul poate incarca expeditia sa cu un ramburs pana la o valoare egala cu valoarea marfii.
    64.2. Calea ferata nu este obligata sa achite expeditorului rambursul decat daca suma i-a fost platita de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusa la dispozitia expeditorului in termen de 30 de zile de la achitarea lui de catre destinatar.
    64.3. Daca marfa a fost eliberata destinatarului, fara sa se fi incasat in prealabil rambursul, calea ferata este obligata sa plateasca expeditorului valoarea pagubei pana la maximum suma rambursului, pastrandu-si dreptul sau de actiune contra destinatarului.
    64.4. Debursele se efectueaza pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportata.
    64.5. Transporturile incarcate cu ramburse si deburse sunt supuse perceperii unor tarife.
    64.6. Rambursele si debursele se admit in conformitate cu prevederile normelor uniforme privind transporturile.
    Art. 65
    Starea, ambalarea si marcarea marfii
    65.1. Cand natura marfii cere ca ea sa fie ambalata, expeditorul trebuie sa o protejeze astfel incat ea sa fie ferita de pierderea totala sau partiala, precum si de avarii in timpul transportului si sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor caii ferate sau celorlalte marfuri. Expeditorul trebuie sa foloseasca ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice in vigoare.
    65.2. Cand se prezinta pentru transport o marfa cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferata poate pretinde expeditorului sa-si ia asupra sa raspunderea, facand mentiuni in acest sens in scrisoarea de trasura.
    65.3. Ambalajul se considera ca suficient in cazul in care se apreciaza ca el protejeaza marfa, de la predarea ei la transport pana la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport si de consecintele lor.
    65.4. Daca, tinand seama de dispozitiile de mai sus, se apreciaza ca ambalarea este necesara, statia de expeditie poate sa refuze expeditia chiar si atunci cand expeditorul recunoaste, sub semnatura in scrisoarea de trasura, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.
    65.5. Expeditorul este raspunzator de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitatii ambalajului, conform mentiunilor din scrisoarea de trasura, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat sa repare paguba suferita de calea ferata din aceasta cauza.
    65.6. Marfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Calea ferata poate sa pretinda ca aceste marfuri neambalate sa fie prezentate la transport in unitati de manipulare mai mari (legaturi, pachete, palete, containere, o anumita masa pe colet si alte modalitati care faciliteaza operatiile de manipulare).
    65.7. La expeditiile de vagoane complet acoperite sau containere, expeditorul trebuie sa introduca in interiorul acestora datele de identificare ale expeditiei care sa corespunda cu cele din scrisoarea de trasura.
    65.8. La expeditiile de coletarie sau mesagerie, expeditorul este obligat sa aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care sa nu permita confuzii si sa corespunda datelor din scrisoarea de trasura. Fiecare colet va avea inscris cat mai vizibil un numar de ordine, masa neta si bruta.
    65.9. La expeditiile de vagoane sau containere, expeditorul este obligat sa aplice pe ambele parti ale acestora, in locurile special stabilite, etichete care sa permita identificarea transportului. Calea ferata poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.
    65.10. Daca la transportul unor marfuri sunt necesare masuri speciale de manipulare, depozitare si precautie, in functie de natura lor, expeditorul trebuie sa aplice etichete sugestive, care sa indice modul de manipulare si depozitare a marfurilor. Calea ferata poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.
    65.11. Coletele, paletele, containerele si vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi neindepartate nu se primesc la transport.
    65.12. Marfurile ce se transporta in vrac in vagoane descoperite trebuie astfel insemnate sau marcate de expeditor incat sustragerea din continut sa nu fie posibila fara urme vizibile.
    Art. 66
    Aplicarea sigiliilor
    66.1. Expeditorul trebuie sa aplice sigilii proprii la toate sistemele de inchidere-deschidere care permit accesul in interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu prelate si alte dispozitive ce se sigileaza, incarcate de el. Pentru expeditiile insotite nu este obligatorie sigilarea.
    66.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate si aplicate, incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile.
    66.3. Calea ferata aplica sigiliile sale ori de cate ori considera ca este in interesul ei sa execute sigilarea.
    66.4. Calea ferata stabileste modelul sigiliilor aplicate de expeditor.
    66.5. Calea ferata poate sa refuze la transport expeditiile ale caror sigilii aplicate de predator, organele vamale sau alte autoritati administrative sunt deteriorate sau defectuoase.
    66.6. Calea ferata poate admite folosirea de catre expeditor a unor incuietori speciale.
    Art. 67
    Verificarea de catre calea ferata
    67.1. Calea ferata are totdeauna dreptul sa verifice daca expeditia corespunde mentiunilor facute de expeditor in scrisoarea de trasura si daca normele referitoare la transportul marfurilor admise in anumite conditii au fost respectate.
    67.2. Rezultatul verificarii mentiunilor inscrise de expeditor in documentul de transport trebuie sa fie inscrise in acesta.
    67.3. In cazul cand se constata la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la marfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterari, avarieri, substituiri, diluari, scaderi de masa peste tolerantele legale, se verifica continutul expeditiei. Rezultatul verificarii se consemneaza intr-un proces-verbal de constatare. La verificarea continutului expeditiei, expeditorul sau destinatarul trebuie sa fie invitat la verificare dupa cum aceasta are loc in statia de predare, in parcurs sau in statia de destinatie. Daca cel invitat nu se prezinta, verificarea se face de catre agentii caii ferate in prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariati ai caii ferate.
    Cheltuielile produse cu verificarea se suporta, dupa caz, de expeditor sau destinatar, in afara de cazul cand verificarea se face din vina caii ferate.
    67.4. Cand, in urma verificarii, se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica pretul de transport, se recalculeaza tarifele si se stabilesc diferentele de tarif.
    Masa constatata de catre calea ferata ramane determinanta pentru calcularea tarifelor de transport.
    67.5. Cand, cu ocazia verificarilor, se constata pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despagubirilor.
    Art. 68
    Supraincarcaturi
    68.1. Se considera supraincarcatura cantitatea de marfa care depaseste limita de incarcare admisa in functie de caracteristicile constructive ale vagonului sau containerului, respectiv de sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar de vagon. Se considera, de asemenea, supraincarcatura depasirea limitei de incarcare a paletelor care apartin caii ferate sau a celor apartinand clientilor pe care le manipuleaza calea ferata.
    68.2. Supraincarcatura constatata in statia de predare trebuie sa fie descarcata de expeditor.
    68.3. Supraincarcatura constatata in parcurs se descarca de predatorul avizat in acest sens. Supraincarcatura poate fi descarcata si de calea ferata, pe cheltuiala expeditorului. Supraincarcaturile descarcate de calea ferata se pun la dispozitia expeditorului.
    68.4. Daca cel indreptatit dispune ca supraincarcatura sa fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale, la o alta statie de destinatie sau sa fie inapoiata la statia de expeditie, aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.
    Art. 69
    Tarife suplimentare
    69.1. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifica perceperea lor.
    69.2. Calea ferata poate sa perceapa un tarif suplimentar pentru:
    69.2.1. - declararea incorecta, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor periculoase excluse sau admise conditionat la transport, potrivit normelor tehnice privind transportul marfurilor periculoase;
    69.2.2. - depasirea limitei de incarcare, cand mijlocul de transport a fost incarcat de expeditor;
    69.2.3. - necuratirea mijloacelor de transport dupa descarcare sau nemontarea partilor mobile ale acestora la locul lor;
    69.2.4. - alte cauze prevazute in tarif.
    69.3. Nu se percep tarife suplimentare in cazul cand supraincarcarea a intervenit in parcurs din cauza influentelor atmosferice, daca se dovedeste ca incarcatura nu depasea limita de incarcare in momentul predarii la transport.
    Art. 70
    Documente pentru formalitatile administrative
    70.1. Expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autoritati, inainte de eliberarea marfii. Aceste documente trebuie sa se refere numai la marfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trasura, daca normele organelor vamale, ale autoritatilor administrative publice sau ale caii ferate nu dispun altfel.
    70.2. Daca expeditorul asista el insusi la indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente sa fie prezentate cu ocazia indeplinirii formalitatilor mentionate. In acest caz, expeditorul va inscrie in rubrica "mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cine si unde ii indeplineste formalitatile.
    70.3. Calea ferata nu este obligata sa verifice daca documentele prezentate sunt suficiente si exacte.
    70.4. Expeditorul raspunde fata de calea ferata pentru orice pagube care rezulta din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente si neefectuarea mentiunilor in scrisoarea de trasura, in afara de cazul in care calea ferata este in culpa.
    70.5. Calea ferata raspunde, in caz de culpa, de consecintele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a anexelor la scrisoarea de trasura.
    70.6. Expeditorul este obligat sa se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autoritati administrative privitoare la ambalaj si la acoperirea cu prelate a marfurilor.
    Art. 71
    Indeplinirea formalitatilor administrative
    71.1. In cursul transportului, formalitatile cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative publice se indeplinesc de calea ferata, fara garantarea platii taxelor vamale care revin potrivit legii importatorului sau comisionarului in vama, dupa caz.
    Calea ferata poate sa incredinteze aceasta sarcina unui mandatar.
    71.2. In indeplinirea acestor formalitati, calea ferata raspunde de culpa sa sau a mandatarului sau. Eventuala despagubire nu poate niciodata sa depaseasca pe cea prevazuta in caz de pierdere a marfii.
    71.3. Expeditorul, printr-o mentiune facuta in scrisoarea de trasura, sau destinatarul, in cazul cand are dreptul sa modifice contractul de transport, poate cere:
    71.3.1. - sa asiste el insusi la aceste formalitati sau sa fie reprezentat de un mandatar, cu precizarea statiei unde se vor efectua formalitatile;
    71.3.2. - sa indeplineasca el insusi aceste formalitati sau sa fie indeplinite de un mandatar, potrivit legii;
    71.3.3. - sa plateasca taxele vamale, alte tarife si cheltuieli, cand asista, el insusi sau mandatarul sau, la formalitati ori le indeplineste, in conditiile legii. Nici expeditorul nici destinatarul care au dreptul la dispozitie, nici mandatarul lor nu pot lua in primire marfa, decat in conditiile legii.
    71.4. Calea ferata hotaraste, conformandu-se normelor vamale, daca marfa trebuie transportata la biroul vamal sau daca vamuirea trebuie sa aiba loc in statie.
    Cheltuielile ocazionate sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa.
    71.5. Daca procedura pentru indeplinirea formalitatilor cerute de expeditor nu poate fi executata, calea ferata procedeaza in modul pe care il socoteste cel mai avantajos pentru interesele celui indreptatit si aduce la cunostinta expeditorului masurile luate.
    71.6. Daca expeditorul a inscris in scrisoarea de trasura o mentiune de francare care include taxele vamale, calea ferata poate sa indeplineasca formalitatile vamale la alegerea sa, fie in cursul transportului, fie la destinatie.
    71.7. Destinatarul poate sa indeplineasca formalitatile vamale la statia de destinatie, daca prin scrisoarea de trasura se cere vamuirea la destinatie sau daca, in lipsa acestei cereri, marfa a sosit nevamuita.
    71.8. Daca in termenul fixat de tariful in vigoare, in statia de destinatie, formalitatile vamale nu sunt indeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul expeditorului, iar scrisoarea de trasura nu a fost scoasa de la casa statiei, calea ferata considera expeditia impiedicata la eliberare procedand conform Regulamentului.
    71.9. Expeditiile sosite in statia de destinatie nevamuite se avizeaza catre destinatar si din acest moment stau la dispozitia lui in conditiile art. 73 pana ce acesta obtine liberul de vama conform legii. Pentru executarea in statia de destinatie a altor formalitati administrative se procedeaza similar.
    71.10. Destinatarul poarta raspunderea integrala pentru neachitarea in termen a taxelor vamale.
    Art. 72
    Termenele contractului de transport
    72.1. Termenele contractului de transport pentru vagoane complete incep sa curga de la ora 24 a zilei cand marfa a fost primita la transport si insumeaza:
    72.1.1. - termenul de expediere 24 ore;
    72.1.2. - termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km de cate 48 ore;
    72.1.3. - termen suplimentar de 24 ore, o singura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers; liniile principale se publica in tarife;
    72.1.4. - termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.
    72.2. Distantele se raporteaza la ruta tarifara.
    72.3. Termenele contractului de transport se prelungesc, cu exceptia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:
    72.3.1. - verificarea expeditiei, din care rezulta diferente fata de mentiunile facute de expeditor in scrisoarea de trasura;
    72.3.2. - indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative;
    72.3.3. - modificarea contractului de transport;
    72.3.4. - tratamente speciale ce trebuie acordate marfii;
    72.3.5. - transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de catre expeditor;
    72.3.6. - circulatia pe mare, pe cai navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, daca nu exista legatura feroviara;
    72.3.7. - pentru alte cazuri prevazute in normele uniforme;
    72.3.8. - orice intrerupere a traficului care impiedica in mod temporar inceperea sau continuarea transportului (calamitati naturale, evenimente de cale ferata, incendii, greve si alte situatii exceptionale).
    Cauza si durata acestor prelungiri trebuie sa fie mentionate de calea ferata in scrisoarea de trasura. Daca este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.
    72.4. Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, atunci cand calea ferata nu lucreaza in aceste zile, daca a facut public acest fapt.
    72.5. Cand termenul contractului de transport trebuie sa ia sfarsit dupa ora de terminare a programului statiei de destinatie, expirarea acestui termen se amana pana la trecerea a doua ore de la ora cand se reincepe programul statiei.
    72.6. In cadrul termenului contractului de transport, expeditia trebuie sa soseasca in statia de destinatie si sa fie avizata destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge in statia de destinatie, deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, termenul de executare a contractului de transport se incheie odata cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi in parcurs. In acest caz mijloacele de transport stau la dispozitia clientului in conditiile articolului 73.
    72.7. Calea ferata poate stabili si alte termene ale contractului de transport prin normele uniforme privind transporturile.
    Art. 73
    Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului
    73.1. Pe durata cat mijloacele de transport si rechizitele stau la dispozitia clientului pentru incarcare, descarcare, transbordare, aranjarea incarcaturii, impiedicarea la transport, impiedicarea la eliberare, executarea dispozitiei ulterioare, executarea operatiilor administrative, vamuire se percep tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport.
    Pe durata cand calea ferata nu lucreaza, in conditiile prevazute la art. 72.4 sau din cauza accidentelor sau catastrofelor de cale ferata, precum si din motive de forta majora, calea ferata nu percepe tarife orare de utilizare.
    73.2. Pentru mijloacele de transport si rechizitele de incarcare apartinand caii ferate straine se percep tarife orare de utilizare in concordanta cu chiriile platite in traficul international.
    73.3. Pe perioada cand statia de cale ferata nu are program de lucru, se intrerupe perceperea tarifului orar de utilizare pentru vagoanele puse la dispozitie pentru incarcare, descarcare, transbordare la clientii deserviti de statia respectiva.
    73.4. Tarifele orare de utilizare se platesc de expeditor sau destinatar dupa cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.
    73.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor in vederea calcularii tarifului orar de utilizare a mijloacelor de transport se tine de calea ferata.
    Art. 74
    Eliberarea marfii la destinatie
    74.1. Calea ferata avizeaza pe destinatar, despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare, prin afisare in statia de destinatie. Clientii care au conventie cadru de incarcare-descarcare cu calea ferata, stabilesc modul de avizare a sosirii expeditiilor, in aceste conventii. Calea ferata nu este obligata in nici un caz sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii transporturilor.
    74.2. Calea ferata este obligata sa remita destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura si sa elibereze marfa in statia de destinatie contra semnaturii de primire. Eliberarea marfii este conditionata de respectarea conditiilor convenite pentru plata creantelor.
    74.3. Sunt asimilate eliberarii marfii, cand sunt efectuate conform normelor in vigoare la statii de destinatie:
    74.3.1. - predarea marfii catre autoritatile vamale sau fiscale, in antrepozitele lor, cand acestea nu se gasesc sub paza caii ferate;
    74.3.2. - antrepozitarea la calea ferata a marfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori intr-un antrepozit public.
    74.4. Conventiile incheiate cu destinatarul stabilesc obligatia caii ferate sa predea marfa destinatarului in alta parte decat in statia de destinatie, pe o linie industriala, intr-un depozit sau in alte locuri similare.
    74.5. Dupa sosirea marfii in statia de destinatie, destinatarul poate cere caii ferate sa-i remita scrisoarea de trasura si sa-i elibereze marfa.
    74.6. Destinatarul trebuie sa descarce complet mijloacele de transport, sa le curete de orice resturi care provin de la marfa descarcata, sa indeparteze sigiliile si etichetele vechi, sa inchida usile si clapele, sa monteze partile mobile ale vagoanelor inainte de a le preda caii ferate. Calea ferata poate face ca aceste operatii pe cheltuiala destinatarului in conditiile prevazute in normele uniforme.
    74.7. Daca este constatata pierderea marfii sau daca marfa nu a sosit la expirarea termenului contractului de transport, destinatarul poate sa-si valorifice in nume propriu, fata de calea ferata, drepturile care ii revin din contractul de transport cu conditia sa execute in prealabil obligatiile ce-i sunt impuse prin contractul de transport.
    74.8. Daca o parte din marfurile mentionate in scrisoarea de trasura lipsesc la eliberare, totalul sumelor care rezulta din scrisoarea de trasura trebuie sa fie platite. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru marfurile neeliberate.
    74.9. Calea ferata are asupra marfurilor drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creantelor ce i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzista atata timp cat marfa se gaseste in posesia caii ferate sau a unei terte persoane ce o detine in numele ei.
    Art. 75
    Constatarea pierderii sau a avarierii marfii
    75.1. Cand o pierdere partiala sau o avariere este descoperita sau presupusa de calea ferata sau cand ea este invocata de cel indreptatit, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces-verbal prin care se constata starea marfii, masa sa si, pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs.
    O copie a acestui proces-verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit.
    75.2. Cand cel indreptatit nu accepta constatarile din procesul-verbal, el poate cere ca starea si masa marfii, precum si cauza si valoarea pagubei sa fie constatate de un expert sau specialist autorizat numit de parti sau un expert desemnat pe cale judiciara.
    75.3. Cel indreptatit poate, fara sa faca nici o dovada, sa considere marfa ca pierduta cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispozitia lui in cele 30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport.
    75.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cerceteaza de calea ferata, rezultatul investigatiilor comunicandu-se celor interesati.
    Pentru urmarirea transporturilor, la cererea beneficiarilor, calea ferata percepe tarife.
    75.5. Cel in drept, primind plata despagubirii pentru marfa pierduta, poate sa ceara sa fie avizat imediat in cazul cand marfa este gasita; dar nu mai tarziu de 12 luni de la data primirii despagubirii.
    75.6. In termen de 30 de zile de la primirea avizului de gasire a marfii, cel in drept poate sa ceara ca marfa sa-i fie eliberata, fara cheltuieli, fie in statia de expeditie, fie in statia de destinatie prevazuta in scrisoarea de trasura, in schimbul restituirii despagubirii pe care a primit-o si cu rezerva acordarii tuturor drepturilor la indemnizarile pentru intarziere, prevazute de tarife.
    75.7. Cand termenele de mai sus nu sunt respectate, calea ferata poate dispune de marfa, fie prin utilizarea in interesul propriu, fie prin valorificare prin licitatie.
    75.8. Sumele obtinute din valorificarea transporturilor se fac venit al caii ferate.
    Art. 76
    Rectificarea incasarilor
    76.1. In caz de aplicare gresita a unui tarif sau de greseala de calcul la incasarea tarifelor, ceea ce nu s-a incasat trebuie platit si ceea ce s-a incasat in plus trebuie restituit.
    76.2. Suma neincasata se plateste catre calea ferata de expeditor sau destinatar potrivit mentiunii de francare din scrisoarea de trasura.
    76.3. Pentru sumele datorate in temeiul prezentului articol curge o dobanda stabilita prin tarife, din ziua punerii in intarziere pentru plata sau din ziua reclamatiei ori, daca nu a avut loc nici punerea in intarziere, nici reclamatie, din ziua chemarii in judecata.
    Sumele incasate in minus din vina salariatilor caii ferate se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fara dobanda.
    Daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate documentele justificative necesare pentru tratarea definitiva a reclamatiei, intr-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobanzile nu curg de la expirarea termenului fixat si pana la prezentarea efectiva a documentelor.

    CAP. 3
    Modificarea contractului de transport

    Art. 77
    Modificarea contractului de transport de catre expeditor
    77.1. Expeditorul poate sa modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicand:
    77.1.1. - retragerea marfii la statia de expeditie;
    77.1.2. - oprirea marfii in parcurs;
    77.1.3. - amanarea eliberarii marfii;
    77.1.4. - eliberarea marfii unei alte persoane decat destinatarului inscris in scrisoarea de trasura;
    77.1.5. - eliberarea marfii la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura;
    77.1.6. - inapoierea marfii la statia de expeditie.
    77.2. Calea ferata poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului cu urmatoarele:
    77.2.1. - stabilirea unui ramburs;
    77.2.2. - majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs;
    77.2.3. - preluarea in sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate in sarcina sa.
    77.3. In nici un caz dispozitiile nu trebuie sa aiba ca efect divizarea expeditiei.
    77.4. Aceste dispozitii trebuie sa fie date printr-o declaratie in forma prevazuta de calea ferata. Declaratia trebuie reprodusa si semnata de expeditor pe duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat caii ferate.
    Orice dispozitie data intr-o alta forma decat cea prevazuta este nula.
    77.5. Cand calea ferata da curs dispozitiilor expeditorului fara sa ceara prezentarea duplicatului, ea este raspunzatoare fata de clienti de paguba care ar rezulta din aceasta cauza. Eventuala despagubire nu trebuie sa depaseasca despagubirea prevazuta in caz de pierdere a marfii.
    77.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar daca este in posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge in cazul in care expeditia a fost eliberata destinatarului.
    Art. 78
    Modificarea contractului de transport de catre destinatar
    78.1. Cand expeditorul nu a luat in sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferata de destinatie si nu a facut in scrisoarea de trasura mentiunea "destinatar neautorizat sa dea dispozitii ulterioare", destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, sa modifice contractul de transport indicand:
    78.1.1 - oprirea marfii in parcurs;
    78.1.2. - amanarea eliberarii marfii;
    78.1.3. - eliberarea marfii pe calea ferata de destinatie unei alte persoane decat destinatarului inscris in scrisoarea de trasura;
    78.1.4. - eliberarea marfii pe calea ferata de destinatie la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura, cu exceptia unor dispozitii contrare tarifelor;
    78.1.5. - modul de indeplinire a formalitatilor vamale sau ale altor autoritati administrative publice.
    Dispozitiile destinatarului nu sunt executorii decat dupa intrarea expeditiei pe reteaua caii ferate de destinatie.
    78.2. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge in cazul in care:
    78.2.1. - a ridicat scrisoarea de trasura;
    78.2.2. - a acceptat marfa;
    78.2.3. - si-a valorificat drepturile in conformitate cu art. 81;
    78.2.4. - a indicat o persoana si aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau si-a valorificat dreptul in conformitate cu art. 74.
    78.3. Daca destinatarul a dispus ca marfa sa fie eliberata unei persoane, aceasta nu este autorizata sa modifice contractul de transport.
    78.4. In caz ca transportul circula numai pe reteaua unei cai ferate, dispozitiile din prezentul articol nu se aplica.
    In acest caz, dreptul de a dispune asupra expeditiei poate apartine destinatarului, din momentul incheierii contractului de transport, daca pe scrisoarea de trasura este facuta o mentiune in acest sens de catre expeditor. Dispozitiile date de destinatar sunt similare cu cele pe care le poate da expeditorul.
    Art. 79
    Executarea dispozitiilor ulterioare
    79.1. Calea ferata nu poate refuza executarea dispozitiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici intarzia executarea lor, in afara de cazurile in care:
    79.1.1. - executarea nu mai este posibila in momentul in care dispozitiile sosesc la statia care trebuie sa le execute;
    79.1.2. - executarea este de natura a perturba serviciul normal al exploatarii;
    79.1.3. - executarea este contrara actelor normative in vigoare;
    79.1.4. - valoarea marfii, cand este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acopera, dupa aprecierea caii ferate, toate tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua sa destinatie, numai daca aceste tarife nu se platesc sau plata lor nu se garanteaza imediat.
    79.2. Cel care a dat dispozitii este instiintat cat mai curand posibil despre piedicile care se opun executarii lor. Cand calea ferata nu este in masura sa prevada aceste modificari, cel care a dat dispozitiile suporta toate consecintele care rezulta din inceperea executarii lor.
    79.3. Tarifele si cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispozitii, cu exceptia celor care rezulta din vina caii ferate trebuie sa fie platite de expeditor sau de destinatar, in conformitate cu mentiunea de francare.
    79.4. Calea ferata este raspunzatoare, in cazul cand este vinovata, de consecintele neexecutarii sau executarii inexacte a unei dispozitii. Cu toate acestea, eventuala despagubire nu trebuie sa fie niciodata mai mare decat cea prevazuta in caz de pierdere a marfii.
    79.5. Tarifele de transport se calculeaza pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executarii dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele in vigoare pe fiecare din aceste parcursuri, in ziua platii.
    Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii si altor cheltuieli, precum si cursurilor de convertire.
    Art. 80
    Impiedicarea la transport
    80.1. Constituie impiedicare la transport faptul ca inceperea sau continuarea transportului este impiedicata sau nu mai este posibila pe itinerarul prevazut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundatii, inzapeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbari in serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemanatoare din cauza carora transportul se opreste in parcurs), sechestrarea marfii, lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.
    80.2. In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca este preferabil sa transporte din oficiu marfa, modificand itinerarul sau daca este indicat, in interesul expeditorului sa-i ceara instructiuni, comunicandu-i informatiile utile de care dispune.
    80.3. In afara de cazul cand calea ferata este in culpa, ea poate sa perceapa tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv si poate dispune de termenele contractului de transport corespunzatoare acestui itinerar.
    80.4. Daca continuarea transportului nu este posibila, calea ferata cere instructiuni de la expeditor.
    80.5. Daca instructiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinatie sau sunt date statiei unde se gaseste marfa, expeditorul trebuie sa le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte acest duplicat caii ferate.
    80.6. Cand calea ferata da curs instructiunilor expeditorului fara a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este raspunzatoare pentru paguba care rezulta din aceasta cauza. Eventuala despagubire nu trebuie sa depaseasca niciodata pe cea prevazuta pentru pierderea marfii.
    80.7. Daca expeditorul, instiintat de impiedicare la transport, nu da in termen de 72 de ore instructiuni executabile, calea ferata procedeaza potrivit normelor privind impiedicarea la eliberare. Suma obtinuta din vanzarea marfii, dupa scaderea tarifelor care greveaza marfa, trebuie sa fie tinuta la dispozitia expeditorului; daca suma obtinuta este mai mica decat aceste tarife, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta.
    80.8. Cand impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinatia sa, fara a astepta instructiunile, expeditorul fiind instiintat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil.
    80.9. Cand impiedicarea la transport intervine dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile de la articolele anterioare se aplica in mod corespunzator.
    80.10. In afara de cazul cand calea ferata este vinovata, ea poate, in caz de impiedicare la transport, sa perceapa tariful orar de utilizare a mijlocului de transport.
    Art. 81
    Impiedicarea la eliberare
    81.1. Se considera impiedicare la eliberare daca destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi gasit sau nu ridica scrisoarea de trasura in termenul prevazut de normele in vigoare de la statia de destinatie sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotarari judecatoresti, marfa grevata de un ramburs neadmis in traficul respectiv si alte situatii similare).
    81.2. In caz de impiedicare la eliberarea marfii, calea ferata trebuie sa instiinteze pe expeditor fara intarziere, pentru a-i cere instructiuni.
    81.3. Cand impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului. Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta fara intarziere.
    81.4. In cazul cand destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul sa dea instructiuni, chiar daca nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.
    81.5. Expeditorul poate, de asemenea, sa ceara printr-o mentiune in scrisoarea de trasura, ca marfa sa-i fie inapoiata din oficiu, daca se iveste o impiedicare la eliberare. In afara de acest caz, este necesar consimtamantul sau scris.
    81.6. Daca marfa a fost valorificata prin vanzare, atunci suma obtinuta dupa scaderea tarifelor de transport care greveaza marfa, trebuie sa fie tinuta la dispozitia expeditorului. Daca suma este mai mica decat aceste tarife expeditorul trebuie sa plateasca diferenta.
    81.7. Daca impiedicarea la eliberare se iveste dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre impiedicare acest destinatar.
    81.8. In nici un caz marfa nu se va inapoia expeditorului fara consimtamantul sau scris.

    CAP. 4
    Raspunderea caii ferate

    Art. 82
    Responsabilitati
    82.1. Calea ferata care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura, este raspunzatoare de executarea transportului si de integritatea marfii pe intreg parcursul pana la eliberare.
    82.2. Cand calea ferata a cantarit marfurile, ea raspunde de cantitatea constatata pe cantarul sau.
    82.3. In cazul in care s-a incasat tariful de cantarire de catre calea ferata, aceasta raspunde de cantitatea inscrisa de ea in scrisoarea de trasura, indiferent de faptul ca a efectuat sau nu cantarirea. In situatia in care nu a inscris masa constatata, calea ferata raspunde de masa inscrisa de expeditor.
    82.4. Calea ferata va putea face dovada ca, in realitate, a primit mai putin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinatie corespunde cu masa neta sau cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trasura.
    82.5. Pentru restul expeditiilor in vagoane complete, precum si cele in containere, boxpalete si alte unitati de incarcatura sigilate, calea ferata nu raspunde pentru lipsurile cantitative, pana la proba contrara, daca mijlocul de transport inchis a ajuns la destinatie fara urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate in mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.
    Art. 83
    Intinderea raspunderii
    83.1. Calea ferata este raspunzatoare pentru paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala si din avarierea marfii survenita din momentul primirii la transport si pana la eliberare, precum si pentru paguba care rezulta din depasirea termenului contractului de transport.
    83.2. Sarcina probei ca avarierea marfii s-a produs in timpul transportului si din vina carausului revine celui care reclama.
    83.3. In cazul in care, insa, coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare sau semnele de pe marfurile transportate intr-un mijloc de transport deschis poarta de asemenea urme de violare, se presupune - pana la proba contrara - ca marfurile au fost avariate din vina caii ferate.
    83.4. Calea ferata este scutita de raspunderea prevazuta la art. 83.1 daca:
    83.4.1. - pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a celui indreptatit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vina a caii ferate, un viciu propriu al marfii (deteriorare anterioara, pierdere de masa sau de calitate si altele similare) sau imprejurari pe care calea ferata nu le putea evita si ale caror urmari nu le putea inlatura;
    83.4.2. - se constata diferenta dintre cantarul folosit la primirea produselor spre transport si cel folosit la eliberarea acestora catre destinatar, atunci cand lipsa nu este reala sau se datoreaza expeditorului.
    83.5. Calea ferata este scutita de raspunderea prevazuta la art. 89.1 si in cazul cand pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport este provocata de riscuri speciale inerente care se datoreaza:
    83.5.1. - cauzelor naturale inerente transportului in vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura;
    83.5.2. - lipsei sau defectuozitatii ambalajului pentru marfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi din masa sau avarii, daca nu sunt ambalate sau rau ambalate;
    83.5.3. - operatiilor de incarcare efectuate de expeditor sau de descarcare executate de destinatar;
    83.5.4. - incarcarii defectuoase, in cazul cand aceasta incarcare a fost efectuata de expeditor;
    83.5.5. - indeplinirii de catre expeditor, destinatar, comisionar vamal sau alt mandatar a formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative;
    83.5.6. - naturii anumitor marfuri expuse, din cauze inerente insasi acestei naturi, la pierderea totala sau partiala si la avariere, indeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioara si spontana, uscare, imprastiere, scaderea naturala a masei etc;
    83.5.7. - denumirii neregulate, inexacte sau incomplete de obiecte excluse de la transport sau admise in anumite conditii sau nerespectarea de catre expeditor a masurilor de prevedere prescrise pentru obiectele admise in anumite conditii;
    83.5.8. - transportului care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura, trebuie sa fie efectuate cu insotitor, daca pierderea sau avarierea rezulta dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa-l evite.
    83.5.9. - transportului de animale vii sau pasari vii.
    83.6. Calea ferata are aceeasi raspundere ca pentru vehicule deschise fara prelata si atunci cand se transporta in astfel de vehicule marfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transporta in vehicule deschise.
    83.7. Dovada ca pierderea, scaderea in masa, avarierea se datoreaza cauzelor prevazute la art. 83.4 cade in sarcina caii ferate.
    83.8. Cand calea ferata, tinand seama de imprejurarile de fapt, stabileste ca pierderea sau avarierea ar putea rezulta din unul sau mai multe din riscurile speciale prevazute la art. 83.5, exista prezumtia ca paguba rezulta din aceste riscuri. Cel indreptatit pastreaza totusi dreptul de a face dovada ca paguba, in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul dintre aceste riscuri.
    Aceasta prezumtie nu este aplicabila daca exista o lipsa cantitativa mare sau o pierdere de colet.
    83.9. La marfurile care, datorita naturii lor, sufera in mod obisnuit o pierdere din greutate in timpul transportului, calea ferata nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depaseste tolerantele prevazute mai jos:
    83.9.1. - 2% din masa pentru marfurile lichide sau predate la transport in stare umeda;
    83.9.2. - 1% din greutate pentru marfurile uscate.
    83.10. Limitarea raspunderii prevazuta la art. 83.9 nu poate fi invocata daca se face dovada, dupa imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.
    83.11. In cazul cand se transporta mai multe colete cu o singura scrisoare de trasura, pierderea din masa in timpul transportului se calculeaza pentru fiecare colet, daca greutatea acestuia la predare s-a indicat separat in scrisoarea de trasura sau poate fi constatata in alt mod.
    83.12. In caz de pierdere totala a marfii, la calcularea despagubirii nu se face nici o scadere pentru pierderea din masa in timpul transportului.
    Art. 84
    Prezumtia in caz de repredare si prezumtia de pierdere a marfii
    84.1. Cand un transport predat in conformitate cu Regulamentul a facut obiectul unei repredari supuse acelorasi reguli si cand o pierdere partiala sau o avariere este constatata dupa aceasta repredare, exista prezumtia ca ea s-a produs in cursul executarii ultimului contract de transport, daca transportul a ramas in paza caii ferate si a fost repredat in aceeasi stare in care a sosit la statia de repredare.
    Aceasta prezumtie este de asemenea aplicabila cand contractul de transport anterior repredarii nu era supus Regulamentului, daca acesta ar fi fost aplicabil, in cazul cand transportul s-ar fi efectuat direct intre prima statie de expeditie si ultima statie de destinatie.
    Aceasta prezumtie este aplicabila si atunci cand contractul de transport anterior reexpedierii era supus unei alte conventii si daca aceasta conventie contine aceeasi prezumtie in favoarea transportului marfurilor.
    84.2. Cel indreptatit poate, fara a avea de facut alte dovezi, sa considere marfa ca pierduta cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau tinuta la dispozitia sa, in cele 30 de zile care urmeaza dupa implinirea termenelor contractului de transport.
    84.3. Cel indreptatit, primind plata despagubirii pentru marfa pierduta, poate cere in scris sa fie instiintat fara intarziere, in cazul cand marfa este gasita in curs de un an de la plata despagubirii. Despre aceasta cerere calea ferata elibereaza o dovada scrisa.
    84.4. In termen de 30 de zile de la primirea instiintarii, cel indreptatit poate pretinde sa-i fie eliberata la una din statiile din parcurs marfa pierduta. In acest caz, el trebuie sa plateasca tarifele aferente transportului de la statia de expeditie si pana la aceea unde are loc eliberarea si sa restituie despagubirea primita, din care se vor scadea tarifele care au fost cuprinse in aceasta despagubire. Cu toate acestea, el pastreaza drepturile sale la despagubire, pentru depasirea termenelor contractului de transport prevazute la articolul 85.
    84.5. In lipsa, fie a cererii prevazute la art. 84.3., fie a instructiunilor date in termenul prevazut la art. 84.4. sau daca marfa este regasita dupa mai mult de un an de la data despagubirii, calea ferata va dispune de marfa, fie prin utilizarea in interesul propriu, fie prin valorificare prin licitatie.
    Art. 85
    Despagubiri
    85.1. Calea ferata este obligata sa plateasca despagubiri pentru pierderea totala sau partiala, avarierea marfii sau depasirea termenului contractului de transport. Cand se incaseaza tarife necuvenite, calea ferata este obligata sa le restituie. Calea ferata isi asuma aceste obligatii in conditiile prevazute in capitolul 5 din Regulament.
    85.2. In caz de pierdere totala sau partiala a marfii, calea ferata trebuie sa plateasca, excluzand alte daune-interese, o despagubire calculata dupa factura, dupa pretul curent al marfii si, in lipsa si a uneia si a alteia, dupa pretul marfurilor de aceeasi natura si calitate, la locul si data la care marfa a fost primita la transport. Despagubirea nu poate depasi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa stabilita prin tarif. In afara de aceasta, calea ferata trebuie sa restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume platite de client cu ocazia transportului marfii pierdute.
    85.3. De asemenea, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire echivalenta cu avarierea marfii, fara alte daune-interese. Suma se calculeaza aplicand la valoarea marfii, stabilita, potrivit art. 85.2. procentul de avariere constatat.
    Despagubirea nu poate depasi:
    85.3.1. - daca marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere totala;
    85.3.2. - daca numai o parte din marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere a partii avariate.
    Calea ferata trebuie sa restituie, in plus, in proportia determinata de procentul de avariere, tarifele prevazute la art. 85.2.
    85.4. In caz de depasire a termenului contractului de transport, calea ferata este obligata sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din tariful de transport.
    Daca se face dovada ca a rezultat un prejudiciu din cauza intarzierii, se va plati pentru acesta o despagubire ce nu poate depasi tariful de transport.
    Despagubirile pentru depasirea termenului contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie platite in caz de pierdere totala sau partiala a marfurilor.
    In caz de pierdere partiala, ele se vor plati, daca este cazul, numai pentru marfa nepierduta.
    Despagubirile pentru depasirea termenului contractului de transport, in caz de avariere, se cumuleaza, daca este cazul, cu despagubirea prevazuta la art. 85.3.
    Numai depasirea termenului de transport total da dreptul la despagubire.
    Calea ferata poate sa prevada, in normele uniforme sau conventii speciale, alte modalitati de despagubire pentru depasirea termenului contractului de transport.
    85.5. Calea ferata este supusa decaderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevazute la art. 75, 85 si 87, daca s-a dovedit ca prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de calea ferata, cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.
    85.6. In caz de declarare a interesului la eliberare, in afara de despagubirile prevazute in acest articol, se poate cere o despagubire pentru paguba suplimentara dovedita pana la concurenta sumei declarate.
    85.7. Cel in drept poate cere dobanzi la despagubire, calculate la nivelul stabilit prin tarif, incepand cu ziua inregistrarii reclamatiei administrative prevazuta la art. 87.
    Daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate, intr-un termen convenabil care ii este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitiva a reclamatiei, dobanzile nu curg intre expirarea termenului fixat si prezentarea efectiva a documentelor.
    Art. 86
    Raspunderea in traficul cale ferata - naval
    86.1. In cazul transporturilor cale ferata - naval carora li se aplica Regulamentul, ca urmare a prevederilor art. 1.3., la cauzele de exonerare enuntate la art. 86.3 se adauga cele prevazute la art. 83.
    86.2. Transportatorul nu poate sa se prevaleze de dispozitia de mai sus, decat daca face proba ca pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul incarcarii marfii la bordul navei si pana la descarcarea ei de pe nava.
    86.3. Cauzele de exonerare a raspunderii sunt urmatoarele:
    86.3.1. - actiunile, neglijenta sau omisiunea capitanului, pilotului sau a prepusilor transportatorului, in navigatia sau administratia vasului;
    86.3.2. - imposibilitatea navei de a naviga, cu conditia pentru transportator sa faca dovada ca aceasta stare nu este imputabila unei lipse de grija normala din partea sa, de a pune nava in stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzatoare sau de a amenaja si pune in buna stare toate partile vasului unde este incarcata marfa, in asa fel ca ele sa fie apte pentru primirea, transportul si pastrarea marfii;
    86.3.3. - incendiul, cu conditia pentru transportator sa faca dovada ca el nu a fost cauzat prin fapta sau vina sa, prin acelea ale capitanului, echipajului, pilotului ori ale prepusilor sai;
    86.3.4. - pericolele, primejdiile sau accidentele de mare ori alte ape navigabile;
    86.3.5. - salvarea sau incercarea de salvare de vieti ori de bunuri pe mare;
    86.3.6. - incarcarea marfii pe puntea navei cu consimtamantul in scris al expeditorului in scrisoarea de trasura si cu conditia ca ea sa nu se afle incarcata in vagon.
    86.4. Cauzele de exonerare de mai sus nu suprima si nici nu micsoreaza cu nimic obligatiile generale ale transportatorului si indeosebi obligatia sa de a manifesta o grija normala pentru a pune nava in stare de navigatie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzatoare ori pentru a amenaja si pune in buna stare toate partile vasului unde este incarcata marfa, in asa fel ca ele sa fie apte pentru primirea, transportul si pastrarea marfii.
    86.5. Cand carausul invoca unele din cauzele de exonerare de mai sus el ramane totusi raspunzator, daca cel indreptatit face dovada ca pierderea, avarierea marfii sau depasirea termenului contractului de transport se datoreaza altor culpe ale transportatorului, capitanului, echipajului, pilotului sau ale prepusilor sai, decat cele prevazute in Regulament.
    86.6. Cand un acelasi parcurs naval este deservit de mai multi transportatori, regimul de raspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie sa fie acelasi pentru toti transportatorii.
    In cazul in care transportatorii au fost inscrisi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevazut la alineatul de mai sus trebuie sa faca, in prealabil, obiectul unei intelegeri.

    TITLUL IV
    Reclamatii administrative. Actiuni. Prescriptii
    Art. 87
    Reclamatii administrative
    87.1. In toate cazurile in care se aplica Regulamentul, orice actiune privind raspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitata impotriva caii ferate decat in conditiile si limitele acestor reglementari.
    87.2. Aceleasi reglementari se aplica si pentru orice actiune exercitata impotriva agentilor si altor persoane pentru care calea ferata raspunde potrivit art. 3.
    87.3. Reclamatiile administrative, rezultate din contractul de transport sunt obligatorii si trebuie adresate in scris caii ferate in termen de 3 luni de la datele prevazute la art. 92.4, 92.5 si 93.3, in afara cazurilor prevazute la art. 92.1, 92.3 si 93.2.
    87.4. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona calea ferata, conform art. 88.
    87.5. In cazul restituirilor sau despagubirilor privind expeditiile de calatori sau bagaje, cel indreptatit anexeaza la reclamatie legitimatiile de calatorie sau recipisele de bagaje si alte documente in legatura cu prejudiciul, fie in original, fie in copii, acestea din urma legalizate. In caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda in original caii ferate, la lichidarea drepturilor, inainte de efectuarea platilor.
    87.6. In cazul expeditiilor de marfa, pentru despagubiri privind pierderea sau avarierea, cand reclamatia este facuta de expeditor, el trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Cand este facuta de destinatar, el trebuie sa prezinte unicatul scrisorii de trasura.
    87.7. Reclamantul este obligat sa depuna, odata cu reclamatia, exemplarul corespunzator din scrisoarea de trasura si celelalte acte doveditoare pe care le considera necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, in original sau in copii legalizate.
    Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumparare.
    87.8. In momentul solutionarii reclamatiei, calea ferata va cere sa i se prezinte in original unicatul scrisorii de trasura sau, dupa caz, duplicatul, pentru a mentiona pe ele modul cum s-a lichidat reclamatia.
    87.9. Reclamatiile trebuie sa fie motivate.
    87.10. In cazul restituirilor privind expeditiile de marfa, cel indreptatit trebuie sa anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trasura, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei si, in special, justificarea si devizul cheltuielilor.
    Cel indreptatit trebuie sa anexeze la cererea sa de despagubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei si de a proba valoarea marfii, in special cu factura de cumparare.
    87.11. Reclamatiile prezentate privind expeditiile de marfa, de alte persoane decat cel indreptatit conform art. 88, nu sunt luate in considerare decat daca ele sunt insotite de o declaratie, pe o fila separata, prin care cel indreptatit consimte ca suma de plata sa fie varsata reclamantului. Aceasta declaratie, a carei semnatura trebuie sa fie legalizata daca se cere de calea ferata, trebuie sa fie intocmita in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 88
    Persoanele care pot exercita dreptul de actiune impotriva caii ferate
    88.1. Actiunea juridica contra caii ferate, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care poseda legitimatia de calatorie sau recipisa de bagaje, sau scrisoarea de trasura, dupa caz, sau care, in lipsa acestora dovedeste dreptul sau in alt mod.
    88.2. In caz de ranire, actiunea apartine persoanei ranite iar in caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.
    88.3. Actiunea de restituire a unei sume platite in virtutea contractului de transport, nu apartine decat aceluia care a efectuat aceasta plata.
    88.4. Actiunea relativa la rambursele prevazute de Regulament, apartine numai expeditorului.
    88.5. Celelalte actiuni contra caii ferate care deriva din contractul de transport apartin:
    88.5.1. - expeditorului, atata timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport;
    88.5.2. - destinatarului, din momentul in care, fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca si-a valorificat drepturile care ii apartin.
    88.6. Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. In lipsa duplicatului, el nu poate actiona calea ferata decat daca destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau daca face dovada ca destinatarul a refuzat marfa.
    88.7. Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie sa prezinte scrisoarea de trasura, daca aceasta i-a fost predata.
    Art. 89
    Calea ferata care poate fi actionata
    89.1. Actiunea judecatoreasca pentru restituirea unei sume platite in temeiul contractului de transport poate fi exercitata impotriva caii ferate care a incasat aceasta suma sau impotriva aceleia in folosul careia ea a fost incasata.
    89.2. Actiunea judecatoreasca referitoare la ramburs nu poate fi exercitata decat impotriva caii ferate de predare.
    89.3. Celelalte actiuni judecatoresti care izvorasc din contractul de transport pot fi exercitate impotriva caii ferate de predare, impotriva caii ferate de destinatie sau impotriva aceleia pe parcursul careia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii.
    Calea ferata de destinatie poate fi actionata in judecata, chiar daca nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.
    89.4. Daca reclamantul are de ales intre mai multe cai ferate, dreptul sau de optiune se stinge de indata ce actiunea a fost intentata impotriva uneia din aceste cai ferate.
    89.5. Actiunea judecatoreasca poate fi exercitata impotriva unei alte cai ferate in cazurile mentionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, cand ea este formulata in instanta, pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie, in legatura cu acelasi contract de transport.
    Art. 90
    Stingerea actiunii izvorate din raspunderea caii ferate in caz de moarte si de ranire a calatorilor
    90.1. Orice actiune a celui indreptatit, intemeiata pe raspunderea caii ferate, in caz de moarte si de ranire a calatorilor, este stinsa daca el nu semnaleaza, in scris, accidentul survenit calatorului, in termen de 6 luni de la cunoasterea pagubei.
    90.2. Totusi, actiunea nu se stinge daca:
    90.2.1. - accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu intarziere, ca urmare a unor imprejurari care nu sunt imputabile celui indreptatit;
    90.2.2. - cel indreptatit dovedeste ca accidentul a avut drept cauza o culpa a caii ferate.
    Art. 91
    Stingerea dreptului la actiune impotriva caii ferate
    91.1. Acceptarea bagajelor sau a marfii de catre cel indreptatit stinge orice drept la actiune izvorata din contractul de transport impotriva caii ferate, in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii sau de depasire a termenului contractului de transport, respectiv eliberarea cu intarziere.
    91.2. Dreptul la actiune nu se stinge:
    91.2.1. - in caz de pierderi partiale sau de avariere a marfii, daca:
    91.2.1.1. - pierderea sau avarierea marfii a fost constatata inainte ca cel indreptatit sa fi primit marfa, in conformitate cu articolul 82;
    91.2.1.2. - constatarea care trebuia sa fie facuta in conformitate cu articolul 75, a fost omisa numai din vina caii ferate;
    91.2.2. - in caz de reclamatie pentru pagube neaparente a caror existenta este constatata dupa primirea bagajelor sau a marfii de catre cel indreptatit, daca acesta:
    91.2.2.1. - cere constatarea in conformitate cu articolul 75, de indata ce a descoperit paguba si cel mai tarziu in 3 zile de la primirea bagajelor sau 5 zile de la acceptarea marfii;
    91.2.2.2. - dovedeste, in plus, ca paguba s-a produs in timpul dintre primirea la transport si eliberarea marfii;
    91.2.3. - in caz de eliberare cu intarziere a bagajelor, daca cel indreptatit, in termen de 21 de zile, isi valorifica drepturile;
    91.2.4. - in caz de depasire a termenului contractului de transport la expeditiile de marfa, daca cel indreptatit, in termen de 60 de zile si-a valorificat drepturile la una din caile ferate indicate la articolul 89.3.;
    91.2.5. - daca cel indreptatit dovedeste ca paguba are drept cauza un dol sau o culpa grava imputabila caii ferate.
    91.3. Raspunderea pentru pierderea totala a bagajelor se stinge daca, in timp de 14 zile dupa sosirea trenului cu care trebuia sa soseasca bagajele, acestea nu au fost cerute in statia de destinatie, in afara de cazul cand coletul este regasit si poarta indicatiile necesare pentru avizare.
    91.4. Daca o parte din bagajele mentionate in recipisa de bagaje lipsesc chiar la eliberare, calatorul poate cere inainte de a lua in primire pe celelalte, ca pe recipisa calea ferata sa-i ateste acest lucru.
    91.5. Daca marfa a fost repredata in conformitate cu art. 84.1., actiunile in caz de pierdere partiala sau de avariere izvorate din unul din contractele de transport anterioare se sting ca si cand ar fi vorba de un singur contract.
    Art. 92
    Prescriptia actiunii privind expeditiile de calatori si bagaje
    92.1. Actiunile pentru daune-interese, intemeiate pe raspunderea caii ferate in caz de moarte si de ranire a calatorilor, se prescriu:
    92.1.1. - pentru calatori, in 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei in care s-a produs accidentul;
    92.1.2. - pentru ceilalti indreptatiti, in 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei in care s-a produs decesul calatorului.
    92.2. Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport sunt prescrise dupa trecerea unui an.
    92.3. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani, daca actiunea este intemeiata pe o paguba rezultata dintr-un act sau dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisa fie cu intentia de a provoca o astfel de paguba, fie avand cunostinta ca ar putea rezulta o astfel de paguba si acceptand producerea ei.
    92.4. Prescriptia prevazuta la art. 92.2. curge pentru actiunea:
    92.4.1. - in daune, pentru pierderea totala din a 14-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului prevazut la art. 28.3.;
    92.4.2. - in daune, pentru pierderea partiala, avarierea sau eliberarea cu intarziere din ziua in care a avut loc eliberarea;
    92.4.3. - privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea in caz de aplicare incorecta a unui tarif sau de greseala de calcul sau de incasare, din ziua platii sau, daca nu s-a facut plata, din ziua in care plata ar trebui sa fie facuta;
    92.4.4. - privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte autoritati administrative, din ziua cererilor acestor autoritati.
    92.5. In toate celelalte cazuri privind transportul calatorilor, din ziua expirarii valabilitatii legitimatiei de calatorie.
    92.5.1. Ziua indicata ca punct de incepere a prescriptiei nu este niciodata cuprinsa in termen.
    92.6. In caz de reclamatie adresata caii ferate in conformitate cu art. 87, insotita de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda pana la rezolvarea reclamatiei, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei.
    92.6.1. In ziua in care calea ferata respinge in scris reclamatia restituie documentele. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia reincepe sa curga pentru partea de reclamatie care ramane in litigiu.
    92.6.2. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum si a restituirii documentelor, revine in sarcina partii care invoca acest fapt.
    92.6.3. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de suspendare.
    92.6.4. Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la incetarea cauzei de suspendare.
    92.7. Reclamatiile ulterioare avand acelasi obiect nu suspenda prescriptia.
    92.8. Actiunea prescrisa nu poate fi exercitata, nici chiar pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie.
    92.9. Pentru calculul termenelor, ziua acceptarii marfii de cel indreptatit nu se socoteste.
    92.10. Daca un termen trebuie sa ia sfarsit intr-o sambata ori duminica sau o zi de sarbatoare legala, expirarea lui se prelungeste pana la prima zi lucratoare care urmeaza.
    Art. 93
    Prescriptia actiunii privind expeditiile de marfuri
    93.1. Actiunea izvorata din contractul de transport se prescrie prin trecerea unui an.
    93.2. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani in ceea ce priveste actiunea:
    93.2.1. - pentru plata unui ramburs incasat de calea ferata de la destinatar;
    93.2.2. - pentru plata unui rest din pretul unei vanzari efectuate de calea ferata;
    93.2.3. - intemeiata pe o paguba rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisa, fie cu intentia de a provoca o paguba, fie avand reprezentarea ca ar putea rezulta o astfel de paguba si acceptand producerea ei;
    93.2.4. - intemeiata pe unul din contractele de transport anterioare repredarii, in cazul prevazut la art. 84.1.
    93.3. Prescriptia curge pentru actiunea:
    93.3.1. - in daune pentru pierderea totala, din a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului de transport;
    93.3.2. - in daune pentru pierderea partiala, avariere a marfii sau depasirea termenului contractului de transport, din ziua in care a avut loc eliberarea marfii;
    93.3.3. - privind plata sau restituirea tarifelor de transport si accesorii, altor tarife sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea in caz de aplicare incorecta a unui tarif sau in caz de greseala de calcul sau de incasare:
    93.3.3.1. - daca s-a facut plata, din ziua platii;
    93.3.3.2. - daca nu s-a facut plata, din ziua primirii marfii la transport, daca plata incumba expeditorului, sau din ziua in care destinatarul a retras scrisoarea de trasura, daca plata incumba acestuia;
    93.3.3.3. - daca este vorba de sume platite in conditiile prevederilor art. 62.3, din ziua in care calea ferata remite contul cheltuielilor; in lipsa acestei remiteri, termenul pentru creantele caii ferate curge incepand din a 30-a zi dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport;
    93.3.4. - caii ferate privind restituirea unei sume platite de destinatar in locul expeditorului sau invers, si pe care calea ferata trebuie s-o restituie celui indreptatit, din ziua in care a fost facuta cererea de restituire;
    93.3.5. - referitoare la ramburse, prevazute la art. 64, din a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului contractului de transport;
    93.3.6. - privind plata pretului unei vanzari, din ziua vanzarii;
    93.3.7. - privind plata unui supliment de tarife reclamat de organele vamale sau de alte autoritati administrative, din ziua cererii acestor autoritati;
    93.3.8. - in toate celelalte cazuri, din ziua in care dreptul poate fi exercitat.
    Ziua indicata ca punct de incepere a prescriptiei nu este niciodata cuprinsa in termen.
    93.4. In caz de reclamatie adresata caii ferate in conformitate cu art. 87, insotita de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda pana in ziua in care calea ferata respinge in scris reclamatia si restituie documentele (maximum 3 luni). In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia reincepe sa curga pentru partea de reclamatie care ramane in litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum si aceea a restituirii documentelor sunt in sarcina partilor care invoca acest fapt.
    Reclamatiile ulterioare avand acelasi obiect nu suspenda prescriptia.
    93.5. Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata, nici chiar pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie.
    93.6. In masura in care prezentul Regulament nu dispune altfel, acesta se completeaza cu prevederile in vigoare referitoare la suspendarea si intreruperea prescriptiei.

    TITLUL V
    Raporturile dintre caile ferate

    Art. 94
    Lichidarea conturilor intre caile ferate
    94.1. Orice cale ferata care a incasat, fie in statia de primire, la predare, fie la destinatie, tarifele sau celelalte creante care rezulta din contractul de transport trebuie sa le plateasca cailor ferate partea care le revine.
    Modalitatile de plata se stabilesc prin intelegeri incheiate intre caile ferate.
    94.2. Calea ferata de predare este raspunzatoare de tariful de transport si de celelalte tarife pe care nu le-a incasat atunci cand expeditorul le-a luat in sarcina sa.
    94.3. Cand calea ferata de destinatie elibereaza marfa fara a incasa tarifele sau alte creante care rezulta din contractul de transport, ea este raspunzatoare de aceste sume.
    94.4. In cazul incetarii platilor din partea uneia din caile ferate, constatate legal la cererea uneia din caile ferate creditoare, consecintele se suporta de toate celelalte cai ferate care au participat la transport proportional cu partea lor din tariful de transport.
    94.5. Dreptul de actiune in regres impotriva caii ferate a carei stare de incetare de plati a fost constatata ramane rezervat.
    Art. 95
    Regres in caz de pierdere sau de avariere
    95.1. Calea ferata care a platit o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii ori pentru avarierea ei, in baza Regulamentului, are drept de actiune in regres impotriva cailor ferate care au participat la transport, in conformitate cu urmatoarele dispozitii:
    95.1.1. - calea ferata care a cauzat paguba este singura raspunzatoare;
    95.1.2. - cand paguba a fost cauzata din vina mai multor cai ferate, fiecare din ele raspunde de paguba pe care a cauzat-o, iar daca distinctia nu este posibila, despagubirea este repartizata intre ele in conformitate cu art. 95.1.3.;
    95.1.3. - daca nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzata din vina uneia sau mai multor cai ferate, despagubirea este repartizata intre toate caile ferate care au participat la transport, cu exceptia acelora care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor, repartizarea se face proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.
    95.2. In caz de insolvabilitate a uneia din aceste cai ferate, partea care ii revine si nu este platita de ea este repartizata intre toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.
    Art. 96
    Regres in caz de depasire a termenului contractului de transport
    96.1. Art. 95 se aplica si in caz de despagubire platita pentru depasirea termenului contractului de transport.
    Daca aceasta a fost cauzata de mai multe cai ferate, despagubirea este repartizata intre aceste cai ferate proportional cu durata intarzierii pe liniile respective.
    96.2. Termenele contractului de transport al expeditiilor de marfuri stabilite prin art. 72 se impart in felul urmator:
    96.2.1. - cand doua cai ferate au participat la transport:
    96.2.1.1. - termenul de expediere se imparte in parti egale;
    96.2.1.2. - termenul de transport se imparte proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor;
    96.2.2. - cand trei cai ferate sau mai multe au participat la transport:
    96.2.2.1. - termenul de expediere se imparte in parti egale intre calea ferata de predare si calea ferata de destinatie;
    96.2.2.2. - termenul de transport se imparte intre toate caile ferate:
    96.2.2.2.1 - o treime in parti egale;
    96.2.2.2.2. - restul de doua treimi proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.
    96.3. Termenele suplimentare ale expeditiilor de marfuri la care o cale ferata are dreptul, se atribuie acestei cai ferate.
    96.4. Timpul scurs intre predarea marfii catre calea ferata si inceperea termenului de expediere se atribuie exclusiv caii ferate de predare.
    96.5. Impartirea de mai sus nu se ia in considerare decat in cazul cand termenul total al contractului de transport nu a fost respectat.
    Art. 97
    Procedura actiunii in regres
    97.1. Valabilitatea platii efectuate de calea ferata care exercita una din actiunile in regres prevazute la art. 95 si 96 nu poate fi contestata de calea ferata impotriva careia se exercita actiunea in regres, cand despagubirea a fost stabilita de o autoritate judecatoreasca si cand acestei ultime cai ferate i s-a dat posibilitatea sa intervina in proces. Judecatorul sesizat cu actiunea principala stabileste termenele acordate pentru instiintare si pentru interventie.
    97.2. Calea ferata care isi exercita actiunea in regres trebuie sa-si formuleze cererea la una si aceeasi instanta impotriva tuturor cailor ferate cu care nu a cazut de acord, sub sanctiunea de a-si pierde dreptul de regres impotriva acelora pe care nu le-a chemat in judecata.
    97.3. Judecatorul trebuie sa hotarasca prin una si aceeasi hotarare asupra tuturor actiunilor in regres cu care este sesizat.
    97.4. Caile ferate actionate nu mai pot exercita nici o actiune in regres ulterioara.
    97.5. Actiunile in regres nu pot fi introduse in instanta referitor la cererea de despagubire exercitata de cel indreptatit, potrivit contractului de transport.
    Art. 98
    Competenta in materie de actiuni in regres
    98.1. Instanta de la sediul caii ferate impotriva careia se exercita actiunea in regres este singura competenta pentru toate actiunile in regres.
    98.2. Cand actiunea trebuie sa fie intentata impotriva mai multor cai ferate, calea ferata reclamanta are dreptul sa aleaga intre instantele competente in temeiul art. 98.1. pe aceea careia ii va prezenta cererea sa.
    Art. 99
    Intelegeri referitoare la actiunile in regres
    Caile ferate pot deroga prin intelegeri de la dispozitiile referitoare la actiunile in regres reciproce din acest titlu, cu exceptia celei de la art. 97.5.
    Art. 100
    Derogari temporare
    100.1. Daca situatia economica si financiara a unei cai ferate este de natura sa provoace dificultati grave in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor Titlului V, doua sau mai multe cai ferate pot deroga si pot sa decida, pentru traficul cu calea ferata aflata in dificultate ca:
    100.1.1. - transporturile care se expediaza din fiecare aceste cai ferate sa fie obligatoriu francate la predare pana la frontierele cailor ferate aflate in dificultate, dar nu mai departe;
    100.1.2. - transporturile cu destinatie pentru fiecare din aceste cai ferate trebuie sa fie francate de expeditor pana la frontierele cailor ferate in dificultate, dar nu mai departe;
    100.1.3. - transporturile cu destinatia sau cu expeditia in si din calea ferata in dificultate nu trebuie sa fie grevate de nici un ramburs sau deburs decat daca acestea sunt admise in limitele unor anumite sume;
    100.1.4. - expeditorul nu poate modifica contractul de transport in ceea ce priveste calea ferata de destinatie, francarea si rambursul.
    100.2. Dispozitiile art. 62, 64, 77 si 78 in traficul cu calea ferata in dificultate pot fi restrictionate.
    100.3. Masurile de la art 100.1. si 100.2. intra in vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de doua zile de la data publicarii lor, conform art. 4.5.

    TITLUL VI
    Alte dispozitii
    Art. 101
    Contraventii
    101.1. Contraventiile la Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania savarsite de persoanele fizice si juridice se stabilesc si se sanctioneaza prin Hotarare a Guvernului Romaniei.
    101.2. Procesele-verbale de contraventii se intocmesc de agentii autorizati de calea ferata stabiliti prin Normele uniforme privind transporturile.
    Art. 102
    Publicarea normelor uniforme
    Calea ferata publica Normele uniforme privind transporturile in Buletinul Comercial CFR.
    Art. 103
    Dispozitii finale
    Buletinele de mesagerie se vor folosi in continuare pana cand Compania Nationala "Caile Ferate Romane" le va scoate din uz. In aceasta perioada buletinele de mesagerii se considera scrisori de trasura de mesagerie.

    ANEXA 1
    la Regulamentul de transport
    pe caile ferate din Romania

              INTELESUL TERMENILOR DIN REGULAMENT
    1. agent         - salariat al caii ferate care executa operatii in
                       legatura cu transportul feroviar si angajeaza
                       calea ferata prin activitatea sa.
    2. agentie       - subunitate a caii ferate imputernicita sa incheie
                       contracte de transport pentru calatori si marfa,
                       precum si conventii cadru pentru
                       incarcare-descarcare.
    3. avariere      - avariere, alterare, depreciere, diluare, diminuarea
                       calitatii marfii si alte cauze similare
    4. bagaje (Bg)   - obiecte sau alte bunuri necesare calatorului cu
                       ocazia calatoriei.
    5. bagaje de
       mana (Bgm)    - obiecte transportate de calator sub supravegherea
                       lui.
    6. bagaje
       inregistrate  - obiecte ale calatorului predate de  acesta caii
       (Bgi)           ferate, pentru a fi transportate sub supravegherea
                       caii ferate.
    7. calator (CE)  - persoana care calatoreste cu mijloacele de
                       transport ale caii ferate.
    8. Calea
       Ferata (CF)   - transportatori feroviari autorizati (Tfa) sa
                       efectueze transport public pe caile ferate din
                       Romania
    9. caraus (C)    - persoana care isi ia insarcinarea sa transporte
                       sau sa faca sa se transporte calatori, marfuri si
                       alte bunuri.
    10. categoria
        trenului     - incadrarea trenului din punct de vedere tehnic, al
                       confortului si regimului de viteza; exemplu:
                       intercity, rapid, expres, accelerat, personal,
                       tren de mesagerie, de coletarie, directe de marfa.
    11. client (Cl)  - parte in contractul de transport care beneficiaza
                       contra cost de prestatia de transport.
    12. coletarie
        (Col)        - expeditii de marfuri in cantitati nevagonabile
                       care se transporta de obicei mai multe in acelasi
                       vagon.
    13. conventie-
        -cadru       - intelegere intre client si calea ferata cu privire
     pentru incarcare  la conditiile de incarcare si descarcare a
     descarcare        mijloacelor de transport.
    14. contract de
      transport      - conventie incheiata intre client si calea ferata
                       pentru deplasarea in spatiu a calatorilor, bagajelor
                       sau a marfurilor contra unui pret, in conditiile din
                       Regulament.
    15. date de      - data, timpul si/sau numarul trenului care se inscrie
   valabilitate (Dv)   pe legitimatia de calatorie sau pe scrisoarea de
                       trasura.
    16. deburse      - procedeu prin care expeditorul foloseste serviciile
                       caii ferate pentru a transmite o suma de bani catre
                       destinatar pentru executarea unor operatiuni legate
                       de marfa transportata.
    17. declararea   - modalitati de angajare a raspunderii caii ferate, de
    interesului        de catre expeditor, pentru ca expeditia sa ajunga in
    la eliberare       statia de destinatie si sa fie eliberata intr-un
                       termen anume, mentionat in documentul de transport.
    18. destinatar
        (D)          - persoana care conform contractului de transport
                       primeste marfa transportata din care se compune
                       expeditia.
    19. document     - inscrisul doveditor al contractului de transport ca:
    de transport (Dt)  legitimatie de calatorie, recipisa de bagaje sau
                       scrisoare de trasura.
    20. durata       - intervalul de timp scurs din momentul incheierii
    de executare       contractului de transport pana in momentul
    a contractului     eliberarii transportului sau in unele cazuri pana la
    de transport (Dec) avizarea lui catre destinatar.
    21. expeditie    - transport efectuat cu un document de transport.
       (Ex)
    22. expeditie    - transport efectuat cu o recipisa de bagaje.
    de bagaje (Eb)
    23. expeditie de - transport de coletarie efectuat cu o scrisoare de
    coletarie (Ecol)   trasura de coletarie.
    24. expeditie    - transport efectuat cu o scrisoare de trasura de
    de mesagerie       mesagerie.
    (Emg)
    25. expeditie    - transport de vagoane complete efectuat cu o
    de vagoane (Evc)   scrisoare de trasura de vagoane.
    26. expeditor    - persoana care a incheiat un contract de transport
         (E)           pentru o expeditie.
    27. expeditionar - persoana mandatata de clienti sa ii reprezinte in
        (Epd)          relatiile cu caile ferate si sa dispuna in numele
                       lor.
    28. legitimatie  - inscrisul care dovedeste incheierea contractului de
    de calatorie (Lc)  transport de calatori.
   29. mesagerie (Mg)- expeditii de marfuri in cantitati limitate
                       transportate cu trenurile de calatori sau mesagerie.
    30. mijloace     - vagoane, containere si alte unitati de transport
    de transport       (multimodal).
    31. norme        - norme de aplicare a Regulamentului de transport pe
    uniforme           caile ferate din Romania, emise de Ministerul
    privind            Transporturilor, aplicabile caii ferate, respectiv
    transporturile     transportatorilor feroviari autorizati si clientelei.
    sau prescurtat
    "norme uniforme"
    (NUT)
    32. pretul de    - suma tarifelor pentru o expeditie rezultata din
    transport          aplicarea tarifului caii ferate.
    33. ramburs      - procedeu prin care expeditorul foloseste serviciile
                       caii ferate pentru incasarea de la destinatar a
                       contravalorii marfii transportate.
    34. recipisa     - document de transport pentru bagaje inregistrate.
    de bagaje (Rb)
    35. rechizite    - mijloace folosite pentru fixarea sau protejarea
                       marfurilor incarcate in vagoane si anume: prelate,
                       franghii, grilaje, pene, lanturi si altele similare.
    36. Regulament
        (RT)         - Regulamentul de transport pe caile ferate din
                       Romania.
    37. ruta
    tarifara (Rt)    - distanta luata in calculul tarifelor de transport.
    38. ruta de
    exploatare       - distanta parcursa efectiv de transporturi.
     (Re)
    39. scrisoare    - inscris doveditor al incheierii contractului de
    de trasura (St)    transport pentru o expeditie de marfa.
    40. Servicii     - alte servicii, decat cele de transport propriu-zis,
    special            pe care le presteaza caile ferate pentru public in
    organizate (n)     trenuri si statii.
    41. specialist   - salariat al unui agent economic care se ocupa de
    autorizat          constatarea starii transporturilor, autorizat de
                       Ministerul Transporturilor pentru a constata starea
                       expeditiilor si care nu este salariat al caii ferate.
    42. statie       - subunitate de exploatare a caii ferate unde se
    de cale ferata     desfasoara activitatile in relatia cu publicul.
    43. statie       - statia in care expeditorul preda si calea ferata
    de expeditie (Se)  primeste expeditiile in vederea transportului.
    44. statie       - statia prevazuta in documentul de transport ca
    de destinatie      destinatie a expeditiei.
    (Sd)
    45. statie de    - statia unde se elibereaza transportul care de
    eliberare (Seb)    regula este statia de destinatie.
    46. statia de    - statia trecuta in legitimatia de calatorie pentru
    plecare            inceperea calatoriei.
    (pornire)(Sp)
    47. subunitate   - subunitate de exploatare, de prestatii de transport,
    de cale ferata     de productie,  care poate fi: statie, depou, revizie
                       de vagoane, sectie, regulator de circulatie, divizie,
                       servicii, agentii comerciale si altele asemanatoare.
    48. tara         - masa mijlocului de transport gol.
    49. tarif de     - sume datorate pentru efectuarea deplasarii
    transport          transportului, calculate conform tarifului caii
                       ferate.
    50. Tarife       - tarife adiacente procesului de deplasare a
    accesorii          transporturilor.
    51. tariful      - reglementarea care cuprinde tarifele de transport,
    caii ferate        dispozitiile tarifare si conditiile de aplicare,
                       publicate de calea ferata (T.L.M., T.L.C. etc).
    52. tarif        - tarife percepute pentru acoperirea costurilor
    suplimentar        suportate in plus de catre calea ferata provocate de
                       nerespectarea de catre clienti a unor prevederi ale
                       Regulamentului.
    53. termenul     - durata transportului stabilita prin Regulament si
    contractului de    norme uniforme (NUT).
    transport (Tct)
    54. transportator - persoana juridica care isi ia in sarcina sa
        (T)             transporte.
    55. transportator - persoana juridica autorizata potrivit legii sa
    feroviar            efectueze transport public pe calea ferata.
    autorizat
    (Tfa)
    56. transport    - transportul de marfuri intr-o unitate unica de
    combinat           transport, utilizand mai mult de un mod de transport
    57. transport    - transport de marfuri, din poarta in poarta, care
    multimodal         foloseste singura unitate de incarcare si utilizeaza
                       mai mult de doua mijloace de transport.
    58. transport    - transport de calatori, bagaje, marfuri si alte
    public             bunuri, efectuat pe calea ferata pe baza de contract
    feroviar           de transport.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu