Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 27 august 1929

REGULAMENT    din 27 august 1929

privind transportul Cailor Ferate Romane

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: LEGISLATIA CIVILA UZUALA - vol. II


SmartCity3


    Regulamentul de transport al C.F.R. a fost aprobat prin Decretul nr. 2171 publicat la 29.VII.1929, care prevede punerea lui in vigoare pe data de 1.I.1929. Regulamentul a fost publicat la 27.VIII.1929.
    Dispozitiile regulamentului de transport al C.F.R. sunt consfintite si in cadrul prevederilor art. 1477 C. civ.

                     - Extras-

    PARTEA I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si sfera de aplicare a regulamentului.
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica la transporturile de calatori, bagaje, cadavre, animale vii si marfuri, care se fac intre statiile de cale ferata situate pe teritoriul Statului Roman.
    Art. 2
    Excluderea si restrangerea traficului de marfuri pe anumite linii.
    Administratia C.F.R. *2) poate exclude anumite linii de la traficul de marfuri sau restrange traficul pe aceste linii.
-------------------------
    *2) Ministerul Cailor Ferate, potrivit art. 50 din Constitutia R.P.R.

    Art. 3.
    Raspunderea caii ferate pentru agentii sai.
    Calea ferata este raspunzatoare de greselile sau abuzurile comise de agentii aflati in serviciul sau, precum si de alte persoane pe care le intrebuinteaza pentru executarea unui transport cu care s-a insarcinat.
    Totusi, daca la cererea calatorilor, agentii caii ferate fac servicii care nu incumba caii ferate, ei sunt considerati ca lucrind pe contul calatorului caruia ii face serviciul.
    Calea ferata nu raspunde de bagajele incredintate hamalilor din statii, acestia nefiind agenti ai C.F.R. si servesc pe calatori sub directa si exclusiva lor supraveghere.
    Art. 4
    Contestatii si reclamatii.
    1. Contestatiile sau neintelegerile dintre calatori sau dintre calatori si agentii C.F.R. sunt transate provizoriu in statii de catre seful de statie sau impiegatul de serviciu si in timpul parcursului, de catre seful de tren, sau de catre personalul de control aflat fie chiar intamplator cu serviciul in statie sau in tren.
    2. Reclamatiile publicului se pot adresa verbal sau inscris sau se pot inscrie in registrul de reclamatii care se afla in fiecare statie.
    3 Administratia va raspunde cat se poate de curand la toate reclamatiile ce i se vor fi facut cu indicarea numelui si a domiciliului exact al reclamantului. In caz de reclamatii in contra functionarilor C.F.R. se va indica in reclamatie, cat mai exact numele, statia de domiciliu si orice alte semnalmente ale functionarului C.F.R. reclamat.
    Art. 5
    Tarife (alin. 1-4).
    1. Costul de transport se va calcula conform tarifelor in vigoare publicate in mod obligatoriu. Aceste tarife trebuie sa contina toate indicatiile necesare pentru calculul costului de transport si al taxelor accesorii.
    2 Tarifele sa arate si conditiile speciale aplicabile unor anumite transporturi.
    3. Tarifele trebuie sa fie aplicate intr-un mod uniform tuturor celor interesati.
    4. Tarifele si modificarile lor intra in vigoare la data indicata la publicarea lor prin Monitorul Oficial.
---------------------------
    1. Cu privire la tarife a se vedea, de asemenea:
    - H.C.M. nr. 622 din 27.VI.1951 pentru stabilirea tarifelor pe C.F.R. ale carei anexe au fost modificate prin art. 3 din H.C.M. nr. 2026 din 10.X.1952. In temeiul primei hotarari, tarifele locale de marfuri in vigoare in prezent sunt cele puse in aplicare la 1.V.1954 prin ordinul nr. 9430/1954, publicat in Foaia oficiala a Ministerului Cailor Ferate nr 17/1954
    - H.C.M. nr. 675 din 6.V.1955 privind imbunatatirea utilizariicapacitatii vagoanelor de calatori. In temeiul acestei hotarari si a H.C.M. nr. 622/1951, citata mai sus, tariful local de calatori este in prezent cel pus in aplicare la 1.VII.1955 prin ordinul nr. 16660/1955 al Ministerului Cailor  Ferate.
    Potrivit ordinului Ministerului Cailor Ferate nr. 152 din 27.IV.1956 transporturile de calatori se fac de la 3.VI.1956 numai in vagoane de clasa I si clasa a II-a; in consecinta tarifele stabilite pentru biletele de clasa a II-a si a III-a se aplica respectiv biletelor pentru clasa I si II-a.
    2. Monitorul Oficial si-a incetat aparitia pe data de 1.III.1949 potrivit art. I din Decretul nr. 66 din 22.II.1949 pentru infiintarea Buletinului Oficial al R.P.R. si incetarea aparitiei Monitorului Oficial.
    In prezent publicarea se face in Foaia oficiala a Ministerului Cailor Ferate, in conformitate cu art. 5 al decretului nr. 350 din 27.IX.1952.
    3. Modificarea tarifelor - potrivit art. I, pct. 2 din partea I a tarifului local de marfuri - se aduce la cunostinta generala prin publicatii in Foaia oficiala a Ministerului Cailor Ferate, cu cel putin 15 zile inainte de data intrarii lor in vigoare. Daca in timpul transportului tarifele se modifica - in afara de expeditiile in trafic international - se aplica tariful in vigoare la data incheierii contractului.
    Dispozitiile cu caracter tarifar publicate in Foaia oficiala a Ministerului Cailor Ferate, fara sa fi fost introduse in tarif, sunt valabile numai pana la sfarsitul anului bugetar, daca in publicatia respectiva nu s-a fixat un alt termen de valabilitate.

    PARTEA II
    Transportul calatorilor si bagajelor

    CAP. 1
    Transportul calatorilor

    Art. 6.
    Obligatia caii ferate de a transporta.
    1. La inceputul unei calatorii, calatorul trebuie sa posede o legitimatie de calatorie in baza careia poate calatori numai in trenul, in clasa si la data indicata in legitimatie.
    2. Legitimatia de calatorie trebuie sa contina cel putin urmatoarele indicatii: parcursul pentru care este valabila (statia de pornire si de sosire), felul trenului, clasa, pretul, data si numarul trenului.
    3. Este cu desavarsire interzisa urcarea si calatoria in trenurile speciale, de marfa, de lucru, in vagoanele cu afectare anumita afisata pe ele, in vagoane de bagaje, de manipulatie, postale si pe locomotiva, fara legitimatia speciala cuvenita. Calatorilor care ar contraveni acestor dispozitii, calea ferata nu le recunoaste nici un drept de nici o natura si nu raspunde de nici o dauna ce eventual ar suferi, pe langa faptul ca li se vor aplica sanctiunile legii si regulamentului de politie si exploatare a cailor ferate romane.
    4. Calatorul este obligat sa-si pastreze legitimatia in tot timpul calatoriei si trebuie sa o predea sefului de tren, conductorului de bilete sau agentului de la iesirea de pe peron in statiile in care este prescris ca legitimatiile de calatorie sa se predea la iesirea de pe peron.

-----------------------
    Cu privire la sanctionarea contraventiilor a se vedea Instructiunile pentru sanctionarea contraventiilor in sectorul C.F.R., aprobate prin H.C.M. nr. 1041 din 22.VII.1954.

    Art. 7
    Despre legitimatiile de calatorie.
    Cedarea legitimatiilor de calatorie, specularea si revinderea lor nu este permisa sub nici o forma. Legitimatiile de calatorie gasite in aceste cazuri vor fi anulate, iar calatorii vor fi considerati ca fara legitimatie de calatorie.
    Art. 8
    Reduceri din taxele de calatorie.
    1. Copiii pana la varsta de 4 ani impliniti se vor transporta gratuit, fara legitimatie de calatorie, cand nu se cere un loc separat pentru ei. Copiii mai mari de 4 ani pana la 10 ani impliniti, precum si copiii mai mici pentru care se cere un loc separat, vor fi transportati cu pret redus. Reducerea insa nu poate fi mai mare decat jumatate din pretul tarifar normal.
    2. Nici o reducere nu se mai poate aplica legitimatiilor de calatorie care se bucura deja de o reducere fata de tariful normal.

--------------------------
    Potrivit art. 12 din tariful local de calatori stabilit prin ordinulministrului Cailor Ferate nr. 16660/1955, copiii pana 1a varsta de 5 ani impliniti se vor transporta gratuit, cand nu se cere un loc separat pentru el.

    Art. 9.
    Durata valabilitatii legitimatiilor de calatorie.
    Durata valabilitatii legitimatiilor de calatorie este fixata de tarife.
    Art. 10
    Rezervarea locurilor (alin. 2).
    Tarifele si mersurile de tren hotarasc si in ce conditii se pot rezerva locuri la anumite trenuri.
    Art. 11
    Intreruperea calatoriei.
    1. Orice legitimatie da dreptul la o singura intrerupere de calatorie, afara de exceptiile prevazute de tarif. Legitimatia isi pierde valabilitatea in cazul cand calatoria intrerupta nu se va continua cu un tren care pleaca la statia de destinatie in timpul a 24 ore din momentul intreruperii.
    2. La intreruperea calatoriei, calatorul, imediat dupa coborirea din tren, prezinta sefului de statie legitimatia sa de calatorie pentru a-i prelungi valabilitatea. Daca trenul cu care calatorul doreste sa-si continue calatoria are pretul de parcurs mai mare decat acela pentru care ii este valabila legitimatia prezentata, el va plati diferenta pretului.
    3. Intreruperea calatoriei nu atrage dupa sine prelungirea valabilitatii legitimatiilor de calatorie emise pentru un timp anume determinat
    Art. 12
    Schimbarea clasei sau a trenului.
    1. Calatorul are dreptul sa ocupe un loc intr-o clasa superioara sau sa treaca intr-un tren de categorie superioara celui indicat in legitimatia sa de calatorie, in conditiile fixate de tarif si numai contra platii suplimentului tarifar.
    2. Atat in statia de plecare cat si in statiile intermediare se poate trece intr-o clasa superioara, fie pentru tot parcursul, fie numai pentru o parte a distantei de parcurs, in conditiile prescrise de tarif, pentru distanta socotita din momentul trecerii in clasa superioara.
    Art. 13
    Calatori fara legitimatie valabila.
    Calatorul care nu poate prezenta o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa plateasca, pe langa pretul de transport pentru distanta parcursa, si adaosurile prevazute de tarif.
    Art. 14.
    Persoanele excluse de la calatorie sau admise conditional.
    1. Nu se admit in tren sau pot fi excluse in cursul drumului:
    a) persoanele in stare de betie; acelea ce se vor purta in mod nepermis cu ceilalti calatori sau care nu vor observa prescriptiile acestui regulament. Aceste persoane n-au dreptul nici la restituirea costului calatoriei si nici la aceea a taxelor platite pentru transportul bagajelor lor;
    b) persoanele care din cauza de boala sau din alte cauze ar incomoda pe vecinii lor, afara daca vor fi inchiriat dinainte un compartiment in reg sau daca li s-ar putea pune la dispozitie, contra plata, un compartiment in timpul drumului.
    Totusi, persoanele imbolnavite in timpul parcursului trebuie sa fie transportate cel putin pana la prima statie unde li se poate da ajutorul necesar, restituindu-se diferenta intre pretul total platit si taxa pentru parcursul efectuat, atat pentru bilet cat si pentru bagaj, sub rezerva, insa, a scaderilor aratate la art. 30, punctul 3 si 4;
    c) calatorilor care ar insulta personalul C.F.R. in serviciu sau ar profera insulte la adresa Administratiei, li se va dresa proces-verbal de ultraj, care se va inainta parchetului *1) respectiv.
----------------------
    *1) Procuraturii.

    Art. 15
    Transportul bolnavilor contagiosi.
    1. Bolnavii de ciuma sau holera, nu se admit la transport.
    2. Bolnavii de tifos exantematic, variola, difterie, pojar, scarlatina, febra tifoida sau persoanele care sunt numai banuite ca ar suferi de vreuna din aceste boli se admit la transport numai in cazul cand medicul competent C.F.R. permite in scris transportul. Acesti bolnavi se vor transporta numai in vagoane separate.
    3. Persoanele bolnave de tuse convulsiva, antrax, erizipel (brinca) se vor transporta in compartimente inchise, cu latrina separata. Daca o persoana este banuita numai ca sufera de o astfel de boala, calea ferata poate cere un certificat medical din care sa reiasa precis boala de care sufera.
    4. Pentru vagonul separat sau pentru compartiment, bolnavii vor plati taxele tarifare.
    Art. 16
    Reguli de observat de catre calatori in timpul calatoriei.
    1. Calatorilor nu le este permis sa se aplece afara din vagoane sau sa se reazeme de usi in timpul calatoriei, de asemenea, le este interzisa iesirea pe platforme sau alte parti exterioare ale vagoanelor.
    2. Ferestrele nu se pot deschide fara consimtamantul tuturor persoanelor care se afla in acelasi compartiment; in caz de neintelegere, hotaraste seful de tren.
    3. Este interzis a arunca pe ferestre sau usile vagoanelor orice fel de obiecte, mai ales in statii.
    4. Calea ferata nu raspunde pentru consecintele rezultand din abaterile de la dispozitiile de mai sus.
    Art. 17
    Urcarea si coborirea din tren.
    1. Invitarea pentru urcarea in vagoane se va face prin strigare sau sunare in salile de asteptare.
    2. Este interzisa urcarea sau coborirea din vagoane, precum si deschiderea usilor vagoanelor atat timp cat trenul se afla in miscare.
    Art. 19
    Scaparea trenului. Intarzieri. Suprimare de trenuri.
    1. Nimeni nu se poate urca in tren dupa ce s-a dat semnal de plecare.
    2. Calatorul care va fi scapat trenul nu are dreptul sa ceara nici restituirea taxei de calatorie, nici vreo alta indemnizare.
    3. Daca biletul de parcurs este valabil pentru un tren anume determinat, calatorul poate pleca cu un alt tren care circula la statia de destinatie in cele 24 de ore urmatoare si numai daca prezinta imediat legitimatia sa sefului de statie pentru vizare. Aceeasi viza este necesara si in cazul cand legitimatia sa este valabila pentru anumita zi si calatorul voieste sa plece in ziua urmatoare. Daca se intrebuinteaza un tren cu pretul de parcurs mai mare, calatorul va plati diferenta de pret.
    4. Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata valabilitatii legitimatiilor al caror timp de intrebuintare este anume determinat.
    5. Biletele vizate conform paragrafelor de mai sus nu mai dau dreptul la nici o intrerupere de calatorie in tot timpul drumului.
    6. Daca din cauza intarzierii unui tren, legatura nu mai poate avea loc sau daca un tren este suprimat pe intregul sau parcurs sau numai pe o parte a lui si daca calatorul voieste sa continue calatoria sa, calea ferata este tinuta de a-l transporta cu bagajele sale, pe cat este posibil si fara nici o suprataxa, cu un tren care merge in aceeasi directie, pe aceeasi linie sau pe alta ruta care i-ar permite sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai redusa. Seful statiei trebuie, daca este cazul, sa certifice pe bilet ca legatura a fost pierduta sau ca trenul a fost suprimat, sa prelungeasca cat este necesar durata valabilitatii legitimatiei si s-o faca valabila pentru noua ruta, pentru o clasa superioara sau pentru un tren cu taxe mai ridicate. Calea ferata este totusi in drept de a refuza utilizarea unor anumite trenuri. Acest refuz se va face cunoscut fie prin tarife, fie prin publicatii, fie prin dispozitiile mersului trenului.
    7. Daca, in caz de pierderi de legatura cu un alt tren sau in caz de suprimare de trenuri, calatorul nu mai voieste a continua calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferata este obligata a-l aduce indarat in statia de plecare fara plata si restituindu-i-se taxa pentru distanta nestrabatuta.
    Cererea pentru aceasta taxa va fi facuta verbal sefului de statie de la sosirea trenului intrerupt daca calatorul ramane acolo sau sefului de statie de la pornire daca calatorul este inapoiat aici, cu conditia insa ca in acest caz legitimatia sa fi fost vizata de seful statiei unde a avut loc intreruperea.
    In ambele cazuri, calatorul va adeveri pe bilet prin semnatura sa ca a primit taxa restituita.
    8. Cand intreruperea sau suprimarea unui tren a fost anuntata inainte de pornire, calatorii vor plati taxele socotite pe drumul ocolit.
    9. In caz cand linia ferata s-a intrerupt intr-un anumit punct, calea ferata va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru calatori si bagaje prin diferite vehicule. Cheltuielile necesare de aceasta transbordare se vor suporta de calatori daca aceasta intrerupere a fost anuntata in statia de plecare inainte de pornirea trenului.
    10. Intreruperea circulatiei trenurilor, precum si intarzierile lor, se aduc la cunostinta publicului prin anunturi afisate in statii.
-----------------------------
    Potrivit art. 8 din Tariful local de calatori, costul legitimatiilor de
    calatorie emise de statii se poate restitui la cererea verbala a calatorului, indiferent de motivul ce-l conduce la renuntarea la calatorie, cu conditia de a prezenta legitimatia de calatorie sefului statiei emitente in termen de maximum o ora de la plecarea trenului pentru care a fost eliberat. Legitimatiile eliberate de biroul de voiaj se pot prezenta pentru restituire sefului biroului de voiaj respectiv in termen de maximum doua ore de la plecarea trenului. Legitimatiile emise pentru trenurile care pleaca intre orele 20-8, trebuie prezentate, in termen de o ora de la plecarea trenului, sefului de gara pentru a fi vizate de neutilizare, apoi sefului biroului de voiaj pentru aprobarea restituirii a doua zi, in termen de doua ore de la deschiderea biroului. Legitimatiile de calatorie al caror cost nu se poate restitui de statii din orice motive trebuie prezentate sefului de gara pentru apiicarea pe ele a vizei de neutilizare in cel mult o ora dupa plecarea trenului pentru care au fost valabile. Dupa expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe baza de cerere scrisa la care se anexeaza legitimatia vizata de neutilizare si un act oficial din care sa se constate ca persoana respectiva a fost in imposibilitate de a se prezenta la timp din cauza de boala, accident, a fost retinuta de autoritati sau dintr-o cauza de natura similara.

    Art. 20
    Luarea in vagoanele de calatori a coletelor de mina si a animalelor vii.
    1. Calatorii sunt in drept a lua cu ei, in vagoanele de calatori, fara taxe, obiecte usoare (colete sau bagaje de mina) daca prescriptiile vamale, fiscale, de politie sau ale altor autoritati administrative nu se opun si daca obiectele nu pot vatama vagoanele sau nu incomodeaza pe ceilalti calatori. Fiecare calator nu poate dispune pentru bagajele sale de mina decat de locul liber deasupra sau dedesubtul locului ce ocupa el; tarifele pot sa prevada si alte restrictii. Pentru aceste obiecte calea ferata nu elibereaza recipise de bagaje; ele vor fi supravegheate de proprietarul lor si pentru ele calea ferata nu raspunde.
    2. Cainii si alte animale nu se pot lua in vagoanele de calatori.
    Se excepteaza numai cainii mici care se poarta pe brate, intrucat nici unul din calatorii care se afla in acelasi compartiment nu protesteaza contra luarii lor in vagon. Acesti ciini mici se transporta fara taxe. Se excepteaza de asemenea cainii de vanatoare daca ei sunt luati de persoanele insotitoare, in compartimente separate in vagoanele de clasa III.
    In caz cand se pot pune la dispozitie si se platesc compartimente separate, cainii de vanatoare pot fi luati si in vagoanele de clasa II. Prin aceasta nu se exclude obligatia de a se plati taxele tarifare pentru transportarea ciinilor.
    Alti ciini ai calatorilor se expediaza in compartimente speciale pentru ciini. Daca nu se afla astfel de compartimente in tren, sau daca sunt deja ocupate, calatorii nu pot pretinde sa li se permita a lua cainii cu dinsii in vagoanele de calatori. La predarea ciinilor, spre transport, trebuie sa se elibereze o recipisa. Dupa terminarea calatoriei, cainii se elibereaza contra inapoierii acestei recipise. Calea ferata nu este obligata sa pastreze cainii a caror liberare nu se cere imediat dupa sosire in statia de destinatie.
-----------------------------
    Potrivit ordinului ministrului Cailor Ferate nr. 152 din 27.IV.1956 transporturile de calatori se fac, incepand de la 3.VI.1956, numai in vagoane de clasa I si a II-a. In ceea ce priveste vagoanele existente cele de clasa a III-a se vor transforma in vagoane de clasa a II-a si cele de clasa a II-a in vagoane de clasa I.

    Art. 21
    Obiectele ce nu sunt admise in vagoanele de calatori.
    1. Nu sunt admise in vagoanele de calatori:
    Obiecte incendiabile, rau mirositoare, precum si orice alte obiecte care pot cauza pagube intr-un chip oarecare, precum: armele incarcate, iarba de pusca, materiile lesne incendiabile, explozibile etc.
    2. Obiectele excluse de la transport sau numai conditional admise si indicate in partea VI art. 48 si 49 a acestui regulament.
    Contravenientii raspund pentru toate pagubele care ar rezulta din cauza neobservarii dispozitiilor de mai sus, atat fata de calea ferata, cat si fata de ceilalti calatori care ar suferi daune dupa urma faptelor lor.
    4. Vanatorii si persoanele inarmate care sunt in serviciu public ca: jandarmii *1), escortele, etc., sunt in drept sa duca cu sine munitia de mina.
    In caz de banuiala, agentii de cale ferata au dreptul sa examineze obiectele pe care calatorii le iau in vagoane.
------------------------
    *1) Militienii

    Art. 22
    Vatamarea vagoanelor sau a instalatiilor.
    Calatorul este obligat sa despagubeasca calea ferata pentru daunele cauzate prin vatamarea sau murdarirea vagoanelor sau a instalatiilor, conform tarifului afisat in vagoane.

    CAP. 2
    Transportul bagajelor

    Art. 23.
    Definitia bagajelor. Obiectele excluse de la transport ca bagaje.
    1. Nu sunt considerate ca bagaje decat obiecte destinate uzului personal al calatorului pentru calatoria sa si sunt continute in cufere, panere, valize, saci de voiaj, geamantane, cutii de palarii sau in alte ambalaje de acest gen.
    2 Sunt, afara de acestea, admise la transport ca bagaje cu conditia ca ele sa serveasca pentru uzul calatorului:
    a) fotoliile portative sau pe rotite pentru bolnavi;
    b) carucioarele de copii;
    c) instrumente de muzica in cutii sau alte invelisuri;
    d) materialul pentru reprezentatiile artistilor, cu conditia ca impachetarea, volumul si greutatea sa sa permita de a-l incarca si aseza repede in vagonul de bagaje;
    e) instrumentele de inginerie pana la 4 metri lungime si uneltele de lucru manual;
    d) velocipedele si motocicletele cu un loc, cu conditia ca accesoriile lor sa fie demontate si rezervoarele de benzina sa aiba robinet de golire si sa fie complet goale; de asemenea sunt admise saniutele cu unul si doua locuri, schiurile si velele pentru patinori.
    3. Cuferele cu esantioane (probe de marfuri) si alte obiecte care nu servesc la uzul personal al calatorului, precum si animalele inchise in colivii sau custi, care ar prezenta garantii suficiente de soliditate, pot fi acceptate ca bagaje, daca tariful prevede aceasta.
    4. Sunt excluse de la transport ca bagaje obiectele care sunt excluse de la transport si ca marfuri sau sunt admise numai sub anumite conditii.
------------------------
    Cu privire la obiectele care nu sunt socotite ca vehicule din punct de vedere tarifar, a se vedea art. 20 & 217 si 218 din partea I a tarifului local de marfuri.

    Art. 24
    Responsabilitatea calatorului in ceea ce priveste bagajele sale. Suprataxe.
    1. Posesorul recipisei de bagaj este responsabil de observarea prescriptiilor art. 23; el suporta toate consecintele unei infractiuni *1) de la aceste prescriptii.
    2. Calea ferata are dreptul, in cazul cand banuieste o contravenire, de a verifica daca continutul bagajelor corespunde cu prescriptiile. Posesorul recipisei este chemat a asista la verificare; daca el nu se prezinta sau daca nu poate fi gasit, verificarea se va face in prezenta a doi martori straini de calea ferata.
    3. In caz de abatere de la dispozitiile pct. 4, art. 23, posesorul recipisei de bagaje trebuie sa plateasca, pe langa cheltuielile ocazionate de verificare, un adaos fara prejudiciu suplimentului de taxa, si daca este locul, si al indemnizatiei pentru pagube precum si al sanctiunilor penale.
    Suprataxa trebuie platita pentru fiecare kg brut, conform tarifului.
    Dispozitiile prezentului articol se aplica intocmai si pentru bagajele de mina ale calatorilor.
-------------
    *1) Abateri

    Art. 25
    Ambalajul bagajelor si starea acestui ambalaj.
    1. Bagajele al caror ambalaj este insuficient sau starea ambalajului defectuoasa, pot fi refuzate. Daca totusi sunt acceptate, calea ferata are dreptul de a face mentiune pe recipisa de bagaje de starea ambalajului.
    2. Coletele trebuie sa poarte, bine fixate, numele si adresa calatorului precum si statia de destinatie. Coletele care nu poarta aceste indicatii vor fi refuzate.
    3. Etichetele vechi, adresele sau alte indicatii facute cu ocazia unor transporturi anterioare trebuie sa fie ridicate de catre calator. Daca acest serviciu se face de calea ferata, calatorul va plati taxa respectiva prevazuta de tarif.
    Art. 26
    Inregistrarea bagajelor. Recipisa de bagaje.
    1. Inregistrarea si expedierea bagajelor se face numai daca au fost predate cu cel putin 15 minute inainte de plecarea trenului cu care urmeaza sa fie transportate.
    2. La inregistrarea bagajului se libereaza calatorului o recipisa.
    3. Mentiunile urmatoare sunt obligatorii pe recipisa de bagaje:
    a) numele statiei de plecare si de destinatie;
    b) ziua predarii si trenul pentru care au fost predate bagajele;
    c) felul, numarul (catimea) si greutatea coletelor;
    d) suma pretului de transport si a altor taxe eventuale;
    e) suma in litere care ar reprezenta fie asigurarea, fie interesul eliberarii la timp declarat conform art. 38.
    Art. 27
    Eliberarea bagajelor.
    1. Eliberarea bagajelor se face contra predarii recipisei de bagaje. Calea ferata nu este tinuta sa verifice daca posesorul recipisei are calitatea sa ia bagajele in primire.
    2. Posesorul recipisei de bagaje este in drept sa ceara de la biroul statiei de destinatie eliberarea bagajelor sale indata ce, dupa sosirea trenului pentru care bagajele sale au fost predate, a trecut timpul necesar a-i fi puse la dispozitie; eventual, si dupa trecerea timpului pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie sau ale altor autoritati administrative.
    3. Daca calatorul nu poate preda recipisa de bagaj, calea ferata nu este tinuta sa elibereze bagajul decat daca reclamantul isi justifica dreptul sau; daca aceasta justificare pare insuficienta, calea ferata poate cere o cautiune.
    4. Bagajele se elibereaza in statia pentru care ele au fost inregistrate. Totusi, daca posesorul recipisei face cerere la timp, daca imprejurarile permit si daca prescriptiile vamale, fiscale, de politie sau ale altor autoritati administrative nu se opun, bagajele pot fi restituite in statia de plecare sau eliberate intr-o statie intermediara, contra predarii recipisei de bagaje.
    5. Posesorul recipisei de bagaje caruia nu i s-a eliberat bagajul, dupa indicatiile de la punctul 2, poate cere sa se faca constatare pe recipisa de bagaje, notindu-se de catre agentul caii ferate ziua si ora cand posesorul a cerut eliberarea bagajului, aplicandu-se si stampila statiei.
    6. Calea ferata vinde prin licitatie bagajele care nu se reclama in termen de 30 zile socotite de la data sosirii. Daca dupa aprecierea caii ferate continutul bagajelor este supus stricaciunii repezi sau poate provoca eventual vatamari, calea ferata este in drept sa dispuna vanzarea si inaintea expirarii termenului de 30 zile.
    Administratia n-are nici un fel de raspundere pe urma acestei vanzari.
    7. Daca bagajele nu se ridica in termen de 24 ore de 12 sosire vor fi supuse la taxe de magazinaj conform tarifului pentru timpul ce va trece peste aceste 24 ore.

    CAP. 3
    Dispozitii comune pentru transportul calatorilor si bagajelor

    Art. 28.
    Trenuri. Orarii. Extrase din tarife. (Tabele de preturi).
    1. Calatorii si bagajele se pot transporta cu trenurile regulate prevazute in orarii (mersuri de tren) si cu trenurile puse in circulatie dupa treburile a puse in circulatie dupa trebuinta.
    2. Caile ferate sunt tinute sa afiseze la timp orariile (mersurile de tren) trenurilor.
    Aceste orarii trebuie sa arate categoria trenurilor, clasele vagoanelor si orele de plecare ale trenurilor. Pentru statiile de tranzit mai importante si pentru statiile finale, orariile trebuie sa arate de asemenea orele de sosire precum si principalele legaturi (corespondente de trenuri). Trenurile pleaca dupa orele indicate de orologiile statiilor.
    Orariile (mersurile de tren) care nu mai sunt in vigoare trebuie indepartate imediat.
    3. Curse speciale se pot acorda dupa aprecierea cailor ferate in conformitate cu dispozitiile tarifului.
    Art. 29
    Formalitatile cerute de vami, autoritati fiscale, de politie si de alte autoritati administrative.
    Calatorul este tinut a se conforma prescriptiilor ordonate de vami, autoritati fiscale, de politie si alte autoritati administrative, atat in ceea ce priveste persoana sa cat si in ceea ce priveste vizitarea bagajelor sale inregistrate sau de mina. El trebuie sa asiste la aceasta vizita, afara de exceptiile admise de regulamente. Caile ferate nu-si asuma nici o responsabilitate fata de calator pentru cazul in care acesta n-ar tine socoteala de aceste obligatii.
    Art. 30
    Restituiri de taxe.
    1. Cand biletul de calatorie nu mai este utilizat, restituirea pretului platit poate fi ceruta cu rezerva scaderilor mentionate la punctele 3 si 4 de mai jos.
    2. Cand un bilet nu este utilizat decat partial, din cauza de moarte, boala sau vreun accident intimplat calatorului sau din alte cauze imperioase de natura analoga, se restituie diferenta intre pretul total platit de calator si taxa pentru parcursul efectuat, calculat pe baza tarifului normal, sub rezerva insa a scaderilor aratate la punctele 3 si 4 de mai jos.
    3. Nu se restituie in nici un caz: impozitele, suplimentele platite pentru locurile rezervate, cheltuielile de colectionare a biletelor si comisioanele platite pentru vinderea biletelor.
    4. Cand un calator impiedicat sa continue calatoria conform orarului din cauza unei pierderi de corespondenta de trenuri, provocata de intarzierea unui tren, de suprimarea unui tren sau din cauza unei intreruperi de circulatie, renunta de a continua mai departe calatoria sa, el are dreptul sa ceara aplicarea dispozitiilor de la punctul 2, iar calea ferata nu poate face scaderile prevazute la punctul 3.
    5. In ceea ce priveste biletele cu pret redus, restituirea nu se face decat in cazurile si in limitele prevazute la punctul 4; legitimatiile cu pret redus pentru copii stabilite in virtutea primului alineat din art. 9 nu sunt considerate ca bilete cu pret redus in sensul prezentului punct.
    6. Nici o restituire nu se face pentru biletele pierdute.
    7. Daca bagajele sunt retrase inainte de a fi parasit statia de expeditie, se restituie taxa de transport retinandu-se taxa de reluare prevazuta de tarif.
    Daca bagajele sunt retrase intr-o statie intermediara restituirea taxelor nu se face decat in cazurile si conform dispozitiilor punctelor 2 si 4 de mai sus.
    8. Orice cerere de restituire bazata pe dispozitiile punctelor 1, 2, 4, 6 si 8 este stinsa daca n-a fost prezentata caii ferate in termen de trei zile libere dupa expirarea valabilitati biletului.
    9. In caz de aplicare neexacta a tarifului sau in cazuri de erori in calculul taxelor de transport sau al taxelor diverse, diferenta in plus trebuie restituita in urma unei reclamatii in scris.
    10. Diferentele in plus constatate de calea ferata, trebuie, daca este posibil, aduse din oficiu la cunostinta celor interesati, cand ele intrec 200 lei.
---------------------------
    Suma prevazuta de pct. 10 al art. 30 - in raport cu valoarea leului stabilita prin legea monetara din 7.II.1929 - nu mai poate fi socotita in vigoare, intrucat, nefiind majorata corespunzator in timpul inflatiei care a premers legea nr. 287 din 16.VIII.1947 pentru reforma monetara, aceasta suma ar fi redusa la cifre derizorii prin efectul art. 6 si 22 al acestei legi.

    PARTEA III
    Responsabilitatea cailor ferate pentru transportul calatorilor si bagajelor. Actiuni

    CAP. 1

    Art. 31
    Responsabilitatea cailor ferate.
    1. Calea ferata raspunde pentru moartea sau ranirea calatorului provocata prin accident de cale ferata in cursul executarii contractului de transport si intrucat calatorul s-a conformat dispozitiilor din prezentul regulament.
    Calea ferata nu raspunde in cazul cand accidentul se datoreste unui caz fortuit sau de forta majora, culpei accidentatului sau neobservarii prescriptiilor din regulamentul de fata si din legea de politie a C.F.R.
    2. Calea ferata nu este raspunzatoare in ceea ce priveste coletele (bagajele) de mina si animalele mici, a caror supraveghere ii incumba calatorului in virtutea art. 21, decat de pagubele cauzate prin culpa caii ferate.
    3. Calea ferata nu raspunde de daunele ce ar suferi un calator prin intarzierea plecarii sau sosirii unui tren, nici pentru suprimare de trenuri si nici pentru intreruperea calatoriei, din orice cauze.
---------------------
    Cu privire la efectele pe care le produce cazul fortuit si forta majora asupra raspunderii caii ferate, a se vedea si art. 1082, 1083 si 1475 C. civ. si art. 425 C. com.

    Art. 32
    Limitele raspunderii cailor ferate.
    1. Calea ferata este raspunzatoare in conditiile fixate in prezentul articol de paguba care ar rezulta fie din pierderea totala sau partiala a bagajelor sau din avariile ce ar fi suferit din momentul acceptarii la transport pana la eliberare, fie din cauza eliberarii cu intarziere.
    2. Calea ferata nu raspunde de lucrurile pretioase, de bani si titluri ce nu i-au fost declarate, conform cu art. 37, decat in limitele prescrise de art. 33, iar in caz de declararea valorii, in limita acestei valori.
    3. Calea ferata este scutita de aceasta raspundere in caz de pierdere totala, partiala sau avarie, daca ea probeaza ca paguba a avut drept cauza o greseala a calatorului, un viciu propriu al bagajului sau un caz fortuit sau de forta majora.
    4. Cand, dupa imprejurarile in care s-a petrecut faptul, paguba a putut sa rezulte dintr-un risc inerent fie naturii particulare a bagajului, fie dintr-un viciu de ambalaj, fie din faptul ca continea obiecte al caror transport ca bagaje este interzis, este prezumtia ca paguba a rezultat intr-adevar dintr-una din aceste cauze daca cel in drept nu probeaza ca n-a rezultat din aceste cauze, ci din culpa caii ferate.
    5. Calea ferata este de asemenea scutita de raspundere pentru paguba rezultata din cauza livrarii cu intarziere a bagajului, daca probeaza ca intarzierea a fost cauzata de imprejurari pe care calea ferata nu putea sa le evite, pe care n-ar fi putut sa le inlature.
-------------------
    1. Cu privire la forta majora si la cazul fortuit, a se vedea nota de la art. 31.
    2. A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30.

    Art. 33
    Despagubiri in caz de pierdere totala sau partiala a bagajului.
    Cand in virtutea dispozitiilor prezentului regulament o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a bagajelor este imputabila caii ferate, se poate reclama:
    a) daca paguba si marimea ei este probata, o suma egala cu marimea pagubei fara sa fie mai mare de 400 lei de kg de greutatea bruta a lipsei;
    b) daca marimea pagubei nu este probata, o suma calculata a 200 lei kg de greutatea bruta a lipsei.
    Pe langa aceasta se restituie taxele de transport si alte sume debursate eventual de calator pentru bagajul pierdut, fara alte daune interese, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 37 si 38.
----------------------
    1. Cu privire la valabilitatea limitarii valorice a despagubirii - prevazuta de art. 33 - a se vedea dispozitiile art. 441 C, com., care au urmatorul cuprins:
    "Orice stipulatie care ar exclude sau ar margini in transporturile pe cale ferata, obligatiile si raspunderile stabilite prin art, 417, 418, 419, 425, 427, 428, 429, 430, 432 433, 436 si 440 sunt nule si de nul efect, chiar daca ar fi fost permise prin regulamente generale sau particulare, afara numai de cazul cand prin tarife speciale s-ar stabili ca pretul transportului sa fie mai mic decat acela cuprins in tarifele ordinare".
    2. A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30.

    Art. 34
    Cand se considera un bagaj ca pierdut. Cazul in care bagajul este regasit.
    1. Un colet de bagaj se considera ca pierdut dupa trecerea a 14 zile dupa ziua in care bagajul urma sa soseasca.
    2. Daca un colet bagaj considerat pierdut este regasit in decursul unui an, de la data cand coletul este considerat ca pierdut, calea ferata este tinuta sa avizeze pe calator despre aceasta, cand domiciliul sau este cunoscut sau poate fi aflat.
    3. In termen de 90 zile dupa primirea acestui aviz, calatorul poate cere ca coletul sa-i fie liberat fara taxe in statia de destinatie sau in statia de pornire, dupa alegerea sa, contra restituirii despagubirii pe care a primit-o eventual si sub rezerva tuturor drepturilor la despagubire pentru intarziere prevazuta la art. 96 si daca este cazul la art. 37.
    4. Daca coletul regasit n-a fost reclamat in termenul de 30 zile prevazut la termenul de 30 zile prevazut la punctul 3 de mai sus sau daca coletul n-a fost regasit decat dupa ce a trecut un an de la data de cand coletul este considerat ca pierdut, calea ferata dispune de colet.
    Art. 35
    Suma ce se va acorda ca despagubire in caz de avarie a bagajelor.
    In caz de avarie calea ferata trebuie sa plateasca deprecierea suferita de bagaje fara alte daune interese, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 37 si 38.
    Totusi, despagubirea nu poate depasi:
    a) daca intregul transport a fost avariat, suma ce s-ar fi platit in caz de pierdere totala;
    b) daca numai o parte a bagajului este avariata, suma ce s-ar fi platit daca partea avariata ar fi fost pierduta.
    Art. 36
    Suma ce se acorda ca despagubire pentru eliberarea cu intarziere a bagajului.
    1. In caz de eliberare cu intarziere a bagajelor si daca calatorul nu probeaza ca a avut o paguba din aceasta intarziere, calea ferata este tinuta a plati o despagubire fixata la 1 leu de kg de greutate bruta a bagajelor, eliberate cu intarziere si pe perioada indivizibila de 24 ore, socotita de la cererea de eliberare si cel mult pentru 3 zile.
    2. Daca se produce proba ca o paguba este rezultata din intarziere, calea ferata va plati pentru aceasta paguba o despagubire care nu poate sa intreaca de 4 ori despagubirea fixata la punctul 1 din acest articol.
    3. Despagubirile prevazute la cele doua puncte precedente nu pot sa se cumuleze cu cele care ar fi datorate pentru pierderea totala a bagajelor.
    In caz de pierdere partiala, ele se platesc, daca este cazul, pentru partea nepierduta.
    In caz de avarie, ele se cumuleaza daca este cazul cu despagubirea prevazuta la art. 35.
---------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30.

    Art. 37
    Declararea interesului eliberarii la timp a bagajului.
    1. Orice transport de bagaje poate face obiectul unei declarari a interesului eliberarii la timp declarare inscrisa in recipisa de bagaj. Suma interesului declarat trebuie sa fie exprimata in lei.
    2. In acest caz se percepe o taxa suplimentara la mie din suma declarata, pe fractiune indivizibila de 10 km, dupa cum prevede tariful care poate fixa un minimum de perceput.
    3. Daca s-a facut o declarare a interesului eliberarii se poate reclama in caz de intarziere:
    a) daca nu se probeaza ca o dauna ar fi rezultat din aceasta intarziere, 2 lei de kg de greutate bruta a bagajului eliberat cu intarziere si pe fractiune indivizibila de 24 ore, socotindu-se de la cererea eliberarii, cu un maximum de 8 zile;
    b) daca se face dovada ca a rezultat o dauna din cauza intarzierii, se poate reclama o despagubire care se poate ridica pana la suma interesului declarat.
    Daca suma interesului declarat este inferioara despagubirilor prevazute la art. 35, acestea pot fi pretinse in locul despagubirilor prevazute sub literele a si b din prezentul punct.
    4. Daca se face dovada ca o dauna a rezultat din pierderea totala sau partiala sau din avariile bagajelor pentru care bagaje s-a facut declararea interesului eliberarii la timp, se pot acorda daune interese care sa atinga maximum suma declarata. Aceste daune se adauga la despagubirile prevazute la art. 32 si 34.
-------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30.

    Art. 38
    Despagubirea in caz de dol sau neglijenta vadita imputabila caii ferate.
    In toate cazurile cand pierderea totala sau partiala, avaria sau intarzierea bagajelor are drept cauza un dol sau o neglijenta vadita, imputabila caii ferate, calatorul trebuie despagubit complet pentru paguba probata pana la concurenta dublului sumelor maxime prevazute la art. 33, 35 si 36.
    Art. 39
    Restituirea despagubirilor
    Orice despagubire platita pe nedrept trebuie restituita. In caz de frauda, calea ferata are dreptul, pe langa restituirea sumei platita pe nedrept, la o suma egala cu acea platita fara sa fie datorita, si fara prejudiciul sanctiunilor penale.

    CAP. 2
    Reclamatii administrative. Actiuni, Procedura SI prescriptie in caz de litigii nascute din contractul de transport

    Art. 40
    Reclamatii administrative.
    1. Reclamatiile administrative bazate pe contractul de transport trebuie sa fie adresate in scris caii ferate.
    2. Dreptul de a prezenta reclamatii apartine persoanelor care au dreptul de a actiona calea ferata in virtutea art. 41.
    3. Legitimatia de calatorie, recipisele de bagaje si alte documente pe care cel in drept judeca util a le anexa la reclamatia sa trebuie sa fie prezentate fie in original, fie in copie. acestea trebuind sa fie legalizate, daca se cere de calea ferata. In caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda in original caii ferate, la lichidarea drepturilor inainte de facerea platii.
-----------------------
    Cu privire la legalizarea copiei - la care se refera art. 40, pct. 3 - a se vedea art. 56 si urm. din Decizia nr. 1827 din 13.VII.1930 a Ministerului Justitiei pentru organizarea Notariatului de Stat.

    Art. 41
    Persoane care pot exercita dreptul de actiune contra caii ferate.
    Actiunea contra caii ferate, care naste din contractul de transport, nu apartine decat persoanei care poseda legitimatia de calatorie sau recipisa de bagaj, dupa caz. In caz de ranire, actiunea apartine persoanei ranite; iar in caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.
    Art. 42
    Constatarea pierderii totale, partiale sau a unei avarii suferite de bagaje.
    1. Cand o pierdere totala, partiala sau o avarie la bagaje este descoperita sau presupusa de calea ferata sau formulata de calator, calea ferata este tinuta sa dreseze fara intarziere, si daca este posibil in prezenta calatorului, un proces-verbal in care sa se constate starea si greutatea bagajelor, si pe cat posibil marimea pagubei, cauza acestei pagube si momentul in care ea s-a produs.
    Pe baza procesului-verbal, calea ferata face cercetari al caror rezultat se va comunica la cerere celui interesat.
    2. Calatorul care n-ar accepta constatarile procesului-verbal poate cere ca constatarea starii si a greutatii bagajelor, precum si a cauzei, a datei si a marimii pagubei sa se faca prin experti.
    3. Calatorul poate refuza primirea bagajelor, daca nu s-a procedat la verificarile cerute de el a se constata paguba.
    Rezervele ce calatorul ar face, primindu-si totusi bagajele sale, n-au nici un efect, daca nu sunt confirmate in scris de calea ferata.
    4. In caz de pierdere a coletului de bagaj, calatorul este tinut, pentru a usura cercetarile caii ferate, sa dea o descriere cat se poate de exacta a coletului pierdut, cat si a continutului lui.
    Art. 43
    Stingerea actiuni, contra caii ferate nascuta din contractul de transport.
    Primirea bagajelor stinge orice actiune contra caii ferate provenind din contractul de transport.
    Totusi actiunea nu este stinsa:
    1. In caz de reclamatie pentru pierdere partiala sau avarie:
    a) cand calatorul probeaza ca paguba a fost cauzata inaintea primirii bagajelor de catre el, conf. art. 42;
    b) daca constatarea, care trebuie facuta conform art. 45, a fost omisa din vina caii ferate.
    2. In caz de reclamatie pentru pagube neaparente, a caror existenta este constatata dupa primirea bagajului, cu conditia ca:
    a) cererea constatarii conform art. 42 sa fie facuta imediat dupa descoperirea pagubei si cel mai tarziu in cele cinci zile libere care urmeaza zi a primirii;
    b) calatorul sa faca proba ca s-a produs in intervalul scurs intre acceptarea la transport si eliberare.
    3. Cand actiunea are ca obiect restituirea sumelor platite in plus.
    Toate termenele de mai sus, din acest articol, sunt considerate numai in limita termenelor de prescriptie prevazute la art. 44.
    Daca o parte din coletele mentionate in recipisa de bagaje lipsesc chiar la eliberare, calatorul poate cere, inainte de a lua in primire pe celelalte, ca drumul de fier sa-i ateste pe recipisa acest lucru.
    Raspunderea pentru pierderea totala se stinge daca, in timp de 14 zile dupa sosirea trenului cu care trebuiau sa soseasca bagajele, acestea n-au fost cerute in statia de destinatie, fara prejudiciul avizului care trebuie dat calatorului la orice epoca daca coletul este regasit si daca poarta indicatiile necesare pentru a gasi adresa sa.
    Art. 44
    Prescriptia actiunii contra caii ferate nascuta din contractul de transport.
    1. Actiunea contra caii ferate, de orice natura, rezultand din contractul de transport se prescrie printr-un an. Aceasta prescriptie se intrerupe numai:
    a) prin chemarea in judecata;
    b) prin recunoasterea in scris de catre administratia C.F.R. a dreptului reclamantului.
    2. Prescriptia curge:
    a) pentru cererile de despagubire in caz de pierdere partiala, avarie sau intarzierea bagajelor din ziua in care eliberarea a avut loc;
    b) pentru cererile de despagubire in cazuri de pierdere totala din ziua in care eliberarea ar fi trebuit sa aiba loc;
    c) pentru cererile de plati sau restituiri de taxe de transport, taxe accesorii sau de suprataxe sau pentru cereri de rectificari de taxe, in caz de aplicare neregulata a tarifului sau dintr-o eroare de calcul: din ziua platirii taxei, a taxelor accesorii sau a suprataxei, sau daca nu s-a facut o plata, din ziua in care plata ar fi trebuit sa fie efectuata;
    d) in caz de accident de persoane, prescriptia incepe din ziua accidentului.
    Ziua indicata ca punct de plecare nu este niciodata cuprinsa in acel termen;
    e) pentru raniri sau moarte, din momentul producerii accidentului.
    3. In caz de reclamatie administrativa, scrisa, adresata caii ferate, conform art. 40, prescriptia se suspenda de la data inregistrarii reclamatiei.
    Prescriptia isi reia cursul incepand din ziua cand calea ferata a respins reclamatia in scris. Dovada reclamatiei administrative nu se poate face decat cu adeverinta de inregistrarea ei, pe care calea ferata e obligata a o da la cerere.
    O noua reclamatie nu mai suspenda prescriptia.

    PARTEA IV

     Art. 45
    Transportul cadavrelor.
    1. Cadavrele se pot expedia numai cu scrisoare de trasura ca transporturi de mare sau mica iuteala. Expedierea lor ca bagaje, cu buletin de expeditie sau intr-alt mod, nu este admisa.
    Cand este posibil, transportul cadavrelor se poate face si cu trenurile accelerate de calatori.
    Incarcarea si descarcarea cadavrelor se fac de parti.
    2. Predarea cadavrului spre transport trebuie sa se anunte in statiile de expeditie cel putin 12 ore inaintea plecarii trenului cu care cadavrul urmeaza sa se expedieze.
    3. Cadavrele se transporta in vagoane de marfa inchise.
    Pentru transportul unui cadavru trebuie un vagon deosebit.
    Mai multe cadavre se pot transporta in acelasi vagon cand sunt predate spre transport din aceeasi statie de predare pentru aceeasi statie de destinatie.
    Daca cadavrul se transporta impreuna cu carui funebru - care insa trebuie sa fie bine inchis - se poate utiliza pentru transport un vagon de marfa descoperit.
    Carul funebru se poate expedia o data cu cadavrul.
    4. Cadavrul trebuie sa fie insotit de o persoana al carei nume se inscrie in scrisoarea de trasura. Acest insotitor poate lua loc in acelasi vagon cu cadavrul. Se admite ca pe langa acest insotitor, sa mai ia loc in acelasi vagon cu cadavru inca doua persoane.
    5. La predarea spre transport a unui cadavru se inmaneaza caii ferate un pasaport de cadavru (bilet de voie) emis de autoritatea respectiva competenta. Pasaportul se inapoiaza insotitorului la eliberarea cadavrului.
    6. Transportul cadavrelor este supus francarii obligatorii. Taxele sunt prevazute de tarif.
    7. Eliberarea cadavrelor, expediate cu mare iuteala, se face imediat dupa descarcarea lor, iar a celor expediate cu mica iuteala, in termen de 2 ore dupa sosire.
    8. Cadavrele trebuie sa se ridice pana in cel mult 6 ore dupa sosirea lor in statia de destinatie. Cadavrele care nu se ridica in acest termen, se predau autoritatilor locale.
    9. Transportul urnelor funebre (cand contin cenusa unui cadavru), daca urna este bine inchisa intr-o cutie solida de lemn, se face conform prescriptiilor pentru transportul marfurilor.
    Transportul urnelor funerare este supus francarii obligatorii.
    10. Cadavrele adresate facultatilor de medicina din tara si care servesc pentru studii se pot transporta fara insotitor si in vagoane de marfa descoperite.
    11. Taxele si alte conditii pentru transportul cadavrelor sunt prevazute de tarif.
    12. Transporturile funebre sunt admise in conditiile urmatoare:
    a) transportul se va face cu mare viteza sub paza unei persoane care il insoteste;
    b) taxele de transport se platesc in mod obligatoriu la expeditie;
    c) transportul este supus legilor ai regulamentelor administrative, politienesti si sanitare.
-----------------------
    1. A se vedea art. 252 si urm. din Instructiunile privind stabilirea normelor sanitaro - antiepidemice si sanctionarea contraventiilor savarsite la aceste norme, aprobate prin H.C.M. nr. 1884 din 23.X.1955.
    2. Potrivit art. 4, & 25 din partea I a tarifului local de marfuri, cadavrele nu sunt admise in transport ca expeditii de coletarie.

    PARTEA V

    Art. 46
    Transportul animalelor vii.
    1. Animalele vii se primesc spre transport numai daca prescriptiile art. 50 din acest regulament sunt indeplinite.
    2. La primirea spre transport si la transportarea animalelor vii trebuie sa se aiba in vedere prescriptiile legilor si regulamentelor administrative, sanitare si de politie veterinara, relative la incarcarea, nutrirea si adaparea animalelor.
    3. Expedierea animalelor vii in vagoane complete se anunta in statiile de predare cel putin cu 24 ore inaintea predarii lor.
    4. Atat calea ferata, cat si expeditorul au dreptul sa ceara ca transporturile de animale vii sa fie insotite.
    Transportul de animale mici se preda in ambalaje, precum: colivii portative, cosuri, lazi, saci, custi etc. Aceste transporturi se fac fara insotitor.
    50. Expeditorul trebuie sa ingrijeasca de incarcarea animalelor predate liber, sa le lege eventual in vagoane si sa aduca el insusi sculele necesare pentru aceasta.
    6. Partile raspund pentru vatamarile cauzate vagoanelor si instalatiilor caii ferate cu ocazia incarcarii, transbordarii si descarcarii animalelor.
    7. Descarcarea si ridicarea animalelor din statii trebuie sa aiba loc cel mult in 24 ore dupa avizarea lor. Dupa expirarea acestui termen, calea ferata este in drept sa dea animalele in ingrijire pe riscul si in contul partilor.
    8. Transporturile de cai, minji, catiri, ciini si de animale salbatice sunt supuse francarii obligatorii.
    9. Afara de dispozitiile speciale aratate mai sus, la transporturile de animale vii se aplica, prin analogie, dispozitiile relative la transportul marfurilor in general.
    10. La primirea animalelor vii se mai observa urmatoarele dispozitii:
    a) calea ferata poate prescrie prin tarif ca primirea animalelor vii, afara de ciini, sa nu aiba loc duminica, in zilele de sarbatoare sau sa aiba loc in aceste zile numai la anumite ore;
    b) animalele salbatice inclusiv menajeriile complete, precum si toate animalele nedenumite in tarif, se primesc spre expediere numai daca modul de ambalare sau de incarcare exclude, dupa aprecierea statiei de expeditie, pericolul unei vatamari a persoanelor, animalelor si marfurilor. Coliviile si lazile izolate de fiare salbatice trebuie sa fie prevazute pe partile exterioare cu indicatia: "fiare salbatice" scrise cu litere vizibile;
    c) animalele mari si mici in vagoane complete se primesc numai cu insotitori. Fiecare trei vagoane trebuie sa fie insotite de cel putin un insotitor;
    animalele mari si mici predate liber se primesc si fara insotitor;
    d) in privinta taxelor de calatorie a insotitorilor animalelor, a expedierii bagajelor lor si a proviziei de nutret necesara animalelor in timpul transportului, precum si a dezinfectarii vagoanelor si a uneltelor intrebuintate la transport, se aplica dispozitiile prevazute de tarif;
    e) animalele trebuie sa se transporte in vagoane acoperite sau in vagoane deschise cu borduri inalte. In lunile decembrie ianuarie si februarie, se pot intrebuinta vagoane deschise numai in urma cererii predatorului. Pasarile se transporta numai in vagoane acoperite;
    f) vagoanele cu caturi se pot intrebuinta numai daca peretii laterali au zabrele care sa fie prevazute cu scinduri sau clape de o astfel de inaltime ca sa se evite caderea din vagoane a excrementelor si paielor. Aceste dispozitii nu se aplica la vagoane cu mai mult de doua caturi destinate pentru transportul pasarilor. Si la aceste vagoane, insa, peretii laterali trebuie sa fie din zabrele sau stinghii care sa opreasca caderea din vagoane a excrementelor si paielor.
    Cutiile inferioare ale vagoanelor se pot intrebuinta numai pentru animalele ce se imbolnavesc in cursul transportului. Custile, lazile, sacii sau alte ambalaje ce se intrebuinteaza pentru transporturile animalelor trebuie sa fie destul de incapatoare si aerate. Animalele nu se pot preda cu picioarele legate.
    Ambalajele trebuie sa aiba funduri dese si peretii laterali inalti, ca sa se evite pe cat posibil murdarirea vagonului cu excrementele si paiele animalelor. Aceasta dispozitie nu se aplica la transportul de pasari in vagoane complete. Ambalajele compuse in intregime sau numai in parte din zabrele trebuie sa fie astfel construite ca animalele sa nu poata patrunde prin ele cu vreo parte a corpului lor si trebuie sa fie atat de inalte ca animalele sa poata sta comod in picioare. Custile etc. uzate se pot intrebuinta din nou numai dupa ce au fost supuse unei curatiri radicale. Custile etc. care se intrebuinteaza pentru transporturi cu o durata mai mare de 36 de ore trebuie sa fie prevazute cu instalatii pentru adapare. La transporturile de animale mici ele trebuie sa fie prevazute si cu instalatii pentru nutrirea animalelor. Custile, lazile etc. se vor incarca astfel in vagoane ca animalele sa aiba aer suficient. Nu este permis sa se aseze alte marfuri peste ele. La stabilirea numarului maxim de animale ce se pot incarca intr-un vagon trebuie sa se observe ca vitele mari sa nu fie stranse unele de altele si nici de peretii vagonului.
    Daca incarcarea se face paralel cu peretii frontali ai vagonului trebuie sa se lase un spatiu suficient intre animale si peretii vagonului pentru ca sa evite vatamarea lor la cap si spate prin lovire de peretii vagonului. Animalele mici trebuie astfel incarcate ca sa se poata culca. Daca s-au indeplinit sau nu aceste prescriptii, hotaraste impiegatul de serviciu al statiei.
    Animalele mari si mici precum si animalele de diferite soiuri se pot incarca in acelasi vagon numai daca fiecare soi este despartit prin bariere, scinduri sau leaturi. Animalele de diferite soiuri predate in custi, lazi etc. trebuie sa fie si ele despartite prin leaturi etc. Aceste restrictii nu se aplica la transportul vitelor mame cu puii lor sugatori si al pasarilor.
    Este interzis ca pe podelele vagoanelor deschise si ale vagoanelor acoperite prevazute cu peretii de stinghii sa se astearna material incendiabil.
    La transportul in timpul noptii, insotitorii de animale trebuie sa fie prevazuti cu felinare bine luminoase.
    Intrebuintarea de materii usor inflamabile, ca petroleu etc. este interzisa;
    g) calea ferata poate cere ca taxele de transport pentru insotitorii de animale sa se plateasca la predare;
    h) predatorul, respectiv destinatarul, raspund pentru toate daunele cauzate vehiculelor sau instalatiilor caii ferate cu ocazia incarcarii, transbordarii, descarcarii sau transportarii animalelor (printre acestea nu se numara deteriorarile naturale provenite din cauza utilizarii) precum si pentru orice alte daune cauzate de animale, intrucat nu exista o vina a caii ferate.
    11. Animalele se elibereaza in primire destinatarului la sosirea lor in statia de destinatie dupa eliberarea scrisorii de trasura si contra adeverintei de primire. Descarcarea si scoaterea animalelor din gara trebuie sa aiba loc cel mult pana in doua ore dupa punerea lor la dispozitie si terminarea operatiilor eventuale sanitare si fiscale. Dupa expirarea acestui termen calea ferata este in drept sa dea animalele in ingrijirea vreunei persoane, pe riscul si contul predatorului sau destinatarului, sau sa perceapa taxa de stationare prescrisa de tarif, daca ramanerea lor in vagon sau in statie este posibila.
    12. La transporturile de animale vii se aplica si dispozitiile relative la transportul marfurilor in general.
---------------------------
    1. Potrivit art. 21 & 249 din partea 1 a tarifului local de marfuri, la transportul animalelor domestice vii, pe langa dispozitiile din Regulamentul de transport al cailor ferate trebuie sa se respecte si dispozitiile prevazute in Regulamentul legii sanitare - veterinare iar potrivit art. 21, & 256, incarcarea animalelor domestice vii in vagoane pentru uz propriu se face - in afara de cazurile prevazute de art. 53 din Regulamentul legii sanitare veterinare - in prezenta medicului veterinar care stabileste numarul maxim ce se poate incarca intr-un vagon.
    Intrucat insa Regulamentul nr. 14 din 26.III.1944 pentru aplicarea legii sanitare-veterinare a fost abrogat prin art. 61 al Decretului nr. 167 din 19.5.1955 pentru organizarea apararii sanatatii animalelor, la transportul animalelor urmeaza sa se aplice in mod corespunzator - pe langa dispozitiile regulamentului de transport al cailor ferate - si dispozitiile art. 36 si urm. din decretul nr. 167/1955, privitoare la controlul sanitar-veterinar asupra circulatiei animalelor si produselor de origine animala.

    PARTEA VI
    Transportul marfurilor

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 47
    Despre contractul de transport. Transportul marfurilor. Dreptul la transport.
    1. Calea ferata este obligata sa efectueze transporturile conform prezentului regulament, atat timp cat:
    a) expeditorul se conformeaza prescriptiilor regulamentului;
    b) transportul este posibil cu mijloacele ordinare de transport;
    c) transportul nu este impiedicat de circumstante pe care calea ferata nu le putea evita si care nu depind de ea pentru a le inlatura.
    2. Calea ferata nu este tinuta sa primeasca obiectele pentru a caror incarcare, transbordare sau descarcare este nevoie sa se intrebuinteze mijloacele speciale, afara numai daca statiile in care ar trebui sa se faca asemenea operatie dispun de aceste mijloace.
    3. Calea ferata nu este obligata a primi decat obiectele a caror transport se poate face fara intarziere; dispozitiile in vigoare prescriu cazurile cand statiile urmeaza sa primeasca provizoriu in depozit transporturile ce nu indeplinesc aceasta conditie.
    Aceasta luare in pastrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de expeditie pe scrisoarea de trasura sa aiba loc numai atunci cand expedierea va fi posibila.
    Expeditorul declara in scrisoarea de trasura ca consimte a aceasta procedare. In asemenea cazuri calea ferata raspunde pana la incheierea contractului de transport, ca depozitar.
    4. Transporturile trebuie expediate in ordinea primirii lor spre expediere, afara de cazurile prevazute la punctul urmator.
    5. Daca interesul public sau nevoile exploatarii cer, Directia Generala C.F.R. *1)  poate decide ca:
    a) serviciul sa fie suspendat in total sau in parte;
    b) unele expeditii sa fie excluse de la transport sau primite numai in anumite conditii;
    c) anumite expeditii sa se bucure de prioritate la transport.
-----------------
    *1) Ministerul Cailor Ferate, potrivit art. 50 din Constitutia R.P.R.


    Aceste masuri trebuie aduse la cunostinta publicului.
-----------------
    1. Cu privire la executarea transporturilor de marfuri necesare indeplinirii planului de stat, a se vedea H.C.M. nr. 57 din 15.I.I952 privind planificarea operativa a transporturilor, modificata prin H.C.M. nr. 2026 din 1O.X.I952, si H.C.M. nr. 4041 din 12.XII.I953 privind planificarea calendaristica a coletariei si limitarea greutatii expeditiilor de coletarie.
    2. Potrivit art. 1 din partea I "Dispozitii tarifare", din Tariful local de marfuri "transporturile de marfuri pe liniile cailor ferate deschise traficului public se efectueaza: in traficul local, pe baza Regulamentului de transport al cailor ferate si a dispozitiilor din Tariful local de marfuri, iar in traficul international pe baza conventiilor internationale pentru transportul marfurilor pe caile ferate."
    3. Potrivit art. 4 din partea I a Tarifului local de marfuri sunt considerate ca expeditii de coletarie marfurile predate la transport cu o singura scrisoare de trasura, in greutate totala de la 10 kg. - 5000 kg, inclusiv.
    Art. 48
    Obiecte excluse de la transport.
    Sunt excluse de la transport in conditiile prezentului regulament:
    1. Obiectele care sunt supuse regimului postal.
    Aceste obiecte sunt: scrisori, imprimate de orice fel si ziare, afara de acelea care se transporta ca maculatura, probe de marfuri, hartii de afaceri, carti postale, bani si titluri (efecte) si in general orice fel de obiecte pana la greutatea de 5 kg. inclusiv de colet, expediate izolat.
    2 Obiectele al caror transport, din cauza dimensiunilor, a greutatii sau a altor insusiri a lor, nu s-ar putea face cu materialul si instalatiile obtinute fie chiar numai pe o portiune de cale ferata pe care s-ar transporta.
    3 Obiectele al caror transport ar fi interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica fie chiar numai pe o parte din calea ferata.
    4. Afara de exceptiile indicate in anexa I a prezentului regulament:
    A. Materiale ce pot exploda, si anume:
    a) explozibile de mine sau de tir;
    b) munitiile;
    c) inflamatorii si piesele de artificii;
    d) gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
    e) materialele care in contact cu apa degajeaza gaze inflamabile sau care inlesnesc arderea.
    Substantele care nu sunt utilizate fie pentru trageri, tir fie pentru a produce explozii, nu sunt considerate ca materii explozibile in spiritul acestui regulament cand contactul lor cu o flacara nu le face sa explodeze si daca nu sunt mai sensibile la lovire sau la frecare decat dinitrobenzolul.
    B. Materiale supuse aprinderii spontane.
    C. Obiectele respingatoare (gretoase) sau rau mirositoare.
------------------------
    1. Potrivit art. 4 & 27 din partea I a Tarifului local de marfuri sunt excluse de la transport si: .
    - expeditii in greutate totala sub 10 kg, care sunt supuse regimului postal;
    - uiumurile batozelor de treier, uiumurile de moara, deseurile si gazurile infestate de insecte daunatoare.
    2. Anexa I a Regulamentului de transport al cailor ferate a fost inlocuita la 15.III.1943 prin "prescriptii relative la obiective admise la transport sub anumite conditii, iar la 1.VI.1956 prin "Prescriptii relative la materialele si obiectele admise la transport in anumite conditii".

    Art. 49
    Obiecte admise la transport sub anumite conditii.
    Obiectele aratate mai jos se admit la transport cu scrisoare de trasura in conditiile urmatoare:
    1. Obiectele specificate in anexa I a prezentului regulament sunt admise sub conditiile fixate acolo.
    2. Obiectele a caror incarcare si descarcare fac dificultati mari caii ferate se transporta numai pe baza bunei invoiri speciale intre calea ferata si expeditor.
    3. Obiectele conditionalmente admise nu se pot expedia cu mentiunea in gara sau "gara restante" nici incarca cu ramburs sau deburs, nici preda ca transport asigurat.
    4. Ca marfa de mare iuteala, se pot expedia numai acele obiecte a caror forma, dimensiuni, greutate si alte insusiri le fac proprii, dupa aprecierea caii ferate, pentru expedierea cu mare iuteala.
    5. Vehiculele de cai ferate care circula pe roti proprii sunt admise la transport cu conditia ca calea ferata sa verifice daca vehiculul este in stare buna de circulatie, sa ateste acest lucru printr-o inscriptie pusa pe vehicul sau printr-un certificat special; locomotivele, tenderele si automotoarele trebuie insa sa fie insotite de un agent competent dat de predator, mai ales pentru a executa ungerea vehiculului.
    Art. 50
    Dispozitii pentru predarea si incarcarea marfurilor la transport.
    Pentru predarea si incarcarea marfurilor se aplica urmatoarele dispozitii:
    1. marfurile se predau si se incarca eventual de predator in orele de serviciu fixate de calea ferata, daca, conform dispozitiilor regulamentului de fata sau a tarifului, sau in fine in urma unei invoieli speciale, incarcarea incumba partilor. Daca marfurile inscrise intr-o singura scrisoare de trasura a caror incarcare incumba caii ferate se predau in mai multe randuri si daca aceasta predare dureaza mai mult de 24 ore, calea ferata este autorizata sa perceapa taxa de magazinaj prescrisa de tarif. Tot asemenea se procedeaza si in cazul cand marfurile se predau cu scrisori de trasura necomplete sau neexacte si daca corijarea lor nu se face in timp de 24 ore dupa ce se constata ca sunt necomplete sau neexacte.
    2. Duminica si in zilele de sarbatoare nu se primesc si nu se elibereaza marfuri de mica iuteala. Marfurile de mare iuteala se primesc si se elibereaza duminica si in zilele de sarbatoare, insa numai in orele fixate si aduse la cunostinta publicului printr-un anunt afisat in localurile de expeditie sau de sosire.
    3. Expeditorii marfurilor a caror incarcare se face de ei conform punctului 1 de mai sus, trebuie sa indice ziua in care urmeaza sa li se puna la dispozitie vagoanele dupa posibilitate.
    4. Daca incarcarea nu se termina in timpul fixat, expeditorul plateste, dupa expirarea acestui termen, taxa de locatiune prescrisa de tarif. Tot asemenea se procedeaza si in cazul cand marfurile a caror incarcare se face de expeditor (conform punctului I supra) si care se predau cu scrisori de trasura necomplete sau neexacte, daca corijarea lor nu se face in timpul fixat pentru incarcare. Calea ferata este in drept sa descarce vagonul in contul persoanei care l-a comandat si sa inmagazineze marfa pe riscul si in contul acelei persoane. Dupa cererea caii ferate se va plati, la comandarea vagoanelor, cautiunea fixata de tarif.
    6. Obiectele mai lungi de 19 metri, transporturile al caror volum depaseste profilul de incarcare admis, sau obiecte de greutate extraordinara se primesc numai in urma unei invoieli speciale.
    Transporturile de lemne mai lungi de 19 metri, pana la 27 metri, se primesc si fara o invoire speciala daca se satisfac dispozitiile relativ la incarcare (Anexa II).
    Informatii dau statiile expeditoare.
    7. Expeditorul, respectiv destinatarul, raspund pentru toate pagubele intimplate in timpul transportului din cauza nepotrivitei incarcari a vagonului, sau din cauza ca expeditorul sau oamenii lui au supraincarcat vagonul, sau din cauza deplasarii incarcaturii atunci cand vagonul a fost incarcat de expeditor; ei mai raspund si de toate vatamarile aduse vagoanelor, uneltelor de incarcare ale caii ferate etc., atunci cand aceste vatamari au fost ocazionale de expeditor sau de destinatar sau de oamenii lor la incarcarea sau descarcarea marfurilor.
    Pentru intreruperea transportului din cauza transbordarii sau asezarii incarcaturii sau a descarcarii supragreutatii se percepe de la data opririi si pana la expedierea sa mai departe taxa de locatie prescrisa de tarif.
------------------
    1. A se vedea H.C.M. nr. 885 din 23.V.1965 pentru introducerea normelor si conditiilor tehnice pentru incarcarea marfurilor in vagoane complete de cale ferata normala.
    2. A se vedea, cu privire la termenele de incarcare-descarcare, art 45 & 467 si urm. din partea I a Tarifului local de marfuri iar cu privire la locatii art. 47 & 526 si urm. din acelasi tarif.

    TITLUL II
    Forma si conditiile contractului de transport

    CAP. 1

    Art. 51
    Continutul si forma scrisorii de trasura.
    1. Predatorul trebuie sa prezinte pentru orice expeditie o scrisoare de trasura conform cu formularul anexat la acel regulament.
    Scrisoarea de trasura se compune din doua: unicat si duplicat tiparit pe aceeasi foaie de hartie.
    Scrisorile de trasura pentru mica iuteala sunt tiparite pe hartie alba, iar cele pentru mare iuteala sunt tiparite pe hartie de culoare roz.
    2. Alegerea formularului de scrisoare de trasura alb sau a formularului roz arata daca marfa sa se expedieze cu mica viteza sau cu mare viteza. Nu se admit cererile ca marfa sa se expedieze pe o portiune a parcursului cu mica viteza si pe alta portiune cu mare viteza.
    3. Scrisorile de trasura cu razaturi sau adaugiri nu sunt admise. Stersaturile sunt tolerate numai daca predatorul le confirma prin semnatura sa si daca cantitatile rectificate le inscrie in litere in mod complet, cand e vorba de numarul sau de greutatea coletelor.
    4. Mentiunile facute pe scrisoarea de trasura trebuie scrise sau tiparite cu litere ce nu se pot sterge.
    5. Partile formularului incadrate cu linii groase se completeaza de calea ferata, celelalte de predator. Predatorul trebuie sa anuleze cu cate o linie spatiile pe care nu le completeaza.
    Sunt obligatorii urmatoarele mentiuni:
    a) locul si data intocmirii scrisorii de trasura;
    b) denumirea caii ferate expeditoare;
    c) denumirea caii ferate de destinatie si a statiei de destinatie, cu toate deslusirile necesare, pentru a evita orice confuzie intre diversele statii, deservind fie aceeasi localitate, fie localitati diferite, dar purtand acelasi nume sau nume asemanatoare.
    d) numele si domiciliul destinatarului. O singura persoana, firma sau denumire de societate poate fi indicata ca destinatar. Indicarea ca destinatar a statiei sau a sefului statiei destinatare nu se admite. Adresele care nu arata numele destinatarului cum ar fi, de exemplu, "la ordinul d-lui ..........." sau purtatorului duplicatului scrisorii de trasura, nu se admit:
    e) aratarea naturii marfii, indicarea greutatii si pe langa acestea, pentru expeditiile de coletarie in detaliu: catimea, descrierea ambalajului, marca, si numerele coletelor, iar pentru transporturile a caror incarcare incumba expeditorului, seria, numarul si marca de proprietate a vagonului. Marfurile trebuie denumite: cele figurand in anexa 1, cu numele ce-l au in aceasta anexa; cele care sunt denumite in clasificarea marfurilor sau in tarife, cu numele aratate acolo; celelalte cu numele uzitat in comert.
    Daca spatiul rezervat in scrisoarea de trasura pentru specificarea marfurilor este insuficient, specificarea articolelor trebuie facuta pe foi separate atasate cu ingrijire la scrisoarea de trasura semnate de predator si timbrate la fel cu originalul scrisorii de trasura;
    f) enumerarea detaliata a documentelor cerute de vama, de autoritatile fiscale sau de politie si de alte autoritati administrative, care sunt anexate la scrisoarea de trasura sau care sunt aratate ca fiind depuse in o anumita statie;
    g) numele sau firma predatorului constatata prin semnatura sa precum si adresa sa completata, daca crede necesar, cu adresa telegrafica sau telefonica.
    Semnatura poate sa fie tiparita sau sa fie aplicata cu o stampila a predatorului. O singura persoana, firma sau societate, poate figura pe o scrisoare de trasura ca predator.
    Scrisoarea de trasura poate, pe langa acestea, sa mai contina si mentiunile urmatoare:
    h) mentiunea "in gara", (gara restant) sau mentiunea "a se preda la domiciliu" cu conditia ca acest din urma mod de eliberare sa existe in gara de destinatie.
    Marfurile explozibile sau spontan inflamabile (vezi anexa I ) nu pot fi adresate "in gara";
    i) valoarea sumei reprezentand interesul eliberarii la timp;
    j) mentiunea de francare, daca taxele de transport se platesc la expeditie sau daca se depune in depozit de francare;
    k) suma rambursului ce greveaza transportul si a deburselor acceptate de calea ferata;
    l) itinerariul cerut si aratarea garilor unde trebuie efectuata vamuirea, precum si reviziile pretinse de autoritatile fiscale sau de politie si de celelalte autoritati administrative.
    Este interzisa inlocuirea scrisorii de trasura prin alte documente sau a se adauga alte anexe decat cele permise de prezentul regulament.
    6. Nu este permis sa se cuprinda in aceasta scrisoare de trasura marfuri care nu se pot incarca impreuna in acelasi vagon fara incuveniente sau fara calcarea dispozitiilor vamale, fiscale, de politie sau ale altor autoritati administrative.
    Marfurile a caror incarcare sau descarcare incumba predatorului sau destinatarului trebuie sa fie predate cu scrisori de trasura distincte de marfurile a caror manipulatie incumba caii ferate.
    Pentru marfurile conditional admise la transport trebuie de asemenea, intocmite scrisori de trasura deosebite. O aceeasi scrisoare de trasura nu poate cuprinde decat incarcatura unui singur vagon, afara de obiectele indivizibile ce se incarca pe mai mult de un vagon.
    Predatorul este autorizat sa inscrie in josul dosarului scrisorii de trasura dar cu titlul de simpla informatie pentru destinatar si fara vreo obligatie sau raspundere pentru calea ferata, urmatoarele mentiuni:
    "Expediat de.
    "Din ordinul lui N.
    "La dispozitia lui N.
    "Pentru a fi expediat la N.
    "Asigurat la N.
    "Pentru vaporul N.
    "Provenind de la vaporul N.
    "Pentru exportat la N.
    Fiecare din aceste mentiuni se aplica intregului transport.
-----------------------
    1. Distinctia dintre transporturile efectuate cu mare sau mica iuteala nu mai corespunde dispozitiilor normative actualmente in vigoare.
    Potrivit art. 16, & 137 din partea I a Tarifului local de marfuri, expeditiile predate in statiile C.F.R. sau sosite in statiile de frontiera, de intrare in tara, cu scrisori de trasura internationala de mare viteza, se transporta:
    - expeditiile de coletarie - cu trenuri rapide de coletarie:
    - expeditiile de vagoane - cu trenuri directe de marfa.
    2. Potrivit art 7, & 55 din partea I a Tarifului local de marfuri, scrisoarea de trasura constituie inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport.
    3. Potrivit art. 7, & 58 din partea I a Tarifului local de marfuri, pe langa mentiunile obligatorii prevazute in Regulamentul de transport a C.F.R., predatorul trebuie sa inscrie in scrisoarea de trasura in rubrica - "seria", "numarul vagonului" si "marca de proprietate", mentiunea: "coletarie", iar la expeditii de vagoane in rubrica: "felul ambalajului mentiunea: "vagon".

    Art. 52
    Raspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trasura. Amenzi. Masuri de luat in caz de supraincarcare.
    1. Predatorul este responsabil de exactitatea indicatiilor si a declaratiilor inscrise prin ingrijirea sa in scrisoarea de trasura; el suporta toate consecintele rezultand din faptul ca aceste declaratii sau indicatii ar fi neregulate neexacte, necomplete sau scrise in alte locuri decat in cele rezervate pentru fiecare.
    2. Calea ferata are totdeauna dreptul sa verifice daca transportul corespunde cu aratarile din scrisoarea de trasura. Predatorul sau destinatarul trebuie invitat daca este posibil sa asiste la verificare, cand aceasta se face in statia de predare sau in cea de destinatie. Daca cel in drept nu se prezinta sau daca verificarea se face intr-o statie intermediara si in lipsa altor prescriptii legale sau regulamentare in vigoare, aceasta trebuie facuta in prezenta a doi martori straini de calea ferata. Daca transportul nu corespunde indicatiilor din scrisoarea de trasura, cheltuielile provocate de verificare se pun in sarcina transportului, afara de cazul cand se platesc imediat.
    3. In caz de indicatii sau de declaratii neexacte sau incomplete ce ar putea avea de consecinta, fie acceptarea la transport a obiectelor excluse in virtutea art. 48 si 49, ori de a face ca transportul sa beneficieze pe nedrept de un tarif redus, ori de a inlatura aplicarea normala a tarifelor sau in caz de neobservare a masurilor de siguranta prescrise in anexa I, sau in caz de supraincarcare a unui vagon incarcat de predator, se va plati un adaos, in toate aceste cazuri, in afara de plata complementara a diferentei taxelor de transport si daca este cazul, in afara de orice indemnitate pentru pagubele eventuale precum si de sanctiunile penale. Adaosul se va socoti precum urmeaza:
    a) in caz de declaratie inexacta sau incompleta a marfurilor excluse de la transport in virtutea art. 43 sau a marfurilor denumite la anexa l, sau in caz de neobservare a masurilor de siguranta prescrise in aceasta anexa. Acest adaos este fixat de tarif;
    b) in cazul unei denumiri ce indica in mod inexact sau incomplet felul unui transport continand alte marfuri decat cele aratate mai sus sub litera a a acestui punct, adaosul este egal cu dublul diferentei intre taxa de transport de la statia de predare pana la statia de destinatie, regulat calculata dupa denumirea inexacta si incompleta si intre taxa ce ar fi trebuit perceputa daca denumirea ar fi fost regulata, exacta si completa.
    Acest adaos nu poate fi mai mic de 200 lei chiar daca n-ar fi nici o diferenta de taxe de transport
    c) in cazul indicarii unei greutati inferioare greutatii reale, adaosul de taxa va fi dublul diferentei intre taxa de transport a greutatii declarate si aceea a greutatii constatate, socotita de la statia de predare pana la statia de destinatie, cu un minimum de 200 lei;
    d) in caz de supraincarcare a unui vagon incarcat de expeditor, adaosul de taxa este egal cu de sase ori taxa de transport aplicata de la statia de predare pana la statia de destinatie asupra greutatii ce depaseste limita de incarcare.
    Exista supraincarcare atunci cand incarcatura unui vagon intrece limita de incarcare in modul urmator:
    Cand vagonul are o singura inscriptie relativa la greutatea de incarcare pe care poate sa o suporte, aceasta e considerata ca reprezinta incarcatura normala; in acest caz limita de incarcare este egala cu aceasta incarcatura sporita cu 5 la suta.
    Cand un vagon poarta doua inscriptii, aceea care indica tonajul cel mai mic reprezinta incarcatura normala; aceea ce indica tonajul cel mai ridicat reprezinta limita de incarcare;
    e) daca pentru acelasi vagon se indica o greutate inferioara greutatii reale si exista si o supraincarcare, adaosurile relative la aceste doua infractiuni se vor percepe cumulativ.
    4. Adaosurile de perceput, conform punct. 3 de mai sus, incarca transportul oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele.
    Daca valoarea marfii nu acopera suma adaosurilor sau daca destinatarul refuza marfa, surplusul datorat trebuie sa fie platit de predator.
    5. Adaosul nu se percepe:
    a) in caz de aratare neexacta a greutatii, cand, dupa regulile in vigoare, marfa se cintareste obligator de calea ferata;
    b) in caz de declaratie inexacta a greutatii sau in caz de supraincarcare, daca predatorul a cerut pe scrisoarea de trasura ca transportul sa se cantareasca de calea ferata;
    c) in caz de supraincarcare in cursul transportului din cauza influentelor atmosferice.
    6. Cand supraincarcarea unui vagon este constatata de statia de predare sau de o statie intermediara, excedentul de greutate poate fi descarcat din vagon chiar cand nu e cazul a se percepe o suprataxa.
    Predatorul, daca este cazul, este invitat fara intarziere prin intermediul statiei de predare de a comunica cum intelege sa dispuna de aceasta supragreutate.
    Supragreutatea va fi taxata pentru parcursul strabatut, dupa tariful aplicat incarcaturii principale cu suprataxa prevazuta la punctul 3 de mai sus, daca e cazul, in caz de descarcare, spezele acestei operatii se vor percepe conform tarifului in vigoare.
    Daca predatorul cere inapoierea sau reexpedierea supragreutatii, aceasta va fi tratata ca un transport separate
-----------------------
    1. A se vedea nota de la art. 30.
    2. Potrivit art. 5, & 30 din partea I a Tarifului local de marfuri, prin greutate ce se ia de baza la taxare se intelege greutatea bruta a marfii transportate, inclusiv ambalajul, materialele de protectie contra frigului sau a caldurii etc. si accesoriile de incarcare-descarcare.
    3. Paragraful 33 din Tariful local de marfuri al cailor ferate - astfel cum a fost modificat prin ordinul Ministerului Cailor Ferate nr. 336 emis in baza H.C.M. nr. 1623/1954 Si publicat in Foaia Oficiala a M.C.F. nr. 44 din 9.X.1954 dispune:
    "Marfurile predate la transport ca expeditie de coletarie, precum si cele predate ca expeditie de vagoane pe liniile publice ale statiilor se cantaresc de calea ferata.
    Greutatea marfurilor predate ca expeditii de vagoane pe liniile de garaj care nu sunt de folosinta publica precum si din magaziile sau de pe terenurile inchiriate din incinta statiilor se stabileste prin mijloacele clientului (cantarire, masuratori, bucati, ambalaje, standard etc.).
    In cazuri de lipsa de poduri bascule sat la aglomerari de transport calea ferata poate restrange cantarirea la expeditiile de vagoane ce se predau pe liniile publice, cu conditia stabilirii greutatii acestora prin masuratoare.
    Predatorul este obligat sa declare pe raspundere proprie in scrisoarea de trasura greutatea marfurilor incarcate in vagon precum si modul de stabilire a acestora.
    Calea ferata are dreptul sa verifice greutatea marfii declarate in scrisoarea de trasura.
    La transporturile ce prezinta urme de violare sau sustragere din continut, verificarea greutatii de catre calea ferata este obligatorie.
    La cererea predatorului, se cantaresc de calea ferata chiar daca incarcarea are loc pe liniile de garaj care nu sunt de folosinta publica sau din magaziile sau terenurile inchiriate acestora:
    - marfurile destinate exportului:
    - produse lactate: zahar, carne, produse alimentare fabricate, textile, bumbac, incaltaminte, pielarie fabricata.
    Pentru asigurarea integritatii marfurilor, predatorul este in drept sa aplice la vagoane sigilii proprii, lacate sau alte mijloace de verificare.
    In caz de falsa declarare de greutate din partea clientului, in plus sau in minus peste 2% fata de greutatea reala constatata la verificare cu aceleasi mijloace cu care s-a stabilit greutatea de catre predator se percepe o penalitate de 100 lei de vagon, indiferent de felul marfii si tonajui vagonului".
    4. Potrivit art. 7, & 68 din partea I a Tarifului local de marfuri, daca in statia de destinatie se constata ca in scrisoarea de trasura denumirea marfii este trecuta incomplet, prescurtat, insuficient sau neprecis, seful statiei, din proprie initiativa sau la cererea scrisa a destinatarului, inainte de achitarea taxelor de transport si eliberarea marfii, trebuie sa faca constatarea si precizarea denumirii marfii, trecand in scrisoarea de trasura, pe langa denumirea indicata de predator, precizarea necesara.
    5. Potrivit art. 40, & 429 din partea I a Tarifului local de marfuri, prin limita de incarcare se intelege greutatea egala cu tonajul vagonului sporita cu 10%, daca pe vagon exista o singura inscriptie privind tonajul.
    6. Cu privire la dispozitiile art. 52, pct. 6 din Regulamentul de transport al cailor ferate, a se vedea art. 40, & 436 si 437 din partea I a Tarifului local de marfuri.
    7. A se vedea si dispozitiile art. 66, & 720 si urm. din partea I a Tarifului local de marfuri, privitoare la recintarirea marfurilor.

    Art. 53
    Incheierea contractului de transport. Duplicatul scrisorii de trasura.
    1. Contractul de transport este incheiat din momentul cand statia de predare a primit pentru transport marfa impreuna cu scrisoarea de trasura. Statia de predare constata primirea, aplicand pe scrisoarea de trasura stampila ei cu data primirii.
    2. Aplicarea stampilei trebuie facuta imediat dupa predarea intregului transport care face obiectul scrisorii de trasura si dupa plata taxelor ce predatorul le ia in sarcina sa. Aceasta aplicare a stampilei se va face in fata predatorului daca acesta o va cere.
    3. Dupa aplicarea stampilei scrisoarea de trasura face dovada contractului de transport.
    4. Totusi, in ceea ce priveste marfurile a caror incarcare incumba expeditorului, mentiunile din scrisoarea de trasura, relative fie la greutate, fie la numarul coletelor nu fac proba contra caii ferate decat daca verificarea acestei greutati si a numarului coletelor au fost facute de catre calea ferata si constatate in scris pe scrisoarea de trasura.
    5. Calea ferata este obligata sa certifice primirea marfii si data acceptarii ei la transport pe duplicatul scrisorii de trasura, care va trebui sa fie prezentat de expeditor o data cu originalul scrisorii de trasura.
    Art. 54
    Bazele pentru calculul taxelor de transport. Tarife si itinerarii.
    1. Taxele de transport si taxele accesorii sunt calculate pe baza tarifelor legalmente in vigoare si publicate in Monitorul Oficial. Aceste tarife trebuie sa contina toate indicatiile necesare pentru calculul taxelor de transport si taxelor accesorii.
    2. Nu se poate percepe in folosul caii ferate, in afara de taxele de transport si de taxele accesorii prevazute de tarife sau legi speciale, nici o alta suma afara de cheltuielile facute de calea ferata, precum : speze de camionaj de la o gara la alta, cheltuieli de reparatie a ambalajului exterior si interior a marfurilor, necesare pentru buna pastrare a marfurilor, precum si alte cheltuieli asemanatoare. Aceste cheltuieli trebuie justificate in regula si decontate separat pe scrisoarea de trasura, anexindu-se documentele justificative. Cand plata acestor cheltuieli incumba predatorului, actele justificative nu se vor da destinatarului o data cu scrisoarea de trasura, ci vor fi remise predatorului o data cu contul de cheltuieli, astfel cum se arata la art. 63.
---------------------------
    1. A se vedea, de asemenea, nota 1 si 2 de la art. 5.
    2. Potrivit art. 6, & 54 din partea I a Tarifului local de marfuri, distanta minima ce se ia de baza la calcularea taxelor de transport este de 30 km.

    Art. 55
    Interzicerea conventiilor particulare.
    Orice conventie particulara care ar avea de efect sa acorde unuia sau mai multor expeditori o reducere din pretul tarifelor este formal interzisa si nula de plin drept.
    Totusi, sunt autorizate reducerile de tarif publicate cu formele legale si accesibile oricui in conditii egale, de asemenea sunt autorizate reducerile acordate fie pentru serviciile caii ferate, fie pentru nevoile administratiilor publice *1), fie in folosul operelor de binefacere.
-----------------
    *1) Organele administratiei de stat

    Art. 56
    Termenul de executare al contractului de transport.
    1. Termenele de exercitare nu trebuie sa depaseasca maximum urmatoarele:
    a) pentru mare viteza:
    1. termenul de expediere 1 zi;
    2. termenul de transport pentru fractii indivizibile de 250 km de distante de aplicare a tarifelor 1 zi.
    b) Pentru mica viteza:
    1. termen de expediere 2 zile;
    2. termen de transport pentru fractii indivizibile la 250 km de distante de aplicare a tarifelor 2 zile.
    3. Cand transportul trece pe mai multe retele cu administratie deosebita, legate prin sine, termenul de transport este calculat pentru distanta totala intre statia de predare si statia de destinatie; termenul de expeditie se socoteste o singura data oricite retele participante ar fi.
    4. Caile ferate au dreptul sa fixeze termene suplimentare in urmatoarele cazuri:
    a) pentru transporturile care intrebuinteaza fie marea, fie caile navigabile interioare pe bacuri sau vapoare;
    fie un drum fara cale ferata;
    fie diferite racorduri care leaga 2 linii ale unei aceleiasi retele sau retele diferite;
    fie o linie secundara;
    fie o linie care nu are largimea normala;
    b) din cauza circumstantelor extraordinare care pot determina: fie o dezvoltare anormala a traficului, fie dificultati anormale pentru exploatare.
    Termenele suplimentare trebuie in toate aceste cazuri stabilite in zile.
    5. Termenele suplimentare motivate de imprejurarile sub litera a, punctul 4 de mai sus trebuie sa figureze in tarife.
    Termenele suplimentare prevazute sub litera b, punctul 4 trebuie publicate in Monitorul Oficial si nu pot intra in vigoare inaintea publicarii lor.
    6. Termenul de executare incepe a curge de la miezul noptii ce urmeaza dupa primirea la transport a marfii.
    7. Termenul se considera ca respectat daca pana la expirarea lui marfa este eliberata sau sosirea ei anuntata destinatarului sau persoanei in drept s-o primeasca.
    Pentru transporturile care nu trebuie eliberate la domiciliu si a caror sosire nu trebuie avizata destinatarului, marfa se socoteste eliberata in termen daca aceasta se gaseste la dispozitia destinatarului in statia de dispozitie pana la expirarea termenului de eliberare.
    8. Termenul de executare inceteaza de a curge pe toata durata formalitatilor vamale, fiscale, de politie sau cerute de orice alta autoritate administrativa, precum si pe tot timpul intreruperii traficului care impiedica temporar inceperea sau continuarea transportului.
    De asemenea, termenul de executare inceteaza a curge pe tot timpul indeplinirii operatiilor prevazute la punctul 5, art. 53 si pe tot timpul opririi provocate de modificarea contractului de transport, ordonata de predator in virtutea art. 66.
    Pe langa aceasta, pentru transporturile de animale vii termenul de executare este suspendat pe toata durata:
    a) opririi animalelor in statiile de adapat;
    b) opririi din cauza masurilor de politie;
    c) vizitei veterinare.
    9. Pentru transporturile de mica viteza termenele de executare sunt suspendate in zilele de duminica si in zilele de sarbatori legale.
    Pentru transporturile de mare viteza, cand ziua ce urmeaza zilei primirii transportului este o duminica sau o sarbatoare legala, termenul incepe a curge cu o zi mai tarziu. De asemenea, cand ultima zi a termenului de executare e o duminica sau o sarbatoare legala, termenul nu expira decat a doua zi. Totusi aceste dispozitii nu se aplica transporturilor de mare viteza pentru care statiile sunt deschise duminica si sarbatorile legale
    10. Daca legi, regulamente sau instructiuni prevad intreruperea totala sau partiala a transporturilor de mare viteza in zilele de duminica sau in alte sarbatori legale, termenele de executare se sporesc in consecinta.
    11. In cazul cand calea ferata introduce tarife speciale sau exceptionale cu preturi reduse, se pot prelungi termenele de executare.
--------------------
    A se vedea, de asemenea, nota 1 si 2 de la art. 5 precum si nota 1 de la art. 51.

    Art. 57
    Starea marfurilor. Ambalaje.
    1. Cand calea ferata primeste pentru transport o marfa ce prezinta semne vizibile de avarie, ea poate cere sa se faca de catre predator o mentiune speciala de starea marfii, chiar pe scrisoarea de trasura.
    2. Cand natura marfii cere ca ea sa fie ambalata, predatorul trebuie s-o impacheteze astfel ca ea sa fie ferita de pierderea totala sau partiala, precum si de avarii in timpul transportului si sa nu aiba putinta de a provoca daune la persoane, la material sau la celelalte marfuri.
    3. Daca predatorul nu s-a conformat prescriptiilor punctului 1 si 2, calea ferata poate ori sa refuze transportul, ori sa ceara ca predatorul sa declare pe scrisoarea de trasura lipsa ambalajului sau starea lui defectuoasa, facindu-i-se o descriptie exacta.
    4. Predatorul este raspunzator de consecintele lipsei sau defectuozitatii ambalajului astfel recunoscut prin scrisoarea de trasura precum si de viciile ascunse ale ambalajului. Toate pagubele ce ar rezulta din aceste cauze sunt in sarcina predatorului, care in cazul eventual va trebui sa despagubeasca calea ferata de prejudiciul ce ea a suferit.
    Predatorul este de asemenea responsabil de defectuozitatile aparente ale ambalajului, chiar nerecunoscute prin scrisoarea de trasura, daca dovada acestor defectuozitati este facuta de calea ferata.
    5. Cand predatorul obisnuieste sa expedieze din aceeasi statie acelasi fel de marfuri carora le necesita un ambalaj si pe care le preda fie neambalate, fie ambalate in mod insuficient, poate fi dispensat de a mentiona starea insuficienta a ambalajului pe fiecare scrisoare de trasura, conform punct. 3, daca depune la aceasta statie o declaratie generala, conform modelului anexa III a prezentului regulament. In acest caz, in scrisoarea de trasura trebuie sa se mentioneze existenta declaratiei generale, depusa in statia de predare.
    6. In afara de exceptiile prevazute in mod special in tarife, predatorul este obligat de a aplica pe toate transporturile de coletarie semne exterioare distincte si care sa nu se poata sterge, care sa nu permita nici o confuzie si sa corespunda absolut exact cu cele aratate in scrisoarea de trasura. Pe langa aceasta, mai este obligat sa aplice pe fiecare colet o eticheta cu litere care nu se poate sterge, care sa indice gara de destinatie, numele si adresa destinatarului.
    Etichetele si inscriptiile vechi trebuie inlaturate sau anulate chiar de predator.
    7. In afara de exceptiile prevazute special in tarife, nu se pot transporta altfel decat in vagoane complete, obiecte fragile (ca sticlarie, portelanarie, olarie) obiecte ce se pot risipi ca: nuci, fructe, furaje, pietre, precum si marfurile care ar putea murdari sau deteriora celelalte colete din vagon, ca: varul, carbuni, cenusa, pamanturile ordinare si colorate, afara numai daca aceste obiecte n-ar fi astfel ambalate sau legate incat sa nu se poata sparge, pierde sau sa murdareasca ori sa deterioreze alte colete.
    Art. 58
    Documentele ce trebuie anexate pentru a servi la indeplinirea operatiilor vamale, a autoritatilor fiscale, de politie sau administrative. Incuietori vamale.
    1. Expeditorul este obligat sa anexeze la scrisoarea de trasura actele ce sunt necesare pentru indeplinirea, inainte de eliberarea marfurilor destinatarului, a formalitatilor vamale, fiscale sau de politie, precum si a altor autoritati administrative. Aceste acte trebuie sa se refere numai la marfurile, ce fac obiectul unei singure scrisori de trasura, afara numai daca prescriptiile administrative sau tarifare dispun altfel.
    Cand acest fel de acte nu pot fi anexate la scrisoarea de trasura, pentru ca au fost depuse la o alta statie, scrisoarea de trasura trebuie sa contina indicatia precisa de locul unde se gasesc depuse.
    2. Calea ferata nu este obligata sa cerceteze daca actele anexate sunt exacte si suficiente.
    Predatorul este raspunzator fata de calea ferata de toate pagubele ce ar putea rezulta din cauza lipsei, a insuficientei sau a neregularitatii actelor, afara de cazul cand calea ferata este in culpa.
    Calea ferata este raspunzatoare, conform dispozitiilor din Titlul III, de consecintele ce ar rezulta din cauza pierderii actelor mentionate si anexate la scrisoarea de trasura.
    3. Predatorul este obligat sa se conformeze prescriptiilor vamale in ceea ce priveste ambalarea sau expedierea cu musamale a marfurilor. Calea ferata poate refuza transporturile a caror incuietori vamale sunt stricate sau defectuoase.
----------------------
    Cu privire la formalitatile vamale de import-export, tranzit sau cabotaj a se vedea art. 70 & 741 si urm. din partea I a Tarifului local de marfuri.

    CAP. 2
    Executarea contractului de transport

    Art. 59
    Predarea marfurilor pentru transport si incarcarea lor.
    1. Incarcarea marfurilor incumba fie caii ferate, fie expeditorului, conform prescriptiilor in vigoare la statia de expeditie, afara daca scrisoarea de trasura nu mentioneaza o intelegere speciala intervenita (incheiata) intre expeditor si calea ferata.
    2. Marfurile trebuie sa fie transportate fie in vagoane acoperite, fie in vagoane descoperite, sau special amenajate, fie in vagoane descoperite, dar invelite cu musamale dupa indicatiile tarifelor.
---------------------
    1. A se vedea, de asemenea, nota de la art. 50.
    2. Art. 14 & 114 din partea I a Tarifului local de marfuri cuprinde tabelul marfurilor pe care calea ferata este in drept sa le transporte in vagoane descoperite. Celelalte marfuri se transporta - potrivit & 119 - in vagoane acoperite, afara numai daca predatorul cere in mod expres vagon descoperit.

    Art. 60
    Formalitatile cerute de vama, autoritati fiscale sau de politie si alte autoritati administrative.
    1. In timpul transportului formalitatile cerute de vama, de autoritatile fiscale sau de politie, precum si de alte autoritati administrative, vor fi indeplinite de catre calea ferata. Calea ferata e libera, pe propria sa raspundere, de a incredinta aceasta sarcina unui comisionar sau a o indeplini ea singura. Si intr-un caz si in celalalt, calea ferata isi asuma obligatiile unui comisionar.
    Totusi, predatorul, fie in persoana, fie printr-un mandatar indicat in scrisoarea de trasura, poate sa asiste la operatiile prevazute in alineatul de mai sus pentru a da toate lamuririle si sa faca toate observatiile ce vor fi necesare fara sa aiba dreptul sa intre in posesia marfii sau sa efectueze singur aceste operatii.
    Daca predatorul, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de vama, autoritati fiscale sau de politie sau de alte autoritati administrative, a cerut in mod de procedare ce nu poate fi admis, calea ferata procedeaza in modul ce-l crede mai avantajos pentru interesele celui in drept si comunica predatorului masurile luate.
    2. Cand statia de destinatie poseda si birou de vamuire, daca in scrisoarea de trasura s-a cerut vamuirea la destinatie sau daca in lipsa acestei mentiuni transportul a sosit nevamuit, destinatarul are dreptul, in statia de destinatie, sa efectueze singur vamuirea. Daca uzeaza de acest drept, trebuie mai intai sa achite taxele cu care e incarcat transportul si sa ridice scrisoarea de trasura.
    Daca in termenul fixat de regulamentul sau de tariful in vigoare in statia de destinatie, formalitatile vamale nu sunt indeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul predatorului si intrucat scrisoarea de trasura nu a fost scoasa de la casa, calea ferata poate proceda cum e prescris la punct. 1.
    Art. 61
    Eliberarea marfii la destinatie.
    1. Calea ferata este obligata sa elibereze destinatarului, in gara de destinatie indicata de predator, scrisoarea de trasura si marfa contra adeverintei de primire si contra platii tuturor creantelor rezultand din scrisoarea de trasura.
    Acceptarea transportului si a scrisorii de trasura obliga pe destinatar sa plateasca caii ferate totalul creantelor rezultand din scrisoarea de trasura.
    2. Eliberarea marfurilor, precum si obligatia eventuala a caii ferate de a remite marfa la domiciliul destinatarului, fie in localitatea unde este situata statia de destinatie, fie intr-o alta localitate, sunt regulate conform prescriptiilor in vigoare la calea ferata, publicate la timp.
    3. Dupa sosirea marfii la statia de destinatie, destinatarul are dreptul de a cere caii ferate sa i se remita scrisoarea de trasura si sa i se elibereze marfa.
    Daca marfa n-a sosit la expirarea termenului de executare a transportului prevazut la art. 56, numai destinatarul, dupa trecerea acestui termen, este in drept a-si valorifica in numele sau propriu, fata de calea ferata, drepturile ce rezulta din contractul de transport, cu conditia ca sa se execute prealabil obligatiile ce-i sunt impuse prin acest contract.
    Art. 62
    Constatarea pierderii partiale sau a avariei unei marfi.
    1. Cand o pierdere partiala sau avarie este descoperita sau presupusa de calea ferata sau invocata de catre cei in drept calea ferata este obligata sa dreseze - prin seful statiei si seful magaziei, si in lipsa lor prin inlocuitorii lor, fara intarziere si de este posibil in prezenta acestuia - un proces-verbal constatand starea si greutatea marfii.
    2. Cand cel in drept nu accepta constatarile procesului-verbal, el poate sa ceara constatarea prin experti a starii si greutatii marfii, precum si cauzele si cuantumul daunelor.
    3. Copie de pe procesul-verbal mentionat mai sus se elibereaza partii. Calea ferata, pe baza procesului-verbal, va face cercetari pentru stabilirea cauzelor si timpului cand s-a produs paguba.
    Art. 63
    Plata taxelor de transport.
    1. Taxele de transport si celelalte speze pe care predatorul nu le-a luat in sarcina sa prin scrisoarea de trasura sunt considerate de drept puse in sarcina destinatarului.
    Predatorul poate sa plateasca sub titlu de francatura anumite cheltuieli determinate.
    Predatorul trebuie sa indice in scrisoarea de trasura, in rubrica destinata special pentru aceste taxe, cheltuielile ce le ia in sarcina sa, in forma urmatoare:
    a) daca expeditorul ia in sarcina sa taxele de transport precum si toate celelalte speze, care conform regulamentului si tarifelor pot fi puse in cont de statia de expeditie, cuprinzindu-se in aceasta si eventualele taxe suplimentare pentru asigurarea interesului de eliberare prevazut la art. 80, precum si taxele pentru ramburs si pentru deburs, va mentiona in scrisoarea de trasura "franco";
    b) daca expeditorul ia in sarcina sa alte speze decat cele prevazute la punctul a de mai sus, va face mentiunea "franco de porto si de...", va specifica exact taxa sau taxele ce vrea sa le plateasca.
    Mentiunea "franco de vama" inseamna ca predatorul va avea de platit drepturile vamale si spezele de vama cuvenite birourilor vamale, precum si spezele de vamuire pe care le percep caile ferate;
    c) daca predatorul vrea sa ia asupra sa toate spezele de orice natura, chiar si pe acelea care s-ar produce dupa primirea marfii pentru transport, va face mentiunea: "franco de orice cheltuieli";
    d) daca predatorul nu ia asupra sa decat una sau mai multe din taxele prevazute sub litera a va mentiona: "franco de...", va specifica exact taxa sau taxele ce vrea sa plateasca;
    e) daca predatorul ia in sarcina cheltuielile de transport numai pana la o statie de frontiera, sau in exceptional pana la o statie ce nu e statie de frontiera, va mentiona: "franco pana la frontiera x" sau "franco pana la statia x".
    Se va permite inscrierea deodata in scrisoarea de trasura a mai multor mentiuni relative la francare si care sa se completeze una pe alta, de exemplu: "franco de port" si "franco de vama" sau "franco pana la frontiera x" si "franco de vama".
    2. Statia expeditoare poate pretinde avansarea cheltuielilor de transport, pentru marfurile care dupa aprecierea sa sunt supuse stricaciunii repezi sau care din cauza micii lor valori sau a naturii lor nu-i garanteaza suficient cheltuielile de transport.
    3. Daca predatorul ia asupra sa suma tuturor sau a unei parti din cheltuielile de transport si daca aceasta suma nu poate fi stabilita exact in momentul predarii marfii la transport, calea ferata poate pretinde, ca garantie, depunerea, contra chitanta, a unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli.
    Aceste cheltuieli sunt specificate succesiv de statiile de tranzit, pe un buletin de francare ce insoteste transportul pana la destinatie si care buletin va fi inapoiat statiei de predare, in cele doua luni care urmeaza dupa expirarea termenului de eliberare, cand se face socoteala cu expeditorul.
    Buletinul de francare se intocmeste conform modelului anexa IV din acest regulament.
    4. Statia de expeditie trebuie sa specifice, atat in duplicat cat si in originalul scrisorii de trasura, taxele percepute la predare ca francatura.
----------------------
    1. Potrivit art. 8, & 75 din partea I a Tarifului local de marfuri, la expeditiile in care taxele de transport se plateste la predare, predatorul, in rubrica "mentiuni de francare" din scrisoarea de trasura, trebuie sa faca mentiunea: "francate", iar la cele la care taxele de transport se plateste la destinatie, mentiunea: "transmise".
    2. Art. 8 & 76-77 din partea I a Tarifului local de marfuri cuprinde tabelul marfurilor supuse francarii obligatorii la statia de predare din cauza primejdiei de stricaciune sau a valorii lor reduse.

    Art. 64
    Aplicarea neexacta a tarifului.
    1. In caz de aplicare neexacta a tarifului sau de greseli in calcularea taxelor de transport si a diferitelor speze, diferenta in plus sau in minus va trebui restituita sau platita.
    2. Diferentele in plus incasate de calea ferata vor trebui aduse din oficiu, dupa constatarea lor, la cunostinta celor interesati, cand ele sunt mai mari de 200 lei de scrisoarea de trasura, si restituirea lor va trebui facuta cat mai curand posibil.
    3. Plata diferentelor in minus cuvenite caii ferate se va face de predator, cand scrisoarea de trasura a fost scoasa de la casa. Cand scrisoarea de trasura a fost luata in primire de destinatar, predatorul nu e obligat decat la plata diferentelor constatate in minus la taxele ce le-a luat in sarcina sa prin mentiunea de francare facuta in scrisoarea de trasura, restul diferentelor sunt in sarcina destinatarului.
---------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30.

    Art. 65
    Ramburse si deburse.
    1. Predatorul poate incarca transportul sau cu un ramburs pana la o valoare egala cu valoarea marfii.
    2. Calea ferata nu e obligata sa achite predatorului rambursul decat daca suma i-a fost platita de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusa la dispozitia predatorului in termen de trei luni de la achitarea lui de catre destinatar; in caz de intarziere, se datoreaza o dobanda de 6 la suta de la data expirarii acestui termen.
    3. Daca marfa a fost eliberata destinatarului, fara ca sa se fi incasat in prealabil rambursul, calea ferata este obligata sa plateasca expeditorului valoarea pagubei pana la maximum suma rambursului, pastrandu-si dreptul sau de recurs contra destinatarului.
    4. Transporturile incarcate cu ramburse sunt supuse perceperii unor taxe ce se vor stabili prin tarife; aceasta taxa se plateste chiar daca rambursul se anuleaza sau se reduce printr-o modificare a contractului de transport (art. 66).
    5. Debursele nu se admit decat in conformitate cu dispozitiile tarifare in vigoare.

    CAP. 3
    Modificarea contractului de transport

    Art. 66
    Dreptul de a modifica contractul de transport.
    1. Numai expeditorul are dreptul sa modifice contractul de transport, fie retragind marfa din statia de predare, fie oprind-o in cursul transportului, fie aminind eliberarea transportului, fie cerind sa se elibereze, la locul de destinatie sau in orice alt punct situat dincoace sau dincolo de acel loc, destinatarului aratat pe scrisoarea de trasura sau unei alte persoane, fie, in sfarsit, ordonand inapoierea marfii la statia de predare.
    Pe langa aceasta, calea ferata are facultatea de a accepta, la cererea predatorului, modificari in contract relative la fixarea, sporirea, micsorarea sau anularea unui ramburs sau relative la francarea transportului; aceste modificari sunt admise de calea ferata, fara nici o garantie in ceea ce priveste executarea lor, afara de cazul sporirii francarii cand trebuie sa depuna suma respectiva.
    Alte modificari decat cele aratate mai sus nu se admit in nici un caz. Nu sunt admise sub nici un motiv modificari ale contractului de transport care ar avea de efect divizarea transportului.
    2. Modificarile contractului de transport aratate mai sus trebuie facute printr-o declaratie scrisa semnata de expeditor si conform cu formularul, Anexa V, din prezentul regulament.
    Aceasta declaratie trebuie reprodusa si pe duplicatul scrisorii de trasura, care va fi prezentat caii ferate o data cu declaratia scrisa si care duplicat va fi inapoiat predatorului. Organul caii ferate care va fi executat vreun ordin al predatorului fara a fi pretins prezentarea duplicatului va fi responsabil de prejudiciul cauzat de acest fapt destinatarului, caruia i-ar fi fost remis duplicatul de catre predator.
    Orice modificare ceruta de predator, sub alte forme decat acele prescrise mai sus, este nula si neavenita.
    3. Calea ferata nu executa dispozitiile predatorului relative la modificarea contractului de transport decat daca sunt transmise prin mijlocirea statiei de predare.
    Cererea de modificare a contractului de transport, la cererea predatorului este comunicata pe cheltuiala lui telegrafic statiei de destinatie sau tranzit, de catre statia de predare si confirmata apoi in scris. In acest caz statia de destinatie sau de tranzit trebuie sa se abtina fie de a elibera scrisoarea de trasura, fie de a elibera transportul destinatarului, fie in sfarsit de a proceda la reexpedierea transportului, pana ce ea nu va fi primit declaratia scrisa.
    4. Dreptul de a modifica contractul de transport se stinge chiar daca expeditorul prezinta duplicatul scrisorii de trasura, cand scrisoarea de trasura a fost predata destinatarului sau cand acesta si-a valorificat drepturile rezultand din contractul de transport, conform art. 61, punctul 3.
    Din acest moment calea ferata trebuie sa se conformeze ordinelor destinatarului sub pedeapsa de a raspunde fata de el de consecintele neexecutarii acestor ordine, in conditiile specificate la titlul III.
--------------------
    1. Cu privire la penalitatile datorate in cazul schimbarii statiei de destinatie la expeditiile de vagoane, a se vedea art. 38, & 415 din partea I a Tarifului local de marfuri.
    2. Cu privire la retragerea marfurilor, a se vedea art. 55, & 625 si urm. din partea I a Tarifului local de marfuri.

    Art. 67
    Executarea modificarilor aduse contractului de transport.
    1. Calea ferata nu poate nici refuza executarea ordinelor mentionate la primul alineat al punctului l, art. 66, nici intarzia sau aduce modificari in aceasta executare, afara de cazurile de mai jos:
    a) executarea nu mai e posibila in momentul cand ordinele parvin caii ferate;
    b) executarea este de natura a tulbura serviciul regulat de exploatare;
    c) executarea e in opozitie, cand e vorba de schimbarea statiei de destinatie, cu legile, regulamentele sau instructiunile in vigoare la statia de destinatie, in special din punct de vedere al prescriptiilor vamale, fiscale, de politie sau altor autoritati administrative *2)
    d) valoarea marfii, cand e vorba de schimbarea statiei de destinatie, nu acopera, dupa toate prevederile, toate cheltuielile de transport cu care va fi incarcata aceasta marfa pana la noua destinatie, afara de cazul cand suma acestor cheltuieli se va plati imediat.
    In cazurile aratate mai sus, predatorul va fi incunostiintat in cel mai scurt timp de piedicile ce se opun executarii dispozitiilor.
-------------------
    *2) Organe ale administratiei de stat.

    Daca calea ferata nu este in situatia de a putea prevedea dinainte aceste impiedicari, predatorul suporta toate consecintele rezultand din inceperea executarii dispozitiilor sale.
    2. Daca predatorul a cerut eliberarea marfii la o statie intermediara, taxa de transport se percepe pana la aceasta statie dupa tarifele aplicabile intre statia de predare si acea statie intermediara.
    Daca predatorul a cerut inapoierea marfii la statia de predare, taxa de transport se calculeaza:
    1) pana la statia unde transportul a fost oprit, dupa tarifele aplicabile intre aceasta statie si statia de predare;
    2) de la statia de reexpeditie la statia de predare, pe baza tarifelor aplicabile pe acest parcurs.
    Daca predatorul a cerut reexpedierea la alta statie taxele se calculeaza:
    1) pana la statia unde transportul a fost oprit, conform tarifelor intre statia de predare si cea de oprire;
    2) de la statia de reexpediere la noua statie de destinatie, conform tarifelor aplicabile intre aceste doua ultime statii.
    3. Calea ferata are dreptul sa fie despagubita de cheltuielile rezultand din executarea dispozitiilor prevazute la punctul 1, art. 66, afara de cazul cand aceste speze provin din o greseala facuta de calea ferata.
-------------------
    Paragraful 420 din partea I a Tarifului local de marfuri - astfel cum a fost modificat prin ordinul ministrului Cailor Ferate nr 336 emis in baza H.C.M. nr. 1623/1954 si publicat in Foaia Oficiala a Ministerului Cailor Ferate nr. 44 din 9.X.1954 prevede:
    "Pe timpul opririi vagoanelor pentru executarea dispozitiei ulterioare a predatorului, calculat de la ora sosirii si pana la ora expedierii transportului, maximum pana la ora itinerarica de plecare a primului tren cu care vagonul s-ar fi putut expedia dupa executarea dispozitiei, precum si in cazul depasirii termenului prevazut la & 418 se calculeaza locatia tarifara prevazuta la & 526."

    Art. 68
    Impiedicari la transport.
    1. Cand un transport este impiedicat sau intrerupt, calea ferata este in drept sa decida daca convine, in interesul predatorului, de a-i cere noi instructiuni sau e mai preferabil a transporta din oficiu marfa, modificand itinerariul.
    Calea ferata este in drept sa reclame taxa de transport pe acest drum si are drept la socotirea termenelor de eliberare corespunzatoare, chiar daca sunt mai mari decat pentru primul itinerariu, afara de cazul cand calea ferata ar fi in culpa.
    2. Daca nu exista o alta cale de transport, calea ferata cere instructiuni de la expeditor, totusi, aceasta cerere nu e obligatorie pentru calea ferata, in caz de impiedicare temporara, rezultand din circumstantele prevazute la art. 47.
    3. Predatorul avizat de o impiedicare a transportului poate rezilia contractul, cu obligatia pentru el de a plati caii ferate, dupa caz, fie taxa de transport pentru distanta deja parcursa, fie taxele de pregatire a transportului, precum si toate taxele prevazute de tarife, afara de cazul cand calea ferata ar fi in culpa.
    4. Daca predatorul nu poseda duplicatul scrisorii de trasura, dispozitiile pe care le da, in cazurile prevazute in prezentul articol, nu pot schimba nici persoana destinatarului, nici locul de destinatie.
    5. Nu se executa:
    a) dispozitiile expeditorului care n-ar fi date prin intermediul statiei de expeditie;
    b) cererile de inapoiere ale unei marfi a carei valoare nu acopera, dupa toate probabilitatile, taxele de reexpediere, afara numai daca aceste taxe se platesc.
    6. Daca expeditorul avizat de o impiedicare a transportului nu da in timp util instructiuni executabile, se va proceda conform instructiunilor relative la impiedicari la eliberare.
    7. Daca impiedicarea transportului inceteaza inainte de sosirea dispozitiilor expeditorului, marfa se expediaza la destinatie, fara a se mai astepta aceste instructiuni si expeditorul va fi avizat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil.
    Art. 69
    Impiedicari la eliberare.
    1. Cand se intampla impiedicari la eliberarea marfii, statia de destinatie trebuie sa avizeze fara intarziere pe expeditor prin intermediul statiei de predare si sa ceara instructiuni. Daca cererea in acest scop s-a facut pe scrisoarea de trasura acest aviz trebuie transmis imediat telegrafic. Spezele acestui aviz sunt in sarcina marfii.
    Daca destinatarul refuza marfa, predatorul are dreptul de a dispune de ea chiar daca nu poseda duplicatul scrisorii de trasura.
    Daca, dupa ce a refuzat marfa, destinatarul se prezinta pentru a o lua in primire, ea i se va elibera afara numai daca in acest timp statia de destinatie nu ar fi primit dispozitii contrare de la predator.
    Expeditorul (predatorul) trebuie sa fie imediat avizat de aceasta eliberare a transportului, prin scrisoare recomandata, ale carei speze raman in sarcina marfii.
    In nici un caz marfa nu se va inapoia predatorului fara consimtamantul lui expres.
    2. Pentru tot ce nu e prevazut la punctul 1 al prezentului articol si sub rezerva dispozitiilor articolului 85 in caz de impiedicari la eliberare, modul de procedare va fi acel determinat de legile, regulamentele si instructiunile in vigoare la calea ferata.

    CAP. 4
    Garantarea drepturilor caii ferate

    Art. 70
    Dreptul de gaj al caii ferate
    1. Calea ferata are asupra marfurilor drepturile unui creditor gagist, pentru totalitatea creantelor indicate in art. 61. Aceste drepturi subzista atat timp cat marfa se gaseste in posesia caii ferate sau unei terte persoane ce o detine in numele ei.
    2. Efectele dreptului de gaj sunt regulate conform Codului de comert.
-----------------------
    Cu privire la efectele dreptului de gaj, a se vedea art. 437 C. com.

    TITLUL III
    Responsabilitatea caii ferate. Actiuni

    CAP. 1

    Art. 71
    Responsabilitate.
    Calea ferata care a primit spre transportare marfa cu scrisoare de trasura este responsabila de executarea transportului pe intregul parcurs pana la eliberare.
---------------------
    A se vedea art. 1474 si 1475 C. civ. si art. 425 C. com.

    Art. 72
    Intinderea responsabilitatii.
    1. Calea ferata este raspunzatoare, in conditiile determinate in prezentul capitol, pentru pagubele rezultate fie de pierderea totala sau partiala a marfii, precum si de avariile suferite de la acceptarea marfii la transport pana la eliberarea ei, fie din intarzierea produsa la eliberare.
    2. Calea ferata nu raspunde de lucrurile pretioase, de bani si titluri, ce nu i-au fost declarate conform cu art. 80, decat in limita prescrisa la art. 74; iar in caz de declararea valorii, in limita acestei valori
    3. Calea ferata e degajata de raspundere in caz de pierdere totala sau partiala, sau in caz de avarie, daca dovedeste ca paguba a fost cauzata de o culpa a acelui in drept, de un ordin al acestuia nerezultind din o greseala a caii ferate, de un viciu propriu al marfii (deteriorarea interioara, uscare scurgerea obisnuita etc.) sau dintr-un caz fortuit sau de forta majora.
    4. Calea ferata este degajata de aceasta raspundere de pagubele provocate prin intarzierea eliberarii, daca dovedeste ca intarzierea a avut de cauza circumstante pe care calea ferata nu le poate evita si pe care nu-i statea in putinta sa le inlature.
---------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 31.

    Art. 73
    Restrictia cu privire la responsabilitate in caz de pagube rezultate din anumite cauze.
    1. Calea ferata nu este raspunzatoare de pagubele rezultate din una sau mai multe din cauzele urmatoare:
    a) pericol inerent transportarii in vagoane descoperite, pentru marfurile care au fost transportate astfel, fie pe baza prescriptiilor tarifare, fie conform intelegerii cu predatorul si mentionata in scrisoarea de trasura;
    b) pericol rezultand fie din lipsa, fie din defectuozitatea ambalajului, pentru marfurile expuse prin natura lor la pierderi si avarii, cand nu sunt ambalate;
    c) pericol inerent operatiilor de incarcare sau de descarcare sau rezultand din o incarcare defectuoasa, pentru marfurile incarcate de predator sau descarcate de destinatar, fie pe baza tarifelor, fie conform intelegerii cu predatorul, mentionata in scrisoarea de trasura, fie pe baza intelegerii cu destinatarul;
    d) pericol special fie de pierdere totala sau partiala, fie de avarie, fie mai cu seama de spargere, ruginire, deteriorare interna spontana, scurgere extraordinara, uscare, pierdere, la care sunt expuse anumite marfuri din cauze inerente naturii lor;
    e) pericol rezultand fie din faptul ca obiectele excluse la transport au fost totusi expediate sub denumiri neregulate, inexacte sau incomplete, fie din cauza ca obiectele admise la transport numai in anumite conditii au fost expediate sub o denumire neregulata, neexacta sau fara ca predatorul sa fi luat masurile de precautie prescrise;
    f) pericol special pe care transportul il poate avea pentru animalele vii;
    g) pericolul pe care trebuie sa-l inlature insotitorul marfurilor sau animalelor vii, cand pe baza acestui regulament, a tarifelor sau intelegerii cu predatorul si mentionata in scrisoarea de trasura, transportul acestor animale sau al acestor marfuri trebuie efectuat cu insotitor.
    2. Cand, considerand imprejurarile de fapt, o paguba a putut rezulta din una sau mai multe din aceste cauze, exista prezumtia ca paguba a rezultat din aceste cauze, afara daca cel in drept nu face proba ca dauna nu rezulta din aceste cauze si ca rezulta din culpa caii ferate.
    Art. 74
    Cuantumul despagubirii in caz de pierdere totala sau partiala a marfii.
    Cand in virtutea dispozitiilor prezentului regulament o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfurilor este pusa in sarcina caii ferate, ea se calculeaza: dupa cursul bursei, in lipsa de curs, dupa pretul curent al pietei, in lipsa si de unul si de altul, dupa valoarea uzuala a marfurilor de acelasi fel si calitate, toate acestea socotite dupa locul si epoca unde marfa a fost predata pentru transport. Totusi, despagubirea nu poate depasi 800 lei de kilogram brut de marfa lipsa, sub rezerva limitarii prevazute la art. 81.
    Pe langa aceasta se mai restituie si taxele de transport si celelalte sume debursate de parti pentru marfa pierduta fara alte daune interese, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 80 si 81.
--------------------
    A se vedea, de asemenea, nota de la art. 30 si nota 2 de la art. 32.

    Art. 75
    Prezumtia de pierdere a marfii, cazul de regasire a ei.
    1. Cel in drept poate, fara sa faca nici o alta dovada, sa considere marfa ca pierduta cand ea n-a fost eliberata destinatarului sau n-a fost pusa la dispozitia lui in cele 30 zile care urmeaza termenul de eliberare, astfel cum este calculat la art. 57.
    2. Cel in drept, primind plata despagubirii pentru marfa pierduta, poate sa stipuleze in chitanta de primire ca cere sa fie avizat imediat in cazul cand marfa va fi regasita in termen de 4 luni de la data primirii despagubirii. De prezentarea acestei cereri i se va da celui in drept o dovada scrisa.
    3. In termen de 30 zile de la primirea avizului de regasire a marfii, cel in drept poate sa ceara sa-i fie eliberata fara speze, dupa alegerea sa, fie in statia de predare, fie in statia de destinatie prevazuta in scrisoarea de trasura, contra restituirii despagubirii ce a primit si cu rezerva tuturor drepturilor relative la indemnizarile pentru intarziere prevazute in art. 78 si eventual in art. 80 punctul 3.
    4. In lipsa fie de stipulatia din chitanta, conform punctului 2 de mai sus, fie de raspuns in termenul de 30 zile prevazut la punctul 3 sau daca marfa n-a fost regasita decat mai tarziu de 4 luni dupa plata despagubirii, calea ferata va dispune de ea cum va crede de cuviinta.
    Art. 76
    Restrangerea responsabilitatii in caz de pierdere de greutate.
    1. Pentru marfurile care din cauza naturii lor particulare sufera, in general, o pierdere din greutate prin simplul fapt al transportului, calea ferata nu raspunde de lipsuri decat daca ele depasesc tolerantele aratate mai jos:
    a) doi la suta din greutate pentru marfurile lichide sau predate in stare umeda cum si pentru marfurile urmatoare, oricare ar fi distanta parcursa:
    Lemn de reglise, lemn, coarne si copite, coame (par de) piei, ramasite de piei, coaje, frunze proaspete de tutun, blanarie, fructe proaspete, fructe uscate sau oparite grasimi, hamei, lina, legume proaspete, chit, asfalt proaspat oase intregi sau macinate, piei, peste uscat, radacini, sapunuri si uleiuri compacte (solide) sare, par de porc, tutun taiat, zgirciuri de animale;
    b) unu la suta pentru toate celelalte marfuri uscate.
    2. Restrictiile relativ la responsabilitate, prevazute la punctul 1 al acestui articol, nu pot fi invocate daca se dovedeste, dupa imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.
    3. In cazul cand mai multe colete sunt transportate cu o singura scrisoare de trasura, toleranta se calculeaza pentru fiecare colet, cand greutatea s-a specificat la predare pe scrisoarea de trasura, separat pentru fiecare colet.
    4. In caz de pierdere totala a marfii, la calculul despagubirii nu se face nici o scadere pentru pierderea de greutate din cauza transportului.
    5. Prescriptiile prezentului articol nu deroga intru nimic de la cele prevazute la art. 73.
    Art. 77
    Suma despagubirii in caz de avarie a marfurilor.
    In caz de avarie, calea ferata trebuie, in afara de exceptiile prevazute la art. 79, sa plateasca totalul deprecierii suferite de marfa, fara alte daune interese, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 80 si 81.
    Totusi despagubirea nu poate intrece:
    a) in caz cand toata marfa a fost depreciata prin avarie, suma ce s-ar fi platit in caz de pierdere totala;
    b) in cazul cand numai o parte a transportului este depreciata prin avarie, suma ce s-ar fi platit pentru pierderea totala a partii avariate.
    Art. 78
    Suma despagubirii pentru depasirea termenului de eliberare.
    1. In caz de depasire a termenului de eliberare calea ferata este obligata sa plateasca:
    1/10 din pretul transportului pentru o intarziere care nu depaseste 1/10 din termenul de eliberare.
    2/10 din pretul transportului pentru o intarziere mai mare de 1/10, dar nedepasind 2/10 din termenul de eliberare.
    3/10 din pretul transportului pentru o intarziere mai mare de 2/10, dar nedepasind 3/10 din termenul de eliberare.
    4/10 din pretul transportului pentru o intarziere mai mare de 3/10, dar nedepasind 4/10 din termenul de eliberare.
    5/10 din pretul transportului pentru orice intarziere mai mare de 4/10 din termenul de eliberare.
    2. Daca insa se face dovada ca a rezultat o paguba din cauza intarzierii, se va plati pentru aceasta paguba o despagubire ce nu poate depasi pretul transportului.
    3. Despagubirile prevazute la punctul 1, alin. 2 al acestui articol nu se pot cumula cu cele care ar trebui platite in caz de pierdere totala a marfurilor.
    In caz de pierdere partiala ele se vor plati, daca este cazul, numai pentru marfa nepierduta.
    In caz de avarie, despagubirea pentru depasirea termenului de eliberare se cumuleaza, daca e cazul, cu despagubirea prevazuta la art. 77.
    Art. 79
    Limitarea despagubirii in caz de aplicarea a unor anumite tarife.
    Cand calea ferata ofera publicului tarife speciale sau exceptionale, comportand o reducere asupra tarifelor generale de clase, ea poate sa limiteze la un maximum despagubirea datorita celui in drept, in caz de avarie, pierdere sau intarziere.
    Cand maximul astfel stabilit rezulta din cauza unui tarif aplicat numai pe o fractiune a parcursului, limitarea despagubirii nu poate fi aplicata decat daca faptul care a dat nastere despagubirii, s-a produs pe aceasta portiune de parcurs.
    Art. 80
    Declararea interesului la eliberare.
    1. Orice transport poate face obiectul unei declaratii a interesului la eliberarea inscrisa pe scrisoarea de trasura dupa cum se vede la art. 51, punctul 5, lit. i.
    Suma declarata ca interes la eliberare trebuie sa fie indicata in lei.
    2. Pentru declararea interesului eliberarii se va percepe taxa prevazuta de tarif.
    Prin tarif se poate fixa un minimum de perceput.
    3. Daca s-a facut declaratia interesului eliberarii se poate cere in caz de intarziere:
    a) daca nu se dovedeste ca s-a produs o paguba din cauza intarzierii si in limita sumei declarate:
    2/10 din taxa de transport pentru o intarziere ce nu depaseste 1/10 din termenul de eliberare.
    4/10 din taxa de transport pentru o intarziere mai mare de 1/10, dar nu depaseste 2/10 din termenul de eliberare.
    6/10 din taxa de transport pentru o intarziere mai mare de 2/10, dar nu depaseste 3/10 din termenul de eliberare.
    8/10 din taxa de transport pentru o intarziere mai mare de 3/10, dar nu depaseste 4/10 din termenul de eliberare.
    Intreaga taxa de transport pentru o intarziere ce intrece 4/10 din termenul de eliberare;
    b) daca s-a facut dovada ca s-a produs o paguba din cauza intarzierii, o despagubire care se poate ridica pana la maximum suma declarata, ca interes la eliberare.
    Cand suma declarata pentru interesul eliberarii este inferioara despagubirilor prevazute la art. 78, acestea pot fi cerute in locul sumelor indicate sub literele a si b de mai sus.
    4. Cand se face dovada ca o paguba a rezultat pe urma pierderii totale sau a avariei marfii pentru care s-a facut declaratia interesului eliberarii, despagubirile cuvenite se pot cumula pana la concurenta sumei declarate.
--------------------
    A se vedea art. 62 & 693-695 din partea I a Tarifului local de marfuri, privitoare la taxele pentru declararea interesului la eliberare.

    Art. 81
    Cuantumul despagubirii in caz de dol sau culpa grava imputabila caii ferate.
    In toate cazurile cand pierderea totala sau partiala, avarie sau intarziere a unei marfi are de cauza dolul sau o culpa grava imputabila caii ferate, cel in drept trebuie sa fie despagubit pentru prejudiciul dovedit pana la concurenta dublului sumelor maxime prevazute la articolele 73, 77, 78, 79 si 80, dupa cum va fi cazul.
    Art. 82
    Dobanzi la suma despagubirii.
    Cel in drept poate cere dobanzi de 6 la suta la suma fixata ca despagubire cand aceasta despagubire este mai mare 1000 lei.
    Aceste dobanzi incep a curge dupa a 30-a zi de la data reclamatiei administrative, prevazute la art. 84 de mai jos sau daca nu s-a facut reclamatie administrativa, din ziua cererii de despagubire facuta prin justitie.
---------------------
    A se vedea nota de la art. 30.

    Art. 83
    Restituirea despagubirilor.
    Orice despagubire platita pe nedrept trebuie sa fie restituita.
    In caz de frauda calea ferata mai are dreptul si la o suma egala cu cea platita pe nedrept fara prejudiciul sanctiunilor penale.

    CAP. 2
    Reclamatii administrative. Actiuni. Procedura si prescriptia in caz de litigii nascute din contractul de transport

    Art. 84
    Reclamatii administrative.
    1. Reclamatiile administrative, rezultand din contractul de transport, trebuie adresate in scris caii ferate.
    2. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona calea ferata, in baza art. 85.
    3. Cand reclamatia e facuta de expeditor, el trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Cand este facuta de destinatar, el trebuie sa prezinte scrisoarea de trasura.
    4. Reclamantul este obligat a depune, o data cu scrisoarea de trasura, duplicatul si celelalte documente pe care le crede necesare, fie in original sau in copii legalizate in regula.
    In momentul lichidarii reclamatiei, calea ferata va cere sa i se prezinte in original scrisoarea de trasura, duplicatul sau cuponul de ramburs, pentru a mentiona pe ele lichidarea efectuata.
    Art. 85
    Persoanele care pot exercita dreptul de actiune contra caii ferate.
    1. Actiunea de restituirea unei sume platite in virtutea contractului de transport nu apartine decat aceluia care a efectuat aceasta plata.
    2. Actiunea relativa la rambursele prevazute de art. 65 nu apartine decat expeditorului.
    3. Celelalte actiuni contra caii ferate, derivand din contractul de transport, apartin:
    a) expeditorului atat timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport, dupa cum e aratat la art. 66;
    b) destinatarul, din momentul in care fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca si-a valorificat drepturile care ii apartin in virtutea art. 61.
    Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. In lipsa duplicatului el nu poate actiona calea ferata decat daca destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau daca face dovada ca destinatarul a refuzat marfa.
    Art. 86
    Stingerea actiunii contra caii ferate nascuta din contractul de transport.
    1. Primirea marfii stinge orice actiune contra caii ferate provenind din contractul de transport.
    2. Totusi actiunea nu se stinge:
    a) in caz de reclamatie pentru intarziere, cand reclamatia e facuta intr-un termen de maximum 14 zile, afara de ziua primirii marfii.
    3 In caz de reclamatie pentru pierderea partiala sau avarie:
    a) daca pierderea sau avaria a fost constatata inainte de luarea in primire a marfii de cel in drept, conform art. 62;
    b) daca constatarea care trebuie facuta conform art. 62 nu s-a facut din culpa caii ferate.
    4. In caz de reclamatie pentru stricaciuni neaparente a caror existenta este constatata dupa luarea in primire, cu conditia ca:
    a) verificarea marfii in statia de destinatie sa nu fi fost oferita celui in drept de catre calea ferata;
    b) cererea de constatare conform art. 62 sa fie facuta imediat dupa descoperirea pagubei si cel mai tarziu in cele 5 zile care urmeaza luarea in primire a marfii;
    c) cel in drept sa faca dovada ca paguba s-a produs in intervalul dintre primirea spre transportare a marfii de catre calea ferata si eliberarea marfii.
    5. Cand actiunea are de obiect restituirea sumelor platite sau plata rambursului prevazute la art. 64.
    6. Cel in drept poate refuza luarea in primire a marfii chiar dupa primirea scrisorii de trasura si plata taxelor de transport, atat timp cat calea ferata n-a facut verificarile cerute de cel in drept pentru a se constata paguba invocata de el.
    Rezervele ce le-ar face luand in primire marfa nu vor avea nici un efect, afara numai daca sunt in scris.
    7. Daca la primirea marfii lipseste o parte din coletele prevazute in scrisoarea de trasura, cel in drept poate mentiona pe adeverinta de primire prevazuta la punctul 1 al articolului 61 ca acele colete, specificate in mod precis, nu i-au fost predate.
    Art. 87
    Prescriptia actiunii nascuta din contractul de transport.
    1. Actiunea contra caii ferate rezultand din contractul de transport se prescrie printr-un an, cand suma datorata n-a fost deja fixata printr-o recunoastere definitiva, printr-o tranzactie sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
    Totusi prescriptia este de 3 ani cand e vorba:
    a) de actiunea expeditorului (predatorul) pentru plata unui ramburs incasat de catre calea ferata de la destinatar.
    Aceasta prescriptie se intrerupe numai:
    a) prin o chemare in judecata;
    b) prin recunoasterea de catre C.F.R. a dreptului reclamantului;
    c) pentru cererile de despagubiri sau de restituiri la aplicarea art. 86.
    2. Prescriptia curge:
    a) pentru cererile de despagubiri, in caz de pierdere partiala, avarie sau intarziere la eliberare, din ziua eliberarii transportului catre destinatar;
    b) pentru cererile de despagubire, in caz de pierdere totala, din ziua expirarii termenului de eliberare;
    c) pentru cererile de restituire de orice fel de taxe:
    Din ziua platii taxei, a cheltuielilor accesorii sau a suprataxelor;
    d) pentru cererile expeditorului relative la rambursare prevazute in art. 65, din a 90-a zi dupa expirarea termenului de eliberare;
    e) pentru cererile de plata unui supliment de taxe reclamat de birourile vamale.
    Din ziua reclamatiei vamii.
    Ziua indicata ca punct de plecare al termenului de prescriptie nu e socotita niciodata in acest termen.
    3. In caz de reclamatie administrativa, scrisa, adresata cailor ferate conform art. 84, prescriptia inceteaza a curge.
    Prescriptia reincepe a curge din ziua in care calea ferata a respins in scris cererea. Dovada reclamatiei administrative nu se poate face decat cu recipisa de inregistrarea ei, pe care calea ferata e obligata a o da la cerere.
    Art. 88
    Inadmisibilitatea redeschiderii actiunii stinse sau prescrise.
    Actiunea stinsa sau prescrisa, conform cu dispozitiile art. 86 si 87, nu poate fi redeschisa nici sub forma unei cereri reconventionale, nici sub forma exceptiei.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1929

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1929
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu