E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 27 din 16 august 2001

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 498 din 24 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 1 cap. II. pct. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 51 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 2001, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 26 aprilie 2001, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2001, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001, veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice, la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, precum si intrarile de credite externe, pe ordonatori principali de credite, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 216/2001, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3*) la prezenta ordonanta.
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 3
    Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2001 din Legea nr. 216/2001 se aproba urmatoarele influente:

                                                            - miliarde lei -

    VENITURI - TOTAL                                           -3.496,2
       din care:
     Venituri curente                                          -3.336,2
       din acestea:
     a) venituri fiscale:                                      -4.957,7
        - impozite directe                                     -1.164,0
          din care:
          - impozitul pe profit                                  -566,0
          - impozitul pe venit                                 +4.450,0
          - cote si sume defalcate din impozitul
            pe venit (se scad)                                 -2.885,0
        - impozite indirecte                                   -3.793,7
          din care:
          - taxa pe valoarea adaugata                             -25,0
          - taxa pe valoarea adaugata incasata                   +327,0
          - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
            (se scad)                                            -352,0
          - accize                                             -3.007,0
          - taxe vamale                                        -1.712,0
     b) venituri nefiscale                                     +1.621,5
     Venituri din capital                                         +14,0
     Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate            -174,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 4
    (1) In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 se prezinta astfel:

                                                            - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL                                           -464,6
    din care:
    1. Cheltuieli curente                                        -433,3
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                                  +61,1
       b) cheltuieli materiale si servicii                     +1.581,8
       c) subventii                                              +889,3
       d) transferuri                                            -351,7
       e) dobanzi aferente datoriei publice si
          alte cheltuieli                                      -2.613,8
    2. Cheltuieli de capital                                      +45,5
    3. Imprumuturi acordate                                      -135,0
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi si
       comisioane la credite                                      +58,2
       din acestea:
       a) rambursari de credite externe                          +175,2
       b) plati de dobanzi si comisioane la credite externe      -117,0

    (2) In vederea incadrarii in nivelul deficitului bugetar, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, pentru lunile noiembrie si decembrie 2001, corespunzator veniturilor incasate.
    Art. 5
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului Finantelor Publice.
    (2) La repartizarea pe luni si la raportarea platilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 216/2001.
    (3) Plata premiului anual aferent anului 2001 pentru personalul din institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate si bugetele fondurilor speciale se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2002, incepand cu luna ianuarie 2002.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 20,5 miliarde lei, din care: 181,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 0,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 22,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 5,5 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora si se diminueaza cu suma de 169,7 miliarde lei la cheltuieli de personal si cu 19,9 miliarde lei la transferuri.
    (2) Cheltuielile pentru autoritati publice se modifica dupa cum urmeaza:

                                             - miliarde lei -

    - Administratia Prezidentiala                   +0,6
    - Autoritati legislative                       -42,4
    - Autoritati judecatoresti                     -39,0
    - Alte organe ale autoritatilor publice        -17,2
    - Autoritati executive                        +118,5

    Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 976,3 miliarde lei, din care: 18,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 991,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 113,5 miliarde lei transferuri, 99,0 miliarde lei cheltuieli de capital si se diminueaza cu suma de 246,9 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se majoreaza cu suma de 5,6 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala cu suma de 970,7 miliarde lei.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 1.341,4 miliarde lei, din care: 68,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 67,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 236,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 963,9 miliarde lei transferuri, 17,9 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora si se diminueaza cu suma de 12,6 miliarde lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 201,0 miliarde lei pentru invatamant, 217,3 miliarde lei pentru sanatate, 315,5 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 607,6 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii se finanteaza si obiectivele de investitii "Extindere Club Scolar Agricol Sendriceni", judetul Botosani, si "Scoala localitatea Brad", judetul Hunedoara.
    Art. 9
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 26,5 miliarde lei, din care: 11,5 miliarde lei transferuri, 16,2 miliarde lei cheltuieli de capital, 17,8 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora si se diminueaza cu suma de 19,0 miliarde lei la cheltuieli de personal.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 32,1 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si se diminueaza cu suma de 5,6 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 10
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se diminueaza cu suma de 1.548,5 miliarde lei, din care: 2.885,4 miliarde lei transferuri, 79,8 miliarde lei cheltuieli de capital si se majoreaza cu suma de 156,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 334,8 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 652,0 miliarde lei la subventii si 273,1 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 499,5 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii, 2.389,5 miliarde lei pentru alte actiuni economice si se majoreaza cu suma de 126,8 miliarde lei pentru industrie si cu suma de 1.213,7 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura.
    (3) In cheltuielile pentru agricultura si silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, sunt cuprinse si cheltuielile aferente platii primelor aprobate prin Legea nr. 76/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2001, din sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se finanteaza lucrarile de reparatii capitale la Aerogara Iasi si Aerogara Cluj.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 106,4 miliarde lei, din care: 5,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 6,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 0,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 103,2 miliarde lei transferuri si se diminueaza cu suma de 9,3 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 18,0 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si cu suma de 88,4 miliarde lei pentru alte actiuni.
    Art. 12
    Imprumuturile acordate se diminueaza cu suma de 135,0 miliarde lei la imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale.
    Art. 13
    Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, sunt cuprinse fonduri in bugetele Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului si Serviciului de Protectie si Paza.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 14
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 44.337,4 miliarde lei.
    Art. 15
    Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 2.613,8 miliarde lei, din care: 3.301,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne si se majoreaza cu suma de 455,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 68,1 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 113,8 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice externe, inclusiv diferente de curs valutar nefavorabile, aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala, 45,9 miliarde lei rambursari de credite externe pentru importul de combustibili si 4,4 miliarde lei dobanzi si comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 16
    (1) Influentele privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale reprezinta 162,3 miliarde lei, din care: 40,6 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 4, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, cu prioritate acelor unitati administrativ-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice.
    (2) Criteriile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la sumele defalcate din impozitul pe venit sunt prevazute in anexa nr. 7 la Legea nr. 216/2001.
    (3) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001 la judetul Maramures se diminueaza cu suma de 14,3 miliarde lei.
    Art. 17
    Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia, potrivit legii, de a asigura necesarul de fonduri pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001, prin alocarea de sume din bugetele locale in completarea sumelor defalcate cu aceasta destinatie din impozitul pe venit cuvenit bugetului de stat, prevazute in anexa nr. 6 la Legea nr. 216/2001.
    Art. 18
    (1) Influentele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata incasata la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, prevazute in anexele nr. 5, 5a) si 5b), se repartizeaza pe comune, orase si municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat.
    (2) Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat, prevazut in anexa nr. 8c) la Legea nr. 216/2001, se modifica potrivit anexei nr. 6.
    (3) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, pe langa sumele defalcate de la bugetul de stat din taxa pe valoarea adaugata, autoritatile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele proprii ale acestora.
    (4) Sumele prevazute in bugetele unor ministere, reprezentand transferuri catre bugetele locale, defalcate pe judete prin anexa la bugetele acestora, se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre consiliul judetean, prin hotarare, cu consultarea primarilor.
    Art. 19
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura cu prioritate fonduri din bugetele locale pentru finantarea institutiilor si activitatilor de protectie a copilului si a persoanelor cu handicap.

    CAP. 6
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 20
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 21
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Art. 22
    Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 23
    (1) Pentru exercitiul financiar al anului 2001 cota procentuala ce se aplica asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare este stabilita la 1,5% .
    (2) Virarile efectuate in contul Fondului special pentru protejarea asiguratilor, constituit in temeiul Legii nr. 136/1995, pana la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2001 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, in cota de 2%, se vor compensa cu sumele ulterioare datorate de societati pana la data de 31 decembrie 2001.
    (3) Fondul special pentru protejarea asiguratilor se pastreaza in contul general al trezoreriei statului, iar dobanzile la disponibilitatile fondului vor fi utilizate ca sursa de venit a fondului si pentru plata despagubirilor si sumelor asigurate in caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor.
    (4) Disponibilitatile ramase neutilizate din Fondul special pentru protejarea asiguratilor, la sfarsitul anului financiar, se reporteaza in anul financiar urmator.

    CAP. 7
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 24
    Influentele privind cheltuielile de capital aprobate prin prezenta ordonanta se vor include de catre ordonatorii principali de credite in listele de investitii aprobate prin Legea nr. 216/2001.
    Art. 25
    Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    In vederea incadrarii in nivelul deficitului bugetar, cheltuielile de capital aferente trimestrului IV 2001 finantate din bugetul de stat, bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate si bugetele fondurilor speciale al drumurilor publice si, respectiv, pentru dezvoltarea sistemului energetic, se blocheaza in proportie de 50% . Sumele blocate pot fi angajate si utilizate de catre ordonatorii de credite numai dupa deblocarea acestora, incepand cu luna noiembrie 2001, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, in functie de realizarea veniturilor bugetare, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.
    Art. 27
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in anul 2001 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 2.861,5 miliarde lei, din care suma de 641,2 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat in anii anteriori.
    Art. 28
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de protocol incheiat cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv inregistrate de regie. Diferenta respectiva, suportata de regie, este deductibila la calculul profitului impozabil.
    Art. 29
    Alineatul (1) al articolului 52 din Legea nr. 216/2001 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    (1) In anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 611.000 salariati in trimestrul I, 711.000 salariati in trimestrul II, 811.000 salariati in lunile iulie si august, 826.000 salariati in luna septembrie si 1.026.000 salariati in trimestrul IV. Pentru institutiile publice eliberarea tichetelor de masa salariatilor se va face in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie."
    Art. 30
    (1) Fondurile necesare pentru plata primei rate rezultate din Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretentiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele incasate, incepand cu data publicarii prezentei ordonante, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne.
    (2) In situatia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (1) se vor avansa sume de la bugetul de stat, de la capitolul "Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii", urmand ca pe masura incasarii sumelor potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 sa se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.
    (3) In cazul in care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral pana la data de 31 decembrie 2001, acestea raman cheltuieli ale acestui buget.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                                - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                    Program       Intrari de   :
   I  II III IV                                    actualizat       credite    :
                                                  buget de stat     externe    :
_______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente                Program        Intrari de
:____________________________     rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de      buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4             5 = 1 + 3       6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
 0001           VENITURI                        153.046.803.200
 -3.496.200.500                 149.550.602.700                 149.550.602.700
 0002           I. VENITURI CURENTE             151.694.803.200
 -3.336.200.500                 148.358.602.700                 148.358.602.700
 0003            A. VENITURI FISCALE            144.623.303.200
 -4.957.700.500                 139.665.602.700                 139.665.602.700
 0004             A1. IMPOZITE DIRECTE           44.248.360.500
 -1.164.000.500                  43.084.360.000                  43.084.360.000
 0101              IMPOZITUL PE PROFIT           25.367.000.000
   -566.000.000                  24.801.000.000                  24.801.000.000
 0201              IMPOZITUL PE SALARII             600.000.000
                                    600.000.000                     600.000.000
      01        Impozitul pe salarii - total -      600.000.000
                                    600.000.000                     600.000.000
 0601              IMPOZITUL PE VENIT            32.130.000.000
  4.450.000.000                  36.580.000.000                  36.580.000.000
      01        Impozit pe venituri din
                activitati independente             650.000.000
     50.000.000                     700.000.000                     700.000.000
      02        Impozit pe venituri din salarii  28.648.000.000
  3.342.000.000                  31.990.000.000                  31.990.000.000
      03        Impozit pe venituri din cedarea
                folosintei bunurilor                450.000.000
     50.000.000                     500.000.000                     500.000.000
      04        Impozit pe venituri din
                dividende                           500.000.000
  1.210.000.000                   1.710.000.000                   1.710.000.000
      05        Impozit pe venituri din dobanzi     250.000.000
    -47.000.000                     203.000.000                     203.000.000
      06        Impozit pe alte venituri            100.000.000
    -29.000.000                      71.000.000                      71.000.000
      07        Impozit pe venit din pensii         300.000.000
                                    300.000.000                     300.000.000
      08        Impozitul pe veniturile
                obtinute din jocurile de noroc,
                din premii si din prime in bani
                si/sau in natura                     80.000.000
                                     80.000.000                      80.000.000
      09        Impozitul pe veniturile
                obtinute din transferul
                dreptului de proprietate asupra
                valorilor mobiliare si vanzarea
                partilor sociale                     40.000.000
    -14.000.000                      26.000.000                      26.000.000
      10        Regularizari                        982.000.000
   -200.000.000                     782.000.000                     782.000.000
      11        Impozitul pe veniturile din
                valorificarea sub orice forma a
                drepturilor de proprietate
                intelectuala                         30.000.000
     12.000.000                      42.000.000                      42.000.000
      12        Impozitul pe veniturile
                realizate de persoanele fizice
                nerezidente                         100.000.000
     76.000.000                     176.000.000                     176.000.000
 0701              COTE SI SUME DEFALCATE DIN
                   IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -26.329.639.500
 -2.885.000.500                 -29.214.640.000                 -29.214.640.000
      01        Cote defalcate din impozitul pe
                venit (se scad)                 -19.760.000.000
 -2.737.000.000                 -22.497.000.000                 -22.497.000.000
      02        Sume defalcate din impozitul pe
                venit pentru echilibrarea
                bugetelor locale (se scad)       -4.045.639.500
   -162.300.500                  -4.207.940.000                  -4.207.940.000
      03        Sume defalcate din impozitul pe
                venit pentru subventionarea
                energiei termice livrate
                populatiei (se scad)             -2.524.000.000
     14.300.000                  -2.509.700.000                  -2.509.700.000
 0801              ALTE IMPOZITE DIRECTE          6.825.000.000
 -1.847.000.000                   4.978.000.000                   4.978.000.000
      01        Impozitul pe veniturile
                realizate de persoanele
                juridice nerezidente              1.900.000.000
   -400.000.000                   1.500.000.000                   1.500.000.000
      02        Impozitul pe profit obtinut din
                activitati comerciale ilicite
                sau din nerespectarea Legii
                privind protectia
                consumatorilor                       20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
      03        Impozitul pe dividende de la
                societatile comerciale            1.000.000.000
   -750.000.000                     250.000.000                     250.000.000
      07        Contributia agentilor economici
                pentru invatamantul de stat       3.900.000.000
   -697.000.000                   3.203.000.000                   3.203.000.000
      30        Alte incasari din impozite
                directe                               5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
 0901              CONTRIBUTII                    5.656.000.000
   -316.000.000                   5.340.000.000                   5.340.000.000
      04        Contributia pentru pensia
                suplimentara                        156.000.000
    274.000.000                     430.000.000                     430.000.000
      09        Contributia agentilor economici
                pentru persoanele cu handicap     5.500.000.000
   -590.000.000                   4.910.000.000                   4.910.000.000
 1300             A2. IMPOZITE INDIRECTE        100.374.942.700
 -3.793.700.000                  96.581.242.700                  96.581.242.700
 1301              TAXA PE VALOAREA ADAUGATA     49.856.242.700
    -25.000.000                  49.831.242.700                  49.831.242.700
      01        T.V.A. incasata                  71.517.000.000
    327.000.000                  71.844.000.000                  71.844.000.000
      03        Sume defalcate din T.V.A.
                pentru bugetele locale
                (se scad)                       -21.660.757.300
   -352.000.000                 -22.012.757.300                 -22.012.757.300
 1401              ACCIZE                        31.562.000.000
 -3.007.000.000                  28.555.000.000                  28.555.000.000
 1601              TAXE VAMALE                   10.409.000.000
 -1.712.000.000                   8.697.000.000                   8.697.000.000
      01        Taxe vamale de la persoane
                juridice                         10.284.000.000
 -1.771.000.000                   8.513.000.000                   8.513.000.000
      02        Taxe vamale si alte venituri
                incasate de la persoane fizice
                prin unitatile vamale               125.000.000
     59.000.000                     184.000.000                     184.000.000
 1701              ALTE IMPOZITE INDIRECTE        8.547.700.000
    950.300.000                   9.498.000.000                   9.498.000.000
      01        Taxe pentru jocurile de noroc       600.000.000
    -36.000.000                     564.000.000                     564.000.000
      03        Taxe si tarife pentru
                eliberarea de licente si
                autorizatii de functionare          300.000.000
                                    300.000.000                     300.000.000
      04        Taxa pentru activitatea de
                prospectiune, explorare si
                exploatare a resurselor
                minerale                          1.250.000.000
    875.000.000                   2.125.000.000                   2.125.000.000
      10        Taxe judiciare de timbru            800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
      12        Taxe de timbru pentru
                activitatea notariala               800.000.000
     50.000.000                     850.000.000                     850.000.000
      13        Taxe extrajudiciare de timbru         7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
      15        Amenzi judiciare                     15.000.000
      5.000.000                      20.000.000                      20.000.000
      16        Venituri din recuperarea
                cheltuielilor judiciare
                avansate de stat                     32.000.000
      8.000.000                      40.000.000                      40.000.000
      18        Taxa asupra unor activitati
                daunatoare sanatatii si din
                publicitatea lor                    550.000.000
     50.000.000                     600.000.000                     600.000.000
      21        Taxa de timbru social asupra
                jocurilor de noroc                  300.000.000
    -40.000.000                     260.000.000                     260.000.000
      22        Taxa de timbru social asupra
                valorii automobilelor noi din
                import                               20.000.000
     -5.000.000                      15.000.000                      15.000.000
      23        Contributia agentilor economici
                din turism                          131.000.000
     29.000.000                     160.000.000                     160.000.000
      24        Impozitul pe titeiul din
                productia interna si gazele
                naturale                          2.899.000.000
   -151.000.000                   2.748.000.000                   2.748.000.000
      25        Taxe de autorizare pentru
                comercializarea alcoolului,
                bauturilor alcoolice,
                produselor din tutun si a
                cafelei                             228.000.000
                                    228.000.000                     228.000.000
      26        Venituri cu destinatie speciala
                din comisionul pentru servicii
                vamale                              400.000.000
    140.000.000                     540.000.000                     540.000.000
      27        Venituri cu destinatie speciala
                din cotele aplicate asupra
                veniturilor realizate in
                domeniul aviatiei civile            195.700.000
       -700.000                     195.000.000                     195.000.000
      30        Alte incasari din impozite
                indirecte                            20.000.000
     26.000.000                      46.000.000                      46.000.000
 1900            B. VENITURI NEFISCALE            7.071.500.000
  1.621.500.000                   8.693.000.000                   8.693.000.000
 2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET
                  AL REGIILOR AUTONOME              650.000.000
  1.050.000.000                   1.700.000.000                   1.700.000.000
 2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                  PUBLICE                         2.022.400.000
   -314.400.000                   1.708.000.000                   1.708.000.000
      01        Taxe de metrologie                      100.000
        100.000                         200.000                         200.000
      03        Taxe pentru prestatiile
                efectuate si pentru eliberarea
                autorizatiilor de transport in
                trafic international                  8.800.000
      8.500.000                      17.300.000                      17.300.000
      04        Taxe consulare                      970.000.000
   -450.000.000                     520.000.000                     520.000.000
      05        Taxe pentru analize efectuate
                de laboratoare, altele decat
                cele sanitare, de pe langa
                institutii                           15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
      10        Taxe si alte venituri din
                protectia mediului                      500.000
                                        500.000                         500.000
      12        Varsaminte din
                disponibilitatile institutiilor
                publice si activitatilor
                autofinantate                         3.000.000
     27.000.000                      30.000.000                      30.000.000
      13        Varsaminte din veniturile
                institutiilor publice si
                activitatilor autofinantate          25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
      30        Alte venituri de la
                institutiile publice              1.000.000.000
    100.000.000                   1.100.000.000                   1.100.000.000
 2201             DIVERSE VENITURI                4.399.100.000
    885.900.000                   5.285.000.000                   5.285.000.000
      01        Venituri din aplicarea
                prescriptiei extinctive              85.000.000
                                     85.000.000                      85.000.000
      03        Venituri din amenzi si alte
                sanctiuni aplicate, potrivit
                dispozitiilor legale                870.000.000
    202.000.000                   1.072.000.000                   1.072.000.000
      04        Incasari din cota retinuta,
                conform Codului penal                 2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
      05        Restituiri de fonduri din
                finantarea bugetara a anilor
                precedenti                          500.000.000
     50.000.000                     550.000.000                     550.000.000
      07        Venituri din concesiuni           2.350.000.000
    650.000.000                   3.000.000.000                   3.000.000.000
      08        Penalitati pentru nedepunerea
                sau depunerea cu intarziere a
                declaratiei de impozite si taxe       5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
      09        Incasarea dobanzilor aferente
                ratelor lunare din vanzarea
                locuintelor construite din
                fondurile statului                   10.000.000
                                     10.000.000                      10.000.000
      11        Varsaminte de la persoane
                juridice pentru persoane cu
                handicap neincadrate                 31.100.000
     28.900.000                      60.000.000                      60.000.000
      12        Incasari din valorificarea
                bunurilor confiscate,
                abandonate si alte sume
                constatate o data cu
                confiscarea potrivit legii          290.000.000
    -90.000.000                     200.000.000                     200.000.000
      16        Venituri realizate din
                incasarea debitelor evidentiate
                in bilanturile de lichidare a
                patrimoniului fostelor
                cooperative agricole de
                productie                             1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
      19        Venituri din dividende                5.000.000
     45.000.000                      50.000.000                      50.000.000
      30        Incasari din alte surse             250.000.000
                                    250.000.000                     250.000.000
 3000            II. VENITURI DIN CAPITAL           146.000.000
     14.000.000                     160.000.000                     160.000.000
 3001             VENITURI DIN VALORIFICAREA
                  UNOR BUNURI ALE STATULUI          146.000.000
     14.000.000                     160.000.000                     160.000.000
       01       Venituri din valorificarea unor
                bunuri ale institutiilor
                publice                             131.000.000
     19.000.000                     150.000.000                     150.000.000
      02        Venituri din valorificarea
                stocurilor de la rezervele
                materiale nationale si de
                mobilizare                           15.000.000
    -10.000.000                       5.000.000                       5.000.000
      08        Venituri obtinute in procesul
                de stingere a creantelor
                bugetare                              5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
 4000            VII. DONATII SI SPONSORIZARI        20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
 4001             DONATII SI SPONSORIZARI            20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
      01        Donatii                              20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
 4200            VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                 IMPRUMUTURILOR ACORDATE          1.186.000.000
   -174.000.000                   1.012.000.000                   1.012.000.000
 4201             INCASARI DIN RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE         1.186.000.000
   -174.000.000                   1.012.000.000                   1.012.000.000
      01        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor acordate pentru
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin conventii
                bilaterale si acorduri
                interguvernamentale                     900.000
                                        900.000                         900.000
      05        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor acordate
                persoanelor care beneficiaza de
                statutul de refugiat                    100.000
                                        100.000                         100.000
      07        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor pentru
                finantarea lucrarilor agricole      900.000.000
                                    900.000.000                     900.000.000
      09        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre
                CONEL si ROMGAZ                     250.000.000
   -150.000.000                     100.000.000                     100.000.000
      10        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor din fondul de
                redresare financiara                 30.000.000
    -20.000.000                      10.000.000                      10.000.000
      11        Incasari din rambursarea
                imprumuturilor acordate pentru
                proiecte de investitii in
                turism                                5.000.000
     -4.000.000                       1.000.000                       1.000.000
 5001             II. CHELTUIELI - TOTAL        194.352.603.200  21.407.749.906
   -464.642.114    675.738.573  193.887.961.086  22.083.488.479 215.971.449.565
          01     CHELTUIELI CURENTE             166.546.919.705  10.549.086.689
   -433.319.089    104.221.462  166.113.600.616  10.653.308.151 176.766.908.767
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL         28.428.207.203      23.407.140
     61.119.243    -18.510.970   28.489.326.446       4.896.170  28.494.222.616
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                       17.954.270.877     469.683.778
  1.581.768.887   -146.148.199   19.536.039.764     323.535.579  19.859.575.343
          34      SUBVENTII                       9.035.958.423     205.560.000
    889.319.734   -150.000.000    9.925.278.157      55.560.000   9.980.838.157
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             4.763.929.610     205.560.000
    384.799.734   -150.000.000    5.148.729.344      55.560.000   5.204.289.344
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                     2.745.027.027
    104.500.000                   2.849.527.027                   2.849.527.027
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.527.001.786
    400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786
          36      PRIME                             693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          38      TRANSFERURI                    58.912.929.108   9.850.435.771
   -351.686.953    418.880.631   58.561.242.155  10.269.316.402  68.830.558.557
          39       Transferuri consolidabile      7.851.972.214
  1.363.000.000                   9.214.972.214                   9.214.972.214
          39 03     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetele locale
                    pentru investitii finantate
                    partial din imprumuturi
                    externe                       1.500.000.000
                                  1.500.000.000                   1.500.000.000
          39 04     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul
                    asigurarilor sociale de
                    stat                          1.500.000.000
  1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000
          39 07     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetele locale
                    pentru sustinerea
                    sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului         1.712.200.000
                                  1.712.200.000                   1.712.200.000
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen     204.448.410
     -8.500.000                     195.948.410                     195.948.410
          39 11     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care executa o
                    pedeapsa privativa de
                    libertate sau arest
                    preventiv                       121.468.804
                                    121.468.804                     121.468.804
          39 14     Program privind pietruirea
                    drumurilor comunale si
                    alimentarea cu apa a
                    satelor                         400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
          39 15     Transferuri pentru
                    sustinerea sistemului de
                    protectie a persoanelor cu
                    handicap                      1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
          39 16     Contributia persoanelor
                    asigurate pentru finantarea
                    ocrotirii sanatatii             291.300.000
    -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000
          39 19     Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru constructii
                    de locuinte                     385.000.000
                                    385.000.000                     385.000.000
          39 20     Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru finantarea
                    elaborarii si/sau
                    actualizarii planurilor
                    urbanistice generale si a
                    regulamentelor locale de
                    urbanism                          9.000.000
                                      9.000.000                       9.000.000
          39 24     Transferuri catre bugetele
                    locale pentru aeroporturi
                    de interes local                 29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          40        Transferuri neconsolidabile  51.060.956.894   9.850.435.771
 -1.714.686.953    418.880.631   49.346.269.941  10.269.316.402  59.615.586.343
          40 01     Locuinte                        500.000.000
                                    500.000.000                     500.000.000
          40 02     Burse                           965.995.030
        950.000                     966.945.030                     966.945.030
          40 03     Alocatii si alte ajutoare
                    pentru copii                  8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
          40 04     Pensii si ajutoare
                    I.O.V.R., militari si alte
                    persoane                      8.625.885.058
    690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058
          40 08     Ajutoare sociale                 40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
          40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                    indemnizatii                    158.855.807
     35.500.000                     194.355.807                     194.355.807
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale        633.120.933
     11.366.429                     644.487.362                     644.487.362
          40 13     Diferenta de dobanzi
                    aferenta creditelor bancare
                    subventionata potrivit
                    dispozitiilor legale                  3.000
                                          3.000                           3.000
          40 15     Plati compensatorii             568.443.527
                                    568.443.527                     568.443.527
          40 16     Fondul de
                    cercetare-dezvoltare            533.496.801
                                    533.496.801                     533.496.801
          40 17     Fondul pentru stimularea
                    inovarii                        292.394.000
                                    292.394.000                     292.394.000
          40 19     Alocatia suplimentara
                    pentru familiile cu copii     1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
          40 20     Cofinantarea contributiei
                    financiare a Comunitatii
                    Europene                         52.367.892
      2.400.000                      54.767.892                      54.767.892
          40 21     Plati efectuate in cadrul
                    programelor de dezvoltare       992.125.094
   -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094
          40 22     Cheltuieli pentru
                    sustinerea programelor
                    tehnice de conservare sau
                    de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000
    -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500
          40 23     Protectie sociala ce se
                    acorda pentru unele
                    activitati din sectorul
                    minier                          601.875.000
                                    601.875.000                     601.875.000
          40 24     Cheltuieli pentru
                    sustinerea transportului
                    feroviar public de calatori   4.055.000.000
                                  4.055.000.000                   4.055.000.000
          40 26     Transferuri aferente
                    Fondului National de
                    Preaderare                    2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
          40 27     Transferuri aferente
                    Fondului Roman de
                    Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000
      1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000
          40 28     Executarea silita a
                    creantelor bugetare              15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
          40 29     Despagubiri civile, precum
                    si cheltuieli judiciare si
                    extrajudiciare derivate din
                    actiuni in reprezentarea
                    intereselor statului,
                    potrivit dispozitiilor
                    legale                          394.374.540
    102.000.000                     496.374.540                     496.374.540
          40 30     Onorariile pentru
                    expertizele contabile
                    dispuse in cadrul
                    procesului penal                  3.220.000
      5.000.000                       8.220.000                       8.220.000
          40 32     Sprijinirea organizatiilor
                    cetatenilor apartinand
                    minoritatilor nationale,
                    altele decat cele care
                    primesc subventii de la
                    bugetul de stat, potrivit
                    legii                            94.000.000
                                     94.000.000                      94.000.000
          40 33     Proiecte de comunicare,
                    informare publica si
                    promovarea imaginii si
                    intereselor romanesti peste
                    hotare                           27.254.997
                                     27.254.997                      27.254.997
          40 34     Sprijinirea activitatii
                    romanilor de pretutindeni
                    si a organizatiilor
                    reprezentative ale acestora       7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          40 35     Finantarea partidelor
                    politice                         58.000.000
                                     58.000.000                      58.000.000
          40 36     Finantarea actiunilor cu
                    caracter stiintific si
                    social-cultural                   2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 37     Finantarea unor programe si
                    proiecte in cadrul
                    campaniei europene pentru
                    combaterea rasismului,
                    xenofobiei, antisemitismului
                    si intolerantei                    800.000
                                        800.000                         800.000
          40 38     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul victimelor
                    comunismului si al
                    rezistentei Sighet"               2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
          40 39     Comenzi de stat pentru
                    carti si publicatii              24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 40     Sprijin financiar pentru
                    producerea si distribuirea
                    filmelor                         12.900.000
                                     12.900.000                      12.900.000
          40 41     Asociatii si fundatii            36.900.000
     -6.500.000                      30.400.000                      30.400.000
          40 42     Alocatie de incredintare si
                    plasament familial              191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
          40 43     Ajutor anual pentru
                    veteranii de razboi              63.000.000
                                     63.000.000                      63.000.000
          40 44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959
                                  1.120.686.959                   1.120.686.959
          40 45     Programe pentru tineret          23.154.000
                                     23.154.000                      23.154.000
          40 46     Sprijin financiar pentru
                    activitatea Comitetului
                    Olimpic Roman                    41.270.000
                                     41.270.000                      41.270.000
          40 47     Cadastru imobiliar               35.000.000
                                     35.000.000                      35.000.000
          40 48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200
     31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260
          40 49     Prevenirea si combaterea
                    inundatiilor si ingheturilor        391.500
                                        391.500                         391.500
          40 50     Cheltuieli pentru
                    valorificarea cenusilor de
                    pirita                           40.000.000
     10.000.000                      50.000.000                      50.000.000
          40 51     Cooperare economica
                    internationala                  185.646.000
    -40.000.000                     145.646.000                     145.646.000
          40 53     Sprijinirea producatorilor
                    agricoli pentru terenuri
                    agricole cultivate            5.000.000.000
    601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000
          40 54     Cabaline din patrimoniul
                    genetic national                 25.400.000
                                     25.400.000                      25.400.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                4.829.727.354   8.144.601.250
 -1.048.588.682    887.059.750    3.781.138.672   9.031.661.000  12.812.799.672
          40 56     Transferuri pentru drumuri,
                    cai ferate, aviatie si
                    navigatie                     1.000.000.000
                                  1.000.000.000                   1.000.000.000
          40 57     Transferuri pentru
                    finantarea de baza a
                    invatamantului superior       3.600.000.000
    200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000
          40 58     Transferuri pentru
                    constituirea fondului de
                    garantare a creditelor
                    bancare acordate
                    studentilor                       3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 59     Transferuri pentru
                    cercetare-dezvoltare
                    (granturi)                       81.672.127
                                     81.672.127                      81.672.127
          40 60     Transferuri pentru actiuni
                    de sanatate                     821.212.471
    124.237.950                     945.450.421                     945.450.421
          40 61     Sustinerea cultelor             130.000.000
                                    130.000.000                     130.000.000
          40 62     Stimularea exporturilor         800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
          40 64     Fondul la dispozitia
                    primului-ministru pentru
                    sprijinirea comunitatilor
                    romanesti de pretutindeni         1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 66     Contributia statului la
                    salarizarea personalului de
                    cult                            606.786.062
    113.700.000                     720.486.062                     720.486.062
          40 68     Programe de protectie
                    sociala si integrare
                    socioprofesionala a
                    persoanelor cu handicap          25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
          40 70     Sustinerea sistemului de
                    protectie a copilului            60.000.000     237.108.321
                   -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502
          40 75     Contributia statului care
                    se aloca Patriarhiei Romane
                    pentru sprijinirea
                    asezamintelor Bisericii
                    Ortodoxe Romane din afara
                    granitelor                       21.204.000
                                     21.204.000                      21.204.000
          40 79     Transferuri pentru
                    aparatura medicala de mare
                    performanta                       5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
          40 80     Alte transferuri                583.679.783
     -3.150.000                     580.529.783                     580.529.783
          40 81     Fond de garantare a
                    imprumuturilor pentru
                    intreprinderi mici si
                    mijlocii                         50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          40 82     Transferuri pentru actiuni
                    de ecologizare                  123.750.000
        900.000                     124.650.000                     124.650.000
          40 83     Transferuri catre Consiliul
                    National de Formare
                    Profesionala a Adultilor          2.683.568
                                      2.683.568                       2.683.568
          40 84     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul Revolutiei -
                    Decembrie 1989" din
                    municipiul Timisoara              2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 85     Transferuri pentru
                    transportul de calatori cu
                    metroul                         565.000.000
                                    565.000.000                     565.000.000
          40 86     Programul de realizare a
                    sistemului national
                    antigrindina                     40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 87     Sume destinate finantarii
                    programelor sportive
                    realizate de structurile
                    sportive de drept privat            100.000
                                        100.000                         100.000
          40 88     Transferuri catre Consiliul
                    National al Persoanelor
                    Varstnice                         2.176.943
                                      2.176.943                       2.176.943
          40 89     Transferuri pentru
                    sprijinirea proprietarilor
                    de paduri                        28.000.000
    -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000
          40 91     Renta viagera                    21.990.000
      1.200.000                      23.190.000                      23.190.000
          49       DOBANZI                       50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
          60       REZERVE                          905.454.094
                                    905.454.094                     905.454.094
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL          11.670.100.204  10.858.663.217
     45.510.828    571.517.111   11.715.611.032  11.430.180.328  23.145.791.360
          79      IMPRUMUTURI ACORDATE              262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          80 02     Imprumuturi acordate pentru
                    finalizarea unor obiective
                    aprobate prin conventii
                    bilaterale si acorduri
                    interguvernamentale             210.219.000
   -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000
          80 05     Imprumuturi acordate
                    persoanelor care
                    beneficiaza de statutul de
                    refugiat si sunt lipsite de
                    mijloace de existenta             1.760.880
                                      1.760.880                       1.760.880
          80 13     Microcredite acordate
                    persoanelor fizice care
                    desfasoara activitati pe
                    cont propriu, aducatoare de
                    venituri, in vederea
                    intretinerii materiale           50.481.920
                                     50.481.920                      50.481.920
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                         15.873.121.491
     58.166.147                  15.931.287.638                  15.931.287.638
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite          15.873.121.491
     58.166.147                  15.931.287.638                  15.931.287.638
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                       10.432.354.510
    175.226.013                  10.607.580.523                  10.607.580.523
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     5.440.766.981
   -117.059.866                   5.323.707.115                   5.323.707.115
 5100             Partea I SERVICII PUBLICE
                  GENERALE                       12.022.813.855     362.585.001
     20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485
 5101            AUTORITATI PUBLICE              12.022.813.855     362.585.001
     20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485
          01      CHELTUIELI CURENTE             10.267.611.396     305.857.578
     -7.746.745      6.359.232   10.259.864.651     312.216.810  10.572.081.461
          02       CHELTUIELI DE PERSONAL         7.244.477.673         285.500
   -169.747.747          5.500    7.074.729.926         291.000   7.075.020.926
          20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                   SERVICII                       2.349.350.173      25.096.878
    181.544.806      1.066.932    2.530.894.979      26.163.810   2.557.058.789
          34       SUBVENTII                         29.632.490
        367.000                      29.999.490                      29.999.490
          35 01     Alocatii de la buget pentru
                    institutii publice               29.632.490
        367.000                      29.999.490                      29.999.490
          38       TRANSFERURI                      644.151.060     280.475.200
     -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256
          40       Transferuri neconsolidabile      644.151.060     280.475.200
    -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale        493.166.617
      7.199.980                     500.366.597                     500.366.597
          40 41     Asociatii si fundatii               400.000
                                        400.000                         400.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                  143.584.443     280.475.200
    -27.110.784      5.286.800      116.473.659     285.762.000     402.235.659
          40 80     Alte transferuri                  7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL           1.243.896.322      56.727.423
     22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                           511.306.137
      5.578.837                     516.884.974                     516.884.974
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite           511.306.137
      5.578.837                     516.884.974                     516.884.974
          85 01     Rambursari de credite
                    externe                         414.967.885
     -8.992.115                     405.975.770                     405.975.770
          85 02     Plati de dobanzi si
                    comisioane                       96.338.252
     14.570.952                     110.909.204                     110.909.204
      01            Administratia Prezidentiala      92.057.096
        600.000                      92.657.096                      92.657.096
      02           Autoritati legislative         1.442.393.106
    -42.405.300                   1.399.987.806                   1.399.987.806
      03           Autoritati judecatoresti       3.993.118.803
    -39.000.000                   3.954.118.803                   3.954.118.803
      04           Alte organe ale
                   autoritatilor publice            628.273.061
    -17.150.000                     611.123.061                     611.123.061
      05           Autoritati executive           5.866.971.789     362.585.001
    118.512.020      8.442.909    5.985.483.809     371.027.910   6.356.511.719
 5400              Partea a II-a APARARE,
                   ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                   NATIONALA                     37.094.986.616   5.187.100.400
    976.301.648   -769.942.731   38.071.288.264   4.417.157.669  42.488.445.933
          01      CHELTUIELI CURENTE             29.066.259.221
  1.124.201.648                  30.190.460.869                  30.190.460.869
          02       CHELTUIELI DE PERSONAL        16.420.721.197
     18.824.259                  16.439.545.456                  16.439.545.456
          20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                   SERVICII                       9.356.005.764
    991.877.389                  10.347.883.153                  10.347.883.153
          34       SUBVENTII                      2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          38       TRANSFERURI                    1.147.366.560
    113.500.000                   1.260.866.560                   1.260.866.560
          39       Transferuri consolidabile        317.831.256
     -4.500.000                     313.331.256                     313.331.256
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen     196.362.452
     -4.500.000                     191.862.452                     191.862.452
          39 11     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care executa o
                    pedeapsa privativa de
                    libertate sau arest
                    preventiv                       121.468.804
                                    121.468.804                     121.468.804
          40       Transferuri neconsolidabile       829.535.304
    118.000.000                     947.535.304                     947.535.304
          40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                    indemnizatii                        100.000
                                        100.000                         100.000
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale          8.915.666
                                      8.915.666                       8.915.666
          40 15     Plati compensatorii             568.443.527
                                    568.443.527                     568.443.527
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                    3.474.100
                                      3.474.100                       3.474.100
          40 60     Transferuri pentru actiuni
                    de sanatate                     248.207.471
    118.000.000                     366.207.471                     366.207.471
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL           1.152.536.975   5.187.100.400
     99.000.000   -769.942.731    1.251.536.975   4.417.157.669   5.668.694.644
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                         6.876.190.420
   -246.900.000                   6.629.290.420                   6.629.290.420
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite         6.876.190.420
   -246.900.000                   6.629.290.420                   6.629.290.420
          85 01     Rambursari de credite
                    externe                       5.175.813.379
      1.405.250                   5.177.218.629                   5.177.218.629
          85 02     Plati de dobanzi si
                    comisioane                    1.700.377.041
   -248.305.250                   1.452.071.791                   1.452.071.791
 5401           APARARE NATIONALA                17.748.817.688   3.177.973.800
      5.551.139     64.697.400   17.754.368.827   3.242.671.200  20.997.040.027
          01     CHELTUIELI CURENTE              11.888.804.585
      5.551.139                  11.894.355.724                  11.894.355.724
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          7.179.388.616
                                  7.179.388.616                   7.179.388.616
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        3.880.310.799
     10.051.139                   3.890.361.938                   3.890.361.938
          38      TRANSFERURI                       829.105.170
     -4.500.000                     824.605.170                     824.605.170
          39      Transferuri consolidabile          95.023.488
     -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       95.023.488
     -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488
          40      Transferuri neconsolidabile       734.081.682
                                    734.081.682                     734.081.682
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.376.971
                                      4.376.971                       4.376.971
          40 15    Plati compensatorii              568.443.527
                                    568.443.527                     568.443.527
          40 60    Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      161.261.184
                                    161.261.184                     161.261.184
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              577.349.503   3.177.973.800
                    64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          5.282.663.600
                                  5.282.663.600                   5.282.663.600
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           5.282.663.600
                                  5.282.663.600                   5.282.663.600
          85 01   Rambursari de credite externe   4.211.751.249
                                  4.211.751.249                   4.211.751.249
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                      1.070.912.351
                                  1.070.912.351                   1.070.912.351
      01         Administratie centrala             199.095.980
                                    199.095.980                     199.095.980
      02         Aparare nationala si
                 operatiuni de mentinere a
                 pacii                           10.867.299.731   3.177.973.800
      5.551.139     64.697.400   10.872.850.870   3.242.671.200  14.115.522.070
      03         Actiuni de integrare
                 euroatlantica si pentru
                 constituirea fortei de reactie
                 rapida                           5.954.385.555
                                  5.954.385.555                   5.954.385.555
      04         Parteneriat pentru pace            137.500.000
                                    137.500.000                     137.500.000
      05         Plati compensatorii                590.536.422
                                    590.536.422                     590.536.422
 5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                NATIONALA                        19.346.168.928   2.009.126.600
    970.750.509   -834.640.131   20.316.919.437   1.174.486.469  21.491.405.906
          01     CHELTUIELI CURENTE              17.177.454.636
  1.118.650.509                  18.296.105.145                  18.296.105.145
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          9.241.332.581
     18.824.259                   9.260.156.840                   9.260.156.840
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        5.475.694.965
    981.826.250                   6.457.521.215                   6.457.521.215
          34      SUBVENTII                       2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          38      TRANSFERURI                       318.261.390
    118.000.000                     436.261.390                     436.261.390
          39      Transferuri consolidabile         222.807.768
                                    222.807.768                     222.807.768
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      101.338.964
                                    101.338.964                     101.338.964
          39 11    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                        121.468.804
                                    121.468.804                     121.468.804
          40      Transferuri neconsolidabile        95.453.622
    118.000.000                     213.453.622                     213.453.622
          40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                         100.000
                                        100.000                         100.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.538.695
                                      4.538.695                       4.538.695
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                        174.540                         174.540
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                                220.000
                                        220.000                         220.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                      3.474.100                       3.474.100
          40 60    Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       86.946.287
    118.000.000                     204.946.287                     204.946.287
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              575.187.472   2.009.126.600
     99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          1.593.526.820
   -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          1.593.526.820
   -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                          964.062.130
      1.405.250                     965.467.380                     965.467.380
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       629.464.690
   -248.305.250                     381.159.440                     381.159.440
      01          Administratie centrala            719.459.155
                                    719.459.155                     719.459.155
      02          Politie                         5.320.283.465   1.313.200.000
    300.000.000   -787.786.431    5.620.283.465     525.413.569   6.145.697.034
      03          Protectie si paza contra
                  incendiilor                       950.042.377
    100.000.000                   1.050.042.377                   1.050.042.377
      04          Paza si supravegherea
                  frontierei                      1.757.738.654
    140.281.250                   1.898.019.904                   1.898.019.904
      05          Jandarmerie                     2.485.267.525
    200.000.000                   2.685.267.525                   2.685.267.525
      06          Siguranta nationala             5.001.306.406     695.926.600
     30.469.259    -46.853.700    5.031.775.665     649.072.900   5.680.848.565
      07          Penitenciare                    2.304.427.300
                                  2.304.427.300                   2.304.427.300
      50          Alte institutii si actiuni
                  privind ordinea publica si
                  siguranta nationala               807.644.046
    200.000.000                   1.007.644.046                   1.007.644.046
 5700             Partea a III-a - CHELTUIELI
                  SOCIAL-CULTURALE               44.071.982.626   3.646.230.255
  1.341.394.054  1.484.572.745   45.413.376.680   5.130.803.000  50.544.179.680
          01     CHELTUIELI CURENTE              38.651.927.209   1.106.535.567
  1.336.141.054   -233.011.465   39.988.068.263     873.524.102  40.861.592.365
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          2.878.036.815      21.810.267
     68.608.808    -18.541.660    2.946.645.623       3.268.607   2.949.914.230
          20      CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII                     4.306.128.732     419.366.979
     67.061.562   -147.700.986    4.373.190.294     271.665.993   4.644.856.287
          34      SUBVENTII                       1.720.458.055
    236.532.734                   1.956.990.789                   1.956.990.789
          35 01     Alocatii de la buget pentru
                    institutii publice            1.720.458.055
    236.532.734                   1.956.990.789                   1.956.990.789
          38      TRANSFERURI                    29.747.303.607     665.358.321
    963.937.950    -66.768.819   30.711.241.557     598.589.502  31.309.831.059
          39      Transferuri consolidabile       3.709.486.108
      6.000.000                   3.715.486.108                   3.715.486.108
          39 07     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetele locale
                    pentru sustinerea
                    sistemului de protectie a
                    drepturilor copilului         1.712.200.000
                                  1.712.200.000                   1.712.200.000
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen       6.786.108
     -4.000.000                       2.786.108                       2.786.108
          39 15     Transferuri pentru
                    sustinerea sistemului de
                    protectie a persoanelor cu
                    handicap                      1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
          39 16     Contributia persoanelor
                    asigurate pentru finantarea
                    ocrotirii sanatatii             291.300.000
    -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000
          40      Transferuri neconsolidabile    26.037.817.499     665.358.321
    957.937.950    -66.768.819   26.995.755.449     598.589.502  27.594.344.951
          40 02     Burse                           941.995.030
                       950.000                      942.945.030     942.945.030
          40 03     Alocatii si alte ajutoare
                    pentru copii                  8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
          40 04     Pensii si ajutoare
                    I.O.V.R., militari si alte
                    persoane                      8.625.885.058
    690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058
          40 08     Ajutoare sociale                 40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
          40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                    indemnizatii                    158.755.807
     35.500.000                     194.255.807                     194.255.807
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale         40.222.553
                                     40.222.553                      40.222.553
          40 13     Diferenta de dobanzi aferenta
                    creditelor bancare
                    subventionata potrivit
                    dispozitiilor legale                  3.000
                                          3.000                           3.000
          40 19   Alocatia suplimentara pentru
                  familiile cu copii              1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
          40 32     Sprijinirea organizatiilor
                    cetatenilor apartinand
                    minoritatilor nationale,
                    altele decat cele care
                    primesc subventii de la
                    bugetul de stat, potrivit
                    legii                            94.000.000
                                     94.000.000                      94.000.000
          40 33     Proiecte de comunicare,
                    informare publica si
                    promovarea imaginii si
                    intereselor romanesti peste
                    hotare                           27.254.997
                                     27.254.997                      27.254.997
          40 34     Sprijinirea activitatii
                    romanilor de pretutindeni
                    si a organizatiilor
                    reprezentative ale acestora       7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          40 36     Finantarea actiunilor cu
                    caracter stiintific si
                    social-cultural                   2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 37     Finantarea unor programe si
                    proiecte in cadrul Campaniei
                    europene pentru combaterea
                    rasismului, xenofobiei,
                    antisemitismului si
                    intolerantei                        800.000
                                        800.000                         800.000
          40 38     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul victimelor
                    comunismului si al
                    rezistentei Sighet"               2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
          40 39     Comenzi de stat pentru
                    carti si publicatii              24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 40     Sprijin financiar pentru
                    producerea si distribuirea
                    filmelor                         12.900.000
                                     12.900.000                      12.900.000
          40 41     Asociatii si fundatii            36.500.000
     -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 42     Alocatie de incredintare si
                    plasament familial              191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
          40 43     Ajutor anual pentru
                    veteranii de razboi              63.000.000
                                     63.000.000                      63.000.000
          40 44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959
                                  1.120.686.959                   1.120.686.959
          40 45     Programe pentru tineret          23.154.000
                                     23.154.000                      23.154.000
          40 46     Sprijin financiar pentru
                    activitatea Comitetului
                    Olimpic Roman                    41.270.000
                                     41.270.000                      41.270.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                  418.368.759     428.250.000
      4.500.000     12.000.000      422.868.759     440.250.000     863.118.759
          40 57     Transferuri pentru
                    finantarea de baza a
                    invatamantului superior       3.600.000.000
    200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000
          40 58     Transferuri pentru
                    constituirea fondului de
                    garantare a creditelor
                    bancare acordate studentilor      3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 60     Transferuri pentru actiuni
                    de sanatate                     573.005.000
      6.237.950                     579.242.950                     579.242.950
          40 61     Sustinerea cultelor             130.000.000
                                    130.000.000                     130.000.000
          40 64     Fondul la dispozitia
                    primului-ministru pentru
                    sprijinirea comunitatilor
                    romanesti de pretutindeni         1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 66     Contributia statului la
                    salarizarea personalului
                    de cult                         606.786.062
    113.700.000                     720.486.062                     720.486.062
          40 68     Programe de protectie
                    sociala si integrare
                    socioprofesionala a
                    persoanelor cu handicap          25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
          40 70     Sustinerea sistemului de
                    protectie a copilului            60.000.000     237.108.321
                   -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502
          40 75     Contributia statului care
                    se aloca Patriarhiei
                    Romane, pentru sprijinirea
                    asezamintelor Bisericii
                    Ortodoxe Romane din afara
                    granitelor                       21.204.000
                                     21.204.000                      21.204.000
          40 79     Transferuri pentru
                    aparatura medicala de mare
                    performanta                       5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
          40 80     Alte transferuri                 66.944.783
      1.850.000                      68.794.783                      68.794.783
          40 83     Transferuri catre Consiliul
                    National de Formare
                    Profesionala a Adultilor          2.683.568
                                      2.683.568                       2.683.568
          40 84     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul revolutiei -
                    Decembrie 1989" din
                    municipiul Timisoara              2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 87     Sume destinate finantarii
                    programelor sportive
                    realizate de structurile
                    sportive de drept privat            100.000
                                        100.000                         100.000
          40 88     Transferuri catre Consiliul
                    National al Persoanelor
                    Varstnice                         2.176.943
                                      2.176.943                       2.176.943
          40 91     Renta viagera                    21.990.000
      1.200.000                      23.190.000                      23.190.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            2.518.832.967   2.539.694.688
    -12.629.300  1.717.584.210    2.506.203.667   4.257.278.898   6.763.482.565
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                         2.901.222.450
     17.882.300                   2.919.104.750                   2.919.104.750
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite         2.901.222.450
     17.882.300                   2.919.104.750                   2.919.104.750
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                        1.969.204.853
      2.501.803                   1.971.706.656                   1.971.706.656
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       932.017.597
     15.380.497                     947.398.094                     947.398.094
 5701           INVATAMANT                       10.118.024.200   2.063.023.000
    201.066.019   -207.425.000   10.319.090.219   1.855.598.000  12.174.688.219
          01     CHELTUIELI CURENTE               8.432.849.567     759.721.667
    269.744.019   -108.750.000    8.702.593.586     650.971.667   9.353.565.253
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          1.706.674.486      20.999.667
    -15.172.882    -18.557.500    1.691.501.604       2.442.167   1.693.943.771
          20      CHELTUIELI MATERIALE
                  SI SERVICII                     1.213.471.500     310.472.000
     62.916.901   -102.192.500    1.276.388.401     208.279.500   1.484.667.901
          34      SUBVENTII                         600.000.000
     14.500.000                     614.500.000                     614.500.000
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               600.000.000
     14.500.000                     614.500.000                     614.500.000
          38      TRANSFERURI                     4.912.703.581     428.250.000
    207.500.000     12.000.000    5.120.203.581     440.250.000   5.560.453.581
          39       Transferuri consolidabile          6.723.360
     -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen       6.723.360
     -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360
          40       Transferuri neconsolidabile    4.905.980.221     428.250.000
    211.500.000     12.000.000    5.117.480.221     440.250.000   5.557.730.221
          40 02     Burse                           941.995.030
        950.000                     942.945.030                     942.945.030
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                  356.148.750     428.250.000
      7.000.000     12.000.000      363.148.750     440.250.000     803.398.750
          40 57     Transferuri pentru
                    finantarea de baza a
                    invatamantului superior       3.600.000.000
    200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000
          40 58     Transferuri pentru
                    constituirea fondului de
                    garantare a creditelor
                    bancare acordate studentilor      3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 66     Contributia statului la
                    salarizarea personalului
                    de cult                           2.996.658
      1.700.000                       4.696.658                       4.696.658
          40 80     Alte transferuri                  1.839.783
      1.850.000                       3.689.783                       3.689.783
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.385.399.633   1.303.301.333
                   -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                            299.775.000
    -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite           299.775.000
    -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000
          85 01     Rambursari de credite
                    externe                          60.811.500
      5.200.000                      66.011.500                      66.011.500
          85 02     Plati de dobanzi si
                    comisioane                      238.963.500
    -73.878.000                     165.085.500                     165.085.500
      01           Administratie centrala            36.693.411
                                     36.693.411                      36.693.411
      02           Invatamant prescolar             137.120.230      81.738.650
                   -15.971.250      137.120.230      65.767.400     202.887.630
      03           Invatamant primar si
                   gimnazial                        967.723.838   1.144.341.100
    -68.678.000   -141.655.000      899.045.838   1.002.686.100   1.901.731.938
      04           Invatamant liceal                565.958.339     408.693.250
     -1.000.000    -61.798.750      564.958.339     346.894.500     911.852.839
      05           Invatamant profesional            49.785.389
                                     49.785.389                      49.785.389
      08           Invatamant special                20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
      09           Invatamant superior            5.775.466.226     428.250.000
    242.600.000     12.000.000    6.018.066.226     440.250.000   6.458.316.226
      10           Biblioteci centrale,
                   universitare si pedagogice       141.995.857
      6.000.000                     147.995.857                     147.995.857
      14           Internate, camine si cantine
                   pentru elevi si studenti         389.451.550
                                    389.451.550                     389.451.550
      25           Servicii publice
                   descentralizate                  664.876.965
        603.000                     665.479.965                     665.479.965
      50           Alte institutii si actiuni
                   de invatamant                  1.368.952.395
     21.541.019                   1.390.493.414                   1.390.493.414
 5801           SANATATE                          7.042.441.131   1.162.121.755
    217.256.212  1.814.808.245    7.259.697.343   2.976.930.000  10.236.627.343
          01     CHELTUIELI CURENTE               3.579.482.799
    111.646.912                   3.691.129.711                   3.691.129.711
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            802.178.058
    101.437.680                     903.615.738                     903.615.738
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        1.048.437.092
     -5.719.338                   1.042.717.754                   1.042.717.754
          34      SUBVENTII                          12.500.000
      9.690.620                      22.190.620                      22.190.620
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                12.500.000
      9.690.620                      22.190.620                      22.190.620
          38      TRANSFERURI                     1.716.367.649
      6.237.950                   1.722.605.599                   1.722.605.599
          39       Transferuri consolidabile             17.928
                                         17.928                          17.928
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen          17.928
                                         17.928                          17.928
          40       Transferuri neconsolidabile    1.716.349.721
      6.237.950                   1.722.587.671                   1.722.587.671
          40 11     Contributii si cotizatii
                    la organisme internationale      12.874.553
                                     12.874.553                      12.874.553
          40 44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959
                                  1.120.686.959                   1.120.686.959
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                    4.783.209
                                      4.783.209                       4.783.209
          40 60     Transferuri pentru actiuni
                    de sanatate                     573.005.000
      6.237.950                     579.242.950                     579.242.950
          40 79     Transferuri pentru aparatura
                    medicala de mare performanta      5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              908.618.382   1.162.121.755
     12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                         2.554.339.950
     93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          2.554.339.950
     93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250
          85 01     Rambursari de credite
                    externe                       1.900.113.853
     -2.698.197                   1.897.415.656                   1.897.415.656
          85 02     Plati de dobanzi si
                    comisioane                      654.226.097
     96.307.497                     750.533.594                     750.533.594
      01          Administratie centrala            598.151.034
      4.500.000                     602.651.034                     602.651.034
      03          Spitale                         1.462.948.917   1.162.121.755
     -2.613.879  1.814.808.245    1.460.335.038   2.976.930.000   4.437.265.038
      04          Sanatorii de recuperare si
                  balneare                            7.007.709
     -7.007.709
      05          Crese                               2.027.167
                                      2.027.167                       2.027.167
      07          Centre de transfuzii sanguine     484.000.000
     14.018.000                     498.018.000                     498.018.000
      09          Centre de sanatate                137.277.413
     -2.000.000                     135.277.413                     135.277.413
      25          Servicii publice
                  descentralizate                 2.206.075.934
     83.771.000                   2.289.846.934                   2.289.846.934
      50          Alte institutii si actiuni
                  sanitare                        2.144.952.957
    126.588.800                   2.271.541.757                   2.271.541.757
 5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
                PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
                DE TINERET                        3.413.505.370      71.375.000
    315.510.440   -42.275.000     3.729.015.810      29.100.000   3.758.115.810
          01     CHELTUIELI CURENTE               3.237.259.008      71.375.000
    347.900.440   -42.275.000     3.585.159.448      29.100.000   3.614.259.448
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            144.606.493
     19.417.000                     164.023.493                     164.023.493
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          913.359.207      71.375.000
      9.106.440   -42.275.000       922.465.647      29.100.000     951.565.647
          34      SUBVENTII                       1.094.388.287
    209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287
          35 01     Alocatii de la buget pentru
                    institutii publice            1.094.388.287
    209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287
          38      TRANSFERURI                     1.084.905.021
    109.500.000                   1.194.405.021                   1.194.405.021
          39       Transferuri consolidabile             44.820
                                         44.820                          44.820
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate, reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen          44.820
                                         44.820                          44.820
          40       Transferuri neconsolidabile    1.084.860.201
    109.500.000                   1.194.360.201                   1.194.360.201
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale         24.348.000
                                     24.348.000                      24.348.000
          40 13     Diferenta de dobanzi
                    aferenta creditelor bancare
                    subventionata potrivit
                    dispozitiilor legale                  3.000
                                          3.000                           3.000
          40 32     Sprijinirea organizatiilor
                    cetatenilor apartinand
                    minoritatilor nationale,
                    altele decat cele care
                    primesc subventii de la
                    bugetul de stat, potrivit
                    legii                            94.000.000
                                     94.000.000                      94.000.000
          40 33     Proiecte de comunicare,
                    informare publica si
                    promovarea imaginii si
                    intereselor romanesti peste
                    hotare                           27.254.997
                                     27.254.997                      27.254.997
          40 34     Sprijinirea activitatii
                    romanilor de pretutindeni
                    si a organizatiilor
                    reprezentative ale acestora       7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          40 36     Finantarea actiunilor cu
                    caracter stiintific si
                    social-cultural                   2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 37     Finantarea unor programe si
                    proiecte in cadrul
                    Campaniei europene pentru
                    combaterea rasismului,
                    xenofobiei,
                    antisemitismului si
                    intolerantei                        800.000
                                        800.000                         800.000
          40 38     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul victimelor
                    comunismului si al
                    rezistentei Sighet"               2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
          40 39     Comenzi de stat pentru
                    carti si publicatii              24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 40     Sprijin financiar pentru
                    producerea si distribuirea
                    filmelor                         12.900.000
                                     12.900.000                      12.900.000
          40 45     Programe pentru tineret          23.154.000
                                     23.154.000                      23.154.000
          40 46     Sprijin financiar pentru
                    activitatea Comitetului
                    Olimpic Roman                    41.270.000
                                     41.270.000                      41.270.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                   52.536.800
     -2.500.000                      50.036.800                      50.036.800
          40 61     Sustinerea cultelor             130.000.000
                                    130.000.000                     130.000.000
          40 64     Fondul la dispozitia
                    primului ministru pentru
                    sprijinirea comunitatilor
                    romanesti de pretutindeni         1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 66     Contributia statului la
                    salarizarea personalului de
                    cult                            603.789.404
    112.000.000                     715.789.404                     715.789.404
          40 75     Contributia statului care
                    se aloca Patriarhiei
                    Romane, pentru sprijinirea
                    asezamintelor Bisericii
                    Ortodoxe Romane din afara
                    granitelor                       21.204.000
                                     21.204.000                      21.204.000
          40 80     Alte transferuri                 14.500.000
                                     14.500.000                      14.500.000
          40 84     Finantarea Ansamblului
                    "Memorialul revolutiei -
                    Decembrie 1989" din
                    municipiul Timisoara              2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 87     Sume destinate finantarii
                    programelor sportive
                    realizate de structurile
                    sportive de drept privat            100.000
                                        100.000                         100.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL             167.110.362
    -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                             9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite              9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                         9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
      01          Administratie centrala            109.599.591
     19.417.000                     129.016.591                     129.016.591
      02          Biblioteci publice nationale      105.030.439
    -25.000.000                      80.030.439                      80.030.439
      04          Muzee                             154.316.534
     87.276.000                     241.592.534                     241.592.534
      05          Teatre si institutii
                  profesioniste de spectacole
                  si concerte                       246.853.259
     53.318.000                     300.171.259                     300.171.259
      15          Culte religioase                  755.993.404
    112.000.000                     867.993.404                     867.993.404
      20          Activitatea sportiva              633.417.314
     62.250.000                     695.667.314                     695.667.314
      21          Activitatea de tineret             60.303.000
       -617.000                      59.686.000                      59.686.000
      25          Servicii publice
                  descentralizate                    78.127.019
                                     78.127.019                      78.127.019
      50          Alte institutii si actiuni
                  privind cultura, religia si
                  activitatea sportiva si de
                  tineret                         1.269.864.810      71.375.000
      6.866.440    -42.275.000    1.276.731.250      29.100.000   1.305.831.250
 6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
                PENSII, AJUTOARE SI
                INDEMNIZATII                     23.498.011.925     349.710.500
    607.561.383    -80.535.500   24.105.573.308     269.175.000  24.374.748.308
          01     CHELTUIELI CURENTE              23.402.335.835     275.438.900
    606.849.683    -81.986.465   24.009.185.518     193.452.435  24.202.637.953
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            224.577.778         810.600
    -37.072.990         15.840      187.504.788         826.440     188.331.228
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        1.130.860.933      37.519.979
        757.559     -3.233.486    1.131.618.492      34.286.493   1.165.904.985
          34      SUBVENTII                          13.569.768
      2.465.114                      16.034.882                      16.034.882
          35 01     Alocatii de la buget pentru
                    institutii publice               13.569.768
      2.465.114                      16.034.882                      16.034.882
          38      TRANSFERURI                    22.033.327.356     237.108.321
    640.700.000    -78.768.819   22.674.027.356     158.339.502  22.832.366.858
          39       Transferuri consolidabile      3.702.700.000
     10.000.000                   3.712.700.000                   3.712.700.000
          39 07     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetele locale
                    pentru sustinerea sistemului
                    de protectie a drepturilor
                    copilului                     1.712.200.000
                                  1.712.200.000                   1.712.200.000
          39 15     Transferuri pentru
                    sustinerea sistemului de
                    protectie a persoanelor cu
                    handicap                      1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
          39 16     Contributia persoanelor
                    asigurate pentru finantarea
                    ocrotirii sanatatii             291.300.000
    -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000
          40       Transferuri neconsolidabile   18.330.627.356     237.108.321
    630.700.000    -78.768.819   18.961.327.356     158.339.502  19.119.666.858
          40 03     Alocatii si alte ajutoare
                    pentru copii                  8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
          40 04     Pensii si ajutoare
                    I.O.V.R., militari si alte
                    persoane                      8.625.885.058
    690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058
          40 08     Ajutoare sociale                 40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
          40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                    indemnizatii                    158.755.807
     35.500.000                     194.255.807                     194.255.807
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale          3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 19     Alocatia suplimentara
                    pentru familiile cu copii     1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
          40 41     Asociatii si fundatii            36.500.000
     -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 42     Alocatie de incredintare si
                    plasament familial              191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
          40 43     Ajutor anual pentru
                    veteranii de razboi              63.000.000
                                     63.000.000                      63.000.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                    4.900.000
                                      4.900.000                       4.900.000
          40 68     Programe de protectie
                    sociala si integrare
                    socioprofesionala a
                    persoanelor cu handicap          25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
          40 70     Sustinerea sistemului de
                    protectie a copilului            60.000.000     237.108.321
                   -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502
          40 80     Alte transferuri                 50.605.000
                                     50.605.000                      50.605.000
          40 83     Transferuri catre Consiliul
                    National de Formare
                    Profesionala a Adultilor          2.683.568
                                      2.683.568                       2.683.568
          40 88     Transferuri catre Consiliul
                    National al Persoanelor
                    Varstnice                         2.176.943
                                      2.176.943                       2.176.943
          40 91     Renta viagera                    21.990.000
      1.200.000                      23.190.000                      23.190.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL               57.704.590      74.271.600
        370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             37.971.500
        341.000                      38.312.500                      38.312.500
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite            37.971.500
        341.000                      38.312.500                      38.312.500
          85 01     Rambursari de credite
                    externe                           8.279.500
                                      8.279.500                       8.279.500
          85 02     Plati de dobanzi si
                    comisioane                       29.692.000
        341.000                      30.033.000                      30.033.000
      01           Administratie centrala           130.105.837      11.276.679
        246.269     -3.746.181      130.352.106       7.530.498     137.882.604
      08           Centre de primire a
                   minorilor                            780.636
      1.329.364                       2.110.000                       2.110.000
      09           Ajutor social                     40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
      14           Alocatia de incredintare si
                   plasament familial               191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
      15           Alocatia de stat pentru
                   copii                          8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
      17           Ajutoare pentru sotii de
                   militari in termen                 1.002.392
                                      1.002.392                       1.002.392
      18           Centre de primire, triere si
                   cazare a persoanelor
                   solicitante a statutului de
                   refugiat                           3.598.250
                                      3.598.250                       3.598.250
      19           Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii             1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
      20          Pensii, ajutoare,
                  indemnizatii si sporuri
                  I.O.V.R., veterani de razboi
                  si pentru alte categorii de
                  beneficiari                     4.102.776.338
    421.500.000                   4.524.276.338                   4.524.276.338
      21          Pensii militari                 3.606.932.035
    268.900.000                   3.875.832.035                   3.875.832.035
      25          Servicii publice
                  descentralizate                   224.265.448     101.325.500
    -36.550.064      1.979.500      187.715.384     103.305.000     291.020.384
      29          Concediu platit pentru
                  cresterea copiilor pana la 2
                  ani                                 3.360.000
                                      3.360.000                       3.360.000
      37          Ajutoare speciale                 996.536.555
                                    996.536.555                     996.536.555
      38          Indemnizatii pentru salariati
                  nevazatori                          7.452.000
                                      7.452.000                       7.452.000
      43          Sustinerea sistemului de
                  protectie a drepturilor
                  copilului                       1.772.200.000     237.108.321
                   -78.768.819    1.772.200.000     158.339.502   1.930.539.502
      44          Sustinerea sistemului de
                  protectie a persoanelor cu
                  handicap                        1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
      48          Programe de protectie sociala
                  si integrare
                  socioprofesionala a
                  persoanelor cu handicap            25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
      50          Alte actiuni privind
                  asistenta sociala, alocatii,
                  pensii, ajutoare si
                  indemnizatii                    1.648.671.454
     -7.964.186                   1.640.707.268                   1.640.707.268
6300            Partea a IV-a SERVICII SI
                DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                MEDIU SI APE                      4.869.382.494   2.125.861.550
     26.552.893    390.124.450    4.895.935.387   2.515.986.000   7.411.921.387
          01    CHELTUIELI CURENTE                1.846.541.814   1.079.218.550
     -7.524.807     20.761.450    1.839.017.007   1.099.980.000   2.938.997.007
          02     CHELTUIELI DE PERSONAL             206.328.791
    -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                            50.640.954
                                     50.640.954                      50.640.954
          38     TRANSFERURI                      1.589.572.069   1.079.218.550
     11.475.193     20.761.450    1.601.047.262   1.099.980.000   2.701.027.262
          39 14    Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
          39 19    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de
                   locuinte                         385.000.000
                                    385.000.000                     385.000.000
          39 20    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii
                   si/sau a actualizarii
                   planurilor urbanistice
                   generale si a regulamentelor
                   locale de urbanism                9.000.000
                                      9.000.000                       9.000.000
          40       Transferuri neconsolidabile      795.572.069   1.079.218.550
     11.475.193     20.761.450      807.047.262   1.099.980.000   1.907.027.262
          40 01    Locuinte                         500.000.000
                                    500.000.000                     500.000.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.647.650
        166.449                       8.814.099                       8.814.099
          40 47    Cadastru imobiliar                35.000.000
                                     35.000.000                      35.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   203.174.419   1.079.218.550
     31.308.744     20.761.450      234.483.163   1.099.980.000   1.334.463.163
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    48.750.000
    -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL             2.134.478.880   1.046.643.000
     16.265.500    369.363.000    2.150.744.380   1.416.006.000   3.566.750.380
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             888.361.800
     17.812.200                     906.174.000                     906.174.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            888.361.800
     17.812.200                     906.174.000                     906.174.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                          533.199.800
     10.970.200                     544.170.000                     544.170.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       355.162.000
      6.842.000                     362.004.000                     362.004.000
 6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
                SI LOCUINTE                       3.174.552.013   1.079.218.550
     32.130.200    369.961.450    3.206.682.213   1.449.180.000   4.655.862.213
          01     CHELTUIELI CURENTE               1.523.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339
          38      TRANSFERURI                     1.523.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339
          39      Transferuri consolidabile         794.000.000
                                    794.000.000                     794.000.000
          39 14    Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
          39 19    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de
                   locuinte                         385.000.000
                                    385.000.000                     385.000.000
          39 20    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii
                   si/sau a actualizarii
                   planurilor urbanistice
                   generale si a regulamentelor
                   locale de urbanism                 9.000.000
                                      9.000.000                       9.000.000
          40      Transferuri neconsolidabile       729.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450      729.259.339   1.099.980.000   1.829.239.339
          40 01    Locuinte                         500.000.000
                                    500.000.000                     500.000.000
          40 47    Cadastru imobiliar                35.000.000
                                     35.000.000                      35.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   194.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450      194.259.339   1.099.980.000   1.294.239.339
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL               798.332.874
     15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             852.959.800
     17.130.200                     870.090.000                     870.090.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            852.959.800
     17.130.200                     870.090.000                     870.090.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                          533.199.800
     10.970.200                     544.170.000                     544.170.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       319.760.000
      6.160.000                     325.920.000                     325.920.000
      08          Locuinte                        1.683.332.874      15.000.000
                   349.200.000    1.698.332.874     349.200.000   2.047.532.874
      50          Alte actiuni privind
                  dezvoltarea publica si
                  locuinte                        1.491.219.139   1.079.218.550
     17.130.200     20.761.450    1.508.349.339   1.099.980.000   2.608.329.339
 6401           MEDIU SI APE                      1.694.830.481   1.046.643.000
     -5.577.307     20.163.000    1.689.253.174   1.066.806.000   2.756.059.174
          01     CHELTUIELI CURENTE                 323.282.475
     -7.524.807                     315.757.668                     315.757.668
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            206.328.791
    -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                           50.640.954
                                     50.640.954                      50.640.954
          38      TRANSFERURI                        66.312.730
     11.475.193                      77.787.923                      77.787.923
          40       Transferuri neconsolidabile       66.312.730
     11.475.193                      77.787.923                      77.787.923
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           8.647.650
        166.449                       8.814.099                       8.814.099
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     8.915.080
     31.308.744                      40.223.824                      40.223.824
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    48.750.000
    -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.336.146.006   1.046.643.000
      1.265.500     20.163.000    1.337.411.506   1.066.806.000   2.404.217.506
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
      01         Administratie centrala              79.060.222
     -6.842.807                      72.217.415                      72.217.415
      02         Dezvoltarea surselor de apa,
                 acumularilor si amenajarilor
                 hidrotehnice                     1.255.548.006   1.046.643.000
      1.265.500     20.163.000    1.256.813.506   1.066.806.000   2.323.619.506
      03         Supravegherea si protectia
                 mediului, reducerea si
                 controlul poluarii                 333.612.253
                                    333.612.253                     333.612.253
      04         Prospectiuni geologice privind
                 sursele de apa                         900.000
                                        900.000                         900.000
      05         Controlul activitatilor
                 nucleare                            25.710.000
                                     25.710.000                      25.710.000
 6600           Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   36.879.647.788   9.388.496.200
 -1.548.529.029   -287.062.300   35.331.118.759   9.101.433.900  44.432.552.659
          01    CHELTUIELI CURENTE               28.225.510.586   7.716.893.700
 -1.741.786.739    303.551.200   26.483.723.847   8.020.444.900  34.504.168.747
          02     CHELTUIELI DE PERSONAL             921.262.468
    156.833.923                   1.078.096.391                   1.078.096.391
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           997.037.866
    334.830.130                   1.331.867.996                   1.331.867.996
          34     SUBVENTII                        5.061.243.612     205.560.000
    652.020.000   -150.000.000    5.713.263.612      55.560.000   5.768.823.612
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               861.114.799     205.560.000
    147.500.000   -150.000.000    1.008.614.799      55.560.000   1.064.174.799
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                     2.673.127.027
    104.500.000                   2.777.627.027                   2.777.627.027
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.527.001.786
    400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786
          36     PRIME                              693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          38     TRANSFERURI                     20.552.966.640   7.511.333.700
 -2.885.470.792    453.551.200   17.667.495.848   7.964.884.900  25.632.380.748
          39 24    Transferuri catre bugetele
                   locale pentru aeroporturi de
                   interes local                     29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          40       Transferuri neconsolidabile   20.523.611.640   7.511.333.700
 -2.885.470.792    453.551.200   17.638.140.848   7.964.884.900  25.603.025.748
          40 02    Burse                             24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          30.618.553
      4.000.000                      34.618.553                      34.618.553
          40 20    Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          52.367.892
      2.400.000                      54.767.892                      54.767.892
          40 21    Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        992.125.094
   -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094
          40 22    Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        450.000.000     464.223.000
    -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500
          40 23    Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           601.875.000
                                    601.875.000                     601.875.000
          40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             4.055.000.000
                                  4.055.000.000                   4.055.000.000
          40 26    Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                     2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
          40 48    Meteorologie si hidrologie        95.431.860     690.453.200
     31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260
          40 49    Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si ingheturilor         391.500
                                        391.500                         391.500
          40 50    Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            40.000.000
     10.000.000                      50.000.000                      50.000.000
          40 51    Cooperare economica
                   internationala                    40.000.000
    -40.000.000
          40 53    Sprijinirea producatorilor
                   agricoli pentru terenuri
                   agricole cultivate             5.000.000.000
    601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000
          40 54    Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                     25.400.000                      25.400.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 3.717.125.633   6.356.657.500
 -1.057.286.642    849.011.500    2.659.838.991   7.205.669.000   9.865.507.991
          40 56    Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                      1.000.000.000
                                  1.000.000.000                   1.000.000.000
          40 62    Stimularea exporturilor          800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
          40 80    Alte transferuri                 119.300.000
                                    119.300.000                     119.300.000
          40 81    Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    75.000.000
     20.900.000                      95.900.000                      95.900.000
          40 85    Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          565.000.000
                                    565.000.000                     565.000.000
          40 86    Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 89    Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         28.000.000
    -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL             4.030.556.418   1.671.602.500
    -79.850.000   -590.613.500    3.950.706.418   1.080.989.000   5.031.695.418
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                           4.623.580.784
    273.107.710                   4.896.688.494                   4.896.688.494
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           4.623.580.784
    273.107.710                   4.896.688.494                   4.896.688.494
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                        2.316.956.693
    170.891.775                   2.487.848.468                   2.487.848.468
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     2.306.624.091
    102.215.935                   2.408.840.026                   2.408.840.026
 6601           INDUSTRIE                         6.088.137.951     464.223.000
    126.785.000   -168.761.500    6.214.922.951     295.461.500   6.510.384.451
          01     CHELTUIELI CURENTE               4.341.695.877     464.223.000
     42.935.000   -168.761.500    4.384.630.877     295.461.500   4.680.092.377
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL             85.023.594
      6.650.000                      91.673.594                      91.673.594
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          162.042.500
       -115.000                     161.927.500                     161.927.500
          34      SUBVENTII                       2.662.460.000
     93.500.000                   2.755.960.000                   2.755.960.000
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 1.175.000
                                      1.175.000                       1.175.000
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                     2.660.285.000
     92.500.000                   2.752.785.000                   2.752.785.000
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.000.000
      1.000.000                       2.000.000                       2.000.000
          38      TRANSFERURI                     1.432.169.783     464.223.000
    -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283
          40      Transferuri neconsolidabile     1.432.169.783     464.223.000
    -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.589.283
                                      5.589.283                       5.589.283
          40 22    Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        450.000.000     464.223.000
    -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500
          40 23    Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           601.875.000
                                    601.875.000                     601.875.000
          40 50    Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            40.000.000
     10.000.000                      50.000.000                      50.000.000
          40 51    Cooperare economica
                   internationala                   145.646.000
                                    145.646.000                     145.646.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   111.059.500
    -38.000.000                      73.059.500                      73.059.500
          40 80    Alte transferuri                   3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    75.000.000
     20.900.000                      95.900.000                      95.900.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.704.000.000
     85.000.000                   1.789.000.000                   1.789.000.000
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             42.442.074
     -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074
          85    Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                              42.442.074
     -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074
          85 01  Rambursari de credite externe       11.732.337
         70.000                      11.802.337                      11.802.337
          85 02  Plati de dobanzi si comisioane      30.709.737
     -1.220.000                      29.489.737                      29.489.737
      01        Administratie centrala              167.397.877     464.223.000
     30.967.500   -168.761.500      198.365.377     295.461.500     493.826.877
      02        Prospectiuni si lucrari
                geologice pentru descoperirea
                de resurse minerale                  97.000.000
                                     97.000.000                      97.000.000
      03        Combustibili minerali solizi      1.481.038.421
     30.086.579                   1.511.125.000                   1.511.125.000
      06        Resurse minerale, altele decat
                combustibili                      2.434.481.579
    133.508.421                   2.567.990.000                   2.567.990.000
      07        Industrie prelucratoare             227.000.000
    159.868.320                     386.868.320                     386.868.320
      50        Alte cheltuieli in domeniul
                industriei                        1.681.220.074
   -227.645.820                   1.453.574.254                   1.453.574.254
 6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA       9.628.699.139     194.425.500
  1.213.745.658    -15.000.000   10.842.444.797     179.425.500  11.021.870.297
          01    CHELTUIELI CURENTE                9.119.118.129      47.678.500
  1.210.133.358                  10.329.251.487      47.678.500  10.376.929.987
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            591.758.584
    146.300.000                     738.058.584                     738.058.584
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          359.819.353
    -17.500.000                     342.319.353                     342.319.353
          34      SUBVENTII                       2.221.997.357
    521.520.000                   2.743.517.357                   2.743.517.357
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               696.997.357
    122.500.000                     819.497.357                     819.497.357
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.525.000.000
    399.020.000                   1.924.020.000                   1.924.020.000
          36      PRIME                             693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          38      TRANSFERURI                     5.252.542.835      47.678.500
    559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693
          40       Transferuri neconsolidabile    5.252.542.835      47.678.500
    559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           9.441.485
                                      9.441.485                       9.441.485
          40 53    Sprijinirea producatorilor
                   agricoli pentru terenuri
                   agricole cultivate             5.000.000.000
    601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000
          40 54    Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                     25.400.000                      25.400.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    74.401.350      47.678.500
    -19.286.642                      55.114.708      47.678.500     102.793.208
          40 80    Alte transferuri                 115.300.000
                                    115.300.000                     115.300.000
          40 89    Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         28.000.000
    -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL               367.573.310     146.747.000
                   -15.000.000      367.573.310     131.747.000     499.320.310
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             142.007.700
      3.612.300                     145.620.000                     145.620.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             142.007.700
      3.612.300                     145.620.000                     145.620.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           93.358.500
      3.253.500                      96.612.000                      96.612.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        48.649.200
        358.800                      49.008.000                      49.008.000
      01         Administratie centrala              69.000.000
    192.800.000                     261.800.000                     261.800.000
      02         Amendare soluri acide si
                 alcaline                             7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
      03         Acoperire sume fixe la seminte     459.000.000
    300.000.000                     759.000.000                     759.000.000
      04         Combatere daunatori si boli in
                 sectorul vegetal                   232.768.380
                                    232.768.380                     232.768.380
      05         Reproductie si selectie
                 animale                            187.000.000
                                    187.000.000                     187.000.000
      06         Programe pentru sustinerea
                 preturilor la produsele
                 agricole                            63.666.500
                                     63.666.500                      63.666.500
      07         Subventionare dobanzi aferente
                 creditelor bancare acordate
                 producatorilor agricoli             58.000.000
     35.020.000                      93.020.000                      93.020.000
      10         Alte programe pentru
                 sprijinirea producatorilor
                 agricoli                         5.700.000.000
    559.100.000                   6.259.100.000                   6.259.100.000
      14         Imbunatatiri funciare,
                 irigatii, desecari si
                 combatere a eroziunii solului    1.154.094.000
                                  1.154.094.000                   1.154.094.000
      15         Silvicultura                       305.129.260     146.747.000
      4.325.658    -15.000.000      309.454.918     131.747.000     441.201.918
      17         Prevenirea si combaterea
                 bolilor la animale si
                 combaterea epizootiilor            290.000.000
                                    290.000.000                     290.000.000
      25         Servicii publice
                 descentralizate                    774.547.314
    122.500.000                     897.047.314                     897.047.314
      50         Alte unitati si actiuni din
                 domeniul agriculturii si
                 silviculturii                      328.493.685      47.678.500
                                    328.493.685      47.678.500     376.172.185
 6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII      15.554.695.173   7.832.407.000
   -499.525.100    273.398.000   15.055.170.073   8.105.805.000  23.160.975.073
      01        CHELTUIELI CURENTE                9.408.586.499   6.307.551.500
   -638.000.000    849.011.500    8.770.586.499   7.156.563.000  15.927.149.499
      02          CHELTUIELI DE PERSONAL            125.466.781
                                    125.466.781                     125.466.781
      20          CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          116.924.093
    350.000.000                     466.924.093                     466.924.093
          34      SUBVENTII                          12.842.027
     12.000.000                      24.842.027                      24.842.027
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                        12.842.027
     12.000.000                      24.842.027                      24.842.027
          38      TRANSFERURI                     9.153.353.598   6.307.551.500
 -1.000.000.000    849.011.500    8.153.353.598   7.156.563.000  15.309.916.598
          39      Transferuri consolidabile          29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          39 24    Transferuri catre bugetele
                   locale pentru aeroporturi de
                   interes local                     29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          40      Transferuri neconsolidabile     9.123.998.598   6.307.551.500
 -1.000.000.000    849.011.500    8.123.998.598   7.156.563.000  15.280.561.598
          40 02    Burse                             24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          10.315.115
                                     10.315.115                      10.315.115
          40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             4.055.000.000
                                  4.055.000.000                   4.055.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 3.468.683.483   6.307.551.500
 -1.000.000.000    849.011.500    2.468.683.483   7.156.563.000   9.625.246.483
          40 56    Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                      1.000.000.000
                                  1.000.000.000                   1.000.000.000
          40 80    Alte transferuri                   1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 85    Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          565.000.000
                                    565.000.000                     565.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.844.708.574   1.524.855.500
   -165.200.000   -575.613.500    1.679.508.574     949.242.000   2.628.750.574
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          4.301.400.100
    303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          4.301.400.100
    303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                        2.147.845.050
    179.572.950                   2.327.418.000                   2.327.418.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     2.153.555.050
    124.101.950                   2.277.657.000                   2.277.657.000
      01         Administratie centrala           1.295.363.235   1.142.000.000
   -997.813.500     22.000.000      297.549.735   1.164.000.000   1.461.549.735
      02         Aviatie civila                   1.818.765.596     382.570.000
    511.982.850    130.172.000    2.330.748.446     512.742.000   2.843.490.446
      03         Navigatie civila                   725.626.100   1.147.710.000
     14.198.150   -611.397.000      739.824.250     536.313.000   1.276.137.250
      05         Drumuri si poduri                3.529.917.483   1.941.400.000
     39.784.500  1.346.900.000    3.569.701.983   3.288.300.000   6.858.001.983
      06         Transport feroviar               6.816.261.000   2.904.677.000
     -4.555.000   -533.027.000    6.811.706.000   2.371.650.000   9.183.356.000
      07         Transport in comun               1.150.050.127     314.050.000
    -63.452.100    -81.250.000    1.086.598.027     232.800.000   1.319.398.027
      08         Aeroporturi de interes local        29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
      09         Aviatie civila finantata din
                 venituri cu destinatie
                 speciala                           166.345.000
                                    166.345.000                     166.345.000
      10         Comunicatii                         22.011.632
        330.000                      22.341.632                      22.341.632
      50         Alte cheltuieli in domeniul
                 transporturilor si
                 comunicatiilor                       1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
 6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE            5.608.115.525     897.440.700
 -2.389.534.587   -376.698.800    3.218.580.938     520.741.900   3.739.322.838
          01    CHELTUIELI CURENTE                5.356.110.081     897.440.700
 -2.356.855.097   -376.698.800    2.999.254.984     520.741.900   3.519.996.884
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            119.013.509
      3.883.923                     122.897.432                     122.897.432
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          358.251.920
      2.445.130                     360.697.050                     360.697.050
          34      SUBVENTII                         163.944.228     205.560.000
     25.000.000   -150.000.000      188.944.228      55.560.000     244.504.228
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               162.942.442     205.560.000
     25.000.000   -150.000.000      187.942.442      55.560.000     243.502.442
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.001.786
                                      1.001.786                       1.001.786
          38      TRANSFERURI                     4.714.900.424     691.880.700
 -2.388.184.150   -226.698.800    2.326.716.274     465.181.900   2.791.898.174
          40      Transferuri neconsolidabile     4.714.900.424     691.880.700
 -2.388.184.150   -226.698.800    2.326.716.274     465.181.900   2.791.898.174
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.272.670
      4.000.000                       9.272.670                       9.272.670
          40 20    Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          52.367.892
      2.400.000                      54.767.892                      54.767.892
          40 21    Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        992.125.094
   -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094
          40 26    Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                     2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
          40 48    Meteorologie si hidrologie        95.431.860     690.453.200
     31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260
          40 49    Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si ingheturilor         391.500
                                        391.500                         391.500
          40 51    Cooperare economica
                   internationala                    40.000.000
    -40.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    62.981.300       1.427.500
                                     62.981.300       1.427.500      64.408.800
          40 62    Stimularea exporturilor          800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
          40 81    Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          40 86    Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL               114.274.534
        350.000                     114.624.534                     114.624.534
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             137.730.910
    -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420
          85     Rambursari de credite
                 externe si plati de dobanzi
                 si comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             137.730.910
    -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           64.020.806
    -12.004.675                      52.016.131                      52.016.131
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        73.710.104
    -21.024.815                      52.685.289                      52.685.289
      01         Administratie centrala           1.273.764.219     206.987.500
   -137.756.481   -150.000.000    1.136.007.738      56.987.500   1.192.995.238
      02         Rezerve materiale nationale si
                 de mobilizare                      303.627.633
     24.610.884                     328.238.517                     328.238.517
      03         Prevenirea si combaterea
                 inundatiilor si ingheturilor         1.368.717
                                      1.368.717                       1.368.717
      04         Meteorologie si hidrologie         209.380.620     690.453.200
      3.695.160   -226.698.800      213.075.780     463.754.400     676.830.180
      05         Stimularea productiei de
                 export si a exportului             800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
      06         Actiuni de cooperare economica
                 internationala                      40.000.000
    -40.000.000
      07         Stimularea intreprinderilor
                 mici si mijlocii                    50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
      10         Sistemul national antigrindina      40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
      13         Promovarea si dezvoltarea
                 turismului                         166.001.786
                                    166.001.786                     166.001.786
      18         Fondul national de preaderare    2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
      50         Alte cheltuieli pentru actiuni
                 economice                          147.642.442
                                    147.642.442                     147.642.442
 7100           Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      4.298.338.927     697.476.500
    106.421.600   -150.396.500    4.404.760.527     547.080.000   4.951.840.527
          01    CHELTUIELI CURENTE                3.636.080.385     340.581.294
    115.736.500      6.561.045    3.751.816.885     347.142.339   4.098.959.224
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            757.380.259       1.311.373
      5.600.000         25.190      762.980.259       1.336.563     764.316.822
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          895.107.388      25.219.921
      6.455.000        485.855      901.562.388      25.705.776     927.268.164
          34      SUBVENTII                          82.458.566
        400.000                      82.858.566                       82.858.566
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                10.558.566
        400.000                      10.958.566                      10.958.566
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                        71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
          38      TRANSFERURI                     1.901.134.172     314.050.000
    103.281.500      6.050.000    2.004.415.672     320.100.000   2.324.515.672
          39      Transferuri consolidabile           1.299.850
                                      1.299.850                       1.299.850
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.299.850
                                      1.299.850                       1.299.850
          40      Transferuri neconsolidabile     1.899.834.322     314.050.000
    103.281.500      6.050.000    2.003.115.822     320.100.000   2.323.215.822
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          51.549.894
                                     51.549.894                      51.549.894
          40 16    Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             533.496.801
                                    533.496.801                     533.496.801
          40 17    Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         292.394.000
                                    292.394.000                     292.394.000
          40 27    Transferuri aferente Fondului
                   Roman de Dezvoltare Sociala       66.521.500     314.050.000
      1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000
          40 28    Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           394.200.000
    102.000.000                     496.200.000                     496.200.000
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                              3.000.000
      5.000.000                       8.000.000                       8.000.000
          40 35    Finantarea partidelor
                   politice                          58.000.000
                                     58.000.000                      58.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   344.000.000
                                    344.000.000                     344.000.000
          40 59    Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        81.672.127
                                     81.672.127                      81.672.127
          40 80    Alte transferuri                  60.000.000
     -5.000.000                      55.000.000                      55.000.000
          70    CHELTUIELI DE CAPITAL               589.798.642     356.895.206
   -156.957.545                     589.798.642     199.937.661     789.736.303
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              72.459.900
     -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              72.459.900
     -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           22.211.900
     -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        50.248.000
     -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000
 7101           CERCETARE STIINTIFICA             2.680.889.587
     18.000.000                   2.698.889.587                   2.698.889.587
          01     CHELTUIELI CURENTE               2.537.663.996
     18.000.000                   2.555.663.996                   2.555.663.996
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            392.211.333
     13.600.000                     405.811.333                     405.811.333
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          781.669.219
      4.000.000                     785.669.219                     785.669.219
          34      SUBVENTII                          10.558.566
        400.000                      10.958.566                      10.958.566
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                10.558.566
        400.000                      10.958.566                      10.958.566
          38      TRANSFERURI                     1.353.224.878
                                  1.353.224.878                   1.353.224.878
          39      Transferuri consolidabile             112.056
                                        112.056                         112.056
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          112.056
                                        112.056                         112.056
          40      Transferuri neconsolidabile     1.353.112.822
                                  1.353.112.822                   1.353.112.822
          40 11   Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           51.549.894
                                     51.549.894                      51.549.894
          40 16    Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             533.496.801
                                    533.496.801                     533.496.801
          40 17    Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         292.394.000
                                    292.394.000                     292.394.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   344.000.000
                                    344.000.000                     344.000.000
          40 59    Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        81.672.127
                                     81.672.127                      81.672.127
          40 80    Alte transferuri                  50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              143.225.591
                                    143.225.591                     143.225.591
      01           Administratie centrala            84.729.000
                                     84.729.000                      84.729.000
      02           Cercetare fundamentala           346.819.749
        600.000                     347.419.749                     347.419.749
      03           Cercetare aplicativa si
                   experimentala                 2.004.986.364
     17.000.000                   2.021.986.364                   2.021.986.364
      50           Alte institutii si actiuni
                   pentru cercetare stiintifica    244.354.474
        400.000                     244.754.474                     244.754.474
 7201           ALTE ACTIUNI                      1.617.449.340     697.476.500
     88.421.600  -150.396.500     1.705.870.940     547.080.000   2.252.950.940
          01     CHELTUIELI CURENTE               1.098.416.389     340.581.294
     97.736.500     6.561.045     1.196.152.889     347.142.339   1.543.295.228
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            365.168.926       1.311.373
     -8.000.000        25.190       357.168.926       1.336.563     358.505.489
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          113.438.169      25.219.921
      2.455.000       485.855       115.893.169      25.705.776     141.598.945
          34      SUBVENTII                          71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                        71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
          38      TRANSFERURI                       547.909.294     314.050.000
    103.281.500      6.050.000      651.190.794     320.100.000     971.290.794
          39      Transferuri consolidabile           1.187.794
                                      1.187.794                       1.187.794
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.187.794
                                      1.187.794                       1.187.794
          40      Transferuri neconsolidabile       546.721.500     314.050.000
    103.281.500      6.050.000      650.003.000     320.100.000     970.103.000
          40 27    Transferuri aferente
                   Fondului Roman de
                   Dezvoltare Sociala                66.521.500     314.050.000
      1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000
          40 28    Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare
                   si extrajudiciare derivate
                   din actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor legale    394.200.000
    102.000.000                     496.200.000                     496.200.000
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul
                   procesului penal                  3.000.000
      5.000.000                      8.000.000                        8.000.000
          40 35    Finantarea partidelor
                   politice                         58.000.000
                                    58.000.000                       58.000.000
          40 80    Alte transferuri                 10.000.000
     -5.000.000                      5.000.000                        5.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL             446.573.051      356.895.206
                  -156.957.545     446.573.051     199.937.661      646.510.712
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                            72.459.900
     -9.314.900                     63.145.000                       63.145.000
          85      Rambursari de credite
                  externe si plati de dobanzi
                  si comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            72.459.900
     -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           22.211.900
     -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        50.248.000
     -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000
      01         Administratie centrala vamala
                 si unitati teritoriale             276.145.751
                                    276.145.751                     276.145.751
      05         Sistemul national de
                 decoratii                           25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
      06         Cheltuieli pentru aplicarea
                 tratatelor internationale            4.000.000
                                      4.000.000                       4.000.000
      07         Protectie civila                   147.063.251
     -7.000.000                     140.063.251                     140.063.251
      08         Executarea silita a
                 creantelor bugetare                 15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
      10         Despagubiri civile, precum si
                 cheltuieli judiciare si
                 extrajudiciare derivate din
                 actiuni in reprezentarea
                 intereselor statului,
                 potrivit dispozitiilor legale     394.200.000
    102.000.000                     496.200.000                     496.200.000
      11         Onorarii pentru expertizele
                 contabile dispuse in cadrul
                 procesului penal                     3.000.000
      5.000.000                       8.000.000                       8.000.000
      12         Dezvoltarea si modernizarea
                 punctelor de control pentru
                 trecerea frontierei, precum
                 si a celorlalte unitati vamale     490.890.900     369.151.500
     -9.818.900   -156.721.500      481.072.000     212.430.000     693.502.000
      18         Masuri active pentru
                 combaterea somajului                                14.275.000
      1.455.000        275.000        1.455.000      14.550.000      16.005.000
      19         Zboruri speciale                    71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
      20         Fondul Roman de Dezvoltare
                 Sociala                             92.787.500     314.050.000
      1.785.500      6.050.000       94.573.000     320.100.000     414.673.000
      50         Alte cheltuieli                     97.461.938
     -5.000.000                      92.461.938                      92.461.938
 7501           CHELTUIELI DIN FONDURI
                LA DISPOZITIA GUVERNULUI            330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          01     CHELTUIELI CURENTE                 330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          38      TRANSFERURI                       330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          40       Transferuri neconsolidabile      330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          40 80    Alte transferuri                 330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
      01         Cheltuieli din fondul de
                 interventie                        304.035.000
                                    304.035.000                     304.035.000
      02         Cheltuieli din fondul pentru
                 relatiile cu Republica Moldova      26.400.000
                                     26.400.000                      26.400.000
 8500           Partea a XI-a - TRANSFERURI       3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
 8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT   3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
      03         Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru investitii finantate
                 partial din imprumuturi
                 externe                          1.500.000.000
                                  1.500.000.000                   1.500.000.000
      04         Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul
                 asigurarilor sociale de stat     1.500.000.000
  1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000
 8600           Partea a XII-a - IMPRUMUTURI
                ACORDATE                            262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
 8601           IMPRUMUTURI                         262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          79     IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          80 02    Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale              210.219.000
   -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000
          80 05    Imprumuturi acordate
                   persoanelor care beneficiaza
                   de statutul de refugiat si
                   sunt lipsite de mijloace de
                   existenta                          1.760.880
                                      1.760.880                      1.760.880
          80 13     Microcredite acordate
                    persoanelor fizice care
                    desfasoara activitati pe
                    cont propriu, aducatoare
                    de venituri, in vederea
                    intretinerii materiale           50.481.920
                                     50.481.920                      50.481.920
      02         Imprumuturi pentru finalizarea
                 unor obiective aprobate prin
                 conventii bilaterale si
                 acorduri interguvernamentale       210.219.000
   -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000
      05         Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                            1.760.880
                                      1.760.880                       1.760.880
      11         Microcredite acordate
                 persoanelor fizice care
                 desfasoara activitati pe
                 cont propriu, aducatoare de
                 venituri, in vederea
                 intretinerii materiale              50.481.920
                                     50.481.920                      50.481.920
 8800           Partea a XIII-a - PLATI DE
                DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI       50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
 8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
      01         Dobanzi aferente datoriei
                 publice interne                 31.201.000.000
 -3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000
      02         Dobanzi aferente datoriei
                 publice externe                  3.100.800.000
    454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000
      03         Cheltuieli ocazionate de
                 emisiunea si plasarea
                 titlurilor de stat si de riscul
                 garantiilor date de stat, in
                 conditiile legii                 7.803.900.000
     68.120.000                   7.872.020.000                   7.872.020.000
      04         Diferente de curs aferente
                 datoriei publice externe         2.597.100.000
    113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000
      05         Diferente de curs aferente
                 datoriei publice interne         1.716.000.000
                                  1.716.000.000                   1.716.000.000
      06         Rambursari de credite externe
                 pentru importul de combustibili  3.969.900.000
     45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000
      07         Dobanzi si comisioane aferente
                 creditului extern pentru
                 importul de combustibili           228.400.000
      4.400.000                     232.800.000                     232.800.000
 9500           Partea a XV-a - FONDURI DE
                REZERVA                             905.454.094
                                    905.454.094                     905.454.094
 9501           FONDURI DE REZERVA                  905.454.094
                                    905.454.094                     905.454.094
      01         Fond de rezerva bugetara la
                 dispozitia Guvernului              664.554.094
                                    664.554.094                     664.554.094
      02         Fond de interventie la
                 dispozitia Guvernului              150.900.000
                                    150.900.000                     150.900.000
      03         Fond la dispozitia Guvernului
                 Romaniei pentru relatiile cu
                 Republica Moldova                   90.000.000
                                     90.000.000                      90.000.000
 9901           DEFICIT                         -41.305.800.000 -21.407.749.906
 -3.031.558.386   -675.738.573  -44.337.358.386 -22.083.488.479 -66.420.846.865
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                 - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                    Program       Intrari de   :
   I  II III IV                                    actualizat       credite    :
                                                  buget de stat     externe    :
_______________________________________________________________________________:
        A                    B                        1                2       :
:==============================================================================:
:         Influente                Program        Intrari de
:____________________________     rectificat    credite externe       Total
:Buget de stat   Intrari de      buget de stat
:                 credite
:                 externe
:_______________________________________________________________________________
:     3              4            5 = 1 + 3        6 = 2 + 4        7 = 5 + 6
:_______________________________________________________________________________
 5001            II. CHELTUIELI - TOTAL         194.352.603.200  21.407.749.906
   -464.642.114    675.738.573  193.887.961.086  22.083.488.479 215.971.449.565
          01    CHELTUIELI CURENTE              166.546.919.705  10.549.086.689
   -433.319.089    104.221.462  166.113.600.616  10.653.308.151 176.766.908.767
          02     CHELTUIELI DE PERSONAL          28.428.207.203      23.407.140
     61.119.243    -18.510.970   28.489.326.446       4.896.170  28.494.222.616
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                       17.954.270.877     469.683.778
  1.581.768.887   -146.148.199   19.536.039.764     323.535.579  19.859.575.343
          34      SUBVENTII                       9.035.958.423     205.560.000
    889.319.734   -150.000.000    9.925.278.157      55.560.000   9.980.838.157
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             4.763.929.610     205.560.000
    384.799.734   -150.000.000    5.148.729.344      55.560.000   5.204.289.344
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                     2.745.027.027
    104.500.000                   2.849.527.027                   2.849.527.027
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                          1.527.001.786
    400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786
          36      PRIME                             693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          38      TRANSFERURI                    58.912.929.108   9.850.435.771
   -351.686.953    418.880.631   58.561.242.155  10.269.316.402  68.830.558.557
          39      Transferuri consolidabile       7.851.972.214
  1.363.000.000                   9.214.972.214                   9.214.972.214
          39 03    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.500.000.000
                                  1.500.000.000                   1.500.000.000
          39 04    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat   1.500.000.000
  1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000
          39 07    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                      1.712.200.000
                                  1.712.200.000                   1.712.200.000
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      204.448.410
     -8.500.000                     195.948.410                     195.948.410
          39 11    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                        121.468.804
                                    121.468.804                     121.468.804
          39 14    Program privind pietruirea
                   drumurilor comunale si
                   alimentarea cu apa a satelor     400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
          39 15    Transferuri pentru
                   sustinerea sistemului de
                   protectie a persoanelor cu
                   handicap                       1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
          39 16    Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              291.300.000
    -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000
          39 19    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru constructii de
                   locuinte                         385.000.000
                                    385.000.000                     385.000.000
          39 20    Transferuri de la bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru finantarea elaborarii
                   si/sau actualizarii
                   planurilor urbanistice
                   generale si a regulamentelor
                   locale de urbanism                 9.000.000
                                      9.000.000                       9.000.000
          39 24    Transferuri catre bugetele
                   locale pentru aeroporturi de
                   interes local                     29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          40       Transferuri neconsolidabile   51.060.956.894   9.850.435.771
 -1.714.686.953    418.880.631   49.346.269.941  10.269.316.402  59.615.586.343
          40 01    Locuinte                         500.000.000
                                    500.000.000                     500.000.000
          40 02    Burse                            965.995.030
        950.000                     966.945.030                     966.945.030
          40 03    Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
          40 04    Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      8.625.885.058
    690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058
          40 08    Ajutoare sociale                  40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
          40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                     158.855.807
     35.500.000                     194.355.807                     194.355.807
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         633.120.933
     11.366.429                     644.487.362                     644.487.362
          40 13    Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                   3.000
                                          3.000                           3.000
          40 15    Plati compensatorii              568.443.527
                                    568.443.527                     568.443.527
          40 16    Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             533.496.801
                                    533.496.801                     533.496.801
          40 17    Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         292.394.000
                                    292.394.000                     292.394.000
          40 19    Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii             1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
          40 20    Cofinantarea contributiei
                   financiare a Comunitatii
                   Europene                          52.367.892
      2.400.000                      54.767.892                      54.767.892
          40 21    Plati efectuate in cadrul
                   programelor de dezvoltare        992.125.094
   -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094
          40 22    Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        450.000.000     464.223.000
    -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500
          40 23    Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           601.875.000
                                    601.875.000                     601.875.000
          40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             4.055.000.000
                                  4.055.000.000                   4.055.000.000
          40 26    Transferuri aferente
                   Fondului national de
                   preaderare                     2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
          40 27    Transferuri aferente
                   Fondului Roman de Dezvoltare
                   Sociala                           66.521.500     314.050.000
      1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000
          40 28    Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           394.374.540
    102.000.000                     496.374.540                     496.374.540
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                              3.220.000
      5.000.000                       8.220.000                       8.220.000
          40 32    Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale,
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             94.000.000
                                     94.000.000                      94.000.000
          40 33    Proiecte de comunicare,
                   informare publica si
                   promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                            27.254.997
                                     27.254.997                      27.254.997
          40 34    Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni
                   si a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora        7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          40 35    Finantarea partidelor
                   politice                          58.000.000
                                     58.000.000                      58.000.000
          40 36    Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 37    Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul
                   Campaniei europene pentru
                   combaterea rasismului,
                   xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                         800.000
                                        800.000                         800.000
          40 38    Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
          40 39    Comenzi de stat pentru
                   carti si publicatii               24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 40    Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                     12.900.000                      12.900.000
          40 41    Asociatii si fundatii             36.900.000
     -6.500.000                      30.400.000                      30.400.000
          40 42    Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
          40 43    Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               63.000.000
                                     63.000.000                      63.000.000
          40 44    Programe pentru sanatate       1.120.686.959
                                  1.120.686.959                   1.120.686.959
          40 45    Programe pentru tineret           23.154.000
                                     23.154.000                      23.154.000
          40 46    Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     41.270.000
                                     41.270.000                      41.270.000
          40 47    Cadastru imobiliar                35.000.000
                                     35.000.000                      35.000.000
          40 48    Meteorologie si hidrologie        95.431.860     690.453.200
     31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260
          40 49    Prevenirea si combaterea
                   inundatiilor si ingheturilor         391.500
                                        391.500                         391.500
          40 50    Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            40.000.000
     10.000.000                      50.000.000                      50.000.000
          40 51    Cooperare economica
                   internationala                   185.646.000
    -40.000.000                     145.646.000                     145.646.000
          40 53    Sprijinirea producatorilor
                   agricoli pentru terenuri
                   agricole cultivate             5.000.000.000
    601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000
          40 54    Cabaline din patrimoniul
                   genetic national                  25.400.000
                                     25.400.000                      25.400.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 4.829.727.354   8.144.601.250
 -1.048.588.682    887.059.750    3.781.138.672   9.031.661.000  12.812.799.672
          40 56    Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                      1.000.000.000
                                  1.000.000.000                   1.000.000.000

          40 57    Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        3.600.000.000
    200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000
          40 58    Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 59    Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        81.672.127
                                     81.672.127                      81.672.127
          40 60    Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      821.212.471
    124.237.950                     945.450.421                     945.450.421
          40 61    Sustinerea cultelor              130.000.000
                                    130.000.000                     130.000.000
          40 62    Stimularea exporturilor          800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
          40 64    Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 66    Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             606.786.062
    113.700.000                     720.486.062                     720.486.062
          40 68    Programe de protectie
                   sociala si integrare
                   socioprofesionala a
                   persoanelor cu handicap           25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
          40 70    Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului             60.000.000     237.108.321
                   -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502
          40 75    Contributia statului care se
                   aloca Patriarhiei Romane,
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                        21.204.000
                                     21.204.000                      21.204.000
          40 79    Transferuri pentru
                   aparatura medicala de mare
                   performanta                        5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
          40 80    Alte transferuri                 583.679.783
     -3.150.000                     580.529.783                     580.529.783
          40 81    Fond de garantare a
                   imprumuturilor pentru
                   intreprinderi mici si
                   mijlocii                          50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                   123.750.000
        900.000                     124.650.000                     124.650.000
          40 83    Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           2.683.568
                                      2.683.568                       2.683.568
          40 84    Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul Revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 85    Transferuri pentru
                   transportul de calatori cu
                   metroul                          565.000.000
                                    565.000.000                     565.000.000
          40 86    Programul de realizare a
                   sistemului national
                   antigrindina                      40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 87    Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                        100.000                         100.000
          40 88    Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          2.176.943
                                      2.176.943                       2.176.943
          40 89    Transferuri pentru
                   sprijinirea proprietarilor
                   de paduri                         28.000.000
    -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000
          40 91    Renta viagera                     21.990.000
      1.200.000                      23.190.000                      23.190.000
          49      DOBANZI                        50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
          50 01    Dobanzi aferente datoriei
                   publice interne               31.201.000.000
 -3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000
          50 02    Dobanzi aferente datoriei
                   publice externe                3.100.800.000
    454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000
          50 03    Cheltuieli ocazionate de
                   emisiunea si plasarea
                   titlurilor de stat si de
                   riscurile garantiilor date
                   de stat in conditiile legii    7.803.900.000
     68.120.000                   7.872.020.000                   7.872.020.000
          50 04    Diferente de curs aferente
                   datoriei publice externe       2.597.100.000
    113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000
          50 05    Diferente de curs aferente
                   datoriei publice interne       1.716.000.000
                                  1.716.000.000                   1.716.000.000
          50 06    Rambursari de credite
                   externe pentru importul de
                   combustibili                   3.969.900.000
     45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000
          50 07    Dobanzi si comisioane
                   aferente creditului extern
                   pentru importul de
                   combustibili                     228.400.000
      4.400.000                     232.800.000                     232.800.000
          60      REZERVE                           905.454.094
                                    905.454.094                     905.454.094
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL           11.670.100.204  10.858.663.217
     45.510.828    571.517.111   11.715.611.032  11.430.180.328  23.145.791.360
          79     IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          80 02    Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale              210.219.000
   -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000
          80 05    Imprumuturi acordate
                   persoanelor care beneficiaza
                   de statutul de refugiat si
                   sunt lipsite de mijloace de
                   existenta                         1.760.880
                                      1.760.880                       1.760.880
          80 13    Microcredite acordate
                   persoanelor fizice care
                   desfasoara activitati pe
                   cont propriu, aducatoare de
                   venituri, in vederea
                   intretinerii materiale            50.481.920
                                     50.481.920                      50.481.920
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                         15.873.121.491
     58.166.147                  15.931.287.638                  15.931.287.638
          85       Rambursari de credite
                   externe si plati de dobanzi
                   si comisioane la creditele
                   externe contractate de
                   ordonatorii de credite        15.873.121.491
     58.166.147                  15.931.287.638                  15.931.287.638
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                       10.432.354.510
    175.226.013                  10.607.580.523                  10.607.580.523
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     5.440.766.981
   -117.059.866                   5.323.707.115                   5.323.707.115
 5101           AUTORITATI PUBLICE               12.022.813.855     362.585.001
     20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485
          01     CHELTUIELI CURENTE              10.267.611.396     305.857.578
     -7.746.745      6.359.232   10.259.864.651     312.216.810  10.572.081.461
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          7.244.477.673         285.500
   -169.747.747          5.500    7.074.729.926         291.000   7.075.020.926
          10      Cheltuieli cu salariile         4.927.575.097
    -77.278.188                   4.850.296.909                   4.850.296.909
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                 1.143.595.310
    -39.395.907                   1.104.199.403                   1.104.199.403
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         229.728.042
     -4.410.626                     225.317.416                     225.317.416
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                       618.047.968         285.500
    -43.082.000          5.500      574.965.968         291.000     575.256.968
          13 01   - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              376.540.348        200.000
      3.813.280          5.500      380.353.628          205.500    380.559.128
          13 02   - deplasari in strainatate         241.507.620         85.500
    -46.895.280                     194.612.340           85.500    194.697.840
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      325.531.256
     -5.581.026                     319.950.230                     319.950.230
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        2.349.350.173      25.096.878
    181.544.806      1.066.932    2.530.894.979      26.163.810   2.557.058.789
          21      Drepturi cu caracter social        11.431.574
      1.500.000                      12.931.574                      12.931.574
          22      Hrana                               4.303.875
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                            4.000.000
      5.000.000                       9.000.000                       9.000.000
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                     995.552.690       7.505.700
    110.683.000        308.632    1.106.235.690       7.814.332   1.114.050.022
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        301.646.307         157.000
     19.133.000                     320.779.307         157.000     320.936.307
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         66.936.917          61.878
      5.765.000                      72.701.917          61.878      72.763.795
          27      Reparatii curente                 155.035.681       1.770.100
     14.864.903        100.000      169.900.584       1.870.100     171.770.684
          28      Reparatii capitale                406.929.105       5.595.800
    -41.444.563        200.000      365.484.542       5.795.800     371.280.342
          29      Carti si publicatii                33.296.610
      5.005.466                      38.302.076                      38.302.076
          30      Alte cheltuieli                   361.917.414      10.006.400
     61.038.000        458.300      422.955.414      10.464.700     433.420.114
          32      Fondul Presedintelui                4.300.000
                                      4.300.000                       4.300.000
          33      Fondul primului-ministru            4.000.000
                                      4.000.000                       4.000.000
          34      SUBVENTII                          29.632.490
        367.000                      29.999.490                      29.999.490
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                29.632.490
        367.000                      29.999.490                      29.999.490
          38      TRANSFERURI                       644.151.060     280.475.200
    -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256
          40      Transferuri neconsolidabile       644.151.060     280.475.200
    -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale         493.166.617
      7.199.980                     500.366.597                     500.366.597
          40 41    Asociatii si fundatii                400.000
                                        400.000                         400.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   143.584.443     280.475.200
    -27.110.784      5.286.800      116.473.659     285.762.000     402.235.659
          40 80    Alte transferuri                   7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.243.896.322      56.727.423
     22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050
          72      Investitii ale institutiilor
                  publice                         1.243.896.322      56.727.423
     22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050
          84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                             511.306.137
      5.578.837                     516.884.974                     516.884.974
          85    Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                             511.306.137
      5.578.837                     516.884.974                     516.884.974
          85 01   Rambursari de credite externe     414.967.885
     -8.992.115                     405.975.770                     405.975.770
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                         96.338.252
     14.570.952                     110.909.204                     110.909.204
 5401           APARARE NATIONALA                17.748.817.688   3.177.973.800
      5.551.139     64.697.400   17.754.368.827   3.242.671.200  20.997.040.027
          01     CHELTUIELI CURENTE              11.888.804.585
      5.551.139                  11.894.355.724                  11.894.355.724
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          7.179.388.616
                                  7.179.388.616                   7.179.388.616
          10      Cheltuieli cu salariile         5.804.330.622
                                  5.804.330.622                   5.804.330.622
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   580.771.277
                                    580.771.277                     580.771.277
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         109.469.277
                                    109.469.277                     109.469.277
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                       285.000.000
                                    285.000.000                     285.000.000
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara            110.000.000
                                    110.000.000                     110.000.000
          13 02    - deplasari in strainatate       175.000.000
                                    175.000.000                     175.000.000
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                         399.817.440
                                    399.817.440                     399.817.440
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        3.880.310.799
     10.051.139                   3.890.361.938                   3.890.361.938
          21       Drepturi cu caracter social      643.995.021
                                    643.995.021                     643.995.021
          22       Hrana                          1.793.171.115
     10.051.139                   1.803.222.254                   1.803.222.254
          23       Medicamente si materiale
                   sanitare                          14.615.000
                                     14.615.000                      14.615.000
          24       Cheltuieli pentru
                   intretinere si gospodarie        500.181.559
                                    500.181.559                     500.181.559
          25       Materiale si prestari de
                   servicii cu caracter
                   functional                       709.279.116
                                    709.279.116                     709.279.116
          26       Obiecte de inventar de mica
                   valoare sau scurta durata si
                   echipament                        87.912.343
                                     87.912.343                      87.912.343
          27       Reparatii curente                 63.867.852
                                     63.867.852                      63.867.852
          28       Reparatii capitale                27.227.250
                                     27.227.250                      27.227.250
          29       Carti si publicatii                2.609.950
                                      2.609.950                       2.609.950
          30       Alte cheltuieli                   37.451.593
                                     37.451.593                      37.451.593
          38       TRANSFERURI                      829.105.170
     -4.500.000                     824.605.170                     824.605.170
          39       Transferuri consolidabile         95.023.488
     -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488
          39 10     Transferuri din bugetul de
                    stat catre bugetul fondului
                    de asigurari sociale de
                    sanatate reprezentand
                    contributia datorata de
                    persoanele care satisfac
                    serviciul militar in termen      95.023.488
     -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488
          40       Transferuri neconsolidabile      734.081.682
                                    734.081.682                     734.081.682
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale          4.376.971
                                      4.376.971                       4.376.971
          40 15     Plati compensatorii             568.443.527
                                    568.443.527                     568.443.527
          40 60     Transferuri pentru actiuni
                    de sanatate                     161.261.184
                                    161.261.184                     161.261.184
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              577.349.503   3.177.973.800
                    64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703
          72        Investitii ale
                    institutiilor publice           577.349.503   3.177.973.800
                    64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          5.282.663.600
                                  5.282.663.600                   5.282.663.600
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite          5.282.663.600
                                  5.282.663.600                   5.282.663.600
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                        4.211.751.249
                                  4.211.751.249                   4.211.751.249
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     1.070.912.351
                                  1.070.912.351                   1.070.912.351
 5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                NATIONALA                        19.346.168.928   2.009.126.600
    970.750.509   -834.640.131   20.316.919.437   1.174.486.469  21.491.405.906
          01      CHELTUIELI CURENTE             17.177.454.636
  1.118.650.509                  18.296.105.145                  18.296.105.145
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          9.241.332.581
     18.824.259                   9.260.156.840                   9.260.156.840
          10      Cheltuieli cu salariile         7.083.456.520
     28.422.164                   7.111.878.684                   7.111.878.684
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   258.916.854
         60.000                     258.976.854                     258.976.854
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          39.602.266
         30.000                      39.632.266                      39.632.266
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                       125.783.712
      7.106.055                     132.889.767                     132.889.767
          13 01   - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              93.619.007
        650.000                      94.269.007                      94.269.007
          13 02   - deplasari in strainatate         32.164.705
      6.456.055                      38.620.760                      38.620.760
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate     393.255.009
      1.206.040                     394.461.049                     394.461.049
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        5.475.694.965
    981.826.250                   6.457.521.215                   6.457.521.215
          21      Drepturi cu caracter social       268.450.232
     89.287.000                     357.737.232                     357.737.232
          22      Hrana                           2.127.004.776
    673.879.751                   2.800.884.527                   2.800.884.527
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                           35.129.196
        144.845                      35.274.041                      35.274.041
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                     477.786.116
      5.660.022                     483.446.138                     483.446.138
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        353.003.759
      1.535.000                     354.538.759                     354.538.759
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                        875.947.770
      7.269.632                     883.217.402                     883.217.402
          27      Reparatii curente                  56.266.991
                                     56.266.991                      56.266.991
          28      Reparatii capitale                 51.087.613
                                     51.087.613                      51.087.613
          29      Carti si publicatii                 2.811.614
                                      2.811.614                       2.811.614
          30      Alte cheltuieli                   208.303.903
         50.000                     208.353.903                     208.353.903
          34      SUBVENTII                       2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             2.142.165.700
                                  2.142.165.700                   2.142.165.700
          38      TRANSFERURI                       318.261.390
    118.000.000                     436.261.390                     436.261.390
          39      Transferuri consolidabile         222.807.768
                                    222.807.768                     222.807.768
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen      101.338.964
                                    101.338.964                     101.338.964
          39 11    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa o
                   pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                        121.468.804
                                    121.468.804                     121.468.804
          40      Transferuri neconsolidabile        95.453.622
    118.000.000                     213.453.622                     213.453.622
          40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                         100.000
                                        100.000                         100.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           4.538.695
                                      4.538.695                       4.538.695
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                               174.540
                                        174.540                         174.540
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                                220.000
                                        220.000                         220.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     3.474.100
                                      3.474.100                       3.474.100
          40 60    Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                       86.946.287
    118.000.000                     204.946.287                     204.946.287
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              575.187.472   2.009.126.600
     99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          575.187.472   2.009.126.600
     99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          1.593.526.820
   -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           1.593.526.820
   -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                          964.062.130
      1.405.250                     965.467.380                     965.467.380
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       629.464.690
   -248.305.250                     381.159.440                     381.159.440
 5701           INVATAMANT                       10.118.024.200   2.063.023.000
    201.066.019   -207.425.000   10.319.090.219   1.855.598.000  12.174.688.219
          01     CHELTUIELI CURENTE               8.432.849.567     759.721.667
    269.744.019   -108.750.000    8.702.593.586     650.971.667   9.353.565.253
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL          1.706.674.486      20.999.667
    -15.172.882    -18.557.500    1.691.501.604       2.442.167   1.693.943.771
          10      Cheltuieli cu salariile         1.290.502.543
    -29.070.350                   1.261.432.193                   1.261.432.193
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   241.103.795
       -614.563                     240.489.232                     240.489.232
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          48.151.913
       -274.280                      47.877.633                      47.877.633
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                        39.739.689      20.999.667
     15.070.000    -18.557.500       54.809.689       2.442.167      57.251.856
          13 01   - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              29.592.861
     15.070.000                      44.662.861                      44.662.861
          13 02   - deplasari in strainatate         10.146.828
     20.999.667    -18.557.500       10.146.828       2.442.167      12.588.995
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      87.176.546
       -283.689                      86.892.857                      86.892.857
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        1.213.471.500     310.472.000
     62.916.901   -102.192.500    1.276.388.401     208.279.500   1.484.667.901
          21      Drepturi cu caracter social       375.868.670
     10.140.000                     386.008.670                     386.008.670
          22      Hrana                             213.668.710
      4.046.901                     217.715.611                     217.715.611
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                            2.501.497
        427.000                       2.928.497                       2.928.497
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                     127.831.330
      6.894.000                     134.725.330                     134.725.330
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         17.667.765      15.000.000
        976.000                      18.643.765      15.000.000      33.643.765
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         44.911.334
                                     44.911.334                      44.911.334
          27      Reparatii curente                  27.231.485
                                     27.231.485                      27.231.485
          28      Reparatii capitale                118.800.956
     29.433.000                     148.233.956                     148.233.956
          29      Carti si publicatii                 7.229.549
      6.000.000                      13.229.549                      13.229.549
          30      Alte cheltuieli                    49.360.204     295.472.000
      5.000.000   -102.192.500       54.360.204     193.279.500     247.639.704
          31      Manuale                           228.400.000
                                    228.400.000                     228.400.000
          34      SUBVENTII                         600.000.000
     14.500.000                     614.500.000                     614.500.000
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               600.000.000
     14.500.000                     614.500.000                     614.500.000
          38      TRANSFERURI                     4.912.703.581     428.250.000
    207.500.000     12.000.000    5.120.203.581     440.250.000   5.560.453.581
          39      Transferuri consolidabile           6.723.360
     -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        6.723.360
     -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360
          40      Transferuri neconsolidabile     4.905.980.221     428.250.000
    211.500.000     12.000.000    5.117.480.221     440.250.000   5.557.730.221
          40 02    Burse                            941.995.030
        950.000                     942.945.030                     942.945.030
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   356.148.750     428.250.000
      7.000.000     12.000.000      363.148.750     440.250.000     803.398.750
          40 57    Transferuri pentru
                   finantarea de baza a
                   invatamantului superior        3.600.000.000
    200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000
          40 58    Transferuri pentru
                   constituirea fondului de
                   garantare a creditelor
                   bancare acordate studentilor       3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 66    Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                               2.996.658
      1.700.000                       4.696.658                       4.696.658
          40 80    Alte transferuri                   1.839.783
      1.850.000                       3.689.783                       3.689.783
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.385.399.633   1.303.301.333
                   -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                        1.385.399.633   1.303.301.333
                   -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                            299.775.000
    -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             299.775.000
    -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000
          85 01   Rambursari de credite externe      60.811.500
      5.200.000                      66.011.500                      66.011.500
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                        238.963.500
    -73.878.000                     165.085.500                     165.085.500
 5801           SANATATE                          7.042.441.131   1.162.121.755
    217.256.212  1.814.808.245    7.259.697.343   2.976.930.000  10.236.627.343
          01     CHELTUIELI CURENTE               3.579.482.799
    111.646.912                   3.691.129.711                   3.691.129.711
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            802.178.058
    101.437.680                     903.615.738                     903.615.738
          10      Cheltuieli cu salariile           583.432.639
     75.861.945                     659.294.584                     659.294.584
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   143.080.446
     16.528.302                     159.608.748                     159.608.748
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          29.057.084
      3.728.097                      32.785.181                      32.785.181
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                         5.773.966
                                      5.773.966                       5.773.966
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              4.928.265
                                      4.928.265                       4.928.265
          13 02    - deplasari in strainatate           845.701
                                        845.701                         845.701
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      40.833.923
      5.319.336                      46.153.259                      46.153.259
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        1.048.437.092
     -5.719.338                   1.042.717.754                   1.042.717.754
          21      Drepturi cu caracter social           622.872
        400.000                       1.022.872                       1.022.872
          22      Hrana                             119.730.909
      1.446.912                     121.177.821                     121.177.821
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                          202.634.982
        -50.000                     202.584.982                     202.584.982
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                     143.663.085
     -1.937.000                     141.726.085                     141.726.085
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        380.763.026
     -4.128.300                     376.634.726                     376.634.726
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         38.139.469
       -200.000                      37.939.469                      37.939.469
          27      Reparatii curente                  74.200.297
       -600.000                      73.600.297                      73.600.297
          28      Reparatii capitale                  7.685.809
                                      7.685.809                       7.685.809
          29      Carti si publicatii                 1.929.939
       -250.791                       1.679.148                       1.679.148
          30      Alte cheltuieli                    79.066.704
       -400.159                      78.666.545                      78.666.545
          34      SUBVENTII                          12.500.000
      9.690.620                      22.190.620                      22.190.620
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                12.500.000
      9.690.620                      22.190.620                      22.190.620
          38      TRANSFERURI                     1.716.367.649
      6.237.950                   1.722.605.599                   1.722.605.599
          39      Transferuri consolidabile              17.928
                                         17.928                          17.928
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen           17.928
                                         17.928                          17.928
          40      Transferuri neconsolidabile     1.716.349.721
      6.237.950                   1.722.587.671                   1.722.587.671
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          12.874.553
                                     12.874.553                      12.874.553
          40 44    Programe pentru sanatate       1.120.686.959
                                  1.120.686.959                   1.120.686.959
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     4.783.209
                                      4.783.209                       4.783.209
          40 60    Transferuri pentru actiuni
                   de sanatate                      573.005.000
      6.237.950                     579.242.950                     579.242.950
          40 79    Transferuri pentru aparatura
                   medicala de mare performanta       5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              908.618.382   1.162.121.755
     12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          908.618.382   1.162.121.755
     12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          2.554.339.950
     93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite           2.554.339.950
     93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250
          85 01   Rambursari de credite externe   1.900.113.853
     -2.698.197                   1.897.415.656                   1.897.415.656
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                        654.226.097
     96.307.497                     750.533.594                     750.533.594
 5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
                PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
                DE TINERET                        3.413.505.370      71.375.000
    315.510.440    -42.275.000    3.729.015.810      29.100.000   3.758.115.810
          01     CHELTUIELI CURENTE               3.237.259.008      71.375.000
    347.900.440    -42.275.000    3.585.159.448      29.100.000   3.614.259.448
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            144.606.493
     19.417.000                     164.023.493                     164.023.493
          10      Cheltuieli cu salariile            89.539.147
     14.221.015                     103.760.162                     103.760.162
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    21.937.090
      3.489.743                      25.426.833                      25.426.833
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj           4.476.957
        710.601                       5.187.558                       5.187.558
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                        22.385.557
                                     22.385.557                      22.385.557
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              8.388.904
                                      8.388.904                       8.388.904
          13 02    - deplasari in strainatate        13.996.653
                                     13.996.653                      13.996.653
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate       6.267.742
        995.641                       7.263.383                       7.263.383
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          913.359.207      71.375.000
      9.106.440    -42.275.000      922.465.647      29.100.000     951.565.647
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      23.870.609
      3.000.000                      26.870.609                      26.870.609
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                        560.819.212
     69.285.440                     630.104.652                     630.104.652
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          1.530.976
        500.000                       2.030.976                       2.030.976
          27      Reparatii curente                   2.051.739
                                      2.051.739                       2.051.739
          28      Reparatii capitale                  1.319.835
                                      1.319.835                       1.319.835
          29      Carti si publicatii                 7.532.145
                                      7.532.145                       7.532.145
          30      Alte cheltuieli                   316.234.691      71.375.000
    -63.679.000    -42.275.000      252.555.691      29.100.000     281.655.691
          34      SUBVENTII                       1.094.388.287
    209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice             1.094.388.287
    209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287
          38      TRANSFERURI                     1.084.905.021
    109.500.000                   1.194.405.021                   1.194.405.021
          39      Transferuri consolidabile              44.820
                                         44.820                          44.820
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen           44.820
                                         44.820                          44.820
          40      Transferuri neconsolidabile     1.084.860.201
    109.500.000                   1.194.360.201                   1.194.360.201
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          24.348.000
                                     24.348.000                      24.348.000
          40 13    Diferenta de dobanzi
                   aferenta creditelor bancare
                   subventionata potrivit
                   dispozitiilor legale                   3.000
                                         3.000                            3.000
          40 32    Sprijinirea organizatiilor
                   cetatenilor apartinand
                   minoritatilor nationale
                   altele decat cele care
                   primesc subventii de la
                   bugetul de stat, potrivit
                   legii                             94.000.000
                                     94.000.000                      94.000.000
          40 33    Proiecte de comunicare,
                   informare publica si
                   promovarea imaginii si
                   intereselor romanesti peste
                   hotare                            27.254.997
                                     27.254.997                      27.254.997
          40 34    Sprijinirea activitatii
                   romanilor de pretutindeni si
                   a organizatiilor
                   reprezentative ale acestora        7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
          40 36    Finantarea actiunilor cu
                   caracter stiintific si
                   social-cultural                    2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 37    Finantarea unor programe si
                   proiecte in cadrul campaniei
                   europene pentru combaterea
                   rasismului, xenofobiei,
                   antisemitismului si
                   intolerantei                        800.000
                                        800.000                         800.000
          40 38    Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul victimelor
                   comunismului si al
                   rezistentei Sighet"                2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
          40 39    Comenzi de stat pentru carti
                   si publicatii                     24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 40    Sprijin financiar pentru
                   producerea si distribuirea
                   filmelor                          12.900.000
                                     12.900.000                      12.900.000
          40 45    Programe pentru tineret           23.154.000
                                     23.154.000                      23.154.000
          40 46    Sprijin financiar pentru
                   activitatea Comitetului
                   Olimpic Roman                     41.270.000
                                     41.270.000                      41.270.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                    52.536.800
     -2.500.000                      50.036.800                      50.036.800
          40 61    Sustinerea cultelor              130.000.000
                                    130.000.000                     130.000.000
          40 64    Fondul la dispozitia
                   primului-ministru pentru
                   sprijinirea comunitatilor
                   romanesti de pretutindeni          1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 66    Contributia statului la
                   salarizarea personalului de
                   cult                             603.789.404
    112.000.000                     715.789.404                     715.789.404
          40 75    Contributia statului, care
                   se aloca Patriarhiei Romane
                   pentru sprijinirea
                   asezamintelor Bisericii
                   Ortodoxe Romane din afara
                   granitelor                        21.204.000

                                     21.204.000                      21.204.000
          40 80    Alte transferuri                  14.500.000
                                     14.500.000                      14.500.000
          40 84    Finantarea Ansamblului
                   "Memorialul revolutiei -
                   Decembrie 1989" din
                   municipiul Timisoara               2.500.000
                                      2.500.000                       2.500.000
          40 87    Sume destinate finantarii
                   programelor sportive
                   realizate de structurile
                   sportive de drept privat             100.000
                                        100.000                         100.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              167.110.362
    -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362
          72      Investitii ale institutiilor
                  publice                           167.110.362
    -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                              9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite               9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                          9.136.000
     -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000
 6001            ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
                 PENSII, AJUTOARE SI
                 INDEMNIZATII                    23.498.011.925     349.710.500
    607.561.383    -80.535.500   24.105.573.308     269.175.000  24.374.748.308
          01      CHELTUIELI CURENTE             23.402.335.835     275.438.900
    606.849.683    -81.986.465   24.009.185.518     193.452.435  24.202.637.953
          02       CHELTUIELI DE PERSONAL           224.577.778         810.600
    -37.072.990         15.840      187.504.788         826.440     188.331.228
          10       Cheltuieli cu salariile          165.158.139
    -28.547.247                     136.610.892                     136.610.892
          11       Contributii pentru asigurari
                   sociale de stat                   33.248.961
     -6.660.073                      26.588.888                      26.588.888
          12       Cheltuieli pentru
                   constituirea fondului
                   pentru plata ajutorului de
                   somaj                              8.257.907
     -1.427.362                       6.830.545                       6.830.545
          13       Deplasari, detasari,
                   transferari                        6.351.700         810.600
      1.560.000         15.840        7.911.700         826.440       8.738.140
          13 01     - deplasari, detasari,
                      transferari in tara             4.154.400         300.000
        760.000          5.783        4.914.400         305.783       5.220.183
          13 02     - deplasari in strainatate        2.197.300         510.600
        800.000         10.057        2.997.300         520.657       3.517.957
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                          11.561.071
     -1.998.308                       9.562.763                       9.562.763
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                        1.130.860.933      37.519.979
        757.559     -3.233.486    1.131.618.492      34.286.493   1.165.904.985
          21       Drepturi cu caracter social      963.252.531
                                    963.252.531                     963.252.531
          22       Hrana                                358.000
                                        358.000                         358.000
          23       Medicamente si materiale
                   sanitare                              65.000
                                         65.000                          65.000
          24      Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          49.643.250         525.000
      2.422.359         10.257       52.065.609         535.257      52.600.866
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          3.990.787      11.646.679
     -1.500.800     -3.738.953        2.489.987       7.907.726      10.397.713
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          3.856.870         420.000
        -53.600          8.205        3.803.270         428.205       4.231.475
          27      Reparatii curente                  14.101.696
       -160.400                      13.941.296                      13.941.296
          28      Reparatii capitale                 16.720.000
        -20.000                      16.700.000                      16.700.000
          29      Carti si publicatii                 1.719.200       2.400.000
         40.000         46.887        1.759.200       2.446.887       4.206.087
          30      Alte cheltuieli                    77.153.599      22.228.300
         30.000        434.257       77.183.599      22.662.557      99.846.156
          31      Manuale                                               300.000
                         5.861                          305.861         305.861
          34      SUBVENTII                          13.569.768
      2.465.114                      16.034.882                      16.034.882
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                13.569.768
      2.465.114                      16.034.882                      16.034.882
          38      TRANSFERURI                    22.033.327.356     237.108.321
    640.700.000    -78.768.819   22.674.027.356     158.339.502  22.832.366.858
          39      Transferuri consolidabile       3.702.700.000
     10.000.000                   3.712.700.000                   3.712.700.000
          39 07    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru sustinerea sistemului
                   de protectie a drepturilor
                   copilului                      1.712.200.000
                                  1.712.200.000                   1.712.200.000
          39 15    Transferuri pentru
                   sustinerea sistemului de
                   protectie a persoanelor cu
                   handicap                       1.699.200.000
     50.000.000                   1.749.200.000                   1.749.200.000
          39 16    Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii              291.300.000
    -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000
          40       Transferuri neconsolidabile   18.330.627.356     237.108.321
    630.700.000    -78.768.819   18.961.327.356     158.339.502  19.119.666.858
          40 03    Alocatii si alte ajutoare
                   pentru copii                   8.015.230.980
    -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980
          40 04    Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                   militari si alte persoane      8.625.885.058
    690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058
          40 08    Ajutoare sociale                  40.000.000
                                     40.000.000                      40.000.000
          40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                     158.755.807
     35.500.000                     194.255.807                     194.255.807
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 19    Alocatia suplimentara pentru
                   familiile cu copii             1.029.300.000
    -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000
          40 41    Asociatii si fundatii             36.500.000
     -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000
          40 42    Alocatie de incredintare si
                   plasament familial               191.600.000
     10.600.000                     202.200.000                     202.200.000
          40 43    Ajutor anual pentru
                   veteranii de razboi               63.000.000
                                     63.000.000                      63.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                     4.900.000
                                      4.900.000                       4.900.000
          40 68    Programe de protectie
                   sociala si integrare
                   socioprofesionala a
                   persoanelor cu handicap           25.000.000
                                     25.000.000                      25.000.000
          40 70    Sustinerea sistemului de
                   protectie a copilului             60.000.000     237.108.321
                   -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502
          40 80    Alte transferuri                  50.605.000
                                     50.605.000                      50.605.000
          40 83    Transferuri catre Consiliul
                   National de Formare
                   Profesionala a Adultilor           2.683.568
                                      2.683.568                       2.683.568
          40 88    Transferuri catre Consiliul
                   National al Persoanelor
                   Varstnice                          2.176.943
                                      2.176.943                       2.176.943
          40 91    Renta viagera                     21.990.000
      1.200.000                      23.190.000                      23.190.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL              57.704.590      74.271.600
        370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                           57.704.590      74.271.600
        370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855
          84      RAMBURSARI DE CREDITE,
                  PLATI DE DOBANZI SI
                  COMISIOANE LA CREDITE              37.971.500
        341.000                      38.312.500                      38.312.500
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             37.971.500
        341.000                      38.312.500                      38.312.500
          85 01   Rambursari de credite externe       8.279.500
                                      8.279.500                       8.279.500
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                         29.692.000
        341.000                      30.033.000                      30.033.000
 6301            SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
                 SI LOCUINTE                      3.174.552.013   1.079.218.550
     32.130.200    369.961.450    3.206.682.213   1.449.180.000   4.655.862.213
          01      CHELTUIELI CURENTE              1.523.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339
          38       TRANSFERURI                    1.523.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339
          39       Transferuri consolidabile        794.000.000
                                    794.000.000                     794.000.000
          39 14     Program privind pietruirea
                    drumurilor comunale si
                    alimentarea cu apa a
                    satelor                         400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
          39 19     Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru constructii
                    de locuinte                     385.000.000
                                    385.000.000                     385.000.000
          39 20     Transferuri de la bugetul
                    de stat catre bugetele
                    locale pentru finantarea
                    elaborarii si/sau
                    actualizarii planurilor
                    urbanistice generale si a
                    regulamentelor locale de
                    urbanism                          9.000.000
                                      9.000.000                       9.000.000
          40        Transferuri neconsolidabile     729.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450      729.259.339   1.099.980.000   1.829.239.339
          40 01     Locuinte                        500.000.000
                                    500.000.000                     500.000.000
          40 47     Cadastru imobiliar               35.000.000
                                     35.000.000                      35.000.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                  194.259.339   1.079.218.550
                    20.761.450      194.259.339   1.099.980.000   1.294.239.339
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL             798.332.874
     15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          798.332.874
     15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                           852.959.800
     17.130.200                     870.090.000                     870.090.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite            852.959.800
     17.130.200                     870.090.000                     870.090.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                          533.199.800
     10.970.200                     544.170.000                     544.170.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                       319.760.000
      6.160.000                     325.920.000                     325.920.000
 6401           MEDIU SI APE                      1.694.830.481   1.046.643.000
     -5.577.307     20.163.000    1.689.253.174   1.066.806.000   2.756.059.174
          01     CHELTUIELI CURENTE                 323.282.475
     -7.524.807                     315.757.668                     315.757.668
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            206.328.791
    -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791
          10       Cheltuieli cu salariile          146.076.331
    -13.300.000                     132.776.331                     132.776.331
          11       Contributii pentru asigurari
                   sociale de stat                   35.788.701
     -3.102.890                      32.685.811                      32.685.811
          12       Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului pentru
                   plata ajutorului de somaj          7.303.817
       -665.000                       6.638.817                       6.638.817
          13       Deplasari, detasari,
                   transferari                        6.934.599
     -1.001.110                       5.933.489                       5.933.489
          13 01     - deplasari, detasari,
                      transferari in tara             4.434.599
                                      4.434.599                       4.434.599
          13 02     - deplasari in strainatate        2.500.000
     -1.001.110                       1.498.890                       1.498.890
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                          10.225.343
       -931.000                       9.294.343                       9.294.343
          20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                   SERVICII                          50.640.954
                                     50.640.954                      50.640.954
          24       Cheltuieli pentru
                   intretinere si gospodarie         14.462.630
                                     14.462.630                      14.462.630
          25       Materiale si prestari de
                   servicii cu caracter
                   functional                        22.517.130
                                     22.517.130                      22.517.130
          26       Obiecte de inventar de mica
                   valoare sau scurta durata si
                   echipament                         1.270.800
                                      1.270.800                       1.270.800
          27       Reparatii curente                  2.328.160
                                      2.328.160                       2.328.160
          29       Carti si publicatii                1.484.260
                                      1.484.260                       1.484.260
          30       Alte cheltuieli                    8.577.974
                                      8.577.974                       8.577.974
          38       TRANSFERURI                       66.312.730
     11.475.193                      77.787.923                      77.787.923
          40       Transferuri neconsolidabile       66.312.730
     11.475.193                      77.787.923                      77.787.923
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale          8.647.650
        166.449                       8.814.099                       8.814.099
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                    8.915.080
     31.308.744                      40.223.824                      40.223.824
          40 82     Transferuri pentru actiuni
                    de ecologizare                   48.750.000
    -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL           1.336.146.006   1.046.643.000
      1.265.500     20.163.000    1.337.411.506   1.066.806.000   2.404.217.506
          72        Investitii ale
                    institutiilor publice            90.500.000
                                     90.500.000                      90.500.000
          73        Investitii ale regiilor
                    autonome, societatilor si
                    companiilor nationale si
                    societatilor comerciale cu
                    capital majoritar de stat     1.245.646.006   1.046.643.000
      1.265.500     20.163.000    1.246.911.506   1.066.806.000   2.313.717.506
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                         35.402.000
        682.000                      36.084.000                      36.084.000
6601            INDUSTRIE                         6.088.137.951     464.223.000
    126.785.000   -168.761.500    6.214.922.951     295.461.500   6.510.384.451
          01     CHELTUIELI CURENTE               4.341.695.877     464.223.000
     42.935.000   -168.761.500    4.384.630.877     295.461.500   4.680.092.377
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL             85.023.594
      6.650.000                      91.673.594                      91.673.594
          10       Cheltuieli cu salariile           57.106.664
      4.910.000                      62.016.664                      62.016.664
          11       Contributii pentru asigurari
                   sociale de stat                   13.991.133
      1.149.669                      15.140.802                      15.140.802
          12       Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului pentru
                   plata ajutorului de somaj          2.855.333
        246.631                       3.101.964                       3.101.964
          13       Deplasari, detasari,
                   transferari                        7.072.998
      7.072.998                                                       7.072.998
          13 01     - deplasari, detasari,
                      transferari in tara               928.598
         44.400                         972.998                         972.998
          13 02     - deplasari in strainatate        6.144.400
        -44.400                       6.100.000                       6.100.000
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                           3.997.466
        343.700                       4.341.166                       4.341.166
          20     CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                           162.042.500
       -115.000                     161.927.500                     161.927.500

         24       Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          33.324.200
       -115.000                      33.209.200                      33.209.200
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          2.785.950
                                      2.785.950                       2.785.950
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            846.750
                                        846.750                         846.750
          27      Reparatii curente                   1.688.200
                                      1.688.200                       1.688.200
          28      Reparatii capitale                     59.400
                                         59.400                          59.400
          29      Carti si publicatii                   282.300
                                        282.300                         282.300
          30      Alte cheltuieli                   123.055.700
                                    123.055.700                     123.055.700
          34      SUBVENTII                       2.662.460.000
     93.500.000                   2.755.960.000                   2.755.960.000
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                 1.175.000
                                      1.175.000                       1.175.000
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                     2.660.285.000
     92.500.000                   2.752.785.000                   2.752.785.000
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.000.000
      1.000.000                       2.000.000                       2.000.000
          38      TRANSFERURI                     1.432.169.783     464.223.000
    -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283
          40      Transferuri neconsolidabile     1.432.169.783     464.223.000
    -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           5.589.283
                                      5.589.283                       5.589.283
          40 22    Cheltuieli pentru
                   sustinerea programelor
                   tehnice de conservare sau
                   de inchidere a minelor           450.000.000     464.223.000
    -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500
          40 23    Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           601.875.000
                                    601.875.000                     601.875.000
          40 50    Cheltuieli pentru
                   valorificarea cenusilor de
                   pirita                            40.000.000
     10.000.000                      50.000.000                      50.000.000
          40 51    Cooperare economica
                   internationala                   145.646.000
                                    145.646.000                     145.646.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   111.059.500
    -38.000.000                      73.059.500                      73.059.500
          40 80    Alte transferuri                   3.000.000
                                      3.000.000                       3.000.000
          40 82    Transferuri pentru actiuni
                   de ecologizare                    75.000.000
     20.900.000                      95.900.000                      95.900.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.704.000.000
     85.000.000                   1.789.000.000                   1.789.000.000
          72      Investitii ale institutiilor
                  publice                            10.567.500
     24.432.500                      35.000.000                      35.000.000
          73      Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat       1.693.432.500
     60.567.500                   1.754.000.000                   1.754.000.000
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                             42.442.074
     -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              42.442.074
     -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           11.732.337
         70.000                      11.802.337                      11.802.337
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        30.709.737
     -1.220.000                      29.489.737                      29.489.737
 6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA       9.628.699.139     194.425.500
  1.213.745.658    -15.000.000   10.842.444.797     179.425.500  11.021.870.297
          01     CHELTUIELI CURENTE               9.119.118.129      47.678.500
  1.210.133.358                  10.329.251.487      47.678.500  10.376.929.987
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            591.758.584
    146.300.000                     738.058.584                     738.058.584
          10       Cheltuieli cu salariile          423.416.923
    107.400.000                     530.816.923                     530.816.923
          11       Contributii pentru asigurari
                   sociale de stat                  104.231.926
     25.000.000                     129.231.926                     129.231.926
          12       Cheltuieli pentru
                   constituirea Fondului pentru
                   plata ajutorului de somaj         21.170.846
      5.400.000                      26.570.846                      26.570.846
          13       Deplasari, detasari,
                   transferari                       13.300.000
      1.000.000                      14.300.000                      14.300.000
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             11.100.000
      1.000.000                      12.100.000                      12.100.000
          13 02    - deplasari in strainatate         2.200.000
                                      2.200.000                       2.200.000
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                          29.638.889
      7.500.000                      37.138.889                      37.138.889
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          359.819.353
    -17.500.000                     342.319.353                     342.319.353
          22        Hrana                               969.000
        969.000                                                         969.000
          23        Medicamente si materiale
                    sanitare                         56.834.085
                                     56.834.085                      56.834.085
          24        Cheltuieli pentru
                    intretinere si gospodarie        49.054.064
                                     49.054.064                      49.054.064
          25        Materiale si prestari de
                    servicii cu caracter
                    functional                      236.985.401
    -17.500.000                     219.485.401                     219.485.401
          26        Obiecte de inventar de mica
                    valoare sau scurta durata
                    si echipament                     2.206.770
                                      2.206.770                       2.206.770
          27        Reparatii curente                 2.020.365
                                      2.020.365                       2.020.365
          28       Reparatii capitale                 8.291.210
                                      8.291.210                       8.291.210
          29       Carti si publicatii                1.027.543
                                      1.027.543                       1.027.543
          30       Alte cheltuieli                    2.430.915
                                      2.430.915                       2.430.915
          34       SUBVENTII                      2.221.997.357
    521.520.000                   2.743.517.357                   2.743.517.357
          35 01     Alocatii de la buget pentru
                    institutii publice              696.997.357
    122.500.000                     819.497.357                     819.497.357
          35 03     Subventii pentru acoperirea
                    diferentelor de pret si
                    tarif                         1.525.000.000
    399.020.000                   1.924.020.000                   1.924.020.000
          36       PRIME                            693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          37       Prime acordate
                   producatorilor agricoli          693.000.000
                                    693.000.000                     693.000.000
          38       TRANSFERURI                    5.252.542.835      47.678.500
    559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693
          40       Transferuri neconsolidabile    5.252.542.835      47.678.500
    559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693
          40 11     Contributii si cotizatii la
                    organisme internationale          9.441.485
                                      9.441.485                       9.441.485
          40 53     Sprijinirea producatorilor
                    agricoli pentru terenuri
                    agricole cultivate            5.000.000.000
    601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000
          40 54     Cabaline din patrimoniul
                    genetic national                 25.400.000
                                     25.400.000                      25.400.000
          40 55     Contributii la programe
                    realizate cu finantare
                    internationala                   74.401.350      47.678.500
    -19.286.642                      55.114.708      47.678.500     102.793.208
          40 80     Alte transferuri                115.300.000
                                    115.300.000                     115.300.000
          40 89     Transferuri pentru
                    sprijinirea proprietarilor
                    de paduri                        28.000.000
    -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              367.573.310     146.747.000
    -15.000.000                     367.573.310     131.747.000     499.320.310
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          119.551.400
                                    119.551.400                     119.551.400
          73       Investitii ale regiilor
                   autonome, societatilor si
                   companiilor nationale si
                   societatilor comerciale cu
                   capital majoritar de stat        248.021.910     146.747.000
    -15.000.000                     248.021.910     131.747.000     379.768.910
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                            142.007.700
      3.612.300                     145.620.000                     145.620.000
          85     Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             142.007.700
      3.612.300                     145.620.000                     145.620.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           93.358.500
      3.253.500                      96.612.000                      96.612.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        48.649.200
        358.800                      49.008.000                      49.008.000
 6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII      15.554.695.173   7.832.407.000
   -499.525.100    273.398.000   15.055.170.073   8.105.805.000  23.160.975.073
          01     CHELTUIELI CURENTE               9.408.586.499   6.307.551.500
   -638.000.000    849.011.500    8.770.586.499   7.156.563.000  15.927.149.499
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            125.466.781
                                    125.466.781                     125.466.781
          10       Cheltuieli cu salariile           88.325.967
     -1.767.636                      86.558.331                      86.558.331
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    21.639.862
       -428.750                      21.211.112                      21.211.112
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului
                  pentru plata ajutorului
                  de somaj                            4.416.298
        -88.380                       4.327.918                       4.327.918
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                         4.901.836
      2.408.500                       7.310.336                       7.310.336
          13 01   - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               2.391.340
        633.174                       3.024.514                       3.024.514
          13 02   - deplasari in strainatate          2.510.496
      1.775.326                       4.285.822                       4.285.822
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de
                  sanatate                            6.182.818
       -123.734                       6.059.084                       6.059.084
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          116.924.093
     350.000.000                    466.924.093                     466.924.093
          21      Drepturi cu caracter social           400.000
                                        400.000                         400.000
          22      Hrana                               1.239.053
                                      1.239.053                       1.239.053
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                               12.150
                                         12.150                          12.150
          24      Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie          44.040.620
                                     44.040.620                      44.040.620
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         30.990.461
                                     30.990.461                      30.990.461
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          2.303.936
                                      2.303.936                       2.303.936
          27      Reparatii curente                  14.820.344
    200.000.000                     214.820.344                     214.820.344
          28      Reparatii capitale                  6.950.000
    150.000.000                     156.950.000                     156.950.000
          29      Carti si publicatii                 2.416.512
                                      2.416.512                       2.416.512
          30      Alte cheltuieli                    13.751.017
                                     13.751.017                      13.751.017
          34      SUBVENTII                          12.842.027
     12.000.000                      24.842.027                      24.842.027
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                        12.842.027
     12.000.000                      24.842.027                      24.842.027
          38      TRANSFERURI                     9.153.353.598   6.307.551.500
 -1.000.000.000   849.011.500     8.153.353.598   7.156.563.000  15.309.916.598
          39      Transferuri consolidabile          29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          39 24    Transferuri catre bugetele
                   locale pentru aeroporturi de
                   interes local                     29.355.000
                                     29.355.000                      29.355.000
          40      Transferuri neconsolidabile     9.123.998.598   6.307.551.500
 -1.000.000.000   849.011.500     8.123.998.598   7.156.563.000  15.280.561.598
          40 02    Burse                             24.000.000
                                     24.000.000                      24.000.000
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          10.315.115
                                     10.315.115                      10.315.115
          40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului feroviar
                   public de calatori             4.055.000.000
                                  4.055.000.000                   4.055.000.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                 3.468.683.483   6.307.551.500
 -1.000.000.000   849.011.500     2.468.683.483   7.156.563.000   9.625.246.483
          40 56    Transferuri pentru drumuri,
                   cai ferate, aviatie si
                   navigatie                      1.000.000.000
                                  1.000.000.000                   1.000.000.000
          40 80    Alte transferuri                   1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
          40 85    Transferuri pentru
                   transportul de calatori
                   cu metroul                       565.000.000
                                    565.000.000                     565.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL            1.844.708.574   1.524.855.500
   -165.200.000   -575.613.500    1.679.508.574     949.242.000   2.628.750.574
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          206.488.356
      5.000.000                     211.488.356                     211.488.356
          73      Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat       1.638.220.218   1.524.855.500
   -170.200.000  -575.613.500     1.468.020.218     949.242.000   2.417.262.218
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                 CREDITE                          4.301.400.100
    303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate
                  de ordonatorii de credite       4.301.400.100
    303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                        2.147.845.050
    179.572.950                   2.327.418.000                   2.327.418.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                     2.153.555.050
    124.101.950                   2.277.657.000                   2.277.657.000
 6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE            5.608.115.525     897.440.700
 -2.389.534.587   -376.698.800    3.218.580.938     520.741.900   3.739.322.838
          01     CHELTUIELI CURENTE               5.356.110.081     897.440.700
 -2.356.855.097   -376.698.800    2.999.254.984     520.741.900   3.519.996.884
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            119.013.509
      3.883.923                     122.897.432                     122.897.432
          10       Cheltuieli cu salariile           84.358.398
      2.143.041                      86.501.439                      86.501.439
          11       Contributii pentru asigurari
                   sociale de stat                   20.810.039
        433.717                      21.243.756                      21.243.756
          12       Cheltuieli pentru
                   constituirea fondului pentru
                   plata ajutorului de somaj          4.251.482
        107.153                       4.358.635                       4.358.635
          13       Deplasari, detasari,
                   transferari                        3.641.510
      1.050.000                       4.691.510                       4.691.510
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.625.310
        520.000                       2.145.310                       2.145.310
          13 02    - deplasari in strainatate         2.016.200
        530.000                       2.546.200                       2.546.200
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                           5.952.080
        150.012                       6.102.092                       6.102.092
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          358.251.920
      2.445.130                     360.697.050                     360.697.050
          22      Hrana                                  25.000
                                         25.000                          25.000
          23      Medicamente si materiale
                  sanitare                                1.000
                                          1.000                           1.000
          24      Cheltuieli pentru
                  intretinere si gospodarie         113.077.823
      3.738.949                     116.816.772                     116.816.772
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         39.641.826
     -5.748.156                      33.893.670                      33.893.670
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                          4.279.790
      3.067.727                       7.347.517                       7.347.517
          27      Reparatii curente                  15.438.486
      4.213.883                      19.652.369                      19.652.369
          28      Reparatii capitale                 16.013.271
                                     16.013.271                      16.013.271
          29      Carti si publicatii                   816.809
         72.727                         889.536                         889.536
          30      Alte cheltuieli                   168.957.915
     -2.900.000                     166.057.915                     166.057.915
          34      SUBVENTII                         163.944.228     205.560.000
     25.000.000   -150.000.000      188.944.228      55.560.000     244.504.228
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice               162.942.442     205.560.000
     25.000.000   -150.000.000      187.942.442      55.560.000     243.502.442
          35 03    Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si
                   tarif                              1.001.786
                                      1.001.786                       1.001.786
          38      TRANSFERURI                     4.714.900.424     691.880.700
 -2.388.184.150   -226.698.800    2.326.716.274     465.181.900   2.791.898.174
          40      Transferuri neconsolidabile     4.714.900.424     691.880.700
 -2.388.184.150   -226.698.800    2.326.716.274     465.181.900   2.791.898.174
          40 11   Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            5.272.670
      4.000.000                       9.272.670                       9.272.670
          40 20   Cofinantarea contributiei
                  financiare a Comunitatii
                  Europene                           52.367.892
      2.400.000                      54.767.892                      54.767.892
          40 21   Plati efectuate in cadrul
                  programelor de dezvoltare         992.125.094
   -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094
          40 26   Transferuri aferente Fondului
                  national de preaderare          2.576.330.108
 -2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958
          40 48   Meteorologie si hidrologie         95.431.860     690.453.200
     31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260
          40 49   Prevenirea si combaterea
                  inundatiilor si ingheturilor          391.500
                                        391.500                         391.500
          40 51   Cooperare economica
                  internationala                     40.000.000
    -40.000.000
          40 55   Contributii la programe
                  realizate cu finantare
                  internationala                     62.981.300       1.427.500
                                     62.981.300       1.427.500      64.408.800
          40 62   Stimularea exporturilor           800.000.000
                                    800.000.000                     800.000.000
          40 81   Fond de garantare a
                  imprumuturilor pentru
                  intreprinderi mici si
                  mijlocii                           50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          40 86   Programul de realizare a
                  sistemului national
                  antigrindina                       40.000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL              114.274.534
        350.000                     114.624.534                     114.624.534
          71      Stocuri pentru rezerve
                  materiale nationale si de
                  mobilizare                         94.822.123
                                     94.822.123                      94.822.123
          72      Investitii ale institutiilor
                  publice                            19.357.721
        350.000                      19.707.721                      19.707.721
          73      Investitii ale regiilor
                  autonome, societatilor si
                  companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu
                  capital majoritar de stat              94.690
                                         94.690                          94.690
          84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                 DE DOBANZI SI COMISIOANE
                 LA CREDITE                         137.730.910
    -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420
          85     Rambursari de credite
                 externe si plati de dobanzi
                 si comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite             137.730.910
    -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420
          85 01   Rambursari de credite
                  externe                            64.020.806
    -12.004.675                      52.016.131                      52.016.131
          85 02   Plati de dobanzi si
                  comisioane                         73.710.104
    -21.024.815                      52.685.289                      52.685.289
 7101           CERCETARE STIINTIFICA             2.680.889.587
     18.000.000                   2.698.889.587                   2.698.889.587
          01     CHELTUIELI CURENTE               2.537.663.996
     18.000.000                   2.555.663.996                   2.555.663.996
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            392.211.333
     13.600.000                     405.811.333                     405.811.333
          10      Cheltuieli cu salariile           285.742.962
     12.438.000                     298.180.962                     298.180.962
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    69.169.567
        265.500                      69.435.067                      69.435.067
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          13.728.258
         57.000                      13.785.258                      13.785.258
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                         2.604.281
       -940.000                       1.664.281                       1.664.281
          13 01    - deplasari, detasari,
                     transferari in tara              1.950.994
       -940.000                       1.010.994                       1.010.994
          13 02    - deplasari in strainatate           653.287
                                        653.287                         653.287
          14       Contributii pentru
                   constituirea fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                          20.966.265
      1.779.500                      22.745.765                      22.745.765
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          781.669.219
      4.000.000                     785.669.219                     785.669.219
          21      Drepturi cu caracter social         4.779.176
                                      4.779.176                       4.779.176
          22      Hrana                               5.714.630
      4.000.000                       9.714.630                       9.714.630
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      19.055.000
                                     19.055.000                      19.055.000
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          6.892.000
        624.358                       7.516.358                       7.516.358
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            804.086
                                        804.086                         804.086
          27      Reparatii curente                   1.800.400
                                      1.800.400                       1.800.400
          28      Reparatii capitale                  2.565.000
                                      2.565.000                       2.565.000
          29      Carti si publicatii                   610.006
                                        610.006                         610.006
          30      Alte cheltuieli                   739.448.921
       -624.358                     738.824.563                     738.824.563
          34      SUBVENTII                          10.558.566
        400.000                      10.958.566                      10.958.566
          35 01    Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                10.558.566
        400.000                      10.958.566                      10.958.566
          38      TRANSFERURI                     1.353.224.878
                                  1.353.224.878                   1.353.224.878
          39      Transferuri consolidabile             112.056
                                        112.056                         112.056
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale
                   de sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen          112.056
                                        112.056                         112.056
          40      Transferuri neconsolidabile     1.353.112.822
                                  1.353.112.822                   1.353.112.822
          40 11    Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          51.549.894
                                     51.549.894                      51.549.894
          40 16    Fondul de
                   cercetare-dezvoltare             533.496.801
                                    533.496.801                     533.496.801
          40 17    Fondul pentru stimularea
                   inovarii                         292.394.000
                                    292.394.000                     292.394.000
          40 55    Contributii la programe
                   realizate cu finantare
                   internationala                   344.000.000
                                    344.000.000                     344.000.000
          40 59    Transferuri pentru
                   cercetare-dezvoltare
                   (granturi)                        81.672.127
                                     81.672.127                      81.672.127
          40 80    Alte transferuri                  50.000.000
                                     50.000.000                      50.000.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL             143.225.591
                                    143.225.591                     143.225.591
          72       Investitii ale
                   institutiilor publice            143.225.591
                                    143.225.591                     143.225.591
 7201           ALTE ACTIUNI                      1.617.449.340     697.476.500
     88.421.600   -150.396.500    1.705.870.940     547.080.000   2.252.950.940
          01     CHELTUIELI CURENTE               1.098.416.389     340.581.294
     97.736.500      6.561.045    1.196.152.889     347.142.339   1.543.295.228
          02      CHELTUIELI DE PERSONAL            365.168.926       1.311.373
     -8.000.000         25.190      357.168.926       1.336.563     358.505.489
          10      Cheltuieli cu salariile           275.388.247         940.000
     -7.600.000         25.190      267.788.247         965.190     268.753.437
          11      Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                    52.218.501
       -400.000                      51.818.501                      51.818.501
          12      Cheltuieli pentru
                  constituirea fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          10.387.449
                                     10.387.449                      10.387.449
          13      Deplasari, detasari,
                  transferari                         8.432.300         371.373
                                      8.432.300         371.373       8.803.673
          13 01   - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               4.900.000         171.373
                                      4.900.000         171.373       5.071.373
          13 02   - deplasari in strainatate          3.532.300         200.000
                                      3.532.300         200.000       3.732.300
          14      Contributii pentru
                  constituirea fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      18.742.429
                                     18.742.429                      18.742.429
          20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                  SERVICII                          113.438.169      25.219.921
      2.455.000        485.855      115.893.169      25.705.776     141.598.945
          21      Drepturi cu caracter social
      2.000.000                       2.000.000                       2.000.000
          22      Hrana                              24.239.464
                                     24.239.464                      24.239.464
          24      Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                      13.954.205       3.000.000
                       100.000       13.954.205       3.100.000      17.054.205
          25      Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                          3.133.655       2.800.000
                        10.855        3.133.655       2.810.855       5.944.510
          26      Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                         12.557.438       4.400.000
                                     12.557.438       4.400.000      16.957.438
          27      Reparatii curente                   1.290.841
                                      1.290.841                       1.290.841
          28      Reparatii capitale                     30.000
                                         30.000                          30.000
          29      Carti si publicatii                   110.000         112.300
                       100.000          110.000         212.300         322.300
          30      Alte cheltuieli                    58.122.566      14.907.621
        455.000        275.000       58.577.566      15.182.621      73.760.187
          34      SUBVENTII                          71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
          35 02    Subventii pe produse si
                   activitati                        71.900.000
                                     71.900.000                      71.900.000
          38      TRANSFERURI                       547.909.294     314.050.000
    103.281.500      6.050.000      651.190.794     320.100.000     971.290.794
          39      Transferuri consolidabile           1.187.794
                                      1.187.794                       1.187.794
          39 10    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen        1.187.794
                                      1.187.794                       1.187.794
          40      Transferuri neconsolidabile       546.721.500     314.050.000
    103.281.500      6.050.000      650.003.000     320.100.000     970.103.000
          40 27    Transferuri aferente
                   Fondului Roman de Dezvoltare
                   Sociala                           66.521.500     314.050.000
      1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000
          40 28    Executarea silita a
                   creantelor bugetare               15.000.000
                                     15.000.000                      15.000.000
          40 29    Despagubiri civile, precum
                   si cheltuieli judiciare si
                   extrajudiciare derivate din
                   actiuni in reprezentarea
                   intereselor statului,
                   potrivit dispozitiilor
                   legale                           394.200.000
    102.000.000                     496.200.000                     496.200.000
          40 30    Onorariile pentru
                   expertizele contabile
                   dispuse in cadrul procesului
                   penal                              3.000.000
      5.000.000                       8.000.000                       8.000.000
          40 35    Finantarea partidelor
                   politice                          58.000.000
                                     58.000.000                      58.000.000
          40 80    Alte transferuri                  10.000.000
     -5.000.000                       5.000.000                       5.000.000
          70      CHELTUIELI DE CAPITAL             446.573.051     356.895.206
                  -156.957.545      446.573.051     199.937.661     646.510.712
          72       Investitii ale institutiilor
                   publice                          446.573.051     356.895.206
                  -156.957.545      446.573.051     199.937.661     646.510.712
          84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
                  DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                  CREDITE                            72.459.900
     -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000
          85      Rambursari de credite externe
                  si plati de dobanzi si
                  comisioane la creditele
                  externe contractate de
                  ordonatorii de credite             72.459.900
     -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000
          85 01    Rambursari de credite
                   externe                           22.211.900
     -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000
          85 02    Plati de dobanzi si
                   comisioane                        50.248.000
     -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000
 7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA
                DISPOZITIA GUVERNULUI               330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          01     CHELTUIELI CURENTE                 330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          38      TRANSFERURI                       330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          40      Transferuri neconsolidabile       330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
          40 80    Alte transferuri                 330.435.000
                                    330.435.000                     330.435.000
 8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT   3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
          01     CHELTUIELI CURENTE               3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
          38      TRANSFERURI                     3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
          39      Transferuri consolidabile       3.000.000.000
  1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000
          39 03    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetele locale
                   pentru investitii finantate
                   partial din imprumuturi
                   externe                        1.500.000.000
                                  1.500.000.000                   1.500.000.000
          39 04    Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul
                   asigurarilor sociale de stat   1.500.000.000
  1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000
 8601           IMPRUMUTURI                         262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          79     IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800
   -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800
          80 02    Imprumuturi acordate pentru
                   finalizarea unor obiective
                   aprobate prin conventii
                   bilaterale si acorduri
                   interguvernamentale              210.219.000
   -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000
          80 05    Imprumuturi acordate
                   persoanelor care beneficiaza
                   de statutul de refugiat si
                   sunt lipsite de mijloace de
                   existenta                          1.760.880
                                      1.760.880                       1.760.880
          80 13    Microcredite acordate
                   persoanelor fizice care
                   desfasoara activitati pe
                   cont propriu, aducatoare de
                   venituri, in vederea
                   intretinerii materiale            50.481.920
                                     50.481.920                      50.481.920
 8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
          01     CHELTUIELI CURENTE              50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
          49      DOBANZI                        50.617.100.000
 -2.613.840.000                  48.003.260.000                  48.003.260.000
          50 01    Dobanzi aferente datoriei
                   publice interne               31.201.000.000
 -3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000
          50 02    Dobanzi aferente datoriei
                   publice externe                3.100.800.000
    454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000
          50 03    Cheltuieli ocazionate de
                   emisiunea si plasarea
                   titlurilor de stat si de
                   riscurile garantiilor date
                   de stat in conditiile legii    7.803.900.000
     68.120.000                   7.872.020.000                   7.872.020.000
          50 04    Diferente de curs aferente
                   datoriei publice externe       2.597.100.000
    113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000
          50 05    Diferente de curs aferente
                   datoriei publice interne       1.716.000.000
                                  1.716.000.000                   1.716.000.000
          50 06    Rambursari de credite
                   externe pentru importul de
                   combustibili                   3.969.900.000
     45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000
          50 07    Dobanzi si comisioane
                   aferente creditului extern
                   pentru importul de
                   combustibili                     228.400.000
      4.400.000                     232.800.000                     232.800.000
 9501            FONDURI DE REZERVA                 905.454.094
                                    905.454.094                     905.454.094
          01     Fond de rezerva bugetara la
                 dispozitia Guvernului              664.554.094
                                    664.554.094                     664.554.094
          02     Fond de interventie la
                 dispozitia Guvernului              150.900.000
                                    150.900.000                     150.900.000
          03     Fond la dispozitia Guvernului
                 Romaniei pentru relatiile cu
                 Republica Moldova                   90.000.000
                                     90.000.000                      90.000.000
 9901           DEFICIT                         -41.305.800.000 -21.407.749.906
 -3.031.558.386   -675.738.573  -44.337.358.386 -22.083.488.479 -66.420.846.865
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 4

      I Program actualizat
     II Influente
    III Program rectificat

                                  SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001
                                                         - mii lei -
_______________________________________________________________________
                              Total              din care, pentru:
Nr.      Judetul          sume defalcate  _____________________________
crt.                      din impozitul    bugetul      bugetele locale
                             pe venit      propriu al   ale comunelor,
                                           judetului    oraselor si
                                                        municipiilor
_______________________________________________________________________
     TOTAL             I  4.045.639.500  1.019.700.000  3.025.939.500
                      II    162.300.000     40.575.000    121.725.000
                     III  4.207.939.500  1.060.275.000  3.147.664.500
  1. ALBA              I     79.201.000     19.800.250     59.400.750
                      II      3.365.000        841.250      2.523.750
                     III     82.566.000     20.641.500     61.924.500
  2. ARAD              I     77.563.000     19.390.750     58.172.250
                      II      3.459.000        864.750      2.594.250
                     III     81.022.000     20.255.500     60.766.500
  3. ARGES             I    104.151.000     26.037.750     78.113.250
                      II      4.367.000      1.091.750      3.275.250
                     III    108.518.000     27.129.500     81.388.500
  4. BACAU             I    133.374.000     33.343.500    100.030.500
                      II      5.316.000      1.329.000      3.987.000
                     III    138.690.000     34.672.500    104.017.500
  5. BIHOR             I     89.870.000     22.467.500     67.402.500
                      II      3.707.000        926.750      2.780.250
                     III     93.577.000     23.394.250     70.182.750
  6. BISTRITA-NASAUD   I     72.447.000     18.111.750     54.335.250
                      II      2.684.000        671.000      2.013.000
                     III     75.131.000     18.782.750     56.348.250
  7. BOTOSANI          I    126.682.000     31.670.500     95.011.500
                      II      4.424.000      1.106.000      3.318.000
                     III    131.106.000     32.776.500     98.329.500
  8. BRASOV            I     82.439.000     20.609.750     61.829.250
                      II      3.619.000        904.750      2.714.250
                     III     86.058.000     21.514.500     64.543.500
  9. BRAILA            I     77.404.000     19.351.000     58.053.000
                      II      3.064.000        766.000      2.298.000
                     III     80.468.000     20.117.000     60.351.000
 10. BUZAU             I    108.536.000     27.134.000     81.402.000
                      II      4.409.000      1.102.250      3.306.750
                     III    112.945.000     28.236.250     84.708.750
 11. CARAS-SEVERIN     I    111.081.000     25.520.250     85.560.750
                      II      4.069.000      1.017.250      3.051.750
                     III    115.150.000     26.537.500     88.612.500
 12. CALARASI          I     98.670.000     24.667.500     74.002.500
                      II      2.862.000        715.500      2.146.500
                     III    101.532.000     25.383.000     76.149.000
 13. CLUJ              I     78.511.000     19.627.750     58.883.250
                      II      3.300.000        825.000      2.475.000
                     III     81.811.000     20.452.750     61.358.250
 14. CONSTANTA         I     74.693.000     18.673.250     56.019.750
                      II      3.347.000        836.750      2.510.250
                     III     78.040.000     19.510.000     58.530.000
 15. COVASNA           I     48.319.000     12.079.750     36.239.250
                      II      1.785.000        446.250      1.338.750
                     III     50.104.000     12.526.000     37.578.000
 16. DAMBOVITA         I    115.277.000     26.100.750     89.176.250
                      II      4.276.000      1.069.000      3.207.000
                     III    119.553.000     27.169.750     92.383.250
 17. DOLJ              I    116.384.000     29.096.000     87.288.000
                      II      4.875.000      1.218.750      3.656.250
                     III    121.259.000     30.314.750     90.944.250
 18. GALATI            I     86.323.000     21.580.750     64.742.250
                      II      3.228.000        807.000      2.421.000
                     III     89.551.000     22.387.750     67.163.250
 19. GIURGIU           I     84.184.000     21.046.000     63.138.000
                      II      2.836.000        709.000      2.127.000
                     III     87.020.000     21.755.000     65.265.000
 20. GORJ              I     66.254.000     16.563.500     49.690.500
                      II      2.363.000        590.750      1.772.250
                     III     68.617.000     17.154.250     51.462.750
 21. HARGHITA          I     70.226.000     17.556.500     52.669.500
                      II      2.834.000        708.500      2.125.500
                     III     73.060.000     18.265.000     54.795.000
 22. HUNEDOARA         I     99.197.000     23.549.250     75.647.750
                      II      3.166.000        791.500      2.374.500
                     III    102.363.000     24.340.750     78.022.250
 23. IALOMITA          I     81.685.000     20.421.250     61.263.750
                      II      2.645.000        661.250      1.983.750
                     III     84.330.000     21.082.500     63.247.500
 24. IASI              I    156.394.000     39.098.500    117.295.500
                      II      6.281.000      1.570.250      4.710.750
                     III    162.675.000     40.668.750    122.006.250
 25. ILFOV             I     34.309.000      8.577.250     25.731.750
                      II      1.220.000        305.000        915.000
                     III     35.529.000      8.882.250     26.646.750
 26. MARAMURES*)       I    121.540.000     30.385.000     91.155.000
                      II     18.587.000      4.646.750     13.940.250
                     III    140.127.000     35.031.750    105.095.250
 27. MEHEDINTI         I     84.183.000     21.045.750     63.137.250
                      II      2.415.000        603.750      1.811.250
                     III     86.598.000     21.649.500     64.948.500
 28. MURES             I     94.548.000     23.637.000     70.911.000
                      II      4.219.000      1.054.750      3.164.250
                     III     98.767.000     24.691.750     74.075.250
 29. NEAMT             I    135.379.000     33.844.750    101.534.250
                      II      4.637.000      1.159.250      3.477.750
                     III    140.016.000     35.004.000    105.012.000
 30. OLT               I    106.374.000     26.593.500     79.780.500
                      II      4.082.000      1.020.500      3.061.500
                     III    110.456.000     27.614.000     82.842.000
 31. PRAHOVA           I    123.690.000     30.922.500     92.767.500
                      II      4.553.000      1.138.250      3.414.750
                     III    128.243.000     32.060.750     96.182.250
 32. SATU MARE         I     88.970.000     22.242.500     66.727.500
                      II      3.554.000        888.500      2.665.500
                     III     92.524.000     23.131.000     69.393.000
 33. SALAJ             I     63.821.000     15.955.250     47.865.750
                      II      2.440.000        610.000      1.830.000
                     III     66.261.000     16.565.250     49.695.750
 34. SIBIU             I     67.385.000     16.846.250     50.538.750
                      II      2.628.000        657.000      1.971.000
                     III     70.013.000     17.503.250     52.509.750
 35. SUCEAVA           I    204.010.500     46.761.250    157.249.250
                      II      6.335.000      1.583.750      4.751.250
                     III    210.345.500     48.345.000    162.000.500
 36. TELEORMAN         I    117.002.000     29.250.500     87.751.500
                      II      3.726.000        931.500      2.794.500
                     III    120.728.000     30.182.000     90.546.000
 37. TIMIS             I     87.841.000     21.960.250     65.880.750
                      II      3.593.000        898.250      2.694.750
                     III     91.434.000     22.858.500     68.575.500
 38. TULCEA            I     62.997.000     15.749.250     47.247.750
                      II      2.203.000        550.750      1.652.250
                     III     65.200.000     16.300.000     48.900.000
 39. VASLUI            I    133.514.000     33.378.500    100.135.500
                      II      4.868.000      1.217.000      3.651.000
                     III    138.382.000     34.595.500    103.786.500
 40. VALCEA            I     87.984.000     21.046.000     66.938.000
                      II      3.438.000        859.500      2.578.500
                     III     91.422.000     21.905.500     69.516.500
 41. VRANCEA           I     93.227.000     23.306.750     69.920.250
                      II      3.521.000        880.250      2.640.750
                     III     96.748.000     24.187.000     72.561.000
 42. Sume ce se
     repartizeaza
     in baza unor
     acte
     normative*)      I    100.000.000     44.700.000     55.300.000
_______________________________________________________________________
    *) La influente este inclusa si suma de 14,3 miliarde lei provenita din diminuarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001.
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 44.700.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 se aloca Consiliului Local al Municipiului Buzau suma de 35.300.000 mii lei si Consiliului Local al Municipiului Pascani suma de 20.000.000 mii lei.

    ANEXA 5

      I Program actualizat
     II Influente
    III Program rectificat

                                 SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, descentralizate incepand cu anul 2001
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                          Total sume               din care, pentru:
Nr.     Judetul          defalcate din  --------------------------------------
crt.                       taxa pe        Invatamant     Crese       Centre
                           valoarea     preuniversitar              locale de
                           adaugata        de stat                 consultanta
                                                                    agricola
______________________________________________________________________________
     TOTAL             I 21.660.757.300 21.463.400.300 103.035.000  94.322.000
                      II    352.000.000    307.713.000  32.920.000  11.367.000
                     III 22.012.757.300 21.771.113.300 135.955.000 105.689.000
  1. ALBA              I    429.732.600    426.640.600     509.000   2.583.000
                      II      3.213.818      2.623.818     190.000     400.000
                     III    432.946.418    429.264.418     699.000   2.983.000
  2. ARAD              I    439.120.000    435.915.000     864.000   2.341.000
                      II        200.253       -479.747     330.000     350.000
                     III    439.320.253    435.435.253   1.194.000   2.691.000
  3. ARGES             I    680.153.000    674.468.000   2.634.000   3.051.000
                      II     36.614.417     34.104.417   1.710.000     800.000
                     III    716.767.417    708.572.417   4.344.000   3.851.000
  4. BACAU             I    767.235.000    761.188.000   3.858.000   2.189.000
                      II      2.058.644        578.644     980.000     500.000
                     III    769.293.644    761.766.644   4.838.000   2.689.000
  5. BIHOR             I    692.726.800    687.205.800   2.690.000   2.831.000
                      II     10.768.023      9.538.023   1.030.000     200.000
                     III    703.494.823    696.743.823   3.720.000   3.031.000
  6. BISTRITA-NASAUD   I    379.681.000    374.884.000   2.785.000   2.012.000
                      II      5.050.738      4.000.738     550.000     500.000
                     III    384.731.738    378.884.738   3.335.000   2.512.000
  7. BOTOSANI          I    443.328.500    440.626.500     620.000   2.082.000
                      II      5.569.588      4.889.588     330.000     350.000
                     III    448.898.088    445.516.088     950.000   2.432.000
  8. BRASOV            I    574.740.400    571.785.400   1.217.000   1.738.000
                      II     12.847.707     12.127.707     720.000           0
                     III    587.588.107    583.913.107   1.937.000   1.738.000
  9. BRAILA            I    341.538.300    338.364.300   1.289.000   1.885.000
                      II     -2.548.900     -3.618.900   1.070.000           0
                     III    338.989.400    334.745.400   2.359.000   1.885.000
 10. BUZAU             I    489.164.400    485.436.400   1.281.000   2.447.000
                      II     26.980.038     26.060.038     570.000     350.000
                     III    516.144.438    511.496.438   1.851.000   2.797.000
 11. CARAS-SEVERIN     I    333.163.200    329.373.200   1.442.000   2.348.000
                      II      4.302.603      3.802.603           0     500.000
                     III    337.465.803    333.175.803   1.442.000   2.848.000
 12. CALARASI          I    250.171.700    247.549.700     461.000   2.161.000
                      II     19.483.106     18.393.106     590.000     500.000
                     III    269.654.806    265.942.806   1.051.000   2.661.000
 13. CLUJ              I    760.811.000    754.411.000   4.168.000   2.232.000
                      II    -16.867.438    -19.717.438   2.450.000     400.000
                     III    743.943.562    734.693.562   6.618.000   2.632.000
 14. CONSTANTA         I    636.739.800    630.194.800   4.178.000   2.367.000
                      II     21.455.086     19.575.086   1.880.000           0
                     III    658.194.886    649.769.886   6.058.000   2.367.000
 15. COVASNA           I    259.159.700    257.202.700     493.000   1.464.000
                      II     11.078.423     10.428.423     350.000     300.000
                     III    270.238.123    267.631.123     843.000   1.764.000
 16. DAMBOVITA         I    533.558.200    529.859.200   1.325.000   2.374.000
                      II      6.167.831      4.690.831     540.000     937.000
                     III    539.726.031    534.550.031   1.865.000   3.311.000
 17. DOLJ              I    779.440.500    773.798.500   2.557.000   3.085.000
                      II     24.565.338     23.135.338   1.430.000           0
                     III    804.005.838    796.933.838   3.987.000   3.085.000
 18. GALATI            I    551.359.600    547.166.600   2.040.000   2.153.000
                      II      8.701.636      8.121.636     580.000           0
                     III    560.061.236    555.288.236   2.620.000   2.153.000
 19. GIURGIU           I    204.244.900    202.137.900     277.000   1.830.000
                      II     -2.365.130     -3.005.130     240.000     400.000
                     III    201.879.770    199.132.770     517.000   2.230.000
 20. GORJ              I    404.489.900    401.043.900   1.447.000   1.999.000
                      II      9.577.947      8.517.947   1.060.000           0
                     III    414.067.847    409.561.847   2.507.000   1.999.000
 21. HARGHITA          I    406.127.800    403.084.800   1.297.000   1.746.000
                      II     14.592.354     14.592.354           0           0
                     III    420.720.154    417.677.154   1.297.000   1.746.000
 22. HUNEDOARA         I    481.391.900    478.014.900   1.691.000   1.686.000
                      II     19.346.400     18.286.400   1.060.000           0
                     III    500.738.300    496.301.300   2.751.000   1.686.000
 23. IALOMITA          I    242.782.500    240.528.500     542.000   1.712.000
                      II      9.573.039      9.023.039     250.000     300.000
                     III    252.355.539    249.551.539     792.000   2.012.000
 24. IASI              I    868.532.900    860.979.900   4.670.000   2.883.000
                      II      9.700.727      5.730.727   3.370.000     600.000
                     III    878.233.627    866.710.627   8.040.000   3.483.000
 25. ILFOV             I    188.141.800    185.615.800      75.000   2.451.000
                      II      5.768.569      5.698.569      70.000           0
                     III    193.910.369    191.314.369     145.000   2.451.000
 26. MARAMURES         I    579.361.500    573.054.500   4.331.000   1.976.000
                      II     31.600.651     28.920.651   2.280.000     400.000
                     III    610.962.151    601.975.151   6.611.000   2.376.000
 27. MEHEDINTI         I    316.811.800    313.523.800     995.000   2.293.000
                      II      4.847.165      4.847.165           0           0
                     III    321.658.965    318.370.965     995.000   2.293.000
 28. MURES             I    618.791.600    614.502.600   1.309.000   2.980.000
                      II     14.624.915     13.954.915     670.000           0
                     III    633.416.515    628.457.515   1.979.000   2.980.000
 29. NEAMT             I    623.791.700    616.494.700   4.781.000   2.516.000
                      II     21.460.673     20.600.673     460.000     400.000
                     III    645.252.373    637.095.373   5.241.000   2.916.000
 30. OLT               I    473.275.400    468.824.400   1.792.000   2.659.000
                      II      6.524.725      5.524.725     400.000     600.000
                     III    479.800.125    474.349.125   2.192.000   3.259.000
 31. PRAHOVA           I    734.017.300    729.353.300   2.100.000   2.564.000
                      II     13.377.840     11.957.840   1.220.000     200.000
                     III    747.395.140    741.311.140   3.320.000   2.764.000
 32. SATU MARE         I    419.711.600    416.041.600   1.155.000   2.515.000
                      II     13.614.783     12.874.783     640.000     100.000
                     III    433.326.383    428.916.383   1.795.000   2.615.000
 33. SALAJ             I    297.306.600    294.633.600     664.000   2.009.000
                      II     17.647.144     17.137.144      60.000     450.000
                     III    314.953.744    311.770.744     724.000   2.459.000
 34. SIBIU             I    458.044.500    453.744.500   2.274.000   2.026.000
                      II      7.303.549      5.803.549   1.200.000     300.000
                     III    465.348.049    459.548.049   3.474.000   2.326.000
 35. SUCEAVA           I    735.634.200    730.612.200   2.414.000   2.608.000
                      II     11.216.586     10.716.586     100.000     400.000
                     III    746.850.786    741.328.786   2.514.000   3.008.000
 36. TELEORMAN         I    406.294.900    402.362.900   1.010.000   2.922.000
                      II    -11.763.614    -12.303.614     540.000           0
                     III    394.531.286    390.059.286   1.550.000   2.922.000
 37. TIMIS             I    669.503.800    664.740.800   2.120.000   2.643.000
                      II     -4.440.550     -5.380.550     940.000           0
                     III    665.063.250    659.360.250   3.060.000   2.643.000
 38. TULCEA            I    263.447.900    260.746.900   1.088.000   1.613.000
                      II     -4.050.385     -4.910.385     610.000     250.000
                     III    259.397.515    255.836.515   1.698.000   1.863.000
 39. VASLUI            I    483.708.200    480.968.200     730.000   2.010.000
                      II     -2.721.917     -3.441.917     370.000     350.000
                     III    480.986.283    477.526.283   1.100.000   2.360.000
 40. VALCEA            I    465.535.600    460.103.600   3.403.000   2.029.000
                      II    -12.452.872    -13.982.872   1.400.000     130.000
                     III    453.082.728    446.120.728   4.803.000   2.159.000
 41. VRANCEA           I    369.608.100    366.185.100   1.229.000   2.194.000
                      II        401.691       -678.309     680.000     400.000
                     III    370.009.791    365.506.791   1.909.000   2.594.000
 42. MUNICIPIUL        I  1.608.377.200  1.580.032.200  27.230.000   1.115.000
     BUCURESTI        II     -1.025.201     -1.025.201           0           0
                     III  1.607.351.999  1.579.006.999  27.230.000   1.115.000
______________________________________________________________________________

    ANEXA 5a)

      I Program actualizat
     II Influente
    III Program rectificat

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, descentralizate incepand cu anul 2001
                                                         - mii lei -
______________________________________________________________________
                              Total             din care, pentru:
Nr.      Judetul          sume defalcate  ----------------------------
crt.                       din taxa pe     bugetul     bugetele locale
                             valoarea     propriu al   ale comunelor,
                             adaugata     judetului    oraselor si
                                          (invatamant  municipiilor
                                          special)
______________________________________________________________________
     TOTAL             I  21.463.400.300  932.613.700  20.530.786.600
                      II     307.713.000    9.800.000     297.913.000
                     III  21.771.113.300  942.413.700  20.828.699.600
  1. ALBA              I     426.640.600   12.245.100     414.395.500
                      II       2.623.818            0       2.623.818
                     III     429.264.418   12.245.100     417.019.318
  2. ARAD              I     435.915.000   25.526.700     410.388.300
                      II        -479.747            0        -479.747
                     III     435.435.253   25.526.700     409.908.553
  3. ARGES             I     674.468.000   19.808.500     654.659.500
                      II      34.104.417            0      34.104.417
                     III     708.572.417   19.808.500     688.763.917
  4. BACAU             I     761.188.000   16.175.300     745.012.700
                      II         578.644            0         578.644
                     III     761.766.644   16.175.300     745.591.344
  5. BIHOR             I     687.205.800   48.322.400     638.883.400
                      II       9.538.023            0       9.538.023
                     III     696.743.823   48.322.400     648.421.423
  6. BISTRITA-NASAUD   I     374.884.000   28.012.200     346.871.800
                      II       4.000.738            0       4.000.738
                     III     378.884.738   28.012.200     343.487.538
  7. BOTOSANI          I     440.626.500   18.158.300     422.468.200
                      II       4.889.588            0       4.889.588
                     III     445.516.088   18.158.300     427.357.788
  8. BRASOV            I     571.785.400   23.787.300     547.998.100
                      II      12.127.707            0      12.127.707
                     III     583.913.107   23.787.300     560.125.807
  9. BRAILA            I     338.364.300   15.444.400     322.919.900
                      II      -3.618.900            0      -3.618.900
                     III     334.745.400   15.444.400     319.301.000
 10. BUZAU             I     485.436.400   22.917.700     462.518.700
                      II      26.060.038            0      26.060.038
                     III     511.496.438   22.917.700     488.578.738
 11. CARAS-SEVERIN     I     329.373.200   21.654.000     307.719.200
                      II       3.802.603            0       3.802.603
                     III     333.175.803   21.654.000     311.521.803
 12. CALARASI          I     247.549.700      986.600     246.563.100
                      II      18.393.106            0      18.393.106
                     III     265.942.806      986.600     264.956.206
 13. CLUJ              I     754.411.000   58.026.500     696.384.500
                      II     -19.717.438            0     -19.717.438
                     III     734.693.562   58.026.500     676.667.062
 14. CONSTANTA         I     630.194.800   20.208.600     609.986.200
                      II      19.575.086            0      19.575.086
                     III     649.769.886   20.208.600     629.561.286
 15. COVASNA           I     257.202.700    6.932.600     250.270.100
                      II      10.428.423            0      10.428.423
                     III     267.631.123    6.932.600     260.698.523
 16. DAMBOVITA         I     529.859.200   13.441.800     516.417.400
                      II       4.690.831            0       4.690.831
                     III     534.550.031   13.441.800     521.108.231
 17. DOLJ              I     773.798.500   31.857.200     741.941.300
                      II      23.135.338            0      23.135.338
                     III     796.933.838   31.857.200     765.076.638
 18. GALATI            I     547.166.600   23.325.500     523.841.100
                      II       8.121.636            0       8.121.636
                     III     555.288.236   23.325.500     531.962.736
 19. GIURGIU           I     202.137.900    1.302.100     200.835.800
                      II      -3.005.130            0      -3.005.130
                     III     199.132.770    1.302.100     197.830.670
 20. GORJ              I     401.043.900    8.256.400     392.787.500
                      II       8.517.947            0       8.517.947
                     III     409.561.847    8.256.400     401.305.447
 21. HARGHITA          I     403.084.800    8.173.100     394.911.700
                      II      14.592.354            0      14.592.354
                     III     417.677.154    8.173.100     409.504.054
 22. HUNEDOARA         I     478.014.900   16.628.200     461.386.700
                      II      18.286.400            0      18.286.400
                     III     496.301.300   16.628.200     479.673.100
 23. IALOMITA          I     240.528.500   10.749.500     229.779.000
                      II       9.023.039            0       9.023.039
                     III     249.551.539   10.749.500     238.802.039
 24. IASI              I     860.979.900   34.966.900     826.013.000
                      II       5.730.727    8.200.000      -2.469.273
                     III     866.710.627   43.166.900     823.543.727
 25. ILFOV             I     185.615.800    9.079.900     176.535.900
                      II       5.698.569            0       5.698.569
                     III     191.314.369    9.079.900     182.234.469
 26. MARAMURES         I     573.054.500   25.609.500     547.445.000
                      II      28.920.651            0      28.920.651
                     III     601.975.151   25.609.500     576.365.651
 27. MEHEDINTI         I     313.523.800    4.930.200     308.593.600
                      II       4.847.165            0       4.847.165
                     III     318.370.965    4.930.200     313.440.765
 28. MURES             I     614.502.600   15.346.600     599.156.000
                      II      13.954.915            0      13.954.915
                     III     628.457.515   15.346.600     613.110.915
 29. NEAMT             I     616.494.700   27.671.000     588.823.700
                      II      20.600.673            0      20.600.673
                     III     637.095.373   27.671.000     616.809.373
 30. OLT               I     468.824.400   13.292.500     455.531.900
                      II       5.524.725            0       5.524.725
                     III     474.349.125   13.292.500     461.056.625
 31. PRAHOVA           I     729.353.300   23.386.400     705.966.900
                      II      11.957.840            0      11.957.840
                     III     741.311.140   23.386.400     717.924.740
 32. SATU MARE         I     416.041.600   17.451.700     398.589.900
                      II      12.874.783            0      12.874.783
                     III     428.916.383   17.451.700     411.464.683
 33. SALAJ             I     294.633.600   11.483.000     283.150.600
                      II      17.137.144            0      17.137.144
                     III     311.770.744   11.483.000     300.287.744
 34. SIBIU             I     453.744.500   28.890.500     424.854.000
                      II       5.803.549            0       5.803.549
                     III     459.548.049   28.890.500     430.657.549
 35. SUCEAVA           I     730.612.200   54.009.600     676.602.600
                      II      10.716.586            0      10.716.586
                     III     741.328.786   54.009.600     687.319.186
 36. TELEORMAN         I     402.362.900    5.013.200     397.349.700
                      II     -12.303.614            0     -12.303.614
                     III     390.059.286    5.013.200     385.046.086
 37. TIMIS             I     664.740.800   48.501.400     616.239.400
                      II      -5.380.550            0      -5.380.550
                     III     659.360.250   48.501.400     610.858.850
 38. TULCEA            I     260.746.900    8.775.300     251.971.600
                      II      -4.910.385    1.600.000      -6.510.385
                     III     255.836.515   10.375.300     245.461.215
 39. VASLUI            I     480.968.200   18.381.300     462.586.900
                      II      -3.441.917            0      -3.441.917
                     III     477.526.283   18.381.300     459.144.983
 40. VALCEA            I     460.103.600   10.072.900     450.030.700
                      II     -13.982.872            0     -13.982.872
                     III     446.120.728   10.072.900     436.047.828
 41. VRANCEA           I     366.185.100   11.144.300     355.040.800
                      II        -678.309            0        -678.309
                     III     365.506.791   11.144.300     354.362.491
 42. MUNICIPIUL        I   1.580.032.200  112.667.500   1.467.364.700
     BUCURESTI        II      -1.025.201            0      -1.025.201
                     III   1.579.006.999  112.667.500   1.466.339.499
______________________________________________________________________

    ANEXA 5b)

    I   Program actualizat
    II  Influente
    III Program rectificat

                                  SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, descentralizate la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, incepand cu anul 2001
                                                                 - mii lei -
______________________________________________________________________________
                          Total sume               din care, pentru:
Nr.     Judetul          defalcate din  --------------------------------------
crt.                       taxa pe       Finantarea     Burse       Manuale
                           valoarea     cheltuielilor  acordate     scolare
                           adaugata      de personal   elevilor
______________________________________________________________________________
     TOTAL             I 20.530.786.600 20.235.165.600 157.162.500 130.000.000
                      II    297.913.000    297.913.000           0           0
                     III 20.828.699.600 20.533.078.600 157.162.500 130.000.000
  1. ALBA              I    414.395.500    409.368.000   2.863.800   2.163.700
                      II      2.623.818      2.305.720           0     318.098
                     III    417.019.318    411.673.720   2.863.800   2.481.798
  2. ARAD              I    410.388.300    404.047.200   3.150.700   3.070.200
                      II       -479.747       -314.002           0    -165.745
                     III    409.908.553    403.733.198   3.150.700   2.904.455
  3. ARGES             I    654.659.500    646.750.000   4.648.800   3.260.700
                      II     34.104.417     34.360.419           0    -256.002
                     III    688.763.917    681.110.419   4.648.800   3.004.698
  4. BACAU             I    745.012.700    734.413.600   5.703.700   4.180.600
                      II        578.644              0           0     578.644
                     III    745.591.344    734.413.600   5.703.700   4.759.244
  5. BIHOR             I    638.883.400    629.121.600   4.394.500   5.317.300
                      II      9.538.023      9.857.880           0    -319.857
                     III    648.421.423    638.979.480   4.394.500   4.997.443
  6. BISTRITA-NASAUD   I    346.871.800    342.388.600   2.573.600   1.877.400
                      II      4.000.738      4.000.000           0         738
                     III    350.872.538    346.388.600   2.573.600   1.878.138
  7. BOTOSANI          I    422.468.200    416.504.500   3.440.100   2.523.600
                      II      4.889.588      5.000.000           0    -110.412
                     III    427.357.788    421.504.500   3.440.100   2.413.188
  8. BRASOV            I    547.998.100    539.687.500   4.549.300   3.751.900
                      II     12.127.707     11.628.710           0     498.997
                     III    560.125.807    551.316.210   4.549.300   4.250.897
  9. BRAILA            I    322.919.900    318.557.000   2.597.900   1.765.000
                      II     -3.618.900     -2.739.000           0    -879.900
                     III    319.301.000    315.818.000   2.597.900     885.100
 10. BUZAU             I    462.518.700    456.609.500   3.505.900   2.339.000
                      II     26.060.038     25.886.000           0     174.038
                     III    488.578.738    482.495.500   3.505.900   2.513.038
 11. CARAS-SEVERIN     I    307.719.200    303.241.300   2.449.400   1.969.700
                      II      3.802.603      3.811.749           0      -9.146
                     III    311.521.803    307.053.049   2.449.400   1.960.554
 12. CALARASI          I    246.563.100    242.602.500   2.203.800   1.724.600
                      II     18.393.106     18.436.504           0     -43.398
                     III    264.956.206    261.039.004   2.203.800   1.681.202
 13. CLUJ              I    696.384.500    687.469.300   4.911.400   4.003.800
                      II    -19.717.438    -20.291.386           0     573.948
                     III    676.667.062    667.177.914   4.911.400   4.577.748
 14. CONSTANTA         I    609.986.200    601.029.300   5.211.300   3.745.600
                      II     19.575.086     19.018.154           0     556.932
                     III    629.561.286    620.047.454   5.211.300   4.302.532
 15. COVASNA           I    250.270.100    244.128.400   1.743.900   4.397.800
                      II     10.428.423     10.751.138           0    -322.715
                     III    260.698.523    254.879.538   1.743.900   4.075.085
 16. DAMBOVITA         I    516.417.400    509.713.800   3.824.200   2.879.400
                      II      4.690.831      4.613.818           0      77.013
                     III    521.108.231    514.327.618   3.824.200   2.956.413
 17. DOLJ              I    741.941.300    733.321.000   5.012.100   3.608.200
                      II     23.135.338     22.990.000           0     145.338
                     III    765.076.638    756.311.000   5.012.100   3.753.538
 18. GALATI            I    523.841.100    516.282.800   4.484.300   2.744.900
                      II      8.121.636      8.000.000           0     121.636
                     III    531.962.736    524.282.800   4.484.300   2.866.536
 19. GIURGIU           I    200.835.800    197.684.600   1.679.700   1.440.000
                      II     -3.005.130     -2.609.600           0    -395.530
                     III    197.830.670    195.075.000   1.679.700   1.044.470
 20. GORJ              I    392.787.500    387.229.500   2.995.000   2.138.800
                      II      8.517.947      8.416.700           0     101.247
                     III    401.305.447    395.646.200   2.995.000   2.240.047
 21. HARGHITA          I    394.911.700    386.779.100   2.624.700   5.507.900
                      II     14.592.354     13.360.659           0   1.231.695
                     III    409.504.054    400.139.759   2.624.700   6.739.595
 22. HUNEDOARA         I    461.386.700    450.132.200   3.554.600   2.699.900
                      II     18.286.400     17.853.726           0     432.674
                     III    479.673.100    467.985.926   3.554.600   3.132.574
 23. IALOMITA          I    229.779.000    226.209.200   2.030.500   1.539.200
                      II      9.023.039      9.034.741           0     -11.702
                     III    238.802.039    235.243.941   2.030.500   1.527.498
 24. IASI              I    826.013.000    815.385.000   6.045.700   4.582.300
                      II     -2.469.273     -1.850.385           0    -618.888
                     III    823.543.727    813.534.615   6.045.700   3.963.412
 25. ILFOV             I    176.535.900    173.580.900   1.583.400   1.371.600
                      II      5.698.569      5.339.868           0     358.701
                     III    182.234.469    178.920.768   1.583.400   1.730.301
 26. MARAMURES         I    547.445.000    540.375.800   4.081.300   2.987.900
                      II     28.920.651     28.501.145           0     419.506
                     III    576.365.651    568.876.945   4.081.300   3.407.406
 27. MEHEDINTI         I    308.593.600    304.692.100   2.274.600   1.608.700
                      II      4.847.165      5.387.881           0    -540.716
                     III    313.440.765    310.079.981   2.274.600   1.067.984
 28. MURES             I    599.156.000    589.205.900   4.199.200   5.750.900
                      II     13.954.915     12.761.440           0   1.193.475
                     III    613.110.915    601.967.340   4.199.200   6.944.375
 29. NEAMT             I    588.823.700    581.388.700   4.365.200   3.069.800
                      II     20.600.673     20.550.666           0      50.007
                     III    609.424.373    601.939.366   4.365.200   3.119.807
 30. OLT               I    455.531.900    449.621.500   3.502.200   2.408.200
                      II      5.524.725      5.555.148           0     -30.423
                     III    461.056.625    455.176.648   3.502.200   2.377.777
 31. PRAHOVA           I    705.966.900    696.398.900   5.405.200   3.893.300
                      II     11.957.840     12.399.710           0    -441.870
                     III    717.924.740    708.798.610   5.405.200   3.451.430
 32. SATU MARE         I    398.589.900    391.417.100   2.970.600   4.159.700
                      II     12.874.783     12.712.872           0     161.911
                     III    411.464.683    404.129.972   2.970.600   4.321.611
 33. SALAJ             I    283.150.600    279.196.000   1.974.600   1.980.000
                      II     17.137.144     17.228.154           0     -91.010
                     III    300.287.744    296.424.154   1.974.600   1.888.990
 34. SIBIU             I    424.854.000    417.226.300   3.290.100   3.304.600
                      II      5.803.549      6.222.139           0    -418.590
                     III    430.657.549    423.448.439   3.290.100   2.886.010
 35. SUCEAVA           I    676.602.600    667.162.500   5.411.900   4.028.200
                      II     10.716.586     10.720.475           0      -3.889
                     III    687.319.186    677.882.975   5.411.900   4.024.311
 36. TELEORMAN         I    397.349.700    392.481.300   2.769.900   1.963.900
                      II    -12.303.614    -12.385.126           0      81.512
                     III    385.046.086    380.096.174   2.769.900   2.045.412
 37. TIMIS             I    616.239.400    607.404.900   4.741.500   4.005.700
                      II     -5.380.550     -5.675.600           0     295.050
                     III    610.858.850    601.729.300   4.741.500   4.300.750
 38. TULCEA            I    251.971.600    248.609.800   1.932.800   1.423.700
                      II     -6.510.385     -5.953.522           0    -556.863
                     III    245.461.215    242.656.278   1.932.800     866.837
 39. VASLUI            I    462.586.900    456.329.900   3.602.800   2.654.200
                      II     -3.441.917     -3.422.556           0     -19.361
                     III    459.144.983    452.907.344   3.602.800   2.634.839
 40. VALCEA            I    450.030.700    444.867.900   3.036.000   2.125.500
                      II    -13.982.872    -13.551.239           0    -431.633
                     III    436.047.828    431.316.661   3.036.000   1.693.867
 41. VRANCEA           I    355.040.800    350.357.400   2.673.900   2.009.500
                      II       -678.309              0           0    -678.309
                     III    354.362.491    350.357.400   2.673.900   1.331.191
 42. MUNICIPIUL        I  1.467.364.700  1.446.193.200  13.148.400   8.023.100
     BUCURESTI        II     -1.025.201              0           0  -1.025.201
                     III  1.466.339.499  1.446.193.200  13.148.400   6.997.899
______________________________________________________________________________

    ANEXA 6

      I Program actualizat
     II Influente
    III Program rectificat

                           NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat pe anul 2001
________________________________________________________________________________
N                    TOTAL                     din care, pentru:
r.  Judetul        numar de     -----------------------------------------------
                  posturi din   Invatamantul din care: Invatamantul    din care:
c                 invatamantul  special      --------- preuniversitar  ---------
r                preuniversitar finantat din  Personal finantat din    Personal
t.                              bugetul       didactic bugetele        didactic
                                propriu al             consiliilor
                                consiliului            locale
                                judetean
________________________________________________________________________________
   TOTAL       I   347.727        15.271      10.706      332.456       263.889
              II       -39           113          98         -152          -121
             III   347.688        15.384      10.804      332.304       263.768
1. CLUJ        I    11.999           965         644       11.034         8.609
              II       -35             0           0          -35           -28
             III    11.964           965         644       10.999         8.581
2. DAMBOVITA   I     8.041           203         166        7.838         6.392
              II       -11             0           0          -11            -7
             III     8.030           203         166        7.827         6.385
3. GALATI      I     9.126           388         332        8.738         6.876
              II        64             0           0           64            25
             III     9.190           388         332        8.802         6.901
4. IALOMITA    I     3.925           162         137        3.763         3.064
              II       -17             0           0          -17           -13
             III     3.908           162         137        3.746         3.051
5. IASI        I    13.852           536         428       13.316        10.266
              II       -40           113          98         -153           -98
             III    13.812           649         526       13.163        10.168
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru restul judetelor numarul maxim de posturi este cel aprobat prin anexa nr. 8c), la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

    ANEXA 7

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                              BUGETUL
    Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II III IV      Denumirea           Program       Influente      Program
                  indicatorilor        actualizat       (+/-)       rectificat
________________________________________________________________________________
         A                B                 1             2              3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL      35.934.247.094 5.500.000.000 41.434.247.094
                I. VENITURI CURENTE  35.167.266.000 5.548.500.000 40.715.766.000
                   A. VENITURI       34.583.403.020 5.465.500.000 40.048.903.020
                   FISCALE
                    A1. IMPOZITE     34.583.403.020 5.465.500.000 40.048.903.020
                    DIRECTE
1216                 CONTRIBUTIA LA  34.583.403.020 5.465.500.000 40.048.903.020
                     FONDUL DE
                     ASIGURARI
                     SOCIALE DE
                     SANATATE
     01               Contributii de 14.395.015.590 1.655.500.000 16.050.515.590
                      la persoane
                      juridice sau
                      fizice care
                      angajeaza
                      personal
                      salariat
     02               Contributia    20.176.061.270 3.810.000.000 23.986.061.270
                      persoanelor
                      asigurate
     03               Contributii        12.326.160                   12.326.160
                      facultative la
                      asigurarile
                      sociale de
                      sanatate
                   B. VENITURI          583.862.980    83.000.000    666.862.980
                   NEFISCALE
2216                DIVERSE VENITURI    583.862.980    83.000.000    666.862.980
     30              Incasari din       583.862.980    83.000.000    666.862.980
                     alte surse
                IV. SUME PRIMITE DE     766.981.094   -48.500.000    718.481.094
                LA ALTE BUGETE
3516             SUME DE LA BUGETUL     617.217.214   -48.500.000    568.717.214
                 DE STAT PENTRU
                 PERSOANELE
                 ASIGURATE PRIN
                 EFECTUL LEGII
     01           Persoane care         204.448.410    -8.500.000    195.948.410
                  satisfac serviciul
                  militar in termen
     02           Persoane care         121.468.804                  121.468.804
                  executa o pedeapsa
                  privativa de
                  libertate sau arest
                  preventiv
     03           Persoane care fac     291.300.000   -40.000.000    251.300.000
                  parte dintr-o
                  familie care
                  beneficiaza de
                  ajutor social
3616             SUME DE LA BUGETUL     149.763.880                  149.763.880
                 ASIGURARILOR
                 SOCIALE DE STAT
                 PENTRU PERSOANELE
                 ASIGURATE PRIN
                 EFECTUL LEGII
     01           Persoane aflate in    149.763.880                  149.763.880
                  concediu medical
                  sau in concediu
                  medical pentru
                  ingrijirea
                  copilului bolnav
                  in varsta de pana
                  la 6 ani
               CHELTUIELI - TOTAL    34.856.821.100 2.364.151.143 37.220.972.243
        01      CHELTUIELI CURENTE   34.500.421.100 2.364.151.143 36.864.572.243
        02       CHELTUIELI DE          494.985.353                  494.985.353
                 PERSONAL
        20        CHELTUIELI         34.005.435.747 2.364.151.143 36.369.586.890
                  MATERIALE SI
                  SERVICII
        70      CHELTUIELI DE           356.400.000                  356.400.000
                CAPITAL
               Partea a III-a -      33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
               CHELTUIELI SOCIAL-
               CULTURALE
        01      CHELTUIELI CURENTE   33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
        20       CHELTUIELI          33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
                 MATERIALE SI
                 SERVICII
6216            SERVICII MEDICALE    33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
                SI MEDICAMENTE            *)                           *)
        01      CHELTUIELI CURENTE   33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
        20       CHELTUIELI          33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
                 MATERIALE SI
                 SERVICII
        25           Materiale si    33.652.864.137 2.364.151.143 36.017.015.280
                     prestari
                     servicii cu
                     caracter
                     medical
               Partea a VI-a -        1.203.956.963                1.203.956.963
               ALTE ACTIUNI
        01      CHELTUIELI CURENTE      847.556.963                  847.556.963
        02       CHELTUIELI DE          494.985.353                  494.985.353
                 PERSONAL
        20       CHELTUIELI             352.571.610                  352.571.610
                 MATERIALE SI
                 SERVICII
        70      CHELTUIELI DE           356.400.000                  356.400.000
                CAPITAL
7316           CHELTUIELI DE          1.203.956.963                1.203.956.963
               ADMINISTRARE A
               FONDULUI
        01      CHELTUIELI CURENTE      847.556.963                  847.556.963
        02       CHELTUIELI DE          494.985.353                  494.985.353
                 PERSONAL
        10        Cheltuieli cu         342.376.950                  342.376.950
                  salariile
        11        Contributii pentru     95.523.168                   95.523.168
                  asigurari sociale
                  de stat
        12        Cheltuieli pentru      17.118.848                   17.118.848
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj
        13        Deplasari,             16.000.000                   16.000.000
                  detasari,
                  transferari
        13  01     Deplasari,            13.000.000                   13.000.000
                   detasari,
                   transferari
                   in tara
        13  02     Deplasari in           3.000.000                    3.000.000
                   strainatate
        14        Contributii pentru     23.966.387                   23.966.387
                  constituirea
                  Fondului de
                  asigurari sociale
                  de sanatate
        20       CHELTUIELI             352.571.610                  352.571.610
                 MATERIALE SI
                 SERVICII
        24        Cheltuieli pentru      87.270.643                   87.270.643
                  intretinere si
                  gospodarie
        25        Materiale si           80.000.000                   80.000.000
                  prestari de
                  servicii cu
                  caracter
                  functional
        26        Obiecte de             50.915.740                   50.915.740
                  inventar de mica
                  valoare sau scurta
                  durata si
                  echipament
        27        Reparatii curente      65.000.000                   65.000.000
        28        Reparatii capitale     46.585.227                   46.585.227
        29        Carti si                3.200.000                    3.200.000
                  publicatii
        30        Alte cheltuieli        19.600.000                   19.600.000
        70       CHELTUIELI DE          356.400.000                  356.400.000
                 CAPITAL
        72        Investitii ale        356.400.000                  356.400.000
                  institutiilor
                  publice
                  din total capitol:
     01         Administratie           240.791.393                  240.791.393
                centrala
     25         Servicii publice        963.165.570                  963.165.570
                descentralizate
9516           FONDURI DE REZERVA       449.178.089    52.473.373    501.651.462
     06           Fondul de rezerva     449.178.089    52.473.373    501.651.462
                  al Casei Nationale
                  de Asigurari de
                  Sanatate
     07           Fondul de rezerva
                  la dispozitia
                  caselor de
                  asigurari de
                  sanatate judetene
                  si a municipiului
                  Bucuresti
               EXCEDENT/DEFICIT         628.247.905 3.083.375.484  3.711.623.389
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

___________________________________________________________________
Cod capitol  Denumire capitol de cheltuieli  Numar maxim de posturi
___________________________________________________________________
    1                       2                         3
___________________________________________________________________
   7316      Cheltuieli de administrare             4.413
             a fondului
___________________________________________________________________

    ANEXA 8

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

                               BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II III IV        Denumirea            Program       Influente    Program
                    indicatorilor         actualizat       (+/-)     rectificat
________________________________________________________________________________
         A                B                   1             2             3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL          3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                I. VENITURI CURENTE      3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                 A. VENITURI FISCALE     3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                  A2. IMPOZITE           3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                  INDIRECTE
1711               ALTE IMPOZITE         3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                   INDIRECTE
     19             Taxa de dezvoltare   3.400.000.000 600.000.000 4.000.000.000
                    cuprinsa in tariful
                    energiei electrice
                    si termice
               CHELTUIELI - TOTAL        3.100.000.000 150.000.000 3.250.000.000
                                              *)                       *)
            01  CHELTUIELI CURENTE          25.000.000                25.000.000
            38   TRANSFERURI                25.000.000                25.000.000
            39    Transferuri               25.000.000                25.000.000
                  consolidabile
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL    3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
               Partea a V-a - ACTIUNI    3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
               ECONOMICE
6611           INDUSTRIE                 3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
        73      Investitii ale regiilor  3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
                autonome, societatilor
                si companiilor
                nationale si
                societatilor comerciale
                cu capital majoritar de
                stat
     05        Electricitate si alte     3.075.000.000 150.000.000 3.225.000.000
               forme de energie
8411           TRANSFERURI CATRE            25.000.000                25.000.000
               BUGETELE LOCALE
            39    Transferuri               25.000.000                25.000.000
                  consolidabile
            23      Transferuri din         25.000.000                25.000.000
                    bugetul Fondului
                    special pentru
                    dezvoltarea
                    sistemului
                    energetic catre
                    bugetele locale
               EXCEDENT/DEFICIT            300.000.000 450.000.000   750.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor.

    ANEXA 9

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                              BUGETUL
    Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
 I   II III IV        Denumirea            Program       Influente    Program
                    indicatorilor         actualizat       (+/-)     rectificat
________________________________________________________________________________
         A                B                   1             2             3
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL       9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                I. VENITURI CURENTE   9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                 A. VENITURI FISCALE  9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                  A2. IMPOZITE        9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                  INDIRECTE
1712              ALTE IMPOZITE       9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                  INDIRECTE                                              *)
     07            Cota asupra        9.000.000.000 -1.500.000.000 7.500.000.000
                   pretului cu
                   ridicata, exclusiv
                   accizele, pentru
                   carburantii auto
                   livrati la intern
                   de catre
                   producatori si
                   valorii in vama
                   pentru
                   carburantii auto
                   importati
               CHELTUIELI - TOTAL     6.000.000.000   -541.700.000 5.458.300.000
        01      CHELTUIELI CURENTE    5.100.000.000   -460.400.000 4.639.600.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE 5.100.000.000   -460.400.000 4.639.600.000
                 SI SERVICII
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL   900.000.000    -81.300.000   818.700.000
                 a) Pentru drumurile
                 nationale:
                 ACTIUNI ECONOMICE    3.900.000.000   -352.100.000 3.547.900.000
6812             TRANSPORTURI SI      3.900.000.000   -352.100.000 3.547.900.000
                 COMUNICATII
        01      CHELTUIELI CURENTE    3.200.000.000   -288.900.000 2.911.100.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE 3.200.000.000   -288.900.000 2.911.100.000
                 SI SERVICII
        27         Reparatii curente  2.600.000.000   -220.000.000 2.380.000.000
        28         Reparatii capitale   600.000.000    -68.900.000   531.100.000
                                                                         *)
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL   700.000.000    -63.200.000   636.800.000
        73         Investitii ale       700.000.000    -63.200.000   636.800.000
                   regiilor autonome,
                   societatilor si
                   companiilor
                   nationale si
                   societatilor
                   comerciale cu
                   capital majoritar
                   de stat
     05          Drumuri si poduri    3.900.000.000   -352.100.000 3.547.900.000
                 b) Pentru drumurile
                 locale:
                 ACTIUNI ECONOMICE    2.100.000.000   -189.600.000 1.910.400.000
6812             TRANSPORTURI SI      2.100.000.000   -189.600.000 1.910.400.000
                 COMUNICATII
        01      CHELTUIELI CURENTE    1.900.000.000   -171.500.000 1.728.500.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE 1.900.000.000   -171.500.000 1.728.500.000
                 SI SERVICII
        27         Reparatii curente  1.500.000.000   -137.500.000 1.362.500.000
        28         Reparatii capitale   400.000.000    -34.000.000   366.000.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL   200.000.000    -18.100.000   181.900.000
        73         Investitii ale       200.000.000    -18.100.000   181.900.000
                   regiilor autonome,
                   societatilor si
                   companiilor
                   nationale si
                   societatilor
                   comerciale cu
                   capital majoritar
                   de stat
     05         Drumuri si poduri     2.100.000.000   -189.600.000 1.910.400.000
               EXCEDENT/DEFICIT       3.000.000.000   -958.300.000 2.041.700.000
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Suma de 150 miliarde lei reprezinta contributia partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor nationale, etapa a III a, finantate din imprumutul acordat de B.E.I., ratificat prin Legea nr. 34/1999.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 27/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 27 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu