E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 163 din  6 decembrie 2001

privind reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 798 din 13 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat si art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 374/2001, se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    (2) Incepand cu anul 2002 manualele scolare acordate potrivit prevederilor art. 174 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si bursele studentilor din Republica Moldova care studiaza in Romania, acordate potrivit dispozitiilor legale, se finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata si metroul se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, incepand cu data de 1 ianuarie 2002, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitatile de invatamant preuniversitar si universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 2
    (1) Cota de 3% prevazuta la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce la 2% incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    (2) Pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap se acorda bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
    Art. 3
    (1) Cota de 5% prevazuta la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi de 6% incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    (2) Sumele datorate de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania, aferente trimestrului IV 2001, precum si cele neachitate la termenele legale de plata incepand cu data de 1 ianuarie 2002 se fac venit la bugetul de stat, iar eventualele sume virate necuvenit catre Fondul Romania se regularizeaza cu bugetul de stat.
    (3) Disponibilitatile Fondului Romania existente la data de 31 decembrie 2001 se vireaza la bugetul de stat pe anul 2002 pana la data de 25 ianuarie 2002.
    (4) Strategia si prioritatile anuale pentru imaginea externa a tarii se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externa, denumit in continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informatiilor publice, ministrul integrarii europene, ministrul culturii si cultelor, ministrul turismului, ministrul tineretului si sportului, ministrul educatiei si cercetarii, ministrul finantelor publice si presedintele Fundatiei Culturale Romane.
    (5) Presedintele Consiliului interministerial este primul-ministru.
    (6) Secretarul executiv al Consiliului interministerial este ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (7) In cadrul Consiliului interministerial functioneaza Comisia de evaluare, formata din secretarii de stat cu atributii in domeniul imagine-comunicare din cele 8 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si vicepresedintele Fundatiei Culturale Romane.
    (8) Consiliul interministerial functioneaza in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, elaborat de Secretariatul General al Guvernului in colaborare cu celelalte ministere reprezentate in Consiliul interministerial si aprobat prin decizie a primului-ministru.
    (9) Evaluarea proiectelor se face in raport cu criteriile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului interministerial.
    (10) Proiectele evaluate potrivit alin. (9) vor fi supuse de catre secretarul executiv spre aprobare Consiliului interministerial, care decide ce proiecte vor primi finantare.
    (11) Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanteaza:
    a) proiecte de promovare a imaginii Romaniei, realizate prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii romane si straine;
    b) realizarea unor pagini de prezentare a Romaniei in cotidiene de notorietate din strainatate si a unor emisiuni pe posturi de televiziune;
    c) proiecte de prezentare a economiei romanesti in ansamblu sau a unor sectoare economice si informari periodice destinate agentiilor de rating, bancilor de investitii, mediilor economice occidentale in general;
    d) sustinerea editarii de material documentar cu tematici diverse - prezentare generala a tarii, economie, turism, cultura - pe suporturi diferite, cum sunt tipariturile, compact-discurile, casetele video etc.;
    e) organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii si din Europa pe teme de integrare europeana si euroatlantica;
    f) proiecte de programe culturale si de informare, precum si de investitii in echipamente informatice si de comunicare, vizand sustinerea activitatii institutelor si centrelor culturale si de informare romanesti din strainatate;
    g) proiecte de sprijinire a activitatii consulatelor onorifice si a asociatiilor comunitatilor romanesti;
    h) sprijinirea aparitiei unor ziare si publicatii ale comunitatilor romanesti din tarile vecine si finantarea unor programe de invatamant la distanta pentru tinerii de origine romana din comunitatile romanesti de pretutindeni;
    i) proiecte de anvergura prezentate in centre de interes politic si economic; cicluri sub genericul "Festivalul/Anul/Luna/Saptamana/Zilele Romaniei"; mari evenimente aniversare romanesti, manifestari culturale complementare pentru reuniuni politice, diplomatice, economice, internationale, din tara si din strainatate; participari la expozitii mondiale; candidaturi romanesti pentru Capitala Europeana a Culturii;
    j) realizarea si amplasarea in strainatate a unor monumente care omagiaza personalitati si evenimente romanesti.
    (12) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2001, aprobata prin Legea nr. 635/2001, se abroga incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 4
    (1) Prevederile art. I, II si III se aplica incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2002.
    (2) Controlul pentru stabilirea, urmarirea si incasarea obligatiilor mentionate la alin. (1) al art. I, art. II si alin. (2) al art. III, aferente anului 2001 si perioadelor precedente, se efectueaza potrivit prevederilor actelor normative in vigoare la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Apararii Nationale este autorizat pentru anul 2001 sa efectueze in cadrul capitolului "Aparare nationala" virari de credite bugetare la titlul "Cheltuieli materiale si servicii" in limita sumei de 100,0 miliarde lei din economiile ce se pot realiza la titlul "Cheltuieli de personal" si la alineatul "Plati de dobanzi si comisioane".
    (2) Cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii, se suplimenteaza cu suma de 562,25 miliarde lei in anul 2001 prin diminuarea cu 196,17 miliarde lei a cheltuielilor cu stimularea productiei de export si a exportului si cu 366,08 miliarde lei a Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    (3) In bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pe anul 2001 transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului se diminueaza cu suma de 30.714.343 mii lei, iar transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap se majoreaza cu suma de 30.714.343 mii lei. Repartizarea pe judete este prevazuta in anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, prevazute in bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pe anul 2001, modificate pe judete, sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (5) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 se diminueaza cu 500 mii lei si in mod corespunzator si deficitul bugetului de stat pe anul 2001 prevazut in anexele nr. 1 si 2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, descentralizate incepand cu anul 2001, prevazute in coloana 3, nivelul III din anexa nr. 5a) la Ordonanta Guvernului nr. 27/2001, la judetele Bistrita-Nasaud si Neamt sunt de 350.872.538 mii lei si, respectiv, de 609.424.373 mii lei.
    (6) Anexa "Veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice" la bugetul Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 este prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (7) Taxele postale pentru restituirea prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (8) Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (9) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat pe anul 2001, cu respectarea echilibrului bugetar.
    (10) In situatia in care veniturile gestionate in regim extrabugetar depasesc prevederile aprobate pe anul 2001, acestea pot fi utilizate, prin ordin al ordonatorului principal de credite, pana la nivelul realizat, pentru destinatiile prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2001.
    Art. 6
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este autorizat ca in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2001 sa efectueze virari de credite bugetare la titlul "Transferuri" al capitolului "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii" de la celelalte capitole ale bugetului, titlurile "Cheltuieli de personal", "Cheltuieli materiale si servicii", "Cheltuieli de capital", inclusiv din sumele blocate care se deblocheaza potrivit prezentei ordonante de urgenta, in functie de necesitati, numai pentru aceasta actiune, precum si de la alineatul "Dobanda datorata trezoreriei statului", fara afectarea echilibrului bugetar.
    Art. 7
    Prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 593/2001, se abroga.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

                               TRANSFERURI
din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, pe anul 2001

                                                       - mii lei -
___________________________________________________________________
Nr.       Judetul           Program      Influente       Program
crt.                                                    actualizat
___________________________________________________________________
     TOTAL                132.000.000   -30.714.343    101.285.657
  1  BIHOR                  6.978.372                    6.978.372
  2  BRASOV                 2.969.520                    2.969.520
  3  DAMBOVITA             10.541.796                   10.541.796
  4  GORJ                   4.500.000                    4.500.000
  5  MURES                 20.786.640    -4.042.690     16.743.950
  6  NEAMT                 37.815.660   -17.500.143     20.315.517
  7  PRAHOVA                4.454.280                    4.454.280
  8  SALAJ                 10.690.272    -3.171.510      7.518.762
  9  SIBIU                  9.947.892                    9.947.892
 10  TIMIS                  9.502.464    -6.000.000      3.502.464
 11  MUNICIPIUL BUCURESTI  13.813.104                   13.813.104
___________________________________________________________________

    ANEXA 2*)

    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

                               TRANSFERURI
din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe anul 2001

                                                       - mii lei -
___________________________________________________________________
Nr.       Judetul           Program      Influente       Program
crt.                                                    actualizat
___________________________________________________________________
     TOTAL               1.749.200.000  30.714.343   1.779.914.343
  1  ALBA                   47.365.848     400.000      47.765.848
  2  ARAD                   26.906.390           0      26.906.390
  3  ARGES                  58.931.707     300.000      59.231.707
  4  BACAU                  82.511.448     400.000      82.911.448
  5  BIHOR                  46.776.119           0      46.776.119
  6  BISTRITA-NASAUD        17.386.146     200.000      17.586.146
  7  BOTOSANI               56.920.083     450.000      57.370.083
  8  BRASOV                 34.822.146           0      34.822.146
  9  BRAILA                 25.179.445     200.000      25.379.445
 10  BUZAU                  38.544.897     400.000      38.944.897
 11  CARAS-SEVERIN          47.328.026           0      47.328.026
 12  CALARASI               25.864.748     300.000      26.164.748
 13  CLUJ                   32.133.631           0      32.133.631
 14  CONSTANTA              57.826.016           0      57.826.016
 15  COVASNA                14.238.828     100.000      14.338.828
 16  DAMBOVITA              45.261.347           0      45.261.347
 17  DOLJ                   51.506.930           0      51.506.930
 18  GALATI                 19.148.715           0      19.148.715
 19  GIURGIU                43.222.266     150.000      43.372.266
 20  GORJ                   27.075.622           0      27.075.622
 21  HARGHITA               21.111.653           0      21.111.653
 22  HUNEDOARA              27.410.292           0      27.410.292
 23  IALOMITA               24.247.156           0      24.247.156
 24  IASI                   64.099.445     200.000      64.299.445
 25  ILFOV                  24.084.400     300.000      24.384.400
 26  MARAMURES              41.784.602     100.000      41.884.602
 27  MEHEDINTI              17.576.866           0      17.576.866
 28  MURES                  52.557.101   4.042.690      56.599.791
 29  NEAMT                  47.816.895  17.500.143      65.317.038
 30  OLT                    37.869.087     300.000      38.169.087
 31  PRAHOVA                71.896.886           0      71.896.886
 32  SATU MARE              35.222.289           0      35.222.289
 33  SALAJ                  23.986.120   3.271.510      27.257.630
 34  SIBIU                  54.244.770           0      54.244.770
 35  SUCEAVA                82.376.063           0      82.376.063
 36  TELEORMAN              21.524.123     200.000      21.724.123
 37  TIMIS                  55.873.836   3.000.000      58.873.836
 38  TULCEA                 17.817.329     350.000      18.167.329
 39  VASLUI                 34.953.996     300.000      35.253.995
 40  VALCEA                 56.232.633           0      56.232.633
 41  VRANCEA                48.012.895     250.000      48.262.895
 42  MUNICIPIUL BUCURESTI   82.394.814  -2.000.000      80.394.814
 43  Sume care se vor
     repartiza pe baza de
     ordin al ministrului    7.156.392           0       7.156.392
___________________________________________________________________

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
    PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTII

                               TRANSFERURI
din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, pe anul 2001

                                                       - mii lei -
___________________________________________________________________
Nr.       Judetul           Program      Influente       Program
crt.                                                    actualizat
___________________________________________________________________
     TOTAL               1.580.200.000           0   1.580.200.000
  1  ALBA                   26.762.880                  26.762.880
  2  ARAD                   39.738.800                  39.738.800
  3  ARGES                  33.115.720                  33.115.720
  4  BACAU                  40.513.878   2.000.000      42.513.878
  5  BIHOR                  48.408.866     230.000      48.638.866
  6  BISTRITA-NASAUD        27.726.980                  27.726.980
  7  BOTOSANI               47.365.332                  47.365.332
  8  BRASOV                 36.507.300   2.000.000      38.507.300
  9  BRAILA                 38.844.122                  38.844.122
 10  BUZAU                  35.265.620   2.000.000      37.265.620
 11  CARAS-SEVERIN          42.746.643  -2.350.000      40.396.643
 12  CALARASI               11.948.269                  11.948.269
 13  CLUJ                   53.477.564                  53.477.564
 14  CONSTANTA              34.641.153   1.370.000      36.011.153
 15  COVASNA                11.715.840                  11.715.840
 16  DAMBOVITA              24.937.897                  24.937.897
 17  DOLJ                   37.368.260                  37.368.260
 18  GALATI                 46.778.240   2.000.000      48.778.240
 19  GIURGIU                 9.921.347   1.500.000      11.421.347
 20  GORJ                   18.786.872   2.000.000      20.786.872
 21  HARGHITA               21.477.057                  21.477.057
 22  HUNEDOARA              29.827.497                  29.827.497
 23  IALOMITA               16.920.971                  16.920.971
 24  IASI                   98.503.970   4.500.000     103.003.970
 25  ILFOV                  13.981.263                  13.981.263
 26  MARAMURES              42.791.213                  42.791.213
 27  MEHEDINTI              13.638.640   1.000.000      14.638.640
 28  MURES                  35.025.212                  35.025.212
 29  NEAMT                  46.572.888 -11.750.000      34.822.888
 30  OLT                    31.652.878                  31.652.878
 31  PRAHOVA                41.812.156                  41.812.156
 32  SATU MARE              36.332.013                  36.332.013
 33  SALAJ                  20.656.116                  20.656.116
 34  SIBIU                  53.107.948 -26.000.000      27.107.948
 35  SUCEAVA                71.053.113   2.000.000      73.053.113
 36  TELEORMAN              24.828.066   1.000.000      25.828.066
 37  TIMIS                  69.625.048   6.500.000      76.125.048
 38  TULCEA                 23.127.420   2.000.000      25.127.420
 39  VASLUI                 37.793.764   6.000.000      43.793.764
 40  VALCEA                 35.436.380   2.000.000      37.436.380
 41  VRANCEA                23.993.090   2.000.000      25.993.090
 42  MUNICIPIUL BUCURESTI  125.471.714                 125.471.714
___________________________________________________________________

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

    I - Program actualizat
    II - Influente
    III - Program rectificat

         VENITURILE, ALOCATIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                        Institutia publica                                    :
|______________________________________________________________________________:
|                                 A                                            :
|==============================================================================:
:                           Program 2001                                       |
:______________________________________________________________________________|
:   | Venituri  |  Alocatii  | Cheltuieli |              din care:             |
:   |           |            |            |____________________________________|
:   |           |            |            |Cheltuieli  |Cheltuieli |Cheltuieli |
:   |           |            |            |de personal |materiale  |de capital |
:   |           |            |            |            |si servicii|           |
:___|___________|____________|____________|____________|___________|___________|
:   |     1     |      2     |      3     |      4     |      5    |      6    |
:___|___________|____________|____________|____________|___________|___________|
|     ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|I    70.000.000| 162.942.442| 232.942.442| 169.883.304| 51.127.089| 11.932.049|
|II             |  25.000.000|  25.000.000|            | 20.000.000|  5.000.000|
|III  70.000.000| 187.942.442| 257.942.442| 169.883.304| 71.127.089| 16.932.049|
|_______________|____________|____________|____________|___________|___________|
|     Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie                    |
|______________________________________________________________________________|
|I    50.000.000| 154.864.065| 204.864.065| 150.230.000| 43.065.465| 11.568.600|
|II   17.146.049|  10.690.147|  27.836.196|   5.953.304| 17.019.443|  4.863.449|
|III  67.146.049| 165.554.212| 232.700.261| 156.183.304| 60.084.908| 16.432.049|
|_______________|____________|____________|____________|___________|___________|
|     Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie          |
|______________________________________________________________________________|
|I    20.000.000|   8.078.377|  28.078.377|  19.653.304|  8.061.624|    363.449|
|II  -17.146.049|  14.309.853|  -2.836.196|  -5.953.304|  2.980.557|    136.551|
|III   2.853.951|  22.388.230|  25.242.181|  13.700.000| 11.042.181|    500.000|
|_______________|____________|____________|____________|___________|___________|

    Numarul maxim de personal in anul 2001 = 2800

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                 BUGETUL
                FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                               pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|      Denumirea     |    Program   | Influente  |   Program    |
|    |  |   |  |    indicatorilor   |              |            |  actualizat  |
|____|__|___|__|____________________|______________|____________|______________|
|      A       |           B        |       1      |       2    |       3      |
|______________|____________________|______________|____________|______________|
|    |  |   |  |VENITURI - TOTAL    |41.434.247.094| 303.797.000|41.738.044.094|
|    |  |   |  | I. VENITURI CURENTE|40.715.766.000| 303.797.000|41.019.563.000|
|    |  |   |  | A. VENITURI FISCALE|40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|    |  |   |  |  A1. IMPOZITE      |              |            |              |
|    |  |   |  |      DIRECTE       |40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|1216|  |   |  |      CONTRIBUTIA LA|              |            |              |
|    |  |   |  |      FONDUL DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |      ASIGURARI     |              |            |              |
|    |  |   |  |      SOCIALE DE    |              |            |              |
|    |  |   |  |      SANATATE      |40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|    |01|   |  |       Contributii  |              |            |              |
|    |  |   |  |       de la        |              |            |              |
|    |  |   |  |       persoane     |              |            |              |
|    |  |   |  |       juridice sau |              |            |              |
|    |  |   |  |       fizice, care |              |            |              |
|    |  |   |  |       angajeaza    |              |            |              |
|    |  |   |  |       personal     |              |            |              |
|    |  |   |  |       salariat     |16.050.515.590|            |16.050.515.590|
|    |02|   |  |       Contributia  |              |            |              |
|    |  |   |  |       persoanelor  |              |            |              |
|    |  |   |  |       asigurate    |23.986.061.270| 303.797.000|24.289.858.270|
|    |03|   |  |       Contributii  |              |            |              |
|    |  |   |  |       facultative  |              |            |              |
|    |  |   |  |       la           |              |            |              |
|    |  |   |  |       asigurarile  |              |            |              |
|    |  |   |  |       sociale de   |              |            |              |
|    |  |   |  |       sanatate     |    12.326.160|            |    12.326.160|
|    |  |   |  | B. VENITURI        |              |            |              |
|    |  |   |  |    NEFISCALE       |   666.862.980|            |   666.862.980|
|2216|  |   |  |     DIVERSE        |              |            |              |
|    |  |   |  |     VENITURI       |   666.862.980|            |   666.862.980|
|    |30|   |  |      Incasari din  |              |            |              |
|    |  |   |  |      alte surse    |   666.862.980|            |   666.862.980|
|    |  |   |  | IV. SUME PRIMITE DE|              |            |              |
|    |  |   |  | LA ALTE BUGETE     |   718.481.094|            |   718.481.094|
|3516|  |   |  |    SUME DE LA      |              |            |              |
|    |  |   |  |    BUGETUL DE STAT |              |            |              |
|    |  |   |  |    PENTRU          |              |            |              |
|    |  |   |  |    PERSOANELE      |              |            |              |
|    |  |   |  |    ASIGURATE PRIN  |              |            |              |
|    |  |   |  |    EFECTUL LEGII   |   568.717.214|            |   568.717.214|
|    |01|   |  |     Persoane care  |              |            |              |
|    |  |   |  |     satisfac       |              |            |              |
|    |  |   |  |     serviciul      |              |            |              |
|    |  |   |  |     militar in     |              |            |              |
|    |  |   |  |     termen         |   195.948.410|            |   195.948.410|
|    |02|   |  |     Persoane care  |              |            |              |
|    |  |   |  |     executa o      |              |            |              |
|    |  |   |  |     pedeapsa       |              |            |              |
|    |  |   |  |     privativa de   |              |            |              |
|    |  |   |  |     libertate sau  |              |            |              |
|    |  |   |  |     arest preventiv|   121.468.804|            |   121.468.804|
|    |03|   |  |     Persoane care  |              |            |              |
|    |  |   |  |     fac parte      |              |            |              |
|    |  |   |  |     dintr-o familie|              |            |              |
|    |  |   |  |     care           |              |            |              |
|    |  |   |  |     beneficiaza de |              |            |              |
|    |  |   |  |     ajutor social  |   251.300.000|            |   251.300.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|3616|  |   |  |    SUME DE LA      |              |            |              |
|    |  |   |  |    BUGETUL         |              |            |              |
|    |  |   |  |    ASIGURARILOR    |              |            |              |
|    |  |   |  |    SOCIALE DE STAT |              |            |              |
|    |  |   |  |    PENTRU          |              |            |              |
|    |  |   |  |    PERSOANELE      |              |            |              |
|    |  |   |  |    ASIGURATE PRIN  |              |            |              |
|    |  |   |  |    EFECTUL LEGII   |   149.763.880|            |   149.763.880|
|    |01|   |  |     Persoane aflate|              |            |              |
|    |  |   |  |     in concediu    |              |            |              |
|    |  |   |  |     medical sau in |              |            |              |
|    |  |   |  |     concediu       |              |            |              |
|    |  |   |  |     medical pentru |              |            |              |
|    |  |   |  |     ingrijirea     |              |            |              |
|    |  |   |  |     copilului      |              |            |              |
|    |  |   |  |     bolnav in      |              |            |              |
|    |  |   |  |     varsta de pana |              |            |              |
|    |  |   |  |     la 6 ani.      |   149.763.880|            |   149.763.880|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|    |  |   |  |CHELTUIELI - TOTAL  |37.220.972.243| 300.000.000|37.520.972.243|
|    |  |01 |  |   CHELTUIELI       |              |            |              |
|    |  |   |  |   CURENTE          |36.864.572.243| 383.000.000|37.247.572.243|
|    |  |02 |  |    CHELTUIELI DE   |              |            |              |
|    |  |   |  |    PERSONAL        |   494.985.353|-108.200.000|   386.785.353|
|    |  |20 |  |    CHELTUIELI      |              |            |              |
|    |  |   |  |    MATERIALE SI    |              |            |              |
|    |  |   |  |    SERVICII        |36.369.586.890| 491.200.000|36.860.786.890|
|    |  |70 |  |   CHELTUIELI DE    |              |            |              |
|    |  |   |  |   CAPITAL          |   356.400.000| -83.000.000|   273.400.000|
|    |  |   |  |Partea a III-a      |              |            |              |
|    |  |   |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |  SOCIAL-CULTURALE  |36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |01 |  |  CHELTUIELI CURENTE|36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |20 |  |   CHELTUIELI       |              |            |              |
|    |  |   |  |   MATERIALE SI     |              |            |              |
|    |  |   |  |   SERVICII         |36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|6216|  |   |  | SERVICII MEDICALE  |              |            |              |
|    |  |   |  | SI MEDICAMENTE     |36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |   |  |                    |            *)|            |            *)|
|    |  |01 |  |  CHELTUIELI CURENTE|36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |20 |  |  CHELTUIELI        |              |            |              |
|    |  |   |  |   MATERIALE SI     |              |            |              |
|    |  |   |  |   SERVICII         |36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |25 |  |    Materiale si    |              |            |              |
|    |  |   |  |    prestari        |              |            |              |
|    |  |   |  |    servicii cu     |              |            |              |
|    |  |   |  |    caracter medical|36.188.759.293| 502.700.000|36.691.459.293|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|    |  |   |  |Partea a VI-a ALTE  |              |            |              |
|    |  |   |  |ACTIUNI             | 1.032.212.950|-202.700.000|   829.512.950|
|    |  |01 |  |  CHELTUIELI CURENTE|   675.812.950|-119.700.000|   556.112.950|
|    |  |02 |  |   CHELTUIELI DE    |              |            |              |
|    |  |   |  |   PERSONAL         |   494.985.353|-108.200.000|   386.785.353|
|    |  |20 |  |   CHELTUIELI       |              |            |              |
|    |  |   |  |   MATERIALE SI     |              |            |              |
|    |  |   |  |   SERVICII         |   180.827.597| -11.500.000|   169.327.597|
|    |  |70 |  |  CHELTUIELI DE     |              |            |              |
|    |  |   |  |  CAPITAL           |   356.400.000| -83.000.000|   273.400.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|7316|  |   |  | CHELTUIELI DE      |              |            |              |
|    |  |   |  | ADMINISTRARE A     |              |            |              |
|    |  |   |  | FONDULUI           | 1.032.212.950|-202.700.000|   829.512.950|
|    |  |01 |  |  CHELTUIELI CURENTE|   675.812.950|-119.700.000|   556.112.950|
|    |  |02 |  |   CHELTUIELI DE    |              |            |              |
|    |  |   |  |   PERSONAL         |   494.985.353|-108.200.000|   386.785.353|
|    |  |10 |  |    Cheltuieli cu   |              |            |              |
|    |  |   |  |    salariile       |   342.376.950| -79.952.708|   262.424.242|
|    |  |11 |  |    Cheltuieli      |              |            |              |
|    |  |   |  |    pentru asigurari|              |            |              |
|    |  |   |  |    sociale de stat |    95.523.168| -18.652.967|    76.870.201|
|    |  |12 |  |    Cheltuieli      |              |            |              |
|    |  |   |  |    pentru          |              |            |              |
|    |  |   |  |    constituirea    |              |            |              |
|    |  |   |  |    Fondului pentru |              |            |              |
|    |  |   |  |    plata ajutorului|              |            |              |
|    |  |   |  |    de somaj        |    17.118.848|  -3.997.635|    13.121.213|
|    |  |13 |  |    Deplasari,      |              |            |              |
|    |  |   |  |    detasari,       |              |            |              |
|    |  |   |  |    transferari     |    16.000.000|            |    16.000.000|
|    |  |13 |01|     Deplasari,     |              |            |              |
|    |  |   |  |     detasari,      |              |            |              |
|    |  |   |  |     transferari in |              |            |              |
|    |  |   |  |     tara           |    13.000.000|            |    13.000.000|
|    |  |13 |02|     Deplasari in   |              |            |              |
|    |  |   |  |     strainatate    |     3.000.000|            |     3.000.000|
|    |  |14 |  |    Contributii     |              |            |              |
|    |  |   |  |    pentru          |              |            |              |
|    |  |   |  |    constituirea    |              |            |              |
|    |  |   |  |    Fondului de     |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurari       |              |            |              |
|    |  |   |  |    sociale de      |              |            |              |
|    |  |   |  |    sanatate        |    23.966.387|  -5.596.690|    18.369.697|
|    |  |20 |  | CHELTUIELI         |              |            |              |
|    |  |   |  | MATERIALE SI       |              |            |              |
|    |  |   |  | SERVICII           |   180.827.597| -11.500.000|   169.327.597|
|    |  |24 |  |    Cheltuieli      |              |            |              |
|    |  |   |  |    pentru          |              |            |              |
|    |  |   |  |    intretinere si  |              |            |              |
|    |  |   |  |    gospodarie      |    83.623.230|            |    83.623.230|
|    |  |25 |  |    Materiale si    |              |            |              |
|    |  |   |  |    prestari de     |              |            |              |
|    |  |   |  |    servicii cu     |              |            |              |
|    |  |   |  |    caracter        |              |            |              |
|    |  |   |  |    functional      |    29.292.629|            |    29.292.629|
|    |  |26 |  |    Obiecte de      |              |            |              |
|    |  |   |  |    inventar de mica|              |            |              |
|    |  |   |  |    valoare sau     |              |            |              |
|    |  |   |  |    scurta durata si|              |            |              |
|    |  |   |  |    echipament      |    22.756.943|  -5.500.000|    17.256.943|
|    |  |27 |  |    Reparatii       |              |            |              |
|    |  |   |  |    curente         |    15.383.413|  -5.000.000|    10.383.413|
|    |  |28 |  |    Reparatii       |              |            |              |
|    |  |   |  |    capitale        |    18.036.868|  -1.000.000|    17.036.868|
|    |  |29 |  |    Carti si        |              |            |              |
|    |  |   |  |    publicatii      |     3.101.003|            |     3.101.003|
|    |  |30 |  |    Alte cheltuieli |     8.633.511|            |     8.633.511|
|    |  |70 |  | CHELTUIELI DE      |              |            |              |
|    |  |   |  | CAPITAL            |   356.400.000| -83.000.000|   273.400.000|
|    |  |72 |  |    Investitii ale  |              |            |              |
|    |  |   |  |    institutiilor   |              |            |              |
|    |  |   |  |    publice         |   356.400.000| -83.000.000|   273.400.000|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|    |  |   |  |din total capitol:  |              |            |              |
|    |01|   |  | Administratie      |              |            |              |
|    |  |   |  | centrala           |   206.442.590| -40.540.000|   165.902.590|
|    |25|   |  | Servicii publice   |              |            |              |
|    |  |   |  | descentralizate    |   825.770.360|-162.160.000|   663.610.360|
|    |  |   |  |                    |              |            |              |
|9516|  |   |  |FONDURI DE REZERVA  |   501.651.462|   3.797.000|   505.448.462|
|    |06|   |  |    Fondul de       |              |            |              |
|    |  |   |  |    rezerva al Casei|              |            |              |
|    |  |   |  |    Nationale de    |              |            |              |
|    |  |   |  |    Asigurari de    |              |            |              |
|    |  |   |  |    Sanatate        |   501.651.462|   3.797.000|   505.448.462|
|    |07|   |  |    Fondul de       |              |            |              |
|    |  |   |  |    rezerva la      |              |            |              |
|    |  |   |  |    dispozitia      |              |            |              |
|    |  |   |  |    caselor de      |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurari de    |              |            |              |
|    |  |   |  |    sanatate        |              |            |              |
|    |  |   |  |    judetene si a   |              |            |              |
|    |  |   |  |    municipiului    |              |            |              |
|    |  |   |  |    Bucuresti       |              |            |              |
|    |  |   |  |EXCEDENT/DEFICIT    | 3.711.623.389|            | 3.711.623.389|
|____|__|___|__|____________________|______________|____________|______________|
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

 ___________________________________________________________________
|    Cod    |                                       |   Numar maxim |
|  capitol  |    Denumire capitol de cheltuieli     |   de posturi  |
|___________|_______________________________________|_______________|
|    1      |                  2                    |       3       |
|___________|_______________________________________|_______________|
|   7316    | Cheltuieli de administrare a fondului |     4.413     |
|___________|_______________________________________|_______________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 163/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 163 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 163/2001
Legea 208 2008
pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare
Ordin 972 2003
pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi
Ordin 5572 2003
pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi
Ordonanţa 22 2003
pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 364 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 339 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare
OUG 13 2002
pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu