Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 972/5572 din  4 decembrie 2003

pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


SmartCity3

              Nr. 972 din 4 decembrie 2003
              MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
              Nr. 5.572 din 2 decembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 890 din 12 decembrie 2003

    In conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 364/2002, cu modificarile ulterioare,
    conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat, cu modificarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 1.367/2003 pentru completarea art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat,
    in baza art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
    in baza art. 5 alin. (1) lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 266/3.299/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu metroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din invatamantul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 3 martie 2003, se abroga.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                        constructiilor si turismului,
                               Traian Panait,
                              secretar de stat

                            Ministrul educatiei,
                          cercetarii si tineretului,
                             Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport pe calea ferata pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

    Art. 1
    Elevii din invatamantul primar si secundar, precum si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiaza de 50% reducere din tariful trenurilor de persoane, clasa a II-a, in tot timpul anului calendaristic.
    Art. 2
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, studentii din invatamantul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiaza si de 24 de calatorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, clasa a II-a.
    (2) Numarul de calatorii se acorda numai pe durata normala a studiilor, respectiv echivalentul a doua calatorii simple pe luna.
    (3) Pentru studentii din anul I se acorda 6 calatorii simple pentru anul calendaristic in care incepe anul universitar.
    (4) Pentru studentii din anii terminali, indiferent daca au sustinut sau nu au sustinut examenul de diploma/licenta/absolvire, se acorda 18 calatorii simple pentru anul calendaristic in care se finalizeaza studiile.
    (5) Beneficiarii care au intregul an calendaristic calitatea de student primesc 24 de calatorii simple.
    (6) Studentii care din cauze imputabile lor repeta anul universitar nu vor beneficia de facilitatile prevazute de prezentul articol. Universitatile au obligatia de a nu le elibera acestor studenti carnetul cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat.
    Art. 3
    (1) Pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata a beneficiarilor prevazuti la art. 1 si 2 se utilizeaza:
    a) bilet carton 50% reducere elevi/studenti - pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata, trenuri personale, clasa a II-a, a elevilor si studentilor;
    b) abonament lunar pentru elevi si studenti tren de persoane - cu numar nelimitat de calatorii pe distante de pana la 300 km, al carui tarif reprezinta 50% din tariful abonamentelor lunare cu numar nelimitat de calatorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);
    c) bilet de calatorie in grup - pentru care se acorda reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic insotitor;
    d) bilet foaie 50% reducere studenti - tren accelerat - pentru calatoria cu tarif redus pe calea ferata la trenurile accelerate a studentilor din invatamantul universitar de stat, cursuri de zi.
    (2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenti, abonamentul lunar pentru elevi si studenti tren de persoane si biletul de calatorie in grup vor fi denumite legitimatii de calatorie cu 50% reducere.
    (3) Biletul foaie 50% reducere studenti - tren accelerat va fi denumit supliment de tren accelerat cu 50% reducere.
    Art. 4
    (1) Legitimatiile de calatorie cu 50% reducere se elibereaza la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferata de catre casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimatiei de student pentru reducere transport.
    (2) Suplimentele de tren accelerat cu 50% reducere se elibereaza la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de cale ferata de catre casierul de serviciu, pe baza legitimatiei de student pentru reducere transport si a carnetului cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat.
    (3) Pentru emiterea suplimentului de tren accelerat cu 50% reducere studentul va prezenta la casa de bilete carnetul cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat, avand completat pe cupon statia de plecare si statia de destinatie. Casierul de serviciu va completa via, km si va retine cuponul statistic pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere 50% la tren accelerat, aplicand pe versoul cuponului ce ramane la carnet anexa C.F.R. de control si stampila statiei. Dupa aplicarea stampilei casierul va inscrie pe cupon numarul trenului si data.
    Art. 5
    (1) Legitimatiile de calatorie cu 50% reducere pentru elevi si studenti sunt valabile numai insotite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimatia de student pentru reducere transport, pentru studenti, vizate la zi pentru anul scolar/universitar in curs, prin aplicarea in clar a stampilei rotunde a unitatii/institutiei de invatamant. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie in tren, utilizatorul trebuie sa prezinte atat legitimatia de calatorie cu 50% reducere, cat si actele prevazute mai sus.
    (2) Suplimentul de tren accelerat cu 50% reducere este valabil numai cu carnetul cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat, prezentat impreuna cu legitimatia de student pentru reducere transport, vizata la zi pentru anul scolar/universitar in curs, prin aplicarea in clar a stampilei rotunde a unitatii/institutiei de invatamant.
    (3) La cererea organelor de control, elevii si studentii vor prezenta si un act de identitate care sa dovedeasca identitatea acestora. Elevii din invatamantul primar si gimnazial vor prezenta numai legitimatia de calatorie cu 50% reducere si carnetul de elev.
    (4) Legitimatiile de student pentru reducere transport, pe baza carora studentii de la cursurile de zi din invatamantul universitar de stat si particular acreditat vor dobandi legitimatii de calatorie cu 50% reducere, se tiparesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si se repartizeaza contra cost institutiilor de invatamant in vederea distribuirii catre studentii beneficiari prevazuti de prezentul ordin, prin secretariatele institutiilor de invatamant.
    (5) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului inainteaza comanda de carnete cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie a anului in curs, pentru anul calendaristic viitor. Carnetele cu cupoane, pe baza carora studentii din invatamantul universitar de stat, cursuri de zi, vor primi suplimente de tren accelerat cu 50% reducere, se tiparesc de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Societatea Comerciala Tipografica FILARET - S.A., dupa care se transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pana la data de 15 decembrie a anului curent pentru anul urmator. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului repartizeaza carnetele cu cupoane institutiilor de invatamant superior de stat, care, prin secretariatele acestora, se distribuie studentilor beneficiari prevazuti de prezentul ordin. Secretariatele institutiilor de invatamant superior de stat au obligatia de a completa carnetele cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat cu datele corespunzatoare, confirmate prin semnatura decanului si stampila facultatii. Distributia carnetelor cu cupoane catre studenti se face pana la intrarea acestora in vacanta de iarna.
    (6) Institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate poarta responsabilitatea asupra distribuirii legitimatiilor de student pentru reducere transport numai pentru studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi.
    (7) Institutiile de invatamant superior de stat poarta responsabilitatea si pentru distribuirea carnetelor cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat, destinate studentilor din invatamantul universitar de stat, cursuri de zi.
    (8) Formatul legitimatiilor de student pentru reducere transport este cel prevazut in modelul nr. 2 sau nr. 3.
    (9) Formatul carnetelor cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat este cel prevazut in modelul nr. 4.
    (10) Carnetele de elev, legitimatiile de student pentru reducere transport si cupoanele pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat sunt netransmisibile. Calatoria pe baza de documente apartinand altor beneficiari determina retinerea acestor documente, restituirea catre unitatile/institutiile de invatamant, anularea lor si pierderea pentru un an a dreptului de a beneficia de facilitati de transport.
    (11) In cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat, nu se elibereaza alt carnet.
    Art. 6
    (1) Calatoria elevilor pe baza de bilete de calatorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete in grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I, la trenurile accelerate, rapide si intercity, dar numai cu plata de catre utilizator a diferentei de clasa, a suplimentelor de tren corespunzatoare si, dupa caz, a tichetului de rezervare.
    (2) Calatoria studentilor pe baza de bilete de calatorie cu reducere 50%, de abonamente si de bilete in grup pentru studenti se poate efectua si la clasa I sau la trenurile accelerate, rapide si intercity, dar numai cu plata de catre utilizator a diferentei de clasa, a suplimentelor de tren corespunzatoare si, dupa caz, a tichetului de rezervare. Pentru calatoria pe baza biletelor de calatorie cu reducere 50% si a biletelor de tren accelerat cu 50% reducere, la clasa I sau la tren rapid si intercity, utilizatorul va plati diferenta de clasa sau de tarif dintre tren rapid sau intercity si tren accelerat.
    (3) Calatoria studentilor pe baza de bilete in grup pentru studenti se poate efectua la tren accelerat, clasa a II-a, cu 50% reducere, prin retinerea a cate unui cupon statistic pentru calatoria studentilor cu 50% reducere la tren accelerat, pentru fiecare membru din grup, daca toti membrii grupului beneficiaza de carnet cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat.
    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si elevilor si studentilor din invatamantul universitar, cursuri de zi, din unitatile/institutiile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 8
    (1) Institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditat vor elibera legitimatii de transport numai pentru studentii din invatamantul universitar, cursuri de zi, cuprinsi in cifra de scolarizare aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (2) Institutiile de invatamant superior de stat vor elibera carnete cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat numai pentru studentii din invatamantul universitar, cursuri de zi, cuprinsi in cifra de scolarizare aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Art. 9
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata se va face de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pe baza centralizatoarelor intocmite la nivelul fiecarei regionale transport feroviar de calatori. Statiile unde se elibereaza legitimatii de calatorie pentru elevi si studenti vor intocmi deconturi pentru calatoria elevilor si studentilor, pe tipuri de legitimatii, pe care le vor inainta la serviciul verificarea veniturilor din regionala transport feroviar de calatori proprie. Impreuna cu deconturile vor transmite o recapitulatie privind veniturile ce revin Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. din transportul elevilor si studentilor, conform modelului din tabelul nr. 1. In recapitulatie se vor evidentia pe tip de legitimatie cu 50% reducere: calatori expediati, calatori km si valoarea prestatiei, iar la abonamente se va evidentia si numarul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalelor transport feroviar de calatori vor intocmi situatia deconturilor la nivelul fiecarei regionale pentru prestatiile efectuate, conform modelului din tabelul nr. 2.
    (2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor prevazuti la art. 1 si art. 2 alin. (1) pentru transportul pe calea ferata, inclusiv cele legate de tiparirea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a abonamentelor pentru elevi si studenti si a carnetelor cu cupoane pentru calatoria studentilor pe calea ferata cu reducere de 50% la tren accelerat, se finanteaza din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat. Modelul decontului este prezentat in tabelul nr. 3.
    (3) Decontarea de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. a facilitatilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget, pe baza decontului intocmit conform tabelului nr. 3.
    (4) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 10
    Modelele nr. 1 - 4*) si tabelele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Modelele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Modelul nr. 1

 ______________________________________________________________________________
|                       __________________                                     |
|  Seria A          C  |   ______________ | Societatea Nationala de Transport  |
|                   F  | /     CFR        |       Feroviar de Calatori         |
| Cupon de control  R  |(__o_o___o_o__    |    __________ CFR Calatori - S.A.  |
| al abonamentului     |__________________|  /  CFR                            |
| lunar cu numar    C   la tren de rang     (__o_o__o_o__                      |
| nelimitat de      a   superior este              ABONAMENT - clasa 2         |
| calatorii         l   valabil numai cu        Lunar cu numar nelimitat de    |
| elevi si studenti a   plata diferentelor  calatorii pentru elevi si studenti |
| Tren persoane     t   tarifare                     tren de persoane          |
|                   o   corespunzatoare                                        |
|                   r                            Seria A                       |
|                   i                        ________________________________  |
|                                           |                     _________  | |
|                   S.                      | CFR Calatori S.A. /  CFR       | |
|                   A.                      |                  (__o_o__o_o___| |
|                                           |________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
                                      FATA

 ___________________________________________________
|   _____________________________________________   : ->
|  |   Valabil la tren de     |                  |  :
|  |         PERSOANE         |                  |  :
|  |__________________________| Stampila CFR si  |  :
|  Nume si prenume .......... |    semnatura     |  :
| ........................... |     emitent      |  :
|      leg. Student           |                  |  :
| Nr. ------------- ......... |                  |  :
|       cr. elev              |__________________|  :
|                                                   :
| C.N.P.: ...................                       :
|  _______________________________________________  :
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16| :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :
| |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  | :
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| :
|___________________________________________________:
 ______________________________________________________________________________
: De la statia ................       __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ |
: pana la statia ..............      |  |10 |20 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90|  ||
: via .........................      |Km|___|___|___|___|___|___|___|___|__|Km||
: Distanta ................. km      |  |100|120|140|160|180|200|250|300|  |  ||
: Tarif ................... lei      |__|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__||
: Valabil de la ...............                                                |
: pana la .....................               Clasa 2 - Tren de persoane       |
:                                                                              |
: _ __ ___ __ _ __ ___ ____ __ _ __ ___  Valabil de la ...... pana la ........ |
:|I|II|III|IV|V|VI|VII|VIII|IX|X|XI|XII| De la statia ........ la ............ |
:|_|__|___|__|_|__|___|____|__|_|__|___| Via ......... Km ...... Lei ......... |
:______________________________________________________________________________|
                                     VERSO

    Modelul nr. 2

 __________________________________________________________
|  ______________________________________________________  |
| |          MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII          | |
| |                ____________________________          | |
| | UNIVERSITATEA |                            |         | |
| | (INSTITUTUL)  |____________________________|         | |
| | ____________________________________________         | |
| |                  _________                           | |
| |    Seria A  Nr. | 0000001 |                          | |
| |                 |_________|                          | |
| |                                                      | |
| |                LEGITIMATIE DE STUDENT                | |
| |               pentru reducere transport              | |
| |  ____________            _________________________   | |
| | |            | d-l/d-ra |_________________________|  | | Fata
| | |            |           student(a) la facultatea    | |
| | |            |  __________________________________   | |
| | |            | |__________________________________|  | |
| | |            |    beneficiaza de 50% reducere la     | |
| | |         ___|   transportul cu tren persoane pe     | |
| | |       /    |\     calea ferata si cu metroul       | |
| | |______|_L.S.| |                                     | |
| |         \_____/             Semnatura,               | |
| |                   Student                 DECAN      | |
| |                 __________             ___________   | |
| |                |__________|           |___________|  | |
| |______________________________________________________| |
|                                                          |
|  ______________________________________________________  |
| |                     VIZE ANUALE                      | |
| |  __________________________________________________  | |
| | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| | |
| | |________________|________________|________________| | |
| | |                |                |                | | |
| | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | | |
| | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | | |
| | |                |                |                | | |
| | |________________|________________|________________| | | Verso
| | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| | |
| | |________________|________________|________________| | |
| | |                |                |                | | |
| | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | | |
| | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | | |
| | |                |                |                | | |
| | |________________|________________|________________| | |
| |______________________________________________________| |
|__________________________________________________________|

    Modelul nr. 3

 __________________________________________________________
|  ______________________________________________________  |
| |          MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII          | |
| |                ____________________________          | |
| | UNIVERSITATEA |                            |         | |
| | (INSTITUTUL)  |____________________________|         | |
| | ____________________________________________         | |
| |                  _________                           | |
| |    Seria A  Nr. | 0000001 |                          | |
| |                 |_________|                          | |
| |                                                      | |
| |                LEGITIMATIE DE STUDENT                | |
| |               pentru reducere transport              | |
| |  ____________            _________________________   | |
| | |            | d-l/d-ra |_________________________|  | | Fata
| | |            |           student(a) la facultatea    | |
| | |            |  __________________________________   | |
| | |            | |__________________________________|  | |
| | |            |                                       | |
| | |         ___|    beneficiaza de 50% reducere la     | |
| | |       /    |\                                      | |
| | |______|_L.S.| |                                     | |
| |         \_____/             Semnatura,               | |
| |                   Student                 DECAN      | |
| |                 __________             ___________   | |
| |                |__________|           |___________|  | |
| |______________________________________________________| |
|                                                          |
|  ______________________________________________________  |
| |                     VIZE ANUALE                      | |
| |  __________________________________________________  | |
| | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| | |
| | |________________|________________|________________| | |
| | |                |                |                | | |
| | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | | |
| | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | | |
| | |                |                |                | | |
| | |________________|________________|________________| | | Verso
| | |Anul Universitar|Anul Universitar|Anul Universitar| | |
| | |________________|________________|________________| | |
| | |                |                |                | | |
| | |    Secretar,   |    Secretar,   |    Secretar,   | | |
| | |       L.S.     |       L.S.     |       L.S.     | | |
| | |                |                |                | | |
| | |________________|________________|________________| | |
| |______________________________________________________| |
|__________________________________________________________|

    Modelul nr. 4

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                          __________________________________  |
|                                         |          S.N.T.F.C.              | |
|                                         |    "C.F.R. CALATORI" S.A.        | |
|                                         |                                  | |
|                                         |            ______________        | |
|                                         |          /     CFR               | |
|                                         |         (__o_o___o_o__           | |
|                                         |                                  | |
|                                         |               _______________    | |
|                                         |  Seria A     |_______________|   | |
|                                         |                                  | |
|                                         |          CARNET CUPOANE          | |
|                                         |                                  | |
|                                         |  Pentru calatoria studentilor pe | |
|                                         |  calea ferata cu reducere de 50% | |
|                                         |  la tren accelerat               | |
|                                         |                                  | |
|                                         |           CLASA 2                | |
|                                         |           24 FILE                | |
|                                         |       Valabile pe anul           | |
|                                         |           ________               | |
|                                         |          | 200... |              | |
|                                         |          |________|              | |
|                                         |__________________________________| |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|  _______________________________                                             |
| |                               |                  INSTRUCTIUNI              |
| |   Valabile cu legitimatia     |                                            |
| | de student pentru reducere    |         Titularul se legitimeaza cu        |
| |   transport vizata la zi:     |     Legitimatia de student pentru reducere |
| |                               |     transport, verificandu-se datele       |
| |   |__|__|__|__|__|__|__|__|   |     inscrise pe acestea, numele, prenumele,|
| |  (se va scrie seria si numarul|     serie legitimatiei de student pentru   |
| |  legitimatiei de student      |     reducere transport.                    |
| |  pentru reducere transport)   |         Studentul va completa pe cupon     |
| |                               |     statia de plecare si statia de         |
| | Numele .....................  |     destinatie. Nu sunt admise corecturi,  |
| | Prenumele ..................  |     stersaturi si modificari.              |
| | Universitatea ..............  |         Cupoanele detasate din carnet nu   |
| | ............................  |     sunt valabile. Cupoanele se vizeaza la |
| | Facultatea .................  |     casa statiei sau agentiei de voiaj si  |
| | ............................  |     sunt valabile numai cu anexa de control|
| | Data emiterii ..............  |     aplicata de personalul caii ferate.    |
| |                               |         Cupoanele sunt valabile in tot     |
| |                ___            |     cursul anului pentru care au fost emise|
| | Semnatura,   /     \          |     si dau dreptul la reducerea cu 50% a   |
| | DECAN       |  L.S. |         |     tarifului de transport cu trenurile    |
| |              \ ___ /          |     accelerate.                            |
| |                               |     _______________________________________|
| |                               |       S.C. Tipografica FILARET S.A.        |
| |_______________________________|                                            |
|______________________________________________________________________________|

                             FATA CUPON
 _____________________________________________________________
|                                                             |
|   _______________________________________________________   |
|  |                                                       |  |
|  |         CUPON pentru calatoria studentilor            |  |
|  |   pe calea ferata cu reducere 50% la tren accelerat   |  |
|  |                                                       |  |
|  |                           ____________________        |  |
|  |  Seria A      Clasa 2    |____________________|       |  |
|  |  Statia de plecare .................................  |  |
|  |  Statia de destinatie ........... km ...............  |  |
|  |  Via ...............................................  |  |
|  |-------------------------------------------------------|  |
|  |   CUPON STATISTIC pentru calatoria studentilor pe     |  |
|  |   calea ferata cu reducere 50% la tren accelerat      |  |
|  |                                                       |  |
|  |                           ____________________        |  |
|  |  Seria A      Clasa 2    |____________________|       |  |
|  |  Statia de plecare .................................  |  |
|  |  Statia de destinatie ........... km ...............  |  |
|  |  Via ...............................................  |  |
|  |_______________________________________________________|  |
|                                                             |
|_____________________________________________________________|


                           VERSO CUPON
 _____________________________________________________________
|                                                             |
|   _______________________________________________________   |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |               STAMPILA STATIEI CU DATA                |  |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |                                                       |  |
|  |_______________________________________________________|  |
|  |                         |                             |  |
|  |     VIZA LA PLECARE     |     VIZA LA INTRERUPERE     |  |
|  |                         |                             |  |
|  |                         |                             |  |
|  |                         |                             |  |
|  |                         |                             |  |
|  |                         |                             |  |
|  |                         |                             |  |
|  |_________________________|_____________________________|  |
|                                                             |
|_____________________________________________________________|

    Tabelul nr. 1

    RTFC ................................
    Statia ...............................

                         RECAPITULATIE FACILITATI
                   in luna ................ anul 200...

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea |       Actul        | Codul    |Calatori |Calatori|Valoarea  |
|crt.|facilitatii|      normativ      | statistic|expediati|   km   |prestatiei|
|    |           |                    |          |         |        |  (lei)   |
|____|___________|____________________|__________|_________|________|__________|
|____|___________|____________________|__________|_________|________|__________|
|____|___________|____________________|__________|_________|________|__________|
|    | Elevi/    |Hotararea Guvernului|3.3 pret  |    21   | 1.575  |  441.000 |
|    | studenti  |nr. 309/1996        |fix       |         |        |          |
|    |           |                    |__________|_________|________|__________|
|    |           |                    |3.4 bianco|         |        |          |
|    |           |                    |__________|_________|________|__________|
|    |           |                    |3.7 grup  |         |        |          |
|    |           |                    |__________|_________|________|__________|
|    |           |                    |4.1 - 4.17|    42   | 1.050  |  168.000 |
|    |           |                    |abonamente|   (1)   |        |          |
|    |           |____________________|__________|_________|________|__________|
|    |           |Din care suplimente de tren    |    10*) |  750*) |  190.000 |
|    |           |accelerat cu 50% reducere      |         |        |          |
|    |           |(cod statistic 9.22)           |         |        |          |
|    |           |_______________________________|_________|________|__________|
|    |           |        TOTAL:                 |     63  | 2.625  |  799.000 |
|____|___________|_______________________________|_________|________|__________|
|____|___________|____________________|__________|_________|________|__________|
    *) Nu se aduna la total, fiind cuprinsi in cadrul celorlalte tipuri de bilete. Se evidentiaza pentru calcul statistic.

                              Casier,
                         ...................

    Tabelul nr. 2

    SNTFC "C.F.R. Calatori" - S.A.
    RTFC ...............................

                            SITUATIA DECONTURILOR
rezultate din aplicarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 972/5.572/2003 in transportul pe calea ferata in luna ....... anul 200...

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea unitatii      | Calatori   |   Calatori   |   Valoarea     |
|crt.|    prestatoare             | expediati  |      km      |   prestatiei   |
|    |                            |            |              |   (lei)        |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            | Nr. de     | Valoarea     | Total valoare  |
|    |                            | abonamente | imprimatului | confectionare  |
|    |                            |            | (lei)        |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|  1.| Statii C.F.R.              |     63     |     2.625    |     799.000    |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |      1     |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|  2.| C.F.R. Voiaj - S.A.        |            |              |                |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |            |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|    | Din care suplimente de tren|     10*)   |       750*)  |        -       |
|    | accelerat cu 50% reducere  |____________|______________|________________|
|    | (cod statistic 9.22)       |      -     |      -       |        -       |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|    | TOTAL:                     |     63     |     2.625    |      799.000   |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |      1     |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
    *) Nu se aduna la total, fiind cuprinsi in cadrul celorlalte tipuri de bilete. Se evidentiaza pentru calcul statistic.

                            Director RTFC,
                        .....................

    Tabelul nr. 3

    SNTFC "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul evidente

                                  DECONTUL
biletelor speciale de calatorie pentru elevi si studenti pe calea ferata - cod statistic ....., rezultate din aplicarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 972/5.572/2003, in luna ....... 2003

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea unitatii      | Calatori   |   Calatori   |   Valoarea     |
|crt.|    prestatoare             | expediati  |      km      |   prestatiei   |
|    |                            |            |              |   (lei)        |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            | Nr. de     | Valoarea     | Total valoare  |
|    |                            | abonamente | imprimatului | confectionare  |
|    |                            |            | (lei)        |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|  1.| RTFC Bucuresti             |     43     |     1.093    |      180.000   |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |      1     |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|  2.| RTFC Craiova               |            |              |                |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |            |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|    | RTFC                       |            |              |                |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |            |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|
|    | TOTAL SNTFC:               |     43     |     1.093    |       180.000  |
|    |                            |____________|______________|________________|
|    |                            |      1     |              |                |
|____|____________________________|____________|______________|________________|

         Director general,            Director general adjunct economic,
       ....................          .....................................

                             Vizat C.F.P.

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind acordarea facilitatilor de transport cu metroul pentru elevii si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

    Art. 1
    (1) Elevii din invatamantul primar si secundar, precum si studentii din invatamantul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi, beneficiaza de abonamente lunare sub forma de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite in continuare abonamente lunare, pentru calatoria cu metroul.
    (2) Abonamentele lunare se elibereaza de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare "Metrorex" - S.A.
    Art. 2
    (1) Abonamentele lunare se elibereaza pentru elevii si studentii prevazuti la art. 1 alin. (1), care urmeaza cursurile la unitatile si institutiile de invatamant de stat si particular acreditate, cu sediul in municipiul Bucuresti, sau pentru elevii/studentii care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1).
    (2) Abonamentele lunare se elibereaza pe baza carnetelor de elev sau a legitimatiilor de student pentru reducere transport (modelele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la ordin).
    Art. 3
    (1) Abonamentul lunar pentru elevii si studentii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) se elibereaza la centrele special amenajate in statiile de metrou, de catre casierul de serviciu care completeaza un tabel nominal cu urmatoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numarul si seria actului doveditor (carnet de elev/legitimatie de elev sau legitimatie de student pentru reducere transport, toate vizate la zi de unitatea/institutia de invatamant, act de identificare), numarul cartelei emise.
    (2) Abonamentul lunar pentru elevii si studentii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) este valabil numai insotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren, utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de elev sau student, beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.
    Art. 4
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de catre "Metrorex" - S.A. pe baza centralizatoarelor intocmite in statiile unde se elibereaza abonamentele lunare pentru elevi si studenti.
    (2) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat.
    Art. 5
    Tiparirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectueaza de catre "Metrorex" - S.A., iar costul tiparirii intra in pretul abonamentului.
    Art. 6
    Decontarea de catre "Metrorex" - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget, lunar, pe baza unui centralizator insotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.
    Art. 7
    Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 2, modelul formularului centralizator al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti este prezentat in anexa nr. 3, iar modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 8
    "Metrorex" - S.A. raspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 9
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si elevilor si studentilor din invatamantul universitar, cursuri de zi, din unitatile/institutiile de invatamant aflate in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei si Serviciului Roman de Informatii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                 ABONAMENTUL LUNAR PENTRU ELEVI SI STUDENTI

                                - Model -

  __ ___________________________________   ____________________________________
 |  | |         PENTRU                  | | 4235000249183  PANA LA: 31/12/02   |
 |  | |    ELEVI SI STUDENTI            | | ABONAMENT LUNAR STUDENT - ELEV     |
 |  | |                               A | | 62500 LEI               50%        |
 |  | | Abonamentul este valabil      B | | ===================================|
 |  | | numai insotit de legitimatia  O | | VALABIL PANA LA: 16/01/02          |
 |  | | de elev/student               N | |  ________________________________  |
 |  | | Abonamentul este supus        A | | |Serie legitimatie  Valabilitate | |
 |  | | verificarilor suplimentare    M | | |Tip legitimatie                 | |
 |  | | si va fi anulat in cazul      E | | |Pret                            | |
 |  | | utilizarii de catre o alta    N | | |________________________________| |
 |  | | persoana                      T | |                                    |
 |  | | In cazul deteriorarii           | |                                    |
 |  | | cartelei din vina             L | |                                    |
 |  | | cumparatorului METROREX este  U | |                                    |
 |  | | absolvita de orice raspundere N | |                                    |
 |  | |                               A | |                                    |
 |  | |                               R | |                                    |
 |  | |         ________                | |                                    |
 |  | |         \      /                | |                                    |
 |  | |          \    /                 | |                                    |
 |  | |           \  /                  | |                                    |
 |  | |            \/                   | |                                    |
 |__|_|_________________________________| |____________________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                               TABEL NOMINAL
pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

                                 - Model -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Solicitantul| Nr. si seria       | B.I. - seria si| Nr.     |
|crt.| prenumele | (E sau S)   | legitimatiei de    | numarul        | cartelei|
|    |           |             | student sau ale    |                | emise   |
|    |           |             | carnetului de elev |                |         |
|____|___________|_____________|____________________|________________|_________|
|____|___________|_____________|____________________|________________|_________|
|____|___________|_____________|____________________|________________|_________|

    NOTA:
    E = elev
    S = student

                               Casier statie,
                            .....................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                              CENTRALIZATOR
al vanzarilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti

                                - Model -
 ______________________________________________________________________________
|Luna ...|        Statii - case speciale reducere 50%         | Total |  Total |
|________|____________________________________________________| bucati| valoare|
|  Anul  | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia | Statia|       |   50%  |
| ...... |  ...   |   ...  |   ...  |   ...  |   ...  |  ...  |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Ziua ...|        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|        |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|bucati: |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|
|Total   |        |        |        |        |        |       |       |        |
|valoare |        |        |        |        |        |       |       |        |
|(lei):  |        |        |        |        |        |       |       |        |
|________|________|________|________|________|________|_______|_______|________|

                            Sef Sectie comercial,
                         .........................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    S.C. "Metrorex" - S.A.

                        FORMULAR CENTRALIZATOR DE DECONT
                              Luna ............

                                - Model -
 ___________________________________________________________
|Nr. | Numar de   | Valoarea      | Valoarea | Valoare cu   |
|crt.| abonamente | unitara a     | totala   | reducere 50% |
|    | eliberate  | abonamentului | - lei -  |   - lei -    |
|    |            |   - lei -     |          |              |
|____|____________|_______________|__________|______________|
| 0  |       1    |       2       |3 = 1 x 2 |  4 = 3 x 50% |
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|
|____|____________|_______________|__________|______________|

         Director general,                        Director economic,
       .....................                    ......................

                                Vizat C.F.P.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 972/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 972 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu