E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 445 din  8 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 569 din  1 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 27 din 16 august 2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, adoptata in temeiul art. 1 cap. II pct. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 24 august 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 se prezinta astfel:

                                               - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,                            -464,6
    din care:
    1. Cheltuieli curente                          -335,2
    din acestea:
    a) cheltuieli de personal                       +59,2
    b) cheltuieli materiale si servicii          +1.681,8
    c) subventii                                   +889,3
    d) transferuri                                 -547,8
    e) dobanzi aferente datoriei publice         -2.051,6
       si alte cheltuieli
    f) rezerve                                     -366,1
    2. Cheltuieli de capital                        +45,5
    3. Imprumuturi acordate                        -135,0
    4. Rambursari de credite, plati de dobanzi      -39,9
       si comisioane la credite
    din acestea:
    a) rambursari de credite externe               +175,2
    b) plati de dobanzi si comisioane              -215,1"
       la credite externe

    2. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 976,3 miliarde lei, din care: 16,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.091,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 113,5 miliarde lei transferuri, 99,0 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 344,9 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora."
    3. Anexele: nr. 1 "Sinteza", nr. 2 "Detalierea pe articole de cheltuieli", nr. 3*) - Cheltuielile statului specificate dupa clasificatia functionala - "Sinteza", nr. 3/17*) - Ministerul Apararii Nationale - "Sinteza" si "Detalierea pe articole de cheltuieli", nr. 3/29*) - Ministerul Sanatatii si Familiei - "Sinteza", "Detalierea pe articole de cheltuieli", "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, pe anul 2001" si "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, pe anul 2001", nr. 3/45*) - Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie - "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, pe anul 2001", nr. 3/65*) - Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale - "Sinteza" si "Detalierea pe articole de cheltuieli" si nr. 7 - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - se modifica si vor avea valorile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege.
    4. Anexa nr. 3/32*) - Ministerul Administratiei Publice - se completeaza cu sectiunea "Veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice", prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 3, 3/17, 3/29, 3/32, 3/45 si 3/65 se publica ulterior.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ALEXANDRU ATHANASIU

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                                - SINTEZA -


    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              |                               |    Program    |  Intrari de   |
| I   II III IV|                               |   actualizat  |    credite    |
|              |                               | buget de stat |    externe    |
|______________|_______________________________|_______________|_______________|
|       A      |                B              |      1        |       2       |
|==============================================================================|
|         Influente           |    Program     |  Intrari de   |               |
|_____________________________|   rectificat   |credite externe|     TOTAL     |
| Buget de stat | Intrari de  |  buget de stat |               |               |
|               |   credite   |                |               |               |
|               |   externe   |                |               |               |
|_______________|_____________|________________|_______________|_______________|
|     3         |    4        |   5 = 1 + 3    |  6 = 2 + 4    |   7 = 5 + 6   |
|_______________|_____________|________________|_______________|_______________|
|0001             VENITURI                      153.046.803.200                |
|-3.496.200.000                 149.550.603.200                 149.550.603.200|
|                                                                              |
|0002           I. VENITURI CURENTE             151.694.803.200                |
|-3.336.200.000                 148.358.603.200                 148.358.603.200|
|                                                                              |
|0003            A. VENITURI FISCALE            144.623.303.200                |
|-4.957.700.000                 139.665.603.200                 139.665.603.200|
|                                                                              |
|0004             A1. IMPOZITE DIRECTE           44.248.360.500                |
| -1.164.000.000                 43.084.360.500                  43.084.360.500|
|                                                                              |
|0101              IMPOZITUL PE PROFIT           25.367.000.000                |
|   -566.000.000                 24.801.000.000                  24.801.000.000|
|                                                                              |
|0201              IMPOZITUL PE SALARII             600.000.000                |
|                                   600.000.000                     600.000.000|
|                                                                              |
|     01         Impozitul pe salarii - total -     600.000.000                |
|                                   600.000.000                     600.000.000|
|                                                                              |
|0601              IMPOZITUL PE VENIT            32.130.000.000                |
| 4.450.000.000                  36.580.000.000                  36.580.000.000|
|                                                                              |
|     01         Impozit pe venituri din                                       |
|                activitati independente            650.000.000                |
|    50.000.000                     700.000.000                     700.000.000|
|                                                                              |
|     02         Impozit pe venituri din                                       |
|                salarii                         28.648.000.000                |
| 3.342.000.000                  31.990.000.000                  31.990.000.000|
|                                                                              |
|     03         Impozit pe venituri din                                       |
|                cedarea folosintei bunurilor       450.000.000                |
|    50.000.000                     500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|     04         Impozit pe venituri din                                       |
|                dividende                          500.000.000                |
| 1.210.000.000                   1.710.000.000                   1.710.000.000|
|                                                                              |
|     05         Impozit pe venituri din                                       |
|                dobanzi                            250.000.000                |
|   -47.000.000                     203.000.000                     203.000.000|
|                                                                              |
|     06         Impozit pe alte venituri           100.000.000                |
|   -29.000.000                      71.000.000                      71.000.000|
|                                                                              |
|     07         Impozit pe venit din pensii        300.000.000                |
|                                   300.000.000                     300.000.000|
|                                                                              |
|     08         Impozitul pe veniturile                                       |
|                obtinute din jocurile de                                      |
|                noroc, din premii si din prime                                |
|                in bani si/sau natura               80.000.000                |
|                                    80.000.000                      80.000.000|
|                                                                              |
|     09         Impozitul pe veniturile                                       |
|                obtinute din transferul                                       |
|                dreptului de proprietate                                      |
|                asupra valorilor mobiliare si                                 |
|                vanzarea partilor sociale           40.000.000                |
|   -14.000.000                      26.000.000                      26.000.000|
|                                                                              |
|     10         Regularizari                       982.000.000                |
|  -200.000.000                     782.000.000                     782.000.000|
|                                                                              |
|     11         Impozitul pe veniturile din                                   |
|                valorificarea sub orice forma                                 |
|                a drepturilor de proprietate                                  |
|                intelectuala                        30.000.000                |
|    12.000.000                      42.000.000                      42.000.000|
|                                                                              |
|     12         Impozitul pe veniturile                                       |
|                realizate de persoanele fizice                                |
|                nerezidente                        100.000.000                |
|    76.000.000                     176.000.000                     176.000.000|
|                                                                              |
|0701              COTE SI SUME DEFALCATE DIN                                  |
|                  IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -26.329.639.500                |
|-2.885.000.000                 -29.214.639.500                 -29.214.639.500|
|                                                                              |
|     01         Cote defalcate din impozitul                                  |
|                pe venit (se scad)             -19.760.000.000                |
|-2.737.000.000                 -22.497.000.000                 -22.497.000.000|
|                                                                              |
|     02         Sume defalcate din impozitul                                  |
|                pe venit pentru echilibrarea                                  |
|                bugetelor locale (se scad)      -4.045.639.500                |
|  -162.300.000                  -4.207.939.500                  -4.207.939.500|
|                                                                              |
|     03         Sume defalcate din impozitul                                  |
|                pe venit pentru subventionarea                                |
|                energiei termice livrate                                      |
|                populatiei (se scad)            -2.524.000.000                |
|    14.300.000                  -2.509.700.000                  -2.509.700.000|
|                                                                              |
|0801              ALTE IMPOZITE DIRECTE          6.825.000.000                |
|-1.847.000.000                   4.978.000.000                   4.978.000.000|
|                                                                              |
|     01         Impozitul pe veniturile                                       |
|                realizate de persoanele                                       |
|                juridice nerezidente             1.900.000.000                |
|  -400.000.000                   1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|     02         Impozitul pe profit obtinut                                   |
|                din activitati comerciale                                     |
|                ilicite sau din nerespectarea                                 |
|                Legii privind protectia                                       |
|                consumatorilor                      20.000.000                |
|                                    20.000.000                      20.000.000|
|                                                                              |
|     03         Impozitul pe dividende de la                                  |
|                societatile comerciale           1.000.000.000                |
|  -750.000.000                     250.000.000                     250.000.000|
|                                                                              |
|     07         Contributia agentilor                                         |
|                economici pentru invatamantul                                 |
|                de stat                          3.900.000.000                |
|  -697.000.000                   3.203.000.000                   3.203.000.000|
|                                                                              |
|     30         Alte incasari din impozite                                    |
|                directe                              5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|0901              CONTRIBUTII                    5.656.000.000                |
|  -316.000.000                   5.340.000.000                   5.340.000.000|
|                                                                              |
|     04         Contributia pentru pensia                                     |
|                suplimentara                       156.000.000                |
|   274.000.000                     430.000.000                     430.000.000|
|                                                                              |
|     09         Contributia agentilor                                         |
|                economici pentru persoanele cu                                |
|                handicap                         5.500.000.000                |
|  -590.000.000                   4.910.000.000                   4.910.000.000|
|                                                                              |
|1300              A2. IMPOZITE INDIRECTE       100.374.942.700                |
|-3.793.700.000                  96.581.242.700                  96.581.242.700|
|                                                                              |
|1301               TAXA PE VALOAREA ADAUGATA    49.856.242.700                |
|   -25.000.000                  49.831.242.700                  49.831.242.700|
|                                                                              |
|     01        TVA incasata                     71.517.000.000                |
|   327.000.000                  71.844.000.000                  71.844.000.000|
|                                                                              |
|     03         Sume defalcate din TVA pentru                                 |
|                bugetele locale (se scad)      -21.660.757.300                |
|  -352.000.000                 -22.012.757.300                 -22.012.757.300|
|                                                                              |
|1401              ACCIZE                        31.562.000.000                |
|-3.007.000.000                  28.555.000.000                  28.555.000.000|
|                                                                              |
|1601              TAXE VAMALE                   10.409.000.000                |
|-1.712.000.000                   8.697.000.000                   8.697.000.000|
|                                                                              |
|     01         Taxe vamale de la persoane                                    |
|                juridice                        10.284.000.000                |
|-1.771.000.000                   8.513.000.000                   8.513.000.000|
|                                                                              |
|     02         Taxe vamale si alte venituri                                  |
|                incasate de la persoane fizice                                |
|                prin unitatile vamale              125.000.000                |
|    59.000.000                     184.000.000                     184.000.000|
|                                                                              |
|1701              ALTE IMPOZITE INDIRECTE        8.547.700.000                |
|   950.300.000                   9.498.000.000                   9.498.000.000|
|                                                                              |
|     01         Taxe pentru jocurile de noroc      600.000.000                |
|   -36.000.000                     564.000.000                     564.000.000|
|                                                                              |
|     03         Taxe si tarife pentru                                         |
|                eliberarea de licente si                                      |
|                autorizatii de functionare         300.000.000                |
|                                   300.000.000                     300.000.000|
|                                                                              |
|     04         Taxa pentru activitatea de                                    |
|                prospectiune, explorare si                                    |
|                exploatare a resurselor                                       |
|                minerale                         1.250.000.000                |
|   875.000.000                   2.125.000.000                   2.125.000.000|
|                                                                              |
|     10         Taxe judiciare de timbru           800.000.000                |
|                                   800.000.000                     800.000.000|
|                                                                              |
|     12         Taxe de timbru pentru                                         |
|                activitatea notariala              800.000.000                |
|    50.000.000                     850.000.000                     850.000.000|
|                                                                              |
|     13         Taxe extrajudiciare de timbru        7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|     15         Amenzi judiciare                    15.000.000                |
|     5.000.000                      20.000.000                      20.000.000|
|                                                                              |
|     16         Venituri din recuperarea                                      |
|                cheltuielilor judiciare                                       |
|                avansate de stat                    32.000.000                |
|     8.000.000                      40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|     18         Taxa asupra unor activitati                                   |
|                daunatoare sanatatii si din                                   |
|                publicitatea lor                   550.000.000                |
|    50.000.000                     600.000.000                     600.000.000|
|                                                                              |
|     21         Taxa de timbru social asupra                                  |
|                jocurilor de noroc                 300.000.000                |
|   -40.000.000                     260.000.000                     260.000.000|
|                                                                              |
|     22         Taxa de timbru social asupra                                  |
|                valorii automobilelor noi                                     |
|                din import                          20.000.000                |
|    -5.000.000                      15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|     23         Contributia agentilor economici                               |
|                din turism                         131.000.000                |
|    29.000.000                     160.000.000                     160.000.000|
|                                                                              |
|     24         Impozitul pe titeiul din                                      |
|                productia interna si                                          |
|                gazele naturale                  2.899.000.000                |
|  -151.000.000                   2.748.000.000                   2.748.000.000|
|                                                                              |
|     25         Taxe de autorizare pentru                                     |
|                comercializarea alcoolului,                                   |
|                bauturilor alcoolice,                                         |
|                produselor din tutun si                                       |
|                a cafelei                          228.000.000                |
|                                   228.000.000                     228.000.000|
|                                                                              |
|     26         Venituri cu destinatie speciala                               |
|                din comisionul pentru servicii                                |
|                vamale                             400.000.000                |
|   140.000.000                     540.000.000                     540.000.000|
|                                                                              |
|     27         Venituri cu destinatie speciala                               |
|                din cotele aplicate asupra                                    |
|                veniturilor realizate in                                      |
|                domeniul aviatiei civile           195.700.000                |
|      -700.000                     195.000.000                     195.000.000|
|                                                                              |
|     30         Alte incasari din impozite                                    |
|                indirecte                           20.000.000                |
|    26.000.000                      46.000.000                      46.000.000|
|                                                                              |
|1900              B. VENITURI NEFISCALE          7.071.500.000                |
| 1.621.500.000                   8.693.000.000                   8.693.000.000|
|                                                                              |
|2001               VARSAMINTE DIN PROFITUL NET                                |
|                   AL REGIILOR AUTONOME            650.000.000                |
| 1.050.000.000                   1.700.000.000                   1.700.000.000|
|                                                                              |
|2101               VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE                              |
|                   PUBLICE                       2.022.400.000                |
|  -314.400.000                   1.708.000.000                   1.708.000.000|
|                                                                              |
|     01         Taxe de metrologie                     100.000                |
|       100.000                         200.000                         200.000|
|                                                                              |
|     03         Taxe pentru prestatiile                                       |
|                efectuate si pentru eliberarea                                |
|                autorizatiilor de transport in                                |
|                trafic international                 8.800.000                |
|     8.500.000                      17.300.000                      17.300.000|
|                                                                              |
|     04         Taxe consulare                     970.000.000                |
|  -450.000.000                     520.000.000                     520.000.000|
|                                                                              |
|     05         Taxe pentru analize efectuate                                 |
|                de laboratoare, altele decat                                  |
|                cele sanitare, de pe langa                                    |
|                institutii                          15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|     10         Taxe si alte venituri din                                     |
|                protectia mediului                     500.000                |
|                                       500.000                         500.000|
|                                                                              |
|     12         Varsaminte din                                                |
|                disponibilitatile                                             |
|                institutiilor publice si                                      |
|                activitatilor autofinantate          3.000.000                |
|    27.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|     13         Varsaminte din veniturile                                     |
|                institutiilor publice si                                      |
|                activitatilor autofinantate         25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|     30         Alte venituri de la                                           |
|                institutiile publice             1.000.000.000                |
|   100.000.000                   1.100.000.000                   1.100.000.000|
|                                                                              |
|2201              DIVERSE VENITURI               4.399.100.000                |
|   885.900.000                   5.285.000.000                   5.285.000.000|
|                                                                              |
|     01         Venituri din aplicarea                                        |
|                prescriptiei extinctive             85.000.000                |
|                                    85.000.000                      85.000.000|
|                                                                              |
|     03         Venituri din amenzi si alte                                   |
|                sanctiuni aplicate, potrivit                                  |
|                dispozitiilor legale               870.000.000                |
|   202.000.000                   1.072.000.000                   1.072.000.000|
|                                                                              |
|     04         Incasari din cota retinuta,                                   |
|                conform Codului Penal                2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|     05         Restituiri de fonduri din                                     |
|                finantarea bugetara a anilor                                  |
|                precedenti                         500.000.000                |
|    50.000.000                     550.000.000                     550.000.000|
|                                                                              |
|     07         Venituri din concesiuni          2.350.000.000                |
|   650.000.000                   3.000.000.000                   3.000.000.000|
|                                                                              |
|     08         Penalitati pentru nedepunerea                                 |
|                sau depunerea cu intarziere a                                 |
|                declaratiei de impozite si                                    |
|                taxe                                 5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|     09         Incasarea dobanzilor aferente                                 |
|                ratelor lunare din vanzarea                                   |
|                locuintelor construite din                                    |
|                fondurile statului                  10.000.000                |
|                                    10.000.000                      10.000.000|
|                                                                              |
|     11         Varsaminte de la persoane                                     |
|                juridice, pentru persoane cu                                  |
|                handicap neincadrate                31.100.000                |
|    28.900.000                      60.000.000                      60.000.000|
|                                                                              |
|     12         Incasari din valorificarea                                    |
|                bunurilor confiscate,                                         |
|                abandonate si alte sume                                       |
|                constatate odata cu                                           |
|                confiscarea potrivit legii         290.000.000                |
|   -90.000.000                     200.000.000                     200.000.000|
|                                                                              |
|     16         Venituri realizate din                                        |
|                incasarea debitelor                                           |
|                evidentiate in bilanturile                                    |
|                de lichidare a patrimoniului                                  |
|                fostelor cooperative agricole                                 |
|                de productie                         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|     19         Venituri din dividende               5.000.000                |
|    45.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|     30         Incasari din alte surse            250.000.000                |
|                                   250.000.000                     250.000.000|
|                                                                              |
|3000            II. VENITURI DIN CAPITAL           146.000.000                |
|    14.000.000                     160.000.000                     160.000.000|
|                                                                              |
|3001             VENITURI DIN VALORIFICAREA                                   |
|                 UNOR BUNURI ALE STATULUI          146.000.000                |
|    14.000.000                     160.000.000                     160.000.000|
|                                                                              |
|     01         Venituri din valorificarea                                    |
|                unor bunuri ale institutiilor                                 |
|                publice                            131.000.000                |
|    19.000.000                     150.000.000                     150.000.000|
|                                                                              |
|     02         Venituri din valorificarea                                    |
|                stocurilor de la rezervele                                    |
|                materiale nationale si                                        |
|                de mobilizare                       15.000.000                |
|   -10.000.000                       5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|     08         Venituri obtinute in procesul                                 |
|                de stingere a creantelor                                      |
|                bugetare                                                      |
|     5.000.000                       5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|4000           VII. DONATII SI SPONSORIZARI         20.000.000                |
|                                    20.000.000                      20.000.000|
|                                                                              |
|4001             DONATII SI SPONSORIZARI            20.000.000                |
|                                    20.000.000                      20.000.000|
|                                                                              |
|     01         Donatii                             20.000.000                |
|                                    20.000.000                      20.000.000|
|                                                                              |
|4200           VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA                                 |
|               IMPRUMUTURILOR ACORDATE           1.186.000.000                |
|  -174.000.000                   1.012.000.000                   1.012.000.000|
|                                                                              |
|4201             INCASARI DIN RAMBURSAREA                                     |
|                 IMPRUMUTURILOR ACORDATE         1.186.000.000                |
|  -174.000.000                   1.012.000.000                   1.012.000.000|
|                                                                              |
|     01        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor acordate pentru                                 |
|               finalizarea unor obiective                                     |
|               aprobate prin conventii                                        |
|               bilaterale si acorduri                                         |
|               interguvernamentale                     900.000                |
|                                       900.000                         900.000|
|                                                                              |
|     05        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor acordate                                        |
|               persoanelor care beneficiaza de                                |
|               statutul de refugiat                    100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|     07        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor pentru                                          |
|               finantarea lucrarilor agricole      900.000.000                |
|                                   900.000.000                     900.000.000|
|                                                                              |
|     09        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor acordate pentru                                 |
|               acoperirea arieratelor catre                                   |
|               CONEL si ROMGAZ                     250.000.000                |
|  -150.000.000                     100.000.000                     100.000.000|
|                                                                              |
|     10        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor din fondul de                                   |
|               redresare financiara                 30.000.000                |
|   -20.000.000                      10.000.000                      10.000.000|
|                                                                              |
|     11        Incasari din rambursarea                                       |
|               imprumuturilor acordate pentru                                 |
|               proiecte de investitii in                                      |
|               turism                                5.000.000                |
|    -4.000.000                       1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|5001            II. CHELTUIELI - TOTAL         194.352.603.200  21.407.749.906|
|  -464.642.114    675.738.573  193.887.961.086  22.083.488.479 215.971.449.565|
|                                                                              |
|        01     CHELTUIELI CURENTE              166.546.919.705  10.549.086.689|
|  -335.259.089    104.221.462  166.211.660.616  10.653.308.151 176.864.968.767|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL         28.428.207.203      23.407.140|
|    59.179.243    -18.510.970   28.487.386.446       4.896.170  28.492.282.616|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                       17.954.270.877     469.683.778|
| 1.681.768.887   -146.148.199   19.636.039.764     323.535.579  19.959.575.343|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       9.035.958.423     205.560.000|
|   889.319.734   -150.000.000    9.925.278.157      55.560.000   9.980.838.157|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice             4.763.929.610     205.560.000|
|   384.799.734   -150.000.000    5.148.729.344      55.560.000   5.204.289.344|
|                                                                              |
|        35  02    Subventii pe produse si                                     |
|                  activitati                     2.745.027.027                |
|   104.500.000                   2.849.527.027                   2.849.527.027|
|                                                                              |
|        35  03    Subventii pentru acoperirea                                 |
|                  diferentelor de pret si                                     |
|                  tarif                          1.527.001.786                |
|   400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786|
|                                                                              |
|        36       PRIME                             693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    58.912.929.108   9.850.435.771|
|  -547.856.953    418.880.631   58.365.072.155  10.269.316.402  68.634.388.557|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      7.851.972.214                |
| 1.363.000.000                   9.214.972.214                   9.214.972.214|
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru investitii finantate                                |
|                   partial din imprumuturi                                    |
|                   externe                       1.500.000.000                |
|                                 1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|        39  04     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   asigurarilor sociale de                                    |
|                   stat                          1.500.000.000                |
| 1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000|
|                                                                              |
|        39  07     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru sustinerea                                          |
|                   sistemului de protectie a                                  |
|                   drepturilor copilului         1.712.200.000                |
|   -30.714.343                   1.681.485.657                   1.681.485.657|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen     204.448.410                |
|    -8.500.000                     195.948.410                     195.948.410|
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care executa o                                  |
|                   pedeapsa privativa de                                      |
|                   libertate sau arest                                        |
|                   preventiv                       121.468.804                |
|                                   121.468.804                     121.468.804|
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea                                 |
|                   drumurilor comunale si                                     |
|                   alimentarea cu apa a                                       |
|                   satelor                         400.000.000                |
|                                   400.000.000                     400.000.000|
|                                                                              |
|        39  15     Transferuri pentru                                         |
|                   sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a persoanelor cu                                 |
|                   handicap                      1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor                                    |
|                   asigurate pentru finantarea                                |
|                   ocrotirii sanatatii             291.300.000                |
|   -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000|
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru constructii                                  |
|                   de locuinte                     385.000.000                |
|                                   385.000.000                     385.000.000|
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru finantarea                                   |
|                   elaborarii si/sau                                          |
|                   actualizarii planurilor                                    |
|                   urbanistice generale si a                                  |
|                   regulamentelor locale de                                   |
|                   urbanism                          9.000.000                |
|                                     9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele                                 |
|                   locale pentru aeroporturi                                  |
|                   de interes local                 29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        40         Transferuri neconsolidabile  51.060.956.894   9.850.435.771|
|-1.910.856.953    418.880.631   49.150.099.941  10.269.316.402  59.419.416.343|
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                        500.000.000                |
|                                   500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                           965.995.030                |
|       950.000                     966.945.030                     966.945.030|
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare                                  |
|                   pentru copii                  8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare                                         |
|                   I.O.V.R., militari si alte                                 |
|                   persoane                      8.625.885.058                |
|   690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058|
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                 40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                    158.855.807                |
|    35.500.000                     194.355.807                     194.355.807|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale        633.120.933                |
|    11.366.429                     644.487.362                     644.487.362|
|                                                                              |
|        40  13     Diferenta de dobanzi                                       |
|                   aferenta creditelor bancare                                |
|                   subventionata potrivit                                     |
|                   dispozitiilor legale                  3.000                |
|                                         3.000                           3.000|
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii             568.443.527                |
|                                   568.443.527                     568.443.527|
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de                                                  |
|                   cercetare-dezvoltare            533.496.801                |
|                                   533.496.801                     533.496.801|
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea                                   |
|                   inovarii                        292.394.000                |
|                                   292.394.000                     292.394.000|
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara                                      |
|                   pentru familiile cu copii     1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|        40  20     Cofinantarea contributiei                                  |
|                   financiare a Comunitatii                                   |
|                   Europene                         52.367.892                |
|     2.400.000                      54.767.892                      54.767.892|
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul                                  |
|                   programelor de dezvoltare       992.125.094                |
|  -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094|
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea programelor                                     |
|                   tehnice de conservare sau                                  |
|                   de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000|
|   -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500|
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se                                    |
|                   acorda pentru unele                                        |
|                   activitati din sectorul                                    |
|                   minier                          601.875.000                |
|                                   601.875.000                     601.875.000|
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea transportului                                   |
|                   feroviar public de calatori   4.055.000.000                |
|                                 4.055.000.000                   4.055.000.000|
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului National de                                       |
|                   Preaderare                    2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului Roman de                                          |
|                   Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000|
|     1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000|
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a                                        |
|                   creantelor bugetare              15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate din                                |
|                   actiuni in reprezentarea                                   |
|                   intereselor statului,                                      |
|                   potrivit dispozitiilor                                     |
|                   legale                          394.374.540                |
|   102.000.000                     496.374.540                     496.374.540|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                  3.220.000                |
|     5.000.000                       8.220.000                       8.220.000|
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|                   cetatenilor apartinand                                     |
|                   minoritatilor nationale,                                   |
|                   altele decat cele care                                     |
|                   primesc subventii de la                                    |
|                   bugetul de stat, potrivit                                  |
|                   legii                            94.000.000                |
|                                    94.000.000                      94.000.000|
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare,                                    |
|                   informare publica si                                       |
|                   promovarea imaginii si                                     |
|                   intereselor romanesti peste                                |
|                   hotare                           27.254.997                |
|                                    27.254.997                      27.254.997|
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii                                    |
|                   romanilor de pretutindeni                                  |
|                   si a organizatiilor                                        |
|                   reprezentative ale acestora       7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor                                      |
|                   politice                         58.000.000                |
|                                    58.000.000                      58.000.000|
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu                                   |
|                   caracter stiintific si                                     |
|                   social-cultural                   2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si                                |
|                   proiecte in cadrul                                         |
|                   campaniei europene pentru                                  |
|                   combaterea rasismului,                                     |
|                   xenofobiei,                                                |
|                   antisemitismului si                                        |
|                   intolerantei                        800.000                |
|                                       800.000                         800.000|
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul victimelor                                     |
|                   comunismului si al                                         |
|                   rezistentei Sighet"               2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru                                     |
|                   carti si publicatii              24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   producerea si distribuirea                                 |
|                   filmelor                         12.900.000                |
|                                    12.900.000                      12.900.000|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii            36.900.000                |
|    -6.500.000                      30.400.000                      30.400.000|
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si                                |
|                   plasament familial              191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru                                        |
|                   veteranii de razboi              63.000.000                |
|                                    63.000.000                      63.000.000|
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959                |
|                                 1.120.686.959                   1.120.686.959|
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret          23.154.000                |
|                                    23.154.000                      23.154.000|
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   activitatea Comitetului                                    |
|                   Olimpic Roman                    41.270.000                |
|                                    41.270.000                      41.270.000|
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar               35.000.000                |
|                                    35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200|
|    31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260|
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea                                   |
|                   inundatiilor si                                            |
|                   ingheturilor                        391.500                |
|                                       391.500                         391.500|
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru                                          |
|                   valorificarea cenusilor de                                 |
|                   pirita                           40.000.000                |
|    10.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|       40   51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                  185.646.000                |
|   -40.000.000                     145.646.000                     145.646.000|
|                                                                              |
|       40   53     Sprijinirea producatorilor                                 |
|                   agricoli pentru terenuri                                   |
|                   agricole cultivate            5.000.000.000                |
|   601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000|
|                                                                              |
|       40   54     Cabaline din patrimoniul                                   |
|                   genetic national                 25.400.000                |
|                                    25.400.000                      25.400.000|
|                                                                              |
|       40   55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                4.829.727.354   8.144.601.250|
|-1.048.588.682    887.059.750    3.781.138.672   9.031.661.000  12.812.799.672|
|                                                                              |
|       40   56     Transferuri pentru drumuri,                                |
|                   cai ferate, aviatie si                                     |
|                   navigatie                     1.000.000.000                |
|                                 1.000.000.000                   1.000.000.000|
|                                                                              |
|       40   57     Transferuri pentru                                         |
|                   finantarea de baza a                                       |
|                   invatamantului superior       3.600.000.000                |
|   200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000|
|                                                                              |
|       40   58     Transferuri pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   garantare a creditelor                                     |
|                   bancare acordate                                           |
|                   studentilor                       3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|       40   59     Transferuri pentru                                         |
|                   cercetare-dezvoltare                                       |
|                   (granturi)                       81.672.127                |
|                                    81.672.127                      81.672.127|
|                                                                              |
|       40   60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     821.212.471                |
|   124.237.950                     945.450.421                     945.450.421|
|                                                                              |
|       40   61     Sustinerea cultelor             130.000.000                |
|                                   130.000.000                     130.000.000|
|                                                                              |
|       40   62     Stimularea exporturilor         800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|       40   64     Fondul la dispozitia                                       |
|                   primului ministru pentru                                   |
|                   sprijinirea comunitatilor                                  |
|                   romanesti de pretutindeni         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|       40   66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                            606.786.062                |
|   113.700.000                     720.486.062                     720.486.062|
|                                                                              |
|       40   68     Programe de protectie                                      |
|                   sociala si integrare                                       |
|                   socioprofesionala a                                        |
|                   persoanelor cu handicap          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|       40   70     Sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a copilului            60.000.000     237.108.321|
|                  -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502|
|                                                                              |
|       40   75     Contributia statului care                                  |
|                   se aloca Patriarhiei                                       |
|                   Romane, pentru sprijinirea                                 |
|                   asezamintelor Bisericii                                    |
|                   Ortodoxe Romane din afara                                  |
|                   granitelor                       21.204.000                |
|                                    21.204.000                      21.204.000|
|                                                                              |
|        40  79     Transferuri pentru                                         |
|                   aparatura medicala de mare                                 |
|                   performanta                       5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                583.679.783                |
|    -3.150.000                     580.529.783                     580.529.783|
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a                                        |
|                   imprumuturilor pentru                                      |
|                   intreprinderi mici si                                      |
|                   mijlocii                         50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                  123.750.000                |
|       900.000                     124.650.000                     124.650.000|
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National de Formare                                        |
|                   Profesionala a Adultilor          2.683.568                |
|                                     2.683.568                       2.683.568|
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul revolutiei -                                   |
|                   Decembrie 1989" din                                        |
|                   municipiul Timisoara              2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru                                         |
|                   transportul de calatori cu                                 |
|                   metroul                         565.000.000                |
|                                   565.000.000                     565.000.000|
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a                                   |
|                   sistemului national                                        |
|                   antigrindina                     40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii                                  |
|                   programelor sportive                                       |
|                   realizate de structurile                                   |
|                   sportive de drept privat            100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National al Persoanelor                                    |
|                   Varstnice                         2.176.943                |
|                                     2.176.943                       2.176.943|
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru                                         |
|                   sprijinirea proprietarilor                                 |
|                   de paduri                        28.000.000                |
|   -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000|
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                    21.990.000                |
|     1.200.000                      23.190.000                      23.190.000|
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                        50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|        60       REZERVE                           905.454.094                |
|  -366.080.000                     539.374.094                     539.374.094|
|                                                                              |
|        70     CHELTUIELI DE CAPITAL            11.670.100.204  10.858.663.217|
|    45.510.828    571.517.111   11.715.611.032  11.430.180.328  23.145.791.360|
|                                                                              |
|        79     IMPRUMUTURI ACORDATE                262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        80  02    Imprumuturi acordate pentru                                 |
|                  finalizarea unor obiective                                  |
|                  aprobate prin conventii                                     |
|                  bilaterale si acorduri                                      |
|                  interguvernamentale              210.219.000                |
|  -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000|
|                                                                              |
|        80  05    Imprumuturi acordate                                        |
|                  persoanelor care beneficiaza                                |
|                  de statutul de refugiat si                                  |
|                  sunt lipsite de mijloace de                                 |
|                  existenta                          1.760.880                |
|                                     1.760.880                       1.760.880|
|                                                                              |
|        80  13    Microcredite acordate                                       |
|                  persoanelor fizice care                                     |
|                  desfasoara activitati pe                                    |
|                  cont propriu, aducatoare de                                 |
|                  venituri, in vederea                                        |
|                  intretinerii materiale            50.481.920                |
|                                    50.481.920                      50.481.920|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE                               |
|                DOBANZI SI COMISIOANE LA                                      |
|                CREDITE                         15.873.121.491                |
|   -39.893.853                  15.833.227.638                  15.833.227.638|
|                                                                              |
|        85      Rambursari de credite externe                                 |
|                si plati de dobanzi si                                        |
|                comisioane la creditele                                       |
|                externe contractate de                                        |
|                ordonatorii de credite          15.873.121.491                |
|   -39.893.853                  15.833.227.638                  15.833.227.638|
|                                                                              |
|        85  01   Rambursari de credite externe  10.432.354.510                |
|   175.226.013                  10.607.580.523                  10.607.580.523|
|                                                                              |
|        85  02   Plati de dobanzi si                                          |
|                 comisioane                      5.440.766.981                |
|  -215.119.866                   5.225.647.115                   5.225.647.115|
|                                                                              |
|5100            Partea I SERVICII PUBLICE                                     |
|                GENERALE                        12.022.813.855     362.585.001|
|    20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485|
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE               12.022.813.855     362.585.001|
|    20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              10.267.611.396     305.857.578|
|    -7.746.745      6.359.232   10.259.864.651     312.216.810  10.572.081.461|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          7.244.477.673         285.500|
|  -169.747.747          5.500    7.074.729.926         291.000   7.075.020.926|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        2.349.350.173      25.096.878|
|   181.544.806      1.066.932    2.530.894.979      26.163.810   2.557.058.789|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          29.632.490                |
|       367.000                      29.999.490                      29.999.490|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice                29.632.490                |
|       367.000                      29.999.490                      29.999.490|
|                                                                              |
|        38        TRANSFERURI                      644.151.060     280.475.200|
|   -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256|
|                                                                              |
|        40         Transferuri neconsolidabile     644.151.060     280.475.200|
|   -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256|
|                                                                              |
|        40  11      Contributii si cotizatii                                  |
|                    la organisme                                              |
|                    internationale                 493.166.617                |
|     7.199.980                     500.366.597                     500.366.597|
|                                                                              |
|        40  41      Asociatii si fundatii              400.000                |
|                                       400.000                         400.000|
|                                                                              |
|        40  55      Contributii la programe                                   |
|                    realizate cu finantare                                    |
|                    internationala                 143.584.443     280.475.200|
|   -27.110.784      5.286.800      116.473.659     285.762.000     402.235.659|
|                                                                              |
|        40  80      Alte transferuri                 7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.243.896.322      56.727.423|
|    22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            511.306.137                |
|     5.578.837                     516.884.974                     516.884.974|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            511.306.137                |
|     5.578.837                     516.884.974                     516.884.974|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                          414.967.885                |
|    -8.992.115                     405.975.770                     405.975.770|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                        96.338.252                |
|    14.570.952                     110.909.204                     110.909.204|
|                                                                              |
|     01         Administratia Prezidentiala         92.057.096                |
|       600.000                      92.657.096                      92.657.096|
|                                                                              |
|     02         Autoritati Legislative           1.442.393.106                |
|   -42.405.300                   1.399.987.806                   1.399.987.806|
|                                                                              |
|     03         Autoritati Judecatoresti         3.993.118.803                |
|   -39.000.000                   3.954.118.803                   3.954.118.803|
|                                                                              |
|     04         Alte organe ale autoritatilor                                 |
|                publice                            628.273.061                |
|   -17.150.000                     611.123.061                     611.123.061|
|                                                                              |
|     05         Autoritati executive             5.866.971.789     362.585.001|
|   118.512.020      8.442.909    5.985.483.809     371.027.910   6.356.511.719|
|                                                                              |
|5400             Partea a II-a APARARE, ORDINE                                |
|                 PUBLICA SI SIGURANTA                                         |
|                 NATIONALA                      37.094.986.616   5.187.100.400|
|   976.301.648   -769.942.731   38.071.288.264   4.417.157.669  42.488.445.933|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              29.066.259.221                |
| 1.222.261.648                  30.288.520.869                  30.288.520.869|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL         16.420.721.197                |
|    16.884.259                  16.437.605.456                  16.437.605.456|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        9.356.005.764                |
| 1.091.877.389                  10.447.883.153                  10.447.883.153|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice             2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.147.366.560                |
|   113.500.000                   1.260.866.560                   1.260.866.560|
|                                                                              |
|        39         Transferuri consolidabile       317.831.256                |
|    -4.500.000                     313.331.256                     313.331.256|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen     196.362.452                |
|    -4.500.000                     191.862.452                     191.862.452|
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care executa o                                  |
|                   pedeapsa privativa de                                      |
|                   libertate sau arest                                        |
|                   preventiv                       121.468.804                |
|                                   121.468.804                     121.468.804|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      829.535.304                |
|   118.000.000                     947.535.304                     947.535.304|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                        100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          8.915.666                |
|                                     8.915.666                       8.915.660|
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii             568.443.527                |
|                                   568.443.527                     568.443.527|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    3.474.100                |
|                                     3.474.100                       3.474.100|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     248.207.471                |
|   118.000.000                     366.207.471                     366.207.471|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.152.536.975   5.187.100.400|
|    99.000.000   -769.942.731    1.251.536.975   4.417.157.669   5.668.694.644|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          6.876.190.420                |
|  -344.960.000                   6.531.230.420                   6.531.230.420|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite          6.876.190.420                |
|  -344.960.000                   6.531.230.420                   6.531.230.420|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite externe  5.175.813.379                |
|     1.405.250                   5.177.218.629                   5.177.218.629|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                     1.700.377.041                |
|  -346.365.250                   1.354.011.791                   1.354.011.791|
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                17.748.817.688   3.177.973.800|
|     5.551.139     64.697.400   17.754.368.827   3.242.671.200  20.997.040.027|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              11.888.804.585                |
|   103.611.139                  11.992.415.724                  11.992.415.724|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          7.179.388.616                |
|    -1.940.000                   7.177.448.616                   7.177.448.616|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        3.880.310.799                |
|   110.051.139                   3.990.361.938                   3.990.361.938|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       829.105.170                |
|    -4.500.000                     824.605.170                     824.605.170|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile         95.023.488                |
|    -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen      95.023.488                |
|    -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      734.081.682                |
|                                   734.081.682                     734.081.682|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          4.376.971                |
|                                     4.376.971                       4.376.971|
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii             568.443.527                |
|                                   568.443.527                     568.443.527|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     161.261.184                |
|                                   161.261.184                     161.261.184|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              577.349.503   3.177.973.800|
|                   64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          5.282.663.600                |
|   -98.060.000                   5.184.603.600                   5.184.603.600|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite          5.282.663.600                |
|   -98.060.000                   5.184.603.600                   5.184.603.600|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                        4.211.751.249                |
|                                 4.211.751.249                   4.211.751.249|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                     1.070.912.351                |
|   -98.060.000                     972.852.351                     972.852.351|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala             199.095.980                |
|                                   199.095.980                     199.095.980|
|                                                                              |
|     02         Aparare nationala si                                          |
|                operatiuni de mentinere a                                     |
|                pacii                           10.867.299.731   3.177.973.800|
|     5.551.139     64.697.400   10.872.850.870   3.242.671.200  14.115.522.070|
|                                                                              |
|     03         Actiuni de integrare                                          |
|                euro-atlantica si pentru                                      |
|                constituirea fortei de reactie                                |
|                rapida                           5.954.385.555                |
|                                 5.954.385.555                   5.954.385.555|
|                                                                              |
|     04         Parteneriat pentru pace            137.500.000                |
|                                   137.500.000                     137.500.000|
|                                                                              |
|     05         Plati compensatorii                590.536.422                |
|                                   590.536.422                     590.536.422|
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA                                    |
|               NATIONALA                        19.346.168.928   2.009.126.600|
|   970.750.509   -834.640.131   20.316.919.437   1.174.486.469  21.491.405.906|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              17.177.454.636                |
| 1.118.650.509                  18.296.105.145                  18.296.105.145|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          9.241.332.581                |
|    18.824.259                   9.260.156.840                   9.260.156.840|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        5.475.694.965                |
|   981.826.250                   6.457.521.215                   6.457.521.215|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice             2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       318.261.390                |
|   118.000.000                     436.261.390                     436.261.390|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile        222.807.768                |
|                                   222.807.768                     222.807.768|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen     101.338.964                |
|                                   101.338.964                     101.338.964|
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care executa o                                  |
|                   pedeapsa privativa de                                      |
|                   libertate sau arest                                        |
|                   preventiv                       121.468.804                |
|                                   121.468.804                     121.468.804|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile       95.453.622                |
|   118.000.000                     213.453.622                     213.453.622|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                        100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          4.538.695                |
|                                     4.538.695                       4.538.695|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate din                                |
|                   actiuni in reprezentarea                                   |
|                   intereselor statului,                                      |
|                   potrivit dispozitiilor                                     |
|                   legale                              174.540                |
|                                       174.540                         174.540|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                    220.000                |
|                                       220.000                         220.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    3.474.100                |
|                                     3.474.100                       3.474.100|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                      86.946.287                |
|   118.000.000                     204.946.287                     204.946.287|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              575.187.472   2.009.126.600|
|    99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          1.593.526.820                |
|  -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite          1.593.526.820                |
|  -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                          964.062.130                |
|     1.405.250                     965.467.380                     965.467.380|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                       629.464.690                |
|  -248.305.250                     381.159.440                     381.159.440|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala             719.459.155                |
|                                   719.459.155                     719.459.155|
|                                                                              |
|     02         Politie                          5.320.283.465   1.313.200.000|
|   300.000.000   -787.786.431    5.620.283.465     525.413.569   6.145.697.034|
|                                                                              |
|     03         Protectie si paza contra                                      |
|                incendiilor                        950.042.377                |
|   100.000.000                   1.050.042.377                   1.050.042.377|
|                                                                              |
|     04         Paza si supravegherea                                         |
|                frontierei                       1.757.738.654                |
|   140.281.250                   1.898.019.904                   1.898.019.904|
|                                                                              |
|     05         Jandarmerie                      2.485.267.525                |
|   200.000.000                   2.685.267.525                   2.685.267.525|
|                                                                              |
|     06         Siguranta nationala              5.001.306.406     695.926.600|
|    30.469.259    -46.853.700    5.031.775.665     649.072.900   5.680.848.565|
|                                                                              |
|     07         Penitenciare                     2.304.427.300                |
|                                 2.304.427.300                   2.304.427.300|
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni                                    |
|                privind ordinea publica si                                    |
|                siguranta nationala                807.644.046                |
|   200.000.000                   1.007.644.046                   1.007.644.046|
|                                                                              |
|5700             Partea a III-a CHELTUIELI                                    |
|                 SOCIAL-CULTURALE               44.071.982.626   3.646.230.255|
| 1.341.394.054  1.484.572.745   45.413.376.680   5.130.803.000  50.544.179.680|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              38.651.927.209   1.106.535.567|
| 1.336.141.054   -233.011.465   39.988.068.263     873.524.102  40.861.592.365|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          2.878.036.815      21.810.267|
|    68.608.808    -18.541.660    2.946.645.623       3.268.607   2.949.914.230|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        4.306.128.732     419.366.979|
|    67.061.562   -147.700.986    4.373.190.294     271.665.993   4.644.856.287|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       1.720.458.055                |
|   236.532.734                   1.956.990.789                   1.956.990.789|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice             1.720.458.055                |
|   236.532.734                   1.956.990.789                   1.956.990.789|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    29.747.303.607     665.358.321|
|   963.937.950    -66.768.819   30.711.241.557     598.589.502  31.309.831.059|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      3.709.486.108                |
|     6.000.000                   3.715.486.108                   3.715.486.108|
|                                                                              |
|        39  07     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru sustinerea                                          |
|                   sistemului de protectie a                                  |
|                   drepturilor copilului         1.712.200.000                |
|   -30.714.343                   1.681.485.657                   1.681.485.657|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen       6.786.108                |
|    -4.000.000                       2.786.108                       2.786.108|
|                                                                              |
|        39  15     Transferuri pentru                                         |
|                   sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a persoanelor cu                                 |
|                   handicap                      1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor                                    |
|                   asigurate pentru finantarea                                |
|                   ocrotirii sanatatii             291.300.000                |
|   -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile   26.037.817.499     665.358.321|
|   957.937.950    -66.768.819   26.995.755.449     598.589.502  27.594.344.951|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                           941.995.030                |
|       950.000                     942.945.030                     942.945.030|
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare                                  |
|                   pentru copii                  8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare                                         |
|                   I.O.V.R., militari si alte                                 |
|                   persoane                      8.625.885.058                |
|   690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058|
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                 40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                    158.755.807                |
|    35.500.000                     194.255.807                     194.255.807|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         40.222.553                |
|                                    40.222.553                      40.222.553|
|                                                                              |
|        40  13     Diferenta de dobanzi                                       |
|                   aferenta creditelor bancare                                |
|                   subventionata potrivit                                     |
|                   dispozitiilor legale                  3.000                |
|                                         3.000                           3.000|
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara                                      |
|                   pentru familiile cu copii     1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|                   cetatenilor apartinand                                     |
|                   minoritatilor nationale,                                   |
|                   altele decat cele care                                     |
|                   primesc subventii de la                                    |
|                   bugetul de stat, potrivit                                  |
|                   legii                            94.000.000                |
|                                    94.000.000                      94.000.000|
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare,                                    |
|                   informare publica si                                       |
|                   promovarea imaginii si                                     |
|                   intereselor romanesti peste                                |
|                   hotare                           27.254.997                |
|                                    27.254.997                      27.254.997|
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii                                    |
|                   romanilor de pretutindeni                                  |
|                   si a organizatiilor                                        |
|                   reprezentative ale acestora       7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu                                   |
|                   caracter stiintific si                                     |
|                   social-cultural                   2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si                                |
|                   proiecte in cadrul campaniei                               |
|                   europene pentru combaterea                                 |
|                   rasismului, xenofobiei,                                    |
|                   antisemitismului si                                        |
|                   intolerantei                        800.000                |
|                                       800.000                         800.000|
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul victimelor                                     |
|                   comunismului si al                                         |
|                   rezistentei Sighet"               2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru                                     |
|                   carti si publicatii              24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   producerea si distribuirea                                 |
|                   filmelor                         12.900.000                |
|                                    12.900.000                      12.900.000|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii            36.500.000                |
|    -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si                                |
|                   plasament familial              191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru                                        |
|                   veteranii de razboi              63.000.000                |
|                                    63.000.000                      63.000.000|
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959                |
|                                 1.120.686.959                   1.120.686.959|
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret          23.154.000                |
|                                    23.154.000                      23.154.000|
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   activitatea Comitetului                                    |
|                   Olimpic Roman                    41.270.000                |
|                                    41.270.000                      41.270.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  418.368.759     428.250.000|
|     4.500.000     12.000.000      422.868.759     440.250.000     863.118.759|
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru                                         |
|                   finantarea de baza a                                       |
|                   invatamantului superior       3.600.000.000                |
|   200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000|
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   garantare a creditelor                                     |
|                   bancare acordate                                           |
|                   studentilor                       3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     573.005.000                |
|     6.237.950                     579.242.950                     579.242.950|
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor             130.000.000                |
|                                   130.000.000                     130.000.000|
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia                                       |
|                   primului ministru pentru                                   |
|                   sprijinirea comunitatilor                                  |
|                   romanesti de pretutindeni         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                            606.786.062                |
|   113.700.000                     720.486.062                     720.486.062|
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie                                      |
|                   sociala si integrare                                       |
|                   socioprofesionala a                                        |
|                   persoanelor cu handicap          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a copilului            60.000.000     237.108.321|
|                  -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502|
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care                                  |
|                   se aloca Patriarhiei                                       |
|                   Romane, pentru sprijinirea                                 |
|                   asezamintelor Bisericii                                    |
|                   Ortodoxe Romane din afara                                  |
|                   granitelor                       21.204.000                |
|                                    21.204.000                      21.204.000|
|                                                                              |
|        40  79     Transferuri pentru                                         |
|                   aparatura medicala de mare                                 |
|                   performanta                       5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 66.944.783                |
|     1.850.000                      68.794.783                      68.794.783|
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National de Formare                                        |
|                   Profesionala a Adultilor          2.683.568                |
|                                     2.683.568                       2.683.568|
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul revolutiei -                                   |
|                   Decembrie 1989" din                                        |
|                   municipiul Timisoara              2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii                                  |
|                   programelor sportive                                       |
|                   realizate de structurile                                   |
|                   sportive de drept privat            100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National al Persoanelor                                    |
|                   Varstnice                         2.176.943                |
|                                     2.176.943                       2.176.943|
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                    21.990.000                |
|     1.200.000                      23.190.000                      23.190.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            2.518.832.967   2.539.694.688|
|   -12.629.300  1.717.584.210    2.506.203.667   4.257.278.898   6.763.482.565|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          2.901.222.450                |
|    17.882.300                   2.919.104.750                   2.919.104.750|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite          2.901.222.450                |
|    17.882.300                   2.919.104.750                   2.919.104.750|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                        1.969.204.853                |
|     2.501.803                   1.971.706.656                   1.971.706.656|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                       932.017.597                |
|    15.380.497                     947.398.094                     947.398.094|
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                       10.118.024.200   2.063.023.000|
|   201.066.019   -207.425.000   10.319.090.219   1.855.598.000  12.174.688.219|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               8.432.849.567     759.721.667|
|   269.744.019   -108.750.000    8.702.593.586     650.971.667   9.353.565.253|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          1.706.674.486      20.999.667|
|   -15.172.882    -18.557.500    1.691.501.604       2.442.167   1.693.943.771|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.213.471.500     310.472.000|
|    62.916.901   -102.192.500    1.276.388.401     208.279.500   1.484.667.901|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                         600.000.000                |
|    14.500.000                     614.500.000                     614.500.000|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice              600.000.000                |
|    14.500.000                     614.500.000                     614.500.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     4.912.703.581     428.250.000|
|   207.500.000     12.000.000    5.120.203.581     440.250.000   5.560.453.581|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile          6.723.360                |
|    -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen       6.723.360                |
|    -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    4.905.980.221     428.250.000|
|   211.500.000     12.000.000    5.117.480.221     440.250.000   5.557.730.221|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                           941.995.030                |
|       950.000                     942.945.030                     942.945.030|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  356.148.750     428.250.000|
|     7.000.000     12.000.000      363.148.750     440.250.000     803.398.750|
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru                                         |
|                   finantarea de baza a                                       |
|                   invatamantului superior       3.600.000.000                |
|   200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000|
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   garantare a creditelor                                     |
|                   bancare acordate                                           |
|                   studentilor                       3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                              2.996.658                |
|     1.700.000                       4.696.658                       4.696.658|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  1.839.783                |
|     1.850.000                       3.689.783                       3.689.783|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.385.399.633   1.303.301.333|
|                  -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            299.775.000                |
|   -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            299.775.000                |
|   -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          60.811.500                |
|     5.200.000                      66.011.500                      66.011.500|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      238.963.500                |
|   -73.878.000                     165.085.500                     165.085.500|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala              36.693.411                |
|                                    36.693.411                      36.693.411|
|     02         Invatamant prescolar               137.120.230      81.738.650|
|                  -15.971.250      137.120.230      65.767.400     202.887.630|
|                                                                              |
|     03         Invatamant primar si gimnazial     967.723.838   1.144.341.100|
|   -68.678.000   -141.655.000      899.045.838   1.002.686.100   1.901.731.938|
|                                                                              |
|     04         Invatamant liceal                  565.958.339     408.693.250|
|    -1.000.000    -61.798.750      564.958.339     346.894.500     911.852.839|
|                                                                              |
|     05         Invatamant profesional              49.785.389                |
|                                    49.785.389                      49.785.389|
|                                                                              |
|     08         Invatamant special                  20.000.000                |
|                                    20.000.000                      20.000.000|
|     09         Invatamant superior              5.775.466.226     428.250.000|
|   242.600.000     12.000.000    6.018.066.226     440.250.000   6.458.316.226|
|                                                                              |
|     10         Biblioteci centrale,                                          |
|                universitare si pedagogice         141.995.857                |
|     6.000.000                     147.995.857                     147.995.857|
|                                                                              |
|     14         Internate, camine si cantine                                  |
|                pentru elevi si studenti           389.451.550                |
|                                   389.451.550                     389.451.550|
|                                                                              |
|     25         Servicii publice                                              |
|                descentralizate                    664.876.965                |
|       603.000                     665.479.965                     665.479.965|
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni de                                 |
|                invatamant                       1.368.952.395                |
|    21.541.019                   1.390.493.414                   1.390.493.414|
|                                                                              |
|5801           SANATATE                          7.042.441.131   1.162.121.755|
|   217.256.212  1.814.808.245    7.259.697.343   2.976.930.000  10.236.627.343|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.579.482.799                |
|   111.646.912                   3.691.129.711                   3.691.129.711|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            802.178.058                |
|   101.437.680                     903.615.738                     903.615.738|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.048.437.092                |
|    -5.719.338                   1.042.717.754                   1.042.717.754|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          12.500.000                |
|     9.690.620                      22.190.620                      22.190.620|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice               12.500.000                |
|     9.690.620                      22.190.620                      22.190.620|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.716.367.649                |
|     6.237.950                   1.722.605.599                   1.722.605.599|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile             17.928                |
|                                        17.928                          17.928|
|                                                                              |
|        39  10      Transferuri din bugetul de                                |
|                    stat catre bugetul                                        |
|                    fondului de asigurari                                     |
|                    sociale de sanatate                                       |
|                    reprezentand contributia                                  |
|                    datorata de persoanele                                    |
|                    care satisfac serviciul                                   |
|                    militar in termen                   17.928                |
|                                        17.928                          17.928|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.716.349.721                |
|     6.237.950                   1.722.587.671                   1.722.587.671|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         12.874.553                |
|                                    12.874.553                      12.874.553|
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959                |
|                                 1.120.686.959                   1.120.686.959|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    4.783.209                |
|                                     4.783.209                       4.783.209|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     573.005.000                |
|     6.237.950                     579.242.950                     579.242.950|
|                                                                              |
|        40  79     Transferuri pentru                                         |
|                   aparatura medicala de mare                                 |
|                   performanta                       5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             908.618.382   1.162.121.755|
|    12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                         2.554.339.950                |
|    93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         2.554.339.950                |
|    93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       1.900.113.853                |
|    -2.698.197                   1.897.415.656                   1.897.415.656|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      654.226.097                |
|    96.307.497                     750.533.594                     750.533.594|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala             598.151.034                |
|     4.500.000                     602.651.034                     602.651.034|
|                                                                              |
|     03         Spitale                          1.462.948.917   1.162.121.755|
|    -2.613.879  1.814.808.245    1.460.335.038   2.976.930.000   4.437.265.038|
|                                                                              |
|     04         Sanatorii de recuperare si                                    |
|                balneare                             7.007.709                |
|    -7.007.709                                                                |
|                                                                              |
|     05         Crese                                2.027.167                |
|                                     2.027.167                       2.027.167|
|                                                                              |
|     07         Centre de transfuzii sanguine      484.000.000                |
|    14.018.000                     498.018.000                     498.018.000|
|                                                                              |
|     09         Centre de sanatate                 137.277.413                |
|    -2.000.000                     135.277.413                     135.277.413|
|                                                                              |
|     25         Servicii publice                                              |
|                descentralizate                  2.206.075.934                |
|    83.771.000                   2.289.846.934                   2.289.846.934|
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni                                    |
|                sanitare                         2.144.952.957                |
|   126.588.800                   2.271.541.757                   2.271.541.757|
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI                                    |
|               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI                                |
|               DE TINERET                        3.413.505.370      71.375.000|
|   315.510.440    -42.275.000    3.729.015.810      29.100.000   3.758.115.810|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.237.259.008      71.375.000|
|   347.900.440    -42.275.000    3.585.159.448      29.100.000   3.614.259.448|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            144.606.493                |
|    19.417.000                     164.023.493                     164.023.493|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          913.359.207      71.375.000|
|     9.106.440    -42.275.000      922.465.647      29.100.000     951.565.647|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       1.094.388.287                |
|   209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice            1.094.388.287                |
|   209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.084.905.021                |
|   109.500.000                   1.194.405.021                   1.194.405.021|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile             44.820                |
|                                        44.820                          44.820|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen          44.820                |
|                                        44.820                          44.820|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.084.860.201                |
|   109.500.000                   1.194.360.201                   1.194.360.201|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         24.348.000                |
|                                    24.348.000                      24.348.000|
|                                                                              |
|        40  13     Diferenta de dobanzi                                       |
|                   aferenta creditelor bancare                                |
|                   subventionata potrivit                                     |
|                   dispozitiilor legale                  3.000                |
|                                         3.000                           3.000|
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|                   cetatenilor apartinand                                     |
|                   minoritatilor nationale,                                   |
|                   altele decat cele care                                     |
|                   primesc subventii de la                                    |
|                   bugetul de stat, potrivit                                  |
|                   legii                            94.000.000                |
|                                    94.000.000                      94.000.000|
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare,                                    |
|                   informare publica si                                       |
|                   promovarea imaginii si                                     |
|                   intereselor romanesti peste                                |
|                   hotare                          27.254.997                 |
|                                    27.254.997                      27.254.997|
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii                                    |
|                   romanilor de pretutindeni                                  |
|                   si a organizatiilor                                        |
|                   reprezentative ale acestora       7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu                                   |
|                   caracter stiintific si                                     |
|                   social-cultural                   2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si                                |
|                   proiecte in cadrul                                         |
|                   campaniei europene pentru                                  |
|                   combaterea rasismului,                                     |
|                   xenofobiei,                                                |
|                   antisemitismului si                                        |
|                   intolerantei                        800.000                |
|                                       800.000                         800.000|
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul victimelor                                     |
|                   comunismului si al                                         |
|                   rezistentei Sighet"               2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru                                     |
|                   carti si publicatii              24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   producerea si distribuirea                                 |
|                   filmelor                         12.900.000                |
|                                    12.900.000                      12.900.000|
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret          23.154.000                |
|                                    23.154.000                      23.154.000|
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   activitatea Comitetului                                    |
|                   Olimpic Roman                    41.270.000                |
|                                    41.270.000                      41.270.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                   52.536.800                |
|    -2.500.000                      50.036.800                      50.036.800|
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor             130.000.000                |
|                                   130.000.000                     130.000.000|
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia                                       |
|                   primului ministru pentru                                   |
|                   sprijinirea comunitatilor                                  |
|                   romanesti de pretutindeni         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                            603.789.404                |
|   112.000.000                     715.789.404                     715.789.404|
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care                                  |
|                   se aloca Patriarhiei                                       |
|                   Romane, pentru sprijinirea                                 |
|                   asezamintelor Bisericii                                    |
|                   Ortodoxe Romane din afara                                  |
|                   granitelor                       21.204.000                |
|                                    21.204.000                      21.204.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 14.500.000                |
|                                    14.500.000                      14.500.000|
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul revolutiei -                                   |
|                   Decembrie 1989" din                                        |
|                   municipiul Timisoara              2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii                                  |
|                   programelor sportive                                       |
|                   realizate de structurile                                   |
|                   sportive de drept privat            100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              167.110.362                |
|   -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                              9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite              9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                        9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala             109.599.591                |
|    19.417.000                     129.016.591                     129.016.591|
|                                                                              |
|     02         Biblioteci publice nationale       105.030.439                |
|   -25.000.000                      80.030.439                      80.030.439|
|                                                                              |
|     04         Muzee                              154.316.534                |
|    87.276.000                     241.592.534                     241.592.534|
|                                                                              |
|     05         Teatre si institutii                                          |
|                profesioniste de spectacole                                   |
|                si concerte                        246.853.259                |
|    53.318.000                     300.171.259                     300.171.259|
|                                                                              |
|     15         Culte religioase                   755.993.404                |
|   112.000.000                     867.993.404                     867.993.404|
|                                                                              |
|     20         Activitatea sportiva               633.417.314                |
|    62.250.000                     695.667.314                     695.667.314|
|                                                                              |
|     21         Activitatea de tineret              60.303.000                |
|      -617.000                      59.686.000                      59.686.000|
|                                                                              |
|     25         Servicii publice                                              |
|                descentralizate                     78.127.019                |
|                                    78.127.019                      78.127.019|
|                                                                              |
|     50         Alte institutii si actiuni                                    |
|                privind cultura, religia si                                   |
|                activitatea sportiva si de                                    |
|                tineret                         1.269.864.810       71.375.000|
|     6.866.440    -42.275.000    1.276.731.250     29.100.000    1.305.831.250|
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,                                   |
|               PENSII, AJUTOARE SI                                            |
|               INDEMNIZATII                     23.498.011.925     349.710.500|
|   607.561.383    -80.535.500   24.105.573.308     269.175.000  24.374.748.308|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              23.402.335.835     275.438.900|
|   606.849.683    -81.986.465   24.009.185.518     193.452.435  24.202.637.953|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            224.577.778         810.600|
|   -37.072.990         15.840      187.504.788         826.440     188.331.228|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.130.860.933      37.519.979|
|       757.559     -3.233.486    1.131.618.492      34.286.493   1.165.904.985|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          13.569.768                |
|     2.465.114                      16.034.882                      16.034.882|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice               13.569.768                |
|     2.465.114                      16.034.882                      16.034.882|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    22.033.327.356     237.108.321|
|   640.700.000    -78.768.819   22.674.027.356     158.339.502  22.832.366.858|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      3.702.700.000                |
|    10.000.000                   3.712.700.000                   3.712.700.000|
|                                                                              |
|        39  07     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru sustinerea                                          |
|                   sistemului de protectie a                                  |
|                   drepturilor copilului         1.712.200.000                |
|   -30.714.343                   1.681.485.657                   1.681.485.657|
|                                                                              |
|        39  15     Transferuri pentru                                         |
|                   sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a persoanelor cu                                 |
|                   handicap                      1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor                                    |
|                   asigurate pentru finantarea                                |
|                   ocrotirii sanatatii             291.300.000                |
|   -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile   18.330.627.356     237.108.321|
|   630.700.000    -78.768.819   18.961.327.356     158.339.502  19.119.666.858|
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare                                  |
|                   pentru copii                  8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare                                         |
|                   I.O.V.R., militari si alte                                 |
|                   persoane                      8.625.885.058                |
|   690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058|
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                 40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                    158.755.807                |
|    35.500.000                     194.255.807                     194.255.807|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara                                      |
|                   pentru familiile cu copii     1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii            36.500.000                |
|    -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si                                |
|                   plasament familial              191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru                                        |
|                   veteranii de razboi              63.000.000                |
|                                    63.000.000                      63.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii in programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    4.900.000                |
|                                     4.900.000                       4.900.000|
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie                                      |
|                   sociala si integrare                                       |
|                   socioprofesionala a                                        |
|                   persoanelor cu handicap          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a copilului            60.000.000     237.108.321|
|                  -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 50.605.000                |
|                                    50.605.000                      50.605.000|
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre                                          |
|                   Consiliul National de                                      |
|                   Formare Profesionala a                                     |
|                   Adultilor                         2.683.568                |
|                                     2.683.568                       2.683.568|
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National al Persoanelor                                    |
|                   Varstnice                         2.176.943                |
|                                     2.176.943                       2.176.943|
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                    21.990.000                |
|     1.200.000                      23.190.000                      23.190.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL               57.704.590      74.271.600|
|       370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                             37.971.500                |
|       341.000                      38.312.500                      38.312.500|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite             37.971.500                |
|       341.000                     38.312.500                       38.312.500|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                           8.279.500                |
|                                     8.279.500                       8.279.500|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       29.692.000                |
|       341.000                      30.033.000                      30.033.000|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala             130.105.837      11.276.679|
|       246.269     -3.746.181      130.352.106       7.530.498     137.882.604|
|                                                                              |
|     08         Centre de primire a minorilor          780.636                |
|     1.329.364                       2.110.000                       2.110.000|
|                                                                              |
|     09         Ajutor social                       40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|     14         Alocatia de incredintare si                                   |
|                plasament familial                 191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|     15         Alocatia de stat pentru copii    8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|     17         Ajutoare pentru sotii de                                      |
|                militari in termen                   1.002.392                |
|                                     1.002.392                       1.002.392|
|                                                                              |
|     18         Centre de primire, triere si                                  |
|                cazare a persoanelor                                          |
|                solicitante a statutului de                                   |
|                refugiat                             3.598.250                |
|                                     3.598.250                       3.598.250|
|                                                                              |
|     19         Alocatia suplimentara pentru                                  |
|                familiile cu copii               1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|     20         Pensii, ajutoare, indemnizatii                                |
|                si sporuri I.O.V.R., veterani                                 |
|                de razboi si pentru alte                                      |
|                categorii de beneficiari         4.102.776.338                |
|   421.500.000                   4.524.276.338                   4.524.276.338|
|                                                                              |
|     21         Pensii militari                  3.606.932.035                |
|   268.900.000                   3.875.832.035                   3.875.832.035|
|                                                                              |
|     25         Servicii publice                                              |
|                descentralizate                    224.265.448     101.325.500|
|   -36.550.064      1.979.500      187.715.384     103.305.000     291.020.384|
|                                                                              |
|     29         Concediu platit pentru                                        |
|                cresterea copiilor pana la 2                                  |
|                ani                                  3.360.000                |
|                                     3.360.000                       3.360.000|
|                                                                              |
|     37         Ajutoare speciale                  996.536.555                |
|                                   996.536.555                     996.536.555|
|                                                                              |
|     38         Indemnizatii nevazatori                                       |
|                salariati                            7.452.000                |
|                                     7.452.000                       7.452.000|
|                                                                              |
|     43         Sustinerea sistemului de                                      |
|                protectie a drepturilor                                       |
|                copilului                        1.772.200.000     237.108.321|
|   -30.714.343    -78.768.819    1.741.485.657     158.339.502   1.899.825.159|
|                                                                              |
|     44         Sustinerea sistemului de                                      |
|                protectie a persoanelor cu                                    |
|                handicap                         1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|     48         Programe de protectie sociala                                 |
|                si integrare socioprofesionala                                |
|                a persoanelor cu handicap           25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind asistenta                                |
|                sociala, alocatii, pensii,                                    |
|                ajutoare si indemnizatii         1.648.671.454                |
|    -7.964.186                   1.640.707.268                   1.640.707.268|
|                                                                              |
|6300           Partea a IV-a SERVICII SI                                      |
|               DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,                                  |
|               MEDIU SI APE                      4.869.382.494   2.125.861.550|
|    26.552.893    390.124.450    4.895.935.387   2.515.986.000   7.411.921.387|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               1.846.541.814   1.079.218.550|
|    -7.524.807     20.761.450    1.839.017.007   1.099.980.000   2.938.997.007|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            206.328.791                |
|   -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                           50.640.954                |
|                                    50.640.954                      50.640.954|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.589.572.069   1.079.218.550|
|    11.475.193     20.761.450    1.601.047.262   1.099.980.000   2.701.027.262|
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea                                 |
|                   drumurilor comunale si                                     |
|                   alimentarea cu apa a                                       |
|                   satelor                         400.000.000                |
|                                   400.000.000                     400.000.000|
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru constructii                                  |
|                   de locuinte                     385.000.000                |
|                                   385.000.000                     385.000.000|
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru finantarea                                   |
|                   elaborarii si/sau                                          |
|                   actualizari planurilor                                     |
|                   urbanistice generale si a                                  |
|                   regulamentelor locale de                                   |
|                   urbanism                          9.000.000                |
|                                     9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      795.572.069   1.079.218.550|
|    11.475.193     20.761.450      807.047.262   1.099.980.000   1.907.027.262|
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                        500.000.000                |
|                                   500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          8.647.650                |
|       166.449                       8.814.099                       8.814.099|
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar               35.000.000                |
|                                    35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  203.174.419   1.079.218.550|
|    31.308.744     20.761.450      234.483.163   1.099.980.000   1.334.463.163|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   48.750.000                |
|   -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            2.134.478.880   1.046.643.000|
|    16.265.500    369.363.000    2.150.744.380   1.416.006.000   3.566.750.380|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            888.361.800                |
|    17.812.200                     906.174.000                     906.174.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite           888.361.800                |
|    17.812.200                     906.174.000                     906.174.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                         533.199.800                |
|    10.970.200                     544.170.000                     544.170.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      355.162.000                |
|     6.842.000                     362.004.000                     362.004.000|
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                 |
|               SI LOCUINTE                       3.174.552.013   1.079.218.550|
|    32.130.200    369.961.450    3.206.682.213   1.449.180.000   4.655.862.213|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               1.523.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.523.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339|
|                                                                              |
|        39         Transferuri consolidabile       794.000.000                |
|                                   794.000.000                     794.000.000|
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea                                 |
|                   drumurilor comunale si                                     |
|                   alimentarea cu apa a                                       |
|                   satelor                         400.000.000                |
|                                   400.000.000                     400.000.000|
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru constructii                                  |
|                   de locuinte                     385.000.000                |
|                                   385.000.000                     385.000.000|
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru finantarea                                   |
|                   elaborarii si/sau                                          |
|                   actualizari planurilor                                     |
|                   urbanistice generale si a                                  |
|                   regulamentelor locale de                                   |
|                   urbanism                          9.000.000                |
|                                     9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      729.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450      729.259.339   1.099.980.000   1.829.239.339|
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                        500.000.000                |
|                                   500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar               35.000.000                |
|                                    35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  194.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450      194.259.339   1.099.980.000   1.294.239.339|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              798.332.874                |
|    15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            852.959.800                |
|    17.130.200                     870.090.000                     870.090.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            852.959.800                |
|    17.130.200                     870.090.000                     870.090.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                         533.199.800                |
|    10.970.200                     544.170.000                     544.170.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      319.760.000                |
|     6.160.000                     325.920.000                     325.920.000|
|                                                                              |
|     08         Locuinte                         1.683.332.874                |
|    15.000.000    349.200.000    1.698.332.874     349.200.000   2.047.532.874|
|                                                                              |
|     50         Alte actiuni privind                                          |
|                dezvoltarea publica si                                        |
|                locuinte                         1.491.219.139   1.079.218.550|
|    17.130.200     20.761.450    1.508.349.339   1.099.980.000   2.608.329.339|
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                      1.694.830.481   1.046.643.000|
|    -5.577.307     20.163.000    1.689.253.174   1.066.806.000   2.756.059.174|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                 323.282.475                |
|    -7.524.807                     315.757.668                     315.757.668|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            206.328.791                |
|   -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                           50.640.954                |
|                                    50.640.954                      50.640.954|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                        66.312.730                |
|    11.475.193                      77.787.923                      77.787.923|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile       66.312.730                |
|    11.475.193                      77.787.923                      77.787.923|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          8.647.650                |
|       166.449                       8.814.099                       8.814.099|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    8.915.080                |
|    31.308.744                      40.223.824                      40.223.824|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   48.750.000                |
|   -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.336.146.006   1.046.643.000|
|     1.265.500     20.163.000    1.337.411.506   1.066.806.000   2.404.217.506|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                             35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite             35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|     01         Administratie centrala              79.060.222                |
|    -6.842.807                      72.217.415                      72.217.415|
|                                                                              |
|     02         Dezvoltare surse de apa,                                      |
|                acumulari si amenajari                                        |
|                hidrotehnice                     1.255.548.006   1.046.643.000|
|     1.265.500     20.163.000    1.256.813.506   1.066.806.000   2.323.619.506|
|                                                                              |
|     03         Supraveghere si protectie                                     |
|                mediu, reducerea si controlul                                 |
|                poluarii                           333.612.253                |
|                                   333.612.253                     333.612.253|
|                                                                              |
|     04        Prospectiuni geologice privind                                 |
|               sursele de apa                          900.000                |
|                                       900.000                         900.000|
|                                                                              |
|     05         Controlul activitatilor                                       |
|                nucleare                            25.710.000                |
|                                    25.710.000                      25.710.000|
|                                                                              |
|6600           Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   36.879.647.788   9.388.496.200|
|-1.744.699.029   -287.062.300   35.134.948.759   9.101.433.900  44.236.382.659|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              28.225.510.586   7.716.893.700|
|-1.937.956.739    303.551.200   26.287.553.847   8.020.444.900  34.307.998.747|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            921.262.468                |
|   156.833.923                   1.078.096.391                   1.078.096.391|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          997.037.866                |
|   334.830.130                   1.331.867.996                   1.331.867.996|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       5.061.243.612     205.560.000|
|   652.020.000   -150.000.000    5.713.263.612      55.560.000   5.768.823.612|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice              861.114.799     205.560.000|
|   147.500.000   -150.000.000    1.008.614.799      55.560.000   1.064.174.799|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                    2.673.127.027                |
|   104.500.000                   2.777.627.027                   2.777.627.027|
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea                                |
|                   diferentelor de pret si                                    |
|                   tarif                         1.527.001.786                |
|   400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786|
|                                                                              |
|        36       PRIME                             693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    20.552.966.640   7.511.333.700|
|-3.081.640.792    453.551.200   17.471.325.848   7.964.884.900  25.436.210.748|
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele                                 |
|                   locale pentru aeroporturi                                  |
|                   de interes local                 29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile   20.523.611.640   7.511.333.700|
|-3.081.640.792    453.551.200   17.441.970.848   7.964.884.900  25.406.855.748|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                            24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         30.618.553                |
|     4.000.000                      34.618.553                      34.618.552|
|                                                                              |
|        40  20     Cofinantarea contributiei                                  |
|                   financiare a Comunitatii                                   |
|                   Europene                         52.367.892                |
|     2.400.000                      54.767.892                      54.767.892|
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul                                  |
|                   programelor de dezvoltare       992.125.094                |
|  -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094|
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea programelor                                     |
|                   tehnice de conservare sau                                  |
|                   de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000|
|   -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500|
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se                                    |
|                   acorda pentru unele                                        |
|                   activitati din sectorul                                    |
|                   minier                          601.875.000                |
|                                   601.875.000                     601.875.000|
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea transportului                                   |
|                   feroviar public de calatori   4.055.000.000                |
|                                 4.055.000.000                   4.055.000.000|
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului National de                                       |
|                   Preaderare                    2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200|
|    31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260|
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea                                   |
|                   inundatiilor si                                            |
|                   ingheturilor                        391.500                |
|                                       391.500                         391.500|
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru                                          |
|                   valorificarea cenusilor de                                 |
|                   pirita                           40.000.000                |
|    10.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                   40.000.000                |
|   -40.000.000                                                                |
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor                                 |
|                   agricoli pentru terenuri                                   |
|                   agricole cultivate            5.000.000.000                |
|   601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000|
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul                                   |
|                   genetic national                 25.400.000                |
|                                    25.400.000                      25.400.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                3.717.125.633   6.356.657.500|
|-1.057.286.642    849.011.500    2.659.838.991   7.205.669.000   9.865.507.991|
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri,                                |
|                   cai ferate, aviatie si                                     |
|                   navigatie                     1.000.000.000                |
|                                 1.000.000.000                   1.000.000.000|
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor         800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                119.300.000                |
|                                   119.300.000                     119.300.000|
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a                                        |
|                   imprumuturilor pentru                                      |
|                   intreprinderi mici si                                      |
|                   mijlocii                         50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   75.000.000                |
|    20.900.000                      95.900.000                      95.900.000|
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru                                         |
|                   transportul de calatori cu                                 |
|                   metroul                         565.000.000                |
|                                   565.000.000                     565.000.000|
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a                                   |
|                   sistemului national                                        |
|                   antigrindina                     40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru                                         |
|                   sprijinirea proprietarilor                                 |
|                   de paduri                         28.000.000               |
|   -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL           4.030.556.418   1.671.602.500|
|   -79.850.000   -590.613.500    3.950.706.418   1.080.989.000   5.031.695.418|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                         4.623.580.784                |
|   273.107.710                   4.896.688.494                   4.896.688.494|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         4.623.580.784                |
|   273.107.710                   4.896.688.494                   4.896.688.494|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       2.316.956.693                |
|   170.891.775                   2.487.848.468                   2.487.848.468|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                    2.306.624.091                |
|   102.215.935                   2.408.840.026                   2.408.840.026|
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                         6.088.137.951     464.223.000|
|   126.785.000   -168.761.500    6.214.922.951     295.461.500   6.510.384.451|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               4.341.695.877     464.223.000|
|    42.935.000   -168.761.500    4.384.630.877     295.461.500   4.680.092.377|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL             85.023.594                |
|     6.650.000                      91.673.594                      91.673.594|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          162.042.500                |
|      -115.000                     161.927.500                     161.927.500|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.662.460.000                |
|    93.500.000                   2.755.960.000                   2.755.960.000|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice                1.175.000                |
|                                     1.175.000                       1.175.000|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                    2.660.285.000                |
|    92.500.000                   2.752.785.000                   2.752.785.000|
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea                                |
|                   diferentelor de pret si                                    |
|                   tarif                             1.000.000                |
|     1.000.000                       2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.432.169.783     464.223.000|
|   -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.432.169.783     464.223.000|
|   -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          5.589.283                |
|                                     5.589.283                       5.589.283|
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea programelor                                     |
|                   tehnice de conservare sau                                  |
|                   de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000|
|   -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500|
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se                                    |
|                   acorda pentru unele                                        |
|                   activitati din sectorul                                    |
|                   minier                          601.875.000                |
|                                   601.875.000                     601.875.000|
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru                                          |
|                   valorificarea cenusilor de                                 |
|                   pirita                           40.000.000                |
|    10.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                  145.646.000                |
|                                   145.646.000                     145.646.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  111.059.500                |
|   -38.000.000                      73.059.500                      73.059.500|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   75.000.000                |
|    20.900.000                      95.900.000                      95.900.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL           1.704.000.000                |
|    85.000.000                   1.789.000.000                   1.789.000.000|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                            42.442.074                |
|    -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite            42.442.074                |
|    -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          11.732.337                |
|        70.000                      11.802.337                      11.802.337|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       30.709.737                |
|    -1.220.000                      29.489.737                      29.489.737|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala            167.397.877     464.223.000|
|    30.967.500   -168.761.500      198.365.377     295.461.500     493.826.877|
|                                                                              |
|     02          Prospectiuni si lucrari                                      |
|                 geologice pentru descoperirea                                |
|                 de resurse minerale                97.000.000                |
|                                    97.000.000                      97.000.000|
|                                                                              |
|     03          Combustibili minerali solizi    1.481.038.421                |
|    30.086.579                   1.511.125.000                   1.511.125.000|
|                                                                              |
|     06          Resurse minerale, altele                                     |
|                 decat combustibili              2.434.481.579                |
|   133.508.421                   2.567.990.000                   2.567.990.000|
|                                                                              |
|     07          Industrie prelucratoare           227.000.000                |
|   159.868.320                     386.868.320                     386.868.320|
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli in domeniul                                  |
|                 industriei                      1.681.220.074                |
|  -227.645.820                   1.453.574.254                   1.453.574.254|
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA       9.628.699.139     194.425.500|
| 1.213.745.658    -15.000.000   10.842.444.797     179.425.500  11.021.870.297|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               9.119.118.129      47.678.500|
| 1.210.133.358                  10.329.251.487      47.678.500  10.376.929.987|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            591.758.584                |
|   146.300.000                     738.058.584                     738.058.584|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          359.819.353                |
|   -17.500.000                     342.319.353                     342.319.353|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.221.997.357                |
|   521.520.000                   2.743.517.357                   2.743.517.357|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget                                       |
|                   pentru institutii publice       696.997.357                |
|   122.500.000                     819.497.357                     819.497.357|
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru                                           |
|                   acoperirea diferentelor de                                 |
|                   pret si tarif                 1.525.000.000                |
|   399.020.000                   1.924.020.000                   1.924.020.000|
|                                                                              |
|        36       PRIME                             693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     5.252.542.835      47.678.500|
|   559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    5.252.542.835      47.678.500|
|   559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme internationale       9.441.485                |
|                                     9.441.485                       9.441.485|
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor                                 |
|                   agricoli pentru terenuri                                   |
|                   agricole cultivate            5.000.000.000                |
|   601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000|
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul                                   |
|                   genetic national                 25.400.000                |
|                                    25.400.000                      25.400.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                   74.401.350      47.678.500|
|   -19.286.642                      55.114.708      47.678.500     102.793.208|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                115.300.000                |
|                                   115.300.000                     115.300.000|
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru                                         |
|                   sprijinirea proprietarilor                                 |
|                   de paduri                        28.000.000                |
|   -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             367.573.310     146.747.000|
|   -15.000.000                     367.573.310     131.747.000     499.320.310|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                           142.007.700                |
|     3.612.300                     145.620.000                     145.620.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite           142.007.700                |
|     3.612.300                     145.620.000                     145.620.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          93.358.500                |
|     3.253.500                      96.612.000                      96.612.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       48.649.200                |
|       358.800                      49.008.000                      49.008.000|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala             69.000.000                |
|   192.800.000                     261.800.000                     261.800.000|
|                                                                              |
|     02          Amendare soluri acide si                                     |
|                 alcaline                            7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|     03          Acoperire sume fixe la                                       |
|                 seminte                           459.000.000                |
|   300.000.000                     759.000.000                     759.000.000|
|                                                                              |
|     04          Combatere daunatori si boli                                  |
|                 in sectorul vegetal               232.768.380                |
|                                   232.768.380                     232.768.380|
|                                                                              |
|     05          Reproductie si selectie                                      |
|                 animale                           187.000.000                |
|                                   187.000.000                     187.000.000|
|                                                                              |
|     06          Programe pentru sustinerea                                   |
|                 preturilor la produsele                                      |
|                 agricole                           63.666.500                |
|                                    63.666.500                      63.666.500|
|                                                                              |
|     07          Subventionare dobanzi                                        |
|                 aferente creditelor bancare                                  |
|                 acordate producatorilor                                      |
|                 agricoli                           58.000.000                |
|    35.020.000                      93.020.000                      93.020.000|
|                                                                              |
|     10          Alte programe pentru                                         |
|                 sprijinirea producatorilor                                   |
|                 agricoli                        5.700.000.000                |
|   559.100.000                   6.259.100.000                   6.259.100.000|
|                                                                              |
|     14          Imbunatatiri funciare,                                       |
|                 irigatii, desecari si                                        |
|                 combatere a eroziunii solului   1.154.094.000                |
|                                 1.154.094.000                   1.154.094.000|
|                                                                              |
|     15          Silvicultura                      305.129.260     146.747.000|
|     4.325.658    -15.000.000      309.454.918     131.747.000     441.201.918|
|                                                                              |
|     17          Prevenirea si combaterea                                     |
|                 bolilor la animale si                                        |
|                 combaterea epizootiilor           290.000.000                |
|                                   290.000.000                     290.000.000|
|                                                                              |
|     25          Servicii publice                                             |
|                 descentralizate                   774.547.314                |
|   122.500.000                     897.047.314                     897.047.314|
|                                                                              |
|     50          Alte unitati si actiuni din                                  |
|                 domeniul agriculturii si                                     |
|                 silviculturii                     328.493.685      47.678.500|
|                                   328.493.685      47.678.500     376.172.185|
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII      15.554.695.173   7.832.407.000|
|  -499.525.100    273.398.000   15.055.170.073   8.105.805.000  23.160.975.073|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               9.408.586.499   6.307.551.500|
|  -638.000.000    849.011.500    8.770.586.499   7.156.563.000  15.927.149.499|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            125.466.781                |
|                                   125.466.781                     125.466.781|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          116.924.093                |
|   350.000.000                     466.924.093                     466.924.093|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          12.842.027                |
|    12.000.000                      24.842.027                      24.842.027|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                       12.842.027                |
|    12.000.000                      24.842.027                      24.842.027|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     9.153.353.598   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    8.153.353.598   7.156.563.000  15.309.916.598|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile         29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele                                 |
|                   locale pentru aeroporturi                                  |
|                   de interes local                 29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    9.123.998.598   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    8.123.998.598   7.156.563.000  15.280.561.598|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                            24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme internationale      10.315.115                |
|                                    10.315.115                      10.315.115|
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea transportului                                   |
|                   feroviar public de calatori   4.055.000.000                |
|                                 4.055.000.000                   4.055.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                3.468.683.483   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    2.468.683.483   7.156.563.000   9.625.246.483|
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri,                                |
|                   cai ferate, aviatie si                                     |
|                   navigatie                     1.000.000.000                |
|                                 1.000.000.000                   1.000.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru                                         |
|                   transportul de calatori cu                                 |
|                   metroul                         565.000.000                |
|                                   565.000.000                     565.000.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL           1.844.708.574   1.524.855.500|
|  -165.200.000   -575.613.500    1.679.508.574     949.242.000   2.628.750.574|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                         4.301.400.100                |
|   303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         4.301.400.100                |
|   303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       2.147.845.050                |
|   179.572.950                   2.327.418.000                   2.327.418.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                    2.153.555.050                |
|   124.101.950                   2.277.657.000                   2.277.657.000|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala          1.295.363.235   1.142.000.000|
|  -997.813.500     22.000.000      297.549.735   1.164.000.000   1.461.549.735|
|                                                                              |
|     02          Aviatie civila                  1.818.765.596     382.570.000|
|   511.982.850    130.172.000    2.330.748.446     512.742.000   2.843.490.446|
|                                                                              |
|     03          Navigatie civila                  725.626.100   1.147.710.000|
|    14.198.150   -611.397.000      739.824.250     536.313.000   1.276.137.250|
|                                                                              |
|     05          Drumuri si poduri               3.529.917.483   1.941.400.000|
|    39.784.500  1.346.900.000    3.569.701.983   3.288.300.000   6.858.001.983|
|                                                                              |
|     06          Transport feroviar              6.816.261.000   2.904.677.000|
|    -4.555.000   -533.027.000    6.811.706.000   2.371.650.000   9.183.356.000|
|                                                                              |
|     07          Transport in comun              1.150.050.127     314.050.000|
|   -63.452.100    -81.250.000    1.086.598.027     232.800.000   1.319.398.027|
|                                                                              |
|     08          Aeroporturi de interes local       29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|     09          Aviatie civila finantata din                                 |
|                 venituri cu destinatie                                       |
|                 speciala                          166.345.000                |
|                                   166.345.000                     166.345.000|
|                                                                              |
|     10          Comunicatii                        22.011.632                |
|       330.000                      22.341.632                      22.341.632|
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli in domeniul                                  |
|                 transporturilor si                                           |
|                 comunicatiilor                      1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE            5.608.115.525     897.440.700|
|-2.585.704.587   -376.698.800    3.022.410.938     520.741.900   3.543.152.838|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               5.356.110.081     897.440.700|
|-2.553.025.097   -376.698.800    2.803.084.984     520.741.900   3.323.826.884|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            119.013.509                |
|     3.883.923                     122.897.432                     122.897.432|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          358.251.920                |
|     2.445.130                     360.697.050                     360.697.050|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                         163.944.228     205.560.000|
|    25.000.000   -150.000.000      188.944.228      55.560.000     244.504.228|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget                                       |
|                   pentru institutii publice       162.942.442     205.560.000|
|    25.000.000   -150.000.000      187.942.442      55.560.000     243.502.442|
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea                                |
|                   diferentelor de pret si                                    |
|                   tarif                             1.001.786                |
|                                     1.001.786                       1.001.786|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     4.714.900.424     691.880.700|
|-2.584.354.150   -226.698.800    2.130.546.274     465.181.900   2.595.728.174|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    4.714.900.424     691.880.700|
|-2.584.354.150   -226.698.800    2.130.546.274     465.181.900   2.595.728.174|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          5.272.670                |
|     4.000.000                       9.272.670                       9.272.670|
|                                                                              |
|        40  20     Cofinantarea contributiei                                  |
|                   financiare a Comunitatii                                   |
|                   Europene                         52.367.892                |
|     2.400.000                      54.767.892                      54.767.892|
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul                                  |
|                   programelor de dezvoltare       992.125.094                |
|  -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094|
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului National de                                       |
|                   Preaderare                    2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200|
|    31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260|
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea                                   |
|                   inundatiilor si                                            |
|                   ingheturilor                        391.500                |
|                                       391.500                         391.500|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                   40.000.000                |
|   -40.000.000                                                                |
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                   62.981.300       1.427.500|
|                                    62.981.300       1.427.500      64.408.800|
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor         800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a                                        |
|                   imprumuturilor pentru                                      |
|                   intreprinderi mici si                                      |
|                   mijlocii                         50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a                                   |
|                   sistemului national                                        |
|                   antigrindina                     40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             114.274.534                |
|       350.000                     114.624.534                     114.624.534|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                           137.730.910                |
|   -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite           137.730.910                |
|   -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          64.020.806                |
|   -12.004.675                      52.016.131                      52.016.131|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       73.710.104                |
|   -21.024.815                      52.685.289                      52.685.289|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala          1.273.764.219     206.987.500|
|  -137.756.481   -150.000.000    1.136.007.738      56.987.500   1.192.995.238|
|                                                                              |
|     02          Rezerve materiale nationale                                  |
|                 si de mobilizare                  303.627.633                |
|    24.610.884                     328.238.517                     328.238.517|
|                                                                              |
|     03          Prevenire si combatere                                       |
|                 inundatii si gheturi                1.368.717                |
|                                     1.368.717                       1.368.717|
|                                                                              |
|     04          Meteorologie si hidrologie        209.380.620     690.453.200|
|     3.695.160   -226.698.800      213.075.780     463.754.400     676.830.180|
|                                                                              |
|     05          Stimulare productie de export                                |
|                 si a exportului                   800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|     06          Actiuni de cooperare                                         |
|                 economica internationala           40.000.000                |
|   -40.000.000                                                                |
|                                                                              |
|     07          Stimulare intreprinderi mici                                 |
|                 si mijlocii                        50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|     10          Sistemul National                                            |
|                 Antigrindina                       40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|     13          Promovarea si dezvoltarea                                    |
|                 turismului                        166.001.786                |
|                                   166.001.786                     166.001.786|
|                                                                              |
|     18          Fondul National de Preaderare   2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli pentru                                       |
|                 actiuni economice                 147.642.442                |
|                                   147.642.442                     147.642.442|
|                                                                              |
|7100           Partea a VI-a ALTE ACTIUNI        4.298.338.927     697.476.500|
|   106.421.600   -150.396.500    4.404.760.527     547.080.000   4.951.840.527|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.636.080.385     340.581.294|
|   115.736.500      6.561.045    3.751.816.885     347.142.339   4.098.959.224|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            757.380.259       1.311.373|
|     5.600.000         25.190      762.980.259       1.336.563     764.316.822|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          895.107.388      25.219.921|
|     6.455.000        485.855      901.562.388      25.705.776     927.268.164|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          82.458.566                |
|       400.000                      82.858.566                      82.858.566|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget                                       |
|                   pentru institutii publice        10.558.566                |
|       400.000                      10.958.566                      10.958.566|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                       71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.901.134.172     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000    2.004.415.672     320.100.000   2.324.515.672|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile          1.299.850                |
|                                     1.299.850                       1.299.850|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   fondului de asigurari                                      |
|                   sociale de sanatate                                        |
|                   reprezentand contributia                                   |
|                   datorata de persoanele                                     |
|                   care satisfac serviciul                                    |
|                   militar in termen                 1.299.850                |
|                                     1.299.850                       1.299.850|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.899.834.322     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000    2.003.115.822     320.100.000   2.323.215.822|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme internationale      51.549.894                |
|                                    51.549.894                      51.549.894|
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de                                                  |
|                   cercetare-dezvoltare            533.496.801                |
|                                   533.496.801                     533.496.801|
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea                                   |
|                   inovarii                        292.394.000                |
|                                   292.394.000                     292.394.000|
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului Roman de                                          |
|                   Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000|
|     1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000|
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a                                        |
|                   creantelor bugetare              15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate                                    |
|                   din actiuni in                                             |
|                   reprezentarea intereselor                                  |
|                   statului, potrivit                                         |
|                   dispozitiilor legale            394.200.000                |
|   102.000.000                     496.200.000                     496.200.000|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                  3.000.000                |
|     5.000.000                       8.000.000                       8.000.000|
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor                                      |
|                   politice                         58.000.000                |
|                                    58.000.000                      58.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  344.000.000                |
|                                   344.000.000                     344.000.000|
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru                                         |
|                   cercetare-dezvoltare                                       |
|                   (granturi)                       81.672.127                |
|                                    81.672.127                      81.672.127|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 60.000.000                |
|    -5.000.000                      55.000.000                      55.000.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             589.798.642     356.895.206|
|                 -156.957.545      589.798.642     199.937.661     789.736.303|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                            72.459.900                |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85         Rambursari de credite                                      |
|                   externe si plati de dobanzi                                |
|                   si comisioane la creditele                                 |
|                   externe contractate de                                     |
|                   ordonatorii de credite           72.459.900                |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          22.211.900                |
|    -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       50.248.000                |
|    -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000|
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA             2.680.889.587                |
|    18.000.000                   2.698.889.587                   2.698.889.587|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               2.537.663.996                |
|    18.000.000                   2.555.663.996                   2.555.663.996|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            392.211.333                |
|    13.600.000                     405.811.333                     405.811.333|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          781.669.219                |
|     4.000.000                     785.669.219                     785.669.219|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          10.558.566                |
|       400.000                      10.958.566                      10.958.566|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget                                       |
|                   pentru institutii publice        10.558.566                |
|       400.000                      10.958.566                      10.958.566|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.353.224.878                |
|                                 1.353.224.878                   1.353.224.878|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile            112.056                |
|                                       112.056                         112.056|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   fondului de asigurari                                      |
|                   sociale de sanatate                                        |
|                   reprezentand contributia                                   |
|                   datorata de persoanele                                     |
|                   care satisfac serviciul                                    |
|                   militar in termen                   112.056                |
|                                       112.056                         112.056|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.353.112.822                |
|                                 1.353.112.822                   1.353.112.822|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme Internationale      51.549.394                |
|                                    51.549.894                      51.549.894|
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de                                                  |
|                   cercetare-dezvoltare            533.496.801                |
|                                   533.496.801                     533.496.801|
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea                                   |
|                   inovarii                        292.394.000                |
|                                   292.394.000                     292.394.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  344.000.000                |
|                                   344.000.000                     344.000.000|
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru                                         |
|                   cercetare-dezvoltare                                       |
|                   (granturi)                       81.672.127                |
|                                    81.672.127                      81.672.127|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             143.225.591                |
|                                   143.225.591                     143.225.591|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala             84.729.000                |
|                                    84.729.000                      84.729.000|
|                                                                              |
|     02          Cercetare fundamentala            346.819.749                |
|       600.000                     347.419.749                     347.419.749|
|                                                                              |
|     03          Cercetare aplicativa si                                      |
|                 experimentala                   2.004.986.364                |
|    17.000.000                   2.021.986.364                   2.021.986.364|
|                                                                              |
|     50          Alte institutii si actiuni                                   |
|                 pentru cercetare stiintifica      244.354.474                |
|       400.000                     244.754.474                     244.754.474|
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                      1.617.449.340     697.476.500|
|    88.421.600   -150.396.500    1.705.870.940     547.080.000   2.252.950.940|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               1.098.416.389     340.581.294|
|    97.736.500      6.561.045    1.196.152.889     347.142.339   1.543.295.228|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            365.168.926       1.311.373|
|    -8.000.000         25.190      357.168.926       1.336.563     358.505.489|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          113.438.169      25.219.921|
|     2.455.000        485.855      115.893.169      25.705.776     141.598.945|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                       71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       547.909.294     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000      651.190.794     320.100.000     971.290.794|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile          1.187.794                |
|                                     1.187.794                       1.187.794|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   fondului de asigurari                                      |
|                   sociale de sanatate                                        |
|                   reprezentand contributia                                   |
|                   datorata de persoanele                                     |
|                   care satisfac serviciul                                    |
|                   militar in termen                 1.187.794                |
|                                     1.187.794                       1.187.794|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      546.721.500     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000      650.003.000     320.100.000     970.103.000|
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului Roman de                                          |
|                   Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000|
|     1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000|
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a                                        |
|                   creantelor bugetare              15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate                                    |
|                   din actiuni in                                             |
|                   reprezentarea intereselor                                  |
|                   statului, potrivit                                         |
|                   dispozitiilor legale            394.200.000                |
|   102.000.000                     496.200.000                     496.200.000|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                  3.000.000                |
|     5.000.000                       8.000.000                       8.000.000|
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor                                      |
|                   politice                         58.000.000                |
|                                    58.000.000                      58.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 10.000.000                |
|    -5.000.000                       5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             446.573.051     356.895.206|
|                 -156.957.545      446.573.051     199.937.661     646.510.712|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                           72.459.900                 |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite            72.459.900                |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          22.211.900                |
|    -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       50.248.000                |
|    -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000|
|                                                                              |
|     01          Administratie centrala vamala                                |
|                 si unitati teritoriale            276.145.751                |
|                                   276.145.751                     276.145.751|
|                                                                              |
|     05          Sistemul national de                                         |
|                 decoratii                          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|     06          Cheltuieli pentru aplicarea                                  |
|                 tratatelor internationale           4.000.000                |
|                                     4.000.000                       4.000.000|
|                                                                              |
|     07          Protectie civila                  147.063.251                |
|    -7.000.000                     140.063.251                     140.063.251|
|                                                                              |
|     08          Executarea silita a                                          |
|                 creantelor bugetare                15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|     10          Despagubiri civile, precum si                                |
|                 cheltuieli judiciare si                                      |
|                 extrajudiciare derivate din                                  |
|                 actiuni in reprezentarea                                     |
|                 intereselor statului potrivit                                |
|                 dispozitiilor legale              394.200.000                |
|   102.000.000                     496.200.000                     496.200.000|
|                                                                              |
|     11          Onorarii pentru expertizele                                  |
|                 contabile dispuse in cadrul                                  |
|                 procesului penal                    3.000.000                |
|     5.000.000                       8.000.000                       8.000.000|
|                                                                              |
|     12          Dezvoltarea si modernizarea                                  |
|                 punctelor de control pentru                                  |
|                 trecerea frontierei, precum                                  |
|                 si a celorlalte unitati                                      |
|                 vamale                            490.890.900     369.151.500|
|    -9.818.900   -156.721.500      481.072.000     212.430.000     693.502.000|
|                                                                              |
|     18          Masuri active pentru                                         |
|                 combaterea somajului                               14.275.000|
|     1.455.000        275.000        1.455.000      14.550.000      16.005.000|
|                                                                              |
|     19          Zboruri speciale                   71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|     20          Fondul Roman de Dezvoltare                                   |
|                 Sociala                            92.787.500     314.050.000|
|     1.785.500      6.050.000       94.573.000     320.100.000     414.673.000|
|                                                                              |
|     50          Alte cheltuieli                    97.461.938                |
|    -5.000.000                      92.461.938                      92.461.938|
|                                                                              |
|7500            Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN                                |
|                FONDURI LA DISPOZITIA                                         |
|                GUVERNUL ROMANIEIUI                         330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|7501            CHELTUIELI DIN FONDURI LA                                     |
|                DISPOZITIA GUVERNULUI              330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        01       CHELTUIELI CURENTE                330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        38        TRANSFERURI                      330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        40         Transferuri neconsolidabile     330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|     01          Cheltuieli din fondul de                                     |
|                 interventie                       304.035.000                |
|                                   304.035.000                     304.035.000|
|                                                                              |
|     02          Cheltuieli din fondul pentru                                 |
|                 relatiile cu Republica                                       |
|                 Moldova                            26.400.000                |
|                                    26.400.000                      26.400.000|
|                                                                              |
|8500            Partea a XI-a TRANSFERURI        3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|8501            TRANSFERURI DIN BUGETUL DE                                    |
|                STAT                             3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        01       CHELTUIELI CURENTE              3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        38        TRANSFERURI                    3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        39         Transferuri consolidabile     3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru investitii                                          |
|                   finantate partial din                                      |
|                   imprumuturi externe           1.500.000.000                |
|                                 1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|        39  04     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   asigurarilor sociale de                                    |
|                   stat                          1.500.000.000                |
| 1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000|
|                                                                              |
|     03          Transferuri din bugetul de                                   |
|                 stat catre bugetele locale                                   |
|                 pentru investitii finantate                                  |
|                 partial din imprumuturi                                      |
|                 externe                         1.500.000.000                |
|                                 1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|     04          Transferuri din bugetul de                                   |
|                 stat catre bugetul                                           |
|                 asigurarilor sociale de stat    1.500.000.000                |
| 1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000|
|                                                                              |
|8600            Partea a XII-a IMPRUMUTURI                                    |
|                ACORDATE                           262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                         262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        80  02     Imprumuturi acordate pentru                                |
|                   finalizarea unor obiective                                 |
|                   aprobate prin conventii                                    |
|                   bilaterale si acorduri                                     |
|                   interguvernamentale             210.219.000                |
|  -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000|
|                                                                              |
|        80  05     Imprumuturi acordate                                       |
|                   persoanelor care                                           |
|                   beneficiaza de statutul de                                 |
|                   refugiat si sunt lipsite de                                |
|                   mijloace de existenta             1.760.880                |
|                                     1.760.880                       1.760.880|
|                                                                              |
|        80  13     Microcredite acordate                                      |
|                   persoanelor fizice care                                    |
|                   desfasoara activitati pe                                   |
|                   cont propriu, aducatoare                                   |
|                   de venituri, in vederea                                    |
|                   intretinerii materiale           50.481.920                |
|                                    50.481.920                      50.481.920|
|                                                                              |
|     02         Imprumuturi pentru finalizarea                                |
|                unor obiective aprobate prin                                  |
|                conventii bilaterale si                                       |
|                acorduri interguvernamentale       210.219.000                |
|  -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000|
|                                                                              |
|     05         Imprumuturi acordate                                          |
|                persoanelor care beneficiaza                                  |
|                de statutul de refugiat si                                    |
|                sunt lipsite de mijloace de                                   |
|                existenta                            1.760.880                |
|                                     1.760.880                       1.760.880|
|                                                                              |
|     11         Microcredite acordate                                         |
|                persoanelor fizice care                                       |
|                desfasoara activitati pe cont                                 |
|                propriu, aducatoare de                                        |
|                venituri, in vederea                                          |
|                intretinerii materiale              50.481.920                |
|                                    50.481.920                      50.481.920|
|                                                                              |
|8800            Partea a XIII-a PLATI DE                                      |
|                DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI      50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI                                      |
|               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|     01         Dobanzi aferente datoriei                                     |
|                publice interne                 31.201.000.000                |
|-3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000|
|                                                                              |
|     02         Dobanzi aferente datoriei                                     |
|                publice externe                  3.100.800.000                |
|   454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000|
|                                                                              |
|     03         Cheltuieli ocazionate de                                      |
|                emisiunea si plasarea                                         |
|                titlurilor de stat si de                                      |
|                riscul garantiilor date de                                    |
|                stat, in conditiile legii       7.803.900.000                 |
|   630.370.000                   8.434.270.000                   8.434.270.000|
|                                                                              |
|     04         Diferente de curs aferente                                    |
|                datoriei publice externe         2.597.100.000                |
|   113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000|
|                                                                              |
|     05         Diferente de curs aferente                                    |
|                datoriei publice interne         1.716.000.000                |
|                                 1.716.000.000                   1.716.000.000|
|                                                                              |
|     06         Rambursari de credite externe                                 |
|                pentru importul de                                            |
|                combustibili                     3.969.900.000                |
|    45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000|
|                                                                              |
|     07         Dobanzi si comisioane aferente                                |
|                creditului extern pentru                                      |
|                importul de combustibili           228.400.000                |
|     4.400.000                     232.800.000                     232.800.000|
|                                                                              |
|9500           Partea a XV-a FONDURI DE                                       |
|               REZERVA                             905.454.094                |
|  -366.080.000                     539.374.094                     539.374.094|
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                  905.454.094                |
|  -366.080.000                     539.374.094                     539.374.094|
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la                                   |
|                dispozitia Guvernului              664.554.094                |
|  -366.080.000                     298.474.094                     298.474.094|
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la                                        |
|                dispozitia Guvernului              150.900.000                |
|                                   150.900.000                     150.900.000|
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului                                 |
|                Romaniei pentru relatiile cu                                  |
|                Republica Moldova                   90.000.000                |
|                                    90.000.000                      90.000.000|
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                         -41.305.800.000 -21.407.749.906|
|-3.031.557.886   -675.738.573  -44.337.357.886 -22.083.488.479 -66.420.846.365|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                          BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                    - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|              |                               |  Program      |  Intrari de   |
| I   II III IV|                               | actualizat    |credite externe|
|              |                               |buget de stat  |               | |______________|_______________________________|_______________|_______________|
|       A      |                B              |      1        |       2       |
|==============================================================================|
|         Influente           |     Program    |  Intrari de   |               |
|_____________________________|    rectificat  |credite externe|      Total    |
| Buget de stat | Intrari de  |  buget de stat |               |               |
|               |   credite   |                |               |               |
|               |   externe   |                |               |               |
|_______________|_____________|________________|_______________|_______________|
|     3         |    4        |   5 = 1 + 3    |  6 = 2 + 4    |   7 = 5 + 6   |
|_______________|_____________|________________|_______________|_______________|
|5001           II. CHELTUIELI - TOTAL          194.352.603.200  21.407.749.906|
|  -464.642.114    675.738.573  193.887.961.086  22.083.488.479 215.971.449.565|
|                                                                              |
|     01         CHELTUIELI CURENTE             166.546.919.705  10.549.086.689|
|  -335.259.089    104.221.462  166.211.660.616  10.653.308.151 176.864.968.767|
|                                                                              |
|     02          CHELTUIELI DE PERSONAL         28.428.207.203      23.407.140|
|    59.179.243    -18.510.970   28.487.386.446       4.896.170  28.492.282.616|
|                                                                              |
|     20          CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                       17.954.270.877     469.683.778|
| 1.681.768.887   -146.148.199   19.636.039.764     323.535.579  19.959.575.343|
|                                                                              |
|     34          SUBVENTII                       9.035.958.423     205.560.000|
|   889.319.734   -150.000.000    9.925.278.157      55.560.000   9.980.838.157|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice            4.763.929.610     205.560.000|
|   384.799.734   -150.000.000    5.148.729.344      55.560.000   5.204.289.344|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                    2.745.027.027                |
|   104.500.000                   2.849.527.027                   2.849.527.027|
|                                                                              |
|        35  03     Subventii pentru acoperirea                                |
|                   diferentelor de pret si                                    |
|                   tarif                         1.527.001.786                |
|   400.020.000                   1.927.021.786                   1.927.021.786|
|                                                                              |
|        36       PRIME                             693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    58.912.929.108   9.850.435.771|
|  -547.856.953    418.880.631   58.365.072.155  10.269.316.402  68.634.388.557|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      7.851.972.214                |
| 1.363.000.000                   9.214.972.214                   9.214.972.214|
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru investitii finantate                                |
|                   partial din imprumuturi                                    |
|                   externe                       1.500.000.000                |
|                                 1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|        39  04     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   asigurarilor sociale de                                    |
|                   stat                          1.500.000.000                |
| 1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000|
|                                                                              |
|        39  07     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru sustinerea                                          |
|                   sistemului de protectie a                                  |
|                   drepturilor copilului         1.712.200.000                |
|   -30.714.343                   1.681.485.657                   1.681.485.657|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in                                       |
|                   termen                          204.448.410                |
|    -8.500.000                     195.948.410                     195.948.410|
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care executa o                                  |
|                   pedeapsa privativa de                                      |
|                   libertate sau arest                                        |
|                   preventiv                       121.468.804                |
|                                   121.468.804                     121.468.804|
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea                                 |
|                   drumurilor comunale si                                     |
|                   alimentarea cu apa a                                       |
|                   satelor                         400.000.000                |
|                                   400.000.000                     400.000.000|
|                                                                              |
|        39  15     Transferuri pentru                                         |
|                   sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a persoanelor cu                                 |
|                   handicap                      1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor                                    |
|                   asigurate pentru finantarea                                |
|                   ocrotirii sanatatii             291.300.000                |
|   -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000|
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru constructii                                  |
|                   de locuinte                     385.000.000                |
|                                   385.000.000                     385.000.000|
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru finantarea                                   |
|                   elaborarii si/sau                                          |
|                   actualizarii planurilor                                    |
|                   urbanistice generale si a                                  |
|                   regulamentelor locale de                                   |
|                   urbanism                          9.000.000                |
|                                     9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele                                 |
|                   locale pentru aeroporturi                                  |
|                   de interes local                 29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile   51.060.956.894   9.850.435.771|
|-1.910.856.953    418.880.631   49.150.099.941  10.269.316.402  59.419.416.343|
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                        500.000.000                |
|                                   500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                           965.995.030                |
|       950.000                     966.945.030                     966.945.030|
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare                                  |
|                   pentru copii                  8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare                                         |
|                   I.O.V.R., militari si alte                                 |
|                   persoane                      8.625.885.058                |
|   690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058|
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                 40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                    158.855.807                |
|    35.500.000                     194.355.807                     194.355.807|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale        633.120.933                |
|    11.366.429                     644.487.362                     644.487.362|
|                                                                              |
|        40  13     Diferenta de dobanzi                                       |
|                   aferenta creditelor bancare                                |
|                   subventionata potrivit                                     |
|                   dispozitiilor legale                  3.000                |
|                                         3.000                           3.000|
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii             568.443.527                |
|                                   568.443.527                     568.443.527|
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de                                                  |
|                   cercetare-dezvoltare            533.496.801                |
|                                   533.496.801                     533.496.801|
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea                                   |
|                   inovarii                        292.394.000                |
|                                   292.394.000                     292.394.000|
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara                                      |
|                   pentru familiile cu copii     1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|        40  20     Cofinantarea contributiei                                  |
|                   financiare a Comunitatii                                   |
|                   Europene                         52.367.892                |
|     2.400.000                      54.767.892                      54.767.892|
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul                                  |
|                   programelor de dezvoltare       992.125.094                |
|  -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094|
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea programelor                                     |
|                   tehnice de conservare sau                                  |
|                   de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000|
|   -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500|
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se                                    |
|                   acorda pentru unele                                        |
|                   activitati din sectorul                                    |
|                   minier                          601.875.000                |
|                                   601.875.000                     601.875.000|
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea transportului                                   |
|                   feroviar public de calatori   4.055.000.000                |
|                                 4.055.000.000                   4.055.000.000|
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului National de                                       |
|                   Preaderare                    2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului Roman de                                          |
|                   Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000|
|     1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000|
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a                                        |
|                   creantelor bugetare              15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate din                                |
|                   actiuni in reprezentarea                                   |
|                   intereselor statului,                                      |
|                   potrivit dispozitiilor                                     |
|                   legale                          394.374.540                |
|   102.000.000                     496.374.540                     496.374.540|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                  3.220.000                |
|     5.000.000                       8.220.000                       8.220.000|
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|                   cetatenilor apartinand                                     |
|                   minoritatilor nationale,                                   |
|                   altele decat cele care                                     |
|                   primesc subventii de la                                    |
|                   bugetul de stat, potrivit                                  |
|                   legii                            94.000.000                |
|                                    94.000.000                      94.000.000|
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare,                                    |
|                   informare publica si                                       |
|                   promovarea imaginii si                                     |
|                   intereselor romanesti peste                                |
|                   hotare                           27.254.997                |
|                                    27.254.997                      27.254.997|
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii                                    |
|                   romanilor de pretutindeni                                  |
|                   si a organizatiilor                                        |
|                   reprezentative ale acestora       7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor                                      |
|                   politice                         58.000.000                |
|                                    58.000.000                      58.000.000|
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu                                   |
|                   caracter stiintific si                                     |
|                   social-cultural                   2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si                                |
|                   proiecte in cadrul                                         |
|                   campaniei europene pentru                                  |
|                   combaterea rasismului,                                     |
|                   xenofobiei,                                                |
|                   antisemitismului si                                        |
|                   intolerantei                        800.000                |
|                                       800.000                         800.000|
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul victimelor                                     |
|                   comunismului si al                                         |
|                   rezistentei Sighet"               2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru                                     |
|                   carti si publicatii              24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   producerea si distribuirea                                 |
|                   filmelor                         12.900.000                |
|                                    12.900.000                      12.900.000|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii            36.900.000                |
|    -6.500.000                      30.400.000                      30.400.000|
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si                                |
|                   plasament familial              191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru                                        |
|                   veteranii de razboi              63.000.000                |
|                                    63.000.000                      63.000.000|
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959                |
|                                 1.120.686.959                   1.120.686.959|
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret          23.154.000                |
|                                    23.154.000                      23.154.000|
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   activitatea Comitetului                                    |
|                   Olimpic Roman                    41.270.000                |
|                                    41.270.000                      41.270.000|
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar               35.000.000                |
|                                    35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200|
|    31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260|
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea                                   |
|                   inundatiilor si                                            |
|                   ingheturilor                        391.500                |
|                                       391.500                         391.500|
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru                                          |
|                   valorificarea cenusilor de                                 |
|                   pirita                           40.000.000                |
|    10.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                  185.646.000                |
|   -40.000.000                     145.646.000                     145.646.000|
|                                                                              |
|        40  53     Sprijinirea producatorilor                                 |
|                   agricoli pentru terenuri                                   |
|                   agricole cultivate            5.000.000.000                |
|   601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000|
|                                                                              |
|        40  54     Cabaline din patrimoniul                                   |
|                   genetic national                 25.400.000                |
|                                    25.400.000                      25.400.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                4.829.727.354   8.144.601.250|
|-1.048.588.682    887.059.750    3.781.138.672   9.031.661.000  12.812.799.672|
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri,                                |
|                   cai ferate, aviatie si                                     |
|                   navigatie                     1.000.000.000                |
|                                 1.000.000.000                   1.000.000.000|
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru                                         |
|                   finantarea de baza a                                       |
|                   invatamantului superior       3.600.000.000                |
|   200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000|
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   garantare a creditelor                                     |
|                   bancare acordate                                           |
|                   studentilor                       3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru                                         |
|                   cercetare-dezvoltare                                       |
|                   (granturi)                       81.672.127                |
|                                    81.672.127                      81.672.127|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     821.212.471                |
|   124.237.950                     945.450.421                     945.450.421|
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor             130.000.000                |
|                                   130.000.000                     130.000.000|
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor         800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia                                       |
|                   primului ministru pentru                                   |
|                   sprijinirea comunitatilor                                  |
|                   romanesti de pretutindeni         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                            606.786.062                |
|   113.700.000                     720.486.062                     720.486.062|
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie                                      |
|                   sociala si integrare                                       |
|                   socioprofesionala a                                        |
|                   persoanelor cu handicap          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a copilului            60.000.000     237.108.321|
|                  -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502|
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care                                  |
|                   se aloca Patriarhiei                                       |
|                   Romane, pentru sprijinirea                                 |
|                   asezamintelor Bisericii                                    |
|                   Ortodoxe Romane din afara                                  |
|                   granitelor                       21.204.000                |
|                                    21.204.000                      21.204.000|
|                                                                              |
|        40  79     Transferuri pentru                                         |
|                   aparatura medicala de mare                                 |
|                   performanta                       5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                533.679.783                |
|    -3.150.000                     580.529.783                     580.529.783|
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a                                        |
|                   imprumuturilor pentru                                      |
|                   intreprinderi mici si                                      |
|                   mijlocii                         50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                  123.750.000                |
|       900.000                     124.650.000                     124.650.000|
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National de Formare                                        |
|                   Profesionala a Adultilor          2.683.568                |
|                                     2.683.568                       2.683.568|
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul revolutiei -                                   |
|                   Decembrie 1989" din                                        |
|                   municipiul Timisoara              2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru                                         |
|                   transportul de calatori cu                                 |
|                   metroul                         565.000.000                |
|                                   565.000.000                     565.000.000|
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a                                   |
|                   sistemului national                                        |
|                   antigrindina                     40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii                                  |
|                   programelor sportive                                       |
|                   realizate de structurile                                   |
|                   sportive de drept privat            100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National al Persoanelor                                    |
|                   Varstnice                         2.176.943                |
|                                     2.176.943                       2.176.943|
|                                                                              |
|        40  89     Transferuri pentru                                         |
|                   sprijinirea proprietarilor                                 |
|                   de paduri                        28.000.000                |
|   -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000|
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                    21.990.000                |
|     1.200.000                      23.190.000                      23.190.000|
|                                                                              |
|        49      DOBANZI                         50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|        50  01     Dobanzi aferente datoriei                                  |
|                   publice interne              31.201.000.000                |
|-3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000|
|                                                                              |
|        50  02     Dobanzi aferente datoriei                                  |
|                   publice externe               3.100.800.000                |
|   454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000|
|                                                                              |
|        50  03     Cheltuieli ocazionate de                                   |
|                   emisiunea si plasarea                                      |
|                   titlurilor de stat si de                                   |
|                   riscurile garantiilor date                                 |
|                   de stat in conditiile legii   7.803.900.000                |
|   630.370.000                   8.434.270.000                   8.434.270.000|
|                                                                              |
|        50  04     Diferente de curs aferente                                 |
|                   datoriei publice externe      2.597.100.000                |
|   113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000|
|                                                                              |
|        50  05     Diferente de curs aferente                                 |
|                   datoriei publice interne      1.716.000.000                |
|                                 1.716.000.000                   1.716.000.000|
|                                                                              |
|        50  06     Rambursari de credite                                      |
|                   externe pentru importul de                                 |
|                   combustibili                  3.969.900.000                |
|    45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000|
|                                                                              |
|        50  07     Dobanzi si comisioane                                      |
|                   aferente creditului extern                                 |
|                   pentru importul de                                         |
|                   combustibili                    228.400.000                |
|     4.400.000                     232.800.000                     232.800.000|
|                                                                              |
|         60     REZERVE                            905.454.094                |
|  -366.080.000                     539.374.094                     539.374.094|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL           11.670.100.204  10.858.663.217|
|    45.510.828    571.517.111   11.715.611.032  11.430.180.328  23.145.791.360|
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        80  02     Imprumuturi acordate pentru                                |
|                   finalizarea unor obiective                                 |
|                   aprobate prin conventii                                    |
|                   bilaterale si acorduri                                     |
|                   interguvernamentale             210.219.000                |
|  -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000|
|                                                                              |
|        80  05     Imprumuturi acordate                                       |
|                   persoanelor care                                           |
|                   beneficiaza de statutul de                                 |
|                   refugiat si sunt lipsite de                                |
|                   mijloace de existenta             1.760.880                |
|                                     1.760.880                       1.760.880|
|                                                                              |
|        80  13     Microcredite acordate                                      |
|                   persoanelor fizice care                                    |
|                   desfasoara activitati pe                                   |
|                   cont propriu, aducatoare de                                |
|                   venituri, in vederea                                       |
|                   intretinerii materiale           50.481.920                |
|                                    50.481.920                      50.481.920|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                         15.873.121.491                |
|   -39.893.853                  15.833.227.638                  15.833.227.638|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite         15.873.121.491                |
|   -39.893.853                  15.833.227.638                  15.833.227.638|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                      10.432.354.510                |
|   175.226.013                  10.607.580.523                  10.607.580.523|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                    5.440.766.981                |
|  -215.119.866                   5.225.647.115                   5.225.647.115|
|                                                                              |
|5101           AUTORITATI PUBLICE               12.022.813.855     362.585.001|
|    20.556.720      8.442.909   12.043.370.575     371.027.910  12.414.398.485|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              10.267.611.396     305.857.578|
|    -7.746.745      6.359.232   10.259.864.651     312.216.810  10.572.081.461|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          7.244.477.673         285.500|
|  -169.747.747          5.500    7.074.729.926         291.000   7.075.020.926|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile        4.927.575.097                |
|   -77.278.188                   4.850.296.909                   4.850.296.909|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                1.143.595.310                |
|   -39.395.907                   1.104.199.403                   1.104.199.403|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj        229.728.042                |
|    -4.410.626                     225.317.416                     225.317.416|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                      618.047.968         285.500|
|   -43.082.000          5.500      574.965.968         291.000     575.256.968|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara           376.540.348         200.000|
|     3.813.280          5.500      380.353.628         205.500     380.559.128|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate      241.507.620          85.500|
|   -46.895.280                     194.612.340          85.500     194.697.840|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                         325.531.256                |
|    -5.581.026                     319.950.230                     319.950.230|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        2.349.350.173      25.096.878|
|   181.544.806      1.066.932    2.530.894.979      26.163.810   2.557.058.789|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social       11.431.574                |
|     1.500.000                      12.931.574                      12.931.574|
|                                                                              |
|        22        Hrana                              4.303.875                |
|                                     4.303.875                       4.303.875|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                           4.000.000                |
|     5.000.000                       9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie        995.552.690       7.505.700|
|   110.683.000        308.632    1.106.235.690       7.814.332   1.114.050.022|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                       301.646.307         157.000|
|    19.133.000                     320.779.307         157.000     320.936.307|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                        66.936.917          61.878|
|     5.765.000                      72.701.917          61.878      72.763.795|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                155.035.681       1.770.100|
|    14.864.903        100.000      169.900.584       1.870.100     171.770.684|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale               406.929.105       5.595.800|
|   -41.444.563        200.000      365.484.542       5.795.800     371.280.342|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii               33.296.610                |
|     5.005.466                      38.302.076                      38.302.076|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  361.917.414      10.006.400|
|    61.038.000        458.300      422.955.414      10.464.700     433.420.114|
|                                                                              |
|        32        Fondul Presedintelui               4.300.000                |
|                                     4.300.000                       4.300.000|
|                                                                              |
|        33        Fondul Primului Ministru           4.000.000                |
|                                     4.000.000                       4.000.000|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          29.632.490                |
|       367.000                      29.999.490                      29.999.490|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice                29.632.490                |
|       367.000                      29.999.490                      29.999.490|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       644.151.060     280.475.200|
|   -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      644.151.060     280.475.200|
|   -19.910.804      5.286.800      624.240.256     285.762.000     910.002.256|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale        493.166.617                |
|    7.199.980                      500.366.597                     500.366.597|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii               400.000                |
|                                       400.000                         400.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  143.584.443     280.475.200|
|   -27.110.784      5.286.800      116.473.659     285.762.000     402.235.659|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.243.896.322      56.727.423|
|    22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050|
|                                                                              |
|        72       Investitii ale institutiilor                                 |
|                 publice                         1.243.896.322      56.727.423|
|    22.724.628      2.083.677    1.266.620.950      58.811.100   1.325.432.050|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            511.306.137                |
|     5.578.837                     516.884.974                     516.884.974|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            511.306.137                |
|     5.578.837                     516.884.974                     516.884.974|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                          414.967.885                |
|    -8.992.115                     405.975.770                     405.975.770|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                        96.338.252                |
|    14.570.952                     110.909.204                     110.909.204|
|                                                                              |
|5401           APARARE NATIONALA                17.748.817.688   3.177.973.800|
|     5.551.139     64.697.400   17.754.368.827   3.242.671.200  20.997.040.027|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              11.888.804.585                |
|   103.611.139                  11.992.415.724                  11.992.415.724|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          7.179.388.616                |
|    -1.940.000                   7.177.448.616                   7.177.448.616|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile        5.804.330.622                |
|    -1.940.000                   5.802.390.622                   5.802.390.622|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                  580.771.277                |
|                                   580.771.277                     580.771.277|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj        109.469.277                |
|                                   109.469.277                     109.469.277|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                      285.000.000                |
|                                   285.000.000                     285.000.000|
|                                                                              |
|        13  01    - deplasari, detasari,                                      |
|                    transferari in tara            110.000.000                |
|                                   110.000.000                     110.000.000|
|                                                                              |
|        13  02    - deplasari in strainatate       175.000.000                |
|                                   175.000.000                     175.000.000|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de sanatate    399.817.440                |
|                                   399.817.440                     399.817.440|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        3.880.310.799                |
|   110.051.139                   3.990.361.938                   3.990.361.938|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social      643.995.021                |
|       636.490                     644.631.511                     644.631.511|
|                                                                              |
|        22        Hrana                          1.793.171.115                |
|    68.165.482                   1.861.336.597                   1.861.336.597|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                          14.615.000                |
|                                    14.615.000                      14.615.000|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru intretinere                               |
|                  si gospodarie                    500.181.559                |
|    37.392.000                     537.573.559                     537.573.559|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                       709.279.116                |
|                                   709.279.116                     709.279.116|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                        87.912.343                |
|     3.857.167                      91.769.510                      91.769.510|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 63.867.852                |
|                                    63.867.852                      63.867.852|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                27.227.250                |
|                                    27.227.250                      27.227.250|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                2.609.950                |
|                                     2.609.950                       2.609.950|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   37.451.593                |
|                                    37.451.593                      37.451.593|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       829.105.170                |
|    -4.500.000                     824.605.170                     824.605.170|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile         95.023.488                |
|    -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen      95.023.488                |
|    -4.500.000                      90.523.488                      90.523.488|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      734.081.682                |
|                                   734.081.682                     734.081.682|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          4.376.971                |
|                                     4.376.971                       4.376.971|
|                                                                              |
|        40  15     Plati compensatorii             568.443.527                |
|                                   568.443.527                     568.443.527|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     161.261.184                |
|                                   161.261.184                     161.261.184|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              577.349.503   3.177.973.800|
|                   64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                          577.349.503   3.177.973.800|
|                   64.697.400      577.349.503   3.242.671.200   3.820.020.703|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          5.282.663.600                |
|   -98.060.000                   5.184.603.600                   5.184.603.600|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         5.282.663.600                |
|   -98.060.000                   5.184.603.600                   5.184.603.600|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       4.211.751.249                |
|                                 4.211.751.249                   4.211.751.249|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                    1.070.912.351                |
|   -98.060.000                     972.852.351                     972.852.351|
|                                                                              |
|5501           ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA                                    |
|               NATIONALA                        19.346.168.928   2.009.126.600|
|   970.750.509   -834.640.131   20.316.919.437   1.174.486.469  21.491.405.906|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              17.177.454.636                |
| 1.118.650.509                  18.296.105.145                  18.296.105.145|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          9.241.332.581                |
|    18.824.259                   9.260.156.840                   9.260.156.840|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile        7.083.456.520                |
|    28.422.164                   7.111.878.684                   7.111.878.684|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                  258.916.854                |
|        60.000                     258.976.854                     258.976.854|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj         39.602.266                |
|        30.000                      39.632.266                      39.632.266|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                      125.783.712                |
|     7.106.055                     132.889.767                     132.889.767|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara            93.619.007                |
|       650.000                      94.269.007                      94.269.007|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate       32.164.705                |
|     6.456.055                      38.620.760                      38.620.760|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                         393.255.009                |
|     1.206.040                     394.461.049                     394.461.049|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        5.475.694.965                |
|   981.826.250                   6.457.521.215                   6.457.521.215|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social      268.450.232                |
|    89.287.000                     357.737.232                     357.737.232|
|                                                                              |
|        22        Hrana                          2.127.004.776                |
|   673.879.751                   2.800.884.527                   2.800.884.527|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                          35.129.196                |
|       144.845                      35.274.041                      35.274.041|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie        477.786.116                |
|     5.660.022                     483.446.138                     483.446.138|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                       353.003.759                |
|     1.535.000                     354.538.759                     354.538.759|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                       875.947.770                |
|     7.269.632                     883.217.402                     883.217.402|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 56.266.991                |
|                                    56.266.991                      56.266.991|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                51.087.613                |
|                                    51.087.613                      51.087.613|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                2.811.614                |
|                                     2.811.614                       2.811.614|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  208.303.903                |
|        50.000                     208.353.903                     208.353.903|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice            2.142.165.700                |
|                                 2.142.165.700                   2.142.165.700|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       318.261.390                |
|   118.000.000                     436.261.390                     436.261.390|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile        222.807.768                |
|                                   222.807.768                     222.807.768|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen     101.338.964                |
|                                   101.338.964                     101.338.964|
|                                                                              |
|        39  11     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care executa o                                  |
|                   pedeapsa privativa de                                      |
|                   libertate sau arest                                        |
|                   preventiv                       121.468.804                |
|                                   121.468.804                     121.468.804|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile       95.453.622                |
|   118.000.000                     213.453.622                     213.453.622|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                        100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          4.538.695                |
|                                     4.538.695                       4.538.695|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate din                                |
|                   actiuni in reprezentarea                                   |
|                   intereselor statului,                                      |
|                   potrivit dispozitiilor                                     |
|                   legale                              174.540                |
|                                       174.540                         174.540|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                    220.000                |
|                                       220.000                         220.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    3.474.100                |
|                                     3.474.100                       3.474.100|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                      86.946.287                |
|   118.000.000                     204.946.287                     204.946.287|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              575.187.472   2.009.126.600|
|    99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                          575.187.472   2.009.126.600|
|    99.000.000   -834.640.131      674.187.472   1.174.486.469   1.848.673.941|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          1.593.526.820                |
|  -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         1.593.526.820                |
|  -246.900.000                   1.346.626.820                   1.346.626.820|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                         964.062.130                |
|     1.405.250                     965.467.380                     965.467.380|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      629.464.690                |
|  -248.305.250                     381.159.440                     381.159.440|
|                                                                              |
|5701           INVATAMANT                       10.118.024.200   2.063.023.000|
|   201.066.019   -207.425.000   10.319.090.219   1.855.598.000  12.174.688.219|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               8.432.849.567     759.721.667|
|   269.744.019   -108.750.000    8.702.593.586     650.971.667   9.353.565.253|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL          1.706.674.486      20.999.667|
|   -15.172.882    -18.557.500    1.691.501.604       2.442.167   1.693.943.771|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile        1.290.502.543                |
|   -29.070.350                   1.261.432.193                   1.261.432.193|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                  241.103.795                |
|      -614.563                     240.489.232                     240.489.232|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj         48.151.913                |
|      -274.280                      47.877.633                      47.877.633|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                       39.739.689      20.999.667|
|    15.070.000    -18.557.500       54.809.689       2.442.167      57.251.856|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara            29.592.861                |
|    15.070.000                      44.662.861                      44.662.861|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate       10.146.828      20.999.667|
|                  -18.557.500       10.146.828       2.442.167      12.588.995|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          87.176.546                |
|      -283.689                      86.892.857                      86.892.857|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.213.471.500     310.472.000|
|    62.916.901   -102.192.500    1.276.388.401     208.279.500   1.484.667.901|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social      375.868.670                |
|    10.140.000                     386.008.670                     386.008.670|
|                                                                              |
|        22        Hrana                            213.668.710                |
|     4.046.901                     217.715.611                     217.715.611|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                           2.501.497                |
|       427.000                       2.928.497                       2.928.497|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie        127.831.330                |
|     6.894.000                     134.725.330                     134.725.330|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                        17.667.765      15.000.000|
|       976.000                      18.643.765      15.000.000      33.643.765|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                        44.911.334                |
|                                    44.911.334                      44.911.334|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 27.231.485                |
|                                    27.231.485                      27.231.485|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale               118.800.956                |
|    29.433.000                     148.233.956                     148.233.956|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                7.229.549                |
|     6.000.000                      13.229.549                      13.229.549|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   49.360.204     295.472.000|
|     5.000.000   -102.192.500       54.360.204     193.279.500     247.639.704|
|                                                                              |
|        31        Manuale                          228.400.000                |
|                                   228.400.000                     228.400.000|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                         600.000.000                |
|    14.500.000                     614.500.000                     614.500.000|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice              600.000.000                |
|    14.500.000                     614.500.000                     614.500.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     4.912.703.581     428.250.000|
|   207.500.000     12.000.000    5.120.203.581     440.250.000   5.560.453.581|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile          6.723.360                |
|    -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen       6.723.360                |
|    -4.000.000                       2.723.360                       2.723.360|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    4.905.980.221     428.250.000|
|   211.500.000     12.000.000    5.117.480.221     440.250.000   5.557.730.221|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                           941.995.030                |
|       950.000                     942.945.030                     942.945.030|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  356.148.750     428.250.000|
|     7.000.000     12.000.000      363.148.750     440.250.000     803.398.750|
|                                                                              |
|        40  57     Transferuri pentru                                         |
|                   finantarea de baza a                                       |
|                   invatamantului superior       3.600.000.000                |
|   200.000.000                   3.800.000.000                   3.800.000.000|
|                                                                              |
|        40  58     Transferuri pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   garantare a creditelor                                     |
|                   bancare acordate                                           |
|                   studentilor                       3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                              2.996.658                |
|     1.700.000                       4.696.658                       4.696.658|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  1.839.783                |
|     1.850.000                       3.689.783                       3.689.783|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL           1.385.399.633   1.303.301.333|
|                  -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                        1.385.399.633   1.303.301.333|
|                  -98.675.000    1.385.399.633   1.204.626.333   2.590.025.966|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                           299.775.000                |
|   -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite           299.775.000                |
|   -68.678.000                     231.097.000                     231.097.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          60.811.500                |
|     5.200.000                      66.011.500                      66.011.500|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      238.963.500                |
|   -73.878.000                     165.085.500                     165.085.500|
|                                                                              |
|5801           SANATATE                          7.042.441.131   1.162.121.755|
|   217.256.212  1.814.808.245    7.259.697.343   2.976.930.000  10.236.627.343|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.579.482.799                |
|   111.646.912                   3.691.129.711                   3.691.129.711|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            802.178.058                |
|   101.437.680                     903.615.738                     903.615.738|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          583.432.639                |
|    75.861.945                     659.294.584                     659.294.584|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                  143.080.446                |
|    16.528.302                     159.608.748                     159.608.748|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj         29.057.084                |
|     3.728.097                      32.785.181                      32.785.181|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        5.773.966                |
|                                     5.773.966                       5.773.966|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             4.928.265                |
|                                     4.928.265                       4.928.265|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate          845.701                |
|                                       845.701                         845.701|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          40.833.923                |
|     5.319.336                      46.153.259                      46.153.259|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.048.437.092                |
|    -5.719.338                   1.042.717.754                   1.042.717.754|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social          622.872                |
|       400.000                       1.022.872                       1.022.872|
|                                                                              |
|        22        Hrana                            119.730.909                |
|     1.446.912                     121.177.821                     121.177.821|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                         202.634.982                |
|       -50.000                     202.584.982                     202.584.982|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie        143.663.085                |
|    -1.937.000                     141.726.085                     141.726.085|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                       380.763.026                |
|    -4.128.300                     376.634.726                     376.634.726|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                        38.139.469                |
|      -200.000                      37.939.469                      37.939.469|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 74.200.297                |
|      -600.000                      73.600.297                      73.600.297|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                 7.685.809                |
|                                     7.685.809                       7.685.809|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                1.929.939                |
|      -250.791                       1.679.148                       1.679.148|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   79.066.704                |
|      -400.159                      78.666.545                      78.666.545|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          12.500.000                |
|     9.690.620                      22.190.620                      22.190.620|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice               12.500.000                |
|     9.690.620                      22.190.620                      22.190.620|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.716.367.649                |
|     6.237.950                   1.722.605.599                   1.722.605.599|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile             17.928                |
|                                        17.928                          17.928|
|                                                                              |
|        39  10       Transferuri din bugetul                                  |
|                     de stat catre bugetul                                    |
|                     fondului de asigurari                                    |
|                     sociale de sanatate                                      |
|                     reprezentand contributia                                 |
|                     datorata de persoanele                                   |
|                     care satisfac serviciul                                  |
|                     militar in termen                  17.928                |
|                                        17.928                          17.928|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.716.349.721                |
|     6.237.950                   1.722.587.671                   1.722.587.671|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         12.874.553                |
|                                    12.874.553                      12.874.553|
|                                                                              |
|        40  44     Programe pentru sanatate      1.120.686.959                |
|                                 1.120.686.959                   1.120.686.959|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    4.783.209                |
|                                     4.783.209                       4.783.209|
|                                                                              |
|        40  60     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de sanatate                     573.005.000                |
|     6.237.950                     579.242.950                     579.242.950|
|                                                                              |
|        40  79     Transferuri pentru                                         |
|                   aparatura medicala de mare                                 |
|                   performanta                       5.000.000                |
|                                     5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              908.618.382   1.162.121.755|
|    12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor
|                  publice                          908.618.382   1.162.121.755|
|    12.000.000  1.814.808.245      920.618.382   2.976.930.000   3.897.548.382|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          2.554.339.950                |
|    93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite         2.554.339.950                |
|    93.609.300                   2.647.949.250                   2.647.949.250|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       1.900.113.853                |
|    -2.698.197                   1.897.415.656                   1.897.415.656|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      654.226.097                |
|    96.307.497                     750.533.594                     750.533.594|
|                                                                              |
|5901           CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI                                    |
|               PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI                                |
|               DE TINERET                        3.413.505.370      71.375.000|
|   315.510.440    -42.275.000    3.729.015.810      29.100.000   3.758.115.810|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.237.259.008      71.375.000|
|   347.900.440    -42.275.000    3.585.159.448      29.100.000   3.614.259.448|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            144.606.493                |
|    19.417.000                     164.023.493                     164.023.493|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile           89.539.147                |
|    14.221.015                     103.760.162                     103.760.162|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                   21.937.090                |
|     3.489.743                      25.426.833                      25.426.833|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj          4.476.957                |
|       710.601                       5.187.558                       5.187.558|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                       22.385.557                |
|                                    22.385.557                      22.385.557|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             8.388.904                |
|                                     8.388.904                       8.388.904|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate       13.996.653                |
|                                    13.996.653                      13.996.653|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                           6.267.742                |
|       995.641                       7.263.383                       7.263.383|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          913.359.207      71.375.000|
|     9.106.440    -42.275.000      922.465.647      29.100.000     951.565.647|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         23.870.609                |
|     3.000.000                      26.870.609                      26.870.609|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                       560.819.212                |
|    69.285.440                     630.104.652                     630.104.652|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                         1.530.976                |
|       500.000                       2.030.976                       2.030.976|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                  2.051.739                |
|                                     2.051.739                       2.051.739|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                 1.319.835                |
|                                     1.319.835                       1.319.835|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                7.532.145                |
|                                     7.532.145                       7.532.145|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  316.234.691      71.375.000|
|   -63.679.000    -42.275.000      252.555.691      29.100.000     281.655.691|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       1.094.388.287                |
|   209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice            1.094.388.287                |
|   209.877.000                   1.304.265.287                   1.304.265.287|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.084.905.021                |
|   109.500.000                   1.194.405.021                   1.194.405.021|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile             44.820                |
|                                        44.820                          44.820|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen          44.820                |
|                                        44.820                          44.820|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.084.860.201                |
|   109.500.000                   1.194.360.201                   1.194.360.201|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         24.348.000                |
|                                    24.348.000                      24.348.000|
|                                                                              |
|        40  13     Diferenta de dobanzi                                       |
|                   aferenta creditelor bancare                                |
|                   subventionata potrivit                                     |
|                   dispozitiilor legale                  3.000                |
|                                         3.000                           3.000|
|                                                                              |
|        40  32     Sprijinirea organizatiilor                                 |
|                   cetatenilor apartinand                                     |
|                   minoritatilor nationale,                                   |
|                   altele decat cele care                                     |
|                   primesc subventii de la                                    |
|                   bugetul de stat, potrivit                                  |
|                   legii                            94.000.000                |
|                                    94.000.000                      94.000.000|
|                                                                              |
|        40  33     Proiecte de comunicare,                                    |
|                   informare publica si                                       |
|                   promovarea imaginii si                                     |
|                   intereselor romanesti peste                                |
|                   hotare                           27.254.997                |
|                                    27.254.997                      27.254.997|
|                                                                              |
|        40  34     Sprijinirea activitatii                                    |
|                   romanilor de pretutindeni                                  |
|                   si a organizatiilor                                        |
|                   reprezentative ale acestora       7.000.000                |
|                                     7.000.000                       7.000.000|
|                                                                              |
|        40  36     Finantarea actiunilor cu                                   |
|                   caracter stiintific si                                     |
|                   social-cultural                   2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  37     Finantarea unor programe si                                |
|                   proiecte in cadrul                                         |
|                   campaniei europene pentru                                  |
|                   combaterea rasismului,                                     |
|                   xenofobiei,                                                |
|                   antisemitismului si                                        |
|                   intolerantei                        800.000                |
|                                       800.000                         800.000|
|                                                                              |
|        40  38     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul victimelor                                     |
|                   comunismului si al                                         |
|                   rezistentei Sighet"               2.000.000                |
|                                     2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        40  39     Comenzi de stat pentru                                     |
|                   carti si publicatii              24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  40     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   producerea si distribuirea                                 |
|                   filmelor                         12.900.000                |
|                                    12.900.000                      12.900.000|
|                                                                              |
|        40  45     Programe pentru tineret          23.154.000                |
|                                    23.154.000                      23.154.000|
|                                                                              |
|        40  46     Sprijin financiar pentru                                   |
|                   activitatea Comitetului                                    |
|                   Olimpic Roman                    41.270.000                |
|                                    41.270.000                      41.270.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                   52.536.800                |
|    -2.500.000                      50.036.800                      50.036.800|
|                                                                              |
|        40  61     Sustinerea cultelor             130.000.000                |
|                                   130.000.000                     130.000.000|
|                                                                              |
|        40  64     Fondul la dispozitia                                       |
|                   primului ministru pentru                                   |
|                   sprijinirea comunitatilor                                  |
|                   romanesti de pretutindeni         1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  66     Contributia statului la                                    |
|                   salarizarea personalului de                                |
|                   cult                            603.789.404                |
|   112.000.000                     715.789.404                     715.789.404|
|                                                                              |
|        40  75     Contributia statului care                                  |
|                   se aloca Patriarhiei                                       |
|                   Romane, pentru sprijinirea                                 |
|                   asezamintelor Bisericii                                    |
|                   Ortodoxe Romane din afara                                  |
|                   granitelor                       21.204.000                |
|                                    21.204.000                      21.204.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 14.500.000                |
|                                    14.500.000                      14.500.000|
|                                                                              |
|        40  84     Finantarea Ansamblului                                     |
|                   "Memorialul revolutiei -                                   |
|                   Decembrie 1989" din                                        |
|                   municipiul Timisoara              2.500.000                |
|                                     2.500.000                       2.500.000|
|                                                                              |
|        40  87     Sume destinate finantarii                                  |
|                   programelor sportive                                       |
|                   realizate de structurile                                   |
|                   sportive de drept privat            100.000                |
|                                       100.000                         100.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              167.110.362                |
|   -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                          167.110.362                |
|   -25.000.000                     142.110.362                     142.110.362|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                              9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite                                        |
|                 externe si plati de dobanzi                                  |
|                 si comisioane la creditele                                   |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite              9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                        9.136.000                |
|    -7.390.000                       1.746.000                       1.746.000|
|                                                                              |
|6001           ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,                                   |
|               PENSII, AJUTOARE SI                                            |
|               INDEMNIZATII                     23.498.011.925     349.710.500|
|   607.561.383    -80.535.500   24.105.573.308     269.175.000  24.374.748.308|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              23.402.335.835     275.438.900|
|   606.849.683    -81.986.465   24.009.185.518     193.452.435  24.202.637.953|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            224.577.778         810.600|
|   -37.072.990         15.840      187.504.788         826.440     188.331.228|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          165.158.139                |
|   -28.547.247                     136.610.892                     136.610.892|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                   33.248.961                |
|    -6.660.073                      26.588.888                      26.588.888|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj          8.257.907                |
|    -1.427.362                       6.830.545                       6.830.545|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        6.351.700         810.600|
|     1.560.000         15.840        7.911.700         826.440       8.738.140|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             4.154.400         300.000|
|       760.000          5.783        4.914.400         305.783       5.220.183|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        2.197.300         510.600|
|       800.000         10.057        2.997.300         520.657       3.517.957|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          11.561.071                |
|    -1.998.308                       9.562.763                       9.562.763|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                        1.130.860.933      37.519.979|
|       757.559     -3.233.486    1.131.618.492      34.286.493   1.165.904.985|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social      963.252.531                |
|                                   963.252.531                     963.252.531|
|                                                                              |
|        22        Hrana                                358.000                |
|                                       358.000                         358.000|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                              65.000                |
|                                        65.000                          65.000|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         49.643.250         525.000|
|     2.422.359         10.257       52.065.609         535.257      52.600.866|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                         3.990.787      11.646.679|
|    -1.500.800     -3.738.953        2.489.987       7.907.726      10.397.713|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                         3.856.870         420.000|
|       -53.600          8.205        3.803.270         428.205       4.231.475|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 14.101.696                |
|      -160.400                      13.941.296                      13.941.296|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                16.720.000                |
|       -20.000                      16.700.000                      16.700.000|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                1.719.200       2.400.000|
|        40.000         46.887        1.759.200       2.446.887       4.206.087|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   77.153.599      22.228.300|
|        30.000        434.257       77.183.599      22.662.557      99.846.156|
|                                                                              |
|        31        Manuale                                              300.000|
|                        5.861                          305.861         305.861|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          13.569.768                |
|     2.465.114                      16.034.882                      16.034.882|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice                13.569.768                |
|     2.465.114                      16.034.882                      16.034.882|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                    22.033.327.356     237.108.321|
|   640.700.000    -78.768.819   22.674.027.356     158.339.502  22.832.366.858|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      3.702.700.000                |
|    10.000.000                   3.712.700.000                   3.712.700.000|
|                                                                              |
|        39  07     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru sustinerea                                          |
|                   sistemului de protectie a                                  |
|                   drepturilor copilului         1.712.200.000                |
|   -30.714.343                   1.681.485.657                   1.681.485.657|
|                                                                              |
|        39  15     Transferuri pentru                                         |
|                   sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a persoanelor cu                                 |
|                   handicap                      1.699.200.000                |
|    80.714.343                   1.779.914.343                   1.779.914.343|
|                                                                              |
|        39  16     Contributia persoanelor                                    |
|                   asigurate pentru finantarea                                |
|                   ocrotirii sanatatii             291.300.000                |
|   -40.000.000                     251.300.000                     251.300.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile   18.330.627.356     237.108.321|
|   630.700.000    -78.768.819   18.961.327.356     158.339.502  19.119.666.858|
|                                                                              |
|        40  03     Alocatii si alte ajutoare                                  |
|                   pentru copii                  8.015.230.980                |
|   -17.000.000                   7.998.230.980                   7.998.230.980|
|                                                                              |
|        40  04     Pensii si ajutoare                                         |
|                   I.O.V.R., militari si alte                                 |
|                   persoane                      8.625.885.058                |
|   690.400.000                   9.316.285.058                   9.316.285.058|
|                                                                              |
|        40  08     Ajutoare sociale                 40.000.000                |
|                                    40.000.000                      40.000.000|
|                                                                              |
|        40  09     Alte ajutoare, alocatii si                                 |
|                   indemnizatii                    158.755.807                |
|    35.500.000                     194.255.807                     194.255.807|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  19     Alocatia suplimentara                                      |
|                   pentru familiile cu copii     1.029.300.000                |
|   -83.500.000                     945.800.000                     945.800.000|
|                                                                              |
|        40  41     Asociatii si fundatii            36.500.000                |
|    -6.500.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        40  42     Alocatie de incredintare si                                |
|                   plasament familial              191.600.000                |
|    10.600.000                     202.200.000                     202.200.000|
|                                                                              |
|        40  43     Ajutor anual pentru                                        |
|                   veteranii de razboi              63.000.000                |
|                                    63.000.000                      63.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    4.900.000                |
|                                     4.900.000                       4.900.000|
|                                                                              |
|        40  68     Programe de protectie                                      |
|                   sociala si integrare                                       |
|                   socioprofesionala a                                        |
|                   persoanelor cu handicap          25.000.000                |
|                                    25.000.000                      25.000.000|
|                                                                              |
|        40  70     Sustinerea sistemului de                                   |
|                   protectie a copilului            60.000.000     237.108.321|
|                  -78.768.819       60.000.000     158.339.502     218.339.502|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 50.605.000                |
|                                    50.605.000                      50.605.000|
|                                                                              |
|        40  83     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National de Formare                                        |
|                   Profesionala a Adultilor          2.683.568                |
|                                     2.683.568                       2.683.568|
|                                                                              |
|        40  88     Transferuri catre Consiliul                                |
|                   National al Persoanelor                                    |
|                   Varstnice                         2.176.943                |
|                                     2.176.943                       2.176.943|
|                                                                              |
|        40  91     Renta viagera                    21.990.000                |
|     1.200.000                      23.190.000                      23.190.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL               57.704.590      74.271.600|
|       370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855|
|                                                                              |
|        72         Investitii ale                                             |
|                   institutiilor publice            57.704.590      74.271.600|
|       370.700      1.450.965       58.075.290      75.722.565     133.797.855|
|                                                                              |
|        84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                 |
|                 DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                  |
|                 CREDITE                            37.971.500                |
|       341.000                      38.312.500                      38.312.500|
|                                                                              |
|        85         Rambursari de credite                                      |
|                   externe si plati de dobanzi                                |
|                   si comisioane la creditele                                 |
|                   externe contractate de                                     |
|                   ordonatorii de credite           37.971.500                |
|       341.000                      38.312.500                      38.312.500|
|                                                                              |
|        85  01      Rambursari de credite                                     |
|                    externe                          8.279.500                |
|                                     8.279.500                       8.279.500|
|                                                                              |
|        85  02      Plati de dobanzi si                                       |
|                    comisioane                      29.692.000                |
|       341.000                      30.033.000                      30.033.000|
|                                                                              |
|6301           SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                 |
|               SI LOCUINTE                       3.174.552.013   1.079.218.550|
|    32.130.200    369.961.450    3.206.682.213   1.449.180.000   4.655.862.213|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               1.523.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.523.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450    1.523.259.339   1.099.980.000   2.623.239.339|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile        794.000.000                |
|                                   794.000.000                     794.000.000|
|                                                                              |
|        39  14     Program privind pietruirea                                 |
|                   drumurilor comunale si                                     |
|                   alimentarea cu apa a                                       |
|                   satelor                         400.000.000                |
|                                   400.000.000                     400.000.000|
|                                                                              |
|        39  19     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru constructii                                  |
|                   de locuinte                     385.000.000                |
|                                   385.000.000                     385.000.000|
|                                                                              |
|        39  20     Transferuri de la bugetul                                  |
|                   de stat catre bugetele                                     |
|                   locale pentru finantarea                                   |
|                   elaborarii si/sau                                          |
|                   actualizarii planurilor                                    |
|                   urbanistice generale si a                                  |
|                   regulamentelor locale de                                   |
|                   urbanism                          9.000.000                |
|                                     9.000.000                       9.000.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      729.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450      729.259.339   1.099.980.000   1.829.239.339|
|                                                                              |
|        40  01     Locuinte                        500.000.000                |
|                                   500.000.000                     500.000.000|
|                                                                              |
|        40  47     Cadastru imobiliar               35.000.000                |
|                                    35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  194.259.339   1.079.218.550|
|                   20.761.450      194.259.339   1.099.980.000   1.294.239.339|
|                                                                              |
|        70       CHELTUIELI DE CAPITAL             798.332.874                |
|    15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874|
|                                                                              |
|        72         Investitii ale                                             |
|                   institutiilor publice           798.332.874                |
|    15.000.000    349.200.000      813.332.874     349.200.000   1.162.532.874|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            852.959.800                |
|    17.130.200                     870.090.000                     870.090.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite           852.959.800                |
|    17.130.200                     870.090.000                     870.090.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                         533.199.800                |
|    10.970.200                     544.170.000                     544.170.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                      319.760.000                |
|     6.160.000                     325.920.000                     325.920.000|
|                                                                              |
|6401           MEDIU SI APE                      1.694.830.481   1.046.643.000|
|    -5.577.307     20.163.000    1.689.253.174   1.066.806.000   2.756.059.174|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                 323.282.475                |
|    -7.524.807                     315.757.668                     315.757.668|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            206.328.791                |
|   -19.000.000                     187.328.791                     187.328.791|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          146.076.331                |
|   -13.300.000                     132.776.331                     132.776.331|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru                                          |
|                  asigurari sociale de stat         35.788.701                |
|    -3.102.890                      32.685.811                      32.685.811|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului                                       |
|                  pentru plata ajutorului de                                  |
|                  somaj                              7.303.817                |
|      -665.000                       6.638.817                       6.638.817|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        6.934.599                |
|    -1.001.110                       5.933.489                       5.933.489|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                   transferari in tara               4.434.599                |
|                                     4.434.599                       4.434.599|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        2.500.000                |
|    -1.001.110                       1.498.890                       1.498.890|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          10.225.343                |
|      -931.000                       9.294.343                       9.294.343|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                           50.640.954                |
|                                    50.640.954                      50.640.954|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         14.462.630                |
|                                    14.462.630                      14.462.630|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                        22.517.130                |
|                                    22.517.130                      22.517.130|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata                                   |
|                  si echipament                      1.270.800                |
|                                     1.270.800                       1.270.800|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                  2.328.160                |
|                                     2.328.160                       2.328.160|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                1.484.260                |
|                                     1.484.260                       1.484.260|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                    8.577.974                |
|                                     8.577.974                       8.577.974|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                        66.312.730                |
|    11.475.193                      77.787.923                      77.787.923|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile       66.312.730                |
|    11.475.193                      77.787.923                      77.787.923|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme                                               |
|                   internationale                    8.647.650                |
|       166.449                       8.814.099                       8.814.099|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                    8.915.080                |
|    31.308.744                      40.223.824                      40.223.824|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   48.750.000                |
|   -20.000.000                      28.750.000                      28.750.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.336.146.006   1.046.643.000|
|     1.265.500     20.163.000    1.337.411.506   1.066.806.000   2.404.217.506|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale                                              |
|                  institutiilor publice             90.500.000                |
|                                    90.500.000                      90.500.000|
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor                                     |
|                  autonome, societatilor si                                   |
|                  companiilor nationale si                                    |
|                  societatilor comerciale cu                                  |
|                  capital majoritar de stat      1.245.646.006   1.046.643.000|
|     1.265.500     20.163.000    1.246.911.506   1.066.806.000   2.313.717.506|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                             35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite            35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       35.402.000                |
|       682.000                      36.084.000                      36.084.000|
|                                                                              |
|6601           INDUSTRIE                         6.088.137.951     464.223.000|
|   126.785.000   -168.761.500    6.214.922.951     295.461.500   6.510.384.451|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               4.341.695.877     464.223.000|
|    42.935.000   -168.761.500    4.384.630.877     295.461.500   4.680.092.377|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL             85.023.594                |
|     6.650.000                      91.673.594                      91.673.594|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile           57.106.664                |
|     4.910.000                      62.016.664                      62.016.664|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru                                          |
|                  asigurari sociale de stat         13.991.133                |
|     1.149.669                      15.140.802                      15.140.802|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului                                       |
|                  pentru plata ajutorului de                                  |
|                  somaj                              2.855.333                |
|       246.631                       3.101.964                       3.101.964|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        7.072.998                |
|                                     7.072.998                       7.072.998|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                   transferari in tara                 928.598                |
|        44.400                         972.998                         972.998|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        6.144.400                |
|       -44.400                       6.100.000                       6.100.000|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                           3.997.466                |
|       343.700                       4.341.166                       4.341.166|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          162.042.500                |
|      -115.000                     161.927.500                     161.927.500|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         33.324.200                |
|      -115.000                      33.209.200                      33.209.200|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                         2.785.950                |
|                                     2.785.950                       2.785.950|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata                                   |
|                  si echipament                        846.750                |
|                                       846.750                         846.750|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                  1.688.200                |
|                                     1.688.200                       1.688.200|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                    59.400                |
|                                        59.400                          59.400|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                  282.300                |
|                                       282.300                         282.300|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  123.055.700                |
|                                   123.055.700                     123.055.700|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                       2.662.460.000                |
|    93.500.000                   2.755.960.000                   2.755.960.000|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget                                       |
|                   pentru institutii publice         1.175.000                |
|                                     1.175.000                       1.175.000|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                    2.660.285.000                |
|    92.500.000                   2.752.785.000                   2.752.785.000|
|                                                                              |
|        35  03      Subventii pentru                                          |
|                    acoperirea diferentelor                                   |
|                    de pret si tarif                 1.000.000                |
|     1.000.000                       2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.432.169.783     464.223.000|
|   -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.432.169.783     464.223.000|
|   -57.100.000   -168.761.500    1.375.069.783     295.461.500   1.670.531.283|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii                                   |
|                   la organisme                                               |
|                   internationale                    5.589.283                |
|                                     5.589.283                       5.589.283|
|                                                                              |
|        40  22     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea programelor                                     |
|                   tehnice de conservare sau                                  |
|                   de inchidere a minelor          450.000.000     464.223.000|
|   -50.000.000   -168.761.500      400.000.000     295.461.500     695.461.500|
|                                                                              |
|        40  23     Protectie sociala ce se                                    |
|                   acorda pentru unele                                        |
|                   activitati din sectorul                                    |
|                   minier                          601.875.000                |
|                                   601.875.000                     601.875.000|
|                                                                              |
|        40  50     Cheltuieli pentru                                          |
|                   valorificarea cenusilor de                                 |
|                   pirita                           40.000.000                |
|    10.000.000                      50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                  145.646.000                |
|                                   145.646.000                     145.646.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  111.059.500                |
|   -38.000.000                      73.059.500                      73.059.500|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  3.000.000                |
|                                     3.000.000                       3.000.000|
|                                                                              |
|        40  82     Transferuri pentru actiuni                                 |
|                   de ecologizare                   75.000.000                |
|    20.900.000                      95.900.000                      95.900.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.704.000.000                |
|    85.000.000                   1.789.000.000                   1.789.000.000|
|                                                                              |
|        72       Investitii ale institutiilor                                 |
|                 publice                            10.567.500                |
|    24.432.500                      35.000.000                      35.000.000|
|                                                                              |
|        73       Investitii ale regiilor                                      |
|                 autonome, societatilor si                                    |
|                 companiilor nationale si                                     |
|                 societatilor comerciale cu                                   |
|                 capital majoritar de stat       1.693.432.500                |
|    60.567.500                   1.754.000.000                   1.754.000.000|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                             42.442.074                |
|    -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite            42.442.074                |
|    -1.150.000                      41.292.074                      41.292.074|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          11.732.337                |
|        70.000                      11.802.337                      11.802.337|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       30.709.737                |
|    -1.220.000                      29.489.737                      29.489.737|
|                                                                              |
|6701           AGRICULTURA SI SILVICULTURA       9.628.699.139     194.425.500|
| 1.213.745.658    -15.000.000   10.842.444.797     179.425.500  11.021.870.297|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               9.119.118.129      47.678.500|
| 1.210.133.358                  10.329.251.487      47.678.500  10.376.929.987|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            591.758.584                |
|   146.300.000                     738.058.584                     738.058.584|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          423.416.923                |
|   107.400.000                     530.816.923                     530.816.923|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru                                          |
|                  asigurari sociale de stat        104.231.926                |
|    25.000.000                     129.231.926                     129.231.926|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului                                       |
|                  pentru plata ajutorului de                                  |
|                  somaj                             21.170.846                |
|     5.400.000                      26.570.846                      26.570.846|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                       13.300.000                |
|     1.000.000                      14.300.000                      14.300.000|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                   transferari in tara              11.100.000                |
|     1.000.000                      12.100.000                      12.100.000|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        2.200.000                |
|                                     2.200.000                       2.200.000|
|                                                                              |
|        14       Contributii pentru                                           |
|                 constituirea fondului de                                     |
|                 asigurari sociale de sanatate      29.638.889                |
|     7.500.000                      37.138.889                      37.138.889|
|                                                                              |
|        20      CHELTUIELI MATERIALE SI                                       |
|                SERVICII                           359.819.353                |
|   -17.500.000                     342.319.353                     342.319.353|
|                                                                              |
|        22       Hrana                                 969.000                |
|                                       969.000                         969.000|
|                                                                              |
|        23       Medicamente si materiale                                     |
|                 sanitare                           56.834.085                |
|                                    56.834.085                      56.834.085|
|                                                                              |
|        24       Cheltuieli pentru intretinere                                |
|                 si gospodarie                      49.054.064                |
|                                    49.054.064                      49.054.064|
|                                                                              |
|        25       Materiale si prestari de                                     |
|                 servicii cu caracter                                         |
|                 functional                        236.985.401                |
|   -17.500.000                     219.485.401                     219.485.401|
|                                                                              |
|        26       Obiecte de inventar de mica                                  |
|                 valoare sau scurta durata si                                 |
|                 echipament                          2.206.770                |
|                                     2.206.770                       2.206.770|
|                                                                              |
|        27       Reparatii curente                   2.020.365                |
|                                     2.020.365                       2.020.365|
|                                                                              |
|        28       Reparatii capitale                  8.291.210                |
|                                     8.291.210                       8.291.210|
|                                                                              |
|        29       Carti si publicatii                 1.027.543                |
|                                     1.027.543                       1.027.543|
|                                                                              |
|        30       Alte cheltuieli                     2.430.915                |
|                                     2.430.915                       2.430.915|
|                                                                              |
|        34      SUBVENTII                        2.221.997.357                |
|   521.520.000                   2.743.517.357                   2.743.517.357|
|                                                                              |
|        35  01   Alocatii de la buget pentru                                  |
|                 institutii publice                696.997.357                |
|   122.500.000                     819.497.357                     819.497.357|
|                                                                              |
|        35  03   Subventii pentru acoperirea                                  |
|                 diferentelor de pret si tarif   1.525.000.000                |
|   399.020.000                   1.924.020.000                   1.924.020.000|
|                                                                              |
|        36      PRIME                              693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        37       Prime acordate producatorilor                                |
|                 agricoli                          693.000.000                |
|                                   693.000.000                     693.000.000|
|                                                                              |
|        38      TRANSFERURI                      5.252.542.835      47.678.500|
|   559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693|
|                                                                              |
|        40       Transferuri neconsolidabile     5.252.542.835      47.678.500|
|   559.813.358                   5.812.356.193      47.678.500   5.860.034.693|
|                                                                              |
|        40  11    Contributii si cotizatii la                                 |
|                  organisme internationale           9.441.485                |
|                                     9.441.485                       9.441.485|
|                                                                              |
|        40  53    Sprijinirea producatorilor                                  |
|                  agricoli pentru terenuri                                    |
|                  agricole cultivate             5.000.000.000                |
|   601.600.000                   5.601.600.000                   5.601.600.000|
|                                                                              |
|        40  54    Cabaline din patrimoniul                                    |
|                  genetic national                  25.400.000                |
|                                    25.400.000                      25.400.000|
|                                                                              |
|        40  55    Contributii la programe                                     |
|                  realizate cu finantare                                      |
|                  internationala                    74.401.350      47.678.500|
|   -19.286.642                      55.114.708      47.678.500     102.793.208|
|                                                                              |
|        40  80    Alte transferuri                 115.300.000                |
|                                   115.300.000                     115.300.000|
|                                                                              |
|        40  89    Transferuri pentru                                          |
|                  sprijinirea proprietarilor                                  |
|                  de paduri                         28.000.000                |
|   -22.500.000                       5.500.000                       5.500.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              367.573.310     146.747.000|
|                  -15.000.000      367.573.310     131.747.000     499.320.310|
|                                                                              |
|        72       Investitii ale institutiilor                                 |
|                 publice                           119.551.400                |
|                                   119.551.400                     119.551.400|
|                                                                              |
|        73       Investitii ale regiilor                                      |
|                 autonome, societatilor si                                    |
|                 companiilor nationale si                                     |
|                 societatilor comerciale cu                                   |
|                 capital majoritar de stat         248.021.910     146.747.000|
|                  -15.000.000      248.021.910     131.747.000     379.768.910|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            142.007.700                |
|     3.612.300                     145.620.000                     145.620.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite externe                                |
|                 si plati de dobanzi si                                       |
|                 comisioane la creditele                                      |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            142.007.700                |
|     3.612.300                     145.620.000                     145.620.000|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite externe     93.358.500                |
|     3.253.500                      96.612.000                      96.612.000|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                        48.649.200                |
|       358.800                      49.008.000                      49.008.000|
|                                                                              |
|6801           TRANSPORTURI SI COMUNICATII      15.554.695.173   7.832.407.000|
|  -499.525.100    273.398.000   15.055.170.073   8.105.805.000  23.160.975.073|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               9.408.586.499   6.307.551.500|
|  -638.000.000    849.011.500    8.770.586.499   7.156.563.000  15.927.149.499|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            125.466.781                |
|                                   125.466.781                     125.466.781|
|                                                                              |
|        10         Cheltuieli cu salariile          88.325.967                |
|    -1.767.636                      86.558.331                      86.558.331|
|                                                                              |
|        11         Contributii pentru                                         |
|                   asigurari sociale de stat        21.639.862                |
|      -428.750                      21.211.112                      21.211.112|
|                                                                              |
|        12         Cheltuieli pentru                                          |
|                   constituirea fondului                                      |
|                   pentru plata ajutorului                                    |
|                   de somaj                          4.416.298                |
|       -88.380                       4.327.918                       4.327.918|
|                                                                              |
|        13         Deplasari, detasari,                                       |
|                   transferari                       4.901.836                |
|     2.408.500                       7.310.336                       7.310.336|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             2.391.340                |
|       633.174                       3.024.514                       3.024.514|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        2.510.496                |
|     1.775.326                       4.285.822                       4.285.822|
|                                                                              |
|        14         Contributii pentru                                         |
|                   constituirea fondului de                                   |
|                   asigurari sociale de                                       |
|                   sanatate                          6.182.818                |
|      -123.734                       6.059.084                       6.059.084|
|                                                                              |
|        20        CHELTUIELI MATERIALE SI                                     |
|                  SERVICII                         116.924.093                |
|   350.000.000                     466.924.093                     466.924.093|
|                                                                              |
|        21       Drepturi cu caracter social           400.000                |
|                                       400.000                         400.000|
|                                                                              |
|        22       Hrana                               1.239.053                |
|                                     1.239.053                       1.239.053|
|                                                                              |
|        23       Medicamente si materiale                                     |
|                 sanitare                               12.150                |
|                                        12.150                          12.150|
|                                                                              |
|        24       Cheltuieli pentru intretinere                                |
|                 si gospodarie                      44.040.620                |
|                                    44.040.620                      44.040.620|
|                                                                              |
|        25       Materiale si prestari de                                     |
|                 servicii cu caracter                                         |
|                 functional                         30.990.461                |
|                                    30.990.461                      30.990.461|
|                                                                              |
|        26       Obiecte de inventar de mica                                  |
|                 valoare sau scurta durata                                    |
|                 si echipament                       2.303.936                |
|                                     2.303.936                       2.303.936|
|                                                                              |
|        27       Reparatii curente                  14.820.344                |
|   200.000.000                     214.820.344                     214.820.344|
|                                                                              |
|        28       Reparatii capitale                  6.950.000                |
|   150.000.000                     156.950.000                     156.950.000|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                2.416.512                |
|                                     2.416.512                       2.416.512|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   13.751.017                |
|                                    13.751.017                      13.751.017|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          12.842.027                |
|    12.000.000                      24.842.027                      24.842.027|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                       12.842.027                |
|    12.000.000                      24.842.027                      24.842.027|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     9.153.353.598   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    8.153.353.598   7.156.563.000  15.309.916.598|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile         29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        39  24     Transferuri catre bugetele                                 |
|                   locale pentru aeroporturi                                  |
|                   de interes local                 29.355.000                |
|                                    29.355.000                      29.355.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    9.123.998.598   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    8.123.998.598   7.156.563.000  15.280.561.598|
|                                                                              |
|        40  02     Burse                            24.000.000                |
|                                    24.000.000                      24.000.000|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         10.315.115                |
|                                    10.315.115                      10.315.115|
|                                                                              |
|        40  24     Cheltuieli pentru                                          |
|                   sustinerea transportului                                   |
|                   feroviar public de calatori   4.055.000.000                |
|                                 4.055.000.000                   4.055.000.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                3.468.683.483   6.307.551.500|
|-1.000.000.000    849.011.500    2.468.683.483   7.156.563.000   9.625.246.483|
|                                                                              |
|        40  56     Transferuri pentru drumuri,                                |
|                   cai ferate, aviatie si                                     |
|                   navigatie                     1.000.000.000                |
|                                 1.000.000.000                   1.000.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                  1.000.000                |
|                                     1.000.000                       1.000.000|
|                                                                              |
|        40  85     Transferuri pentru                                         |
|                   transportul de calatori cu                                 |
|                   metroul                         565.000.000                |
|                                   565.000.000                     565.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL            1.844.708.574   1.524.855.500|
|  -165.200.000   -575.613.500    1.679.508.574     949.242.000   2.628.750.574|
|                                                                              |
|        72       Investitii ale institutiilor                                 |
|                 publice                           206.488.356                |
|     5.000.000                     211.488.356                     211.488.356|
|                                                                              |
|        73       Investitii ale regiilor                                      |
|                 autonome, societatilor si                                    |
|                 companiilor nationale si                                     |
|                 societatilor comerciale cu                                   |
|                 capital majoritar de stat       1.638.220.218   1.524.855.500|
|  -170.200.000   -575.613.500    1.468.020.218     949.242.000   2.417.262.218|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                          4.301.400.100                |
|   303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite                                        |
|                 externe si plati de dobanzi                                  |
|                 si comisioane la creditele                                   |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite          4.301.400.100                |
|   303.674.900                   4.605.075.000                   4.605.075.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                       2.147.845.050                |
|   179.572.950                   2.327.418.000                   2.327.418.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                    2.153.555.050                |
|   124.101.950                   2.277.657.000                   2.277.657.000|
|                                                                              |
|6901           ALTE ACTIUNI ECONOMICE            5.608.115.525     897.440.700|
|-2.585.704.587   -376.698.800    3.022.410.938     520.741.900   3.543.152.838|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               5.356.110.081     897.440.700|
|-2.553.025.097   -376.698.800    2.803.084.984     520.741.900   3.323.826.884|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            119.013.509                |
|     3.883.923                     122.897.432                     122.897.432|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile           84.358.398                |
|     2.143.041                      86.501.439                      86.501.439|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                   20.810.039                |
|       433.717                      21.243.756                      21.243.756|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj          4.251.482                |
|       107.153                       4.358.635                       4.358.635|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        3.641.510                |
|     1.050.000                       4.691.510                       4.691.510|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             1.625.310                |
|       520.000                       2.145.310                       2.145.310|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        2.016.200                |
|       530.000                       2.546.200                       2.546.200|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                           5.952.080                |
|       150.012                       6.102.092                       6.102.092|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          358.251.920                |
|     2.445.130                     360.697.050                     360.697.050|
|                                                                              |
|        22        Hrana                                 25.000                |
|                                        25.000                          25.000|
|                                                                              |
|        23        Medicamente si materiale                                    |
|                  sanitare                               1.000                |
|                                          1000                            1000|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie        113.077.823                |
|     3.738.949                     116.816.772                     116.816.772|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                        39.641.826                |
|    -5.748.156                      33.893.670                      33.893.670|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata                                   |
|                  si echipament                      4.279.790                |
|     3.067.727                       7.347.517                       7.347.517|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                 15.438.486                |
|     4.213.883                      19.652.369                      19.652.369|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                16.013.271                |
|                                    16.013.271                      16.013.271|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                  816.809                |
|        72.727                         889.536                         889.536|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  168.957.915                |
|    -2.900.000                     166.057.915                     166.057.915|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                         163.944.228     205.560.000|
|    25.000.000   -150.000.000      188.944.228      55.560.000     244.504.228|
|                                                                              |
|        35  01    Alocatii de la buget pentru                                 |
|                  institutii publice               162.942.442     205.560.000|
|    25.000.000   -150.000.000      187.942.442      55.560.000     243.502.442|
|                                                                              |
|        35  03    Subventii pentru acoperirea                                 |
|                  diferentelor de pret si                                     |
|                  tarif                              1.001.786                |
|                                     1.001.786                       1.001.786|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     4.714.900.424     691.880.700|
|-2.584.354.150   -226.698.800    2.130.546.274     465.181.900   2.595.728.174|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    4.714.900.424     691.880.700|
|-2.584.354.150   -226.698.800    2.130.546.274     465.181.900   2.595.728.174|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale          5.272.670                |
|     4.000.000                       9.272.670                       9.272.670|
|                                                                              |
|        40  20     Cofinantarea contributiei                                  |
|                   financiare a Comunitatii                                   |
|                   Europene                         52.367.892                |
|     2.400.000                      54.767.892                      54.767.892|
|                                                                              |
|        40  21     Plati efectuate in cadrul                                  |
|                   programelor de dezvoltare       992.125.094                |
|  -146.000.000                     846.125.094                     846.125.094|
|                                                                              |
|        40  26     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului National de                                       |
|                   Preaderare                    2.576.330.108                |
|-2.230.084.150                     346.245.958                     346.245.958|
|                                                                              |
|        40  48     Meteorologie si hidrologie       95.431.860     690.453.200|
|    31.500.000   -226.698.800      126.931.860     463.754.400     590.686.260|
|                                                                              |
|        40  49     Prevenirea si combaterea                                   |
|                   inundatiilor si                                            |
|                   ingheturilor                        391.500                |
|                                       391.500                         391.500|
|                                                                              |
|        40  51     Cooperare economica                                        |
|                   internationala                   40.000.000                |
|   -40.000.000                                                                |
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                   62.981.300       1.427.500|
|                                    62.981.300       1.427.500      64.408.800|
|                                                                              |
|        40  62     Stimularea exporturilor         800.000.000                |
|  -196.170.000                     603.830.000                     603.830.000|
|                                                                              |
|        40  81     Fond de garantare a                                        |
|                   imprumuturilor pentru                                      |
|                   intreprinderi mici si                                      |
|                   mijlocii                         50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        40  86     Programul de realizare a                                   |
|                   sistemului national                                        |
|                   antigrindina                     40.000.000                |
|   -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              114.274.534                |
|       350.000                     114.624.534                     114.624.534|
|                                                                              |
|        71        Stocuri pentru rezerve                                      |
|                  materiale nationale si                                      |
|                  demobilizare                      94.822.123                |
|                                    94.822.123                      94.822.123|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                           19.357.721                |
|       350.000                      19.707.721                      19.707.721|
|                                                                              |
|        73        Investitii ale regiilor                                     |
|                  autonome, societatilor si                                   |
|                  companiilor nationale si                                    |
|                  societatilor comerciale cu                                  |
|                  capital majoritar de stat             94.690                |
|                                        94.690                          94.690|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                            137.730.910                |
|   -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420|
|                                                                              |
|        85       Rambursari de credite                                        |
|                 externe si plati de dobanzi                                  |
|                 si comisioane la creditele                                   |
|                 externe contractate de                                       |
|                 ordonatorii de credite            137.730.910                |
|   -33.029.490                     104.701.420                     104.701.420|
|                                                                              |
|        85  01    Rambursari de credite                                       |
|                  externe                           64.020.806                |
|   -12.004.675                      52.016.131                      52.016.131|
|                                                                              |
|        85  02    Plati de dobanzi si                                         |
|                  comisioane                        73.710.104                |
|   -21.024.815                      52.685.289                      52.685.289|
|                                                                              |
|7101           CERCETARE STIINTIFICA             2.680.889.587                |
|    18.000.000                   2.698.889.587                   2.698.889.587|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               2.537.663.996                |
|    18.000.000                   2.555.663.996                   2.555.663.996|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            392.211.333                |
|    13.600.000                     405.811.333                     405.811.333|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          285.742.962                |
|    12.438.000                     298.180.962                     298.180.962|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                   69.169.567                |
|       265.500                      69.435.067                      69.435.067|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj         13.728.258                |
|        57.000                      13.785.258                      13.785.258|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        2.604.281                |
|      -940.000                       1.664.281                       1.664.281|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                   transferari in tara               1.950.994                |
|      -940.000                       1.010.994                       1.010.994|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate          653.287                |
|                                       653.287                         653.281|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          20.966.265                |
|     1.779.500                      22.745.765                      22.745.765|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          781.669.219                |
|     4.000.000                     785.669.219                     785.669.219|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social        4.779.176                |
|                                     4.779.176                       4.779.176|
|                                                                              |
|        22        Hrana                              5.714.630                |
|     4.000.000                       9.714.630                       9.714.630|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         19.055.000                |
|                                    19.055.000                      19.055.000|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                         6.892.000                |
|       624.358                       7.516.358                       7.516.358|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                           804.086                |
|                                       804.086                         804.086|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                  1.800.400                |
|                                     1.800.400                       1.800.400|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                 2.565.000                |
|                                     2.565.000                       2.565.000|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                  610.006                |
|                                       610.006                         610.006|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                  739.448.921                |
|      -624.358                     738.824.563                     738.824.563|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          10.558.566                |
|       400.000                      10.958.566                      10.958.566|
|                                                                              |
|        35  01     Alocatii de la buget pentru                                |
|                   institutii publice               10.558.566                |
|       400.000                      10.958.566                      10.958.566|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     1.353.224.878                |
|                                 1.353.224.878                   1.353.224.878|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile            112.056                |
|                                       112.056                         112.056|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen         112.056                |
|                                       112.056                         112.056|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile    1.353.112.822                |
|                                 1.353.112.822                   1.353.112.822|
|                                                                              |
|        40  11     Contributii si cotizatii la                                |
|                   organisme internationale         51.549.894                |
|                                    51.549.894                      51.549.894|
|                                                                              |
|        40  16     Fondul de                                                  |
|                   cercetare-dezvoltare            533.496.801                |
|                                   533.496.301                     533.496.801|
|                                                                              |
|        40  17     Fondul pentru stimularea                                   |
|                   inovarii                        292.394.000                |
|                                   292.394.000                     292.394.000|
|                                                                              |
|        40  55     Contributii la programe                                    |
|                   realizate cu finantare                                     |
|                   internationala                  344.000.000                |
|                                   344.000.000                     344.000.000|
|                                                                              |
|        40  59     Transferuri pentru                                         |
|                   cercetare-dezvoltare                                       |
|                   (granturi)                       81.672.127                |
|                                    81.672.127                      81.672.127|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 50.000.000                |
|                                    50.000.000                      50.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              143.225.591                |
|                                   143.225.591                     143.225.591|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                          143.225.591                |
|                                   143.225.591                     143.225.591|
|                                                                              |
|7201           ALTE ACTIUNI                      1.617.449.340     697.476.500|
|    88.421.600   -150.396.500    1.705.870.940     547.080.000   2.252.950.940|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               1.098.416.389     340.581.294|
|    97.736.500      6.561.045    1.196.152.889     347.142.339   1.543.295.228|
|                                                                              |
|        02       CHELTUIELI DE PERSONAL            365.168.926       1.311.373|
|    -8.000.000         25.190      357.168.926       1.336.563     358.505.489|
|                                                                              |
|        10        Cheltuieli cu salariile          275.388.247         940.000|
|    -7.600.000         25.190      267.788.247         965.190     268.753.437|
|                                                                              |
|        11        Contributii pentru asigurari                                |
|                  sociale de stat                   52.218.501                |
|      -400.000                      51.818.501                      51.818.501|
|                                                                              |
|        12        Cheltuieli pentru                                           |
|                  constituirea fondului pentru                                |
|                  plata ajutorului de somaj         10.387.449                |
|                                    10.387.449                      10.387.449|
|                                                                              |
|        13        Deplasari, detasari,                                        |
|                  transferari                        8.432.300         371.373|
|                                     8.432.300         371.373       8.803.673|
|                                                                              |
|        13  01     - deplasari, detasari,                                     |
|                     transferari in tara             4.900.000         171.373|
|                                     4.900.000         171.373       5.071.373|
|                                                                              |
|        13  02     - deplasari in strainatate        3.532.300         200.000|
|                                     3.532.300         200.000       3.732.300|
|                                                                              |
|        14        Contributii pentru                                          |
|                  constituirea fondului de                                    |
|                  asigurari sociale de                                        |
|                  sanatate                          18.742.429                |
|                                    18.742.429                      18.742.429|
|                                                                              |
|        20       CHELTUIELI MATERIALE SI                                      |
|                 SERVICII                          113.438.169      25.219.921|
|     2.455.000        485.855      115.893.169      25.705.776     141.598.945|
|                                                                              |
|        21        Drepturi cu caracter social                                 |
|     2.000.000                       2.000.000                       2.000.000|
|                                                                              |
|        22        Hrana                             24.239.464                |
|                                    24.239.464                      24.239.464|
|                                                                              |
|        24        Cheltuieli pentru                                           |
|                  intretinere si gospodarie         13.954.205       3.000.000|
|                      100.000       13.954.205       3.100.000      17.054.205|
|                                                                              |
|        25        Materiale si prestari de                                    |
|                  servicii cu caracter                                        |
|                  functional                         3.133.655       2.800.000|
|                       10.855        3.133.655       2.810.855       5.944.510|
|                                                                              |
|        26        Obiecte de inventar de mica                                 |
|                  valoare sau scurta durata si                                |
|                  echipament                        12.557.438       4.400.000|
|                                    12.557.438       4.400.000      16.957.438|
|                                                                              |
|        27        Reparatii curente                  1.290.841                |
|                                     1.290.841                       1.290.841|
|                                                                              |
|        28        Reparatii capitale                    30.000                |
|                                        30.000                          30.000|
|                                                                              |
|        29        Carti si publicatii                  110.000         112.300|
|                      100.000          110.000         212.300         322.300|
|                                                                              |
|        30        Alte cheltuieli                   58.122.566      14.907.621|
|       455.000        275.000       58.577.566      15.182.621      73.760.187|
|                                                                              |
|        34       SUBVENTII                          71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|        35  02     Subventii pe produse si                                    |
|                   activitati                       71.900.000                |
|                                    71.900.000                      71.900.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       547.909.294     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000      651.190.794     320.100.000     971.290.794|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile          1.187.794                |
|                                     1.187.794                       1.187.794|
|                                                                              |
|        39  10     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul fondului                                |
|                   de asigurari sociale de                                    |
|                   sanatate reprezentand                                      |
|                   contributia datorata de                                    |
|                   persoanele care satisfac                                   |
|                   serviciul militar in termen       1.187.794                |
|                                     1.187.794                       1.187.794|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      546.721.500     314.050.000|
|   103.281.500      6.050.000      650.003.000     320.100.000     970.103.000|
|                                                                              |
|        40  27     Transferuri aferente                                       |
|                   Fondului Roman de                                          |
|                   Dezvoltare Sociala               66.521.500     314.050.000|
|     1.281.500      6.050.000       67.803.000     320.100.000     387.903.000|
|                                                                              |
|        40  28     Executarea silita a                                        |
|                   creantelor bugetare              15.000.000                |
|                                    15.000.000                      15.000.000|
|                                                                              |
|        40  29     Despagubiri civile, precum                                 |
|                   si cheltuieli judiciare si                                 |
|                   extrajudiciare derivate din                                |
|                   actiuni in reprezentarea                                   |
|                   intereselor statului,                                      |
|                   potrivit dispozitiilor                                     |
|                   legale                          394.200.000                |
|   102.000.000                     496.200.000                     496.200.000|
|                                                                              |
|        40  30     Onorariile pentru                                          |
|                   expertizele contabile                                      |
|                   dispuse in cadrul                                          |
|                   procesului penal                  3.000.000                |
|     5.000.000                       8.000.000                       8.000.000|
|                                                                              |
|        40  35     Finantarea partidelor                                      |
|                   politice                         58.000.000                |
|                                    58.000.000                      58.000.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                 10.000.000                |
|    -5.000.000                       5.000.000                       5.000.000|
|                                                                              |
|        70      CHELTUIELI DE CAPITAL              446.573.051     356.895.206|
|                 -156.957.545      446.573.051     199.937.661     646.510.712|
|                                                                              |
|        72        Investitii ale institutiilor                                |
|                  publice                          446.573.051     356.895.206|
|                 -156.957.545      446.573.051     199.937.661     646.510.712|
|                                                                              |
|        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI                                  |
|                DE DOBANZI SI COMISIOANE LA                                   |
|                CREDITE                             72.459.900                |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85        Rambursari de credite                                       |
|                  externe si plati de dobanzi                                 |
|                  si comisioane la creditele                                  |
|                  externe contractate de                                      |
|                  ordonatorii de credite            72.459.900                |
|    -9.314.900                      63.145.000                      63.145.000|
|                                                                              |
|        85  01     Rambursari de credite                                      |
|                   externe                          22.211.900                |
|    -1.550.900                      20.661.000                      20.661.000|
|                                                                              |
|        85  02     Plati de dobanzi si                                        |
|                   comisioane                       50.248.000                |
|    -7.764.000                      42.484.000                      42.484.000|
|                                                                              |
|7501           CHELTUIELI DIN FONDURI LA                                      |
|               DISPOZITIA GUVERNULUI               330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE                 330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                       330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        40        Transferuri neconsolidabile      330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|        40  80     Alte transferuri                330.435.000                |
|                                   330.435.000                     330.435.000|
|                                                                              |
|8501           TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT   3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE               3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        38       TRANSFERURI                     3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        39        Transferuri consolidabile      3.000.000.000                |
| 1.361.500.000                   4.361.500.000                   4.361.500.000|
|                                                                              |
|        39  03     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetele locale                                 |
|                   pentru investitii finantate                                |
|                   partial din imprumuturi                                    |
|                   externe                       1.500.000.000                |
|                                 1.500.000.000                   1.500.000.000|
|                                                                              |
|        39  04     Transferuri din bugetul de                                 |
|                   stat catre bugetul                                         |
|                   asigurarilor sociale de                                    |
|                   stat                          1.500.000.000                |
| 1.361.500.000                   2.861.500.000                   2.861.500.000|
|                                                                              |
|8601           IMPRUMUTURI                         262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        79      IMPRUMUTURI ACORDATE               262.461.800                |
|  -135.000.000                     127.461.800                     127.461.800|
|                                                                              |
|        80  02     Imprumuturi acordate pentru                                |
|                   finalizarea unor obiective                                 |
|                   aprobate prin conventii                                    |
|                   bilaterale si acorduri                                     |
|                   interguvernamentale             210.219.000                |
|  -135.000.000                      75.219.000                      75.219.000|
|                                                                              |
|        80  05     Imprumuturi acordate                                       |
|                   persoanelor care                                           |
|                   beneficiaza de statutul de                                 |
|                   refugiat si sunt lipsite de                                |
|                   mijloace de existenta             1.760.880                |
|                                     1.760.880                       1.760.880|
|                                                                              |
|        80  13     Microcredite acordate                                      |
|                   persoanelor fizice care                                    |
|                   desfasoara activitati pe                                   |
|                   cont propriu, aducatoare                                   |
|                   de venituri, in vederea                                    |
|                   intretinerii materiale           50.481.920                |
|                                    50.481.920                      50.481.920|
|                                                                              |
|8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI                                      |
|               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI       50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|        01      CHELTUIELI CURENTE              50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|        49       DOBANZI                        50.617.100.000                |
|-2.051.590.000                  48.565.510.000                  48.565.510.000|
|                                                                              |
|        50  01     Dobanzi aferente datoriei                                  |
|                   publice interne              31.201.000.000                |
|-3.301.000.000                  27.900.000.000                  27.900.000.000|
|                                                                              |
|        50  02     Dobanzi aferente datoriei                                  |
|                   publice externe               3.100.800.000                |
|   454.960.000                   3.555.760.000                   3.555.760.000|
|                                                                              |
|        50  03     Cheltuieli ocazionale de                                   |
|                   emisiunea si plasarea                                      |
|                   titlurilor de stat si de                                   |
|                   riscurile garantiilor date                                 |
|                   de stat in conditiile legii   7.803.900.000                |
|   630.370.000                   8.434.270.000                   8.434.270.000|
|                                                                              |
|        50  04     Diferente de curs aferente                                 |
|                   datoriei publice externe      2.597.100.000                |
|   113.780.000                   2.710.880.000                   2.710.880.000|
|                                                                              |
|        50  05     Diferente de curs aferente                                 |
|                   datoriei publice interne      1.716.000.000                |
|                                 1.716.000.000                   1.716.000.000|
|                                                                              |
|        50  06     Rambursari de credite                                      |
|                   externe pentru importul de                                 |
|                   combustibili                  3.969.900.000                |
|    45.900.000                   4.015.800.000                   4.015.800.000|
|                                                                              |
|        50  07     Dobanzi si comisioane                                      |
|                   aferente creditului extern                                 |
|                   pentru importul de                                         |
|                   combustibili                    228.400.000                |
|     4.400.000                     232.800.000                     232.800.000|
|                                                                              |
|9501           FONDURI DE REZERVA                  905.454.094                |
|  -366.080.000                     539.374.094                     539.374.094|
|                                                                              |
|     01         Fond de rezerva bugetara la                                   |
|                dispozitia Guvernului              664.554.094                |
|  -366.080.000                     298.474.094                     298.474.094|
|                                                                              |
|     02         Fond de interventie la                                        |
|                dispozitia Guvernului              150.900.000                |
|                                   150.900.000                     150.900.000|
|                                                                              |
|     03         Fond la dispozitia Guvernului                                 |
|                Romaniei pentru relatiile cu                                  |
|                Republica Moldova                   90.000.000                |
|                                    90.000.000                      90.000.000|
|                                                                              |
|9901           DEFICIT                         -41.305.800.000 -21.407.749.906|
|-3.031.557.886   -675.738.573  -44.337.357.886 -22.083.488.479 -66.420.846.365|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                                  BUGETUL
                 FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
                               pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I |II|III|IV|      Denumirea     |    Program   |  Influente |   Program    |
|    |  |   |  |    indicatorilor   |              |            |  actualizat  |
|____|__|___|__|____________________|______________|____________|______________|
|       A      |           B        |        1     |       2    |       3      |
|______________|____________________|______________|____________|______________|
|    |  |   |  |VENITURI-TOTAL      |41.434.247.094| 303.797.000|41.738.044.094|
|    |  |   |  | I. VENITURI CURENTE|40.715.766.000| 303.797.000|41.019.563.000|
|    |  |   |  | A. VENITURI FISCALE|40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|    |  |   |  |  A1. IMPOZITE      |              |            |              |
|    |  |   |  |      DIRECTE       |40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|1216|  |   |  |   CONTRIBUTIA LA   |              |            |              |
|    |  |   |  |   FONDUL DE        |              |            |              |
|    |  |   |  |   ASIGURARI SOCIALE|              |            |              |
|    |  |   |  |   DE SANATATE      |40.048.903.020| 303.797.000|40.352.700.020|
|    |01|   |  |    Contributii de  |              |            |              |
|    |  |   |  |    la persoane     |              |            |              |
|    |  |   |  |    juridice sau    |              |            |              |
|    |  |   |  |    fizice, care    |              |            |              |
|    |  |   |  |    angajeaza       |              |            |              |
|    |  |   |  |    personal        |              |            |              |
|    |  |   |  |    salariat        |16.050.515.590|            |16.050.515.590|
|    |02|   |  |    Contributia     |              |            |              |
|    |  |   |  |    persoanelor     |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurate       |23.986.061.270| 303.797.000|24.289.858.270|
|    |03|   |  |    Contributii     |              |            |              |
|    |  |   |  |    facultative la  |              |            |              |
|    |  |   |  |    asigurarile     |              |            |              |
|    |  |   |  |    sociale de      |              |            |              |
|    |  |   |  |    sanatate        |    12.326.160|            |    12.326.160|
|    |  |   |  | B. VENITURI        |              |            |              |
|    |  |   |  |    NEFISCALE       |   666.862.980|            |   666.862.980|
|2216|  |   |  |  DIVERSE VENITURI  |   666.862.980|            |   666.862.980|
|    |30|   |  |   Incasari din alte|              |            |              |
|    |  |   |  |   surse            |   666.862.980|            |   666.862.980|
|    |  |   |  | IV. SUME PRIMITE DE|              |            |              |
|    |  |   |  |     LA ALTE BUGETE |   718.481.094|            |   718.481.094|
|3516|  |   |  |  SUME DE LA BUGETUL|              |            |              |
|    |  |   |  |  DE STAT PENTRU    |              |            |              |
|    |  |   |  |  PERSOANELE        |              |            |              |
|    |  |   |  |  ASIGURATE PRIN    |              |            |              |
|    |  |   |  |  EFECTUL LEGII     |   568.717.214|            |   568.717.214|
|    |01|   |  |   Persoane care    |              |            |              |
|    |  |   |  |   satisfac         |              |            |              |
|    |  |   |  |   serviciul        |              |            |              |
|    |  |   |  |   militar in termen|   195.948.410|            |   195.948.410|
|    |02|   |  |   Persoane care    |              |            |              |
|    |  |   |  |   executa o        |              |            |              |
|    |  |   |  |   pedeapsa         |              |            |              |
|    |  |   |  |   privativa de     |              |            |              |
|    |  |   |  |   libertate sau    |              |            |              |
|    |  |   |  |   arest preventiv  |   121.468.804|            |   121.468.804|
|    |03|   |  |   Persoane care fac|              |            |              |
|    |  |   |  |   parte dintr-o    |              |            |              |
|    |  |   |  |   familie care     |              |            |              |
|    |  |   |  |   beneficiaza de   |