E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă Ordin 436 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 14 2003 completeaza articolul 1 din actul Hotărârea 900 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 9 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 10 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 11 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 12 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 14 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 22 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 24 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 25 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 26 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 27 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 28 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă articolul 29 din actul OUG 102 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003 abrogă Hotărârea 1100 1990
A fost modificat de:
Ordonanţa 14 2003 abrogat de OUG 68 2010
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 467 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 144 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 144 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 14 2003 in legatura cu articolul 8 din actul Ordin 52 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 14 2003 in legatura cu articolul 12 din actul Ordin 52 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 2003 in legatura cu articolul 11 din actul Ordin 52 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 2003 in legatura cu articolul 9 din actul Ordin 52 2004
Ordonanţa 14 2003 in legatura cu Ordin 131 2004
Ordonanţa 14 2003 in legatura cu Ordin 56 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 2 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 2 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 2003 in legatura cu Hotărârea 769 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de articolul 23 din actul OUG 64 2003
Ordonanţa 14 2003 aprobat de Legea 239 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 239 2003
Articolul 9 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 239 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 239 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 14 2003 modificat de Legea 239 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 14 2003 completat de Legea 239 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din 30 ianuarie 2003

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din  1 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita in continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, care se desfiinteaza.
    (2) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
    (3) Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    Art. 2
    Atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea si plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistenta sociala infiintate potrivit legii.
    Art. 3
    (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii:
    a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum si aplicarea strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care Romania este parte;
    b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap si armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care Romania este parte;
    c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz;
    d) de autoritate de stat - prin care exercita controlul asupra modului in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap in conformitate cu legislatia in vigoare;
    e) de reprezentare - prin care asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului roman.
    (2) In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata ori persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
    Art. 4
    (1) In realizarea obiectivelor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia nationala in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, in conformitate cu principiile si normele internationale;
    b) organizeaza, coordoneaza si controleaza, prin inspectiile regionale, realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale in domeniul respectiv;
    c) initiaza, elaboreaza si avizeaza actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    d) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;
    e) analizeaza factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste masurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora;
    f) monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, intocmeste analize si studii in domeniu si elaboreaza metodologii de aplicare a masurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei in aceasta materie;
    g) intocmeste studii in vederea propunerii unor masuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei in gestionarea acestor resurse;
    h) realizeaza indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor si standardelor in activitatea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea sa;
    i) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru structurile subordonate, de evaluare periodica, precum si de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia;
    j) organizeaza activitatea de instruire a personalului din cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea acesteia, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale;
    k) initiaza, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza si evalueaza proiectele cu finantare externa in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    l) finanteaza si cofinanteaza programe si proiecte in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    m) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale, in actiuni sociale comune de educatie si protectie speciala a persoanelor cu handicap, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum si a reabilitarii profesionale si integrarii lor in societate;
    n) initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    o) dezvolta un sistem de informatie si consultanta accesibil persoanelor cu handicap si familiilor acestora;
    p) sprijina crearea unei retele nationale de unitati protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare in munca a persoanelor cu handicap;
    r) elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza planurile de actiune privind implementarea strategiilor in domeniu;
    s) urmareste implementarea planului national de actiune in acest domeniu;
    s) asigura crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului national de asistenta sociala;
    t) elaboreaza standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap;
    t) evalueaza necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;
    u) coordoneaza si evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autoritatile administratiei publice locale;
    v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, sa desfasoare activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    x) realizeaza inspectii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap in cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    y) controleaza modul de respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.
    (2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.
    Art. 5
    (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, si asimilati, din punct de vedere al salarizarii si al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.
    (2) Presedintele Autoritatii este ordonator principal de credite.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    (1) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit si salarizat in conditiile legii.
    (2) Secretarul general indeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.
    (3) Secretarul general indeplineste si alte atributii stabilite de presedinte sau prevazute in regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii.
    Art. 7
    (1) Autoritatea este incadrata cu functionari publici si personal contractual, potrivit legii.
    (2) Salarizarea personalului Autoritatii si a personalului din cadrul unitatilor subordonate se face in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii este de 75, exclusiv presedintele si vicepresedintele, iar pentru unitatile subordonate este de 135.
    (2) Incadrarea pe posturile aprobate se va realiza in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile legii.
    (3) Pe aceasta perioada personalul angajat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si al Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante, va continua sa fie salarizat conform legii.
    (4) Structura organizatorica a Autoritatii se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritatii si unitatilor subordonate sunt finantate de la bugetul de stat.
    (6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 9
    (1) In structura Autoritatii functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia superioara se numeste prin ordin al presedintelui Autoritatii si are urmatoarea componenta:
    - presedinte, medic de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca;
    - doi medici specialisti, in functie de afectiunea care produce handicapul;
    - un psiholog;
    - un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale, care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    (3) Presedintele Comisiei superioare se angajeaza prin concurs, in conditiile legii.
    (4) Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depasi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzator lunii ianuarie a fiecarui an, si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat.
    (5) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 10
    In subordinea Autoritatii functioneaza 8 inspectii regionale, denumite in continuare Inspectii, si Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 11
    (1) Inspectiile se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca institutii publice, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii.
    (2) Inspectiile vor indeplini urmatoarele atributii principale:
    a) controleaza modul de respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si aplica sanctiunile prevazute de lege;
    b) monitorizeaza modul de aplicare a politicilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    c) verifica realizarea accesibilitatilor de catre autoritatile sau institutiile care au aceasta obligatie, potrivit legii, si aplica sanctiunile prevazute de lege;
    d) orice alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    (3) Inspectiile vor functiona in actualele sedii ale inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespunzatoare resedintei de regiune si vor avea in patrimoniu toate bunurile mobile si imobile ale acestora.
    (4) In domeniul de activitate al Autoritatii, pentru problemele referitoare la copiii cu handicap, Inspectiile colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (5) Inspectiile sunt conduse de un inspector-sef, numit pe baza de concurs de presedintele Autoritatii. Inspectorul-sef are calitatea de ordonator tertiar de credite.
    (6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectiilor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 12
    (1) In subordinea Autoritatii functioneaza Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin reorganizarea Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit in continuare Institutul, are sediul in Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
    (3) Institutul este condus de un director, numit pe baza de concurs de catre presedintele Autoritatii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 13
    (1) In subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se infiinteaza comisii de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite in continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autoritatii.
    (2) Comisiile se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonata metodologic de Comisia superioara.
    (3) Incadrarea sau respingerea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap se atesta prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.
    (4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara. Contestatia va fi solutionata prin decizie, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (5) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
    (6) In exercitarea atributiilor ce le revin Comisiile reprezinta consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (7) Comisiile se infiinteaza prin hotarare a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic specialist in expertiza capacitatii de munca;
    - doi medici specialisti, in functie de afectiunea care produce handicapul;
    - un psiholog;
    - un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    (8) Presedintele Comisiei este functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenta sociala si se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind salarizat conform legii.
    (9) Ceilalti membri ai Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depasi salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzator lunii ianuarie a fiecarui an, si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat.
    (10) Cheltuielile curente si de capital necesare functionarii Comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 14
    (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 2002, detinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza, cu exceptia celor prevazute la art. 11 alin. (3), se preia pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si consiliile judetene, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Baza de date, informatiile si fondul documentaristic vor fi predate pe baza de proces-verbal incheiat intre inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza si presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, care a apartinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespondente resedintei de regiune, va fi predat pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre inspectoratul care se desfiinteaza si inspectia regionala corespunzatoare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 15
    Autoritatea, consiliile judetene si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura conditii corespunzatoare de functionare a Comisiilor, astfel incat sa se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si intarzierea rezolvarii cererilor cetatenilor.
    Art. 16
    Autoritatea utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din 3 autoturisme pentru aparatul propriu si 10 autoturisme repartizate unitatilor subordonate. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 17
    Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Surzilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania si Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii.
    Art. 18
    (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plati prin bugetele proprii ale consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti din transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Autoritatii.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, si sa aprobe structura bugetului Autoritatii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea sa efectueze pe baza datelor de executie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise si platile de casa efectuate.
    (4) Ministerul Sanatatii si Familiei va actualiza, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
    (5) Autoritatea va elabora, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anexele privind structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile.
    Art. 19
    In cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea "Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap".
    Art. 20
    Anexa nr. 1 "Organele de specialitate ale administratiei publice centrale a caror activitate este coordonata in mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" la Hotararea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completeaza cu un nou punct, punctul 3, care va avea urmatorul cuprins:
    "3. Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap".
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) Hotararea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru infiintarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992;
    b) art. 1 alin. (2), art. 9 - 14 si pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) art. 22, 24 - 29 si 51^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;
    d) Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    1. Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
    2. Inspectia Regionala Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cauzasi nr. 26, sectorul 3, care cuprinde:
    - municipiul Bucuresti;
    - judetul Ilfov.
    3. Inspectia Regionala Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Bacau;
    - judetul Botosani;
    - judetul Iasi;
    - judetul Neamt;
    - judetul Suceava;
    - judetul Vaslui.
    4. Inspectia Regionala Satu Mare, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Aurora bl. E13, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Bihor;
    - judetul Bistrita-Nasaud;
    - judetul Cluj;
    - judetul Maramures;
    - judetul Satu Mare;
    - judetul Salaj.
    5. Inspectia Regionala Arad, cu sediul in municipiul Arad, str. Baritiu nr. 16, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Arad;
    - judetul Caras-Severin;
    - judetul Hunedoara;
    - judetul Timis.
    6. Inspectia Regionala Valcea, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol nr. 23, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Dolj;
    - judetul Gorj;
    - judetul Mehedinti;
    - judetul Olt;
    - judetul Valcea.
    7. Inspectia Regionala Arges, cu sediul in municipiul Pitesti, Str. Frasinului nr. 10, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Arges;
    - judetul Calarasi;
    - judetul Dambovita;
    - judetul Giurgiu;
    - judetul Ialomita;
    - judetul Prahova;
    - judetul Teleorman.
    8. Inspectia Regionala Mures, cu sediul in municipiul Targu Mures, str. Victor Babes nr. 12, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Alba;
    - judetul Brasov;
    - judetul Covasna;
    - judetul Harghita;
    - judetul Mures;
    - judetul Sibiu.
    9. Inspectia Regionala Vrancea, cu sediul in municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 56, care are arondate urmatoarele judete:
    - judetul Braila;
    - judetul Buzau;
    - judetul Constanta;
    - judetul Galati;
      judetul Tulcea;
      judetul Vrancea.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 14/2003
OUG 68 2010
privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
Legea 467 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Legea 144 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordin 52 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspectiilor regionale si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti
Ordin 131 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordin 56 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordonanţa 2 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Hotărârea 769 2003
privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
OUG 64 2003
pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice
Legea 239 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu