E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 68 din 30 iunie 2010

privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 1 iulie 2010Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă, precum legislaţia muncii, asistenţa şi incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, pensiile, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, sănătatea şi securitatea în muncă, mobilitatea forţei de muncă şi dialogul social, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

In acest context, ţinând cont de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun o regândire a întregului sistem instituţional şi reorganizarea, în regim de urgenţă, atât a aparatului central al ministerului, cât şi a tuturor instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.

Având în vedere obiectul de activitate al ministerului şi al instituţiilor aflate în coordonarea acestuia, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari căruia se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă.

De asemenea, urgenţa promovării acestui act normativ este justificată şi de faptul că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiile aflate în coordonarea sa trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii sociale gestionate de minister, de la plata pensiilor sau a ajutoarelor de şomaj până la plata tuturor ajutoarelor sociale.

Intrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului instituţional în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale, precum şi unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal.

(2) Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:

a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a reducerii de personal şi a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

b) reducerea de posturi a personalului instituţiilor publice.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează prin reducere de posturi şi prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii publice care se desfiinţează.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia activitatea de inspecţie socială din cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie publică care se reorganizează prin reducere de posturi şi preluarea activităţii Revistei „Obiectiv".

Art. 3. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)   Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, structurile de personal preluate şi patrimoniul aferent instituţiilor care predau.

(3)  Inspecţia Muncii preia patrimoniul Revistei „Obiectiv" pe baza bilanţului contabil de închidere al acesteia, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)   Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se substituie în toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor publice care se desfiinţează, decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice.

(5)  De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului", „Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi" şi „Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap", „Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se înţelege sintagma „Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".

Art. 4. - (1) Personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 2, care se desfiinţează sau se reorganizează, se preia de către minister, respectiv de către Inspecţia Muncii, după caz, şi va fi încadrat, potrivit legii, în limita numărului de posturi aprobate, beneficiind de drepturile salariale legale în vigoare, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice care îl preia.

(2) Incadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, astfel cum este reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

Art. 5. - Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale, organigrama şi numărul maxim de posturi ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a)  Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 239/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 24-30 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;

c)  Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, cu completările ulterioare;

d)  Hotărârea Guvernului nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009;

f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 68/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 68 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 68/2010
Hotărârea 1385 2009
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului
Hotărârea 1381 2009
privind unele masuri de reorganizare în cadrul Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Barbati
Hotărârea 1386 2009
privind unele masuri de reorganizare în cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Hotărârea 484 2007
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati
Ordin 245 2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
Ordonanţa 14 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Legea 202 2002
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu