E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 14 din actul Hotărârea 743 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 9 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 10 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 11 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 12 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 22 2001 abrogat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 21 din actul Ordonanţa 14 2003
Hotărârea 22 2001 in legatura cu Hotărârea 59 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 1441 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 14 din actul Hotărârea 1329 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 1014 2002
Articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001 in legatura cu Ordin 92 2002
Articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001 in legatura cu Ordin 92 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 537 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 537 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 537 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 352 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 18 din actul Hotărârea 352 2002
Articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 790 2001
Hotărârea 22 2001 modificat de Rectificare 790 2001
Articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 16 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 17 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 18 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001 completat dupa articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 11 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 12 din actul Hotărârea 22 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001
Articolul 10 din actul Hotărârea 22 2001 in legatura cu Ordin 88 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 22 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 16 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei

    Art. 1
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Ministerului, nr. 1 - 3, sectorul 1, prin reorganizarea Ministerului Sanatatii.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei preia in subordine Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    Art. 2
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei aplica strategia si politica Guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de realizarea procesului de reforma in sectorul sanitar si al politicilor familiale.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatile de asistenta sociala pentru asigurarea sanatatii populatiei, sprijinirea sanatatii familiilor si categoriilor de populatie defavorizate, realizeaza coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de protectie a persoanelor cu handicap; coordoneaza si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Sanatatii si Familiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sanatatii si Familiei indeplineste urmatoarele atributii:
    1. asigura, raspunde, coordoneaza si controleaza, dupa caz, organizarea activitatii de: asistenta de sanatate publica, promovarea sanatatii si medicinei preventive, asistenta de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala;
    2. stabileste principalele obiective de etapa si pe termen mediu si lung in domeniul sanatatii populatiei si al reformei in sectorul sanitar;
    3. are obligatia sa asigure supravegherea si controlul aplicarii legislatiei de catre institutiile si organismele care au responsabilitati in domeniul sanatatii publice, inclusiv de catre sistemele de asigurari de sanatate si de unitatile sanitare din sectorul privat de asistenta medicala, colaborand in acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, autoritatile publice locale si cu alte institutii abilitate;
    4. elaboreaza, organizeaza, coordoneaza si implementeaza programele nationale de sanatate publica, aproba si stabileste modul de finantare a acestora;
    5. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, normele tehnice in domeniul asistentei de sanatate publica;
    6. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, normele tehnice de organizare si functionare a unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica;
    7. elaboreaza norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si imputerniceste personalul sanitar care efectueaza inspectia sanitara de stat;
    8. participa la acreditarea unitatilor sanitare care presteaza servicii medicale pentru autoritatile din domeniul asistentei de sanatate publica;
    9. organizeaza sistemul informational din domeniul asistentei de sanatate publica si modul de raportare a datelor de catre unitatile sanitare, pentru stabilirea starii de sanatate a populatiei; analizeaza si evalueaza periodic indicatorii starii de sanatate a populatiei si criteriile de performanta a unitatilor sanitare;
    10. prezinta rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sanatate a populatiei;
    11. fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sanatate a populatiei;
    12. indruma si controleaza modul de aplicare a normelor de igiena si sanitar-antiepidemice in mediul de viata al populatiei si la locul de munca;
    13. stabileste si urmareste, impreuna cu organele competente, folosirea energiei nucleare in scopuri medicale;
    14. organizeaza, coordoneaza si controleaza, dupa caz, activitatea unitatilor de ocrotire si asistenta medicala a mamei si copilului, asistenta medicala de urgenta si asistenta medicala la locul de munca;
    15. elaboreaza, coordoneaza si indruma elaborarea politicilor de sanatate familiala;
    16. colaboreaza cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in domeniul coordonarii metodologice a activitatii institutiilor specializate care asigura servicii de asistenta sociala;
    17. colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu; coordoneaza si controleaza activitatea de asistenta medicala in statiunile balneoclimaterice, activitatea de medicina a culturii fizice si de medicina sportiva;
    18. aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, elaborat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania;
    19. elaboreaza anual impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu avizul Colegiul Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania, in baza contractului-cadru mentionat la pct. 18, lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;
    20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    21. percepe tarife pentru actele pe care este abilitat sa le elibereze in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    22. emite reglementari privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
    23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice publice si private, indruma si controleaza activitatea in reteaua farmaceutica;
    24. aproba pretul produselor medicamentoase din tara si din import; emite reglementari privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;
    25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;
    26. organizeaza in situatii deosebite asistenta medicala, asigurand rezerva de mobilizare cu medicamente, aparatura medicala, dispozitive medicale si materiale sanitare;
    27. elaboreaza si organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Medicale Bucuresti strategia activitatii de cercetare stiintifica medicala si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activitati;
    28. elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    29. initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul ocrotirii sanatatii si asistentei sociale si reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii publice;
    30. sprijina informarea si documentarea personalului sanitar in probleme de specialitate, precum si organizarea manifestarilor stiintifice;
    31. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitatile sanitare publice;
    32. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitatile subordonate;
    33. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, Nomenclatorul de specialitati medicale si farmaceutice si normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializarile si competentele pentru reteaua de asistenta medicala; organizeaza, potrivit legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii medicale sau farmaceutice, precum si ocuparea posturilor vacante pentru unitatile subordonate;
    34. pentru activitatea desfasurata de cadrele didactice din invatamantul superior de stat si privat in spitalele clinice spitalele pot incheia contracte individuale de munca pe perioada determinata cu cadrele didactice, cu respectarea unui contract-cadru incheiat intre Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    35. stabileste anual numarul optim pe tara de medici rezidenti si specialisti;
    36. stabileste strategiile si asigura desfasurarea programelor pentru formarea si pregatirea profesionala a personalului medico-sanitar, in colaborare cu institutii sau organizatii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali;
    37. stabileste structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de incadrare a personalului unitatilor sanitare din subordinea sa;
    38. avizeaza infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea spitalelor si aproba schimbarea sediului, a profilului sau a structurii spitalelor; intocmeste planul national de paturi si elaboreaza norme privind incadrarea spitalelor publice si private cu personal;
    39. avizeaza functionarea si supravegheaza activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe intreg teritoriul tarii conform dispozitiilor legale;
    40. aproba infiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitatilor din subordinea sa sau a directiilor de sanatate publica ca unitati cu personalitate juridica;
    41. infiinteaza sau desfiinteaza, in conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sanatate publica de interes national sau local;
    42. avizeaza si aproba, dupa caz, proiectarea si realizarea investitiilor in domeniul sanitar, in unitatile din subordinea sa;
    43. avizeaza activitatile bazate pe libera initiativa in domeniul sanitar si farmaceutic si vegheaza asupra climatului de concurenta loiala;
    44. editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice;
    45. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat. Pe langa ministru functioneaza Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta Colegiului ministerului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (2) Ministrul sanatatii si familiei conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate. In cazul in care ministrul sanatatii si familiei, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile acesta deleaga unui secretar de stat exercitarea acestor atributii.
    (3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. Secretarul general este functionar public si este numit in functie de ministrul sanatatii si familiei, potrivit legii.
    (4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (5) Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii si Familiei este prezentata in anexa nr. 1.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Sanatatii si Familiei functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Incadrarea in posturile aprobate se va realiza in termen de maximum 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) In structurile administrative ale Ministerului Sanatatii si Familiei, cat si in structurile sale subordonate nu pot fi angajati si nu pot functiona medici rezidenti.
    Art. 6
    (1) Unitatile din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor si compartimentelor din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statelor de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Pentru unitatile sanitare cu paturi modificarea profilului si a numarului de paturi se va face la propunerea directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 7
    (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sanatatii si Familiei poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sanatatii si Familiei poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate in domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.
    Art. 8
    Ministerul Sanatatii si Familiei are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 9
    (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, care realizeaza coordonarea, indrumarea si controlul activitatii de protectie a persoanelor cu handicap, precum si integrarea sociala a acestora.
    (2) Sediul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organ de specialitate in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu personalitate juridica.
    Art. 10
    (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are in structura sa organizatorica directii generale si directii; in cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza servicii si birouri.
    (2) Atributiile compartimentelor Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Structura organizatorica, statul de functii si atributiile personalului din institutiile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 11
    (1) In indeplinirea rolului sau Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune aprobarii ministrului sanatatii si familiei strategia guvernamentala in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, adulti si minori, in conformitate cu principiile si normele internationale;
    b) organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a programelor privind strategia guvernamentala in domeniul respectiv;
    c) initiaza, elaboreaza si avizeaza actele normative din domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    d) evalueaza, prin propriile comisii de expertiza medicala, persoanele cu handicap, stabilind programe individuale de protectie speciala, recuperare si integrare in munca;
    e) actioneaza, pentru promovarea alternativelor de tip familial, la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;
    f) analizeaza factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste masurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora; realizeaza studii medico-psihosociale privind evolutia fenomenelor sociale; analizeaza factorii generatori de handicap, in vederea diversificarii si actualizarii directiilor de actiune pentru protectia sociala a persoanelor cu handicap;
    g) autorizeaza organizatiile private romane si straine, precum si specialistii independenti sa desfasoare activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; indruma si controleaza activitatea acestor organizatii;
    h) monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, intocmeste analize si studii referitoare la acest aspect, in vederea stabilirii masurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei in domeniu;
    i) intocmeste studii in vederea propunerii unor masuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei in gestionarea acestor resurse;
    j) colecteaza si administreaza bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, controleaza si dispune aplicarea prevederilor legale privind plata sumelor datorate fondului de catre persoanele juridice;
    k) realizeaza indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei speciale si in desfasurarea activitatii economico-financiare a institutiilor ce asigura protectia sociala;
    l) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate, de evaluare periodica, precum si de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia;
    m) propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si nonguvernamentale din tara si din strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate; finanteaza sau cofinanteaza proiecte care pun in practica strategia guvernamentala in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    n) colaboreaza cu organele administratiei publice centrale, locale si cu organizatiile nonguvernamentale interesate, in actiuni sociale comune de educatie si protectie speciala a persoanelor cu handicap, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum si pentru abilitarea si reabilitarea profesionala si integrarea lor in societate.
    (2) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine sau cu organizatiile nonguvernamentale romane si internationale, precum si cu alte persoane juridice care desfasoara activitati autorizate in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, in orice problema de interes reciproc.
    Art. 12
    (1) In subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap functioneaza inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap.
    (2) Comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap infiintate la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza in structura inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
    (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap coordoneaza unitatile prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 13
    (1) Numarul de posturi pentru aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 50, din care: 34 de posturi sunt finantate de la bugetul de stat si 16 posturi sunt finantate din bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care functioneaza in structura Ministerului Sanatatii si Familiei, este condus de un secretar de stat.
    (3) Numarul de posturi din inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 328, din care: 150 de posturi sunt finantate de la bugetul de stat si 178 de posturi sunt finantate de la bugetul Fondului special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    (4) Asociatia Nevazatorilor din Romania si Asociatia Surzilor din Romania pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 14
    Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din: 2 autoturisme pentru aparatul propriu si 43 de autoturisme repartizate institutiilor subordonate.

    CAP. 2
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 15
    (1) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si Familiei, in subordinea carora functioneaza alte unitati cu sau fara personalitate juridica, conform prevederilor legale.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sanatate publica si a inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    Personalul rezultat in urma reorganizarii Ministerului Sanatatii va fi preluat de Ministerul Sanatatii si Familiei in limita posturilor disponibile, cu respectarea conditiilor de pregatire in specialitate.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: Hotararea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 740/1997 cu privire la organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 20 noiembrie 1997; Hotararea Guvernului nr. 1.377/2000 privind infiintarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sanatate Mintala Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.376/2000 privind infiintarea Institutului Clinic Medical Targu Mures, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.147/2000 privind infiintarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. dr. Th. Burghele" Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 21 noiembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                Numarul maxim de posturi = 175,
                                               exclusiv demnitarii si posturile
                                               aferente cabinetului ministrului

                               ORGANIGRAMA
                    MINISTERULUI SANATATII SI FAMILIEI

                                                          _____________________
                                 ____________________    |PURTATOR DE CUVANT SI|
                                |                    |___| RELATII MASS-MEDIA  |
     ____________________       |                    |   |_____________________|
    |  SECRETAR GENERAL  |______|                    |    _____________________
    |____________________|      |      MINISTRU      |___|CONSILIER DIPLOMATIC |
 _____|__ |     | ______|______ |                    |   |_____________________|
|DIRECTIA||     ||  DIRECTIA   ||                    |    _____________________
|RELATII ||     ||LEGISLATIE SI||                    |___|  CORPUL DE CONTROL  |
|PUBLICE ||     || CONTENCIOS  ||____________________|   |   AL MINISTRULUI    |
|________||     ||_____________| ________________  |     |_____________________|
 _________|_  __|_____________  |CABINET MINISTRU| |
| DIRECTIA  ||    DIRECTIA    | |________________| |      _____________________
| GENERALA  ||    GENERALA    |       |            |_____|COLEGIUL MINISTERULUI|
|MANAGEMENT,|| PERFECTIONARE  |       |                  |_____________________|
|  RESURSE  ||POSTUNIVERSITARA|       |
| UMANE SI  ||  A MEDICILOR,  |       |
|CONCURSURI ||FARMACISTILOR SI|       |
|___________|| CADRELOR MEDII |       |
             |________________|       |
         _____________________________|______________________________
 _______|________   _________|_________   ________|_______   ________|________
|SECRETAR DE STAT| | SECRETAR DE STAT  | |SECRETAR DE STAT| |SECRETAR DE STAT |
| PENTRU RELATIA | |INTEGRARE EUROPEANA| |   ASISTENTA    | |PENTRU PERSOANELE|
| CU PARLAMENT | |SI RELATII EXTERNE | |    MEDICALA    | |   CU HANDICAP   |
|________________| |___________________| |________________| |_________________|
    ____|____            ____|____            ____|___         ______:______
   | MODUL 1 |          | MODUL 2 |          | MODUL 3 |      |SECRETARIATUL|
   |_________|          |_________|          |_________|      |   DE STAT   |
                                                              |   PENTRU    |
                                                              | PERSOANELE  |
                                                              | CU HANDICAP |
                                                              |_____________|

                                   _________
                                  | MODUL 1 |
                                  |_________|
                  _____________________|______________________
         ________|_________   _________|_________   __________|____________
        | DIRECTIA RELATII | |  DIRECTIA PENTRU  | |  DIRECTIA RELATII CU  |
        |  CU PARLAMENT  | | PROBLEME SPECIALE | | SINDICATE SI PATRONAT |
        |__________________| |___________________| |_______________________|


                                    _________
                                   | MODUL 2 |
                                   |_________|
            ____________________________|____________________________
  _________|______________   ___________|_________________   ________|________
 |   DIRECTIA INTEGRARE   | | DIRECTIA PENTRU PRIVATIZARE | |    DIRECTIA     |
 |      EUROPEANA SI      | |  SI RELATII CU INVESTITORI  | | RELATII EXTERNE |
 | ARMONIZARE LEGISLATIVA | |    STRAINI SI AUTOHTONI     | |                 |
 |________________________| |_____________________________| |_________________|

                                    _________
                                   | MODUL 3 |
                                   |_________|
         _______________________________|______________________________
  ______|_____   ______|_______   ______|______   ______|______   _____|_____
 |  DIRECTIA  | |   DIRECTIA   | |  DIRECTIA   | |   DIRECTIA  | | INSPECTIA |
 | ASISTENTA  | | GENERALA DE  | | GENERALA A  | | GENERALA DE | |  SANITARA |
 | FAMILIALA  | |  ASISTENTA   | |  BUGETULUI  | | PROMOVARE A | |  DE STAT  |
 | SI SOCIALA | | MEDICALA SI  | |  SANATATII  | |  SANATATII  | |           |
 |            | | FARMACEUTICA | |             | | SI SANATATE | |           |
 |            | |              | |             | |   PUBLICA   | |           |
 |____________| |______________| |_____________| |_____________| |___________|

    ANEXA 2

                                   LISTA
cuprinzand unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei

    A. Unitati aflate in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei
________________________________________________________________________________
Nr.                          Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
 I.  Unitati finantate de la bugetul de stat si din Fondul special de
     solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

     - Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in subordinea caruia
       functioneaza inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu
       handicap
       - Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat - 184
       - Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul Fondului special de
         solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap - 194

II.  Unitati finantate integral de la bugetul de stat sau, dupa caz, din Fondul
     special pentru sanatate publica

 1.  Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
 2.  Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
 3.  Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
 4.  Institutul de Sanatate Publica Iasi
 5.  Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara
 6.  Centrul de Sanatate Publica Targu Mures
 7.  Centrul de Sanatate Publica Sibiu
 8.  Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti
 9.  Institutul de Medicina Legala "Prof. dr. Mina Minovici" Bucuresti
10.  Institutul de Medicina Legala Iasi
11.  Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca
12.  Institutul de Medicina Legala Timisoara
13.  Institutul de Medicina Legala Craiova
14.  Institutul de Medicina Legala Targu Mures
15.  Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
16.  Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau"
     Bucuresti
17.  Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti
18.  Academia de Stiinte Medicale Bucuresti
19.  Oficiul Central de Stocare Bucuresti
20.  Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie
21.  Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie
     - Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la pozitiile 1 - 19 este
       de 8.797.
     - Incadrarea in numarul maxim de posturi se realizeaza in termen de 45 de
       zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al
       Romaniei, Partea I.

III. Unitati finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurari
     sociale de sanatate si din transferuri de la bugetul de stat

 1.  Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
 2.  Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca
 3.  Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti
 4.  Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti
 5.  Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu"
     Bucuresti
 6.  Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie
     Bucuresti
 7.  Institutul de Fiziologie Normala si Patologica "D. Danielopolu" Bucuresti
 8.  Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti
 9.  Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu"
     Bucuresti
10.  Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti
11.  Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucuresti
12.  Institutul Inimii "Prof. dr. Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca
13.  Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti
14.  Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L.
     "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti
15.  Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
16.  Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
17.  Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
18.  Institutul Clinic de Gastroenterologie "Octavian Fodor" Cluj-Napoca
19.  Centrul de Cardiologie Iasi
20.  Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures
21.  Centrul National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
22.  Statia Centrala de Salvare Bucuresti
23.  Institutul "Cantacuzino" Bucuresti

IV.  Unitati finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul
     de stat

 1.  Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti
 2.  Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti

    B.  Unitatile sub autoritatea Ministerului Sanatatii si Familiei

 1.  Compania Nationala "Unifarm" - S.A. Bucuresti

    C. Unitati aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei

 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si
     Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                               UNITATILE
care functioneaza in coordonarea metodologica a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

    1. Asociatia Nevazatorilor din Romania
    2. Asociatia Surzilor din Romania
    3. Unitatile prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 22/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 22 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 22/2001
Hotărârea 743 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Ordonanţa 14 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Hotărârea 59 2003
privind infiintarea de catre Ministerul Sanatatii si Familiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii
Hotărârea 1441 2002
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi
Hotărârea 1329 2002
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti
Hotărârea 1014 2002
privind reorganizarea unor unitati sanitare
Ordin 92 2002
privind delegarea competentei de numire si eliberare din functie a persoanelor cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordin 92 2002
privind delegarea competentei de numire si eliberare din functie a persoanelor cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Hotărârea 537 2002
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei si pentru infiintarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali
Hotărârea 352 2002
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino"
Hotărârea 790 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei
Rectificare 790 2001
Hotărârea 287 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei
Ordin 88 2001
privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu