E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 13 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 16 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 17 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 18 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 adauga dupa articolul 3 din actul Hotărârea 22 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 287 2001 abrogă Hotărârea 1296 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 287 din  8 martie 2001

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 14 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Punctele 31 si 36 ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "31. aproba, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitatile sanitare publice;
    ........................................................................
    36. stabileste strategiile si asigura desfasurarea programelor pentru formarea si pregatirea profesionala a personalului medico-sanitar, in colaborare cu institutii sau organizatii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali, prin finantare din venituri extrabugetare. Din veniturile incasate pentru examene si concursuri se acopera cheltuielile materiale ocazionate de realizarea programelor pentru formarea si pregatirea profesionala a personalului medico-sanitar, inclusiv plata drepturilor personalului incadrat cu conventie civila, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare. Veniturile si cheltuielile aferente acestor activitati vor fi evidentiate si contabilizate in mod distinct, potrivit prevederilor legale. Disponibilitatile aflate in cont la finele anului, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat."
    2. Dupa punctul 44 al articolului 3 se introduce punctul 44^1 cu urmatorul cuprins:
    "44^1. indeplineste activitati de audit intern in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv."
    3. Punctele 34 si 45 ale articolului 3 se abroga.
    4. Articolul 3 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate."
    5. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    Personalul didactic din invatamantul superior medical si farmaceutic de stat si privat poate desfasura activitate integrata, pe perioada determinata, de acordare de servicii medicale si prescriere de medicamente, de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica si de invatamant, in spitalele clinice, institutele si centrele medicale. Conditiile de desfasurare a activitatii integrate, precum si plata acestei activitati se stabilesc prin contractul-cadru incheiat intre Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile art. 79 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata."
    6. Articolul 4 se completeaza cu alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) In exercitarea atributiilor sale ministrul sanatatii si familiei emite ordine, norme si instructiuni."
    7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) In cadrul structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numarul posturilor de conducere."
    8. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreaza cu autoritatile publice romane si straine, cu organizatiile neguvernamentale romane si internationale, precum si cu alte persoane juridice care desfasoara activitati autorizate in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, in orice problema de interes reciproc."
    9. Articolul 12 se completeaza cu alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Unitatile din subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, finantate de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa nr. 4."
    10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este condus de un secretar de stat care functioneaza in structura Ministerului Sanatatii si Familiei. Ministrul sanatatii si familiei poate delega secretarului de stat competente privind emiterea de ordine, norme si instructiuni specifice activitatii privind protectia speciala a persoanelor cu handicap."
    11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare."
    12. Articolul 17 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Bunurile mobile si imobile aflate in dotarea unitatilor desfiintate prin reorganizarea Ministerului Sanatatii, precum si drepturile si obligatiile acestor unitati se preiau de Ministerul Sanatatii si Familiei pe baza de protocol si pe baza darii de seama contabile, incheiate la data de 31 decembrie 2000."
    13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga: Hotararea Guvernului nr. 740/1997 cu privire la organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 20 noiembrie 1997; Hotararea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1998; Hotararea Guvernului nr. 1.147/2000 privind infiintarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. dr. Th. Burghele" Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 21 noiembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.296/2000 privind infiintarea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.376/2000 privind infiintarea Institutului Clinic Medical Targu Mures, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotararea Guvernului nr. 1.377/2000 privind infiintarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sanatate Mintala Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    14. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Ministerului Sanatatii si Familiei" si anexa nr. 2 "Lista cuprinzand unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei" se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
    15. Dupa anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 4 "Unitati in subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, finantate de la bugetul de stat", al carei cuprins este redat in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 22/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii si familiei,
                        Daniela Bartos

                        Ministrul administratiei publice,
                        Octav Cozmanca

                        p. Ministrul finantelor publice,
                        Gheorghe Oana,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                                             Numarul maxim de posturi = 175
                                             (exclusiv demnitarii si posturile
                                             aferente cabinetului ministrului)

                             ORGANIGRAMA
                   Ministerului Sanatatii si Familiei
    ________________                 ______________     .......................
 ->|SECRETAR GENERAL|_______________|   MINISTRU   |____:   CABINET MINISTRU  :
|  |________________| |             |______________| |  :.....................:
|   ________________  |   _________________  |  |    |   _____________________
|  |DIRECTIA RELATII| |  |DIRECTIA GENERALA| |  |    |__|COLEGIUL MINISTERULUI|
|__|    PUBLICE,    | |  |DE PERFECTIONARE | |  |       |_____________________|
|  | ADMINISTRATIV  | |  |POSTUNIVERSITARA | |  |        _____________________
|  | SI INFORMATICA | |  |  A MEDICILOR,   | |  |_______| CONSILIER DIPLOMATIC|
|  |________________| |__| FARMACISTILOR SI| |  |       |_____________________|
|                     |  |  ASISTENTILOR   | |  |        _____________________
|                     |  |   MEDICALI      | |  |       | CORPUL DE CONTROL SI|
|                     |  |_________________| |  |_______|    AUDIT INTERN AL  |
|                     |   _________________  |  |       |      MINISTRULUI*)  |
|   ________________  |  |DIRECTIA GENERALA| |  |       |_____________________|
|  |    DIRECTIA    | |  |   MANAGEMENT,   | |  |        _____________________
|__|   LEGISLATIE   | |__|RESURSE UMANE SI | |  |       |PURTATORUL DE CUVANT |
   |  SI CONTENCIOS |    |   CONCURSURI    | |  |_______|SI RELATII MASS-MEDIA|
   |________________|    |_________________| |          |_____________________|
                                             |
             ________________________________|__________________________
            |                 |                     |                   |
    ________v_______  ________v_______      ________v_______            |
   |SECRETAR DE STAT||SECRETAR DE STAT|    |SECRETAR DE STAT|           |
   | PENTRU RELATIA ||   INTEGRARE    |    |    ASISTENTA   |           |
 ->| CU PARLAMENT ||  EUROPEANA SI  |<-  |    MEDICALA    |<-         |
|  |                || RELATII EXTERNE|  | |                |  |        |
|  |________________||________________|  | |________________|  |        |
|       ____________      ____________   |      ____________   |        |
|      | RELATII CU |    |  DIRECTIA  |  |     |  DIRECTIA  |  |  ______v______
|______| PARLAMENT|    | INTEGRARE  |  |     |  ASISTENTA |  | | SECRETAR DE |
|      |____________|    |EUROPEANA SI|__|     |FAMILIALA SI|__| | STAT PENTRU |
|       ____________     | ARMONIZARE |  |     |   SOCIALA  |  | |PERSOANELE CU|
|      |  SERVICIUL |    | LEGISLATIVA|  |     |____________|  | |  HANDICAP   |
|      | RELATII CU |    |____________|  |      ____________   | |_____________|
|______|SINDICATE SI|     ____________   |     |  DIRECTIA  |  |        :
       |  PATRONAT  |    |  DIRECTIA  |  |     | GENERALA DE|  |        :
       |____________|    |   PENTRU   |  |     | ASISTENTA  |__|        :
                         | PRIVATIZARE|  |     | MEDICALA SI|  |        :
                         | SI RELATII |  |     |FARMACEUTICA|  |        :
                         |     CU     |__|     |____________|  |        :
                         |INVESTITORII|  |      ____________   |        :
                         | STRAINI SI |  |     |  DIRECTIA  |  |        :
                         | AUTOHTONI  |  |     | GENERALA A |__|        :
                         |____________|  |     |  BUGETULUI |  |        :
                          ____________   |     |____________|  |        :
                         |  DIRECTIA  |  |      ____________   |        :
                         |  RELATII   |__|     |  DIRECTIA  |  |  ______:______
                         |  EXTERNE   |        | GENERALA DE|  | |SECRETARIATUL|
                         |____________|        |  SANATATE  |__| |   DE STAT   |
                                               |  PUBLICA   |  | |   PENTRU    |
                                               |____________|  | |PERSOANELE CU|
                                                ____________   | |   HANDICAP  |
                                               |  INSPECTIA |  | |_____________|
                                               |  SANITARA  |__|
                                               |  DE STAT   |  |
                                               |____________|  |
                                                ____________   |
                                               |  DIRECTIA  |  |
                                               |   PENTRU   |  |
                                               |  PROBLEME  |__|
                                               |  SPECIALE  |
                                               |  SI NATO   |
                                               |____________|
------------
    *) Se organizeaza ca directie

    ANEXA 2

                             LISTA
cuprinzand unitatile aflate in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei

    A. Unitati aflate in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei
_____________________________________________________________________________
Nr.
crt.                         Denumirea unitatii
_____________________________________________________________________________
  I. Unitati finantate de la bugetul de stat si din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap:
     - Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in subordinea
       caruia functioneaza inspectoratele de stat teritoriale pentru
       persoanele cu handicap
     - Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat = 184
     - Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul Fondului special de
       solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap = 194

 II. Unitati finantate integral de la bugetul de stat sau, dupa caz, din Fondul special pentru sanatate publica:
  1. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului
     Bucuresti
  2. Institutul de Sanatate Publica Bucuresti
  3. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
  4. Institutul de Sanatate Publica Iasi
  5. Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara
  6. Centrul de Sanatate Publica Targu Mures
  7. Centrul de Sanatate Publica Sibiu
  8. Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti
  9. Institutul de Medicina Legala "Prof. dr. Mina Minovici" Bucuresti
 10. Institutul de Medicina Legala Iasi
 11. Institutul de Medicina Legala Cluj-Napoca
 12. Institutul de Medicina Legala Timisoara
 13. Institutul de Medicina Legala Craiova
 14. Institutul de Medicina Legala Targu Mures
 15. Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
 16. Institutul National de Hematologie Transfuzionala
     "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucuresti
 17. Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti
 18. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti
 19. Oficiul Central de Stocare Bucuresti
 20. Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie
 21. Centrul-pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie
     - Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la
       nr. crt. 1 - 18 = 8.782
    - Numarul maxim de posturi la unitatea prevazuta la nr. crt. 19 = 136
    - Numarul maxim de posturi la unitatile prevazute la
      nr. crt. 20 si 21 = 15
    - Incadrarea in numarul maxim de posturi se realizeaza in termen de 45 de
      zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al
      Romaniei, Partea I.

 III. Unitati finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si din transferuri de la bugetul de stat:
   1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti
   2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca
   3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti
   4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti
   5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului
      "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
   6. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si
      Balneoclimatologie Bucuresti
   7. Institutul de Fiziologie Normala si Patologica
      "D. Danielopolu" Bucuresti
   8. Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti
   9. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
      "Prof. dr. N. Paulescu" Bucuresti
  10. Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti
  11. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucuresti
  12. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca
  13. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti
  14. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L.
      "Prof. dr. Sorin Hociota" Bucuresti
  15. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
  16. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
  17. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
  18. Centrul de Cardiologie Iasi
  19. Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures
  20. Centrul de Cardiologie Craiova
  21. Centrul National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
  22. Statia Centrala de Salvare Bucuresti

  IV. Unitati finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:
      - Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti

   V. Unitati finantate din venituri extrabugetare*):
   1. Statia de Verificare si Intretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti
   2. Institutul "Cantacuzino" Bucuresti

   B. Unitati aflate sub autoritatea Ministerului Sanatatii si Familiei:
      - Compania Nationala "Unifarm" - S.A. Bucuresti

   C. Unitati aflate in coordonarea Ministerului Sanatatii si Familiei:
      - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei
        si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucuresti
_____________________________________________________________________________
    *) Pot primi sume de la bugetul de stat, pe baza de programe de sanatate.

    ANEXA 3

                             UNITATILE
aflate in subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, finantate de la bugetul de stat

      Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, cu un numar maxim de posturi de 40.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 287/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 287 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu